T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1

2 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler Türlere Göre Kooperatifler İllere Göre Kooperatifler Yeni Kurulan Kooperatifler Kooperatif Birlikleri Türkiye Milli Kooperatif Birliği Kredi Kefalet Kooperatifleri Tarım Satış Kooperatifleri EK

3 1. TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilen ve düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan kooperatifler aracılığıyla toplumun geniş kesimlerine, sekiz milyondan fazla kooperatif ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlığımız yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev ve sorumluluk sahibidir. Kooperatiflerin örgütlenmesinde ilk adım birlikler olup, Birliklerin örgütlenmesiyle Merkez Birliği kurulmaktadır. Merkez Birliklerinin oluşturduğu en üst yapı Türkiye Milli Kooperatif Birliğidir. Kooperatifler genellikle faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Halen, 32 ayrı türde; kooperatif, birlik bulunmaktadır. - Kooperatiflerin kayıtlı ortak sayısı dur. Bakanlıkların görev alanına giren kooperatiflerin tür sayısına göre dağılımı grafik-1 de, ortak sayısına göre görünümü grafik-2 de özetlenmiştir. 10% 16% Gümrük ve Ticaret Bak. Gıda Tarım ve Hayv. Bak. Çevre ve Şehircilik Bak. 74% Grafik-1. Bakanlıklara göre kooperatif tür sayılarının oransal dağılımı (%) 3

4 25% 25% Gümrük Ticaret Bak. Gıda Tarım ve Hayv. Bak. Çevre ve Şehircilik Bak. 50% Grafik-2. Bakanlıklara göre kooperatif ortak sayılarının dağılımı (%) 2. BAKANLIĞIMIZ GÖREV ALANINDAKİ KOOPERATİFLER Bakanlığımız görev alanında 24 tür kooperatif bulunmaktadır. Kooperatif sayısına göre türlerin sıralanması EK-1 çizelgede özetlenmiştir. Faaliyetlerimiz çerçevesinde bu tür kooperatiflerde; - Kooperatif sayısı , - Kooperatif Birlik sayısı 115, - Birliklere üye kooperatif sayısı 2.200, - Kooperatif ortak sayısı , birlik üyesi kooperatif ortak sayısı dir. - Kooperatiflerin % 16.7 si birliklere üye olup, - Birlik üyesi kooperatiflerin ortak sayısı, toplam ortak sayısının % 64.7 sidir. En fazla üyeye sahip üç Birlik; kooperatifle Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği, kooperatifle Taşıma Kooperatifleri Birliği, kooperatifle Tarım Satış Kooperatifler Birliğidir. 4

5 12% 15% 44% Kredi Kefalet Bir. Taşıma Koop. Bir. Tar. Sat. Koop. Bir. Diğer Birlikler 29% Grafik-3. Birlik üyesi kooperatiflerin türlere göre dağılımı. Birliklere kayıtlı kooperatifin; - % 44 ü Kredi kefalet kooperatifi, - % 29 u Taşıma kooperatifi - % 15 i Tarım satış kooperatifleri - % 12 si diğer kooperatiflere aittir. 2.1 Türlere Göre Kooperatifler Kooperatifler kuruluş/faaliyet amacına göre gruplandırılarak sınıflandırılmaktadır yılı sonu itibarıyla; - Kooperatif sayısı olup, - Kooperatiflerin ortak sayısı toplamı olup faal kooperatiflerin ortak sayısı tür. Türler arasında; - En fazla kooperatif sayısı olan tür taşıma kooperatifleri, - En fazla ortak sayısı olan tür kredi kefalet kooperatifleridir. Kooperatif başına düşen ortak sayısı 148,7 olup bu değer faal olan kooperatiflerde 199 dur. 32 tür kooperatif içinde faal kooperatif sayısı 100 den fazla olan tür sayısı 8 dir. 5

6 Türlere göre faal ve toplam kooperatif sayıları grafik-4 te, türlere göre faal kooperatif oranları grafik-5 te, ortak sayısı den fazla olan türlere ilişkin bilgiler grafik-6 da, kooperatif başına düşen ortak sayısına göre türlerin sıralanması grafik-7 de ve ortak sayısının dağılımına ilişkin sıralama grafik-8 de özetlenmiştir Taşıma Koop Tüketim Kredi Kef. Koop İşletme Koop Üretim Paz. Koop Grafik-4 Kooperatif sayısı 100 den fazla olan türler (toplam-faal). Turizm Gel. Koop Tarım Satış Koop Faal Toplam Faal Toplam Temin Tevzi Kooperatif sayısına göre türleri sıraladığımızda; - İlk sırada, kooperatifle taşıma kooperatifleri gelmektedir. Sırasıyla, kooperatifle tüketim kooperatifleri, kooperatifle kredi kefalet kooperatifleri, kooperatifle işletme kooperatifleri, kooperatifle üretim kooperatifleri kooperatifle turizm geliştirme kooperatifleri, kooperatifle tarım satış kooperatifleri ve kooperatifle temin tevzi kooperatifleri izlemektedir. Faal kooperatif sayısı; - En yüksek tür taşıma kooperatifleri (5492) olup sırasıyla, kooperatifle kredi kefalet kooperatifleri ve kooperatifle tüketim kooperatifleri izlemektedir. Faal kooperatif oranı; - En yüksek türler % 97 oranla tarım satış kooperatifleri ve kredi kefalet kooperatifleri olup, - En düşük oran % 22 ile tüketim kooperatiflerindedir. 6

7 Temin Tevzi Koop. 40 Kredi Kefalet Koop. 96 Turizm Gel. Koop. 61 Üretim Pazarlama Koop. 45 Tarım Satış Koop 96 Tüketim Koop. 22 Taşıma Koop. İşletme Koop Grafik-5. Türlere göre faal kooperatif oranları (%) Ortak sayısı den fazla olan kooperatif tür sayısı 5 dir. Sırasıyla; ortakla kredi kefalet kooperatifleri, ortakla tarım satış kooperatifleri, ortakla tüketim kooperatifleri, ortakla taşıma kooperatifleri ve ortakla işletme kooperatifleri en fazla ortaklı 5 türdür Kredi Kefalet Koop Grafik-6 Ortak sayısına göre türlerin sıralanması. Tarım Satış Koop Tüketim Taşıma Koop İşletme Koop Ortak Sayısı

8 Kooperatiflerin ölçek büyüklüğünü belirleyen özelliklerden biri ortak sayısıdır. Ortak sayısı den fazla olan 5 türde, kooperatif başına düşen ortalama ortak sayısında; - İlk sırayı ortakla tarım satış kooperatifleri alırken sırasıyla; ortakla kredi kefalet kooperatifleri, ortakla işletme kooperatifleri, - 88 ortakla tüketim kooperatifleri ve - 30 ortakla taşıma kooperatifleri izlemektedir Esnaf San. Kef. Koop İşletme Koop Taşıma Koop Tüketim Tarım Satış Koop Grafik-7 Kooperatif başına düşen ortalama ortak sayıları. Tarım Satış Koop. 6,8 8,3 12,5 25,8 39,8 6,5 Taşıma Koop. 95,5 4,50 İşletme Koop. 56,2 27,1 7,9 5 3,8 Kredi Kef. Koop. 8,2 32,9 16,1 22,7 15,1 5 Tüketim Koop. 81,3 12,6 2,43, Grafik-8. Ortak sayısı büyüklüklerine göre türlerin genel görünümü. 8

9 Kooperatif türlerinde ortak sayısının dağılımı incelendiğinde; - Taşıma kooperatiflerinin % 95,5 inde - Tüketim kooperatiflerinin % 81,3 ünde - İşletme kooperatiflerinin % 56,2 sinde ortak sayısı 100 den azdır. Taşıma kooperatifi ile tüketim kooperatiflerinde ortak sayısı 1000 den fazla olan kooperatif bulunmazken, - Tarım satış kooperatiflerinin % 46,3 ü, - Kredi kefalet kooperatiflerinin % 20,1 i ve - İşletme kooperatiflerinin % 3,8 inde ortak sayısı 1000 den fazladır İllere Göre Kooperatifler Ülkemizde bütün illerde kooperatif bulunmaktadır. En fazla sayıda kooperatif bulunan il Ankara (940) olup, en az sayıda kooperatif kurulan il Bayburt (14) tur. Kooperatif sayısına göre en fazla kooperatif bulunan 5 il grafik-9 da, en az kooperatif bulunan 5 il grafik-10 da ve faal kooperatiflerde en fazla ortak sayısına sahip 5 il grafik-11 de gösterilmiştir. En fazla sayıda kooperatif bulunan beş il; - Ankara 940, - İstanbul 670, - İzmir 638, - Antalya 509, - Adana 464 En az sayıda kooperatif bulunan beş il; - Bayburt 14, - Ardahan 19, - Kilis 27, - Gümüşhane 32, - Bingöl 33 9

10 Ankara İstanbul İzmir Antalya Adana Faal Toplam Faal Toplam Grafik-9.Kooperatif sayısı en fazla olan 5 il Bayburt Ardahan Kilis Gümüşhane Bingöl Faal Toplam Faal Toplam Grafik-10 Kooperatif sayısı en az olan 5 il 10

11 Faal kooperatiflerde ortak sayısı en fazla olan il İstanbul olup, bunu sırasıyla İzmir, Bursa, Ankara ve Ordu izlemektedir Grafik-11 Faal kooperatiflerde ortak sayısı en fazla olan 5 il 2013 yılında; 0 İstanbul İzmir Bursa Ankara Ordu Ortak Sayısı Yeni Kurulan Kooperatifler - 12 ayrı türde, ortaklı, - 82 yeni kooperatif kurulmuştur. Yeni kurulan kooperatiflerin aylara göre kooperatif sayısı ile kooperatif ortak sayıları çizelge- 1 de, kooperatif türlerine göre dağılımı ise çizelge-2 de özetlenmiştir. Son yıllarda kooperatifçilik alanı genişletilmiş, önceki yıllarda kayıtlarda rastlanmayan yeni tür kooperatifler kurulmuştur, bunlar arasında; - Kadın girişimci üretim kooperatifleri ilk defa 2013 yılında kurulmuştur. - Sağlık hizmetleri kooperatifi ilk defa 2013 yılında kurulmuştur. - Basın kooperatifi ilk defa 2012 yılında kurulmuştur. - Son dört yılda kurulan 9 yeni kooperatifle eğitim kooperatifi sayısı artmıştır yılında taşıma kooperatifleri çeşitlendirilmiş olup, o Karayolu yük taşıma, o - Karayolu yolcu taşıma, o Deniz yolcu taşıma, o Deniz yük taşıma kooperatifleri ana sözleşmeleri hazırlanmıştır. 11

12 Ay Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı Ocak Şubat Mart 7 50 Nisan Mayıs 9 72 Haziran 3 39 Temmuz 4 28 Ağustos 5 36 Eylül 7 64 Ekim 3 22 Kasım 4 28 Aralık 6 43 Toplam Çizelge Aylar itibarıyla kurulan kooperatif sayısı. Kooperatif Türü Kooperatif Sayısı Taşıma 42 Karayolu Yolcu Taşıma 12 İşletme 11 Turizm 5 Esnaf 4 Eğitim 2 Üretim Pazarlama 1 Tüketim 1 Temin-Tevzi 1 Karayolu Yük Taşıma 1 Küçük Sanat 1 Kadın Girişimci 1 Toplam 82 Çizelge türlere göre yeni kurulan kooperatif sayıları. 12

13 20% 5% 10% 65% Taşıma Koop. İşletme Koop. Kredi Kefalet Koop. Diğer Koop. Grafik yıllarında kurulan yeni kooperatiflerin türlere göre dağılımı. 3. KOOPERATİF BİRLİKLERİ Kooperatiflerin örgütlenmesinde ilk adım Birlikler olup, faaliyet alanına göre Birlikler Merkez Birliklerini kurmaktadırlar. Merkez Birliklerinin bağlı olduğu üst çatı ise Türkiye Milli Kooperatifler Birliğidir. 3.1 Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 1991 yılında kurulmuş olup ülkemizde kooperatiflerin en üst örgütlü yapısıdır sonu itibarıyla ortakları; 11 Merkez Birliği ve 3 bağımsız birliktir. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ortakları olan merkez birlikleri ile bağımsız birliklerin listesi Çizelge-3 te özetlenmiştir. Bakanlığımız görev alanında bulunan kooperatiflerin kurduğu merkez birlikler; - Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, - Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, - Taşıma Kooperatifleri Merkez Birliği dir. 13

14 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYEKOOP) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şema 1: Ülkemizde Kooperatiflerin Üst Yapılanması Merkez Birlikleri Merkez Birlikleri Merkez Birlikleri Birlikler Birlikler Birlikler Kooperatifler Kooperatifler Kooperatifler 14

15 Sıra Merkez Birliği 1 Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 2 Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) 3 Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği (Tükobirlik) 4 Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) 5 Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) 6 S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop) 7 Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği 8 Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği (Sür-Koop) 9 Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (Tüs-Koopbir) 10 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 11 Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım-Koop) Birlikler 1 Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) 2 Tüm Eczacılar Üretim, Temin, Dağıtım Kooperatifleri Birliği 3 Marmara Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği Çizelge-3. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Ortakları Bakanlığımız görev alanında bulunan kooperatifler 8 ayrı birlik halinde örgütlenmişlerdir. - 8 ayrı türde kurulan birlik sayısı toplamı 115, - Merkez Birliklerine üye olan birlik sayısı 54 tür. - Merkez Birliklerine üye olma oranı % 46,9 dur. Türlere göre; - En fazla sayıda birlik (40) taşıma kooperatiflerinde kurulmuş bunu sırasıyla, - 32 birlikle kredi kefalet kooperatifleri ve - 15 birlikle tarım satış kooperatifleri izlemektedir. - Küçük sanat kooperatif birliklerinden faal olanı bulunmamaktadır. 15

16 Taşıma. Koop. Bir. Kredi Kefalet Bir. Tarım Satış Koop. Bir. Tüketim Koop. Bir. Üretim Ted. Koop. Bir. Tur. Gel. Koop. Bir. İşlt. Koop. Bir. Küçük San. Koop. Bir. Faal Toplam Faal Toplam Grafik-13. Türlere göre birlik sayıları (faal-toplam). 115 Birliğin 88 i faal olup, bunların; - % 37 si Kredi kefalet kooperatifleri, - %35 i taşıma kooperatifleri ve - % 17 si tarım satış kooperatif birlikleridir. (grafik-14) Diğer Birlikler 11% Tar. Sat. Koop. Bir. 17% Kredi Kefalet Bir. 37% Taşıma Koop. Bir. 35% Grafik-14. Faal olan birliklerin türlere göre dağılımı. 16

17 Birliklere üye kooperatif sayısı toplamı dür. Bunların si faal durumdadır. - En fazla sayıda kooperatif üyesi olan birlik kredi kefalet kooperatifleri olup (% 44), - bunu sırasıyla taşıma kooperatifleri (%29) ve - tarım satış kooperatifleri (%15) izlemektedir. Birliklere üye kooperatiflerin ortak sayısı toplam dir. - Bunların 635,079 u (% 50) kredi kefalet kooperatifleri ortağı, - 530,568 i (% 42) tarım satış kooperatifleri ortağıdır. (Grafik-15) 4% 4% 42% 50% Kredi Kefalet Koop Bir. Tarım Satış Koop Bir. Tüketim Koop. Bir. Diğer Bir. Grafik-15. Birliklere kayıtlı ortakların türlere göre dağılımı. 4. KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ Kredi Kefalet Kooperatifleri 32 Birlik ve bir Merkez Birliği altında örgütlenmişlerdir. Kooperatif sayısı 988, ortak sayısı dir. Kredi Kefalet Kooperatifi üyelerine faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır yılında, 910 kredi kefalet kooperatifin 402 si (% 46) kredi kullanmışken; yılında 963 kooperatifin 838 i (% 86) si kredi kullanmıştır. (grafik-16). 17

18 Top.Koop. Sayısı Kredi Kull. Koop. Say Top.Koop. Sayısı Kredi Kull. Koop. Say. Grafik-16. Yıllar itibarıyla kredi kullanan kooperatif sayıları Kredi kullanan kooperatif sayısı arttıkça kredi kullanan ortak sayısında da artış olmuştur yılında kooperatif ortağı kredi kullanmışken; yılı sonu itibariyle kredi kullanan kooperatif ortak sayısı olmuştur. Artış oranı % 345 tir (grafik-17) Sayı Grafik-17. Yıllar itibariyle kredi kullanan kooperatif ortak sayısı Kredi kullanan ortak sayısıyla birlikte kooperatiflerce kullanılan kredi tutarı da artmıştır yılında kullanılan kredinin tutarı 153,88 milyon TL iken, - Bu değer 2013 yılında 9 milyar 617 milyon TL olmuştur. Artış oranı % 618 dir. (grafik-18) 18

19 Tutar Grafik-18. Yıllara göre kooperatif ortaklarınca kullanılan kredi tutarı (milyon TL). Kredi kefalet kooperatiflerine kullandırılan kredinin faiz farkı bütçeden karşılanmaktadır. Yıllar itibarıyla kredi kullanan kooperatif sayısı arttıkça bütçe ödenek miktarı da artmıştır. Ödenek; yılında TL iken, yılı ödeneği TL seviyesine yükselmiştir (grafik-19) )*) )*) Seri Grafik-19 Faiz farkı desteği için yıllara göre ( ) bütçede yer alan ödenek miktarı (1000 TL). 19

20 5. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ Tarım Satış Kooperatifleri 17 birlik altında örgütlenmiş olup halen 13 ü faaldir. Birliklere üye kooperatif sayısı 336, ortak sayısı toplamı tür. Tarım Satış Kooperatifleri genellikle ürün bazlı ve bölgesel alan bazlı birlikler halinde kümelenmişlerdir. Faal birliklere ilişkin birtakım bilgiler Çizelge-4 te özetlenmiştir. Birlik Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı Kooperatif Ortalama Ortak Sayısı Antbirlik Çukobirlik Fiskobirlik Gülbirlik Karadenizbirlik Kozabirlik Marmarabirlik Tiftikbirlik Trakyabirlik Tariş İncir Birliği Tariş Pamuk Birliği Tariş Üzüm Birliği Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Çizelge-4. Faal Birliklerin sayısal büyüklükleri. - Tarım Satış Birlikleri arasında kooperatif sayısı ve ortak sayısı en fazla olan Fiskobirlik olup, en az sayıda olan Kozabirliktir. - Kooperatif başına düşen ortak sayısında ilk sırayı ortakla Fiskobirlik almakta olup, en küçük ortaklı kooperatifler 256 ortakla Tariş İncir Birliğindedir. Ürün alımları, Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin en önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır. Ürün alımıyla; - Çiftçilere pazara ulaşım kolaylığı sağlanırken, - Sanayiciye güvenilir hammadde temin imkanı verilmiş olmaktadır. Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin satın aldığı ürün miktarları, ürün türlerine göre değişkenlik göstermektedir. - Tiftik, gül ve koza ürünlerinde ülke üretiminin büyük kısmı birliklerce satın alınırken, - Ayçiçeği başta olmak üzere bazı ürün gruplarında alınan miktarlar yıllara göre değişkenlik göstermektedir. 20

21 Birliklerce satın alınan ürün sayısı 22 dir. Birliklere göre satın alınan ürünler ve alınan ürünlerin uzun dönemli ( ) bölge üretimi içindeki paylarına ilişkin bilgiler çizelge-5 de özetlenmiştir. BİRLİK ÜRÜN TÜRÜ BÖLGE ÜRETİMİ İÇERİSİNDE PAYI (%) Antbirlik Pamuk 72,3 Çukobirlik Pamuk 14,1 Soya 40 Güneydoğubirlik Biber 1,8 Mercimek 3,8 Antepfıstığı 0,7 Karadenizbirlik Ayçiçeği 55,3 Soya 3,6 Marmarabirlik Zeytin 21,9 Tariş İncir Birliği Kuru İncir 8,5 Tariş Pamuk Birliği Pamuk 37 Tariş Üzüm Birliği Kuru Üzüm 17,8 Tariş Zeytin ve Zeytinyağı 17,7 Zeytinyağı Birlik Trakyabirlik Ayçiçeği 64,4 Çizelge-5 Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin türlere göre satın aldığı ürünler ve bölge payları Bu üründen kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, kuru üzüm ve zeytinyağında yılları yıllık alınan ürün miktarının, ülke üretimi içindeki payı grafik-20 de özetlenmiştir. 21

22 Kütlü Pamuk 18,1 14,6 16,5 11,4 10,4 9,2 9,1 2,8 4 4,2 3,2 Yağlık Ayçiçeği 48,4 53,4 58,5 60,6 49,2 22,8 40,8 39,8 31, ,7 Kuru Üzüm 10,4 18,4 28,2 13,4 12,8 14,9 10,2 12,4 10,5 7,9 14 Zeytinyağı 16,1 16,3 6,8 14,4 7,5 3,9 5,5 5,7 3,9 4,6 7,2 Kütlü Pamuk Yağlık Ayçiçeği Kuru Üzüm Zeytinyağı Grafik-20 Ürün alımlarının ülke üretimi içindeki payı (%) Yıllara göre alım miktarı en fazla değişen ürünler arasında ayçiçeği de yer almaktadır. Ayçiçeğinde son 7 yılda satın alınan miktarlarının ülke üretimine oranı grafik-21 de özetlenmiştir alım alım rekolte rekolte Grafik yılları Ayçiçeği üretimi ve birliklerce satına alınan miktarlar. 22

23 2013 yılında; ton ayçiçeği, - 60,829 ton kütlü pamuk, ton sofralık zeytin, ton zeytinyağı, - 16,365 ton kuru üzüm, ton gül çiçeği ve ton tiftik alımı yapılmıştır. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, ulaştıkları ekonomik büyüklükle Türkiye nin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2012 yılı araştırması sonuçlarına göre - Trakyabirlik 77 nci, - Marmarabirlik ise 465 nci sırada yer almıştır. Bu iki birlik 2005 yılından buyana sürekli ilk 500 kuruluş arasında yer almışlardır (grafik-22) TRAKYABİRLİK MARMARABİRLİK Grafik yılları Trakyabirlik ve Marmarabirliğin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki sıralamaları. 23

24 EK-1 Kooperatif sayısına göre kooperatif türlerinin sıralaması. Sıra Türü Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı 1 Taşıma Kooperatifleri Tüketim Kooperatifleri Kredi Kefalet Kooperatifleri İşletme Kooperatifleri Üretim Pazarlama Kooperatifleri Turizm Geliştirme Kooperatifleri Tarım Satış Kooperatifleri Temin Tevzi Kooperatifleri Küçük Sanat Kooperatifleri Tütün T.S.K Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifleri Y. Sebze Meyve Kooperatifleri Eğitim Kooperatifleri Yayıncılık Kooperatifleri Yardımlaşma Kooperatifleri Bağımsız T.S.K Tedarik Kooperatifleri Hamal Taşıma Kooperatifleri Karayolu Yük Taşıma Kooperatifleri Sigorta Kooperatifleri Kadın Girişimci kooperatifleri Basın Kooperatifleri Sağlık Hizmetleri Kooperatifleri Deniz Yük Taşıma Kooperatifleri 1 7 TOPLAM

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU

BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU TEPAV-AKÇAM 13-14 ARALIK 2012 ANKARA 6. OTURUM : KIRSAL ÖRGÜTLENME VE FİNANSMAN Konu: Türkiye de Çiftçi Örgütlenmesi ve Tarımsal Kooperatiflerde Finansman Sorunu

Detaylı

2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU BURDUR VE TÜRKİYE Prof. Dr. Adem KORKMAZ BURDUR BÖLGESİ ODALAR VE BORSALAR AKADEMİK DANIŞMANI OCAK-2015 2014 YILI BURDUR VE BAZI SEÇİLMİŞ İLLERDEKİ İSTİHDAM VERİLERİ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.. 2 2. DÜNYA ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ, İHRACATI, İTHALATI VE TÜKETİMİ...

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ Ocak 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... IV ŞEKİLLER DİZİNİ... X HARİTALAR DİZİNİ... XIII KISALTMALAR...

Detaylı

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 1. GİRİŞ Tarım eskiden olduğu gibi günümüzde de ekonominin önemli üretim kollarından biri olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Bu önem, nüfusumuzun büyük bir kısmının tarımsal faaliyetle uğraşarak üretimde

Detaylı

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15

54.717 65.632 %20 Türkiye İthalat (Milyon $) 83.398 119.610 %43. Mersin Hinterlandı 2.878 3.434 %19 Mersin Firmaları 565 650 %15 YAYIN NO. 211-1 HAZİRAN211 DIŞ TİCARET 211 yılının Ocak- döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 66 milyar $ a, ithalat ise %43 oranında

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4

İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4 Ücretsizdir Bölgesel Göstergeler Bülteni Nisan / Mayıs / Haziran Yıl : 1 Sayı : 2 Temmuz 212 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3 2.1 Tüketici Fiyatları

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 İçindekiler 1- KOCAELİ NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ... 4 1.1- Kocaeli de Fiyat Hareketleri... 4 GIDA MADDELERİ... 4 TEMİZLİK MADDELERİ FİYATLARI... 4 KIRTASİYE FİYATLARI... 5 ZÜCCACİYE

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

Mehmet Gürsel AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Gürsel AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANDAN Odamız üyelerimizin talebi ve bakanlığın izni ile 1984 yılında kurulmuştur. 5174 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmeliklerle faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca oda bünyesinde

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92.

Türkiye. Mersin Firmaları Tarafından Gerçekleştirilen İhracatın Dağılımı* -%4 %2 %9 %7 -%0,4. Mart 122.240 117.136. Nisan 90.437 92. MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-13 EYLÜL 212 1 İthalat ve ihracat önceki aya göre yükselişe geçse de, geçen yılın altında kaldı 5 Mersin Serbest Bölgesi, ticaret hacmi ile serbest bölgeler

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI TÜRKİYE VE AYDIN IN DIŞ TİCARET POTANSİYELİ NAZİLLİ NİN AYDINDAKİ YERİ AR-GE BÖLÜMÜ EKİM 2011 FATİH SARIKAYA 1 *ÇALIŞMANIN AMACI Bu araştırma raporu Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından

Detaylı

KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI Hazırlayan Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman 332 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

TÜRKİYE PAZARI TEKNİK TEKSTİL VE NONWOVEN FIRSATLARI

TÜRKİYE PAZARI TEKNİK TEKSTİL VE NONWOVEN FIRSATLARI TÜRKİYE PAZARI TEKNİK TEKSTİL VE NONWOVEN FIRSATLARI TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ - TARIM TEKSTİLLERİ TüRKiYE CUMHURİYETi GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER ARALIK2014 - TARIMSAL DESTEKLER BüLTENi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KİLİS İL PROFİLİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KİLİS İL PROFİLİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KİLİS İL PROFİLİ OCAK 2015 İÇİNDEKİLER 1. MEVCUT DURUM... 1 1.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER... 1 1.2. TARIM... 2 1.2.1. Sulama Yatırımları... 2 1.2.2.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK ARALIK 2011 2 SERKA IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSI IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 2 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-30.06.2013 2. Ortaklığın Unvanı Hektaş Ticaret T.A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2006 YILI RAPORU Haziran 2007 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... vii A. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GÖSTERGELERİ...

Detaylı

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER Çizelgeler...4 Grafikler...5 Şekiller...5 ÖNSÖZ...7 1. GİRİŞ...10 Yayın Sahibi : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim

Detaylı

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE DE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SİSTEMLERİNE BAKIŞ: MEVCUT YAPI, SORUNLAR, FIRSATLAR, HEDEFLER Doç.Dr.Mevhibe ALBAYRAK 1 Dr.Kemalletin TAŞDAN 2 Doç.Dr.Erdoğan GÜNEŞ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı