ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler"

Transkript

1 ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Doç. Dr. Atakan Kalender, DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri S Endodontik tedavide smear tabakasının önemini vurgulamak 1. Bilgi: Tabakanın içeriği (Yapısı), dezavantajları ve avantajlarını göstermek. tabakanın eliminasyon yöntemlerini açıklamak. 2. Beceri:Smear tabakasını kaldırma yöntemlerini ve bu işlem esnasında kullanılan kimyasal ürünleri ve kullanma şekillerini öğretmek. 3. Tutum: Smear tabakasının kaldırılmasının gerekli olduğu durumları kavramasını sağlamak. Ayrıca diş ve çevre dokulara zarar vermeden elimine etme yöntemlerini göstermek. DEN 602 Pulpa ve hastalıklarının sınıflandırılması Z Pulpanın histolojik yapısı ve görevleri konusunda gerekli bilgileri vermek 1. Bilgi :Pulpanın hücreleri, lifleri, damar ve sinirleri konusunda bilgi sahibi olmalı Reversibl (geri dönüşümü olan) ve İrreversibl (dönüşümü olmayan) pulpa hastalıklarını tanımalı. İrreversibl hastalıklardan akut ve kronik olanları ayırmalı. 2. Beceri:Pulpanın histolojik yapısını ve görevlerini bilmeli Reversibl ve İrreversibl pulpa hastalıklarını ayırarak tedavi planını şekillendirebilmeli 3. Tutum:Pulpa hastalıklarının teşhisinde normalden sapan durumları saptayabilmelidir. Hastalığın klasifikasyonuna uygun preparasyon, şekillendirme ve genişletme yapabilmeli.uygun irrigasyon solüsyonunu seçmeli. Buna göre tek veya çok seanslı kanal tedavisi uygulamalı DEN 603 Endodontik tedavide akut alevlenmeler ve Kanal Z dolgu teknikleri ve prognozları Endodontik tedavide kök kanal dolgusunda dolgu tekniklerini ve uygulamasını bilen diş hekimiuzman ve endodontist yetiştirmek. Endodontik tedavide akut alevlenmeler-flare up tekniklerini, özelliklerini ve uygulama tekniklerini anlama 1. Bilgi: Endodontik tedavide kanal dolgusu için kanal dolgu tekniklerini, özelliklerini ve uygulama tekniklerini anlama. 2. Beceri: Klinikte tek seans veya çok seans gerek çekilmiş dişlerde usulüne uygun uygulamalar yapabilme ve sonuçları değerlendirme. 3. Tutum: a. Hasta, hasta yakını ve diğer meslektaşlar ile doğru ilişkiler kurabilmeli, b. Her olguya gerekli zamanı verme, tedavinin her evresinde özen gösterme, c. Gerekli durumlarda konu ile ilişkili literatür araştırması yapmak DEN 604 Travmatik yaralanmalar ve tedavileri Z Travmatik yaralanmaların teşhis ve endodontik tedavilerini yapabilen uzman diş hekimleri ve endodontist yetiştirmek 1.Bilgi:Öğrenci travmatik yaralanmaların sınıflandırma ve endodontik tedavi yöntemlerini öğrenmeli 2.Beceri:Öğrenci travmatik yaralanmaları teşhis edebilmeli ve tedavilerini uygulayabilmeli 3.Tutum:Travmatik yaralanmalı hastalara gerekli tedavileri uygulayabilmeli ve klinik sonuçlarını değerlendirebilmeli

2 DEN 605 Retreatment yöntemleri ve prognozu Z Retreatment tekniklerinin öğretilmesi 1. Bilgi:Retreatment nedir? Endikasyonları ve kontrendikasyonları, retreatment tekniklerini anlama 2. Beceri:Endikasyonu olan dişlere retreatment uygulayabilme ve sonuçları değerlendirme 3. Tutum: Endikasyonu olan dişlerde retreatmentı başarılı bir şekilde uygulama ve teknikleri detaylı bir şekilde öğrenme DEN 606 Tek seans kanal tedavileri S Tek seans kanal tedavisi tekniklerinin öğretilmesi 1. Bilgi: Tek seans kanal tedavisi nedir? Endikasyonları ve kontrendikasyonları, tekniklerini anlama 2. Beceri:Endikasyonu olan dişlere tek seans kanal tedavisi uygulayabilme ve sonuçları değerlendirme 3. Tutum: Endikasyonu olan dişlerde tek seans kanal tedavisini başarılı bir şekilde uygulama ve teknikleri detaylı bir şekilde öğrenme DEN 607 Akut alevlenmeler ve tedavisi Z Akut alevlenmeler ve tedavi tekniklerinin öğretilmesi 1. Bilgi: Akut alevlenme nedir? Akut alevlenme vakalarında tedavi tekniklerini anlama 2. Beceri: Akut alevlenme meydana gelen dişlere kanal tedavisi uygulayabilme ve sonuçları değerlendirme 3. Tutum: Akut alevlenme meydana gelen dişlerde tedaviyi başarılı bir şekilde uygulama ve teknikleri detaylı bir şekilde öğrenme DEN 608 Endodontik tedavi sonrası üst yapı uygulamaları S Endodontik tedaviyi takiben dişin normal fonksiyon ve morfolojisinin sağlanabilmesi için yapılacak uygun restorasyonların açıklanması. 1. Bilgi:Endodontik tedavi sonrası madde kaybına bağlı görülen komplikasyonlar, restorasyon tipleri ve uygulanması 2. Beceri:Öğrenci vakaya göre hangi tip restorasyonun uygulanması gerektiğini bilmeli. 3. Tutum: Vakaya uygun restorasyon tipini yapabilmeli. DEN 609 Spesifik kanal genişletme yöntemleri S Kök kanalının tam olarak boşaltılması ve şekillendirilmesi için spesifik kök kanal genişletme yöntemlerinin öğretilmesi 1. Bilgi: Spesifik kök kanal genişletme yöntemlerinin endikasyonları, uygulama şekilleri, komplikasyonları hakkında bilgi verilmesi. 2. Beceri: Vakaya uygun kanal genişletme yöntemlerini uygulamalı. 3. Tutum: Kanal genişletme parametrelerini uygulayabilmeli DEN 610 İnternal ve external kök rezorpsiyonları S Kök rezorpsiyonlarının etiyolojisi, tipleri ve tedavilerini öğretmek 1.Bilgi: İç ve dış kök rezorpsiyonlarının etiyolojisi, klinik ve radyografik görüntüleri, histopatolojisi, teşhis ve tedavileri 2.Beceri: Kök rezorpsiyonlarını teşhis etmeli ve tedavisini uygulamalı 3.Tutum: Kök rezorpsiyonlarını tanımalı ve uygun tedavi planına karar vermeli

3 DEN 611 Endodontide giriş kaviteleri preparasyonu ve kök S kanal anatomileri Tüm diş gruplarında (keser, küçük azı, büyük azı dişler) sergiledikleri genel morfolojik özelikleri uygun olarak geleneksel giriş kavitesi preparasyonun öğretilmesi. Kron-kök anatomilerini anlama ve dişlere göre uygun giriş kavitesi hazırlama 1. Bilgi: Kök kanallarının morfolojik yapılarına uygun olarak kron kısımlarında açolması gereken giriş kavitesi şeklinin ve kök kanal anatomilerinin belirlenmesi. 2.Beceri: Keser, küçük azı, büyük azı dişlerde morfolojilerine uygun kavite şeklinin ve kök kanal anatomilerinin belirlenebilinmesi 3. Tutum: Uygun olan kavite ve kök kanal preparasyonu becerisine sahip olma DEN 612 Endodontik komplikasyonlar ve çözümleri S Komplikasyon türleri ve çözümlerini aktarma 1.Bilgi: Endodontik tedavi sırasında karşılaşılacak komplikasyonları tanıtmak 2.Beceri: Tedavi esnasında oluşabilecek komplikasyonların oluşmaması için yeterli teorik ve klinik bilgileri vermek 3.Tutum: Karşılaşılan komplikasyonlarda hekim olarak ne yapılması gerektiğini öğretmek DEN 613 Kök kanal boyu tespit yöntemleri S Kök kanal dolgusu ve preparasyon öncesi çalışma uzunluğunun belirlenmesi 1.Bilgi:Başarılı bir endodontik tedavide doğru bir çalışma uzunluğunun elde edilmesinin gereksinimleri ve önemi. 2.Beceri: Çalışma uzunluğunun tesbitinde yararlanılan yöntemler. 3.Tutum:Başarılı bir endodontik tedavinin önemi ve gerekli işlemler DEN 614 Kök kanal dolgu maddelerinin sitotoksik etkileri S Kök kanal dolgu maddelerinin sitotoksik yönünden öneminin anlatılması 1-Bilgi :Kök kanallarını doldurmak için periapikal ve çevre dokularla biyouyumlu materyallerin kullanılmasının öğretilmesi. 2. Beceri: Biyoumlu kanal dolgu maddelerini kullanmayı bilmeli. 3. Tutum: Sitotoksik olmayan kök kanal dolgu maddelerini kök kanallarında uygulayabilmeli. DEN 615 Endodontik mikrobiyoloji S Pulpa enfeksiyonunun meydana gelmesinde mikroorganizmaların önemi. 1. Bilgi : Kök kanallarına mikrorganizmaların giriş yolları, pulpa enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların varlığında, kültür alma metod ve materyallerinin öneminin vurgulanması 2. Beceri: Uzun süren iyileşmeyen kök kanal enfeksiyonlarında kanallardan kültür almanın önemini kavramış olması. 3. Tutum: Kök kanal enfeksiyonlarında uygun teknik ve materyallerle kültür alabilmesi. DEN 616 Retrograd dolgu maddeleri S Endodontik tedavide retrograd dolgu maddesi ve uygulamasını bilen diş hekimi-uzman ve endodontist yetiştirmek. 1. Bilgi : Endodontik tedavide retrograd dolgu için dolgu tekniklerini,özelliklerini ve uygulama tekniklerini anlama. 2. Beceri: Gerek klinik gerek çekilmiş dişlerde usulüne uygun uygulamalar yapabilme ve sonuçları değerlendirme. 3. Tutum: a. Hasta, hasta yakını ve diğer meslektaşlar ile doğru ilişkiler kurabilmeli, b. Her olguya gerekli zamanı verme,tedavinin her evresinde özen gösterme, c. Gerekli durumlarda konu ile ilişkili literatür araştırması yapmak

4 DEN 617 Endodontide lazer S Lazerin Endodontideki uygulama alanlarının açıklanması 1.Bilgi: Lazer enerjisinin tanımı, özellikleri, lazer türlerinin sınıflandırılması ve endodontideki uygulama alanlarının açıklanması 2.Beceri: Bu dersin beceri hedefi yoktur. 3.Tutum: Endodontik tedavide lazerin uygulanabileceği durumları bilmek ve değerlendirmek DEN 618 Kanal tedavisinde kullanılan medikamanlar S Kanal dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan antimikrobiyal ajanların öğretilmesi 1. Bilgi: Kanal dezenfeksiyonunun amaçları. Kullanılan antimikrobiyal ajanlar Ajanların kullanım şekli ve süreleri 2. Beceri: En iyi şekilde kanal içi dezenfeksiyonu bilgi ve becerisine sahip olmalı 3. Tutum: Kanal dezenfeksiyonunda en doğru ve en iyi medikamanı belirleyebilmeli DEN 619 Endodontik tedavi sırasında çapraz enfeksiyonlar S Endodontik tedavi sırasında hastadan hekime ve hastadan hastaya bulaşabilecek durumlar ve alınacak önlemler 1. Bilgi: Bulaşıcı hastalıkların tanıtılması ve korunmayı sağlamak amacıyla uygulanacak yöntem ve önlemler 2. Beceri: Klinikte enfeksiyon yayma olasılığı yüksek hastalıkları bilip tedavi öncesi ve sonrasında kendi ve tüm hastalar için gerekli önlemleri alabilme 3. Tutum: Kendi ve tüm hastalar için gerekli önlemleri alabilme DEN 620 Endodontik cerrahi Z Periradiküler cerrahi, apisektomi,perforasyon tamiri, kök rezeksiyonu, replantasyon, insizyon ve direnaj gibi operatif işlemler konusunda bilgi vermek 1.Bilgi: Endodontik cerrahi uygulamaları, endikasyonları ve kontrendikasyonları konusunda bilgi vermek 2.Beceri: Öğrenci gerektiğinde bu uygulamaları yapabilmeli 3.Tutum: Öğrenci vakaya uygun tedavi yöntemi belirleyebilmeli DEN 621 Endodontik tedavide perforasyonlar ve tedavileri S Endodontik tedavi esnasında oluşan perforasyonlar ve tedavilerinin anlatılması 1. Bilgi: Endodontik tedavide perforasyonların oluşum nedenlerinin ve tedavilerinin öğretilmesi 2. Beceri: Endodontik perforasyonlar oluşmuşsa bunların tedavileri bilinmeli 3. Tutum: Endodontik perforasyonların meydana gelmemesi için dikkat edilmeli ve meydana gelmişse tedavi uygulanabilmeli DEN 622 Endodontide kullanılan kanal aletleri S Endodontik tedavide kullanılan tüm aletler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak 1.Bilgi: Aletler, sınıflandırılması ve çalışma yöntemlerini öğrenecek bilgiye sahip olmak 2. Beceri: Kanal aletlerini kullanabilecek beceriye sahip olmak. 3. Tutum: Kanal aletlerini tanıma ve kullanabilme

5 DEN 623 Endodontik tedavide başarısızlık S Endodontik tedavide başarısızlık nedenleri ve bunların değerlendirilmesi 1. Bilgi : Tedavi sonrası başarısızlığın klinik, radyolojik ve histolojik olarak değerlendirilme kriterleri 2. Beceri: Başarısızlığın nedenleri ve sonuçları bilinmeli 3. Tutum: Başarısızlık nedenlerini ortadan kaldırabilecek ve başarılı bir endodontik tedavi için gerekli davranışı göstermeli DEN 624 Endodonti alanındaki son teknolojik gelişmeler Z Endodontik tedavi uygulamalarında yararlanılabilecek yeni teknikler ve cihazların özellikleri ve kullanım yerlerinin açıklanması 1. Bilgi : Kök kanallarının preparasyonunda, kanalların doldurulmasında kullanılabilecek teknikler ve aletlerin özellikleri, kullanım yerleri 2. Beceri: Endodontik tedavi sırasında performansını arttıracak ve tedavi kalitesini yükseltecek yeni teknikleri bilmeli 3. Tutum: Pratik uygulamalarına yarar sağlayacak yeni gelişmelerden haberdar olmalı DEN 625 Kronik apikal lezyonlu dişlerin endodontik tedavileri S Kronik apikal lezyonlar ve bu lezyonların endodontik tedavi ile çözümlenmesini anlatmak 1. Bilgi: Kronik apikal lezyonların histopatolojik, radyolojik ve klinik olarak tanımlanması 2. Beceri:Kronik lezyonlu vakalarla karşılaştırıldığında en uygun tedavi yöntemini uygulayabilmek 3. Tutum: Öğrenci vakaya en doğru teşhis ve tedaviyi uygulayabilmeli DEN 626 Anomaliler ve endodonti ilişkileri S Dental gelişimsel anomalilerin teşhis ve tedavisini yapabilen uzman diş hekimi ve endodontist yetiştirmek. 1.Bilgi: Öğrenci dental anomalileri klinik ve radyolojik olarak teşhis edebilmeli ve tedavilerini plalayabilmeli 2.Beceri:Öğrenci dental anomalili dişlerin endodontik tedavilerini uygulayabilmeli 3.Tutum: Öğrenci dental anomalili dişlerin teşhis tedavi ve prognozlarını bilmeli ayrıca klinik sonuçlarını değerlendirebilmeli DEN 627 Ortodontik tedaviler ve endodonti ilişkileri S Ortodontik hareketler sonucu pulpa ve diş çevre dokularında oluşan bazı değişikliklerin ve endodontiyi ilgilendiren durumların açıklanması 1.Bilgi: Kök rezorbsiyonları ve etkenleri, ortodontik kök rezorbsiyonunun histopatolojik ve biyokimyasal özellikleri, endodontik-ortodontik kombine tedaviler konusunda bilgi vermek 2.Beceri: Ortodontik tedavi esnasında ve sonrasında kombine tedavinin öğrenci tarafından uygulanabilmesi 3.Tutum: Ortodontik tedavi uygulanan hastalara gereken endodontik uygulamaların bilinmesi DEN 628 Endodontik açıdan önemli sistematik hastalıklar S Endodontik tedavi yönünden önem taşıyan sistemik hastalıklar ve bu durumlarda dikkat edilmesi gerekli konuları öğretmek 1.Bilgi:Endodontik tedavi esnasında kullanılan medikamanlardan bazıları, bazı sistemik hastalıklı bireyler için riskli olabileceğinden bu gibi durumlar için hekimi bilgilendirip uygun materyalleri kabullenmesini sağlamak 2.Beceri:Sistemik hastalığı olan bireylerde tedavi uygularken uygun ilaçların kullanımını öğretmek 3.Tutum:Sistemik hastalığı olan bireylerde çalışırken dikkat edilmesi gereken konular

6 DEN 629 Endodontide kullanılan dijital radyografi teknikleri S Endodontide kullanılan dijital radyografi tekniklerini başarı ile uygulayabilme 1. Bilgi: Endodontide kullanılan dijital radyografi tekniklerini bilmek 2. Beceri: Endodontide kullanılan dijital radyografi tekniklerinin kullanımını öğretmek 3. Tutum: Endodontide Kullanılan dijital radyografi tekniklerini bilen ve kullanabilen hekim yetiştirmek DEN 630 Geriatrik endodonti S Pulpal ve periapikal hastalıkların teşhisi ve tedavisinde hasta yaşının etkisinin tartışılması 1.Bilgi:Öğrenci hastanın yaşının kök kanal tedavisine etkilerini bilmeli. 2.Beceri:Öğrenci hastanın yaşının pulpaya ve klinik tedaviye etkilerini bilmeli. 3.Tutum:Öğrenci yaşlı endodonti hastalarında, uygun teşhis ve tedavi yaklaşımlarında bulunabilmeli. DEN 631 Endodontide teşhis ve tedavi planlaması S Muayene metodlarının anlatılması ve bunun doğru teşhis ve tedavi planlamasındaki öneminin vurgulanması, konulan teşhise göre tedavi planının belirlenmesi 1. Bilgi: Öğrenci anamnez, subjektif muayene, objektif muayene(ekstraoral ve intraoral muayene, klinik testler), radyolojik muayene, tedavi planlaması öğrenilmeli 2. Beceri:Öğrenci tüm muayene metodlarını bilmeli, doğru teşhise varabilmek ve uygun tedavi planını belirleyebilmek için bulguları tanımlayabilmeli 3. Tutum: Öğrenci tüm muayene metodlarını uygulayabilmeli DEN 632 Vital pulpa tedavileri (kuafaj,amputasyon) S Kuafaj tedavilerinin endikasyonlarının ve yöntemlerinin öğretilmesi, amputasyon tedavilerinin endikasyonlarının ve yöntemlerinin öğretilmesi 1. Bilgi:kuafaj tedavisinin endikasyonlarının öğretilmesi, amputasyon tedavisinin endikasyonlarının öğretilmesi 2.Beceri: Kuafaj teşhis ve tedavisini uygulayabilmeli, amputasyon teşhis ve tedavisini uygulayabilmeli 3. Tutum: Kuafaj tedavisini planlayabilmeli, amputasyon tedavisini planlayabilmeli DEN 633 Kök kanallarının dezenfeksiyonu S Kök kanallarının temizlenmesi, boşaltılması ve kanal boşluğunu oluşturan dentin duvarlarında kalabilecek mikroorganizmaların eliminasyonunun öneminin vurgulanması 1. Bilgi: Kök kanallarında dezenfektan kullanımının amaçlarının anlatılması 2. Beceri: Klinikte kök kanallarında dezenfektanların kullanımı gerektiğinde, uygun kök kanal dezenfektanı seçilerek uygulanabilmeli 3. Tutum: Farklı kök kanal dezenfektanları bilinmeli ve klinikte uygulanabilmeli DEN 634 Isı ve ışık ile uygulanan bleaching tekniği ve S prognozu Endodontik tedavi görmüş dişlerde ısı ve ışık ile uygulanan ağartma tekniklerinin anlatılması 1. Bilgi: Isı ve ışık ile uygulanan ağartma tekniği ve uygulanan maddelerin etkinliğinin öğrenilmesi 2. Beceri: Bu tekniği uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak. 3. Tutum: Bu teknikler ile meddeleri uygulayacak düzeye gelmek.

7 DEN 635 Konvansiyonel kanal preparasyon teknikleri S Mekanik preparasyonun endodontideki yeri ve önemi hakkında bilgilendirmek 1.Bilgi:Geleneksel preparasyon tekniğini öğretmek. 2.Beceri:Geleneksel preparasyon tekniğinin hastalar üzerinde en doğru şekilde uygulanmasını göstermek. 3.Tutum: Endodontik tedavinin en önemli basamağı olan kanal preparasyon işlemini tümüyle belirtmek. DEN 636 Endodontik mikroskop S Operasyon mikroskobunun kullanım avantajları ve kullanım tekniğinin anlatılması 1. Bilgi : Operasyon mikroskobunun teknik özellikleri, kullanım avantajları 2. Beceri: Endodontik tedavi uygulamalarında mikroskop kullanımının avantajları ve kullanma tekniğini bilmeli 3. Tutum: Operasyon mikroskobu ile ilgili teknik konularda bilgi sahibi olmalı DEN 637 Kanal tedavisi sonrası periapikal doku iyileşmeleri S Kanal tedavi işlemleri sonucu periapikal dokularda gelişen histopatolojik reaksiyonlar ve bunların klinik reaksiyonlar ile ilişkisini belirtmek 1. Bilgi :Kanal tedavisi esnasında uygulanan ekstirpasyon, preparasyon, irrigasyon işlemlerinde kullanılan medikamanlara bağlı olarak periapikal dokularda oluşan histopatolojik reaksiyonların ve bunların klinik yansımalarını belirtmek. 2. Beceri:Endodontik tedavi esnasında en az zararla en düşük düzeyde periapikal histopatolojik reaksiyon oluşturma kavramını yerleştirmek. 3. Tutum:Kanal tedavisi esnasında en az reaksiyon oluşturacak preparasyon şekillendirme, genişletme yapmayı ve uygun medikamanlar seçmeyi öğretmek. DEN 638 Kök kanal patları S Kök kanal dolgu patlarının özellikleri,kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları konusunda bilgi vermek. 1. Bilgi: Endodontide kök kanal dolgu patlarının özellikleri,içerikleri ve sınıflandırmaları ile ilgili bilgiler sunmak. 2. Beceri: Farklı içeriklerdeki kanal patlarının uygulanması ile ilgili teknikleri sunmak. 3. Tutum:Kanal patlarının uygulanması ve bunu takiben belli sürelerde yapılan kontrollerde periapikal bögede oluşan reaksiyonları değerlendirmek DEN 639 Kanal tedavilerinde kullanılan irrigasyon solüsyonları S Mekanik preparasyon esnasında uygulanan irrigasyonun önemini belirtmek 1. Bilgi: İrrigasyon solüsyonlarının özelliklerini ve kullanış biçimlerini belirtmek 2. Beceri: Vakalara göre irrigasyon solüsyonu seçimini ve irrigasyon tekniklerini öğretmek. 3. Tutum:Kanal preparasyonu sırasında yapılan irrigasyon işlemini tümüyle aktarmak. DEN 800 Biyoistatistik S Çeşitli istatistiksel yöntem ve kavramlarının tanıtılması ve diş hekimliği araştırmalarında kullanımı uygulamalı olarak gösterilecektir.

8 DEN 801 Araştırma metodları S Bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması, literatür incelenme ve değerlendirme yöntemlerinin gösterilmesidir. DEN 802 Ergonomi S Hareket ve zaman ekonomisi sağlayan ergonomi metodlarının ve ergonomik çalışmanın öneminin tanıtılması.

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Profile and Competences for the European Dentist

Profile and Competences for the European Dentist Profile and Competences for the European Dentist Turkish language version By Prof. Dr. Gökhan H. ALPASLAN, Gazi University Dental School Published in November 2004 by the Association for Dental Education

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING111 İngilizce I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KURUM BİLGİ REHBERİ

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 4. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ağız - Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız - Diş ve Çene Radyolojisi,

Detaylı

Diş Hekimliğinde Lazerler

Diş Hekimliğinde Lazerler Diş Hekimliğinde Lazerler Dr. İlay Maden MSc, PhD. Aachen Üniversitesi Dental Lazer Merkezi Misafir Öğretim Üyesi bilhan@istanbul.edu.tr Yayına hazırlayan: Diş Hekimi Önder İstanbullu Özel Laboratuvar

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/109

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/109 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR GÖMÜKLÜK PATOGENEZİ TANI VE CERRAHİ UYGULAMALAR Gömülü diş, beklendiği zamanda sürmeyerek diş arkında

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa Eser EL

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN APROKSİMAL ÇÜRÜKLERDE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Diş Hek. Faruk ER Restoratif Diş Tedavisi Programı

Detaylı

MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim

Detaylı

21.09.2012. 1. Kritik aletler: 2. Yarı kritik aletler: 3. Kritik olmayan aletler: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ

21.09.2012. 1. Kritik aletler: 2. Yarı kritik aletler: 3. Kritik olmayan aletler: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ Zeynep YİĞİTER Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi l Diş hekimliğinde kullanılan tüm alet, malzeme ve cihazlar

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61 İçindekiler ÖNSÖZ KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 POSTER BİLDİRİLERİ 6 Önsöz Değerli Meslektaşlarım, 7-8 Nisan 0 tarihleri arasında İstanbul, Point

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 101210 BİYOİSTATİSTİK Bölüm / Anabilim Dalı : HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (TIP) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı :

Detaylı

A ZINIZA SA LIK ÇENE CERRAH S. ESTET K D Ş Laminate - Empress - Zirkonyum Kuronlar. BLEACH NG Diş Beyazlatma. MPLANTOLOJ Vidalı diş sistemi

A ZINIZA SA LIK ÇENE CERRAH S. ESTET K D Ş Laminate - Empress - Zirkonyum Kuronlar. BLEACH NG Diş Beyazlatma. MPLANTOLOJ Vidalı diş sistemi A ZINIZA SA LIK ESTET K D Ş Laminate - Empress - Zirkonyum Kuronlar PROTEZLER Sabit kuron köprü protezler Hareketli protezler PER ODONTOLOJ Diş eti hastalıkları ve tedavisi ÇENE CERRAH S MPLANTOLOJ Vidalı

Detaylı

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Rukiye Irmak UZLUER Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI FARKLI FİNAL İRRİGASYON REJİMLERİNİN ÇEŞİTLİ KANAL DOLGU PATLARININ DENTİN TÜBÜL PENETRASYONUNA ETKİSİNİN KONFOKAL LAZER TARAMA MİKROSKOBU

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı