2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -"

Transkript

1 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER GENEL BĐLGĐLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS) DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU KILAVUZU GENEL BĐLGĐLER Dçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve Dçentlik Sınav Yönetmeliği gereğince Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yapılmaktadır. BAŞVURMA KOŞULLARI: Dktra/sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip lmak, Yönetmelikte ve Üniversitelerarası Kurul Kararlarında belirtilen kşulları yerine getirmek, Başvurma dilekçesi ve ekleri ile Üniversitelerarası Kurul a başvurmak. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim dalından dçentlik sınavına başvurulamamaktadır. BAŞVURU TARĐHĐ: 2014 Dönemi dçentlik başvuruları 15 Nisan - 30 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. BAŞVURU ŞEKLĐ: Adaylar dçentlik başvurularını öncelikle Dçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektrnik larak yapacaklardır. Đlgili tüm bilgilerin sisteme girilmesinden snra sistemin üreteceği belgelerin (başvuru dilekçesi, beyanname, özgeçmiş ve eserler listesi) çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Başvuru dsyası hazırlama kılavuzunda da belirtilen tüm belgelerle birlikte sistemden alınan imzalı çıktılardan luşturulan Başvuru Dsyası nın plastik telli dsya içinde düzenlenerek taahhütlü psta/karg ile ÜAK a gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Adaylar başvurularını naylayıp sistem üzerinden ÜAK a gönderdikten snra başvuru süreci içinde herhangi bir değişiklik yapamazlar. O yüzden tüm bilgilerin kntrl edilerek naylanması gerekmektedir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

2 BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR YAYIN AŞAMASINDAN BAŞVURACAK ADAYLAR ĐÇĐN (Tüm belgelerin naylı lması gerekmektedir) A. Lisans (Tıp Fakülteleri için Tıp Fakültesi diplması), Yüksek Lisans, Dktra/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik belgesi (Belgelerin aslı veya nter, rektörlük gibi resmi kurumlarca tasdikli suretleri verilebilir). Yüksek lisans eğitimi alarak mezun lanlardan ayrıca lisans diplması istenmemektedir (Tıp Fakülteleri gibi). Dktra yurtdışında alınmış ise 2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul ca eşdeğerliğinin yapılması gerekmektedir. B. Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 31 Ocak 2009 Tarih ve Sayılı Dçentlik Sınav Yönetmeliği, , , , , tarihli Üniversitelerarası Kurul Kararları, 4 Ocak 2013 Tarih ve Sayılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri: - 03 Mart 2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav snucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raprlarına dayalı larak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. hükmü bulunduğundan, Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliğine ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği ÖSYM internet sitesinde yer alan tabl esas alınmaktadır. (Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından luşturulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu raprunda; tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve snrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verildiği ifade edilmesi nedeniyle KPDS/ÜDS ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Belgelerinin (TOEFL, IELTS gibi) üzerinde geçerlik süresi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve snraki tarihli Uluslararası Yabancı Dil Belgelerinin rijinalinin dçentlik yabancı dil sınavında geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; Yükseköğretim Kurulu nun resmi internet sitesinde yer alan duyuru gereğince ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavlarının, yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleriyle, dçentlik sınavı başvurularında geçerlilikleri süresince kullanılmasına karar verilmiştir. - ÜDS dan 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır) (Eski yönetmelikte adaylar hangi temel alandan dçentlik sınavına başvurulacaksa, ÜDS'ye alanda girmek zrunda idi. Yeni yönetmelikte bir hüküm bulunmadığından dçentliğe başvuru için ÜDS belgelerinde Bilim Alanı ayırımı yapılmamaktadır.) - KPDS dan 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır) yılından önce alınan Dçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınav Snuç Belgesi (geçerlik süresi aranmamaktadır) -YDS den 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır) (4 Ocak 2013 Tarih ve Sayılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile Kamu Persneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) kaldırılmış lup yerine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adı altında tek bir sınav yapılmaktadır.) Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller Ekim 2011 döneminden itibaren dçentlik sınavı başvurularında bütün alanlar için Đngilizce, Almanca, Fransızca, Đtalyanca, Đspanylca, Rusça, Arapça, Çince, Japnca ve Farsça dır. (Dçentlik Sınav Yönetmeliği nin Başvuru zamanı ve şartları başlıklı 4. maddesinin 4. bendinde.. Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili lanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermekle yükümlüdürler. hükmü düzenlenmiştir.) 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 2 -

3 C. Her sayfası imzalı yüksek lisans ve dktra/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık tez özeti ekli 1 takım Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalışmaları ile ilgili tüm eserlerin yazılması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde dçentlik sınavına başvurup, Etik Kmisyn tarafından haklarında ceza verilen adayların, cezaya neden lan yayınlarını da yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekmektedir. D. Tasdikli Nüfus Cüzdanı örneğinin verilmesi gerekmektedir. E. Asgari Kşulları Sağladığına ilişkin bildirim frmu (Beyanname) ve ekleri (1 takım) Her Temel Alanın Başvuru Kşulları ayrı ayrı tespit edildiğinden Beyannameleri de farklı hazırlanmıştır. Beyannamede sadece kşulu sağlayan yayınların belirtilmesi ve bunlara ilişkin eklerin (Makalenin birinci sayfası, yayın kurulu, hangi indekslerce tarandığını gösteren sayfa, bilimsel kitabın kapak sayfası vb) verilmesi gerekmektedir. Örneğin: Sağlık Bilimlerinden başvuran adaylar için SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, adayın yaptığı lisansüstü ve/veya uzmanlık tezlerinden (yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş, en az biri adayın birinci isim lduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde lmak kşuluyla, dktra veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan snra en az üç makale istenmektedir. Adayların beyannameye yazdığı tplam 3 yayınla ilgili ekleri vermeleri gerekmektedir. Diğer ekler başkanlığımızca adaylara iade edilecektir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca tüm Temel Alanlarda Başvuru Kşulunu sağlayan eserlerde yayımlanmış kşulu aranmakta yayına kabul yazıları kabul edilmemektedir. (Elektrnik rtamda basılmış görülen makaleler için DOI numarası almış lmak yeterlidir.) Adaylar Nisan/Ekim ayı snuna kadar yayına kabul edilen yayınlarını özgeçmiş ve eserler listesinde gösterebilirler. Ancak bu yayınlarını jüri üyelerine gönderirken yayına kabul yazılarını da göndermek zrundadırlar. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında Dçentlik Temel Alanları Başvuru Kşulları içerisinde yer alan (Mühendislik, Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı) Başlıca Yazar tanımı a) Tek yazarlı Makale b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci/öğrenciler ile birlikte yazılmış makale şeklinde değiştirilmiştir. Belgeler, yukarıda verilen sırada bir plastik telli dsya içinde düzenlenerek taahhütlü psta/karg ile aşağıdaki adrese gönderilecek veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecektir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Adresi : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent / ANKARA F. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın gün ve sayılı Genel Kurulunda; Kişinin hukuk alanında dçentlik başvurusunda bulunabilmesi için, hukuk fakültesi mezunu lmasının şart larak aranmasına; hukuk fakültesi lmamakla birlikte işbu kararın alındığı tarih itibariyle hukuk alanında dktra prgramına kabul edilmiş lup da, bu öğrenimini başarı ile tamamlayanların haklarının saklı tutulmasına karar verilmiştir. G. Üniversitelerarası Kurul un tplantısında; Dçentlik sınavına başvuran bir adayın sınavı devam ederken (yayın/sözlü sınav snucu kendisine bildirilmeden) aynı bilim dalından yeni dönemde dçentlik sınavına başvuruda bulunamayacağına, Dçentlik sınavına başvuran bir adayın sınavı devam ederken (yayın/sözlü sınav snucu kendisine bildirilmeden) başka bir bilim dalından yeni dönemde dçentlik sınavına başvuruda bulunamayacağına, Dçentlik sınavından eser aşamasından başarılı lup sözlü sınavda başarısız lan bir adayın, bir snraki dönemde yeni bir daldan yayın aşaması ve geçmiş lduğu dalın sözlü aşamasından başvuruda bulunamayacağına (aynı dönemde yayın ve sözlü lmak üzere iki başvuru), Dçentlik eser incelemesi aşamasından başarılı lup sözlü sınavda başarısız lan ve takip eden dönemlerde farklı daldan başvurarak dçent lan bir kişinin, yarım bıraktığı (eser aşamasından geçip sözlü aşamasından başarısız lduğu) bilim dalından tekrar (snlandırılmış bulunan bir sürecin yeniden ihyası mümkün lmadığından) dçentlik sınavına başvuramayacağına, karar verilmiştir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 3 -

4 H. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; Dçentlik Sınav Kmisynunun Dçentlik sınavına başvurarak yayın aşamasından başarılı lan ve girdikleri sözlü sınavda başarısız lan adayların takip eden dönemlerde aynı bilim dalından anahtar sözcükleri değiştirmek suretiyle yayın aşamasından sınava yeniden başvuramayacağı ve sözlü sınav hakkını kullanması gerektiğine, Eski Dçentlik Sınav Yönetmeliği nin Etik Đhlallerine uygulanacak yaptırımı düzenleyen 11. maddesinin iptali isteği ile ilgili Danıştay 8. Daire Başkanlığına açılan davada Danıştay Đdari Dava Daireleri Kurulu nca verilen 2006/2736 E. 2009/2125 K. Sayılı bzma kararı nedeni ile haklarında yaptırım uygulanan dçent adaylarının ceza süreleri dlmadan yeni yönetmelik uyarınca Dçentlik Sınavına başvurup başvuramayacakları knusunu inceleyen mevzuat kmisynu rapru görüşüldü; Eski yönetmelik maddesine göre verilen kararların hukuki dayanaktan yksun lduğu gerekçesi ile Danıştay Đdari Dava Daireleri Kurulu nca iptal edildiği, yeni Dçentlik Sınav Yönetmeliğinde bu knuda bir hüküm bulunmadığı göz önüne alınarak haklarında etik ihlal nedeni ile belirli süre dçentlik sınavına başvuramama yaptırımı uygulanan adayların bu süreler dlmadan dçentlik sınavına başvurabileceklerine, karar verilmiştir. I. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında; Dçentlik Sınav Kmisynunun Nisan Döneminde SÖZLÜ aşamasında sınava başvuran adaylara EKĐM başvuru Döneminden önce(eylül ayı snu Ekim ayının ilk yarısı vb.) sınav tarihi verilmesi; EKĐM Döneminde SÖZLÜ aşamasından sınava başvuran adaylara ise Nisan başvuru döneminden önce (Mart ayı snu, Nisan ayının ilk yarısı vb.) sınav tarihi verilmesi önerisinin kabulüne y çkluğu ile karar verilmiştir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında daha önce farklı bir daldan dçentlik sınavına başvurarak başarılı lan adayların yeni başvurularında dçent unvanını almasını sağlayan yayın listelerinin yeni jüri üyelerine gönderilmesinin uygun lduğuna karar verildiğinden, bu durumda lan adayların eski yayın listelerini başvuru sırasında Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca jüriler belli lduktan snra "kdlama hatası" yaptıklarını belirterek başka dallardan jüri luşturulmasını isteyen adayların müracaatları gündeme alınmamaktadır. SÖZLÜ AŞAMASINDAN BAŞVURACAK ADAYLAR ĐÇĐN (Tüm belgelerin naylı lması gerekmektedir) 1. Her sayfası imzalı yüksek lisans ve dktra/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık tez özeti ekli Özgeçmiş ve Eserler Listesi (1 Takım) Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalısmaları ile ilgili tüm eserlerin yazılması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde dçentlik sınavına başvurup, Etik Kmisyn tarafından haklarında ceza verilen adayların, cezaya neden lan yayınlarını da yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekmektedir. Özgeçmiş ve Eserler Listesinin başvuru tarihiniz itibari ile hazırlanmıs lması gerekmektedir. 2. Tasdikli Nüfus Cüzdanı örneklerinin verilmesi gerekmektedir. Sözlü aşamasında jüriler değişmemekte ancak çeşitli nedenlerle jürilerden çekilmeler lduğunda üye ilavesi yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen sırada bir plastik telli dsya içinde düzenlenerek taahhütlü psta/karg ile aşağıdaki adrese gönderilecek veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecektir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Adresi : Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent / ANKARA 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 4 -

5 Sözlü Sınava başvuran adaylar, sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve jüri bilgilerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından duyurulmasından snra Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş ve Eserler Listesi ile Yüksek Lisans ve Dktra/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tez Özetlerini hazırlayıp tüm jüri üyelerine(asıl ve yedek jüri üyeleri) taahhütlü psta/karg ylu ile kendileri gönderecek veya jüri üyesinin görevli lduğu akademik birimin sekreterliğine evrak girisi yaptırarak teslim edeceklerdir. DOÇENTLĐK BĐLĐM ALANI Daha önce başvurduğunuz ve yayınlarınızın başarılı bulunduğu Bilim Dalının (varsa Anahtar Sözcük) kdunu yazmanız gerekmektedir. SÖZLÜ SINAV SAYISI tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Dçentlik Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddesinde Eser incelemesinde başarılı lmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız lan veya başarısız sayılan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri luşturulur. Yeni jüri lusturulmasında mevcut jürinin salt çğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır. hükmü bulunmaktadır. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 20 nci bendinin is bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihine kadar üç sözlü sınav hakkını kullanmış lan adayların eser incelenmesi aşamasından sınava başvurmaları, bu tarihe kadar üç sözlü sınav hakkını da kullanmamış lan adayların ise sözlü aşamasından devam etmeleri gerektiğine karar verilmiştir. Üniversitelerarası Kurul un tarihli tplantısında Dçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 4. kez sözlü sınava başvuran adayların yönetmelik gereği salt sayıda jüri Üyesinin değistirilmesi gerektiğinden 4. kez sözlü sınava başvuran adayların jürilerinde bulunan 3 asıl üyenin değiştirilmesine karar verildi. SÖZLÜ SINAV TARĐHLERĐNĐN ERTELENMESĐ Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel lacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde, bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir. Mazeret bildiriminde bulunmaması veya bildirdiği mazeretin Dçentlik Sınav Kmisynu tarafından kabul edilmemesi halinde, aday bir sözlü sınav hakkını kullanmış sayılır NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 5 -

6 DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS) DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU KILAVUZU 1. ADIM: SĐSTEME GĐRĐŞ Dçentlik başvurusunda bulunabilmek için adayların kayıt yaptırdıkları kimlik numaraları (Türk vatandaşları için TC Kimlik N, KKTC ve Yabancı uyruklular için MERNĐS tarafından verilen YU numarası), şifreleri ve belirtilen güvenlik girişi ile sisteme girmeleri gerekmektedir (Ana Giriş Ekranına bakınız). Güvenlik girişi 2 adet rakamdan veya 2 adet anlamsız kelimeden luşmaktadır. Giriş için adayların her iki rakamı veya kelimeyi aralarında 1 bşluk bırakarak yazmaları gerekmektedir. Tam larak kunamayan rakam veya kelimeler için güvenlik girişi ekranının içinde bulunan relad girişi değiştirebilir. linkine istenildiği kadar tıklatılarak güvenlik DBS ye kayıt yaptırmamış adayların ilk önce Yeni Kullanıcı Kaydı linkini kullanarak yeni bir kayıt luşturmaları gerekmektedir (Yeni Kullanıcı Kaydı Ekranına bakınız). Kayıt yaptırmış fakat şifresini unutmuş adaylar Şifremi Unuttum linkine tıklayarak kimlik numaralarını girerek tekrar şifrelerini daha önce kayıt esnasında vermiş ldukları adreslerine gönderilmektedir. Bu e-pstada belirtilen işlemler 30 dakika içerisinde tamamlanmalıdır (Şifre Hatırlatma Ekranına bakınız). Bu sistemin dğru bir şekilde görüntülenebilmesi ve çalıştırılabilmesi için kullanılan web tarayıcıların (Mzilla Firefx, Ggle Chrme, Internet Explrer gibi) en güncel versiynlarının bilgisayarınızda yüklü lması gerekmektedir (Internet Explrer dışındaki web tarayıcılar önceliğimizdir). Tüm sistem içinde yanında * (yıldız) işareti lan alanların dldurulması zrunlu alanlardır. ANA GĐRĐŞ EKRANLARI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 6 -

7 YENĐ KULLANICI KAYDI EKRANI ŞĐFRE HATIRLATMA EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 7 -

8 2.ADIM: BAŞVURU ĐŞLEMLERĐN BAŞLANGIÇ Sisteme giriş yapan adaylar ana sayfada dçentlik başvurusuna dair bilgilendirmeleri, dçentlik başvuru durum ekranını ve başvuru işlemlerini yapabileceği linki görebileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 1 Ekranına bakınız). Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kendi isimlerine tıkladıklarında kendi şifresini değiştirebilecekleri ve sistemden çıkış yapabilecekleri linkleri görebileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 2 Ekranına bakınız). Adaylar için hazırlanmış hem dçentlik başvurusu hem de DBS ile ilgili kılavuzlar Ana Sayfa ekranında sürekli duracaktır. Başvuruyla veya sistemle ilgili srunlarda adayların ilk önce bu dökümanları inceleyerek çözmeye çalışmaları gerekmekte; çözüm bulunamadığı takdirde ÜAK ile iletişime geçerek srunlarına çözüm arayabilirler. Adaylar Başvuru Đşlemleri linkine tıkladığında aktif başvuru dönemi bilgilerini ve başvurularını başlatacakları Başvur linkine ulaşabileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 2 Ekranına bakınız). Adaylar Başvur linkine tıkladıklarında sistem adaylara sözlü mü yksa yayın aşamasından mı başvurduklarının bilgisini isteyecektir. Ancak bu işaretlemeden ve Başvuru Oluştur linkine tıklatıldıktan snra başvuru bilgileri dldurulmaya başlanılabilecektir (DBS Aday Ana Sayfa 3 Ekranına bakınız). DBS ADAY ANA SAYFA 1 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 8 -

9 DBS ADAY ANA SAYFA 2 EKRANI DBS ADAY ANA SAYFA 3 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 9 -

10 3.ADIM: DOÇENTLĐK BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI Bu bölüm hem yayından hem de sözlüden başvuru yapacak adaylar tarafından tamamen dldurulması gerekmektedir. Sadece sözlüden başvuru yapacak adaylar beyannamelerini daha önce belirttikleri için başvuru frmunda beyanname ekranını göremeyeceklerdir. Fakat sözlüden başvuru yapacak adaylar daha önce beyan ettikleri bilgileri ve eserlerini tekrardan sisteme aktarmak zrundadırlar. Dçentlik başvuru frmu 6 adet alt adımdan luşmaktadır (Dçentlik Başvuru Frmu ekranına bakınız): 1. Kişisel Bilgiler 2. Temel Alan 3. Özgeçmiş 4. Eserler 5. Beyanname 6. Başvuru yapma DOÇENTLĐK BAŞVURU FORMU EKRANI 1. Kişisel Bilgilerin Girilmesi (Kişisel Bilgiler ekranına bakınız) Adaylar bu ekranda kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini ve kurum bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Adayların kişisel bilgileri kimlik numaralarına göre MERNĐS sisteminden tmatik larak dldurulmuş şekilde gelecektir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmış lanlar MERNĐS ten Güncelle linkine tıklayarak en güncel MERNĐS bilgilerini sisteme aktarabilirler. Girilen her bir yeni bilginin sisteme aktarılması için ilgili bölüm altında bulunan Güncelle linkine tıklatılması gerekmektedir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

11 KĐŞĐSEL BĐLGĐLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

12 2. Temel Alan Bilgilerin Girilmesi (Temel Alan 1 ekranına bakınız) Adaylar bu ekrandan dçentlik başvurusu yapmak istedikleri Temel Alan, Bilim Alanı bilgileri ve knularıyla ilgili anahtar kelimelerin girişini yapabilmektedirler. Adaylar hem Temel Alan hem de Bilim Alanı seçimlerini listeden arayabilecekleri gibi en üstteki arama yerinden kelime veya rakam girerek de daha hızlı bir şekilde bulabilirler (Temel Alan 2 ve Temel Alan 3 ekranlarına bakınız). Adaylar seçmek istedikleri anahtar kelimeleri de hem listeden arayabilirler hem de en üstteki arama yerinden kelime veya rakam girerek de daha hızlı bir şekilde bulabilirler. Anahtar kelime seçimi için işaretlenen anahtar kelimelerin rta kısımda bulunan klar yardımıyla sağ taraftaki Seçilen kutusunun içine aktarılması gerekmektedir. Tüm bilgiler girildikten snra Kaydet linkine tıklatılarak bu ekrandaki bilgilerin sisteme aktarımı sağlanmalıdır. TEMEL ALAN 1 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

13 TEMEL ALAN 2 EKRANI TEMEL ALAN 3 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

14 3. Özgeçmiş Bilgilerin Girilmesi (Özgeçmiş ekranına bakınız) Adayların bu ekrandan gireceği bilgiler aşağıda listelenmiştir. Her bir bölümün altında bulunan Ekle linkine tıklayarak her bir alanda ne gibi bilgilerin girileceği görülebilir: Yabancı Dil Bilgileri (Yabancı Dil Bilgileri ekranına bakınız) Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Bilgileri ekranına bakınız) Akademik Görevler (Akademik Görevler ekranına bakınız) Yönetilen Tezler (Yönetilen Tezler ekranına bakınız) Verilen Dersler (Verilen Dersler ekranına bakınız) Diğer Özgeçmiş Bilgileri Prjede Yapılan Görevler Đdari Gruplar Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Ödüller Adaylar bu bölümlerde zrunlu lan alanları dldurduktan snra Ekle linkine tıklayarak bilgileri sisteme aktarabilirler. Vazgeç linkine veya sağ üst köşedeki x çarpı işaretine tıklatılması halinde girilen bilgiler silinecektir. Eklenen her bir bilgi ilgili bölümün altında tek bir satır şeklinde gösterilecektir. Bu satırın snunda bulunan Sil linkine tıklayarak bilgiler sistemden silinebilir NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

15 ÖZGEÇMĐŞ EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

16 YABANCI DĐL BĐLGĐLERĐ EKRANI ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen tarihli "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri"ne ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız (http://www.sym.gv.tr/belge/ /yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri html). Adaylar yabancı dil belgelerini taratıp PDF e dönüştürerek Belge Ekle linkine tıklayarak sisteme yükleyebilirler. ÖĞRENĐM BĐLGĐLERĐ EKRANI AKADEMĐK GÖREVLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

17 YÖNETĐLEN TEZLER EKRANI VERĐLEN DERSLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

18 4. Eserler Bilgilerin Girilmesi (Eserler ekranına bakınız) Adayların eserlerine ait bu ekrandan gireceği bilgiler aşağıda listelenmiştir. Her bir bölümün altında bulunan Ekle linkine tıklayarak her bir alanda ne gibi bilgilerin girileceği görülebilir: Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler (Eserler - A ekranına bakınız) Uluslar arası Bilimsel Tplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (prceeding) Basılan Bildiriler (Eserler - B ekranına bakınız) Yazılan Ulusal / Uluslar arası Kitaplar (Eserler C1 ekranına bakınız) Yazılan Ulusal / Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler (Eserler C2 ekranına bakınız) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler (Eserler - D ekranına bakınız) Ulusal Bilimsel Tplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (prceeding) Basılan Bildiriler (Eserler - E ekranına bakınız) Sanat ve Tasarım Etkinlikleri (Eserler - F ekranına bakınız) Diğer Yayınlar (Eserler - G ekranına bakınız) Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler kısmında DOI numarasının sadece elektrnik rtamda basılmış görünen makaleler için zrunludur, yayınlanmış makalelerde zrunlu değildir. (Eserler A ve Eserler D ekranlarına bakınız). Bu kısmında belirtilen her bir eser için ilgili PDF dkümanın da eklenmesi mecburidir. PDF şeklinde yüklenemeyen kitaplar ve benzeri eserler için kapak sayfasını, basım bilgi sayfasını ve içindekiler kısmını içerecek şekilde bir PDF dökümanının hazırlanması ve ilgili esere eklenmesi gerekmektedir. PDF şeklinde yüklenemeyen CD, heykel gibi eserler için ise eseri tanımlayacak bilgileri içeren bir PDF dökümanının hazırlanması ve ilgili esere eklenmesi gerekmektedir. PDF şeklinde yüklenemeyen her bir eserin jüri üyelerine gönderimi adayın srumluluğunda lup bu gönderim ile ilgili ÜAK herhangi bir işlem yapmayacaktır NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

19 ESERLER EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

20 ESERLER - A EKRANI ESERLER - B EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

21 ESERLER C1 EKRANI ESERLER C2 EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

22 ESERLER - D EKRANI ESERLER - E EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

23 ESERLER - F EKRANI ESERLER - G EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

24 5. Beyanname Bilgilerin Girilmesi Adayların girdikleri temel alan ve eserler bilgisine göre ilgili temel alana ait beyanname frmu tmatik larak luşturulacaktır. Adaylar dçentlik başvurusu için kendi temel alanlarından gerekli lan asgari kşullardaki uygunluklara dair eser bilgilerini bu ekrandan seçeceklerdir. Adayların beyannamenin dldurulmasına dair eksik bilgileri varsa beyanname ekranı tam larak gözükmeyecek ve hangi eksikliklerin lduğuna dair uyarılar verecektir (Beyanname Uyarı ekranına bakınız). Adaylar beyannameye esas lacak bilgileri dğru bir şekilde dldurulması halinde ilgili temel alana dair beyanname luşacak ve sistem asgari kşulları sağlamaya dair eserlerini seçmesini isteyecektir (Beyanname Kşullar ekranına bakınız). BEYANNAME UYARI EKRANI BEYANNAME KOŞULLAR EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

25 6. Başvurunun Yapılması Adayların girdikleri bilgilerin tam lması durumunda sn ekran lan Başvuru Yap ekranında herhangi bir uyarı lmadan devam edebileceklerdir. Aksi takdirde sistem adaya eksik bilgi ile ilgili uyarı verecektir. Adaylara bu ekranda 2009 Ekim döneminden önce başvuru yapılıp yapılmadığı srulacak ve dçentlik başvurusu için gerekli lan belgelerinin ön izlemesini yapabilmesi fırsatı sağlanacaktır (Başvuru Yap ekranına bakınız). Adaylar başvurularını snlandırmadan önce Evrak Ön Đzleme alanında bulunan başvuru snrası gönderilmesi gerekli evrakların ön izlemesini mutlaka yapılmalıdırlar. Adaylar ön izlemden snra herhangi bir srun yksa Başvurumu Gönder linkine tıklayarak başvurusunu snlandırabilir. Sistem bu linke tıkladıktan snra tekrar bir nay ekranı göstererek başvurunun UAK a gönderileceğini ve artık değişiklik yapılamayacağını belirtmektedir (Başvuru Onay ekranına bakınız). Başvuru naylandıktan snra adaylar sistemden Başvuru dilekçesi, Beyanname ve Özgeçmiş dökümanlarının çıktısını alabilirler. Adaylar sistemden alınan çıktılarla beraber başvuru dsyası hazırlama kılavuzunda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru dsyalarını ÜAK a gönderebilirler. Adaya başvurusunu nayladıktan snra ana sayfada başvuru linkinin kaldırıldığını ve başvuru durumuna dair uygun açıklamayı görebilecektir. Adaylar dçentlik işlemlerinin her bir adımını artık bu ekran üzerinden takip edebileceklerdir (Başvuru Snrası ekranına bakınız). BAŞVURU YAP EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

26 BAŞVURU ONAY EKRANI BAŞVURU SONRASI EKRANI 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

DOÇENTLİ K SINAVI BAŞ VURU DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU

DOÇENTLİ K SINAVI BAŞ VURU DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU Elektronik ortamda yayınlanan başvuru formuna ÜAK web sitesinden ulaşabilirsiniz. Başvurma dilekçesindeki T.C. Kimlik Numarası bölümüne nüfus cüzdanınızdaki T.C. Kimlik numaranızı yazmanız gerekmektedir.

Detaylı

2014 EKĐM DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

2014 EKĐM DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 - 2014 EKĐM DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER GENEL BĐLGĐLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR GENEL BĐLGĐLER Doçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun

Detaylı

DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ (DBS) DOÇENTLİK SINAVI ADAY BAŞVURU YÖNERGESİ

DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ (DBS) DOÇENTLİK SINAVI ADAY BAŞVURU YÖNERGESİ DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ (DBS) DOÇENTLİK SINAVI ADAY BAŞVURU YÖNERGESİ 1. ADIM: SİSTEME GİRİŞ Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS) ne giriş işlemleri e-devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile

Detaylı

DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ (DBS) DOÇENTLİK SINAVI ADAY BAŞVURU YÖNERGESİ

DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ (DBS) DOÇENTLİK SINAVI ADAY BAŞVURU YÖNERGESİ DOÇENTLİK BİLGİ SİSTEMİ (DBS) DOÇENTLİK SINAVI ADAY BAŞVURU YÖNERGESİ Son Güncelleme Tarihi: 22.12.2017 1. ADIM: SİSTEME GİRİŞ Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS) ne giriş işlemleri e-devlet üzerinden TC Kimlik

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN-2013 1 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

2015 NİSAN DÖNEMİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2015 NİSAN DÖNEMİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 NİSAN DÖNEMİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR GENEL BİLGİLER Doçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR GENEL ŞARTLAR 1. Adayların yüksek lisans programına başvurabilmek için bir lisans derecesine sahip olmaları veya o dönem sonunda mezun olabilecek durumda olmaları gerekir. Ancak aday kesin kaydını yaptırabilmesi

Detaylı

2016 NİSAN DÖNEMİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2016 NİSAN DÖNEMİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2016 NİSAN DÖNEMİ DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR GENEL BİLGİLER Doçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemiz birimlerine,

Detaylı

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır.

Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır. SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Soru: Akademik bir kadroya başvuruda bulunan adayın ÜAK tan doçentlik aldığı alanın şartları mı yoksa başvuru yaptığı alanın şartları mı sağlanmalıdır? Cevap: Aday,

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇERİK 1 Genel Hususlar... 2 2 Enstitü Programları için Başvuru Şartları ve Özel Hususlar... 5 2.1 (Biyoteknoloji)...

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI Lisansüstü Programlara Başvurularının Alınması Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖZEL KOŞULLAR Endüstri İlişkileri

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. BaĢvuru Formu; İlgili Enstitü Müdürlüğünden ve/veya web sitesinden temin edilecek form dilekçe. 2. ALES sonuç belgesi; *Yüksek Lisans/Doktora Programları

Detaylı

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına, 2016-2017

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda Belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacaktır. Anabilim/Bilim

Detaylı

Lisansüstü Programlara Online Başvuru işlemleri linkini tıklayarak başlayınız.

Lisansüstü Programlara Online Başvuru işlemleri linkini tıklayarak başlayınız. Online Başvuru işlemine başlamadan önce Başvuru ve Kayıt Kılavuzu MUTLAKA OKUYUNUZ! I. ONLINE BAŞVURU İŞLEMLERİ İnternet tarayıcısı kullanılarak http://www.istanbul.edu.tr adresinde Duyurular ve Öğrenci

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2017 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇERİK SAYFA NUMARASI Açıklamalar 2 Sınav

Detaylı

-T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

-T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Enstitümüz İktisat, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih ana bilim dalı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır. TAKVİM Başvuru

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972 02.05.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008440 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

DOKTORA TEZLİ ANABİLİM DALI NİTELİKLERİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA TEZLİ ANABİLİM DALI NİTELİKLERİ YÜKSEK LİSANS (EK.1) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI Enstitümüz Lisansüstü programlarına,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTĐN ERBAKAN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMI na ÖĞRENCİ ALIM İLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMI na ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTE) MÜHENDİSLİK ve FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (MFBE) 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DENİZ ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMI na ÖĞRENCİ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Programı Başvuruları Başvuru tarihleri: 02-27 Haziran 2014 Giriş Sınav tarihleri: 07-11 Temmuz 2014 2014-2015

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ. YÖD.0.00.16-14/ 11 Mart 2014 BASIN DUYURUSU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ. YÖD.0.00.16-14/ 11 Mart 2014 BASIN DUYURUSU YÖD.0.00.16-14/ 11 Mart 2014 BASIN DUYURUSU ÖSYM YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ ile ilgili yeni güncelleme yapmıştır. 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6114 sayılı Ölçme,

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜMÜZ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ SINAVI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2017-2018 Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci kontenjanları, kayıt-kabul şartları,

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Maltepe Üniversitesi Enstitülerinde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 30 Mayıs - 10 Haziran 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Kontenjanlar Anabilim Dalı T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu 1/5 Biyoloji 7 - -

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ VE MÜLAKAT GİRİŞ FORMU İNTERAKTİF BAŞVURU KLAVUZU. https://ensbasvuru.ankara.edu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ VE MÜLAKAT GİRİŞ FORMU İNTERAKTİF BAŞVURU KLAVUZU. https://ensbasvuru.ankara.edu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ VE MÜLAKAT GİRİŞ FORMU İNTERAKTİF BAŞVURU KLAVUZU 1 K O N U B A Ş L I K L A R I Sayfa No https://ensbasvuru.ankara.edu.tr/ Sisteme giriş. Şifre

Detaylı

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

A- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI NOT: Başvuru sürecinden sonra, her ne sebeple olursa olsun adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuran adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu nedenle

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına, 2017-2018

Detaylı

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI:

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. A- TEZLİ

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51570

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51570 19.08.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51570 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010021 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi.

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi 7. maddede istenilen belgeler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ÖN KAYIT TARİHİ 01 Temmuz- 07 Temmuz 2015 MÜLAKAT TARİHİ 09 Temmuz

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

SİNEMA ve TELEVİZYON ANABİLİM DALI ALES

SİNEMA ve TELEVİZYON ANABİLİM DALI ALES T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI SİNEMA ve TELEVİZYON ANABİLİM DALI

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve konular için

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Enstitü web sitemiz Duyurular bölümündeki

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI KONTENJAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÖZEL KOŞULLAR ANALİTİK KİMYA 6 6 SAY. FARMAKOGNOZİ 10 10 5 SAY.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

DOKTORA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS. DOKTOR A/ (Yüksek. (Lisansa. Lisansa. Dayalı) Dayalı) Yabancı Uyruklu T.C.

DOKTORA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS. DOKTOR A/ (Yüksek. (Lisansa. Lisansa. Dayalı) Dayalı) Yabancı Uyruklu T.C. lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARI YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARINA EK KONTENJANLA ÖĞRENCİ ALIMI

Detaylı

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran 14 Temmuz 2017 PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 21 Temmuz (Yabancı Uyruklu Adaylar için)

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran 14 Temmuz 2017 PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 21 Temmuz (Yabancı Uyruklu Adaylar için) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI, PROGRAMLARA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLĐK, DOÇENTLĐK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLĐK, DOÇENTLĐK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLĐK, DOÇENTLĐK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yurtdışında alınan doktora,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ : 09 20 Ocak 2017 KABULLERİN İLANI : 27 Ocak 2017

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına İlişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ

Detaylı

BAHAR YARIYILI

BAHAR YARIYILI 2016-2017 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitülerine aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51103

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51103 15.07.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51103 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009560 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18.02.2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3228 3228 Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri nde yapılan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ Sevgili Adaylar, 2015-2016 eğitim-öğretim güz yarıyılında

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA Lisans Lisanstan Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Yabancı Uyruklu Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN e-başvuru KILAVUZUNU SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN e-başvuru KILAVUZUNU SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ e-başvuru KILAVUZU ESOGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ e-başvuru Sistemi 23.01.2017 tarihinde açılıp, 27.01.2017 saat 17:00 de kapanacaktır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ Sevgili Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim bahar yarıyılında

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2010-2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (30.06.2017

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Adı Başvuruda Istenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü programlara kayıt için kontenjanların belirlenmesi, ön koşullar ve duyurular 2- Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurul kararları, 3- Senatosu

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATAŞ GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATAŞ GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATAŞ GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÖZEL KOŞULLAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 10-10 SAY. BİYOLOJİ 25-24 SAY. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 20-5 SAY. ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik

Detaylı

https://ensbasvuru.ankara.edu.tr/

https://ensbasvuru.ankara.edu.tr/ 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ VE MÜLAKAT GİRİŞ FORMU İNTERAKTİF BAŞVURU KLAVUZU K O N U B A Ş L I K L A R I Sayfa No https://ensbasvuru.ankara.edu.tr/ Sisteme giriş.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Enstitü web sitemiz Duyurular bölümündeki

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat sonrasında yapılan hesaplamada puan barajı

ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat sonrasında yapılan hesaplamada puan barajı MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2015- Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Maliye Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Öğretim,Araştırma ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği Lisansüstü

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. Uyruklu Yabancı Uyr. T.C. Uyruklu Yabancı Uyr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Maliye Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü

Detaylı

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ANABİLİM DALI Ortaöğretim Sosyal

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları 2015-2016 Akademik Yılı Başvuru Koşulları

T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları 2015-2016 Akademik Yılı Başvuru Koşulları T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları 2015-2016 Akademik Yılı Başvuru Koşulları 1. Ön Kayıt Başvuru Yeri ve Tarihi... 1 2.Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler... 2 3. Yabancı

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1013641 İlanın Çıkılacağı yer HİTİT ÜNİVERSİTESİ >FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı. Başvuru Kılavuzu

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı. Başvuru Kılavuzu Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı Başvuru Kılavuzu 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifre Hatırlatma İşlemleri 5. Şifre Değiştirme İşlemleri 6. Başvurduğunuz

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN AÇIKLAMA BİLİMSEL HAZIRLIK. Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği veya Moleküler Biyoloji ve Genetik

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN AÇIKLAMA BİLİMSEL HAZIRLIK. Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği veya Moleküler Biyoloji ve Genetik T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. PROFESÖR(daimi statüde çalıştırılacaktır.) kadrosuna başvuracak adayların;

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. PROFESÖR(daimi statüde çalıştırılacaktır.) kadrosuna başvuracak adayların; BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ile Orman Fakültesine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Öğretim

Detaylı