BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı DEST ALIKARIYA MIROVÎ dir. İngilizce yazımı DEST HUMANITARIAN RELIEF tir. Türkçe yazımı DEST İNSANİ YARDIM dır. Kısaca DEST olarak yazılır. MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Suruç tur. Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. MADDE 3: DERNEĞİN AMACI DEST in amacı, toplum ve medeniyet odaklı yeni bir kalkınma hareketi oluşturmak, sağlıklı bir gelecek için sivil toplumun gereklerini yerine getirmek, yurtiçinde ve yurtdışında yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek, Kürt ve Kürdistan toplumunun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, toplumsal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, insanlar ve ülkeler arasında köprü görevi üstlenerek onları birbirine yakınlaştırmaktır. MADDE 4: DERNEĞİN FAALİYETLERİ A) YARDIM FAALİYETLERİ: DEST; öğrenci, yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, engelli, dul, yetim, öksüzleri, sokak çocuklarını, sokakta ve yolda kalmışları, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, yurtlarından çıkarılmışları, zulümden kaçanları, mülteci, sığınmacı ve muhacirleri, afetzedeleri himaye eder ve her türlü nakdi ve ayni yardımı yapar. Yurtiçinde ve yurtdışında bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak, huzur evi, barınma evi, sığınma evi, rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, okullar, medreseler, ibadethaneler, sağlık merkezleri, kültür merkezleri ve benzeri kurumlar açar,

2 gerektiğinde açılmasına yardımcı olur, açılmış olanları işletir ya da işletilmesine yardımcı olur. Çadır ya da normal kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar, işyerleri, işletmeler ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur. Gerekli durumlarda ihtiyaç sahiplerine yemek, giyecek vb. yardım malzemeleri dağıtır ve tüm yardım kalemlerinde hizmet satın alabilir. Özellikle Kürdistan coğrafyasında ve gerektiğinde diğer alanlarda yoksulluğun ve çocuk ölümlerinin azaltılması, anne ve aile sağlığının iyileştirilmesi ve istihdamın arttırılarak kalkınmanın sağlanması için projeler hazırlar ve uygular. Çeşitli amaçlar için faaliyet gösteren kuruluşlar ile işbirliği yapar, yardım faaliyetleri ve projeler için çalışmalar yapar, danışmanlık alır ve verir, ihtiyaç sahiplerini belirler, gerektiğinde herhangi bir başvuru olmaksızın gıda, barınma, burs, kira, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır veya başka kişi, kuruluş ve sairlere organizasyon düzenletir. Gerektiğinde başka kurum ve kuruluşlara destek ve danışmanlık verir. B) SOSYAL FAALİYETLER: DEST, derneğe gelir sağlamak ya da derneğin kurum ya da değerlerinin tanıtımında bulunmak veya eğitim amaçlı olarak yemekli yemeksiz toplantılar yapar. Kermes, müzayede, müsabaka, münazara, konferans, piknik, çalıştay, tanışma kokteyli, basın toplantıları, evlendirme ve sünnet merasimleri, konser vb. etkinlikler düzenler. C) EĞİTİM FAALİYETLERİ: Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar; okul, yurt, kurs, okuma salonları, eğitim destek evleri, gençlik merkezleri, medreseler vb. yerler açar; bu tür yerlerde barınan ya da eğitim alan her kademedeki öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dahilinde bu amaçla binalar yapar, işletir veya benzer amaçlı dernek ya da vakfa işletme hakkını devreder ya da onlardan işletme hakkını devralır. Eğitim ile ilgili yerel ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, gençlik kampları, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenler. Yoksulluğun, vatansızlığın ve organizasyonsuzluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımlarla, iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar. Bu maksatla yurtiçinde ve yurtdışında meslek edindirme ve kalifiye eleman yetiştirme kursları açar, mikro kredi uygulamaları yapar. Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerinin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi ya da çeşitli kurslar aldırır. D) ENGELLİLER İÇİN FAALİYETLER DEST, engellilerin ve düşkün hale getirilmişlerin; ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesini; her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesini; toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan, özgür, üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamaya çalışır. Engelliliği oluşturan koşulların önlenmesi, tedavi edilmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapar, kamuoyunu bilgilendirir ve bilinçlendirir, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar, ortak çalışmalar düzenler, düzenlenmiş çalışma ve etkinliklere katılır, ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenler. Engellilerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler, tatil köyleri kurar veya kurulmasını destekler, modern tıbbi araç ve gereçleri satın alır, üretir veya bunları üreten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar. Engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve/veya uluslararası ilişkiler kurar, engellilerin ulusal ve/veya uluslararası üst örgütlerine üye olur, kuruluşuna katılır, ortak çalışmalar yürütür, yardım kuruluşlarıyla ortak kampanyalar, çalışmalar yapar.

3 Engellilere parasız ilaç, araç ve gereç sağlar, temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri destekler, eğitim verir, eğitim almalarına yardımcı olur, eğitimlerini sürdürmeleri için burs verir, verilmesine yardım eder. Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini destekler, bu hedefe dönük girişimlere katılır, bu tür çalışmalara ortak olur; eğitim almalarına yardımcı olur, kurslar, atölyeler açar; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olur, kurulmuşları destekler, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenler, düzenlenenlere katılır, katılımı sağlamak için çalışır. E) SAĞLIK FAALİYETLERİ İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkan dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaçları, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Yurtiçi ve yurt dışında bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler. Afetlerde görev yapacak arama kurtarma ve sağlık faaliyetleri sürdürecek ekipler kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç, madde, malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar. Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapar. F) EKOLOJİK FAALİYETLER Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur. Doğal tarım, doğal enerji ve beslenmenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur. G) İŞBİRLİKLERİ Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışında ilgili mevzuatların izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar, üniversiteler ve düşünce kuruluşları ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir. H) GELİRLER VE TANITIM FAALİYETLERİ Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler; bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler. İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir. Derneğe yapılan bağışları; her türlü nakdi, ayni bağışlar ile kurban bağışını kabul eder, kurban organizasyonları düzenler, kurbanların yurt

4 içinde ve dışında kesimini yaptırır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Fitre, zekat, kurban derisi, et, bağırsak bağışlarını kabul eder. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkul kiralar, kendine ait olanları kiraya verir; tarihi yerleri restore eder ve kiralar, buraları başkalarına kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder. Yardım toplama kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları ve stantlar koyar. Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır veya yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar. Yurt içi ve yurt dışında yol, köprü, çeşme, şehirler, kasabalar, köyler, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları, ibadethane vb. yapıları yapar; onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur; buralara dernek veya tarihi kahramanlarımızın, bilim adamlarımızın, bunlara sponsor olanların adlarını verir. Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır. İ) DERNEK MALLARI DEST e bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan veya yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, kermeslerde, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkararak satabilir. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina, tesis, arsa v.s mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, satar ya da kullanma ve işletme hakkını devreder veya işletme ve kullanım hakkını geçici olarak bedelsiz verir. J) GÖNÜLLÜLER VE KATILIM Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler, görev verir. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri oluşturur, komisyonlar kurar. Yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapar. Dernek yurt içinde ve yurt dışında, ihtiyaç duyduğu konu ve alanlarda komisyonlara görev verir ve gönüllüleri yetkilendirir. Gönüllülerin yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama, harçlık vb. masraflarını karşılayabilir. MADDE 5: DERNEĞİN KURUCULARI 1. Zeki Unutur / Elektrik Elektronik Mühendisi 2. Müslüm Baran / Avukat 3. Nusret Tavas / İşadamı 4. Yakup Caymaz / Sağlık Uzmanı 5. Ömer Sinikan / Avukat 6. Müslüm Arslan / Esnaf 7. İbrahim Halil Baran / Yazar MADDE 6: DERNEK AMBLEMİ DEST in amblemi, kanatları iki elden oluşan sarı, kırmızı ve yeşil bir güvercinden ve beyaz zemin üzerine siyah renkle yazılmış DEST yazısından oluşur.

5 İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA MADDE 7: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞARTI VE ŞEKİLLERİ, ÜYELİK TÜRLERİ A) ASLİ ÜYELİK Derneğin amacını, çalışma ilkelerini, hedeflerini, değerlerini benimseyen ve kanunen derneklere üye olmasına engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe asil üye olabilir. Üyeliğe kabul, genel merkez yönetim kurulunun 2/3 ünün kabul oyu ile gerçekleşir. Bir takvim yılında (01.01/31.12) bir önceki yıl kayıtlı üye tam sayısının % 10 unu aşan sayıda üye kaydı yapılamaz. % 10 hesabında 0,50 ve üzeri küsüratlar tama iblağ edilirken, 0,49 ve aşağı küsüratlar alta eksiltilir. Başvurular, en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır ve yazılı olarak ilgilisine bildirilir. B) GÖNÜLLÜ ÜYELİK Dernek, amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişilere yönetim kurulu kararıyla gönüllü üye unvanı verilir. Hakkında gönüllü üyelik unvanı verilmesi kararı alınıncaya kadar da bu kimselere dernekle ilgili bazı görevler verilerek yararlılık ve verimlilik yönünden değerlendirilir. Ayrıca derneğe maddi ve manevi yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Gönüllü üyeler ve onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar. MADDE 8: ÜYELİK HAKLARI a ) Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez. b ) Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. c ) Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir. d ) Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır. MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKMA Üyelikten çıkma, Merkez ve şube yönetim kurullarına verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Şubeler kendine yapılan üyelikten çıkma beyanlarını merkeze yazılı olarak bildirir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise bu zararın tazmini zorunludur. MADDE 10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA a ) Kanunlarda belirtilen nitelikleri taşımamak veya kaybetmek. b ) Dernek tüzüğü hükümlerine aykırı davranmak. c ) En az bir yıllık aidatını ödememek. d ) Hakkında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek. e ) Üyelik başvuru formunda yanlış beyanda bulunmak. f ) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına aykırı hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak. h ) Kanunlarda sayılan yüz kızartıcı suç işlemek, bu suçlardan hüküm almak. Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler, şubelerde şube yönetim kurulu, merkezde merkez yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Şubeler çıkardıkları üyeleri çıkarma sebebi ile birlikte merkeze yazılı olarak bildirir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararları kesindir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatların geri ödenmesini talep edemezler.

6 MADDE 11: ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ a) Üyenin ölümü veya gaipliği, b) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması, c) Derneğin veya şubelerinin tasfiyesi ve tasfiye işlemi tamamlanması halinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar. d) Şubeler (a) ve (b) maddelerinde belirtilen durumlarda üyeliği sona eren üyeleri merkeze yazılı olarak bildirir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI BİRİNCİ KISIM MADDE 12: MERKEZ DERNEK ORGANLARI a ) Merkez Genel Kurulu b ) Merkez Yönetim Kurulu c ) Merkez Denetim Kurulu Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak Merkez Genel Kurul ve Merkez Denetim Kurulu nun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez. İKİNCİ KISIM MADDE 13: MERKEZ GENEL KURUL VE TEŞKİLİ Dernek merkez genel kurulu, merkez genel kurul asli üyeleri ile şubelerin asli üyelerinden oluşur. Onursal ve gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur. MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI a) Olağan toplantı: Merkez Genel Kurulu üç yılda bir Mayıs ayında, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde olağan toplantısını yapar. b) Olağanüstü toplantı: Merkez yönetim veya merkez denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak merkez yönetim kurulunun belirlediği yerde toplanır. Genel kurul toplantıya merkez yönetim kurulunca çağrılır. Merkez denetim kurulunun veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. MADDE 15: ÇAĞRI USULÜ Yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak

7 üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı 3 defadan fazla geri bırakılmaz. MADDE 16: TOPLANTI YETER SAYISI Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. MADDE 17: TOPLANTI USULÜ Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak açık veya gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur. MADDE 18: DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ a ) Dernek organlarının seçilmesi. b ) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. c ) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilançonun ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. d ) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. e ) Derneğin gayesini gerçekleştirmek için, gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. f ) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması. g ) Derneğin feshedilmesi. h ) Gerekli görülen yerlerde derneğin şubelerinin açılması, açılmış olan şubelerin kapatılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi. i ) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. ÜÇÜNCÜ KISIM MADDE 19: MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

8 Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, üç sene müddetle vazife görmek üzere, dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen onbeş asıl ve on yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asil üyelerden boşalan yerler sırasıyla yedeklerle doldurulur. Buna rağmen yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hakiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir. Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir yönetim kurulu başkanı, beş yönetim kurulu başkan yardımcısı, bir sayman, bir genel sekreter seçer. Çalışma usulünü tespit eder. Derneği, yönetim kurulu başkanı temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar, başkanın bulunmadığı zamanlarda birinci başkan yardımcısı, başkan ve birinci başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda ise ikinci başkan yardımcısı başkanın görevlerini yerine getirir ve toplantıya başkanlık eder. Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Üyeliğe kabul, gayrimenkul alım satımı, şubelere başkan atanması ve şube açılması kapatılması halleri yönetim kurulunun üye tam sayısının en az 2/3 ünün kabul oyu ile gerçekleşir. Diğer kararlar, oy çokluğu ile alınır. MADDE 20: MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek. b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek. Yönetim kurulu dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan Şubelere Müdür, Merkeze genel müdür, genel müdür yardımcısı, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, belirlenecek konu ve görevlere göre görevlendirilir. c) Dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak atanan genel müdür ve yardımcılarının çalışma usül ve esaslarını tayin ve tespit etmek. d) Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. e) Mer î mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerini yapmak. f) Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmını genel kurulun vereceği yetki ile değerlendirmek. g) Dernek, gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak ve platformlar oluşturmak. h) Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak. i) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak. j) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçiler ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek. k) Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda; gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlamak ve bu şube kurucularına yetki vermek, gerekli görülen yerlerdeki dernek şubelerinin kapatılmasına karar vermek. m) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak. n) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak ve temsilci atamak. o) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek. p) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak. r) Fon temini için yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlara müracaat etmek, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla protokol imzalamak, yurtdışına yardım götürmek amacıyla şubeden gelen talepleri değerlendirmek. s) Yasa tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

9 DÖRDÜNCÜ KISIM MADDE 21: MERKEZ DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ Merkez Denetim Kurulu üç sene müddetle, genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür. MADDE 22: MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. MADDE 23: MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Bu bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenir. a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, c) Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER MADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİ Derneğin gelirleri şunlardır: a) Üye aidatı, b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, sergiler, kermesler, temsiller, konserler, sempozyumlar, konferanslar, spor yarışmaları, takvim, ajanda, kimlik belgesi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar, e) Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler, f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplanacak bağış ve yardımlar, g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlar,

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi:

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi: Son Tüzük Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü Derneğin Adı, Merkezi: Madde 1 Adı : Derneğin adı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği dir (T.O.F.D. ) Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı