1. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU"

Transkript

1

2 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI Ekim 2008 Kültür ve Kongre Merkezi Esentepe Kampüsü-SAKARYA SAKARYA

3 YAYINA HAZIRLAYANLAR Arş. Gör. Lütfi ÖZCAN Arş. Gör. Fatma YURTTAŞ Araş. Gör. Özer KÖSEOĞLU Araş. Gör. Serdar GÜLENER BASKI YILI: 2008 BASKI-CİLT Erkam Matbaası İkitelli Organize San. Bölg. Turgut Özal Cd. Çelik Yenal İş Merkezi 117/4 İkitelli/İstanbul Bu eser TÜBİTAK ın desteği ile basılmıştır. İLETİŞİM Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Esentepe Kampüsü - ADAPAZARI E-posta: Web:

4 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Engin YILDIRIM (Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı) Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ Prof. Dr. Halil KALABALIK Prof. Dr. Musa EKEN Doç. Dr. Burhanettin DURAN Doç. Dr. Ömer ANAYURT Yrd. Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU Yrd. Doç. Dr. Hamza AL Yrd. Doç. Dr. İrfan HAŞLAK Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi ŞEN SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU Prof. Dr. Musa EKEN Doç. Dr. Burhanettin DURAN Yrd. Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU Yrd. Doç. Dr. Hamza AL Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi ŞEN Öğr. Gör. Dr. Köksal ŞAHİN Arş. Gör. Fatih Bilal ALODALI Arş. Gör. Fatma YURTTAŞ Arş. Gör. Fikret ÇELİK Arş. Gör. Hale BİRİCİKOĞLU Arş. Gör. Lütfi ÖZCAN Arş. Gör. Mustafa KÖMÜRCÜOĞLU Arş. Gör. Nebi MİŞ Arş. Gör. Özer KÖSEOĞLU Arş. Gör. Sefa USTA Arş. Gör. Serdar GÜLENER SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe GÜNER Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Burhan AYKAÇ Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Davut DURSUN Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Halil KALABALIK Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Musa EKEN Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Ömer ÇAHA Fatih Üniversitesi Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Burhanettin DURAN Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Emre BAĞCE Kocaeli Üniversitesi Doç. Dr. Hamza ATEŞ Kocaeli Üniversitesi Doç. Dr. Hüseyin ÖZGÜR Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. İsa SAĞBAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Doç. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Muhammet KÖSECİK Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Muhittin ACAR Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. M. Kemal ÖKTEM Celal Bayar Üniversitesi Doç. Dr. Ömer ANAYURT Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Önder KUTLU Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Veysel K. BİLGİÇ Polis Akademisi Doç. Dr. Yılmaz BİNGÖL Kocaeli Üniversitesi

5 SEMPOZYUMUMUZA KATKILARINDAN DOLAYI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERDİVAN BELEDİYESİ SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ TÜBİTAK MARMARA VE BOĞAZLARI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ TEŞEKKÜR EDERİZ

6 SUNUŞ Yoğun bir sosyo-ekonomik dönüşüm sürecinin yaşandığı zamanımızda, ortaya çıkan dönüşümler ve gelişmeler bilgi toplumu, postmodernizm, post fordizm, sanayi ötesi dönem gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bütün bunlar özel sektör kuruluşlarıyla birlikte, kamu yönetimi ve yerel yönetimleri de şekillendirmeye başlamıştır. Bu çerçevede küreselleşme sürecinin de etkisiyle yerel yönetimlerin yapı, işleyiş ve ilişkilerinde geleneksel bürokratik yönetim anlayışları yerini, kamuözel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle temellenen yeni yönetim yaklaşımlarına bırakmaya başlamış, demokratik ve özerk yerel yönetim ilkeleri, pek çok ülkeyi ve bu arada ülkemizi, yasal-kurumsal yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği uyum sürecine paralel olarak, iki binli yılların başlarında kamu yönetimi, kamu mali yönetimi ve yerel yönetimlerde köklü yasal değişiklik çabaları yoğunlaşmış, Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi kanunları büyük ölçüde değiştirilmiştir. Kuşkusuz bu değişiklikler önemli olsa da, demokratik, katılımcı ve özerk bir yerel yönetim ihtiyacını tam olarak karşılamaktan uzaktır. Bununla birlikte, yerel halka en yakın birimler ve kuruluşlar olarak yerel yönetimlerin, daha demokratik, özerk, etkin ve sosyal adaleti temel alan bir yapıya kavuşturulmaları büyük önem taşımaktadır. Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünce düzenlenen 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumunun yukarıda değinilen özelliklere sahip yerel yönetimlerin ülkemizde de gelişmesi amacına hizmet edeceği umuduyla tüm katılımcılar için sempozyumun verimli geçmesini dilerim Prof. Dr. Engin Yıldırım Sakarya Üniversitesi İİBF Dekanı

7

8 ÖNSÖZ Yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler, beşikten mezara kadar hayatımızın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bir belde içinde yaşayan, bir köyde oturan veya büyük bir metropolde ikamet eden bireyler merkezi idareden önce yerel yönetim kuruluşları ile temas halindedir. Ayrıca yerel yönetimler, demokrasi pratiklerinin geliştiği yegâne kuruluşlardır. Yerel seçimler ve bu bağlamda yerel siyaset, halkın karar alma süreçlerine katılımının da bir garantisidir. Son yıllarda küreselleşme, yerelleşme, yönetişim gibi gelişmeler yerel yönetimlerin önemini bir kat daha artırmakta, yerel yönetimlerin kamuoyunda sürekli tartışılmasına yol açmaktadır. Dünyada yerel yönetimlerin artan önemi Türkiye de de 2000 li yıllarla birlikte yerel yönetimlerde reformu gündeme getirmiştir. Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çerçevesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte artık pratik olarak da yerel yönetimlerde yaşanan değişimin gözlenmesi imkânları ortaya çıkmaktadır. Düzenlenen 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu nun birkaç amacı bulunmaktadır. İlk amacı, yerel yönetimler alanındaki teorik gelişmelere katkı sağlamaktır. İkinci amacı, yerel yönetim reform sürecini tartışarak, bu süreçte ortaya çıkan sorunları araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmeye çalışmaktır. Son olarak da, yerel yönetimler sempozyumu ile yerel yöneticiler, akademisyenler ve ilgili tarafların yönetim ve reform süreciyle ilgili bilgi ve deneyim paylaşmasına yardımcı olmaktır Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen sempozyumda sunulan bildiriler elinizdeki kitapta toplanmıştır. Bildiriler genel olarak, yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çalışmalarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerde yeniden yapılanma, uygulamalar, elde edilen sonuçlar, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri de bildiriler kapsamında tartışılmaktadır. Sempozyuma katkılarından dolayı destekleyici kurum ve kuruluşlara, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ne, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı na ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Düzenleme Kurulu

9

10 İÇİNDEKİLER YEREL YÖNETİMLERDE YENİDEN YAPILANMA Yerel Yönetimler Personeline Etkisi Açısından Yerel Yönetimler Reformu... 1 Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN Dr. Hasan H. CAN 5393/11: Devam Eden/Edemeyen Reform Yrd. Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA Belediyelerde Komün Esasından Alan Yönetimine Tedrici Geçiş: 2003 Sonrası Yerel Yönetimler Yasalarında Artan İzleri Doç. Dr. Hüseyin ÖZGÜR 2004 ve Sonrası Yerel Yönetim Reform Girişimleri Açısından Köy ve Mahalle Yönetimleri Doç. Dr. Hikmet KAVRUK YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMAYA GEÇİŞ Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Belediyelerin Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Neşe SONGÜR Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim: İç Denetimden Stratejik Plana Yeni Arayışlar Doç. Dr. İbrahim Attila ACAR Elif Ayşe ŞAHİN Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Uygulama Girişimleri: Kuramsal Çerçeve ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dönemi Stratejik Planı Örneği Yrd. Doç. Dr. Ahmet NOHUTÇU Kamu Sektöründe Stratejik Planlama: Türkiye de İl Özel İdarelerinde Bir Araştırma Dr. Sefa ÇETİN 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Değişen Hesap Verebilirlik Arş. Gör. Hale BİRİCİKOĞLU Arş. Gör. Serdar GÜLENER YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Belediyeler İçin Nüfus Esaslı Gelir Paylaşım Yöntemine Alternatif Bir Model Geliştirmesi Doç. Dr. İsa SAĞBAŞ Öğr. Gör. Dr. Bülent BOSTANCI

11 Yerel Yönetim Yatırım Finansman Aracı Olarak Belediye Tahvilleri Doç. Dr. Mustafa ÇELEN Performans Bütçenin Performansını Özelleştirme Yoluyla Arttırmak: Isparta Belediyesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Serpil AĞCAKAYA Yeni Anayasa Tartışmaları Çerçevesinde Yerel Vergilendirme Yetkisinin Ekonomi Politiği Öğr. Gör. Dr. Fatih SARIOĞLU YEREL SİYASET VE SOSYAL BELEDİYECİLİK Kent Yönetiminde Demokratik Bir Açılım Olarak Kent Konseyleri Doç. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR Yrd. Doç. Dr. H. Tuğba EROĞLU Vatandaş Odaklı/Vatandaşın Odakta Olduğu Yönetim: Kent Konseyleri ve Selçuklu Belediyesi Örneği Doç. Dr. Önder KUTLU Arş. Gör. Sefa USTA Arş. Gör. Mustafa KOCAOĞLU Toplumsal Sorunların Çözümünde Yeni Belediyecilik Anlayışı: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı Doç. Dr. Uğur YILDIRIM Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK Yerelleşen Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Yrd. Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Sosyal Devletin Yapısal Dönüşümü: Yerel Yönetimler Reformu Arş. Gör. Dr. Cantürk CANER Arş. Gör. Nihal AÇIKALIN Yerel Yönetim Reformunda Katılıma Yeni Bir Yaklaşım: Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım Arş. Gör. Özgür ÖNDER Arş. Gör. Özcan SEZER AB VE YEREL YÖNETİMLER İl Genel Meclisleri: Fransa-Türkiye Karşılaştırmasının İlk Bulguları Doç. Dr. Atilla GÜNEY Yrd. Doç. Dr. S. Ulaş BAYRAKTAR Yrd. Doç. Dr. İhsan KAMALAK Yrd. Doç. Dr. Hacı KURT Yrd. Doç. Dr. Bediz YILMAZ

12 Avrupa Birliği nin Katılım Öncesi Mali Yardımları Kapsamında Türkiye de Desteklenen Yerel Yönetim Projeleri: Sorunlar, Sonuçlar ve Öneriler Doç. Dr. Muhammet Kösecik İsmet AKBAŞ Neo-Liberalizm ve Yerel Yönetimler Ekseninde Subsidiarite İlkesine Bir Bakış: Avrupa Birliği Örneği Arş. Gör. Halil BİLECEN Türkiye deki Yerel Yönetim Reform Çalışmaları İçin Bir Örnek: 1980 Sonrası Fransa da Yerel Yönetim Alanında Yapılan Reform Çalışmaları Arş. Gör. Vasfiye ÇELİK Öğr. Gör. Hasan YAYLI KENT ESTETİĞİ VE SAĞLIKLI KENTLER Sağlıklı Şehirler Oluşturma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü Yrd. Doç. Dr. Murat OKÇU Esin KAYA Kent Estetiği ve Kent Kimliğinin Oluşumunda Belediyeler ve Reform: Rol, Kapasite ve Anlayış Değişimi Dr. Bedrettin KESGİN Yrd. Doç. Dr. Aynur CAN Avrupa ve Türkiye de Sağlıklı Kentler Öğr. Gör. İsmail BAŞARAN KENTSEL ALAN YÖNETİMİ VE SORUNLARI Ege Bölgesi Büyük Köylerinin ve Küçük Belediyelerinin Belediyeleşme Süreci: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Hüseyin ÖZGÜR Doç. Dr. Ertuğrul ACARTÜRK Yrd. Doç. Dr. F. Neval GENÇ 5747 Sayılı Yasanın Kentsel Alan Yönetimine Etkileri: Sakarya ve Uşak Kentsel Alan Önerileri Yrd. Doç. Dr. Şerif ÖNER Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi ŞEN 5747 Sayılı Yasa Kapsamında Kapatılan Belediyeler: Isparta Örneği Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKTEL Yrd. Doç. Dr. Yakup ALTAN Yrd. Doç. Dr. Uysal KERMAN

13

14 YEREL YÖNETİMLER PERSONELİNE ETKİSİ AÇISINDAN YEREL YÖNETİMLER REFORMU Kamil Ufuk BİLGİN Hasan H. CAN GİRİŞ KAYA-Kamu Yönetimi Araştırması nda, ülkemiz yerel yönetimlerinde genellikle, mevcut personele ilişkin olarak çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılmadığı bu nedenle, yerel hizmetlerde verimli ve etkili bir çalışma düzeninin kurulabilmesi için iş analizi ve iş ölçümleri yapılarak, görev ve pozisyonların tanımlanması gerektiği belirtilmiştir (TODAİE, 1991: 195). Böylece, adama göre iş değil; yerel hizmetler için en uygun insan kaynağının belirlenmesi mümkün olabilecektir (Tortop ve diğer, 2006: 189). Bu durum, yerel yönetimlerin kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet üretimi için gerekli sayı ve nitelikteki insan kaynağını doğru yer ve zamanda hazır olmasını sağlama süreci olan insan kaynağı planlamasını (Kaynak, 1996: 10) gerektirmektedir. Ancak, insan kaynakları yönetimi, Türk yerel yönetimlerinde genellikle bir planlama konusu olarak algılanmamaktadır (Yalçındağ, 1992: 23). Çünkü, yerel hizmet sunumuna uzun erimli bakılmayıp, seçim dönemi süresi içinde gerçekleştirilebilecek çözümler üzerinde durulmakta ve yerel yöneticilerin genellikle istihdam vb. personel konularına oy kaygısı ile yaklaştıkları görülmektedir. Yerel hizmetlerin, merkezi yönetimin müdahalesi olmaksızın, yerel yönetimlerin yetkili organlarınca alınmış kararlarla sunulması anlamına gelen idari özerklik (Eryılmaz, 2000: 123), aslında günümüz küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının bir arada ele alındığı stratejik yönetim anlayışının (Eddison ve diğer, 1993: 27) ö- nemli bir sonucudur. Bu bağlamda, kuruluş amaçları doğrultusunda yetki, görev ve sorumluluk alınan mal ve hizmet üretiminde, iş başarımının sağlanması süreç ve etkinlikleri olarak tanımlanan kamu performans yönetiminin (Bilgin, 2004: 20); yerel yönetimlerde henüz önemi anlaşılamamış olmakla birlikte, gerek kurumsal ve gerekse bireysel performansa dayalı yönetime geçilmesi ve yerel hizmetler ile personelin performanslarının ölçülmesi açısından uygulanması gerekmektedir (Köseoğlu, 2008: 24). Yerel yönetimler personelinin performansı açısından bakıldığında, karşımıza iki temel işlev çıkmaktadır. Bunların ilki, mevcut personelin geliştirilmesi; ikincisi ise Prof. Dr., TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi Müdürü Dr., T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı

15 2 Kamil Ufuk BİLGİN Hasan H. CAN norm kadroya geçiştir. Birinci temel işlev olan yerel personelin geliştirilmesi konusunda, hizmet içi eğitime ihtiyaç bulunmaktadır. Aslında, gerek yerel yöneticilerin gerekse personelin eğitimi, yerel yönetimlerin verimli ve etkili çalışmaları için temel işlev sayılmalıdır (Çukurçayır, 2002: 159). Bu ihtiyacın giderilmesi konusunda başta İçişleri, Bayındırlık, Çalışma, Kültür gibi bakanlıklar ile İller Bankası, Devlet Personel Başkanlığı, TODAİE gibi merkezi kuruluşların yanı sıra; TBB, belediye birlikleri ve üniversiteler aracılığıyla yerel düzeyde pek çok eğitim hizmeti verilmektedir (Bilgin-Akay, 2007: 32). Ancak, yaklaşık 200 bini memur, 100 bini işçi olmak üzere toplam 300 bin civarındaki yerel yönetim personelinin sürekli eğitiminde yetersiz kalınmaktadır. Yerel yönetimler personeline etkisi açısından yerel yönetim reformunda getirilen en önemli gelişme ise, ikinci temel işlev olan ve bireysel performansı dikkate alan norm kadro sistemidir. NORM KADROYA GÖRE PERSONEL SİSTEMİ Kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için tamamlanması gereken işyükünü üstlenecek en uygun sayı ve nitelikteki çalışma ve görev yerini ifade eden norm kadro (Bilgin, 2004: 81) ile eşitlik, yeterlik, tarafsızlık, kariyer, açıklık ve performans anlayışına göre mal ve hizmet üretiminde gerekli en uygun sayı, unvan ve nitelikteki personel kadrolarının belirlenmesi amaçlanmaktadır (Bilgin-Aytürk, 2004: 155). Norm kadroya ulaşabilmek için kuruluşta örgüt analizi, iş analizi, iş ölçümü, iş tasarımı ve kadro analizi yapmak gerekmektedir (Bilgin, 2004a: 130). Örgüt analizi ile kuruluşun en uygun yeniden yapılanması mümkün olurken; iş analizi ile mevcut durumda ne yapılıyor, nasıl yapılıyor, neden yapılıyor, nerede yapılıyor, ne zaman yapılıyor ve kim yapıyor sorularına yanıt aranarak; sonuçta ne daha iyi yapılmalı, nasıl yapılmalı, neden yapılmalı, nerede yapılmalı, ne zaman yapılmalı ve kim yapmalı sorularıyla analiz edilen işin özeti, görev yetki ve sorumlulukları, çalışma koşulları ile bu işi yapacak personelin sahip olması gereken eğitim, deneyim, beceri, yetenek ile çaba gibi nitelikleri hakkında bilgi edinilerek, görev/iş ve insan kaynağı tanımlarına ulaşılmaktadır. İş ölçümü yapılarak, kuruluşta gerçekleştirilen görevlerin her biri için hangi iş ve etkinlikler yapılmakta ve bunların ne kadar zaman almakta olduğu belirlenmektedir. Böylece, iş basitleştirme, iş genişletme, iş zenginleştirme ve iş havuzu oluşturma gibi iş tasarımı teknikleri uygulanmaktadır. Kadro analizi yapılarak, kuruluşta gerçekleştirilen işlerin yılda kaç kez tekrarlandığı, her bir işin ne kadar sürdüğü hesabı yapıldıktan sonra, Türk kamu personeli yıllık çalışma performansına, oranı bulunmaktadır. Türkiye de, kamu personelinin yıllık çalışma performansı yıllık ortalama 1600 saat olarak alınmaktadır. Böylece, her birimdeki toplam yıllık çalışılması gereken süre saat cinsinden belirlenmekte ve 1600 e oranlanmaktadır. Sonuçta, her birimde çalışması gereken gerçek işgücü sayısı belirlenmekte, bu sayıya %10-20 oranında yedek işgücü ile bir yönetici eklenmektedir.

16 YEREL YÖNETİMLER PERSONELİNE ETKİSİ AÇISINDAN YEREL YÖNETİMLER REFORMU 3 YEREL YÖNETİMLERDE GENEL DURUM 1982 Anayasası nın 127.maddesinde il, belediye ve köy olarak belirtilen ülkemizdeki yerel yönetimler, yerel yönetim reformu çerçevesinde çıkarılan yasalarla son durumda il özel idaresi ve köy yönetimi dışında belediyeler dört aşamada isimlendirilmiştir. Buna göre, 22 Mart 2008 tarihi öncesinde 3225 olan belediye sayısı, bu tarihte yayınlanan Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması hk. Kanun (5747 Sayılı Kanun) ile 2105 e düşmüştür (www.yerelnet.org.tr). Buna göre, 16 Büyükşehir belediye sayısı ile 65 il belediye sayısı değişmezken; yeni kurulan 42 yeni ilçe nedeniyle 850 olan ilçe belediyesi sayısı ise, 892 ye çıkarılmıştır olan belde belediyesi sayısı, 5000 nüfus ölçütü nedeniyle 1132 ye düşürülmüştür. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 283 olan ilk kademe belediyesi ise, tamamen kaldırılmıştır (www.mahalli-idareler.gov.tr). Diğer taraftan Türkiye de belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1950 de % 27,5 iken, bugün bu sayı % 83 e yükselmiştir. Ortalama belediye büyüklüğünün yaklaşık nüfusu kapsadığı ülkemizde, nüfusun altındaki belediyeler için ortalama nüfus büyüklüğü civarındadır. Türk kamu personel sistemi içinde % 10 civarında bir personel büyüklüğüne sahip olan yerel yönetimler personel sayısının yanı sıra, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, kadın seçilmişlerin sadece 18 kadın belediye başkanı; 817 kadın belediye meclisi üyesi ve 57 kadın il genel meclisi üyesinden oluştuğunu görmekteyiz. Ülkemizdeki yerel yönetimlerin yetkilerini düzenleyen temel mevzuat, bir idari reform kapsamında özellikle 2004 yılını izleyen dönemde tamamen yenilenmiştir. Bu yenilenmenin elbette ülkenin kendi şartları çerçevesinde şekillendirilmesi gerekmektedir (Horvath, 2000: 22). Buna göre, 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çıkarılarak (Bkz. TBD, 2006; Hatipoğlu, 2005), yerel yönetimler personel sistemi norm kadroya göre yeniden düzenlemiştir. Bu kapsamda, ikincil mevzuat hazırlanmış ve yerel yönetimler norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikler uygulamaya konulmuştur. İL ÖZEL İDARELERİNDE PERSONEL REFORMU Anayasamızın 127 nci maddesinde de tanımlandığı gibi, il özel idareleri, yerel yönetimler sistemimizin bir parçasıdır. Bu düzenlemenin Anayasada yer almış olması, il özel idarelerinin hukuki statüsünün temellendirilmesi bakımından önemlidir (Can, 2007: 14) sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, il genel meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 10.md. göre, norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, il genel meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. İl özel idaresi personelinin atanmasındaki yetki ise, aynı Kanunun 30.md. valiye verilmiştir (5302 s.kanun). İl özel idaresi teşkilatı, Kanunun 35.maddesinde göre genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşmaktadır. Bir

17 4 Kamil Ufuk BİLGİN Hasan H. CAN ilin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre bunların dışında birim kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hususundaki yetki il genel meclisine verilmiştir. İl özel idarelerindeki birimler, büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde ise müdürlük şeklindedir. Ayrıca, ilçelerdeki özel idare işlerinin yürütülmesi amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilâtı da oluşturulabilecektir. İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49.md. hükümleri uygulanmalıdır. Dolayısıyla, sözleşmeli personel istihdamı konusunda oldukça çeşitli bir unvan yelpazesi belediyelerde olduğu gibi il özel idarelerinde de uygulama alanı bulmuştur. İl özel idarelerinde istihdam bakımından yeni Kanunun getirdiği bir önemli açılım da, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmekte olan memurların özel idarelerde görevlendirilmelerine imkân verilmiş olmasıdır. Bu düzenlemeye göre, diğer kamu kurumlarında çalışan personel, valinin talebi, kendilerinin isteği ve kurumlarının izniyle il özel idaresi birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında görevlendirilebilecektir. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı DMK 68. md. (B) bendinde öngörülen şartlar dikkate alınacak olup, bu şekilde istihdam edilen kamu kurum ve kuruluşları personeli, kurumlarından izinli sayılacaktır. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları il özel idaresi tarafından ödenecek ve bunların izinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacaktır. İl özel idaresindeki personel, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak eski kurumlarına başvurmaları halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına, kadroları kaldırılmış veya kadrolarına zorunlu sebeplerle atama yapılmış ise, durumlarına uygun bir kadroya atanacaktır. İl özel idareleri bakımından önemli bir yenilik, il özel idare müdürlüğü yerine genel sekreterliğin ihdas edilmesidir. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenleyip yürütmekle yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Genel Sekreterlik kadrosuna atananlar, büyükşehir belediyesi bulunan illerde genel idare hizmetleri sınıfına dâhil bakanlık genel müdürü, diğer illerde ise genel idare hizmetleri sınıfına dâhil müstakil daire başkanı için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanacak olup, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığı nın onayı ile atanacaklardır. Kanunun 36.md. bu düzenlemede açık olmayan husus, genel idare hizmetleri sınıfına dâhil bakanlık genel müdürü ve genel idare hizmetleri sınıfına dâhil müstakil daire başkanı, ibareleridir. Buradaki sorun, genel idare hizmetleri sınıfından bakanlık genel müdürü ve genel idare hizmetleri sınıfına dâhil müstakil daire başkanı, özlük haklarının özellikle Maliye Bakanlığı nda farklı düzenlenmiş

18 YEREL YÖNETİMLER PERSONELİNE ETKİSİ AÇISINDAN YEREL YÖNETİMLER REFORMU 5 olmasıdır. Bu çerçevede, esas alınacak özlük hakları için muğlâk bir durum söz konusu olabilmektedir. İl Özel İdarelerinde Norm Kadro Uygulaması İl özel idarelerinde norm kadro ilke ve standartlarının, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirleneceği ve belirlenen bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını il özel idaresinin yapacağı veya yaptıracağı, Kanunun 36.maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kanunun amir hükmü uyarınca hazırlanan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılında yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasını amaçlamıştır. Yönetmelikle il özel idareleri, üç ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; büyükşehir belediyesi olan iller, diğer iller ve Bozcaada ve Gökçeada ilçe özel idareleri olarak tespit edilmiştir (Bilgin, 2007:159). Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi olan illerin özel idareleri için 6 alt grup, diğer illerin özel idareleri için 8 alt grup belirlenmiştir. Her alt grup için farklı sayıda norm kadro verilmiştir. Norm kadro alt grupları itibariyle, kadro unvanları listeleri de belirlenmiştir. Bunlar; müdür kadro unvanları, idari personel kadro unvanları, teknik personel kadro unvanları, sağlık personeli kadro unvanları ve yardımcı hizmet personeli kadro unvanlarıdır. Özel idarelerin, kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listelerinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanmaması ve bu kadro unvanları dışında yeni kadro unvanı ihdas etmemesi esastır. Ayrıca, idari birimlerin oluşturulmasında kadro unvanları yetki ve görev mükerrerliğine yer verilmeyecek şekilde tespit edilecektir. Dolayısıyla, aynı mahiyette hizmet ve görevleri ifa eden yönetici kadro unvanlarının ihdas edilmemesi gerekmektedir. Kadroların kullanımında idari, sağlık ve teknik personel grubuna, diğer gruplardan aktarma imkânı getirilmiştir. Bunun için, mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olması aranacaktır. Bu durumda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilecektir. Bu, ilgili idareye ihtiyaç duyduğu kadroyu dolaylı olarak artırma imkânı vermektedir. İl Özel İdarelerinde Norm Kadro Uygulamasında Öngörülen Bazı İstisnalar İl özel idarelerinde, norm kadroyla tespit edilen sayılar ve kadrolar bakımından bazı istisnai hükümler ilgili Yönetmelikle düzenlenmiştir. Bunları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

19 6 Kamil Ufuk BİLGİN Hasan H. CAN a) Sağlık Personeli İstihdamı: İl özel idarelerinde norm kadronun uygulanmasında, sağlık personeli için ayrı bir istisna getirilmiştir. Buna göre, halen hastanesi bulunan veya daha sonra hastane açan özel idarelerde, norm kadro standartları cetvelinde belirlenen personel sayısının yetersiz kalması durumunda, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yatak sayısı itibarıyla öngörülen kadro sayılarını aşmamak üzere ihdas edilecek kadrolar ö- zel idarenin personel kadrosuna eklenebilecektir. b) Özel Güvenlik Personeli İstihdamı: Bir başka istisna hükmü de özel güvenlik personeli ile ilgilidir. Bu çerçevede, özel güvenlik hizmetlerinin özel idarelerin kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurdurularak gördürülmesi halinde, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak belirlenecek kadrolar bu Yönetmelik hükümlerine göre ayrıca ihdas edilerek özel idareler için tespit edilen norm kadro standartları toplamına eklenebilecektir. c) Koruma ve Uygulama Bürolarında Personel İstihdamı: Buna göre, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunuyla getirilen hüküm uyarınca; il özel idareleri bünyesinde kurulacak olan; koruma, uygulama ve denetim büroları, proje büroları ile eğitim birimlerinde belirli niteliklere sahip personelin istihdamı gerekmektedir. Eğer, bu birimlerde görev alacak personel için ilgili il özel idaresinde, unvanlar ve hizmet grupları itibarıyla tespit edilen norm yeterli değilse, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek sayıdaki personel, bir defaya mahsus olmak üzere; il genel meclislerince ihdas edilecek kadrolara atanabilecektir. Bu şekilde ihdas edilecek kadrolar aynı sınıf veya unvandan olmak üzere sayı itibarıyla tespit edilen norma uygun kadroların boşalması halinde yeni kadrolarla değiştirilecektir. Böylece, istisna hükmünden dolayı gelmiş olan fazla kadrolar zaman i- çinde eritilmiş olacaktır. d) Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı: Bu husustaki düzenleme Yönetmeliğin 20.md. yapılmıştır. Buna göre; Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik; Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik ve Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirilmesi amacıyla il özel idarelerinin, kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis etmesi esastır. Ancak, norm kadro konusundaki yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, toplam dolu memur ve sürekli işçi sayısı kendisi için tespit edilen normdan fazla ya da norma eşit olan özel idareler, yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak belirleyecekleri sayıda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru personeli bir defaya mahsus olmak üzere; atanacak personelin niteliklerini de dikkate alarak ihdas edecekleri kadrolara atayabileceklerdir. Bu şekilde ihdas edilecek kadrolar aynı sınıf veya unvandan olmak üzere sayı itibarıyla tespit edilen norma uygun kadroların boşalması halinde yeni kadrolarla değiştirilecektir.

20 YEREL YÖNETİMLER PERSONELİNE ETKİSİ AÇISINDAN YEREL YÖNETİMLER REFORMU 7 e) İç Denetçi İstihdamı: Yönetmelikteki düzenlemelerin bir istisnası da, iç denetçi kadrolarının il özel idarelerin normuna eklenmesidir (İç Denetçi Yönetmeliği). f) 5747 sayılı Kanun Kapsamında Devredilen Personelin İstihdamı: 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yapılan düzenlemeler kapsamında, tüzel kişiliği sona ererek köye dönüşen, belde ve ilk kademe belediyelerindeki personelin devredildiği il özel idareleri, devredilen personelin istihdamında norm kadrodaki sınırlamalarla bağlı olmayacaktır. g) 5620 sayılı Kanun Kapsamında Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel İstihdamı: İl özel idarelerindeki norm kadro uygulamasında önemli bir istisna alanı da tarihinde yürürlüğe giren 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yaratılmıştır. Bu Kanuna göre, 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçiler ile 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar, bazı istisnalar dışında sürekli işçi kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir. Kanundaki düzenleme uyarınca, yapılan geçiş işlemi sebebiyle; il özel idareleri, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde sürekli işçi sayısının, norm kadroda yer alan sürekli işçi kadro sayısını aşması hâlinde, aşan sayı kadar sürekli işçi kadro sayısı ilgili kurumun norm kadro sayısına ilave edilmiş sayılacaktır. Ancak, bu kurum ve kuruluşlardaki sürekli işçi sayısı, norm kadro ile belirlenen sayının altına düşünceye kadar boşalan sürekli işçi kadroları iptal edilmiş sayılacaktır. İl Özel İdarelerinde Norm Kadro Uygulamasına Dair Diğer Esaslar Norm kadro konusundaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, özel idarelerde unvanlar ve personel grupları itibarıyla mevcut bulunan memur kadro sayısı, ilgili il özel idaresi için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, bunlardan boş olanların il genel meclisi kararıyla iptali yoluna gidilmesi Yönetmelikle hüküm altına alınmıştır. İl özel idareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 18.md. yer verilen düzenlemeye göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet satın alma yoluyla karşılanması esastır. Burada, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle karşılanması zorunlu olmayan hizmetlerin neler olduğu da her zaman açık bir şekilde ortaya konamayabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara, ayrıca atama yapılmaması da norm kadro uygulamasında işaret edilmesi gereken bir başka husustur.

I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL)

I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL) I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL) 23 Ekim 2008 08.00 08.45 Kahvaltı 08.45 Tesislerden Hareket 09.25 Üniversiteye Varış ve Kayıt İşlemleri 09.30 11.00 Açılış Konuşmaları (Sakarya Üniversitesi

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

6360 sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilen Personelin Durumu

6360 sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilen Personelin Durumu Hayrettin GÜNGÖR TBB Genel Sekreteri 6360 sayılı Kanuna Göre Belediyelere Devredilen Personelin Durumu Büyükşehir belediyelerinin sınırının genişlemesi ve yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması nedeniyle,

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenecek Kent Konseyleri Sempozyumu na katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenecek Kent Konseyleri Sempozyumu na katılımınız bizleri onurlandıracaktır. AMAÇ 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesine göre belediyelere, kent konseyi oluşturma görevi verilmiştir. Bu kanunla, 1995 yılından bu yana Türkiye nin çeşitli kentlerinde Yerel Gündem 21 süreçlerinin

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi : 4/4/2007

Kanun No Kabul Tarihi : 4/4/2007 KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/03/1999-99/12647 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965-657 Yayımlandığı

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: 2 adet mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet mühendis kadrosunun ihdas edilmesi talebi hk. Komisyonumuza havale edilmiş bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14 Ocak 2015

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/331 657 S. DMK/4

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/331 657 S. DMK/4 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/27301 Karar No. 2013/20875 Tarihi: 07.10.2013 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/331 657 S. DMK/4 USTA ÖĞRETİCİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013

3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013 3713 SAYıLı TERÖRLE MÜCADELE KANUNU & DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ FATMA YİĞİTER KARA DAİRE BAŞKANI ARALIK 2013 Atamalar Kanun un yürürlük öncesi başvurular ve atamalar (Eski Usul) Yönetmeliğin yürürlüğe

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1 / 5 MERKEZ BİRİMLER + BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi, 2015 mali

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 001: Gündemin birinci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunun

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Kanun Numarası : 5620 Kabul Tarihi : 4/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/4/2007 Sayı : 26500 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46

Kanun Numarası : 5620 Kabul Tarihi : 4/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/4/2007 Sayı : 26500 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 10047 KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı