KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe"

Transkript

1 Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU Selska cesta 217 / IV HR Zagreb, Croatia

2 Küresel piyasaların yarattığı zorluklar, değişken piyasa koşulları başta olmak üzere bölgesel ve ulusal ekonomilerde değişime yönelmenin gerekli olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu değişimin gerçekleşmesinde, en önemli faktör, daha fazla kadının girişimciliğe teşvik edilmesi olacaktır. Kendi işlerini kuran kadınların karşılaşabilecekleri zorluklarla ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki, girişimci kadınlar kapasite geliştirme gibi konularda, eğitim programlarının olmamasının kurulan işletmelerin başarısında engelleyici faktör 1 ve en önemli politikanın ise eğitim ve öğretimin geliştirmesi olduğuna 2 inanmaktadırlar. Eğitim modülleri yukarıda yer alan fikirler ışığında belirlenmiştir. Bu modüllerin amacı, mevcut ve muhtemel girişimci kadınların işletmelerinin kuruluşu ve geliştirilmesinde karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Bu kılavuz, girişimci kadınların yerel, ulusal ve uluslararası ekonomideki önemini vurgulamakta ve toplumun farklı kesimlerinden gelen kadın işletme sahiplerini, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Öncelikli hedefi, projede yer alan ülkelerde sistematik eğitim döngüsünün kurulması olan kılavuz ve eğitim modülleri, uluslararası uzmanlar eşliğindeki SEECEL çalışma grubu tarafından geliştirilmiştir. Bu modüllerin, her ülkenin ilgili ticaret odaları ve kuruluşlarınca, yerel ve bölgesel özellikleri, koşulları ve ihtiyaçları gözetilerek uyarlanması beklenmektedir. Söz konusu eğitim modülleri, bu eğitimleri almış olan kadın girişimcilerden gelen geri bildirimler ile ihitiyaca binaen güncellenecektir. Her bir girişimci kadından gelen öneri ve tavsiyeler, güçlü bir eğitim sistemi kurulmasına ve girişimci kadınların bugün ve gelecekte karşılabilecekleri zorluklarla baş etmelerine yardımcı olacaktır. Kılavuz, etkili ticari uygulamalar ile ilgili farklı başlıklarda üç farklı eğitim modülü sunmaktadır. Bu modüller, Güney Doğu Avrupa ve Türkiye de girişimci kadınların WETNAS ile tanımlanan en acil üç eğitim ihtiyacını yansıtmaktadır; müşteri odaklılık, mali okur yazarlığın artırılması, liderlik ve motivasyon. 1 A Survey on Women s Entrepreneurship and Innovation, UNCTAD/DIAE/ED/2013/1, p. xi. 2 A Survey on Women s Entrepreneurship and Innovation, UNCTAD/DIAE/ED/2013/1, p

3 İÇİNDEKİLER Eğitim plani...4 Eğitim modülü 1: Müşteri odaklilik... 5 Müşteriyi keşfedip kazanmak... 6 Temel fiyat teklifi (uvp)...7 Markalaşmak...7 Müşteri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak...7 Eğitim modülü 2: Finansal okuryazarliği artirmak... 9 Finansmana giriş İşletme finans yönetimi Finansal araçlar ve hizmetler...11 İlerlemek için...12 Eğitim modülü 3: Liderlik ve motivasyon becerilerini geliştirmek...13 Stratejik yönetim süreci...14 Stratejiden uygulamaya...15 İnsan kaynaklari planlamasi...15 İnsan kaynaklari gelişimi...16 İçi ndeki ler 3

4 Eği ti m plani Müşteri odaklılık Finansal okuryazarlığı güçlendirmek Liderlik ve motivasyon becerilerini geliştirmek Eğitim planı; eğitmenlere ve katılımcılara yönelik temel bilgileri, eğitim tanıtım planı ve malzemeleri içermektedir. Tüm eğitim modülleri aynı şekilde düzenlenmiştir. Eğitim programı ile ilgili okuma listesi ve yazını içeren her modülün öncelikli hedefi, yeterlilikleri güçlendirmek ya da iyileştirmektir. Her eğitim modülü dört ayrı başlıktan oluşmaktadır; her başlık dört oturumda gerçekleştirilecektir. Tüm modüllerdeki eğitim yaklaşımı, aynı metodoloji ve gerekli araçlar kullanılarak gerçekleştirilecektir. Öğretim ve öğrenim yaklaşımı: Modüller, öğretim ve öğrenim yaklaşımında en etkin yaklaşım olarak tanımlanan, dinamik bireysel ve grup çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitmen sunumları ve teorik bilgiler; vaka çalışması, grup tartışmaları, deneyim paylaşımı ve eşli öğrenmeye dayalı pratik uygulamalar ile desteklenmektedir. Eğitimde bahsi geçen eğitim araçları setinin kullanılması, katılımcıların birbirlerinden öğrenme, yeni bilgi, beceri ve davranışların uygulanması fırsatı sunmaktadır. Eğitim kursunun tamamı, tartışma, simulasyon ve gerçek hayattan verilen örneklerle düzenlenen interaktif uygulamalardan oluşmaktadır. Ayrıca, rol oynama ve grup koçluğu alıştırmaları ile modülün katılımcı yaklaşımına işaret edilmektedir. Eğitim ve gerekli ders araçları: 3 Eğitim programı ve gerekli araçlar, interaktif eğitim ile dinamikleştirilmiştir. Eğitim araçları; okumalar, bildiriler, alıştırmalar, ödevler, şablonlar, videolar, çalışma kartları, vaka çalışmaları ve simülasyon oyunlarını kapsamaktadır. Eğitimin değerlendirilmesi: Eğitimin değerlendirilmesi, günlük değerlendirme, katılımcıların geribildirimleri ve karşılıklı değerlendirme ve nihai değerlendirme ile tamamlanacaktır. Eğitimin süresi: Her eğitim modülü; günde 5 saat, 4 gün olmak üzere toplamda 20 saatlik atölye çalışmalarından oluşmaktadır. 3 Online olarak mevcut olan bu materyaller, WG uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Uzmanların, kendi deneyimlerinden seçtikleri örnekler sizinle paylaşılacaktır. Eği ti m plani 4

5 Eğitim modülü 1: Müşteri odaklilik Eğitimin hedefi, piyasada rekabet avantajı yaratacak olan müşteri ile sürdürülebilir ilişkileri sağlayacak yeterlilikleri geliştirmektir. Bu temel fikre dayanan modül, pazarlama bilgilerini geliştirip güncellemeye odaklanmaktadır. Eğitimde; doğru müşteriyi kazanma, ürün farklılaştırması ve markalaşma ile ilgili yeni fikirler sunmak amacıyla, derslerde eşli öğrenmeyi teşvik eden sunumlar ve atölyelere yönelik bir dizi alıştırma ve vaka çalışması gibi eğitim araçlarından faydalanılmaktadır. BEKLENEN EĞİTİM SONUÇLARI Müşteri ihtiyacını belirlemek Müşterinin hedeflerini doğru anlamak Temel fiyat teklifini oluşturmak Marka değerini ve markalaşma sürecini tanımlamak Farklı tanıtım yaklaşımlarını sunmak Etkin tanıtım yaklaşımı kullanmak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) kullanım faydaları üzerine genel bir bakış Eğitim modülü 1: Müşteri odaklilik 5

6 Eğitim dönemi Oturum 1 Oturum 2 Oturum 3 Oturum 4 Müşteriye odaklanmak 1. gün 1. başlık Müşteriyi keşfedip kazanmak Müşteri ihtiyaçlarının piyasa araştırması yoluyla belirlenmesi Müşterinin yeni ürünler ve ihtiyaçları doğrultusunda izlenmesi Sınırlı kaynaklarla piyasa araştırması İdeal müşteri (B2B, B2C) 2. gün 3. gün 4. gün 2. başlık UVP (temel fiyat teklifi) Deneyim ve iyi uygulama paylaşımı Temel fiyat teklifi - (UVP) Alıştırma Katılımcı ürüngeliştirme 3. başlık Pazarlama karması ve markalaşmak Marka Pazarlama karması Deneyim ve iyi uygulama paylaşımı Deneyim ve iyi uygulama paylaşımı 4. başlık Müşteri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak Müşteri ilişkileri yönetimi - CRM Müşteri işbirliği Pazarlama alanında iletişim becerilerinin önemi Müşteriyi tutmak ve memnun etmek Müşteriyi Keşfedip Kazanmak Müşteri odaklılığını önemsemek, şirketin piyasadaki konumuna olumlu katkıda bulunacaktır. Müşteri, dijital devrim ve küreselleşmeden dolayı, daha hızlı ve karmaşık koşullarda hareket etmektedir. Bu başlıkta, hedeflenen müşteriye uygun bir yaklaşım amaçlanmaktadır. Oturum 1: Müşteri ihtiyaçlarının piyasa araştırması yoluyla belirlenmesi Bu oturum, tüm katılımcıların, kendilerinin ürettikleri ya da sahip oldukları hizmet veya ürünleri bireysel satıcı rolü oynayarak satmaya çalışacakları alıştırma olarak tasarlanmıştır. Alıştırmanın amacı, pazarlamanın temel unsurları ve müşteri talebinin karşılanmasının önemi hakkında farklılık yaratmaktır. Ayrıca, farklı pazarlama stratejileri karşılaştırılıp, bireysel strateji uygulaması teşvik edilecektir. Oturum 2: Müşterinin yeni ürünler ve ihtiyaçlar doğrultusunda izlenmesi Müşteri ilişkileri ile ilgili trendler ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak her şirketi diğerinden farklılaştıran önemli bir unsurdur. Bu oturumda; kaynaklar, yöntemler, araçlar, iç ve dış olanaklar ve KOBİler için Kendin yap da dahil olmak üzere piyasa ve tüketicilere dair gerekli bilgilenme kanalları tanıtılacaktır. Ayrıca, teklif aşamasından müşteri memnuniyetine kadar olan süreç tanımlanacaktır. Oturum 3: Sınırlı kaynaklarla piyasa araştırması Piyasa araştırması; bir işletmenin karşılaştığı belirli bir pazarlama sorunu ile ilgili bilgileri içermektedir. Bu oturumda, sınırlı kaynaklarla piyasa araştırmasının nasıl yapılacağı tanımlanmaktadır. Ayrıca, araştırma hedefleri tanımlanarak, araştırma planının geliştirilmesi ve uygulanması, ve sonuçların yorumlanması konularından da bahsedilecektir. Oturum 4: İdeal müşteri İdeal müşteri profili, satıcının satış için gösterdiği çabayla beraber ürün ya da hizmetten maksimum düzeyde faydalanan tüketici tipidir. Bu oturumda, ideal müşteri profilinin tanımlanmasında satın alma sürecinin kavranması gibi önemli adımlar belirlenecektir. Bunun için; müşteri ile iletişim kurmak, geribildirimleri toparlamak, olanakları değerlendirmek, teslimatın akışını takip etmek, çalışanların doğru bir şekilde eğitildiğinden emin olmak ve teknolojiden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak gerekmektedir. Eğitim modülü 1: Müşteri odaklilik 6

7 Temel Fiyat Teklifi (UVP) Markalaşmak Temel fiyat teklifi, rekabet ortamındaki şirketin beklentilerini şekillendiren önemli bir faktör olabilmektedir. UVP nin belirlenmesi, bir şirketin piyasadaki pozisyonu açısından çok önemli olabilecek olan saldırgan ya da savunmacı strateji geliştirilmesinde etkili bir unsurdur. Bu başlıkta, müşteriye uygun ulaşma yollarını göstermekte olup, ürün veya hizmetin görünür kılınması sağlanmaktadır. Oturum 1: Deneyim ve iyi uygulama paylaşımı Bu oturum, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı, eşli öğrenme ve geribildirim sürecine odaklanmaktadır. Oturum 2: Temel fiyat teklifi (UVP) Temel fiyat teklifi genellikle, şirketin temel özelliğini markasına yansıtan görsel öğe ile birlikte bir metin bloğundan oluşmaktadır. Bu oturumda, mevcut fiyat teklifinizin değerlendirilmesi ve ardından yeni teklif yöntemlerine dair ipuçları tartışılacaktır. Oturum 3: Alıştırma Bu oturumda, derslerde kazanılan bilgilerin alıştırmalar eşliğinde uygulanmasına odaklanılmaktadır. Fiyat analizleri, gözetilmesi gereken diğer faktörlerle birlikte şirketin stratejileri ile rakiplerin stratejileri karşılaştırılacaktır. Bir marka, ürün ve hizmetlerinden beklentisini bildiği müşterileri ile iletişim kurar. Ayrıca, dağıtım kanalları, reklamlar ve her türlü iletişim olanağı da marka stratejisinin bir parçasıdır. Bu konu, markalaşma ile ilgili şirketin kendini geliştirmesi için önemli olan bilgi ve yaklaşımları tartışmaktadır. Oturum 1: Marka Marka, tüketicinin, bir kuruluş ve ürün ile ilişkilendirdiği görsel, duygusal, rasyonel ve kültürel özelliklerin toplamıdır. Markalaşmanın hedefi, ürün veya hizmetleri pazardaki benzerlerinden farklılaştırmaktır. Bu oturum, etkin markalaşma örneklerinin tanıtıldığı, Stratejik Marka Geliştirme Sürecine odaklanmaktadır. Oturum 2: Pazarlama karması Pazarlama karması, hedef piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak unsurlara özgü birleşimdir. Bu unsurlar 4Ps olarak bilinmektedir: ürün, fiyat, yer ve pazarlama (product, price, place and promotion). Bu oturumda, adı geçen unsurlar, fiyatlandırma, dağıtım ve pazarlama stratejileri bağlamında tartışılacaktır. Oturum 3 ve 4: Deneyim ve iyi uygulama paylaşımı Bu oturum, deneyim ve iyi uygulama paylaşımı, eşli öğrenme ve geribildirim sürecine odaklanmaktadır. Oturum 4: Katılımcı ürün geliştirme Ürün geliştirilmesi için, müşteri ihtiyaçları ve ürün yaşam döngüsünün doğru anlaşılması gerekmektedir. Bu oturum, bir şirketin hitap ettiği kitleyi belirleyerek teklifini düzenlemesi ve bir platform oluşturması, ürün yerleştirmesi ve stratejilerinin uygulanması ve Temel Satış Teklifi (USP) üzerinde durmaktadır. Müşteri ile Sürdürülebilir İlişkiler Kurmak Müşteri ile sağlam ve sürdürülebilir ilişki kurabilmek için, işletmenin her bölümünde müşteri ile olan tüm etkileşim olanaklarının kullanılması gerekmektedir. Doğru tasarlanmış ilişkiler, şirketin pazarlamacılarına Eğitim modülü 1: Müşteri odaklilik 7

8 büyük bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu konu, alıcı-satıcı ilişkileri, müşteri karlılığını etkileyen faktörler, etkin müşteri ilişkileri sağlama stratejileri ve ilişkide kritik etkinlik belirleyicilerini bütünleştirmektedir. önemine odaklanmaktadır. Bu kavram, katma değerin gelişmesine katkıda bulunacak tüketim sürecini daha işbirlikçi ve etkileşimli hale getirmesi beklenen yaklaşımları tanıtacaktır. Oturum 1: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), şirketin tüm faaliyetlerini müşteriye yansıtarak müşterinin memnuniyetini ilgi odağı haline getirmektedir. CRM, şirketin, müşteri etkileşimlerini yönetmek, kayıt altına almak ve değerlendirmek için gerçekleştirdiği uygulama, kullandığı strateji ve teknolojiye işaret etmektedir. Bu oturum, şirketlerin değişen müşteri ilişkileri stratejilerini bugünkü teknolojiye dayalı müşteri ilişkilerine uyarlamaları konusunda giriş niteliğindedir. Oturum 2: Müşteri işbirliği Bu oturum, güçlü müşteri ilişkileri kurulmasında pazarlama faaliyetleri aracılığıyla işbirliği yapmanın Oturum 3: Pazarlama alanında iletişim becerilerinin önemi Bu oturum, ürün ve hizmet tanıtımı yaparken çeşitli iletişim ve ağ oluşturma olanaklarına işaret etmektedir. Ayrıca, farklı iletişim becerilerinin seçilen kampanyaya en uygun olan programlarla bağlantılandırılmasını hedeflemektedir. Oturum 4: Müşteriyi tutmak ve memnun etmek Müşteriyi tutabilmek bir şirket için çok önemlidir. Ancak çeşitli iç ve dış etkenlerden dolayı bu amaca ulaşmak zor olabilmektedir. CRM programlarının, müşteriyi tutma ve memnuniyetinin sağlanmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Eğitim modülü 1: Müşteri odaklilik 8

9 Eği ti m modülü 2: Fi nansal okuryazarliği güçlendi rmek Eğitimin amacı, temel finans bilgileri eşliğinde bir şirketin finansal olarak yeterliliğini sağlamaktır. Modülün amacı, etkin finans yönetimine ulaşabilmek için çeşitli yöntemler eşliğinde finansal analizi, araçları ve hizmetleri önceliklendirmektir. Ders programı, bir dizi alıştırma ve vaka olay çalışmaları ile zenginleştirilmiştir. BEKLENEN EĞİTİM SONUÇLARI Finansal tablolar ve vergilendirme gibi temel finansal bilgileri edinmek Finansal araçlar ve hizmetler hakkında genel bakış Uzun vadeli finansal planları anlamak Bütçe, borç ve risk kavramlarını tanımak Basit bir bütçe planı tasarlamak Finansal eğilimleri ve olabilecek değişiklikleri kavramak Finansal bilgiler ve kaynakların inandırıcılığına eleştirel bakmak Bir şirketin işletme faaliyetlerinin yönetiminin sağlanması Eği ti m modülü 2: Fi nansal okuryazarliği güçlendi rmek 9

10 Eğitim dönemi Finansal okuryazarlığı artırmak 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 1.başlık Finansmana giriş 2. başlık İşletme finans yönetimi 3. başlık Finansal araçlar ve hizmetler 4. başlık İlerlemek için Oturum 1 Oturum 2 Oturum 3 Oturum 4 Finansman ve finans yönetimine giriş Temel finansal terimler Finansal tabloları okumak Vergilendirmenin temelleri Finansal tabloların analizi Fiyatlandırma ve maliyetler Kısa ve uzun vadeli bütçelendirme Nakit akışı planlaması ve borç yönetimi Finansal araçlar E-finansman Vergilendirme 2 Şeffaflık Muhasebe ve denetim Risk yönetimi ve finansal eğilimler Tasarruf ve yatırımlar Kapanış ve şirket tasfiyesi Finansmana Giriş Finansal okuma, finansal kurumlar ve piyasalar, menkul ve kurumlar/ticaret ile ilgili yasal mevzuatın kavranmasını gerektirmektedir. Katılımcılara konu ile ilgili temel finansal kavramlar, finansal tablolar ve vergilendirme kuralları aktarılacaktır. Oturum 1: Finansman ve finansal yönetime giriş Bu oturumun amacı, katılımcıları finansın temel konuları ve finans sistemi ile tanıştırmaktır. Oturum 2: Temel finansal terimler Bu oturumda, özkaynaklar, varlıklar, yükümlülükler, maliyetler, kar gibi temel finansal terimler tanıtılmaktadır. Genel amaç ise, fırsat maliyeti, likidite, paranın zaman değeri, faiz oranları, enflasyon, risk ve getiri gibi kavramların anlaşılabilirliğini sağlamak ve katılımcıların sık kullanılan finans terimlerine hakim olmalarını sağlamaktır. Nakit akışı, vergi, finansal araçlar ve bütçelendirme gibi diğer terimler ise eğitim sırasında aşamalı bir şekilde tanıtılacaktır. Oturum 3: Finansal tabloları okumak Bu oturumun amacı, katılımcıların temel finansal tabloları okuyabilme ve anlayabilme becerilerini geliştirmektir. Bu konu birkaç kategoriye ayrılmıştır; birinci kategori bilanço örneklerinden oluşurken, ikinci kategori tipik bir gelir tablosunun ana bileşenlerini ve nihayetinde, son kategori ise dağıtılmamış karlar, nakit akış tabloları ve bir şirketin bu akışları nasıl yönetebileceğine dair açıklamalarla ilgilidir. Oturum 4: Vergilendirmenin temelleri Vergilendirme ve makroekonomi arasındaki nedensel ilişkinin anlaşılması, vergilendirmenin işletme ve mikroekonomiye olan etkisinin de anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu oturumda, vergilendirmeye ilişkin bazı temel kavramlar tanımlanacağı gibi, mikroekonomi ve makroekonomi açısından vergilendirmenin faydalarından bahsedilecektir. Ayrıca, emek piyasasında vergilendirmenin ve teşviklerin şirketlere etkileri anlatılacaktır. İşletme Finans Yönetimi Bu başlık, birkaç önemli kategoriye ayrılmaktadır. İlk kategori, finansal tabloların yatay ve dikey analizleri ile ilgilenen denetim sürecinin ilgili bölümüdür. İkinci kategori, fiyat belirleme ve etkin maliyet planlaması yöntemlerini açıklamaktadır. Diğer kategoriler ise, borç yönetimi ile birlikte taslak bütçenin hazırlanması ile ilgilidir. Eği ti m modülü 2: Fi nansal okuryazarliği güçlendi rmek 10

11 Oturum 1: Finansal tabloların analizi Bu oturumda finansal tabloların nasıl okunacağı ve analizi anlatılacaktır. Temel amaç ise, katılımcıların, denetimin gerekliliği ve faydaları ile ilgili bilgilendirilmesidir. Ayrıca, finansal tablolarda analizin başlıca türleri- mutlak göstergelere dayalı dikey analiz ve performans ölçümlerine (oranlara) dayalı yatay analiz gösterilip tanıtılacaktır. Ayrıca, diğer üzerinde durulacak konu ise, oranlara dayalı gösterge türleri olacaktır. Bahsi geçen analizler kısa örnekler ile açıklanacaktır. Oturum 2: Fiyatlandırma ve maliyetler Ürün ve hizmet fiyatını hesaplamak en zor konulardan biridir. Bir şirketin, tüm maliyetlerini gözeterek marjlarını en üst düzeye çıkaran ve ayrıca müşteri için cazip olabilecek bir fiyat belirlemek, uygun fiyat kabul edilmektedir. Bu oturumda, ürün ve hizmet fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili kılavuz sunulacaktır. Daha doğrusu, bazı fiyatlandırma biçimlerindeki yararlar ve riskler, takip yöntemleri ve müşteri fark etmeksizin ürünün veya hizmetin fiyatını değiştirme yöntemlerinden bahsedilecektir. Oturum 3: Kısa ve uzun vadeli bütçelendirme Küçük bir şirket sahibi, kendi şirketinin geleceği için planlama yaparken, bu planlamanın maliyetini göze almalıdır. Uzun vadeli hedeflerin planlanmasında, kısa vadeli giderler ve maliyetlerin belirlenmesi en önemli adımdır. Bu oturumda, katılımcılara bütçenin çeşitli türleri ve bütçe planının nasıl yapılacağı ile ilgili güçlü ve istikrarlı bir şirketin kurulması için gerekli adımlar tanımlanacaktır. Oturum 4: Nakit akışı planlaması ve borç yönetimi Nakit akış yönetimi, bir şirketin sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için tahmini işlem süreci, birikim, ödeme, yatırım ve nakit tutarları planı olarak tanımlanmaktadır. Eğitim programı, kimi durumlarda borçlanmanın mantıklı olduğuna dair borç ve borçlanmaya ilişkin alıştırmaları içermektedir. Bu oturumun temel amacı, nakit bütçeyi hazırlama becerilerini geliştirmek, buna bağlı olarak nakit bütçenin genel yapısının anlaşılabileceği vaka çalışmaları ile örneklendirmektir. Finansal Araçlar ve Hizmetler Finansal araçlar ve hizmetlere dair doğru bilgi sahibi olmak işletmenin yönetimini kolaylaştırır ve piyasada daha avantajlı bir konuma yükselmeyi sağlar. Bu başlıkta, bir işletmenin en iyi şekilde nasıl finanse edileceği ve e-finans kullanımının avantajları tartışılacaktır. Ayrıca, daha detaylı biçimde vergilendirme ve AB direktiflerinin bir gereği olan şeffaflık konusu üzerinde durulacaktır. Oturum 1: Finansal araçlar Başlangıç aşamasında ya da büyüme sürecinde olan bir işletme için, herhangi bir zorlukla karşılaştığında çözülmesi gereken en önemli sorun nasıl finanse edileceğidir. Bir işletmenin finasmanında bir kaç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygını borçlanma yoludur, örneğin, belirli bir miktar borçlanarak veya şirket mülkiyetinin belli bir yüzdesinden vazgeçerek finanse etme. Bu oturum, bir işletmenin finansmanında eski ve yeni kaynakları değerlendirmektedirr. Oturum 2: E-finans E-finans, internet veya benzeri bir ağa erişebilen hanehalkı yada finansal nitelikli olmayan işletmelerin yaptığı finansal işlemlerdir. Ayrıca, internet ya da intranet yardımıyla elektronik iletişim ve hesaplamaların gerçekleştirildiği finansal hizmetler ve piyasalardır. Genellikle, ileri düzeyde Bilgi Teknolojileri (IT) desteği gerektirmekle beraber, online ödemeler de e-finans kapsamında değerlendirilmektedir. Bu oturumda, e-finansın avantajları ve olanaklarından bahsedilecektir. Oturum 3: Vergilendirme 2 Bu oturumun amacı, girişimcilere uygun vergilendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaktır. Daha önce Eği ti m modülü 2: Fi nansal okuryazarliği güçlendi rmek 11

12 bahsi geçen vergilendirme oturumunun genişletilmiş halidir. Hazırlıklar, analizler, vergi iadeleri ve vergi ödemeleri kapsamında vergi ve vergi muhasebesi vb konuları tartışılacaktır. Oturum 4: Şeffaflık Şeffaflık, piyasa katılımcıları ve işlemleri hakkında faydalı bilgiler sağlamaktadır. Böylece düzenli ve etkili bir piyasanın zorunlu ihtiyacı kaşılanmakta, piyasa disiplini için zorunlu ön hazırlık yapılmaktadır. Şeffaflıkta olabilecek eksiklikler finansal krizlere, yanlış tercihlere ve moral çöküntüye yol açabilir. Ayrıca, şeffaflık ve AB direktifleri ile ilgili bilgi verilecektir. İlerlemek için Muhasebe denetimini uygulamak için yöntemler önerilerek, muhasebe işlemlerinin denetimi, birikimler ve yatırımlar ile ilgili finansal yönetim işlemlerinden bahsedilmektedir. Bunlara ek olarak risk yönetiminde anahtar faktörler vurgulanarak yeni finansal eğilimler tartışılmaktadır. Oturum 1: Muhasebe ve denetim Ticari faaliyetler bir şirketin kar ve zarar tablosunda kaydedilmektedir. Kar miktarı, nakit tablosu yoluyla iş tarafından kazanılan nakit durumunu yansıtmak üzere daha sonra uyumlulaştırılır. Bir kere nakit akışı tablosunda belli olduktan sonra bilançoya girer. Bu kayıtlar bir şirketin, gelirini artırıp maliyetini azaltarak, karlılığına ilişkin bilgileri göstermektedir. Sunum, muhasebe denetimleri, iç denetim, yürütme yöntemleri ve bir şirketin istikrarı ve karlılığı için ne kadar önemli bir etken olduğunu açıklamaktadır. Oturum 2: Risk yönetimi ve finansal eğilimler Risk yönetimi, tüm riskin rasyonel düzeyde olup olmadığını belirleyen süreçtir. Risk değerlendirme teknikleri sayesinde, bir şirket riski normal seviyeye çekebilir. Bu oturumda, riske girmeden önce veya sonrasında riski tanıma veya önleme stratejileri tartışılmaktadır. Ayrıca, bu oturumda dış ve iç finansal eğilimlere de bir bölüm ayrılmıştır. Genel amaç finansal riski azaltacak stratejilerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Oturum 3: Tasarruf ve yatırımlar Tasarruf ve yatırımlar, tüm ulusal ekonomilerde, kamu ve özel sektör, hanehalkı ve ticari faaliyette belirleyici olan en etkili başlıklardır. Bu süreçler, arz ve talep modeli aracılığıyla finansal sistem, hükümet politikaları ve diğer etkenler tarafından yönetilmektedir. Yatırım ve tasarruflar ile ilgili kararlar finansal yönetimle yakından bağlantılıdır. Bu sunum ile tasarruf ve yatırımlara yönelik, finansal yönetimde etkin yöntemler örneklenmektedir. Oturum 4: Kapanış ve şirket tasfiyesi Bir işletmenin ya da şirketin kapanıp tasfiye edilme sebepleri farklı olmasına rağmen, genellikle en yaygın neden artan borçlar olarak belirlenmiştir. Bu son oturumda, bir şirketin kapatılması yada tasfiyesi durumunda şirket stratejik alıcıya mı yoksa finansal alıcıya mı satılacak konusu ile karar verilebilmesini teminen vaka çalışmaları ve konuya ilişkin yöntemler sunulacaktır. Eği ti m modülü 2: Fi nansal okuryazarliği güçlendi rmek 12

13 Eği ti m modülü 3: Yöneti m ve moti vasyon beceri leri ni geli şti rmek Eğitimin amacı, insan kaynaklarını belirli hedeflere yönlendirmek için ilham verici stratejilerin yaratılmasında teşvik edecek etkili yönetim özellikleri ve becerilerini belirleyerek, stratejik yönetim sürecinin özellikleri, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve işlevsel yönetimi araştırıp keşfederek katılımcıların yönetim kapasitelerini güçlendirmektir. Ayrıca, şirket stratejisinin geliştirilmesi ve insan kaynakları yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi, eğitim modülünün ana amacı olacaktır. Bu modül, kadın girişimcilerin başarılı bir şirket vizyonu için gerekli olan doğru kişilere ulaşarak şirket yapısını güçlendirme, ilham verici olma, motive ederek anlaşmazlıkları çözebilme yeteneklerini geliştirerek, yaratıcılık, yenilikçilik ve büyüme için elverişli ortamın yaratılması ile ilgili konuları tartışacaktır. Eğitimlerde alıştırmalar ve vaka çalışmaları kullanılacaktır. BEKLENEN EĞİTİM SONUÇLARI Liderlik ve stratejik yönetim sürecine genel bir bakış İhtiyaca uygun liderlik tarzı belirleyip seçmek Uzun vadeli planlama, vizyon, görev ve hedef belirlemek Strateji geliştirme ve uygulama becerilerini geliştirmek Şirketin başarısında insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak İnsan kaynakları geliştirme ve planlama bilgilerinin uygulanması Eği ti m modülü 3: Yöneti m ve moti vasyon beceri leri ni geli şti rmek 13

14 Eğitim dönemi Oturum 1 Liderlik ve motivasyon becerilerini artırmak 1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 1. başlık Stratejik yönetim süreci 2. başlık Stratejiden uygulamaya 3. başlık İnsan kaynakları planlaması 4. başlık İnsan kaynakları gelişimi Liderlik ve liderlik biçimlerine giriş Zaman yönetimi İletişim ve sunum becerileri Eğitim ve sürekli gelişim Oturum 2 Takım çalışması ve takım yönetimi Stratejinin uygulanması Kurumsal yapı ve insan kaynakları planlaması Koçluk ve mentörlük Oturum 3 Oturum 4 Stratejik planlama Müzakere ve yönetim anlaşmazlıkları Operasyonel planın hazırlanması Stratejinin uygulanması, değerlendirme ve denetim Yetkilendirme İşe alım süreci Motivasyon Performans izleme ve değerlendirme Stratejik Yönetim Süreci Bu bölüm, bir organizasyonun etkin performansına olanak sağlayacak stratejiler dizisinin seçim yöntemine ve işletme stratejik yapısı, analizi ve uygulaması konularına odaklanmaktadır. Bu konu liderlik biçimleri, takım çalışması, stratejik planlama ve risk yönetimi için anahtar bilgileri sağlayacaktır. Oturum 1: Liderlik ve liderlik tarzlarına giriş Liderlik, bir kişinin diğer kişileri ortak bir hedef etrafında yönlendirmesi ve yönetmesi sürecidir. Liderlik, lider ve takipçileri arasında her iki yönde gelişen bir tepkime ve hareket etme anlayışıdır. Etkin liderlik, sürekli değişen bir ortamda sürdürülebilir piyasa koşullarını uyum sağlamayı gerektirmektedir. Bu oturumda, özellikle kadınların liderlik potansiyelleri gözetilerek farklı liderlik teorileri, modelleri ve özelliklerine ilişkin tartışmalar yürütülecektir. Oturum 2: Takım çalışması ve takım yönetimi Takımların oluşturulması ve yönetim sürecinde, takım yetkilerinin genişletilmesine gerek duyulmaktadır. Bu oturumda, her aşama için en uygun ve doğru cevapları bulmak amacıyla takımın farklı kademelerini anlamanın önemi vurgulanmakta ve bir takım liderinde uyum yeteneğini geliştirmek için ihtiyaç duyulan bilgi, kavrama ve yetenekler tartışılmaktadır. Oturum 3: Stratejik planlama Etkin stratejik planlama gerçekçi hedefleri belirleyip, temel önceliklere odaklanıp, daha net bir odak noktası sağlamakta ve verimliliği artırıp ve plan sahiplenme duygusunu geliştirmektedir. Başka bir deyişle, stratejik planlama şirketin amacının ve başa baş noktasının nerede olduğunu, nasıl o noktaya varılacağını ve sonuç olarak varılan noktanın doğru yer olup olmadığını tartışmaktadır. Bu oturum, stratejik plan süreci için yapılması gereken hazırlıkları içermektedir. Stratejik analizlerde yön belirleme, alternatiflerin değerlendirilmesi ve son olarak stratejik planın yazım ve iletişimine vurgu yapılacaktır. Oturum 4: Müzakere ve yönetim anlaşmazlıkları Bu oturum, müzakere süreci ve yönetim anlaşmazlıklarının çözüm yöntemlerini tartışmaktadır. Uzlaşma ve anlaşmaya varmak için müzakere yeteneklerinin nasıl geliştirileceği ve aynı zamanda rasyonel, dengeli ve etkin çözüm yollarına vurgu yapılacaktır. Eği ti m modülü 3: Yöneti m ve moti vasyon beceri leri ni geli şti rmek 14

15 Stratejiden Uygulamaya Kurumsal hedeflere ulaşmanın en önemli aşaması stratejiden uygulamaya geçiştir. Bu oturumda, etkin zaman yönetimi, işletme planı ve strateji uygulama ve değerlendirme süreci tartışılmaktadır. karşılaştırması yapılabilecektir ve planlanan karar ve hedeflerin performans standartlarına dönüştürülmesi sağlanabilecektir. Bu oturumda, performans ve finansal şartların ve işletme süreçlerinin belirlenmesinde önemli bir yöntem olarak geliştirlen performans yönetim sistemi (OPM) tanıtılmaktadır. Oturum 1: Zaman yönetimi Zaman Yönetimine göre zaman; kaynak, para ve verimliliğin en ekonomik şekilde yönetilmesidir. Bu oturumda, etkin zaman yönetiminde önemli adımlar, özellikle zamanın etkin kullanılması halinde kadın yöneticilere sağlayacağı avantajlar tartışılacaktır. Oturum 2: Stratejinin uygulanması Strateji hazırlanırken, öncelikli alt düzey stratejiler, iş ve kaynak planlarıdır. Belirlenen kaynaklar, önce finansal ve ardından operasyonel planlara yansıtılır. Bu oturum özellikle, kaynak planlaması ve stratejik değişiklikleri yönetme yöntemleri üzerinde durmaktadır. Oturum 3: Operasyonel planın hazırlanması Operasyonel plan, stratejik planın ardından hazırlanır ve işletmenin stratejik hedeflere ulaşmasında nasıl idare edileceğini tanımlar. Operasyonel plan; göstergeler, başarı olanakları ve bir mali yıl içinde stratejik planın nasıl uygulanacağını açıklar. Genellikle, dört yıllık stratejik plan için dört operasyonel plan hazırlanır. Bu oturumda, kaynakların tahsisinden, bu kaynakların nasıl tahsis edileceği ile ilgili kararlara kadar uygulamalı operasyonel plan hazırlama süreci anlatılacaktır. Katılımcılar, ayrıca, eylem planı taslak hazırlama tekniklerini de öğreneceklerdir. İnsan Kaynakları Planlaması Azami başarıyı hedefleyen bir şirket, en değerli varlığı olan insan kaynaklarının planlanmasında, sistematik bir yaklaşımı benimsemelidir. Bu oturumda, insan kaynakları yönetimi için önem arzeden iletişim ve yetkilendirme becerileri tanıtılmaktadır. Oturum 1: İletişim ve sunum becerileri İletişimin kurumsal davranışlarda olan rolü bu oturumun temel özelliğini oluşturmaktadır. Bu oturum kişiler arası iletişim dahil olmak üzere, etkili ticari iletişimleri geliştirmek için gereken ticari yazışmalar, sözsüz iletişim ve sunumları içermektedir. Oturum 2: Kurumsal yapı ve insan kaynakları planlaması İnsan kaynakları planlaması, işe alma gibi çalışanlara ilişkin işlemleri önceleyen insan kaynakları yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Yüksek maliyeti nedeniyle insan kaynakları planlama süreci dikkatle yapılmalıdır. Bu oturum, şirket stratejik planlamasının bir parçası olan insan kaynağı stratejik planlama modeli ve kısa, orta ve uzun vadeli programlama bölümlerini içermektedir. Oturum 4: Stratejinin uygulanması, değerlendirme ve denetim Hazırlanan eylem planlarıyla, işletme koşullarında olabilecek değişiklikler kontrol altına alınabilecektir. Kontrol ile, planlanan ve gerçekleştirilenler Oturum 3: Yetkilendirme Yetkilendirme, çalışanın uygun ve tutarlı bir şekilde yönlendirilmesi yöntemidir. Kişiye uygun görev, çalışanın daha verimli olmasına yardımcı olacak, yeni beceriler ve uzmanlıklar kazandıracaktır. Bu Eği ti m modülü 3: Yöneti m ve moti vasyon beceri leri ni geli şti rmek 15

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler TÜRKİYE ALTIN, TAKI VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ YÖNETİCİ ÖZETİ...9 A. GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Hayatboyu Öğrenme Programı (2007-2013) Leonardo da Vinci Programı Çok Taraflı Projeler - Yenilik Transferi

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı