SICAV PROSPEKTÜS. Mayıs 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SICAV PROSPEKTÜS. Mayıs 2001"

Transkript

1 SICAV PROSPEKTÜS Türkisfund un son yıllık raporunun ve takip eden altı aylık raporlarının mevcut olması halinde, bu prospektüs, söz konusu raporlardan ayrı olarak dağıtılamaz. Raporlar bu prospektüsün ayrılmaz bir parçasıdır. Mayıs 2001

2 İÇERİK Sayfa Tanımlar 03 Duyuru TÜRKISFUND ın Temel Özellikleri İdare ve Yönetim Alt fonlar, Hedef ve İlkeleri Pay Çeşitleri Pay Alım Başvurusu Pay Geri Alımı Pay Dönüştürmesi Temettüler Masraf ve Harcamalar Vergilendirme Genel Bilgiler 13 Ek I Yatırım Sınırlamaları 18 Ek II Risk Yönetimi 20 Başvuru Formu 2

3 TANIMLAR Aşağıdaki tanımlar bütün prospektüs için geçerlidir. İş günü Lüksemburg da bir banka iş günü Tür Her alt fonda, bir pay senedi türü sunulmuştur Kâr dağıtımlı paylar Yönetim Kurulu Üyesi SICAV Yönetim Kurulu Üyesi DM Almanya para birimi EURO Para birimi (SICAV ın anapara birimi) Mali Yıl Her yılın Aralık ayının son gününde sona ermektedir. Pay Başına Net Aktif Değer Bir değerleme gününde, belirli bir alt fonda ve türde bulunan tüm varlıklardan, tüm pasif değerler düşülerek elde edilen bakiyenin, aynı alt fon ve türün tedavüldeki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Geri Alım Fiyatı Bir alt fonun ve türün belirli bir değerleme günündeki her bir pay senedinin net aktif değeridir (geri alım komisyonu alınmayacaktır) Pay Her bir alt fonun ve türün, SICAV sermayesindeki bir payı SICAV TÜRKISFUND Alt Fon Belirli bir yatırım politikasına göre yatırım yapılmış varlık portföyü Halka Arz veya Alım Fiyatı Belirli bir değerleme gününde, bir alt fonun ve türün her bir pay senedinin net aktif değerine, distribütör veya diğer satış acentaları lehine, azami % 5 satış komisyonu eklenerek elde edilir. Değerleme Günü 11.7 numaralı Net Aktif Değerin Belirlenmesi bölümünde, her bir alt fon için belirtilmiş olan Lüksemburg daki her banka iş günüdür. Belirlenmiş olan bu Değerleme Günlerinin Lüksemburg da bir banka iş günü olmaması halinde, Net Aktif Değerleri, Lüksemburg daki izleyen banka iş gününde belirlenir. Kamu İktisadi Kuruluşları Hükümete ait olan ve hükümet tarafından denetlenen kuruluşlar 3

4 DUYURU TÜRKISFUND (SICAV) açık uçlu bir yatırım şirketidir ve 30 Mart 1988 tarihli yatırım ortaklıkları hakkındaki Lüksemburg Kanunu nun (bundan sonra Kanun olarak adlandırılacaktır.) birinci maddesine göre resmi listeye kaydedilmiştir. Ancak söz konusu kaydın gerçekleşmiş olması, herhangi bir Lüksemburg makamının bu prospektüsün içeriğine veya SICAV da bulunan menkul kıymet portföyüne onay verdiği anlamına gelmez. SICAV ın pay senetleri, bu prospektüste verilen bilgiler ve açıklamalar doğrultusunda arz edilecektir. Satış temsilcileri veya başka şahıslar tarafından verilen ve bu prospektüste veya prospektüs içeriğinde belirtilmiş diğer belgelerde yer almayan bilgiler veya açıklamalar, resmi olarak geçerli değildir ve bunlara itibar edilmemelidir. SICAV pay senetlerinin veya bu prospektüsün, benzeri kuralların geçerli olduğu diğer ülkelerde piyasaya arz edilmesi ile ilgili olarak, herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Bu nedenle iş bu prospektüs, fonların piyasaya arz edilmesine veya reklamına izin verilmeyen herhangi bir durumda veya herhangi bir ülkede dağıtılamaz. İsimleri bu prospektüsün 2. bölümü olan İdare ve Yönetim de yer alan SICAV Yönetim Kurulu Üyeleri; prospektüs içeriğindeki bilgilerin doğruluğu, tüm önemli konuların gereğince ele alınarak açıklanması ve içerikteki ifadelerin yanlış anlaşılmasına neden olabilecek hiç bir unsurun eksik kalmamasının sağlanması hususlarında, gerekli tüm itinayı göstermişlerdir. Bütün Yönetim Kurulu üyeleri bu konuya ilişkin sorumlulukları üstlenmektedirler. SICAV, 1940 yılında A.B.D. de çıkarılan U.S. Investment Company Act e kayıtlı değildir. Bunun dışında, her bir alt fondaki pay senetleri, U.S Securties Act ın 1933 de değiştirilmiş olan versiyonuna göre tescil ettirilmemiş olup, Amerika Birleşik Devletlerinde, ABD ne ait veya ABD nin hakimiyetindeki yerlerde veya Amerika Birleşik Devlet-leri nden olan bir kişiye satışa sunulamaz veya satılamaz ve bu kişiden ve yerlerden satın alınamaz. SICAV ın tüzüğü, her bir alt fondaki katılım paylarının yukarıda belirtilen kişilere satışı ve devri konularında belirli sınırlamalar içermektedir. Talepte bulunan kişilere, SICAV bürolarına başvurarak, konu ile ilgili yeni bir prospektüsün çıkarılıp çıkarılmadığı hususunda bilgi edinmeleri tavsiye edilir. Pay değerlerinin yükselebileceği gibi düşebileceği, böylece payların satımı ile elde edilecek tutarın, asıl yatırım tutarından daha düşük olabileceği de gözönünde bulundurulmalıdır. SICAV ın bugüne kadar ki sonuçları, gelecekteki başarılarının bir garantisini teşkil etmemektedir. Bu prospektüsü, fonun genel merkezinden ve Almanya daki acentası olan İŞBANK GmbH dan (Rossmarkt 9, D Frankfurt/Main, Deutschland) temin edebilirsiniz. Bu prospektüsteki ifadeler, halen geçerli Lüksemburg hukuku ve hukuksal uygulamalara dayanmaktadır ve değiştirilebilirler. Bir alıcının ikametgahı, Financial Action Task Force (FATF) da belirtilen koşulları yerine getirmeyen bir ülkede ise, bu şahsın talebi, ancak söz konusu ülkenin yerel makamlarınca onaylanmış kimlik belgelerinin, başvuru formuna eklenmesi halinde dikkate alınır. FATF koşullarını yerine getirmiş olan ülkelerin listesi SICAV genel merkezinden talep edilebilir. Prospektüsün içeriği veya mevcut olmaları halinde yıllık veya altı aylık dönemsel mali veriler hakkında kuşkuları bulunan potansiyel alıcılar, kendilerini genel olarak bilgilendirmeli ve vatandaşı oldukları veya ikamet ettikleri veya şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasal düzenlemelerin, payları alma ve satma durumunda karşılarına çıkarabileceği sorunlar ve olası vergisel yaptırımlar hakkında, yasal mükellefiyetler ve gerçekleşebilecek döviz sınırlamaları veya döviz kontrol mekanizmaları konularında mali danışmanlarına başvurmalıdırlar. 4

5 1. TÜRKISFUND IN TEMEL ÖZELLİKLERİ Bu bölümdeki bilgiler, SICAV ın en önemli özelliklerinin özetini oluşturmaktadır ve prospektüsün bütünü ile birlikte gözönünde bulundurulmalıdır. 1.1 Yapısı SICAV Lüksemburg hukukuna göre Société Anonyme (Anonim Şirket) olarak kaydedilmiştir ve Société d Investissement á Capital Variable ( SICAV ) olarak sınıflandırılmıştır. Bu prospektüsün düzenlenmesi sırasında, her biri kendine ait devredilebilir menkul kıymetlerden oluşan birer yatırım portföyüne bağlı olan, 4 ayrı alt fona ait pay senetleri arz edilmektedir. Alt fonların payları tek bir türden ihraç edilecek olup, bunlar kâr dağıtımlı paylar olarak adlandırılacaktır. Kapitalizasyon payı ihracı söz konusu ise, prospektüsün de buna göre değiştirilmesi gerekmektedir. SICAV Yönetim Kurulu Üyeleri, aktuel prospektüsde gerekli değişikliğin yapılması koşuluyla, farklı yatırım hedefleri olan ilâve alt fonlar kurabilirler. SICAV ın bu şemsiye (umbrella) yapısı, yatırımcıya kendi ihtiyacına göre alt fonlar arasından seçim yapma imkânını vermektedir. SICAV açık uçlu bir yatırım şirketi olarak çalışmaktadır. Paylar, geçerli olan net aktif değerleri baz alınarak belirlenen fiyatlardan ihraç edilebilir, geri alınabilir veya değiştirilebilir. SICAV tek bir hukuki kişiliğe sahip olmasına rağmen, her bir alt fon, pay sahipleri arasındaki ilişkiler açısından, ayrı bir özerk birim olarak görülmektedir. 1.2 Yatırım Amacı SICAV ın amacı, pay sahiplerine dört alt fonu üzerinden dünyanın en önemli borsalarında kote edilmiş hisse senedi ve tahvil değerlerinden oluşan çeşitlendirilmiş portföye yatırım yapma imkânını sunmaktır. SICAV sermaye değer artışı ile birlikte, uygun bir seviyede yıllık gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Fonun idaresindeki ağırlık noktası, likidite de dikkate alınarak, sektörler arasında verimli bir risk dağılımı ile riskin minimizasyonunun sağlanmasındadır. SICAV hedging amacıyla türevler kullanabilir. Bu prospektüsün hazırlanışı sırasında, yalnızca 1.3 numaralı maddede açıklanan 4 alt fon arz edilmektedir. SICAV, uygun görmesi halinde, kurulacak yeni alt fonlar için yeni pay senetleri ihraç edebilir. Prospektüs bu durumda değiştirilecektir. 1.3 Alt Fonlar Şu anda, her birinin kendi yatırım amaçları ve ilkeleri olan ve aşağıda belirtilen alt fonlar arz edilmektedir. - TÜRKISFUND Equities (Hisse Senedi) (bundan sonra Equities olarak adlandırılacaktır.) - TÜRKISFUND Bonds (Tahvil) (bundan sonra Bonds olarak adlandırılacaktır.) - TÜRKISFUND Gothaer Anadolu Equities (bundan sonra Gothaer Anadolu Equities olarak adlandırılacaktır.) 1.4 Pay Senedi Türleri Pay senetleri yalnızca kaydı gerçekleşmiş şekilde ihraç edilebilir. Yatırımcılara, alım-satımı kolaylaştırmak ve emniyet açısından, sertifikasız ve nama kaydedilmiş pay senetleri tavsiye edilir. Bu durumda yatırımcıya pay iştirakini teyit eden bir belge verilir. 1.5 Pay Fiyatları Her bir alt fonun paylarının alım ve geri alım fiyatları, net aktif değer bölümünde açıklanan şekilde ve belirtilen değerleme günlerinde, net aktif değer dikkate alınarak hesaplanır. Her bir payın fiyatı ve net aktif değeri SICAV ın ofisinden temin edilebilir ve belirlenen fiyatlar, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir veya birkaç büyük gazetede yayınlanır. Bu uygulama, özellikle pay senetlerinin resmen satışa sunulduğu ülkeler için geçerlidir. Bir alt fonun paylarının tamamının veya bir bölümünün ( asıl alt fon) bir başka alt fonun paylarına ( yeni alt fon) dönüştürülmesinde uygulanacak oran, payların dönüştürülmesine ilişkin 7. bölümde açıklanan formüle göre belirlenecektir. 1.6 Pay Alımı Pay alımı için prospektüsün ekinde yer alan pay senedi alımına ilişkin başvuru formunun veya formda istenilen bütün bilgileri içeren bir yazılı talimatın, SICAV a veya transfer acentasına gönderilmesi yeterlidir. Alım taleplerinin transfer acentasına veya SICAV a, bir değerleme gününde Lüksemburg saatiyle dan önce ulaşması halinde, işlem, söz konusu değerleme gününde belirlenecek olan alt fonun alım fiyatından gerçekleştirilecektir. Lüksemburg saatiyle dan sonra ulaşan başvurular ise, bir sonraki değerleme gününde dikkate alınacaktır. Alım bedelinin havalesi ile ilgili komisyonlar, döviz işlemleri komisyonları ve diğer banka ücret ve masrafları alıcı tarafından üstlenilir. 1.7 Asgari Yatırım Tutarı Bir alt fonun pay senedinin ilk alımındaki asgari tutar 50. EURO dur. Müteakip alımlarda da asgari yatırım tutarı 50. EURO dur. Her bir yatırımcının, bir fondan en az 50. EURO tutarında pay sahibi olması gerekir. Asgari tutarın, bir geri alım veya dönüştürme sonucunda yukarıda belirlenen limitin altına düşmesi halinde, SICAV, kalan payların geri alımını veya asgari tutara ulaşılabilmesi amacıyla, bir başka alt fona dönüştürülmesini yatırımcıdan talep edebilir. - TÜRKISFUND Eurobonds (Döviz Tahvil) (bundan sonra Eurobonds olarak adlandırılacaktır.) 5

6 1.8 Pay Senetlerinin Geri Alımı Pay senetleri, SICAV a veya doğrudan transfer acentasına iletilecek yazılı talimat ile geri alınabilir. Geri alım talimatlarının SICAV a veya transfer acentasına, bir değerleme gününde Lüksemburg saati ile ya kadar ulaşması halinde, geri alımlar, ilgili alt fon için o günkü değerleme gününde belirlenecek olan fiyat üzerinden işleme tabi tutulurlar. Daha sonra ulaşan talimatlar ise, bir sonraki değerleme gününde işlem görürler. 1.9 Pay Senetlerinin Dönüştürülmesi Her bir alt fona ait paylar, SICAV a veya doğrudan transfer acentasına iletilecek yazılı talimat ile mevcut başka bir alt fona dönüştürülebilir. Pay dönüşümleri, 7. bölümde belirtilen, payların dönüşümüne ilişkin formüle göre, değerleme günlerinde gerçekleştirilir Borsaya Kote Edilmesi Mevcut alt fonlara ait paylar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına veya başka bir uluslararası borsaya kote edilebilir. 2. İDARE VE YÖNETİM SICAV, İŞBANK GmbH nın girişimleri ile kurulmuştur. 2.1 Yönetim Kurulu BAŞKAN: Hamdi Engin TÜRELİ Genel Müdür İŞBANK GMBH, Frankfurt YÖNETİM KURULU ÜYELERI: İbrahim HIZLIKAN Menkul Kıymetler Müdürü TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., İstanbul Dr. Gürman TEVFİK Genel Müdür İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., İstanbul Klaus SCHREIBER Genel Müdür Yardımcısı İŞBANK GmbH, Frankfurt Leon HILGER Müdür Yardımcısı DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., Lüksemburg 2.2 Yatırım Kurulu Aşağıda yer alan Yatırım Kurulu sadece TÜRKISFUND Gothaer Anadolu Equities alt fonu ile ilgilidir. Bryan HAHN Genel Müdür GOTHAER Immobilien und Finanz Service GmbH, Göttingen Hamdi Engin TÜRELİ Genel Müdür İŞBANK GmbH, Frankfurt Dr. Gürman TEVFİK Genel Müdür İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., İstanbul İbrahim HIZLIKAN Menkul Kıymetler Müdürü TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., İstanbul Klaus SCHREIBER Genel Müdür Yardımcısı İŞBANK GmbH, Frankfurt 2.3 İdare ve Yönetim GENEL MERKEZ: 69, route d Esch L-1470 Luxemburg YATIRIM DANIŞMANI: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İş Kuleleri No: 4 TR Levent-İstanbul/Türkiye SAKLAMA BANKASI: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A. 69, route d Esch L-1470 Luxemburg İDARİ MERKEZ: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A. 69, route d Esch L-1470 Luxemburg KAYIT VE TRANSFER ACENTASI: FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxemburg DISTRIBÜTÖR: İŞBANK GmbH Rossmarkt Frankfurt/Main TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İş Kuleleri TR Levent-İstanbul/Türkiye 6

7 GOTHAER ANADOLU HAYAT Versicherungsdienst GmbH Gothaer Platz 2-8 D Göttingen ALMANYA DA ÖDEME ACENTASI: İŞBANK GmbH Rossmarkt Frankfurt/Main DENETIM KURULUŞU: DR. WOLLERT & DR. ELMENDORFF 52, avenue de la Gare L-1610 Luxemburg 3. ALT FONLAR, ALT FONLARIN YATIRIM AMAÇLARI ve İLKELERİ 3.1 SICAV ın Yatırım Amacı SICAV ın amacı, pay sahiplerine, dünyanın en önemli borsalarında kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerden oluşan, çeşitlendirilmiş portföye yatırım yapma imkânını sunmaktır. SICAV sermaye değer artışı ile birlikte, uygun bir seviyede yıllık gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Fonun idaresindeki ağırlık noktası, likidite de dikkate alınarak, sektörler arasında verimli bir risk dağılımı ile riskin minimizasyonunun sağlanmasındadır. SICAV hedging amacıyla türevler kullanabilir. SICAV alıcılara, profesyonelce idare edilen çeşitlendirilmiş portföylere, direkt olarak katılma imkânını vermektedir. Küçük yatırımcılar tek başlarına, büyük tutarlarda yatırım yapılmış bir enstrümana iştirak edebilmektedirler. Böylece iştirakçiler, normalde yalnızca büyük profesyonel yatırımcılara tanınan avantajlı koşulları elde etmiş olurlar. SICAV, Ek I de yer alan Yatırım Sınırlamaları bölümündeki kısıtlamalara uyacaktır. SICAV, yatırım hedefleri doğrultusunda, alt fonların değerini korumak ve artırmak amacıyla hedging stratejileri deneyebilir. Bunun için EK II Risk Yönetimi bölümünde açıklanan döviz opsiyonları, vadeli döviz işlemleri ve futures kontratları gibi türevler kullanılır. SICAV ın yaptığı yatırımların, piyasalardaki normal dalgalanmalardan etkilenecek olması nedeniyle, alt fon pay fiyatlarının ve dolayısıyla getirilerinin değişebileceği dikkate alınmalıdır. 3.2 Alt Fonların Yatırım İlkeleri Her bir alt fonun özel yatırım ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. Her bir alt fon, performansları piyasa koşullarına göre değişebilse de, risk dağıtım prensibine uymak koşuluyla, yatırımda bulunduğu piyasanın performansına uyumlu bir sonuç hedeflemektedir. TÜRKISFUND-EQUITIES Bu alt fonun amacı, Türk Şirketlerinin arz ettikleri veya Türk Lirası üzerinden düzenlenmiş hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu çerçevede, portföyün asgari % 51 i, İktisadi Devlet Kuruluşları da dahil olmak üzere, Türkiye de kurulmuş şirketlerin İMKB de kote edilmiş hisse senetlerinden oluşur. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Hazine Müsteşarlığı nın, Kamu Kuruluşlarının ve Türk Şirketlerinin ihraç ettiği veya yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilmiş olan sabit getirili menkul kıymetlere (Eurobonds) yapılan yatırımın toplam değeri, fon portföy değeri içinde % 0-49 arasında bir değer oluşturabilir. Alt fon; Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Merkez Bankası ve T.C. Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla ihale yoluyla ihraç ettiği devredilebilen menkul kıymetlere yatırım yapabilir. TÜRKISFUND-BONDS Bu alt fonun amacı, ağırlıklı olarak Türk tahvilerine yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu nedenle, portföyün asgari % 51 i, devlet ve/veya özel finansman tahvili veya bonosundan oluşur. Vergi avantajlarından yararlanmak amacıyla, alt fon, portföyün toplam değerinin % 25 ile % 30 luk bir bölümünü İMKB de kote edilmiş Türk hisse senetlerine yatırır. Portföyün geri kalan bölümü sabit getirili menkul kıymetlere yönlendirilebilir. Öte yandan bu alt fon, yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilmiş Eurobond ve diğer sabit getirili menkul kıymetlere, toplam değerleri, fon portföy değerinin % 24 ünü aşmayacak şekilde yatırım yapabilir. Bunun yanısıra alt fon likit değerlere de sahip olabilir. Alt fon Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Merkez Bankası ve T.C. Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla ihale yoluyla ihraç ettiği devredilebilen menkul kıymetlere yatırım yapabilir. TÜRKISFUND-EUROBONDS Bu alt fonun amacı, esas itibariyle Türkiye Cumhuriyeti nin ihraç ettiği Eurobonds lara yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu çerçevede, portföy yatırımının % 51 den % 100 e kadar olan kısmı Türk Hükümeti nin ihraç ettiği Eurobonds lara yapılır. Alt fon bunun dışında, yatırımının % 0 dan % 49 a kadar olan kısmını; Avrupa Birliğine üye bir devlet ( üye devlet ) ve bunların resmi makamlarınca, başka bir kalifiye devletçe veya bir ya da birden fazla üye devletin katıldığı uluslararası resmi kuruluşlarca veya merkezi Türkiye de ya da üye bir devlette bulunan şirketler tarafından ihraç edilen Eurobonds lara ve global obligasyonlara yatırabilir. 7

8 TÜRKISFUND-GOTHAER ANADOLU EQUITIES Bu alt fonun amacı, Türk Şirketlerinin arz ettikleri veya Türk Lirası üzerinden düzenlenmiş hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu çerçevede, portföyün asgari % 51 i, İktisadi Devlet Kuruluşları da dahil olmak üzere, Türkiye de kurulmuş şirketlerin İMKB de kote edilmiş hisse senetlerinden oluşur. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Hazine Müsteşarlığı nın, Kamu Kuruluşlarının ve Türk şirketlerinin ihraç ettiği veya yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilmiş olan sabit getirili menkul kıymetlere (Eurobonds) ve global obligasyonlara yapılan yatırımın toplam değeri, fon portföy değeri içinde % 0-49 arasında bir değer oluşturabilir. Alt fon; Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Merkez Bankası ve T.C. Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla kamuya açık ihale yoluyla ihraç ettiği devredilebilen menkul kıymetlere yatırım yapabilir. SICAV, faiz veya döviz kur riskine ve hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı korunmak amacıyla, belirli metod ve enstrümanlar kullanabilir. Bu konular hakkında, Prospektüsün Risk Yönetimi olarak adlandırılan Ek II numaralı bölümünde geniş çaplı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, SICAV diğer muhtelif nedenlere bağlı olarak, vadeli işlemler veya opsiyonlar alım satımı yapabilir. Bu konu da Ek II de detaylı olarak açıklanmıştır. Bu enstrümanlar ve teknikler, alt fonların yatırım ilkelerine belirgin bir etki yapmak maksadıyla kullanılmayacaktır. Yukarıda belirtilen enstrüman ve tekniklerin kullanılması durumunda, Leverage (kaldıraç) etkisi ile, SICAV ın olumsuz yönde etkilenebileceği ve bir miktar daha fazla risk taşınacağı, yatırımcıların dikkatine sunulmaktadır. 8

9 TÜRKİYE YE YAPILAN YATIRIMLARDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ Ülke Riskleri SICAV ve pay senetlerinin net aktif değeri ve likiditesi genel olarak; döviz kurları ve denetimlerinden, faiz oranlarından, Türk hükümet politikalarındaki değişikliklerden, vergi mevzuatından, toplumsal ve dini istikrarsızlıklardan ve Türkiye deki siyasi, ekonomik ve diğer gelişmelerden olumsuz yönde etkilenebilir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bu günlerde çok hızlı bir şekilde büyümektedir ve bazı yönlerden, borsaya ilişkin kuralların Alman Borsası kuralları kadar katı ve kesin olmadığı görülmektedir. Söz konusu kurallarda meydana gelebilecek değişiklikler, uygulamada ve yorumda sorunlara yol açabilir. Para Birimi Alt fonlar, ana para birimleri EURO olmasına rağmen, ağırlıklı olarak TL üzerinden düzenlenmiş menkul kıymetlere yatırım yaparlar. Yabancı para birimleri üzerinden yapılan yatırımlar, bir para biriminin diğer para birimlerine karşı değerinin değişmesi riskini (kur riski) taşımaktadır. Dış ticaret dengesi, kısa vadeli faiz oranlarının seviyesi, değişik para birimlerinden olan benzer varlıklar arasındaki değer farklılıkları, sermaye yatırımlarında ve sermaye artışlarında doğabilecek uzun vadeli imkânlar ve siyasi gelişmeler, bir para biriminin değerini etkileyecek faktörler arasındadır. TL bazındaki yatırımlar, Fon tarafından, geçerli olan kurdan EURO ya dönüştürülür. Son yıllarda Türkiye de yaşanan enflasyon, TL nin EURO ya karşı sürekli olarak değer kaybetmesine yol açmıştır. Yatırım danışmanı, EK II deki sınırlamaları dikkate alarak, Hedging işlemleri ile, söz konusu gelişmeden oluşabilecek riski düşürmek veya bu risklerden doğabilecek gelirleri artırmak amacıyla, döviz, döviz future kontratları, opsiyonları ve vadeli döviz işlemlerini tek başına veya bir kaçını kombine ederek kullanabilir. Bu işlemler belirli bir risk taşımaktadır ve özellikle döviz işlemlerinin gerçekleştiği piyasalar oldukça istikrarsızdır. Yukarıda bahsedilen stratejilerin etkili olacağı garanti edilemez. Alt fonlara, EURO dışındaki para birimleri üzerinden yapacakları yatırımlar nedeniyle, yüzdesel olarak belirlenmiş herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Faiz Oranları Fonun borçlanma senetlerinin ortalama vadesi, Yatırım Danışmanının, ekonomideki ve piyasadaki koşulların ne yönde gelişeceği konusundaki beklentileri doğrultusunda değişir. Bu tür bütün menkul kıymetlerde olduğu gibi, faiz oranlarındaki herhangi bir değişikliğin, alt fonun toplam değerini etkilemesinin nedeni; kural olarak faizler düştüğünde menkul kıymet fiyatlarının artması ve faizlerin yükselmesinde fiyatların düşmesidir. Uzun vadeli menkul kıymetlerin fiyatları, faiz oranları değişikliklerine karşı, kısa vadeli menkul kıymet fiyatlarına göre daha duyarlıdır. Likit Olmayan Varlık Değerleri Türkiye deki menkul kıymet piyasaları, Almanya daki menkul kıymet piyasalarına göre çok daha az gelişmiştir. Bunun yanısıra, piyasa kapitalizasyonunun ve işlem hacminin yalnızca az sayıdaki şirketlerde toplanması nedeniyle, fiyat dalgalanmaları daha yüksek ve likidite ise daha düşük düzeyde seyredebilmektedir. Ayrıca, piyasa kapitalizasyonu yüksek olan bazı şirketlerin sermayesinin büyük bir bölümünün az sayıdaki şahısların elinde bulunması, likiditeyi sınırlayabilir. Takas Riskleri İMKB de işlem gören hisse senetlerinin çoğu hamiline yazılı senetlerdir. İMKB de işlem gören hisse senetlerinin büyük bir bölümünün hamiline yazılı senet olması nedeniyle, Türkiye de hamiline yazılı hisse senetleri üzerinden yapılan işlemlerde, nama yazılı menkul kıymetlerde oluşmayan riskler doğabilir. Bütün İMKB işlemleri nakit olarak yapılmakta ve ödemeler alım-satımdan sonraki günlerde (2 gün sonra) gerçekleşmektedir. Muhasebe ve Açıklama Standartları Türkiye de şirketler için geçerli olan muhasebe ve denetim standartları ve mali standartlar yeterince kapsamlı değildir ve Almanya daki standartlara uymamaktadır. Türk menkul kıymetlerine yatırım yapmak isteyenlere sunulan bilgiler, Alman menkul kıymetlerine yatırım yapacak olanlara nazaran daha az bir düzeydedir. Alt fonlar ayrıca future kontratlarından yararlanabilir ve belirli hallerde opsiyonlar alıp satabilirler. Bu enstrümanlarda, piyasa aktivitesi düştüğünde veya günlük fiyat dalgalanma sınırına ulaşıldığında, likiditizasyon da azalabilir. Bugüne kadar Türkiye deki piyasalarda future kontratları ve opsiyonlar arz edilmemiştir. Alt fonlar, mevcut olmaları halinde, gelecekte söz konusu enstrümanları kullanma kararı alabilirler. Bir çok futures borsası, future kontrat fiyatlarının dalgalanmasını, günlük limit değer olarak adlandırılan noktalarla sınırlandırmıştır. Bir işlem gününde, günlük limit değer üstünde olan fiyatlardan işlem gerçekleştirilmesine izin verilmemektedir. Bir future kontratının fiyatı bu değere yükselmiş veya düşmüş ise, daha fazla pozisyon alma veya kapatma imkânı bulunmamaktadır. Zaman zaman birbirini izleyen bir çok günde, piyasada çok az veya hiç işlem olmamasına rağmen, fiyat, günlük limit değerin dışına çıkabilir. Yukarıda açıklanan nitelikteki olaylar, SICAV ın olumsuz yönde gelişen bir pozisyonunun anında tasfiye edilmesini engelleyebilir ve böylece ilgili alt fonda zarar oluşmasına ve her bir payın net aktif değerinin düşmesine neden olabilir. 9

10 4. PAY ÇEŞİTLERİ Pay senetleri yalnızca nama yazılı olarak ihraç edilir. Pay sahibi, özellikle pay sertifikası talebinde bulunmamış ise, payların sertifikasız olarak kaydedilmesi istendiği varsayılacaktır. Bu durumda, pay sahibine sertifika yerine, aldığı paylara ilişkin teyit yazısı gönderilir. 4.1 Nama Yazılı Paylar Nama yazılı paylar, pay sahibine SICAV pay defteri üzerinden belgelendirilir. SICAV, deftere kaydedilmiş pay sahibini, söz konusu payların tek mülkiyet sahibi olarak tanır. Nama yazılı paylar, 3 basamağa kadar ondalık sayı olarak ihraç edilebilir. Pay sahiplerinin, paylarının kesirli kısımları için oy kullanma hakları yoktur, ancak kesir oranı nispetinde temettü ve tasfiye gelirlerinden pay alırlar. Nama yazılı payların devri için, - arka sayfasındaki devretmeye ilişkin talimat bölümü eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olan Sertifikanın, - Pay sertifikası verilmemiş ise, SICAV tarafından yeterli görülen devretmeye ilişkin başka bir belgenin SICAV a ulaşması gerekir ve devredilen kişinin adının SICAV kayıt defterine işlenmesiyle devir işlemi gerçekleşmiş olur. 4.2 Pay Sertifikaları Pay sertifikasının gönderilmesini özellikle talep eden alıcı, sertifikanın gönderilmesinden doğacak riskleri ve masrafları üstlenir. 4.3 Genel Bilgiler Yatırımcılara, güvenlik ve alım-satımı kolaylaştırmak açısından, nama yazılı sertifikasız pay senetleri tavsiye edilir. Bu durumda yatırımcıya pay alımını teyit eden bir belge verilir. Bu şekildeki nama yazılı paylar, SICAV transfer acentasına yapılacak yazılı bir talimatla geri alınabilir, dönüştürülebilir veya devredilebilir. Diğer durumlarda ise, her şeyden önce sertifikanın transfer acentasına ulaşması gerekmektedir. 5. PAY ALIM BAŞVURUSU 5.1 Genel Bilgiler Pay alım başvuruları, SICAV a veya doğrudan SICAV ın Lüksemburg daki transfer acentasına gönderilebilir. Ancak SICAV a iletilen başvurularla ilgili işlemlerin başlaması, müracaatların Lüksemburg daki transfer acentasına ulaşmasından sonra gerçekleşir. SICAV, alım başvurularının tamamını veya bir bölümünü reddetme hakkını saklı tutar numaralı Net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi bölümde açıklandığı gibi, bir fonun net aktif değerinin belirlenmesine bir süre ara verilmesi halinde, bu süre zarfında söz konusu alt fon ile ilgili olarak, pay arz edilmeyecektir. Alım talebinde bulunan yatırımcıların, ilişikte sunulan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca formda istenilen bütün bilgileri içeren bir yazılı talimat ile de başvuruda bulunulabilir. 5.2 Asgari Alım Tutarı Bir alt fonun pay senedinin ilk alımındaki asgari tutar 50.- EURO dur. Müteakip alımlarda da asgari yatırım tutarı 50.- EURO dur. Her bir yatırımcının, bir fondan en az 50.- EURO tutarında pay sahibi olması gerekir. Asgari tutarın, bir geri alım veya dönüştürme sonucunda yukarıda belirlenen limitin altına düşmesi halinde, SICAV, kalan payların geri alımını veya asgari tutara ulaşılabilmesi amacıyla, bir başka alt fona dönüştürülmesini yatırımcıdan talep edebilir. 5.3 İlk İhraç TÜRKISFUND-Equities ve TÜRKISFUND-Bonds 1998 yılında, buna karşılık TÜRKISFUND-Eurobonds 1999 yılında ihraç edilmiştir. TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities ilk kez 15 Mayıs 2001 den 22 Mayıs 2001 e kadar satışa sunulmuştur. Paylar yukarıda belirtilen fiyattan ihraç edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk ihraç süresini, bir veya bir kaç alt fon için kısaltma veya uzatma kararı alabilirler. Bu durumda, prospektüsün güncelleştirilmesi ve alım başvurusunda bulunan şahısların da bilgilendirilmesi gerekmektedir. 5.4 Sonraki Alımlar TÜRKISFUND-Equities, TÜRKISFUND-Bonds, TÜRKIS- FUND-Eurobonds ve TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities için belirlenen ilk ihraç süresinin bitiminden sonra, pay senetleri, payların net aktif değeri üzerine satış acentaları lehine azami % 5 lik bir distribütör komisyonu eklenerek ihraç edilecektir. Alım taleplerinin transfer acentasına veya SICAV a, bir değerleme gününde Lüksemburg saatiyle dan önce ulaşması halinde, işlem, söz konusu değerleme gününde belirlenecek olan alt fonun alım fiyatından gerçekleştirilecektir. Lüksemburg saatiyle dan sonra ulaşan başvurular ise, bir sonraki değerleme gününde dikkate alınacaktır. 10

11 5.5 Ödemeler Alım bedelinin, (distribütör tarafından doğrudan alınan komisyon düşülecektir) değerleme gününden sonraki 2 iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir. Genel Merkez tarafından görevlendirilen bir kişi, değerleme gününde her bir payın net aktif değerini, ödemelere esas para birimi cinsinden ve alt fonun veya fonların değerlemesinde kullanılan ortalama spot kurları dikkate alarak hesaplar. Yönetim Kurulu Üyeleri, bu para birimlerinin devalüasyonunun veya revalüasyonunun gündemde olması koşuluyla, bir pay senedi fiyatının hesaplanmasında, yukarıda açıklanan ortalama kur yerine, söz konusu para birimlerinin, alım fiyatının belirlenmesi sırasında geçerli olan piyasa değerlerini kullanma veya kullandırma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyeleri, uluslararası döviz piyasalarında olağandışı bir durumun bulunması veya dalgalanmaların yaşanması koşuluyla, ilgili alt fonun pay sahiplerini korumak amacıyla, bedeli, referans para birimi dışındaki başka bir para birimi ile ödenmiş olan bir alım talebini reddedebilir. Ödeme, başvuru formunda belirtildiği gibi, söz konusu alt fon adına saklama bankasına çek veya banka havalesi yoluyla yapılır. Ödemenin tutarı ve valörü SICAV a bildirilmelidir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, paylar, paranın SICAV hesaplarına alacak kaydedilmesinden sonra verilir. 6. PAY GERİ ALIMI 6.1 Genel Bilgiler Her pay sahibi dilediği zaman pay senetlerinin tümünü veya bir bölümünü SICAV a geri verme hakkına sahiptir. SICAV, geri alınan payları tedavülden çeker. Talimatlar, SICAV a veya doğrudan SICAV ın Lüksemburg daki transfer acentasına gönderilebilir. Ancak SICAV a gönderilen talimatlarla ilgili işlemlere, bu talimatların Lüksemburg daki transfer acentasına ulaşmasından sonra başlanır. Geri alım talimatları, numaralı Net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi bölümünde açıklandığı gibi, net aktif değerin belirlenmesine bir süre ara verilmesi durumu dışında kesin olup, geri çekilemez. Geri alım talimatı iptal edilmezse, net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi durumunun bitiminden sonraki ilk değerleme gününde, geri alım gerçekleşir. Net aktif değerin zaman içinde düşmüş veya yükselmiş olmasına bağlı olarak, geri alım fiyatı, ilk alım fiyatının altında veya üstünde oluşabilir. 6.2 Yöntem Geri alım başvurularının, yazılı olarak SICAV a veya transfer acentasına gönderilmesi gerekmektedir. Talimatta, geri alınacak payların; alt fonu, miktarı ve türünün açıklanması dışında, geri alım tutarının hangi para birimi cinsinden ödeneceği ve ödemenin gerçekleşebilmesi için gerekli diğer bilgiler de yer almalıdır. Geri ödeme tutarının hangi para biriminden yapılacağı belirtilmemiş ise, transfer acentası her bir alt fonun referans para birimini dikkate alır (3.2. Her alt fonun yatırım ilkeleri bölümüne bakınız). Geri alıma konu olan paylar hamiline yazılıysa, geri alım formuna, geri verilecek tüm paylara ilişkin sertifikaların ve henüz vadesi gelmemiş kuponlarının eklenmesi gerekmektedir. Geri alıma konu olan paylar nama yazılıysa, geri alım formuna, mevcut olmaları halinde sertifika ve/veya devredilmiş paylara ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Geri alım taleplerinin transfer acentasına veya SICAV a, bir değerleme gününde Lüksemburg saatiyle dan önce ulaşması halinde, işlem, söz konusu değerleme gününde belirlenecek olan alt fonun alım fiyatından gerçekleştirilecektir. Lüksemburg saatiyle dan sonra ulaşan başvurular ise, bir sonraki değerleme gününde dikkate alınacaktır. Geri alım fiyatı, işlem görecek her bir pay senedinin, o gün itibariyle geçerli olan net aktif değerine eşittir. 6.3 Ödeme Geri alım bedelleri, yukarıda belirtilen tüm dökümanların SICAV ın transfer acentasına ulaşması koşuluyla, değerleme gününü izleyen 2 iş günü içinde ödenir. 7. PAY DÖNÜŞTÜRMESİ 7.1 Genel Bilgiler Her pay sahibi, paylarının bir bölümünü veya tamamını mevcut olan başka bir alt fonun paylarına dönüştürme hakkına sahiptir. Talimatlar, SICAV a veya doğrudan SICAV ın Lüksemburg daki transfer acentasına gönderilebilir. Ancak işlemlere, talimatların Lüksemburg daki transfer acentasına ulaşmasından sonra başlanır. Dönüştürme talimatları, numaralı Net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi bölümünde açıklandığı gibi, net aktif değerin belirlenmesine bir süre ara verilmesi durumu dışında kesin olup, geri çekilemez. Geri alım talimatı iptal edilmezse, net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi durumunun bitiminden sonraki ilk değerleme gününde, geri alım gerçekleşir. 7.2 Yöntem Dönüştürme başvurularının, yazılı olarak SICAV a veya transfer acentasına gönderilmesi gerekmektedir. Talimatta, dönüştürülecek payların; alt fonu, miktarı ve türünün açıklanması ile birlikte, yeni seçilen alt fonun paylarının türü konusunda gerekli bilgiler yer almalıdır. Dönüştürme konusu olan paylar hamiline yazılıysa, dönüştürme talimatına, geri verilecek tüm paylara ilişkin sertifikaların ve henüz vadesi gelmemiş kuponlarının eklenmesi 11

12 gerekmektedir. Paylar nama yazılıysa, mevcut olmaları halinde sertifika ve/veya devredilmiş paylara ilişkin belgeler başvuru ile birlikte gönderilmelidir. Dönüştürme talimatlarının, transfer acentasına veya SICAV a, bir değerleme gününde Lüksemburg saatiyle dan önce ulaşması halinde, işlem, söz konusu değerleme gününde belirlenecek olan alt fonun alım fiyatından gerçekleştirilecektir. Lüksemburg a saat dan sonra ulaşan başvurular ise, bir sonraki değerleme gününde dikkate alınacaktır. Bir dönüştürme işleminde, bir alt fonun para biriminin başka bir para birimine dönüştürülmesi gereği doğabilir. Bu durumda, dönüşüm sonucu elde edilecek payların miktarı, iki para birimi arasındaki pariteden etkilenecektir. Bir alt fondan yeni bir alt fona dönüşümde, yeni pay miktarını belirlemek amacıyla aşağıda açıklanan formül kullanılacaktır. E = A x B x D C A: Mevcut fondan dönüştürülecek pay senedi adedi B: Mevcut alt fondaki her bir payın net aktif değeri C: Yeni alt fondaki her bir payın net aktif değeri 9. MASRAF VE HARCAMALAR 9.1 Kuruluş Masrafları Yetkili makamlara başvurulmasına ilişkin masraflar, noter harcamaları, bu prospektüsün ve pay senetlerinin hazırlanış ve baskı masrafları ve diğer bütün masraf ve harcamalar da dahil olmak üzere, tüm kuruluş masraflarını SICAV üstlenir. Bu masrafların toplamının yaklaşık DM düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Masraflar, SICAV ın kuruluşunda mevcut olan alt fonların varlık değerlerine eklenecek ve önümüzdeki ilk beş yılda amortismana tabii tutulacaktır. Daha sonra oluşturulacak yeni fonların kuruluş masrafları, söz konusu yeni alt fonun varlık değerlerine eklenerek, ilk beş yıl içerisinde amortismana tabi tutulacaktır. 9.2 Yatırım Danışmanı Ücreti Yatırım Danışmanı olarak görev yapacak olan İş Portföy Yönetimi A.Ş. verdiği hizmetler karşılığı olarak, 3 aylık dönemler itibariyle, TÜRKISFUND-Equities, TÜRKISFUND-Bonds ve TÜRKISFUND-Eurobonds alt fonları için aşağıdaki tabloda gösterilen değişken oranlarda ücret alır. D: Mevcut ve yeni alt fonun para birimleri arasındaki parite. Para birimleri aynı ise; D=1 Ortalama 3 aylık Portföy Hacmi (EURO) Yıllık Oran E: Dönüştürme sonucunda yeni alt fonun pay senedi adedi Yeni alt fonun pay senetleri nama yazılı ise, bir tam payın kesirli payları da verilebilecektir. Yeni alt fonun pay senetleri hamiline yazılı ise, kesirli pay verilmeyerek, pay değeri para şeklinde ödenecektir. Söz konusu işlemlerle ilgili olarak, dönüştürme komisyonu talep edilmeyecektir. 8. TEMETTÜLER Halihazırda yalnızca kâr dağıtımlı paylar ihraç edilmektedir. Yıllık Genel Kurulda, Yönetim Kurulu Üyeleri temettü konusunda pay sahiplerine teklifte bulunacaklardır. Kanunun 26 numaralı maddesinin öngördüğü sınırlar dahilinde, Yönetim Kurulu Üyeleri kâr dağıtımını geçekleştirirler. Yönetim Kurulu Üyeleri, gerek görmeleri halinde ara dağıtımlar da yapabilirler. Dağıtılacak temettülerin, dağıtım kararından itibaren 5 yıl içerisinde pay sahiplerince alınmaması durumunda, bu temettüler zaman aşımına uğrar ve ilgili oldukları alt fonlara iade edilir. İlk 10 Milyon için % 1 İzleyen 15 Milyon için % 0,75 İzleyen 25 Milyon için % 0,50 Kalan Portföy Bakiyesi için % 0,20 Yatırım Danışmanı olarak görev yapacak olan İş Portföy Yönetimi A.Ş., TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities alt fonundan, 3 aylık dönemler itibariyle, fonun ortalama net aktif değeri ve yıllık % 0,75 oranı üzerinden hesaplanacak bir ücret alır. 9.3 Distribütörler Distribütörler veya satış acentaları, satılan her bir alt fon payının net aktif değerinin % 5 ine kadar ve doğrudan başvuru sahibinin başvuru tutarından kesilebilecek bir satış komisyonu alma hakkına sahiptirler. İşbank GmbH verdiği hizmetler karşılığı olarak, 3 aylık dönemler itibariyle, her bir alt fonun ortalama net aktif değeri üzerinden yıllık % 0.1 oranında ücret alır. Sadece TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities alt fonunun distribütörü durumunda olan Gothaer Anadolu Hayat Versicherungsdienst GmbH, verdiği hizmetler karşılığı olarak, yalnız TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities alt fonunun ortalama net aktif değeri üzerinden yıllık % 0.5 oranında ücret alır. 12

13 9.4 Genel Merkez Saklama Bankası, Kayıt Yetkilisi ve Transfer Acentası Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Lüksemburg, Genel Merkez ve Saklama Bankası sıfatıyla; sunduğu hizmetlerden dolayı, saklama komisyonu ve harcamalar karşılığı olarak, her üç ayın sonunda, Lüksemburg da bankaların bu konularda uyguladıkları düzeyde ücret alır. First European Transfer Agent S.A., Lüksemburg; kayıt ve transfer acentası olarak, verdiği hizmetler karşılığında, Lüksemburg da bu konularda geçerli olan düzeyde ücret ve masraf karşılığı alır. 9.5 Diğer Harcamalar Menkul kıymet işlemlerinden kaynaklanan masraflar, resmi harçlar, hukuk ve denetim masrafları, faizler, baskı, rapor ve yayın masrafları, ödeme komisyonları, posta, telefon ve faks gibi bütün işletme masrafları SICAV tarafından üstlenilir. 9.6 Masraf ve Harcamaların Dağıtımı Bir alt fona ait masraf ve harcamalar, doğrudan söz konusu alt fona yansıtılır. Belirli bir alt fona ayırımı yapılamayan masraf ve harcamalar ise, toplam alt fonların sayısına bölünerek, bu fonlara, eşit tutarlarda veya gerek görülmesi halinde, alt fonların net aktif değerlerine oranlanarak paylaştırılır. 9.7 Tek Bir Hukuki Kişilik Lüksemburg Hükümetinin kararlarına bağlı olarak zaman zaman değişebilen halihazırdaki geçerli yasalar ve uygulama çerçevesinde; her bir alt fon, aktif ve pasifleri ile özerk bir birlik teşkil etmesine rağmen, SICAV tek bir hukuki kişiliğe sahiptir. Her bir alt fon, SICAV ın alacaklılarına karşı sadece kendisi ile ilgili borçlar, sorumluluklar ve taahhütlerden sorumlu olacaktır. 10. VERGİLENDİRME 10.1 SICAV SICAV, Lüksemburg da yürürlükteki mevcut kanun ve uygulamalara göre gelir vergisine tabii değildir. Ayrıca SICAV tarafından ödenen kâr paylarından da kaynak vergisi (Stopaj) kesilmemektedir. Ancak SICAV ın, Lüksemburg mevzuatına göre her yıl net aktif değerlerinin % 0.06 sı oranında bir vergi ödemesi gerekmektedir. Bu vergi her 3 ayın sonunda, her bir alt fonun net aktif değeri üzerinden hesaplanır ve ödenir. Şirketin kuruluşu sırasında ödenen LUF luk maktu bir vergi haricinde, Lüksemburg da, SICAV ın paylarının ihracı ile ilgili olarak, damga vergisi veya diğer herhangi bir vergi ödemesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Lüksemburg daki mer i kanun ve uygulamalara göre, SICAV ın varlık değerlerindeki gerçekleşmiş veya henüz gerçekleşmemiş değer artışları, vergi mükellefiyeti yaratmamaktadır. SICAV ın değişik ülkelerde değişik kaynaklardan elde ettiği gelirler, söz konusu ülkelerdeki kaynak vergisi ile ilgili kurallara tabidir Pay Sahipleri Mevcut kanun ve uygulamalara göre pay sahipleri, Lüksemburg da hiç bir şekilde sermaye, gelir, kaynak, miras veya diğer benzeri vergilere tabi değillerdir. (Ancak Lüksemburg vatandaşı olanlar veya Lüksembug da ikamet edenler veya şirketleri bu ülkede faaliyet gösterenler veya SICAV ın sermayesinde % 25 payı olan evvelce Lüksemburg da yaşamış belirli şahıslar yukarıdaki istisna kapsamına girmemektedir.) Yatırımcılar mali danışmanlarından; vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde, pay senetlerinin alımı, satımı, dönüştürülmesi veya devredilmesi konularında doğabilecek vergisel veya diğer yaptırımlar hakkında bilgi almalıdırlar. 11. GENEL BİLGİLER 11.1 SICAV ın Tarihi TÜRKISFUND bir yatırım şirketi olup, Lüksemburg kanunlarına göre Anonim Şirket olarak kurulmuş ve değişken sermayeli yatırım şirketi (SICAV) olarak sınıflandırılmıştır. SICAV, Lüksemburg da 19 Kasım 1997 tarihinde, DM sermaye ile sınırsız bir süre için kurulmuştur. SICAV ın ana sözleşmesi Lüksemburg da Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de 18 Aralık 1997 tarihinde yayınlanmış ve SICAV, B numara ile Lüksemburg ticaret siciline kaydedilmiştir. SICAV ın tüzüğü ve paylarının ihracı ve satışı konusunda Lüksemburg kanunlarına göre yapması gereken bildirim Greffe du Tribunal d Arron- dissement Lüksemburg a verilmiştir Yatırım Danışmanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., TÜRKISFUND-Bonds, TÜRKISFUND-Equities, TÜRKISFUND-Eurobonds ve TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities için yatırım danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu şirket 6 Ekim 2000 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Kuruluş sermayesi TL dır. Sermaye Piyasası Kurulunun çıkardığı tebliğ ile bankaların hisse senedi alım-satımı gibi belirli sermaye piyasası aktivitelerinde bulunma izni kaldırılmıştır. Bu tebliğ nedeniyle, Türkiye İş Bankası A.Ş., Menkul Kıymetler Müdürlüğünün uhdesindeki, portföy yönetimi ve broker aktiviteleri de dahil olan bazı hizmetleri devretmek amacıyla İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ni kurmuştur. 14 Mart 2001 tarihinde yapılan anlaşma ile İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.; TÜRKISFUND Yönetim Kuruluna, menkul kıymet portföyünün yönetimi konusunda danışmanlık yapmak üzere, yatırım danışmanı olarak belirlenmiştir. 13

14 Yatırım danışmanı ve SICAV arasında yapılan anlaşma süresiz olmakla birlikte, her iki taraf da 90 günlük ihbar süresini dikkate alarak anlaşmayı feshedebilir. Yatırım danışmanı verdiği hizmetler nedeniyle Masraf ve Harcamalar adlı 9 numaralı bölümdeki açıklamalar doğrultusunda ücret alır Distribütörler 19 Kasım 1997 tarihli anlaşmalara uygun olarak, İŞBANK GmbH ve TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., SICAVpaylarının satıldığı şirketler olarak belirlenmiştir. Distribütörler, başka finans kuruluşları ile payların satışı konusunda anlaşma yapabilirler. 100 Milyon DM sermayesi olan İŞBANK GmbH, 1992 yılında kurulmuştur. İŞBANK GmbH her türlü bankacılık işlemlerini kapsayan bir lisansa sahip olmakla birlikte, ağırlıklı olarak; ihracat ve işletme finansmanı ve Türk müşterilerine yönelik bireysel bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Bugün Türkiye nin en büyük özel ticari bankası konumunda olan TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur yılında bilanço toplamı 11,8 Milyar USD ve vergi sonrası kârı 386 Milyon USD düzeyindedir. 15 Mayıs 2001 tarihli sözleşmeye uygun olarak, Gothaer Anadolu Hayat Versicherungsdienst GmbH, TÜRKIS- FUND-Gothaer Anadolu Equities alt fonu için Distribütör olarak belirlenmiştir. Gothaer Anadolu Hayat Versicherungsdienst GmbH, Gothaer Lebensversicherung a.g. ve Anadolu Hayat Sigorta Şirketi A.Ş. tarafından kurulmuştur ve sermayeye sahiptir. Şirketin iştigal konusu sigortacılık hizmetleri verilmesidir. Distribütörler; finansal kuruluşlar ile (satış partnerleri) pay pazarlaması amacıyla sözleşme yapabilirler. Her bir distribütör ve SICAV arasında yapılan anlaşma süresiz olmakla birlikte, her iki taraf da 90 günlük ihbar süresini dikkate alarak anlaşmayı feshedebilir Saklama Bankası Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Lüksemburg, SICAV ın başta menkul kıymetler ve nakit değerler olmak üzere, bütün varlık değerlerin saklama bankası olarak belirlenmiştir. Söz konusu şirket, varlık değerlerini, bizzat kendisi veya kendi sorumluluğu altında vekâlet verdiği, görevlendirdiği veya delege ettiği başka kuruluşlarda saklar. Aşağıda belirtilen hususlar da Saklama Bankasının görev kapsamına girmektedir. a) SICAV adına veya SICAV için payların ihracı, satışı, geri alımı veya geri çekiminin geçerli kanunlar ve SICAV ın tüzüğüne uygun olarak yapılması c) SICAV ın elde ettiği gelirlerin tüzüğe uygun bir şekilde kullanılması Dexia Banque Internationale à Luxembourg 8 Mart 1856 tarihinde Anonim Şirket şeklinde kurulmuş olup, kayıtlı şirket merkezi 69, route d Esch, Lüksemburg adresinde bulunmaktadır. Banka, kuruluşundan itibaren bankacılık alanında faaliyet göstermektedir ve 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle özvarlıkları ve ihtiyatları (özvarlık ve tamamlayıcı sermaye) dur. Saklama bankası ve SICAV arasında yapılan anlaşma süresiz olmakla birlikte, her iki taraf da 90 günlük ihbar süresini dikkate alarak anlaşmayı feshedebilir. Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. nın, saklama bankası olarak sunduğu hizmetlerden doğan saklama komisyonu ve diğer harcamaları SICAV tarafından karşılanır ve bunlar normalde Lüksemburg da bu alanda uygulanan mutad masraf tarifeleri düzeyindedir. Saklama bankası ücreti; her üç ayın sonunda, SICAV ın söz konusu 3 aylık dönemdeki ortalama net aktif değeri üzerinden belirlenir ve ödenir İdari Merkez Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., SICAV ın idari merkezidir. Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. İdare Merkezi olarak, yasal konularla ilgili idari fonksiyonların yanı sıra, her bir alt fonun paylarının net aktif değerinin hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının tutulması fonksiyonlarını üstlenmektedir. İdari Merkez ve SICAV arasında yapılan anlaşma süresiz olmakla birlikte, her iki taraf 90 günlük ihbar süresini dikkate alarak anlaşmayı feshedebilir Kayıt Yetkilisi ve Transfer Acentası First European Transfer Agent S.A., Lüksemburg, SICAV ın kayıt yetkilisi ve transfer acentası olarak belirlenmiştir yılında Lüksemburg da kurulmuş olan First European Transfer Agent S.A., Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. nın bir yan kuruluşu olup, adıgeçen banka tarafından kontrol edilmektedir. Genel Merkezi 11, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Lüksemburg adresinde bulunmaktadır. First European Transfer Agent S.A. nın görev alanına; payların ihracı, geri alımı, dönüştürme ve devredilme işlemleri ve pay defterinin tutulması girmektedir. Transfer ve Kayıt acentası ile SICAV arasında yapılan anlaşma süresiz olmakla birlikte, her iki taraf 90 günlük ihbar süresini dikkate alarak anlaşmayı feshedebilir. b) SICAV ın varlık değerlerini konu alan işlemlerde, her türlü bedelin uygun sürelerde SICAV a ulaştırılması 14

15 11.7 Net Aktif Değer Net Aktif Değerin Belirlenmesi Her payın net aktif değeri; her alt fonun kendi referans para birimi cinsinden ve her bir değerleme gününde sahip olduğu tüm varlıklarından, tüm borçları düşülerek elde edilen toplam alt fon net aktif değerinin, tedavüldeki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Değerleme günü, her bir alt fon için aşağıda tanımlanmıştır. Ancak tanımlanan gün Lüksemburg da bir banka iş günü değilse, değerleme bir sonraki banka iş günü olarak kabul gören günde gerçekleşir. Aşağıdaki alt fonların değerleme günleri Pazartesi ve Çarşamba dır. - TÜRKISFUND-Equities - TÜRKISFUND-Bonds - TÜRKISFUND-Eurobonds TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities in değerlemesi ise günlük olarak yapılmaktadır. Alt fonların net aktif değerlerinin belirlenmesinde uygulanacak temel ilkeler tüzükte belirtilmiş olup, bunlar içinde önemli olan hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1) Kasa bakiyeleri veya mevduat; senet ve ödeme talepleri ve ticari alacaklar; peşin ödenmiş giderler; nakdi temettüler ve birikmiş veya deklare edilmiş olmalarına rağmen henüz girişleri gerçekleşmemiş olan faizler (faiz reeskontları) hesaplamalarda tam değer olarak dikkate alınır. Ancak, bir girişin veya ödemenin gerçekleşme olasılığının azalması durumunda tenzilat yapılarak, Yönetim Kurulunun görüşü olan gerçek değer dikkate alınır. 2) Bir borsada kote edilmiş veya işlem gören menkul kıymetin değeri, genelde işlem gördüğü ana piyasasındaki borsada son belirlenen fiyatı veya ortalama fiyatıdır. 3) İşleyişe ilişkin başka genel kuralları olan bir piyasada işlem gören menkul kıymetlerin değeri, mümkün olduğunca yukarıda açıklanan şekilde belirlenir. 4) Portföyde bulunan menkul kıymetler için, bir değer leme gününde, bir borsada veya genel kurallara bağlı olarak işleyen bir piyasada; kotasyon verilmemiş veya işlem gerçekleşmemişse veya bir fiyat mevcut değilse veya yukarıda 2 ve/veya 3. maddelere göre belirlenen fiyat, Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşüne göre, menkul kıymetin gerçek piyasa değerini göstermiyorsa, bu menkul kıymetin değeri, makul ve inançlı mülkiyet esası temel alınarak, uygun beklentiler doğrultusundaki satış fiyatı üzerinden belirlenir. 5) Bütün diğer varlıkların değerleri, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenen inançlı mülkiyet esasına göre kabul gören değerleme ilkeleri ve metodları doğrultusunda, piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanır. Özellikle belirli bir alt fonun yatırımlarının büyük bir bölümünün gerçekleştiği bir piyasada, son değerleme gününün sonrasında, borsadaki fiyatların önemli ölçüde değişmesi durumunda, Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahiplerinin ve SICAV ın çıkarını korumak amacıyla ilk değerlendirmeyi iptal ederek ikinci bir değerlendirme yapabilirler. Koşulların gerekli kılması halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kabul gören uygulamalar doğrultusunda farklı değerlendirme metodları kullanabilirler. Bir varlığın değerinin, ait olduğu alt fonun referans para birimi dışında başka bir para cinsinden belirlenmiş olması durumunda, bu varlık değer, net aktif değerin hesaplanması sırasında Lüksemburg da geçerli olan döviz kuru kullanılarak, referans para birimine dönüştürülür. SICAV ın toplam net aktif değeri, bütün açık olan alt fonların DM e dönüştürülerek belirlenen net varlık değerlerinin toplamına eşittir. Para birimlerinin birbirine dönüştürülmesinde, değerleme gününde Lüksemburg da geçerli olan döviz kurları uygulanır. SICAV ın sermayesi her zaman SICAV ın toplam net aktif değerine eşittir. SICAV ın minimum sermayesi kanunda öngörüldüğü gibi, 50 milyon LUF a tekabül eden DM tutarıdır. Bir pay senedinin net aktif değeri, ait olduğu alt fonun referans para birimi cinsinden belirlenir Net Aktif Değerin Belirlenmesine Ara Verilmesi SICAV, belirli bir alt fonun paylarının net aktif değerinin belirlenmesine, payların ihracına ve geri alımına ve bu alt fondan veya bu alt fona dönüştürme yapılmasına, aşağıda açıklanan belirli dönemlerde ara verebilir: a) SICAV ın bir alt fonunun yatırımlarının büyük bir bölümünü gerçekleştirdiği ana piyasada veya borsalarda, olağan tatil günü olmamasına rağmen, işlem yapılmasına sınır getirildiği veya ara verildiği dönemlerde ya da söz konusu borsa veya piyasanın kapanması halinde b) Olağanüstü ve güç bir durumun ortaya çıkması sonucunda, SICAV ın bir alt fonunun varlık değerlerinin, satışının veya değerlendirilmesinin imkânsız hale gelmesi durumunda, c) Bir alt fonun yatırımlarının fiyatının ve değerinin, borsa veya piyasalarda kullanılan iletişim araçlarının bozulması veya devre dışı kalması nedeniyle belirlenememesi durumunda, d) SICAV ın, bir alt fondan pay geri alımları nedeniyle, ödemeler yapabilmek için yeniden parasal araçları devreye sokamadığı; Yönetim Kurulu Üyelerinin kanaatince, yatırımlara ilişkin alım-satım ödemelerinin veya bir alt fonun vadesi gelmiş geri alım talepleri ile ilgili ödemelerin, normal fiyat ya da kurlar üzerinden gerçekleştirilemeyeceği tüm dönemlerde, 15

16 e) SICAV ın tasfiye edilmesi halinde veya herhangi bir yıllık genel kurulda SICAV ın tasfiyesinin önerildiği haberinin açıklanması durumunda. Böyle bir ara verme kararı, SICAV tarafından kamuoyuna duyurulur. Bu dönemde pay alımı, geri alımı veya dönüştürme amacıyla başvuruda bulunmuş pay sahipleri, başvurularının SICAV a ulaşmasından sonra SICAV tarafından bilgilendirilirler. Bir alt fonda, net aktif değerin belirlenmesine ara verilmiş olması; yukarıdaki koşulların oluşmadığı diğer alt fonlarda, net aktif değerin belirlenmesini, alımını, geri alımını veya dönüştürme işlemlerini herhangi bir şekilde etkilemez. Yapılmış olan alım, dönüştürme ve/veya geri alım müracaatları, ara verilme döneminin sona ermesini izleyen ilk değerleme gününde dikkate alınır Toplantılar ve Raporlar SICAV pay sahipleri yıllık Genel Kurulu, SICAV ın iş merkezinde veya Lüksemburg da başka bir yerde her yılın Mayıs ayının ilk Salı gününde saat 11:00 da yapılır. Anılan gün bir banka tatil günü ise, kurul bir sonraki banka iş gününde toplanır. İlk yıllık Genel Kurul 1999 yılında yapılacaktır. Genel Kurul toplantısı, Lüksemburg hukukunun gerektirdiği şekilde Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de ve pay senetlerinin arz edildiği ülkelerde Yönetim Kurulu Üyelerinin belirleyeceği gazetelerde duyurulur. Genel Kurula katılım davetiyesi, kayıtlı pay sahiplerine; pay defterinde bulunan adreslerine toplantıdan en geç 8 gün önce taahhütlü postayla gönderilir. Davetiye, toplantının yeri ve saatini, gündem maddelerini ve toplantıya katılma şartları ile birlikte, karar alma ve oylamada gerekli çoğunluk sistemi hakkında Lüksemburg da geçerli olan kanuni şartları içerecektir. Genel Kurula katılım, karar alma ve çoğunluk konularına ilişkin olarak belirlenen koşullar; 10 Ağustos 1915 tarihli (değiştirilmiş şekli ile) Lüksemburg Kanununun 67. ve maddeleri ve SICAV Tüzüğü nde yer alan hususlara uyum gösterecektir. Her pay, sahibine bir oy kullanma hakkını vermektedir. Yıllık Genel Kurul kararları, bütün SICAV ve SICAV ın pay sahipleri için geçerlidir. Ancak yapılacak değişiklikler bir veya bir kaç alt fonun belirli paylarının ve sahiplerinin haklarını etkiliyorsa, bu değişiklikler, söz konusu alt fonun veya fonların bu toplantıda mevcut veya temsil edilen pay sahiplerinin ayrı bir oylama ile mutabakatlarını gerektirir. Kanunlarda veya tüzükte başka bir şekil öngörülmüyorsa, usulüne uygun olarak toplanmış bir Genel Kurulda, kararlar toplantıya katılan veya temsil edilen oyların basit çoğunluğu ile alınır. SICAV ın faaliyet yılı Aralık ayının son gününde biter ve ilk yıllık bilanço 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle hazırlanır. 30 Haziran 1998 tarihi itibariyle düzenlenecek 6 aylık dönemsel rapor, SICAV ın ilk raporu olacaktır. Denetlenmiş yıllık raporlar, faaliyet yılının bitiminden itibaren 4 ay içinde ve denetlenmemiş 6 aylık raporlar, ilgili dönemin bitiminden itibaren 2 ay içinde yayınlanır. Bu raporlar, kayıtlı pay sahiplerinin pay defterinde bulunan adreslerine gönderilir ve olağan iş saatlerinde SICAV ın kayıtlı iş merkezinde incelemeye hazır tutulur SICAV ın Tasfiyesi ve Kapatılması SICAV ın sermayesinin, kanunca belirlenen asgari sermayenin üçte ikisi düzeyinin altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurula SICAV ın tasfiye edilmesi konusunu sunmak zorundadır. Bu durumda, toplantının yapılması için asgari katılım şartı aranmayacaktır ve oylamalarda, katılanların veya temsil edilenlerin oylarının basit çoğunluğu yeterli görülecektir. SICAV ın sermayesinin, kanunca belirlenen asgari sermayenin dörtte biri düzeyinin altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurula SICAV ın kapatılması hususunu sunmak zorundadır. Bu durumda toplantının yapılması için asgari katılım şartı aranmayacaktır ve oylamalarda, katılanların veya temsil edilenlerin oylarının basit çoğunluğu yeterli görülecektir. Ancak bu oylamaya şahsen ya da vekil sıfatıyla katılanların, payların en az 1/4 ünü temsil etmeleri gerekmektedir. SICAV ın net aktif değerinin, asgari sermayenin üçte ikisisinin veya dörtte birinin altına düştüğünün anlaşılmasını müteakip, 40 gün içerisinde Genel Kurul yapılacak şekilde, toplantı davetinde bulunulması gerekmektedir. Rızaen tasfiye durumunda, tasfiye işlemleri, çalışma faaliyetleri olağanüstü bir Genel Kurulda belirlenmiş bir veya bir kaç tasfiye memuru tarafından yürütülmelidir. Söz konusu Genel Kurulda, tasfiye memurlarının yetkileri ve tazminatları da belirlenmelidir. Tasfiye sonucunda, her bir alt fonun net geliri, ilgili alt fonun pay sahiplerine, sahip oldukları pay sayısına oranlanarak dağıtılır. SICAV ın rızaen veya zorunlu olarak tasfiye edilmesi durumunda, tasfiye işlemi, bu konuları düzenleyen kanuni prosedür dikkate alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu koşullar; pay sahiplerinin tasfiye gelirlerinin dağıtımına katılabilmeleri ve tasfiyenin gerçekleşmesi sonrasında pay sahiplerinin çekmedikleri tasfiye bedelleri için Caisse de Consignations nezdinde bir yed-i emin hesabı açılması şeklindedir. Öngörülen zaman sürecinde tasfiye bedelleri çekilmezse, Lüksemburg kanununa göre zaman aşımına uğrarlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahiplerinin yıllık Genel Kurula katılabilmelerine ilişkin diğer şartları belirler. 16

17 11.10 Alt Fonların Tasfiyesi Birleştirilmesi Yönetim Kurulu Üyeleri bir veya bir kaç alt fonu birleştirme kararı alabilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca; payların geri alınması ve ilgili alt fonun pay sahiplerine, söz konusu alt fona ilişkin paylara isabet eden net aktif değerin tam olarak ödenmesi suretiyle, bir veya bir kaç alt fonun tasfiyesi kararını alabilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri bir veya bir kaç alt fonu, Lüksemburg da kurulu başka bir SICAV ın bir veya bir kaç alt fonu ile birleştirme kararını da alabilirler. Bu konuda Kanunun I. Bölümü geçerlidir. Alt fonların yatırım yaptıkları ülkelerin veya alt fonların paylarının satışa sunulduğu ülkelerin toplumsal, siyasi veya ekonomik durumlarında önemli ölçüde olumsuz gelişmeler meydana gelmesi halinde de, Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen kararları almaya yetkilidirler. Bu şekilde verilmiş kararlar, nama yazılı pay sahiplerine, pay defterinde bulunan adreslerine gönderilerek haber verilir. Söz konusu kararlar, hamiline yazılı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, alt fonların paylarının resmi olarak satışa sunulduğu ülkelerde yayınlanan gazeteler arasında seçim yapılmak suretiyle, yayın yoluyla duyurulur. Bir alt fonun; TÜRKISFUND ın diğer bir alt fonuyla veya Kanunun I. bölümüne tabi Lüksemburg daki bir başka SICAV ın alt fonuyla birleşmesi durumunda, birleşecek olan alt fonun pay sahipleri, paylarının geri alımının yapılmasını talep edebilirler. Geri alımın, birleşme kararının yayınlandığı günden itibaren asgari bir aylık bir zaman süresinde, pay sahiplerine hiç bir maliyet doğmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Belirlenen sürenin bitiminden sonra, pay sahipleri, birleşme kararına uymakla mükelleftir. Yönetim Kurulu Üyelerinin, bir alt fonun tasfiye edilmesine ilişkin olarak verdikleri kararın yürürlüğe gireceği ana kadar, pay sahipleri, ellerindeki payların geri alımı konusunda müracaatta bulunabilirler. SICAV bu koşullar altında gerçekleşecek bir geri alımda, tasfiye masrafları dışında başkaca bir masraf dikkate almayarak, net aktif değerini belirler ve bu tutarı başvuru sahibine öder. Tasfiyenin sona ermesine kadar, hakları olmasına rağmen tasfiye gelirlerini almayan pay sahiplerinin gelir payları, 6 ay boyunca saklama bankasında bekletilecek ve sonra Lüksemburg daki Caisse de Consignations nezdinde tutulacaktır Duyurular Bir alt fonun paylarının net aktif değeri, ihraç, dönüştürme ve geri alım fiyatları yayınlanacaktır. Bunlar, SICAV ın iş merkezinden de temin edilebilecektir. SICAV, Handelsblatt ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenen diğer gazetelerde, net aktif değerlerin muntazam olarak yayınlanmasını sağlayacaktır İncelemeye Hazır Tutulan Belgeler SICAV la ilgili ana sözleşmenin kopyaları ve yukarıda belirtilen önemli anlaşmalar, olağan iş saatlerinde Lüksemburg da SICAV ın kayıtlı yerinde her tür incelemeye hazır tutulacaktır. SICAV ın ana sözleşmesinin bir kopyası, son mali raporlar ve bilançolar, SICAV ın kayıtlı merkezinden bedelsiz olarak temin edilebilir Alman Pay Sahipleri İçin Ek Bilgiler İŞBANK GmbH Almanya da ödeme yeri olarak belirlenmiştir. Payların geri alımı ve dönüştürülmesine ilişkin her türlü talimatlar, SICAV a iletilmek üzere Alman ödeme yerine verilebilir. Pay sahiplerinin isteği üzerine; her türlü geri alım bedeli, temettüler ve diğer ödemeler, Alman ödeme yeri üzerinden gerçekleşebilir ve EURO olarak nakit ödemede de bulunulabilir. Prospektüsün ve ana sözleşmenin kopyaları, yıllık ve altı aylık raporlar ve net aktif değeri, ihraç, dönüştürme ve geri alım fiyatları, Alman ödeme yerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. Ayrıca anılan yer nezdinde, saklama bankası, yatırım danışmanı, distribütörler, genel merkez ve kayıt yetkilisi ve ödeme yeri ile yapılmış bütün anlaşmaların suretleri incelenebilir. Alım ve geri alım fiyatları, ara kârlar ve dağıtılacak meblağ, Handelsblatt da ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenecek gazetelerde yayınlanır. Kanunun I. Bölümünde belirtildiği üzere; Lüksemburg da yatırım fonu (FCP) olarak kurulmuş bir ortak yatırım girişimi veya başka bir ülkede kurulmuş bir ortak yatırım girişimi ile bir veya bir kaç alt fonun birleşmesi kararını, yalnızca sözkonusu alt fonun pay sahipleri verebilirler. Sadece birleşme lehine oy vermiş pay sahipleri, birleşme kararına bağlı kalmak zorundadırlar. Diğer pay sahipleri, geri alım başvurusunda bulunmuş gibi kabul edileceklerdir. Bu şekildeki bir geri alımda, pay sahiplerine hiç bir masraf yansıtılmaz. 17

18 EK I YATIRIM SINIRLAMALARI Yönetim Kurulu Üyeleri, risk dağılımı prensibi çerçevesinde, işletmenin; iş ve yatırım politikasını, idaresini ve SICAV ın her alt fonunun faaliyet alanını tespit ederler. Yönetim Kurulu Üyelerince aşağıdaki kararlar alınmıştır. (1) (a) Her alt fon sadece aşağıdaki alanlara yatırım yapabilir : (i) Kalifiye bir ülkedeki bir borsada, halka açık, kote edilebilir ve devredilebilir menkul kıymetler; (ii) Düzenli ve sürekli ticari faaliyetlerde bulunulan, genel kabul gören, halka açık olan ve kalifiye devletlerdekine uygun kuralları bulunan düzenlenmiş bir piyasada işlem gören devredilebilir menkul kıymetler; (iii) Arz koşullarında; kalifiye bir ülkedeki bir borsaya veya kalifiye piyasa olduğu kabul edilmiş olan bir ülkedeki düzenli bir piyasaya, kotasyon izni için başvurulacağına ve ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde de bu başvurunun kabul edilmesinin hedeflendiğine dair bir kayıt bulunan, kısa süre önce ihraç edilmiş devredilebilir menkul kıymetler. Kalifiye Ülke kavramı, OECD ye üye ülkeleri ve diğer tüm Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Pasifik Çukuru Bölgesi ve Avustralya (Australasien) ülkelerini; Kalifiye Piyasa kavramı ise, böyle bir kalifiye ülkedeki resmi bir borsa ya da düzenli bir piyasayı kapsamaktadır. (i), (ii) ve (iii) de sayılan menkul kıymetler böylece Kalifiye ve Devredilebilir Menkul Kıymetler olarak tanımlanmıştır. Bunun haricinde alt fonlar; kalifiye devredilebilir menkul kıymetler dışındaki devredilebilir menkul kıymetlere ve başka borçlanma araçlarına, diğer niteliklerinin yanı sıra, belli bazı özelliklere haiz olmaları halinde yatırım yapabilirler. Bu özellikler; devredilebilirlik, likit olma, değerleme gününde açık bir şekilde tespit edilebilir bir değere sahip olma (bölüm deki tanıma göre), devredilebilir menkul kıymetler gibi işlem görebilme hususlarıdır. Ancak, kalifiye devredilebilir menkul kıymetler dışındaki bu tür devredilebilir menkul kıymetlere ve borçlanma araçlarına yapılan yatırımın toplam değeri, alt fonun net aktif değerinin % 10 unu aşamaz. (1) (b) Bir alt fonda, ilave likit varlık değerler olabilir. (1) (c) (i) Bir alt fonun, tek bir borçlunun ihraç ettiği devredilebilir menkul kıymetlere yapacağı yatırım, kendi net aktif değerinin % 10 unu aşamaz. Ayrıca, tek bir ihraçcı bazında alt fonun net aktif değerinin % 5 ini geçen yatırımların toplamı, alt fonun net aktif değerinin % 40 ını geçemez. (ii) Yukarıda bölüm (1) (c) (i) de %10 olarak tespit edilen sınır; Avrupa Birliğine üye bir devlet ( üye devlet ) ve resmi makamlarınca, başka bir kalifiye devletçe ya da en az bir üye ülkenin katıldığı uluslararası resmi kuruluşlarca ihraç ya da garanti edilen, devredilebilir menkul kıymetlere yapılacak yatırımlar için en fazla % 35 olabilir ve bu menkul kıymetler (1) (c) (i) kısmındaki % 40 sınırlamanın hesaplanmasında göz önünde tutulmazlar. (i) ile (ii) alt bölümlerinde yer alan sınırlamalar birleştirilemez ve buna bağlı olarak tek bir ihraçcının devredilebilir menkul kıymetlerine yapılan toplam yatırım tutarı, alt bölüm (i) ve (ii) deki esaslara göre, bir alt fonun net aktif değerinin % 35 ini geçemez. (iii) Yukarıdaki (1) (c) (i) ve (1) (c) (ii) de yer alan kısıtlamalar dikkate alınmaksızın, bir alt fon, risk dağılımı prensibine uygun olarak, AB ne üye bir ülke ya da yerel makamları ya da OECD üyesi başka bir ülke veya en az bir üye ülkenin katıldığı uluslararası resmi kuruluşlar tarafından ihraç ya da garanti edilen devredilebilir menkul kıymetlere, net aktif değerinin % 100 üne kadar yatırım yapabilir. Ancak, bu durumda en az altı farklı (yukarıda bahsedilen özelliklere uygun) menkul kıymete yatırım yapılmalı ve her bir menkul kıymete yapılacak yatırım, alt fonun net aktif değerinin % 30 unu aşmamalıdır. (1) (d) SICAV aşağıdaki menkul değerleri satın alamaz: (i) (ii) İhraç eden kuruluşun, yönetimde belirgin bir etkinliği beraberinde getiren ve oy hakkı bulunan hisse senetleri, - bir ihraçcının oy hakkı bulunmayan hisse senetlerinin % 10 undan fazlasını; - tek bir ihraçcının borçlanma aracı şeklindeki menkul değerlerinin % 10 undan fazlasını; - tek bir ortak yatırım girişiminin pay ya da hisselerinin % 10 undan fazlasını; Ancak bu sınırlamalar, kanunun 45 (3) a), b), c) ve e) bölümlerinde tarif edilen menkul kıymetler için ve (1) (d) (ii) deki ikinci ve üçüncü ifadelerde yer alan sınırlamalar, alım sırasında, borçlanma araçlarının brüt değeri ya da arz edilecek menkul kıymetin net değeri hesaplanamıyorsa, geçerli değildir. Yukarıdaki sınırlamalar, alt fonun Avrupa Birliğine üye olmayan bir ülkede kayıtlı olan ve varlıklarını ağırlıklı olarak genel merkezleri bu ülkede bulunan borçlulara yatıran şirketlere yapacağı yatırımlarda, (böyle bir katılım SICAV için bu ülkenin geçerli yerel mevzuatına göre, buradaki bir işletmenin menkul kıymetlerine yatırım yapmak için tek olanak ise,) geçerli olmayacaktır. Bu istisna uygulaması, AB ye üye olmayan ülkede bulunan şirketin yatırım politikalarının, bu prospektüste düzenlenen yatırım esaslarına ve sınırlamalarına uyması koşuluyla geçerli olacaktır. 18

19 (iii) Tek bir ihraçcının toplam sermayesinin % 9 undan fazlasını. Bunun haricinde hiç bir alt fon: (2) değerli metallere, mallara veya bunları temsil eden sertifikalara yatırım yapamaz ve bunlar üzerinden başka işlemler gerçekleştiremez. (3) gayrımenkul ya da gayrımenkullere bağlı hak ya da opsiyonları ya da iştirakleri alamaz veya satamaz. Ancak bir alt fon, gayrımenkuller ya da iştiraklerle teminata bağlanmış veya gayrımenkuller ya da iştiraklere yatırım yapan bir firma tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir. (4) kendi net aktif değerinin % 5 inden fazlasını, başka açık uçlu ortak yatırım girişimlerinin menkul kıymetlerine yatıramaz. Bu tür yatırımlar ancak aşağıdaki koşullarla gerçekleştirilebilir: (a) Bu şekildeki açık uçlu bir ortak yatırım girişiminin, 85/611 sayılı 20 Aralık 1985 tarihli AB direktifinin 1(2) kısmındaki 1. ve 2. ilavelerine göre, devredilebilir menkul kıymetlere ortak yatırım amaçlı girişim/organ (kısaca OGAW ) olarak kabul edilmesi, Bir alt fon, borçları mevcut olduğu sürece, eski yükümlülüklerini yerine getirme ya da eskiden kalma haklarını (rüçhan haklarını) değerlendirme amacının dışında menkul kıymet almayacaktır. (8) Bir alt fon menkul kıymetlerini, bölüm (7) de belirtilen kredi işlemi ile ilgili olarak gerekli olmadığı sürece, yükümlülük altına sokamaz, ipotek altına alamaz, herhangi bir şekilde bir borcun teminatı olarak kullanamaz ve rehnedemez. Bu yükümlülük, ipotek, teminat ve rehin, alt fonun piyasadaki net aktif değerinin % 10 nunu geçmemelidir. Menkul kıymetler ya da başka varlıkların opsiyon ya da vadeli işlemlerle ilgili ayrı hesaplarda saklanması, bu maddenin tanımında yer alan; yükümlülük, ipotek, teminat veya rehin olarak kabul edilmemektedir. (1), (4), (7) ve (8) de yer alan sınırlamalar, söz konusu olan alt fonun etki alanının dışında olan sebepler nedeniyle ya da bazı saklı hakların (rüçhan hakları) kullanılması sebebiyle aşılacak olursa, satım işlemleri için, hissedarların çıkarlarını göz önünde bulunduran ve bu durumu ortadan kaldıran öncelikli bir hedef saptanmalıdır. (b) SICAV a, genel idare ya da kontrol veya özünde doğrudan ya da dolaylı mülkiyet ile bağlanmış bir OGAW nin mevcudiyeti durumunda. (i) OGAW nin kuruluş evraklarına göre, belli bir coğrafik bölgede ya da belirli bir ekonomik sektörde yatırım konusunda uzmanlaşmış olması ve (ii) SICAV tarafından, OGAW üniteleri ile ilgili işlemler dolayısıyla hiç bir masraf ya da ücret alınmaması gerekmektedir. (5) Krediyle menkul kıymet alamaz (menkullerin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kısa vadeli krediler hariç) ya da açığa menkul kıymet satamaz ya da açık (eksi) pozisyon tutamaz; II Risk Yönetimi bölümünde tarif edilen sınırların dahilinde olan opsiyon, Futures ya da vadeli (Forward) işlemlerle ilgili hesaplar ve mevduatlar, bu tür kredi alımları olarak nitelendirilmez. (6) Başka şahıslara kredi veremez, üçüncü taraflara karşı garantörlük üstlenemez veya doğrudan ya da dolaylı olarak, bir kişinin yükümlülüğüne veya borcuna yönelik sorumluluk alamaz veya bu tür ilişkilere katılamaz. Ancak kalifiye devredilebilir bir menkul kıymetin, bedeli tam veya kısmen ödenmiş olarak alımı, bu sınırlamaya tabi olmayıp, bu maddede yer alan yasaklanan bir kredi işlemi sayılmamaktadır. (7) Kullanılacak kredilerin toplamı, net aktif değerin % 10 unu aşamaz ve krediler kısa dönemler için alınmalıdır. 19

20 EK II RİSK YÖNETİMİ SICAV, portföylerini etkin olarak yönetebilmek amacıyla, devredilebilir menkul kıymetler için muhtelif teknikler ve enstrümanlar kullanabilir. SICAV, varlıklarını ve yükümlülüklerini kur riskine karşı koruyabilmek amacıyla, muhtelif teknikler ve enstrümanlar kullanabilir. Aşağıda tarif edilen teknikler ve enstrümanlar ile, amaçlanan hedeflere kesin olarak ulaşılacağına dair hiç bir garanti verilemez. I. Devredilebilir Menkul Kıymetlere İlişkin Teknikler ve Enstrümanlar 1. Devredilebilir Menkul Kıymet Opsiyonları SICAV, menkuller üzerine düzenlenmiş alış ve satış opsiyonlarını, düzenlenmiş bir piyasada işlem görmeleri halinde, alıp satabilir. Menkuller üzerine düzenlenmiş alış ve satış opsiyonlarının alımı için ödenecek primlerin toplamı, söz konusu alt fonun net aktif değerinin % 15 ini geçemez. Alt fon, menkul kıymet üzerine düzenlenmiş bir alış opsiyonunun satışı sırasında; temelinde yatan menkul kıymete uygun alış opsiyonuna ya da söz konusu olan kontratın yükümlülüklerini yerine getirecek başka bir enstrümana (varant gibi) sahip olmalıdır. Satılan alış opsiyonlarının tümünün temelinde yatan menkul kıymetler, bu opsiyonlar var olduğu sürece ve uygun başka opsiyonlarla ya da başka enstrümanlarla aynı amaçla cover edilmemişlerse (karşı işlemleri yapılmamışsa), satılamazlar. Aynı kural, alt fonun satış vadesinde sahip olması gereken, söz konusu opsiyonun temelinde yatan menkul kıymetlere uygun alış opsiyonları ve başka enstrümanlar için de geçerlidir. Bu kuralın istisnası olarak, alt fon, kontratın sonunda sahip olmadığı cover sız (karşılığı olmayan) menkul kıymet üzerine düzenlenmiş alış opsiyonlarını, aşağıdaki koşullar altında satabilir: -Satılan alış opsiyonunun uygulama fiyatı, ilgili alt fonun net aktif değerinin % 25 ini geçemez; - İlgili alt fon, bu satış ile alınan pozisyonları her an karşılayacak durumda olmalıdır. Bir satış opsiyonu satılırsa, ilgili alt fon, bütün opsiyon kontratı süresince, kendisine teslim edilecek menkul kıymetlerin ödenebilmesi için yeterli likit araçlara sahip olmalıdır. Alış ve satış opsiyonlarının satılmasından oluşacak toplam yükümlülük (söz konusu alt fonun yeterince karşılığına sahip olduğu alış opsiyonlarının satışı hariç), hiçbir zaman, ileride bölüm 2.c) de tanımlanan toplam yükümlülük ile birlikte alt fonun net aktif değerini aşmamalıdır. 2. Finans Enstrümanları Üzerine Futures ve Opsiyon Bağlantılı İşlemler Pozisyon b) de açıklanan, karşılıklı mutabakata dayanan işlemler dışında, aşağıda tarif edilen tüm işlemler sadece düzenlenmiş piyasalardaki kontratlara yöneliktir. Aşağıdaki koşullara uyulması şartıyla, bu işlemler hedging (riskten korunma yöntemleri) ya da başka amaçlarla da kullanılabilirler. a) Hisse Senedi Piyasalarının Genel Hareketleriyle İlgili Risklere Yönelik Hedging Operasyonları Bir alt fon, hisse senedi piyasalarının olumsuz yöndeki gelişmelerine karşı genel anlamda korunmak amacıyla, hisse senedi piyasalarının endeksleri üzerine yazılmış futures satabilir. Bir alt fon, aynı amaç için hisse senedi piyasalarının endeksleri üzerine yazılmış alış opsiyonu satabilir ya da satış opsiyonu alabilir. Bu tür operasyonları uygulayabilmek için, kullanılan endeksin bileşimi ile söz konusu olan alt fonun portföyü arasında yeterli bir korelasyonun mevcut olması ön koşuldur. Prensip olarak, menkul kıymetin işlem gördüğü borsanın hisse senedi endeksi üzerine yazılmış futures ve opsiyonlar ile ilgili toplam yükümlülük, ilgili alt fonun söz konusu endeksin ait olduğu piyasada işlem gören menkul kıymetlerinin toplam değerini geçemez. b) Faiz Oranlarının Hedge Edilmesi İçin Yapılan İşlemler Bir alt fon, faiz oranlarının değişkenliğini genel olarak hedge etmek için, faiz oranları üzerine yazılmış futures satabilir. Aynı amaç için, faiz oranları üzerine yazılmış alış opsiyonu satabilir ya da satış opsiyonu alabilir veya bu konuda uzmanlaşmış olan birinci sınıf finans kuruluşları ile, karşılıklı mutabakat zemininde, faiz oranı swap ları yapabilir. Prensip olarak, finans Futures leri, opsiyon kontratları ve faiz oranı swap ları ile ilgili toplam yükümlülük, söz konusu olan alt fonun, kontratlarla ilgili para biriminde sahip olduğu, hedge edilecek varlıklarının toplam değerini geçemez. c) Hedging Dışı Amaçları Olan İşlemler Alt fonlar, menkul kıymetler ile ilgili opsiyon anlaşmalarının ve para birimleri üzerine yazılmış kontratların dışında, hedging dışı amaçlarla arzu edilen bir finansal araç üzerine futures ya da opsiyonlar alıp satabilir, ancak, bunun ön koşulu, söz konusu alım satım işlemlerinden doğan yükümlülüklerin toplamının, menkul kıymetler üzerine olan alış ve satış opsiyonlarının satışından doğan yükümlülüklerle birlikte, hiçbir zaman ilgili olduğu alt fonun envanter değerini geçmemesidir. 20

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. İÇTÜZÜK TADİL METNİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU içtüzüğünün maddeleri Sermaye Piyasası Kurul undan alınan 02/05/2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-297 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.01.2017

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 28/04/2016 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 86.316.001 Birim

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR 9 8 I- Hazır Değerler 822 130 A-Kasa

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı