Araştırma Hakkında...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Hakkında..."

Transkript

1

2

3 Araştırma Hakkında... Araştırmanın veri toplama aşaması Mart-Nisan aylarında, 16 ilin kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkiye 18 yaş ve üstü nüfusunu temsil eden 1200 kişilik bir örneklem kullanılmıştır. Tüm görüşmeler hanelerde yüzyüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

4 Muhafazakarlığın Boyutları (A) KİŞİSEL MUHAFAZAKARLIK ALGILAMALARI: KENDİMİZİ NE ÖLÇÜDE VE NERELERDE MUHAFAZAKAR GÖRÜYORUZ? (B) MUHAFAZAKARLIĞIN KAMUSAL-SİYASAL BOYUTLARI: DEĞİŞİM ve STATÜKO, GELENEK ve YENİLİK, ÖZGÜRLÜK ve GÜVENLİK (B1) Değişim Karşısındaki Tutumlarımız: Değişimci miyiz, Statükocu mu? (B2) Gelenekler Karşısındaki Tutumlarımız: Gelenekçi miyiz, Yenilikçi mi? (B3) Haklar ve Özgürlükler Karşısındaki Tutumlarımız: Özgürlük ve Güvenlik, Hak ve Otorite Arasında Nasıl Bir Denge Kuruyoruz? (C) MUHAFAZAKARLIĞIN ÖZEL-KİŞİSEL BOYUTLARI: DİN, CİNSİYET, KADIN (C1) Dinsellik Karşısındaki Tutumlarımız: Kişisel Kararlarımızda Dinsel İnançlarımız Ne Kadar Etkili? (C2) Cinsellik Karşısındaki Tutumlarımız: Cinsel Hayat Görüntülerine Nasıl Tepkiler Veriyoruz? Kürtaj Hakkını Ne Zaman Kabul Edilir Buluyoruz? (C3) Kadının Konumu Hakkındaki Tutumlarımız: İdeal Kadını Nasıl Tanımlıyoruz? Başörtüsü, Dindarlık ve Modernlik İlişkisini Nasıl Kuruyoruz?

5

6 Kadın-Erkek İlişkilerinde Muhafazakarlık... : % 15,7 : % 21,1 : % 49,9 : % 39,5 : % 30 : % 35,2 %12,6 %8,6 %4,5 %2,6 %3,7 %4,8 %15,8 %16,7 %20,4 %16,7 %11,2 %14,1 %12,8 %5,5 %11,5 %8,0 %9,4 %3,4 %5,8 %3, Kendimi hiç muhafazakar bulmuyorum Kendimi tamamen muhafazakar buluyorum

7 Siyasal Görüşlerde Muhafazakarlık... : % 17,2 : % 24,2 : % 49,2 : % 39,9 : % 27,5 : % 29,7 %15,4 %10,0 %4,1 %2,1 %5,1%4,7%3,8 %4,3 %20,2 %17,0 %14,2 %14,2 %12,1 %7,9 %7,5 %9,1 %5,4 %10,0 %4,1 %16, Kendimi hiç muhafazakar bulmuyorum Kendimi tamamen muhafazakar buluyorum

8 Kişisel Muhafazakarlık Algılamaları - Değerlendirme Muhafazakarlıkta "ılımlılaşma" ve "ana akımlaşma" eğilimi gözleniyor... Gerek siyasal, gerekse de özel hayata ilişkin muhafazakarlık tutumlarında uç noktalardan ortalara doğru bir toplaşma eğilimi ortaya çıkmış. Bir başka deyişle, hem siyaset, hem de özel hayat hakkındaki muhafazakar tutumlarda, kendini muhafazakar bulmayanların oranı da, kendini çok muhafazakar bulanların oranı da azalmış. Buna karşılık, muhafazakarlığını orta seviyede değerlendirenlerin oranı artmış.

9 Muhafaza Edilmesi Gereken En Önemli Toplumsal Kurum... Devlet Din Millet %15,5 %18,8 %22,2 %22,2 %11,0 %10,5 Aile %50,4 %45,6 Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %0,4 %0,8 %0,6 %2,0

10 Muhafaza Edilmesi Gereken Önemli Toplumsal Kurum...- Değerlendirme En En çok muhafaza edilmek istenen kurum olan aile nin başat konumu dan ye daha da pekişmiş görünüyor. Aile, muhafazakarlığın kutbu olarak yükselirken, din ve millet i muhafaza etmek isteyenler neredeyse tamamen aynı kalmış; devlet i muhafaza edilmesi gereken kurumların başına koyanların oranı ise azalmış.

11 Muhafaza Edilmesi Gereken En Önemli Siyasal Değer... Özgürlük Eşitlik %42,5 %37,4 %41,8 %41,6 Dayanışma %13,6 %17,4 Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %0,6 %0,5 %1,6 %3,0

12 İnsan Zayıftır, Başında Bir Otorite Bulunmazsa Yanlış Yola Sapar... Tamamen katılıyorum Biraz katılıyorum Pek katılmıyorum Hiç katılmıyorum %25,1 %36,8 %35,2 %32,9 %14,8 %15,8 %19,4 %9,1 Katılıyorum : % 60 : % 70 Katılmıyorum : % 34 : % 25 Bilmiyor, cevap yok %5,5 %5,4 İnsanların çoğu zayıf karakterlidir, iyiyi ve kötüyü ayırt edemez. Bu nedenle, insanları doğru yolda tutacak, yanlış yapmalarını engelleyecek bir gücün mutlaka başlarında bulunması gerekmektedir."

13 Herkes Hayatta Layık Olduğu Yerdedir ve Haddini Bilmelidir... Tamamen katılıyorum Biraz katılıyorum %35,4 %43,8 %27,6 %29,4 Katılıyorum : % 63 : % 73 Pek katılmıyorum Hiç katılmıyorum Bilmiyor, cevap yok %15,0 %11,4 %16,1 %10,4 %6,0 %5,1 Katılmıyorum : % 31 : % 22 "Herkes kendi zekâsına, kendi yeteneklerine ve kendi yaptıklarına göre toplum içerisinde layık olduğu yere gelir. Bu yüzden, herkes bulunduğu yere razı olmalı, başkalarının yerine göz dikmemelidir."

14 Bireyleşme ve Otoriteye İtaat Eğilimleri - Değerlendirme Toplumda "bireyleşme" sürecinin hızlandığı görülüyor... Bireyleşmenin derinleştiğinin ve yaygınlaştığının en temel göstergesi olarak, "eşitlik, dayanışma, özgürlük" değerleri arasında "özgürlük" en çok tercih edilen temel değer olarak "eşitlik"in önüne geçmiş. Oysa, bundan altı yıl önce, halkın gözünde, bu üç değer arasında "eşitlik" açık ara birinci gelmişti. "Eşitlik" değerini en çok tercih edilen temel değer olarak seçenlerin oranı yıllar içinde sabit kalmış. Buna karşılık, "özgürlük" diyenlerdeki yükseliş, "dayanışma" yanıtını verenlerin oranındaki ciddi bir düşüşten kaynaklanmış. Bireyleşmenin önünde engel olan iki temel muhafazakar değeri savunanların oranında yıllar içinde bir düşüş meydana gelmiş: birincisi, "insan zayıftır; yanlış yola sapmaması için, başında mutlaka onu doğru yola sevkedecek bir otoritenin bulunması gerekir"; ikincisi ise, "herkes hayatta layık olduğu yerdedir ve haddini aşmamalıdır".

15 (B) Muhafazakarlığın Kamusal-Siyasal Boyutları: Değişim vs Statüko Gelenek vs Yenilik Özgürlük vs Güvenlik

16

17 Hayatımız Değişmeli mi, Aynı mı Kalmalı? Hayatımız tamamen değişmelidir %14,2 %29,1 Hayatımızın pek az tarafı olduğu gibi sürmeli, büyük bölümü değişmelidir Hayatımızın büyük bölümü olduğu gibi sürmeli, pek az tarafı değişmelidir Hayatımız olduğu gibi sürmelidir Bilmiyor, cevap yok %25,3 %33,9 %30,0 %19,3 %23,9 %14,8 %6,6 %2,8

18 Hayatımız Değişmeli mi, Aynı mı Kalmalı? Değerlendirme Toplum daha "statükocu" bir tutuma kaymış. Bir başka deyişle, toplumsal ve siyasal hayatta değişim isteyenlerin oranı büyük ölçüde azalmış ve değişim istemeyenlerin oranı ise aynı ölçüde artmış. Hayatımız değişmelidir diyenler: :%63 :%40 Hayatımız aynı kalsın diyenler: :%34 :%54

19 Elinizde Olsa, Hayatımızın Neresini Değiştirirdiniz? Ekonomik düzenimizi değiştirirdim, Devlet yapımızı değiştirirdim, Aile yapımızı değiştirirdim, Siyasal düzenimizi değiştirirdim, Sosyal yapımızı değiştirirdim, Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %10,2 %13,7 %9,8 %9,7 %9,6 %8,8 %7,6 %13,3 %4,1 %3,6 %4,6 %3,5 %54,1 %47,3

20 Elinizde Olsa, Hayatımızın Neresini Değiştirirdiniz? - Değerlendirme Aile yapısı, sosyal yapı ve siyasal rejim alanlarında değişim talebi çok az; sosyal yapıda ve devlet düzeninde zaten cılız olan değişim talebinde yıllar içerisinde kayda değer düşüşler yaşanmış. En büyük değişim talebi ekonomik alanda; ekonomik değişim talebi yıllar içerisinde daha da büyüyerek, 7 puanlık bir artışla, %47 den %54 e çıkmış.

21

22 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (1) Herkesin düşündükleri ni özgürce söyleyebilme si %91,2 %89,0 %5,8 %9,5 %3,0 %1,6 Seçimlerin serbest ve adil bir biçimde yapılması %90,5 %92,7 %5,7 %5,8 %3,8 %1,5 Devletin kimseye gelir durumundan veya eğitim seviyesinden ötürü ayrımcılık yapmaması %90,4 %91,4 %3,9 %6,6 %5,7 %1,9 Herkesin dini inanç ve ibadetinde serbest olması %90,1 %89,7 %6,6 %8,8 %3,3 %1,6 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

23 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (2) Vatandaşları n telefon, mektup, internet gibi yollarla serbestçe haberleşebil meleri %88,7 %90,8 %6,2 %7,2 %5,1 %2,1 Devletin kimseye cinsiyetinde n, dilinden, dininden, ailesinden, doğduğu yerden ötürü ayrımcılık yapmaması %88,6 %91,2 %5,9 %6,9 %5,4 %2,0 Siyasi partilerin eşit şartlar altında, serbestçe seslerini duyurup, rekabet edebilmeleri %88,2 %86,0 %7,0 %11,0 %4,8 %3,0 Herkesin serbestçe para kazanabilme si, iş kurabilmesi, mal ve mülk edinebilmesi %87,9 %89,8 %7,5 %6,9 %4,7 %3,2 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

24 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (3) Herkesin seçimlerde oy kullanabilme si ve aday olabilmesi %86,6 %87,6 %9,4 %11,0 Herkesin bir dine inanmamakt a serbest olması %86,5 %88,7 %10,5 %8,9 Müslüman olmayan vatandaşları n kendi dinlerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmel eri %86,0 %82,6 %10,1 %14,0 Herkesin dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına serbestçe üye olup, çalışabilmesi %84,2 %76,8 %9,0 %16,6 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

25 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (4) Gazete ve televizyon ların sansüre uğramada n serbestçe yayın yapabilme leri %78,8 %77,2 %16,0 %20,0 Anadili Türkçe olmayan vatandaşl arın kendi dillerini ve kültürleri ni serbestçe kullanıp, yaşatabil meleri %78,5 %77,1 %16,1 %18,3 Kimseye işkence yapılmam ası %72,3 %73,9 %23,5 %23,4 Herkesin derdini anlatmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme si %79,7 %67,5 %14,3 %27,2 Herkesin çoğunluğu nkinden farklı cinsel tercihleri ni (homoseks üellik gibi) serbestçe yaşayabil mesi %39,1 %38,1 %54,4 %57,7 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

26 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Herkesin düşündüklerini özgürce söyleyebilmesi Seçimlerin serbest ve adil bir biçimde yapılması Devletin kimseye gelir durumundan veya eğitim seviyesinden ötürü ayrımcılık yapmaması Herkesin dini inanç ve ibadetinde serbest olması Vatandaşların telefon, mektup, internet gibi yollarla serbestçe haberleşebilmeleri Devletin kimseye cinsiyetinden, dilinden, dininden, ailesinden, doğduğu yerden ötürü ayrımcılık yapmaması Siyasi partilerin eşit şartlar altında, serbestçe seslerini duyurup, rekabet edebilmeleri Herkesin serbestçe para kazanabilmesi, iş kurabilmesi, mal ve mülk edinebilmesi Herkesin seçimlerde oy kullanabilmesi ve aday olabilmesi Herkesin bir dine inanmamakta serbest olması Müslüman olmayan vatandaşların kendi dinlerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmeleri Herkesin dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına serbestçe üye olup, çalışabilmesi Herkesin derdini anlatmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilmesi Gazete ve televizyonların sansüre uğramadan serbestçe yayın yapabilmeleri Anadili Türkçe olmayan vatandaşların kendi dillerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmeleri Kimseye işkence yapılmaması Herkesin çoğunluğunkinden farklı cinsel tercihlerini (homoseksüellik gibi) serbestçe yaşayabilmesi Bu hak asla kısıtlanmamalıdır. %39,1 %72,3 %79,7 %78,8 %78,5 %91,2 %90,5 %90,4 %90,1 %88,7 %88,6 %88,2 %87,9 %86,6 %86,5 %86,0 %84,2

27 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme "Haklar devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir" diyenlerin oranında yıllar içerisinde büyük düşüşler olmamış. Demek ki, hakları içselleştirme anlamında belirgin bir zihniyet dönüşümü 'dan bugüne gerçekleşmemiş. Haklar devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir" diyenlerin oranında dan ye kayda değer düşüşlerin gözlendiği, bir başka deyişle daha fazla içselleştirilmiş, haklar aşağıda listelenmiştir. Bu hakların tümünün siyasi haklar olduğunun da altını çizmemiz gerekir.

28 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Toplantı ve gösterişi yürüyüşü yapma hakkı (13 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %27, 'de %14. Dernek ve sendika kurma hakkı (8 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %17, 'de %9. Siyasi partilerin eşit şartlarda rekabet etmesi (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %11, 'de %7. Düşünce ve ifade hürriyeti (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %10, 'de %6. Medyanın özgürce yayın yapması ve sansür edilmemesi (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %20, 'de %16.

29 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Öte yandan, işkence ve eşcinsellik söz konusu olduğunda toplumsal hassasiyette pozitif yönde hiç bir değişim olmadığını da not etmemiz gerekmektedir. "Kimseye işkence yapılmaması hakkı" gerektiğinde devlet tarafından bütünüyle askıya alınabilir, yani birilerine işkence yapılabilir, diyenlerin oranı 'da ve 'de neredeyse tıpatıp aynı oranda çıkmış: %23,4 ve %23,5. "Eşcinsellik gibi farklı cinsel tercihlerin serbestçe yaşanması hakkı" gerektiğinde devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir diyenlerin oranı da 'da %58 iken 'de neredeyse hiç değişmeyerek %54 çıkmış.

30

31

32 Dinsel İnançlar Hangi Kararlarda Dikkate Alınıyor? Dostlarınızı ve arkadaşlarınızı seçerken dini inançlarını %28,4 %30,7 %70,1 %68,5 Seçimlerde oy vereceğiniz siyasi parti liderini seçerken dini inançlarını %25,7 %35,9 %71,9 %62,9 Evleneceğiniz kişiyi seçerken dini inançlarını %17,6 %16,9 %81,2 %82,3 Dikkate almam Dikkate alırım Bilmiyor, cevap yok

33 Dindarlık Düzeyi : % 8,6 : % 7,5 : % 40,6 : % 41,2 : % 48,3 : % 49 %3,5%4,1 %1,2 %1,8 %2,8 %2,8 %1,6 %2,0 %21,7 %17,0 %18,0 %13,0 %15,4 %10,4 %10,3%12,2 %9,5 %6,8 %24,2 %17, Hiç dindar değil Tamamen dindar

34 Müslümanlar İçin İbadet Pratikleri, Namaz Kılma Sıklığı Yalnızca Ramazan da Her gün beş vakit Her gün en az bir defa Haftada birden fazla Her Cuma %5,0 %3,1 %6,6 %6,3 %8,6 %11,9 %19,1 %18,8 %33,5 %28,2 Yalnızca bayramlarda Hayır, kılmam Cevap yok %4,9 %4,7 %4,0 %18,7 %20,5 Fikri yok, bilmiyor %0,9 %0,5

35 Müslümanlar İçin İbadet Pratikleri, Oruç Tutma Bütün Ramazan ayı boyunca ve diğer dini günlerde %10,2 %18,7 Bütün Ramazan ayı boyunca %53,1 %60,4 Ramazan da imkan buldukça %18,9 Hiç tutmam %6,4 %12,3

36 İbadet etmeyenlerden veya dine uygun yaşamayanlardan rahatsız olunuyor mu? Ramazan da oruç tutmayanlar %25,4 %33,3 %73,3 %66,1 Namaz kılmayanlar %18,6 %26,4 %80,1 %72,9 Başını örtmeyen kadınlar %14,1 %21,9 %85,0 %77,7 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

37 Dinsellik Karşısındaki Tutumlarımız Toplu Değerlendirme Dindarlık seviyesinde dan ye kayda değer bir değişim olmamış. Namaz ve oruç gibi temel ibdatlerin yerine getirilmesinde bir gevşeme meydana gelmiş. Dini kurallara uygun yaşamayanlardan ve ibadetlerini yerine getirmeyenlerden rahatsız olanların oranı azalmış. Buna karşılık, seçimlerde hangi partiye oy vereceğime karar verirken, bu partinin liderinin dini inançlarını hesaba katarım diyenlerin oranı da %63 iken, yaklaşık 10 puan artarak, de %72 ye yükselmiş.

38

39 Hangi Cinsel Yaşantı Biçimleri Bizi Rahatsız Ediyor 1? Eşcinsell er Evlenme den aynı evde oturan kadınerkek çiftler Küpe takmış erkekler Açık giyinen kadınlar Flört eden gençler Tek başına bir evde yaşayan kadınlar Boşanmış kadınlar %68,2 %72,8 %29,1 %25,7 %56,7 %41,6 %60,9 %38,0 %41,9 %56,8 %52,8 %46,6 %34,6 %64,8 %52,0 %47,6 %39,0 %59,4 %40,3 %58,9 %15,7 %82,6 %18,0 %81,1 %11,2 %87,5 %15,3 %84,0 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

40 Hangi Cinsel Yaşantı Biçimleri Bizi Rahatsız Ediyor 2? Annebabalarının ve büyüklerinin sözünü dinlemeyip, kendi bildiği gibi davranan gençler %77,4 %80,1 %22,1 %19,3 Barlara, diskoteklere, gece kulüplerine gidenler İçki içenler %52,2 %64,6 %48,9 %60,5 %46,0 %34,8 %49,2 %38,8 Televizyond a seyrettiğim bir filmdeki açık-saçık sahneler %54,9 %58,5 %43,4 %40,6 Çalışan kadınlar %8,1 %9,7 %90,9 %89,7 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

41 Kürtajın Kabul Edilme Şartları Eğer kadının sağlığı hamilelikten dolayı ciddi bir tehdit altındaysa... Eğer bebeğin ciddi bir sağlık sorunuyla doğma olasılığı varsa... Eğer kadın tecavüz ya da benzeri bir nedenden dolayı hamile kalmışsa... Eğer kadın evli değilse ve çocuğun babasıyla evlenmek istemiyorsa... Eğer kadın herhangi bir nedenden dolayı çocuğu doğurmak istemezse... Eğer aile çok yoksulsa ve daha fazla çocuğun bakımını üstlenemiyorsa... Eğer kadın evliyse ve daha fazla çocuk istemiyorsa... %84,3 %75,4 %70,1 %58,3 %56,3 %54,1 %50,4 %13,3 %22,5 %26,1 %38,0 %41,3 %43,3 %47,3 Kabul edilebilir Kabul edilemez Bilmiyor, cevap yok

42 Cinsellik Karşısındaki Rahatsızlığımız: Toplu Değerlendirme Kendi normalimize göre farklı gördüğümüz cinsellik görüntülerinden, sembollerinden ve cinsel yaşantı biçimlerinden rahatsız olanların oranında dan ye az da olsa düşüşler yaşanmış. Bir başka deyişle, cinsellik konusunda biraz daha rahat bir toplum olmuşuz. Nitekim: Açık giyinen kadınlardan rahatsız olanların oranı da %52 den de %35 e düşmüş (17 puanlık bir düşüş). Alkollü içki içenlerden rahatsız olanların oranı da %65 den de %52 ye düşmüş (13 puanlık bir düşüş). Bara, gece kulübüne gidenlerden rahatsız olanların oranı da %61 den de %49 a düşmüş (12 puanlık bir düşüş). Küpe takmış erkeklerden rahatsız olanların oranı ise da %53 den de %42 ye düşmüş (11 puanlık bir düşüş). Kürtaj konusunda ise, tamamen isteğe bağlı kürtajlarda bile toplumda genel bir onaylama eğiliminin bulunduğunu (%50 onaylayana karşılık %47 onaylamayan); daha fazla çocuk istememe; yoksulluk; hele hele tecavüz veya annenin veya bebeğin sağlık sorunları söz konusu ise, bu onaylamanın çok büyük oranda arttığını (sağlık sorunlarına yol açacaksa %84 onaylayana karşılık %13 onaylamayan) not etmemiz gerekiyor.

43

44 Başörtüsü, Müslümanlık, Modernlik Başını örten bir kadın da, erkeklerle eşit haklara sahip ve çağdaş bir kadın olabilir. %88,3 %84,5 %9,9 %14,6 Başı örtülü de olsa, başı açık da olsa, bütün kadınlar erkekler tarafından baskı altında tutulmakta ve ezilmektedirler. %71,0 %64,5 %26,8 %34,3 Kendisine Müslümanım diyen her kadın başını örtmelidir. %37,5 %38,8 %60,8 %60,0 Başını örtmeyen kadınlar müslüman sayılmazlar. %16,0 %18,9 %81,8 %79,3 Katılıyorum Katılmıyorum Bilmiyor, cevap yok

45 Başörtüsü, Müslümanlık, Modernlik: Toplu Değerlendirme Başörtüsü ve Modernlik: Başörtülü kadınların erkeklerle hukuksal, siyasal ve ekonomik eşitliği; başörtülü bir kadının modern bir kadın olma hakkı ve yetisi; ve tüm kadınların, ister başları örtülü, ister başları açık olsun, erkek egemen toplumda benzer baskılara maruz kaldıkları yönündeki tutumlarda küçük de olsa pozitif değişimler gerçekleşmiş. Başörtüsü ve Müslümanlık: Müslüman bir kadının başını örtmesinin gerektiği veya başını örtmeyen bir kadının Müslüman sayılamayacağı yolundaki tutumlarda yıllar içerisinde hemen hiç bir değişiklik olmamış.

46 BİZE GÖRE İDEAL KADIN: EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU... (1) Kadınlar ve erkekler siyasette, iş hayatında, toplum içinde ve aile hayatında her bakımdan eşit haklara sahip olmalıdırlar. %9,9 %11,8 %87,6 %86,8 Kadınlar da erkeklerin çalıştığı her işte aynı başarıyla çalışabilirler. %16,1 %19,8 %82,3 %79,1 Bir kadının namuslu olması başka her türlü özelliğinden daha önemlidir. %17,3 %21,0 %81,0 %78,0 Evli kadınların esas görevi kocalarına evde hizmet etmek, işlerinde karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeleri için onlara destek olmaktır. %27,8 %30,5 %70,2 %68,9 Katılmıyorum Katılıyorum Bilmiyor, cevap yok

47 BİZE GÖRE İDEAL KADIN: EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU... (2) Bir erkeğin şerefi, karısının namusuna bağlıdır. %31,4 %28,4 %67,4 %71,0 Eğer çalışan bir kadın bu yüzden ev işlerini, çocuklarının bakımını ve kocasına vereceği hizmeti aksatıyorsa, o zaman işini bırakmalı ve ev kadını olmalıdır. %36,3 %33,7 %61,0 %65,3 Bir erkek karısına gerekli görürse dayak atabilir. %78,2 %75,4 Katılmıyorum Katılıyorum Bilmiyor, cevap yok %20,1 %23,3

48 EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU KADIN İDEALİMİZ: Toplu Değerlendirme Türkiye de muhafazakarlığın, deyim yerindeyse çelik çekirdeğini, kadının aile içerisindeki (eş ve anne olarak) rolüne ilişkin tutumlar oluşturmaktadır. Türkiye de ideal kadın erkeklerle hukuken eşit; gerektiğinde çalışıp para da kazanan, ama aile içerisindeki anne ve eş rollerini asla aksatmayan ve ev içi görevlerini aksatıyorsa işini bırakan; ve namus kodlarının dışına çıkarak kocasının şerefine halel getirmeyen bir kadın tipidir.

Türkiye Değerler Atlası - 2012

Türkiye Değerler Atlası - 2012 Benim için İnsan Hakları Türkiye Değerler Atlası - 2012 ~ Prof. Dr. Yılmaz Esmer ~ Hasan Ferhat GÜNGÖR DEĞERLER (Values) İnsan bireyleri ya da grupları tarafından, neyin istenir, uygun, iyi ya da kötü

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Araştırma Notu 12/133

Araştırma Notu 12/133 Araştırma Notu 12/133 29.05.2012 KÜRTAJ KONUSUNDA TÜRK VE AVRUPA KAMUOYU 1990-2011 Yılmaz Esmer Yönetici Özeti Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs tarihinde Uluslararası Parlamenterler Konferansı nda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR

TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR Eylül 2014 1 Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hakan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SAMER araştırma merkezi, 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul ve İzmir

Detaylı

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Üzerine Düşünceler Baskın Oran Başlıca kaynak: B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar. 5. baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009 baskinoran@gmail.com www.baskinoran.com Azınlık:

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SOSYOLOJİK ANLAMDA DEĞER NEDİR? TOPLUMUN DEĞERLERİNİ BİLMEK NE İŞE YARAR?

SOSYOLOJİK ANLAMDA DEĞER NEDİR? TOPLUMUN DEĞERLERİNİ BİLMEK NE İŞE YARAR? SOSYOLOJİK ANLAMDA DEĞER NEDİR? TOPLUMUN DEĞERLERİNİ BİLMEK NE İŞE YARAR? BİR TOPLUMDA ÖNYARGIMIZ SİYASETİ, EKONOMİYİ, SOSYAL YAŞANTIYI vs ANLAYABİLMEK İÇİN O TOPLUMUN KÜLTÜREL YAPISINI (ZİHİN YAPISINI)

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları Açık Toplum Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Boğaziçi Üniversitesi Avrupa

Detaylı

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Not Bu slaytlarda yer alan bilgiler BBY 207 Sosyal

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Yönetmen Berat İlk Kurgu-Montaj Mehmet Kocaoğlu Çizer Oğuz Demir Tasarım Pelin Telyak Seslendiren; Gülce Şengül Bu çalışma İstanbul Hollanda Konsolosluğu nun ve İstanbul

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK AİLE, DİN, BATI. Mart 2006. İlk Sonuçlar Üzerine Genel Değerlendirme

TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK AİLE, DİN, BATI. Mart 2006. İlk Sonuçlar Üzerine Genel Değerlendirme 1 TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK AİLE, DİN, BATI Mart 2006 İlk Sonuçlar Üzerine Genel Değerlendirme Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Hakan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Uyum Araştırması 2015

Uyum Araştırması 2015 Uyum Araştırması 2015 Araştırmamıza katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çeşitli üniversitelerin desteğiyle başka ülkelerden Türkiye ye göç etmiş kişilerin toplumsal, ekonomik

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması

Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması Bu rapor boyunca LA, Sigara içenler, Yetişkin sigara tüketicileri ve/veya Sigara satın alanlar, reddedenler, vb. ifadeler sadece yetişkin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Eylül 2016 Kapsam Türkiye geneli İl ve ilçe merkezinde yaşayan kentsel nüfus IBBS-2 düzeyinde 12 bölgeyi temsilen 26 il 18 Yaş üstü 1889 kişi Yöntem

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakan Yılmaz Araştırma Sonuçları Sunumu Ekim 2012 Boğaziçi Üniversitesi Açık Toplum Vakfı 1 24 Ekim 2007 Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf

DERS 7. Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü. DÜZEY: 6. Sınıf DERS 7 Kadın İşi, Erkek İşi: Cinsiyetçi İşbölümü DÜZEY: 6. Sınıf Kazanımlar: 1. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine düşünür. 2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını sorgular. SÜRE:

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI.. İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..40 2 I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 ARAŞTIRMANIN ADI: Türkiye

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

5. Türkiye deki sistem hakkında ciddi boyutta kutuplaşma da

5. Türkiye deki sistem hakkında ciddi boyutta kutuplaşma da ÖZET OLARAK SONUÇLAR 1. Vatandaşların algısında Türkiye deki sistem kusurlu bir demokrasidir, hatta melez rejime kayma riski vardır. 2. Toplumun demokrasiyi algılaması da özellikle haklar ve özgürlükler

Detaylı

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011 Müșteri Anketi 2011 İkinci/Yabancı Dil Olarak Almanca Sayın Kursiyerimiz, Berlin Halk Eğitim Kurumları (VHS), daima sundukları eğitim programlarının kalitesini geliștirmek çabasındadır. Kurslarımız hakkındaki

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması «İdealler ve Gerçekler» Araştırması 12 Haziran 2014 GfK 2012 Etik Zirvesi 12 Haziran, 2014 1 Araştırmanın amacı İş dünyası temsilcileri nezdinde «etik» ve «itibar» konularında İDEALLER VE GERÇEKLER arasındaki

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU Türkiye de yapılan tüm ve bağışların toplamı 13,7 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Bu tutar 2014 Türkiye GSYİH sinin %0,8 ine denk geliyor. Türkiye de hayırseverlik etmek

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında azalmış ve yıllık enflasyon,7 puan düşüşle yüzde,5 olmuştur. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade edildiği üzere

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

2015 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 3 Haziran 2015

2015 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 3 Haziran 2015 2015 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 3 Haziran 2015 Mayıs 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KÜLTÜREL YAPILANMA GRUBUNUN (KYG) DEĞERLENDİRME ANKETİ

KÜLTÜREL YAPILANMA GRUBUNUN (KYG) DEĞERLENDİRME ANKETİ KÜLTÜREL YAPILANMA GRUBUNUN (KYG) DEĞERLENDİRME ANKETİ Kasım, 2006 Değerli Arkadaşlar, Bildiğiniz gibi 7 Temmuz, 2006 da başlayan ve 27 Ağustos 2006 da tamamlanan Kültürel Yapılanma Grubumuzu ve Etkinliklerini

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET, MEDYA VE İNTERNETTE ÖZGÜRLÜKLER

TÜRKİYE DE SİYASET, MEDYA VE İNTERNETTE ÖZGÜRLÜKLER TÜRKİYE DE SİYASET, MEDYA VE İNTERNETTE ÖZGÜRLÜKLER Ali Çarkoğlu Ersin Kalaycıoğlu Erik C. Nisbet ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Toplam: 51 ilde 2356 katılımcı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi Saha araştırması

Detaylı

GÜVENLİ SEKS ARAŞTIRMASI

GÜVENLİ SEKS ARAŞTIRMASI GÜVENLİ SEKS ARAŞTIRMASI 2010 TÜRKİYE DKT International http://www.fiestacondom.com/ info@fiestacondom.com Önbilgi Türkiye çoğu zaman modern ve geleneksel dünyayı kapsayan bir ülke olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos 29 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde,2 oranında artmıştır. Yıllık enflasyon yüzde,39'a düşerken, temel (çekirdek) enflasyon göstergeleri yükselmiştir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR?

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması gerekiyor 0-3 yaş : Bakıma ihtiyaç duyulan

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1..13.13.13.13 1.13.1 1..13.13.13.13 1.13.1 1..13.13.13.13 1.13.1 1..13.13.13.13 1.13.1 ÖZET Ekim ayında yıllık tüketici enflasyonu,1 puan artarak yüzde,9 ya yükselmiştir. Gıda enflasyonunda kısmi bir

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 17 Nisan 201 Yüzde (%) Birim SANDIK SONUÇLARI (yüzde) Seçim Tipi Partiler 30 BÜYÜKŞEHİR BB + 51 İGM 30 BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

HIV/AIDS e yönelik Farkındalık Yaratma Projesi

HIV/AIDS e yönelik Farkındalık Yaratma Projesi HIV/AIDS e yönelik Farkındalık Yaratma Projesi Proje Kapsamında 1479 kişiye ulaşılmıştır. HIV/AIDS hakkında üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplum genelinde bilgilendirme ve farkındalık yaratma

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 11.1 11.1 11.1 11.1 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puanlık düşüşle yüzde 7, olmuştur. Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Muhammed Enes Soyad: Akgün TC Kimlik No: 30701106244 Uyruk: Türk Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Esenler Doğum Tarihi: 9/1/1997 Telefon: 5387780248 Eposta Adresi:

Detaylı