LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Sayfa No: 1 Bu rapor tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun İşletmeler Tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Hakkında Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, şirketimizin dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. A-Raporun Dönemi, Ortaklığın Ünvanı, Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları, Bu Görevlerinin Süreleri (Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile) Rapor Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri : Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Yaşar Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Kesrelioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Fazlıoğlu Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Haberdar Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarıcı Denetim Kurulu Üyesi Şirketimizin tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulunda, Yönetim ve Denetim Kurulumuz yukarıdaki şekilde oluşmuştur. B-İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası Şirketimizin Performansını Etkileyen Ana Etmenler : Üretim maliyetine etki eden doğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen artışlar maliyet artışına sebep olmaktadır. Şirketimizin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, Şirketimizin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar : Fabrikamızın Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeniyle burada elektrik ve doğalgaz daha uygun fiyattan temin edilmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı imkanlarından faydalanılmaktadır.

2 Sayfa No: 2 Şirketimizin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası : 2011 yılında 8 Adet dokuma tezgahı yatırımı için anlaşma yapılmıştı bu tezgahlardan 2 adedi Mart ayı içerisinde işletmemize gelmiş bulunmakta ve montajı devam etmektedir. Nisan ayı içerisinde de 2 adedi gelmiş ve onlarında montajı devam etmektedir. Kalan 4 tezgahta Mayıs ve Haziran aylarında gelecek ve üretim performansımız teknolojik olarak da yenilenmiş olacaktır. C-Şirketimizin Finasman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları : Finansman Kaynakları : Yatırım yapılan makinelerin finansmanı için ülke kredisi başvurusunda bulunulmuş ve süreç devam etmektedir. İhracat bedellerimiz tutarında spot döviz kredisi kullanılmış ve döviz riski bertaraf edilmiştir. Finansman ihtiyacımızı rotatif ve spot krediler ile karşılamaktayız. Risk Yönetim Politikaları : a-finansal Riskler : Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık Finansman toplantısı yapılmaktadır. Alacak riskini minimize etmek amacı ile ne tür çalışmalar yapılacağı, müşteri risklerinin gözden geçirilmesi ve döviz pozisyonumuz takip edilerek kur riski taşınmaması amaçlanmaktadır. b- Diğer Riskler : Doğal afetlere karşı işletme personeli eğitilmekte ve gerekli durum planları bulunmaktadır. İş sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili personelimize gerekli eğitimler yaptırılmaktadır. Orakab projesi kapsamında işletmemiz birimlerinde çalışan 35 işçi eğitim almıştır. Ç- Şirketimizin Ortaklık Yapısı : Hisse Oranı Hisse Tutarı Hisse Oranı Hisse Tutarı % % Küçükçalık Tekstil San. ve Ticaret A.Ş 74, Yaşar ve Yılmaz Küçükçalık 8, , Diğer-Halka Arz 16, , TOPLAM 100, , D- Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Kabulüne Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar : Tezgah yatırımı ile ilgili 2 adet tezgahımız Nisan ayı içerisinde gelmiştir ve montajı devam etmektedir.

3 Sayfa No: 3 E- İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler ; Müşteri istekleri doğrultusunda, ihtiyaca göre ilave makineler alınarak kendi bünyemizde polyester boyamalarının yapılması sağlanmıştır. Kaplama makinesi alınarak kaplama çalışmalarına başlanmıştır. 2 Adet jakarlı tezgah siparişi ile birlikte ürün gamımızda ilaveler olacaktır. F-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ; Şirketimiz kuruluşundan bugüne kadar kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde ; hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde daima güven, dürüstlük, hesap verilebilirlik, müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve sosyal sorumluluk prensibi dahilinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayacağımızı ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri takip ederek güncel tutacağımızı bildiririz. 1- Pay Sahipleri a)pay sahipleri İle İlişkiler Birimi; Pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü, sermaye artırım işlemleri SPK tebliğlerine uyularak şirket merkezinde veya şirketin anlaşmalı olduğu Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve şubeleri ile yapılmaktadır. b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Gerekli bilgilendirmeler İMKB ye ve SPK ya yapılan Özel Durum Açıklamaları ile yapılmaktadır. Ayrıca şirketin faaliyetleri ile ilgili web sayfamızda yatırımcı ilişkileri sayfası mevcut olup gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi yöneticisi Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Mehmet Mülayim dir. İletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir. Tel : Faks : e-posta adresi : dir. c) Genel Kurul Bilgileri : Genel Kurul ilanı Genel Kurul tarihinden 21 gün önce yerel ve ulusal gazetede yayınlanır ve İMKB ve SPK ya bildirilir. Genel kurullarımızda mevcut kanun hükümleri uygulanmaktadır yılı Genel Kurulumuz tarihinde % 75,03 toplantı nisabı ile toplanmıştır Yılı Genel Kurulumuz tarihinde şirket merkezimizde yapılacaktır.

4 Sayfa No: 4 d) Oy Hakları ve Azınlık Hakları :Şirket ana sözleşmemizde imtiyazlı oy hakkı yoktur.her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır. e) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Sermaye piyasası kurulunun mevcut düzenlemeleri doğrultusunda yapılmaktadır. f) Payların Devri : Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup, ana sözleşmede payların devrine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yapılabilir. 2- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık a) Şirket bilgilendirme politikası : Şirketimiz tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenen hususları tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurur. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak; SPK nın Seri :VIII, No:39 (Seri: VIII, No:54) sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ne bağlıdır. b) Özel Durum Açıklamaları: Kamuyu aydınlatma ve şeffalık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır. c) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: adresinden ulaşılabilen bir internet sitesi mevcuttur. İnternet sitemizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Genel kurul öncesinde gerekli tüm bilgiler internet sitemizde yayınlanmaktadır. d) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması: Şirketimiz ana ortağı olan Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yaşar ve Yılmaz Küçükçalık hakim pay sahibidir. Ortaklık yapımız her yıl Faaliyet Raporunda yayınlanmaktadır. 3- Menfaat Sahipleri a) Menfat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Yasal bildirimler aracılığıyla bilgilendirilmektedir. b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı : Pay sahipleri Yönetim Kurulu nda bulunmaları dolayısıyla yönetime katılmaktadırlar. Çalışanlar ise Genel Müdür liderliğinde yapılan toplantılar yoluyla yönetime katılmaktadır.

5 Sayfa No: 5 4- Yönetim Kurulu a) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu : Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu'nun 3 ila 7 üyeden oluşacağı yazılıdır tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuza 3 üye seçilmiş olup 1 başkan, 1 başkan vekili ve 1 üye olarak görev yapmaktadırlar. G-Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ; Şirketimiz bünyesinde kurulmuş Ar-Ge birimi bulunmamakla beraber üretim konumuzla ilgili piyasa taleplerine uygun olarak laboratuar ve yeni deneme çalışmaları yapılmaktadır. H-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri ; Dönem içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum ve şirket ihtiyaçlarına uygun olarak 2011 yılı Genel Kurulunda görüşülmek üzere 9 madde de ana sözleşme değişikliği yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmıştır. I-Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Yeri Hakkında Bilgi ; İşletmemiz 1972 yılında kurulmuş ve 1975 yılında üretime başlayarak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektör uzun yıllar ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmakla beraber son yıllarda ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu sektörde fitilli kadife de yurt içi ve yurt dışında bir çok üretici bulunmakta, düz kadife üretiminde ise yurt içinde tek üretici konumundadır. Sektör olarak karşılaştırmalı bir analiz mevcut bulunmamaktadır. İ- İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar : 1- Üretim ve kapasite ile ilgili bilgiler ; Üretim K.K.O Üretim K.K.O Malın Cinsi Toplam Kapasite 2011/ /3 Kadife Kumaş M2/Yıl M2 % M2 % 37 Ort.Birim Fiyat/Mt 8.34 Tl/Mt 8,75 Tl/Mt

6 Sayfa No: 6 2- Satış ile ilgili bilgiler ; Malın Cinsi Satış / Metre Br.Ort Fiyat Tutar Kadife Kumaş 2011/ Mt 12,14 Tl/Mt Tl Kadife Kumaş 2012/ Mt 13,78 Tl/Mt Tl 3- Finansal Göstergeler ; Likidite Oranları 2011/3 2012/3 Cari Oran (Dönen Varl./Kısa V.Borçlar) 1,49 1,15 Likidite Oran (Haz.Değ.+Alac./Kısa V.B.) 0,90 0,64 Finansal Yapı Oranları 2011/3 2012/3 Borçlar/Özkaynaklar 0,46 0,81 K.V.Borçlar/Toplam Kaynaklar 0,16 0,20 Borçlar/Aktifler 0,31 0,45 Karlılık Oranları 2011/3 2012/3 SMM/Net Satışlar 0,69 0,65 Brüt Kar Marjı ( B.Satış Karı/Net Satışlar) 0,31 0,35 Net Faaliyet Marjı ( E.Faaliyet Karı/Net Satışlar) 0,15 0,29 Dönem Net Karı-Zararı/ Net Satışlar 0,09 0,27 J- Yönetim Kadrosu ; Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübesi Feramin Çeliktaş Genel Müdür 24 Yıl İrfan İneç Fabrika Müdürü 20 Yıl Mehmet Mülayim Muh.ve Mali İşler Müdürü 15 Yıl K-Personel ve İşçi Hareketleri Toplu Sözleşme Uygulamaları ; Tarih Çalışan Sayısı İşten Ayrılan İşe Başlayan

7 Sayfa No: XXII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi 31 Ağustos 2010 tarihinde tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş ve 36 ay olarak tarihine kadar yürürlükte olacaktır. Saygılarımızla, LÜKS KADİFE TİC.VE SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.03.2010 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2010 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU I GİRİŞ METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2 Ortaklığın Ünvanı : Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 Dönem

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 GİRİŞ 01.01.2013-31.12.2013 FAALİYET DÖNEMİ 1-RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2013 31.12.2013 2-ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 3-YÖNETİM KURULU

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilişkiler Finansman Direktörlüğü bünyesindeki

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UŞAK SERAMİK SAN A.Ş 01.01.2015 31.03.2015 11 MAYIS 2015 UŞAK SERAMİK SAN A.Ş TEL: (276) 326 20 01 Uşak-Banaz Devlet Karayolu www.usakseramik.com FAX: (276) 326

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/06/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2009-30.09.2009 MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2009-30/09/2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1- Raporun Dönemi : Bu rapor, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kuruluşunun 1 Ocak 2009 31 Aralık 2009 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2- Ortaklığın Ünvanı : MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

Murat Güler Yönetim Kurulu Başkanı 11-02-2011 11-02-2014

Murat Güler Yönetim Kurulu Başkanı 11-02-2011 11-02-2014 GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NE 14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (II- I GİRİŞ 1. Raporun

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2009-31/03/2009 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/03/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Ortaklığın Ünvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU (01.01.2008 30.09.2008) I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 30.09.2008 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem

Detaylı

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0. Muammer Cüneyt Sezgin Üye 15.05.2011 2 Yıl. Ali Temel Üye 15.05.2011 2 Yıl

Halka Arz 1.759.620 8.4 TOPLAM 21.000.000 100.0. Muammer Cüneyt Sezgin Üye 15.05.2011 2 Yıl. Ali Temel Üye 15.05.2011 2 Yıl Sayfa No: 1 1-Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Türkiye nin ilk faktoring şirketlerinden biri olup, 1990 yılı Haziran ayında Aktif Finans Faktoring

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu a) Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve

Detaylı

: Babür Kaan ŞENER Burhan KARADEMİR

: Babür Kaan ŞENER Burhan KARADEMİR 1 I- GİRİŞ : 1- Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.03.2012 2- Ortaklığın Ünvanı : Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas azaların

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURUL 2008 YILI FAALİYET RAPORU RAPORUN

Detaylı

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERI SAN. VE TIC. A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERI SAN. VE TIC. A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 01.01.2008-30.09.2008 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Yapı Gereçleri

Detaylı

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. ( Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 8 Kısaca Ak-Al 9 Olağan Genel Kurul Gündemi 10 Vizyon ve Kurumsal Değerler 11 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 12 Ortaklık Yapısı

Detaylı