Araştırma Hakkında...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Hakkında..."

Transkript

1

2

3 Araştırma Hakkında... Araştırmanın veri toplama aşaması Mart-Nisan aylarında, 16 ilin kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkiye 18 yaş ve üstü nüfusunu temsil eden 1200 kişilik bir örneklem kullanılmıştır. Tüm görüşmeler hanelerde yüzyüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

4 Muhafazakarlığın Boyutları (A) KİŞİSEL MUHAFAZAKARLIK ALGILAMALARI: KENDİMİZİ NE ÖLÇÜDE VE NERELERDE MUHAFAZAKAR GÖRÜYORUZ? (B) MUHAFAZAKARLIĞIN KAMUSAL-SİYASAL BOYUTLARI: DEĞİŞİM ve STATÜKO, GELENEK ve YENİLİK, ÖZGÜRLÜK ve GÜVENLİK (B1) Değişim Karşısındaki Tutumlarımız: Değişimci miyiz, Statükocu mu? (B2) Gelenekler Karşısındaki Tutumlarımız: Gelenekçi miyiz, Yenilikçi mi? (B3) Haklar ve Özgürlükler Karşısındaki Tutumlarımız: Özgürlük ve Güvenlik, Hak ve Otorite Arasında Nasıl Bir Denge Kuruyoruz? (C) MUHAFAZAKARLIĞIN ÖZEL-KİŞİSEL BOYUTLARI: DİN, CİNSİYET, KADIN (C1) Dinsellik Karşısındaki Tutumlarımız: Kişisel Kararlarımızda Dinsel İnançlarımız Ne Kadar Etkili? (C2) Cinsellik Karşısındaki Tutumlarımız: Cinsel Hayat Görüntülerine Nasıl Tepkiler Veriyoruz? Kürtaj Hakkını Ne Zaman Kabul Edilir Buluyoruz? (C3) Kadının Konumu Hakkındaki Tutumlarımız: İdeal Kadını Nasıl Tanımlıyoruz? Başörtüsü, Dindarlık ve Modernlik İlişkisini Nasıl Kuruyoruz?

5

6 Kadın-Erkek İlişkilerinde Muhafazakarlık... : % 15,7 : % 21,1 : % 49,9 : % 39,5 : % 30 : % 35,2 %12,6 %8,6 %4,5 %2,6 %3,7 %4,8 %15,8 %16,7 %20,4 %16,7 %11,2 %14,1 %12,8 %5,5 %11,5 %8,0 %9,4 %3,4 %5,8 %3, Kendimi hiç muhafazakar bulmuyorum Kendimi tamamen muhafazakar buluyorum

7 Siyasal Görüşlerde Muhafazakarlık... : % 17,2 : % 24,2 : % 49,2 : % 39,9 : % 27,5 : % 29,7 %15,4 %10,0 %4,1 %2,1 %5,1%4,7%3,8 %4,3 %20,2 %17,0 %14,2 %14,2 %12,1 %7,9 %7,5 %9,1 %5,4 %10,0 %4,1 %16, Kendimi hiç muhafazakar bulmuyorum Kendimi tamamen muhafazakar buluyorum

8 Kişisel Muhafazakarlık Algılamaları - Değerlendirme Muhafazakarlıkta "ılımlılaşma" ve "ana akımlaşma" eğilimi gözleniyor... Gerek siyasal, gerekse de özel hayata ilişkin muhafazakarlık tutumlarında uç noktalardan ortalara doğru bir toplaşma eğilimi ortaya çıkmış. Bir başka deyişle, hem siyaset, hem de özel hayat hakkındaki muhafazakar tutumlarda, kendini muhafazakar bulmayanların oranı da, kendini çok muhafazakar bulanların oranı da azalmış. Buna karşılık, muhafazakarlığını orta seviyede değerlendirenlerin oranı artmış.

9 Muhafaza Edilmesi Gereken En Önemli Toplumsal Kurum... Devlet Din Millet %15,5 %18,8 %22,2 %22,2 %11,0 %10,5 Aile %50,4 %45,6 Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %0,4 %0,8 %0,6 %2,0

10 Muhafaza Edilmesi Gereken Önemli Toplumsal Kurum...- Değerlendirme En En çok muhafaza edilmek istenen kurum olan aile nin başat konumu dan ye daha da pekişmiş görünüyor. Aile, muhafazakarlığın kutbu olarak yükselirken, din ve millet i muhafaza etmek isteyenler neredeyse tamamen aynı kalmış; devlet i muhafaza edilmesi gereken kurumların başına koyanların oranı ise azalmış.

11 Muhafaza Edilmesi Gereken En Önemli Siyasal Değer... Özgürlük Eşitlik %42,5 %37,4 %41,8 %41,6 Dayanışma %13,6 %17,4 Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %0,6 %0,5 %1,6 %3,0

12 İnsan Zayıftır, Başında Bir Otorite Bulunmazsa Yanlış Yola Sapar... Tamamen katılıyorum Biraz katılıyorum Pek katılmıyorum Hiç katılmıyorum %25,1 %36,8 %35,2 %32,9 %14,8 %15,8 %19,4 %9,1 Katılıyorum : % 60 : % 70 Katılmıyorum : % 34 : % 25 Bilmiyor, cevap yok %5,5 %5,4 İnsanların çoğu zayıf karakterlidir, iyiyi ve kötüyü ayırt edemez. Bu nedenle, insanları doğru yolda tutacak, yanlış yapmalarını engelleyecek bir gücün mutlaka başlarında bulunması gerekmektedir."

13 Herkes Hayatta Layık Olduğu Yerdedir ve Haddini Bilmelidir... Tamamen katılıyorum Biraz katılıyorum %35,4 %43,8 %27,6 %29,4 Katılıyorum : % 63 : % 73 Pek katılmıyorum Hiç katılmıyorum Bilmiyor, cevap yok %15,0 %11,4 %16,1 %10,4 %6,0 %5,1 Katılmıyorum : % 31 : % 22 "Herkes kendi zekâsına, kendi yeteneklerine ve kendi yaptıklarına göre toplum içerisinde layık olduğu yere gelir. Bu yüzden, herkes bulunduğu yere razı olmalı, başkalarının yerine göz dikmemelidir."

14 Bireyleşme ve Otoriteye İtaat Eğilimleri - Değerlendirme Toplumda "bireyleşme" sürecinin hızlandığı görülüyor... Bireyleşmenin derinleştiğinin ve yaygınlaştığının en temel göstergesi olarak, "eşitlik, dayanışma, özgürlük" değerleri arasında "özgürlük" en çok tercih edilen temel değer olarak "eşitlik"in önüne geçmiş. Oysa, bundan altı yıl önce, halkın gözünde, bu üç değer arasında "eşitlik" açık ara birinci gelmişti. "Eşitlik" değerini en çok tercih edilen temel değer olarak seçenlerin oranı yıllar içinde sabit kalmış. Buna karşılık, "özgürlük" diyenlerdeki yükseliş, "dayanışma" yanıtını verenlerin oranındaki ciddi bir düşüşten kaynaklanmış. Bireyleşmenin önünde engel olan iki temel muhafazakar değeri savunanların oranında yıllar içinde bir düşüş meydana gelmiş: birincisi, "insan zayıftır; yanlış yola sapmaması için, başında mutlaka onu doğru yola sevkedecek bir otoritenin bulunması gerekir"; ikincisi ise, "herkes hayatta layık olduğu yerdedir ve haddini aşmamalıdır".

15 (B) Muhafazakarlığın Kamusal-Siyasal Boyutları: Değişim vs Statüko Gelenek vs Yenilik Özgürlük vs Güvenlik

16

17 Hayatımız Değişmeli mi, Aynı mı Kalmalı? Hayatımız tamamen değişmelidir %14,2 %29,1 Hayatımızın pek az tarafı olduğu gibi sürmeli, büyük bölümü değişmelidir Hayatımızın büyük bölümü olduğu gibi sürmeli, pek az tarafı değişmelidir Hayatımız olduğu gibi sürmelidir Bilmiyor, cevap yok %25,3 %33,9 %30,0 %19,3 %23,9 %14,8 %6,6 %2,8

18 Hayatımız Değişmeli mi, Aynı mı Kalmalı? Değerlendirme Toplum daha "statükocu" bir tutuma kaymış. Bir başka deyişle, toplumsal ve siyasal hayatta değişim isteyenlerin oranı büyük ölçüde azalmış ve değişim istemeyenlerin oranı ise aynı ölçüde artmış. Hayatımız değişmelidir diyenler: :%63 :%40 Hayatımız aynı kalsın diyenler: :%34 :%54

19 Elinizde Olsa, Hayatımızın Neresini Değiştirirdiniz? Ekonomik düzenimizi değiştirirdim, Devlet yapımızı değiştirirdim, Aile yapımızı değiştirirdim, Siyasal düzenimizi değiştirirdim, Sosyal yapımızı değiştirirdim, Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %10,2 %13,7 %9,8 %9,7 %9,6 %8,8 %7,6 %13,3 %4,1 %3,6 %4,6 %3,5 %54,1 %47,3

20 Elinizde Olsa, Hayatımızın Neresini Değiştirirdiniz? - Değerlendirme Aile yapısı, sosyal yapı ve siyasal rejim alanlarında değişim talebi çok az; sosyal yapıda ve devlet düzeninde zaten cılız olan değişim talebinde yıllar içerisinde kayda değer düşüşler yaşanmış. En büyük değişim talebi ekonomik alanda; ekonomik değişim talebi yıllar içerisinde daha da büyüyerek, 7 puanlık bir artışla, %47 den %54 e çıkmış.

21

22 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (1) Herkesin düşündükleri ni özgürce söyleyebilme si %91,2 %89,0 %5,8 %9,5 %3,0 %1,6 Seçimlerin serbest ve adil bir biçimde yapılması %90,5 %92,7 %5,7 %5,8 %3,8 %1,5 Devletin kimseye gelir durumundan veya eğitim seviyesinden ötürü ayrımcılık yapmaması %90,4 %91,4 %3,9 %6,6 %5,7 %1,9 Herkesin dini inanç ve ibadetinde serbest olması %90,1 %89,7 %6,6 %8,8 %3,3 %1,6 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

23 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (2) Vatandaşları n telefon, mektup, internet gibi yollarla serbestçe haberleşebil meleri %88,7 %90,8 %6,2 %7,2 %5,1 %2,1 Devletin kimseye cinsiyetinde n, dilinden, dininden, ailesinden, doğduğu yerden ötürü ayrımcılık yapmaması %88,6 %91,2 %5,9 %6,9 %5,4 %2,0 Siyasi partilerin eşit şartlar altında, serbestçe seslerini duyurup, rekabet edebilmeleri %88,2 %86,0 %7,0 %11,0 %4,8 %3,0 Herkesin serbestçe para kazanabilme si, iş kurabilmesi, mal ve mülk edinebilmesi %87,9 %89,8 %7,5 %6,9 %4,7 %3,2 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

24 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (3) Herkesin seçimlerde oy kullanabilme si ve aday olabilmesi %86,6 %87,6 %9,4 %11,0 Herkesin bir dine inanmamakt a serbest olması %86,5 %88,7 %10,5 %8,9 Müslüman olmayan vatandaşları n kendi dinlerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmel eri %86,0 %82,6 %10,1 %14,0 Herkesin dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına serbestçe üye olup, çalışabilmesi %84,2 %76,8 %9,0 %16,6 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

25 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (4) Gazete ve televizyon ların sansüre uğramada n serbestçe yayın yapabilme leri %78,8 %77,2 %16,0 %20,0 Anadili Türkçe olmayan vatandaşl arın kendi dillerini ve kültürleri ni serbestçe kullanıp, yaşatabil meleri %78,5 %77,1 %16,1 %18,3 Kimseye işkence yapılmam ası %72,3 %73,9 %23,5 %23,4 Herkesin derdini anlatmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme si %79,7 %67,5 %14,3 %27,2 Herkesin çoğunluğu nkinden farklı cinsel tercihleri ni (homoseks üellik gibi) serbestçe yaşayabil mesi %39,1 %38,1 %54,4 %57,7 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

26 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Herkesin düşündüklerini özgürce söyleyebilmesi Seçimlerin serbest ve adil bir biçimde yapılması Devletin kimseye gelir durumundan veya eğitim seviyesinden ötürü ayrımcılık yapmaması Herkesin dini inanç ve ibadetinde serbest olması Vatandaşların telefon, mektup, internet gibi yollarla serbestçe haberleşebilmeleri Devletin kimseye cinsiyetinden, dilinden, dininden, ailesinden, doğduğu yerden ötürü ayrımcılık yapmaması Siyasi partilerin eşit şartlar altında, serbestçe seslerini duyurup, rekabet edebilmeleri Herkesin serbestçe para kazanabilmesi, iş kurabilmesi, mal ve mülk edinebilmesi Herkesin seçimlerde oy kullanabilmesi ve aday olabilmesi Herkesin bir dine inanmamakta serbest olması Müslüman olmayan vatandaşların kendi dinlerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmeleri Herkesin dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına serbestçe üye olup, çalışabilmesi Herkesin derdini anlatmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilmesi Gazete ve televizyonların sansüre uğramadan serbestçe yayın yapabilmeleri Anadili Türkçe olmayan vatandaşların kendi dillerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmeleri Kimseye işkence yapılmaması Herkesin çoğunluğunkinden farklı cinsel tercihlerini (homoseksüellik gibi) serbestçe yaşayabilmesi Bu hak asla kısıtlanmamalıdır. %39,1 %72,3 %79,7 %78,8 %78,5 %91,2 %90,5 %90,4 %90,1 %88,7 %88,6 %88,2 %87,9 %86,6 %86,5 %86,0 %84,2

27 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme "Haklar devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir" diyenlerin oranında yıllar içerisinde büyük düşüşler olmamış. Demek ki, hakları içselleştirme anlamında belirgin bir zihniyet dönüşümü 'dan bugüne gerçekleşmemiş. Haklar devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir" diyenlerin oranında dan ye kayda değer düşüşlerin gözlendiği, bir başka deyişle daha fazla içselleştirilmiş, haklar aşağıda listelenmiştir. Bu hakların tümünün siyasi haklar olduğunun da altını çizmemiz gerekir.

28 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Toplantı ve gösterişi yürüyüşü yapma hakkı (13 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %27, 'de %14. Dernek ve sendika kurma hakkı (8 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %17, 'de %9. Siyasi partilerin eşit şartlarda rekabet etmesi (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %11, 'de %7. Düşünce ve ifade hürriyeti (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %10, 'de %6. Medyanın özgürce yayın yapması ve sansür edilmemesi (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %20, 'de %16.

29 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Öte yandan, işkence ve eşcinsellik söz konusu olduğunda toplumsal hassasiyette pozitif yönde hiç bir değişim olmadığını da not etmemiz gerekmektedir. "Kimseye işkence yapılmaması hakkı" gerektiğinde devlet tarafından bütünüyle askıya alınabilir, yani birilerine işkence yapılabilir, diyenlerin oranı 'da ve 'de neredeyse tıpatıp aynı oranda çıkmış: %23,4 ve %23,5. "Eşcinsellik gibi farklı cinsel tercihlerin serbestçe yaşanması hakkı" gerektiğinde devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir diyenlerin oranı da 'da %58 iken 'de neredeyse hiç değişmeyerek %54 çıkmış.

30

31

32 Dinsel İnançlar Hangi Kararlarda Dikkate Alınıyor? Dostlarınızı ve arkadaşlarınızı seçerken dini inançlarını %28,4 %30,7 %70,1 %68,5 Seçimlerde oy vereceğiniz siyasi parti liderini seçerken dini inançlarını %25,7 %35,9 %71,9 %62,9 Evleneceğiniz kişiyi seçerken dini inançlarını %17,6 %16,9 %81,2 %82,3 Dikkate almam Dikkate alırım Bilmiyor, cevap yok

33 Dindarlık Düzeyi : % 8,6 : % 7,5 : % 40,6 : % 41,2 : % 48,3 : % 49 %3,5%4,1 %1,2 %1,8 %2,8 %2,8 %1,6 %2,0 %21,7 %17,0 %18,0 %13,0 %15,4 %10,4 %10,3%12,2 %9,5 %6,8 %24,2 %17, Hiç dindar değil Tamamen dindar

34 Müslümanlar İçin İbadet Pratikleri, Namaz Kılma Sıklığı Yalnızca Ramazan da Her gün beş vakit Her gün en az bir defa Haftada birden fazla Her Cuma %5,0 %3,1 %6,6 %6,3 %8,6 %11,9 %19,1 %18,8 %33,5 %28,2 Yalnızca bayramlarda Hayır, kılmam Cevap yok %4,9 %4,7 %4,0 %18,7 %20,5 Fikri yok, bilmiyor %0,9 %0,5

35 Müslümanlar İçin İbadet Pratikleri, Oruç Tutma Bütün Ramazan ayı boyunca ve diğer dini günlerde %10,2 %18,7 Bütün Ramazan ayı boyunca %53,1 %60,4 Ramazan da imkan buldukça %18,9 Hiç tutmam %6,4 %12,3

36 İbadet etmeyenlerden veya dine uygun yaşamayanlardan rahatsız olunuyor mu? Ramazan da oruç tutmayanlar %25,4 %33,3 %73,3 %66,1 Namaz kılmayanlar %18,6 %26,4 %80,1 %72,9 Başını örtmeyen kadınlar %14,1 %21,9 %85,0 %77,7 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

37 Dinsellik Karşısındaki Tutumlarımız Toplu Değerlendirme Dindarlık seviyesinde dan ye kayda değer bir değişim olmamış. Namaz ve oruç gibi temel ibdatlerin yerine getirilmesinde bir gevşeme meydana gelmiş. Dini kurallara uygun yaşamayanlardan ve ibadetlerini yerine getirmeyenlerden rahatsız olanların oranı azalmış. Buna karşılık, seçimlerde hangi partiye oy vereceğime karar verirken, bu partinin liderinin dini inançlarını hesaba katarım diyenlerin oranı da %63 iken, yaklaşık 10 puan artarak, de %72 ye yükselmiş.

38

39 Hangi Cinsel Yaşantı Biçimleri Bizi Rahatsız Ediyor 1? Eşcinsell er Evlenme den aynı evde oturan kadınerkek çiftler Küpe takmış erkekler Açık giyinen kadınlar Flört eden gençler Tek başına bir evde yaşayan kadınlar Boşanmış kadınlar %68,2 %72,8 %29,1 %25,7 %56,7 %41,6 %60,9 %38,0 %41,9 %56,8 %52,8 %46,6 %34,6 %64,8 %52,0 %47,6 %39,0 %59,4 %40,3 %58,9 %15,7 %82,6 %18,0 %81,1 %11,2 %87,5 %15,3 %84,0 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

40 Hangi Cinsel Yaşantı Biçimleri Bizi Rahatsız Ediyor 2? Annebabalarının ve büyüklerinin sözünü dinlemeyip, kendi bildiği gibi davranan gençler %77,4 %80,1 %22,1 %19,3 Barlara, diskoteklere, gece kulüplerine gidenler İçki içenler %52,2 %64,6 %48,9 %60,5 %46,0 %34,8 %49,2 %38,8 Televizyond a seyrettiğim bir filmdeki açık-saçık sahneler %54,9 %58,5 %43,4 %40,6 Çalışan kadınlar %8,1 %9,7 %90,9 %89,7 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

41 Kürtajın Kabul Edilme Şartları Eğer kadının sağlığı hamilelikten dolayı ciddi bir tehdit altındaysa... Eğer bebeğin ciddi bir sağlık sorunuyla doğma olasılığı varsa... Eğer kadın tecavüz ya da benzeri bir nedenden dolayı hamile kalmışsa... Eğer kadın evli değilse ve çocuğun babasıyla evlenmek istemiyorsa... Eğer kadın herhangi bir nedenden dolayı çocuğu doğurmak istemezse... Eğer aile çok yoksulsa ve daha fazla çocuğun bakımını üstlenemiyorsa... Eğer kadın evliyse ve daha fazla çocuk istemiyorsa... %84,3 %75,4 %70,1 %58,3 %56,3 %54,1 %50,4 %13,3 %22,5 %26,1 %38,0 %41,3 %43,3 %47,3 Kabul edilebilir Kabul edilemez Bilmiyor, cevap yok

42 Cinsellik Karşısındaki Rahatsızlığımız: Toplu Değerlendirme Kendi normalimize göre farklı gördüğümüz cinsellik görüntülerinden, sembollerinden ve cinsel yaşantı biçimlerinden rahatsız olanların oranında dan ye az da olsa düşüşler yaşanmış. Bir başka deyişle, cinsellik konusunda biraz daha rahat bir toplum olmuşuz. Nitekim: Açık giyinen kadınlardan rahatsız olanların oranı da %52 den de %35 e düşmüş (17 puanlık bir düşüş). Alkollü içki içenlerden rahatsız olanların oranı da %65 den de %52 ye düşmüş (13 puanlık bir düşüş). Bara, gece kulübüne gidenlerden rahatsız olanların oranı da %61 den de %49 a düşmüş (12 puanlık bir düşüş). Küpe takmış erkeklerden rahatsız olanların oranı ise da %53 den de %42 ye düşmüş (11 puanlık bir düşüş). Kürtaj konusunda ise, tamamen isteğe bağlı kürtajlarda bile toplumda genel bir onaylama eğiliminin bulunduğunu (%50 onaylayana karşılık %47 onaylamayan); daha fazla çocuk istememe; yoksulluk; hele hele tecavüz veya annenin veya bebeğin sağlık sorunları söz konusu ise, bu onaylamanın çok büyük oranda arttığını (sağlık sorunlarına yol açacaksa %84 onaylayana karşılık %13 onaylamayan) not etmemiz gerekiyor.

43

44 Başörtüsü, Müslümanlık, Modernlik Başını örten bir kadın da, erkeklerle eşit haklara sahip ve çağdaş bir kadın olabilir. %88,3 %84,5 %9,9 %14,6 Başı örtülü de olsa, başı açık da olsa, bütün kadınlar erkekler tarafından baskı altında tutulmakta ve ezilmektedirler. %71,0 %64,5 %26,8 %34,3 Kendisine Müslümanım diyen her kadın başını örtmelidir. %37,5 %38,8 %60,8 %60,0 Başını örtmeyen kadınlar müslüman sayılmazlar. %16,0 %18,9 %81,8 %79,3 Katılıyorum Katılmıyorum Bilmiyor, cevap yok

45 Başörtüsü, Müslümanlık, Modernlik: Toplu Değerlendirme Başörtüsü ve Modernlik: Başörtülü kadınların erkeklerle hukuksal, siyasal ve ekonomik eşitliği; başörtülü bir kadının modern bir kadın olma hakkı ve yetisi; ve tüm kadınların, ister başları örtülü, ister başları açık olsun, erkek egemen toplumda benzer baskılara maruz kaldıkları yönündeki tutumlarda küçük de olsa pozitif değişimler gerçekleşmiş. Başörtüsü ve Müslümanlık: Müslüman bir kadının başını örtmesinin gerektiği veya başını örtmeyen bir kadının Müslüman sayılamayacağı yolundaki tutumlarda yıllar içerisinde hemen hiç bir değişiklik olmamış.

46 BİZE GÖRE İDEAL KADIN: EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU... (1) Kadınlar ve erkekler siyasette, iş hayatında, toplum içinde ve aile hayatında her bakımdan eşit haklara sahip olmalıdırlar. %9,9 %11,8 %87,6 %86,8 Kadınlar da erkeklerin çalıştığı her işte aynı başarıyla çalışabilirler. %16,1 %19,8 %82,3 %79,1 Bir kadının namuslu olması başka her türlü özelliğinden daha önemlidir. %17,3 %21,0 %81,0 %78,0 Evli kadınların esas görevi kocalarına evde hizmet etmek, işlerinde karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeleri için onlara destek olmaktır. %27,8 %30,5 %70,2 %68,9 Katılmıyorum Katılıyorum Bilmiyor, cevap yok

47 BİZE GÖRE İDEAL KADIN: EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU... (2) Bir erkeğin şerefi, karısının namusuna bağlıdır. %31,4 %28,4 %67,4 %71,0 Eğer çalışan bir kadın bu yüzden ev işlerini, çocuklarının bakımını ve kocasına vereceği hizmeti aksatıyorsa, o zaman işini bırakmalı ve ev kadını olmalıdır. %36,3 %33,7 %61,0 %65,3 Bir erkek karısına gerekli görürse dayak atabilir. %78,2 %75,4 Katılmıyorum Katılıyorum Bilmiyor, cevap yok %20,1 %23,3

48 EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU KADIN İDEALİMİZ: Toplu Değerlendirme Türkiye de muhafazakarlığın, deyim yerindeyse çelik çekirdeğini, kadının aile içerisindeki (eş ve anne olarak) rolüne ilişkin tutumlar oluşturmaktadır. Türkiye de ideal kadın erkeklerle hukuken eşit; gerektiğinde çalışıp para da kazanan, ama aile içerisindeki anne ve eş rollerini asla aksatmayan ve ev içi görevlerini aksatıyorsa işini bırakan; ve namus kodlarının dışına çıkarak kocasının şerefine halel getirmeyen bir kadın tipidir.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKIYE YE İÇERİDEN BAKIŞ: YÜKSELEN İSLAMI ORTA SINIF

TÜRKIYE YE İÇERİDEN BAKIŞ: YÜKSELEN İSLAMI ORTA SINIF TÜRKIYE YE İÇERİDEN BAKIŞ: YÜKSELEN İSLAMI ORTA SINIF Türkiye ye İçeriden Bakış: Yükselen İslami Orta Sınıf TESEV Yazar Etyen Mahçupyan Odak Grup Çalışması SAM Araştırma Şirketi Rapor Hazırlık Şubat 2014

Detaylı

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakan Yılmaz Araştırma Sonuçları Sunumu Ekim 2012 Boğaziçi Üniversitesi Açık Toplum Vakfı 1 24 Ekim 2007 Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014 Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir M. K. Atatürk 1923 İzmir 1 GİRİŞ Kadın Partisi, Türkiye nin kemikleşmiş politik rant

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

Biz lik, Öteki lik, Ötekileştirme ve Ayrımcılık: Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler NİHAİ İÇERİKSEL RAPOR 2 TEMMUZ 2010.

Biz lik, Öteki lik, Ötekileştirme ve Ayrımcılık: Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler NİHAİ İÇERİKSEL RAPOR 2 TEMMUZ 2010. 1 Biz lik, Öteki lik, Ötekileştirme ve Ayrımcılık: Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler NİHAİ İÇERİKSEL RAPOR 2 TEMMUZ 2010 Hakan Yılmaz ALINTILAR İÇİN REFERANS VERME BİÇİMİ Hakan Yılmaz. 2010. 'Türkiye'de

Detaylı

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - 2012 Türkiye Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Murat Somer 6 Şubat 2008 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0708.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 20. Ders Dökümü 9 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Mutlaka fark etmişsinizdir ki, ben konuya dünya çapında odaklandığım için dersin çoğunda, hatırı sayılır bir

Detaylı

KONDA GEZİ RAPORU. Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi?

KONDA GEZİ RAPORU. Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi? KONDA GEZİ RAPORU Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi? Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 2. GEZİ PARKINDAKİLER... 4 2.1. Araştırma Nasıl Yapıldı?... 4 2.2. Gezi Parkındakilerin

Detaylı

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI 2008 DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ BİRLEŞİK METAL-İŞ Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İstanbul Tel: 0216 380 8590 Fax: 0216 410 6626 www.birlesikmetal.org bilgi@birlesikmetal.org Basım

Detaylı

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Nurten Kara Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Toplumun genelinde, aralarındaki

Detaylı

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu A Anket No:... id. [ ] Versiyon Kodu:... ver. [ - 1 - ] Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu Blok No:... blok. [ ] Blok İçi Sıra No:... blokici. [ ] İl:... il. [ ] İlçe:... ilce. [ ] Mahalle

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ

1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Köylerden Şehirlere kitabında yayımlanmıştır: 75 Yılda Köylerden Şehirlere, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 305-322. 1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ Pınar İlkkaracan

Detaylı

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ Araştırma Ekibi Filiz Kardam İlknur Yüksel Mesut

Detaylı

DOĞU ANADOLU DA KADIN VE AİLE

DOĞU ANADOLU DA KADIN VE AİLE Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 173-192. DOĞU ANADOLU DA KADIN VE AİLE Pınar İlkkaracan Giriş

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kadın Gazetecilerin Konumu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kadın Gazetecilerin Konumu Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kadın Gazetecilerin Konumu Yonca Aybay 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi Ev sahibi Dubai 27 Kasım da Paris teki OECD binasında yapılan EXPO 2020 nin hangi şehirde düzenleneceği belli oldu. Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul toplantısına İzmir, Ekaterinburg, Dubai ve Sao

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 Profesör Robert Wyman: Bugün size biraz daha rakam vereceğim. Kaçınız rakamları seversiniz? Rakamlar olmaksızın yaşayamazsınız. Size

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR PROJESİ TÜRKİYE DE FARKLI OLMAK Din ve Muhafazakarlık Ekseninde Ötekileştirilenler Binnaz Toprak (Proje Sorumlusu) İrfan Bozan Tan Morgül Nedim Şener

Detaylı

ġerġat KANUNU ve BATI AVRUPA DA ĠSLAMÎ ĠDEOLOJĠ REHBERĠ 2007 2009

ġerġat KANUNU ve BATI AVRUPA DA ĠSLAMÎ ĠDEOLOJĠ REHBERĠ 2007 2009 ġerġat KANUNU ve BATI AVRUPA DA ĠSLAMÎ ĠDEOLOJĠ REHBERĠ 2007 2009 Dr İrfan El Alevi * Stephen Süleyman Schwartz * Kemal Hasani * Veli Şirin * Davut Davuti * Dr Kanta Ahmed Centre for Islamic Pluralism

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

CİNSELLİĞİMİZ VAR! 8. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2000

CİNSELLİĞİMİZ VAR! 8. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2000 CİNSELLİĞİMİZ VAR! 8. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2000 EDİTÖR Deniz Kaynak 8. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru Batık - Liz

Detaylı