Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laboratuvar Porselen Malzemeleri"

Transkript

1 Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze 40 mm x 51 mm 40 ml 5,23 HKR79C/3 Porselen Kroze 46 mm x 58 mm 50 ml 8,00 HKR79C/4 Porselen Kroze 51 mm x 65 mm 85 ml 12,53 HKR79C/5 Porselen Kroze 60 mm x 79 mm 140 ml 23,10 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HKA109/40 Porselen Kapsül 50 mm x 20 mm 6,85 HKA109/00 Porselen Kapsül 70 mm x 26 mm 9,50 HKA109/2 Porselen Kapsül 100 mm x 40 mm 14,05 HKA109/5 Porselen Kapsül 115 mm x 47 mm 24,75 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HHN127/2 Porselen Buhner Hunisi 70 mm x 150 mm 55,30 HHN127/2a Porselen Buhner Hunisi 90 mm x 165 mm 66,50 HHN127/3 Porselen Buhner Hunisi 110 mm x 201 mm 81,35 HHN127/4 Porselen Buhner Hunisi 125 mm x 232 mm 105,60 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT H/33C00 Porselen Yakma Kab 48 x 25 x10mm 11,55 H/33C00b Porselen Yakma Kab 55 x40 x 15mm 13,00 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT H/33C00 Porselen Spatül 48 x 25 x10mm 18,00 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HBR004 Porselen Boru 26x20x500 mm 27,25 HBR001 Porselen Boru 22x17x600 mm 43,00 HBR002 Porselen Boru 15x10x1000 mms 43,00 HBR003 Porselen Boru 10x7x1000 mms 31,35 ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) F YAT HKY001 Porselen Kay kç k 85 x 13 x 8 mm Fiyat Al n z 102 x 13 x 10 mm Fiyat Al n z 130 x19 x14 mm Fiyat Al n z 300

2 Laboratuvar Cihazları BROOKFIELD V SKOZ METRELER DV-E Modeli Viskometre, Y llard r kendisini isbatlam fl olup global sanayi kollar nda mükemmeli sa layabilen Brookfield viskometrelerinin üstün yetene ini, ekonomik maliyet ve kolay kullan m unsurlar ile birlefltirebilmifl bir model olarak sunulmufltur. Basitlefltirilmifl olan kontrol mekanizmas sayesinde, test parametreleri bir tufla basmakla veya bir dü meyi çevirerek kolayca de ifltirilebilir. Dijital okuma panosu ayn anda hem viskozite hem de tork de erlerini verir. Kaliteli üretim, güvenirli performans ve uzun ömrün garantisidir ÖZELL KLER VE YARARLARI * Düflük maliyet ve kullan m kolayl * Do rudan görüntüleme: * Cp (Santipuaz) veya mpa (MiliPaskal) cinsinden * Tork %ö Spindle No. ve H z * Tork ölçüm hassasiyeti: Tüm kadran n % 1 i oran nda * Tekrarlanabilirlik: Tüm kadran n % 0,2 si oran nda * Tüm Brookfield aksesuvarlar na uyumlu * NIST (A.B.D. Standartlar Enstitüsü) izlenebilirli i olan Viskozite Standartlar * Genifl kapsaml çal flmaya olanak sa layabilmek için 18 de iflik h z seçimi (0,3 den 100 devir.dakikaya kadar) Genel Amaçl Silikon Standart S v lar Brookfield Part 5 cps 10 cps 50 cps 100 cps 500 cps 1000 cps 5000 cps cps cps cps cps Nominal Viscoicity cp (m Pa-s) ,000 5,000 12,500 30,000 60, ,000 Temp C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C 25.0 C ÖZELL KLER VE YARARLARI * Do ruluk: Viskozite de erinin ±1% oran nda * Mükemmel s stabilitesi * Brookfield ve pek çok di er rotasyonel viskozimetreler için tavsiye olunurlar * Son derece ekonomik * Özel viskozite de erleri ve s larda temin edilebilirler. NDJ-1 Viskozimetre Teorik ölçüm aralı : cp Do ruluk : Ölçüm de erinin %1 Tekrarlanabilirlik : ±0.2% Rotor h z : ve 60 rpm olarak seçilebilir Boyutlar : 260 x 140 x 320 mm Senkronize elektrik motorlu rotasyon viskozimetre S v numunelerin ak fl özell klerini ölçmede pratik yöntem Cihaz analog göstergelidir. Cihaz kinematik (rotasyonel) ölçüm prensibine göre viskozite ölçümünde kullan l r. Cihaz özel tafl ma çantasi içinde,4 lü spindle seti ve kullan m Kitab ile kompledir. 301

3 Laboratuvar Cihazları Sine-Wave Vibro Viskozimetreler SV-10 / SV-100 Yüksek Ölçüm i Tuning-fork titreflim metodu, Sine-wave Vibro Viscometer SV-10/SV-100 ile vibrasyon ölçümü için yap lan okumalarda %1 gibi mükemmel bir tekrarlanabilirlik oran sunar.. Seçilebilir Genifl Düflük viskosite den yüksek viskosite ye her türlü numune, sensor levhalar de ifltirilmeden ölçülebilir, böylece çok çeflitli ölçümler sürekli olarak gerçeklefltirilebilir. SV-10: ,000 mpa s ( cp) SV-100: ,000 mpa s (cp) Gerçek Zamanl Ölçüm Cihaz n sensor levhas ince ve küçük boyutludur; bu sayede örnek s v s cakl k de iflikliklerinden daha az etkilenir ve bunun sonucunda viskosite ölçümü örnek s v n n viskositesindeki de iflimi takip eder. S cakl k Ölçümü S v n n s cakl n do ru bir flekilde ölçmek çok önemlidir, çünkü viskosite genel olarak s v n n s cakl na ba l d r. SV serisi kesin s cakl hemen tespit edebilir, çünkü küçük yüzey alan /termal kapasitesi olan s v ve tespit birimi (sensor levhalar ) sadece birkaç saniyede termal dengeye ulaflmaktad rlar. Sürekli Ölçüm SV serisi, Tuning-fork Titreflim Metodu örnek s v ya zarar vermez ve sensor levhalar n de ifltirmeye gerek olmadan genifl aral klarda ölçüm yapabilme özelli i sayesinde numunelerin yüzey aktif etkenleri gibi bulutlanma noktas ölçümlerine ve slan labilirlik gibi yüzey/arabirim de iflikliklerinin ölçümlerine olanak tan r. Viskosite Kalibrasyonu Viskosite Standard ile viskosite kalibrasyonu kolayca yap l r. Kalibrasyon modunda 1 nokta kalibrasyon ya da 2 nokta kalibrasyon seçilebilir. Non-Newtonian Numune Viskosite Ölçümü nce sensor levhalar ile numune doku ancak az bir flekilde deforme olur ve bu sayede kararl viskosite de erlerinin ölçülebilmesini sa lar. Köpüklenen Numune Ölçümü 30 Hz lik düflük sürüfl frekans köpüklenen numunelerin anl k köpüklerini bozmadan ölçülebilmesini sa lar. Akan Numune Ölçümü Çalkant l bir ak fl içindeki s v lar n bile ak flkanl ölçülebilir ve bu sayede laboratuarlarda kullan lan benzer veriyle alan yönetimi mümkün hale gelir. Modüler yap SV serisi mükemmel yerleflim esnekli i sunan Görüntü Birimi ve Ara Birimden oluflmaktad r. Vakum Floransans Göstergesi Okunmas kolay, genifl ve berrak gösterge sayesinde okuma hatalar tarihe kar fl yor: Viskosite ölçümü 13 mm yükseklik ve s cakl k ölçümü için 11 mm yükseklik! Küçük Numune Boyutu Standart numune kab için 35 ml numune s v yeterlidir, böylece fazladan s v harcaman za gerek olmaz. Kolay Temizleme Basit yap s sayesinde SUS 304 paslanmaz çelik levhalar,s cakl k sensörü (tamamen alt n kapl ) ve SUS 304 paslanmaz çelik koruyucu kolayca ve h zl bir flekilde temizlenebilir. Sol ve Jel Ölçümü Niflasta gibi Sol ve jel numunesi, malzeme özelli i de iflimi s ras nda ölçülebilir. Standart RS-232C Arabirimi RS-232C, PC ya da yaz c n za uygun bir flekilde ba lanabilir ve ba lant kablosu da (25 pin- 9 pin) ayr ca standart bir aksesuar olarak sunulmaktad r. Veri Toplama ve Grafikleme Yaz l m WinCT-Viscosity (RsVisco), ölçülen viskosite,s cakl k verilerini PC ye gönderebilece iniz ve analiz edebilmeniz için de ifliklikleri efl zamanl olarak grafiklerle sergilemeye yarayan bir yaz l md r. SV-10 0,3-10,000 mpa.s (cp) SV-100 1, ,000 mpa.s (cp) Ölçüm Metodu Tuning Fork Titreflim Metodu Titreflim Frekans 30Hz Viskosite Ölçme Birimleri SV-10: mps s, Pa s, cp, P SV-100: Pa s, P Viskosite Ölçme Aral SV-10:0,3-10,000 mpa.s(cp) / SV-100: Pa.s (Tekrarlanabilirlik) %1 Çal flma Ortam S cakl C Minimum Numune Miktar Std numune kab 35ml.Opsiyonel numune kab 10ml.Opsiyonel cam numune kab 13ml. S cakl k Ölçümü C / 0.1 C Ölçüm Metodu Tuning Fork Titreflim Metodu Titreflim Frekans 30Hz Viskosite Ölçme Birimleri SV-10: mps s, Pa s, cp, P SV-100: Pa s, P Viskosite Ölçme Aral SV-10:0,3-10,000 mpa.s(cp) / SV-100: Pa.s (Tekrarlanabilirlik) %1 Çal flma Ortam S cakl C Minimum Numune Miktar Std numune kab 35ml. Opsiyonel numune kab 10ml. Opsiyonel cam numune kab 13ml. S cakl k Ölçümü C / 0.1 C Ekran Vacuum Fluorescent Display (VFD) Interface RS-232C Güç Kayna AC adaptör Güç Tüketimi Yaklafl k 14VA Fiziksel Boyutlar Cihaz: 332 (W) x 314 (D) x 536 (H) mm / Yaklafl k. 5.0 kg Ekran 238 (W) x 132 (D) x 170 (H) mm / Yaklafl k. 1.3 kg Standart Aksesuarlar Kullan m k lavuzu, AC Adaptör, CD-ROM (WinCT-Viscosity), Numune kaplar, RS-232C Cable (25 pins 9 pins) 302

4 Laboratuvar Cihazları CASIO CG HS-3V-1RDT KRONOMETRE * 1/100 Kronometre * 7 Haneli Ekran * 3 Y l Pil Ömrü * Su Geçirmezlik * Split Time ve Lap Time * LCD Ekarn * 3 Tufl STOPWATCH Takvim, Saat, Alarm, Kronometre, Boyun Askısı 1/100 sn te Tur Say c Saat, Takvim, Alarm Fonksiyonlar Ürün i Kronometre 00:00: :59:59 Bafllatma - Durdurma 1/100sn Tur Ay rma (Lap) lk 30 dakika boyunca Saat seçilebilir saat format Alarm Günlük Takvim Haftan n günlerini gösterir 1 Ocak 2004 ABSOLUTE DIGIMATIC Kumpas ABS Nr LUTE TM MITUTOYO nun Patentli Mutfak Ölçüm Sistemi Bilgi çıkıfll ve ç k fls z standart kumpaslar HYüksek kayma özelli ine sahip Kolay okunabilir, 9mm geniflli inde dijital gösterge Pil ömrü saattir. Yuvarlak ölçüm çubuklu model mevcuttr. (Kod No ve ) Extra Aksesuarlar (Bilgi ç k fll olan cihazlar için) Kod No. Tan m Data tufllu bilgi transfer kablosu (1m) Data tufllu bilgi transfer kablosu (2m) Kod No. Hata S n r Bilgi Ç k fl Derinlik Ölçme mm Çubu u DIN 862 Düz DIN 862 Silindirik Ø1,9 mm DIN 862 Düz DIN 862 Düz DIN 862 Silindirik Ø1,9 mm DIN 862 Düz DIN 862 Düz DIGIMATIC Miktrometre Prati e yönelik temel model Basit ve ergonomik bir yap ya sahip Ölçüm yüzeyleri sert metalden imal edilmifl ve hassas flekilde leblenmifltir. Rakam yüksekli i 7,5 mm dir. Otomatik kapanm fonksiyonu Nr Kod No. mm Okuma i mm Hata S n r μm ,

5 Laboratuvar Cihazları instruments PH UZMAN MASA ÜSTÜ ph METRE HI PORTAT F ph/mv/ C ÖLÇÜMÜ HI MICROCOMPUTER ph METRE HI SU ANAL ZLER NDE ÇOK YÖNLÜ TESTER HI CHECKER CEP T P ph METRE ph +/ /- 1999mV 0-100,0 C +/- 0.01pH +/- 0.1 mv +/- 0.1 C Çözünürlük 0.01 ph 0.2 (ISE): 1(ORP) 0.5 C Masa üstü kullan m Kolay kalibrasyon ph +/ ,0 C +/ pH +/- 0.1 mv +/- 0.1 C Çözünürlük ph 0.05 (ISE) 0,05(ORP) 0.5 C PC için RS 232 ç k fl 0-14,00 ph mV C +/- 0,01 ph +/- 1 mv +/- 0,1 C Çözünürlük 0,01 ph 1 mv 0,4 C Portatif kullan m ph 0-100,0 C 0.01 ph 0.1 C Çözünürlük 0.01 ph 0.5 C Suya karfl korumal ph +/-399,9 +/-1999 mv 0-100,0 C 0.01 ph 0,1/1 mv 0.1 C Çözünürlük 0.01 ph +/- 0,2- +/-1mV 0,5 C Suya karfl korumal ph μs/cm mg/L(ppm) +/- 0.1 ph 10 μs/cm EC 10 mg/l TDS Çözünürlük 0.2 ph +/-2% F.S. +/-2% F.S. Ayn elektrodla çoklu ölçüm ph 0.01 ph Do ruluk +/- 0,2 ph Cep tipi kullan m için 2 Nok. Manuel kalibrasyon pilli... DIST 3-4 HI HI EC/TDS/ C ÖLÇER DIST 5-6 HI HI LETKENL K ÖLÇER EC 215 MASAÜSTÜ LETKENL K ÖLÇER HI LETKENL K ÖLÇER HI 8033 LETKENL K ÖLÇER μs/cm 1 μs/cm mS/cm 1 ms/cm μs/cm ppm 0-60 C 1 μs/cm 1 ppm 0.1 C 0-20 ms/cm ppt 0-60 C 0.01mS/cm 0.01 ppt 0.1 C /1999 S/cm /199.9 ms/cm 0.1/1 μs/cm 0.01/0.1 ms/cm μs/cm μs/cm mS/cm mS/cm Do ruluk 0.1μS/cm 1 μs/cm 0.01 ms/cm 0.1mS/cm μs/cm μs/cm mS/cm mS/cm Do ruluk 0.1 μs/cm 1 μs/cm 0.01 ms/cm 0.1 ms/cm μs/cm μs/cm mS/cm ppm CaCO3 TDS Do ruluk 0.1 μs/cm 1 μs/cm 0.01 ms/cm 1 ppm CaCO3 TDS Çözünürlük +/- 2% F.S. Çözünürlük +/- 2% F.S. Çözünürlük +/- 2% F.S. +/- 2% F.S. +/- 0.5 C Çözünürlük +/- 2% F.S. +/- 2% F.S. +/- 0.5 C Çözünürlük +/- 1% F.S. Çözünürlük +/- 1 Tam Skala Prob hatas dahil Çözünürlük +/- 1 Tam Skala Prob hatas dahil Çözünürlük +/- 1 Tam Skala Prob hatas dahil Tek nok. kalibrasyon H zl ve do ru ölçüm Tek nok. kalibrasyon H zl ve do ru ölçüm Oto.Tek Nok. Kalibrasyon Su geçirmez. Oto. Tek Nok. Kalibrasyon Su geçirmez. Ot. Kalibrasyon, Is Sensörü,1m kablo Full iletkenlik takibi Manuel s kompanzeli Full iletkenlik takibi Otomatik s kompanzeli Full iletkenlik takibi Dionize sudan Tuzlu suya kadar Örnek testleri için 304

6 instruments Laboratuvar Cihazları HI 8043 PORTAT F OKS JEN METRE HI 9145 OKS JEN METRE HI 8751 E T M TERMOMETRES HI 8564 PORTAT F TERMOHIGROMETRE HYGROCHECK KALEM T P HIGROMETRE Ç.O : mg/l (0-50 C) mg/l % Sat C C % RH C F % RH Kararl l k 0.01mg/L C Do ruluk +/- 1,5 % F.S. +/- 0.5 C Kararl l k 0.01mg/L O2 0.1% Sat. O2 0.1 C Do ruluk +/- 1.5% F.S. mg/l +/- 1.5% F.S.Sat. +/- 0.5 C Kararl l k 0,1 C Do ruluk +/- 0.5 % full Skala +/- 0,1 % RH 0.1 C Do ruluk +/- 2 % RH +/ C 0.1 % RH Do ruluk +/- 3 % F.S. ki nok. kalibrasyon portatif kullan m Ot.kalibrasyon bir elek. tüm ölçümleri yapar. E itim amaçl kullan lan portatif termometre flletme içi kullan m için ideal. LCD ekran Kullan m kolay, portatif h zl ölçüm. PH METRE ELEKTRODLARI (BNC) MODEL T P KULLANIM ALANI HI 1230 B Epoksy dolumsuz Genel amaçl HI 1043 B DJ dolumlu, balon uç, cam Solventler ve kuvvetli asitler için HI 1131 B DJ dolumlu, balon uç, cam Laboratuar genel amaçl HI 2031 B SJ dolumlu saplama tip ince, cam Et,peynir,viskoz malzemeler HI 1053 B SJ dolumlu kal n tip üçgen uç, cam Emülsiyonlar için HI 1413 B SJ dolumsuz küt tip cam Deri,cilt ve yüzey için FC 200 B DJ dolumsuz kal n sivri uç,cam Süt için protein ihtival ürünler FC 210 B SJ dolumsuz, kyynar sivri uçlu Peynir vb.protein ihtival ürünler 305

7 Laboratuvar Sarf Malzemeleri CAM KAVANOZLAR CAM KAVANOZLAR CAM KAVANOZ PLAST K KAPAKLARI CAM fi fiE VE KAVANOZLAR CAM KAVANOZ METAL KAPAKLARI PET KAVANOZLAR PET KAVANOZLAR PET KAVANOZ KAPAKLARI PET KAVANOZLAR PET KAVANOZLAR PET KAVANOZLAR 306

8 TEST IfiIK KAB NLER Ifl k kabinleri tekstil sektörünün kalite kontrol laboratuarlar nda boya bask dokuma vb. ifllemlerden geçmifl numunelerin fl k hasl testlerinde kullan lan cihazlard r. 4 ayr lamban n bulundu u kabinin içi orjinal gri renkte boyal olup her fl kta ayr bir gözlem yap lmaktad r. Kabinler manuel ve dijital olarak 2 ayr modelde üretilmektedir. Elektronik balast sistemi sayesinde lambalar titreflim yapmadan direkt yanarlar. Dijital modellerde her lamban n 2000 saatlik ömür sayaçlar bulunmaktad r. Bu süre sonunda lambalar de ifltirilip sayaç s f rlanmakta ve daha sa l kl çal flmalar yap lmaktad r. Manuel modellerde sadece D65 lambas için ömür sayac bulunmaktad r. Laboratuvar Cihazları 742 LBD 742 LB Model T 742 LB T 742 LBD (IfiIK KAB NLER ) Besleme Voltaj 220 V / 50Hz Kurulu Güç 260 W Kullan labilir Hacim 90Lt D fl Yüzey Yap s /Ölçüleri Exdxy Mm Hammerton Boyal Mdf Ahflap 730X430X630 ç Yüzey Yap s / Ölçüleri Exdxy Mm Orjinal Gri Ton Boyal 690X380X380 Kumanda Paneli Manuel Dijital Net A rl k 30 Kg Kabinde Kullan lan Lambalar 2 Adet D 65 Gün Ifl 6500 K 2 Adet Tl 84 Beyaz Ifl k 4000 K 4 Adet F Flamaent Lamba K 1 Adet Uw Ultraviole 6500 K Sa l kl Kullan m çin * D flar dan Gelen Veya Gözlem Alan n Etkileyen Ifl klar Cihazdan Uzak Tutulmal d r. * Hassas Bir Çal flma Yapabilmek çin Cihaz n Yan ndaki Penceler Griye Boyanmal Veya Örtülmelidir. * Cihaz Arkas ndaki Duvar Gri Renkte Boyanabilir Veya Kaplanabilir. * Çok Hassas Çal flmalarda Cihaz çin Ayr Bir Karanl k Oda Yap lmas Tavsiye Edilir. ISITICI PLAKALAR (HOTPLATE) Teknik i Cihazlar baflta tekstil olmak üzere t p, g da, ilaç vb. sektörlerin laboratuarlar nda -50C-300 C aras muhtelif s lara ayarlanabilen s t c plaka görevlerini görürler. Is t c plaka blo u alüminyum dökümden imal edilmifl ve uzun süreli çal flmalarda s y sürekli muhafaza etmektedir. Teflon boyal üst doküm sayesinde dökülen s v lar s t c bloktan kayarak blokta tortu oluflmas n engeller. Sürekli s gerektiren çal flmalar için tezgah üstü çal flmalar uygun kullan mlar basit ve rahat cihazlard r 153 HP 345 HP Teknik i Model... T 153 Hp, T 345 Hp, T 460 Hp Is Kontrol Sistemi... Gaz Genleflmeli Termostat Is Çal flma S n rlar C -300 C Is i... (+)(-) 10 C Is t c Plaka Yap s... Alüminyum Döküm Is t c Yüzeyi Yap s... Teflon Boya Kaplama Is t c Plaka Ölçüleri X300 Mm 300X450 Mm 400X600 Mm Besleme Voltaj V/50 Hz 380 V/50 Hz Rezistans Gücü W 2500 W 3750W D fl Yüzey Yap s Paslanmaz Saç Ölçüleri Exdxy Mm X295X150/ 420X445X150 / 520X595X150 Net A rl k... 6 Kg, 15 Kg,35 Kg 307

9 Laboratuvar Cihazları TEST BALON ISITICILAR Balon s t c cihazlar laboratuar ortam n gerektiren kimya, t p, ilaç, g da, boya ve tekstil sektörlerinde kullan l r. Laboratuarlarda de iflik hacimlerdeki cam balonlar n içine konulan s v lar n s tma ifllemlerini gerçeklefltirirler. Cihazlar n s kontrolleri derece aras nda derecelendirilmifl elektronik termostatlar ile yap l r. Cihaz n s t c rezistanslar cam elyaf makoronun içine yerlefltirilip örülmektedir, bu sayede cam balona yumuflak bir yuva oluflturulmaktad r. Cihazlar özel siparifle göre dijital termostat kontrollü olarak da üretilmektedir. Bu modellerde s alg lay c prob direkt cam balonun içerisinden ölçüm yapmaktad r. Cihazlar n arka k s mlar nda bulunan supor çubuklar sayesinde balonlara so utucu üniteleri ve termometre ba lant lar yap labilir. Balon s t c cihazlar basit kullan mlar yla masa üstüne uygun cihazlard r. SÜRTME HASLI I TEST C HAZI Crokmeter cihazlar tekstil kalite kontrol laboratuvarlar nda numunelerin di er bir refakat kumafl yla beraber sürtünme sonucu renk de iflimive refakat kumafl n n lekelenmesi yöntemiyle yap lan sürtünme hasl testlerinde kullan l r. Standart refakat kumafllar 16 mm çap ndaki sürtünme ucuna yayl bir klipsle tak l r. Model T 600 SH (Sürtünme Hasl Test Cihaz ) Sh Kumafl Tutucu Çap 16Mm Bask A rl - Sürtünme Mesafesi 100Mm Kullan m Manuel El Tahrikli Tur Sayac Manuel S f rlanabilir Darbeli Sayaç D fl Yüzey Yap s Elektrostatik Boyal Dkp Metal Ölçüler Exdxy Mm 80X640X195 Net A rl k 7 Kg 308

10 Laboratuvar Cihazları PIPETTING SOLUTIONS RAININ Elektronik Pipet Basit Pipetleme Likit transferinde, h zl ve minimum efor ile çal flma. Her gün rutin pipetlemede mükkemmel. 309 Çoklu-Dispensleme Hacim S ralamas Kar flt rma Protokolleri S k kulland n z standart pipetleme Tek bir birimden h zl ve tekrarlanabilir Kurulum ve yüksek h z ile seri protokoleri için önceden programlanm fl çoklu alikotlar aktar n - 96 kuyucuklu dilüsyonlar dahil kar flt rma platelerin dolumu gibi tekrarlayan bir dizi ad m oluflturun. prokotolleri. Ayarlanabilir kar flt rma görevler için. h z sayesinde kabarc k oluflmas nı önler.

11 Laboratuvar Cihazları PIPETTING SOLUTIONS Encoder Plug Trigger Computer Control Module Digital Display Keypad Liquid End Tip Ejector Button RAININ EDP-PLUS ELEKTRON K P PETLER N ÖZELL KLER EDP-Plus serisi elektronik pipetler hassasiyeti ve kullan labilirli i kullan c dan ba ms z piston hareketiyle sa larlar. Do rusal hareketlendirici, minyatür onboard bilgi mikroproses (ifllemci) taraf ndan kontrol edilir ve piston her zaman do ru aral kla ve do ru h zda hareket eder. Piston vurufllar birbirine uyumlu ve tekrarlanabiliridir. S v ölçüm performans kullan c dan ba ms zd r. Minyatür onboard bilgisayar do rusal hareketlendiriciyi kontrol eder. Piston h z ve yeri do rudan bilgisayar taraf ndan kontrol edilmektedir. EDP-Plus serisi elektronik pipetler 10μl, 25μl, 100μl, 250μl, 1000μl, 2.5ml ve 10ml nominal hacimlerde farkl modelleri mevcuttur. Her pipet kendi hacim aral nda ayarlanabilir. Her komple EDP-Plus pipet; kontrol modülü, de ifltirilebilir flaft, batarya ve adaptöründen oluflur. Her flaft hassasiyetle üretilmifl krom kapl paslanmaz çelik pistona sahiptir. fiaftlar elektronik do rusal hareketlendirici ile çal fl r. Hacim piston hareketinin mesafesi ile ölçülür. Piston pipet ucu arac l ile çekti i s v y ald veya verdi i bir kolon dolusu hava ile de ifltirir. Bu sayede pipet ucu s v ile temas eden tek parçad r. EDP-Plus elektronik pipettin tufl tak m (Keypad) arac l ile mod, hacim ve h z ayarlar yapabilirsiniz. Çal flma durumu ve yap lan ayar kolay okunabilen LCD gösterge üzerinde görülebilir. De iflik sinyal tonlar sayesinde piston vurufllar n ve hata durumlar n bildirir. Pipette çekme ve boflaltma ifllemi kontrol modülünün arkas ndaki (Trigger) tetik ile yap l r. EDP-Plus elektronik pipetler, adaptörü veya flarj edilebilir pili (batarya) ile kullan labilirler. Pipetin batarya flarj, kullan m adaptörü veya h zl flarj stand ile yap labilmektedir. RAININ EDP-Plus Elektronik Pipetlerin Fonksiyonlar Pipetleme (Pipette) Çoklu Da t m Titrasyon (Titrate) Seyreltme (Dilute) Ölçüm (Meas) Kar flt rma (Mix) Hacim S ralama (Volume Sequence) Normal Pipetleme : Pipet yazılı hacime göre çekme/boflaltma ifllemi yapar. Ço ul Da t m : Pipet, çekilen bir hacimden farkl veya ayn miktarda boflaltma yapar. Titrasyon : Pipet tetik kontrolünde boflaltma yapar. Seyreltme : Pipet, iki farkl s v y ayr ayr çekip tek bir ifllemde boflalt r. Ölçüm : Pipet,tetik kontrolünde çekim yaparak s v miktar n belirler. Kar flt rma : Pipet, ileri / geri piston hareketleri ile kar flt rma ifllemi yapar. Hacim S ralama : Önceden programlanan 12 farkl hacim seri bir flekilde çekilip boflalt l r. 310

12 Tekstil Sarf Malzemeleri SDC TEST FABRIC Multifibre DW Kumafl Renk hasl testlerinde renk transferini de erlendirmek için kullan l r. Multifibre DW, ISO 105 C Serisi ve E serisi renk dayan kl l testlerinden ço unda bitifltirme kumafl olarak kullan labilir ve ayn zamanda, ço u zincir ma azan n dayan kl l k testlerinin sonuçlar yla ilgili olarak zorunlu tuttu u de erleri de karfl lar. Multifibre DW üzerinde, ngiltere sertifikasyon kurumundan sertifikal ba ms z laboratuarlar taraf ndan ISO 105 F 10 do rultusunda son derece s k kalite kontrol prosedürleri uygulanmaktad r. Tüm testler önceden belirlenmifl bir grup ürün özelli i ve hem iplik hem de kumafl aflamas nda al nan bir master ürün partisi esas al narak karfl laflt rmal olarak yap l r. Bu da yaln zca basit uygunluktan daha fazlas n lekeleme davran fl n n tutarl olmas n güvence alt na al r. SDC TEST FABRIC Standart Test Kumafllar (Krokmetre Kumafl ) Bitifltirme kumafllar, ISO 105 spesifikasyonlar na uygun olarak imal edilir ve dahili standartlar kullan larak geçmifle yönelik süreklilik aç s ndan test edilir. Tüm partiler, zaman içinde mükemmel süreklili in devam için dahili bir master standartla karfl laflt rmal olarak test edilir. Ürün partisi için tam izlenebilirlik yap sal hatalara karfl %100 muayene SDCE pamuklu patiska kumafl lif(iplik) içeren optik parlatma Maddeleri taraf ndan kirletilme riskini en aza indirmek amac yla temiz bir ortamda imal edilmifltir. Ifl a Karfl Dayan kl l k Test Kumafl Ifl a Karfl Dayan kl l k standartlar 1 ile 8 bunlar, mavi yün bezlere çok düflük fl a karfl dayan kl l k ile çok yüksek fl a karfl dayan kl l k vermek amac yla,belirli mavi boyalarla renklendirilmifl 8 adet yün kumafltan oluflan bir ürün dizisidir.1 ile 8 aras nda rakamsal bir skala oluflturan kumafllarda, 1 derecesi en zay f fl a karfl dayan kl l 8 ise en iyi fl a karfl dayan kl l gösterir. Buda, renkteki de iflme için gri bir scala kullan larak, kullan m s ras ndaki performans ile iliflkili kurulabilmesi için kumafllar n derecelendirilebilmesini sa lar. Bu kumafllar ISO 105 B serisine dahil testlerde kullan l r. 311

13 Tekstil Sarf Malzemeleri Clorox ve Tide Detarjanlar Clorox 2 / (2.29 kg.) Tide Powder (7.45 kg.) Amerikan, procetr & gamble ve clorox standartlar için uygundur. Standart Referans Deterjanlar ve Yardımcı Malzemeler ve Yard mc Malzemeler SDCE standart referans deterjanlar n n sa lad maksimum tutarl l n temelinde uygulanan proses yöntemleri yatmaktad r. Çözelti halinde kar flt rma ve ard ndan püskürtmeyle kurutma, bize göre, tozlar n kuru biçimde kar flt r lmas na k yasla daha üstün sonuçlar vermekte, ayr ca bu ifllemin, kullan c için çözündürmesi daha kolay, ince bir elde edilmesini sa lamak gibi ek bir yarar da bulunmaktad r. ECE Fosfats z Detarjan A ISO 6630 testinde ve ISO 105 C serisi renk dayan kl l testlerinde kullan lmak üzere imal edilmifltir. Toz üründe, flüoresan özellikte parlatma maddesi bulunmaz. IEC Fosfats z Detarjan A IEC 6330 renk dayan kl l testlerinde kullan lmak üzere üretilmifltir.bu toz ürün, flüoresan özellikte parlatma maddesi içerir. ECE Fosfat Referans Deterjan B ISO 105 C06 renk dayan kl l testinde kullan lmak üzere imal edilen bu ürün flüoresan özellikte parlat c madde içermez.. Taed Tozu Amac, a artma etkisini makinen n y kama program Y kama program içinde daha erken bir noktada Devreye sokmak olan bu üründen 50 C ve 60 C Aras nda maksimum verim elde edilir. Tekspen flaretleme Kalemleri Kullan fll yap s ile laboratuarlar ve AR GE kurulufllar taraf ndan numune iflaretleme için yayg n olarak kullan lmaktad r. Tekstil iflaretleme kalemleri küçük ve büyük her tekstil flletmesinin ihtiyac olan iflaretleme, kay t alma, kodlama, numuneyi belirleme ve s ralama ifllemlerini parlak, keskin, ç kmaz, h zl kuruyan bir biçimde yapar. Çekmezlik testlerinde kullan labilir. Yüksek s cakl kta ve tekrarlanan afl nd r c test ifllemlerinde bile kal c iflaretleme sa lar. Tüm kumafl tiplerine uygun olarak nce, orta ve bilye uçlu genifl tipleri mevcuttur. Seçimi kumafl yüzeyinin yap s na göre yani; ince tipleri hafif kumafllarda Kal n bilye uç ise kal n kumafllarda kullan l r. Mürekkepleri kuru temizleme dahil her türlü tekstil proseslerinde dayan kl d r. Renk De iflikli i için Gri Scala (Grey Scala) Gri scala alg lanan renk farklar n göstermek için kullan lan parlak olmayan malzemeden yap lm fl nötr gri renkte dokuz çift fiflten meydana gelir. Bunlar 5,4-5,4,3-4,3,2-3,2,1-2 ve 1 de erlerinde renk dayan kl l na karfl l k gelmektedir. Bu ürünler ayr ca fl a karfl dayan kl l k standartlar kullan ld nda fl a karfl dayan kl l k derecelendirilmesi için de vazgeçilmez niteliktedir. 312

14 Tekstil Sarf Malzemeleri Kumafl Alt Keçesi Martindale Kumafl Alt Keçesi Non - woven 20 adet = 1 paket (Çap: 140 mm) Martindale Kumafl Alt Keçesi Non - woven 20 adet = 1 paket (Çap: 90 mm) Martindale Kumafl Alt Keçesi Woven 20 adet = 1 paket (Çap: 140 mm) Martindale Kumafl Alt Keçesi Woven 20 adet = 1 paket (Çap: 90 mm) Cam Plakalar M&S Standartlar nda Ter Hasl Testi için 1 Pk. 20 ADET 60X60X6 mm boyutlar ndad r. M&S Standartlar nda phonetest cam plakalar 1 pk=10 adet 100 X 40 X 3 MM mm Boyutlar ndad r. Gramaj Kesme Aleti ve Lasti i Gramaj Kesme Aleti Jileti IfiIK KAB N LAMBALARI Sarf Malzemesi Tedarikçi Aç klama Birim D65 Verivide Lamba 60 cm SDL (20W) Adet D65 Verivide Lamba 120 cm SDL (40W) Adet D65 Verivide Lamba 150 cm SDL (65W) Adet Ifl k Kabini Lambalar Clorox TL - 84 Verivide Lamba P15 (60 cm.) SDL (18W) M&S Kullan c lar için Adet TL - 84 Verivide Lamba P15 (120 cm.) SDL (36W) M&S Kullan c lar için Adet TL - 84 Verivide Lamba P15 (150 cm.) SDL (56W) M&S Kullan c lar için Adet IncA Lamba 40W SDL Adet IncA Lamba 60W SDL Adet Ultraviyole Lamba (UV) SDL (18W) Adet KAB N BOYALARI Verivide Kabin Boyas Smokey 5574 SDL 0,5 lt. kutularda 1 Kutu (M&S Kullan c lar için) Verivide Kabin Boyas Munsell N5 SDL 0,5 lt. kutularda 1 Kutu Verivide Kabin Boyas Munsell N7 SDL 0,5 lt. kutularda 1 Kutu 313

15 Tekstil Sarf Malzemeleri Çekmezlik Testi Çözgü ve atk ya uygulanan; boyut stabilitisini görmek amac yla yap l r. Mamul kumafl çözgü boyunca 50 cm lik sanfor cetveli ile üç yerden (kenar-orta-kenar) iflaretlenir. Daha sonra kumafl fizik laboratuvar nda belli s cakl k ve nem koflullar alt nda (20º ±2, %64 ±2) 4 saat boyunca bekletilir. Bu 4 saatin sonunda daha önceden iflaretlenen yerlere göre kumafl tekrar kontrol edilerek kumafl n ne kadar çekti ine (-) veya kendini ne kadar b rakt na (+) bak l r. Çekmezlik fiablonu Çekmezlik Cetveli Paslanmaz Çelik Bilyalar Afl nmayan paslanmaz çelik bilyalar yaklafl k 6mm çap ndad r ve testlerin ISO 105 C serisinde çeflitli y kama testlerinde bir çalkalay c olarak kullan l rlar. Gerçek hayattaki y kamay daha iyi kopyalamak icin ev tipi ve ticari y kama testlerinde afl nd rma eylemi sa larlar. Thermopaper (Sıcaklık Ölçüm Etiketi) ngiliz malı termal ka t ( s da renk de ifltiren etiket) kullanarak homejenli i ve kaliteyi en ucuza yakalayın. Her türlü mamülün üretim aflamasında son derece pratik olarak kullanılır. Bu etiketler, bulundu u ortamdaki s derecesini beneklerinin geri dönüflümsüz kararmasi ile kesin olarak gösterir. Üretilen mamülün ve kullan lan motor, makina, hidrolik veya elektronik ekipmanlar n ve boru sistemlerinin üzerine yap flt r larak üretim esnas nda mamülde veya ekipman / boru sistemlerinde s nman n istenmeyen boyutlara ulaflt n tesbit eder. Böylelikle üretim hatalar, ekipman ar zalara ve kazalara karfl etkili bir uyar c ve kan t olur. Is kontrolü yap lacak bölgelere yap flt r lan kendinden yap flkanl etiketlerin üzerindeki beyaz benek, ulaflt en son s derecesini geri dönüflümsüz siyahlaflmak sureti ile net flekilde gösterir. 1 pk=10 adettir. TM Thermostrip TM Thermostrip TM Thermostrip TM Thermostrip TM Thermostrip F 001 C F 002 C F 003 C F 004 C F 005 C 314

16 Tekstil Sarf Malzemeleri Pantone Tekstil Renk Sistemi PANTONE Textile Color Systems Pantone bir renk katalo udur. Dünya çap ndaki modac lar ve profesyoneller PANTONE tekstil renk sistemini renklerin ortak evrensel lisan olarak tan mlarlar. Bugün binlerce desinatör, üretim müdürleri, tüccar ve kalite kontrol profesyonelleri üretim ifllerindeki renk seçimlerinde ayn dili konufltuklar için Pantoneye güvenirler. Pantone tekstil renk sistemleri, renk seçimlerinde etkili ve kolay yöntemdir. Renklere duyarl olarak 2100 üzeri gölgeden seçim için ayarlanm fl her bir renk grubundan çabuk bir flekilde gölgeleri pin point yapar. Her bir renk karfl l PANTONE numaras mevcuttur ve her rengin alt nda formülü yaz l d r. PANTONE renkler özellikle rengin de iflmesinin istenmedi i kurumsal kimlik çal flmalar nda tercih edilir. Bu katalog renk seçimlerini kolaylaflt r r ve bask sonras, bask n n do rulu unu test etme imkan n sa lar. TCX Pantone Klasör Adet 1,5 X 1,5 cm boyutlar nda kumafl parçalar, karton üzerine yap flt r lm fl olarak 1 ciltte toplanm flt r. Renk kodlar kâ t pantone ve yelpaze ile aynıdır. 315

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

HANNA. HI 83141 N Teknik Özellikleri. HI 8424 Teknik Özellikleri. Ölçüm aralığı : 0.0.. 14.0 ph Doğrusallık : ±0.1 ph Hassasiyet : 0,1 ph

HANNA. HI 83141 N Teknik Özellikleri. HI 8424 Teknik Özellikleri. Ölçüm aralığı : 0.0.. 14.0 ph Doğrusallık : ±0.1 ph Hassasiyet : 0,1 ph HANNA ph Metreler HANNA CHECKER ph Metre Cep Tipi ( HI 98103) HANNA HI 98107 ph Metre Kalem Tip ( phep) HANNA HI 98127 ph Metre Sıcaklık + ph, Kalem Tip (phep4) HANNA HI 98128 ph Metre Sıcaklık +ph, Kalem

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Elektronik Analitik Teraziler

Elektronik Analitik Teraziler Elektronik Analitik Teraziler PW model Analitik Teraziler Metal gövde leri teknoloji Manyetik Sistem RS-232 arayüz Aksesuar ba lant arayüz ç k fl Güvenlik kilit kodlama sistemi Dahili kalibrasyon GLP print

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Laboratuvar Cihazları

Laboratuvar Cihazları Bante 220 Tafl nabilir ph metre 393,00 2.00 ~ 16.00pH (ph electroduna ba l olarak) ph Do rulu u ±0.01pH mv/orp Aral 0 ~ ±1999mV mv/orp Do rulu u ±2mV S cakl k Aral 0 C ~ 100 C, 32 ~ 212 F ± 1.0 2 Nokta

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP BEHER PP Mat Kal p Üzerine Bask l. Propilen kal pta bas lan bu ürünler; net, otoklavlanabilir ve kimyasallara karfl dayan kl d r. 11110 25 11111 50 11112 100 11113 250 11114 500 11115 1000 11116 2000 11117

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE 228M

Kullanım Kılavuzu PCE 228M PCE 228M Versiyon 23.03.2016 İçindekiler 1. Giriş/Önsöz 2. Güvenlik Bilgileri 3. Özellikler 4. Ön Panel Tanıtılması 5. PH Kalibrasyon Prosedürü 5.1 Kalibrasyon Önemi 5.2 Kalibrasyon İçin Gerekli Olan Ekipman

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK KALEM TİPİ ph METRE; OTOMATİK KALİBRASYON, TUTMA FONKSİYONU, OTOMATİK SICAKLIK TELAFİSİ (ATC), DEĞİŞTİRİLEBİLİR ELEKTROT, OTO-KAPANMA, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları Laboratuvar Terazileri Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları TABLET SİSTEMİ LABORATUVAR 7 Dokunmatik Ekran Andorid İşletim Sistemi Bluetooth veya kablo ile bağlantı

Detaylı

BT-08 GIDA TERMOMETRESİ

BT-08 GIDA TERMOMETRESİ BT-08 GIDA TERMOMETRESİ Ölçüm Hassasiyeti: ± 0.1 C Su geçirmezd) Max/Min. Fonksiyonlu LCD ekran sıcaklık değeri Sıcaklık değerini ekranda tutma özelliği F/C arasında serbestçe değişim Otomatik kapanma

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma DEKUPAJ CJ 65V3 65 mm / 400 W gelifltirilmifl endüvi yap s sayesinde daha uzun kullan m güvenli ve rahat tutufl için yumuflak sap elektronik

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİ Ph, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, İyon Metreler www.forbi.com.tr AELAB KALEM TİPİ PH ve İLETKENLİK ÖLÇERLER AELAB dan yeni nesil kalem tipi ph, orp ve iletkenlik ölçerler

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) :

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) : 704708 Micropipet Sabit, 10 ul, sarı 704716 Micropipet Sabit, 20 ul, sarı 704720 Micropipet Sabit, 25 ul, sarı 704728 Micropipet Sabit, 50 ul, sarı 704738 Micropipet Sabit, 100 ul, sarı 704744 Micropipet

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo. JUMO GmbH & Co. Fulda, JUMO Instrument Co. Darende JUMO No:17 Process D.4, Canastota, TR Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 6003-0 Harlow Telefon: - Essex CM20 2DY, 0216 UK 455 86 52 Phone:

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Precisa MODEL KAPASİTE HASSASİYET DOĞRUSALLIK KAL. SİST. KEFE TEPKİ SÜRESİ

Precisa MODEL KAPASİTE HASSASİYET DOĞRUSALLIK KAL. SİST. KEFE TEPKİ SÜRESİ SEMİ MİKRO TERAZİLER 0,01 mg / 0,00001 gr ES 125 SM 125 gr 0,01 mg 0,06 mg OTO. Ø 80 10 sn ES 225 SM-DR 102 / 225 gr 0,01 / 0,1 mg 0,06 / 0,2 mg OTO. Ø 80 10 / 3 sn EP 125 SM 125 gr 0,01 mg 0,06 mg OTO.

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

HANNA FİYAT LİSTESİ 01.02.2012

HANNA FİYAT LİSTESİ 01.02.2012 HANNA ph Metreler + KDV HANNA CHECKER ph Metre Cep Tipi ( HI 98103) 39 HANNA HI 98107 ph Metre Kalem Tip ( phep) 48 HANNA HI 98127 ph Metre Sıcaklık + ph, Kalem Tip (phep4) 88 HANNA HI 98128 ph Metre Sıcaklık

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Y.Dudullu Mah.Tavukçuyolu Cad.Hünkar Sk.No:4/2 Ümraniye / İstanbul TEL : 0216 526 57 93-94 FAX : 0216 526 57 95 www.artdisticaret.

Y.Dudullu Mah.Tavukçuyolu Cad.Hünkar Sk.No:4/2 Ümraniye / İstanbul TEL : 0216 526 57 93-94 FAX : 0216 526 57 95 www.artdisticaret. MANYETİK KARIŞTIRICI ANALOG ( MS300) Model HS12 HS15 MS300HS HS33 TİP Isıtıcı Tabla Ve Manyetik Karıştırıcı Sıcaklık Max 380 C Max 350 C ISITMA Display Skala (Sıcaklık ) Kontrol Analog Sıcaklık Kontrolü

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB0018K AB0018K Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

TekaDavlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar

TekaDavlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar DPL 110 ISLA Ana Gövde Baca 404 83110 404 83111 1.590,30 1.590,30 1.674,00 1.674,00 LED aydınlatma Programlanabilen çalıflma 4 farklı hız konumu Alüminyum filtreler 45 db ses seviyesi

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034)

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) 1. Buzdolabı raflarında asılı kalacak şekilde dizayn edilmiş 2. Sıcaklık ölçüm aralığı -20... +50 C olmalıdır

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550, alev geciktirici kılıfın içinde bulunan bir yangın kaçış başlığıdır. Yangından kurtarma ekiplerinin kazazede kurtarma çalışmalarında kullanması için

Detaylı