Microsoft Excel Uygulaması 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft Excel Uygulaması 1"

Transkript

1 Microsoft Excel Uygulaması 1 Microsoft Excel 2010, Microsoft Office paketinde yer alan ve gerek veri depolama ve organizasyonu gerekse çözümleme ve görselleştirme gibi faaliyetleri kolayca gerçekleştirebildiğimiz bir uygulama yazılımıdır. MS Excel 2010 ile üretilen dosyalar çalışma kitabı olarak adlandırılmakta ve.xlsx uzantısına (Örn. deneme.xlsx) sahip olmaktadır. Bilindiği gibi, geleneksel (2007 öncesi versiyonlarda) MS Excel dosya uzantısı.xls şeklindedir. Bu farklılık,.xlsx uzantılı dosyaların 2007 öncesi MS Excel versiyonlarında görüntülenebilmesi ve düzenlenebilmesi için dönüştürülmesini zorunlu kılmaktadır. Bir MS Excel 2010 çalışma kitabı her biri satır ve sütundan oluşmak üzere birden çok çalışma sayfasına sahiptir. Çalışma sayfalarının sayısı azaltılabilir ya da arttırılabilir. Ancak her bir sayfadaki satır ve sütun sayısı sabittir. MS Excel penceresi, diğer ofis yazılımları ile büyük benzerlikler içerir. Üst kısımda menüler ve bu menülere ait kısa yol tuşları, alt kısımda ise çalışma sayfası yer alır. Bu iki kısım arasında ise sadece MS Excel e özgü işlev çubuğu bulunur. Bir çalışma sayfasını oluşturan birimlere hücre adı verilir ve her bir hücre adresi bulunduğu satır ve sütun etiketleri ile (Örn. D sütununda ve 19 uncu satırda yer alan hücrenin adresi D19) tanımlanır. Seçili hücrenin adresi işlev çubuğunun sol bölümünde görüntülenir. Aynı bölüme bir hücre adresi girilerek onaylanırsa (Enter ) girilen hücre seçili hücre haline getirilmiş olur. 1

2 Çalışma sayfasında hücreleri birbirinden ayırmak için kullanılan kılavuz çizgileri ile satır ve sütun etiketleri ekran görüntüsünde yer almasına rağmen sayfanın baskısında standart olarak yer almaz. Bir satırın yüksekliği satır boyunca, bir sütunun genişliği ise sütun boyunca aynıdır ancak sabit değildir. Satır yüksekliğini ya da sütun genişliğini değiştirmek için satır ya da sütun etiketlerini birbirinden ayıran çizgileri fare kullanarak yakalamak ve sağa/sola ya da yukarı/aşağı hareket ettirmek yeterlidir. Aynı çizgileri iki kez tıklayarak en uygun yükseklik ya da genişlik ayarlanabilir. Seçme İşlemi: Seçili hücre, komutların uygulanacağı yerdir. Birden çok hücre seçilerek istenen komut tüm bu hücrelerde aynı anda uygulanabilir. Birden çok hücre seçmek istendiğinde SHIFT tuşu kullanılarak belirli bir aralıktaki birbirine komşu tüm hücreleri seçmek ya da CTRL tuşu kullanılarak birbirine komşuluğu bulunmayan bağımsız hücreleri seçmek mümkündür. Satır ya da sütun etiketleri fare kullanarak tıklandığında ilgili satır ya da sütunun tamamı seçilebilir. Bir çalışma sayfasının tamamını seçmek için ise satır ve sütun etiketlerinin kesiştiği boşluk (sol üst köşe) fare ile tıklanmalıdır. Seçme işleminde SHIFT ve CTRL tuşlarının kullanımı satır/sütun/sayfa seçimi için de geçerlidir. Sayfa İçerisinde Gezinme: Sayfa içerisinde klavyedeki yön tuşları, Home/End tuşları, Pageup/PageDown tuşları kullanılarak ya da sayfa kenarlarındaki kaydırma çubukları yardımı ile gezinmek mümkündür. Ayrıca CTRL tuşu ile birlikte yön tuşlarını kullanarak boş bir sayfada ya da bir tablo üzerinde ilgili yöndeki son hücreye sıçrama yapılabilmektedir. Veri Girişi: Bir MS Excel hücresine veri girişi yapmak için ilgili hücreyi seçmek yeterlidir. Veri girişi yapılarak onaylandığında ( ) işlem tamamlanmış olur. MS Excel hücrelerine sayısal, metinsel ve alfa-sayısal verilerin yanı sıra hücre başvurusu şeklinde veri girişi yapmak mümkündür. Başlıca veri türü sayısal verilerdir. Sayısal veri girilirken ondalık basamaklar virgülle (Türkçe MS Excel için) ayrılmalıdır. MS Excel, bir hücreye sayısal veri girildiğinde değeri otomatik olarak algılar ve hücre içerisinde sağa hizalanmış olarak konumlandırır. Bir diğer yaygın veri türü metinsel verilerdir. Metinsel veriler MS Excel tarafından oldukları gibi kabul edilirler ancak bazı özel ifadeler (Örn. ay, gün) dışında tanımlanamazlar. MS Excel, sayısal veri olarak algılamadığı bu tipte verileri hücre içerisinde sola hizalanmış olarak konumlandırır. Bir diğer veri türü ise alfa-sayısal verilerdir. Alfa-sayısal veriler tamamı ya da bir kısmı rakamlardan oluşsa bile sayısal değeri anlamlı olmayan (Örn. ürün kodu, kimlik numarası, tarih) türdeki verilerdir. Bu tipte verilerin bir kısmı sayı bir kısmı metin olarak algılanabilmektedir. Son olarak, bir hücrenin değeri hücre başvurusu da olabilmektedir. Genel hücre başvurusu biçimi, = işareti ile başlar ve başvuru yapılacak olan hücrenin adresi (Örn. =C13) ile tamamlanır. Bu veri türü MS Excel e önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Hücre başvurusu, bir hücrenin değerini bir başka hücrenin değerine ya da birden çok başka hücrenin değerlerine bağlı olarak belirleme imkanı sağlar. Böylece, veri girişi yapılan hücrede başvuru yapılan hücrenin değeri 2

3 görüntülenir. MS Excel hücre başvuruları dinamiktir. Yani başvuru yapılan değer değiştiğinde ilgili hücrenin değeri de değişir. Bir hücrenin gerçek içeriğini işlev çubuğunun sağ bölümünde görmek mümkündür. Daha önce veri girişi yapılmış bir hücrenin içeriğini düzenlemek için kullanılabilecek üç yöntem vardır. Bunlar, ilgili hücreyi fare ile çift tıklamak, ilgili hücreyi seçerek klavyedeki F2 tuşunu kullanmak veya ilgili hücreyi seçerek düzenlemeyi formül çubuğunda yapmaktır. Bir hücre içerisinde birden çok satır kullanılmak istenirse yeni satır oluşturmak için klavyede Alt tuşu ile birlikte Enter (Alt+ ) kullanılır. Hücre Biçimlendirme: Bir hücre, içeriği sabit kalmak üzere çeşitli biçimlerde görüntülenebilir. Hücre biçimlendirmesi işlemi için Giriş menüsü altında yer alan kısa yol simgeleri kullanılabileceği gibi tüm hücre biçimlendirmesi seçeneklerine erişmek için seçili bölümde farenin sağ tıklanması ile açılan menüden hücreleri biçimlendir komutu kullanılabilir. Hücre biçimlendirme ekranı sırasıyla sayı, hizalama, yazı tipi, kenarlık, dolgu ve koruma başlıklı altı sekmeden oluşur. Sayı sekmesinde yer alan alt kategorilerle hücre içeriğinin görünümü biçimlendirilir. Genel kategorisi hücre içeriğinin MS Excel tarafından algılandığı şekliyle görüntülenmesini sağlar. Sayı kategorisinde ondalık basamak sayısı, binlik ayraç, negatif sayıların kırmızı renkte gösterimi gibi seçenekler bulunur. Diğer kategorileri kullanarak hücre değerinin para birimi, kesir, yüzdelik oran, tarih v.b. biçimlerde görüntülenmesi sağlanır. İsteğe uyarlanmış kategorisi hücre içeriğinin biçimini kullanıcının dilediği şekilde yapmasına izin verir. Örn. İsteğe uyarlanmış kategorisine beş adet sıfır (00000) girildiğinde ilgili hücreye beşten az basamaklı bir sayı girilse 3

4 bile görünüm beş basamaklı olur ve kullanılmayan basamakların yerinde sıfır (00214 gibi) görüntülenir. MS Excel, bir hücreye aralarında (.), (/), (-) işaretleri kullanılan sayılar girildiğinde ilgili değeri tarih olarak algılar. İçeriği bir tarih değeri olan hücreleri sayı olarak biçimlendirdiğimizde ise ilgili tarihe karşılık gelen bir sayı değeri atanır. Bu atamada, tarihi başlangıç değeri olarak kabul edilir ve karşılığı sayı değeri 1 olarak gerçekleşir. Dolayısıyla, bir tarih değeri sayı olarak biçimlendirildiğinde oluşan değer başlangıç tarihinden o tarihe kadar geçen gün sayısına (Örn sayısının karşılığı olan tarih değeri ) karşılık gelir. Tarihlerin sayıya dönüştürülebilmesi tarih değerleri ile de hesaplama yapılmasına olanak sağlar. Hizalama sekmesinde, hücre değerinin yatay, dikey ve belirli bir açı ile hizalanmasının dışında hücre birleştirme seçeneği de yer alır. MS Excel çalışma sayfası aynı satır ya da sütundaki hücrelerin birbirinden farklı genişlik ve yükseklikte olmasına izin vermediğinden standardın dışına çıkmak birden çok hücrenin birleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Yazı tipi sekmesi, yazı tipi, boyutu, stili, rengi gibi biçimlendirmelere ek olarak değerlerin alt/üst simge şeklinde görüntülenmesine ilişkin seçenekleri barındırır. Kenarlık ve Dolgu sekmeleri, seçili bölüme çerçeve ve iç çizgileri eklemek ve biçimlendirmek ya da ilgili bölümün bir renk ya da desen ile doldurulmasına olanak sağlar. Koruma sekmesinde, hücrelerin değişikliğe ve hücre içeriğinin görüntülenmeye karşı korunması için kilitli ve gizli seçenekleri yer alır. Bu seçenekler, sayfa koruması aktif hale getirilmedikçe bir anlam ifade etmez. 4

5 Genel olarak, hücre biçimlendirmesi seçenekleri sayesinde görünümü çok farklı şekillerde değiştirmek mümkün olsa da hücre içeriği asla değişmez. Koşullu Biçimlendirme: İlginç, sıra dışı veya özel önem verilen değerlerin dikkat çekmesi için koşullu biçimlendirme kullanılabilir. Koşullu biçimlendirmede, belirli bir değere eşit, o değerden küçük/büyük, belirli bir aralıkta, ortalamanın altında/üstünde gibi kriterlere uygun olan ve olmayan hücrelerin farklı şekillerde biçimlendirilmesi sağlanır. Biçimlendirme öncesi biçimlendirmeye konu olan tüm hücreler seçilmiş olmalıdır. Hücre/Tablo Biçimlendirmesi: Bir hücre ya da hücre aralığının biçimlendirilmesinde zaman kazanmak açısından önceden belirlenmiş hücre ya da tablo biçimleri kullanılabileceği gibi kullanıcı tarafından yeni stiller geliştirilmesi ve sonradan kullanılmak üzere saklanması sağlanabilir. Ekleme ve Silme: Bir çalışma sayfasına hücre/satır/sütun eklemek istendiğinde diğer hücreler/satırlar/sütunlar sağa ya da aşağı, silmek istendiğinde ise sola ya da yukarı kaydırılır. Klavyede yer alan delete tuşu ise temizleme işlevini yürütür ve temizlenecek hücre yerini korumakla birlikte sadece hücre içeriği temizlenir. Satır/Sütun Gizleme ve Gösterme: İstenildiğinde çalışma sayfasının basitleştirilmesi amacıyla bir veya birden çok satır/sütun sayfadaki varlıklarını sürdürmekle birlikte gizlenebilir. Gizlenmiş hücrelere yapılan başvurularda herhangi bir sorun oluşmaz. Ancak gizleme işlemi bir satırın/sütunun tamamı için geçerlidir ve ilgili satırdaki/sütundaki hücrelerin bir kısmını görüntüleyip bir kısmını gizlemek mümkün değildir. Gizleme işlemi için ilgili satır/sütun etiketi fare ile sağ tıklanır ve açılan menüden gizle komutu seçilir. Gizli bir satırı/sütunu görüntülemek için ise iki yanındaki komşu satırları/sütunları seçerek farenin sağ tıklanması ve açılan menüden göster komutunun seçilmesi yeterlidir. 5

Microsoft Excel Ders Notları

Microsoft Excel Ders Notları Microsoft Excel Ders Notları Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri karşılaştırıp

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ

MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ MICROSOFT EXCEL XP MİCROSOFT EXCEL E GİRİŞ - Excel XP ile tablolar hazırlayabilir, hazır formülleri kullanarak hesaplar yapabilir, tablo içerisinde bulunan verileri grafiklere dönüştürebilirsiniz. - Excel

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? Aritmetiksel işlemler ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ MICROSOFT EXCEL GIRIŞ Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BĠL 101 - Bilişim Teknolojileri. Excel 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BĠL 101 - Bilişim Teknolojileri. Excel 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BĠL 101 - Bilişim Teknolojileri Excel 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Ribbon Menüler Ribbon Menüler Çalışma sayfamızı açtığımız zaman üst taraftaki otomatik olarak gelen menüler Ribbon menüler olarak

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT EXCEL 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 2103571 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Verilerle hazırlanan tabloların grafiklere dönüştürülmesi grafik sihirbazı ile kolayca sağlanır.

Verilerle hazırlanan tabloların grafiklere dönüştürülmesi grafik sihirbazı ile kolayca sağlanır. Microsoft Excel Microsoft Excel Windows altında çalışan bir elektronik tablolama programıdır. Bu elektronik tablo, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle amaca uygun olarak matematiksel işlemler içeren

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

BİLTEK AKADEMİ EXCELL DERS NOTLARI MĠCROSOFT EXCEL

BİLTEK AKADEMİ EXCELL DERS NOTLARI MĠCROSOFT EXCEL MİCROSOFT EXCEL 1 MĠCROSOFT EXCEL Excel, Microsoft firması tarafından yazılmıģ bir uygulama programıdır. Excel elektronik Hesaplama, Tablolama, ve grafik programıdır. Excel de çalıģılan dosyalara Kitap

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 8. HAFTA EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu MICROSOFT EXCEL A - MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

Resimden de görüldüğü gibi Microsoft Excel ara yüzü, kullanıcı dostu olup tüm bileşenlerini panele koymuş, hızlı bir erişim sağlamaktadır.

Resimden de görüldüğü gibi Microsoft Excel ara yüzü, kullanıcı dostu olup tüm bileşenlerini panele koymuş, hızlı bir erişim sağlamaktadır. 1. MİCROSOFT EXCEL Microsoft excel, çok fonksiyonlu gelişmiş bir hesap programıdır. Bu programda hızlı ve kolayca tablolar hazırlayabilir, basit ve karmaşık hesaplar yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar muhasebe

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

BILG101 Bilgisayara Giriş

BILG101 Bilgisayara Giriş BILG101 Bilgisayara Giriş Ünite 6: Kelime İşlemciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Giriş Bu ünitede, Bilgisayar ortamında

Detaylı

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr

Detaylı