T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 0

2 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler Türlere Göre Kooperatifler İllere Göre Kooperatifler Yeni Kurulan Kooperatifler Kooperatiflerde Örgütlenme Kredi Kefalet Kooperatifleri Tarım Satış Kooperatifleri EK EK

3 1. TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilen ve düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan kooperatifler aracılığıyla toplumun geniş kesimlerine, yedi milyondan fazla kooperatif ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlığımız yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev ve sorumluluk sahibidir. Kooperatiflerin örgütlenmesinde ilk adım birlikler olup, Birliklerin örgütlenmesiyle Merkez Birliği kurulmaktadır. Merkez Birliklerinin oluşturduğu en üst yapı Türkiye Milli Kooperatif Birliğidir. Kooperatifler genellikle faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Aralık 2014 itibariyle 36 ayrı türde; kooperatif, birlik bulunmaktadır. - Kooperatiflerin kayıtlı ortak sayısı dir. Bakanlıkların görev alanına giren kooperatiflerin tür sayısına göre dağılımı grafik-1 de, ortak sayısına göre görünümü grafik-2 de özetlenmiştir. 10% 16% Gümrük ve Ticaret Bak. Gıda Tarım ve Hayv. Bak. Çevre ve Şehircilik Bak. 74% Grafik-1. Bakanlıklara göre kooperatif tür sayılarının oransal dağılımı (%) 2

4 25% 25% Gümrük Ticaret Bak. Gıda Tarım ve Hayv. Bak. Çevre ve Şehircilik Bak. 50% Grafik-2. Bakanlıklara göre kooperatif ortak sayılarının dağılımı (%) 2. BAKANLIĞIMIZ GÖREV ALANINDA KOOPERATİFLER Bakanlığımız görev alanında 28 tür kooperatif bulunmaktadır. Kooperatif sayısına göre türlerin sıralanması EK-1 çizelgede özetlenmiştir. Faaliyetlerimiz çerçevesinde bu tür kooperatiflerde 2014 Kasım ayı itibarıyla; - Kooperatif sayısı , - Kooperatif Birlik sayısı 116, - Birliklere ortak kooperatif sayısı 2.131, - Kooperatif ortak sayısı , - Birlik üyesi kooperatiflerin ortak sayısı dur. - Kooperatiflerin % 16,5 i birliklere üye olup, - Kooperatif ortaklarının % 65 i birlik üyesidir. Ortak kooperatif sayısı en fazla olan üç Birlik; kooperatifle Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği, kooperatifle Taşıma Kooperatifleri Birliği, kooperatifle Tarım Satış Kooperatifler Birliğidir. 3

5 14% 30% 11% 45% Kredi Kefalet Bir. Taşıma Koop. Bir. Tar. Sat. Koop. Bir. Diğer Birlikler Grafik-3. Birlik üyesi kooperatiflerin türlere göre dağılımı. Birliklere kayıtlı kooperatifin; - % 44 ü Kredi kefalet kooperatifi, - % 30 u Taşıma kooperatifi - % 15 i Tarım satış kooperatifleri - % 11 i diğer kooperatiflere aittir. 2.1 Türlere Göre Kooperatifler Kooperatifler kuruluş/faaliyet amacına göre gruplandırılarak sınıflandırılmaktadır. Aralık 2014 itibarıyla; - Kooperatif sayısı olup, faal kooperatif sayısı dir. - Kooperatiflerin ortak sayısı toplamı olup faal kooperatiflerin ortak sayısı dur. Türler arasında; - En fazla kooperatif sayısı olan tür taşıma kooperatifleri (6.491), - En fazla ortak sayısı olan tür kredi kefalet kooperatifleridir ( ). Kooperatif başına düşen ortalama ortak sayısı olup bu değer faal olan kooperatiflerde dir. Faal kooperatif sayısı 100 den fazla olan tür sayısı 9 dur. Türlere göre faal ve toplam kooperatif sayıları grafik-4 te, türlere göre faal kooperatif oranları grafik-5 te, ortak sayısı den fazla olan türlere ilişkin bilgiler grafik-6 da, kooperatif başına düşen ortak sayısına göre türlerin sıralanması grafik-7 de ve ortak sayısının dağılımına ilişkin sıralama grafik-8 de özetlenmiştir. 4

6 Karayolu Yolcu Taşıma Grafik-4 Faal kooperatif sayısı 100 den fazla olan türler (toplam-faal). Faal kooperatif sayısı 100 den fazla olan kooperatif sayısına göre türleri sıraladığımızda; - İlk sırada, kooperatifle taşıma kooperatifleri gelmektedir. Sırasıyla, kooperatifle tüketim kooperatifleri, kooperatifle kredi kefalet kooperatifleri, kooperatifle işletme kooperatifleri, kooperatifle üretim kooperatifleri, kooperatifle turizm geliştirme kooperatifleri, kooperatifle tarım satış kooperatifleri kooperatifle temin tevzi kooperatifleri ve kooperatifle karayolu yolcu taşıma izlemektedir. Faal kooperatif sayısı; - En yüksek tür taşıma kooperatifleri (5.303) olup sırasıyla, kooperatifle kredi kefalet kooperatifleri ve kooperatifle tüketim kooperatifleri izlemektedir. Faal kooperatif oranı; Tarım Satış Koop Üretim Kredi Kef. Paz. Koop Koop Taşıma Koop Tüketim İşletme Koop - Karayolu yolcu taşıma kooperatiflerinin tamamı faal olup diğer türlerden kredi kefalet kooperatifleri ve tarım satış kooperatiflerinin yaklaşık % 97 si faaldir. - Faal kooperatif oranı en düşük tür (% 21) tüketim kooperatifleridir. Turizm Gel. Koop Faal Toplam Temin Tevzi 5

7 Tüketim Koop. 22 Üretim Pazarlama Koop. 46 Taşıma Koop. 82 Kredi Kefalet Koop. Karayolu Yolcu Taşıma Tarım Satış Koop İşletme Koop. 84 Turizm Gel. Koop. 60 Temin Tevzi Koop Grafik-5. Türlere göre faal kooperatif oranları (%). Ortak sayısı den fazla olan kooperatif tür sayısı 5 dir ortakla kredi kefalet kooperatifleri ilk sırada yer alırken, Sırasıyla; ortakla tarım satış kooperatifleri, ortakla tüketim kooperatifleri, ortakla taşıma kooperatifleri ve ortakla işletme kooperatifleri en fazla ortaklı 5 türdür İşletme Koop Tarım Satış Koop Grafik-6 Ortak sayısına göre türlerin sıralanması. Kredi Kefalet Koop Tüketim Taşıma Koop Ortak Sayısı

8 Kooperatiflerin ölçek büyüklüğünü belirleyen özelliklerden biri ortak sayısıdır. Ortak sayısı den fazla olan 5 türde, faal olanlarda kooperatif başına düşen ortalama ortak sayısında; - İlk sırayı ortakla tarım satış kooperatifleri alırken sırasıyla; ortakla kredi kefalet kooperatifleri, ortakla işletme kooperatifleri, ortakla tüketim kooperatifleri ve - 31 ortakla taşıma kooperatifleri izlemektedir Taşıma Koop İşletme Koop Tarım Satış Koop Grafik-7 Kooperatif başına düşen ortalama ortak sayıları. Esnaf San. Kef. Koop Tüketim Koop Başına Ortak Tarım Satış Koop. 6,8 8,3 12,5 25,8 39,8 6,5 Taşıma Koop. 95,5 4,50 İşletme Koop. 56,2 27,1 7,9 5 3,8 Kredi Kef. Koop. 8,2 32,9 16,1 22,7 15,1 5 Tüketim Koop. 81,3 12,6 2,43, Grafik-8. Ortak sayısı büyüklüklerine göre türlerin genel görünümü. 7

9 Ortak sayısı dağılımında; - Taşıma kooperatiflerinin % 95,5 inde - Tüketim kooperatiflerinin % 81,3 ünde - İşletme kooperatiflerinin % 56,2 sinde ortak sayısı 100 den azdır. Taşıma kooperatifi ile tüketim kooperatiflerinde ortak sayısı 1000 den fazla olan kooperatif bulunmazken, - Tarım satış kooperatiflerinin % 46,3 ü, - Kredi kefalet kooperatiflerinin % 20,1 i ve - İşletme kooperatiflerinin % 3,8 inde ortak sayısı 1000 den fazladır. 2.2 İllere Göre Kooperatifler Türkiye de bütün illerde kooperatif bulunmaktadır. Aralık 2014 itibariyle en fazla sayıda kooperatif bulunan il Ankara (922) olup, en az sayıda kooperatif kurulan il Bayburt (14) tur. Kooperatif sayısına göre en fazla kooperatif bulunan 5 il grafik-9 da, en az kooperatif bulunan 5 il grafik-10 da ve faal kooperatiflerde en fazla ortak sayısına sahip 5 il grafik-11 de gösterilmiştir. En fazla sayıda kooperatif bulunan beş il; - Ankara 922, - İstanbul 658, - İzmir 550, - Antalya 490, - Adana 477 En az sayıda kooperatif bulunan beş il; - Bayburt 14, - Ardahan 19, - Kilis 17, - Gümüşhane 30, - Bingöl ve Tunceli 34, 8

10 Ankara İstanbul İzmir Antalya Adana Faal Toplam Grafik-9.Kooperatif sayısı en fazla olan 5 il Bayburt Kilis Ardahan Gümüşhane Bingöl Tunceli Faal Toplam Grafik-10 Kooperatif sayısı en az olan iller Ortak sayısı en fazla olan il İstanbul ( ) olup sırasıyla; ortakla Ankara, ortakla İzmir, ortakla Bursa ve ortakla Ordu ilk beş il olarak sıralanmaktadır. 9

11 Bursa Ankara İstanbul İzmir Ordu Ortak Sayısı Grafik-11 ortak sayısı en fazla olan 5 il 2.3. Yeni Kurulan Kooperatifler 2014 yılı Aralık ayında; - Temin Tevzi kooperatif türünde 1, - İşletme kooperatifi türünde 1, - Eğitim kooperatif türünde 1 olmak üzere toplam 3 yeni kooperatif kurulumu için izin verilmiştir. İzin verilen 11 kooperatifin illere ve ortak sayısına göre dağılımı Çizelge-1 de özetlenmiştir. İl Kooperatif sayısı Ortak sayısı Antalya 1 7 Çanakkale 1 7 Manisa 1 17 Toplam 3 31 Çizelge-1 Kasım 2014 te kurulan kooperatiflerin illere göre dağılımı. 10

12 Son 12 ay (Ocak 2014-Aralık 2014) içinde 90 kooperatif kurulumuna izin verilmiş olup, kurulum izni verilen kooperatiflerin ortak sayısı toplamı 878 dir (çizelge-2). Ay Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı Aralık Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak Toplam Çizelge-2 Son bir yılda aylar itibarıyla kuruş izni verilen kooperatif ve ortak sayıları. 3. KOOPERATFLERDE ÖRGÜTLENME Kooperatiflerin örgütlenmesinde ilk adım Birlikler olup, faaliyet alanına göre Birlikler Merkez Birliklerini kurmaktadırlar. Merkez Birliklerinin bağlı olduğu üst çatı Türkiye Milli Kooperatifler Birliğidir. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 1991 yılında kurulmuş olup ülkemizde kooperatiflerin en üst örgütlü yapısıdır Aralık itibarıyla ortakları; 11 Merkez Birliği ve 3 bağımsız birliktir. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ortakları olan merkez birlikleri ile bağımsız birliklerin listesi Çizelge-3 de özetlenmiştir. Bakanlığımız görev alanında bulunan kooperatiflerin kurduğu merkez birlikler; - Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, - Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, - Taşıma Kooperatifleri Merkez Birliği dir. 11

13 Sıra Merkez Birliği 1 Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 2 Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) 3 Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği (Tükobirlik 4 Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) 5 Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) 6 S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop 7 Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği 8 Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği (Sür-Koop) 9 Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (Tüs-Koopbir) 10 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 11 Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım-Koop) Birlikler 1 Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) 2 Tüm Eczacılar Üretim, Temin, Dağıtım Kooperatifleri Birliği 3 Marmara Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği Çizelge-3. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Ortakları Bakanlığımız görev alanında bulunan kooperatifler 9 ayrı birlik halinde örgütlenmişlerdir. - 9 ayrı türde kurulan birlik sayısı toplamı 116, - Merkez Birliklerine üye olan birlik sayısı 55, - Merkez Birliklerine üye olma oranı % 47,4 dür. Türlere göre; - En fazla sayıda birlik (42) taşıma kooperatiflerinde kurulmuş bunu sırasıyla, - 32 birlikle kredi kefalet kooperatifleri ve - 17 birlikle tarım satış kooperatifleri izlemektedir. - 5 adet küçük sanat kooperatif birliklerinden faal olanı bulunmamaktadır. 12

14 Taşıma. Koop. Bir. Kredi Kefalet Bir. Tarım Satış Koop. Bir. Tüketim Koop. Bir. Grafik-13. Türlere göre birlik sayıları (faal-toplam). Üretim Ted. Koop. Bir. Tur. Gel. Koop. Bir. İşlt. Koop. Bir. Küçük San. Koop. Bir. Faal Toplam Birliğin 90 ı faal olup, bunların; - % 37 si Kredi kefalet kooperatifleri, - % 35 i taşıma kooperatifleri ve - % 17 si tarım satış kooperatif birlikleridir. (grafik-14) Diğer Birlikler 11% Tar. Sat. Koop. Bir. 17% Kredi Kefalet Bir. 37% Taşıma Koop. Bir. 35% Grafik-14. Faal olan birliklerin türlere göre dağılımı. 13

15 Birliklere ortak kooperatif sayısı toplamı dir. Bunların sı faal durumdadır. - En fazla sayıda kooperatif üyesi olan birlik kredi kefalet kooperatifleri olup (% 44), - bunu sırasıyla taşıma kooperatifleri (%29) ve - tarım satış kooperatifleri (%15) izlemektedir. Birliklere üye kooperatiflerin ortak sayısı toplam dir. - Bunların si (% 50) kredi kefalet kooperatifleri ortağı, - 501,626 sı (% 42) tarım satış kooperatifleri ortağıdır. (Grafik-15) 4% 4% 42% 50% Kredi Kefalet Koop Bir. Tarım Satış Koop Bir. Tüketim Koop. Bir. Diğer Bir. Grafik-15. Birliklere kayıtlı ortakların türlere göre dağılımı. 4. KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ Kredi Kefalet Kooperatifleri 32 Birlik ve bir Merkez Birliği altında örgütlenmişlerdir. Aralık 2014 itibarıyla kooperatif sayısı 994, ortak sayısı dür. Kredi kefalet kooperatifleri, ortaklarına kredi kullandırmak üzere kefalet vermektedirler yılında 910 kredi kefalet kooperatifin 402 si (% 46) kefalet verebilirken; yılında 988 kooperatifin 838 i (%84,8) i kefalet verebilmiştir. Bu değer 2014 yılı Aralık ayında 859 a yükselmiş, kefalet verebilen kooperatiflerin oranı (%86,4) olmuştur (grafik-16). 14

16 Top.Koop. Sayısı Kredi Kull. Koop. Say. Grafik-16. Yıllar itibarıyla kefalet verebilen kooperatif sayıları. Kredi kullanan kooperatif sayısı arttıkça kredi kullanan ortak sayısında da artış olmuştur. Artış oranı; yılında kooperatif ortağı kredi kullanmışken; yılsonu itibariyle kredi kullanan kooperatif ortak sayısı , Aralık ayı itibarıyla ortak kredi kullanmıştır (grafik-17) ye göre % 400, - Bir önceki yıla (2013 Aralık) göre % 11,3 15

17 Sayı Grafik-17. Yıllar itibarıyla kredi kullanan kefalet kooperatifi ortak sayısı. Kredi kullanan ortak sayısıyla birlikte kooperatiflerce kullanılan kredi tutarı da artmıştır yılında kullanılan kredinin tutarı 153,88 milyon TL iken, Bu değer; yılında 9 milyar 617 milyon TL olmuş, yılı Kasım ayı itibarıyla TL ne yükselmiştir (grafik-18). Artış oranı; yılına göre % 800, - Bir önceki yıla (2013 Aralık) göre % 30,1 16

18 Tutar Grafik-18. Yıllara göre kooperatif ortaklarınca kullanılan kredi tutarı (milyon TL). Kredi kefalet kooperatiflerine kullandırılan kredinin faiz farkı bütçeden karşılanmaktadır. Yıllar itibarıyla kredi kullanan kooperatif sayısı arttıkça bütçe ödenek miktarı da artmıştır. Ödenek; 2002 yılında TL iken, 2013 yılında TL, 2014 yılında ise TL seviyesine yükselmiştir (grafik-19) Grafik-19. Faiz desteği bütçe ödenek miktarı (milyon TL). 17

19 5. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ Tarım Satış Kooperatifleri 17 birlik altında örgütlenmiş olup Aralık 2014 itibarıyla 13 ü faaldir. Birliklere üye kooperatif sayısı 318, birliklere ortak kooperatif ortağı sayısı toplamı , toplam kooperatif sayısı 337, toplam ortak sayısı dir. Faal birliklere ilişkin bilgiler Çizelge-4 te özetlenmiştir. Birlik Kuruluş Yılı Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı Ortalama Ortak Sayısı Tariş İncir Birliği Tariş Üzüm Birliği Fiskobirlik Çukobirlik Kozabirlik Tariş Pamuk Birliği Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Antbirlik Marmarabirlik Gülbirlik Trakyabirlik Tiftikbirlik Karadenizbirlik TOPLAM Çizelge-4. Faal tarım satış birliklerinin sayısal büyüklükleri. - Tarım Satış Birlikleri arasında kooperatif sayısı ve ortak sayısı en fazla olan Fiskobirlik olup, en az sayıda olan Kozabirliktir. - Kooperatif başına düşen ortak sayısında ilk sırayı ortakla Fiskobirlik almakta olup, en küçük ortaklı kooperatifler 256 ortakla Tariş İncir Birliğindedir. Ürün alımları, Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin en önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır. Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin satın aldığı ürün miktarları, ürün türlerine göre değişkenlik göstermektedir. Satın alınan ürün sayısı 22 dir. Ürünlere göre tarım satış birliklerinin sezonu alım miktarları çizelge-5 te, Birliklere göre satın alınan ürünler ve alınan ürünlerin uzun dönemli ( ) bölge üretimi içindeki paylarına ilişkin bilgiler çizelge-6 da özetlenmiştir. 18

20 2014 Alım Miktarı Ürün Birlik (Ton) Trakyabirlik Yağlık Ayçiçeği Karadenizbirlik Çukobirlik 218 Kütlü Pamuk Tariş Pamuk Birliği Çukobirlik Antbirlik Kuru Üzüm Tariş Üzüm Birliği Zeytin Marmarabirlik Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birlik Kabuklu Fındık Fiskobirlik 421 Zeytinyağı Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birlik Soya Çukobirlik 707 Karadenizbirlik 724 Kuru İncir Tariş İncir Birliği Gül çiçeği Gülbirlik 943 Tiftik Tiftikbirlik 213 Yaş Koza Kozabirlik 80 Çizelge-5. Tarım Satış Birliklerince 2014 yılında satın alınan ürün miktarları. Tarım satış birlikleri tarafından 2014 yılında 11 ayrı ürün alımı yapılmıştır. En fazla alım Yağlık ayçiçeği ton miktarla alımı en fazla yapılan ürün olup, en az miktarda alınan ürün 80 ton miktarla yaş koza olmuştur. Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, zeytin ve soya birden fazla tarım satış birlik tarafından satın alınırken, yaş koza, tiftik, gül çiçeği, kuru incir, kuru üzüm, fındık ve zeytinyağı yalnız bir tarım satış birlik tarafından satın alınmaktadır. 19

21 Birlik Ürün Bölge Üretimi Payı (%) Antbirlik Pamuk 72,3 Çukobirlik Pamuk 14,1 Soya 40 Güneydoğubirlik Biber 1,8 Mercimek 3,8 Antepfıstığı 0,7 Karadenizbirlik Ayçiçeği 55,3 Soya 3,6 Marmarabirlik Zeytin 21,9 Tariş İncir Birliği Kuru İncir 8,5 Tariş Pamuk Birliği Pamuk 37 Tariş Üzüm Birliği Kuru Üzüm 17,8 Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Zeytinyağı 17,7 Birlik Trakyabirlik Ayçiçeği 64,4 Gülbirlik Gülçiçeği 100 Tiftikbirlik Tiftik 100 Kozabirlik Yaşkoza 100 Çizelge-6 Tarım Satış Birliklerinin satın aldığı ürün miktarlarının bölge üretim payları - Tiftik, gül ve koza ürünlerinde ülke üretiminin tamamına yakını tarım satış birlikler tarafından satın alınırken, - Ürün alım miktarları yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte; Trakyabirlik ve Karadenizbirlik in ayçiçeği alım miktarı ile Antbirlik in kütlü pamuk alım miktarları bölge üretiminin yarısından fazlasını oluşturmuştur. Tarım Satış Kooperatif Birlikleri, ulaştıkları ekonomik büyüklükle Türkiye nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2013 yılı araştırması sonuçlarına göre - Trakyabirlik 77 nci, - Marmarabirlik ise 433 ncü sırada yer almıştır. Bu iki birlik 2005 yılından buyana sürekli ilk 500 kuruluş arasında yer almışlardır (grafik-20). 20

22 TRAKYABİRLİK MARMARABİRLİK Grafik yılları Trakyabirlik ve Marmarabirliğin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki sıralamaları. 21

23 EK-1 Kooperatif sayısına göre kooperatif türlerinin sıralaması. Sıra Türü Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı 1 Taşıma Kooperatifleri Tüketim Kooperatifleri Kredi Kefalet Kooperatifleri İşletme Kooperatifleri Üretim Pazarlama Kooperatifleri Turizm Geliştirme Kooperatifleri Tarım Satış Kooperatifleri Temin Tevzi Kooperatifleri Küçük Sanat Kooperatifleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifleri Tütün T.S.K Eğitim Kooperatifleri Yaş Sebze Meyve Kooperatifleri Karayolu Yük Taşıma Kooperatifleri Yayıncılık Kooperatifleri Yardımlaşma Kooperatifleri Bağımsız T.S.K Kadın Girişimci kooperatifleri Tedarik Kooperatifleri Hamal Taşıma Kooperatifleri Sigorta Kooperatifleri Deniz Yolcu Taşıma Elektrik Enerji Üretimi Kooperatifi Geliştirme Kooperatifi Hizmet Kooperatifi Basın Kooperatifleri Sağlık Hizmetleri Kooperatifleri Deniz Yük Taşıma Kooperatifleri 1 8 TOPLAM

24 Ek-2. Kooperatifçilik Organizasyonu T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYEKOOP) Merkez Birlikleri (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Birlikler -Akdeniz Kadın Koop Bir. -İşletme Koop Birlikleri -Küçük Sanat Koop. Bir. -Tarım Satış Koop. Birlikleri -Tüm Eczacı Koop.Bir. -Turizm Geliş. Koop Bir. -Ürem Pazarlama Koop Birlikleri Merkez Birlikleri (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak.) Çay Kooperatifleri Merkez Birliği (ÇAY-KOOP) Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAY-KOOP) Orman Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (KÖY-KOOP) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOP) Tarımsal Amaçlı Koop. Birlikleri Merkez Birlikleri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) Türkiye Yapı Kooperatifler Merkez Birliği (TÜRKKONUT) Birlikler -Konut Y. Koop. Bir. -KSS Y. Koop Bir. -Toplu İşyeri Y. Koop Bir. 23

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 1-2 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler. 3-12 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..4-8 2.2 İllere Göre Kooperatifler.8-10

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler..4 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..5 2.2 İllere Göre Kooperatifler.9 2.3 Yeni

Detaylı

Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2013

Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2013 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2013 Mayıs 2014 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 KISALTMALAR... 4 TABLOLAR... 5 GRAFİKLER... 6 EKLER...

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 0 M A Y I S 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket Kuruluşu

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE PROFESYONEL YÖNETİME GEÇİŞ. Seçkin CENKIŞ Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE PROFESYONEL YÖNETİME GEÇİŞ. Seçkin CENKIŞ Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014, Sayı 129 KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE PROFESYONEL YÖNETİME GEÇİŞ Seçkin CENKIŞ Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖZET Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı çerçevesinde

Detaylı

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER)

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler 1 Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi 2 Erzurum Tarım ve Kırsal

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği. B. Everest¹, M. Yercan

Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği. B. Everest¹, M. Yercan Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği B. Everest¹, M. Yercan ¹Araş.Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

TÜRK TARIM KOOPERATİFLERİNİN AB TARIM KOOPERATİFLERİNE UYUMU VE TARIMSAL SANAYİYE ETKİLERİ

TÜRK TARIM KOOPERATİFLERİNİN AB TARIM KOOPERATİFLERİNE UYUMU VE TARIMSAL SANAYİYE ETKİLERİ TÜRK TARIM KOOPERATİFLERİNİN AB TARIM KOOPERATİFLERİNE UYUMU VE TARIMSAL SANAYİYE ETKİLERİ Prof.Dr.İ.Hakkı İNAN (Başkan) 1 Arş.Gör. Burçin Başaran 1 Prof.Dr. Gamze SANER 2 Doç.Dr. Murat Yercan 2 Öğr. Gör.

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

1 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ

1 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ 1 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 Hazırlayan: Hüseyin ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 1312 230 SS.Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi 01.01.1953 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME - 3800055677 2 1544 360 Türkiye İş Bankası A.Ş Bayburt şubesi 15.05.1957 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 11.Bölüm Tarımsal Kooperatifçilik Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TARIM KOOPERATİFLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TARIM KOOPERATİFLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari The Effects Bilimler of Agricultural Fakültesi Cooperatives Dergisi on Employment Yaşar Alkan Sayı / Number 4, Güz / Autumn 2016 / ss. 113-131 / ISSN: 2148-7154 Geliş

Detaylı

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 16.645.661 12.302.384-4.343.276 ŞUBAT 16.940.906 12.232.355-4.708.551

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Belediyesi İl Planlama ve Koordinasyon + 5 Müdürlüğü

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Belediyesi İl Planlama ve Koordinasyon + 5 Müdürlüğü GMKA KALKINMA KURULU (Balıkesir) BALIKESİR S.No 1. Toplantı 2. Toplantı 3. Toplantı 4. Toplantı Temsil Edilen Kurum Kuruluş 5. Toplantı 1 Balıkesir Sanayi Odası 2 Balıkesir Üniversitesi 3 Balıkesir İl

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

[OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017]

[OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017] 2017 [ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017] Hazırlayan: HÜSEYİN ABI 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

Detaylı

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE OCAK ŞUBAT NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 201 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) AĞUSTOS

Detaylı

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ Antalya nüfusu 1985-199 döneminde yıllık ortalama % 4,8 199-2 döneminde ise % 4,2 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda nüfus artış oranının yavaşladığı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EYLÜL 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 2 KGF; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 Hazırlayan: Hüseyin ABİ AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 201 (BİN DOLAR) 2 TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) TEMMUZ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLERİ 2017

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLERİ 2017 MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLERİ 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ 2 MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış olurken, kooperatif sayısında %21,43 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

KASIM AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

KASIM AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 Hazırlayan: Hüseyin ABİ 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI

TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI BİZ 1996 yılından beri sektördeyiz. Gazetecilik ve televizyonculuk deneyimlerimizi reklamın dinamikleri ile birleştirerek 2005 te Netvizyon adıyla yeniden

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13, kooperatif sayısında %53,97 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI ŞUBAT AYI VERİ BÜLTENİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI ŞUBAT AYI VERİ BÜLTENİ DIŞ TİCARET, ŞİRKET, ESNAF ve KOOPERATİFLERE İLİŞKİN GEÇİCİ İDARİ VERİLER Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Şubat ayı ihracatımız 12

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 201 TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 1.45.1 12.302.384-4.343.27 ŞUBAT 1.940.90 12.232.355-4.708.551

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

ŞUBAT AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

ŞUBAT AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuk bitkisi; 1) İşlenmesi ve lif randımanı ile çırçır sanayi 2) Lif özellikleri ile tekstil sanayi 3) tohumu ile yağ, enerji ve yem sanayi 4) Linteri

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 03.07.2012 Sayı 5 Konya Ticaret Odası (KTO) İstihdam İzleme Bülteni, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinin bir araya getirilerek

Detaylı

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

SIRA NO TİCARET SİCİL NO TİCARET ÜNVANI S.S.DOĞU AKDENİZ TURZ.GEL.KOOP S.S.MOBİLYACILAR BİRLİĞİ TOP.İŞ.YAPI.KOOP.

SIRA NO TİCARET SİCİL NO TİCARET ÜNVANI S.S.DOĞU AKDENİZ TURZ.GEL.KOOP S.S.MOBİLYACILAR BİRLİĞİ TOP.İŞ.YAPI.KOOP. SIRA NO TİCARET SİCİL NO TİCARET ÜNVANI 1 15170 S.S.DOĞU AKDENİZ TURZ.GEL.KOOP. 2 11288 S.S.MOBİLYACILAR BİRLİĞİ TOP.İŞ.YAPI.KOOP. 3 10972 S.S.KARAÇAM KONUT YAPI KOOP. 4 11795 S.S.AKDENİZ TURZ.GEL.KOOP.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.12.2015 Sayı 45 Genel Değerlendirme Ağustos 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim 2015 verilerinin değerlendirildiği- 45.

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2015

Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2015 Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2015 Ekim Ayı Van İli Ekonomik İstatistikler 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 16.643.499 12.306.790-4.336.709

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 26.01.2017 Sayı 58 Eylül-Ekim 2016 Arasında İmalat Sanayi Çalışanları Sayısındaki Düşüş Ön Planda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Temmuz 2015 Sayı: 3 Ekim 2015 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 28.12.2016 Sayı 57 Ağustos-Eylül 2016 Arasında Sigortalı Ücretli Sayısındaki Toparlanma Kamu ve KOBİ Çalışanlarına Yansımadı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylül 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı