ATA 102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2/PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATA 102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2/PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 2"

Transkript

1 ATA 102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2/PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION 2 1. Ders Hakkında Genel Bilgiler Kodu Adı Türkçe/İng. Fakülte/Bölüm Dili Türü Önkoşulu - Kredisi 2 AKTS 2 Yarılı 4 Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi ATA102 Atatürk ilkeleri ve İnkılapları Tarihi I/ Principles of Ataturk and the History of Turkısh Revolutıon I Meslek Yüksek Okulu/ Dış Ticaret Türkçe Zorunlu Ders Kitabı Türk İnkılâp Tarihi, Öztürk, C. Pegem Yayıncılık, Ankara, 2005 Yardımcı Kaynaklar Adıvar, H. E. (1987). Türkün Ateşle İmtihanı.İstanbul:Atlas Kitabevi. Arslan, N. (2003). Küçük Anılarda Büyük Sırlar. Ankara: Tekağaç Eylül Yayınevi. Atay, F. R. (1981). Zeytindağı. İstanbul:MEB. Atatürk, M. K. (2004)., Nutuk. Ankara:Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk, M. K. (1990). Arıburnu Muharebeleri Raporu. Ankara: T.T.K. Ateş, T. (2000). Türk Devrim Tarihi. İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi. Aydemir, Ş. S. (2000). Tek Adam. C.I-III, İstanbul: Remzi Kitabevi. (2005). Destan ve Abide: Çanakkale. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Dündar, C. (2004). Yükselen Bir Deniz. Ankara:İmge Yayınevi. Dündar, C. (2000). Sarı Zeybek. İstanbul:Doğan Kitap. Eroğlu, H. (1982). Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: MEB. Gölen, Z. (2005). Çanakkale?den Cumhuriyet?e Cumhuriyet?ten Geleceğe. Ankara: Alter Yayıncılık. Halaçoğlu, Y. (2001). Ermeni Tehciri ve Gerçekler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnan, A. A. (1988). Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk?ün El Yazıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnan, A. A. (1998). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kansu, M. M. (1997). Erzurum?dan Ölümüne Kadar Atatürk?le Beraber.

2 2. Genel Amaçlar C.I-II, Ankara:Türk Tarih Kurumu. Kocatürk, U. (2000). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi Ankara: Türk Tarih Kurumu. Macmillan, M. (2004). Paris 1919, Çev. Belkıs Dişbudak, Ankara: ODTÜ Yayıncılık. Okay, C. (2004). Dönemin Mizah Dergilerinde Milli Mücadele Karikatürleri. Ankara: Kültür Bakanlığı. Öztürk, K. (1990). Atatürk?ün TBMM Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Soyak, H. R. (2004). Atatürk?ten Hatıralar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Tansel, S. (1991). Mondros?tan Mudanya?ya Kadar, C.I-IV, Ankara:MEB. Tezer, Ş. (1999). Atatürk?ün Hatıra Defteri, Ankara:Türk Tarih Kurumu. a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesi'nin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında bilgiler vermek. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak. c) Devleti, Milleti ve Ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk Gençliği'nin bütünleşmesini sağlamak. d) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında bilgiler vermek. 3. Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyeti?nin kurulması sürecinde yaşanan mücadelelerin özellikleri ve biçimlerini kavrayacaktır. 2. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler. 3. Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanabilirler. 4. Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve hedeflerini kavrayıp benimseyerek, bu ilkelerin yürekten savunucusu olma bilincine sahip olabilirler. 5. Bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dokümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanabilirler.

3 4. Program Çıktısı (PÇ)- Öğrenme Çıktısı (ÖÇ) Eşleştirme Tablosu PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 Katkı Düzeyi Haftalara göre işlenecek konular Hafta Konu 1 Cumhuriyetin ilanı 2 Atatürk?ün İnkılâbı ve Hedefleri 3 Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri 4 Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri 5 Eğitim, Kültür ve Sağlık Alanında İnkılâp Hareketleri 6 Toplumsal Yaşantının Düzenlenmesi 7 Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler 8 Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik 9 Halkçılık-Laiklik 10 Devletçilik-İnkılâpçılık 11 Bütünleyici ilkeler 12 Türk İnkılâbının temel nitelikleri 13 Atatürk?ün ölümünün yurt için ve dışında yankıları 14 Atatürkçülüğün Bugünkü Durumuna Dair Değerlendirmeler 6. Değerlendirme: Adet % Katkısı Toplam Ara Sınav Final Ödev 7. AKTS Hesaplaması: Adedi Süresi Toplam Ders Saati Sınavlar Ödevler Kısa Sınavlar Ders Dışı çalışma Final Toplam: 60 saat = 2AKTS

4 BİL213 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 1. Ders Hakkında Genel Bilgiler Kodu BİL213 Adı Türkçe/İng. Fakülte/Bölüm Dili Türü Bilgi ve İletişim Teknolojileri / Information and Communication Technology Meslek Yüksek Okulu/ Dış Ticaret Türkçe Zorunlu Önkoşulu - Kredisi 3 AKTS 4 Yarılı 4 Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar 2. Genel Amaçlar Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 3. Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 1. İnternet ortamında iletişim kurmak 2. İnternet ortamında iş başvurusu yapmak 3. Sayısal verileri düzenlemek 4. Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak

5 4. Program Çıktısı (PÇ)- Öğrenme Çıktısı (ÖÇ) Eşleştirme Tablosu Katkı Düzeyi PÇ 1 PÇ 2 PÇ PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ Haftalara göre işlenecek konular Hafta Konu 1 İnternet Ve İnternet Tarayıcısı 2 Elektronik Posta Yönetimi 3 Haber Grupları / Forumlar 4 Web Tabanlı Öğrenme 5 Kişisel Web Sitesi Hazırlama 6 Elektronik Ticaret 7 Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş 8 İnternet Ve Kariyer 9 İş Görüşmesine Hazırlık 10 İşlem Tablosu 11 Formüller Ve Fonksiyonlar 12 Grafikler 13 Sunu Hazırlama

6 14 Tanıtıcı Materyal Hazırlama 6. Değerlendirme: Adet % Katkısı Toplam Ara Sınav Final Ödev 1 Kısa Sınav(Quiz) Lab 7. AKTS Hesaplaması: Adedi Süresi Toplam Ders Saati Uygulama Saati Sınavlar Ödevler Kısa Sınavlar Ders Dışı çalışma Toplam: 90 saat = 3 AKTS

7 ADA206 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU/LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW 1. Ders Hakkında Genel Bilgiler Kodu ADA206 Adı Türkçe/İng. Fakülte/Bölüm Dili Türü Önkoşulu Kredisi AKTS Yarılı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku/ Labour and Social Security Law Meslek Yüksek Okulu/ Dış Ticaret Türkçe Zorunlu Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar 2. Genel Amaçlar Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır. 3. Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 1. İşçi ve işveren ilişkilerini belirlemek 2. Sosyal güvenlik belgeleri düzenlemek

8 4. Program Çıktısı (PÇ)- Öğrenme Çıktısı (ÖÇ) Eşleştirme Tablosu Katkı Düzeyi PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ Haftalara göre işlenecek konular Hafta Konu İş sözleşmesi düzenlemek İş sözleşmesi düzenlemek İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek İş ilişkisini sonlandırmak 6 İş ilişkisini sonlandırmak Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek 7 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek 8 9 4/1-a belgeleri düzenlemek 4/1-a belgeleri düzenlemek 10 4/1-a belgeleri düzenlemek 4/1-b belgeleri düzenlemek 11 4/1-b belgeleri düzenlemek /1-b belgeleri düzenlemek 4/1-c belgeleri düzenlemek

9 14 4/1-c belgeleri düzenlemek 6. Değerlendirme: Adet % Katkısı Toplam Ara Sınav Final Ödev 1 Kısa Sınav(Quiz) Lab 7. AKTS Hesaplaması: Adedi Süresi Toplam Ders Saati Uygulama Saati Sınavlar Ödevler Kısa Sınavlar Ders Dışı çalışma Toplam: 120 saat = 4 AKTS

10 İŞL224- Kalite Güvencesi ve Standartları/Quality Assurance and Standards 1. General Information Code İŞL224 Course Name (Turkish/English) Faculty & Department Language of Instruction Compulsory or Elective Kalite Güvencesi ve Standartları/Quality Assurance and Standards Vocational School English Elective Prerequisite Credit 3 ECTS 3 Year/Term 2/4 Lecturer Ayşe Işıl Güler Research Assistant Office Hours Tetbook Complementary Resources 2. General Objectives of the Course 1. Introduction of Quality 2. Standards and Standartization 3. Quality management System 4. General Requirements, Documention Requirements 5. Management responsibility 6. Resource management 7. Work environment 8. Measurement, analysis and improvement 9. Control of nonconforming product 10. Analysis of data 11. Improvement 12. Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001: Changes between ISO 9001:2000 and ISO 9001: The Other Quality management systems 3. Learning Outcomes and Skills

11 LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 4. Program Outcome (PO)- Learning Outcome (LO) Table PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10 PO Weekly Course Schedule Week Theory Practice Assessment: Number of... % Contribution Total Midterm Final Assignment Quiz Other (please eplain)

12 7. Course requirements: 8. ECTS Calculation: Week Midter m Lecture Practice Eams Assignment s Quizes Etra studies Seminar Project Other Fin. Total: ECTS

13 DT 208 LOJİSTİK/LOGISTICS 1. Ders Hakkında Genel Bilgiler Kodu DT 208 Adı Türkçe/İng. Fakülte/Bölüm Dili Türü Önkoşulu Kredisi AKTS Yarılı Öğretim Üyesi Lojistik/Logistics Meslek Yüksek Okulu/ Dış Ticaret Türkçe Zorunlu Ögr. Gör. Eda ÖZOVACI Araştırma Görevlisi Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar 2. Genel Amaçlar Bu ders ile öğrencinin; uluslararası lojistik ve sigortacılık işlemlerine ilişkin uygulamaları yapabilme becerisi sağlanacaktır 3. Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Uluslararası Lojistik İle İlgili Temel Kavramları Tanımak 2.Uluslararası Taşımacılık Sürecinde Yer Alan Kuruluşları Tanımak 3.Teslim Şekillerini Uygulamak 2. 4.Uluslararası Lojistikte Sigortacılık İşlemlerini Uygulamak

14 4. Program Çıktısı (PÇ)- Öğrenme Çıktısı (ÖÇ) Eşleştirme Tablosu Katkı Düzeyi PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ Haftalara göre işlenecek konular Hafta Konu Lojistik ile ilgili temel kavramlar Taşıma Yöntemleri Taşımacılık Belgelerinin Düzenlenmesi Taşımacılık Belgelerinin Düzenlenmesi Lojistik Faaliyetleri Lojistik Faaliyetleri Nakliye İşlemleri Nakliye İşlemleri E ve F Grubu Teslim Şekilleri C Grubu Teslim Şekilleri D Grubu Teslim Şekilleri Lojistikte sigortacılık işlemleri Lojistikte sigortacılık uygulamaları

15 14 Lojistikte sigortacılık uygulamaları 6. Değerlendirme: Adet % Katkısı Toplam Ara Sınav Final Ödev 1 Kısa Sınav(Quiz) Lab 7. AKTS Hesaplaması: Adedi Süresi Toplam Ders Saati Uygulama Saati Sınavlar Ödevler Kısa Sınavlar Ders Dışı çalışma Toplam: 120 saat = 4 AKTS

16 DT 206 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ/BUSINESS CORRESPONDENCE 1. Ders Hakkında Genel Bilgiler Kodu DT 206 Adı Türkçe/İng. Fakülte/Bölüm Dili Türü Önkoşulu Kredisi AKTS Yarılı Öğretim Üyesi Mesleki Yazışma Teknikleri/ Business Correspondence Meslek Yüksek Okulu/ Dış Ticaret Türkçe Zorunlu Ögr. Gör. Eda ÖZOVACI Araştırma Görevlisi Ders Kitabı Yardımcı Kaynaklar 2. Genel Amaçlar Bu dersle öğrencinin, dış ticarette kullanılan terimleri ve yazışma yöntemlerini uygulanması sağlanacaktır. 3. Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 3. Ticari Yazışma Kurallarını Uygulamak 2- Dış Ticarette Kullanılan Terimler Ve Yazışma Yöntemlerini Uygulamak

17 4. Program Çıktısı (PÇ)- Öğrenme Çıktısı (ÖÇ) Eşleştirme Tablosu Katkı Düzeyi PÇ 1 PÇ 2 PÇ PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ Haftalara göre işlenecek konular Hafta Konu Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri İş Mektuplarının Yazılması Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri Uluslararası Ticari Kısaltmalar Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar

18 14 Diğer ödeme şekillerine ilişkin yazışmalar 6. Değerlendirme: Adet % Katkısı Toplam Ara Sınav Final Ödev Kısa Sınav(Quiz) Lab 7. AKTS Hesaplaması: Adedi Süresi Toplam Ders Saati Uygulama Saati Sınavlar Ödevler Kısa Sınavlar Ders Dışı çalışma Toplam: 60 saat = 2 AKTS

19 DT 210 Uluslararası İktisat II / International Economics II 1. General Information Code DT 210 Course Name (Turkish/English) Faculty & Department Language of Instruction Compulsory or Elective Uluslararası İktisat II / International Economics II Vocational School / Foreign Trade English Compulsory Prerequisite Credit 3 ECTS 4 Year/Term 2 / 4 Lecturer Research Assistant Office Hours Tetbook Complementary Resources International Economics Theory and Policy, Krugman, Obstfeld, Melitz, 9 th edition, Pearson Higher Education, International Economics: A European Focus, Ingham, 1st edition, Pearson Higher Educatipn, General Objectives of the Course This course aims to equip students with skills necessary to analyze concepts and outcomes regarding foreign echange transactions, capital flows and balance of payments. 3. Learning Outcomes and Skills 1. Understand foreign echange market transactions 2. Analyze balance of payment transactions 3. Understand capital market transactions 4. Program Outcome (PO)- Learning Outcome (LO) Table PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10 PO 11 LO 1 X LO 2

20 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 2. Weekly Course Schedule Week Theory Practice Definition and Characteristics of Foreign Echange and Foreign Echange Market Types and Functions of Foreign Echange Markets Equilibrium Echange Rate and Types of Echange Rates Banks and Foreign Echange Markets Definition and Importance of Balance of Payments Main Accounts of Balance of Payments Reasons for Balance of Payments Disequilibrium Policies to Avoid Balance of Payments Deficits 9 Adjustment of Balance of Payments 10 Adjustment of Balance of Payments 11 International Private Capital Flows 12 International Private Capital Flows 13 International Money Market 14 International Capital Market 6. Assessment: Number of... % Contribution Total

21 Midterm Final Assignment Quiz Other (please eplain) 7. Course requirements: 8. ECTS Calculation: Week Midter Fin. m Lecture Practice Eams 1 2 Assignments Quizes Etra studies Seminar Project Other Total: ECTS 90=3

22 DT202- Uluslararası Finansman/ International Finance 1. General Information Code DT202 Course Name (Turkish/English) Faculty & Department Language of Instruction Compulsory or Elective Uluslararası Finansman/International Finance Vocational School English Compulsory Prerequisite Credit 3 ECTS 4 Year/Term 2/4 Lecturer Ayşe Işıl Güler Research Assistant Office Hours Tetbook Complementary Resources International Finance, Maurace D. Levi Routledge published 2. General Objectives of the Course 1. The World of International Finance 2. Foreing Echange Policy 3. The Markets for Foreing Echange 4. Currency Options Market 5. Capital markets 6. International Capital Flows 7. Leasing 8. factoring 9. Forfaiting 10. Turkish Funds for foreing trade(eimbanks credits) 11. Turkish Goverment Subcidile for 3. Learning Outcomes and Skills

23 LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 4. Program Outcome (PO)- Learning Outcome (LO) Table PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10 PO Weekly Course Schedule Week Theory Practice Assessment: Number of... % Contribution Total Midterm Final Assignment Quiz Other (please eplain)

24 7. Course requirements: 8. ECTS Calculation: Week Midter m Lecture Practice Eams Assignment s Quizes Etra studies Seminar Project Other Fin. Total: ECTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 İnkılâp Tarihi I UNV13103 Güz 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Temel Hukuk ve İş Hukuku BYA13202 4 4 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ön Koşul Dersleri - Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Klavye Teknikleri BYA13205 Güz 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 TÜRKİYE EKONOMİSİ MLP13208 4 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgisayar Bilimleri DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13108 Bahar 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi DÖNEMİ 1 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER 1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU TÜRK DİLİ-1 OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ Ü TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu Meslek i Seçmeli X Okul Eğitimi 2 30 Bireysel

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

Örgütsel Davranış (Organizational Behavior) (2 0 2) (AKTS: 4)

Örgütsel Davranış (Organizational Behavior) (2 0 2) (AKTS: 4) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ, KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEK OKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK BÖLÜMÜ, BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI (2012-2013) YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I.YARIYIL DERS

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili İŞ HUKUKU VE YARGISI 1- Ders Bilgileri Dersin Adı İş Hukuku ve Yargısı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS 7601409 4 2 - - - 3,93 Önkoşul(lar) - 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI DERS BİLGİLERİ I. YIL / I. DÖNEM GÜVENLİK SİSTEMLERİ-I Dersin Adı Güvenlik Sistemleri-I

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI

Detaylı

Laboratory (Hour/week) Semester 8 2 2 0 0 Course Language Turkish Course Type

Laboratory (Hour/week) Semester 8 2 2 0 0 Course Language Turkish Course Type I.T.U. MARITIME FACULTY Department of COURSE FORM Course Turkish Denizcilik Meteorolojisi II Name English Maritime Meteorology II Course Code GUV 402 Credit Lecture Recitation Laboratory Semester 8 2 2

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı