ĐSTANBUL TĐCARET ODASI. Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTANBUL TĐCARET ODASI. Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi"

Transkript

1 ĐSTANBUL TĐCARET ODASI Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi EYLÜL 2011

2 sorumluluğu haber kaynağına ait olup ĐTO sorumluluk kabul etmez. ĐÇĐNDEKĐLER ĐSTANBUL TĐCARET ODASI BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ ve e-tđcaret ŞUBESĐ BĐLĐŞĐM VE e-tđcaret BÜLTENĐ Eylül 2011 Her ayın ilk haftası Đstanbul Ticaret Odası Web Sitesinde Yayınlanır. İLETİŞİM MOBĐL PAZARLAMA PANELĐ ĐNTERNET YÖNETĐŞĐMĐ: DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE ALAN ADLARI SEMĐNERĐ TÜRKĐYE NĐN BÜYÜK BAŞARISI! 2011 YILI HANE HALKI BĐT KULLANIM ARAŞTIRMASI YILDIZLI PROJELER YARIŞMASI 2011 GRAFEN ĐLE SÜPER HIZLI ĐNTERNET! HÜKÜMET YERLĐ ÜRÜNDE ISRARLI! Reşadiye Caddesi Eminönü - Đstanbul Tel : (212) Faks : (212) Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların 2

3 MOBĐL PAZARLAMA PANELĐ / 14 EYLÜL 2011 Đçinde bulunduğumuz dönemin Pazarlama anlayışının en yeni trendlerinden birisi Mobil Pazarlama. Dünyada, önümüzdeki 10 yılın mobildeki inovasyonlardan geleceği ve mobil ödeme sistemleri, mobil para, mobil reklam ve mobil pazarlama alanlarında büyük patlama yaşanacağı beklenilmekte. Mobil pazarlama son yıllarda mobil cihaz ve internet kullanıcıları sayısının başdöndürücü bir hızla artmasıyla birlikte sahip olduğu online pazarlama gücü ve maliyet düşüklüğü sayesinde geleneksel pazarlama yöntemlerine göre, şirketlere daha farklı birçok avantaj sağlamakta. Bugün Türkiye de, abone sayısı 66 Milyona, cep telefonu sayısı 136 Milyona ulaşmış durumda. Mobil pazarlama ve reklam alanında, Türkiye de geliştirilen uygulamalar diğer ülkelere öncü olmaktadır. Mobil Mecralar, doğru yerde doğru zamanda doğru tüketiciyi yakalamak için en stratejik mecralardan birisi haline gelmiştir. Bu çerçevede ister tek başına, isterse de geleneksel pazarlama yöntemleri ile birlikte kullanılsın, hedef kitleye etkin ulaşılabilirlik ve ölçülebilirlik sağlayan ve Mobil Pazarlama Kavramını tanıtmak amacıyla Đstanbul Ticaret Odası tarafından 14 Eylül 2011 Çarşamba günü saat 10:00 14:00 arasında ĐTO Merkez Bina 5. Kat Meclis salonunda Mobil Pazarlama Paneli düzenlenecek. Mobil Pazarlama alanında ülkemiz, ABD, Japonya ve Đngiltere gibi ülkelerle liderliğini başarılı bir şekilde paylaşmakta. Türkiye de önümüzdeki 3 senede 3 kat büyümesi 3

4 beklenen bu pazarın geleceği ve ülkemizde reklam veren şirketler tarafından nasıl kullanıldığı, lider operatörlerin Mobil Pazarlama ürünleri hakkında detaylı bilgiler MOBĐL PAZARLAMA seminerinde dinleyicilere aktarılacak olan konular.. Konusunda uzman çok değerli konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan ücretsiz Panele kayıt için ekteki başvuru formunun doldurularak, (212) nolu faksa ya da formda yer alan e-posta adreslerine en geç tarihine kadar iletilmesi gerekmekte. ĐSTANBUL TĐCARET ODASI MOBĐL PAZARLAMA PANELĐ Programın Amacı Kapsamı Yöntemi Yeri Mobil Pazarlama nın tanıtımı ve işleyişi hakkında bilgilerin Odamız üyelerine aktarılması Mobil Đş Uygulamaları, Sibernasyon Çağında Mobil Pazarlama Trendleri, Mobil Đletişimin Pazarlamadaki Yeri, KOBĐ Şirketlere SMS Bazlı Mobil Pazarlama ve Lokasyon Bazlı Uygulamalar, Aplikasyon Bazlı Mobil Reklam Uygulamaları ve Mecrada Kullanımı, En çok Kullanılan Mobil Reklam Ürünleri, Mobil Reklam Mecralarında En Başarılı Uygulamalar Panel ĐTO Merkez Binası 5. Kat Meclis Salonu Tarih / Saat 14 Eylül 2011 / 10:00 14:00 Hedef Kitle Mobil Pazarlama hakkında bilgilenmek isteyen tüm katılımcılar Katılım Ücretsizdir. Katılımcının Adı Soyadı : Adres : Telefon-Faks : Şirketin Đştigal Konusu : e-posta : Başvuru Formu ĐLETĐŞĐM: Tülay Bahçetepe / ĐTO - Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Şubesi Müdürü Tel: / / Faks: Murat Özturan / ĐTO - Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Şubesi Tel: / / Faks:

5 ĐNTERNET YÖNETĐŞĐMĐ: DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE ALAN ADLARI SEMĐNERĐ / 19 Eylül 2011 Đnternet Alan Adları konusunda 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yetkilendirilen Ulaştırma Bakanlığı, yayınladığı yönetmelik ile Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu (BTK) nu.tr uzantılı alan adlarında düzenleyici olarak görevlendirdi. Dünyada ise alan adları tahsisinden sorumlu olan Internet Tahsisli Sayılar ve Đsimler Kurumu (ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) alan adlarının uzantıları ile ilgili olarak Haziran ayı içerisinde yeni kararlar aldı ve bunları dünya kamuoyuna açıkladı. Bu karar ile.com,.net gibi uzantılı alan adlarının yanında.istanbul,.shop gibi herhangi bir uzantı ile de alan adı tahsisi yapılabilmesinin önünü açılmış oldu. Bu çerçevede, hem dünyada hem de ülkemizde alan adları konusunda yaşanan yeni değişiklik ve gelişmelerin kamuoyuna ve ĐTO üyelerine aktarılması amacı ile 19 Eylül 2011 Pazartesi saat 10:00 16:00 arasında Đstanbul Ticaret Odası 5. Kat Meclis salonunda Đnternet Yönetişimi: Dünya da ve Türkiye de Alan Adları isimli ücretsiz bir seminer düzenlenecek. Đstanbul Ticaret Odası ile Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu (BTK) tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan seminere kayıt için aşağıdaki başvuru formunu doldurularak (212) nolu faksa ya da iletişim e-posta adreslerine en geç tarihine kadar iletilmesi gerekmekte. 5

6 Programın Amacı Kapsamı Yöntemi Yeri Tarih / Saat Hedef Kitle Katılım Dünyada ve ülkemizde alan adları konusunda yaşanan yeni değişiklik ve gelişmelerin ĐTO Üyelerine ve Kamuoyuna aktarılması Alan Adlarında Yeni Yaklaşımlar; Yeni gtld ler Yeni gtld ler ve Türkiye Uygulamaları.tr uzantılı alan adlarında yeni düzenleyici çerçeve Evrensel Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması (WIPO Uygulamaları DNS Çalışma Grubu Uygulamaları) Seminer ĐTO Merkez Binası 5. Kat Meclis Salonu 19 Eylül 2011 / 10:00 16:00 Alan adları nda yaşanan gelişmeler hakkında bilgilenmek isteyen Üyelerimiz Ücretsizdir. Başvuru Formu Adı Soyadı : Adres : Telefon-Faks : Şirketin Đştigal Konusu : e-posta: Đletişim : Tülay Bahçetepe Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi Müdürü Murat Özturan Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi Telefon : / Faks: e-posta : / 6

7 TÜRKĐYE NĐN BÜYÜK BAŞARISI Türkiye, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) altındaki üç programdan biri olan Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Politika Destek Programı nda (ICT PSP) önemli bir başarı yakaladı. 730 milyon avro bütçesi olan ICT PSP 2009 yılında ilk defa katılımın sağlandığı programda bu yıl Türkiye yatırdığı paranın 1,6 katını geri aldı.kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yürütülen ICT PSP ile ilgili güncel bilgilerinin paylaşıldığı ve ICT PSP de başarılı olan projelerin ödüllendirildiği Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hibe almaya hak kazanan projelerin nitelikli projeler olduğunu, parasal miktarının çok ötesinde anlam ifade ettiğini söyledi. Dünyada bilgiye en fazla hakim olanların daha kaliteli politikalar üretip, uygulama şansına sahip olduğunu belirten Yılmaz, Havuza 100 lira koymuşuz, 160 küsur lira geri almışız. Bunun şu anlama geldiğini düşünüyorum. Türkiye, AB üyesi 27 ülke ve diğer ilave bazı ülkelerin bir kısmının parasını fiilen kullanır hale gelmiş, onların havuza koyduğu bir kısım paraları, kaynakları biz kullanır hale gelmişiz. Bu çok önemli bir başarı diye konuştu. Bilgi Toplumu Stratejisinin süresinin dolduğunu anımsatan Yılmaz, Bu yıl itibariyle bakıldığında eski stratejide yüzde lere varan gerçekleşme söz konusu. Gerek dünyadaki değişimler gerekse ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir strateji hazırlama noktasındayız. Burada küresel krizin de etkilerini dikkate alarak ülkemizin istihdam meselesini, daha fazla ve daha nitelikli işgücü oluşturmayı odağına almış bir strateji hedefliyoruz. Büyüme ve istihdamın odağında olduğu girişimciliği ön plana çıkaran bir strateji dedi. Bilgi toplumu stratejisinin sadece kamudan oluşmadığını söyleyen Yılmaz, Kamu sadece işin bir ayağı bir taraftan da sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör gibi birçok kesime yönelik katılımcı bir biçimde yeni stratejimizi hazırlıyoruz. Çalıştaylar başladı. Bütün tarafları sürece dahil edecek şekilde strateji üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl sonuna kadar stratejimizi tamamlayacağız şeklinde konuştu. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın ICT PSP hakkında katılımcılara bilgi verdi. Aydın, Türkiye nin 2009 dan bu yana programda yer aldığını ilk yıl sıfır geri dönüş sağlarken 2010 yılında yüzde 88 lik bir geri dönüş 2011 yılında ise yüzde 163 lük bir geri dönüş sağladığını ifade etti. Aydın sözlerini şu şekilde sürdürdü: Türkiye, ICT PSP Programı 2011 Yılı Çağrısı kapsamında ulusal bütçeden avro tutarında bir ödeme yaptı. Çağrı kapsamında ülkemizden 39 ortak, 26 farklı proje konsorsiyumunda yer aldı ve Avrupa Komisyonu ndan hibe talep etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 10 farklı projede yer alan 15 Türk ortak komisyon desteği almaya hak kazandı. Bu projeler sonucunda, Türk ortaklar, komisyondan toplam avro tutarında hibe alacak. 7

8 ICT PSP de başarı kazanan projeler ve Türk ortaklar OASIS Doğu Marmara Kalkınma Ajansı. PALANTE Sağlık Bakanlığı, SRDC Ltd. Şti., Türkiye.Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği. STORK 2.0 TÜBĐTAK BĐLGEM, TÜRKSAT. GEN6 TÜBĐTAK ULAKBĐM, TÜRKSAT. European Newspapers Milli Kütüphane Başkanlığı. eenviper Niğde Belediyesi, SAMPAŞ. Open-DAI Ordu Belediyesi, SAMPAŞ. CitySDK Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş. SMARTSPACES Đstanbul SPOR A.Ş. BT HABER 8

9 2011 YILI HANEHALKI BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIM ARAŞTIRMASI Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları Türkiye, kent ve kır ayrımında verilmekte iken, ilk defa bu haber bülteni ile Đstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (ĐBBS) 1. Düzey (12 Bölge) ayrıntısında da verilmektedir. Đnternete erişim imkânı olan hane oranı %42,9 a yükseldi 2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9 u Đnternet erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6 idi. Đnternet erişim imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde %51,0 iken, kırsal yerlerde %22,7 dir. ĐBBS Düzey-1 e göre %56,9 ile TR1-Đstanbul, %56,7 ile TR4-Doğu Marmara, %49,2 ile TR7-Orta Anadolu, %48,0 ile TR5-Batı Anadolu ve %43,4 ile TR2-Batı Marmara bölgelerinde Đnternet erişim imkanı olan hane oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Hanelerin %39,3 ü genişbant bağlantı ile Đnternet erişim imkânına sahip 2011 yılı Nisan ayında hanelerin %39,3 ünde genişbant Đnternet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit bağlantılar ile 3G bağlantı) erişim imkânı bulunmaktadır. ADSL %34,5 ile tüm haneler, %80,2 ile Đnternet kullanılan haneler arasında Đnternet erişim imkanı sağlarken, 3G bağlantı tüm hanelerin %5,3 ünde, Đnternet kullanılan hanelerin ise %12,2 sinde Đnternet erişim imkanı sağlamaktadır. Genişbant bağlantı ile Đnternet erişim imkânı kentsel yerlerdeki hanelerde %47,5 iken, kırsal yerlerde %18,6 dır. ĐBBS Düzey-1 e göre genişbant bağlantı ile Đnternet erişim imkânının en yüksek olduğu bölge %56,1 ile TR1-Đstanbul, en düşük olduğu bölge ise %20,0 ile TRC-Güneydoğu Anadolu bölgesidir % 25,4 30,0 41,6 Temel göstergeler, ,4 42,9 43,2 40,1 38,0 33,4 30,1 35,9 38,1 41,6 45, , Đnternet erişim imkanı olan haneler yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı yaş grubu bireylerde Đnternet kullanımı

10 Bilgisayar ve Đnternet kullanımı artmaya devam ediyor yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve Đnternet kullanım oranları sırasıyla %46,4 ve %45,0 dır. Bu oranlar 2010 yılında sırasıyla %43,2 ve %41,6 idi. Bilgisayar ve Đnternet kullanımında kadın-erkek ve kent-kır arasındaki sayısal uçurum devam ediyor Bilgisayar ve Đnternet kullanım oranları yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadınlarda %36,9 ve %35,3 tür. Bilgisayar ve Đnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. Bilgisayar ve Đnternet kullanımı kentsel yerlerde %54,7 ve %53,2, kırsal yerlerde ise %26,9 ve %25,7 dir. ĐBBS Düzey-1 e göre bilgisayar ve Internet kullanımının en yüksek olduğu bölge %57,2 ve %56,5 ile TR1-Đstanbul bölgesidir. Bunu %53,3 bilgisayar ve %51,7 Đnternet kullanım oranı ile TR4-Doğu Marmara bölgesi takip etmektedir. Đnternet kullanan bireylerin %89,5 i Đnterneti düzenli kullanıyor yaş grubundaki tüm bireylerin %36,2 si Đnterneti düzenli olarak hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanmaktadır yaş grubunda Đnternet kullanan bireylerin düzenli Đnternet kullanım oranı ise %89,5 olup, bu oran kentsel yerlerde %90,7, kırsal yerlerde %83,7 ve ĐBBS Düzey-1 e göre TR1-Đstanbul bölgesinde %92,8 dir. Internet kafelere ilgi azalıyor 2011 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) yaş grubu Đnternet kullanan bireylerin Đnterneti en fazla kullandığı yer %67,6 ev olup, bunu %33,0 ile işyeri, %18,7 ile Đnternet kafe, %16,8 ile arkadaş, akraba vb. evleri, %7,2 ile eğitim alınan yerler, %3,2 ile kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler takip etmektedir. Bir önceki yıl aynı dönemde Đnternet kullanan bireylerin %20,0 ı Đnterneti Đnternet kafelerde kullanmıştı. Đnternet en çok çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanılıyor 2011 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) Đnternet kullanan bireyler Đnterneti en çok %72,7 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken, bunu %54,1 ile sağlık ile ilgili bilgi arama takip etmektedir. Web siteleri aracılığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüşleri okuma veya paylaşma (%50,8) ve mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak da (%46,6) kullanım amaçları arasında yer almaktadır. 10

11 Kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanımı artıyor 2010 yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki ay içinde Đnternet kullanan bireylerin kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde Đnternet kullanma oranı %38,9 dur. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2009 Nisan-2010 Mart) % 27,2 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %92,2 ile ilk sırayı almaktadır. Đnternet üzerinden alışveriş yaygınlaşıyor Đnternet kullanan bireylerin Đnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18,6 dır. Önceki yıl Đnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %15 0 idi yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde Đnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %28,8 i giyim ve spor malzemesi, %27,8 i elektronik araç, %19,8 i ev eşyası, %17,6 sı kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) Đnternet üzerinden almıştır. TÜRKĐYE ĐSTATĐSTĐK KURUMU 11

12 YILDIZLI PROJELER YARIŞMASI 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE Öğrenci Kulübü nün bu yıl Fikrini Geleceğe Taşı sloganıyla üçüncüsünü düzenlediği Yıldızlı Projeler Yarışması nda final heyecanı Eylül ayı sonunda yaşanacak. Yıldız Teknik Üniversitesi nin 100.yıl etkinliklerinden bir tanesi olan Yıldızlı Projeler Yarışması na 50 farklı üniversiteden 112 proje ekibi katıldı. Çok geniş katılımın olduğu başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 20 tane proje ekibi finale çıkmaya hak kazandı. Finalde sağlık sektörünün sorunlarına çözüm üretebilecek olan projeler göze çarpıyor. Bunlardan bazıları; deri nakli ve kalp stendi tedavilerinde ortaya çıkan biyouyumluluk sorununa çözüm üreten projeler, geliştirilmiş ölçüm cihazları ve hastaların ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmasını sağlayan çözümler olarak öne çıkıyor. Savunma sanayisinde kullanılabilecek cihazlar, alternatif enerji sistemleri, hayatımızı kolaylaştıracak yazılım ve otomasyon çözümleri ise diğer ilgi çeken proje başlıkları. YTÜ nün vermiş olduğu Proje Yönetimi eğitimine katılan proje ekipleri 29 Eylül Perşembe günü düzenlenecek olan finalde dereceye girmek için yarışacaklar. Finalde proje değerlendirmesini Sanayi ve Bilim Kurulu beraber yapacak. Üniversitelerin gözde akademisyenlerinden oluşan Bilim Kurulu ve başarılı sanayicilerden oluşan Sanayi Kurulu sayesinde, üniversite-sanayi işbirliğine somutluk kazandırılması hedefleniyor. Finalist projeler, Yıldızlı Projeler Yarışması nın yenilikçi değerlendirme kurulu yapısı ve somutlaşmış üniversite-sanayi işbirliği sayesinde Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi gibi teşviklerden yararlanmak için rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Finalde dereceye giren proje ekiplerine ödülleri verilecek ve çeşitli işbirlikleri fırsatları sunulacak. BT HABER 12

13 GRAFEN ĐLE SÜPER HIZLI ĐNTERNET! Dünyada bilinen en ince madde olan grafenin eskisine oranla daha çok ışığı emmesini ve elektriğe dönüştürmesini sağlayacak yeni bir yol bulan Đngiliz bilim adamları, internet ve diğer optik iletişimlerde süper hıza ulaşmanın yolunu açtı. Aralarında Nobel ödüllü bilim adamları Andre Geim ile Kostya Novoselov'un da bulunduğu ekibin, Nature Communication dergisinde yayımladıkları çalışma, grafen maddesi ile metalik nano yapıları birleştirmek suretiyle grafenin emebileceği ışık miktarını 20 kat artırarak elektrik enerjisine çevirmenin mümkün olduğunu gösterdi. Sadece bir atom kalınlığında olmasına karşın çelikten 100 kat daha sert bir çeşit karbon olan grafen hakkında daha önce yapılan araştırmalar, bu madde üstüne yerleştirilmiş iki birbirine yakın metalik kabloya ışık yansıtmak suretiyle elde edilen güneş pili ile elektrik elde etmenin mümkün olduğunu göstermişti. Araştırmacılar, grafenin yapısındaki elektronların hareketliliği ile hızının yüksek olması sayesinde bu şekilde üretilen grafenli araçların hızının, internet kablolarında kullanılan iletişim hızından onlarca ve potansiyel olarak yüzlerce kat yüksek olabileceğini ortaya koymuşlardı. Grafenin ışığı sadece yüzde 3 gibi çok düşük oranda emmesinin ve geri kalan ışığın ise elektrik enerjisi üretimine katkısının bulunmamasının, bu maddeden üretilen araçların verimini düşürdüğünü belirten araştırmacılar, bu sorunu, grafenden üretilen araçların gündelik hayatta kullanımının önündeki en büyük engel olarak gösteriyordu. Ancak Novoselov'un başkanlığındaki ekip, Đngiltere'deki Manchester ile Cambridge üniversitelerinin işbirliğiyle yaptıkları çalışmayla plazmonik nano yapılar adı verilen, büyüklükleri ancak molekül ile mikroskobik yapılar arasında kalan, çok küçük metalik yapıları grafenin üstüne özel olarak ayarlanmış bir şekilde yerleştirerek bu sorunu aşmanın yolunu buldu. 13

14 Plazmonik güçlendirme sayesinde grafenin alabileceği ışık miktarını, hızından hiçbir şey kaybetmeksizin 20 kat artırdıklarını belirten araştırmacılar, elde edilen verimin gelecekte daha da iyileştirilebileceğine dikkati çekti. Geim ile birlikte grafen üzerine yaptıkları çalışmayla 2010 Nobel fizik ödülüne layık görülen Rusya doğumlu bilim adamı Novoselov yaptığı açıklamada, ''Dünyada önde gelen pek çok elektronik şirketi yeni nesil araçlarında grafenden yararlanmak istiyor. Yaptığımız çalışma grafenin şansını kesinlikle daha da artırdı'' diye konuştu. Araştırmaya katılan bilim adamlarından, son derece küçük kablolar üzerinde çok büyük hızda bilgi aktarımı metodu olarak tanımlanan plazmonik uzmanı Alexander Grigorenko, ''Plazmonik nano yapıların grafenden yararlanılarak yapılan araçların verimini iyileştirmesini bekliyorduk, ancak verimdeki iyileşmelerin böylesi yüksek bir oranda olması bizim için hoş bir sürpriz oldu'' dedi. Araştırmaya katılan bilim adamları arasında bulunan Cambridge Üniveristesi mühendislik bölümünden Andrea Ferrari de bulgularının, ışığın oluşturulması, kontrolü ve belirlenmesi yönündeki çalışmaları kapsayan fotonik bilimi ve ışığı yönlendiren ve kontrol eden elektronik araçların geliştirilmesi açısından grafen maddesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Ferrari, grafenin kendine has optik ve elektronik özellikleriyle plazmonik nano yapılarla birleştirilmesinden büyük oranda yararlanmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi. VE TEKNOLOJĐ 14

15 HÜKÜMET YERLĐ ÜRÜNDE ISRARLI! Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın yerli otomobil üretimi için Türkiye nin büyük holdinglerine seslenmesinin ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bu noktaya dikkat çekiyor ve yerli ürünleri desteklenmesi amacıyla kamunun alım gücünün kullanılacağına vurgu yapıyor. Đlk etapta konuşulan başlıklar otomotiv, makine üretimi ve ilaç sanayi gibi başlıklar olsa da Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Tekno-Girişimci projesi sektöre de önemli bir umut veriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Tekno-Girişimci destekleriyle ürüne ve hizmete dönüştürülebilecek yeni fikir ve projeleri Ar-Ge ve inovasyona destek verebilecek sanayici ve yatırımcılarla buluşturma hedefi Ergün ün bilişim alanına da öncelikli sektörler arasına aldığının bir göstergesi. Ulaştırma Bakanlığı da yerli üretime dikkat çekiyor Ulaştırma Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu nun (BTK) üzerinde durduğu önemli konular arasında yer alan Türkiye nin cep telefonu üretiminin desteklenmesi de önemli bir adım oldu. Türkiye her yıl ortalama 4,5 milyar lira cep telefonuna harcıyor. BTK Başkanı Tayfun Acarer in de ifadelerinde yer alan cep telefonunun yüzde 20 sinin Türkiye de üretilmesi bile 1 milyar liranın Türkiye de kalmasını sağlayacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yerli şirketlerin bu konuda desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bakanlık bu kapsamda hazırladığı ve BTK nın yüzde 20 gelirlerinden oluşan Ar-Ge desteği için çalışmalarını da sonlandırmak üzere. 15

16 Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Altay da her platformda Türkiye de elektronik ürünlere yönelik doğru desteklerin olması durumunda yerli üretimin birçok kalemi pazara sunabileceğini dile getiriyor. Kamunun 70 milyar liralık alım gücü var Türkiye 2010 yılında 70 milyar liralık kamu alımı gerçekleştirirken bunun yaklaşık 2 milyar liralık bölümü bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik oldu. Kamu alımlarında yerli ürün ve hizmet alımının yukarılara çekilmesi yaklaşık 60 milyar lira ortalamalarında gezen cari açığın kapanmasında önemli bir güç oluşturacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Kamu Đhale Kurumu mevzuatına da atıfta bulunarak Başbakanlık Genelgesi nin Yerli ürün ve hizmet kullanımında yüzde 15 pahalı bile olsa tercih sebebi olabileceğini hatırlatıyor. FATĐH Projesi bileşenleri yerli mi olacak? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, FATĐH projesi kapsamında kullanılacak elektronik tahtalar ile öğrencilere dağıtılacak 20 milyon elektronik kitabın Türkiye de üretilmesini de istemişti. Ergün, Türkiye de bu işi yapacak 8-10 şirket olduğunu belirterek, bu iş sayesinde bu sektörün de gelişmesinin desteklenebileceğini söyledi. Ergün, yabancı şirketlerin de bu işe talip olması halinde Türkiye de üretim şartı getireceklerini vurgulamıştı. Ergün ün bu açıklamasında vurguladığı yine kamu ihalelerinde yerli ürün tercihine getirilen yüzde 15 lik fiyat avantajı olmuştu. Ergün kamunun, alımlarında Türkiye deki yerli ürünleri tercih etmesi gerektiğini kaydederken, yasal düzenlemeyle getirilen yüzde 15 lik fiyat avantajına rağmen, yerli ürünlerin tercih edilmediğini hatırlattı. Elektronik ve bilişim sektörünün Türkiye de gelişmesini istediklerini her fırsatta dile getiren Ergün, 20 milyon tablet elektronik kitabın kamuya çok önemli bir satın alma gücü olanağı verdiğini kaydetti. Ergün, bilişim sektörünün ciddi istihdam yaratma kabiliyeti de bulunduğunu belirterek Türkiye de artık bu teknolojileri hayata geçirebilecek yetenekte şirketlerimiz var. Zaten yerli tablet üreten şirketlerimiz de de var. FATĐH Projesi de aynı şekilde, yani elektronik, akıllı tahtaların bütün sınıflarda yer alması projesi de kamunun satın alma gücü açısından önemli. Ücretsiz dağıtılacak e-kitabın Türkiye de üretimini zorlayacağız milyon tablet çıkaracağız. Bu yerli üretim için fırsat. Kamunun gücü kullanılarak bu ihaleler sayesinde bu sektörde itici bir güç elde edilecek. Bu tür ürünlerin üretilmesi için yerli üretimi özendirmemiz lazım. Bu ihalelere girecek şirketlere burada üretim yapma zorunluluğu getireceğiz. Türkiye de bu işi yapabilecek 8-10 şirket var. Đsterse yabancı şirket gelir bizim ülkemizde üretir. Bu tabletlerin biri ortalama 500 dolar. Yaklaşık 7.5 milyar dolarlık bir pazar var. Kendimiz üretirsek çok daha uygun fiyatta olur. Eğer bu ihaleye girecek şirketleri Türkiye de üretim yapmasını sağlarsak bu teknolojinin gelişmesi için de itici güç olur diye konuştu. BT HABER 16

17 ĐTO YAYINLARI Aile Şirketlerini Büyüten Yeni Nesiller: Oğlum Sağolsun Çarşı-Pazar Đstanbul El'muallim-i El'eseriyete El'islamiyete fi Medinete Đstanbul Türk Basım Sanayisi Temel Göstergeler ve Eğilimler Sigorta Prim Teşvikleri ve Đşçi Ödenekleri Dünden Bugüne Đstanbul da Ulaşım Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde AzerbAycan Sosyolojik Açıdan Türkiye de Halkın Vergiye Bakışı Toplumsal Yapı ve Verginin Sosyal Bileşenleri: Tercihli Vergi Türk-Japon Ticaret Đlişkileri Birinci Đktisat Tarihi Kongresi Bildirisi (2 CĐLT) Bacıyân-ı Rûm dan Günümüze Türk Kadınının Đktisadî Hayattaki Yeri Lojistik Sektöründe Durum Analizi ve Rekabetçi Stratejiler The Grand Bazaar: Đstanbul from past to present Đstanbul un Atlı ve Elektrikli Tramvayları Dünyada ve Türkiye de Doğalgaz Sektörünün Yapısı ve Đnovasyonun Rolü Şehristan Đstanbul: Seyyahların Hayal Şehri Osmanlı dan Cumhuriyet e Endüstriyel Mirasımız Avrupa Birliğinin Girişimcilik Politikası: KOBĐ Yaklaşımı ve Türkiye Đslam Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Yeni Dünya Düzeninde Yapısal Reformlar ve Türkiye Dış Ticaret Bilgilendirme Dizisi 1: Sorularla ATR Dolaşım Belgesi Dış Ticaret Bilgilendirme Dizisi 2: Sorularla EUR.1 EUR-MED Dolaşım Belgesi Dış Ticaret Bilgilendirme Dizisi 3: Sorularla ABC Menşe Şehadetnamesi ve Form A Belgesi Batılılaşma Dönemi Đstanbul unda Hanlar ve Pasajlar Ticaret Sicili Rehberi Sosyal Güvencesi Olan Hastalar ve Sağlıkta Dönüşüm Programına Bakış Dış Ticaret Bilgilendirme Dizisi 4: Sorularla Dış Ticarette Korunma Önlemleri, Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Gözetim Uygulaması Avrasya nın Yükselen Yıldızı Kazakistan Rekabet ve Firma Stratejisi Organik Ürünlerin Pazarlanması ve Etik Sorunlar Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü Küreselleşmenin Sektörel Etkileri: Araştırma Projesi Sosyal Politikada Yerelleşme Đlan-ı Ticaret: Resimli Đlanlar Perspektifinde Osmanlıdan Cumhuriyete Đstanbul Ticari Hayatı Đstanbul da Yaşam Kalitesi Araştırması Yılı Đstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması Đstanbul Ticaret Odası: Türkiye nin Gelişimine Adanmış Bir Kurum (2.bs.) The Istanbul Chamber of Commerce: An Institution Devoted to Development of Turkey (2.bs.) Teknoparklar: Teknolojik Bilginin Ticarileşmesi 17

18 ĐTO YAYINLARI (2011) Fiyat Đndeksleri (aylık) Makroekonomik Göstergeler Haberlerden Yansıyan ĐTO: Ekonomik Rapor Economic Report 18

BİLİŞİM 2014 DANIŞMA KURULU

BİLİŞİM 2014 DANIŞMA KURULU BİLİŞİM 2014 DANIŞMA KURULU Abdullah BÜYÜKBAYRAM AB Danışmanlık Başkanı Abdullah Raşit GÜLHAN Adnan YAZICI Ahmet Hamdi ATALAY Ali KANÇAL Ali YILMAZTÜRK Alim KÜÇÜKPEHLİVAN Aslı BERTAN Aydın KÖKSAL Burak

Detaylı

TBD 2012 Değerlendirme Raporu 1.0 2

TBD 2012 Değerlendirme Raporu 1.0 2 Ahmet ACAR Tayfun ACARER Eşref ADALI Serdar AK Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN C.Müjdat ALTAY Yusuf Ata ARIAK Gökhan ARIKSOY Ümit ATALAY Volkan ATALAY

Detaylı

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU Tayfun ACARER Eşref ADALI Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı İstanbul Teknik

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ İÇİNDEKİLER 1 2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2 Türkiye Ar-Ge Liginde 25.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BÜLTENİ ARALIK 2010 YIL 5 SAYI 60 HANNOVER A TÜRK BİLİŞİM SEFERİ TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ FİNALİSTLERİ AÇIKLANDI

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

TEKNO GÜNDEM. Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:3 Temmuz-Eylül 2014 MOBİL TEKNOLOJİLER

TEKNO GÜNDEM. Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:3 Temmuz-Eylül 2014 MOBİL TEKNOLOJİLER TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:3 Temmuz-Eylül 2014 MOBİL TEKNOLOJİLER Değerli Okuyucular AR-GE ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını ve üniversite-sanayi

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Nisan 2010 Sayı: 16

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Nisan 2010 Sayı: 16 Inovasyonun Renkleri Tarih: Nisan 2010 Sayı: 16 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-3 Cahit Günaydın ile İnovasyon Üzerine: Şimdi Açık Yenileşim Zamanı... 1-3 -35: Yenilikçi Portre... 4-5 Ömer Ekinci:

Detaylı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON 0REMIUMÑ+IRALAMA 0REMIUMÑ+IRALAMA LETI²IMÑ-ERKEZI 0850 252 4444 Sheer $RIVINGÑ0LEASURE SAYI 86 KASIM 2013 Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU: Türkiye

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi Dr. Tayfun ACARER Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Merhaba, Telefon ve internet hizmetleri başta olmak üzere hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ AYLIK BÜLTENİ KASIM 2010 YIL 5 SAYI 59 ÖNCELİKLİ YATIRIM ALANI BİLİŞİM 1 KASIM DA YALIN ADSL HİZMETE GİRİYOR

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı