Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu"

Transkript

1 Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Erdem Başçı Başkan 17 Aralık 2014

2 Genel Değerlendirme İhracatın büyümeye katkısı devam etmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi destekleyecektir. Yılın başında alınan makroihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek malların enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkileri gözlenmektedir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyonun 2015 yılında Enflasyon Raporunda belirtilen görünümle uyumlu bir düşüş sergileyeceği öngörülmektedir. Yapısal dönüşüm programının uygulamaya geçmesiyle birlikte Türkiye nin büyüme potansiyeli kademeli olarak artacaktır. 2

3 Sunum Planı 1) Dış Denge 2) Fiyat İstikrarı 3) Büyüme 3

4 DIŞ DENGE 4

5 Küresel finans krizi sonrasında gelişmiş ülke merkez bankaları faizlerini sıfıra yakın seviyelere indirmişlerdir. Politika Faiz Oranları (Yüzde) 6 5 Küresel Finans Krizi 4 3 ABD Avrupa Japonya Kaynak: Bloomberg. Son Veri: Avrupa ve Japonya için Aralık 2014; ABD için Ekim

6 Benzer şekilde uzun vadeli faiz oranları da yakın tarihteki en düşük seviyelere gerilemiştir. 6,0 Almanya 10 Yıllık Tahvil Faizi (Yüzde) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kaynak: Bloomberg. Son Veri: 11 Aralık

7 Benzer şekilde uzun vadeli faiz oranları da yakın tarihteki en düşük seviyelere gerilemiştir. ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (Yüzde) 6,0 5,0 Normalleşme Sinyali Sonrası Dönem 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kaynak: Bloomberg. Son Veri: 11 Aralık

8 Ülkemizde de hem nominal hem reel faiz oranları yakın tarihimizdeki en düşük değerlerde seyretmektedir Faizler ve Enflasyon (Yüzde) Gösterge Tahvil Faizi Ortalama Mevduat Faizi Enflasyon Kaynak: Bloomberg, TÜİK. Son Veri: Kasım

9 Uzun vadeli nominal faizler beklenen enflasyon, vade primi ve risk primi tarafından belirlenmektedir. Uzun Vadeli Nominal Faiz = Reel Denge Faizi + Beklenen Enflasyon Vade + + Primi Risk Primi 9

10 Makroihtiyati önlemlerin yardımıyla reel faizler küresel kriz öncesi seviyelerin altındadır. Gösterge Tahvil Reel Faizi* (Yüzde) Bütçe Disiplini (Kamu) Basiretli Borçlanma (Özel) Kaynak: TCMB, BIST. Son Veri: 11 Aralık *Reel faiz serisi, gösterge tahvilin getirisinden enflasyon beklentilerinin çıkarılması şeklinde hesaplanmıştır. Enflasyon beklentisi olarak, 2006 yılı Nisan ayına kadar 12 ay sonrası enflasyon beklentisi kullanılırken, ondan sonraki dönemde ise 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kullanılarak 24 ay içindeki ortalama enflasyon beklentisi hesaplanmıştır. Enflasyon beklentisi olarak uygun ortalama kullanılmıştır. 10

11 Düşük faiz ortamında basiretli borçlanma dengeli büyüme, gelir dağılımı ve istihdam için faydalı olacaktır. Basiretli Borçlanma Faydalı Döngü SONUÇ Güçlü ve Dengeli Büyüme Dengeli Gelir Dağılımı İstihdam Düşük Faiz (Risk Primi) 11

12 Aşırı borçlanma eğiliminin uzun süre devam etmesi risk primini artırmak suretiyle büyümeye, gelir dağılımına ve istihdama zarar verebilmektedir. Aşırı Borçlanma Zararlı Döngü SONUÇ Ekonomik Daralma Gelir Dağılımında Bozulma İşsizlik Yüksek Faiz (Risk Primi) 12

13 Kamuda Basiretli Borçlanma: Türkiye Örneği AB Tanımlı Kamu Borç Stoku ve Merkezi Yönetim Bütçe Açığı (GSYİH ye Oran, Yüzde) * 2015* 2016* 2017* MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE AÇIĞI * 2015* 2016* 2017* 11,4 8,8 5,4 1,5 0,5 1,7 1,8 5,5 3,6 1,4 2,1 1,2 1,4 1,1 0,7 0,3 Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program ( ). *Orta Vadeli Program ( ) tahminleri 13

14 Kamudaki basiretli borçlanma sonucunda Türkiye nin risk primi tarihinin en düşük seviyelerine yakın seyretmektedir. Türkiye-ABD 10 Yıl Vadeli Tahvil Faiz Farkı (Yüzde) Kaynak: Bloomberg, TCMB. Son Veri: 11 Aralık

15 Kamudaki basiretli borçlanma sonucunda Türkiye nin risk primi tarihinin en düşük seviyelerine yakın seyretmektedir. Türkiye 5 Yıllık CDS Fiyatları Kaynak: Bloomberg, TCMB. Son Veri: 11 Aralık

16 Dış Denge İç Talep (-) Dış Denge Dış Talep (+) 16

17 Gelişmiş ülkelerde iç talep zayıf seyrettiğinden dış dengeleri artı yönde gelişmiştir. Gelişmiş Ülkelerde Cari Denge (Cari Denge / GSYİH, Yüzde) 7,0 5,0 3,0 1,0-1,0-3,0-5,0 Almanya ABD -7,0 Kaynak: Bloomberg. * IMF tahminidir. 17

18 Gelişmekte olan ülkelerde ise düşük faiz ortamı aşırı borçlanma yoluyla dış dengeleri eksi yönde etkilemiştir. Cari Fazla Veren GOÜ* (Toplam Cari Fazla / Toplam GSYİH, Yüzde) Cari Açık Veren GOÜ** (Toplam Cari Açık / Toplam GSYİH, Yüzde) Düşük Faiz Ortamı Düşük Faiz Ortamı 0-5 Kaynak: IMF. *2009 yılı itibarıyla Arjantin, Çin, Endonezya, Filipinler, Malezya, Rusya ve Şili. ** 2009 yılı itibarıyla Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Kolombiya, Meksika, Türkiye. 18

19 Cari açığın temel nedenlerinden biri tüketicilerin aşırı hızlı borçlanmasıdır. Tüketici Kredileri* ve Cari Açık (Yüzde) ΔTüketici Kredileri*/GSYİH Cari Açık/GSYİH (Sağ eksen) Kaynak: Bloomberg. Son Veri: 2014 Ç3. *Kredi kartları dahil bireysel kredilerin yıllık değişimidir. 19

20 Alınan önlemler sonrasında ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmeye başlamıştır. İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (12-Aylık Kayan Pencereler*, Altın Hariç, Yüzde) Makroihtiyati Önlemler Dönem Ortalaması: 63,9 65, Karşılama Oranı (altın hariç) 54 Kaynak: TÜİK, TCMB. Son Veri: Ekim * 12-aylık birikimli ihracat /12-aylık birikimli ithalat. 20

21 * 2015** Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatını önemli ölçüde azaltacağı beklenmektedir. Petrol Fiyatları ve Enerji İthalatı (Milyon ABD Doları) Net Enerji İthalatı (Milyon ABD doları) Brent Petrol Fiyatı Kaynak : TÜİK. * 2014 yılı net enerji ithalatı ve Brent petrol fiyatı için Ekim ayı itibarıyla 12- aylık birikimli rakamlar kullanılmıştır. ** Tahmin. Futures kontratlarından elde edilmiştir. 21

22 Cari açıktaki iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir. 0,0 Cari Denge (12 Aylık Birikimli, % GSYİH) -2,0 Makroihtiyati Politikalar -4,0-6,0-8,0-10,0 Cari Açık/GSYİH Cari Açık/GSYİH (Altın hariç) Cari Açık (Milyar ABD doları) * 0,6 7,6 14,2 21,4 31,8 37,8 40,4 12,2 45,4 75,1 48,5 65,0 46,0 Cari Açık/GSYİH (%) 0,3 2,5 3,6 4,5 6,0 5,7 5,4 2,0 6,2 9,7 6,2 7,9 5,7 Kaynak: TCMB. Son Veri: 2014 Ç3. * Orta Vadeli Program ( ) tahmini. 22

23 Dış finansmanın kalitesi artmaktadır. Cari Açığın Finansman Kaynakları (12 Aylık Birikimli, Milyar ABD Doları) 100 Portföy Kısa Vadeli* Uzun Vadeli** DYY Cari Açık Kaynak: TCMB. Son Veri: Ekim *Kısa vadeli sermaye hareketleri banka ve özel sektörün net kısa vadeli kredi kullanımları ve bankalardaki mevduatları kapsamaktadır. **Uzun vadeli sermaye hareketleri banka ve özel sektörün uzun vadeli net kredi kullanımlarını ve banka, özel sektör ve Hazine nin tahvil ihraçlarını kapsamaktadır. 23

24 Reel sektörün dış borçlarının vadesi oldukça uzundur. Reel Sektörün Dış Borcunun Vade Dağılımı (Yüzde Pay) Yıl 5 Yıl 4 Yıl Yıl 1-2 Yıl 10 0 Kaynak: TCMB. 24

25 Bankalarımızın da dış borçlanma vadelerini uzatmaları istikrarlı büyüme açısından faydalı olacaktır. Türkiye nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku* (Milyar ABD Doları) Merkez Bankası 0,4 Genel Hükümet 0,0 Diğer Sektörler 36,3 Bankalar 94,0 Kaynak: TCMB. Son Veri: 2014 Ç3. * Orijinal vadeye göre, toplam 130,7 milyar ABD doları. 25

26 Borçlanmanın İstikrar Boyutu İç Kaynaklar: Daha İstikrarlı Dış Kaynaklar: Daha Oynak Araçlar: Çekirdek Yükümlülüklerin Desteklenmesi Rezerv Opsiyonları Döviz Depo Piyasası Döviz Alım Satımları 26

27 İhracat reeskont kredileri hem döviz rezervlerine hem de ihracata önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. TCMB Rezervleri* (Milyar ABD Doları) Milyar ABD doları Döviz Satışı (-) İhracat Reeskont Kredileri (+) TCMB diğer döviz rez. YP ZK için döviz ROM döviz TCMB diğer altın rez. Kıym.mad. için altın ROM altın Ocak ,80 1 0,57 Şubat ,00 0,30 Mart ,05 0,48 Nisan ,36 Mayıs ,50 2,06 Haziran ,42 1,54 Temmuz ,38 1,46 Ağustos ,21 1,38 Eylül ,31 1,42 Ekim ,72 1,31 Kasım ,80 0,79 Aralık ,14 2 1,33 + TOPLAM 12,35 13,00 Milyar ABD doları ROM Döviz 36,0 Döviz ZK 34,2 Kaynak: TCMB. Son Veri: 5 Aralık * Toplam 131,9 milyar ABD doları. TOPLAM 70,2 1 Ocak 2014 teki doğrudan döviz müdahalesini de içermektedir. 2 8 Aralık 2014 itibarıyla. +Tahmin. 27

28 Döviz Depo Piyasası borçlanma limiti 10 Aralık 2014 tarihinden itibaren iki katına çıkarılarak 21,62 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Öngörülen Faiz Oranları (%): ABD doları 7,5 8,5 9 Euro 6,5 6,5 6,5 28

29 Rezerv Yeterliliği Göstergeleri Rezervlerin İthalatı Karşılama Oranı Kapsamlı Göstergeler Rezervlerin Kısa Vadeli Borçları Karşılama Oranı 29

30 Ay Rezervlerin ithalatı karşılama oranı iyileşmeye devam etmekte 6,5 Rezervlerin İthalatı Karşılama Oranı (Ay) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Kaynak: TCMB. Son Veri: Ekim

31 ve 2015 yılında da iyileşmenin devam edeceği öngörülmektedir İhracat ve İthalat (Nominal, Yıllık Yüzde Değişim, 6-Aylık Hareketli Ortalama) İhracat (Altın hariç) İthalat (Altın hariç) Kaynak: TCMB. Son Veri: Ekim

32 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Rezerv Yeterliliği: Kapsamlı Göstergeler Rezerv Yeterlilik Göstergesi* % Kaynak: TCMB. Son Veri: Eylül * Rezerv Yeterlilik Göstergesi, 2011 yılında IMF tarafından geliştirilmiş yeni bir ölçüttür. Konu hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: Ödemeler Dengesi Raporu 2012-IV, Kutu 5, sayfa

33 Rezervlerin Kısa Vadeli Dış Borçları Karşılama Oranı Uluslararası Rezervlerin Kalan Vadeye Göre Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) Stokuna Oranı (%) Uluslararası Rezervler (Brüt)/KVDB Uluslararası Rezervler (Brüt)/Yurtdışı Şube ve İştirakler Hariç KVDB Kaynak: TCMB. Son Veri: Eylül

34 Rezervlerin kısa vadeli dış borçları karşılama oranı dış borç vadelerinin uzaması ile önemli ölçüde iyileşebilecektir. Rasyo = Döviz Rezervleri Kısa Vadeli Dış Borçlar 34

35 FİYAT İSTİKRARI 35

36 Enflasyon hedefin oldukça üzerinde seyretmektedir. Enflasyon (TÜFE Yıllık Değişimi, Yüzde) Hedef Gerçekleşme Kaynak: TÜİK. Son Veri: Kasım

37 Yüzde Enflasyonun 2015 yılı boyunca kademeli bir düşüş sergilemesi amaçlanmaktadır. Enflasyon Raporu Tahmini (Yüzde) Tahmin Aralığı* Belirsizlik Aralığı Yıl Sonu Enflasyon Hedefleri Çıktı Açığı Gerçekleşme Kontrol Ufku * Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70 tir. Son Veri: Kasım

38 Fiyat İstikrarı Dış Denge Kur İstikrarı Maliyetlerde İstikrar Fiyat İstikrarı Enflasyon Beklentilerinde İstikrar İç Denge 38

39 Kur Dengesi TL Varlık Talebi (+) Kur (TL Değeri) TL Varlık Arzı (-) 39

40 170 Son bir yılda döviz kuru geçişkenliği enflasyonun temel belirleyicisi olmuştur. ABD doları Cinsinden İthalat Fiyatları (2010=100) İthalat Fiyat Endeksi (2010=100) 150 TL Cinsinden İthalat Fiyatları Kaynak: TÜİK. Son Veri: Ekim

41 Birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi kademeli olarak azalmaktadır. Döviz Kurunun Tüketici Fiyatlarına Etkisi 6 5 Döviz Kurunun Yıllık Tüketici Enflasyona Etkisi (Yüzde Puan) Döviz Kuru Sepeti (Yıllık % Değişim, Sağ Eksen) Kaynak: TCMB. Son Veri: Kasım

42 Para Politikası Duruşu [ ] enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. 42

43 Faiz Oranları* Para politikasındaki sıkı duruş beklenen enflasyonu azaltmak yoluyla uzun vadeli faizler üzerinde düşürücü etki yapmaktadır Önden Yüklemeli Parasal Sıkılaştırma D 20 Ölçülü Faiz İndirimleri Sert Faiz İndirimi 15 B Kısa Vadeli Faizler 10 5 A C Tedbir Alınmadığı Durum Kaynak: Stephen Williamson Blogu, TCMB. Enflasyon Oranı A: Enflasyon Hedefi, B: Şok Öncesi Durum, C: Enflasyon Şoku D: Gecikmiş ve Zayıf Politika Tepkisi Sonucunda Varılan Nokta *Uzun vadeli ilişki eğrisi için uzun vadeli faizleri, dinamik eğriler için kısa vadeli faizleri göstermektedir. Not: Vade primi ve risk priminin sıfır olduğu varsayılmıştır. 43

44 BİST Bankalararası Gecelik Repo Faizi Para politikasındaki sıkı duruş beklenen enflasyonu azaltmak yoluyla uzun vadeli faizler üzerinde düşürücü etki yapmaktadır. 13 BİST Bankalararası Repo Faizi ve 5 Yıllık Piyasa Faizi (Mayıs 2013-Temmuz 2014, Aylık) FED in Normalleşme Süreci 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9, , Yıllık Piyasa Faizi Kaynak: Bloomberg, BİST. 44

45 İsviçre İzlanda Euro İsrail Polonya Brezilya Kore Romanya Yeni Zelanda Arjantin Çin Çek Cumh. Japonya Macaristan Tayvan Kolombiya Meksika Tayland Malezya Avustralya Şili Hindistan G. Afrika Endonezya Türkiye Türkiye Tayland Kore Hindistan Çin Tayvan Endonezya Malezya G.Afrika Avustralya Y.Zelanda Arjantin İsviçre İzlanda Romanya Polonya Meksika Euro Çek Cumh. Macaristan Brezilya İsrail Şili Japonya Kolombiya Para politikasındaki sıkı duruş sonucunda Türk lirasındaki aşırı değer kaybı önlenmiştir. Para Birimlerinin ABD Dolarına Karşı Değerindeki Değişim Para Politikasındaki Sıkı Duruş Öncesi ( ) Para Politikasındaki Sıkı Duruş Sonrası ( *) Kaynak: Bloomberg. * Türkiye saati ile 12:00 itibarıyla. 45

46 Küresel gelişmeler nedeniyle döviz kuru oynaklığı yaz aylarından bu yana artış göstermiştir. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kur Oynaklığı G7 Kur Oynaklık Endeksi 25 GOÜ Kur Oynaklık Endeksi Kaynak: Bloomberg. Son Veri: 12 Aralık

47 Likidite politikası yoluyla parasal sıkılaştırma sonrasında Türk lirası daha istikrarlı seyretmektedir. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kur Oynaklığı (1 Aylık) Likidite Politikası Yoluyla Parasal Sıkılaştırma Gelişmekte olan ülkeler Türkiye Kaynak: Bloomberg. Son Veri: 10 Aralık *Gelişmekte olan ülkeler: Brezilya, Çek C., Endonezya, G. Afrika, Kolombiya, Meksika, Polonya, Romanya, Şili ve Türkiye. 47

48 Likidite politikasındaki sıkılaştırma, uzun vadeli faizler üzerinde düşürücü etki yapmıştır. 5 Yıl Vadeli Tahvil Faizi (Yüzde) 11 Likidite Politikası Yoluyla Parasal Sıkılaştırma Kaynak: TCMB, Bloomberg. Son Veri: 11 Aralık

49 09:29 09:41 09:46 09:55 10:04 10:12 10:22 10:30 10:37 10:45 10:53 11:02 11:16 11:27 11:42 11:52 12:03 12:17 12:32 12:46 13:00 13:10 13:17 13:28 13:34 13:43 13:55 14:04 14:10 14:19 14:29 14:41 14:53 15:08 15:14 15:25 15:35 15:44 15:56 16:08 16:16 16:26 16:37 16:49 Para politikasındaki sıkı duruş beklenen enflasyonu azaltmak yoluyla uzun vadeli faizler üzerinde düşürücü etki yapmaktadır. 8,55 10 Yıl Vadeli Tahvil Faizi (20 Kasım 2014, Dakikalık Değişim) 8,5 8,45 Para Politikası Kurulu Kararı 14:00 8,4 8,35 8,3 8,25 8,2 8,15 8,1 Kaynak: Bloomberg. 49

50 BİST Bankalararası Gecelik Repo Faizi Para politikasındaki sıkı duruş beklenen enflasyonu azaltmak yoluyla uzun vadeli faizler üzerinde düşürücü etki yapmaktadır. 13 BİST Bankalararası Repo Faizi ve 5 Yıllık Piyasa Faizi (Ağustos 2014-Kasım 2014, Aylık) FED in Normalleşme Süreci 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9, , Yıllık Piyasa Faizi Kaynak: Bloomberg, BİST. Son Veri: Kasım

51 TCMB para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürmektedir Gecelik Borç Alma -Verme Faiz Koridoru TCMB Ortalama Fonlama Faizi BİST Bankalararası Gecelik Repo Faizleri 1 Haftalık Repo Faizi Faiz Koridoru (Yüzde) Kaynak: TCMB. Son Veri: 10 Aralık

52 Para politikasının sıkı duruşu ve yılın başında alınan makroihtiyati önlemler çekirdek enflasyonun eğilimi üzerinde olumlu etki yapmıştır. 18 Çekirdek Enflasyon Göstergeleri H ve I (Mevsimsellikten Arındırılmış, Yıllıklandırılmış 3 Aylık Ortalama, Yüzde) 16 H I 14 Parasal Sıkılaştırma Kaynak: TÜİK, TCMB. Son Veri: Kasım

53 Gıda fiyatlarındaki artış enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmiştir. Yıllık Enflasyon (Yüzde) , , Gıda ve Yemek Hizmetleri Gıda ve Yemek Hizmetleri Hariç TÜFE 0 Kaynak: TÜİK, TCMB. Son Veri: Kasım

54 KURAK NEMLİ Kuraklık gıda fiyatları üzerinde olumsuz etki yapmıştır Yılları Kuraklık Analizi* (12 Aylık) NORMAL Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü. * Haziran ayları itibarıyla son 12 aylık yağışın dönem ortalamasından sapmasını göstermektedir. 54

55 Yurtiçi gıda fiyatları uluslararası gıda fiyatlarından önemli oranda farklılaşmıştır. Yurt İçi ve Uluslararası Gıda Fiyatları (Endeks, Ocak 2012=100) Yurt İçi ve Uluslararası Buğday Fiyatları (Endeks, Ocak 2012=100) 130 FAO (TL) 140 FAO Tahıl (TL) 120 Taze Meyve Sebze Dışı Gıda 130 Buğday Üretici Fiyatları Kaynak: FAO, TÜİK, TCMB. Son Veri: Kasım

56 Gıda dışı enflasyonla birlikte gıda enflasyonunun da 2015 yılında önemli ölçüde düşeceği öngörülmektedir. Gıda Dışı Kalemlerin Enflasyona Katkısı (Yüzde Puan) Gıdanın Enflasyona Katkısı (Yüzde Puan) 9,0 9,0 8,0 Tahmin* 8,0 Tahmin* 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Kaynak: TÜİK, TCMB. Son Veri: Kasım * Enflasyon Raporu ndaki enflasyon tahminleriyle uyumlu gıda ve gıda dışı kalemlerin enflasyona katkıları. 56

57 Başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatlarının önümüzdeki yıl için enflasyonda öngörülen düşüş sürecini desteklemesi beklenmektedir. S&P GS Endeksleri ( =100) 120 Ana Endeks Enerji End. Metal Tarım Kaynak: Bloomberg. Son Veri: 11 Aralık

58 Alınan ve alınacak önlemler sayesinde beklenen enflasyonun kontrol altına alınması ve kademeli olarak iyileşmesi amaçlanmaktadır. 10 Enflasyon Beklentileri (Yüzde) Ay 6, Ay 5,8 1,1 yp Kaynak: TCMB. Son Veri: Kasım

59 BÜYÜME 59

60 Büyümeyi destekleyen en önemli unsur yapısal reformlar olacaktır. G20 Brisbane: 2018 yılı itibarıyla +2,1 yüzde puan küresel büyüme 10 uncu Kalkınma Planı, Türkiye Orta Vadeli Program ( ), Türkiye 60

61 Politika çerçevesi daha dengeli bir büyümeyi amaçlamaktadır. Yapısal Dönüşüm Programı: Eylem Planları (1300+ Eylem) Finansal İstikrar Komitesi Katkısı: Finansal İstikrar, Makroihtiyati Politikalar TCMB Katkısı: Fiyat İstikrarı, Dengeli Büyüme Politikaları 61

62 TCMB dengeli büyümeye görev tanımı çerçevesinde katkı sağlamaktadır. 1) Fiyat İstikrarı 2) Dengeli Büyüme İçin İlave Destekler İhracat Reeskont Kredileri Sürdürülebilir Kredi Büyümesi Döviz Depo İmkanı Çekirdek Yükümlülüklerin Desteklenmesi 62

63 Kredi büyümesinin niceliği kadar niteliği de önem taşımaktadır. 40 Toplam Kredi* Büyüme Oranı (Yıllık Değişim, Yüzde) Kaynak: TCMB. Son Veri: 05 Aralık *Toplam bankacılık sektörü (katılım bankaları dahil, TGA hariç), kredi kartları dahil, kur etkisinden arındırılmış. 63

64 Ticari kredi faiz oranları teminatsız tüketici kredisi faiz oranlarının önemli ölçüde altında seyretmektedir Faiz Oranları (Yüzde) Ticari (4 Haftalık HO) Konut Nakit Kaynak: TCMB. Son Veri: 28 Kasım

65 Kredilerin niteliği tüketim finansmanından üretim finansmanına yönelerek iyileşmektedir. Tüketici* ve Ticari Kredi Büyüme Oranları (Yıllık Değişim, Yüzde) Tüketici Ticari (KEA) Kaynak: TCMB. Son Veri: 05 Aralık Toplam bankacılık sektörü (katılım bankaları dahil, TGA hariç) *Kredi kartları dahil. 65

66 BÜYÜME GÖRÜNÜMÜ 66

67 Küresel büyüme oranları ılımlı seyretmektedir. Küresel Büyüme Oranları* (Yıllık Değişim, Yüzde) Gelişmiş Ülkelerde İşsizlik (Yüzde) 10 Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler 14 ABD Euro Bölgesi İngiltere Kaynak: Bloomberg, TCMB. Son Veri: 2014 Ç3. *Ülkelerin GSYİH verilerine göre ağırlıklandırılmıştır. Kaynak: Bloomberg, TCMB. Son Veri: İngiltere için Ağustos, Euro Bölgesi için Eylül, ABD için Ekim

68 Türkiye de de büyüme nispeten ılımlı seyretmektedir. GSYİH (Mevsimsellikten Arındırılmış, Doğal Logaritma) 4,85 4,80 4,75 4,70 4,65 4,60 4,55 4,50 4,45 4, Kaynak: TÜİK, TCMB. 68

69 Tarım katma değerindeki gerileme GSYİH artışını sınırlayan ana unsur olmuştur. GSYİH ve Tarım Dışı GSYİH (Mevsimsellikten Arındırılmış, Sabit Fiyatlarla, 2011=100) GSYİH Tarım Dışı GSYİH Kaynak : TÜİK. 69

70 İhracat büyümeye olumlu katkı yapmaktadır. Yıllık GSYİH Büyümesine Katkılar (Yüzde Puan) 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Mal ve Hizmet İhracatı Diğer GSYİH -20, Kaynak: TÜİK. Son Veri: 2014 Ç3. 70

71 Öncü göstergeler dengeli büyümenin yılın ikinci yarısında da devam ettiğine işaret etmektedir. Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı (Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış) İmalat Sanayi Sipariş Beklentisi (Mevsimsellikten Arındırılmış) 32 Gelecek üç ay ihracat sipariş beklentisi Gelecek üç ay iç piyasa sipariş beklentisi Sanayi Üretimi KKO (sağ eksen) Kaynak: TÜİK, TCMB. Son Veri: Sanayi Üretimi için Ekim 2014, Kapasite Kullanım Oranı için Kasım Kaynak: TCMB İktisadi Yönelim Anketi. Son Veri: Kasım

72 Thousands İstihdam son iki ayda tekrar artmaya başlamıştır. Toplam İstihdam (Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyon Kişi) Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB. Son Veri: Eylül

73 Son aylardaki istihdam artışı tarım dışı sektörlerden kaynaklanmaktadır. Tarım İstihdamı ve Tarım Dışı İstihdam (Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyon Kişi) Tarım Dışı İşgücü / +15 Yaş Nüfus (Mevsimsellikten Arındırılmış, Yüzde) 21,5 8, ,5 Tarım Dışı İstihdam 8, ,5 Tarım İstihdamı (sağ eksen) 7,5 7, ,5 6,5 39 6, ,5 5, ,5 5,0 4, ,5 4, ,5 3,5 34 Kaynak: TUİK. Son veri: Eylül

74 İşgücüne katılımdaki artış işsizlik oranlarını artırmaktadır. İşsizlik Oranları (Mevsimsellikten Arındırılmış, Yüzde) 18 İşsizlik Oranı (yüzde) Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi, TCMB. Son Veri: Eylül

75 İşgücüne katılım ve nüfus artışı işsizliği artırıcı yönde etki yaparken, istihdam artışı işsizliği azaltmaktadır. Tarım Dışı İşsizlik Oranına Katkılar (Yüzde Puan) 1,5 Nüfus Artışı Etkisi Katılım Oranı Etkisi İstihdam Etkisi Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Aylık Fark) 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Kaynak: TÜİK. Son Veri: Eylül

76 Tarım dışı istihdama bütün alt sektörler olumlu katkı yapmaktadır. Tarım Dışı İstihdama Aylık Katkılar (Yüzde Puan) 2,0 Sanayi İnşaat Hizmetler Tarım Dışı İstihdam 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0-0,4-0,8 Kaynak: TÜİK. Son Veri: Eylül

77 Öncü göstergeler büyümede gözlenen yavaşlamanın geçici olduğuna işaret etmektedir. 60 İmalat Sanayii PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) 58 Küresel Euro Bölgesi Türkiye Kaynak: MARKIT. Son Veri: Kasım

78 Yatırım eğiliminde son aylarda ılımlı bir toparlanma gözlenmiştir. 35 Yatırım ve İstihdam Görünümü (Mevsimsellikten Arındırılmış) Yatırım Eğilimi İstihdam Beklentisi Kaynak: TCMB İktisadi Yönelim Anketi. Son Veri: Kasım

79 Yunanistan İspanya Portekiz İrlanda İtalya Japonya ABD Fransa İngiltere İsveç Belçika Avustarya Almanya Kanada Kore Avustralya İsviçre Türkiye Macaristan Çek Cum. Rusya Polonya Tayland Mısır G. Afrika Meksika Filipinler Brezilya Endonezya Peru Şili Malezya Türkiye Kolombiya Son yıllarda Türkiye de diğer ülkelere göre daha güçlü bir istihdam artışı gözlenmektedir Dönemi Ortalama Yıllık İstihdam Artış Oranları (Yüzde) Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Kaynak: IMF. Kaynak: IMF. 79

80 Yapısal dönüşüm programının uygulama geçmesiyle birlikte Türkiye nin büyüme potansiyeli kademeli olarak artacaktır. 10. Kalkınma Planının temel amacı uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkelerin arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke konumuna gelmektir. 10. Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak Öncelikli Dönüşüm Programları adıyla 25 adet özel uygulama programı yer almaktadır. Söz konusu programlar Plan ın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır. OVP Büyüme Öngörüleri (Yüzde) ,3 4,0 5,0 5,0 Kaynak: 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları 1. Grup Eylem Planı Bilgi Notu, Orta Vadeli Program. 80

81 Genel Değerlendirme İhracatın büyümeye katkısı devam etmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi destekleyecektir. Yılın başında alınan makroihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek malların enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkileri gözlenmektedir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyonun 2015 yılında Enflasyon Raporunda belirtilen görünümle uyumlu bir düşüş sergileyeceği öngörülmektedir. Yapısal dönüşüm programının uygulamaya geçmesiyle birlikte Türkiye nin büyüme potansiyeli kademeli olarak artacaktır. 81

82 Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Erdem Başçı Başkan 17 Aralık 2014

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

Bakanlar Kurulu Sunumu

Bakanlar Kurulu Sunumu Bakanlar Kurulu Sunumu Erdem Başçı Başkan 24 Kasım 2014 Genel Değerlendirme Küresel talep zayıflarken iç talep büyümeye daha fazla katkı vermeye başlamıştır. Tüketici kredilerinin ılımlı seyri ve dış ticaret

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sunumu

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sunumu Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Sunumu Erdem Başçı Başkan 21 Ekim 214 Genel Değerlendirme Zayıflayan küresel talebe rağmen ihracat dengeli büyümeyi desteklemeye devam etmektedir.

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI VE GIDA GÜVENLİĞİ

FİYAT İSTİKRARI VE GIDA GÜVENLİĞİ FİYAT İSTİKRARI VE GIDA GÜVENLİĞİ T.C. Ekonomi Bakanlığı Ayın Konuğu Erdem Başçı Başkan 01 Eylül 2014 Ankara Sunum Planı İktisadi Faaliyet Dış Denge Enflasyon ve Gıda Güvenliği Parasal ve Finansal Koşullar

Detaylı

Bakanlar Kurulu Sunumu

Bakanlar Kurulu Sunumu Bakanlar Kurulu Sunumu Erdem Başçı Başkan Haziran 214 Genel Değerlendirme Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın büyüme hızı yüzde 4 e yakın seyretmektedir. Enflasyonda tepe noktanın Mayıs ayı verisinde gözleneceği,

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası PARA POLİTİKALARI Erdem Başçı Başkan 24 Eylül 213 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası Genel Değerlendirme Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi beklenmektedir. Yurt içi nihai talep

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Eylül 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Yılın ilk yarısında iç talep büyümeye ılımlı katkı verirken dış talep zayıf seyretmiştir. Yılın ikinci

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Para Politikaları

Ekonomik Görünüm ve Para Politikaları Ekonomik Görünüm ve Para Politikaları Erdem Başçı Başkan 16 Haziran 214, Konya KSO, KTO, KTB Genel Değerlendirme Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın büyüme hızı yüzde 4 e yakın seyretmektedir. Tasarruf bilinci

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 3 Ocak 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu

Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Erdem Başçı Başkan, TCMB 13 Şubat 214 Genel Değerlendirme Yurt içi nihai talep ve ihracat ılımlı büyüme eğilimlerini korumaktadır. Cari işlemler açığında 214 yılında kayda

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği Sunumu

Türkiye Bankalar Birliği Sunumu Türkiye Bankalar Birliği Sunumu Erdem Başçı Başkan 06 Nisan 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 10 Nisan 2018 Ankara Sunum Planı Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Fiyat İstikrarı Stratejisi Genel Değerlendirme 2 I. Makroekonomik Görünüm

Detaylı

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan Nisan 21 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

Bakanlar Kurulu Sunumu

Bakanlar Kurulu Sunumu Bakanlar Kurulu Sunumu Erdem Başçı Başkan 27 Nisan 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Küresel düşük büyüme ortamı Türkiye ekonomisi için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırmaktadır.

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ SUNUMU

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ SUNUMU TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 17 Temmuz 2017 Ankara Sunum Planı Küresel Koşullar İktisadi Faaliyet Dış Denge Enflasyon Para Politikası ve Finansal Koşullar 2 Küresel Koşullar 3

Detaylı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Sunumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Sunumu Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Sunumu Erdem Başçı Başkan, TCMB 25 Temmuz 214 Genel Değerlendirme Türkiye nin dünya ihracatı içindeki payı artmaktadır. Net ihracat büyümeye ve dengelenmeye

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası 2007-I 2008-I Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası Gülbin Şahinbeyoğlu Şubat 2008 Sunuş Planı 2007 Yılının Değerlendirmesi Para Politikası Tepkisi ve Sonuçları Enflasyon ve Para Politikasının Görünümü

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu

Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Erdem Başçı Başkan 7 Ocak 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerindeki talep

Detaylı

2016 Temmuz Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Murat ÇETİNKAYA Başkan. 26 Temmuz 2016 Ankara

2016 Temmuz Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Murat ÇETİNKAYA Başkan. 26 Temmuz 2016 Ankara 21 Temmuz Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Murat ÇETİNKAYA Başkan 2 Temmuz 21 Ankara 21 Temmuz Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM 8 Eylül 216 Sunum Akışı I. İktisadi Faaliyet II. Dış Denge III. Enflasyon IV. Parasal ve Finansal Koşullar V. Genel Görünüm 2 İKTİSADİ FAALİYET 3

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018

HAFTALIK RAPOR 17 Eylül 2018 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 213Q3 213Q4 214Q1 214Q2 214Q3 214Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 216Q1 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 217Q3 217Q4 218Q1 218Q2

Detaylı

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.50 Altın (USD) 1,225 Ekim 18 EUR/TRY 6.24 Petrol (Brent) 76.2 BİST - 100 90,201 Gösterge Faiz 24.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% -11.0% 25.2% 10.8%

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18

7,36% 5,1% 15,4% 10,1% 87,1 57,1 2,7 17,75% Mayıs 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4,56 Altın (USD) 1.250 Haziran 18 EUR/TRY 5,31 Petrol (Brent) 79,4 BİST - 100 96.520 Gösterge Faiz 19,2 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7,36% 5,1% 15,4% 10,1%

Detaylı

PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Türkiye Bankalar Birliği 18 Kasım 211 Politika Bileşimi TCMB Faiz Oranları (Yüzde) TL Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde)

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği Sunumu

Türkiye Bankalar Birliği Sunumu Türkiye Bankalar Birliği Sunumu Erdem Başçı Başkan 29 Eylül 2015 İstanbul Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin Ağustos verisi ile birlikte belirginleşeceği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Ankara Sanayi Odası Sunumu Durmuş Yılmaz Başkan Haziran 29 1 Sunum Planı I. Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri II. Enflasyon Görünümü ve Para Politikası Duruşu

Detaylı

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler . Uluslararası Ekonomik Gelişmeler 1 yılının ikinci çeyreğinde küresel iktisadi faaliyet zayıf seyrini devam ettirmiş; söz konusu zayıf seyirde gelişmekte olan ülkelerin olumsuz büyüme performansı belirleyici

Detaylı

BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014

BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014 Sayı: 2014-78 BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Aralık 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,18 oranında artmış, yıllık

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Eskişehir Sanayi Odası Sunumu Durmuş YILMAZ Başkan 2 Ekim 29 1 Sunum Planı I. Küresel Kriz ve Toparlanma Sinyalleri II. III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler Para Politikası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Ankara Sanayi Odası Sunumu Durmuş YILMAZ Başkan 25 Mart 211 1 Sunum Planı I. Küresel Görünüm II. Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler III. Enflasyon Gelişmeleri IV. Para

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 28 Mart 2016

HAFTALIK RAPOR 28 Mart 2016 1.21 2.21 3.21 4.21.21 6.21 7.21 8.21 9.21 1.21 11.21 12.21 1.216 2.216 3.216 11.211 2.212.212 8.212 11.212 2.213.213 8.213 11.213 2.214.214 8.214 11.214 2.21.21 8.21 11.21 2.216 HAFTALIK RAPOR 28 Mart

Detaylı

TÜRKİYE DE ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI

TÜRKİYE DE ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI TÜRKİYE DE ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI A Hakan Kara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜSİAD-KOÇ UNIVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU KONFERANSI 2Kasım, 2007 1 Sunuş Planı Son dönem enflasyon gelişmeleri

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Türkiye Ekonomisi ve Para Politikası Uygulamaları Durmuş YILMAZ Başkan 12 Ocak 2011 1 Sunum Planı I. Küresel Görünüm II. Türkiye Ekonomisi III. Para Politikası Gelişmeleri

Detaylı

5.21% 4.6% 21.6% 11.1% % Ekim 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18

5.21% 4.6% 21.6% 11.1% % Ekim 18 Eylül 18 Ekim 18 Kasım 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.16 Altın (USD) 1,218 Kasım 18 EUR/TRY 5.87 Petrol (Brent) 58.7 BİST - 100 95,416 Gösterge Faiz 20.3 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% 4.6% 21.6% 11.1%

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 28 Eylül 2015

HAFTALIK RAPOR 28 Eylül 2015 3.212 6.212 9.212 12.212 3.213 6.213 9.213 12.213 3.214 6.214 9.214 12.214 3.21 6.21 9.21 HAFTALIK RAPOR 28 Eylül 21 TCMB, faiz oranlarını değiştirmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Eylül

Detaylı

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 25 Temmuz 2016

HAFTALIK RAPOR 25 Temmuz 2016 12.211 3.212 6.212 9.212 12.212 3.213 6.213 9.213 12.213 3.214 6.214 9.214 12.214 3.21 6.21 9.21 12.21 3.216 6.216 HAFTALIK RAPOR 2 Temmuz 216 TCMB, faiz koridorunun üst bandını 2 baz puan indirdi. TCMB

Detaylı

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19

-2.98% -7.3% 19.7% 13.5% % Şubat 19 Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.63 Altın (USD) 1,295 Mart 19 EUR/TRY 6.32 Petrol (Brent) 68.4 BİST - 100 93,784 Gösterge Faiz 22.8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -7.3% 19.7% 13.5%

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Sunumu Durmuş Yılmaz Başkan Haziran 29 1 Sunum Planı I. Küresel Kriz ve Son Gelişmeler II. III. IV. Türkiye Ekonomisine İlişkin Göstergeler

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 06 Mart 2018

HAFTALIK RAPOR 06 Mart 2018 Eki.6 Mar.7 Ağu.7 Haz.8 Kas.8 Nis.9 Eyl.9 Şub. Tem. Ara. May.11 Eki.11 Mar.12 Ağu.12 Haz.13 Kas.13 Nis.14 Eyl.14 Şub.1 Tem.1 Ara.1 May.16 Eki.16 Mar.17 Ağu.17 Tem.6 Oca.7 Tem.7 Tem.8 Oca.9 Tem.9 Tem. Tem.11

Detaylı

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER.

-2.98% -10.0% 19.7% 13.5% % Ocak 19 Ocak 19 Şubat 19 Şubat 19 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5,32 Altın (USD) 1.319 Şubat 19 EUR/TRY 6,06 Petrol (Brent) 66,0 BİST - 100 104.530 Gösterge Faiz 18,8 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik -2.98% -10.0% 19.7% 13.5%

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 01 Şubat 2016

HAFTALIK RAPOR 01 Şubat 2016 Ara.8 Haz.9 Ara.9 Haz.1 Ara.1 Haz.1 Ara.1 HAFTALIK RAPOR 1 Şubat 216 TCMB 216 yılı ilk enflasyon raporunu yayımladı TCMB geçen hafta yılın ilk Enflasyon Raporu nu yayımladı. Raporda geçen yıla ilişkin

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sunumu Durmuş YILMAZ Başkan 26 Ekim 29 1 Sunum Planı I. Küresel Kriz ve Toparlanma Sinyalleri II. III. IV. Türkiye de Finansalİstikrar Türkiye

Detaylı

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık . Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık yılının birinci çeyreğinde küresel ekonomik büyümedeki dengesiz dağılım ve bunun sonucu olarak para politikası uygulamalarındaki farklılaşmanın belirginleşmesine

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2 Ekim 2014

BASIN DUYURUSU 2 Ekim 2014 Sayı: 2014-68 BASIN DUYURUSU 2 Ekim 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 25 Eylül 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,09 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 03 Şubat 2014

HAFTALIK RAPOR 03 Şubat 2014 HAFTALIK RAPOR 3 Şubat 214 TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ara Toplantısı Gerçekleştirdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 28 Ocak

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 20 Mart 2017

HAFTALIK RAPOR 20 Mart 2017 Oca.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.8 Tem.8 Oca.9 Tem.9 Oca.1 Tem.1 Oca.11 Tem.11 Oca.12 Tem.12 Oca.13 Tem.13 Oca.14 Tem.14 Oca.1 Tem.1 Oca.16 Tem.16 Oca.12 Haz.12

Detaylı

Günlük Bülten 28 Mayıs 2013

Günlük Bülten 28 Mayıs 2013 Bülten 8 Mayıs 0 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,8481 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ABD piyasalarının tatil olduğu günde %0,1 gerileyerek günü 1,8438 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 4 May 7 May $/TL

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 31 Ekim 2018

HAFTALIK RAPOR 31 Ekim 2018 9.217 1.217 11.217 12.217 1.218 2.218 3.218 4.218 5.218 6.218 7.218 8.218 9.218 1.218 HAFTALIK RAPOR 31 Ekim 218 TCMB faiz oranlarını sabit bıraktı. TCMB Ekim ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarını

Detaylı

7.36% 2.9% 17.9% 9.7% % Temmuz 18 Nisan 18 Temmuz 18 Ağustos 18

7.36% 2.9% 17.9% 9.7% % Temmuz 18 Nisan 18 Temmuz 18 Ağustos 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 6.56 Altın (USD) 1,202 Ağustos 18 EUR/TRY 7.65 Petrol (Brent) 77.4 BİST - 100 92,723 Gösterge Faiz 24.5 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.36% 2.9% 17.9% 9.7%

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 05 Şubat 2018

HAFTALIK RAPOR 05 Şubat 2018 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 Haz.6 Ara.6 Haz.7 Ara.7 Haz.8 Ara.8 Haz.9 Ara.9 Haz.1 Ara.1 Haz.11 Ara.11 Haz.12 Ara.12 Haz.13 Ara.13 Haz.14 Ara.14 Haz.1

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü TEMMUZ 17 Mayıs ayında 19, seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Haziran da 11, olarak kaydedildi. Bu dönemde RKGE kapsamındaki alt endekslerin büyük bölümünde olumlu gelişimler görüldü.

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 27 Temmuz 2015

HAFTALIK RAPOR 27 Temmuz 2015 8.29 1.21 6.21 11.21 4.211 9.211 2.212.212 12.212.213 1.213 3.214 8.214 1.21 6.21 Ağu.9 Oca.1 Haz.1 Kas.1 Nis.11 Eyl.11 Şub.12 Tem.12 May.13 Eki.13 Mar.14 Ağu.14 Oca.1 Haz.1 HAFTALIK RAPOR 2 Temmuz 21

Detaylı

Enflasyon görünümü Merkez Bankası nın sıkı duruşunu korumasını gerektiriyor

Enflasyon görünümü Merkez Bankası nın sıkı duruşunu korumasını gerektiriyor 12.10 08.11 08.12 08.13 04.14 12.10 08.11 08.12 08.13 04.14 görünümü Merkez Bankası nın sıkı duruşunu korumasını gerektiriyor 2009 yılı sonrasında TL nin USD&Euro kur sepetine göre belirgin olarak değer

Detaylı

1. Genel Değerlendirme

1. Genel Değerlendirme 7 113 13 713 13 11 1 71 1 113 13 313 13 13 13 713 13 913 13 1113 11 1 31 1 1 1 71 1 91 1 1. Genel Değerlendirme 1 yılının üçüncü çeyreğinde, gelişmiş ülkelerin para politikalarına dair belirsizliklerin

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 22 Ağustos 2016

HAFTALIK RAPOR 22 Ağustos 2016 Haz.8 Ara.8 Haz.9 Ara.9 Haz.1 Ara.1 Haz.11 Ara.11 Haz.12 Ara.12 Haz.13 Ara.13 Haz.14 Ara.14 Haz.1 Ara.1 Haz.16 HAFTALIK RAPOR 22 Ağustos 216 Cari işlemler açığı Haziran ayında 4.9 milyar dolar seviyesinde

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para

Detaylı

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık . Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık yılının ilk çeyreğinde, küresel ekonomideki toparlanma sürecinin yavaş olacağı beklentisinin ağırlık kazanması ile gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzunca bir

Detaylı

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2014

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Enflasyon Gelişmeleri Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2014 1. Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,31 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 9,16 ya gerilemiştir.

Detaylı

7.36% 7.0% 15.8% 9.6% % Haziran 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18

7.36% 7.0% 15.8% 9.6% % Haziran 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4.90 Altın (USD) 1,221 Temmuz 18 EUR/TRY 5.75 Petrol (Brent) 74.3 BİST - 100 96,952 Gösterge Faiz 20.6 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.36% 7.0% 15.8% 9.6%

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017

HAFTALIK RAPOR 16 Ocak 2017 Kas.12 Şub.13 May.13 Ağu.13 Şub.14 May.14 Ağu.14 Şub.1 May.1 Ağu.1 Kas.1 Şub.16 May.16 Ağu.16 Kas.12 Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 Oca.14 Mar.14 May.14 Tem.14 Eyl.14 Oca.1 Mar.1 May.1 Tem.1 Eyl.1

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 2016

HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 2016 Tem.8 Kas.8 Mar.9 Tem.9 Kas.9 Mar.1 Tem.1 Kas.1 Mar.11 Tem.11 Kas.11 Mar.12 Tem.12 Kas.12 Mar.13 Tem.13 Kas.13 Mar.14 Tem.14 Kas.14 Mar.1 Tem.1 Kas.1 HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 216 Geçtiğimiz hafta açıklanan

Detaylı

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

7.26% 9.9% 10.8% 10.8% % Mart 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 4.04 Altın (USD) 1,313 Nisan 18 EUR/TRY 4.90 Petrol (Brent) 75.9 BİST - 100 104,283 Gösterge Faiz 14.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 7.26% 9.9% 10.8% 10.8%

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler. İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler İbrahim TURHAN Başkan 12 Nisan 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Ekonomik Yaklaşım Kongresi Gazi Üniversitesi Erdem Başçı Başkan Yardımcısı Ankara 6 Kasım 2009 1 Ekonomik İstikrara Bütünsel Bakış 1. Fiyat İstikrarı 2. Finansalİstikrar

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 24 Kasım 2014

HAFTALIK RAPOR 24 Kasım 2014 HAFTALIK RAPOR 24 Kasım 214 TCMB, faiz oranlarını sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı toplantısında da beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe

Detaylı

1. Genel Değerlendirme

1. Genel Değerlendirme 113 413 713 13 114 414 714 14 11 41 71 1 11 41 71 1 11 31 1 71 91 111 11 31 1 71 91 1. Genel Değerlendirme 1 yılının üçüncü çeyreğinde, gelişmiş ülkelerin para politikalarına dair gelişmeler küresel piyasalarda

Detaylı

Günlük Bülten 12 Eylül 2014

Günlük Bülten 12 Eylül 2014 Bülten 12 Eylül 21 PİYASALAR Döviz Piyasası Sabah saatlerinde 2,2 seviyesini aşan USD/TL kuru temmuz ayı cari açık verisinin beklentilere paralel açıklanmasıyla gerileyerek 2,192 seviyesine kadar geldi.

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA

İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak 2016 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası)

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( )

ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ( ) ORTA VADELİ PROGRAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (2014-2016) I- Dünya Ekonomisine İlişkin Öngörüler Orta Vadeli Program ın (OVP) global makroekonomik çerçevesi oluşturulurken, 2014-2016 döneminde; küresel büyümenin

Detaylı

Mart Emeklilik Fon Bülteni. bnpparibascardif.com.tr /

Mart Emeklilik Fon Bülteni. bnpparibascardif.com.tr / Mart 2016 26.02.2016 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BNP Paribas Cardif Emeklilik katılımcı sayısı 183.233 ve fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 1.487 milyon TL'dir. Aylık arşivimize

Detaylı