Araştırma Hakkında...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Hakkında..."

Transkript

1

2

3 Araştırma Hakkında... Araştırmanın veri toplama aşaması Mart-Nisan aylarında, 16 ilin kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkiye 18 yaş ve üstü nüfusunu temsil eden 1200 kişilik bir örneklem kullanılmıştır. Tüm görüşmeler hanelerde yüzyüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

4 Muhafazakarlığın Boyutları (A) KİŞİSEL MUHAFAZAKARLIK ALGILAMALARI: KENDİMİZİ NE ÖLÇÜDE VE NERELERDE MUHAFAZAKAR GÖRÜYORUZ? (B) MUHAFAZAKARLIĞIN KAMUSAL-SİYASAL BOYUTLARI: DEĞİŞİM ve STATÜKO, GELENEK ve YENİLİK, ÖZGÜRLÜK ve GÜVENLİK (B1) Değişim Karşısındaki Tutumlarımız: Değişimci miyiz, Statükocu mu? (B2) Gelenekler Karşısındaki Tutumlarımız: Gelenekçi miyiz, Yenilikçi mi? (B3) Haklar ve Özgürlükler Karşısındaki Tutumlarımız: Özgürlük ve Güvenlik, Hak ve Otorite Arasında Nasıl Bir Denge Kuruyoruz? (C) MUHAFAZAKARLIĞIN ÖZEL-KİŞİSEL BOYUTLARI: DİN, CİNSİYET, KADIN (C1) Dinsellik Karşısındaki Tutumlarımız: Kişisel Kararlarımızda Dinsel İnançlarımız Ne Kadar Etkili? (C2) Cinsellik Karşısındaki Tutumlarımız: Cinsel Hayat Görüntülerine Nasıl Tepkiler Veriyoruz? Kürtaj Hakkını Ne Zaman Kabul Edilir Buluyoruz? (C3) Kadının Konumu Hakkındaki Tutumlarımız: İdeal Kadını Nasıl Tanımlıyoruz? Başörtüsü, Dindarlık ve Modernlik İlişkisini Nasıl Kuruyoruz?

5

6 Kadın-Erkek İlişkilerinde Muhafazakarlık... : % 15,7 : % 21,1 : % 49,9 : % 39,5 : % 30 : % 35,2 %12,6 %8,6 %4,5 %2,6 %3,7 %4,8 %15,8 %16,7 %20,4 %16,7 %11,2 %14,1 %12,8 %5,5 %11,5 %8,0 %9,4 %3,4 %5,8 %3, Kendimi hiç muhafazakar bulmuyorum Kendimi tamamen muhafazakar buluyorum

7 Siyasal Görüşlerde Muhafazakarlık... : % 17,2 : % 24,2 : % 49,2 : % 39,9 : % 27,5 : % 29,7 %15,4 %10,0 %4,1 %2,1 %5,1%4,7%3,8 %4,3 %20,2 %17,0 %14,2 %14,2 %12,1 %7,9 %7,5 %9,1 %5,4 %10,0 %4,1 %16, Kendimi hiç muhafazakar bulmuyorum Kendimi tamamen muhafazakar buluyorum

8 Kişisel Muhafazakarlık Algılamaları - Değerlendirme Muhafazakarlıkta "ılımlılaşma" ve "ana akımlaşma" eğilimi gözleniyor... Gerek siyasal, gerekse de özel hayata ilişkin muhafazakarlık tutumlarında uç noktalardan ortalara doğru bir toplaşma eğilimi ortaya çıkmış. Bir başka deyişle, hem siyaset, hem de özel hayat hakkındaki muhafazakar tutumlarda, kendini muhafazakar bulmayanların oranı da, kendini çok muhafazakar bulanların oranı da azalmış. Buna karşılık, muhafazakarlığını orta seviyede değerlendirenlerin oranı artmış.

9 Muhafaza Edilmesi Gereken En Önemli Toplumsal Kurum... Devlet Din Millet %15,5 %18,8 %22,2 %22,2 %11,0 %10,5 Aile %50,4 %45,6 Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %0,4 %0,8 %0,6 %2,0

10 Muhafaza Edilmesi Gereken Önemli Toplumsal Kurum...- Değerlendirme En En çok muhafaza edilmek istenen kurum olan aile nin başat konumu dan ye daha da pekişmiş görünüyor. Aile, muhafazakarlığın kutbu olarak yükselirken, din ve millet i muhafaza etmek isteyenler neredeyse tamamen aynı kalmış; devlet i muhafaza edilmesi gereken kurumların başına koyanların oranı ise azalmış.

11 Muhafaza Edilmesi Gereken En Önemli Siyasal Değer... Özgürlük Eşitlik %42,5 %37,4 %41,8 %41,6 Dayanışma %13,6 %17,4 Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %0,6 %0,5 %1,6 %3,0

12 İnsan Zayıftır, Başında Bir Otorite Bulunmazsa Yanlış Yola Sapar... Tamamen katılıyorum Biraz katılıyorum Pek katılmıyorum Hiç katılmıyorum %25,1 %36,8 %35,2 %32,9 %14,8 %15,8 %19,4 %9,1 Katılıyorum : % 60 : % 70 Katılmıyorum : % 34 : % 25 Bilmiyor, cevap yok %5,5 %5,4 İnsanların çoğu zayıf karakterlidir, iyiyi ve kötüyü ayırt edemez. Bu nedenle, insanları doğru yolda tutacak, yanlış yapmalarını engelleyecek bir gücün mutlaka başlarında bulunması gerekmektedir."

13 Herkes Hayatta Layık Olduğu Yerdedir ve Haddini Bilmelidir... Tamamen katılıyorum Biraz katılıyorum %35,4 %43,8 %27,6 %29,4 Katılıyorum : % 63 : % 73 Pek katılmıyorum Hiç katılmıyorum Bilmiyor, cevap yok %15,0 %11,4 %16,1 %10,4 %6,0 %5,1 Katılmıyorum : % 31 : % 22 "Herkes kendi zekâsına, kendi yeteneklerine ve kendi yaptıklarına göre toplum içerisinde layık olduğu yere gelir. Bu yüzden, herkes bulunduğu yere razı olmalı, başkalarının yerine göz dikmemelidir."

14 Bireyleşme ve Otoriteye İtaat Eğilimleri - Değerlendirme Toplumda "bireyleşme" sürecinin hızlandığı görülüyor... Bireyleşmenin derinleştiğinin ve yaygınlaştığının en temel göstergesi olarak, "eşitlik, dayanışma, özgürlük" değerleri arasında "özgürlük" en çok tercih edilen temel değer olarak "eşitlik"in önüne geçmiş. Oysa, bundan altı yıl önce, halkın gözünde, bu üç değer arasında "eşitlik" açık ara birinci gelmişti. "Eşitlik" değerini en çok tercih edilen temel değer olarak seçenlerin oranı yıllar içinde sabit kalmış. Buna karşılık, "özgürlük" diyenlerdeki yükseliş, "dayanışma" yanıtını verenlerin oranındaki ciddi bir düşüşten kaynaklanmış. Bireyleşmenin önünde engel olan iki temel muhafazakar değeri savunanların oranında yıllar içinde bir düşüş meydana gelmiş: birincisi, "insan zayıftır; yanlış yola sapmaması için, başında mutlaka onu doğru yola sevkedecek bir otoritenin bulunması gerekir"; ikincisi ise, "herkes hayatta layık olduğu yerdedir ve haddini aşmamalıdır".

15 (B) Muhafazakarlığın Kamusal-Siyasal Boyutları: Değişim vs Statüko Gelenek vs Yenilik Özgürlük vs Güvenlik

16

17 Hayatımız Değişmeli mi, Aynı mı Kalmalı? Hayatımız tamamen değişmelidir %14,2 %29,1 Hayatımızın pek az tarafı olduğu gibi sürmeli, büyük bölümü değişmelidir Hayatımızın büyük bölümü olduğu gibi sürmeli, pek az tarafı değişmelidir Hayatımız olduğu gibi sürmelidir Bilmiyor, cevap yok %25,3 %33,9 %30,0 %19,3 %23,9 %14,8 %6,6 %2,8

18 Hayatımız Değişmeli mi, Aynı mı Kalmalı? Değerlendirme Toplum daha "statükocu" bir tutuma kaymış. Bir başka deyişle, toplumsal ve siyasal hayatta değişim isteyenlerin oranı büyük ölçüde azalmış ve değişim istemeyenlerin oranı ise aynı ölçüde artmış. Hayatımız değişmelidir diyenler: :%63 :%40 Hayatımız aynı kalsın diyenler: :%34 :%54

19 Elinizde Olsa, Hayatımızın Neresini Değiştirirdiniz? Ekonomik düzenimizi değiştirirdim, Devlet yapımızı değiştirirdim, Aile yapımızı değiştirirdim, Siyasal düzenimizi değiştirirdim, Sosyal yapımızı değiştirirdim, Hiçbiri Bilmiyor, cevap yok %10,2 %13,7 %9,8 %9,7 %9,6 %8,8 %7,6 %13,3 %4,1 %3,6 %4,6 %3,5 %54,1 %47,3

20 Elinizde Olsa, Hayatımızın Neresini Değiştirirdiniz? - Değerlendirme Aile yapısı, sosyal yapı ve siyasal rejim alanlarında değişim talebi çok az; sosyal yapıda ve devlet düzeninde zaten cılız olan değişim talebinde yıllar içerisinde kayda değer düşüşler yaşanmış. En büyük değişim talebi ekonomik alanda; ekonomik değişim talebi yıllar içerisinde daha da büyüyerek, 7 puanlık bir artışla, %47 den %54 e çıkmış.

21

22 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (1) Herkesin düşündükleri ni özgürce söyleyebilme si %91,2 %89,0 %5,8 %9,5 %3,0 %1,6 Seçimlerin serbest ve adil bir biçimde yapılması %90,5 %92,7 %5,7 %5,8 %3,8 %1,5 Devletin kimseye gelir durumundan veya eğitim seviyesinden ötürü ayrımcılık yapmaması %90,4 %91,4 %3,9 %6,6 %5,7 %1,9 Herkesin dini inanç ve ibadetinde serbest olması %90,1 %89,7 %6,6 %8,8 %3,3 %1,6 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

23 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (2) Vatandaşları n telefon, mektup, internet gibi yollarla serbestçe haberleşebil meleri %88,7 %90,8 %6,2 %7,2 %5,1 %2,1 Devletin kimseye cinsiyetinde n, dilinden, dininden, ailesinden, doğduğu yerden ötürü ayrımcılık yapmaması %88,6 %91,2 %5,9 %6,9 %5,4 %2,0 Siyasi partilerin eşit şartlar altında, serbestçe seslerini duyurup, rekabet edebilmeleri %88,2 %86,0 %7,0 %11,0 %4,8 %3,0 Herkesin serbestçe para kazanabilme si, iş kurabilmesi, mal ve mülk edinebilmesi %87,9 %89,8 %7,5 %6,9 %4,7 %3,2 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

24 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (3) Herkesin seçimlerde oy kullanabilme si ve aday olabilmesi %86,6 %87,6 %9,4 %11,0 Herkesin bir dine inanmamakt a serbest olması %86,5 %88,7 %10,5 %8,9 Müslüman olmayan vatandaşları n kendi dinlerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmel eri %86,0 %82,6 %10,1 %14,0 Herkesin dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına serbestçe üye olup, çalışabilmesi %84,2 %76,8 %9,0 %16,6 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

25 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? (4) Gazete ve televizyon ların sansüre uğramada n serbestçe yayın yapabilme leri %78,8 %77,2 %16,0 %20,0 Anadili Türkçe olmayan vatandaşl arın kendi dillerini ve kültürleri ni serbestçe kullanıp, yaşatabil meleri %78,5 %77,1 %16,1 %18,3 Kimseye işkence yapılmam ası %72,3 %73,9 %23,5 %23,4 Herkesin derdini anlatmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme si %79,7 %67,5 %14,3 %27,2 Herkesin çoğunluğu nkinden farklı cinsel tercihleri ni (homoseks üellik gibi) serbestçe yaşayabil mesi %39,1 %38,1 %54,4 %57,7 Bu hak asla kısıtlanmamalıdır Bu hak gerektiğinde tamamen kısıtlanabilir Bilmiyor, cevap yok

26 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Herkesin düşündüklerini özgürce söyleyebilmesi Seçimlerin serbest ve adil bir biçimde yapılması Devletin kimseye gelir durumundan veya eğitim seviyesinden ötürü ayrımcılık yapmaması Herkesin dini inanç ve ibadetinde serbest olması Vatandaşların telefon, mektup, internet gibi yollarla serbestçe haberleşebilmeleri Devletin kimseye cinsiyetinden, dilinden, dininden, ailesinden, doğduğu yerden ötürü ayrımcılık yapmaması Siyasi partilerin eşit şartlar altında, serbestçe seslerini duyurup, rekabet edebilmeleri Herkesin serbestçe para kazanabilmesi, iş kurabilmesi, mal ve mülk edinebilmesi Herkesin seçimlerde oy kullanabilmesi ve aday olabilmesi Herkesin bir dine inanmamakta serbest olması Müslüman olmayan vatandaşların kendi dinlerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmeleri Herkesin dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına serbestçe üye olup, çalışabilmesi Herkesin derdini anlatmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilmesi Gazete ve televizyonların sansüre uğramadan serbestçe yayın yapabilmeleri Anadili Türkçe olmayan vatandaşların kendi dillerini ve kültürlerini serbestçe kullanıp, yaşatabilmeleri Kimseye işkence yapılmaması Herkesin çoğunluğunkinden farklı cinsel tercihlerini (homoseksüellik gibi) serbestçe yaşayabilmesi Bu hak asla kısıtlanmamalıdır. %39,1 %72,3 %79,7 %78,8 %78,5 %91,2 %90,5 %90,4 %90,1 %88,7 %88,6 %88,2 %87,9 %86,6 %86,5 %86,0 %84,2

27 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme "Haklar devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir" diyenlerin oranında yıllar içerisinde büyük düşüşler olmamış. Demek ki, hakları içselleştirme anlamında belirgin bir zihniyet dönüşümü 'dan bugüne gerçekleşmemiş. Haklar devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir" diyenlerin oranında dan ye kayda değer düşüşlerin gözlendiği, bir başka deyişle daha fazla içselleştirilmiş, haklar aşağıda listelenmiştir. Bu hakların tümünün siyasi haklar olduğunun da altını çizmemiz gerekir.

28 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Toplantı ve gösterişi yürüyüşü yapma hakkı (13 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %27, 'de %14. Dernek ve sendika kurma hakkı (8 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %17, 'de %9. Siyasi partilerin eşit şartlarda rekabet etmesi (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %11, 'de %7. Düşünce ve ifade hürriyeti (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %10, 'de %6. Medyanın özgürce yayın yapması ve sansür edilmemesi (4 puan düşüş) "Bu hak tamamen kısıtlanabilir" diyenler 'da %20, 'de %16.

29 Haklarımız Kısıtlanabilir mi? Toplu Değerlendirme Öte yandan, işkence ve eşcinsellik söz konusu olduğunda toplumsal hassasiyette pozitif yönde hiç bir değişim olmadığını da not etmemiz gerekmektedir. "Kimseye işkence yapılmaması hakkı" gerektiğinde devlet tarafından bütünüyle askıya alınabilir, yani birilerine işkence yapılabilir, diyenlerin oranı 'da ve 'de neredeyse tıpatıp aynı oranda çıkmış: %23,4 ve %23,5. "Eşcinsellik gibi farklı cinsel tercihlerin serbestçe yaşanması hakkı" gerektiğinde devlet tarafından tamamen kısıtlanabilir diyenlerin oranı da 'da %58 iken 'de neredeyse hiç değişmeyerek %54 çıkmış.

30

31

32 Dinsel İnançlar Hangi Kararlarda Dikkate Alınıyor? Dostlarınızı ve arkadaşlarınızı seçerken dini inançlarını %28,4 %30,7 %70,1 %68,5 Seçimlerde oy vereceğiniz siyasi parti liderini seçerken dini inançlarını %25,7 %35,9 %71,9 %62,9 Evleneceğiniz kişiyi seçerken dini inançlarını %17,6 %16,9 %81,2 %82,3 Dikkate almam Dikkate alırım Bilmiyor, cevap yok

33 Dindarlık Düzeyi : % 8,6 : % 7,5 : % 40,6 : % 41,2 : % 48,3 : % 49 %3,5%4,1 %1,2 %1,8 %2,8 %2,8 %1,6 %2,0 %21,7 %17,0 %18,0 %13,0 %15,4 %10,4 %10,3%12,2 %9,5 %6,8 %24,2 %17, Hiç dindar değil Tamamen dindar

34 Müslümanlar İçin İbadet Pratikleri, Namaz Kılma Sıklığı Yalnızca Ramazan da Her gün beş vakit Her gün en az bir defa Haftada birden fazla Her Cuma %5,0 %3,1 %6,6 %6,3 %8,6 %11,9 %19,1 %18,8 %33,5 %28,2 Yalnızca bayramlarda Hayır, kılmam Cevap yok %4,9 %4,7 %4,0 %18,7 %20,5 Fikri yok, bilmiyor %0,9 %0,5

35 Müslümanlar İçin İbadet Pratikleri, Oruç Tutma Bütün Ramazan ayı boyunca ve diğer dini günlerde %10,2 %18,7 Bütün Ramazan ayı boyunca %53,1 %60,4 Ramazan da imkan buldukça %18,9 Hiç tutmam %6,4 %12,3

36 İbadet etmeyenlerden veya dine uygun yaşamayanlardan rahatsız olunuyor mu? Ramazan da oruç tutmayanlar %25,4 %33,3 %73,3 %66,1 Namaz kılmayanlar %18,6 %26,4 %80,1 %72,9 Başını örtmeyen kadınlar %14,1 %21,9 %85,0 %77,7 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

37 Dinsellik Karşısındaki Tutumlarımız Toplu Değerlendirme Dindarlık seviyesinde dan ye kayda değer bir değişim olmamış. Namaz ve oruç gibi temel ibdatlerin yerine getirilmesinde bir gevşeme meydana gelmiş. Dini kurallara uygun yaşamayanlardan ve ibadetlerini yerine getirmeyenlerden rahatsız olanların oranı azalmış. Buna karşılık, seçimlerde hangi partiye oy vereceğime karar verirken, bu partinin liderinin dini inançlarını hesaba katarım diyenlerin oranı da %63 iken, yaklaşık 10 puan artarak, de %72 ye yükselmiş.

38

39 Hangi Cinsel Yaşantı Biçimleri Bizi Rahatsız Ediyor 1? Eşcinsell er Evlenme den aynı evde oturan kadınerkek çiftler Küpe takmış erkekler Açık giyinen kadınlar Flört eden gençler Tek başına bir evde yaşayan kadınlar Boşanmış kadınlar %68,2 %72,8 %29,1 %25,7 %56,7 %41,6 %60,9 %38,0 %41,9 %56,8 %52,8 %46,6 %34,6 %64,8 %52,0 %47,6 %39,0 %59,4 %40,3 %58,9 %15,7 %82,6 %18,0 %81,1 %11,2 %87,5 %15,3 %84,0 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

40 Hangi Cinsel Yaşantı Biçimleri Bizi Rahatsız Ediyor 2? Annebabalarının ve büyüklerinin sözünü dinlemeyip, kendi bildiği gibi davranan gençler %77,4 %80,1 %22,1 %19,3 Barlara, diskoteklere, gece kulüplerine gidenler İçki içenler %52,2 %64,6 %48,9 %60,5 %46,0 %34,8 %49,2 %38,8 Televizyond a seyrettiğim bir filmdeki açık-saçık sahneler %54,9 %58,5 %43,4 %40,6 Çalışan kadınlar %8,1 %9,7 %90,9 %89,7 Rahatsız eder Rahatsız etmez Bilmiyor, cevap yok

41 Kürtajın Kabul Edilme Şartları Eğer kadının sağlığı hamilelikten dolayı ciddi bir tehdit altındaysa... Eğer bebeğin ciddi bir sağlık sorunuyla doğma olasılığı varsa... Eğer kadın tecavüz ya da benzeri bir nedenden dolayı hamile kalmışsa... Eğer kadın evli değilse ve çocuğun babasıyla evlenmek istemiyorsa... Eğer kadın herhangi bir nedenden dolayı çocuğu doğurmak istemezse... Eğer aile çok yoksulsa ve daha fazla çocuğun bakımını üstlenemiyorsa... Eğer kadın evliyse ve daha fazla çocuk istemiyorsa... %84,3 %75,4 %70,1 %58,3 %56,3 %54,1 %50,4 %13,3 %22,5 %26,1 %38,0 %41,3 %43,3 %47,3 Kabul edilebilir Kabul edilemez Bilmiyor, cevap yok

42 Cinsellik Karşısındaki Rahatsızlığımız: Toplu Değerlendirme Kendi normalimize göre farklı gördüğümüz cinsellik görüntülerinden, sembollerinden ve cinsel yaşantı biçimlerinden rahatsız olanların oranında dan ye az da olsa düşüşler yaşanmış. Bir başka deyişle, cinsellik konusunda biraz daha rahat bir toplum olmuşuz. Nitekim: Açık giyinen kadınlardan rahatsız olanların oranı da %52 den de %35 e düşmüş (17 puanlık bir düşüş). Alkollü içki içenlerden rahatsız olanların oranı da %65 den de %52 ye düşmüş (13 puanlık bir düşüş). Bara, gece kulübüne gidenlerden rahatsız olanların oranı da %61 den de %49 a düşmüş (12 puanlık bir düşüş). Küpe takmış erkeklerden rahatsız olanların oranı ise da %53 den de %42 ye düşmüş (11 puanlık bir düşüş). Kürtaj konusunda ise, tamamen isteğe bağlı kürtajlarda bile toplumda genel bir onaylama eğiliminin bulunduğunu (%50 onaylayana karşılık %47 onaylamayan); daha fazla çocuk istememe; yoksulluk; hele hele tecavüz veya annenin veya bebeğin sağlık sorunları söz konusu ise, bu onaylamanın çok büyük oranda arttığını (sağlık sorunlarına yol açacaksa %84 onaylayana karşılık %13 onaylamayan) not etmemiz gerekiyor.

43

44 Başörtüsü, Müslümanlık, Modernlik Başını örten bir kadın da, erkeklerle eşit haklara sahip ve çağdaş bir kadın olabilir. %88,3 %84,5 %9,9 %14,6 Başı örtülü de olsa, başı açık da olsa, bütün kadınlar erkekler tarafından baskı altında tutulmakta ve ezilmektedirler. %71,0 %64,5 %26,8 %34,3 Kendisine Müslümanım diyen her kadın başını örtmelidir. %37,5 %38,8 %60,8 %60,0 Başını örtmeyen kadınlar müslüman sayılmazlar. %16,0 %18,9 %81,8 %79,3 Katılıyorum Katılmıyorum Bilmiyor, cevap yok

45 Başörtüsü, Müslümanlık, Modernlik: Toplu Değerlendirme Başörtüsü ve Modernlik: Başörtülü kadınların erkeklerle hukuksal, siyasal ve ekonomik eşitliği; başörtülü bir kadının modern bir kadın olma hakkı ve yetisi; ve tüm kadınların, ister başları örtülü, ister başları açık olsun, erkek egemen toplumda benzer baskılara maruz kaldıkları yönündeki tutumlarda küçük de olsa pozitif değişimler gerçekleşmiş. Başörtüsü ve Müslümanlık: Müslüman bir kadının başını örtmesinin gerektiği veya başını örtmeyen bir kadının Müslüman sayılamayacağı yolundaki tutumlarda yıllar içerisinde hemen hiç bir değişiklik olmamış.

46 BİZE GÖRE İDEAL KADIN: EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU... (1) Kadınlar ve erkekler siyasette, iş hayatında, toplum içinde ve aile hayatında her bakımdan eşit haklara sahip olmalıdırlar. %9,9 %11,8 %87,6 %86,8 Kadınlar da erkeklerin çalıştığı her işte aynı başarıyla çalışabilirler. %16,1 %19,8 %82,3 %79,1 Bir kadının namuslu olması başka her türlü özelliğinden daha önemlidir. %17,3 %21,0 %81,0 %78,0 Evli kadınların esas görevi kocalarına evde hizmet etmek, işlerinde karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeleri için onlara destek olmaktır. %27,8 %30,5 %70,2 %68,9 Katılmıyorum Katılıyorum Bilmiyor, cevap yok

47 BİZE GÖRE İDEAL KADIN: EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU... (2) Bir erkeğin şerefi, karısının namusuna bağlıdır. %31,4 %28,4 %67,4 %71,0 Eğer çalışan bir kadın bu yüzden ev işlerini, çocuklarının bakımını ve kocasına vereceği hizmeti aksatıyorsa, o zaman işini bırakmalı ve ev kadını olmalıdır. %36,3 %33,7 %61,0 %65,3 Bir erkek karısına gerekli görürse dayak atabilir. %78,2 %75,4 Katılmıyorum Katılıyorum Bilmiyor, cevap yok %20,1 %23,3

48 EŞİT, HAMARAT, NAMUSLU KADIN İDEALİMİZ: Toplu Değerlendirme Türkiye de muhafazakarlığın, deyim yerindeyse çelik çekirdeğini, kadının aile içerisindeki (eş ve anne olarak) rolüne ilişkin tutumlar oluşturmaktadır. Türkiye de ideal kadın erkeklerle hukuken eşit; gerektiğinde çalışıp para da kazanan, ama aile içerisindeki anne ve eş rollerini asla aksatmayan ve ev içi görevlerini aksatıyorsa işini bırakan; ve namus kodlarının dışına çıkarak kocasının şerefine halel getirmeyen bir kadın tipidir.

MUHAFAZAKARLIK DEVLET, BATI... - Mart

MUHAFAZAKARLIK DEVLET, BATI... - Mart TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK AİLE, DİN, D DEVLET, BATI... - Mart 2006 - Proje Yöneticisi: Y Doç.. Dr. Hakan YılmazY Boğazi aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüB Proje Desteği:

Detaylı

Türkiye Değerler Atlası - 2012

Türkiye Değerler Atlası - 2012 Benim için İnsan Hakları Türkiye Değerler Atlası - 2012 ~ Prof. Dr. Yılmaz Esmer ~ Hasan Ferhat GÜNGÖR DEĞERLER (Values) İnsan bireyleri ya da grupları tarafından, neyin istenir, uygun, iyi ya da kötü

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

03-10TEMMUZ 2015 TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI

03-10TEMMUZ 2015 TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI 3 - TEMMUZ TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 SÜMER 2 SK. ANGORA İŞ MERKEZİ 31 / 14 ANKARA TEL / FAX: 312 231 14 Araştırmanın Kimliği MAK DANIŞMANLIK

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

Araştırma Notu 12/133

Araştırma Notu 12/133 Araştırma Notu 12/133 29.05.2012 KÜRTAJ KONUSUNDA TÜRK VE AVRUPA KAMUOYU 1990-2011 Yılmaz Esmer Yönetici Özeti Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs tarihinde Uluslararası Parlamenterler Konferansı nda

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR

TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR TÜRKİYE DE KİMLİKLER, KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ ALGILAR VE TUTUMLAR Eylül 2014 1 Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hakan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Bu araştırma, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) için MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu araştırma, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) için MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar www.metropoll.com.tr Bu araştırma, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) için MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. ARAŞTIRMA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Üzerine Düşünceler Baskın Oran Başlıca kaynak: B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar. 5. baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009 baskinoran@gmail.com www.baskinoran.com Azınlık:

Detaylı

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Not Bu slaytlarda yer alan bilgiler BBY 207 Sosyal

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI

SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SEÇMENLERİN TOPLUMSAL PROFİLİ VE SİYASAL EĞİLİMLERİ: SINIF, TOPLUMSAL CİNSİYET, ETNİSİTE, DİN, İDEOLOJİ VE GEZİ OLAYLARI SAMER araştırma merkezi, 23 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul ve İzmir

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

SOSYOLOJİK ANLAMDA DEĞER NEDİR? TOPLUMUN DEĞERLERİNİ BİLMEK NE İŞE YARAR?

SOSYOLOJİK ANLAMDA DEĞER NEDİR? TOPLUMUN DEĞERLERİNİ BİLMEK NE İŞE YARAR? SOSYOLOJİK ANLAMDA DEĞER NEDİR? TOPLUMUN DEĞERLERİNİ BİLMEK NE İŞE YARAR? BİR TOPLUMDA ÖNYARGIMIZ SİYASETİ, EKONOMİYİ, SOSYAL YAŞANTIYI vs ANLAYABİLMEK İÇİN O TOPLUMUN KÜLTÜREL YAPISINI (ZİHİN YAPISINI)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları Açık Toplum Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Boğaziçi Üniversitesi Avrupa

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Yönetmen Berat İlk Kurgu-Montaj Mehmet Kocaoğlu Çizer Oğuz Demir Tasarım Pelin Telyak Seslendiren; Gülce Şengül Bu çalışma İstanbul Hollanda Konsolosluğu nun ve İstanbul

Detaylı

Türk Kamuoyunun ABD ye ve Amerikalılara Bakışı Araştırması

Türk Kamuoyunun ABD ye ve Amerikalılara Bakışı Araştırması Türk Kamuoyunun ABD ye ve Amerikalılara Bakışı Araştı Koç Holding in Sponsorluğunda ARI Hareketi Infakto Research Workshop Araştırma Hakkında... Çalışma Koç Holding in sponsorluğunda, ARI Hareketi için,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1.1 1.1 1.1 1.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde, olmuştur. Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TOPLUMSAL DAVRANIŞ ve HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİSİ İnsanın toplumsallığı: İnsan, küçük veya büyük olsun, zorunlu olarak bir toplum içerisinde yaşamaktadır.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK AİLE, DİN, BATI. Mart 2006. İlk Sonuçlar Üzerine Genel Değerlendirme

TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK AİLE, DİN, BATI. Mart 2006. İlk Sonuçlar Üzerine Genel Değerlendirme 1 TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK AİLE, DİN, BATI Mart 2006 İlk Sonuçlar Üzerine Genel Değerlendirme Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Hakan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Detaylı

Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması

Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağı ile ilgili Algı Araştırması Bu rapor boyunca LA, Sigara içenler, Yetişkin sigara tüketicileri ve/veya Sigara satın alanlar, reddedenler, vb. ifadeler sadece yetişkin

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi : Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi : Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi : 2015 1. Çeyrek 10 Haziran 2015 NET İHRACAT BÜYÜMEYİ SIRTLADI Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen Yönetici özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması «İdealler ve Gerçekler» Araştırması 12 Haziran 2014 GfK 2012 Etik Zirvesi 12 Haziran, 2014 1 Araştırmanın amacı İş dünyası temsilcileri nezdinde «etik» ve «itibar» konularında İDEALLER VE GERÇEKLER arasındaki

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Uyum Araştırması 2015

Uyum Araştırması 2015 Uyum Araştırması 2015 Araştırmamıza katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çeşitli üniversitelerin desteğiyle başka ülkelerden Türkiye ye göç etmiş kişilerin toplumsal, ekonomik

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 2 Türkiye geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkeler arasında kadınların iģ hayatındaki istihdam oranı bakımından en alt sıralarda yer almaktadır. Bu durumun

Detaylı

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakan Yılmaz Araştırma Sonuçları Sunumu Ekim 2012 Boğaziçi Üniversitesi Açık Toplum Vakfı 1 24 Ekim 2007 Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Pınar KAYNAK, Araştırmacı. Yönetici Özeti 11/11/2016 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Pınar KAYNAK, Araştırmacı Yönetici Özeti TÜİK, Temmuz 2016 işsizlik oranını %10,7 olarak açıklamıştır. İşsiz sayısı Haziran 2016 dönemine göre %6,3

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Engelliler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 363 Anketteki toplam kayıt: 363 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Toplumsal cinsiyet ve şiddet

Toplumsal cinsiyet ve şiddet Toplumsal cinsiyet ve şiddet Cinsel içerikli kitap ve dergilerin cinsel saldırganlığı artırmadaki rolü nedir? Cinsel şiddetin gösterimi gerçekte cinsel saldırganlığı artırır mı? Şiddet içerikli ve şiddet

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI 1 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2012, No: 34 2 Bu sayıda; Haziran Enflasyonu, Mayıs Ayı Dış Ticaret rakamları değerlendirilmiştir. 3 Talep Olmayınca, Enflasyon da Yok Haziran ayında

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 Mayıs 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Eylül 2016 Kapsam Türkiye geneli İl ve ilçe merkezinde yaşayan kentsel nüfus IBBS-2 düzeyinde 12 bölgeyi temsilen 26 il 18 Yaş üstü 1889 kişi Yöntem

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011 Müșteri Anketi 2011 İkinci/Yabancı Dil Olarak Almanca Sayın Kursiyerimiz, Berlin Halk Eğitim Kurumları (VHS), daima sundukları eğitim programlarının kalitesini geliștirmek çabasındadır. Kurslarımız hakkındaki

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II Tutumların Yapısı Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Günümüzde insan ve insanlar. Evrim Yayınevi. İstanbul. A. X partisine oy verirken, kardeşi neden Y partisine

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı