Published TURKISH - 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Published - 2013 TURKISH - 1"

Transkript

1 Published TURKISH - 1 açık deniz permafrostu ( denizaltı permafrostu) açık kovuk buzu (357) açık sistem donma (358) açık sistem pingo (359) açık talik (360) adalı permafrost ( izole permafrost yaması) ağsı bloksu kayroyapı (430) ağsı buz (432) ağsı kayroyapı (431) akarsu taliği (436) aktif buz kaması (5) aktif don ( mevsimlik don) aktif hava soğutmalı termal kazık (2) aktif katman (6) aktif katman bozukluğu (7) aktif katman kalınlığı (9) aktif katman kayması ( aktif katman bozukluğu) aktif kaya buzulu (11) aktif kuşak ( aktif katman) aktif olmayan buz kaması (294) aktif olmayan kaya buzulu (295) aktif sıvı soğutmalı termal kazık (10) aktif termokarst (12) akustikle tanımlanabilir permafrost ( buzla bağlanmış permafrost) alas/alass (21) albedo (aklık) (22) alçak merkezli poligon (320) alpin permafrost ( dağ permafrostu) altiplanasyon taraçası ( kayroplanasyon taraçası) antisenjenetik buz kaması (29) arıklı batak ( arıklı bataklık) arıklı bataklık (495) aşırı buz (161) aufeis ( buzlanma) ayrılma bozukluğu (138) ayrılma potansiyeli (455) ayrılmış buz (454) bağıl geçirgenlik (424) barrenler (36) basınç altında erime (422) baydzherakh ( termokarst tümseği) birikim buzu (18) birleşik kama (68) birleşik kayrojenik doku (176) blockmeer ( bloklu arazi) bloklu arazi (47) boncuklu akarsu (44) boncuklu drenaj ( boncuklu akarsu) boncuklu kanal ( boncuklu akarsu) bonfile buz ( ayrılmış buz) bugor ( donma tümseği) bulgunniakh ( kapalı sistem pingo) buz (268) buz ayrılması (280) buz çekirdeklenme sıcaklığı (278) buz çekirdekli topografya (274) buz çimentosu ( gözenek buzu) buz çökmesi ( gerileyen çözülme çökmesi) buz damarı (282) buz gnays ( ayrılmış buz) buz içeren permafrost (269) buz içeriği (273) buz kabartısı ( buzlanma kabartısı) buz kaldırması (208) buz kaması (284) buz kaması dökümü (285) buz kaması poligonu (286) buz kılcal damarı ( buz damarı) buz lensi (276) buz sokulumu (302) buz tümseği ( buzlanma tümseği) buz zengini permafrost (279) buzla bağlanmış permafrost (271) buzla yapışma (14) buzla yapışma gücü ( buzla yapışma kuvveti) buzla yapışma kuvveti (15) buzlanma (289) buzlanma açıklığı (291) buzlanma kabartısı (290) buzlanma tümseği (292) buzluluk (288) çakıllı arazi ( bloklu arazi) çamur döküntü dili ( soliflüksiyon {toprak kayması} lobu) çamur halkası (340) çamur kaynaması ( donma kaynaması) çamur tümseği ( toprak tümseği) çatlak buzu ( damar buzu) çatlak poligonu ( poligon)

2 2 TURKISH Published 2013 çatlaklı buz ( gözenek buzu) çift durumlu akma ( gerileyen çözülme çöküşü) çoklu gerileme kayması (343) çökme izi (66) çökmüş pingo ( pingo kalıntısı) çözülme (541) çözülme akması (533) çözülme cephesi (543) çözülme çukuru (532) çözülme deliği ( çözülme çukuru) çözülme dengesiz permafrost ( çözülmeye duyarlı permafrost) çözülme depresyonu ( çözülme havzası) çözülme derece günü ( derece gün) çözülme derinliği (130) çözülme dizini (544) çözülme gerilimi (536) çözülme gölü ( termokarst gölü) çözülme havzası (521) çözülme haznesi (522) çözülme kuyusu ( çözülme çukuru) çözülme pekişme oranı (524) çözülme pekişmesi (523) çözülme penetrasyonu (528) çözülme stabil permafrost (535) çözülme uyumsuzluğu (537) çözülme yerleşmesi (531) çözülme yumuşaması ( çözülme zayıflaması) çözülme zayıflaması (539) çözülmeye duyarlı permafrost (530) çözülmüş zemin (540) dağ permafrostu (338) dağınık permafrost ( izole permafrost yaması) damar buzu (585) delikli talik ( açık talik) dengeli permafrost (160) dengesiz permafrost (144) deniz kayropeği (323) deniz yatağı (deniz tabanı) permafrostu ( denizaltı permafrostu) deniz yatağı altındaki permafrost ( denizaltı permafrostu) denizaltı permafrostu (502) denizaltı taliği (503) depresyon merkezli poligon ( alçak merkezli poligon) derece gün (123) derecelenmemiş ağ (351) derecelenmemiş basamak (353) derecelenmemiş halka (350) derecelenmemiş poligon (352) derecelenmemiş şeritler (354) derecelenmiş ağ (480) derecelenmiş basamak (482) derecelenmiş halka (479) derecelenmiş poligon (481) derecelenmiş şerit (483) deri akışı ( kopma bozukluğu; aktif katman bozukluğu) dinamik Poisson oranı (150) Doğu Grönland pingosu ( açık sistem pingo) doku (163) don (191) don cephesi ( kayrocephe) don derecelenmesi (217) don fenomeni (211) don kaması ( buz kaması) don kaynaması ( buzla yapışma kuvveti) don penetrasyonu (210) don stabil toprak (220) don stabil zemin (219) don tahribi (216) dona duyarlı toprak ( donmaya uygun toprak) donma açılması ( donma kaması) donma ayrışması ( donma kaması) donma basıncı (189) donma cephesi (183) donma çatlağı ( termal gerileme çatlağı) donma çatlağı poligonu ( poligon) donma çözülme döngüsü (179) donma çözülme hareketi ( donma hareketi) donma derece gün ( derece gün) donma dizini (184) donma düzlemi ( donma cephesi) donma etkili basınç ( donma basıncı) donma gözü ( donma kaması) donma günlenmesi (226) donma hareketi (192)

3 Published TURKISH - 3 donma haznesi (195) donma kabarması (204) donma kabarması basıncı ( kabarma basıncı) donma kabarması genişlemesi (205) donma kabartısı (193) donma kaması (228) donma karışımı ( kayroturbasyon) donma kaynaması (194) donma köpürmesi ( kayroturbasyon) donma noktası (187) donma noktası depresyonu (188) donma penetrasyonun tasarlanmış derinliği (135) donma poligonu ( poligon) donma saçağı (229) donma soğurması ( kayrosoğurma) donma sürünmesi (200) donma şişi (donma tümseği) donma tablası ( çözülme cephesi) donma tümseği (209) donma yarılması ( donma kaması) donma yarıntısı ( termal gerileme çatlağı) donmamış su içeriği (581) donmamış zemin (580) donmaya uygun olmayan toprak ( don stabil toprak) donmaya uygun olmayan zemin ( don stabil zemin) donmaya uygun toprak (224) donmaya uygun zemin (223) donmuş kuşak ( kayrosfer) donmuş zemin (230) donmuş zemin (ya da buz) sürünmesi (79) donmuş zemin yoğunluğu (126) donmuş zemindeki mekanik süreçler (331) donmuş zeminin elektriksel özellikleri (155) donmuş zeminin termal özellikleri (552) doygunluk derecesi (124) döküntü akması (121) düğmeli drenaj ( boncuklu akarsu) elastikiyetin dinamik modülü (149) elektrik direnci (156) elektrik iletkenliği (154) en küçük yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) kuşağı ( sıfır yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) derinliği) enjeksiyon buzu ( buz sokulumu) epijenetik buz (157) epijenetik buz kaması (158) epijenetik permafrost (159) eşzamanlı buz ( senjenetik buz) fasiyes arası su (yüzey arası su) (298) felsenmeer ( bloklu arazi) flüviyotermal erozyon ( termal erozyon) fosil buz ( relik buz) fosil buz kaması ( buz kaması dökümü) fosil permafrost ( relik permafrost) fosil pingo ( pingo yarası) fosil termokarst ( termokarst) füzyonun hacimsel {volumetrik} gizli ısısı (587) gaz hidrat (232) gaz hidratların sabit olduğu zon (598) gecikme dayanıklılığı (125) geçiş taliği (570) geliflüksiyon (233) gelifraksiyon ( donma kaması) geniş kesintili permafrost (162) genişleme çatlağı (140) genişleme çatlağı buzu (141) gerileme çatlağı ( termal gerileme çatlağı) gerileyen çözülme çöküşü (434) gerileyen çözülme akma kayması ( gerileyen çözülme çöküşü) gezegen permafrostu (409) gizli ısı (füzyon) (310) göl taliği (309) gömülmüş buz (54) görünür ısı kapasitesi (30) gözenek buzu (420) gözenek suyu (421) granik kayrojenik doku (238) granoidik kayrojenik doku (239) gravimetrik (toplam) su içeriği (241) güncel permafrost ( dengeli permafrost) hacimsel {volumetrik} (toplam) su içeriği (588)

4 4 TURKISH Published 2013 hacimsel {volumetrik} ısı kapasitesi (586) hava çözülme dizini (20) hava donma dizini (19) hidrasyon tahribi ( don tahribi) hidrodon ( gaz hidrat) hidrokayrosfer ( kayrosfer) hidrokimyasal talik (262) hidrolakolit ( donma kabartısı) hidrolik çözülme (261) hidrolik geçirgenlik (258) hidrolik pingo ( açık sistem pingo) hidrolik yayılma (259) hidrostatik pingo ( kapalı sistem pingo) hidrotermal talik (267) ısı borusu (termosifon) ısı kapasitesi (252) içine işleyen talik ( açık talik) iğne buz (346) iki fazlı termosifon (579) iki tabakalı permafrost (578) iki yıllık donmuş zemin ( pereletok) işleyen talik ( açık talik) iyi bağlanmış permafrost (592) izoband kayrojenik doku (304) izolasyon sabiti (139) izole kayropeg (305) izole permafrost yaması (306) izole talik (307) jeokayroloji (235) jeotermal gradyan (236) jeotermal ısı akışı (237) kabarma basıncı (254) kabristan tümseği ( termokarst tümseği) kabuk benzeri (kabuksu) kayroyapı (83) kalıntı çözülme katmanı (429) kalıntı stresi (428) kama buzu (591) kapalı kovuk buzu (61) kapalı sistem donma (62) kapalı sistem pingo (63) kapalı talik (64) kar (461) kar erimesi (465) kar katmanının taban sıcaklığı (KKTS) (49) kar örtüsü (462) kar sınırı (464) kar yaması (467) kar yığını ( kar örtüsü) karasal permafrost ( kıyı permafrostu) kaya buzulu (437) kaya ufalanması ( donma günlenmesi) kaynak buzlanması ( buzlanma) kayrik katman ( permafrost) kayroatmosfer ( kayrosfer) kayrobünye (117) kayrocephe (87) kayroepijenez ( kayrojenez) kayrohidrosfer ( kayrosfer) kayrojenetik sıcaklık (95) kayrojenez (88) kayrojenik aklütüt (sıcaklık farkı) (89) kayrojenik bünye ( kayrobünye) kayrojenik doku (90) kayrojenik günlenme ( donma günlenmesi) kayrojenik soğurma ( kayrosoğurma) kayrojenik toprak ( kayrosol) kayrojenik tümsek ( donma tümseği) kayrojenik yapı ( kayroyapı) kayrokarst ( termokarst) kayrokrin ( buzlanma) kayrolakolit ( donma kabartısı, açık sistem pingo) kayrolitoloji (101) kayrolitosfer ( kayrosfer) kayrolitozon ( permafrost kuşağı) kayroloji ( jeokayroloji) kayromorfik toprak ( kayrosol) kayropedaloji (106) kayropeg (107) kayroplanasyon (108) kayroplanasyon taraçaları (109) kayrosenjenez ( kayrojenez) kayrosfer (112) kayrosoğurma (115) kayrosol (110) kayrosolik toprak ( kayrosol) kayrostatik basınç ( donma basıncı) kayrotik olmayan zemin (349) kayrotik zemin (118) kayroturbalaşma (119) kayroturbasyon (120) kayroyapı (114) kesintili permafrost (142) kesintili permafrost kuşağı (143)

5 Published TURKISH - 5 kesintisiz permafrost (76) kesintisiz permafrost kuşağı (77) kırılgan permafrost (190) kısa dönem dayanıklılık (456) kısmen bağlanmış permafrost (369) kış donması ( mevsimlik donma) kış pingosu ( donma kabartısı) kıtasal permafrost ( kıyı permafrostu) kıyı permafrostu (356) KKTS yöntemi (51) klimafrost ( permafrost) konglomerik kayrojenik doku (72) konjeliflüksiyon ( geliflüksiyon) konjelifraksiyon ( donma kaması) konjeliturbalaşma/ konjeliturbasyon ( kayroturbalaşma/kayroturbasyon) kritik buz içeriği ( buz içeriği) kritik su içeriği ( toplam su içeriği) kum kaması (441) kum kaması poligonu (442) kurak donmuş zemin (147) kurak permafrost (148) kuru yoğunluk (146) kurum (308) kuruma çatlağı (133) kuruma poligonu (134) kütle hareketi (324) lens buzu (315) lens tipi kayroyapı (316) Mackenzie Deltası pingosu ( kapalı sistem pingo) mağara buzu (56) mağara içi göl ( termokarst gölü) makro ölçekli poligonlar (322) masif aglomeralı kayroyapı (325) masif buz (327) masif gözenekli kayroyapı (328) masif kayroyapı (326) mekanik dayanıklılık (332) mevsimlik aktif permafrost (449) mevsimlik çözülme dizini (448) mevsimlik çözülme katmanı (MÇK) {permafrost alanları dışındaki aktif katman} (453) mevsimlik çözülmüş zemin (452) mevsimlik don (446) mevsimlik donma dizini (445) mevsimlik donma etki derinliği (128) mevsimlik donmuş katman (MDK) {permafrost alanları dışındaki aktif katman}(451) mevsimlik donmuş zemin (450) mevsimlik pingo ( donma kabarması) mezarlık tümseği ( termokarst tümseği) mezhalasye ( alas) mikro ölçekli poligon (334) minerojenik palsa (335) minimum yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) derinliği ( sıfır yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) derinliği) molisol ( aktif katman) mozaik ( kum kaması) n faktörü (344) nalça ( buzlanma) nem içeriği ( toplam su içeriği) nesnelerin buzla yükselmesi ( buz kaldırması) oluk talik ( açık talik) orbikulik kayrojenik doku (361) organik arazi ( turbalık) organik kayrosol (362) orta derece kesintili permafrost (299) özgül ısı kapasitesi (484) palsa (366) palsa bataklığı (367) palsa platosu ( turba paltosu) palsayı çevreleyen su kütlesi (589) parçalı kayrojenik doku (175) pasif iki fazlı termal kazık (372) pasif tek fazlı termal kazık (371) pereletok (381) pergelik toprak ( kayrosol) periglasiyal (386) periglasiyal fenomeni (387) periglasiyal süreçler (388) permafrost (390) permafrost adası ( izole permafrost yaması) permafrost birikimi (391) permafrost bölgesi (398) permafrost gerilemesi (395) permafrost içi su (301) permafrost kalınlığı (400) permafrost kuşağı (401) permafrost sınırı (393) permafrost sınırı (396)

6 6 TURKISH Published 2013 permafrost sürünmesi ( donmuş zemin sürünmesi) permafrost tabanı (392) permafrost tablası (399) permafrost tümseği ( donma tümseği) permafrost üst sınırı (25) permafrosta kadar derinlik ( permafrost tablası) permafrostta aktif inşaat yöntemleri (3) permafrostta inşaat yöntemleri (73) permafrostta pasif inşaat yöntemleri (370) permafrostta yükseltiye bağlı gelişen kuşaklar (26) permafrostun enine kuşaklanması (313) permafrostun enlemsel sınırı (312) permafrostun üst yüzeyi ( permafrost tablası) permakrit (389) pingo (404) pingo buzu (405) pingo kalıntısı (406) pingo yarası (407) pipkrake ( iğne buzu) plastik donmuş zemin (410) plato permafrostu ( dağ permafrostu) Poisson oranı (412) poligon (413) poligon oluğu (415) poligon sabanı ( poligon oluğu) poligonal patern (417) poligonal turbalık platosu (418) poligonal zemin ( yoğrulmuş topraklar (örüntülü zemin)) relik aktif katman (425) relik buz (426) relik permafrost (427) sarhoş orman (145) savrulmuş kar (463) senjenetik buz (510) senjenetik buz kaması (511) senjenetik permafrost (512) serbest su (177) sert donmuş zemin (251) seyrek kesintili permafrost (485) sıcaklık profili (518) sıfır perdesi (597) sıfır yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) derinliği (131) sıfır yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) kuşağı ( sıfır yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) derinliği) sıkıştırılabilirlik katsayısı (65) sıvı su içeriği ( donmamış su içeriği) sil buzu ( buz sokulumu) soğurulan su ( yüzey arası su) soliflüksiyon {toprak kayması} (470) soliflüksiyon {toprak kayması} basamağı ( soliflüksiyon {toprak kayması} taraçası) soliflüksiyon {toprak kayması} lobu (474) soliflüksiyon {toprak kayması} mantosu ( soliflüksiyon {toprak kayması} örtüsü) soliflüksiyon {toprak kayması} önlüğü (471) soliflüksiyon {toprak kayması} örtüsü (476) soliflüksiyon {toprak kayması} sırası ( soliflüksiyon {toprak kayması} taraçası) soliflüksiyon {toprak kayması} şekilleri (473) soliflüksiyon {toprak kayması} taraçası (478) statik kayrosol (487) su içeriği ( toplam su içeriği) subglasyal (buzul altı) permafrost (497) subglasyal (buzul altı) talik (498) sublimasyon buzu (499) submarin permafrost (denizaltı permafrostu) subpermafrost (permafrost altı) su (501) suprapermafrost (permafrost üstü) su (506) suskitik kayrojenik doku (509) süper soğuma (505) süreğen donmuş tümsek ( pingo) süreğen donmuş zemin ( permafrost) sürekli donmuş zemin ( permafrost) sürünme kuvveti (80) şekil değiştirebilme (122) şeritli kayrojenik bünye (35) tabakalanmış kayroyapı (314) taban kabarması ( donma kabarması) taban kayropeği (37) taban kayroyapısı (38) taban suyu buzlanması ( buzlanma) tabanı tabakalı kayroyapı (40)

7 Published TURKISH - 7 taber buzu ( ayrılmış buz) taimyr poligonu ( poligon) talik (515) taryn {devasa buzlanma} ( buzlanma) tasarlanmış çözülme dizini (137) tasarlanmış donma dizini (136) taş çelenk (492) taş fisto ( taş çelenk) taş halkası (493) taş setli soliflüksiyon {toprak kayması} lobu (488) taş setli soliflüksiyon {toprak kayması} taraçası (489) taşkın buzu ( buzlanma) taşlı arazi ( bloklu arazi) teğet buzla yapışma kuvveti ( buzla yapışma kuvveti) tek fazlı termosifon (458) termal dağılma gücü (548) termal erozyon (549) termal genişleme (ya da büzülme) katsayısı (550) termal gerileme çatlağı (546) termal gerileme çatlağı buzu (547) termal iletkenlik (545) termal kazık (551) termal talik (554) termoerozyon çentiği (556) termoerozyon sirki (555) termokarst (558) termokarst arazisi (561) termokarst gölü (559) termokarst tümseği (560) termokazık ( termal kazık) termosifon (563) termosirk ( termoerozyon sirki) termotüp ( termosifon) toplam su içeriği (donmuş zeminin) (569) toplam yıllık çözülme dizini (568) toplam yıllık donma dizini (567) toprak buzu ( zemin buzu) toprak kabartısı ( toprak tümseği) toprak kaması (469) toprak tümseği (151) tufur (566) tundra (571) tundra poligonu ( poligon) tundra tümseği ( toprak tümseği) turba (374) turba platosu (377) turba tepesi ( palsa) turba tümseği (375) turbalık (378) turbik kayrosol (574) turf seti (toprak kayması (soliflüksiyon)) lobu (575) turf seti (toprak kayması (soliflüksiyon)) taraçası (576) turf tümseği (577) tuzlu permafrost (439) tuzluluk (440) uzun dönemli dayanıklılık (319) yaklaşık çözülme dizini (32) yaklaşık donma dizini (31) yalancı buz kaması ( buz kaması dökümü) yanal talik (311) yapay zemin donması (33) yapraklı buz ( kama buzu) yaygın kesintili permafrost ( geniş kesintili permafrost) yeniden donma (180) yerinde donma ( kapalı sistem donma) yıllık donma/çözülme katmanı ( aktif katman) yıllık donmuş kuşak ( aktif katman) yıllık ortalama zemin sıcaklığı (YOZS) (330) yıllık ortalama zemin yüzey sıcaklığı (YOZYS) (329) yıllık sıfır aplitüt (sıcaklık farkı) seviyesi ( sıfır yıllık aplitüt (sıcaklık farkı) derinliği) yivli bataklık ( arıklı bataklık) yoğrulmuş topraklar (örüntülü zemin) (373) Young modülü (596) yönlendirilmiş göl (364) yukarıya doğru donma (584) yüksek irtifa permafrostu ( dağ permafrostu) yüksek merkezli poligon (256) yükselmiş merkezli poligon ( yüksek merkezli poligon) yüzey akışı buzu ( buzlanma) yüzey altı buz ( zemin buzu)

8 8 TURKISH Published 2013 yüzey çözülme dizini (508) yüzey donma dizini (507) zayıf bağlanmış permafrost (419) zemin buzlanması ( buzlanma) zemin buzu (243) zemin buzu çökmesi ( gerileyen çözülme çöküşü) zemin buzu kaması ( buz kaması) zemin buzu tümseği ( donma tümseği) zemin donması (181) zemin kabarması ( donma kabarması) zemin oturması ( kopma bozukluğu; çözülme akması) zemin yerleşmesi ( çözülme yerleşmesi) zeminin termal rejimi (553)

GENEL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI* 1 GENE EL JEOLOJİ-II DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI

JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI JEOTERMAL KAYNAK ARAMALARINDA HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI Nilgün DOĞDU* GİRİŞ Hidrojeoloji suyun yer altında bulunuşu, kalitesi, miktarı, işletilmesi, su içeren birimin (akifer) hidrolik ve ortam özellikleri

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat 2 Hidroloji Bölüm-1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi Bölüm-2 Yağışlar (Precipitation)

Detaylı

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ

TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ TOPRAK BİLGİSİ DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. HIDAYET OĞUZ 2008 1 ATMOSFER TOPRAK KABUK LİTOSFER ASTENOSFER ÜST MANTO ALT MANTO 1. TOPRAĞIN TANIMI Toprak esas itibariyle kayaların ve organik materyallerin türlü

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN TANIMLAMA VE VERİ OLUŞTURMA KILAVUZU ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN TANIMLAMA VE VERİ OLUŞTURMA KILAVUZU ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN TANIMLAMA VE VERİ OLUŞTURMA KILAVUZU ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim İKLİM Değişikliği DEĞİŞİKLİĞİ Dairesi DAİRE Başkanlığı BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi İçindekiler 1. Giriş...4 2. Betona su yalıtımı uygulanmasında karşılaşılan

Detaylı

Training and Experimental System for Students

Training and Experimental System for Students Training and Experimental System for Students Öğrenciler için Eğitim ve Deney Sistemleri Physics Chemistry Biology Applied Sciences TESS ile Öğrenimde en iyi tecrübeyi kazanın.. 1 TESS Fen Derslerine Giriş

Detaylı

IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009. ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ. Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009. ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ. Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009 ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DERS ASİSTANI : Şükrü Murat CEBECİ (Boğaziçi Üniversitesi) DERS NOTU

Detaylı

Hidrotermal Sistemler 1. Beslenme 2. Isı kaynağı 3. Rezervuar (hazne kaya) Kırıklı çatlaklı birimler 4. Örtü kaya Killi birimler, filiş.

Hidrotermal Sistemler 1. Beslenme 2. Isı kaynağı 3. Rezervuar (hazne kaya) Kırıklı çatlaklı birimler 4. Örtü kaya Killi birimler, filiş. JEOTERMAL ENERJİ Enerji Kaynakları Geri Dönüşü Olmayan Enerji Kaynakları Fosil enerji kaynakları (petrol, doğalgaz, kömür, bitümlü şist) Güncel organik İnorganik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hidrolik

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

Yeraltında Jeolojik Depolama

Yeraltında Jeolojik Depolama 5 Yeraltında Jeolojik Depolama ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet Karbondioksitin yeraltındaki haznelerde doğal olarak kapatılması sonucu

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı