SICAV PROSPEKTÜS. Mayıs 2001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SICAV PROSPEKTÜS. Mayıs 2001"

Transkript

1 SICAV PROSPEKTÜS Türkisfund un son yıllık raporunun ve takip eden altı aylık raporlarının mevcut olması halinde, bu prospektüs, söz konusu raporlardan ayrı olarak dağıtılamaz. Raporlar bu prospektüsün ayrılmaz bir parçasıdır. Mayıs 2001

2 İÇERİK Sayfa Tanımlar 03 Duyuru TÜRKISFUND ın Temel Özellikleri İdare ve Yönetim Alt fonlar, Hedef ve İlkeleri Pay Çeşitleri Pay Alım Başvurusu Pay Geri Alımı Pay Dönüştürmesi Temettüler Masraf ve Harcamalar Vergilendirme Genel Bilgiler 13 Ek I Yatırım Sınırlamaları 18 Ek II Risk Yönetimi 20 Başvuru Formu 2

3 TANIMLAR Aşağıdaki tanımlar bütün prospektüs için geçerlidir. İş günü Lüksemburg da bir banka iş günü Tür Her alt fonda, bir pay senedi türü sunulmuştur Kâr dağıtımlı paylar Yönetim Kurulu Üyesi SICAV Yönetim Kurulu Üyesi DM Almanya para birimi EURO Para birimi (SICAV ın anapara birimi) Mali Yıl Her yılın Aralık ayının son gününde sona ermektedir. Pay Başına Net Aktif Değer Bir değerleme gününde, belirli bir alt fonda ve türde bulunan tüm varlıklardan, tüm pasif değerler düşülerek elde edilen bakiyenin, aynı alt fon ve türün tedavüldeki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Geri Alım Fiyatı Bir alt fonun ve türün belirli bir değerleme günündeki her bir pay senedinin net aktif değeridir (geri alım komisyonu alınmayacaktır) Pay Her bir alt fonun ve türün, SICAV sermayesindeki bir payı SICAV TÜRKISFUND Alt Fon Belirli bir yatırım politikasına göre yatırım yapılmış varlık portföyü Halka Arz veya Alım Fiyatı Belirli bir değerleme gününde, bir alt fonun ve türün her bir pay senedinin net aktif değerine, distribütör veya diğer satış acentaları lehine, azami % 5 satış komisyonu eklenerek elde edilir. Değerleme Günü 11.7 numaralı Net Aktif Değerin Belirlenmesi bölümünde, her bir alt fon için belirtilmiş olan Lüksemburg daki her banka iş günüdür. Belirlenmiş olan bu Değerleme Günlerinin Lüksemburg da bir banka iş günü olmaması halinde, Net Aktif Değerleri, Lüksemburg daki izleyen banka iş gününde belirlenir. Kamu İktisadi Kuruluşları Hükümete ait olan ve hükümet tarafından denetlenen kuruluşlar 3

4 DUYURU TÜRKISFUND (SICAV) açık uçlu bir yatırım şirketidir ve 30 Mart 1988 tarihli yatırım ortaklıkları hakkındaki Lüksemburg Kanunu nun (bundan sonra Kanun olarak adlandırılacaktır.) birinci maddesine göre resmi listeye kaydedilmiştir. Ancak söz konusu kaydın gerçekleşmiş olması, herhangi bir Lüksemburg makamının bu prospektüsün içeriğine veya SICAV da bulunan menkul kıymet portföyüne onay verdiği anlamına gelmez. SICAV ın pay senetleri, bu prospektüste verilen bilgiler ve açıklamalar doğrultusunda arz edilecektir. Satış temsilcileri veya başka şahıslar tarafından verilen ve bu prospektüste veya prospektüs içeriğinde belirtilmiş diğer belgelerde yer almayan bilgiler veya açıklamalar, resmi olarak geçerli değildir ve bunlara itibar edilmemelidir. SICAV pay senetlerinin veya bu prospektüsün, benzeri kuralların geçerli olduğu diğer ülkelerde piyasaya arz edilmesi ile ilgili olarak, herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Bu nedenle iş bu prospektüs, fonların piyasaya arz edilmesine veya reklamına izin verilmeyen herhangi bir durumda veya herhangi bir ülkede dağıtılamaz. İsimleri bu prospektüsün 2. bölümü olan İdare ve Yönetim de yer alan SICAV Yönetim Kurulu Üyeleri; prospektüs içeriğindeki bilgilerin doğruluğu, tüm önemli konuların gereğince ele alınarak açıklanması ve içerikteki ifadelerin yanlış anlaşılmasına neden olabilecek hiç bir unsurun eksik kalmamasının sağlanması hususlarında, gerekli tüm itinayı göstermişlerdir. Bütün Yönetim Kurulu üyeleri bu konuya ilişkin sorumlulukları üstlenmektedirler. SICAV, 1940 yılında A.B.D. de çıkarılan U.S. Investment Company Act e kayıtlı değildir. Bunun dışında, her bir alt fondaki pay senetleri, U.S Securties Act ın 1933 de değiştirilmiş olan versiyonuna göre tescil ettirilmemiş olup, Amerika Birleşik Devletlerinde, ABD ne ait veya ABD nin hakimiyetindeki yerlerde veya Amerika Birleşik Devlet-leri nden olan bir kişiye satışa sunulamaz veya satılamaz ve bu kişiden ve yerlerden satın alınamaz. SICAV ın tüzüğü, her bir alt fondaki katılım paylarının yukarıda belirtilen kişilere satışı ve devri konularında belirli sınırlamalar içermektedir. Talepte bulunan kişilere, SICAV bürolarına başvurarak, konu ile ilgili yeni bir prospektüsün çıkarılıp çıkarılmadığı hususunda bilgi edinmeleri tavsiye edilir. Pay değerlerinin yükselebileceği gibi düşebileceği, böylece payların satımı ile elde edilecek tutarın, asıl yatırım tutarından daha düşük olabileceği de gözönünde bulundurulmalıdır. SICAV ın bugüne kadar ki sonuçları, gelecekteki başarılarının bir garantisini teşkil etmemektedir. Bu prospektüsü, fonun genel merkezinden ve Almanya daki acentası olan İŞBANK GmbH dan (Rossmarkt 9, D Frankfurt/Main, Deutschland) temin edebilirsiniz. Bu prospektüsteki ifadeler, halen geçerli Lüksemburg hukuku ve hukuksal uygulamalara dayanmaktadır ve değiştirilebilirler. Bir alıcının ikametgahı, Financial Action Task Force (FATF) da belirtilen koşulları yerine getirmeyen bir ülkede ise, bu şahsın talebi, ancak söz konusu ülkenin yerel makamlarınca onaylanmış kimlik belgelerinin, başvuru formuna eklenmesi halinde dikkate alınır. FATF koşullarını yerine getirmiş olan ülkelerin listesi SICAV genel merkezinden talep edilebilir. Prospektüsün içeriği veya mevcut olmaları halinde yıllık veya altı aylık dönemsel mali veriler hakkında kuşkuları bulunan potansiyel alıcılar, kendilerini genel olarak bilgilendirmeli ve vatandaşı oldukları veya ikamet ettikleri veya şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasal düzenlemelerin, payları alma ve satma durumunda karşılarına çıkarabileceği sorunlar ve olası vergisel yaptırımlar hakkında, yasal mükellefiyetler ve gerçekleşebilecek döviz sınırlamaları veya döviz kontrol mekanizmaları konularında mali danışmanlarına başvurmalıdırlar. 4

5 1. TÜRKISFUND IN TEMEL ÖZELLİKLERİ Bu bölümdeki bilgiler, SICAV ın en önemli özelliklerinin özetini oluşturmaktadır ve prospektüsün bütünü ile birlikte gözönünde bulundurulmalıdır. 1.1 Yapısı SICAV Lüksemburg hukukuna göre Société Anonyme (Anonim Şirket) olarak kaydedilmiştir ve Société d Investissement á Capital Variable ( SICAV ) olarak sınıflandırılmıştır. Bu prospektüsün düzenlenmesi sırasında, her biri kendine ait devredilebilir menkul kıymetlerden oluşan birer yatırım portföyüne bağlı olan, 4 ayrı alt fona ait pay senetleri arz edilmektedir. Alt fonların payları tek bir türden ihraç edilecek olup, bunlar kâr dağıtımlı paylar olarak adlandırılacaktır. Kapitalizasyon payı ihracı söz konusu ise, prospektüsün de buna göre değiştirilmesi gerekmektedir. SICAV Yönetim Kurulu Üyeleri, aktuel prospektüsde gerekli değişikliğin yapılması koşuluyla, farklı yatırım hedefleri olan ilâve alt fonlar kurabilirler. SICAV ın bu şemsiye (umbrella) yapısı, yatırımcıya kendi ihtiyacına göre alt fonlar arasından seçim yapma imkânını vermektedir. SICAV açık uçlu bir yatırım şirketi olarak çalışmaktadır. Paylar, geçerli olan net aktif değerleri baz alınarak belirlenen fiyatlardan ihraç edilebilir, geri alınabilir veya değiştirilebilir. SICAV tek bir hukuki kişiliğe sahip olmasına rağmen, her bir alt fon, pay sahipleri arasındaki ilişkiler açısından, ayrı bir özerk birim olarak görülmektedir. 1.2 Yatırım Amacı SICAV ın amacı, pay sahiplerine dört alt fonu üzerinden dünyanın en önemli borsalarında kote edilmiş hisse senedi ve tahvil değerlerinden oluşan çeşitlendirilmiş portföye yatırım yapma imkânını sunmaktır. SICAV sermaye değer artışı ile birlikte, uygun bir seviyede yıllık gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Fonun idaresindeki ağırlık noktası, likidite de dikkate alınarak, sektörler arasında verimli bir risk dağılımı ile riskin minimizasyonunun sağlanmasındadır. SICAV hedging amacıyla türevler kullanabilir. Bu prospektüsün hazırlanışı sırasında, yalnızca 1.3 numaralı maddede açıklanan 4 alt fon arz edilmektedir. SICAV, uygun görmesi halinde, kurulacak yeni alt fonlar için yeni pay senetleri ihraç edebilir. Prospektüs bu durumda değiştirilecektir. 1.3 Alt Fonlar Şu anda, her birinin kendi yatırım amaçları ve ilkeleri olan ve aşağıda belirtilen alt fonlar arz edilmektedir. - TÜRKISFUND Equities (Hisse Senedi) (bundan sonra Equities olarak adlandırılacaktır.) - TÜRKISFUND Bonds (Tahvil) (bundan sonra Bonds olarak adlandırılacaktır.) - TÜRKISFUND Gothaer Anadolu Equities (bundan sonra Gothaer Anadolu Equities olarak adlandırılacaktır.) 1.4 Pay Senedi Türleri Pay senetleri yalnızca kaydı gerçekleşmiş şekilde ihraç edilebilir. Yatırımcılara, alım-satımı kolaylaştırmak ve emniyet açısından, sertifikasız ve nama kaydedilmiş pay senetleri tavsiye edilir. Bu durumda yatırımcıya pay iştirakini teyit eden bir belge verilir. 1.5 Pay Fiyatları Her bir alt fonun paylarının alım ve geri alım fiyatları, net aktif değer bölümünde açıklanan şekilde ve belirtilen değerleme günlerinde, net aktif değer dikkate alınarak hesaplanır. Her bir payın fiyatı ve net aktif değeri SICAV ın ofisinden temin edilebilir ve belirlenen fiyatlar, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir veya birkaç büyük gazetede yayınlanır. Bu uygulama, özellikle pay senetlerinin resmen satışa sunulduğu ülkeler için geçerlidir. Bir alt fonun paylarının tamamının veya bir bölümünün ( asıl alt fon) bir başka alt fonun paylarına ( yeni alt fon) dönüştürülmesinde uygulanacak oran, payların dönüştürülmesine ilişkin 7. bölümde açıklanan formüle göre belirlenecektir. 1.6 Pay Alımı Pay alımı için prospektüsün ekinde yer alan pay senedi alımına ilişkin başvuru formunun veya formda istenilen bütün bilgileri içeren bir yazılı talimatın, SICAV a veya transfer acentasına gönderilmesi yeterlidir. Alım taleplerinin transfer acentasına veya SICAV a, bir değerleme gününde Lüksemburg saatiyle dan önce ulaşması halinde, işlem, söz konusu değerleme gününde belirlenecek olan alt fonun alım fiyatından gerçekleştirilecektir. Lüksemburg saatiyle dan sonra ulaşan başvurular ise, bir sonraki değerleme gününde dikkate alınacaktır. Alım bedelinin havalesi ile ilgili komisyonlar, döviz işlemleri komisyonları ve diğer banka ücret ve masrafları alıcı tarafından üstlenilir. 1.7 Asgari Yatırım Tutarı Bir alt fonun pay senedinin ilk alımındaki asgari tutar 50. EURO dur. Müteakip alımlarda da asgari yatırım tutarı 50. EURO dur. Her bir yatırımcının, bir fondan en az 50. EURO tutarında pay sahibi olması gerekir. Asgari tutarın, bir geri alım veya dönüştürme sonucunda yukarıda belirlenen limitin altına düşmesi halinde, SICAV, kalan payların geri alımını veya asgari tutara ulaşılabilmesi amacıyla, bir başka alt fona dönüştürülmesini yatırımcıdan talep edebilir. - TÜRKISFUND Eurobonds (Döviz Tahvil) (bundan sonra Eurobonds olarak adlandırılacaktır.) 5

6 1.8 Pay Senetlerinin Geri Alımı Pay senetleri, SICAV a veya doğrudan transfer acentasına iletilecek yazılı talimat ile geri alınabilir. Geri alım talimatlarının SICAV a veya transfer acentasına, bir değerleme gününde Lüksemburg saati ile ya kadar ulaşması halinde, geri alımlar, ilgili alt fon için o günkü değerleme gününde belirlenecek olan fiyat üzerinden işleme tabi tutulurlar. Daha sonra ulaşan talimatlar ise, bir sonraki değerleme gününde işlem görürler. 1.9 Pay Senetlerinin Dönüştürülmesi Her bir alt fona ait paylar, SICAV a veya doğrudan transfer acentasına iletilecek yazılı talimat ile mevcut başka bir alt fona dönüştürülebilir. Pay dönüşümleri, 7. bölümde belirtilen, payların dönüşümüne ilişkin formüle göre, değerleme günlerinde gerçekleştirilir Borsaya Kote Edilmesi Mevcut alt fonlara ait paylar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına veya başka bir uluslararası borsaya kote edilebilir. 2. İDARE VE YÖNETİM SICAV, İŞBANK GmbH nın girişimleri ile kurulmuştur. 2.1 Yönetim Kurulu BAŞKAN: Hamdi Engin TÜRELİ Genel Müdür İŞBANK GMBH, Frankfurt YÖNETİM KURULU ÜYELERI: İbrahim HIZLIKAN Menkul Kıymetler Müdürü TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., İstanbul Dr. Gürman TEVFİK Genel Müdür İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., İstanbul Klaus SCHREIBER Genel Müdür Yardımcısı İŞBANK GmbH, Frankfurt Leon HILGER Müdür Yardımcısı DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., Lüksemburg 2.2 Yatırım Kurulu Aşağıda yer alan Yatırım Kurulu sadece TÜRKISFUND Gothaer Anadolu Equities alt fonu ile ilgilidir. Bryan HAHN Genel Müdür GOTHAER Immobilien und Finanz Service GmbH, Göttingen Hamdi Engin TÜRELİ Genel Müdür İŞBANK GmbH, Frankfurt Dr. Gürman TEVFİK Genel Müdür İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., İstanbul İbrahim HIZLIKAN Menkul Kıymetler Müdürü TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., İstanbul Klaus SCHREIBER Genel Müdür Yardımcısı İŞBANK GmbH, Frankfurt 2.3 İdare ve Yönetim GENEL MERKEZ: 69, route d Esch L-1470 Luxemburg YATIRIM DANIŞMANI: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İş Kuleleri No: 4 TR Levent-İstanbul/Türkiye SAKLAMA BANKASI: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A. 69, route d Esch L-1470 Luxemburg İDARİ MERKEZ: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A. 69, route d Esch L-1470 Luxemburg KAYIT VE TRANSFER ACENTASI: FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxemburg DISTRIBÜTÖR: İŞBANK GmbH Rossmarkt Frankfurt/Main TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İş Kuleleri TR Levent-İstanbul/Türkiye 6

7 GOTHAER ANADOLU HAYAT Versicherungsdienst GmbH Gothaer Platz 2-8 D Göttingen ALMANYA DA ÖDEME ACENTASI: İŞBANK GmbH Rossmarkt Frankfurt/Main DENETIM KURULUŞU: DR. WOLLERT & DR. ELMENDORFF 52, avenue de la Gare L-1610 Luxemburg 3. ALT FONLAR, ALT FONLARIN YATIRIM AMAÇLARI ve İLKELERİ 3.1 SICAV ın Yatırım Amacı SICAV ın amacı, pay sahiplerine, dünyanın en önemli borsalarında kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerden oluşan, çeşitlendirilmiş portföye yatırım yapma imkânını sunmaktır. SICAV sermaye değer artışı ile birlikte, uygun bir seviyede yıllık gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Fonun idaresindeki ağırlık noktası, likidite de dikkate alınarak, sektörler arasında verimli bir risk dağılımı ile riskin minimizasyonunun sağlanmasındadır. SICAV hedging amacıyla türevler kullanabilir. SICAV alıcılara, profesyonelce idare edilen çeşitlendirilmiş portföylere, direkt olarak katılma imkânını vermektedir. Küçük yatırımcılar tek başlarına, büyük tutarlarda yatırım yapılmış bir enstrümana iştirak edebilmektedirler. Böylece iştirakçiler, normalde yalnızca büyük profesyonel yatırımcılara tanınan avantajlı koşulları elde etmiş olurlar. SICAV, Ek I de yer alan Yatırım Sınırlamaları bölümündeki kısıtlamalara uyacaktır. SICAV, yatırım hedefleri doğrultusunda, alt fonların değerini korumak ve artırmak amacıyla hedging stratejileri deneyebilir. Bunun için EK II Risk Yönetimi bölümünde açıklanan döviz opsiyonları, vadeli döviz işlemleri ve futures kontratları gibi türevler kullanılır. SICAV ın yaptığı yatırımların, piyasalardaki normal dalgalanmalardan etkilenecek olması nedeniyle, alt fon pay fiyatlarının ve dolayısıyla getirilerinin değişebileceği dikkate alınmalıdır. 3.2 Alt Fonların Yatırım İlkeleri Her bir alt fonun özel yatırım ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. Her bir alt fon, performansları piyasa koşullarına göre değişebilse de, risk dağıtım prensibine uymak koşuluyla, yatırımda bulunduğu piyasanın performansına uyumlu bir sonuç hedeflemektedir. TÜRKISFUND-EQUITIES Bu alt fonun amacı, Türk Şirketlerinin arz ettikleri veya Türk Lirası üzerinden düzenlenmiş hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu çerçevede, portföyün asgari % 51 i, İktisadi Devlet Kuruluşları da dahil olmak üzere, Türkiye de kurulmuş şirketlerin İMKB de kote edilmiş hisse senetlerinden oluşur. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Hazine Müsteşarlığı nın, Kamu Kuruluşlarının ve Türk Şirketlerinin ihraç ettiği veya yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilmiş olan sabit getirili menkul kıymetlere (Eurobonds) yapılan yatırımın toplam değeri, fon portföy değeri içinde % 0-49 arasında bir değer oluşturabilir. Alt fon; Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Merkez Bankası ve T.C. Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla ihale yoluyla ihraç ettiği devredilebilen menkul kıymetlere yatırım yapabilir. TÜRKISFUND-BONDS Bu alt fonun amacı, ağırlıklı olarak Türk tahvilerine yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu nedenle, portföyün asgari % 51 i, devlet ve/veya özel finansman tahvili veya bonosundan oluşur. Vergi avantajlarından yararlanmak amacıyla, alt fon, portföyün toplam değerinin % 25 ile % 30 luk bir bölümünü İMKB de kote edilmiş Türk hisse senetlerine yatırır. Portföyün geri kalan bölümü sabit getirili menkul kıymetlere yönlendirilebilir. Öte yandan bu alt fon, yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilmiş Eurobond ve diğer sabit getirili menkul kıymetlere, toplam değerleri, fon portföy değerinin % 24 ünü aşmayacak şekilde yatırım yapabilir. Bunun yanısıra alt fon likit değerlere de sahip olabilir. Alt fon Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Merkez Bankası ve T.C. Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla ihale yoluyla ihraç ettiği devredilebilen menkul kıymetlere yatırım yapabilir. TÜRKISFUND-EUROBONDS Bu alt fonun amacı, esas itibariyle Türkiye Cumhuriyeti nin ihraç ettiği Eurobonds lara yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu çerçevede, portföy yatırımının % 51 den % 100 e kadar olan kısmı Türk Hükümeti nin ihraç ettiği Eurobonds lara yapılır. Alt fon bunun dışında, yatırımının % 0 dan % 49 a kadar olan kısmını; Avrupa Birliğine üye bir devlet ( üye devlet ) ve bunların resmi makamlarınca, başka bir kalifiye devletçe veya bir ya da birden fazla üye devletin katıldığı uluslararası resmi kuruluşlarca veya merkezi Türkiye de ya da üye bir devlette bulunan şirketler tarafından ihraç edilen Eurobonds lara ve global obligasyonlara yatırabilir. 7

8 TÜRKISFUND-GOTHAER ANADOLU EQUITIES Bu alt fonun amacı, Türk Şirketlerinin arz ettikleri veya Türk Lirası üzerinden düzenlenmiş hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Alt fonun idaresinde, sermaye piyasasında arz edilmiş kolaylıkla nakde dönüştürülebilen ve düşük risk taşıyan menkul kıymetler tercih edilir. Bu çerçevede, portföyün asgari % 51 i, İktisadi Devlet Kuruluşları da dahil olmak üzere, Türkiye de kurulmuş şirketlerin İMKB de kote edilmiş hisse senetlerinden oluşur. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Hazine Müsteşarlığı nın, Kamu Kuruluşlarının ve Türk şirketlerinin ihraç ettiği veya yurt dışında döviz cinsinden ihraç edilmiş olan sabit getirili menkul kıymetlere (Eurobonds) ve global obligasyonlara yapılan yatırımın toplam değeri, fon portföy değeri içinde % 0-49 arasında bir değer oluşturabilir. Alt fon; Türkiye Cumhuriyeti nin, T.C. Merkez Bankası ve T.C. Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla kamuya açık ihale yoluyla ihraç ettiği devredilebilen menkul kıymetlere yatırım yapabilir. SICAV, faiz veya döviz kur riskine ve hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı korunmak amacıyla, belirli metod ve enstrümanlar kullanabilir. Bu konular hakkında, Prospektüsün Risk Yönetimi olarak adlandırılan Ek II numaralı bölümünde geniş çaplı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, SICAV diğer muhtelif nedenlere bağlı olarak, vadeli işlemler veya opsiyonlar alım satımı yapabilir. Bu konu da Ek II de detaylı olarak açıklanmıştır. Bu enstrümanlar ve teknikler, alt fonların yatırım ilkelerine belirgin bir etki yapmak maksadıyla kullanılmayacaktır. Yukarıda belirtilen enstrüman ve tekniklerin kullanılması durumunda, Leverage (kaldıraç) etkisi ile, SICAV ın olumsuz yönde etkilenebileceği ve bir miktar daha fazla risk taşınacağı, yatırımcıların dikkatine sunulmaktadır. 8

9 TÜRKİYE YE YAPILAN YATIRIMLARDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ Ülke Riskleri SICAV ve pay senetlerinin net aktif değeri ve likiditesi genel olarak; döviz kurları ve denetimlerinden, faiz oranlarından, Türk hükümet politikalarındaki değişikliklerden, vergi mevzuatından, toplumsal ve dini istikrarsızlıklardan ve Türkiye deki siyasi, ekonomik ve diğer gelişmelerden olumsuz yönde etkilenebilir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bu günlerde çok hızlı bir şekilde büyümektedir ve bazı yönlerden, borsaya ilişkin kuralların Alman Borsası kuralları kadar katı ve kesin olmadığı görülmektedir. Söz konusu kurallarda meydana gelebilecek değişiklikler, uygulamada ve yorumda sorunlara yol açabilir. Para Birimi Alt fonlar, ana para birimleri EURO olmasına rağmen, ağırlıklı olarak TL üzerinden düzenlenmiş menkul kıymetlere yatırım yaparlar. Yabancı para birimleri üzerinden yapılan yatırımlar, bir para biriminin diğer para birimlerine karşı değerinin değişmesi riskini (kur riski) taşımaktadır. Dış ticaret dengesi, kısa vadeli faiz oranlarının seviyesi, değişik para birimlerinden olan benzer varlıklar arasındaki değer farklılıkları, sermaye yatırımlarında ve sermaye artışlarında doğabilecek uzun vadeli imkânlar ve siyasi gelişmeler, bir para biriminin değerini etkileyecek faktörler arasındadır. TL bazındaki yatırımlar, Fon tarafından, geçerli olan kurdan EURO ya dönüştürülür. Son yıllarda Türkiye de yaşanan enflasyon, TL nin EURO ya karşı sürekli olarak değer kaybetmesine yol açmıştır. Yatırım danışmanı, EK II deki sınırlamaları dikkate alarak, Hedging işlemleri ile, söz konusu gelişmeden oluşabilecek riski düşürmek veya bu risklerden doğabilecek gelirleri artırmak amacıyla, döviz, döviz future kontratları, opsiyonları ve vadeli döviz işlemlerini tek başına veya bir kaçını kombine ederek kullanabilir. Bu işlemler belirli bir risk taşımaktadır ve özellikle döviz işlemlerinin gerçekleştiği piyasalar oldukça istikrarsızdır. Yukarıda bahsedilen stratejilerin etkili olacağı garanti edilemez. Alt fonlara, EURO dışındaki para birimleri üzerinden yapacakları yatırımlar nedeniyle, yüzdesel olarak belirlenmiş herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Faiz Oranları Fonun borçlanma senetlerinin ortalama vadesi, Yatırım Danışmanının, ekonomideki ve piyasadaki koşulların ne yönde gelişeceği konusundaki beklentileri doğrultusunda değişir. Bu tür bütün menkul kıymetlerde olduğu gibi, faiz oranlarındaki herhangi bir değişikliğin, alt fonun toplam değerini etkilemesinin nedeni; kural olarak faizler düştüğünde menkul kıymet fiyatlarının artması ve faizlerin yükselmesinde fiyatların düşmesidir. Uzun vadeli menkul kıymetlerin fiyatları, faiz oranları değişikliklerine karşı, kısa vadeli menkul kıymet fiyatlarına göre daha duyarlıdır. Likit Olmayan Varlık Değerleri Türkiye deki menkul kıymet piyasaları, Almanya daki menkul kıymet piyasalarına göre çok daha az gelişmiştir. Bunun yanısıra, piyasa kapitalizasyonunun ve işlem hacminin yalnızca az sayıdaki şirketlerde toplanması nedeniyle, fiyat dalgalanmaları daha yüksek ve likidite ise daha düşük düzeyde seyredebilmektedir. Ayrıca, piyasa kapitalizasyonu yüksek olan bazı şirketlerin sermayesinin büyük bir bölümünün az sayıdaki şahısların elinde bulunması, likiditeyi sınırlayabilir. Takas Riskleri İMKB de işlem gören hisse senetlerinin çoğu hamiline yazılı senetlerdir. İMKB de işlem gören hisse senetlerinin büyük bir bölümünün hamiline yazılı senet olması nedeniyle, Türkiye de hamiline yazılı hisse senetleri üzerinden yapılan işlemlerde, nama yazılı menkul kıymetlerde oluşmayan riskler doğabilir. Bütün İMKB işlemleri nakit olarak yapılmakta ve ödemeler alım-satımdan sonraki günlerde (2 gün sonra) gerçekleşmektedir. Muhasebe ve Açıklama Standartları Türkiye de şirketler için geçerli olan muhasebe ve denetim standartları ve mali standartlar yeterince kapsamlı değildir ve Almanya daki standartlara uymamaktadır. Türk menkul kıymetlerine yatırım yapmak isteyenlere sunulan bilgiler, Alman menkul kıymetlerine yatırım yapacak olanlara nazaran daha az bir düzeydedir. Alt fonlar ayrıca future kontratlarından yararlanabilir ve belirli hallerde opsiyonlar alıp satabilirler. Bu enstrümanlarda, piyasa aktivitesi düştüğünde veya günlük fiyat dalgalanma sınırına ulaşıldığında, likiditizasyon da azalabilir. Bugüne kadar Türkiye deki piyasalarda future kontratları ve opsiyonlar arz edilmemiştir. Alt fonlar, mevcut olmaları halinde, gelecekte söz konusu enstrümanları kullanma kararı alabilirler. Bir çok futures borsası, future kontrat fiyatlarının dalgalanmasını, günlük limit değer olarak adlandırılan noktalarla sınırlandırmıştır. Bir işlem gününde, günlük limit değer üstünde olan fiyatlardan işlem gerçekleştirilmesine izin verilmemektedir. Bir future kontratının fiyatı bu değere yükselmiş veya düşmüş ise, daha fazla pozisyon alma veya kapatma imkânı bulunmamaktadır. Zaman zaman birbirini izleyen bir çok günde, piyasada çok az veya hiç işlem olmamasına rağmen, fiyat, günlük limit değerin dışına çıkabilir. Yukarıda açıklanan nitelikteki olaylar, SICAV ın olumsuz yönde gelişen bir pozisyonunun anında tasfiye edilmesini engelleyebilir ve böylece ilgili alt fonda zarar oluşmasına ve her bir payın net aktif değerinin düşmesine neden olabilir. 9

10 4. PAY ÇEŞİTLERİ Pay senetleri yalnızca nama yazılı olarak ihraç edilir. Pay sahibi, özellikle pay sertifikası talebinde bulunmamış ise, payların sertifikasız olarak kaydedilmesi istendiği varsayılacaktır. Bu durumda, pay sahibine sertifika yerine, aldığı paylara ilişkin teyit yazısı gönderilir. 4.1 Nama Yazılı Paylar Nama yazılı paylar, pay sahibine SICAV pay defteri üzerinden belgelendirilir. SICAV, deftere kaydedilmiş pay sahibini, söz konusu payların tek mülkiyet sahibi olarak tanır. Nama yazılı paylar, 3 basamağa kadar ondalık sayı olarak ihraç edilebilir. Pay sahiplerinin, paylarının kesirli kısımları için oy kullanma hakları yoktur, ancak kesir oranı nispetinde temettü ve tasfiye gelirlerinden pay alırlar. Nama yazılı payların devri için, - arka sayfasındaki devretmeye ilişkin talimat bölümü eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olan Sertifikanın, - Pay sertifikası verilmemiş ise, SICAV tarafından yeterli görülen devretmeye ilişkin başka bir belgenin SICAV a ulaşması gerekir ve devredilen kişinin adının SICAV kayıt defterine işlenmesiyle devir işlemi gerçekleşmiş olur. 4.2 Pay Sertifikaları Pay sertifikasının gönderilmesini özellikle talep eden alıcı, sertifikanın gönderilmesinden doğacak riskleri ve masrafları üstlenir. 4.3 Genel Bilgiler Yatırımcılara, güvenlik ve alım-satımı kolaylaştırmak açısından, nama yazılı sertifikasız pay senetleri tavsiye edilir. Bu durumda yatırımcıya pay alımını teyit eden bir belge verilir. Bu şekildeki nama yazılı paylar, SICAV transfer acentasına yapılacak yazılı bir talimatla geri alınabilir, dönüştürülebilir veya devredilebilir. Diğer durumlarda ise, her şeyden önce sertifikanın transfer acentasına ulaşması gerekmektedir. 5. PAY ALIM BAŞVURUSU 5.1 Genel Bilgiler Pay alım başvuruları, SICAV a veya doğrudan SICAV ın Lüksemburg daki transfer acentasına gönderilebilir. Ancak SICAV a iletilen başvurularla ilgili işlemlerin başlaması, müracaatların Lüksemburg daki transfer acentasına ulaşmasından sonra gerçekleşir. SICAV, alım başvurularının tamamını veya bir bölümünü reddetme hakkını saklı tutar numaralı Net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi bölümde açıklandığı gibi, bir fonun net aktif değerinin belirlenmesine bir süre ara verilmesi halinde, bu süre zarfında söz konusu alt fon ile ilgili olarak, pay arz edilmeyecektir. Alım talebinde bulunan yatırımcıların, ilişikte sunulan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca formda istenilen bütün bilgileri içeren bir yazılı talimat ile de başvuruda bulunulabilir. 5.2 Asgari Alım Tutarı Bir alt fonun pay senedinin ilk alımındaki asgari tutar 50.- EURO dur. Müteakip alımlarda da asgari yatırım tutarı 50.- EURO dur. Her bir yatırımcının, bir fondan en az 50.- EURO tutarında pay sahibi olması gerekir. Asgari tutarın, bir geri alım veya dönüştürme sonucunda yukarıda belirlenen limitin altına düşmesi halinde, SICAV, kalan payların geri alımını veya asgari tutara ulaşılabilmesi amacıyla, bir başka alt fona dönüştürülmesini yatırımcıdan talep edebilir. 5.3 İlk İhraç TÜRKISFUND-Equities ve TÜRKISFUND-Bonds 1998 yılında, buna karşılık TÜRKISFUND-Eurobonds 1999 yılında ihraç edilmiştir. TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities ilk kez 15 Mayıs 2001 den 22 Mayıs 2001 e kadar satışa sunulmuştur. Paylar yukarıda belirtilen fiyattan ihraç edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, ilk ihraç süresini, bir veya bir kaç alt fon için kısaltma veya uzatma kararı alabilirler. Bu durumda, prospektüsün güncelleştirilmesi ve alım başvurusunda bulunan şahısların da bilgilendirilmesi gerekmektedir. 5.4 Sonraki Alımlar TÜRKISFUND-Equities, TÜRKISFUND-Bonds, TÜRKIS- FUND-Eurobonds ve TÜRKISFUND-Gothaer Anadolu Equities için belirlenen ilk ihraç süresinin bitiminden sonra, pay senetleri, payların net aktif değeri üzerine satış acentaları lehine azami % 5 lik bir distribütör komisyonu eklenerek ihraç edilecektir. Alım taleplerinin transfer acentasına veya SICAV a, bir değerleme gününde Lüksemburg saatiyle dan önce ulaşması halinde, işlem, söz konusu değerleme gününde belirlenecek olan alt fonun alım fiyatından gerçekleştirilecektir. Lüksemburg saatiyle dan sonra ulaşan başvurular ise, bir sonraki değerleme gününde dikkate alınacaktır. 10

11 5.5 Ödemeler Alım bedelinin, (distribütör tarafından doğrudan alınan komisyon düşülecektir) değerleme gününden sonraki 2 iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir. Genel Merkez tarafından görevlendirilen bir kişi, değerleme gününde her bir payın net aktif değerini, ödemelere esas para birimi cinsinden ve alt fonun veya fonların değerlemesinde kullanılan ortalama spot kurları dikkate alarak hesaplar. Yönetim Kurulu Üyeleri, bu para birimlerinin devalüasyonunun veya revalüasyonunun gündemde olması koşuluyla, bir pay senedi fiyatının hesaplanmasında, yukarıda açıklanan ortalama kur yerine, söz konusu para birimlerinin, alım fiyatının belirlenmesi sırasında geçerli olan piyasa değerlerini kullanma veya kullandırma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyeleri, uluslararası döviz piyasalarında olağandışı bir durumun bulunması veya dalgalanmaların yaşanması koşuluyla, ilgili alt fonun pay sahiplerini korumak amacıyla, bedeli, referans para birimi dışındaki başka bir para birimi ile ödenmiş olan bir alım talebini reddedebilir. Ödeme, başvuru formunda belirtildiği gibi, söz konusu alt fon adına saklama bankasına çek veya banka havalesi yoluyla yapılır. Ödemenin tutarı ve valörü SICAV a bildirilmelidir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, paylar, paranın SICAV hesaplarına alacak kaydedilmesinden sonra verilir. 6. PAY GERİ ALIMI 6.1 Genel Bilgiler Her pay sahibi dilediği zaman pay senetlerinin tümünü veya bir bölümünü SICAV a geri verme hakkına sahiptir. SICAV, geri alınan payları tedavülden çeker. Talimatlar, SICAV a veya doğrudan SICAV ın Lüksemburg daki transfer acentasına gönderilebilir. Ancak SICAV a gönderilen talimatlarla ilgili işlemlere, bu talimatların Lüksemburg daki transfer acentasına ulaşmasından sonra başlanır. Geri alım talimatları, numaralı Net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi bölümünde açıklandığı gibi, net aktif değerin belirlenmesine bir süre ara verilmesi durumu dışında kesin olup, geri çekilemez. Geri alım talimatı iptal edilmezse, net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi durumunun bitiminden sonraki ilk değerleme gününde, geri alım gerçekleşir. Net aktif değerin zaman içinde düşmüş veya yükselmiş olmasına bağlı olarak, geri alım fiyatı, ilk alım fiyatının altında veya üstünde oluşabilir. 6.2 Yöntem Geri alım başvurularının, yazılı olarak SICAV a veya transfer acentasına gönderilmesi gerekmektedir. Talimatta, geri alınacak payların; alt fonu, miktarı ve türünün açıklanması dışında, geri alım tutarının hangi para birimi cinsinden ödeneceği ve ödemenin gerçekleşebilmesi için gerekli diğer bilgiler de yer almalıdır. Geri ödeme tutarının hangi para biriminden yapılacağı belirtilmemiş ise, transfer acentası her bir alt fonun referans para birimini dikkate alır (3.2. Her alt fonun yatırım ilkeleri bölümüne bakınız). Geri alıma konu olan paylar hamiline yazılıysa, geri alım formuna, geri verilecek tüm paylara ilişkin sertifikaların ve henüz vadesi gelmemiş kuponlarının eklenmesi gerekmektedir. Geri alıma konu olan paylar nama yazılıysa, geri alım formuna, mevcut olmaları halinde sertifika ve/veya devredilmiş paylara ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Geri alım taleplerinin transfer acentasına veya SICAV a, bir değerleme gününde Lüksemburg saatiyle dan önce ulaşması halinde, işlem, söz konusu değerleme gününde belirlenecek olan alt fonun alım fiyatından gerçekleştirilecektir. Lüksemburg saatiyle dan sonra ulaşan başvurular ise, bir sonraki değerleme gününde dikkate alınacaktır. Geri alım fiyatı, işlem görecek her bir pay senedinin, o gün itibariyle geçerli olan net aktif değerine eşittir. 6.3 Ödeme Geri alım bedelleri, yukarıda belirtilen tüm dökümanların SICAV ın transfer acentasına ulaşması koşuluyla, değerleme gününü izleyen 2 iş günü içinde ödenir. 7. PAY DÖNÜŞTÜRMESİ 7.1 Genel Bilgiler Her pay sahibi, paylarının bir bölümünü veya tamamını mevcut olan başka bir alt fonun paylarına dönüştürme hakkına sahiptir. Talimatlar, SICAV a veya doğrudan SICAV ın Lüksemburg daki transfer acentasına gönderilebilir. Ancak işlemlere, talimatların Lüksemburg daki transfer acentasına ulaşmasından sonra başlanır. Dönüştürme talimatları, numaralı Net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi bölümünde açıklandığı gibi, net aktif değerin belirlenmesine bir süre ara verilmesi durumu dışında kesin olup, geri çekilemez. Geri alım talimatı iptal edilmezse, net aktif değerin belirlenmesine ara verilmesi durumunun bitiminden sonraki ilk değerleme gününde, geri alım gerçekleşir. 7.2 Yöntem Dönüştürme başvurularının, yazılı olarak SICAV a veya transfer acentasına gönderilmesi gerekmektedir. Talimatta, dönüştürülecek payların; alt fonu, miktarı ve türünün açıklanması ile birlikte, yeni seçilen alt fonun paylarının türü konusunda gerekli bilgiler yer almalıdır. Dönüştürme konusu olan paylar hamiline yazılıysa, dönüştürme talimatına, geri verilecek tüm paylara ilişkin sertifikaların ve henüz vadesi gelmemiş kuponlarının eklenmesi 11

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur DENİZBANK A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 24/09/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 5.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Ortaklığımızın toplam 200.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Denizbank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finansbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş.

BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş. BU İZAHNAME FİNANSBANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 13.12.2013 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.233/1325 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet

Detaylı

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

BU İZAHNAME ING BANK A.Ş.

BU İZAHNAME ING BANK A.Ş. BU İZAHNAME ING BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

: Perform Portföy Yönetimi A.Ş : Şişli Elit Plaza,19 Mayıs Mah., Dr. İsmet Öztürk Sok., No:17/63 Şişli, İstanbul

: Perform Portföy Yönetimi A.Ş : Şişli Elit Plaza,19 Mayıs Mah., Dr. İsmet Öztürk Sok., No:17/63 Şişli, İstanbul İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY SERBEST FON 2 İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. tarafından 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FON A İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. EUROBANK TEKFEN A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı