HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 öz HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM ARAÇLARININ SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ Aşiyan Meriç ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ankara, 2003 Hizmet kalitesi, iş yönetimi alanında yıllardır araştırılmaktadır. Pazardaki rekabet ve pazarın iç performanstan müşteri memnuniyeti gibi dış kazançlara transferi "hizmet kalitesi" kavramına daha fazla ilgiye neden olmaktadır. Fakat, şu zamana kadar araştırmacılar arasında hizmet kalitesinin kavramsallığı üzerinde bir fikir birliğine varılamamıştır. En yaygın tanım kaliteyi müşterinin hizmetten algısı olarak gören geleneksel fikirdir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1988). Bu yaklaşıma göre, hizmet üründen farklıdır çünkü dokunulamaz, heterojendir ve eş zamanlı olarak üretilmekte ve tüketilmektedir. Hizmet kalitesinin bu geleneksel tanımına dayanarak Parasuraman, vd. (1985) algılanan hizmet kalitesinin "Fark Modeli"ni geliştirdiler. Çalışmalarında geliştirdikleri ve SERVQUAL olarak adlandırdıkları hizmet kalitesi ölçüm aracı hizmet kalitesini beklenti ve algı arasındaki bir fark olarak ölçmektedir. Bu araç, hizmet kalitesi araştırmalarında bir ilktir ve hizmet kalitesi araştırmaları içinde oldukça popüler olmuştur. Ancak, başka araştırmacılar bir hizmet kalitesi ölçümü olarak SERVQUAL'in kullanışlılığına kusurlarını işaret ederek karşı çıkmışlardır (Carman, 1990; Cronin ve Taylor, 1992, Teas, 1993). Hizmet kalitesini ölçmek için SERVPERF olarak adlandırılan bir başka araç Cronin ve Taylor (1992) tarafından ortaya atılmıştır ve bu araştırmacılar SERVPERF'in SERVQUAL'dan daha iyi performans gösterdiğini iddia etmişlerdir. Her ne kadar şu zaman kadar gerek iş gerekse de akademik alanda çok sayıda çaba gösterilmiş olsa da; hizmet kalitesinin ölçümü, yapısının karmaşıklığı nedeniyle hala bir düzensizlik halindedir.

2 Yapay sinir ağları araştırmalarındaki hızlı gelişme bazı ticaret uygulamalarının çözümlerine imkan vermiştir. Bu çalışma, sinir ağları yardımıyla hizmet kalitesi ölçüm modellerinin modellenmesini ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Hangi modelin diğerlerine nazaran daha iyi performans gösterdiğini belirlemek amacıyla dört hizmet kalitesi modeli (algılar-eksibeklentiler fark modeli, sadece-algılar modeli, beklentiler-eksi-algılar fark modeli, ve beklentiler ve algılar modeli) arasında karşılaştırmalı bir araştırma incelenmektedir. Bunu başarmak suretiyle, hangi modelin en iyi performans gösterdiğine dair devam eden tartışmaya katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, matematiksel bir yazılım olan Matlab 6.5 kullanılarak en iyi sonuçlar doğruluk ve uygunluk istatistiği bakımından P-E fark modeli kullanıldığında elde edilmektedir. Aynı mantıksal yaklaşım bir istatistiksel yazılım olan SPSS 11.0 kullanılarak en iyi performans gösteren sinir ağı modelleriyle aşamalı ayırma analizinin karşılaştırılmasında uygulanmaktadır. Analizin sonuçları sinir ağlarının sınıflandırma performansının ayırma analizinden daha yüksek olduğunu göstermektedir.

3 ABSTRACT MODELLING SERVICE QUALITY MEASUREMENT INSTRUMENTS BY USING NEURAL NETWORKS Aşiyan Meriç MASTER THESIS DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING Ankara, 2003 Quality of service has been studied in the field of business management for years. Competition in the market and transfer of market from internal performance to external interests like customer satisfaction bring about more attention in this concept of "service quality". However, so far no consensus has been reached among researchers on the conceptualization of service quality. The most common definition is the traditional notion that views quality as the customers' perception of service (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988). According to this approach, services are different from goods because they are intangible, heterogeneous, and are simultaneously produced and consumed. Based on this traditional definition of service quality, Parasuraman et al. (1985) developed the "Gap Model" of perceived service quality. Service quality measurement instrument, developed in their study and named as SERVQUAL, measures service quality as a gap between expectation and perception. This scale is the first in service quality studies and it become very popular among service quality researches. However, several researchers disagreed with the usefulness of the SERVQUAL instrument as a measure of service quality by pointing out its shortcomings (Carman, 1990; Cronin and Taylor, 1992; Teas, 1993). Another instrument, called as SERVPERF, in measuring service quality has been suggested by Cronin and Taylor (1992) and these researchers claimed that SERVPERF outperformed SERVQUAL. Although, numerous efforts have been made in both business and academic field up to now, the measurements of service quality is still at a state of confusion because of the complexity of its construct.

4 The rapid development in artificial neural networks studies has given the opportunity for the solution of some business applications. This study aims at modeling and evaluating service quality measurements models by means of neural networks. A comparative study among for service quality models (perceptions-minus-expectations gap model, perceptions-only model, expectations-minus-perceptions gap model, and expectations and perceptions model) is examined so as to determine which model outperforms than the others. By achieving this, it is thought to be contributed on the ongoing debate concerning which model performance is the best. In this study, the best results are obtained by using mathematical software Matlab 6.5, in terms of accuracy and goodness-of-fit statistic when P-E gap model is used. The same logical approach is applied in the comparison of the best-performed neural network models and stepwise discriminant analysis, by using statistical software SPSS The results of the analysis show that neural network classification performances become superior to these of discriminant analysis. Keywords: Service quality measurement, service quality models, neural networks, discriminant analysis.

5 REFERENCES Aleksander, I. and Morton, H. (1990), An Introduction to Neural Computing, Chapman and Hall, London. Barrington, M.N. and Michael, D.O. (1987), "Concept of Service in Hospitality Industry", International Journal of Hospitality Management, 6(Fall), Behara, R.S., Fisher, W.W., and Lemmink, J.G.A.M. (2002), "Modelling and Evaluating Service Quality Measurement Using Neural Networks", International Journal of Operations & Production Management, 22(10), Bigne, J.E., Martinez, C, Miquel, M.J., and Andreu,L. (2003), "Servqual Reliability and Validity in Travel Agencies", Annals of Tourism Research, 30 (1), Carman, J.M. (1990), "Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the SERVQUAL Dimensions", Journal of Retailing, 66(1), Cronin, J.J. Jr. and Taylor, S.A. (1992), "Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension", Journal of Marketing, 56, Cronin, J.J. Jr. And Taylor, S.A. (1994), "SERVPERF vs SERVQUAL: Reconciling Performances Based Perception-Minus-Expectations Measurement of Service Quality", Journal of Marketing, 58, Fausett, L. (1994), Fundamentals of Neural Networks, Prentice Hall, New York. Ghobadian, A., Speller, S., and Johes, M. (1994), "Service Quality: Concepts and Models", International Journal of Quality & Reliability, 11(9), Gronroos, C. (1990), "From Scientific Management to Service Management: A Management Perspective for the Age of Service Competition", International Journal of Service Industry Management, 5(1), 5-20.

6 Haykin, S. (1999), Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Macmillan Publishing, New York. Ho, J. and Crowley, G.H. (2003), "User Perceptions of the 'Reliability' of Library Services at Texas A&M University: A Focus Group Study", Journal of Academic Librarianship, 29 (2), Kang, H. and Bradley, G. (1986), "Measuring The Performance of IT Services: An Assessment of SERVQUAL", International Journal of Accounting Information Systems, 3, Kassim, N.M. and Bojei, J. (2002), " Service Quality: Gaps in the Marketing Telemarketing Industry", Journal of Business Research, 55(10), Lam, S.S.K. (1997), "SERVQUAL: A Tool for Measuring Patients' Opinions of Hospital Service Quality in Hong Kong", Total Quality Management, 8(4), Lam, T. And Zhang, H.Q. (1999), "Service Quality of Travel Agents: The Case of Travel Agents in Hong Kong", Tourism Management, 20(3), Lincoln, Y.S. (2002), "Insights Into Library Services and Users From Qualitative Research", Library & Information Science, 24 (1), Lisboa, P.J.G., Edisbury, B., and Vellido, A. (2000), Business Applications of Neural Networks, World Scientific, Singapore. Man, S.D., Gemmel, P., Vlerick, P., Rijk, P.V., and Dierckx, R. (2002), "Patients' and Personnel's Perceptions of Service Quality and Patient Satisfaction in Nuclear Medicine", Working Paper No: 127, Chent University. Marshall, J. (1998), "Using Neural Networks to Predict Patient Satisfaction", in: Proc. Of the American Medical Investigator's Association (AMIA) '98 Annual Symposium.

7 Ostrowski, PL., Terence, U.O. and Geoffrey, L.G. (1993), "Service Quality and Customer Loyalty in the Commercial Airline Industry", Journal of Travel Research, 31 (Fall), Özdamar, K. (1997), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I, T.C.Anadolu Üniversitesi Yayınları, No Fen Fakültesi Yayınları, No: 11, Eskişehir. (In Turkish). Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. (1985), "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications", Journal of Marketing, 49, Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. (1988), "SERVQUAL: A Multiple- Item Scale For Measuring Customer Perceptions of Service Quality", Journal of Retailing, 64 (1), Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. (1990), Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York. Schacherer, M. (2002), "A Methodological Approach To Extending SERVQUAL To Measure The Internal Service Quality Between Employer and Employee", DBA Anglia Business School, Research Paper 3. Teas, K.R. (1993), "Expectations, Performance Evaluation, and Consumers' Perceptions of Quality", Journal of Marketing, 57, Tsaur, S-H., Chiu, Y.C., and Huang, C-H. (2002), "Determinants of Guest Loyalty to International Tourist Hotels - A Neural Network Approach", Tourism Management, 23, Uzun, Ö. (2001), "Patient Satisfaction With Nursing Care at A University Hospital in Turkey", Journal of Nursing Care Quality, 16 (1), Westbrook, K.W. and Peterson, R.M. (1998), "Business-to-Business Selling Determinants of Quality", Industrial Marketing Management, 27 (1),

8 Wisniewski, M. (2001), "Assessing Customer Satisfaction With Local Authority Services Using SERVQUAL", Total Quality Management, 12 (7), Wong, B.K., Lai, V.S., and Lam, J. (2002), "A Bibliography of Neural Network Business Applications Research: ", Computers &Operations Research, 27, Xie, M. (2002), "Measuring Web-Based Service Quality", Total Quality Management, 3 (5), Yang, C, Yang, K-J., and Chen, B.S. (2002), "A Neural Network Approach For Service Quality Measurement", in: Proc, of The Fourth Asia-Pacific Conference on Industrial Engineering and Management Systems (APIEMS '02), Taipei.

PREDICTING CUSTOMER SATISFACTION BY COMPARING PERFORMANCES OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, LOGISTIC REGRESSION AND DISCRIMINANT ANALYSIS

PREDICTING CUSTOMER SATISFACTION BY COMPARING PERFORMANCES OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, LOGISTIC REGRESSION AND DISCRIMINANT ANALYSIS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.339-355. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması

Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması 954 ÖZ Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması Quality Perceptions of Travel Agency Managers: A Study in The Aegean Region Yüksek Lisans Tezi Master of Science

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Recep ÇİÇEK * İsmail Can DOĞAN ** ÖZET Hizmetlerin soyut ve ayrılmazlık özelliği,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TURİST REHBERLİĞİ

Detaylı

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Summer Issue:7 LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: ETİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Mustafa KARADENİZ 1 Muhittin IŞIK 2 ÖZET Son yıllarda internet

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fitness merkezleri, Müşteri değeri, Müşteri tatmini, Marka sadakati, MİY performans

Anahtar Kelimeler: Fitness merkezleri, Müşteri değeri, Müşteri tatmini, Marka sadakati, MİY performans FITNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN MÜŞTERİ DEĞERİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ARACILIĞIYLA MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ Tolga BEŞİKÇİ

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Gürcan Papatya Nurhan Papatya A. Buğra Hamşıoğlu Özet Bu çalışmanın amacı, algılanan

Detaylı

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Finansal Olmayan Performans Algısı Üzerindeki Etkileri The Impact of Total Quality Management Practices on Non-Financial Performance Perceptions Fetullah EVLİYAOĞLU

Detaylı

The Influence of Problems Faced During Internships on Interns' Views of Their Profession and Their Intention to Work in the Tourism Industry

The Influence of Problems Faced During Internships on Interns' Views of Their Profession and Their Intention to Work in the Tourism Industry Eurasian Journal of Educational Research, Issue 52, Summer 2013, 79-96 The Influence of Problems Faced During Internships on Interns' Views of Their Profession and Their Intention to Work in the Tourism

Detaylı

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1 Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2013, 9(2): 94-112 ISSN: 1304-9496 METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER

Detaylı

Farklı Milletler, Farklı Algılar: Hizmet Alanında Bir Araştırma (Different Nations, Different Perceptions: A Study on Servicescape)

Farklı Milletler, Farklı Algılar: Hizmet Alanında Bir Araştırma (Different Nations, Different Perceptions: A Study on Servicescape) Farklı Milletler, Farklı Algılar: Hizmet Alanında Bir Araştırma (Different Nations, Different Perceptions: A Study on Servicescape) Bekir Bora DEDEOĞLU a, Sevgi BALIKÇIOĞLU b, Fulden Nuray GÜRAL c, Kemal

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İDEAL HİZMET VE MEVCUT HİZMET KALİTESİ ALGILARININ SERVQUAL MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İDEAL HİZMET VE MEVCUT HİZMET KALİTESİ ALGILARININ SERVQUAL MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 593-604 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

ÖZET. Abdullah OKUMUŞ * Bahar YAŞİN **

ÖZET. Abdullah OKUMUŞ * Bahar YAŞİN ** 88 YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE PAZAR BÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Abdullah OKUMUŞ * Bahar YAŞİN ** Ülkemizde gelişme sürecindeki perakendeci mağazalardan olan yapı

Detaylı

Avrupa müşteri memnuniyet endeksi modeli: uluslararası otel işletmelerine yönelik bir uygulama

Avrupa müşteri memnuniyet endeksi modeli: uluslararası otel işletmelerine yönelik bir uygulama Cilt:9 Sayı:1 Yıl:2012 Avrupa müşteri memnuniyet endeksi modeli: uluslararası otel işletmelerine yönelik bir uygulama Şirvan Şen Demir 1 Özet Bu çalışmanın amacı, (1) kurumsal imaj, müşteri beklentileri,

Detaylı

SERVQUAL Ölçeğinde Olmalı ve Olacak İfadelerinin Cevapların Dağılımı Üzerindeki Etkileri 1

SERVQUAL Ölçeğinde Olmalı ve Olacak İfadelerinin Cevapların Dağılımı Üzerindeki Etkileri 1 SERVQUAL Ölçeğinde Olmalı ve Olacak İfadelerinin Cevapların Dağılımı Üzerindeki Etkileri 1 1 Ahmet BARDAKCI 2 Selçuk Burak HAŞILOĞLU 3 Öz 1985 yılından beri hizmet kalitesi ölçümü için sıkça kullanılan

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006, 55-75 YAPI MARKET MÜŞTERİLERİNİN MAĞAZA HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ Abdullah Okumuş *, Bahar Karçiga ** ABSTRACT In Turkey, observed socio-economic

Detaylı

Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre, Fiyat Algısı ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki

Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre, Fiyat Algısı ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 101-107 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 101-107 Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre,

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları: Yerli Genç Turistler Üzerine Bir Araştırma

Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları: Yerli Genç Turistler Üzerine Bir Araştırma Turizm Destinasyonlarında Gece Kulüplerini Ziyaret Eden Turistlerin Tüketim Alışkanlıkları: Yerli Genç Turistler Üzerine Bir Araştırma İbrahim GİRİTLİOĞLU 1 Atınç OLCAY 2 Serkan TÜRKMEN 3 Öz Yapılan bu

Detaylı

Early Prediction of Students Grade Point Averages at Graduation: A Data Mining Approach

Early Prediction of Students Grade Point Averages at Graduation: A Data Mining Approach Eurasian Journal of Educational Research, Issue 54, 2014, 207-226 Early Prediction of Students Grade Point Averages at Graduation: A Data Mining Approach Ahmet TEKIN * Suggested Citation: Tekin, A. (2014).

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 1-16. ALGILANAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA TATMİNİ VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİLERİ

Detaylı

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARDAKİ HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARDAKİ HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 234-248 DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARDAKİ HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ COMPARASION OF SERVICE QUALITY OF PRIVATE AND PUBLIC BANKS: THE

Detaylı

Türkiye de Faaliyette Bulunan GSM İşletmelerinin Sundukları Hizmetlerin Algılama Haritaları Yardımıyla Konumlandırılması

Türkiye de Faaliyette Bulunan GSM İşletmelerinin Sundukları Hizmetlerin Algılama Haritaları Yardımıyla Konumlandırılması Türkiye de Faaliyette Bulunan GSM İşletmelerinin Sundukları Hizmetlerin Algılama Haritaları Yardımıyla Konumlandırılması Placement of the Services with the help of Perception Maps presented by the GSM

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 48-67

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 48-67 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 48-67 Üniversite Eğitimi Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesine Göre Pazar Bölümlendirme: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oktay MERCİMEK, Murat PEKTAŞ KastamonuÜniversitesi, EğitimFakültesi, İlköğretimBölümü, Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 01.12.2012 Yayına Kabul Tarihi:

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Eden Davranışsal Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bütünleşik Bir Model Önerisi *

Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Eden Davranışsal Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bütünleşik Bir Model Önerisi * Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:2, Yıl:2012, ss.93-114. Bilişim Teknolojileri Uygulamalarında Kullanım Niyetine Etki Eden Davranışsal Faktörleri Belirlemeye

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı