HDP: Bu daha başlangıç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HDP: Bu daha başlangıç"

Transkript

1

2

3 1 HDK 3. yaşında! Halkların Demokratik Kongresi iki yıl önce kuruldu. Artık üçüncü yaşına girdi. Başarılı bir Genel Seçim çalışmasının, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku nun deneyimleri üzerine şekillendi, renk ve görünüm kazandı. Bugün daha güçlü, daha deneyimli ve daha kararlı. HDK yi oluştururken elimizde bir reçete yoktu. Geçmişte yaşanmış olan farklı deneylerin dersleri ve akılda kalanları, yeni bir yapının nasıl oluşabileceğine dair kimi ipuçları veriyordu. Ama bunlar bu denli büyük bir sorumluluğu taşıyabilecek, bu denli geniş bir çevreyi bir arada tutabilecek, bu denli kapsamlı bir iddiayı sürdürebilecek, Türkiye için yeni bir model olan Kongre çalışması için yeterli değildi şüphesiz. Yine de önemli bir başlangıç yapıldı. Tüzük, program yazıldı, meclisler kuruldu; Kuruluş la beraber 3 Genel Kurul yapıldı. Tartışıldı, ama bir yandan da yol yüründü. Siyasal gelişmelere dair fikirler, politikalar oluşturuldu. HDK nin demokrasi, emek, ekoloji, kadın ve gençlik alanlarını kapsayan 5 temel eksenine dair her güncel yerel ve uluslararası konuda siyasal tutum alındı. Dahası, HDK kurulduğu andan itibaren ilgi ve dikkat merkezi oldu. Egemen güçlerin hedefi haline de geldi, kriminalize etme çabaları devreye sokuldu. Ancak kimi zaman yetersiz kalınsa da, HDK hiç sessiz kalmadı. HDK nin meclislerini oluşturduğu her yerde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gelişmeler karşısında mazlumun, ezilenin, emekçinin, mağdurun örgütü olarak tutum alındı. Sokak faaliyetlerinden, emek mücadelesinden, savaşa, şiddete, emperyal müdahalelere karşı mücadeleden geri durulmadı. Türkiye, Kürt sorununda sert ve çatışmalı bir dönemin içinden geçerken oluşan HDK, o zorlu şartlarda barış ve çözüm mücadelesinin sesi ve kürsüsü olmaya çabaladı. HDK nin eksikleri, kusurları oldu, ama keşke yapmasaydık diyebileceğimiz bir icraatı olmadı. Bir kez daha vurgulayacak olursak, HDK, taktik bir adım olarak ortaya atılmadı. HDK, Kürt siyasal hareketi ile Türkiye demokrasi ve emek güçlerinin, sosyalistlerin ve devrimcilerin, demokratların stratejik ortaklığının bir açılımı oldu. HDK, farklı dil, kültür, kimlik, inançlardan oluşan halklarımızın, ortak demokratik geleceğinin ve en önemlisi eşitlik ve özgürlüğe dayalı kader birliğinin, demokratik siyasetin ifadesi oldu. Yani HDK, Türkiye nin emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak mücadele ve demokratik halk iktidarı hedefli örgütü olarak

4 2 3 şekillendi. Yeni, demokratik, adil ve özgür bir Türkiye yi ancak böyle bir eşitlikçi modelle ve yan yana duruşla kurabileceğimizin işareti oldu. Ortak sorunlar, ortak talepler, ortak mücadele, ortak örgütlenme İşte HDK bütün bunların dışavurumu oldu. HDK, bu anlayışla anadil hakkı evrenseldir ve vazgeçilmezdir; anayasal yurttaşlık farklılıkların anayasal güvencesidir ve vazgeçilmezdir; yerinden ve yerelden yönetim anlayışı, yani doğrudan demokrasinin özelliklerini geliştiren demokratik bir özyönetim modeli vazgeçilmezdir dedi HDK, sağ, sol, milliyetçi, ulusalcı, muhafazakar tüm düzen partilerinin ırkçı ve ayrımcı politikalarının karşısında, halkları ve inançları eşit gören demokratik bir seçenek yaratmanın adı oldu. Her ulustan, her dilden, her inançtan ve kültürden halkların eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesinin örgütü olarak HDK, günümüzün en kitlesel ve demokratik muhalefet hareketi olarak büyümeye devam edecektir. HDK, bugün geldiğimiz tarihi anda Türkiye nin toplumsal ve siyasal alanını örgütlemeye aday bir oluşum iddiasını güçlendirdi. İşçileri, kadınları, ezilenleri, tüm farklı halkları ve inançları içine alacak bir birliktelik yaratmaya ve onları güçlendirecek araçları oluşturmaya kararlılığını pekiştirdi. Bu 2 yıl boyunca gelişmelere müdahalede ve mücadelede yapılmış eksikleri, kimi yanlışları ve yapılamamış olanları tartışmak ve aşmak bu iddiayı güçlendirmek ve gerçekleştirmek açısından büyük önem taşıyor. Bu yüzden şu anda mevcut olan eksiklikleri tartışarak hep beraber aşmanın yollarının bulunması kaçınılmaz bir sorumluluk olarak da önümüzde duruyor. HDK yi ve HDK de karşılaştığımız zorlukları, eksiklikleri tartışıyoruz. Bu tartışmalar Genel Meclis te, komisyonlarda, yerel meclislerde sürüyor. Bu tartışmaları daha geniş bir katılımla, daha sistemli biçimde ve çözüm önerilerini geliştirebilecek şekilde yapmak, HDK nin önünü açacak acil bir ihtiyaçtır. Katılımcılık, şeffaflık, iletişim, genişleme ve yerelleşme başlıkları bu tartışmanın temel eksenleridir. Bölge, il, ilçe, belde çalışmalarındaki koordinasyonun ve dayanışmanın artırılabilmesi hedefi; gelişen toplumsal ve siyasal olaylar karşısında hızlı tepki verebilmenin yolları; gençlerin, kadınların, LGBT bireylerin, işçilerin, işsizlerin, yoksulların, engellilerin, HDK ye katılımının artmasının araçları bu tartışmanın temel konularıdır. Bu tartışmalar elbette HDK nin hayata daha etkin bir biçimde müdahale edebilmesi için yapılacaktır. Bir sorun listesi oluşturmaktan çok, yerellerden gelen bir demokratik çözümleme yoluyla, yaşamdan çıkardığımız sonuçları yine yaşamın içinde çözmeyi asla unutmadan, etkin bir yeniden yapılandırmanın yol haritasını oluşturma hedeflenecektir. Elbette bunun çok kısa zamanda gerçekleşmesi mümkün değildir. Bir taraftan siyasal mücadeleyi aksatmadan, yapılması gerekenleri ertelemeden, kendimizi daha da geliştirecek ve eksiklerimizi giderecek bu tartışmaları yapmak, hepimiz için olması gerekendir. HDP: Bu daha başlangıç HDK, Kuruluş Genel Kurulu nda seçimlere dahil olmanın bir aracı olarak da bir parti oluşturma hedefini önüne koymuştu. Bu parti artık kuruldu ve örgütlendi: Halkların Demokratik Partisi. HDP, yerel seçimlerden başlayarak, önümüzdeki süreçte emek, barış ve demokrasi güçlerinin partisi olarak sürece müdahil olacak. HDP, HDK nin temel anlayışları ve işleyişleri üzerine oturdu. HDK nin esas zemini oluşturduğu bir çalışmayla Türkiye nin dört bir yanında örgütlendi. HDK ile birlikte yeni bir mücadele modeli ile tanışan Türkiye halkları, bu yerel seçimlerde HDP nin yerel yönetimler programı ve çalışmasıyla da yeni bir modelle tanışacak. HDK, Kürt illerinde bileşeni olan BDP ile; batıda ise BDP nin de içinde yer aldığı ve tüm bileşenleriyle birlikte; emek, barış ve demokrasi güçlerinin tümünü kapsamayı hedefleyerek, HDP ile yerel seçimlere girecek. Bu ikili model, aynı zamanda HDK nin temel politikalarının da bir yansıması olacak. Yerelden ve yerinden yönetim anlayışının, demokratik özerklik hedefinin bir mesajını yaşatacak. BDP ve HDP, Türkiye de yerel demokrasi, yerinden ve yerelden yönetim anlayışının, çağdaş demokrasilerde bir idari işleyiş biçimi olan demokratik özerklik anlayışının savunucusu olduğunu ve Türkiye yi demokratikleştirecek lokomotif olma özelliğini taşıdığını dosta da rakibe de gösterecek. O nedenle 26 ve 27 Ekim i başlangıç olarak ilan ediyoruz. HDK yi yenileyerek geliştirmek; HDP yi örgütlenerek büyütmek için; ama en önemlisi özgür, demokratik eşitlikçi, sosyal ve ekolojist bir Türkiye yi yaratmak için yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz An azadi, an azadi... An aşiti, an aşiti

5 4 5 Barış İçİn EŞİTLİK; ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERE Halkların Demokratik Kongresi, Şubat 2013 te Milletvekillerinin ve Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı bir Karadeniz turu düzenledi. Halkların Demokratik Kongresi, milletvekillerinin (Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel, Sabahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder) ve Yürütme Kurulu üyelerinin (Fatma Gök, Kadir Akın, Hatice Altınışık, Saruhan Oluç, Alp Altınörs, Garo Paylan) katıldığı bir Karadeniz turu düzenledi. Bu turun ilk ayağında Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illeri bulunuyordu. Yapılacak etkinliklerle hem HDK nin meclis örgütlenmelerinin çalışmalarını geliştirmek, hem de başlatılmış bulunan Barış İçin Eşitlik, Çözüm için Müzakere kampanyasının halkla buluşmasını sağlamak amaçlanıyordu. Çeşitli illerde yapılacak halk toplantılarının, kurum ziyaretlerinin, yerel medyayla buluşmanın planlanması döneminde kimi zorluklarla karşılaşıldı. İçinde farklı siyasal partilerden ve örgütlerden barış karşıtlarının yer aldığı ırkçı, milliyetçi ve ulusalcı bir koalisyon, sosyal medya ve yerel gazeteler aracılığıyla nefret faaliyetlerini düzenlemeye başladı. Halk toplantıları için salon verilmemesi, kiralanan veya tahsis edilen salonların ard arda iptal edilmesi yaşanan sorunların ilk işaretleri oldu. Ancak yerel meclislerimizin büyük çabaları ile bu güçlükler kısmen de olsa aşılabildi. Çorum Etkinliklerin ilk uğrağı Çorum ili oldu. Çorum da gerek yerel yöneticilerin gerekse halkın desteği ile karşılanan heyet planlanan etkinlikleri gerçekleştirdi. Halk toplantısı yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcıların memnuniyeti ile Çorum programı sonlandı. Çorum da sosyal medya ve bildiriler aracılığıyla provokasyon yaratmak isteyenler, alınan tedbirler ve halkın desteği, Alevi dergahı ve Cemevi nin demokratik tutumu ile engellendi. Çorum da yaşanmış olan barışçı ortam, halkların eşitliği fikrinden bile rahatsızlık duyan, barış ikliminin ve talebinin yaygınlaşmasını istemeyen, Türkiye de her türlü demokratik gelişmenin önünde hep engel olan, adalet ve demokrasi isteyenlerin karşısına dikilenleri bir kez daha harekete geçirdi. Sinop ve Saldırının Nedenleri Böylece bir sonraki durak olan Sinop ta farklı bir tablo ile karşılaşıldı. Kurgulanmış bir kalabalığın HDK heyetine daha kentin girişinde saldırma planı boşa çıkınca, bu kez heyetin basın toplantısını yapmak için gittiği Öğretmenevi kuşatıldı. Kuşatanların arasında parmaklarıyla bozkurt işareti yapanlar, silah işareti ile tehditlerini savuranlar, bizler Mustafa Kemal in askerleriyiz sloganlarını atanlar, üç hilalli yeşil bayrak taşıyanlar da vardı. Peki HDK heyetine, BDP-Blok vekillerine karşı düşmanca bir ortam hazırlamanın ve her türlü saldırganlığı meşru göstermenin zemini neydi? 1. Politik açıdan baktığımızda, Türkiye deki düzen partilerinin, ana akım politik partilerin son otuz yıldır savaş ve çatışma dili

6 6 7 Politik açıdan baktığımızda, Türkiye deki düzen partilerinin, ana akım politik partilerin son otuz yıldır savaş ve çatışma dili ve uygulamaları, tekçi, ırkçı ve şoven söylem ve anlayışları ile yarattıkları politik iklim bu ortamı besledi. ve uygulamaları, tekçi, ırkçı ve şoven söylem ve anlayışları ile yarattıkları politik iklim bu ortamı besledi. Bugün AKP nin CHP ve MHP yi; CHP ve MHP nin ise AKP yi suçlamasında doğruluk payı çok yüksektir. Çünkü bu partilerin hepsinin yarattıkları politik iklim, kullandıkları dil ve tutumları yerellerde bu tür linçsever ve ilkel milliyetçi toplulukların yeşermesine neden oluyor. Bu ortam nedeniyle Sinop taki yerel parti yöneticileri, CHP lisi, MHP lisi, AKP lisi sivil siyaset yapılmasını engelleyen saldırıların karşısında yer almadılar. Şiddetin ve saldırganlığın siyasetin sözünü engellemesinin karşısına dikilmediler. 2. İdari ve güvenlik açısından baktığımızda ise, Sinop Valisi nin kentten uzaklaşarak yaşanacakların sorumluluğundan kaçma çabası; emniyet güçlerinin, sivil ve resmi polislerin bütün görüntülerde apaçık anlaşıldığı gibi linçsever kalabalığı adeta yüreklendirmesi, göstericilerle şakalaşması ve müsamaha göstererek desteklemesi olayların büyümesine neden oldu. Önceleri kişi olan kalabalık, saatler geçtikçe ve emniyet güçlerinin samimi ilişkileri sonucunda yüzlerle ifade edilen bir duruma geldi. Geziden haberdar olan Sinop Valisi ve Emniyet Müdürü ve yardımcılarının sorumluluğu çok büyüktür. Sinop kentinin ve halkının tarihinde olmayan bir şiddeti, linç ortamını ve saldırganlığı yaşattılar. Yerel emniyet güçlerinin kontrollü gerilim stratejisi uygulandı. İçişleri Bakanı da, programdan haberdar edilmiş olmasına rağmen, gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamadı, sorunların büyümesine neden oldu. Ana muhalefet partisi CHP, Trakya-Lüleburgaz da HDK ye karşı başlattığı hasmane tutumunu Karadeniz de de sürdürdü. Genel Merkezi ve Meclis teki milletvekilleri ile sessiz kaldı; yerel örgütleri ile salon verilmemesi vb. girişimlerle demokrat olmayan bir tutumu benimsedi. MHP ve diğer ırkçı partilerle milliyetçilik yarışına girdi. İlçelerden minibüslerle taşınan lümpen koalisyon, hazırlanmış olan pankartlarla, kimi yerel siyasilerle birlikte, attıkları sloganlarla, arabaları tahrip ettiler ve maçlardaki holiganlardan farklı bir tutum izlemediler. Bu Sinop halkının direnişi ve hoşnutsuzluğu değildi. Halkın, esnafın, köylünün sokağa dökülmesi hiç değildi. Saldırgan ve linçsever tutum halktan tasvip görmedi. Tüm engellemelere rağmen Sinop ta basın ve az katılımlı bir halk toplantısı gerçekleştirildi. Zor koşullarda da olsa HDK nin politik önerileri yerele bir kez daha iletilmeye çalışıldı.

7 8 9 Barış, eşitlik, adalet, demokrasi ve haklar mücadelesi, Türkiye nin her yerinde olduğu gibi Karadeniz de de sürüyor. Samsun Etkinliklerin üçüncü durağı ise Samsun idi. Bu kentte de Sinop takine benzer bir bileşim saldırılarda bulundu. Ancak gerek medyanın Sinop olaylarını iyi aktarması ve yerel devlet güçlerinin önlem alması, gerekse Samsun da HDK güçlerinin örgütlülüğü ve sürece topluca dahil olması ile olaylar Sinop taki gibi gelişmedi. Kentin ortasında saldırılar sürdü. HDK bileşenlerinden bazılarının ve HDK bileşeni olmayan TKP, Halkevleri ve 78 liler federasyonu gibi örgütlerin binalarına saldırıldı. Tahribat yaratıldı. Buna karşılık Samsun da hem planlanan basın toplantısı hem de 250 kişinin katıldığı halk toplantısı gerçekleştirildi. Sorunlar, Türkiye nin yaşamakta olduğu gelişmeler ve çözüm önerileri anlatıldı. Samsun HDK Meclisi ve destekleyenleri ile buluşuldu. Neden ara verildi? Bu geziye Samsun da ara verildi. Çünkü bu gezinin amacı halkla buluşmak; HDK yi ve Türkiye deki barış ihtiyacını anlatmak ve konuşmak, şiddetin değil siyasetin konuştuğu bir ortamı yaratmaktı. Yaşanan linç girişimleri ve şiddet perdesi halka vermek istediğimiz mesajları bulandırdı. Halkın toplantılara özgürce katılmasını ve tartışmasını engelledi. Biz çatışmanın ve polisin olmadığı bir toplantılar zinciri planladık. Şiddet ve kışkırtma, provokasyon olmaksızın görüşlerimizi açıklamayı hedefledik. Ama yaşanan gelişmeler bu durumu değiştirdi. Ordu, Giresun ve Trabzon da da bu tür hazırlıkların olduğunu yerel meclislerimiz aktarınca, bu gezinin halkla yaygın buluşma, karşılıklı konuşma ve görüş alışverişinde bulunma; barış, demokrasi ve özgürlük önerilerimizi linç ve provokasyon ortamı olmaksızın anlatma amacına ulaşmayacağı ortaya çıkmış oldu. O nedenle erteleme kararı alındı. Engelleri Kabullenmeyeceğiz Türkiye solu, devrimcileri, demokratları, sosyalistleri, barışseverleri geçmişte de Karadeniz in kentlerinde, sokaklarında mücadele etti, siyasi deneyimler yaşadı; bugün de bunları yaşıyor; barış, eşitlik, adalet, demokrasi ve haklar mücadelesini Türkiye nin her yerinde olduğu gibi Karadeniz de de sürdürüyor. Barıştan fayda görmeyeceklerini anlayanların bizlere Karadeniz in kapılarını kapatma hamlelerini asla kabul etmeyeceğiz.

8 10 11 Tekbir getirip, ardından ağıza alınmayacak küfürler edenlerin inançlı insanları temsil etmediklerini, Karadeniz halkının sırtına olumsuz yafta geçirilmemesi gerektiğini de biliyoruz. Bu baskıların ve yaratılan linç ortamının barış isteyen Karadeniz halkının sesini boğmak için yapıldığını görüyoruz. Karadeniz halkları da, Türkiye nin diğer bölgelerindeki insanlar kadar barışa muhtaçtır ve akan kanın durmasını istiyor. - Eğer barış isteniyorsa, iktidarı ve muhalefetiyle bütün partiler politikalarını bu talebe göre şekillendirmelidir. - Nefret söylemi suçtur ve siyasi partiler dillerini yeniden düzenlemelidir. - Güvenlik aygıtındaki ve mülki idaredeki özel harp koalisyonu, özel harekatçı odaklar temizlenmelidir. Yaşanan linç girişimleri ve şiddet perdesi halka vermek istediğimiz mesajları bulandırdı. Halkın toplantılara özgürce katılmasını ve tartışmasını engelledi. Biz çatışmanın ve polisin olmadığı bir toplantılar zinciri planladık. Şiddet ve kışkırtma, provokasyon olmaksızın görüşlerimizi açıklamayı hedefledik. - Hükümet sorumluluğunun ve güvenlik zaafının farkında olmalı, Sinop Valisi, Emniyet Müdürü ve yardımcılarının sorumlulukları ve perde arkasındaki özel harekatçılarla işbirlikleri açığa çıkarılmalı ve görevlerinden alınmalıdır. - Heyetimizin kullandığı arabaları tahrip edenler hakkında yapacağımız suç duyurusu sonrasında, görüntüleri belli olan saldırganlar hakkında yasal işlem yapılmalıdır. HDK olarak, Türkiye nin her köşesine, her kentine ve köyüne barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi taleplerimizi ve mücadelemizi taşıyacağız. Çünkü barışın ancak böyle kazanılabileceğini ve en önemlisi, korunabileceğini ve sürdürülebileceğini biliyoruz. Gezi boyunca HDK ile buluşan, sorunların aşılması doğrultusunda çabalayan, yakınımızda olmasa da kalbi bizlerle atan barışsever Karadeniz halkına teşekkür ediyoruz. SURİYE VE ROJAVA HALK DEVRİMİ Suriye de yaşananlar, Türkiye ye yansımaları ve Rojava halk devrimi başlıklı panel 23 Şubat 2013 tarihinde İstanbul da gerçekleşti. Suriye de yaşananların, Rojava Devrimi nin ve yapılması gerekenlerin tartışıldığı panelin, Suriye de savaş ve Türkiye nin rolü başlıklı ilk oturumu Yürütme Kurulu üyemiz Kadir Akın ın moderatörlüğünde Milletvekilimiz Sebahat Tuncel, Yürütme Kurulu üyemiz Züleyha Gülüm, gazeteci Hüsnü Mahalli ve Yrd. Doçent Erhan Keleşoğlu nun katılımı ile gerçekleşti. BDP-Blok Milletvekili Sebahat Tuncel, Ortadoğu nun geleceğini belirleyenin örgütlü güçler olacağına dikkat çekti ve şöyle konuştu: Ortadoğu da kim örgütlüyse o kazanacak. Şu anda emperyalistler daha örgütlü görünüyor. Önemli olan halkın örgütlenmesidir. PYD nin yaptığı deneyim çok önemli bu anlamda. Çünkü onlar halkı örgütlemeyi başardılar. Ortadoğu da ok yaydan çıktı. Buradan yapılması gereken; Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı örgütlemektir. Rojava halk devriminin özgünlükleri ve Suriye de gelişmelerin yönü başlıklı ikinci oturumun moderatörü Yürütme Kurulu Üyemiz Gülfer Akkaya ydı. Konuşmacılar ise gazeteci-yazar Faik Bulut, Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Aslan, yazar Foti Benlisoy ve gazeteci Barzan İso idi. Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Aydın, savaşı yaşadıklarını belirterek, Sınırı geçen insanlar Ceylanpınar a geliyor. Onları yerleştirmek büyük bir sorun oluyor. Dram devam ediyor dedi. Aydın, BDP li kadın belediye başkanlarının ziyaretinin ardından yardımların başladığını, malzemeleri gelenlere dağıttıklarını söyledi. Aydın, Yanına yerleştikleri akrabalar zaten kalabalık nüfuslu aileler. Dolayısıyla akrabalık ilişkileri yıpranıyor dedi.

9 yılında Roboskİ nin hesabını sorduk... Roboski Katliamı nı unutturmama sözü veren Halkların Demokratik Kongresi, katliamın birinci yıldönümünde de AKP iktidarından sokaklarda hesap sordu. HDK olarak 27, 28 ve 29 Aralık günlerinde pek çok merkezde eylemler düzenledik. Bir heyetimiz de Roboski Köyü ndeki kitlesel anma etkinliğine katıldı. Milletvekilleri Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder, Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Garo Paylan, Genel Meclis Üyeleri Ferhat Tunç ve Suavi, Prof. Dr. Esra Mungan, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, ESP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, YSGP Eşsözcüsü Sevil Turan, EMEP Genel Merkez Yöneticisi Mustafa Yalçıner ve SYK Sözcüsü Tuncay Yılmaz dan oluşan HDK heyeti, 28 Aralık ta Roboskîli ailelerin acısını paylaşmak için Roboskî Köyü ndeydi. HDK adına konuşan Ertuğrul Kürkçü, Suçlular Ankara da, Başbakanlıkta, Genelkurmay Başkanlığında dedi. Kürkçü, Türkiye nin batısından gelenler adına Kürt halkına şöyle seslendi: Katilleri yargı önüne çıkarmak bizim görevimizdir. Bütün her şeyi Kürtlerin sırtına yükledik. Demokrasi mücadelesini de yalnızca Kürtlerin sırtına yükleyemeyiz, demokrasi nöbetine onları dikemeyiz. Türkiye nin batısı da zalimlere, sömürücülere karşı ayağa kalkacak. Sizi yasınızla baş başa bırakmayacağız. Her yerde Roboskî için eylem HDK, Roboskî katliamının faillerinin yargılanması için her yerde eylemdeydi. - İstanbul İl Meclisimizin çağrısıyla 29 Aralık ta AKP Şişli ilçe binasına yüründü. AKP binasının girişine siyah çelenk bırakıldı. İlçe meclislerimiz 28 Aralık akşamı eylemler yaptı. - HDK ve BDP nin hazırladığı, Ferhat Encü nün çağrısını yaptığı etkinlik çok sayıda sanatçı, kültür emekçisi, gazeteci, aydın ve yazarın katılımıyla Garajİstanbul da 25 Aralık ta düzenlendi. Etkinlikte konuşan Milletvekilimiz Ertuğrul Kürkçü, katliamın Irak topraklarında meydana geldiğine dikkat çekerek, Sınır ötesi vur emri Başbakan dadır. Hükümet ten başka hiç kimse bu kararı veremez dedi. - Kocaeli de yürüyüş polis tarafından engellendi. Engelleme, oturma eylemi ile protesto edildi. Kocaeli Gençlik Meclisi Umuttepe Kampüsü nde eylem yaptı. Gebze de ise İlçe Meclisimizin çağrısıyla AKP, Roboskî katliamının hesabından kaçamaz yürüyüşü yapıldı. - İzmir Meclisimizin çağrısıyla Basmane Meydanı ndan Konak Meydanı na yürüyen binlerce kişi, Roboskî katliamını unutturmayacakları mesajı verdi. Emek ve Demokrasi Güçleri nin de destek verdiği eylemde, adalet yazılı siyah tabut taşındı. - Aydın ın Didim ilçesinde HDK Meclisimiz, emek ve demokrasi güçleri ile birlikte meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. - Çanakkale Meclisimizin yürüyüşü ise polis ablukası altında gerçekleşti. - Ankara da barış ve demokrasi güçleri ile birlikte AKP il binasına yürüyerek, Bir yıl oldu. Roboskî nin failleri nerede? diye sorduk. Mamak İlçe Meclisimiz, Şirintepe Mahallesi nde yürüdü. - Samsun Meclisimiz, Çiftlik te oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. - Rize nin Fındıklı İlçesi nde HDK Meclisimiz, bir hafta boyunca yaygın bildiri dağıtarak, katliamı Fındıklı halkına anlattı. HDK liler, katliamın yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. - Antalya merkez ile Alanya ilçesinde, Adana ve Antakya da düzenlenen yürüyüşlerle katliamın hesabı soruldu. - Erzincan da Saat Kulesi önünde basın açıklaması yapıldı. - Batman İl Temsilciliğimiz Roboskî için Atatürk Parkı nda mumlar yaktı. - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi nde okuyan öğrenciler Alibaba Cemevi nde etkinlik düzenledi.

10 14 15 Mİlyonların Şahİtlİğİnde Demokratİk Çözüm Her yerde Newroz, her alanda barış ve Kürt sorununda demokratik çözüm etkinlikleri bu yıla damgasını vurdu. Newroz, ortak ve demokratik geleceğin işaret bayrağı oldu. Newroz 2013 Kürt sorununda yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Sadece Türkiye nin çeşitli illerinde milyonlarca kişinin Newroz kutlamalarına katılması değildi bu durumu yaratan. Aynı zamanda Amed de PKK Lideri Abdullah Öcalan ın haftalardır beklenen Barış ve Çözüm Manifestosu da bu sonucu yaratan önemli nedendi. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Halkların Demokratik Kongresi adına konuşma ve selamlama yapan Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel, demokratik çözüm ve demokratik kurtuluş taleplerini dile getirdiler. Kürt halkının barış, çözüm ve eşitlik hedefine nasıl kilitlendiğini vurguladılar. Bu yıl Newroz kutlamaları 17 Mart ta başladı. Ve elbetteki ilk kutlamaların içinde en büyük ve muhteşemi İstanbul da gerçekleşti. İstanbul 17 Mart ile 21 Mart arasında Türkiye nin onlarca kentinde, mahallesinde, meydanında, sokağında Newroz kutlamaları çok büyük katılımlarla gerçekleşti. Kürt halkı, ağır baskıcı döneme rağmen direndiğini, ayakta olduğunu, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sürdürdüğünü gösterdi. Geçtiğimiz yıl, Newroz günü olan 21 Mart a denk gelmediği bahanesi ile birçok kentte olduğu gibi İstanbul da da kutlamalara izin verilmemişti. Büyük bir saldırı dalgası yaşanmıştı yılı Newrozu nu İstanbul lular biber gazı, coplar ve gözaltılar ile karşılamıştı. O dönem uygulanan güvenlikçi plan Kürt halkının kitlesel gösterilerinin engellenmesi üzerine bina edilmişti. Ama bu sindirme planı tutmadı. İstanbul da 17 Mart ta yüzbinlerce insan Kazlıçeşme Meydanı nı hınca hınç doldurdu. Kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı ile Kürt halkı geleneksel giysileri içinde Demokratik Çözüm ve Demokratik Kurtuluş Newrozu nu kutladı. Yıllar sonraki en kalabalık Newroz kutlaması gerçekleşti. İstanbul, yüzbinlerce katılımcı ile ilk selamı Amed e gönderdi, en ufak bir olumsuzluk yaşanmadan taleplerini haykırdı, halaylarını çekti ve geçtiğimiz yıl sokakları birbirine katan polise, Emniyet e bir yıl sonra en güzel cevabı verdi. Her kutlamada Amed e selam gönderildi. Kutlamalara katılan herkes 21 Mart mesajını beklediğini ve Amed in alacağı tutumun arkasında olacağını ilan etti. Amed Beklenen gün, yani 21 Mart 2013 de Amed de şimdiye kadar görülmemiş bir kalabalık buluştu. Ucu bucağı görünmeyen bir insan denizinden barış ve çözüm mesajları yükseliyordu. Amed, Türkiye nin farklı köşelerinden günlerdir gönderilen selamları almış, milyonlarca insanla cevabını veriyordu. Meydanda buluşanlar, heyecanlarını temkinli bir şekilde paylaşıyordu. Fırat ın doğusundan da batısından da aydınlar, yazarlar, gazeteciler, farklı siyasi partilerin temsilcileri, yöneticileri, HDK Yürütme Kurulu üyeleri, HDK bileşenlerinin temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin sözcüleri, herkes bir aradaydı.

11 16 17 HDK, mahalle, köy, ilçe ve il merkezlerinde, Newroz kutlamalarını, barış, eşitlik ve demokrasi talepleriyle güçlü katılımlarla kutladı. Tüm bölgelerde, Karadeniz, Ege, Akdeniz, iç Anadolu, Marmara, Trakya, Kürdistan da HDK Meclisleri olarak tam bir seferberlik içinde hareket etti. İmralı dan, PKK Lideri Abdullah Öcalan dan gelen mektup okunmaya başladığında, Milyonların Şahitliği yaşanıyordu. Hem meydanda hem de televizyonların ve radyoların başında mesajı dinleyen milyonlar Barış Manifestosu na şahitlik ediyorlardı. yöntemlerle devam ettirme kararlılığını içermiyordu. Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler den söz ediliyor, böylelikle yeni dönemin özellikleri de tanımlanıyordu. Mektup okunurken, o devasa kalabalık nefesini tutmuştu. Dinliyor ve anlamaya çalışıyordu, tek bir kelimeyi bile kaçırmamak için dikkatle kulak kabartıyordu. İnsanlar her bir kelimeyi, her bir cümleyi kafasında tartıyor, biçiyor, zihninin süzgecinden geçiriyordu. Verilen mesajlar anlaşıldıkça, gösterilen yeni hedefler kavrandıkça destek ve coşku da yavaş yavaş artıyordu. Bu kez yıllar öncesindeki Habur karşılamalarından farklı bir hava vardı. İnsanlar temkinli, ama kararlı bir şekilde verilen mesajın arkasında olduklarını açık ve net bir şekilde gösteriyorlardı. Bu sefer duygulardan, heyecandan çok akıl, geçmiş deneylerin birikimi, kararlılık ön plandaydı. 21 Mart ta Diyarbakır da yapılan ve milyonların katıldığı kutlamada PKK Lideri Öcalan ın gönderdiği mektupla yeni bir döneme girildiği ilan edildi. Yeni dönemin miladı oldu bu Newroz. Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyordu. Ama mesaj sadece mücadeleyi demokratik Mektup, yok sayan, inkar eden, dışlayan modernist paradigmanın yerle bir olduğunun, baskıcı ve inkarcı anlayışların artık miadını doldurduğunun da ilanıydı aslında. Meydanları hınca hınç dolduran yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor cümleleri okunurken, yeni bir dönemin başladığını Diyarbakır daki meydanın büyük coşkusu da müjdeliyordu. Çağrıyı bağrına basan gençler, mesajı yüreğine katan yüce kadınlar, söylemleri baş-göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sese kulak kesilen milyonlar hem şahitlik ediyor hem de yeni dönemdeki mücadelenin temel anlayışına vurgu yapıyorlardı. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa, her türlü baskı ve ezilmeye karşı olmuştur sözleri bundan sonra da yapılacaklara ışık tutuyordu. Yeni dönemde siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor; demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas

12 18 19 Bu yılki Newroz kutlamaları Mart tarihleri arasında yapıldı. 21 Mart günü, sadece Diyarbakır da Newroz kutlaması oldu. alan bir anlayış gelişiyor ifadeleri mücadelenin ağırlık noktalarına da işaret ediyordu. olacağını sözcüsü Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile o meydanda, o gün bir kez daha ilan etti. Evet, Diyarbakır da bir kapı açıldı. Bu açılışa milyonlar şahitlik etti. Şimdi bu kapıdan geçmek için adımların atılması gerekiyor. Kürt halkı ilk adımı attı. Şimdi hem Türkiye nin bütün halklarının, ezilenlerinin, horlananlarının; hem de AKP Hükümeti nin, devlet kurumlarının ve Meclis in adımlar atmaya başlaması gerekiyor. Şimdi sıra hem halklarda ve barışın toplumsallaşmasında; hem de siyasi iktidarda, bu ülkeyi yönetenlerde. Halkların kardeşliği, eşitliği ve demokratik özgürlüğü için 21 Mart ta büyük mesaj verildi. Umutlar yeşerdi, ama tedirginlikler silinip gitmedi. Cumhuriyet tarihini bilenler, son 30 yılı yaşayanlar beklentileri ile kaygılarını birlikte yaşamaya başladılar. Barışın ve çözümün, eşitlik ve özgürlüğün ancak mücadele ve örgütlü bir duruşla gerçekleşebileceğini unutmadan kollarını bir kez daha sıvadılar. PKK Lideri Öcalan, yüreğini bana açan, bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanıyorum diyordu. Ve milyonlarca insan bu hassasiyete sahip çıktığını Amed de ilan ediyordu. Şimdi Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır bir şekilde tüm halkların ve kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Herkesin özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayacağı yeni bir model ve ortak gelecek kurma arayışı, ekmek ve su kadar nesnel bir ihtiyaç olarak bir kez daha ortada duruyor. HDK, zamanın ruhunu doğru okuduğunu ve Newroz Manifestosu nu desteklediğini, sürecin aktif bir parçası olduğunu, barış ve eşitlik mücadelesinin sesi ve kürsüsü Milyonlar hem şahit oldu hem de verdikleri sözleri, coşkuları ve sloganları ile özgürlük ve eşitlik mücadelesinin sahibi olacaklarını ilan etti. BDP nin 45 yerde öngördüğü Newroz kutlamaları HDK ile birlikte yapıldı. 17 Mart Pazar Günü Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Antep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Van, Ceylanpınar, İskenderun, Milas, Silvan da, 18 Mart Pazartesi Günü Bingöl, Dersim, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ergani, Kızıltepe, Lice de; 19 Mart Salı Günü Ağrı, Batman, Bitlis, Erzurum, Mardin, Urfa, Bismil, Pazarcık ta, 20 Mart Çarşamba günü Adıyaman, Elazığ, Malatya, Siirt, Doğubayazıt, Elbistan, Silopi, Tatvan, Yüksekova da Newroz kutlamaları yapıldı. 21 Mart Perşembe Günü Amed de Barış Manifestosu açıklandı.

13 20 21 SANSÜR, SANAT, ÖZGÜRLÜK FORUMU sahnelerin mozaiklenmesine, müzikteki yasaklardan konserlerdeki anti-demokratik uygulamalara, gösterim için salon bulamayan filmlerden, belgesellerden, tiyatroların kapatılmasına, yazılı ve görsel medya üzerinde kurulan hegemonyadan, işten atılan gazetecilere, açılan davalardan bir çok uygulamada yasak yerine eserin hedef kitleyle buluşturulmasına yönelik engellemeler kadar bir çok sorunun ele alındığı sunumlarda artarak devam eden baskılar ve sansür uygulamaları değerlendirildi.oldukça verimli tartışmalar yürütüldü. Görev ve sorumluluklar çıkarıldı. Halkların Demokratik Kongresi Kültür ve Sanat Komisyonu nun, 13 Nisan 2013 tarihinde İstanbul da gerçekleştirdiği Sanat Sansür Özgürlük konulu formu başarıyla sonuçlanmıştır. İki bölüm halinde düzenlenen forum mevcut durumu ve iktidarın uygulamalarını tartışarak mahkum etmekle kalmamış, aynı zamanda, başta sanatçıların ortak tutum geliştirmeleri olmak üzere toplumsal duyarlılığın artırılarak örgüğtlenmesi ve güçlü bir sanat ve sanatçı sahiplenmesinin yaratılması için görev ve sorumlulukları açığa çıkarmıştır. İlk bölümü Sanatta artarak süren sansür ve ifade özgürlüğünün boyutu belirlenen forumda, mevcut durumda süren ve hemen her iktidar döneminde yaşananların günümüzde farklı boyutlarda sürdüğüne kapsamlı bir biçimde dikkat çekildi. Bu bölümde Durum Ne başlığı altında yapılan bu sunumlarda Medyada sansür, medya yoluyla sansür, Yasalarla fiilen ve farklı aktörlerle uygulanan sansür yöntemleri, Sanatta ifade özgürlüğü, kamu alanı olarak sanat ve ceza, Kürt sanatının sansürle süregelen macerası ele alındı. Ders kitaplarında yapılan sansürden, heykel yıkımına, dizilere uygulanan sansürden, filmlerde İkinci bölümde Sanatın tüm alanlarını ve yaratıcılığı tehdit eden sansüre karşı ne yapmalı konulu sunumlar yapıldı. Sinemada sansür uygulamaları, sansürün etkisi ve ne yapmalı, Edebiyat ve edebiyat eserlerine yönelik sansüre karşı ne yapmalı, İktidar, sanat ve plastik sanatlar alanında sansürün boyutu ve nasıl tutum almalı başlıklı sunumların ardından süren tartışmalar, sanata yönelik tüm saldırıları karşılayacak bir örgütlenmeye duyulan ihtiyacı ortaya koymuş oldu. Her bölümde yapılan sunumların ardından zengin bir tartışma sürdürüldü. Forumda baskılar, yasaklar, sansür, sanat merkezlerinin yıkımı süregelen uygulamalar ve aynı zamanda iktidarın sanata ve sanatçılara karşı artarak sürdürdüğü tutuma karşı nasıl tavır alınması ve nelerin yapılması gerektiği tartışılarak sonuçlara varıldı. Forum, sansürü, sanat ve sanatçı özelinde toplumsal kültüre, tarihe ve insanlığın birikimine ve yaratıcılına karşı bir saldırı olarak değerlendirmiştir. Emek sinemasının yıkımında olduğu gibi anıları, kültürü ve insanlığın kültürel birikimini yok sayarak, meta ve pazarı her şeyin önüne koyan sisteme karşı, sanatın ve sanatçının özgürlüğü için bu gün her zamankinde daha çok birleşmeye, örgütlenmeye ve mücadeleye ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Dillere, kültüre, inançlara, sanata ve yaratıcılığa engel konulamayacağı, kelepçe vurulamayacağının altı bir kez daha çizmiş oldu. Kararlı ve kitlesel duruşun sağlanması içi örgütlü mücadelenin büyütülmesi kararı alındı. HDK nin bu kapsamdaki çalışmalarını Kültür ve Sanat Komisyonu olarak sürdürmesinin ne denli önemli olduğunun vurgulandığı forum başarıyla sonuçlanmıştır.

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kongre Nedir? Biz Kimiz?

İÇİNDEKİLER. Kongre Nedir? Biz Kimiz? AĞUSTOS 2012 1 3 4 6 8 11 12 14 15 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 İÇİNDEKİLER HDK den: Siyasal Durum Malatya Sivas Olmayacak HDK den Kampanya Ölüm Değil, Çözüm! Çatışma Değil, Müzakere! Roboski yi Unutursak

Detaylı

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye!

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye! aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) SAYI: 36 Hasan Coşkun Panelleri 2014 www.kozonline.org İsyanlarla Kaynayan Dünyada Gezi Ayaklanması nın Özgünlüğü paneli 6 Nisan da BDP, Halkevleri, ve TÖP-G

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/11 23 Mart 2007 İÇİNDEKİLER Emperyalist işgalin dördüncü yılında Irak Kapitalist barbarlık ve ezilen halkların direnme gücü!............. 3 Newroz un gösterdikleri.............

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 Ankara, Nisan 2007 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (47) Yayına Hazırlayan : Dokümantasyon Merkezi ISBN: 978-975-7217-57-2 Türkiye

Detaylı

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt 18 Brumaire 1799'dan bugüne Bonapartizm Waterloo benzeri bir savaşa girmeyi bırakalım, Gezi Parkı ndan tetiklenen bir ayaklanmayla karizması bir anda çizilen Erdoğan ı ve onun iktidarını bonapartis bir

Detaylı

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları Yalnızlaşan Erdoğan ın Akıbeti Belli Oluyor Yerel Seçimlerle Kurucu Meclise Giden Yolu Açalım s.18 s.16 aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) sayı: 35 www.kozonline.org SALLANAN AKP'YE BİR DARBE

Detaylı

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! 18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası

Detaylı

AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI

AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI 2 0 0 9 2 0 1 3 AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI 2009-2013 Açık Toplum Vakfı nın İlk Beş Yılı 2009-2013 Açık Toplum Vakfı nın İlk Beş Yılı Yayınlayan AÇIK TOPLUM VAKFI Konsept ve Yayına Hazırlayan GöKÇE

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Kent meydanları halka kapatılacak

Kent meydanları halka kapatılacak sol günlük gazete 5 Mayıs 2013 Pazar Fiyatı: 75 Kr. Sayı: 216 gazete.sol.org.tr Komadaki Dilan a gözaltı çabası Lise öğrencisi Dilan Alp in, gaz bombasıyla ağır yaralanması sırasında yanında olan arkadaşları

Detaylı

birlik haberleri Mart- Nisan 2014/Sayı 155

birlik haberleri Mart- Nisan 2014/Sayı 155 birlik haberleri Mart- Nisan 2014/Sayı 155 1 TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından 22 Mart 2014 Tarihinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; İlgili mevzuatta herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen

Detaylı

Kurt Diye Bağırmak: Türklerin Endișeleri Kürt Açılımlarına Engel Olmamalı

Kurt Diye Bağırmak: Türklerin Endișeleri Kürt Açılımlarına Engel Olmamalı Kurt Diye Bağırmak: Türklerin Endișeleri Kürt Açılımlarına Engel Olmamalı Avrupa Raporu N 227 7 Ekim 2013 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 30 MART 2015 Yıl: 1 Sayı: 9 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD SAFLARI SIKLAŞTIRIN ÇOCUKLAR BU KAVGA FAŞİZME KARŞI BU KAVGA HÜRRİYET

Detaylı

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 124 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) VAHAP COŞKUN ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 124 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) VAHAP COŞKUN

Detaylı

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine Yeni Evrede SİYASİ SAVAŞIM VE DEVRİM Başyazı Devrimci teori, somut koşullara, pratiğe doğrudan uygulanmaz. Teorik ilkeler, politika aracılığıyla, politik mücadele yoluyla pratiğe uygulanır. Devrimci ilkelerin

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

TTB MERKEZ KONSEYİ İLE KURUMSAL İLİŞKİLER

TTB MERKEZ KONSEYİ İLE KURUMSAL İLİŞKİLER TTB MERKEZ KONSEYİ İLE KURUMSAL İLİŞKİLER 110 Odamızın yönetici kurullarına aday olduğumuzda en önemli görevimizin hekimlerin hak ve çıkarlarını kamu özel ayrımı yapmadan savunmak olduğunu açıklamıştık.

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

Biz Böyle Bir Ankara İstiyoruz

Biz Böyle Bir Ankara İstiyoruz Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya Anamız çay demliyor ya güzel günlere Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 24 Ocak 2010-28 Ocak 2012 KA.DER Lİ ÖZEL VE GÜZEL KADINLARA, 4 Mart 1997 deki kuruluşumuzdan bu yana 4 Genel Seçim (1999, 2002, 2007, 2011) ve 3 Yerel Seçim (1999,

Detaylı

2 İçindekiler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu nun Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 15 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 25 Dış İlişkiler

Detaylı

8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8

8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8 Ocak-Şubat-Mart 2014 / Sayı 4 www.batmanbarosu.org.tr 8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8 2014 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Yerel Seçimlerde

Detaylı