AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU"

Transkript

1 AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilişkiler Finansman Direktörlüğü bünyesindeki Muhasebe Bölüm Yönetimi tarafından yürütülmektedir. Hasan AKSU / Muhasebe Bölüm Yöneticisi 0 (282) / 5210 S.Nilgün CELLEK / Muhasebe Birim Yöneticisi 0 (282) / 5211 Hisse senetleriyle ilgili temettü ve sermaye artırım işlemleri SPK tebliğleri kapsamında 2006 yılın sonuna kadar şirket merkezimizde yapılmıştır. M.K. Kuruluşunun faaliyete geçmesi ve hisse senetlerinin kaydileşmesi nedeniyle 2006 sonunda S.P.K. tebliğlerine uygun olarak Oyak Menkul Kıymetler A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Bu nedenle 2007 yılı başından itibaren kaydileştirme, temettü ödeme, sermaye artış işlemleri bu kuruluş tarafından yapılacaktır. Aracı kurumlar, yatırımcı kuruluşlar, bankalar ve diğer bireysel yatırımcılardan gelen bilgi ve belge talepleri kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda cevaplanmaktadır. Tüm bu faaliyetler Finansman Direktörlüğü bünyesindeki Muhasebe Bölümünün görevleri arasında ifa edildiği için ayrıca bir birim kurulmasına gerek görülmemiştir. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin bilgi talepleri yazılı, telefon ve elektronik ortamda cevaplandırılmaktadır. Ayrıca şirketin faaliyetleri hakkında web sayfamız mevcut olup gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmamıştır. 3. Genel Kurul Bilgileri Genel Kurul ilanı Genel Kurul tarihinden 15 gün önce iki gazetede yayımlanır ve İ.M.K.B. na bildirilir.yayımlanan genel kurul ilanı; gündemi, genel kurul tarihi, saati, yeri ve katılma şartlarını içerir. Toplantı tutanağı ve hazırun cetvelleri isteyen ortağa verilir. Borsa, Aracı Kurum ve Basın temsilcileri

2 Genel Kurula katılmaktadırlar. Toplantı sonrasında toplantı evrakları SPK ve İMKB na ulaştırılmaktadır yılında yapılan toplantı esnasında Genel Kurul katılımcılarından herhangi bir soru gelmemiştir. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler Genel Kurul onayına sunulmuş olup oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mal varlığının alınıp satılıp kiralanmasına dair yetki şirket ana sözleşmesinin 12.maddesi gereğince Yönetim Kurulu na verildiği için Genel Kurul gündemine bu konular alınmamaktadır. 4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket Ana Sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır. 5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz bugüne kadar şirketin finansal performansı sektörel konjonktür ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak SPK Mevzuatına uygun olarak ortaklarına kar dağıtımını nakit ve/veya senet olarak gerçekleştirmiştir. Gelecek yıllarda da SPK mevzuatının öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde şirketimiz ortaklarına kar dağıtımı kararını şirketin finansal performansını, öngörülen yatırım projelerini, sektörel ve ekonomik koşulları dikkate alarak oluşturacaktır. 6. Payların Devri Şirketimizin çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline hisse senetlerinden oluşmaktadır. Ana Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Tamamı İMKB na kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK Kanunu hükümlerine göre yapılır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7. Şirket Bilgilendirme Politikası Aracı kurumlar ve bireysel yatırımcılardan şirketimizin finansal performansı, mali tabloların ve de diğer hususlara ait soruların yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılması, ilgili konulara ait toplantılar düzenlenmesi ve diğer 2

3 bilgilendirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi Finansman Direktörlüğü bünyesinde yer alan Muhasebe Bölüm Yöneticiliği tarafından gerçekleştirilmektedir. SPK mevzuatı gereğince şirketin hisse fiyatını etkileyecek derecede öneme sahip bilgiler SPK ve İMKB na bildirildikten sonra yatırımcı veya aracı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. 8. Özel Durum Açıklamaları Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla özel durum açıklamaları yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve zamanında açıklanan Özel Durum Açıklamaları için Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ek açıklamaya ihtiyaç duyulmamıştır. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin kurumsal internet sitesi dir. Aksu; kamunun bilgilendirilmesinde ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır. Kamuya açıklanmış tüm bilgilere (şirket genel bilgileri, mali tablolar ve kurumsal yönetim ilkeleri) internet sitemizden ulaşmak mümkün olup sürekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir. İnternet sitemizde yeralan açıklamalar S.P.K. hükümleri gereği yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamaları yerine geçmez. 10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketin ana ortağı Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. olup şirket Dinçkök ailesine aittir. Ortaklık yapısı yıllık faaliyet raporlarımızda yer almaktadır. 11. İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizde içeriden bilgi öğrenebilecek konumda bulunan kişi ve bölümler; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Direktörler ile Muhasebe Bölüm Yöneticisinden oluşmaktadır. 3

4 BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Aksu ile ilgili menfaat sahipleri (paydaşlar) Hissedarlar, Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Toplum ve Resmi Kurumlar olarak belirlenmiştir. Aksu, Ana ve Ara amaçlarını, Politika ve Stratejilerini ve Şirket hedeflerini paydaşlarının mevcut ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir. Bu süreçde paydaşlarla çeşitli yöntemlerle bilgi paylaşımı gerçekleşmektedir. Şirketimiz, Yönetim politikası gereği ve almış olduğu ISO 9001/2000 kalite güvence sisteminin gereği çalışanları ile sürekli ve açık iletişim içindedir. Aksu personelinin iletişimi için, üretim bölümlerinde ve ortak kullanım sahalarında İnsan Kaynakları Bölüm panoları ve Kalite Güvence Bölümü panoları kullanılmaktadır. 13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Aksu da çalışanlar; bağlı oldukları sendikada temsil amacıyla, kendilerinin belirledikleri adaylar arasından, kapalı oy açık tasnif yöntemi ile üç yılda bir 5 kişiden oluşan Sendika Temsilcilerini seçerler. Seçilen temsilciler çalışanları ilgilendiren sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri konusunda isteklerini yönetime iletirler. Fabrikamızda, Kalite Güvence Sistemimiz çerçevesinde tüm çalışanlarımız; sağlık, iş güvenliği, ürün kalitesi, iş usullerinin gelişimi ve sosyal çalışmalar konularında beklenti ve isteklerini öneri sistemi kanalı ile yönetime iletebilirler. Yönetim bu önerileri değerlendirerek gereklerinin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatır. Ayrıca yılda bir kez gerçekleştirilen Çalışan Memnuniyet Anketi nde çalışanlarımıza hak ve menfaatleri doğrultusunda (yemek, servis, erzak dağıtımı, eğitim, güvenlik, sosyal çalışmalar, sağlık ve yönetim konularında) fikirleri sorulmakta, gelen öneriler dikkatle incelenerek değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda olmak üzere İnsan Kaynakları Bölümü çalışanlarla belirli periyotlarla toplantılar yaparak bilgilendirme yapmakta, çalışanlardan gelen öneri ve istekleri de almaktadır. 4

5 14. İnsan Kaynakları Politikası Aksu nun İnsan Kaynakları Politikası Şeffaf Yönetim Yaklaşımı ile zamanında doğru kararlar almak, işini ve kendini geliştiren insan kaynağını oluşturmak ve gelişimin devamlılığı için uygun hedefler saptamaktadır. İnsan Kaynakları Bölümü; yetkin insan kaynağını oluşturmada işe eleman seçimi aşamasından itibaren bilimsel tekniklerden yararlanmakta, eğitimi sürekli kılmaktadır. Psikoteknik yöntemler ve Neo-PR Kişilik Envanteri Testleri uygulanarak seçilen elemanların sürekli gelişimini sağlayacak; oryantasyon, işbaşı, kişisel gelişim ve ekip çalışması ruhunu geliştirecek eğitimler ile Aksu daki çalışma yaşamları boyunca çalışanlarımızın eğitimi sürdürülmektedir. İnsan Kaynakları çalışmaları çerçevesinde, Aksu Yetkinlik Grupları belirlenmiştir. Bu yetkinlikler şunlardır: YETKİNLİK GRUPLARI I. Temel Yetkinlikler AKKÖK Grubu içerisinde görev alan herkesin sahip olması gereken ve hedeflenen şirket kültürünün desteklenmesi için kritik olan yetkinliklerdir. 1. Araştırma ve Bilgi Edinme 2. Başarma Arzusu 3. Değişime Açıklık 4. Ekip Çalışması ve İşbirliği 5. İletişim II. İş Ailesine Özgü Kritik Yetkinlikler AKKÖK Grubu içerisinde görev alan çalışanların ait oldukları iş ailesine göre sahip olmaları gereken ve rolün gerçekleştirilmesi için kritik olan yetkinliklerdir. Farklı işlerin birbirlerinden farklı gerekleri olması nedeniyle üstün performans gösterilmesini sağlayan yetkinlikler iş ailesi bazında farklılık gösterir. 1. Etkileme ve İkna Etme 2. Kalite Odaklılık 3. Müşteri Odaklılık (iç dış) 4. Öngörülü Olma 5. Problem Çözme 5

6 III. Yönetsel Yetkinlikler AKKÖK Grubu içerisinde yönetim sorumluluğu olan çalışanların sahip olması gereken ve şirket kültürünün geliştirilmesi için önemli olan yetkinliklerdir. 1. Ekip Liderliği 2. İlişki ve Çevre Oluşturma 3. Performansı Geliştirme 4. Planlama ve Önceliklendirme IV. Kişisel Etkinliğe Yönelik Yetkinlikler AKKÖK Grubu içerisinde görev alan herkesin bireysel ve şirket hedeflerine etkili bir şekilde ulaşabilmek için sahip olması gereken yetkinliklerdir. 1. Dürüstlük 2. Empati 3. Kendini Geliştirme 4. Kendini Kontrol Etme 5. Özgüven Üretimimizde; yüksek üretim, yüksek kalite ve düşük maliyet hedeflerine ulaşabilmek için, kişisel performans değerlerinin ve takım çalışması ruhunun geliştirilmesi gerekmektedir. Çalışanlarımız bu konularda sürekli eğitilip, bilinçlendirilmektedir. 15. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Aksu olarak; müşteri beklentilerinin arttığı küresel rekabet ortamında, hizmet ve ürün sunmayı hedeflediğimiz müşterilerimizin isteklerini en hızlı ve en doğru biçimde karşılamak için var gücümüzle çalışmaktayız. Aksu Müşteri Odaklı Çalışmak ilkesi doğrultusunda, satış ve servis konularında müşteri memnuniyetinin korunması ve daha iyi hale getirilmesi yönünde her gün daha iyiye gitmek için çalışmaktadır. Üretimimiz sırasında kullandığımız hammadde, çeşitli işletme malzemeleri, ambalaj malzemeleri, boya ve kimyasalları temin ettiğimiz tedarikçilerimizi, sistemimiz gereği tetkik ederek, müşterilerimizi her yönüyle tatmin edecek ürünü sunmak amacıyla çalışmaktayız. Tüm bunlara rağmen müşterilerimizden gelebilecek şikayetleri değerlendirmek amacıyla, Fabrikamızda teknik yöneticilerden Müşteri Şikayetleri 6

7 Değerlendirme Komitesi kurulmuş ve her şikayet titizlikle incelenerek, müşterilerimizi mutlu edecek sonuca ulaştırmaktadır. 16. Sosyal Sorumluluk Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo kültürel alan diye tanımlanan Çevre nin korunması tüm kişi ve kurumların sorumluluğundadır. Bu sorumluluk bilinci ile, Fabrikamız; 4200 ton /gün kapasiteli Biyolojik arıtma sistemini kurmuş ve yıllardan beri sorunsuz çalıştırmaktadır. Düzenli aralıklarla, resmi kurumlarca su analizleri yapılmaktadır. Bugüne değin hiçbir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Fabrikamızda hava kirliliği yaratan hiçbir kaynak bulunmamaktadır. Katı atıklarımızın miktarı, depolama bölgeleri, atıkların bertaraf teknolojileri, taşıma planlaması yürürlükteki mevzuatlara uygun biçimde yapılmaktadır. Kuruluşumuz 2002 yılında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu almıştır yılından beri her yıl yenilenen ve Tekstilde Sağlığa Uygunluk Belgesi diye adlandırabileceğimiz OEKO-TEX Standard 100 belgemiz de vardır. Aksu T.A.Ş. kurulduğu günden beri ilişki içerisinde bulunduğu ve sorumluluk yüklendiği tüm kamu ve özel kuruluşların takdirlerini ve ödüllerini kazanmıştır. Aksu T.A.Ş. çalışmalarını sürdürdüğü Çerkezköy İlçe merkezi ve köyleri ile yakın çevresindeki ilçelere sportif ve sosyal etkinliklerle de önemli hizmetler vermektedir. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 2007 yılında yapılan olağan genel kurulda seçilen Yönetim Kurulu sayısı yedi kişidir. Başkan, Başkan Yardımcısı Üye, Üye (Genel Müdür), bağımsız denetimden sorumlu iki üye ve iki üye olmak üzere teşekkül etmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzda beş kişi icracı olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. 7

8 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu üyeliklerine sektör bilgisine haiz, yönetim ve denetim tecrübesi sahibi, yüksek tahsilli ve nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilirler. Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelikleri için nitelik özellikleri yer almamaktadır. 19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri MİSYONUMUZ: - Sosyal paydaşlarına karşı her zaman dürüst ve şeffaf olmak, - Sahip olduğumuz köklü, prestijli, güvenilir imajı daima korumak, - Değişim ve sürekli gelişim içinde olmak, - Etik ilkelere bağlı olmak, - Çevreye saygılı olmak, - Müşteri mutluluğu ve müşteri bağlılığı yaratmak. VİZYONUMUZ: - Dünyada yenilikçi, çağdaş ve güven duygusuyla ilk algılanan Türk yünlü kumaş markası olmak. HEDEFLERİMİZ: - Kısa dönem içerisindeki hedefimiz, fiyat, servis ve kalite üçgeninde rakiplerine oranla farklı ürünler üreterek katma değer yaratmak, - İç ve dış pazarlarda rekabet gücünü ve karlılığı artırmak. STRATEJİLERİMİZ: - Çağdaş ve yenilikçi yönetim anlayışına sahip olmak, - Teknolojik yenilikleri yakından takip ederek yönetim ve ürün kalitemizi sürekli yükseltmek, - Çalışanlarımızın gelişimine destek olmak, motivasyonlarını yükseltmek ve verimliliği artırmak, - Servis kalitemiz ile rakiplerimizden sürekli bir adım öne geçmek ve orada durmak, - Sektörümüzde; dünyadaki gelişmeleri ve modayı yakından takip ederek ürün yelpazemizi genişletmek, 8

9 - Bizi bugünlere getiren köklü, prestijli ve güvenilir yapımızı geleceğe taşımak. 20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması: Şirketimizde, risk yönetimini etkin gerçekleştirmek amacıyla ayda bir kez Finansman ve Risk Yönetim Kurulu toplantısı yapılır. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyelerinden İcra görevini yürüten üyeler ile Genel Müdür ve Direktörler katılmaktadır. Bu kurulda Şirketin mali performansını değerlendirmenin yanısıra Şirketin ticari ve finansal riskleri değerlendirilir. Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullanılacağı, müşteri bazında risk seviyeleri değerlendirilir. Şirketin net döviz pozisyonu takip edilerek kur riski taşımaması sağlanır. 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirket yöneticilerinin görevleri yazılı iş çerçeveleri ile belirlenmiş olup yapılan görev değişikliklerine göre devamlı güncellenmektedir. Şirket yönetim kurulunun yetkileri ana sözleşmede belirlenmiştir. Yöneticilerin yetkilerini belirten imza sirküleri her iki yılda bir yeniden düzenlenmektedir. 22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Şirket Yönetim Kurulu toplantıları Şirketimizin ana sözleşmesinin 11.md. kapsamında düzenli olarak her ay yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak görevini yürüten departman, şirketimizde Finansman Direktörlüğü bünyesinde yer almaktadır. Bugüne kadar tüm Yönetim Kurulu kararları oy birliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı yoktur. Olumsuz oy hakkı mevcut olup bugüne kadar kullanılmamıştır. 23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335.maddeleri gereğince Genel Kurul da Yönetim Kurulu Üyelerinin rekabet etme yasağı kaldırılmış olup bugüne kadar hiçbir Yönetim Kurulu Üyesinin şirketle rekabetinden dolayı bir çıkar çatışması oluşmamıştır. 9

10 24. Etik Kurallar TEMEL İLKE : Aksu, Yünlü Tekstil Sanayiinde; Müşteri odaklı çalışmayı, teknolojik gelişmeleri izlemeyi ve yetkin çalışma gücünü oluşturup sektöründe öncü, saygın ve örnek olmayı hedefleyen bir kuruluştur. AMAÇ : Aksu Etik İlke ve Kurallarının amacı; Aksu T.A.Ş. nin ve Çalışanlarımızın hangi tutum ve davranışları sergilemeleri gerektiğini, toplumun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Müşterilerimizin ve Tedarikçi Kuruluşlarımızın nasıl bir beklenti içerisinde olmaları gerektiğini ifade eder. Aksu nun etik ilke ve kuralları, Kurumsal ve Kişisel olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. I-KURUMSAL ETİK İLKELER 1. Eşitlikçi Yaklaşım 2. Gelişim Bilinci 3. Sosyal ve Toplumsal Sorumluluk II-KİŞİSEL ETİK İLKELER 1. Kişisel Tutarlılık 2. Mesleki Sorumluluk 3. Gelişim Bilinci 4. Mesleki ve Teknik Bilgi Kullanımı 25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket Yönetim Kurulu 5 icracı 2 bağımsız denetimden sorumlu üyelerden olmak üzere 7 kişidir. Her üç ayda bir mali tablolar Denetim Komitesi nin onayından geçtikten sonra Yönetim Kurulu nun görüşlerine sunulur. 26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirket Yönetim Kuruluna sağlanan maddi haklar Şirket ana sözleşmesinde yazılıdır. Ana sözleşmemizin 11.maddesinde belirtildiği üzere Genel Kurulda aylık veya yıllık huzur hakkı ödeneceği, ayrıca kar tevziinde genel kurulda alınacak karar doğrultusunda ana sözleşmemizin 26.maddesi gereği en fazla %2.5 bir meblağı SPK mevzuatına göre Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılabileceği yetkisi mevcuttur. 10

11 Bunun dışında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir maddi hak sağlanamaz. Şirketimizden Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve de kefalet verilmemiştir. 11

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Akenerji

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU içindekiler 02 KISACA AK-AL 04 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 05 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 06 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 07 ORTAKLIK YAPISI 07 ANA

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 01 Ocak 2008-31 Aralık 2008 döneminde, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sayfa No: 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. ( Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARALIK 2011 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1 BÖLÜM 1-PAY SAHİPLERİ 1 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 1 3. Pay Sahiplerinin

Detaylı

2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı PETKİM de 2008 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Ortaklığın Ünvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

II. Bölüm Faaliyetler

II. Bölüm Faaliyetler II. Bölüm Faaliyetler F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Detaylı

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akbank ın Kurumsal Yönetim Uygulamaları Rekabetin ve değişimin artan ivmeyle hızlandığı bu dönemde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu ile 2011 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu muz işbu Beyanımızın

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

a. Yurt içi ve yurt dışında analist ve yatırımcı toplantıları/konferanslarına katılım,

a. Yurt içi ve yurt dışında analist ve yatırımcı toplantıları/konferanslarına katılım, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa 2003 yılında kamuya açıklanmış olup SPK nın

Detaylı

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir.

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER. Kurumsal Yönetim Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İÇİNDEKİLER Kurumsal Yönetim Beyanı BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 1.1 Pay Sahipleri ile İlişkiler

Detaylı