SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK"

Transkript

1 '- SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş.'NİN 21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AİT TUTANAK Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı 21/05/2012 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi olan Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4.Km. Çeçen Sok. AcıbademÜ küdar-ist ANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün sayılı 18/05/2012 tarih ve azısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Raşit ERGÜDEN gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 27 _-isan 2012 tarihli sayılarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam ,-TL sermayesine tekabül eden adet hisseden TL sermayesine karşılık adet hissenin asaleten TL karşılık adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen sermayesine adet hissenin toplantıda temsil asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, gündem pay sahiplerine bir kez daha okunmuş, herhangi bir tadil ve ilave talebi veya herhangi bir itiraz vaki olmadığı görülerek toplantı Sayın Avni ÇELİK tarafından açılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. ı. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Ekrem PAKDEMİRLİ'in, Sayın İhsan Gökşin DURUSOY'un ve Divan Katipliğine Sayın Mehmet oy toplama memurluğuna Serhan KOLAÇ'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 2. Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanaklarını ımza etme yetkisinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir i yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı tarafından okundu, denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Sayın Sinan ŞAHİN tarafından okundu ve bağımsız denetim kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi ve oy birliği ile onaylandı yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Yönetim düzenlenmiş mali tablolarda oluşan ,-TL Kurulu'nun Sermaye Piyasası ,-TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, ortaklara birinci temettü olarak 28 Mayıs 2012 tarihinde dağıtılması, ,- TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, ,-TL'nin / ise olağanüstü yedekler ayrılması. göre dönem karından; yönetim kurulunun aşağıda belirtilen şekilde kar dağıtım önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi ,-TL'nin Mevzuatı'na

2 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan o haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 20 II ılı çalışmalarından dolayı denetçiler, yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı ve katılanların oybirliği ile ibra edildiler. 6. Şirket ana sözleşmesinin "ŞirketinAmacı Teşkili ve Görev Süresi" ve Faaliyet Konusu" 11.Maddesinin, 12.Maddesinin, "Yönetim kurulu toplantıları" 14.Maddesinin, Yasaklar" "Yönetim Kurulu 18.Maddesinin, ana sözleşmesine" Kurumsal Şartları" 13.Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" Üyelerinin "ilanlar" 5.Maddesinin, "Yönetim Kurulunun "Yönetim Ücretleri" 27.Maddesinin Yönetim ilkelerine Kuruluna Seçilme 15.Maddesinin, "Yöneticilere tadil edilerek değiştirilmesine ilişkin ve Şirket Uyum" 35.Maddenin eklenmesine Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 4512 sayılı izni ile GÜmrÜk ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2012 tarihli ve B.21.0.İTG l sayılı onayından geçtiği şekli ile kabulüne katılanların oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir. 7. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere adayolduklarını sözlü ve yazılı olarak beyan eden, aşağıda isimleri yazılı 12 üyenin seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; MURAT ÜLKER AHMET ÖZOKUR GAMZE DiNÇKÖK YÜCAOGLU ZEKi ZiYA SÖZEN Genel hükümler çerçevesinde; AVNi ÇEliK ABDULLAH TivNiKLi RAiF Ali DiNÇKÖK MEHMET Ali BERKMAN ÖZLEM ATAÜNAL RIFAT HASAN Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; T. C YALÇiN ÖNER EKREM PAKDEMiRli Müddeti biten şirket denetim kurulu üyeliklerine ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere adayolduklarını sözlü ve yazılı olarak beyan eden; ( ) OSMAN ÇAY'ın ve ( ) lu SİNAN ŞAHİN'in lu ALİ seçilmelerine ve denetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca alınan 26 Nisan 2012 tarih ve 135 sayılı yönetim kurulu kararı okunarak hissedarlara şirket ücret politikası hakkında bilgi verilmiştir. 8. Şirketin 2012 faaliyet dönemi hesap ve işlemlerinin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından denetlenmesi kapsamında 16 Nisan 2012 tarihli ve 133 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen "DK[ Bağımsız Denetim 2

3 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." genel kurulonayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile onaylanmıştır. 9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izinlerin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi ı yılında yapılan bağış ve yardımların üniversite öğrencilerine verilen burslar olduğu konusunda genel kurula bilgi verilmiştir. ll. Başkaca görüşülecek husus olmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir. Oy Toplama Memuru İhsan Gökşin DURUSOY \ ~L AI\J\},. i\lן Divan Katibi met Serhan KOLAÇ Bakanlık Komiseri Raşit ERGÜDEN 3

4 SERMAYE TEMSIL ŞEKLi TEMSILCININ PAY SAHiBiNiN ADI SOYADil UYRUGU i ikametgah ADRESi MiKTARl HiSSEADEDi EDiNME ŞEKli i TARiHi ASALETENNEKALETEN ADI VE SOYADı imza Avni ÇELiK (TL) Hatboyu Çıkmazı Sok.No:46/ ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Avni çelik Erenköy-istanbul Sinpaş Yapı End. Ve Tic. A.Ş Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan sok.no:36 Darphane ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Avni çelik -- Beşiktaş-istanbul Mustafa Latif TOPBAŞ Mehmet Akif Mah.Bahariye Cad ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Avni çelik Küçükçekmece-istanbul AGE INVESTMENT HOLDING B.V. Strawinskylaan 1265 Toren D, 12e, ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Avni çelik Amsterdam ismail Fahreddin TivNiKLi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, no ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Avni ÇEliK Altunizade-istanbul Abdullah TivNiKLi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, no ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Avni çelik Altunizade-istanbul Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan sok.no:36 Darphane ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Mahmut Sefa çelik Beşiktaş-istanbul Yıldız Holding A.Ş Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi, No: ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Mahmut KAYACIK YJV1 Büyük Çamlıca-lstanbul Murat ÜLKER SAF GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKllGI ANONiM ŞiRKETi'NIN 21/05/2012 TARiHiNDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTıSıNA AiT HAZIRUN CETVElı.. ~Ll./- '<>~-. '0~ ~~ \(";~ O, ~Q.~~ \~ 'J\J J /' Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi, No: ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Mahmut KAYACIK Büyük çamlıca-istanbul Ahsen ÖZOKUR ~, Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi, No: ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Mahmut KAYACIK Büyük çamlıca-istanbul.> f ~ /i

5 \. SAF GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKllGI ANONIM ŞIRKETI'NIN 21/05/2012 TARiHiNDE YAPILAN OLAC,AN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AiT HAZIRUN CETVElı SERMAYE TEMSiL ŞEKli TEMSILCININ PAY SAHiBiNiN ADI SOYADı! UYRUGU! ikametgah ADRESi MiKTARl HisSEADEDi EDiNME ŞEKli! TARiHi ASALETENNEKALETEN ADI VE SOYADı imza (TL) Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş ( 1lı' ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Raif Ali DiNÇKÖK ) j A LJV\A.m..._ Ali Raif DiNÇKÖK ~ ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Raif Ali DiNÇKÖK ' la., ka ~ Raif Ali DiNÇKÖK (~ JJ? ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Raif Ali DiNÇKÖK </I:fLA~ I~==~~========================F===========*==============F===========F=============F===============F~~====="~=====91" Nilüfer ÇiFTÇi ~ I ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Raif Ali DiNÇKÖK (~, A A A~ Alize DiNÇKÖK EYÜBOGLU ~,~[J\ ~" ,00 TL BorsaDışı Vekaleten Seda AKiPEK -?e r)/ fi>.. 1\ ~ \\ Gamze DiNÇKÖK YÜCAOGLU ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Gamze DiNÇKÖK YÜCAOGLU mı~, ~ i. -lf" Atlantik Holding A.Ş ,00 TL Borsa Dışı Asaleten ADeniz ALTıNAY Ömer DiNÇKÖK i ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten ADeniz ALTıNAY Ayça DiNÇKÖK v '{ Mutlu DiNÇKÖK ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten ADenizALTıNAY ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten ADeniz ALTıNAY Aslan BADi Taksim/istanbu~ ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Aslan BADi

6 SAF GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKllGI ANONiM ŞiRKETi'NiN 21/05/2012 TARiHiNDE YAPILAN OLAC,AN GENEL KURUL TOPLANTısıNA AiT HAZiRUN CETVEli SERMAYE TEMSiL ŞEKli TEMSiLCiNiN PAY SAHiBiNiN ADI SOYADil UYRUGU i ikametgah ADRESi MiKTARl HisSEADEDi EDiNME ŞEKli i TARiHi ASALETENNEKALETEN ADI VE SOYADı imza (TL) -- Doğu Batı San.Ürünleri ihr.ithaş Setüstü cad.ekemen Han.Kat: ,00 TL Borsa Dışı Asaleten RifatHASAN Kabataş ıistanbul ~. Rifat HASAN Setüstü cad.ekemen Han.Kat: ,00 TL Borsa Dışı Asaleten RifatHASAN Kabataş!istanbul Nesim ÖZMANDlRACI IJ'" Kore Şehitleri Cad. Engin iş Merkezi No:31 0: ,00 TL Borsa Dışı Vekaleten Rifat HASAN t/~p Zincirlikuyu i istanbul ::> Mair KASUTO ~- ~, Setüstü cad.ekemen Han.Kat: ,00 TL Borsa Dışı Asaleten Mair KASUTO Kabataş ıistanbul GENEL TOPLAM ,00 TL ~

7 SAF GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKllGI ANONiM ŞiRKETi'NiN 21/05/2012 TARiHiNDE YAPI " LAGAN GENEL KURUL TOPLANTıSıNA AiT HAZiRUN CETVELi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlık Komiseri Raşit ERGÜDEN Şirketin Sermayesi Toplam Hisse Adedi Asgari Toplantı Nisabı MevcutToplantı Nisabı Asalaten Vekaleten TL Adet 51,00% 93,20% Adet Adet Oy Toplayıcı lhsan Gökşin DURUSOY 1.~~ "~-'". --''';~~.., ile Deneticilerin isim ve imzaları Avni çelik (Yôn.Kurulo Başkanı) Raif Ali DiNÇKÖK (Yön.Kurulu Başkan Vekili) Mahmut Sefa çelik (r'ön.kurulu Üyesi) Gamze DiNÇKÖK YÜCAOGLU (Yön.Kurulu Üyesi) Rifat HASAN (Yön.Kuruüı Üyesi) Sinan ŞAHiN ( Denetçi) Hazirun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık Ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine Ve Kayıtlarına Uygundur. SAF GAYRiMENKUL YATIRIM ORTAKllGI ANONiM ŞiRKETI SU (U' ~.~makligia~ ~?.'!

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel)

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ankara Devlet Yolu HaydarpaĢa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/Ġstanbul Telefon

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı,

Detaylı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] June 26, 2012 03:33:51 PM Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

İHLAS GAZETECILIK ANONİM ŞİRKETİ' İN 30.05.2012 GÜNÜ YAPıLA 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' A AİT ZABIT

İHLAS GAZETECILIK ANONİM ŞİRKETİ' İN 30.05.2012 GÜNÜ YAPıLA 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' A AİT ZABIT İHLAS GAZETECILIK ANONİM ŞİRKETİ' İN 30.05.2012 GÜNÜ YAPıLA 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' A AİT ZABIT İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 'nin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2012

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, Özel Durum Açıklaması Tarih : 30 Nisan 2010 Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Şirketimizin 30.04.2010 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:17/01/2013 Konu: Şube Açılışı Şirketimiz İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi Sercan Sokak adresinde Ocak / 2013 tarihi itibari ile bir şube açılmasına karar vermiştir. TARİH:24/01/2013

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş. 2013 YILINA AİT 4 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2015 Salı günü,

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde,

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 14. Maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim

Detaylı

19.12.2011 10:42:43 15.12.2011 15:17:46 01.12.2011 10:30:48 Hisse Alım Satım Bildirimi 29.11.2011 10:27:52

19.12.2011 10:42:43 15.12.2011 15:17:46 01.12.2011 10:30:48 Hisse Alım Satım Bildirimi 29.11.2011 10:27:52 19.12.2011 10:42:43 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.S. (Logo) için 20.12.2010 tarihinde 8,17 olarak belirlenmis olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,26 olarak güncellenmistir. Logo Yazılım Sanayi

Detaylı

ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI

ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI 28 Haziran

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı