A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A a a t ırma m a De D s e t s ek e k Pr P og o r g am a l m ar a ı a k k n a l n ı (ARDEB)"

Transkript

1 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

2 Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları Đstatistikler 2

3 TÜBĐTAK Destekleri Sanayiye yönelik AR-GE Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Bilim Đnsanı Destekleri Bilim Đnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BĐDEB) Araştırma Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 3

4 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ARDEB Kamu Gruplar ve Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü Üniversiteler Özel Kuruluşlar Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB); kamudan, özel sektörden ve özellikle üniversitelerden gelen araştırma projelerine destek vermektedir. Böylelikle TÜBĐTAK ın akademik Ar-Ge faaliyetlerine destek verme görevini yürütmektedir. 4

5 ARDEB e Bağlı Birimler ARDEB Araştırma Grupları Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü (SYM) Alanlarındaki akademik Ar-Ge faaliyetlerini değerlendirmek, desteklemek ve yönetmek amacıyla kurulan birimlerdir. Destek programlarının mali faaliyetlerini yürütmek ve izlemek amacıyla kurulan birimdir. 5

6 Araştırma Grupları Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG) Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) Uzay Araştırma Grubu (UZAG) Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü (SYM) 6

7 Destek Programları 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 Hızlı Destek Programı 1007 Kamu Projeleri Programı 1008 Patent Başvurusu Teşvik Programı 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik Đşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (ĐŞBAP) 3501 TÜBĐTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı - Uluslararası Projeler 7

8 Destek Programları 1001 ARAŞTIRMA PROJESĐ MAKSIMUM DESTEK SÜRESĐ DESTEK ÜST LĐMĐTĐ (YTL/yıl) BAŞVURU ĐNCELEME SÜRESĐ (yaklaşık) 36 ay ,5 ay PROJEDE GÖREV ALMA LĐMĐTLERĐ* 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 2010 BAŞVURU DÖNEMLERĐ ONLINE BAŞVURU 5 Mart 3 Eylül 1002 HIZLI DESTEK PROJESĐ 12 ay ay 1 Y 1 A Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur KAMU PROJESĐ 48 ay ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 5 Şubat 2 Temmuz 1010 EVRENA PROJESĐ 36 ay ,5 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 5 Mart 3 Eylül 1011 UBAP 36 ay ,5 ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 12 Mart 14 Eylül 1301 ĐŞBAP 36 ay ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur KARĐYER PROJESĐ 36 ay ay 2 Y 1 Y + 2 A 4 A 3 Eylül *Y: Proje Yürütücüsü A: Araştırmacı 8

9 Proje Personeli Kimlerden Oluşur? ARDEB Destek Programları Proje Personeli: Proje yürütücüsü Araştırmacılar Bursiyerler Yardımcı personel Danışmanlar 9

10 Proje Yürütücüsü Olmaya Engel idari Görevler Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, TÜBĐTAK ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler. 10

11 Projelerde Yer Alma Koşulları*... Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanlar Üniversite Personeli Olmaları Durumunda doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları Kamu veya Özel Sektörde Çalışmaları Durumunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları *Kariyer projelerinde yürütücü olma koşulları farklıdır. 11

12 Projelerde Yer Alma Koşulları... Bursiyer Türkiye de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler öğrenci statüsündeki Araştırma Görevlileri Doktora Sonrası Bursiyer Doktoralı herhangi bir kurum / işyerinde çalışmayan 40 yaşını doldurmamış olan doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler 12

13 Projelerde Yer Alma Limitleri*... Hiçbir Đdari Görevi Olmayan kişiler Aynı anda en fazla, TÜBĐTAK destekli iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede araştırmacı veya dört projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Dekan Yrd., Araş. Ens. Md., Merkez Md., Enstitü veya Yüksekokul Md. Yrd., Meslek Yüksekokul Md. Yrd., Bölüm Bşk. ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları Aynı anda en fazla, TÜBĐTAK destekli bir projede yürütücü veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler. *Uluslararası Projeler ve Hızlı Destek Projeleri kapsam dışıdır. 13

14 PTĐ Limitleri 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kanununun 16. maddesinde yapılan değişiklik gereğince; 01/01/2009 tarihinden itibaren bir kişiye, aynı anda, proje türüne bakılmaksızın, TÜBĐTAK destekli birden fazla projede görevli olması halinde; en fazla iki projeden yürütücü; bir projeden yürütücü iki projeden araştırmacı/danışman; dört projeden araştırmacı/danışman olarak PTĐ ödemesi yapılabilecektir 14

15 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya Teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler. 15

16 Hızlı Destek Programı Üniversitelerde araştırma hastanelerinde araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar. 16

17 Kamu Projeleri Programı Kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projeleri destekler. 17

18 Kamu Projeleri Programı Kimler Başvurabilir : Bakanlıklar ile Bağlı Kurum/Kuruluşlar, Müstakil Müsteşarlıklar, Müstakil Genel Müdürlükler, Başkanlıklar, Belediyeler 18

19 Patent Başvurusu Teşvik Programı Türkiye nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılmasına, Kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesine, Fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmesine katkı sağlar. 19

20 Patent Başvurusu Teşvik Programı Üç tür destek verilmektedir: Ulusal Patent Başvurularının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Đlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000YTL) Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki Đşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi ( YTL üst limit) Kimler Başvurabilir : Đlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş, Türk tabiiyetinde olan şirketler bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler. 20

21 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) Araştırmacılarımızın TÜBĐTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmeyi amaçlar Araştırma Projelerinden ayrılan yönü, Proje Ekibine yurtdışından araştırmacı dahil edilmesidir. 21

22 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası (üst/şemsiye) projelere, ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar. 22

23 TÜBĐTAK Bilimsel ve Teknolojik Đşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (ĐŞBAP) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, artıracak somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlayacak işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını destekler. 23

24 TÜBĐTAK Bilimsel ve Teknolojik Đşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (ĐŞBAP) Kimler Başvurabilir : Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşları ile Bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir. 24

25 TÜBĐTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik eder. 25

26 TÜBĐTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Başvuru Koşulları : Başvuru tarihinden önce, TÜBĐTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, Doktora / Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak, Doktora / Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olmak, Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olmak, Daha önce TÜBĐTAK'tan KARĐYER desteği almamış olmak, 26

27 Uluslararası Projeler Đkili Đşbirliği Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası veya kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde; ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmektedir. Uluslararası / Bölgesel KuruluşlarlaĐşbirliği Türk bilim insanlarının, ülkemizin aktif üye olduğu kuruluşların organize ettiği bilimsel etkinliklere katılımı TÜBĐTAK tarafından desteklenmekte veya izlenmektedir. 27

28 Proje Değerlendirme Süreci Online Başvuru Biçimsel Eksiklik ARDEB Ön Đnceleme (Biçimsel) Etik/Yasal izin Yetersiz içerik vb. Araştırma Grubu Đnceleme (Biçimsel+Bilimsel) Panel Süreci 28

29 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Araştırma ve Kariyer Proje Önerileri; Özgün değer Yaygın etki Yapılabilirlik (Ekip, Ekipman, Yöntem) Uluslararası Proje Önerileri; BilimselĐşbirliğinin Önemi Projenin Özgün Değeri ve Yapılabilirliği Camiaya/Ülkeye Etkisi ĐŞBAP Proje Önerileri; ĐŞBAP kurma önerisi olma niteliği ĐŞBAP ın yaygın etkisi Ekip / kuruluş, altyapı / ekipman / ortam ve yöntem / yönetim yönlerinden yapılabilirliği kriterlerine göre puanlandırılır. 29

30 ĐSTATĐSTĐKLER 30

31 TÜBĐTAK Akademik Ar-Ge Destekleri 31

32 TÜBĐTAK Akademik Ar-Ge Destekleri 32

33 Desteklerden Yararlanan Đlk On Üniversite 33

34 Yürürlükte Olan Projeler 34

35 TÜBĐTAK Akademik Ar-Ge Destekleri 35

36 TÜBĐTAK Akademik Ar-Ge Destekleri 36

37 Panelist/Dış Danışman ve Hakemlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 37

38 Patent Başvuruları 38

39 Bunları biliyor musunuz 39

40 Online Başvuru 40

41 Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBĐS) Türkiye'nin araştırmacı veritabanını oluşturmak ve sürekli olarak güncellemek amacıyla, TÜBĐTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. 41

42 Kurumsal veya destek programlarıyla ilgili tüm Kanun, Yönetmelik, Esas ve Mevzuat a web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. > Kurum Bigileri > Mevzuat ve Politikalar 42

43 Sıkça Sorulan Sorular Çeşitli iletişim yollarıyla bizlere ulaşan, soru ve sorunlara ilişkin cevaplara, web sayfamızın ilgili bölümlerinden erişim sağlayabilirsiniz > Akademisyenler > ARDEB > Sıkça Sorulan Sorular 43

44 Transfer Takip Sistemi TÜBĐTAK tarafından Üniversitelere aktarımı yapılan projelerle ilgili olarak, mali verilerin tutulması, bütçe işlemleri, muhasebeleştirme işlemlerinin yapıldığı ve Üniversite/Fakülte/Bölüm ve proje detayında mali raporlamaların alınabildiği bir programdır. 44

45 TEŞEKKÜRLER TÜBĐTAK Tunus Cad. No:80 Kavakledere / ANKARA 45

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) TÜBİTAK ARDEBin Paydaşları ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Üniversiteler Özel Kuruluşlar Kamu Ar-Ge enstitüleri,

Detaylı

Araştırmalar için Destek Kaynakları

Araştırmalar için Destek Kaynakları Araştırmalar için Destek Kaynakları Ulusal Fon Kaynakları Başkent ş Üniversitesi araştırma fonu TÜBİTAK Devlet tplanlama l Teşkilatı (DPT) Sanayi Bakanlığığ Kalkınma Ajansları Mesleki Kuruluşlar (Meslek

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Alperen KARATAŞ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Alperen KARATAŞ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Alperen KARATAŞ Çukurova Üniversitesi, 3 Kasım 2014 Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ I. BİLİM İNSANI

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Ulusal Bilim Teknoloji

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

1007 PROGRAMI REHBERĐ

1007 PROGRAMI REHBERĐ TÜRKĐYE BĐLĐMSEL VE TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBĐTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME PROJELERĐNĐ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) SAVUNMA ve GÜVENLĐK

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 07 Temmuz 2014 Pazartesi Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu PROJE Proje Hazırlama Kısa Orta ve Uzun Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Vadede planlanan bir Yatırım-Araştırma-Geliştirme Endüstriyel veya Bilimsel manada AR-GE faaliyetleri

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN. PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI. Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN PROJE, BURS, DESTEK ve ÖDÜL FIRSATLARI Doç. Dr. NİLAY BAŞARAN Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü 18 Ocak 2013 Neden AR-GE yapıyoruz? ve bu desteklerden yararlanmak istiyoruz?

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR.

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DEVLET DESTEKLERİ BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. Kaynaklar: TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim, Sanayi ve

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ Dr. Bora KAT 9 Şubat 2015 Pazartesi Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 23. BTYK Kararı: 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi Yılı Hedefleri

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

SUNUM PLANI. I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ. II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ

SUNUM PLANI. I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ. II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (TEYDEB) TEġVĠKLERĠ III. BĠLĠM ĠNSANI DESTEKLEME DAĠRE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı