T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1

2 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler Türlere Göre Kooperatifler İllere Göre Kooperatifler Yeni Kurulan Kooperatifler Kooperatif Birlikleri Türkiye Milli Kooperatif Birliği Kredi Kefalet Kooperatifleri Tarım Satış Kooperatifleri EK

3 1. TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilen ve düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan kooperatifler aracılığıyla toplumun geniş kesimlerine, sekiz milyondan fazla kooperatif ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlığımız yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev ve sorumluluk sahibidir. Kooperatiflerin örgütlenmesinde ilk adım birlikler olup, Birliklerin örgütlenmesiyle Merkez Birliği kurulmaktadır. Merkez Birliklerinin oluşturduğu en üst yapı Türkiye Milli Kooperatif Birliğidir. Kooperatifler genellikle faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Halen, 32 ayrı türde; kooperatif, birlik bulunmaktadır. - Kooperatiflerin kayıtlı ortak sayısı dur. Bakanlıkların görev alanına giren kooperatiflerin tür sayısına göre dağılımı grafik-1 de, ortak sayısına göre görünümü grafik-2 de özetlenmiştir. 10% 16% Gümrük ve Ticaret Bak. Gıda Tarım ve Hayv. Bak. Çevre ve Şehircilik Bak. 74% Grafik-1. Bakanlıklara göre kooperatif tür sayılarının oransal dağılımı (%) 3

4 25% 25% Gümrük Ticaret Bak. Gıda Tarım ve Hayv. Bak. Çevre ve Şehircilik Bak. 50% Grafik-2. Bakanlıklara göre kooperatif ortak sayılarının dağılımı (%) 2. BAKANLIĞIMIZ GÖREV ALANINDAKİ KOOPERATİFLER Bakanlığımız görev alanında 24 tür kooperatif bulunmaktadır. Kooperatif sayısına göre türlerin sıralanması EK-1 çizelgede özetlenmiştir. Faaliyetlerimiz çerçevesinde bu tür kooperatiflerde; - Kooperatif sayısı , - Kooperatif Birlik sayısı 115, - Birliklere üye kooperatif sayısı 2.200, - Kooperatif ortak sayısı , birlik üyesi kooperatif ortak sayısı dir. - Kooperatiflerin % 16.7 si birliklere üye olup, - Birlik üyesi kooperatiflerin ortak sayısı, toplam ortak sayısının % 64.7 sidir. En fazla üyeye sahip üç Birlik; kooperatifle Kredi Kefalet Kooperatifler Birliği, kooperatifle Taşıma Kooperatifleri Birliği, kooperatifle Tarım Satış Kooperatifler Birliğidir. 4

5 12% 15% 44% Kredi Kefalet Bir. Taşıma Koop. Bir. Tar. Sat. Koop. Bir. Diğer Birlikler 29% Grafik-3. Birlik üyesi kooperatiflerin türlere göre dağılımı. Birliklere kayıtlı kooperatifin; - % 44 ü Kredi kefalet kooperatifi, - % 29 u Taşıma kooperatifi - % 15 i Tarım satış kooperatifleri - % 12 si diğer kooperatiflere aittir. 2.1 Türlere Göre Kooperatifler Kooperatifler kuruluş/faaliyet amacına göre gruplandırılarak sınıflandırılmaktadır yılı sonu itibarıyla; - Kooperatif sayısı olup, - Kooperatiflerin ortak sayısı toplamı olup faal kooperatiflerin ortak sayısı tür. Türler arasında; - En fazla kooperatif sayısı olan tür taşıma kooperatifleri, - En fazla ortak sayısı olan tür kredi kefalet kooperatifleridir. Kooperatif başına düşen ortak sayısı 148,7 olup bu değer faal olan kooperatiflerde 199 dur. 32 tür kooperatif içinde faal kooperatif sayısı 100 den fazla olan tür sayısı 8 dir. 5

6 Türlere göre faal ve toplam kooperatif sayıları grafik-4 te, türlere göre faal kooperatif oranları grafik-5 te, ortak sayısı den fazla olan türlere ilişkin bilgiler grafik-6 da, kooperatif başına düşen ortak sayısına göre türlerin sıralanması grafik-7 de ve ortak sayısının dağılımına ilişkin sıralama grafik-8 de özetlenmiştir Taşıma Koop Tüketim Kredi Kef. Koop İşletme Koop Üretim Paz. Koop Grafik-4 Kooperatif sayısı 100 den fazla olan türler (toplam-faal). Turizm Gel. Koop Tarım Satış Koop Faal Toplam Faal Toplam Temin Tevzi Kooperatif sayısına göre türleri sıraladığımızda; - İlk sırada, kooperatifle taşıma kooperatifleri gelmektedir. Sırasıyla, kooperatifle tüketim kooperatifleri, kooperatifle kredi kefalet kooperatifleri, kooperatifle işletme kooperatifleri, kooperatifle üretim kooperatifleri kooperatifle turizm geliştirme kooperatifleri, kooperatifle tarım satış kooperatifleri ve kooperatifle temin tevzi kooperatifleri izlemektedir. Faal kooperatif sayısı; - En yüksek tür taşıma kooperatifleri (5492) olup sırasıyla, kooperatifle kredi kefalet kooperatifleri ve kooperatifle tüketim kooperatifleri izlemektedir. Faal kooperatif oranı; - En yüksek türler % 97 oranla tarım satış kooperatifleri ve kredi kefalet kooperatifleri olup, - En düşük oran % 22 ile tüketim kooperatiflerindedir. 6

7 Temin Tevzi Koop. 40 Kredi Kefalet Koop. 96 Turizm Gel. Koop. 61 Üretim Pazarlama Koop. 45 Tarım Satış Koop 96 Tüketim Koop. 22 Taşıma Koop. İşletme Koop Grafik-5. Türlere göre faal kooperatif oranları (%) Ortak sayısı den fazla olan kooperatif tür sayısı 5 dir. Sırasıyla; ortakla kredi kefalet kooperatifleri, ortakla tarım satış kooperatifleri, ortakla tüketim kooperatifleri, ortakla taşıma kooperatifleri ve ortakla işletme kooperatifleri en fazla ortaklı 5 türdür Kredi Kefalet Koop Grafik-6 Ortak sayısına göre türlerin sıralanması. Tarım Satış Koop Tüketim Taşıma Koop İşletme Koop Ortak Sayısı

8 Kooperatiflerin ölçek büyüklüğünü belirleyen özelliklerden biri ortak sayısıdır. Ortak sayısı den fazla olan 5 türde, kooperatif başına düşen ortalama ortak sayısında; - İlk sırayı ortakla tarım satış kooperatifleri alırken sırasıyla; ortakla kredi kefalet kooperatifleri, ortakla işletme kooperatifleri, - 88 ortakla tüketim kooperatifleri ve - 30 ortakla taşıma kooperatifleri izlemektedir Esnaf San. Kef. Koop İşletme Koop Taşıma Koop Tüketim Tarım Satış Koop Grafik-7 Kooperatif başına düşen ortalama ortak sayıları. Tarım Satış Koop. 6,8 8,3 12,5 25,8 39,8 6,5 Taşıma Koop. 95,5 4,50 İşletme Koop. 56,2 27,1 7,9 5 3,8 Kredi Kef. Koop. 8,2 32,9 16,1 22,7 15,1 5 Tüketim Koop. 81,3 12,6 2,43, Grafik-8. Ortak sayısı büyüklüklerine göre türlerin genel görünümü. 8

9 Kooperatif türlerinde ortak sayısının dağılımı incelendiğinde; - Taşıma kooperatiflerinin % 95,5 inde - Tüketim kooperatiflerinin % 81,3 ünde - İşletme kooperatiflerinin % 56,2 sinde ortak sayısı 100 den azdır. Taşıma kooperatifi ile tüketim kooperatiflerinde ortak sayısı 1000 den fazla olan kooperatif bulunmazken, - Tarım satış kooperatiflerinin % 46,3 ü, - Kredi kefalet kooperatiflerinin % 20,1 i ve - İşletme kooperatiflerinin % 3,8 inde ortak sayısı 1000 den fazladır İllere Göre Kooperatifler Ülkemizde bütün illerde kooperatif bulunmaktadır. En fazla sayıda kooperatif bulunan il Ankara (940) olup, en az sayıda kooperatif kurulan il Bayburt (14) tur. Kooperatif sayısına göre en fazla kooperatif bulunan 5 il grafik-9 da, en az kooperatif bulunan 5 il grafik-10 da ve faal kooperatiflerde en fazla ortak sayısına sahip 5 il grafik-11 de gösterilmiştir. En fazla sayıda kooperatif bulunan beş il; - Ankara 940, - İstanbul 670, - İzmir 638, - Antalya 509, - Adana 464 En az sayıda kooperatif bulunan beş il; - Bayburt 14, - Ardahan 19, - Kilis 27, - Gümüşhane 32, - Bingöl 33 9

10 Ankara İstanbul İzmir Antalya Adana Faal Toplam Faal Toplam Grafik-9.Kooperatif sayısı en fazla olan 5 il Bayburt Ardahan Kilis Gümüşhane Bingöl Faal Toplam Faal Toplam Grafik-10 Kooperatif sayısı en az olan 5 il 10

11 Faal kooperatiflerde ortak sayısı en fazla olan il İstanbul olup, bunu sırasıyla İzmir, Bursa, Ankara ve Ordu izlemektedir Grafik-11 Faal kooperatiflerde ortak sayısı en fazla olan 5 il 2013 yılında; 0 İstanbul İzmir Bursa Ankara Ordu Ortak Sayısı Yeni Kurulan Kooperatifler - 12 ayrı türde, ortaklı, - 82 yeni kooperatif kurulmuştur. Yeni kurulan kooperatiflerin aylara göre kooperatif sayısı ile kooperatif ortak sayıları çizelge- 1 de, kooperatif türlerine göre dağılımı ise çizelge-2 de özetlenmiştir. Son yıllarda kooperatifçilik alanı genişletilmiş, önceki yıllarda kayıtlarda rastlanmayan yeni tür kooperatifler kurulmuştur, bunlar arasında; - Kadın girişimci üretim kooperatifleri ilk defa 2013 yılında kurulmuştur. - Sağlık hizmetleri kooperatifi ilk defa 2013 yılında kurulmuştur. - Basın kooperatifi ilk defa 2012 yılında kurulmuştur. - Son dört yılda kurulan 9 yeni kooperatifle eğitim kooperatifi sayısı artmıştır yılında taşıma kooperatifleri çeşitlendirilmiş olup, o Karayolu yük taşıma, o - Karayolu yolcu taşıma, o Deniz yolcu taşıma, o Deniz yük taşıma kooperatifleri ana sözleşmeleri hazırlanmıştır. 11

12 Ay Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı Ocak Şubat Mart 7 50 Nisan Mayıs 9 72 Haziran 3 39 Temmuz 4 28 Ağustos 5 36 Eylül 7 64 Ekim 3 22 Kasım 4 28 Aralık 6 43 Toplam Çizelge Aylar itibarıyla kurulan kooperatif sayısı. Kooperatif Türü Kooperatif Sayısı Taşıma 42 Karayolu Yolcu Taşıma 12 İşletme 11 Turizm 5 Esnaf 4 Eğitim 2 Üretim Pazarlama 1 Tüketim 1 Temin-Tevzi 1 Karayolu Yük Taşıma 1 Küçük Sanat 1 Kadın Girişimci 1 Toplam 82 Çizelge türlere göre yeni kurulan kooperatif sayıları. 12

13 20% 5% 10% 65% Taşıma Koop. İşletme Koop. Kredi Kefalet Koop. Diğer Koop. Grafik yıllarında kurulan yeni kooperatiflerin türlere göre dağılımı. 3. KOOPERATİF BİRLİKLERİ Kooperatiflerin örgütlenmesinde ilk adım Birlikler olup, faaliyet alanına göre Birlikler Merkez Birliklerini kurmaktadırlar. Merkez Birliklerinin bağlı olduğu üst çatı ise Türkiye Milli Kooperatifler Birliğidir. 3.1 Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 1991 yılında kurulmuş olup ülkemizde kooperatiflerin en üst örgütlü yapısıdır sonu itibarıyla ortakları; 11 Merkez Birliği ve 3 bağımsız birliktir. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ortakları olan merkez birlikleri ile bağımsız birliklerin listesi Çizelge-3 te özetlenmiştir. Bakanlığımız görev alanında bulunan kooperatiflerin kurduğu merkez birlikler; - Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği, - Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, - Taşıma Kooperatifleri Merkez Birliği dir. 13

14 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYEKOOP) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şema 1: Ülkemizde Kooperatiflerin Üst Yapılanması Merkez Birlikleri Merkez Birlikleri Merkez Birlikleri Birlikler Birlikler Birlikler Kooperatifler Kooperatifler Kooperatifler 14

15 Sıra Merkez Birliği 1 Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 2 Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) 3 Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği (Tükobirlik) 4 Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) 5 Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) 6 S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop) 7 Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği 8 Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği (Sür-Koop) 9 Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (Tüs-Koopbir) 10 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 11 Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım-Koop) Birlikler 1 Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) 2 Tüm Eczacılar Üretim, Temin, Dağıtım Kooperatifleri Birliği 3 Marmara Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği Çizelge-3. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Ortakları Bakanlığımız görev alanında bulunan kooperatifler 8 ayrı birlik halinde örgütlenmişlerdir. - 8 ayrı türde kurulan birlik sayısı toplamı 115, - Merkez Birliklerine üye olan birlik sayısı 54 tür. - Merkez Birliklerine üye olma oranı % 46,9 dur. Türlere göre; - En fazla sayıda birlik (40) taşıma kooperatiflerinde kurulmuş bunu sırasıyla, - 32 birlikle kredi kefalet kooperatifleri ve - 15 birlikle tarım satış kooperatifleri izlemektedir. - Küçük sanat kooperatif birliklerinden faal olanı bulunmamaktadır. 15

16 Taşıma. Koop. Bir. Kredi Kefalet Bir. Tarım Satış Koop. Bir. Tüketim Koop. Bir. Üretim Ted. Koop. Bir. Tur. Gel. Koop. Bir. İşlt. Koop. Bir. Küçük San. Koop. Bir. Faal Toplam Faal Toplam Grafik-13. Türlere göre birlik sayıları (faal-toplam). 115 Birliğin 88 i faal olup, bunların; - % 37 si Kredi kefalet kooperatifleri, - %35 i taşıma kooperatifleri ve - % 17 si tarım satış kooperatif birlikleridir. (grafik-14) Diğer Birlikler 11% Tar. Sat. Koop. Bir. 17% Kredi Kefalet Bir. 37% Taşıma Koop. Bir. 35% Grafik-14. Faal olan birliklerin türlere göre dağılımı. 16

17 Birliklere üye kooperatif sayısı toplamı dür. Bunların si faal durumdadır. - En fazla sayıda kooperatif üyesi olan birlik kredi kefalet kooperatifleri olup (% 44), - bunu sırasıyla taşıma kooperatifleri (%29) ve - tarım satış kooperatifleri (%15) izlemektedir. Birliklere üye kooperatiflerin ortak sayısı toplam dir. - Bunların 635,079 u (% 50) kredi kefalet kooperatifleri ortağı, - 530,568 i (% 42) tarım satış kooperatifleri ortağıdır. (Grafik-15) 4% 4% 42% 50% Kredi Kefalet Koop Bir. Tarım Satış Koop Bir. Tüketim Koop. Bir. Diğer Bir. Grafik-15. Birliklere kayıtlı ortakların türlere göre dağılımı. 4. KREDİ KEFALET KOOPERATİFLERİ Kredi Kefalet Kooperatifleri 32 Birlik ve bir Merkez Birliği altında örgütlenmişlerdir. Kooperatif sayısı 988, ortak sayısı dir. Kredi Kefalet Kooperatifi üyelerine faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır yılında, 910 kredi kefalet kooperatifin 402 si (% 46) kredi kullanmışken; yılında 963 kooperatifin 838 i (% 86) si kredi kullanmıştır. (grafik-16). 17

18 Top.Koop. Sayısı Kredi Kull. Koop. Say Top.Koop. Sayısı Kredi Kull. Koop. Say. Grafik-16. Yıllar itibarıyla kredi kullanan kooperatif sayıları Kredi kullanan kooperatif sayısı arttıkça kredi kullanan ortak sayısında da artış olmuştur yılında kooperatif ortağı kredi kullanmışken; yılı sonu itibariyle kredi kullanan kooperatif ortak sayısı olmuştur. Artış oranı % 345 tir (grafik-17) Sayı Grafik-17. Yıllar itibariyle kredi kullanan kooperatif ortak sayısı Kredi kullanan ortak sayısıyla birlikte kooperatiflerce kullanılan kredi tutarı da artmıştır yılında kullanılan kredinin tutarı 153,88 milyon TL iken, - Bu değer 2013 yılında 9 milyar 617 milyon TL olmuştur. Artış oranı % 618 dir. (grafik-18) 18

19 Tutar Grafik-18. Yıllara göre kooperatif ortaklarınca kullanılan kredi tutarı (milyon TL). Kredi kefalet kooperatiflerine kullandırılan kredinin faiz farkı bütçeden karşılanmaktadır. Yıllar itibarıyla kredi kullanan kooperatif sayısı arttıkça bütçe ödenek miktarı da artmıştır. Ödenek; yılında TL iken, yılı ödeneği TL seviyesine yükselmiştir (grafik-19) )*) )*) Seri Grafik-19 Faiz farkı desteği için yıllara göre ( ) bütçede yer alan ödenek miktarı (1000 TL). 19

20 5. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ Tarım Satış Kooperatifleri 17 birlik altında örgütlenmiş olup halen 13 ü faaldir. Birliklere üye kooperatif sayısı 336, ortak sayısı toplamı tür. Tarım Satış Kooperatifleri genellikle ürün bazlı ve bölgesel alan bazlı birlikler halinde kümelenmişlerdir. Faal birliklere ilişkin birtakım bilgiler Çizelge-4 te özetlenmiştir. Birlik Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı Kooperatif Ortalama Ortak Sayısı Antbirlik Çukobirlik Fiskobirlik Gülbirlik Karadenizbirlik Kozabirlik Marmarabirlik Tiftikbirlik Trakyabirlik Tariş İncir Birliği Tariş Pamuk Birliği Tariş Üzüm Birliği Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Çizelge-4. Faal Birliklerin sayısal büyüklükleri. - Tarım Satış Birlikleri arasında kooperatif sayısı ve ortak sayısı en fazla olan Fiskobirlik olup, en az sayıda olan Kozabirliktir. - Kooperatif başına düşen ortak sayısında ilk sırayı ortakla Fiskobirlik almakta olup, en küçük ortaklı kooperatifler 256 ortakla Tariş İncir Birliğindedir. Ürün alımları, Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin en önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır. Ürün alımıyla; - Çiftçilere pazara ulaşım kolaylığı sağlanırken, - Sanayiciye güvenilir hammadde temin imkanı verilmiş olmaktadır. Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin satın aldığı ürün miktarları, ürün türlerine göre değişkenlik göstermektedir. - Tiftik, gül ve koza ürünlerinde ülke üretiminin büyük kısmı birliklerce satın alınırken, - Ayçiçeği başta olmak üzere bazı ürün gruplarında alınan miktarlar yıllara göre değişkenlik göstermektedir. 20

21 Birliklerce satın alınan ürün sayısı 22 dir. Birliklere göre satın alınan ürünler ve alınan ürünlerin uzun dönemli ( ) bölge üretimi içindeki paylarına ilişkin bilgiler çizelge-5 de özetlenmiştir. BİRLİK ÜRÜN TÜRÜ BÖLGE ÜRETİMİ İÇERİSİNDE PAYI (%) Antbirlik Pamuk 72,3 Çukobirlik Pamuk 14,1 Soya 40 Güneydoğubirlik Biber 1,8 Mercimek 3,8 Antepfıstığı 0,7 Karadenizbirlik Ayçiçeği 55,3 Soya 3,6 Marmarabirlik Zeytin 21,9 Tariş İncir Birliği Kuru İncir 8,5 Tariş Pamuk Birliği Pamuk 37 Tariş Üzüm Birliği Kuru Üzüm 17,8 Tariş Zeytin ve Zeytinyağı 17,7 Zeytinyağı Birlik Trakyabirlik Ayçiçeği 64,4 Çizelge-5 Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin türlere göre satın aldığı ürünler ve bölge payları Bu üründen kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, kuru üzüm ve zeytinyağında yılları yıllık alınan ürün miktarının, ülke üretimi içindeki payı grafik-20 de özetlenmiştir. 21

22 Kütlü Pamuk 18,1 14,6 16,5 11,4 10,4 9,2 9,1 2,8 4 4,2 3,2 Yağlık Ayçiçeği 48,4 53,4 58,5 60,6 49,2 22,8 40,8 39,8 31, ,7 Kuru Üzüm 10,4 18,4 28,2 13,4 12,8 14,9 10,2 12,4 10,5 7,9 14 Zeytinyağı 16,1 16,3 6,8 14,4 7,5 3,9 5,5 5,7 3,9 4,6 7,2 Kütlü Pamuk Yağlık Ayçiçeği Kuru Üzüm Zeytinyağı Grafik-20 Ürün alımlarının ülke üretimi içindeki payı (%) Yıllara göre alım miktarı en fazla değişen ürünler arasında ayçiçeği de yer almaktadır. Ayçiçeğinde son 7 yılda satın alınan miktarlarının ülke üretimine oranı grafik-21 de özetlenmiştir alım alım rekolte rekolte Grafik yılları Ayçiçeği üretimi ve birliklerce satına alınan miktarlar. 22

23 2013 yılında; ton ayçiçeği, - 60,829 ton kütlü pamuk, ton sofralık zeytin, ton zeytinyağı, - 16,365 ton kuru üzüm, ton gül çiçeği ve ton tiftik alımı yapılmıştır. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, ulaştıkları ekonomik büyüklükle Türkiye nin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2012 yılı araştırması sonuçlarına göre - Trakyabirlik 77 nci, - Marmarabirlik ise 465 nci sırada yer almıştır. Bu iki birlik 2005 yılından buyana sürekli ilk 500 kuruluş arasında yer almışlardır (grafik-22) TRAKYABİRLİK MARMARABİRLİK Grafik yılları Trakyabirlik ve Marmarabirliğin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki sıralamaları. 23

24 EK-1 Kooperatif sayısına göre kooperatif türlerinin sıralaması. Sıra Türü Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı 1 Taşıma Kooperatifleri Tüketim Kooperatifleri Kredi Kefalet Kooperatifleri İşletme Kooperatifleri Üretim Pazarlama Kooperatifleri Turizm Geliştirme Kooperatifleri Tarım Satış Kooperatifleri Temin Tevzi Kooperatifleri Küçük Sanat Kooperatifleri Tütün T.S.K Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifleri Y. Sebze Meyve Kooperatifleri Eğitim Kooperatifleri Yayıncılık Kooperatifleri Yardımlaşma Kooperatifleri Bağımsız T.S.K Tedarik Kooperatifleri Hamal Taşıma Kooperatifleri Karayolu Yük Taşıma Kooperatifleri Sigorta Kooperatifleri Kadın Girişimci kooperatifleri Basın Kooperatifleri Sağlık Hizmetleri Kooperatifleri Deniz Yük Taşıma Kooperatifleri 1 7 TOPLAM

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 1-2 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler. 3-12 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..4-8 2.2 İllere Göre Kooperatifler.8-10

Detaylı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 0 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 2-3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler. 3-11 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..4-8 2.2 İllere Göre Kooperatifler.8-10

Detaylı

Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2013

Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2013 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2013 Mayıs 2014 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 KISALTMALAR... 4 TABLOLAR... 5 GRAFİKLER... 6 EKLER...

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 0 M A Y I S 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket Kuruluşu

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE PROFESYONEL YÖNETİME GEÇİŞ. Seçkin CENKIŞ Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE PROFESYONEL YÖNETİME GEÇİŞ. Seçkin CENKIŞ Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014, Sayı 129 KOOPERATİF VE BİRLİKLERDE PROFESYONEL YÖNETİME GEÇİŞ Seçkin CENKIŞ Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖZET Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı çerçevesinde

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ Antalya nüfusu 1985-199 döneminde yıllık ortalama % 4,8 199-2 döneminde ise % 4,2 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda nüfus artış oranının yavaşladığı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER)

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler 1 Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi 2 Erzurum Tarım ve Kırsal

Detaylı

Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği. B. Everest¹, M. Yercan

Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği. B. Everest¹, M. Yercan Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği B. Everest¹, M. Yercan ¹Araş.Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİ Gülsüm Gözde AYANOĞLU Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ocak, 2017 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Kooperatifler II- Kooperatifler ve Yenilenebilir

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar

Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuğun Üretim ve Ticaretindeki Bölgesel Farklılıklar Pamuk bitkisi; 1) İşlenmesi ve lif randımanı ile çırçır sanayi 2) Lif özellikleri ile tekstil sanayi 3) tohumu ile yağ, enerji ve yem sanayi 4) Linteri

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI ŞUBAT AYI VERİ BÜLTENİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2017 YILI ŞUBAT AYI VERİ BÜLTENİ DIŞ TİCARET, ŞİRKET, ESNAF ve KOOPERATİFLERE İLİŞKİN GEÇİCİ İDARİ VERİLER Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Şubat ayı ihracatımız 12

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı TARIMSAL DESTEKLER Burhan DEMİROK Daire Başkanı İstanbul -18-Aralık-2014 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri 4- Destekleme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRK TARIM KOOPERATİFLERİNİN AB TARIM KOOPERATİFLERİNE UYUMU VE TARIMSAL SANAYİYE ETKİLERİ

TÜRK TARIM KOOPERATİFLERİNİN AB TARIM KOOPERATİFLERİNE UYUMU VE TARIMSAL SANAYİYE ETKİLERİ TÜRK TARIM KOOPERATİFLERİNİN AB TARIM KOOPERATİFLERİNE UYUMU VE TARIMSAL SANAYİYE ETKİLERİ Prof.Dr.İ.Hakkı İNAN (Başkan) 1 Arş.Gör. Burçin Başaran 1 Prof.Dr. Gamze SANER 2 Doç.Dr. Murat Yercan 2 Öğr. Gör.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK 2 KGF; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 11.Bölüm Tarımsal Kooperatifçilik Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

TARIM KOOPERATİFLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TARIM KOOPERATİFLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari The Effects Bilimler of Agricultural Fakültesi Cooperatives Dergisi on Employment Yaşar Alkan Sayı / Number 4, Güz / Autumn 2016 / ss. 113-131 / ISSN: 2148-7154 Geliş

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI 2013 YILI DÖNEM RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ/GENEL SEKRETER FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2013 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti

Detaylı

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 HAZİRAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 16.645.661 12.302.384-4.343.276 ŞUBAT 16.940.906 12.232.355-4.708.551

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ / GENEL SEKRETER ÜYELİK FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2014 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

MART AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE OCAK ŞUBAT NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Detaylı

1 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ

1 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 MAYIS AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER Hazırlayan: Hüseyin ABİ 1 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 Hazırlayan: Hüseyin ABİ TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EYLÜL 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Prof.Dr. Harun TANRIVERMİŞ Doç.Dr. Mehmet ARSLAN Doç.Dr. Mehmet Akif ÖZER Veli ÇELEBİ Osman BOSTAN. Turgut AĞIRNASLIGİL

Prof.Dr. Harun TANRIVERMİŞ Doç.Dr. Mehmet ARSLAN Doç.Dr. Mehmet Akif ÖZER Veli ÇELEBİ Osman BOSTAN. Turgut AĞIRNASLIGİL Haziran 2012 Yıl : 78 Sayı : 906 ISSN : 1300-1450 Haziran 2012 Yıl : 78 Sayı : 906 ISSN : 1300-1450 YIL : 78 SAYI : 906 Haziran 2012 Ahmet BAYANER Muharrem ÇETİN Rasih DEMİRCİ Hikmet KAVRUK Mehmet Akif

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Temmuz 2015 Sayı: 3 Ekim 2015 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

KASIM AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

KASIM AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 Hazırlayan: Hüseyin ABİ 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım; sanayi sektörüne hammadde sağlaması, ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin geçim kaynağı olması ve kazandırdığı ihracat

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ

RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ RİSK MERKEZİ AYLIK BÜLTENİ Mayıs 2015 Sayı : 1 İçindekiler Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Sayfa No Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketleri

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01 TARIMSAL VERİLER TARIMSAL VERİLER GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının 5846

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU

BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETİŞİM SEMPOZYUMU TEPAV-AKÇAM 13-14 ARALIK 2012 ANKARA 6. OTURUM : KIRSAL ÖRGÜTLENME VE FİNANSMAN Konu: Türkiye de Çiftçi Örgütlenmesi ve Tarımsal Kooperatiflerde Finansman Sorunu

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

[OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017]

[OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017] 2017 [ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017] Hazırlayan: HÜSEYİN ABI 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2016 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 NİSAN AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 201 TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İTHALAT ($) İHRACAT($) D.T AÇIĞI ($) OCAK 1.45.1 12.302.384-4.343.27 ŞUBAT 1.940.90 12.232.355-4.708.551

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017

TEMMUZ AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ABİ AYI İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2017 TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 201 (BİN DOLAR) TÜRKİYE İHRACAT ($) İTHALAT ($) D. T. AÇIĞI ($) AĞUSTOS

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME

Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME İçerik 1. Tarımsal Kooperatifçilik ile İlgili Genel Açıklamalar 2. Kooperatifçilik İlkeleri 3. Türkiye de Kooperatifler 4. Tarım Kooperatiflerinin Yararları 5. Tarım Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış olurken, kooperatif sayısında %21,43 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan Kooperatif ürünlerini

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19.10.2016 Sayı 55 Genel Değerlendirme Temmuz 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2016 verilerinin değerlendirildiği- 55. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı