Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması-"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması- Latif BEYRELİ*, Gökhan ARI** Öz Bu araştırmada çözümleyici puanlama yönergesine (analytic rubric) göre yapılan yazma performansının değerlendirilmesinde, değerlendirmeciler arasında uyum olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış; ayrıca değerlendirme sürecini etkileyen faktörler incelenmiştir. Araştırmada kullanılan çözümleyici puanlama yönergesi üç bölüm ve on özellikten oluşmaktadır: Dış yapı (biçim, yazım ve noktalama), dil ve anlatım (sözcükler, cümleler, paragraflar, anlatım), düzenleme (başlık, serim, düğüm, çözüm). Çalışmanın temelini, İstanbul Anadolu yakasındaki (Beykoz, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar) okullarda altıncı ve yedinci sınıfta öğrenim gören iki yüz öğrencinin oluşturduğu öyküleyici metinler teşkil etmektedir. Metinler altı değerlendirmeci tarafından çözümleyici puanlama yönergesine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre değerlendirmeciler arası uyumun yeterli olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler Yazma Performansını Değerlendirme, Puanlama Yönergesi (Rubric), Çözümleyici Puanlama Yönergesi, Değerlendirmeciler Arası Uyum. * Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Öğretim Üyesi. **Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (1) Kış / Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 86 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Latif BEYRELİ Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Kadıköy / İstanbul. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Kültüral, Z. & Beyreli, L. (1999). Şerîfî şehnâme çevirisi (4 cilt). Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları. Alışık, G. S. & Beyreli L. (2001). Liseler için güzel konuşma ve yazma. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Beyreli, L., Çetindağ, Z. & Celepoğlu, A. (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: PegemA Yayıncılık. Beyreli, L. (2002). Tanzimat tan Cumhuriyet e dilde sadeleşme akımından Türkçe sözlüklerin yeri. Osmanlı içinde (c. IX, s ). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Demirkan, M. & Beyreli, L. (2005). Aziz Nesin in Parle vu Fransızca adlı öyküsünde mizahi üslubun incelenmesi. MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Çevribilim Yazıları içinde (C. II, s ). Ankara: PegemA Yayıncılık. Dr. Gökhan ARI Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Aksaray. Elektronik Posta:

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Yönergesi Kullanımı -Değerlendirmeciler Arası Uyum Araştırması- Latif BEYRELİ, Gökhan ARI İlköğretimde yazma, çeşitli etkinliklerle öğrencilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce, hayal, bilgi, tasarı, olay, durum ve gözlemlerini yazma kurallarına uygun olarak etkili ve planlı bir biçimde bir bütün hâlinde anlatmalarını amaçlayan bir beceri alanıdır. Niteliği göz önüne alındığında bu becerinin çoktan seçmeli sorularla değerlendirilmesi zordur. Çoktan seçmeli sorularla öğrencilerin dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uyum düzeyleri belirlenip değerlendirilebilir. İlköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda yazılı anlatımın değerlendirilmesi geleneksel olarak yazılı yoklamalarda en az otuz puanlık bir kompozisyon sorusunun cevaplanmasına dayanmakta iken 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanan İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı nda performans değerlendirme öne çıkmıştır. Performans görevi (performance task), programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri ifade eder. (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2007, s. 614). Bu görev okulda yerine getirilir. Performans görevi, değerlendirmenin bir parçası olarak öğrencinin yapması gereken etkinliktir. Yazma

4 88 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ becerisiyle ilgili bir performans görevi, süreç içinde bir ürün ortaya koymayı; yani metin oluşturmayı gerektirir. Performans değerlendirme (performance assessment), öğrencinin bir süreç içinde üretimini ya da katılımını gözleyen ve yargıda bulunmayı esas alan değerlendirmedir. İki parçası vardır: görev ve puanlama. Biri olmadan diğeri meydana gelemez ve performans değerlendirilemez (Arter, Spandel, Culham ve Pollard, 1994, s. 48). Performans değerlendirmenin bir unsuru olarak öğretmen tarafından yazma görevi belirlenir, çerçevesi çizilir. Değerlendirmede nelere puan verileceğini belirlenir. Buna göre de bir ölçme aracı geliştirilir. Yazma görevi öğrenciye verilir. Görevin yapısına göre süreç veya ürün değerlendirilir. Bilindiği üzere öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığına ait genel ağa (web) öğrencilerin yazılı notlarıyla birlikte performans ve proje notlarını girmekte ve bu notlar da öğrencinin başarısını etkilemektedir. Dolayısıyla yeni öğretim programında performans değerlendirme önemli bir konumdadır. Türkiye şartlarında sınıflardaki öğrenci sayısı düşünüldüğünde süreç değerlendirmenin geleneksel değerlendirmeye göre daha zor olacağı düşünülebilir; ancak değerlendirmeye kanıt teşkil etmesi bakımından dinleme, konuşma ve okuma becerisine göre yazma becerisini, daha doğru bir ifade ile yazma performansını değerlendirmenin daha somut ve/veya nesnel olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı nda yazma becerisinin kazandırılması altı ana amaç ve kazanımın (yazma kurallarını uygulama, planlı yazma, farklı türlerde metinler yazma, kendi yazdıklarını değerlendirme, kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma, yazım ve noktalama kurallarını uygulama) gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla öğrenci yazılarının değerlendirilmesinde bu amaç ve kazanımlar çerçevesinde metin dil bilimi, edebiyat ve kompozisyon bilgilerine göre ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanmasını gerektirir. Türkiye de yazılı anlatımla ilgili kaynaklar incelendiğinde birçok ölçme aracının mevcut olduğu görülmektedir. Bu araçların, değerlendirme amaçlarına göre benzerlikleri ve farklılıkları vardır. Yazılı anlatımla ilgili yayımlanan ölçme araçlarının çoğu yüz puan üzerinden değerlendirmeye alınmaktadır. İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı nda yer alan ölçme aracı da öğrenci yazılarının yüz puan esasına göre değerlendirilmesini önermektedir. Bu tür ölçeklerdeki temel

5 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama problem, belirli bir ölçütte bulunan puanın alt ve üst düzeylerinin (puan dağılımlarının) neye göre yapılacağının net olmamasıdır. Örneğin öğretim programında yer alan yazılı anlatımı değerlendirme formunda belirtilen Her bir paragrafta tek bir duygu ve düşünce işlenmiştir. ölçütüne beş puan ayrılmıştır. Bir değerlendirmecinin bu ölçüte dört veya iki puan verdiği düşünülürse bu puanların niçin verildiği sorusunun cevabı, puanlamanın yüz üzerinden yapıldığı değerlendirme araçlarında olduğu gibi adı geçen değerlendirme formunda da bulunmadığı görülür. Çağdaş bir değerlendirme aracında ise bunun cevabı olmalıdır. Bir ölçüte niçin kaç puan verildiğinin açıklanması hem değerlendiren (öğretmen) hem de değerlendirilen ürünü ortaya koyan (öğrenci) bakımından ve değerlendirmenin nesnelliği açısından önemlidir. Puanlama Yönergeleri Birçok ülkede yazılı anlatımı değerlendirmede rubrik (rubric) adı verilen puanlama yönergeleri kullanılmaktadır. Yazılı anlatımı değerlendirmede kullanılan puanlama yönergeleri temel özellikli, bütüncül ve çözümleyici olmak üzere üç çeşittir. (Weigle, 2002, s. 109). Temel Özellikli Puanlama Yönergeleri: Temel özellikli puanlama yönergeleri, daha çok özel bir yazma göreviyle ilgili öğrencilerin temel yazma becerilerini değerlendirmeye yöneliktir. Örneğin öğrencilerin açıklayıcı anlatımı kullanma, dil bilgisi kurallarına uyma, görev sorumluluğunu yerine getirme gibi ölçütler değerlendirmeye alınabilir (ayrıntılı bilgi için bk. Weigle, 2002, s ). Bütüncül Puanlama Yönergeleri: Bütüncül puanlama yönergeleri, öğrenci çalışmalarını değerlendirmede kullanılan, belirlenen özellikler doğrultusunda özellikleri bir puanla değerlendirmeyi amaçlayan, performansın farklı düzeylerini yüzeysel biçimde tanımlayan değerlendirme araçlarıdır (Elbow, 2000; Gunning, 2006; Weigle, 2002). Bu değerlendirme aracına göre yapılan bütüncül puanlama, metnin bütününe tek not ya da puan verilmesi, bir yazıyı oluşturan birbirinden farklı özelliklerin bir arada ölçülerek toplanıp değerlendirilmesi bakımından tartışmalıdır. Bütüncül puanlama yapan değerlendirmeciler, bütün yazıyı öznel biçimde daha çabuk okuyarak yazının geneline göre tek bir not verirler. Bütüncül puanlamada öğretmenler/değerlendirmeciler, metne bütünsel yaklaştıkları için yazının önemli bir unsurundan aşırı derecede etkilen-

6 90 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mekten çok, parçanın genelinden etkilenirler. (Gunning, 2006; Wolcott ve Legg, 1998). Ancak parçanın geneli göz önüne alındığında birkaç özellik ön plana çıkar ve değerlendirmeci bu birkaç özelliğin etkisiyle çok iyi olmayan bir yazıyı, hak etmediği hâlde yüksek puanla ödüllendirebilir; yine birkaç özelliğin etkisiyle çok zayıf olmayan bir yazıyı, hak etmediği hâlde düşük bir puanla cezalandırılabilir. Bütüncül puanlama yönergesi hazırlamak zor olsa da yönergeye göre değerlendirme yapmak hızlı ve kolaydır; çünkü yazının geneline bir not verilmesini gerektirir. Yapısı itibarıyla bütüncül yönergeler, öğrencilerden tam ve doğru veri elde etmede sınırlı bir kabiliyete sahiptir. Bu, özellikle, performansı düşük ya da orta düzeyde olan öğrencileri geliştirmede kullanışlı bir yol değildir. Bütüncül puanlama yönergesi oluşturmanın zorluğu, bütün özellikler sıralandığında, bir düzeyi başka bir düzeyden ayırmaktır. (Martin-Kniep, 2000, s. 35). Çözümleyici Puanlama Yönergeleri: Düzeyleri birbirinden ayırmada en uygun puanlama yönergesi, çözümleyici özellikte olanıdır. Yazmada çözümleyici puanlama yapmak, her bir öğrencinin yazı örneğindeki alt becerileri ayrıştırmak için paylaştırılmış puan dizileri elde etmeye girişmektir (Babin ve Harrison, 1999, s. 117). Çözümleyici puanlama, yazıyı oluşturan özellikleri/parçaları (el yazısı, cümleler, başlık vs.) puanlamaktır. Bunun için de yazılı anlatımda bulunması gereken nitelikler belirlenir. Belirlenen farklı nitelik parçaları ayrı ayrı değerlendirilir. Yani her bir parçaya/özelliğe ayrı ayrı puanlar verilir. Dolayısıyla çözümleyici puanlama yönergesine göre yapılan değerlendirme zaman alır; ancak birçok bilim adamı; çözümleyici puanlamanın daha geniş, ayrıntılı ve kullanışlı olduğu fikrinde birleşir. (Babin ve Harrison, 1999, s. 117). Değerlendirme aracının ayrıntılı olması hem öğretmen hem de öğrenci için yararlıdır; çünkü öğretmen hangi özelliklere, neye göre, kaç puan vereceğini daha iyi anlar ve uygular. Öğrenci de hangi özelliklere, neye göre, kaç puan alacağını bilirse yönergede belirtilen ölçütlere göre daha nitelikli bir metin oluşturabilir. Crehan (1997) a göre çözümleyici puanlama; öğretmenlerin öğretimlerine, öğrencilerin yazmalarına rehber olarak onlara mevcut durumla ilgili daha çok bilgi sunar ve daha düzenli, daha ayrıntılı geri bildirim sayesinde öğrenci yazılarındaki güçlü ve zayıf yönleri belirlemeye yardımcı olur. Öğrenci yazılarını değerlendirmede öğretmenin amacına, öğrenciden

7 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama beklenen performansa göre çözümleyici veya bütüncül yönergeler kullanılabilir; ancak hangisinin daha güvenilir olduğu konusu tartışmalıdır. Kimi araştırmacılar çözümleyici puanlamanın bütüncül puanlamadan daha güvenilir olduğunu ileri sürer (örneğin Elbow, 2000; Gunning, 2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2006, s. 220) nda öğretmenlere kullanılması tavsiye edilen Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu, üç bölüm altında (biçim: 10 puan; dil ve anlatım: 80 puan; yazım ve noktalama: 10 puan) yazılı anlatımda aranan on yedi maddeden oluşmaktadır. Bu on yedi madde gerçekte ideal bir yazıda bulunması gereken özelliklerdir. Ayrıca, ölçekte verilen puanlamanın öğretmen/değerlendirmeci tarafından değiştirilebileceği de belirtilmiştir. Bu tip bir değerlendirme formuna alternatif olarak yazılı anlatım unsurlarını belirlemede, kompozisyon öğretiminde ve geri bildirimde birçok yararı olan çözümleyici puanlama yönergeleri, Türkçe dersi yazma becerisi kapsamında verilen performans görevini değerlendirmede kullanılabilir. Yazılı anlatım etkinliklerinin puanlanmasındaki güvenirlik genellikle aynı yöntemlerle puanlanan diğer yazılı yoklamaların güvenirliğinden daha düşük bulunur. Buna sebep, puanlayıcıların bir kompozisyonda bulunması gerekli niteliklerin neler olduğunda anlaşamamaları ve puanlamanın subjektif ölçütlerle yapılmasıdır. Bu sakıncanın azaltılması için, kompozisyonların da analitik [çözümleyici] anahtarlarla puanlanması düşünülmüştür. Analitik anahtar, çoğu hâlde puanlayıcılar arası uyumu ve bu nedenle puanların güvenirliğini artırır. (Turgut, 1990, s. 65). Öğrenci yazılarını değerlendirmede hangi ölçütlerin yer alması gerektiği kompozisyon, metin dil bilim ve edebiyat bilgileri aracılığıyla belirlenebilir. Bu belirlemeye göre hazırlanan çözümleyici puanlama yönergesini oluşturan dış yapı, dil ve anlatım ile düzenleme özelliklerine göre yapılan değerlendirme sonucunda bu tip bir değerlendirme aracının yazılı anlatımı değerlendirmede yeterli olup olmadığı tespit edilebilir. Bu çalışmanın genel amacı, öğrenci yazılarının değerlendirilmesinde, nesnel ölçütlerin bulunup bulunmadığını, diğer bir ifadeyle aynı ölçme ve değerlendirme aracını kullanan birden fazla değerlendirmeci arasında bir uyumun bulunup bulunmadığını belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

8 92 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Aynı ölçeği kullanan değerlendirmeciler arasındaki uyumun oranı nedir? Değerlendirmede olası farklılığı doğuran etkenler nelerdir? Değerlendirilen metinlerin dış yapı, dil ve anlatım, düzenleme bölümleri bakımından değerlendirmeciler arası uyum hangi seviyelerdedir? Yöntem İlköğretim altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu yazıların değerlendirilmesinde kullanılan çözümleyici puanlama yönergesinin güvenirliliğini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada tarama modeli uygulanmıştır. Bu modelde çok sayıda örnek üzerinde çalışma gerektiğinden kesit alma yolu seçilir. İlişkisel tarama modelleri iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında değişmenin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. İlişkisel çözümleme; korelasyon ve karşılaştırma yolu ile yapılır. (Karasar, 2002, s. 81). Verilerin çözümlenmesinde doküman incelemesi ile içerik analizi tekniklerinden kategori analizi kullanılmıştır. Çalışma Grubu Araştırma eğitim-öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasındaki beş okulun altıncı ve yedinci sınıflarında öğrenim gören 623 öğrencinin oluşturduğu metinler arasından tesadüfi olarak seçilen iki yüz metni kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini teşkil eden ilçeler, okullar ve öğrenci sayıları aşağıda belirtilmiştir: Beykoz - Fatin Hoca İlköğretim Okulu: 50 Kadıköy - Nevzat Ayasbeyoğlu İlköğretim Okulu: 50 Ümraniye - Pınarbaşı İlköğretim Okulu: 50 Üsküdar - Rauf Orbay İlköğretim Okulu: 50 Metinlerin yüzü altıncı sınıf öğrencilerine, yüzü yedinci sınıf öğrencilerine aittir. Güvenirliği artırmak ve olası öznelliği önlemek için araştırmaya ikiden fazla değerlendirmecinin katılması uygun görülmüştür. Araştırmaya gönüllü olarak katılan altı değerlendirmeci, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Değerlendirmecilerin görevleri, unvanları, cinsiyetleri ve hizmet süreleri şöyledir:

9 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Birinci değerlendirmeci: Türkçe eğitimi bölümünde görev yapan uzman (yüksek lisans) araştırma görevlisi (erkek, sekiz yıl). İkinci değerlendirmeci: Türkçe eğitimi bölümünde görev yapan doktor öğretim görevlisi (erkek, sekiz yıl). Üçüncü değerlendirmeci: Türkçe eğitimi bölümünde görev yapan uzman (yüksek lisans) araştırma görevlisi (bayan, sekiz yıl). Dördüncü değerlendirmeci: Türkçe eğitimi bölümünde görev yapan uzman (yüksek lisans) araştırma görevlisi (bayan, beş yıl). Beşinci değerlendirmeci: İlköğretim okulunda görev yapan uzman (yüksek lisans) Türkçe öğretmeni (bayan, altı yıl). Altıncı değerlendirmeci: İlköğretim okulunda görev yapan Türkçe öğretmeni (bayan, iki yıl). Veri Toplama Araçları Araştırmada veri toplama araçları; öğrencilerin yazdığı öyküleyici anlatımla oluşturulmuş anı türündeki yazılar ve bunların değerlendirilmesinde kullanılan çözümleyici puanlama yönergesidir. Görece olarak daha kolay yazılabilmesi bakımından öğrencilerin yaşadıkları, şahit oldukları, etkilendikleri olayları yazmaları istenmiştir. Öğrencilere böyle bir yazma görevi verilmesinin sebebi, yaşanmış olayın bellekte belirli bir düzende bulunacağı ve yazı planının kolay yapılacağı beklentisi olmuştur. Öğrencilerin oluşturdukları yazıları değerlendirebilmek için çözümleyici puanlama yönergesi kullanılmıştır. Çözümleyici puanlama yönergesini oluşturan özellikler, ölçütler ve tanımlar Türkiye de daha önce yapılmış araştırmaların, yabancı kaynakların taranması, öğretim programındaki amaç ve kazanımların, değerlendirme formunda belirtilen ölçütlerin incelenmesi ve uzman görüşlerinin alınmasıyla geliştirilmiştir. Çözümleyici puanlama yönergesinin hazırlanmasında öğretim programında yer alan yazılı anlatımı değerlendirme formundaki üç ana başlık (biçim, dil ve anlatım, yazım ve noktalama) örnek alınmış; ama kompozisyon yapısı bakımından sözü edilen ölçekten farklı olarak öğrenci yazıları dış yapı (biçim, yazım ve noktalama), dil ve anlatım (sözcükler, cümleler, paragraflar, anlatım), düzenleme (başlık, serim, düğüm, çözüm) özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Özelliklerin içerikleri şöyle özetlenebilir:

10 94 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 1.1. Biçim: Metin alanı içinde ve dışında boşluklar bırakabilme, okunaklı yazma Yazım ve noktalama: Yazım ve noktalama kurallarına uyabilme Sözcükler: Olayı ve durumu ifade eden sözcükleri seçebilme, niteleyici sözcükler kullanabilme Cümleler: Farklı uzunlukta, yapıda ve dizilişte cümleler kurabilme Paragraflar: Kendi içinde konu bütünlüğü olan paragraflar oluşturabilme Anlatım: Olayların anlatımında duygu ve düşünceleri katma, konuyu akış ve mantık bakımından doğru sunabilme Başlık: Konuya uygun başlık yapabilme Serim (Giriş): Olayın geçtiği yer, zaman, kişi ve olay hakkında bilgi sunma Düğüm (Gelişme): Olayları akış sırasına göre birbirini tamamlayacak biçimde ayrıntısıyla anlatabilme Çözüm (Sonuç): Olay anlatımını bitirip olayla ilgili yorum yapabilme. Çözümleyici puanlama yönergesini oluşturan puanlama düzeyleri ise şunları içerir: Çok iyi (4): Gerekli özellikler, doğru ve etkili biçimde yerine getirilmiştir. İyi (3): Gerekli özellikler, amaca uygun biçimde yerine getirilmiştir. Orta (2): Gerekli özellikler, amaca uygun biçimde yerine getirilmeye çalışılmış; ancak eksiklikler vardır. Zayıf (1): Gerekli özellikler, yerine getirilememiş ya da amaca uygun biçimde yerine getirilememiştir. Özelliklerin düzeylere (boyut/derece) göre tanımlanmasında çok iyi (4) düzeyde etkileyicilik, iyi (3) düzeyde doğruluk ya da tamlık, orta (2) düzeyde eksiklik, zayıf (1) düzeyde yanlışlık ya da yokluk nitelikleri esas alınmıştır. İşlem Öğrenciler tarafından oluşturulan metinler, çözümleyici puanlama yönergesine göre konusunda uzman altı değerlendirmeci tarafından değerlendirilmiştir.

11 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Değerlendirmecilerin eğitimi: Puanlama yönergesine uygun bir değerlendirme yapabilmek için değerlendirmecilerle ikişer oturumda çalışılmıştır. Değerlendirme aşamaları şöyle özetlenebilir: (i) Öğrencinin yazdığı metin okunmadan önce, metinde anlatılanlardan ve metindeki diğer özelliklerden etkilenmemek için biçim özellikleri bakımından metin alanı içindeki ve dışındaki boşluklara dikkat edilir. (ii) Metin baştan sona hızlı bir biçimde okunur. Bu okuyuşta öğrencinin yazısına alışılmaya çalışılır. Metinde anlatılan konu ve olay anlamaya çalışılır. İlk okuma sonunda -varsa- okunamayan ya da okunması güç olan sözcükler belirlenir. Biçim özelliklerine puan verilir. Bu arada öğrencinin anlatımı hakkında bir fikir edinilir. Sözcük seçimi, cümle uzunlukları, paragraf bütünlüğü ve yazım ve noktalamada yapılan hatalar göz önünde bulundurulur; ama bunlara puan verilmez. (iii) İkinci okuyuşta serim (giriş), düğüm (gelişme), çözüm (sonuç) bölümleri okunur ve bunlara puan verilir. Son olarak konuyu yansıtması bakımından başlığa puan verilerek düzenleme özellikleri değerlendirilmiş olur. (iv) Üçüncü okuyuşta sözcük, cümle ve paragraf özelliklerine puan verilir. Bu aşamada niteleyici sözcüklere ve kalıplaşmış ifadelerin kullanılmasına; cümle yapılarına ve dizilişlerine, paragraf bütünlüğüne dikkat edilir. (v) Yazım ve noktalama özelliklerine puan vermek için metne göz gezdirilir, önceki okuyuşlarda edinilen intibalar da dikkate alınarak yazım ve noktalama kurallarına uyumda hata sayma yöntemiyle puan verilir. (vi) Son olarak anlatım (anlatım biçimi, tür bilgileri, üslup) özelliklerine puan verilerek değerlendirme süreci tamamlanmış olur. Değerlendirme sürecinde rastgele hatayı ve değerlendirmecilerin sıkılmasını önlemek için süre kısıtlanmamıştır. Katılımcılar, metinleri kendilerine verilen diziliş sırasına göre okuyup değerlendirmişlerdir. Verilerin çözümlenmesinde kategori analizi kullanılmıştır. Kategori analizi, genel olarak belirli bir mesajın önce birimlere bölünmesini ve ardından bu birimlerin, belirli kriterlere göre kategoriler hâlinde gruplandırılmasını ifade eder. Analiz kategorileri çok çeşitli boyutlara dayanabilir. Örneğin mesajın konusu, yönü, taşıdığı değerler, amaçlar ve niyetler, amaçlara ulaşmada başvurulan yollar, kişileri betimlemede kul-

12 96 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ lanılan özellikler, mesajın kaynağı, mesajın hedeflediği kişi veya kitleler, olayların geçtiği yer ve zaman, çatışma konuları gibi mesajın söylediği şeye ilişkin boyutlar ile mesajın tipi, biçimi, iletişimin gramer özellikleri, sentaksı, retoriğin yöntemleri gibi mesajın söylenme tarzıyla ilgili boyutlar kategorilendirmede esas alınabilir. (Bilgin, 1995, s ). Bu çalışmada daha önce belirtilen on özellik, değerlendirme kategorilerini oluşturmaktadır. Değerlendirmeciler arasındaki puanlama ilişkisini belirlemek için Pearson korelasyon analizi ve güvenirlik analizi (reliability analysis) yapılmıştır. Bu çalışmaya benzer bir araştırmada (Tezci, 2002) kullanılması sebebiyle alfa (alpha) değerine de yer verilmiştir. Alfa katsayısı güvenirlik katsayısını vermez, yalnızca güvenirliğin bundan çok daha yüksek olacağına işaret eder. (Aker, Dündar ve Peşken, 2005, s. 55). Değerlendirmeciler arası uyumu belirleyebilmek için Kendall uyum kat sayı (Kendall s coefficient of concordance: w) hesaplama yöntemi de kullanılmıştır. Kendall ın uyum kat sayısı değerlendirmeciler arasındaki uyumun ölçülmesinde kullanılır. (Legendre, 2005; Powers ve Harris, 1991; Sigler ve Tallent-Runnels, 2006). Aker ve arkadaşlarına (2005, s. 53) göre ikiden fazla değerlendirmecinin olduğu durumlarda bu kat sayı kullanılır. Bu ölçümde amaç, değerlendirmecilerin doğru ölçüm yapıp yapmadığını belirlemek değil, değerlendirmeciler arasında uyumun olup olmadığını belirlemektir. (Powers ve Harris, 1991). Bu kat sayı, 0 ile 1 arasında bulunduğunda değerlendirmeciler arasında uyumun olduğu, 0 bulunduğunda ise uyumun olmadığı anlamına gelir (Legendre, 2005; Malvern ve Skidmore, 2001). Kendall uygunluk kat sayısı (w) şu şekilde belirlenir (Legendre, 2005, s. 229): Bu kat sayı ile ilgili sonuçlar Excel programı aracılığıyla bulunmuştur. Bulgular Çözümleyici puanlama yönergesine yapılan değerlendirmede altı değerlendirmeci arasında uyumu belirlemede Pearson korelasyon analizi yapılmış, Freidman ve Kendall uygunluk kat sayıları ve alfa değeri bulunmuştur.

13 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Tablo 1. Metin Bölümlerine Göre Değerlendirmeciler Arası Güvenirlik Analizi Sonuçları Özellikler En yüksek Değerlendirmeciler (Pearson) (Pearson) Freidman Kendall En düşük Ortalama Değerlen uygunluk uygunluk Alfa korelasyon korelasyon korelasyon dirmeciler kat sayısı kat sayısı değeri (Pearson) (w) (w) 1.1. Biçim, , ,8104,0365,001922, Yazım ve Noktalama, , ,7515,0049,001251, Sözcükler, , ,7064,0131,001084, Cümleler *, , ,6728,0271,001015, Paragraflar, , ,8300,0219,002020, Anlatım *, , ,6599,0318,001125, Başlık, , ,7166,0095,001188, Serim, , ,7054,0019,001185, Düğüm *, , ,6841,0181,001295, Çözüm, , ,7128,0091,001345,9364 Tablo incelendiğinde değerlendirmeciler arası güvenirlilik analizi sonucuna göre, biçim (,8104) ve paragraf (,8300) özellikleri bakımından altı değerlendirmeci arasındaki korelasyon ortalamasına göre çok iyi bir uyumun olduğu söylenebilir. Yazım ve noktalama (,7515), sözcükler (,7064), başlık (,7166), serim (7054) ve çözüm (,7128) özellikleri bakımından altı değerlendirmeci arasındaki korelasyon ortalamasına göre, yüksek korelasyonda bir ilişki olduğu görülmektedir. Cümle (,6728), anlatım (,6599) ve düğüm (,6841) özellikleri bakımından ise altı değerlendirmeci arasındaki korelasyon ortalamasına göre,70 ten düşük bir korelasyon ortalamasının olması orta düzeyde bir uyumun olduğunu göstermektedir. Değerlendirmeciler arası uyumun en yüksek olduğu özellik, paragraflardır. En düşük uyumun olduğu özellik ise anlatımdır. Alfa değeri, Pearson korelasyon sonuçlarıyla doğru orantılı olarak düşmüş veya artmıştır. Özelliklerden hiçbirinde alfa değerinin 1 e yakın olmaması güvenirlilikle ilgili olumlu bir izlenim verebilir. Yönergeyi oluşturan özeliklere verilen puanlarda Freidman güvenirlik kat sayı sonuçlarının 0 ile,05 arasında çıkması değerlendirmeciler arasında bir uyum olduğuna işaret etmektedir. Kendall uygunluk kat sayı sonuçlarının da 0 ile 1 arasında olması sebebiyle değerlendirmeciler arasında bir uyum olduğunu göstermektedir.

14 98 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Pearson korelasyon ortalaması bulgularına göre çözümleyici puanlama yönergesindeki cümle, anlatım ve düğüm özelliklerinin altı değerlendirmeci arasındaki orta düzeydeki uyum, istatistiki olarak beklenen ilişkinin (,70) altındadır. Kimi araştırmacılar (örneğin Saruhan ve Özdemirci, 2005, s. 139),3-,7 arasındaki korelasyonun orta dereceli bir ilişki olduğunu; kimi araştırmacılar (örneğin Cohen ve Manion, 1994, s ) sosyal bilimler araştırmalarında,65 ve,85 arasındaki bir ilişkinin yeterli olacağını ileri sürerler. Dolayısıyla yönergedeki on özellikten üçünde (cümle, anlatım ve düğüm) korelasyonun,65 in altında olmaması diğer özelliklerin,70 ten yüksek çıkması sosyal bilimler için -özellikle de yazılı anlatım gibi nitel değerlendirmelerde- güvenirlilik açısından yeterlidir. Bu yeterliliğin oluşmasında yönergedeki düzey tanımlamalarının yanında değerlendirme sürecine altı uzman değerlendirmecinin katılması etkili olmuştur. Tablo 1 incelendiğinde Pearson korelasyon analizlerine göre birinci ve altıncı değerlendirmecinin puanlamaları arasında yüksek uyum vardır. Birinci ve altıncı değerlendirmeci birbiriyle doğru orantılı olarak düşük, orta ve yüksek puanlar vermiştir. Değerlendirmeciler arası uyum analizlerine, gözlemlere ve kuramsal bilgilere dayanarak bu bulgulara ulaşılmasının sebepleri şöyle sıralanabilir: 1.1. Biçim özellikleri hakkında bir bakışta bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir. Bu yüzden değerlendirmeciler arasındaki uyumun yüksek olması beklenen bir sonuçtur Metni daha anlaşılabilir kılan, metin yazarlarının bilgilerini ve tecrübelerini metne yansıtan yazım ve noktalama özellikleri metnin başından sonuna kadar kendini gösterir. Bu araştırma kapsamında yapılan değerlendirme, yanlış yazılan sözcüklerin ve noktalama kurallarına aykırı kullanımların sayılmasıyla gerçekleşmiştir. Dikkatli bir inceleme sonucunda bu değerlendirmeyi yapmanın zor olmadığı söylenebilir Sözcükler metnin bütününe yayılır; çünkü metnin ana maddesi sözcüktür. Metnin bütünü okunduğunda sözcük özelliklerine dört düzey arasından bir değer vermek gerektiğinde metindeki niteleyici sözcüklere, ad ve fillerin durumuna tekrar bakmak ve buna göre bir değerlendirme yapmak gerekir Cümleler de sözcükler gibi metnin bütününe yayılan ögelerdir. Cümleyi oluşturan sözcüklerin yerleri, yüklemin durumu, cümle yapıları, cümle dizilişleri, sebep-sonuç cümlelerine yer verilmesi ve cüm-

15 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama leler arasındaki bağlantıların incelenmesi sonucu bir değer vermenin zorluğu, ayrıca öğrencilerin oluşturduğu cümlelerin yapısı, noktalama işaretlerinin yanlışlığı veya eksikliği sebebiyle cümle özelliklerine bir değer biçmenin güçlüğü yadsınamaz; çünkü birçok niteliği bütüncül bir biçimde değerlendirmek gerekir. Ölçeğin hazırlanması sırasında cümle özelliklerini tek bir cümleyle tanımlamak mümkün olabilir; ama bu tanım tam olarak bütüncül bir niteliğe dönüşür. Cümle özellikleri ayrıştırılabildiğine göre kuramsal olarak çözümleyici bir değerlendirme yapmak gerektiği görülür. Yapılacak birkaç çalışmayla çözümleyici puanlama yönergesinde yer alan cümle özellikleri üzerinde değişikliklere gitmek mümkündür Paragraf özellikleri, metnin bütününe yayılsa da yazım kurallarına veya noktalama işaretlerine, sözcüğe ve cümleye göre sayı bakımından azdır. Bu sebeple bu özelliklere göre değerlendirme yapmak daha kolay olabilir. Ancak paragrafın kendi içindeki konu bütünlüğünü veya paragraflar arasındaki uyumun değerlendirilmesi zor olabilir; çünkü bu araştırma kapsamındaki metinler incelendiğinde öğrencilerin bir kısmının serim, düğüm ve çözüm bölümlerini dikkate alarak metinlerini üç paragraf üzerine kurdukları görülmüştür. Serim ve düğüm paragrafları kendi içinde tutarlı olsa da düğüm bölümünü iki üç paragrafa ayırmanın mümkün olabildiği metinlerle karşılaşılmıştır. Tek paragraftan oluşan metinlerin çokluğu paragrafları değerlendirmeyi kolaylaştırmıştır Çözümleyici puanlama yönergesinde anlatım özellikleri incelendiğinde ayrıştırıcı birçok ögenin olduğu görülür. Ayrıca bu özelliğin, metinde yazarın (öğrencinin) üslubunu yansıtması, üslubun bireysellik ve öznellik; değerlendirmeci açısından da öznellik taşıması, dolayısıyla kişiden kişiye değişmesi sebebiyle yönergenin hazırlanması sırasında uyumun düşük olabileceği araştırmacılar tarafından öngörülen bir sonuçtur. Bu sebeple uyumsuzluğu en aza indirebilmek için metinde somut niteliklerin değerlendirilmesi gerektiği görülerek metin yazarının duyguya, düşünceye ve yoruma ne ölçüde yer verdiğinin, metin türüne ne kadar uyulduğunun; olayların, durumların akış sırasına göre yapılıp yapılmadığının çözümleyici puanlama yönergesinde değerlendirmeye alınmıştır Başlığın yerinin sabit olması ve az sözcükten oluşması değerlendirme yapmayı kolaylaştırabilir. Ancak başlığın etkileyiciliği kişiden kişiye değişebilir. Yönergenin hazırlanması sırasında bu özelliğin değerlendirmeciler arasında uyumlu olacağı hatta en yüksek korelasyonda olacağı öngörülmesine rağmen bu durum gerçekleşmemiştir.

16 100 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 3.2. Serim (giriş) bölümü özelliklerinin somut olmasına rağmen özellik tanımlarında belirtilen ögeler (zaman, yer, kişi, olay bilgileri), yazarın (öğrencinin) bakış açısına, bilerek veya bilmeyerek yazarın seçimine göre düğüm bölümünde de yer alabilir. Bu bakımdan bu özellikler, değerlendirmecinin gözünden kaçabilir ya da bu özellikleri değerlendirmede değerlendirmeciler farklı tutumlar sergileyebilir. Ayrıca, bu ögelerin sunumundaki etkileyicilik, kesinlik/tamlık ya da belirlilik durumu tartışılabilir Bilindiği üzere metinlerde düzenleme bakımından düğüm (gelişme) bölümü, genellikle metnin en uzun kısmıdır. Metindeki diyaloglar, ayrıntılar değerlendirmeciyi etkiler. Bu bakımdan çözüm bölümünün değerlendirilmesinde genel bir değerlendirme yapılabildiği görülmüştür Çözüm bölümü özellikleri metinde anlatılanların bitip bitmediği ve metin yazarının duygusunu, düşüncesini ya da yorumunu katıp katmadığıyla ilgilidir. Bu sebeple çözüm bölümünü değerlendirmenin zor olmadığı söylenebilir. Değerlendirme sürecini daha iyi anlayabilmek için değerlendirmeciler tarafından puanlanan ilk 50 ve son 50 metnin korelasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Tablo 2. Değerlendirmeciler Arası Uyum Ortalamaları Özellikler İlk 50 metnin değerlendirilmesinde elde edilen korelasyon ortalamaları (Pearson) 1.1. Biçim,6244, Yazım ve Noktalama,7029, Sözcükler,6391, Cümleler,5098, Paragraflar,6867, Anlatım,4288, Başlık,6663, Serim,5394, Düğüm,5681, Çözüm,5330,7986 Son 50 metnin değerlendirilmesinde elde edilen korrelasyon ortalamaları (Pearson) Tablo 2 de görüldüğü üzere değerlendirmeciler arası uyum ortalamaları incelendiğinde, ilk elli metnin puanlanmasına göre değerlendirmeciler

17 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama arası uyum az iken son elli metnin puanlanmasında uyumun arttığı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle puanlama sürecinde değerlendirmecilerin puanlama yönergesinde yer alan tanımlamalara ve bunlara göre puan verme sürecinde ilk metinlere göre son metinlerde daha uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. Bunun sebebi olarak katılımcıların yönergeye ve değerlendirmeye alışmaları gösterilebilir. Tablo 1 incelendiğinde ikinci ve üçüncü değerlendirmeci arasında diğerlerine göre daha az uyum olduğu görülmektedir. İkinci değerlendirmeciyle yapılan görüşmede -değerlendirmecinin- metin değerlendirmeleri arasında uzun aralıklar verdiğini belirtmiştir. Bazen metnin konusundan etkilendiğini ve zaman zaman yüksek puanlar verdiğini vurgulayan uzman, bazen de metnin bir bölümünden olumlu veya olumsuz etkilenerek puanlama yaptığını söylemiştir. Yapılan görüşme sonunda ikinci değerlendirmecinin istemeyerek de olsa puanlama yönergesine uymadığı, metinlerin niteliklerinden etkilendiği ve bazen de bütüncül değerlendirmeler yaptığı anlaşılmaktadır. Uzmanın puanlama cetvelinde özelliklere yüksek puanlar verdiğini eklemekte yarar vardır. Üçüncü değerlendirmecinin özellikle dış yapı ile dil ve anlatım özelliklerine düşük puanlar verdiği; düzenleme özelliklerine yüksek puanlar verdiği belirlenmiştir. Yapılan görüşmede bunun sebebi sorulduğunda uzman, metinlerin dış yapı ve dil özelliklerini yeterli görmediğini; ancak konularını ilginç bulduğunu belirtmiştir (Bu değerlendirmeci daha önce başka bir çalışmada buna benzer bir değerlendirme sürecine katılmıştır.). Üçüncü ve dördüncü değerlendirmeci genellikle kız öğrencilerin yazdığı yazıların konusundan (doğum günü kutlamaları, yıl sonu piknikleri ve eğlenceleri, ölüm vs. konular) etkilenerek özellikle düzenleme özelliklerine diğer değerlendirmecilere göre yüksek puanlar vermiştir. İki değerlendirmeci de bayandır ve kız öğrencilerin yazdığı duygusal metinlerden etkilendikleri anlaşılmaktadır. Dördüncü değerlendirmeci, puanlama sürecinde verdiği notlara baktığında sözcük ve cümle özelliklerine birbirleriyle doğru orantılı şekilde puanlama yapmış olduğunu fark ettiğini belirtmiştir. Beşinci değerlendirmecinin de buna benzer puanlama yöntemi kullandığı tespit edilmiştir. Türkçe öğretmeni olan beşinci ve altıncı değerlendirmeci özellikle yazım ve noktalama özelliklerine düşük puanlar vermiştir. Beşinci değerlendirmeci puanlamalarının çoğunda diğerleriyle orta dereceli bir uyum ilişkisinin olduğu gözlenmiştir.

18 102 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Birinci ve altıncı değerlendirmeci puanlama yönergesinin hazırlanmasında verilerin toplanmasında birlikte hareket ettikleri ve 200 metinden önce de birlikte değerlendirme yaptıkları için yönergeye diğerlerine göre daha alışmıştır. Bu sebeple birçok özelliğin puanlamasında ikisi arasında uyumun yüksek olması doğal karşılanabilir. Değerlendirmecilerin puanlamalarında metin uzunluklarının önemli olduğu söylenebilir; çünkü kısa metinlere değerlendirmeciler genellikle düşük puanlar vermişlerdir. Ancak bu her uzun metne yüksek puan verildiği anlamına gelmemektedir. Tartışma Metin yapıları ve kompozisyon kavramının bütünü dikkate alındığında ve çözümleyici puanlama yönergesi incelendiğinde yazım ve noktalama, sözcükler, cümleler, paragraflar, anlatım, düğüm özelliklerinin biçim, başlık, serim ve çözüm özelliklerine göre daha kapsamlı veya çok boyutlu olduğu, bu özellikleri ayrıştırmanın ve değerlendirmenin çok dikkat edilerek yapılması gerektiği görülür. Çünkü bu özellikler metnin bütününe yayılmıştır. Oysa biçim, başlık, serim ve çözüm bölümlerinin kuramsal olarak yerleri bellidir ve değerlendirme yapmanın diğer özelliklere göre daha kolay olduğu söylenebilir. Çözümleyici puanlama yönergesine göre yapılan değerlendirmelerde sosyal bilimler araştırmaları açısından değerlendirmeciler arasında yeterli seviyede uyum bulunmuştur. Çözümleyici puanlama yönergesine göre yapılan altı katılımcının yer aldığı değerlendirmede, cümleler, anlatım ve çözüm özelliklerinde değerlendirmeciler arası uyum, diğer özelliklere göre daha düşüktür. Bunun en önemli sebebi yönergeye rağmen anlatım ve çözüm özelliklerinin nitelikle ilgili olması ve kişiden kişiye değişmesi gösterilebilir. Çözümleyici puanlama yönergesinde yer alan anlatım (özetle; olayı sırasıyla anlatma, duygu, düşünce ve yorum yapma ve bakış açısı ortaya koyma, olayları metin türüne ve anlatım biçimine uygun biçimde anlatma) ve çözüm özelliklerinin (özetle; olayı sırasıyla anlatma, gerekli ayrıntıya ve diyaloglara yer verme, betimlemeler, açıklamalar yapma) içeriği ile ilgili tanımlama düzeyleri daha da ayrıştırılarak yeniden düzenlense de bu özelliği oluşturan tanımlamaların kişisellikten kurtarılması yazılı anlatımın yapısı gereği zor görünmektedir. Cümle özellikleri ise hata saymaya dayandırılırsa değerlendirmeciler arası uyumun artacağı düşünülebilir.

19 BEYRELİ, ARI / Yazma Performansını Değerlendirmede Çözümleyici Puanlama Değerlendirme sürecinde az da olsa değerlendirmeciler, farklı sebeplerle (zaman, odaklanamama, metin yazarının anlatımı, konunun çekiciliği, metinler arası farklılıklar) puanlama yönergesinden farklı özelliklere puanlar vermişlerdir. Bunda metin sayısının fazlalığı ve iki farklı sınıfa ait olması önemli bir rol oynayabilir. Değerlendirmecilerin kız öğrencilere ait metinlere daha yüksek puanlar verdiği görülmüştür. Bunda kız öğrencilerin yazdığı metinlerin daha nitelikli (özellikle kâğıt düzeni, sunum, anlatım açısından) olmasının etkisi düşünülebilir. Çözümleyici puanlama yönergesinde yer alan ölçütlere ait bazı tanımlamalar bütüncül özellikler göstermektedir. Bu durum hem -öncelikli olarak- yazılı anlatımla hem de puanlama yönergesiyle ilgilidir; çünkü çözümleyici puanlama yönergesini oluşturan kimi ögeler bütüncül özellik taşıyabilir. (Babin ve Harrison, 1999, s. 118). Değerlendirmeye katılan değerlendirmeci sayısı, değerlendirilen metin sayısı, yazılı anlatımın ve nitel çözümlemenin yapısı dikkate alındığında on özelliğin ve çözümleyici puanlama yönergesine göre yapılan değerlendirmede katılımcılar arası uyumun yeterli olduğu görülmektedir. Yazılı anlatımı değerlendirmede çözümleyici puanlama yönergesi kullanıldığı takdirde, özellikle öğretim yılı başında öğrencilerin yazmadaki eksikleri tespit edilerek öğretimin planlaması, öğretmenin muhtemel eksikliklere göre hareket etmesi ve uygun bir strateji belirlemesi sağlanabilir. Okullarda çözümleyici puanlama yönergesi hazırlama ilkelerine göre geliştirilen puanlama yönergeleri uygulanmalıdır. Türkçe ve sınıf öğretmenleri zümreleri kendi aralarında puanlamalar yaparak değerlendirme aracının uygulanabilirliğini sınamalıdır. Öğretmen kılavuz kitaplarında yazılı anlatımı değerlendirmede daha çok bütüncül puanlama yönergeleri yer almaktadır. Bunlarla birlikte çözümleyici yönergelere de mutlaka yer verilmelidir. Bu çalışmada kullanılan, öyküleyici metinlerin değerlendirilmesi amacıyla, hazırlanan çözümleyici puanlama yönergesindeki düzenleme özellikleri (giriş, gelişme, sonuç) değiştirilerek diğer metinler de (örneğin bilgilendirici metinler) değerlendirmeye alınabilir.

20 104 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam prepared by the Preparatory School. The students

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM TDEU The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam (IPEX) prepared by the Preparatory School Test

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların İletişim Becerilerinin Ölçülmesinde Analitik ve Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarlarının Karşılaştırılması

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların İletişim Becerilerinin Ölçülmesinde Analitik ve Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarlarının Karşılaştırılması Eylül 2016 Cilt:24 No:5 Kastamonu Eğitim Dergisi 2625-2632 Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların İletişim Becerilerinin Ölçülmesinde Analitik ve Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarlarının Karşılaştırılması The

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ

ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ ÖÖY II Yrd.Doç.Dr.M.Betül YILMAZ Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb. ortaya koyarken gösterilen başarı 2 Nasıl ölçmeli??? Çoktan seçmeli sorular? Açık uçlu sorular???? Ne zaman lazım? Sınıf içi uygulamalar

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi Nedir? Performans görevi; belirli bir kapsamdaki bilgilerin gerçek yaşamla ilişkili sınırlandırılmış görevler ile yoklanmasıdır. Performans Görevi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 203-213 YABANCILARA

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları Erhan DURUKAN * Özet Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR.

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. ELİNİZDEKİ KLAVUZDA ÖRNEK OLARAK ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BELİRTİLMİŞTİR. ALL STUDENT WHO WILL APPLY

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı