İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ"

Transkript

1 1

2 İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ 1885 yılında kurulmuş, Türkiye nin ilk ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odası, bir yüzyılı aşan köklü geçmişi ile Türkiye ekonomisine büyük katkılar koymakla birlikte, ülke ekonomisini yönlendiren yeni fikirlerin çıkış noktası olmuştur. İlk kurulduğu yıllarda, her ne kadar ticaretin bir düzene girmesi ve ekonomik ölçütlerin standartlaştırılması için yoğun çaba harcamış olsa da İzmir Ticaret Odası nın kurucu yönetimi ve ardılları bu kentin kültür ve sanat yaşamını yaşatan ve besleyen bireyler olmuşlardır. İzmir Ticaret Odası nın kurulduğu 19. yy.ın sonu ile 20 yy.ın başında İzmir de 15 kadar sinema, tiyatro, opera binası bulunuyordu. Doğu Akdeniz in Kültür ve Sanat Başkenti haline gelen İzmir, bu dönemde, dünya kültür başkenti Paris e atfen Küçük Paris olarak adlandırılıyordu. Ticaretin birleştirici şemsiyesi altında, İzmir in, farklı dinlerin bir arada yaşamasına uygun çok kültürlü yapısı Odamızın erken dönem yönetimlerine de yansımış ve Türk, Ermeni, Yahudi, Rum tüccarlar ortak çıkarları için birlikte kararlar almayı bilmişlerdir. Kentin bir parçası olduğunun bilincinde olan Ticaret Odası, bir kez daha kent adına hareket ederek, İzmir in simge yapılarından biri olan ve bugüne kadar tütün üretimiyle ülke ekonomisine katkıda bulunan Tekel Tütün Fabrikası nı, artık kültür-sanat üreten ve paylaşan bir merkeze dönüştürmek üzere talipli olmuştur Yangını ile kültür ve sanat üreten mimari yapılarını ve dolayısıyla Kültür Başkenti unvanını kaybeden İzmir de Cumhuriyet dönemi boyunca bir toparlanma süreci yaşanmıştır. Ekonomik yapının zayıflığı ve kırılganlığı, kültür üretimini kısıtlamış ve zaman zaman sekteye uğratmıştır li yıllarda başlayan uyanış, kentin arkeolojik ve tarihi değerlerine olan ilgiyi bir kez daha ön plana getirmiş, böylece geçmişle bağımızın simgesi olan yapılar birer birer restore edilerek kentlinin kullanımına sunulmaya başlanmıştır. Belleğimizin bir parçası olan bu yapıların korunması ve yaşatılması konusunda en büyük sorumluluk kamu kurum kuruluşları ile kentin kanaat önderlerine düşmektedir. İzmir Ticaret Odası nda bu bilincin ortaya çıkışı 1990 yılların başına rastlamaktadır. 2

3 Daha 1992 yılında ortaya konan çalışma ile İzmir Ticaret Odası, kentin 15 yıllık gelişimine yönelik vizyonunu ortaya koymuş ve hazırladığı İzmir Stratejik Planları ile İzmir in marka olmuş bir dünya kenti haline gelmesi için gereken altyapı ve üstyapı projelerinin yanı sıra kültür ve sanata yönelik projelerini de kamuoyu ile paylaşmıştır. Bugünlerde kent gündeminin ilk sırasına yerleşen EXPO adaylığı konusu da, ilk kez 1992 yılında Odamız tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer almış ve tarafımızdan dile getirilmiştir. Kentin kültür ve sanatına verdiğimiz önem ve değer, İzmir için ortaya koyduğumuz vizyonun bir parçasıdır: İZMİR TİCARETTE ÜRETİMDE VE TURİZMDE REKABET GÜCÜNE SAHİP, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR DÜNYA KENTİ OLMALIDIR. Bu vizyonu oluşturan en önemli bileşenler şehir turizmi ve buna bağlı olarak kentin kültür sanat yaşamının canlandırılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda kent için önemli olan tarihi Tekel Binalarının kültür ve sanat merkezi olarak düzenlenerek sürdürülebilir bir alt yapıya kavuşturulması önemlidir. Bu vizyona odaklanarak çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret Odası nın eğitim, kültür ve sanat alanındaki deneyimleri aşağıda yer almaktadır: 3

4 İZMİR TİCARET TARİHİ MÜZESİ İzmir Ticaret Tarihi Müzesi, Odamıza gelen tüm yerli ve yabancı heyetlere, konuklara, ziyaretçilere, iş adamlarına, konsoloslara, büyükelçilere, diplomatlara kentimizi ve köklü tarihini tanıtmak; İzmirlileri kentin tarihi hakkında bilinçlendirmek ve kentlilik bilincini aşılamak üzere Ekim 2003 te hizmete girmiştir. İzmir i İzmir yapan değerleri, gelişimini anlatan ve kentlilik bilincinin oluşmasına katkı koyan İzmir Ticaret Tarihi Müzesi, gerek modern dizaynı gerekse içeriği ve koleksiyonu ile İzmirlilerden ve kentimizi ziyaret eden yabancılardan sürekli olarak övgü almaktadır. Odamız müzesi ticaret tarihi konusunda Türkiye de bir ilktir ve kentimizin tanıtılmasının yanı sıra kentlilik bilincinin oluşmasında da önemli bir işlev üstlenmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kentimizi daha iyi bir şekilde tanıması ve kentlilik bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. 4

5 Bu amaçla; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilerek okullarımız davet edilmekte ve okullara özel hazırlanan rehberli gezilere müzemizin dahil edilmesi sağlanmaktadır. Zaman zaman ilköğretim, lise ve üniversitelerden hocalarımız derslerini müzemizde gerçekleştirmektedir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının burs verdiği öğrencilere yönelik organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyonlar sırasında Odamız tarafından bastırılan Bayraklı, Agora, Kadifekale gibi broşürler ile kentin tarihini daha iyi tanımaları sağlanmaktadır. Ticaret ve ticarete konu alan obje ve maketlerin yer aldığı Ticaret Tarihi Müzemizde; 18. yüzyılda İzmir in ticari kent merkezinin yerleşimini gösteren bir maket, MS 1. yüzyılda Akdeniz de kullanılan ticari gemi örneği maketi, Antik dönemde Efes Artemis Tapınağı için yapılan yarışmaya katılmış Amazon heykelinin Kyme de ele geçen örneği, Orijinali Selçuk Müzesi nde yer alan Homeros Başı. 5

6 Duvar panolarında, Bayraklı da kurulan Smyrna kenti, Kadifekale de kurulan yeni Smyrna kentine ait canlandırmalar ile ortaçağ da Anadolu nun durumunu gösterir bir harita; cam, seramik, zeytinyağı ve şarap yapım tekniklerini gösteren canlandırmalar; Antik dönemde sikke yapım yöntemini ve erken dönem sikkelerini gösterir bir canlandırma ile antik dönemde basılmış elektron ve gümüş sikkelere örnekler(lydia elektron sikkesi, Pergamon sikkeleri, Pers Sikkeleri ve Smyrna Sikkeleri); ilk Müslüman Türk eczanesi olan İttihat Eczanesine ait objeler. Vitrinlerde çeşitli cam ve seramik objeler, Bizans Dönemi ekmek mührü, Osmanlı dönemi paraları, tartı aletleri; Cumhuriyet Dönemi para kasası, hesap makineleri; 3 büyük ilahi dini temsilen el yazması Kuran-İncil-Tevrat. Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet dönemi çeşitli görüntüler ve ticari dokümanlar yer almaktadır. İzmir ve çevresinde kazılar yürüten değerli Profesörlerimizin kentin geçmişine yönelik makalelerinin ve Odamız müze envanterinin yer aldığı prestij kitap İngilizce Türkçe olarak basılmıştır. Odamız Müzesinin sanal ortama taşınması için bir proje yürütülmektedir. Projemizin 2008 yılı ile birlikte devreye girmesi hedeflenmektedir. 6

7 Diğer taraftan Odamız müzesinin bilgilendirme panolarının yeni bir tasarımla düzenlenmesi ve interaktif bir konuma getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Geçtiğimiz yıllarda müzemizde Louvre Müzesi, İzmir Mimarlar Odası, Romanya Türk Devlet Arşivi gibi önemli geçici sergiler yapılmış ve oldukça büyük ilgi görmüştür. KÜLTÜRPARK TARİH VE SANAT MÜZESİ İzmir Ticaret Odası, 2003 yılından itibaren Agora Ören Yeri ne sponsor olmuştur. Bu sponsorlukla birlikte, İzmir Müze Müdürlüğü nün Agora Ören Yeri dışındaki bazı ihtiyaçları da karşılanmıştır. Örneğin 2004 yılında İzmir Müze Müdürlüğü nün talebi üzerine, Kültürpark taki Tarih ve Sanat Müzesinin teşhir-tanzim çalışmaları kapsamında AGORA ÖREN YERİ BATI STOASI KAZI VE RESTORASYON SPONSORLUK fonundan karşılanmak üzere antik Ege teknesi ve Agora köşesi imalatları yapılmıştır. 7

8 AGORA ÖREN YERİ SPONSORLUĞU İzmir kent merkezinde turistlerin gece konaklamasını sağlamak amacıyla kentimizdeki gezilebilir görülebilir nitelikteki tarihi mekanların arttırılması ve bu mekanların turistlere sunabilir hale getirilmesi gerekmektedir. İzmir in Namazgâh semtindeki Agora, Bayraklı dan Kadifekale ye taşınan Helenistik ve ardından Roma dönemi antik kentinin en önemli kamu yapılarından biridir. İtalya nın Roma şehrindeki Traianus Forumu nda yer alan bazilikadan sonra dünyanın en büyük ikinci bazilikasına sahiptir. Devlet işlerinin görüldüğü Agora olmasına rağmen, kuzeyinde yer alan dükkân yapıları ve Batı Stoa ile ticari faaliyetlerin de var olması ayırıcı bir özelliğidir. İzmir Ticaret Odası, şehir turizminin geliştirilmesi amacıyla, tarihinden bu yana Agora Ören Yeri nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarına sponsor olmaktadır. 8

9 Sponsorluğumuz süresinde Batı Stoanın tamamı kazılmıştır. Kazılar sırasında bulunan seramik, sikke ve bronz el aletleri buluntu kataloglarına işlenmiş ve tanımları yapılmıştır. Kazılar Batı Stoa nın kuzeyinde liman caddesine kadar ilerlemiştir. Ön cephe Faustina kapısı restore edilmiş, 8 kaide ve sütun imalatı ve montajı yapılmış, stylobat duvarı onarılmış, galeriler içindeki bazı kemerlerin restorasyonu yapılmıştır. Batı Stoa Faustina Kapısından başlayarak Kemeraltı na doğru uzanan ve Kazı Yönetimi tarafından Faustina Caddesi olarak adlandırılan cadde ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere Agora ören yerinde tam teşekküllü modern bir mermer atölyesi kurulmuştur. Bazilikanın doğu kapısı ile kuzeyinde yer alan geniş galeri açığa çıkarılmıştır. Çeşitli bölümlerin restorasyonuna yönelik rölöve çalışmaları yapılmıştır. Batı Stoanın batısında yürütülen kazı çalışmalarında antik kentin bouleuterionu (meclis binası) ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. İzmir Ticaret Odası, 2003 yılından bu yana toplam YTL yaklaşan bir fonu Agora Ören Yeri sponsorluğuna ayırmıştır. Odamızın gerek kurvaziyer turizmine gerekse Agora Ören Yerine yapılan yatırımları sonucu şehir içi turizm canlanmaya başlamış ve ören yerini yerli ve yabancı çok sayıda misafir ziyaret etmiştir. Ziyaretçi sayılarıyla ilgili son dökümler aşağıda görülmektedir. Yerli Yabancı Toplam Ziyaretçi Sayıları: Yıl Ziyaretçi Sayısı (Ekim Dahil)

10 2007 Ekim ayındaki ziyaretçi sayısı 2003 yılının 7 katına ulaşmıştır. Bu sayının yılsonuna kadar 40 bini geçmesi beklenmektedir. Bu da Odamızın Agora Ören Yerine vermiş olduğu sponsorluk desteğinin somut bir başarısıdır yılında Kazı Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY a geçmiştir ve kazı ruhsat alanı Helenistik-Roma dönemi Smyrna kentinin antik tiyatrosunu ve Kadifekale yi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylece Odamızın 3 yıldır Batı Stoa ve çevresi için sürdürmüş olduğu sponsorluk 2007 yılından itibaren Smyrna Antik Kenti Sponsorluğuna dönüşmüştür yılı kazıları Temmuz ayından itibaren faaliyete geçmiş, hızlı ve tempolu bir biçimde gerçekleştirilen çalışmalar ile Agora Ören Yeri daha görsel ve gezilebilir hale gelmeye başlamıştır. 10

11 BAYRAKLI ESKİ SMYRNA ÖREN YERİ SPONSORLUĞU Bayraklı da yer alan Eski Smyrna kenti, İyon çağının en önemli kentlerinden biri olup, bu çağın erken dönem mimarisine ait önemli bilgiler verir. Bir höyük olan kazı alanında Smyrna kentinin yaşadığı olayları ve kentin bu olaylara bağlı gelişimini çıplak gözle görmek mümkün olmaktadır. İzmir Ticaret Odası, 1991 ve 1996 yıllarında proje bazında destek olduğu Bayraklı Ören Yerine 2005 yılından itibaren sürekli destek vermeye başlamış ören yerinin turizme kazandırılması için bazı projeler gerçekleştirilmiştir: Alanda yürüyüş ve gezi parkuru oluşturulmuştur. Yönlendirme ve bilgi panoları düzenlenmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Ören Yerinin cazibe merkezi haline gelmesi için alandaki doğal bitki örtüsünün sürekli bakımı yapılmaktadır. Bayraklı Ören Yerinin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması için kurvaziyer gemilerle gelen turistlere, Odamız müzesini ziyaret eden konuklara ve ören yerini ziyaret edenlere Bayraklı-Eski Smyrna Broşürleri dağıtılmaktadır. Alanda gelen ziyaretçilere rehberlik hizmeti verecek bir arkeolog istihdam edilmiştir. 11

12 Bayraklı Ören Yerinde yapılanların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla turizm sektörünün temsilcileri ve kent yöneticileri ile konsolosların da katıldığı bir etkinlik düzenlenmiştir. Ören yerinin güneyindeki rıhtım ve sur yapısının onarımı ve restorasyonu kısmen gerçekleştirilmiştir. Güney giriş kapısı ve surların ayağa kaldırılması kısmen gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. Turistlerin ve ziyaretçilerin soluklanmaları ve bilgi alabilmeleri için bir mekan oluşturulması proje çalışmaları yapılmıştır. Koruma Kurulunun müsaade etmesi halinde bu proje hayata geçirilecektir. KADİFEKALE VE ANTİK TİYATRO NUN KENTE KAZANDIRILMASI İzmir Ticaret Odası; Konak Belediyesi, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmir Müze Müdürlüğü işbirliğinde ve bazı özel kuruluşların desteği ile Kadifekale de 41 m. yüksekliğe Türk Bayrağı dikmiş; kale surlarının aydınlatılması, kale içi tuvalet, kafeterya, sahne, burç içi mekanların düzenlenmesi, el işleri satış stantlarının imal edilmesi işlerini gerçekleştirmenin yanı sıra kale içinde özel güvenlik tedarik etmiştir. 12

13 Oda olarak, Kadifekale ve çevresindeki sosyal, ekonomik ve mekansal sorunların çözümü için Kadifekale Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği nin kurulmasına yardımcı olunmuş, masrafları üstlenilmiş, başarılı öğrencilere burs verilmiş, kale içindeki sosyal ve kültürel aktivitelere sponsorluk yapılmıştır. Bu çalışmalar yanı sıra kale surlarının restore edilmesi, kale içindeki sarnıcın restore edilerek el sanatları sergi salonu haline getirilmesi, kale içi ve dışı çevre düzenlemesi yapılması, Agora dan Kadifekale ye teleferik kurulması gibi proje ve öneriler geliştirilmiş, Büyükşehir ve Konak Belediyelerine gerekli girişimler yapılmıştır. İzmir Ticaret Odası nın hedefi, Kemeraltı-Agora-Kadifekale gibi tarihi merkezlerdeki çalışmaların bitirilmesi, bu alanların kente kazandırılması, aralarında güçlü yaya akslarının kurulması, antik tiyatronun açığa çıkartılması, 2015 EXPO İzmir açılışının bu tiyatroda gerçekleştirilmesi, Agora-Kadifekale arasında teleferik hattı kurulmasıdır. Bunların dışında tarihinde kale içinde Yavuz BiNGÖL ün katılımıyla halk konseri düzenlenerek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Odamızın Kadifekale ye dikmiş olduğu Türk Bayrağı nın birinci yıl dönümü kutlanmıştır. 13

14 SİNAGOGLARIN KENTE KAZANDIRILMASI İzmir deki 12 adet sinagogun 9 tanesi Kemeraltı Havra Sokağı çevresinde bulunmaktadır. Yine aynı çevrede Musevi Cemaatine ait Haham Başının evi bulunmaktadır. İzmir de şehir turizmini canlandırmak, kent merkezini turistik bir merkez haline getirmek, İzmir in Musevi tarihini yaşatmak, kentimizin hoş görülü yapısını ve farklı etnik kültürlere ev sahipliğini birebir göstermek amacıyla sinagogların kentimize geri kazandırılması gerekmektedir. Kemeraltı ile Agora arasındaki yaklaşık 500 m.lik mesafe içerisinde Hıristiyanlık, İslamiyet, Musevilik ve çok tanrılı dinlere ait izler ve yapılar bulmak mümkündür. Bu çok çeşitlilik ve zenginlik dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Ancak, İzmir kenti bu zenginlikten yararlanamamakta, bu potansiyel değerlendirilememektedir. Odamız bu potansiyelin değerlendirilmesi ve özellikle Hahambaşı Konutunun restorasyonu amacıyla Konak Belediyesi ve Musevi Cemaati ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 14

15 ALLİANOİ SAĞLIK YURDUNA MADDİ DESTEK VERİLMESİ DSİ nin Yortanlı baraj alanında kalan ve kurtarma kazıları gerçekleştirilen Allianoi Sağlık Yurdu ülkemizin sağlık tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde hala kullanılabilir durumdaki Paşa Ilıcası mevkiinde bulunan sağlık yurdu antik dönemin termal tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler sağlamaktadır yılı içerisinde Odamız sağlık yurdunu yerinde ziyaret ederek konuya dikkat çekmiş ve kazılara maddi destekte bulunmuştur. TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISININ KENT TURİZMİNE KAZANDIRILMASI İzmir Ticaret Odası tarihi Kemeraltı Çarşını kent turizmine kazandırmak amacıyla öncelikle Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği nin kuruluşunda öncülük etmiştir. Konser vb. etkinlikler için sanatçılar getirilmiş ve ilginin Kemeraltı na yönlenmesi sağlanmıştır. Derneğe maddi desteğini devam ettirmekte ve amaç doğrultusunda ortak projeler gerçekleştirilmektedir. Kemeraltı ile ilgili doğru verilerin elde edilmesi amacıyla İzmir Ticaret Odası tarafından Kemeraltı Envanteri Çalışması sürdürülmektedir. Çalışmanın sonuçları tüm kamu kurum ve kuruluşları ve ilgilileriyle paylaşılarak Kemeraltı geleceği için doğru projelerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 15

16 Bunun dışında Tarihi Kemeraltı Çarşısında mekansal düzenlemeler yapılmaktadır: Örneğin, İzmir Ticaret Odası, Tarihi Kemeraltı Çarşısını yeniden yapılandırma çalışmalarına katkı koyabilmek amacıyla Konak Belediyesi ile birlikte Kemeraltı Kestelli Caddesi Mekansal Düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki yol kaplaması, alt yapı ve aydınlatma elemanları yenilenmiştir. İZMİR TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ NE KAZANDIRILMASI İzmir kent merkezinde yıllık tarihinin simgesi önemli tarihi ve kültürel mirasa sahip bulunmaktadır. Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı, Levanten, erken Cumhuriyet dönemi eserleri, çok tanrılı dinler, İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik gibi çok çeşitli inanç izlerini İzmir de bulabilmek mümkündür. 16

17 Ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediği ortadadır. Odamız bu potansiyeli değerlendirmek, Pasaport, Konak Meydanı, Kemeraltı, Agora, Basmane, Kadifekale aksında turizm cazibe merkezleri yaratmak, tarihine ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlere sahip çıkarak dünya insanına sunmak amacıyla İzmir Tarihi Kent Merkezinin UNESCO Dünya Mirası Listesi ne Kazandırılması Projesi ni gündeme getirmiş bulunmaktadır. İzmir Tarihi Kent Merkezinin UNESCO Dünya Mirası Listesi ne Kazandırılması Projesi ile sahip olduğumuz kültürel mirasın, evrensel yaptırım mekanizmaları kontrolünde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak en etkin yöntem olacağı açıktır. Unutulmamalıdır ki, tarihi kent merkezinin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi nihai hedef değil, sadece bu alanın işlevsel hale getirilmesi suretiyle kente kazandırılması için bir araçtır. UNESCO, listesine dâhil ettiği tarihi dokuların korunmasında yaptırımları olan, evrensel bir yükümlülük ve sorumluluk yükleyen, çalışmaları başarıyla sonlandırma ve yönlendirme kabiliyeti olan, çalışmaları bir programa bağlayan, uluslararası kaynaklar yaratan ve kaynakların önünü açan dünyadaki en saygın tescil mekanizmasıdır. İzmir kenti, böylesi bir evrensel tescil ve yaptırım mekanizması ile tarihi kent dokusunu çok daha hızlı, organize, uluslararası standartlara uygun bir şekilde ortaya çıkartabilecek ve tüm insanlığa sunabilecektir. Tarihi kent merkezinin İzmir e kazandırılması İzmir in belirlenen vizyonuna yaklaşması, şehir turizmi olanaklarının artması, şehrimizin tanınarak bir marka kent olması ve dünya kenti haline gelebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İzmir yeni kent merkezi liman arkasında yükselirken, tarihi kent merkezi de müze kent şeklinde korunacak ve üç döneme ait İzmir i bir arada görebilmek mümkün olabilecektir. Proje kitapçık haline getirilerek basılmış, ilgili-sorumlu kurumlar nezdinde girişimler yapılmış, kamuoyu ile paylaşılarak projenin gelişmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 17

18 İZMİR TANITIM FİLMİ İzmir Ticaret Odası, İzmir kentini tanıtma ve EXPO 2015 organizasyonuna yönelik kullanma amaçlı olarak İzmir Tanıtım Filmi, İzmir Tanıtım TV filmi, EXPO 2015 İzmir filmi olmak üzere üç adet tanıtım filmi hazırlatmıştır. Tanıtım filmleri, özellikle kurvaziyer gemilere yerleştirilen kiosklarda gösterilmekte; yerli ve yabancı turistlere sunulmaktadır. Ayrıca hazırlanan filmler, EXPO adaylığı nedeniyle İzmir adına yapılan sunumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 18

19 CAMA YAZILAN TARİH İzmir Ticaret Odası, kentimizin önemli fotoğrafçılarından Cemal Yalkış a ait tamamı cam negatiflere basılmış olan İzmir fotoğraflarını koleksiyonunu satın alarak kentin belleğine sahip çıkmıştır. 650 kadar cam negatiften oluşan koleksiyon, taranarak dijital ortama aktarılmış ve fotoğraflar bilgisayar programları sayesinde temizlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Yılmaz, fotoğraflar arasından bir seçki yapmış ve bu fotoğraflarda tarihin izlerini sürerek Cama Yazılan Tarih albümünü hazırlamıştır. Bugüne kadar 2000 baskı yapan kitap, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere, kütüphanelere, İzmir in tarihi üzerine çalışan değerli bilim adamları ve araştırmacılara gönderilmiştir. 19

20 19. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA İZMİR TİCARET ODASI TARİHİ 1885 yılında kurulmuş, Türkiye nin ilk ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odası, bir yüzyılı aşan köklü geçmişi ile Türkiye ekonomisine büyük katkılar koymakla birlikte, ülke ekonomisini yönlendiren yeni fikirlerin çıkış noktası olmuştur. Kentimizin ve ülkemizin ekonomik ve ticari tarihinin yanı sıra önemli tarihi olayların kente etkilerinin anlaşılması ve geleceğin planlanması açısından İzmir Ticaret Odası tarihinin kitaplaştırılması eşsiz bir kaynak yaratmıştır. Yrd. Doç. Dr. Ferlâl Örs, Dr. Erkan Serçe ve Mehmet Şakir Örs ten oluşan bir ekip tarafından hazırlanan 19. yy.dan 21. yy.a İzmir Ticaret Odası Tarihi kitabında İzmir Ticaret Odası ekseninde İzmir in ticaret yaşantısı yanında tarih ve kültürü ile bunlardaki zenginlik, çeşitlilik ve derinlikler yansıtılmaktadır. 20

21 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI İLE İLGİLİ YAYIN İzmir Ticaret Odası Taşınmaz Kültür Varlıkları Temel Bilgiler - Ulusal ve Uluslar arası Teşvik, Yardım ve Fonlar, "Yenileme Alanı" ve "Alan Yönetimi" Kavramları isimli bir yayın çıkartmak üzeredir. Bu yayın ile gerek İzmir Ticaret Odası üyelerini gerekse İzmirlileri Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili temel bilgiler, yasal haklar ve sorumluluklar; ulusal ve uluslararası fonlar ile kültürel ve doğal mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak konularında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amaçlanmıştır. Yayın, baskı aşamasındadır. KİOSK ( ENFORMASYON TERMİNALLERİ ) Türkçe nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere toplam 6 dilde hizmet veren 7 Kiosk Makinesi İzmir şehrini yabancı işadamı / turiste tanıtmak ve yol göstermek amacıyla Costa Kruvaziyer Şirketi gemileri içerisine yerleştirilmiştir. 21

22 İZMİR TİCARET ODASI SERGİ SALONU İzmir Ticaret Odası, ana hizmet binasının zemin katını sergiler düzenlenmesi amacıyla tahsis etmektedir. Sergi salonu, bir sanat komisyonu tarafından titizlikle seçilen resim, heykel, vitray, fotoğraf, mimari proje vb sergilere ücretsiz olarak tahsis edilmekte ve kent merkezinde yer alan sergi salonu sayesinde, kendi imkanları ile sergi açması mümkün olmayan sanatçıların eserleri de ziyaretçi ile buluşabilmektedir. Bir haftalık yapılan tahsislerle bir yılda 50 kadar sergi açılmakta ve sergileri on binlerce sanatsever ziyaret etmektedir. 22

23 FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ İLE ORTAK PROJELER Fransız Kültür Merkezi ile ortak gerçekleştirilen proje ile 9 Ekim 30 Kasım 2006 tarihlerinde, Louvre Müzesi, Fransa Milli Kütüphanesi nden gelen tarihi obje, harita, gravür, heykeltıraşlık eserleri ve sikkelerden oluşan bir sergi Smyrna: Fransız Koleksiyonları Işığında Bir Kentin Portresi isimli sergi düzenlenmiştir. Serginin Antik Smyrna bölümü İzmir Ticaret Tarihi Müzemiz de; Modern Smyrna bölümü Fransız Kültür Merkezi nde sergilenmiştir. Yanı sıra Ekim tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Salonunda Smyrna- Fransa ( ): Ayrıcalıklı İlişkilerin Üç Yüz Yılı isimli bir kolokyum düzenlenmiştir. Yaklaşık iki ay süreyle açık kalan sergiyi 10 binden fazla yerli ve yabancı ziyaret etmiştir. 23

24 İZMİR KENTİNİ TANITICI DOKÜMANLAR Odamız ilgili kurumlardan bilgi belge desteği alarak, İzmir kentini tanıtmak üzere 7 dilde İzmir Guide kitapçıklarını hazırlatmış ve bastırmıştır. Agora, Kadifekale, Bayraklı Ören Yerleri tanıtım kitapçıkları Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır. Mimarlar Odasının hazırlamış olduğu İzmir Mimarlık Rehberi 2005 isimli çalışmaya maddi destek sağlanmıştır. Odamız ayrıca TÜRSAB ın İzmir i tanıtmak için 2004 yılında hazırlatmış olduğu Bergama dan Efes e isimli İzmir Tanıtım kitabın yapımına destek olmuştur. 24

25 İZMİR KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ NİN DESTEKLENMESİ İKSEV her yıl yerli ve yabancı önemli müzik insanlarının katılımıyla Uluslar arası İzmir Festivali ni düzenlemektedir. Dünyaca ünlü sanatçıların konuk olduğu festivalde İzmir in tanıtımı da gerçekleştirilmektedir. İzmir in marka olmuş bir dünya kenti haline gelmesi doğrultusunda çalışan Odamız, İzmir in kültürel ve sanatsal hayatına canlılık kazandırmak ve etkinliğin devamlılığını sağlamak amacıyla her yıl İzmir Kültür ve Sanat Festivaline sponsor olmaktadır. EROL EVGİN KONSERİ İzmir Ticaret Odası, Atatürk ün 125. doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erol Evgin in Mustafa Kemal i Gördüm Düşümde isimli konser-gösterisini 30 Kasım 2006 Perşembe günü saat de Halkapınar Spor Salonu nda İzmirlilerle buluşturdu. Erol Evgin, Mustafa Kemal i Gördüm Düşümde isimli konser-gösteride, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinden başlayarak günümüze uzanan bir zaman perspektifini, özel orkestra eşliğinde 15 şarkı ve 4 şiir ile dile getirdi. Etkinlik için İzmir in tüm semtlerinden ücretsiz otobüs kaldırıldı. 25

26 ATATÜRK KİTABININ YAZARI ÜNLÜ İNGİLİZ YAZAR ANDREW MANGO NUN İZMİR TİCARET ODASI NIN KONUĞU OLARAK İZMİR E GELİŞİ Atatürk kitabını yazan ve Türkiye üzerine kitapları ile tanınan ünlü İngiliz yazar Andrew Mango, İzmir Ticaret Odası nın 125. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında Odamız tarafından 5 gün boyunca İzmir de ağırlanmıştır. İzmir Ticaret Odası nın 2006 Ekim ayı Meclis toplantısında bir konuşma yapan ünlü yazar, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi nde bir konferans vermiştir. Yazarın Atatürk kitabının numaralı 1000 adet özel baskısı hazırlatılarak, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar olmak üzere, milletvekilleri, kentin ileri gelenleri ve kütüphanelere birer adet olmak üzere gönderilmiştir. 26

27 DÜNYACA ÜNLÜ FRANSIZ YAZAR MARC LEVY NİN İZMİR TİCARET ODASI NIN KONUĞU OLARAK İZMİR E GELİŞİ İzmir deki Tarihi Asansör ü yaptıran Nesim Levi Bayraklı nın torunu olan ve İzmir i daha önce hiç ziyaret etmemiş olan ünlü Fransız yazar Marc Levy ve Nişanlısı İzmir Ticaret Odası nın davetlisi olarak İzmir e geldiler. Marc Levy, Arsası büyük büyükbabası tarafından bağışlanmış olan Karataş Musevi Hastanesi ni ziyaret ettikten sonra, Nesim Levi tarafından yaptırılan Tarihi Asansör ü ziyaret etti. Burada İzmir in kentin yöneticileri, Musevi cemaatinin ileri gelenleri ve gazetelerin İzmir temsilcileri ile öğle yemeği yiyen Marc Levy e büyük büyükbabası Nesim Levi nin büstü hediye edildi. Daha sonra Kadifekale, Agora Ören Yeri ve Kemeraltı nın yanı sıra, Kemeraltı ndaki sinagogları ve Sen Polikarp Kilisesini ziyaret eden Marc Levy, İzmir den oldukça etkilendiğini ve bir sonraki romanına mekan olarak İzmir i düşündüğünü söyledi. Kendini İzmirli gibi hissettiğini belirten Marc Levy, davetimiz üzerine, Kasım 2007 tarihlerinde Paris te İzmir adına yapılan sunuma bizzat katılarak BIE üyelerine İzmir in köklü tarihini anlattı. 27

28 İZMİR HEDİYELİK EŞYALARI İzmir Ticaret Odası, kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin İzmir le ilgili anılarını sevdikleri ile paylaşmasını sağlamak amacıyla İzmir le ilgili özel tasarım hediyelik eşyalar hazırlatmıştır. Hediyelik eşyalar tişört, sweat shirt, kupa, anahtarlık, hap kutusu, notluk vb 26 çeşit üründen oluşmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel ve Görsel Tasarım Bölümleri tarafından hazırlanan özel İzmir logoları ve hediyelikler, kenti temsil eden yegâne hediyeliklerdir. Hazırlanan hediyelik eşyalar, başta İzmir Ticaret Odası olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş tarafından gelen yerli ve yabancı heyetlere ve ziyaretçilere hediye edilmektedir. Hediyelikler, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından İzmir Ticaret Odası ana hizmet binası girişinde yer alan stantta satışa sunulmuştur. Yanı sıra değerli fotoğraf sanatçısı Cemal Yalkış ın koleksiyonundan seçilen siyah beyaz fotoğraflardan yapılan bir seçki ile 12 fotoğraftan oluşan İzmir Kartpostalları hazırlanmıştır. 28

29 İZMİR FAYTONU PROJESİ 19. yüzyıldan itibaren İzmir in ticari ve ekonomik yükselişi döneminde ortaya çıkan fayton özellikle günbatımını kucaklayan 1. Kordon un inşasıyla kentin bir simgesi haline gelmiştir. O dönemde İzmir in ılıman iklimi nedeniyle rahatlıkla kullanılan Victoria tipi faytonların sayısı artmıştır. Günlük ulaşım aracı olarak kullanımının dışında fayton, faytonla kordon sefası kente gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline gelmişti. İzmir ile bu kadar bütünleşen faytonlar günümüzde kendi hallerine terk edilmiş, bakımsız, kimliksiz bir hal almışlardır. Faytonlarda kullanılan atların hali perişandır. Ne faytonlarda, ne faytoncularda bir standart ve estetik bulunmamaktadır. Faytonlar bu haliyle maalesef İzmir e yakışmamaktadır. Kentleri böylesi simgeler ve ayrıntılar farklılaştırır, ön plana çıkartır. İzmir, marka kent olabilmesi için bu tip farklılıklarını ve güzelliklerini ortaya koymalıdır. İzmir Ticaret Odası İzmir in bu yöndeki zenginliğini kullanmak üzere bir proje geliştirmiştir. Bu proje ile faytonları kente tekrar kazandırarak tek tip bir İzmir Faytonu yaratmak amaçlanmıştır. Bu nedenle 2007 yılında bir örnek ve prototip oluşturulmuştur. 29

30 Amaç Alsancak- Kordon çevresinde mevcutta çalışmakta olan 40 adet faytonun tek tip haline getirilmesi, tarifesinden, faytoncuların giyim kuşamına kadar bir sistem oluşturulması ve düzenin sağlanması, atların ve faytonların kullanım dışında sağlıklı koşullarda barınacağı ahır için yer bulunması amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Nitekim kurvaziyer gemilerin kentimize ziyaretleri sayesinde kentteki turist sayısı artmış ve faytonla kordon sefası turistlerin ilgisini daha fazla çekmeye başlamıştır. Faytonlar tarihteki gibi kentimizin simgelerinden bir tanesi haline gelmeye başlamıştır. İZMİR İN MARKA BİR DÜNYA KENTİ OLMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR Odamız İzmir in vizyonu, Güzel İzmir i Bir Dünya Kenti, Bir Marka Kent Haline Getirmek tir. Marka kent İzmir projesi için dünya çapında profesyonel bir firma ile çalışılmaktadır. Marka kent çalışmalarını yapan firma sokaktaki İzmirlilerden gazetecilere, işadamlarından sivil toplum kuruluşu yöneticilerine kadar çok geniş bir kesimle yaptığı görüşmelerle, İzmirlilerin İzmir e dair algısını ortaya çıkarmış ve çalışmalarını bu algı çerçevesinde sürdürmüştür. İzmir in marka kent olma yolundaki ana unsurlarının ve kurumsal kimliğinin oluşturulacağı çalışma 2007 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Ama asıl ortaya çıkarılan kimliğin ve marka kent unsurlarının uygulaması, hayata geçirilmesi 2008 yılı içinde gerçekleştirilecektir. EXPO 2015 İZMİR Dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan ve Dünya Fuarı olarak adlandırılan EXPO lar, 150 yıldır düzenlenmektedir. EXPO lar birer ticari fuar olarak değil, eğitsel amaçlı birer tema ve kültür etkinlikleri olarak anılmaktadır. Bu tema ve kültür etkinlikleriyle; teknoloji, yenilik ve doğaya uyum gibi evrensel konularda tüm dünya ülkeleri, sahip oldukları varlıkları, kültürel ve tarihi zenginliklerini sergileme fırsatı bulmaktadır. EXPO kendisine ev sahipliği yapan Paris ten Sevilla ya, Lizbon dan Barselona ya kadar bütün kentlere çok önemli eserler bıraktığı gibi, bütün bu kentlerin baştan aşağı yenilenerek bir dünya markası olmasının da yolunu açmıştır. 30

İZMİR TİCARET ODASI İZMİR FAYTONU

İZMİR TİCARET ODASI İZMİR FAYTONU İZMİR TİCARET ODASI İZMİR FAYTONU PROJE EKİBİ SENEM ÖZGÖNÜL HİTAY BARAN AHMET BÜKE OCAK 2008 İZMİR FAYTONU PROJESİ 19. yüzyıldan itibaren İzmir in ticari ve ekonomik yükselişi döneminde ortaya çıkan fayton,

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Arkeolojiyi Anla(t)mak Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Aspendos Antik Kenti Türkiye nin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri olan Aspendos antik kenti, çok iyi korunmuş tiyatrosu ve benzersiz

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

27-29 NİSAN 2017 HERITAGE RESTORASYON ARKEOLOJİ MÜZECİLİK TEKNOLOJİLERİ FUARI ve KONFERANSI

27-29 NİSAN 2017 HERITAGE RESTORASYON ARKEOLOJİ MÜZECİLİK TEKNOLOJİLERİ FUARI ve KONFERANSI 2017 27-29 NİSAN 2017 HERITAGE RESTORASYON ARKEOLOJİ MÜZECİLİK TEKNOLOJİLERİ FUARI ve KONFERANSI AYŞEGÜL SELÇUKİ ARKEOLOG-MÜZEBİLİMCİ İZMİR TİCARET TARİHİ MÜZESİ 02.05.2017 27-29 NİSAN 2017 HERITAGE, RESTORASTON,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ

İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ İZMİR İN TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE KAZANDIRILMASI PROJESİ Bu çalışma, Kent Danışmanı Hitay BARAN, Müze Sorumlusu Ümit ÇİÇEK ve Enformasyon ve Dokümantasyon Müdürü Ahmet BÜKE

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ 1 VAN SHOPPİNG FEST İN AMACI İran ile sınırı olan Van ın bu konumunu değerlendirerek bölgede alışveriş merkezi olmasını sağlamak. Bunun için 15 Mart 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Van da kurumların, tüccar

Detaylı

RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR

RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR RİZE TÜRKİYE YE AÇILIYOR Rize nin başta Turizm olmak üzere yetiştirdiği, ürettiği ürünlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla düzenlenecek olan Rize Tanıtım ve Çay Günleri, Rize nin tanıtımı açısından büyük

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KENTİ İÇİN NE YAPIYOR?

İZMİR TİCARET ODASI KENTİ İÇİN NE YAPIYOR? İZMİR TİCARET ODASI İZMİR TİCARET ODASI KENTİ İÇİN NE YAPIYOR? Hazırlayan: Hitay BARAN Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanmıştır. İZMİR,

Detaylı

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER ÇALIŞMA TOPLANTILARI & ETKİNLİKLER İzmir Tarih Projesi nde kamu, özel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak, proje alanı içinde yapılması tasarlanan uygulamaları bütüncül bir yaklaşım içerisinde

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İçerik İçerik Rotary Hakkında İnsanlık için barış ve iyi niyet ile Kendinden Önce Hizmet Hizmet idealini gerçekleştirme Dostluğu Geliştirme

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

HABER BÜLTENİ /EKİM 2015

HABER BÜLTENİ /EKİM 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS, ZİYARET VE TOPLANTILAR HAVRALAR BÖLGESİ KOORDİNASYON TOPLANTILARI 09-10 TEMMUZ 2015 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, Uygulama İmar

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

11-12 Aralık 2014 - BURSA. www.yesilsehirler.org SPONSORLUK DOSYASI

11-12 Aralık 2014 - BURSA. www.yesilsehirler.org SPONSORLUK DOSYASI 11-12 Aralık 2014 - BURSA www.yesilsehirler.org SPONSORLUK DOSYASI 1 Yeşil Şehirler Zirvesi, İtibar Yönetimi Enstitüsü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir

Detaylı

ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ

ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ MERİNOS AKKM Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Bursa Türkiye Bursa Büyükşehir Belediyesi tarfından yaptırılan Atatürk Kongre Kültür

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ w w w. o h u. e d u. t r NİĞDE Anadolu nun ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından son derece elverişli bir konuma sahiptir. Kapadokya Bölgesi nin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA DESTEKLERİYLE 32. FIAP KONGRESİ 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA www.tfsf.org.tr 32 nd FIAP CONGRESS 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA www.fiap32congress.org 32. FIAP KONGRESİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü 3-6 KASIM 2014 WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI

Detaylı

12. YÜKSEKÖĞRETİM TANITIM GÜNLERİ VE EĞİTİM FUARI 5-6-7 NİSAN 2012 ANTALYA

12. YÜKSEKÖĞRETİM TANITIM GÜNLERİ VE EĞİTİM FUARI 5-6-7 NİSAN 2012 ANTALYA 12. YÜKSEKÖĞRETİM TANITIM GÜNLERİ VE EĞİTİM FUARI 5-6-7 NİSAN 2012 ANTALYA SPONSOR BİLGİLENDİRME DOSYASI Kaleiçi Rotary Kulübü Pamir Cd. 141. Sk. Eroğlu Apt. 13/2 ANTALYA TEL: (242) 2447678 faks: (242)

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli, konforlu, verimli, tasarruflu, çevreci, teknolojik, sürdürülebilir

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Sağlıklı Şehirler Projesi Eğitimi : 2005 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığında Sağlıklı Kentler hareketinin Türkiye de öncülüğünü

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi 1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015 Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi Değerli Sektör Temsilcisi; 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu

Detaylı

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri 3. Kez Antalya'da buluşuyor.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri 3. Kez Antalya'da buluşuyor. KAM ÇALIŞTAYI 2016 "DÖNÜŞÜM" Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri 3. Kez Antalya'da buluşuyor. Çağımızda Bilgi Teknolojileri hızla değişmekte ve gelişmektedir. Şüphesiz Kütüphane, Arşiv ve Müzeler bu

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 23.07.2014 Jak ESKİNAZİ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçim maratonu devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Seçimi, ülkenin en sıcak gündemi 10 Ağustos'ta

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Proje Fuarı. 31 Mayıs 2013. Sponsorluk dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Proje Fuarı www.ieu.edu.tr/esmpf 31 Mayıs 2013 Sponsorluk dosyası 1 Proje Fuarı nedir? Bölümümüz öğrencilerinin mezun olmadan önce gerçek iş hayatından

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK!

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! Sayın İlgili, ABD nin en eski ve köklü Türk-Amerikan derneklerinden biri olan Vaşington Türk Amerikan Derneği adına sizi, Eylül 2014 ayı boyunca

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ.

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ. Faaliyet Raporu Ocak 2016 FAALİYETLER AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. TEKNE İMALATINDAN KAYNAKLANAN ÖTV SORUNUNA ÇÖZÜM ARANDI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ODAMIZDA

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI IDS 2015 KÖLN ULUSLARARASI DİŞÇİLİK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI IDS 2015 KÖLN ULUSLARARASI DİŞÇİLİK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI IDS 2015 KÖLN ULUSLARARASI DİŞÇİLİK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 10-14 MART 2015 IDS KÖLN 2015 ULUSLARARASI

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

DOSYASI SPONSORLUK HILTON İSTANBUL CONVENTION & EXHIBITION CENTER NİSAN 2018

DOSYASI SPONSORLUK HILTON İSTANBUL CONVENTION & EXHIBITION CENTER NİSAN 2018 SPONSORLUK DOSYASI BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİ TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ? Biz TG EXPO Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ve destekçilerimiz;

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 PROJE HEDEFLERİ 2013 Kültür sanat yolunu hem kapsam hem içerik olarak zenginleştirip, uygun tanıtım

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ ŞUBAT 2015 1. PROJENİN TANIMI 1 2. PROJENİN İSMİ. 1 3. PROJE ALANI 1 4. PROJENİN AMACI.. 1 5. PROJENİN DAYANAĞI 1 6.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

Ayşegül SELÇUKİ-Şebnem BORAN

Ayşegül SELÇUKİ-Şebnem BORAN 2007 NİSAN - BÖLGESEL İzmir in Mimari Gelişiminin Bir Yansıması Kent ve Mimarlık: İzmir Sergisi Ege nin incisi İzmir, 8000 yıllık mimari, kültürel ve sosyal tarih zenginliğiyle günümüzde pek çok kent arasında

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA. Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont

İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA. Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI27-29 KASIM

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Bursa Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Bursa Türkiye Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Bursa Türkiye Bursa Büyükşehir Belediyesi tarfından yaptırılan Atatürk Kongre Kültür Merkezi, T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE Resim 1: Sıhhi Müze, 1925, MSGSÜ Fotoğraf Arşivi Türkiye nin ilk Sağlık Müzesi 1917 yılında, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen salgın hastalıklara karşı halkı bilinçlendirmek

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı