İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ"

Transkript

1 İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007

2 İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İzmir ve Kimlik İzmir doğası, tarihi ve arkeolojik mirası ve canlı sosyo-kültürel yapısı ile benzersiz bir şehirdir. Bu özellikleriyle zengin kimliğe sahip güçlü bir şehir imajı çizmektedir. İzmir in sahip olduğu simgesel yapıları, coğrafi konumu ve doğal yapısı bu kimliği güçlendirmektedir. Arkeolojik buluntulara göre İzmir in tarihi MÖ lere kadar uzanmaktadır. Helenistik dönemden Türkiye Cumhuriyeti ne uzanan tarihi boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. İzmir bu uzun tarihi süreçte batı ile doğu arasında ticaretin kavşak noktası olmayı sürdürmüş ve kültürel etkileşimlerde bir köprü vazifesi görmüştür. Bu özelliği İzmir in daima kozmopolit bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. S. 62 (1997) İzmir in Kimliğinde Faytonun Yeri İzmir ve fayton arasındaki ilişkiyi ve faytonu İzmir ile bütünleştiren faktörleri anlamak için 19. yüzyıl başlangıcındaki İzmir e bakılması gerekir. İzmir 16. yüzyılda küçük bir kıyı kasabası iken, 19. yüzyıl başlarından itibaren bölgede yaşanan değişim ve dönüşümlere paralel olarak, Osmanlı nın İstanbul dan sonraki 2. büyük kenti oldu. İzmir in İstanbul daki merkezi hükümetten ve dolayısıyla dini otoriteden göreceli uzak konumu kentin ticarette, ekonomide ve sosyal yaşamda daha liberal ve özgür bir kimliğe sahip olmasına olanak tanımaktaydı. 1

3 Prof. Dr. Çınar ATAY Kapanan Kapılar isimli kitabında İzmir in gelişimini kısaca bu sözler ile tanımlamaktadır. ATAY, Çınar, KIRAÇ, S. İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araş. Ens. Yayını. S.54 (1997) İzmir tarihi boyunca önemli bir ticaret merkezi görevi üstlenmiştir. Ancak İzmir in batıya resmen açılması 1890 yılında imzalanan Balta Limanı anlaşması ile başlamıştır. Bu anlaşma ile yabancıların toprak sahibi olması yasallaşmış ve İzmir e yapılan yabancı kaynaklı yatırımlar hız kazanmıştır. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun batılılaşma isteğinin yoğunlaştığı bir dönemdir. İzmir ekonomisi İngiliz, kültürü ise Fransız etkisi altına girmeye başlamıştır. Bu etki İzmir e birçok batılı unsurun girmesine ve günlük hayata yerleşmesine neden olmuştur. Batıdan gelen ve İzmir e yerleşmeye başlayanlar yaşam standartlarını ve alışkanlıklarını da İzmir de sürdürmek istemişler bu nedenle birçok yeniliği de beraberlerinde getirmişlerdir. Fayton da bu dönemde bu batılı yaşam stilini hayata geçirmek, ulaşımdaki büyük boşluğu doldurmak amacıyla Avrupa dan gemilerle getirilmekteydi. Türk kültüründe insanlar için özel bir taşıma aracı bulunmamakta, at arabaları hem erzak, malzeme taşınmasında hem de insanların taşınmasında kullanılmaktaydı. ATAY, Çınar, KIRAÇ, S. İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araş. Ens. Yayını. s.135 (1997) 2

4 Faytonun Kordon ile bütünleşmesi ise 1867 yılında İngiliz yatırımı ile inşaatına başlanan fakat Fransız yatırımcıları tarafından tamamlanan Kordon inşaatı ile başlar. Kordonun inşası ile kente büyük bir eksik olan açık kamu alanı ve rekreasyon ihtiyacı karşılanmıştır. Tramvay montajı ile gece liman ile gar arasında gemilerle gelen ürünlerin taşıması sağlanmış, gündüz ise toplu taşıma aracı ihtiyacı giderilmiştir ATAY, Çınar, KIRAÇ, S. İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araş. Ens. Yayını. S.67 (1997) Gar-liman arası güzergah haricinde iç kesimleri ulaşımı sağlayacak bir araca ihtiyaç duyulmaktaydı. Batılı kesim özellikle İngilizler İzmir in Buca, Bornova gibi değişik semtlerinde oturmaktaydılar. Şehre ulaşımı sağlayacak şahsa ait ulaşım aracı bir şarttı. Bu ihtiyaç Avrupa dan getirtilen faytonlarla sağlanmıştır. At arabası üretimi konusunda deneyimli olan yerel üreticiler Ali paşa Meydanı, Büyük Salepçi Hanı ve Fasula Meydanı gibi merkezlerde Avrupa dan gelen bu faytonları üretmeye başlamışlardır. ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.111 (1997) 3

5 Faytonun kullanılmakta olan en yaygın çeşitleri; Viktoria tipi, London tipi ve Vis a Vis olarak gruplandırılabilir. İzmir de ise hava koşullarının yumuşak olması nedeniyle özellikle Viktoria tipi uzun seneler kullanılmıştır. Yerli halk bu tip faytona daha çok karaço veya karaça demekteydi. Yerel üretim ile birlikte fayton kültürü halka yayılarak günlük bir ulaşım aracı olmuştur. Tarifeli günümüz taksileri gibi çalışan birçok fayton bulunmaktaydı. Fayton İzmir için yalnızca bir taşıma araca değil kentsel simgelerden biri olmuştur. Tarih boyunca üstlendiği doğunun batıya açılan kapısı olma görevini simgeleyen bir imgedir. Prof. Dr. Çınar ATAY faytonun İzmir de yaygın olarak kullanıldığı dönem için simgesel anlamını şöyle özetlemektedir; Fayton modernliği, batıya yakınlığı simgeleyen bir prestij imgesiydi. İzmir, 19. yüzyıl başında kozmopolit kimliğini kuvvetlendirdi ve kültürlerin buluştuğu bir şehir haline gelmiştir. Değişik kimlik tanımlamaları ile karşı karşıya kalmasına rağmen kendi kimliğini belirgin bir şekilde ortaya koymuştur. Faytonun tüm bu geçiş sürecine ve çok uluslu kültürel yapısına tanıklık eden bir sembol olduğu söylenebilir. İstanbul da padişahın ve yetkililerin kullandığı fayton İzmir de uzun sure fonksiyonel bir taşıma aracı olarak tüm halk tarafından kullanılmıştır. Antropolog Bozkurt Güvenç in 1991 yılında yayımlanan Mimarlık Dergisinin 1. Sayısında yer alan Kentlerin Kimliği ve Antalya Üzerine Notlar, Öneriler, Örnekler isimli yazısında belirttiği İnsan eliyle yapılmış çevreden kaynaklanan şehir kimlik elemanlarının fonksiyon, simge ve anlam olarak üç kriterde değerlendirilebileceğini belirtmiştir. Güvenç in tanımladığı bu kriterler ışığında Fayton- İzmir ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. o Fonksiyonel Değer; fayton uzun yıllar şehir halkı tarafından önemli bir taşıma aracı olarak kullanılmıştır. Halen belirli bölgelerde sembolik olarak kullanımına devam edilmektedir. o Anlam; Fayton deniz ve Kordon ile bütünleşen bir olgu olarak İzmir tarihinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. o Simgesel değer; fayton batılı olma isteğinin, modernliğin ve prestijin bir sembolü olarak kullanılmıştır. Tüm bu bilgiler çerçevesinde Fayton geçmişte olduğu kadar yaygın kullanılmıyorsa da İzmir Faytonu özellikle Alsancak ve Karşıyaka kordon boyu ile bütünleşmiş İzmir in simgelerinden birisidir. Bu simgenin yeniden kente kazandırılması, şehrin değerlerine ve tarihine sahip çıkılması adına büyük önem arz etmektedir. 4

6 KAYNAKLAR ATAY, Çınar, KIRAÇ, S. İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları. Akdeniz Medeniyetleri Araş. Ens. Yayını. (1997) ATAY, Çınar. Kapanan Kapılar, İzmir Hanları. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları (2003) KÜTÜKOĞLU, Mübahat S. İzmir Tarihinden Kesitler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları (2000) BEYRU, Rauf. 19. Yüzyılda İzmir'de Yasam. Literatür 2000 Güvenç, B. Kentlerin Kimliği ve Antalya Üzerine Notlar, Öneriler, Örnekler, Mimarlık Dergisi(1991) HEZİHİ, Raif. İzmir in Tarihi. İzmir Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları (2001) OCAKÇI, M. Kimlik Elemanlarının Şehirsel Tasarıma Yönlendirici Etkisi, Kentsel Tas. ve Uygu. Sempozyumu, Kentsel Tas. Ekolojik Yaklaşım, İstanbul. (1994). 5

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır toplumsal, son yüz yıldır ise mekansal olarak bir değişim sürecinde olduğu açıktır. Osmanlıda batılılaşma adı altında

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı

Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı İpek Yolu Üzerinde Türklüğün Kendisini Keşfi Dr. Fahri ATASOY Türk Ocakları Genel Merkezi Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu Milli Kütüphane Konferans

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bir Stüdyo Çalışması, İYTE: Alaçatı Tarihi Yerleşim Alanı Koruma Projesi* Nicel YILMAZ SAYGIN, Nilgün KİPER, Evrim GÜÇER İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ülkemizde doğal

Detaylı

MODERN KONUT OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU: BİÇİMSEL VE KAVRAMSAL ORTAKLIKLAR

MODERN KONUT OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU: BİÇİMSEL VE KAVRAMSAL ORTAKLIKLAR MODERN METU JFA KONUT 2009/2 OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.11 2009/2 211 (26:2) 211-233 MODERN KONUT OLARAK XIX. YÜZYIL İZMİR KONUTU: BİÇİMSEL VE KAVRAMSAL ORTAKLIKLAR Şeniz

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM BÖLÜMÜ ETNOLOJİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE TURİZM VE KÜLTÜR Beypazarı nda Turizm Gelişme Sürecinde Yerli Halk İle Turist Yabancılar Arasındaki

Detaylı

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün KENTSEL KORUMADA FARKLI UYGULAMA VE YAKLAŞIMLAR Dosya Editörü: Pınar Aykaç, ODTÜ, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Yüksek Lisans Programı/Arş. Gör. Anayasa nın 63. maddesinde, Devlet, tarih, kültür ve tabiat

Detaylı

BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ

BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ Hazırlayan Öğrenciler: Sevin Basgün İpek Sevenler DanıĢman Öğretmen: Ayşe Gülle ĠZMĠR 2012 PROJENĠN AMACI... 1 PROJENĠN ÖZETĠ... 2 GĠRĠġ...

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK

Detaylı

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 İSTA NB U L K AL KIN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızılay Meydanlarının Değişim Süreci

Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızılay Meydanlarının Değişim Süreci Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızılay Meydanlarının Değişim Süreci Concurrent Testimony to History: The Process of Change in Ulus and Kızılay

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ 2 İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ Yüksek Lisans Tezi FATMA KARABAŞ İSTANBUL, 2010

Detaylı

KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ *

KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ * İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (83-102) KARACAAHMET MEZARLIĞININ PEYZAJ TASARIMI ve BAKIM ÇALIŞMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ * Yıldız AKSOY İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun

Detaylı

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ 10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ Bu bölümde, Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki inşaat ve işletme aşamalarının, kara ve denizaltında bulunan arkeolojik alanlar ile mezar ve binalar gibi yerüstü

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Ceren Akyos ve Didem Danış

Ceren Akyos ve Didem Danış KÜRESELLEŞME VE KENT ::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::: Ceren Akyos ve Didem Danış Küreselleşmenin

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık 12 milyon nüfusu ile stratejik ve jeopolitik önemi son derece

Detaylı