ORTAÖĞRETİMDE CBS DEN DÜNYADA NASIL YARARLANILIYOR? MEVCUT DURUM VE GELECEK İÇİN EĞİLİMLER 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAÖĞRETİMDE CBS DEN DÜNYADA NASIL YARARLANILIYOR? MEVCUT DURUM VE GELECEK İÇİN EĞİLİMLER 1"

Transkript

1 ORTAÖĞRETİMDE CBS DEN DÜNYADA NASIL YARARLANILIYOR? MEVCUT DURUM VE GELECEK İÇİN EĞİLİMLER 1 How is GIS utilized in secondary education around the world? The current status and trends for the future ÖZET Ali DEMİRCİ 2, Joseph J. KERSKI 3, Andrew J. MILSON 4 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çok yönlü faydalarından dolayı yaklaşık yıldır pek çok ülkenin ortaöğretim kurumlarında öğrenim ve öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Farklı ülkelerde CBS nin ortaöğretimde nasıl kullanıldığını, CBS nin okullarda etkin bir öğretim aracı olarak kullanılması için yaşanan zorluk ve gelişmeleri anlamak için 2011 yılında Türkiye nin de aralarında olduğu 33 ülkeden akademisyenlerin yer aldığı bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları 2012 yılında Ortaöğretimde CBS ile Öğretim ve Öğrenime Uluslararası Bir Bakış başlıklı bir kitap ile Springer yayınevi tarafından İngilizce olarak yayınlanmıştır. Bu çalışmada ilgili araştırma sonuçları temel alınarak ve günümüze kadar yayınlanan farklı araştırmalar da dikkate alınarak ortaöğretimde CBS den dünya genelinde nasıl yararlanıldığına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Ortaöğretim, Coğrafya Öğretimi ABSTRACT Due to its versatile benefits, Geographic Information Systems (GIS) has been used as a learning and teaching tool in secondary schools of many countries over the last years. A study was carried out in 2011 together with researchers from 33 countries to understand how GIS is used in secondary education and what challenges and developments are taking place in different countries to make GIS an effective educational tool for schools. The results of this study were published in English by Springer in a book titled International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools in Based on the results of this study and some research carried out afterward until today, this study tried to shed light on how GIS is used in secondary education around the world. Keywords: Geographic Information Systems (GIS), Secondary Education, Geography Teaching 1. GİRİŞ Coğrafi bilgilerin depolanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesi için tasarlanmış bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmişe sahiptir (Fitzpatrick & Maguire 2000). Veri tabanı ve grafik teknolojileri, mekânsal istatistik ve uzaktan algılama gibi alanlarda meydana gelen gelişmeler ve özellikle devlet kurumlarının coğrafi veriyi yönetme ihtiyacı CBS nin ortaya çıkması için gerekli olan zemini oluşturmuştur. CBS ilk olarak Kanada da arazi envanter çalışmaları için 1960 lı yıllarda geliştirilmiş, ancak mekânsal verilerin yönetilmesinde sağlamış olduğu büyük kolaylıklar neticesinde 1980 li yıllara gelindiğinde mekânla ilgili çalışma yürüten çok farklı kurum ve kuruluşlarda kullanılmaya başlanmıştır li yıllarda ise CBS, İnternet ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve mekânsal verilerin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sadece bir bilgisayar sistemi olmaktan çıkıp tüm fiziki ve beşeri kaynakları ile yeryüzünün analiz edilmesi, anlaşılması ve yönetilmesi için eğitim de dâhil çok farklı alanlarda kullanılan güçlü bir platform haline dönüşmüştür. CBS nin yükseköğretimde kullanımı daha eskilere gitse de bu teknolojiden ortaöğretimde yararlanma 1990 lı yıllarda başlamıştır. Goodchild ve Kemp 1990 yılında CBS nin öğrencileri teknoloji ile 1 Sunuma konu olan çalışma 2011 yılında Springer tarafından İngilizce bir kitap olarak, 2013 yılında ise geniş bir review makale şeklinde Journal of Geography de yayınlanmıştır. Bu tam metin, ağırlıklı olarak bu makale çalışmasının Türkçe literatüre kazandırılması için çok yüzeysel olarak özetlenmesinden oluşturulmuştur. 2 Fatih Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye, Environmental Systems Research Institute, USA, 4 Teksas Üniversitesi, Arlington, USA,

2 tanıştırarak bilim ve mühendislik gibi alanlarda kariyer yapmak için motive ettiğini belirtmiştir. CBS 2000 li yılların başında okullarda sorgulamaya dayalı öğretimi destekleyen faydalı bir araç olarak kabul edilmiştir (White & Simms 1993; Meyer vd., 1999; Lemberg & Stoltman 2001). Yeni teknolojileri derslerinde kullanma konusunda istekli olan öğretmenlerin çabaları ile CBS çok farklı ülkelerin ortaöğretimlerinde coğrafya, çevre bilimleri, sosyal bilimler, biyoloji ve matematik gibi derslerde kullanılan bir öğretim aracı halini almıştır (Kerski 2003; Bednarz 2004; Bednarz & van der Schee 2006; Rød, Larsen & Nilsen 2010; Demirci 2011; Hagevik 2011; Lateh & Muniandy 2011). Ortaöğretimde CBS nin kullanımı 1990 lı yıllarda ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerden günümüzde hemen tüm kıtalarda Çin, Hindistan, Uganda, Ruvanda, Danimarka, Fransa, Kolombiya ve Şili gibi çok farklı ülkelere yayılmıştır (Milson, vd., 2012). Dünya genelinde CBS nin ortaöğretimdeki yayılışı bu teknolojilerin öğretim ve öğrenime yapmış olduğu katkılardan kaynaklanmaktadır. CBS probleme ve sorgulamaya dayalı öğretim yöntemleri gibi yapılandırmacı yaklaşım stratejilerinin öğretimde kullanımını desteklemektedir. (Audet & Paris 1997; Bednarz & Ludwig 1997; Johansson 2003; Landenberger vd., 2006; Kerski 2008). CBS derslerde konu temelli, kazanım temelli ve öğrenci merkezli eğitim yöntemlerinin uygulanabilmesi için de fırsatlar oluşturmaktadır (Kerski 2003). CBS ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve bilimsel yönleri ile gerçek dünya problemlerini araştırmalarını, dolayısıyla karar verme süreçlerine dâhil olmalarını da sağlamaktadır (Kerski 2008; Milson & Kerski 2012). CBS öğretmen ve öğrencilerin kendi verilerini toplama, depolama ve analiz etmeleri ile birlikte yerel problemlerin üzerinde çalışmalarına imkân tanımakta, bu yolla Ne, nerede? ve Neden orada? gibi sorulara cevaplar bulunmasını sağlamaktadır (Fitzpatrick 2001; Milson & Curtis 2009). CBS nin mekânsal düşünce becerilerinin gelişimi üzerinde de önemli rolleri bulunmaktadır. CBS öğrencilere mekânsal olarak düşünebilme (Bednarz 2004) mekânsal sorular sorabilme (Nellis 1994), mekânsal ve mekânsal olmayan verileri görselleştirebilme (Marsh, vd., 2007), mekânsal analizler gerçekleştirebilme (Bednarz & van der Schee 2006) ve mekânsal verilerin aktif kullanıcıları ve coğrafyanın aktif öğrencileri olabilme (William 2001) konularında yardımcı olmaktadır. Bu çalışma CBS nin dünya genelinde farklı ülkelerde ortaöğretimde nasıl kullanıldığının değerlendirilmesi için gerçekleştirilmiştir. 2. YÖNTEM CBS nin ortaöğretimde kullanımının dünya genelindeki resmini ortaya çıkarmak oldukça zordur. Bu nedenle bu çalışmada ağırlıklı olarak literatür taraması ile CBS nin hangi ülkelerin ortaöğretiminde kullanılmakta olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Başlangıçta 42 ülkeden oluşan bir liste oluşturulmuştur. Bu listeye CBS nin ortaöğretimde kullanımı konusunda önemli deneyime sahip olmuş tüm ülkeler dâhil edilmekle birlikte, karşılaştırmaların yapılabilmesi ve CBS nin eğitimde kullanımı önündeki engellerin ortaya çıkarılabilmesi açısından bu konuda henüz başlangıç aşamasında olan bazı ülkelere de çalışmada yer verilmiştir. Bir kitap çalışması olarak yürütülen bu araştırmada ülkeler belirlendikten sonra kitap bölümleri için en uygun yazarlar belirlenmiştir. Çalışmada yazarlara ülkelerdeki genel eğitim ve ortaöğretim sistemi, CBS nin ortaöğretim kurumlarında kullanımı ve bu konuda ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili bir içerik planı sunulmuş ve bölümleri bunlara uygun olarak hazırlamaları istenmiştir. Uygun yazarların bulunamaması ve kitap bölümlerinin içeriğini yansıtacak yeterli bilgi temin edilememesi gibi nedenlerden dolayı bu çalışmaya katılan ülke sayısı 33 ile sınırlı kalmıştır. Springer tarafından 2012 yılında yayınlanan kitapta yer alan ülkelerdeki durum temel alınarak hazırlanan ve ortaöğretimde CBS nin kullanımını küresel bir bakış açısı ile sunan bir makale 2013 yılında Journal of Geography adlı dergide İngilizce olarak yayınlanmıştır (Kerski, Demirci, & Milson, 2013). 3. DÜNYA GENELİNDE CBS DEN NASIL YARARLANILIYOR? Tablo 1, çalışmaya katılan ülkelerle birlikte bu ülkelerde CBS nin ortaöğretime adapte edilmesi hususunda bazı bilgilere yer vermektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere ülkelerin önemli bir bölümünde resmi ulusal öğretim programları yer almaktadır. Ancak bunların Çin, Finlandiya, Hindistan, Norveç, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye ve İngiltere den oluşan çok az bir bölümünde CBS ortaöğretim programlarında yer almaktadır. Aynı tablodan da anlaşılacağı üzere ülkelerde CBS nin ortaöğretimde daha yaygınlaşması açısından üniversite/sanayi işbirliklerine önem verilmekte ve ülkelerin yaklaşık yarısında Web tabanlı CBS platformlarından yararlanılmaktadır.

3 Tablo 1. Çalışmada yer alan ülkeler ve CBS nin kullanımı ile ilgili genel veriler (Milson, vd., 2012). Ülke Resmi Ulusal Öğretim Programı Ulusal Öğretim Programında CBS 1 Sanayi/ Üniversite İşbirliği Yerel Araştırmalar WebCBS Avustralya Avusturya Kanada Şili Çin Kolombiya Danimarka Dominik Cumhuriyeti Finlandiya Fransa Almanya Gana Macaristan Hindistan Japonya Lübnan Malta Hollanda Yeni Zelanda Norveç Portekiz Ruanda Singapur Güney Afrika Güney Kore İspanya İsviçre Tayvan Türkiye Uganda Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere ABD 1 Seçmeli dersleri içeriyor. Araştırmada, çalışmaya katılan ülkeler CBS yi ortaöğretimde kullanma seviyeleri açısından başlangıç, kabullenme ve keşfetme olmak üzere üç farklı kategoride sınıflandırılmıştır. Başlangıç aşamasında yer alan ülkelerde CBS öğretmenlerin ve eğitimle ilgili devlet kurumların büyük bir bölümü tarafından yeterince tanınmamakta ve genellikle de okullarda istekli öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından çalışmaya katılan pek çok ülke (Uganda, Lübnan, Şili, Kolombiya gibi) bu kategoride yer almaktadır. Kabullenme kategorisi CBS nin öğretmen ve resmi kurumlar tarafından önemli bir öğretim aracı olarak kabul edildiği ve kullanıma hazır materyallerle okullardaki derslere adapte edilmeye başlandığı ülkeleri göstermektedir. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya kıtalarında yer alan bu ülkelerin sayıları her geçen gün artmaktadır. Çalışmaya katılan ülkelerden Türkiye, Macaristan, Portekiz, Çin ve Japonya bu kategoriye dâhil olmaktadır. CBS nin ortaöğretim kurumlarında kullanımı konusunda diğerlerine göre daha uzun bir geçmişe sahip olan, çoğunlukla da CBS nin daha etkin bir öğretim aracı olarak kullanılabilmesi için farklı yöntem, teknik ve kaynakların üretildiği ülkeler ise keşfetme kategorisinde yer almaktadır. Bu ülkelerde CBS ulusal öğretim programının bir parçası olmayabilir. Ancak, ağırlıklı olarak ABD, İngiltere, Danimarka, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayvan da görüldüğü üzere bu ülkelerde CBS den ortaöğretimde farklı derslerde diğerlerine göre daha etkin ve yaygın olarak yararlanılmaktadır. CBS nin dünya genelindeki ortaöğretimde kullanımı ile ilgili durumlar aşağıdaki gibi maddeler halinde özetlenebilir.

4 CBS nin kullanımı öğretim programlarında CBS ye yer verilen ülkelerde daha hızlı yayılmaktadır. Örneğin; CBS Tayvan da 2009 yılında ulusal coğrafya öğretim programının bir parçası haline getirilmiştir yılında yapılan bir çalışmada Tayvan daki coğrafya öğretmenlerinin yaklaşık 1/3 ünün CBS yi derslerinde kullandıkları tespit edilmiştir (Lay vd., 2013). CBS ortaöğretimde ağırlıklı olarak coğrafya derslerinde kullanılmaktadır. Pek çok ülkede CBS ortaöğretim coğrafya öğretim programlarına adapte edilmiştir. Çin, Almanya, Hollanda, Norveç, Güney Afrika, Tayvan, İngiltere, Avustralya ve Kanada bu ülkeler arasındadır. Norveç te CBS lise coğrafya programının zorunlu bileşenlerinden biridir. Bu durum öğretim programında öğrenciler dijital haritalar ve CBS nin nasıl kullanılacağını bilmeliler şeklinde ifade edilmiştir (Rød, vd., 2012). CBS ortaöğretimde coğrafya dışında fen bilimleri, sosyal bilimler, çevre bilimleri, biyoloji, matematik, tarih gibi farklı derslerde de kullanılmaktadır. Örneğin; CBS Yeni Zelanda da sosyal bilgiler (Eddy & Olsen 2012), Norveç te ise yer bilimleri öğretim programına adapte edilmiştir (Rød, vd., 2012). Ülkelerde ağırlıklı olarak CBS ile öğretime önem verilmekle birlikte CBS hakkında öğretime de kısmen de olsa yer verilmektedir. Kanada, Çin ve Avustralya da CBS ortaöğretimde verilen seçmeli dersler arasında yer almaktadır. Örneğin; Kanada nın Ontario Lise Öğretim Programı iki adet seçmeli CBS dersi içermektedir. Bunlardan biri teknik eğitime, diğeri ise üniversite eğitimine hazırlık amaçlı olarak verilmektedir (Huynh vd., 2012). CBS nin eğitimde kullanımı hususunda çok farklı yöntemler dikkat çekmektedir. CBS uygulamaları ve CBS tabanlı projeler en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Masaüstü CBS okullardaki en yaygın olarak kullanılan yazılımlar olmasına rağmen özellikle son 10 yıldır Web tabanlı CBS uygulamalarının yaygınlaşmaya başlandığı görülmektedir. Kolombiya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya, Norveç, Hollanda ve Japonya da ortaöğretim öğrencilerinin CBS den eğitim amaçlı olarak yararlanabilmeleri için farklı Web tabanlı platformlar geliştirilmiştir. Finlandiya daki PaikkaOppi (Johansson, 2012), Hollanda daki EduGIS (Favier, vd., 2012) Macaristan daki BISEL (Borian, 2012), İspanya daki PESIG (del Campo vd., 2012) bunlara örnek olarak verilebilir. Ortaöğretimde sadece CBS değil, Küresel Konumlandırma Sistemleri (GPS), Google Earth, akıllı telefonlar ve Web ortamında gerçekleştirilen sanal geziler gibi çok farklı teknoloji ve yöntemlerin de eğitimde kullanılmakta olduğu görülmektedir. Avustralya da define avı (Kinniburgh, 2012), Finlandiya da geocaching etkinlikleri (Johansson, 2012)., Japonya daki Cep Telefonu CBS sistemi bunlara örnek olarak verilebilir (Ida & Yuda 2012). 4. FIRSATLAR VE ZORLUKLAR CBS nin ortaöğretimde etkin ve yaygın olarak kullanılabilmesi için farklı ülkelerde değişik fırsat ve zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bir ülkede yer alan bir fırsat başka bir ülkede zorluk olabilmektedir. Bu bölümde fırsatlar ve zorluklar ayrı iki başlık altında kısaca açıklanmıştır Fırsatlar Mekânsal teknolojiler tüm ülkelerde farklı alanlardaki uygulamaları ile gerek devlet kurumları ve yetkilileri açısından gerekse toplum tarafından daha da tanınmakta ve önemsenmektedir. Bunda da ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) verilen önemin giderek artmasının büyük katkısı bulunmaktadır. Hemen tüm ülkelerde okulların temel bilgisayar ve İnternet altyapısına sahip olması için çalışmalar yürütülmektedir. Kanada, Danimarka, Japonya, Norveç ve Singapur gibi ülkelerde okul ve derslikler büyük oranda gerekli bilgisayar ve yüksek hızda İnternet bağlantısına kavuşturulmuştur. Türkiye deki Fatih Projesi nden de görülebileceği üzere sınıfların İnternet bağlantısı ile birlikte akıllı tahtalarla, öğrencilerin de tablet PC lerle donatılması mekânsal teknolojilerin eğitimde kullanılmasına önemli bir zemin oluşturmaktadır. CBS nin ortaöğretim kurumlarında yaygınlaşması açısından farklı ülkelerde dile getirilen fırsatları aşağıdaki gibi genel hatları ile açıklayabiliriz. CBS yazılımları ve sayısal veriler her geçen gün daha da elde edilebilir hale gelmektedir. ABD, İngiltere, Norveç ve Yeni Zelanda da bu konuda belirgin gelişmeler yaşanmaktadır.

5 WebCBS platformları Danimarka, Finlandiya, Norveç, İspanya ve ABD örneklerinde görüldüğü üzere CBS ve diğer mekânsal teknolojilerin okullarda kullanımını kolaylaştırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. CBS coğrafya derslerinin ortaöğretimde daha güçlü bir yere sahip olduğu okullarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan ülkelerde zorunlu coğrafya öğretim programlarının olması ve programlarda CBS nin standart olarak yer alması pek çok ülkede CBS nin yaygınlaştırılması açısından fırsat olarak ifade edilmiştir. Kanada, Çin, Danimarka, Japonya ve Türkiye gibi ülkelerde görüldüğü üzere CBS nin ortaöğretimde etkin olarak kullanılabilmesi için mevcut öğretmen ve öğretmen adayları için eğitim programları, kurslar, çalıştay ve seminerler organize edilmektedir. Örneğin, CBS Çin de öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu ve seçmeli kategorilerde verilen dersler içine yerleştirilmiştir (Dong & Lin 2012). Farklı derslerde CBS nin kullanımına imkân veren hazır materyallerin varlığı Japonya, Hollanda, Türkiye, Yeni Zelanda, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde CBS nin okullarda yaygınlaştırılması açısından önemli fırsatlar arasında sayılmıştır. Farklı devlet yetkililerinin, ulusal ve bölgesel eğitim birimleri ve öğretmen birliklerinin CBS nin önemi hakkında yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olması, üniversiteler ve coğrafyacı akademisyenlerin organize ettikleri ve yürüttükleri çalışmalar, CBS firmaları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar farklı ülkelerdeki örnekleri ile CBS nin ortaöğretimde etkin ve yaygın olarak kullanılması açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Pek çok ülkede üniversite, sanayi ve devlet işbirliği ile gerçekleştirilen çok farklı çalışmalarla CBS nin eğitimde kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. CBS günleri ve olimpiyatları CBS nin ortaöğretimde öğretmen ve öğrenciler tarafından tanınması açısından pek çok ülkede katkıda bulunmaktadır. Avustralya da Okullarda CBS yarışması, Kanada da yıllık olarak düzenlenen CBS yarışmaları, Tayvan daki Ulusal CBS yarışmaları bunlardan bazılarına örnek olarak verilebilir. ABD, Finlandiya ve Danimarka nın da aralarında olduğu pek çok ülkede yıllık olarak CBS günleri organize edilmektedir Zorluklar Eğitim açısından sağlamış olduğu çok çeşitli yararlarına rağmen ABD, İngiltere ve Kanada da dâhil olmak üzere pek çok ülkede CBS nin ortaöğretim kurumlarında yeterli düzeyde kullanılmadığı ifade edilmektedir. Bunda da farklı faktörler etkili olmaktadır. CBS nin ortaöğretimde yaygın ve etkin olarak kullanılmasının önünde duran çok farklı engeller çeşitli çalışmalarda dile getirilmiştir (Meyer vd., 1999; Kerski 2003; Bednarz 2004; Johansson 2006; Demirci 2008; Milson & Kerski 2012; Milson, vd., 2012; Kerski 2012). Engeller ülkelerdeki teknolojik, pedagojik ve yönetimsel şartlara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Norveç te derslikler büyük ölçüde bilgisayar, kablosuz İnternet ve ücretsiz olarak kullanılan Web tabanlı CBS uygulamaları ve sayısal verilere sahiptir. Buna rağmen ülkedeki çalışmalarla üst düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip dersliklerde CBS nin daha etkin olarak kullanılabilmesi için yöntemler araştırılırken (Rød, vd., 2012) Güney Afrika da bazı okullarda bilgisayar altyapısının yeterli olmadığı dersliklerde kağıt ortamında hazırlanan CBS eğitim paketinden yararlanılmaya çalışılmaktadır (Breetzke, vd., 2011). Farklı ülkelerde yaşanan zorluklar teknolojik ve sistematik olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Bilgisayar yazılım ve donanımına erişiminde, okullardaki bilgisayar altyapısından yararlanabilmede ve okullardaki bilgi teknolojileri ile ilgili mevcut personelden yardım alabilmede yaşanan sıkıntılar teknolojik zorluklara dâhil edilebilir. Pek çok ülkede CBS nin ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda yaygın olarak dile getirilen bu zorluklar halen bazı ülkelerde etkisini devam ettirmektedir. Derslerde yetersiz bilgisayar ve İnternet kullanımı, aralarında Avusturya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD, Çin, Kolombiya, Gana ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu pek çok ülkede zorluk olarak ifade edilmiştir. CBS yazılımı ve sayısal veriye erişimde yaşanan sıkıntılar Çin, Gana, Kolombiya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde dile getirilmiştir. Ancak benzer sorunlar Danimarka, Finlandiya, Japonya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de halen varlığını devam ettirmektedir. Sistematik sorunlar ise teknolojik olanlara göre CBS nin okullarda kullanımı önünde daha büyük engel oluşturmaktadır. Bunların içinde en önemlisi mekânsal düşünme, mekânsal analiz ve bunların eğitim ve toplum açısından faydaları açısından yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olunamamasıdır. CBS ye ev

6 sahipliği yapacak zorunlu okutulan coğrafya gibi bir dersin bulunmaması, öğretim programlarında CBS nin yeterli yer edinememesi, eğitim kurumlarının yetersiz destekleri, üniversiteye geçiş gibi merkezi olarak yapılan sınavlarda coğrafya ve mekânsal teknolojilerin kullanımını zorunlu kılan diğer derslere gereği gibi yer verilmeyişi CBS nin eğitimde kullanımı önünde diğer zorluklar olarak farklı ülkelerde dile getirilmiştir. Öğretmen merkezli zorluklar da pek çok ülkede ifade edilmiştir. Öğretmenlerin CBS ile ilgili yetersiz bilgi ve becerileri, CBS materyalleri geliştirmede gerekli olan zaman yetersizlikleri, kullanıma hazır materyallere sahip olmamaları, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine ve bunların derslerde kullanımına karşı ilgi eksiklikleri, CBS den derslerinde verimli olarak yararlanabilmek için gerekli destekten ve meslek içi eğitimlerden yoksun oluşları gibi engeller çalışmaya katılan tüm ülkelerde farklı boyutlarda dile getirilmiştir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmeler mekânsal teknolojilerin tüm ülkelerde eğitim açısından daha yaygın olarak kullanılmasına imkân tanıyacak seviyede gerçekleşmektedir. İnternete erişim ve İnternet hızının artması, GPS ve çok farklı dinamik haritalara erişimi sağlayan İnternet bağlantılı akıllı telefonlar, daha hızlı ve daha ucuz bilgisayarlara erişim, daha güçlü, mobil ve kullanımı kolay mekânsal teknolojiler, çok farklı kurumlar tarafından oluşturulan ve ücretsiz olarak paylaşılan sayısal veriler CBS nin eğitimde kullanımını kolaylaştırmaktadır. Bu konuda özellikle Web tabanlı platformların katkısı büyüktür. Giderek Web ortamına taşınan araçları ile CBS nin okul ve dersliklerdeki kullanımı kolaylaşmaktadır. Bu sunumun konusunu teşkil eden çalışma 33 ülkenin katılımı ile 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık üç yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen CBS daha pek çok ülkenin ortaöğretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Kitapta yer alan ülkelerde de CBS ve diğer mekânsal teknolojilerin eğitimde kullanılması açısından çok farklı yenilikler ve gelişmeler yaşanmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında mekânsal teknolojileri eğitim ve öğretim açısından kullanan öğretmen ve öğrencilerin sayıları da giderek artmaktadır. Dünya genelinde CBS den daha etkin yararlanılabilmesi için bazı öneriler aşağıda temel başlıkları ile sunulmuştur. Eğitimcilerin diğer öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri açısından neler yaptıklarını ve neden yaptıklarını daha yaygın ve etkili olarak duyurmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin CBS yi etkin olarak kullanabilmeleri için yüz yüze ve Web tabanlı eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Yüksek öğretimin CBS nin ortaöğretimde kullanımı konusunda aktif bir rolü bulunmalıdır. Bu roller öğretmenlerin yetiştirilmesi, uygun öğretim programlarının geliştirilmesi ve araştırma şeklinde sağlanabilir. CBS firmaları özellikle eğitim amaçlı kullanım açısından ücretlerini makul seviyelere çekebilmeleri gerekmektedir. Yazılımlara erişim öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri açısından maddi bir yük olmaktan çıkmalıdır. Öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı öğretim yöntem ve stratejilerini destekleyen eğitim reformlarının ilk ve ortaöğretimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. CBS ve diğer mekânsal teknolojilerin eğitimde kullanımını destekleyen uluslararası kurumların sayılarının artırılması gerekmektedir. Bu açıdan CBS ile öğretimi destekleyen uluslararası bir CBS merkezi kurulabilir. CBS nin derslerdeki katkılarını doğru olarak gösteren, etkinliğini en üst düzeyde sağlayan yeni yöntemleri gösteren araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojiyi değil, teknoloji ile öğretimi en üst düzeyde sağlayan yöntem ve anlayışların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin bilgi, pedagoji ve teknolojiyi bir bütün olarak ele alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mesleki eğitimlerin teknolojik-pedagojik ve alan bilgisini kapsayacak şekilde tasarlanmaları gerekmektedir. İlgili birimleri, karar vericileri, araştırmacıları, öğretmen ve öğrencileri ile toplumun tüm katmanlarının öncelikle mekânsal teknolojileri ve eğitimdeki potansiyelini tanıyan ve kabul eden bir anlayışa sahip olması, sonrasında ise sorumluluklarının bilincinde olarak yapılması gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Okulların ve dersliklerin sağlıklı ve verimli öğretim ortamlarının sağlanabilmesi için temel bilgisayar ve İnternet altyapısına kavuşturulması gerekmektedir.

7 CBS ve diğer mekânsal teknolojilerin başta coğrafya olmak üzere diğer mekânla ilgili olan tüm derslerde kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi, bunun için de Google Earth ve Web tabanlı diğer CBS ve harita sistemlerinin çok farklı yöntem ve hazır materyallerle destekli olarak kullanımları sağlanmalıdır. Özellikle 21. yüzyıl ile birlikte çok daha yaygın ve çeşitli hale gelen mekânsal teknolojilerin eğitimde kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Günümüzde bu konuda yaşanan sıkıntıların bir bölümü de bilgisayar ve teknolojiyi sonradan öğrenmeye çalışan öğretmenler ile bilgisayar ve İnternet teknolojisi içinde dünyaya gelen öğrenciler arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Svatonova ve Mrazkova (2010) bu farkı dijital öğrenciler ile analog öğretmenler arasındaki çatışma olarak ifade etmiştir. Dijital öğrenciler toplum hayatına karar verici, okul müdürü ve öğretmen olarak girmeye başladığında mekânsal teknolojilerin eğitimde kullanımı önünde yer alan sorunların da daha kolay çözüleceğini öngörmek yanlış olmasa gerek. Kaynakça Audet, R. H. ve Paris, J. (1997). GIS implementation model for schools: Assessing the critical concerns. Journal of Geography, 96(6), Bednarz, S. W. (2004). Geographic information systems: A tool to support geography and environmental education? GeoJournal, 60, Bednarz, S. W. ve Van der Schee, J. (2006). Europe and the United States: The implementation of geographic information systems in secondary education in two contexts. Technology, Pedagogy and Education, 15(2), Bednarz, S. W. ve Ludwig, G. (1997). Ten things higher education needs to know about GIS in primary and secondary education. Transactions in GIS, 2(2), Borián, G. (2012). Hungary: GIS in natural science teacher training. In International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools, eds. A. J. Milson, A. Demirci, and J. J. Kerski, pp New York: Springer. Breetzke, G., Eksteen, S. ve Pretorius, E. (2011). Paper-based GIS: A practical answer to the implementation of GIS education into resource-poor schools in South Africa. Journal of Geography, 110(4), Campo, A. del, Romera, C., Capdevila, J., Nieto, J. A. ve Lázaro, M.L. (2012). Spain: Institutional initiatives for improving geography teaching with GIS. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Demirci, A. (2011). Using Geographic Information Systems (GIS) at schools without a computer laboratory. Journal of Geography, 110(2), Demirci, A. (2008). Evaluating the implementation and effectiveness of GIS-Based application in secondary school geography lessons. American Journal of Applied Sciences, 5(3), Dong, P. ve Lin, P. (2012). China: Teacher preparation for GIS in the National Geography Curriculum. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Eddy, S. A. ve Olsen, A. F. (2012). New Zealand: Pioneer teachers and the implementation of GIS in schools. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Favier, T., Schee, J. van der ve Scholten, H. J. (2012). The Netherlands: Introduction and diffusion of GIS for geography education, 1980s to the present. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Fitzpatrick, C. (2001). A trainer s view of GIS in schools. International Research in Geographical and Environmental Education, 10(1), Fitzpatrick, C. ve D. J. Maguire. (2000). GIS in schools: Infrastructure, methodology and role. GIS: A sourcebook for schools içinde, ed. D. R. Green, s Taylor & Francis. Goodchild, M. F. ve K. K. Kemp. (1990). The NCGIA core curriculum in GIS. National Center for Geographic Information and Analysis, Santa Barbara, California. Hagevik, R. A. (2011). Fostering 21 st century learning with geospatial technologies. Middle grades students learn content through GPS adventures. Middle School Journal, 43(1), Huynh, N. T., Sharpe, B., Charman, C., Tong, J. ve Greensmith, I. (2012). Canada: Teaching geography through geotechnology across a decentralized curriculum landscape. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer.

8 Ida, Y. ve Yuda, M. (2012). Japan: GIS-enabled field research and a cellular phone GIS application in secondary schools. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Johansson, T. P. (2012). Finland: Diffusion of GIS in schools from local innovations to the implementation of a national curriculum. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Johansson, T., (2003). GIS in teacher educationfacilitating GIS applications in secondary school geography. ScanGIS 2003 On-line Papers, Kerski, J. J. (2008). The role of GIS in digital earth education. International Journal of Digital Earth, 1(4), Kerski, J.J. (2003). The implementation and effectiveness of geographic information systems technology and methods in secondary education. Journal of Geography, 102(3), Kerski, J.J., Demirci, A. ve Milson, A.J. (2013). The global landscape of GIS in secondary education. Journal of Geography, 112(6), Kinniburgh, J. C. (2012). Australia: Inquiry with GIS to simulate coastal storm inundation. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Landenberger, R.E., Warner, T.A., Ensign, T.I. ve Nellis, M.D. (2006). Using Remote Sensing and GIS to teach inquiry-based spatial thinking skills: An example using the GLOBE program's integrated Earth systems science. Geocarto International, 21:3, Lateh, H. ve Muniandy, V. (2011). Technology integrated teaching in Malaysian schools: GIS, a SWOT analysis. World Journal on Educational Technology, 3(2), Lemberg, D. ve Stoltman, J.P. (2001). Geography teaching and the new technologies: Opportunities and challenges. Journal of Education 181(3), Lay, J.G., Chen, Y.W., ve Chi, Y.L. (2013). GIS adoption among senior high school geography teachers in Taiwan. Journal of Geography, 112:3, Marsh, M., Golledge, R. Ve Battersby, S.E Geospatial concept understanding and recognition in G6- college students: A preliminary argument for minimal GIS. Annals of the Association of American Geographers, 97(4), Meyer, J. W., J. Butterick, M. Olkin ve G. Zack. (1999). GIS in the K-12 curriculum: A Cautionary note. The Professional Geographer, 51(4), Milson, A. J., Demirci, A. ve Kerski, J. J. ed. (2012). International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools. New York: Springer. Milson, A. J. ve Kerski, J. J. (2012). Around the world with geospatial technologies. Social Education, 76(2), Milson, A. J. ve Curtis, M. (2009). Where and why there? Spatial thinking with geographic information systems. Social Education, 73 (3), Nellis, M.D. (1994). Technology in geographic education: Reflections and future directions. Journal of Geography, 93(1), Rød, J. K., Andersland, S. ve Knudsen, A. F. (2012). Norway: National curriculum mandates and the promise of web-based GIS applications. International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools içinde, ed. A. J. Milson, A. Demirci ve J. J. Kerski, s New York: Springer. Rød, J.K., Larsen, W. ve Nilsen, E. (2010). Learning geography with GIS: Integrating GIS into upper secondary school geography curricula. Norsk Geografisk Tidsskrift Norwegian Journal of Geography, 64(1), Svatonova, H. ve Mrazkova, K. (2010). Geoinformation technologies: New opportunities in geography education? Facilitating Effective Student Learning through teacher research and innovation içinde, ed. M. V. Zuljan ve J. Vogrinc, s Ljubljana: University of Ljubljani. White, K. L. ve Simms, M. (1993). Geographic Information Systems as an educational tool. Journal of Geography, 92(2), William J.L. (2001). Integrating GIS into the undergraduate learning environment. Journal of Geography, 100,

Üç boyutlu CBS nin Coğrafya Derslerinde Kullanılması: 9. Sınıflarda Eş Yükselti Eğrileri Üzerinde Bir Uygulama

Üç boyutlu CBS nin Coğrafya Derslerinde Kullanılması: 9. Sınıflarda Eş Yükselti Eğrileri Üzerinde Bir Uygulama Üç boyutlu CBS nin Coğrafya Derslerinde Kullanılması: 9. Sınıflarda Eş Yükselti Eğrileri Üzerinde Bir Uygulama Using 3D GIS in Geography Lessons: An Exercise on Contour lines in 9 th Grades ALİ DEMİRCİ,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 8, S:99-112 İSTANBUL ISSN:133-2429 Copyright 8 http://www.marmaracografya.com ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS YOLUYLA HARİTA OKUMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Türkiye nin çocukları, batı nın teknolojisinin haraçgüzarı olarak değil, kendi icat ettikleri tekniklerle değerlerimizi yeryüzüne çıkarmalı dünya ya duyurmalıdır.

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI ÖZET ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE CBS TABANLI DERS ANLATIM TEKNİKLERİ: DOĞAL SİSTEMLER ÖRNEK DERS UYGULAMASI Akif KARATEPE *, Süleyman İNCEKARA** E-Posta: akaratepe@sakarya.edu.tr, sincekara@fatih.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1376 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2671 DELTA Part Time 32 29.Eyl 2671 ITTC Certificate in TESOL 4 Aralık hariç her ay 1268 BEET Refresher Courses

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Ali Haydar DOĞU 1, Ercüment YILMAZ 2 1 Karadeniz

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 20-35 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 20-35 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 20-35 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKİYE NİN DEPREMSELLİĞİ KONULU CBS UYGULAMASINA

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

Toplumda Mekânsal Bilincin Geliştirilmesi: Mekânsal Vatandaşlık*

Toplumda Mekânsal Bilincin Geliştirilmesi: Mekânsal Vatandaşlık* Toplumda Mekânsal Bilincin Geliştirilmesi: Mekânsal Vatandaşlık* Developing Spatial Awareness in Society: Spatial Citizenship ALİ DEMİRCİ, SERDAR ARSLAN Özet Mekânsal teknolojilerin mekânsal farkındalığa

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

AB Destekli Açık Erişim Projesi: PASTEUR4OA

AB Destekli Açık Erişim Projesi: PASTEUR4OA AB Destekli Açık Erişim Projesi: PASTEUR4OA Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan PASTEUR4OA öncesi Sayılar ne söylüyor => Ülkeler arası bir karşılaştırma PASTEUR4OA Projesi Türkiye de ne yapılmalı?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ULUSLARARSI ALANDA COĞRAFYA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE DEN ÖRNEKLER: MEVCUT DURUM ve GELECEK YÖNLER

ULUSLARARSI ALANDA COĞRAFYA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE DEN ÖRNEKLER: MEVCUT DURUM ve GELECEK YÖNLER The International Research in Geography Education and the Examples from Turkey: Present Situation and Future Directions ULUSLARARSI ALANDA COĞRAFYA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE DEN ÖRNEKLER: MEVCUT

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

demirellerkardan Spare Parts Catalogue 2016 Edition

demirellerkardan Spare Parts Catalogue 2016 Edition demirellerkardan Șaft Askı Rulmanı Centre Support Bearing Zwischenwellenlager Palier Arbre de Transmission Supporti di Trasmissione Spare Parts Catalogue 2016 Edition www.demirellerkardan.com.tr Identification

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1371 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2907 DELTA Part Time 32 29.Eyl

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 193-220 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 193-220 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 193-220 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com OKULLARDA KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİNDEN (GPS) YARARLANMA: 6 ve 9. SINIF

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

A New Example for the Use of Information Technologies in Education: Geographic Information Systems

A New Example for the Use of Information Technologies in Education: Geographic Information Systems Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2008, vol: 41, no: 2, 81-95 A New Example for the Use of Information Technologies in Education: Geographic Information Systems Nihal

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Knovel Mühendislik Bilimleri

Knovel Mühendislik Bilimleri Knovel Mühendislik Bilimleri ANKOS, 25-27 Nisan 2013 Serdar Katipoğlu Know More. Search Less. Knovel Nedir? Knovel, mühendislerin bilimsel güvenirliği olan teknik bilgilere analitik arama motorları aracılığı

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal umutal@hacettepe.edu.tr -1 Plan Terminoloji Araştırmanın amacı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÜKSEK ÖĞRETİM COĞRAFYA EĞİTİMİ İLE ENTEGRASYONU: BAŞARILI UYGULAMALAR İÇİN BİR YOL HARİTASI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÜKSEK ÖĞRETİM COĞRAFYA EĞİTİMİ İLE ENTEGRASYONU: BAŞARILI UYGULAMALAR İÇİN BİR YOL HARİTASI MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÜKSEK ÖĞRETİM COĞRAFYA EĞİTİMİ İLE ENTEGRASYONU: BAŞARILI UYGULAMALAR İÇİN BİR YOL HARİTASI (Integration of Geographic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

CBS, GPS VE GOOGLE EARTH TEKNOLOJİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE KULLANIMI Using GIS, GPS, and Google Earth Technologies in Geography Lessons

CBS, GPS VE GOOGLE EARTH TEKNOLOJİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE KULLANIMI Using GIS, GPS, and Google Earth Technologies in Geography Lessons MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 99-123 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com CBS, GPS VE GOOGLE EARTH TEKNOLOJİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE KULLANIMI

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

01234564 728 98 8 73 8 8! "# $ % &&&' ()' *+,

01234564 728 98 8 73 8 8! # $ % &&&' ()' *+, 01234564 728988 7388! "#$% &&&'()'*+, COĞRAFYA EĞİTİMİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF GEOGRAPHY EDUCATION 1(1), 2015 Coğrafyacılar Derneği / Turkish Association of Geographers EDİTÖR EDITOR Mustafa Öztürk,

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

WETEX 2013 FUAR KATILIMI DEĞERLENDİRME RAPORU

WETEX 2013 FUAR KATILIMI DEĞERLENDİRME RAPORU WETEX 2013 FUAR KATILIMI DEĞERLENDİRME RAPORU Dubai Electricity and Water Authority (Dewa) tarafından düzenlenen The 15th Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) 2013, 15 17 Nisan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Murat DURAK Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TÜREB) md@enermet.com.tr www.tureb.com.tr 5 Mart, 2010 ANKARA 1 1. Giriş (TÜREB) 2. RES Projelerinin

Detaylı

DSpace İle İlgili Son Gelişmeler

DSpace İle İlgili Son Gelişmeler DSpace İle İlgili Son Gelişmeler Sönmez ÇELİK Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi ve Doğuş Üniversitesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü scelik@dogus.edu.tr 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21 22 Ekim 2013, İzmir

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ Dr. Mahmut Sarı Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı