Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları"

Transkript

1 Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi

2 Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları arasında bağlantı noktalarının kurulması ihtiyacının olduğu ve söz konusu bağlantıların kurulmasının yararlı olacağı görüşü 2

3 amaç DPT ile BE çalışmaları arasında bağlantı noktalarını resmetmek 3

4 Nasıl? BE ler Ulusal Girişimler Proje Finansman Araçları (PFA) 4

5 Türkiye de BE ler 1996, ilk BE ODTÜ (1) 1997, YÖK Kararı (2) 2011, 6 BE (ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Karadeniz Teknik, ) (3) , Türkiye Bilişim Vakfı BE Çalıştayı (4) , YÖK Türkiye Enformatik Milli Komitesi (5) 5

6 Ulusal Girişimler - 1 E-Dönüşüm Türkiye Projesi Amacı; vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasıdır. (6) Ayrıca; Mevzuat: Avrupa Birliği (AB) müktesebatı, Vatandaşın karar alma süreçlerine katılımı, Şeffaf ve hesap verebilir kamu idaresi, Kamu hizmetlerinde BİT kullanımı, Mükerrerlikleri bütünleştirme projeleri ve eşgüdüm sağlaması, Özel sektör faaliyetlerine yön gösterme. (7) 6

7 Ulusal Girişimler - 2 Bilgi Toplumu Stratejisi (8) Sosyal Dönüşüm, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu, Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü, Kamu Yönetiminde Modernizasyon, Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü, Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri, AR-GE ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Türkiye nin e-hazırlık Sırası (9) Değerlendirilen Ülke Sayısı e-hazırlık Sırası - Türkiye (Kaynak: VCTElTSEVEX1ZFUlNJT04=, Erişim tarihi: )). 7

8 Proje Finansman Araçları - 1 SODES Kalkınma Ajansları ICT-PSP, Bilim ve Araştırma Proje Destekleri 8

9 Proje Finansman Araçları - 2 SODES İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. (10) SODES ile beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. programdır. (11) 9

10 Proje Finansman Araçları - 3 Kalkınma Ajansları Amaç: ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. (14) İzmir, Çukurova, İstanbul, Mevlana, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Dicle, Ege, Marmara,. (13) 10

11 Proje Finansman Araçları - 4 ICT-PSP CIP altındaki üç alt programdan biri olan ve yedi yıllık dönem için yaklaşık 730 Milyon Avro bütçeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programında (ICT PSP), Avrupa Birliği nin bilgi toplumu stratejisi olan i2010 da belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak, rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması dır. (14) Proje destek araçları: Pilot A, Pilot B, Tematik Ağlar, En İyi Uygulama Ağları. (15) 11

12 Proje Finansman Araçları - 5 Bilim ve Araştırma Proje Destekleri AR-GE Destek Programları, Araştırmacı Altyapı Projeleri, Araştırmacı İnsangücü Yetiştirme Programları. (16) AR-GE destek programlarına özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler başvurabilmektedirler. Araştırma altyapısı destek programı uzmanlık ve mükemmeliyet merkezleri ve merkezi araştırma laboratuarları olarak iki alanı kapsamaktadır. Araştırmacı insangücü yetiştirme programı ise yüksek lisans düzeyinde araştırmacı yetiştirme ve doktora düzeyinde sanayi doktora programı olarak belirlenmiştir (17). 12

13 Sonuç ve Öneriler - 1 ortak bilgilenme toplantıları 13

14 Sonuç ve Öneriler - 2 üniversitelerin stratejik planları ile ulusal kalkınma ve yerel kalkınma ajansları stratejileri arasında bağlantı noktalarını belirleme 14

15 Sonuç ve Öneriler - 3 Ortak proje yapımı Bilgi okur-yazarlığının yaygınlaştırılması Girişimciliğin desteklenmesi BİT kullanımının AB ülkeleri düzeyine yaklaştırılması Teknoloji üretimi 15

16 Kaynaklar - 1 *1+ Enformatik Enstitüsü Hakkında Genel Bilgi. (http://www.ii.metu.edu.tr/tr/content/general-information, Erişim tarihi ). *2+ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararları: Karar (http://enformatik.ktu.edu.tr/calistay/karar.php, Erişim tarihi: ). *3+ YÜKSEKÖĞRETİM Kataloğu (http://www.yok.gov.tr/katalog/katalog2011/yok_devlet_2011.pdf, erişim tarihi: ). [4] KOLAT, Aydın. Enformatik Bölümleri Çalıştayı. (http://enformatik.ktu.edu.tr, Erişim tarihi: ). [5] Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği. (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 23980). (http://www.yok.gov.tr/content/view/452/183/lang,tr/, Erişim Tarihi: ). [6] 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/documents/1/mevzuatlar/030227_ sayiligenelge.pdf, Erişim Tarihi: ). [7] E-Dönüşüm Türkiye Projesi. (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/portal.aspx?value=ue9svefmsuq9mszqqudfsuq9mtuwjlbbr0vwrvjts U9OPS0xJk1PREU9UFVCTElTSEVEX1ZFUlNJT04=, Erişim Tarihi: ). [8] Bilgi Toplumu Stratejisi. Resmi Gazete, / (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/portal.aspx?value=ue9svefmsuq9mszqqudfsuq9mtqmuefhrvzfulnjt 049LTEmTU9ERT1QVUJMSVNIRURfVkVSU0lPTg==, Erişim tarihi: ). [9] E-Dönüşüm Türkiye Projesi. (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/portal.aspx?value=ue9svefmsu9q9mszqqudfsuq9mtuwjlbbr0vwrvjt SU9OPS0xJk1PREU9UFVCTElTSEVEX1Z FUlNJT04=, Erişim tarihi: ). 16

17 Kaynaklar - 2 *10+ SOSYAL Destek Programı (SODES). (http://www.sodes.gov.tr/sodes.portal, erişim Tarihi: ). *11+ SOSYAL Destek Programı (SODES). (http://www.sodes.gov.tr/sodes.portal, erişim Tarihi: ). [12] Kalkınma Ajansları. (http://www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/kalkinma_ajansnedir.html, erişim tarihi ). [13] Kalkınma Ajansları irtibat bilgileri. (http://www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/ajans_iletisim_bilgileri.doc, erişim tarihi: ). [14] Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2011 Yılı Çağrısı. (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/documents/4/diger/poster_ictpsp.pdf, Erişim tarihi: ). *15+ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2011 Yılı Çağrısı. (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/documents/4/diger/poster_ictpsp.pdf, Erişim tarihi: ). [16] Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu, Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler , DPT. Bilim ve Teknoloji Sektörü. (http://www.dpt.gov.tr/docobjects /Download/9211/dpt_arastirma_merkezleri.ppt, erişim tarihi ). *17+ Proje Çağrısı. (http://www.dpt.gov.tr/docobjects/download/8133/proje_cagrisi.pdf, erişim tarihi: ). 17

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu OCAK 2015 NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR 30 1 İÇİNDEKİLER 1. YATIRIM KAVRAMI VE TÜRLERİ 2. TEŞVİK 3. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 4. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 5. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 6. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012)

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012) (1 Ocak-31 Aralık 2012) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... 3 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ... 8 1.1 Organizasyon Yapısı... 8 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ ÜZERİNE RAPOR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ ÜZERİNE RAPOR Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ ÜZERİNE RAPOR 1 1-Bölgesel Gelişme Politikamız Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü 1 AB REKABET

Detaylı