İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı"

Transkript

1 İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

2

3 GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek şekilde gerçeğe dönüştürülebileceği bir dünyaya inanır. Biz, yapı malzemelerinde lider üretici olarak, eğimli çatılar konusunda çatı, baca, havalandırma ve konut enerji sistemlerini de içeren- dünya çapında çözüm yelpazesi sunuyoruz. Çatıya entegre solar enerji sistemleri gibi alanında öncü, sürdürülebilir bina yeniliklerini sürekli olarak geliştiriyoruz. Sorumlu girişimci tavrımız, vizyonumuzun sürekliliği için vazgeçilmezdir. Yasalara uyum, karşılıklı saygı, dürüstlük ve güvenilirlik hem kendi işlerimizde, hem de rakiplerimizle olan ilişkilerimizde bize rehberlik eden değerlerdir. Bu değerler, Monier in kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası ve sürdürülebilir başarısının ve dünya çapındaki olağanüstü itibarının temelini oluşturmaktadır. Bu İş Ahlakı Kuralları, yasalara uyumumuz ve etik iş ilkelerimiz konusunda kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak farkındalık sağlar ve dünyadaki tüm Monier çalışanları, yöneticileri ve görevlilerine uygulanır ve çalışmamızın temeli olan genel kuralları oluşturur. İş Ahlakı Kuralları na uyum, Monier Grubu Yönetimi için önemli bir konudur ve bu kurallarla ilgili konularda Monier Yönetimi her an görüşmeye açıktır. Burada ismi belirtilen bizler, bu ilkeleri, destekliyor ve bütün grubu kapsayan Uyum Yönetim Sistemi mizin yardımlarıyla etkin bir şekilde geliştiriyoruz. Tüm yöneticilerden İş Ahlakı Kuralları nın içeriği konusunda iletişimde bulunmalarını ve İş Ahlakı Kuralları nda belirtilen değerlere örnek oluşturarak liderlik etmelerini bekliyoruz. Ayrıca, tüm yönetici ve çalışanlarımızdan İş Ahlakı Kuralları na bağlı kalmalarını ve günlük işlerinde uygulamalarını istiyoruz. İş Ahlakı Kuralları na uygun olmayan her davranış yakından incelenecek ve tespit edilen İş Ahlakı Kuralları na uygun olmayan davranışlar, kanuni ve/veya disiplin cezalarıyla cezalandırılacaklardır. Bu revize edilmiş İş Ahlakı Kuralları, Eylül 2007 versiyonunun yerini almış olup, önceki versiyon geçersiz duruma gelmiştir. Pepyn Dinandt Group CEO Dr Jürgen Koch Group CFO Dr Gerrit Sames Group CTPO 3

4 MONIER İŞ AHLAKI KURALLARININ ÖZETİ Yasal ve etik standartlara uyum Her zaman, yürürlükte olan yasalara ve düzenlemelere bağlıyız ve çalışmalarımızı şirket ilke ve talimatlarına uygun olarak yürütürüz. Bütünlük içinde, dürüst ve saygılı bir şekilde çalışırız. İş ortakları ve üçüncü şahıslarla ilişkiler Yürürlükteki anti-tekel ve rekabet yasalarına bağlıyız; adil ve açık rekabet ilkelerini takip ederiz. Rüşvet ve her türlü yolsuzluktan kaçınırız. Hiçbir rüşvet veya yasadışı menfaati talep ve kabul etmeyiz. Çıkar çatışmasından kaçınma Daima yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler temelinde Monier çıkarları için çalışır ve çıkar çatışmasından kaçınırız. 4. İş sağlığı ve güvenliği İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem atfederiz Bilgi güvenliği ve şirket varlıkları Finansal raporlamamızın ve muhasebemizin doğruluğunu taahhüt ederiz. Monier varlıklarını korur ve iç bilgileri gizli tutarız. Kapsam, uygulama ve ihlaller İş ahlakı kurallarına bağlıyız ve düzenlemelerine uyum sağlar ve koruruz. Bu İş Ahlakı Kuralları nı dünya çapında uygular ve ilkelerine sürekli bağlılığı sağlarız. 4

5 İŞ AHLAKI KURALLARI Yasalara uyum, dürüstlük ve saygı, Monier in kurumsal kültürünün temel taşlarıdır. Bu İş Ahlakı Kuralları, çalışmalarımızda izleyeceğimiz kılavuz ilkeleri ortaya koyar. Bunlar iş ortaklarımızla, kamu otoriteleriyle ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde ve de şirket içi çalışmalarımızda bağlayıcı ilkelerdir. Yasalara uygun ve dürüst davranmak, şirketimizin itibarını korumak ve daima şirket çıkarlarının önde tutulması günlük çalışmalarımızdaki temel ilkelerimizdir. 1. YASALARA VE ETİK STANDARTLARA UYUM 1.1 YASALARA UYUM Her zaman, yürürlükte olan yasalara ve düzenlemelere bağlıyız ve çalışmalarımızı şirket ilke ve talimatlarına uygun olarak yürütürüz. Şirket talimatlarımızın temelini oluşturan yasalara ve yönetmeliklere uymak, bizim için temel ilkedir. Yasalara aykırı davranışlar şirketimiz için büyük zararlara sebep olabilir. Tüm çalışanlar, yürürlükteki kanunları ve şirket talimatlarını gözetmek ve bunlara uymakla yükümlüdür. 1.2 SAYGI, BÜTÜNLÜK VE GÜVENİLİRLİK Bütünlük içinde, dürüst ve saygılı bir şekilde çalışırız. Grubumuz bünyesinde çalışanların ve kültürlerin çeşitliliği bizim için çok değerlidir. Farklı inançlara, değerlere, ulusal veya kültürel özelliklere saygılıyız ve bireylerin onuruna ve kişisel haklarına saygı duyuyoruz. Ayrımcılığa ve her türlü tacize karşıyız. Çalışanlarımızdan, tüm iş arkadaşlarına, iş ortaklarına ve diğer paydaşlara karşı adil, saygılı ve dürüst olmasını bekleriz. 2. İŞ ORTAKLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLER 2.1 ANTİ-TEKEL VE REKABET KANUNU Yürürlükteki anti-tekel ve rekabet yasalarına bağlıyız; adil ve açık rekabet ilkelerini takip ederiz. Pazarlarımızın büyümesi ve yeni müşteriler kazanmak için şirketimizin performans ve başarılarını temel alarak rekabet etmekteyiz. Adil ve açık rekabet ilkelerini takip eder, rakiplerimizle anlaşmaz ve fiyatlar, şartlar ve koşullar veya piyasalara ait bilgiler gibi hassas ticari bilgileri paylaşmayız. Ayrıca tedarikçiler, müşteriler veya hizmet sağlayıcılarla ilgili iş ve işlemlerimizde rekabet yasalarını gözetiriz. Anti-rekabetçi uygulamalar, sürdürülebilir değildir ve kendi rekabetçiliğimizi zedeler. Üstelik, çok ciddi yaptırımlara sebep olur ve şirket başarımızı riske sokar. Bu yüzden her hangi bir ülkedeki uygulanabilir anti-tekel ve rekabet kanunlarına sıkı bir şekilde bağlıyız. 2.2 RÜŞVET VE YOLSUZLUK Rüşvetten ve her türlü yolsuzluktan kaçınırız. Monier, iş ortaklarıyla, kamu otoriteleriyle ve diğer paydaşlarıyla etik, verimlilik ve güvene dayalı bir ilişki kurar. Kanunsuz ödemeler veya haksız kazançlar böyle bir ilişkinin temeli olamaz. Çalışanlarımız, Monier lehine bir karar elde etmek için devlet memurlarına, kamu görevlilerine, 5

6 iş ortaklarına veya şahıslara rüşvet veremez veya herhangi bir menfaat sağlayamaz. Haksız kazanç; aşırı değerli hediyeler, özel eğlence masraflarının ödenmesi ve yakın akrabalara sağlanan menfaatler gibi, karşı taraf için değerli olabilecek her şey olabilir. Tüm hediyeler ve kazançlar yürürlükteki kanunlara ve şirket talimatlarına uygun olmak zorundadır. Ayrıca, Monier iş ortaklarıyla, taşeronlarla veya aracılarla ilgili olası uygunsuz ödeme durumuna düşmemek açısından, bu konuda sorumlu çalışanlar, tüm komisyon ve ödemelerin verilen hizmete göre makul ölçüde olmasına azami dikkat göstermek zorundadır. 2.3 RÜŞVET ALMA, TALEP VE FAYDA KABULU Hiçbir rüşvet veya yasadışı menfaati talep ve kabul etmeyiz. Hiçbir çalışan, şirketteki pozisyonunu kullanarak kendisi için, yakınları için veya yakın ilişkide bulunduğu kişiler için başka türlü elde edemeyeceği kişisel menfaatleri talep ve kabul edemez veya bunlarla ilgili söz alamaz. Nadiren sembolik değeri olan hediyeler veya davetler, yürürlükteki kanunlara ve o ülkede genel kabul gören adetlere uygunsa ve gerekliliği ve kapsamı makulse kabul edilebilir. Bu çeşit hediyeler veya davetler hiçbir şekilde bağımlılık veya zorunluluk ilişkisi ile sonuçlanamaz. 3. ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA Daima yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler temelinde Monier çıkarları için çalışır ve çıkar çatışmasından kaçınırız. Monier, çalışanlarından Monier çıkarlarına uymayan eylem veya davranışlardan kaçınmalarını bekler. Rakipler, müşteriler veya tedarikçilerin şirketleriyle çeşitli faaliyetler veya bu şirketlerle finansal ortaklık bu şirketler borsaya kote ise, bu şirketlerin hisse senetlerine minör (düşük) düzeyde sahip olma haricinde- ancak özel durum iş sözleşmeleri veya Monier in açık yazılı onayı ile mümkündür. Belirli iş ortaklarını, özel kişisel menfaatlerden dolayı kayırmak yasaktır. 4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem atfederiz. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği Monier in önceliğidir. Tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak bizim için önemlidir. Bu amaca ulaşmak için hepimiz aktif olarak katkıda bulunacak ve bize düşen görevleri geçerli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumlu olarak yerine getireceğiz. 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ŞİRKET VARLIKLARI 5.1 FİNANSAL RAPORLAR VE MUHASEBE Finansal raporlamamızın ve muhasebemizin doğruluğunu taahhüt ederiz. Finansal raporlamanın ve muhasebenin kalitesi, Grubun uygun yönetilmesi için son derece önemlidir. Tüm defterler, kayıtlar ve finansal raporlar bütün işlemleri doğru bir şekilde yansıtmalı ve yasal mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olmalıdır. Çalışanlar, dürüst ve doğru bir şekilde çalışmak ve yürürlükteki kanunlara ve şirket talimatlarına uymak zorundadır. 6

7 5.2 ŞİRKET VARLIKLARININ VE İÇ BİLGİLERİN KORUNMASI Monier varlıklarını korur ve şirketiçi bilgileri gizli tutarız. Monier varlıkları ve kaynakları uygun bir şekilde kullanılmalı ve korunmalıdır. Bunun içine iş sırları, patentler, ticari markalar dahil olduğu gibi makinalar, ekipmanlar, varlıklar ve fonlar da dahildir. Bu varlıklar ve kaynaklar ancak tasarlandıkları iş amacına ve yürürlükteki kurallar ve düzenlemelere uygun olarak kullanılabilir. İş dışında bu tip varlıklar ve kaynaklar, ancak Monier in açıkça izin verdiği kapsam dahilinde kullanılabilir. Şirketin iç işlerini, dokümanlarını ve bilgilerini özenle korur ve bu çeşit bilgileri üçüncü şahıslardan gizli tutarız. İç bilgilere, herhangi bir sınırlama olmadan, stratejik, finansal, teknik veya iş bilgileri dahildir. Çalışanlar bu çeşit bilgileri şahsi çıkarları için veya yakınlarının ve arkadaşlarının çıkarları için suistimal edemez. 6. KAPSAM, UYGULAMA VE İHLALLER 6.1 İŞ AHLAKI KURALLARINA BAĞLILIK VE İHLALLER İş ahlakı kurallarına bağlıyız ve düzenlemelerine uyum sağlar ve koruruz. Tüm çalışanlar, yürürlükteki kanunlara, bu İş Ahlakı Kuralları na ve şirket talimatlarına kendi sorumluluk çerçeveleri içinde uymakla yükümlüdür. Herhangi bir şüphe durumunda, çalışanlar daima bu İş Ahlakı Kuralları nın ilkelerine uygun davranacak, ilgili gerçekleri araştıracak, iş arkadaşlarıyla, özellikle amirleriyle iletişim kuracak ve bu İş Ahlakı Kuralları ilkeleriyle hareket edecektir. Ayrıca, yol gösterici tavsiyeler, Grup Uyum Organizasyonu ndan da alınabilir. Bu İş Ahlakı Kuralları nın ihlalleri yakından incelenecek ve ihlaller, kanuni, cezai veya disiplin cezası gibi yaptırımlarla sonuçlanabilecektir. Çalışanlar, yürürlükteki kanunlara, bu İş Ahlakı Kuralları na veya şirket talimatlarına uymadıklarını düşündükleri her türlü uygulama ve hareketi ihbar edebilirler. Her konu çalışanın amirinin dikkatine sunulabilir. İhlaller, Uyum Organizasyonu na da gizli ve isimsiz olarak ihbar edilebilir. Tüm ihbarlar, ciddiye alınacak ve araştırılacaktır. Kasıtlı olarak yanlış bir iddiada bulunmak, bu İş Ahlakı Kuralları nın ihlali anlamına gelir. 6.2 KAPSAM VE UYGULAMA Bu İş Ahlakı Kuralları nı dünya çapında uygular ve ilkelerine sürekli bağlılığı sağlarız. Bu İş Ahlakı Kuralları, Monier in çoğunluk hissesinin olduğu tüm şirketlerde ve bunların organizasyonel birimlerinde yürürlükteki kanunlara uygun olarak uygulanır. 7

8 Monier Group S.à r.l., 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, B 26 01/2012

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ Çalışanlarımız İş ortaklarımız ve müşterilerimiz nezdinde profesyonel olarak yeterli, dürüst ve adaletli olarak bilinir, bu itibarımızı hassasiyetle koruruz. ETİK DAVRANIŞ

Detaylı

Bankacılık Etik İlkeleri (*)

Bankacılık Etik İlkeleri (*) I- Giriş Bankacılık Etik İlkeleri (*) Etik, bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, formları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür.

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası Avrupa Ombudsmanı Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası TR Misyon bildirisi Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği kurumları ile ilgili şikâyetlere yönelik adaletli sonuçlar arar, şeffaflığı teşvik eder ve idari

Detaylı

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I.

MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI. İş Ortaklarımıza Yönelik Değerlerimiz ve Standartlarımız MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. MSD İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İş Ortaklarımıza Yönelik "Değerlerimiz ve Standartlarımız" MSD İş Ortağı Davranış Kuralları [I. Baskı] MSD, tüm iş aktivitelerinde sürdürülebilirliği sağlamakla birlikte

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı