Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laboratuvar Porselen Malzemeleri"

Transkript

1 Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze 40 mm x 51 mm 40 ml 5,23 HKR79C/3 Porselen Kroze 46 mm x 58 mm 50 ml 8,00 HKR79C/4 Porselen Kroze 51 mm x 65 mm 85 ml 12,53 HKR79C/5 Porselen Kroze 60 mm x 79 mm 140 ml 23,10 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HKA109/40 Porselen Kapsül 50 mm x 20 mm 6,85 HKA109/00 Porselen Kapsül 70 mm x 26 mm 9,50 HKA109/2 Porselen Kapsül 100 mm x 40 mm 14,05 HKA109/5 Porselen Kapsül 115 mm x 47 mm 24,75 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HHN127/2 Porselen Buhner Hunisi 70 mm x 150 mm 55,30 HHN127/2a Porselen Buhner Hunisi 90 mm x 165 mm 66,50 HHN127/3 Porselen Buhner Hunisi 110 mm x 201 mm 81,35 HHN127/4 Porselen Buhner Hunisi 125 mm x 232 mm 105,60 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT H/33C00 Porselen Yakma Kab 48 x 25 x10mm 11,55 H/33C00b Porselen Yakma Kab 55 x40 x 15mm 13,00 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT H/33C00 Porselen Spatül 48 x 25 x10mm 18,00 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HBR004 Porselen Boru 26x20x500 mm 27,25 HBR001 Porselen Boru 22x17x600 mm 43,00 HBR002 Porselen Boru 15x10x1000 mms 43,00 HBR003 Porselen Boru 10x7x1000 mms 31,35 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HKY001 Porselen Kay kç k 85 x 13 x 8 mm Fiyat Al n z 102 x 13 x 10 mm Fiyat Al n z 130 x19 x14 mm Fiyat Al n z 300

2 Laboratuvar Cihazları BROOKFIELD V SKOZ METRELER DV-E Modeli Viskometre, Y llard r kendisini isbatlam fl olup global sanayi kollar nda mükemmeli sa layabilen Brookfield viskometrelerinin üstün yetene ini, ekonomik maliyet ve kolay kullan m unsurlar ile birlefltirebilmifl bir model olarak sunulmufltur. Basitlefltirilmifl olan kontrol mekanizmas sayesinde, test parametreleri bir tufla basmakla veya bir dü meyi çevirerek kolayca de ifltirilebilir. Dijital okuma panosu ayn anda hem viskozite hem de tork de erlerini verir. Kaliteli üretim, güvenirli performans ve uzun ömrün garantisidir ÖZELL KLER VE YARARLARI * Düflük maliyet ve kullan m kolayl * Do rudan görüntüleme: * Cp (Santipuaz) veya mpa (MiliPaskal) cinsinden * Tork %ö Spindle No. ve H z * Tork ölçüm hassasiyeti: Tüm kadran n % 1 i oran nda * Tekrarlanabilirlik: Tüm kadran n % 0,2 si oran nda * Tüm Brookfield aksesuvarlar na uyumlu * NIST (A.B.D. Standartlar Enstitüsü) izlenebilirli i olan Viskozite Standartlar * Genifl kapsaml çal flmaya olanak sa layabilmek için 18 de iflik h z seçimi (0,3 den 100 devir.dakikaya kadar) Genel Amaçl Silikon Standart S v lar Brookfield Part 5 cps 10 cps 50 cps 100 cps 500 cps 1000 cps 5000 cps cps cps cps cps Nominal Viscoicity cp (m Pa-s) ,000 5,000 12,500 30,000 60, ,000 Temp C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C ÖZELL KLER VE YARARLARI * Do ruluk: Viskozite de erinin ±1% oran nda * Mükemmel s stabilitesi * Brookfield ve pek çok di er rotasyonel viskozimetreler için tavsiye olunurlar * Son derece ekonomik * Özel viskozite de erleri ve s larda temin edilebilirler. NDJ-1 Viskozimetre Teorik ölçüm aralı : cp Do ruluk : Ölçüm de erinin %1 Tekrarlanabilirlik : ±0.2% Rotor h z : ve 60 rpm olarak seçilebilir Boyutlar : 260 x 140 x 320 mm Senkronize elektrik motorlu rotasyon viskozimetre S v numunelerin ak fl özell klerini ölçmede pratik yöntem Cihaz analog göstergelidir. Cihaz kinematik (rotasyonel) ölçüm prensibine göre viskozite ölçümünde kullan l r. Cihaz özel tafl ma çantasi içinde,4 lü spindle seti ve kullan m Kitab ile kompledir. 301

3 Laboratuvar Cihazları Sine-Wave Vibro Viskozimetreler SV-10 / SV-100 Yüksek Ölçüm i Tuning-fork titreflim metodu, Sine-wave Vibro Viscometer SV-10/SV-100 ile vibrasyon ölçümü için yap lan okumalarda %1 gibi mükemmel bir tekrarlanabilirlik oran sunar.. Seçilebilir Genifl Düflük viskosite den yüksek viskosite ye her türlü numune, sensor levhalar de ifltirilmeden ölçülebilir, böylece çok çeflitli ölçümler sürekli olarak gerçeklefltirilebilir. SV-10: ,000 mpa s ( cp) SV-100: ,000 mpa s (cp) Gerçek Zamanl Ölçüm Cihaz n sensor levhas ince ve küçük boyutludur; bu sayede örnek s v s cakl k de iflikliklerinden daha az etkilenir ve bunun sonucunda viskosite ölçümü örnek s v n n viskositesindeki de iflimi takip eder. S cakl k Ölçümü S v n n s cakl n do ru bir flekilde ölçmek çok önemlidir, çünkü viskosite genel olarak s v n n s cakl na ba l d r. SV serisi kesin s cakl hemen tespit edebilir, çünkü küçük yüzey alan /termal kapasitesi olan s v ve tespit birimi (sensor levhalar ) sadece birkaç saniyede termal dengeye ulaflmaktad rlar. Sürekli Ölçüm SV serisi, Tuning-fork Titreflim Metodu örnek s v ya zarar vermez ve sensor levhalar n de ifltirmeye gerek olmadan genifl aral klarda ölçüm yapabilme özelli i sayesinde numunelerin yüzey aktif etkenleri gibi bulutlanma noktas ölçümlerine ve slan labilirlik gibi yüzey/arabirim de iflikliklerinin ölçümlerine olanak tan r. Viskosite Kalibrasyonu Viskosite Standard ile viskosite kalibrasyonu kolayca yap l r. Kalibrasyon modunda 1 nokta kalibrasyon ya da 2 nokta kalibrasyon seçilebilir. Non-Newtonian Numune Viskosite Ölçümü nce sensor levhalar ile numune doku ancak az bir flekilde deforme olur ve bu sayede kararl viskosite de erlerinin ölçülebilmesini sa lar. Köpüklenen Numune Ölçümü 30 Hz lik düflük sürüfl frekans köpüklenen numunelerin anl k köpüklerini bozmadan ölçülebilmesini sa lar. Akan Numune Ölçümü Çalkant l bir ak fl içindeki s v lar n bile ak flkanl ölçülebilir ve bu sayede laboratuarlarda kullan lan benzer veriyle alan yönetimi mümkün hale gelir. Modüler yap SV serisi mükemmel yerleflim esnekli i sunan Görüntü Birimi ve Ara Birimden oluflmaktad r. Vakum Floransans Göstergesi Okunmas kolay, genifl ve berrak gösterge sayesinde okuma hatalar tarihe kar fl yor: Viskosite ölçümü 13 mm yükseklik ve s cakl k ölçümü için 11 mm yükseklik! Küçük Numune Boyutu Standart numune kab için 35 ml numune s v yeterlidir, böylece fazladan s v harcaman za gerek olmaz. Kolay Temizleme Basit yap s sayesinde SUS 304 paslanmaz çelik levhalar,s cakl k sensörü (tamamen alt n kapl ) ve SUS 304 paslanmaz çelik koruyucu kolayca ve h zl bir flekilde temizlenebilir. Sol ve Jel Ölçümü Niflasta gibi Sol ve jel numunesi, malzeme özelli i de iflimi s ras nda ölçülebilir. Standart RS-232C Arabirimi RS-232C, PC ya da yaz c n za uygun bir flekilde ba lanabilir ve ba lant kablosu da (25 pin- 9 pin) ayr ca standart bir aksesuar olarak sunulmaktad r. Veri Toplama ve Grafikleme Yaz l m WinCT-Viscosity (RsVisco), ölçülen viskosite,s cakl k verilerini PC ye gönderebilece iniz ve analiz edebilmeniz için de ifliklikleri efl zamanl olarak grafiklerle sergilemeye yarayan bir yaz l md r. SV-10 0,3-10,000 mpa.s (cp) SV-100 1, ,000 mpa.s (cp) Ölçüm Metodu Tuning Fork Titreflim Metodu Titreflim Frekans 30Hz Viskosite Ölçme Birimleri SV-10: mps s, Pa s, cp, P SV-100: Pa s, P Viskosite Ölçme Aral SV-10:0,3-10,000 mpa.s(cp) / SV-100: Pa.s (Tekrarlanabilirlik) %1 Çal flma Ortam S cakl C Minimum Numune Miktar Std numune kab 35ml.Opsiyonel numune kab 10ml.Opsiyonel cam numune kab 13ml. S cakl k Ölçümü C / 0.1 C Ölçüm Metodu Tuning Fork Titreflim Metodu Titreflim Frekans 30Hz Viskosite Ölçme Birimleri SV-10: mps s, Pa s, cp, P SV-100: Pa s, P Viskosite Ölçme Aral SV-10:0,3-10,000 mpa.s(cp) / SV-100: Pa.s (Tekrarlanabilirlik) %1 Çal flma Ortam S cakl C Minimum Numune Miktar Std numune kab 35ml. Opsiyonel numune kab 10ml. Opsiyonel cam numune kab 13ml. S cakl k Ölçümü C / 0.1 C Ekran Vacuum Fluorescent Display (VFD) Interface RS-232C Güç Kayna AC adaptör Güç Tüketimi Yaklafl k 14VA Fiziksel Boyutlar Cihaz: 332 (W) x 314 (D) x 536 (H) mm / Yaklafl k. 5.0 kg Ekran 238 (W) x 132 (D) x 170 (H) mm / Yaklafl k. 1.3 kg Standart Aksesuarlar Kullan m k lavuzu, AC Adaptör, CD-ROM (WinCT-Viscosity), Numune kaplar, RS-232C Cable (25 pins 9 pins) 302

4 Laboratuvar Cihazları CASIO CG HS-3V-1RDT KRONOMETRE * 1/100 Kronometre * 7 Haneli Ekran * 3 Y l Pil Ömrü * Su Geçirmezlik * Split Time ve Lap Time * LCD Ekarn * 3 Tufl STOPWATCH Takvim, Saat, Alarm, Kronometre, Boyun Askısı 1/100 sn te Tur Say c Saat, Takvim, Alarm Fonksiyonlar Ürün i Kronometre 00:00: :59:59 Bafllatma - Durdurma 1/100sn Tur Ay rma (Lap) lk 30 dakika boyunca Saat seçilebilir saat format Alarm Günlük Takvim Haftan n günlerini gösterir 1 Ocak 2004 ABSOLUTE DIGIMATIC Kumpas ABS Nr LUTE TM MITUTOYO nun Patentli Mutfak Ölçüm Sistemi Bilgi çıkıfll ve ç k fls z standart kumpaslar HYüksek kayma özelli ine sahip Kolay okunabilir, 9mm geniflli inde dijital gösterge Pil ömrü saattir. Yuvarlak ölçüm çubuklu model mevcuttr. (Kod No ve ) Extra Aksesuarlar (Bilgi ç k fll olan cihazlar için) Kod No. Tan m Data tufllu bilgi transfer kablosu (1m) Data tufllu bilgi transfer kablosu (2m) Kod No. Hata S n r Bilgi Ç k fl Derinlik Ölçme mm Çubu u DIN 862 Düz DIN 862 Silindirik Ø1,9 mm DIN 862 Düz DIN 862 Düz DIN 862 Silindirik Ø1,9 mm DIN 862 Düz DIN 862 Düz DIGIMATIC Miktrometre Prati e yönelik temel model Basit ve ergonomik bir yap ya sahip Ölçüm yüzeyleri sert metalden imal edilmifl ve hassas flekilde leblenmifltir. Rakam yüksekli i 7,5 mm dir. Otomatik kapanm fonksiyonu Nr Kod No. mm Okuma i mm Hata S n r μm ,

5 Laboratuvar Cihazları instruments PH UZMAN MASA ÜSTÜ ph METRE HI PORTAT F ph/mv/ C ÖLÇÜMÜ HI MICROCOMPUTER ph METRE HI SU ANAL ZLER NDE ÇOK YÖNLÜ TESTER HI CHECKER CEP T P ph METRE ph +/ /- 1999mV 0-100,0 C +/- 0.01pH +/- 0.1 mv +/- 0.1 C Çözünürlük 0.01 ph 0.2 (ISE): 1(ORP) 0.5 C Masa üstü kullan m Kolay kalibrasyon ph +/ ,0 C +/ pH +/- 0.1 mv +/- 0.1 C Çözünürlük ph 0.05 (ISE) 0,05(ORP) 0.5 C PC için RS 232 ç k fl 0-14,00 ph mV C +/- 0,01 ph +/- 1 mv +/- 0,1 C Çözünürlük 0,01 ph 1 mv 0,4 C Portatif kullan m ph 0-100,0 C 0.01 ph 0.1 C Çözünürlük 0.01 ph 0.5 C Suya karfl korumal ph +/-399,9 +/-1999 mv 0-100,0 C 0.01 ph 0,1/1 mv 0.1 C Çözünürlük 0.01 ph +/- 0,2- +/-1mV 0,5 C Suya karfl korumal ph μs/cm mg/L(ppm) +/- 0.1 ph 10 μs/cm EC 10 mg/l TDS Çözünürlük 0.2 ph +/-2% F.S. +/-2% F.S. Ayn elektrodla çoklu ölçüm ph 0.01 ph Do ruluk +/- 0,2 ph Cep tipi kullan m için 2 Nok. Manuel kalibrasyon pilli... DIST 3-4 HI HI EC/TDS/ C ÖLÇER DIST 5-6 HI HI LETKENL K ÖLÇER EC 215 MASAÜSTÜ LETKENL K ÖLÇER HI LETKENL K ÖLÇER HI 8033 LETKENL K ÖLÇER μs/cm 1 μs/cm mS/cm 1 ms/cm μs/cm ppm 0-60 C 1 μs/cm 1 ppm 0.1 C 0-20 ms/cm ppt 0-60 C 0.01mS/cm 0.01 ppt 0.1 C /1999 S/cm /199.9 ms/cm 0.1/1 μs/cm 0.01/0.1 ms/cm μs/cm μs/cm mS/cm mS/cm Do ruluk 0.1μS/cm 1 μs/cm 0.01 ms/cm 0.1mS/cm μs/cm μs/cm mS/cm mS/cm Do ruluk 0.1 μs/cm 1 μs/cm 0.01 ms/cm 0.1 ms/cm μs/cm μs/cm mS/cm ppm CaCO3 TDS Do ruluk 0.1 μs/cm 1 μs/cm 0.01 ms/cm 1 ppm CaCO3 TDS Çözünürlük +/- 2% F.S. Çözünürlük +/- 2% F.S. Çözünürlük +/- 2% F.S. +/- 2% F.S. +/- 0.5 C Çözünürlük +/- 2% F.S. +/- 2% F.S. +/- 0.5 C Çözünürlük +/- 1% F.S. Çözünürlük +/- 1 Tam Skala Prob hatas dahil Çözünürlük +/- 1 Tam Skala Prob hatas dahil Çözünürlük +/- 1 Tam Skala Prob hatas dahil Tek nok. kalibrasyon H zl ve do ru ölçüm Tek nok. kalibrasyon H zl ve do ru ölçüm Oto.Tek Nok. Kalibrasyon Su geçirmez. Oto. Tek Nok. Kalibrasyon Su geçirmez. Ot. Kalibrasyon, Is Sensörü,1m kablo Full iletkenlik takibi Manuel s kompanzeli Full iletkenlik takibi Otomatik s kompanzeli Full iletkenlik takibi Dionize sudan Tuzlu suya kadar Örnek testleri için 304

6 instruments Laboratuvar Cihazları HI 8043 PORTAT F OKS JEN METRE HI 9145 OKS JEN METRE HI 8751 E T M TERMOMETRES HI 8564 PORTAT F TERMOHIGROMETRE HYGROCHECK KALEM T P HIGROMETRE Ç.O : mg/l (0-50 C) mg/l % Sat C C % RH C F % RH Kararl l k 0.01mg/L C Do ruluk +/- 1,5 % F.S. +/- 0.5 C Kararl l k 0.01mg/L O2 0.1% Sat. O2 0.1 C Do ruluk +/- 1.5% F.S. mg/l +/- 1.5% F.S.Sat. +/- 0.5 C Kararl l k 0,1 C Do ruluk +/- 0.5 % full Skala +/- 0,1 % RH 0.1 C Do ruluk +/- 2 % RH +/ C 0.1 % RH Do ruluk +/- 3 % F.S. ki nok. kalibrasyon portatif kullan m Ot.kalibrasyon bir elek. tüm ölçümleri yapar. E itim amaçl kullan lan portatif termometre flletme içi kullan m için ideal. LCD ekran Kullan m kolay, portatif h zl ölçüm. PH METRE ELEKTRODLARI (BNC) MODEL T P KULLANIM ALANI HI 1230 B Epoksy dolumsuz Genel amaçl HI 1043 B DJ dolumlu, balon uç, cam Solventler ve kuvvetli asitler için HI 1131 B DJ dolumlu, balon uç, cam Laboratuar genel amaçl HI 2031 B SJ dolumlu saplama tip ince, cam Et,peynir,viskoz malzemeler HI 1053 B SJ dolumlu kal n tip üçgen uç, cam Emülsiyonlar için HI 1413 B SJ dolumsuz küt tip cam Deri,cilt ve yüzey için FC 200 B DJ dolumsuz kal n sivri uç,cam Süt için protein ihtival ürünler FC 210 B SJ dolumsuz, kyynar sivri uçlu Peynir vb.protein ihtival ürünler 305

7 Laboratuvar Sarf Malzemeleri CAM KAVANOZLAR CAM KAVANOZLAR CAM KAVANOZ PLAST K KAPAKLARI CAM fi fiE VE KAVANOZLAR CAM KAVANOZ METAL KAPAKLARI PET KAVANOZLAR PET KAVANOZLAR PET KAVANOZ KAPAKLARI PET KAVANOZLAR PET KAVANOZLAR PET KAVANOZLAR 306

8 TEST IfiIK KAB NLER Ifl k kabinleri tekstil sektörünün kalite kontrol laboratuarlar nda boya bask dokuma vb. ifllemlerden geçmifl numunelerin fl k hasl testlerinde kullan lan cihazlard r. 4 ayr lamban n bulundu u kabinin içi orjinal gri renkte boyal olup her fl kta ayr bir gözlem yap lmaktad r. Kabinler manuel ve dijital olarak 2 ayr modelde üretilmektedir. Elektronik balast sistemi sayesinde lambalar titreflim yapmadan direkt yanarlar. Dijital modellerde her lamban n 2000 saatlik ömür sayaçlar bulunmaktad r. Bu süre sonunda lambalar de ifltirilip sayaç s f rlanmakta ve daha sa l kl çal flmalar yap lmaktad r. Manuel modellerde sadece D65 lambas için ömür sayac bulunmaktad r. Laboratuvar Cihazları 742 LBD 742 LB Model T 742 LB T 742 LBD (IfiIK KAB NLER ) Besleme Voltaj 220 V / 50Hz Kurulu Güç 260 W Kullan labilir Hacim 90Lt D fl Yüzey Yap s /Ölçüleri Exdxy Mm Hammerton Boyal Mdf Ahflap 730X430X630 ç Yüzey Yap s / Ölçüleri Exdxy Mm Orjinal Gri Ton Boyal 690X380X380 Kumanda Paneli Manuel Dijital Net A rl k 30 Kg Kabinde Kullan lan Lambalar 2 Adet D 65 Gün Ifl 6500 K 2 Adet Tl 84 Beyaz Ifl k 4000 K 4 Adet F Flamaent Lamba K 1 Adet Uw Ultraviole 6500 K Sa l kl Kullan m çin * D flar dan Gelen Veya Gözlem Alan n Etkileyen Ifl klar Cihazdan Uzak Tutulmal d r. * Hassas Bir Çal flma Yapabilmek çin Cihaz n Yan ndaki Penceler Griye Boyanmal Veya Örtülmelidir. * Cihaz Arkas ndaki Duvar Gri Renkte Boyanabilir Veya Kaplanabilir. * Çok Hassas Çal flmalarda Cihaz çin Ayr Bir Karanl k Oda Yap lmas Tavsiye Edilir. ISITICI PLAKALAR (HOTPLATE) Teknik i Cihazlar baflta tekstil olmak üzere t p, g da, ilaç vb. sektörlerin laboratuarlar nda -50C-300 C aras muhtelif s lara ayarlanabilen s t c plaka görevlerini görürler. Is t c plaka blo u alüminyum dökümden imal edilmifl ve uzun süreli çal flmalarda s y sürekli muhafaza etmektedir. Teflon boyal üst doküm sayesinde dökülen s v lar s t c bloktan kayarak blokta tortu oluflmas n engeller. Sürekli s gerektiren çal flmalar için tezgah üstü çal flmalar uygun kullan mlar basit ve rahat cihazlard r 153 HP 345 HP Teknik i Model... T 153 Hp, T 345 Hp, T 460 Hp Is Kontrol Sistemi... Gaz Genleflmeli Termostat Is Çal flma S n rlar C -300 C Is i... (+)(-) 10 C Is t c Plaka Yap s... Alüminyum Döküm Is t c Yüzeyi Yap s... Teflon Boya Kaplama Is t c Plaka Ölçüleri X300 Mm 300X450 Mm 400X600 Mm Besleme Voltaj V/50 Hz 380 V/50 Hz Rezistans Gücü W 2500 W 3750W D fl Yüzey Yap s Paslanmaz Saç Ölçüleri Exdxy Mm X295X150/ 420X445X150 / 520X595X150 Net A rl k... 6 Kg, 15 Kg,35 Kg 307

9 Laboratuvar Cihazları TEST BALON ISITICILAR Balon s t c cihazlar laboratuar ortam n gerektiren kimya, t p, ilaç, g da, boya ve tekstil sektörlerinde kullan l r. Laboratuarlarda de iflik hacimlerdeki cam balonlar n içine konulan s v lar n s tma ifllemlerini gerçeklefltirirler. Cihazlar n s kontrolleri derece aras nda derecelendirilmifl elektronik termostatlar ile yap l r. Cihaz n s t c rezistanslar cam elyaf makoronun içine yerlefltirilip örülmektedir, bu sayede cam balona yumuflak bir yuva oluflturulmaktad r. Cihazlar özel siparifle göre dijital termostat kontrollü olarak da üretilmektedir. Bu modellerde s alg lay c prob direkt cam balonun içerisinden ölçüm yapmaktad r. Cihazlar n arka k s mlar nda bulunan supor çubuklar sayesinde balonlara so utucu üniteleri ve termometre ba lant lar yap labilir. Balon s t c cihazlar basit kullan mlar yla masa üstüne uygun cihazlard r. SÜRTME HASLI I TEST C HAZI Crokmeter cihazlar tekstil kalite kontrol laboratuvarlar nda numunelerin di er bir refakat kumafl yla beraber sürtünme sonucu renk de iflimive refakat kumafl n n lekelenmesi yöntemiyle yap lan sürtünme hasl testlerinde kullan l r. Standart refakat kumafllar 16 mm çap ndaki sürtünme ucuna yayl bir klipsle tak l r. Model T 600 SH (Sürtünme Hasl Test Cihaz ) Sh Kumafl Tutucu Çap 16Mm Bask A rl - Sürtünme Mesafesi 100Mm Kullan m Manuel El Tahrikli Tur Sayac Manuel S f rlanabilir Darbeli Sayaç D fl Yüzey Yap s Elektrostatik Boyal Dkp Metal Ölçüler Exdxy Mm 80X640X195 Net A rl k 7 Kg 308

10 Laboratuvar Cihazları PIPETTING SOLUTIONS RAININ Elektronik Pipet Basit Pipetleme Likit transferinde, h zl ve minimum efor ile çal flma. Her gün rutin pipetlemede mükkemmel. 309 Çoklu-Dispensleme Hacim S ralamas Kar flt rma Protokolleri S k kulland n z standart pipetleme Tek bir birimden h zl ve tekrarlanabilir Kurulum ve yüksek h z ile seri protokoleri için önceden programlanm fl çoklu alikotlar aktar n - 96 kuyucuklu dilüsyonlar dahil kar flt rma platelerin dolumu gibi tekrarlayan bir dizi ad m oluflturun. prokotolleri. Ayarlanabilir kar flt rma görevler için. h z sayesinde kabarc k oluflmas nı önler.

11 Laboratuvar Cihazları PIPETTING SOLUTIONS Encoder Plug Trigger Computer Control Module Digital Display Keypad Liquid End Tip Ejector Button RAININ EDP-PLUS ELEKTRON K P PETLER N ÖZELL KLER EDP-Plus serisi elektronik pipetler hassasiyeti ve kullan labilirli i kullan c dan ba ms z piston hareketiyle sa larlar. Do rusal hareketlendirici, minyatür onboard bilgi mikroproses (ifllemci) taraf ndan kontrol edilir ve piston her zaman do ru aral kla ve do ru h zda hareket eder. Piston vurufllar birbirine uyumlu ve tekrarlanabiliridir. S v ölçüm performans kullan c dan ba ms zd r. Minyatür onboard bilgisayar do rusal hareketlendiriciyi kontrol eder. Piston h z ve yeri do rudan bilgisayar taraf ndan kontrol edilmektedir. EDP-Plus serisi elektronik pipetler 10μl, 25μl, 100μl, 250μl, 1000μl, 2.5ml ve 10ml nominal hacimlerde farkl modelleri mevcuttur. Her pipet kendi hacim aral nda ayarlanabilir. Her komple EDP-Plus pipet; kontrol modülü, de ifltirilebilir flaft, batarya ve adaptöründen oluflur. Her flaft hassasiyetle üretilmifl krom kapl paslanmaz çelik pistona sahiptir. fiaftlar elektronik do rusal hareketlendirici ile çal fl r. Hacim piston hareketinin mesafesi ile ölçülür. Piston pipet ucu arac l ile çekti i s v y ald veya verdi i bir kolon dolusu hava ile de ifltirir. Bu sayede pipet ucu s v ile temas eden tek parçad r. EDP-Plus elektronik pipettin tufl tak m (Keypad) arac l ile mod, hacim ve h z ayarlar yapabilirsiniz. Çal flma durumu ve yap lan ayar kolay okunabilen LCD gösterge üzerinde görülebilir. De iflik sinyal tonlar sayesinde piston vurufllar n ve hata durumlar n bildirir. Pipette çekme ve boflaltma ifllemi kontrol modülünün arkas ndaki (Trigger) tetik ile yap l r. EDP-Plus elektronik pipetler, adaptörü veya flarj edilebilir pili (batarya) ile kullan labilirler. Pipetin batarya flarj, kullan m adaptörü veya h zl flarj stand ile yap labilmektedir. RAININ EDP-Plus Elektronik Pipetlerin Fonksiyonlar Pipetleme (Pipette) Çoklu Da t m Titrasyon (Titrate) Seyreltme (Dilute) Ölçüm (Meas) Kar flt rma (Mix) Hacim S ralama (Volume Sequence) Normal Pipetleme : Pipet yazılı hacime göre çekme/boflaltma ifllemi yapar. Ço ul Da t m : Pipet, çekilen bir hacimden farkl veya ayn miktarda boflaltma yapar. Titrasyon : Pipet tetik kontrolünde boflaltma yapar. Seyreltme : Pipet, iki farkl s v y ayr ayr çekip tek bir ifllemde boflalt r. Ölçüm : Pipet,tetik kontrolünde çekim yaparak s v miktar n belirler. Kar flt rma : Pipet, ileri / geri piston hareketleri ile kar flt rma ifllemi yapar. Hacim S ralama : Önceden programlanan 12 farkl hacim seri bir flekilde çekilip boflalt l r. 310

12 Tekstil Sarf Malzemeleri SDC TEST FABRIC Multifibre DW Kumafl Renk hasl testlerinde renk transferini de erlendirmek için kullan l r. Multifibre DW, ISO 105 C Serisi ve E serisi renk dayan kl l testlerinden ço unda bitifltirme kumafl olarak kullan labilir ve ayn zamanda, ço u zincir ma azan n dayan kl l k testlerinin sonuçlar yla ilgili olarak zorunlu tuttu u de erleri de karfl lar. Multifibre DW üzerinde, ngiltere sertifikasyon kurumundan sertifikal ba ms z laboratuarlar taraf ndan ISO 105 F 10 do rultusunda son derece s k kalite kontrol prosedürleri uygulanmaktad r. Tüm testler önceden belirlenmifl bir grup ürün özelli i ve hem iplik hem de kumafl aflamas nda al nan bir master ürün partisi esas al narak karfl laflt rmal olarak yap l r. Bu da yaln zca basit uygunluktan daha fazlas n lekeleme davran fl n n tutarl olmas n güvence alt na al r. SDC TEST FABRIC Standart Test Kumafllar (Krokmetre Kumafl ) Bitifltirme kumafllar, ISO 105 spesifikasyonlar na uygun olarak imal edilir ve dahili standartlar kullan larak geçmifle yönelik süreklilik aç s ndan test edilir. Tüm partiler, zaman içinde mükemmel süreklili in devam için dahili bir master standartla karfl laflt rmal olarak test edilir. Ürün partisi için tam izlenebilirlik yap sal hatalara karfl %100 muayene SDCE pamuklu patiska kumafl lif(iplik) içeren optik parlatma Maddeleri taraf ndan kirletilme riskini en aza indirmek amac yla temiz bir ortamda imal edilmifltir. Ifl a Karfl Dayan kl l k Test Kumafl Ifl a Karfl Dayan kl l k standartlar 1 ile 8 bunlar, mavi yün bezlere çok düflük fl a karfl dayan kl l k ile çok yüksek fl a karfl dayan kl l k vermek amac yla,belirli mavi boyalarla renklendirilmifl 8 adet yün kumafltan oluflan bir ürün dizisidir.1 ile 8 aras nda rakamsal bir skala oluflturan kumafllarda, 1 derecesi en zay f fl a karfl dayan kl l 8 ise en iyi fl a karfl dayan kl l gösterir. Buda, renkteki de iflme için gri bir scala kullan larak, kullan m s ras ndaki performans ile iliflkili kurulabilmesi için kumafllar n derecelendirilebilmesini sa lar. Bu kumafllar ISO 105 B serisine dahil testlerde kullan l r. 311

13 Tekstil Sarf Malzemeleri Clorox ve Tide Detarjanlar Clorox 2 / (2.29 kg.) Tide Powder (7.45 kg.) Amerikan, procetr & gamble ve clorox standartlar için uygundur. Standart Referans Deterjanlar ve Yardımcı Malzemeler ve Yard mc Malzemeler SDCE standart referans deterjanlar n n sa lad maksimum tutarl l n temelinde uygulanan proses yöntemleri yatmaktad r. Çözelti halinde kar flt rma ve ard ndan püskürtmeyle kurutma, bize göre, tozlar n kuru biçimde kar flt r lmas na k yasla daha üstün sonuçlar vermekte, ayr ca bu ifllemin, kullan c için çözündürmesi daha kolay, ince bir elde edilmesini sa lamak gibi ek bir yarar da bulunmaktad r. ECE Fosfats z Detarjan A ISO 6630 testinde ve ISO 105 C serisi renk dayan kl l testlerinde kullan lmak üzere imal edilmifltir. Toz üründe, flüoresan özellikte parlatma maddesi bulunmaz. IEC Fosfats z Detarjan A IEC 6330 renk dayan kl l testlerinde kullan lmak üzere üretilmifltir.bu toz ürün, flüoresan özellikte parlatma maddesi içerir. ECE Fosfat Referans Deterjan B ISO 105 C06 renk dayan kl l testinde kullan lmak üzere imal edilen bu ürün flüoresan özellikte parlat c madde içermez.. Taed Tozu Amac, a artma etkisini makinen n y kama program Y kama program içinde daha erken bir noktada Devreye sokmak olan bu üründen 50 C ve 60 C Aras nda maksimum verim elde edilir. Tekspen flaretleme Kalemleri Kullan fll yap s ile laboratuarlar ve AR GE kurulufllar taraf ndan numune iflaretleme için yayg n olarak kullan lmaktad r. Tekstil iflaretleme kalemleri küçük ve büyük her tekstil flletmesinin ihtiyac olan iflaretleme, kay t alma, kodlama, numuneyi belirleme ve s ralama ifllemlerini parlak, keskin, ç kmaz, h zl kuruyan bir biçimde yapar. Çekmezlik testlerinde kullan labilir. Yüksek s cakl kta ve tekrarlanan afl nd r c test ifllemlerinde bile kal c iflaretleme sa lar. Tüm kumafl tiplerine uygun olarak nce, orta ve bilye uçlu genifl tipleri mevcuttur. Seçimi kumafl yüzeyinin yap s na göre yani; ince tipleri hafif kumafllarda Kal n bilye uç ise kal n kumafllarda kullan l r. Mürekkepleri kuru temizleme dahil her türlü tekstil proseslerinde dayan kl d r. Renk De iflikli i için Gri Scala (Grey Scala) Gri scala alg lanan renk farklar n göstermek için kullan lan parlak olmayan malzemeden yap lm fl nötr gri renkte dokuz çift fiflten meydana gelir. Bunlar 5,4-5,4,3-4,3,2-3,2,1-2 ve 1 de erlerinde renk dayan kl l na karfl l k gelmektedir. Bu ürünler ayr ca fl a karfl dayan kl l k standartlar kullan ld nda fl a karfl dayan kl l k derecelendirilmesi için de vazgeçilmez niteliktedir. 312

14 Tekstil Sarf Malzemeleri Kumafl Alt Keçesi Martindale Kumafl Alt Keçesi Non - woven 20 adet = 1 paket (Çap: 140 mm) Martindale Kumafl Alt Keçesi Non - woven 20 adet = 1 paket (Çap: 90 mm) Martindale Kumafl Alt Keçesi Woven 20 adet = 1 paket (Çap: 140 mm) Martindale Kumafl Alt Keçesi Woven 20 adet = 1 paket (Çap: 90 mm) Cam Plakalar M&S Standartlar nda Ter Hasl Testi için 1 Pk. 20 ADET 60X60X6 mm boyutlar ndad r. M&S Standartlar nda phonetest cam plakalar 1 pk=10 adet 100 X 40 X 3 MM mm Boyutlar ndad r. Gramaj Kesme Aleti ve Lasti i Gramaj Kesme Aleti Jileti IfiIK KAB N LAMBALARI Sarf Malzemesi Tedarikçi Aç klama Birim D65 Verivide Lamba 60 cm SDL (20W) Adet D65 Verivide Lamba 120 cm SDL (40W) Adet D65 Verivide Lamba 150 cm SDL (65W) Adet Ifl k Kabini Lambalar Clorox TL - 84 Verivide Lamba P15 (60 cm.) SDL (18W) M&S Kullan c lar için Adet TL - 84 Verivide Lamba P15 (120 cm.) SDL (36W) M&S Kullan c lar için Adet TL - 84 Verivide Lamba P15 (150 cm.) SDL (56W) M&S Kullan c lar için Adet IncA Lamba 40W SDL Adet IncA Lamba 60W SDL Adet Ultraviyole Lamba (UV) SDL (18W) Adet KAB N BOYALARI Verivide Kabin Boyas Smokey 5574 SDL 0,5 lt. kutularda 1 Kutu (M&S Kullan c lar için) Verivide Kabin Boyas Munsell N5 SDL 0,5 lt. kutularda 1 Kutu Verivide Kabin Boyas Munsell N7 SDL 0,5 lt. kutularda 1 Kutu 313

15 Tekstil Sarf Malzemeleri Çekmezlik Testi Çözgü ve atk ya uygulanan; boyut stabilitisini görmek amac yla yap l r. Mamul kumafl çözgü boyunca 50 cm lik sanfor cetveli ile üç yerden (kenar-orta-kenar) iflaretlenir. Daha sonra kumafl fizik laboratuvar nda belli s cakl k ve nem koflullar alt nda (20º ±2, %64 ±2) 4 saat boyunca bekletilir. Bu 4 saatin sonunda daha önceden iflaretlenen yerlere göre kumafl tekrar kontrol edilerek kumafl n ne kadar çekti ine (-) veya kendini ne kadar b rakt na (+) bak l r. Çekmezlik fiablonu Çekmezlik Cetveli Paslanmaz Çelik Bilyalar Afl nmayan paslanmaz çelik bilyalar yaklafl k 6mm çap ndad r ve testlerin ISO 105 C serisinde çeflitli y kama testlerinde bir çalkalay c olarak kullan l rlar. Gerçek hayattaki y kamay daha iyi kopyalamak icin ev tipi ve ticari y kama testlerinde afl nd rma eylemi sa larlar. Thermopaper (Sıcaklık Ölçüm Etiketi) ngiliz malı termal ka t ( s da renk de ifltiren etiket) kullanarak homejenli i ve kaliteyi en ucuza yakalayın. Her türlü mamülün üretim aflamasında son derece pratik olarak kullanılır. Bu etiketler, bulundu u ortamdaki s derecesini beneklerinin geri dönüflümsüz kararmasi ile kesin olarak gösterir. Üretilen mamülün ve kullan lan motor, makina, hidrolik veya elektronik ekipmanlar n ve boru sistemlerinin üzerine yap flt r larak üretim esnas nda mamülde veya ekipman / boru sistemlerinde s nman n istenmeyen boyutlara ulaflt n tesbit eder. Böylelikle üretim hatalar, ekipman ar zalara ve kazalara karfl etkili bir uyar c ve kan t olur. Is kontrolü yap lacak bölgelere yap flt r lan kendinden yap flkanl etiketlerin üzerindeki beyaz benek, ulaflt en son s derecesini geri dönüflümsüz siyahlaflmak sureti ile net flekilde gösterir. 1 pk=10 adettir. TM Thermostrip TM Thermostrip TM Thermostrip TM Thermostrip TM Thermostrip F 001 C F 002 C F 003 C F 004 C F 005 C 314

16 Tekstil Sarf Malzemeleri Pantone Tekstil Renk Sistemi PANTONE Textile Color Systems Pantone bir renk katalo udur. Dünya çap ndaki modac lar ve profesyoneller PANTONE tekstil renk sistemini renklerin ortak evrensel lisan olarak tan mlarlar. Bugün binlerce desinatör, üretim müdürleri, tüccar ve kalite kontrol profesyonelleri üretim ifllerindeki renk seçimlerinde ayn dili konufltuklar için Pantoneye güvenirler. Pantone tekstil renk sistemleri, renk seçimlerinde etkili ve kolay yöntemdir. Renklere duyarl olarak 2100 üzeri gölgeden seçim için ayarlanm fl her bir renk grubundan çabuk bir flekilde gölgeleri pin point yapar. Her bir renk karfl l PANTONE numaras mevcuttur ve her rengin alt nda formülü yaz l d r. PANTONE renkler özellikle rengin de iflmesinin istenmedi i kurumsal kimlik çal flmalar nda tercih edilir. Bu katalog renk seçimlerini kolaylaflt r r ve bask sonras, bask n n do rulu unu test etme imkan n sa lar. TCX Pantone Klasör Adet 1,5 X 1,5 cm boyutlar nda kumafl parçalar, karton üzerine yap flt r lm fl olarak 1 ciltte toplanm flt r. Renk kodlar kâ t pantone ve yelpaze ile aynıdır. 315

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı