ELAZIĞ İLİMİZİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ İLİMİZİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU"

Transkript

1 ELAZIĞ İLİMİZİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

2 İLİN GENEL OLARAK TANITILMASI Tarihi ve Coğrafi Yapısı Tarihi Öncesi dönemden başlayarak, çeşitli uygarlıklara yerleşim yeri olan Elazığ ın tarihi, Harput Tarihi olarak incelenmektedir. Zira Elazığ ili, M. Ö. 00 li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu yörede tarihçe bilinen en eski kavim Huri lerdir. Daha sonra önemli uygarlıklardan, sırası ile Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Azeri Türkleri ve Araplar bölgede egemen olmuşlardır. Malazgirt Zaferinden sonra (08 yılında) Türk egemenliğine giren Harput, önce Çubukoğulları, sonra Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları ve Akkoyunlular elinde kalmış, yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 8 de taşınan Elazığ a 8 yılında Abdulaziz in valilerinden İsmail Paşa tarafından Mamuratül Aziz ismi verilmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı, bolluk ve bereket anlamına gelen El azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olarak kullanılır olmuştur. Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesinin güney batısında ve Yukarı Fırat Havzasında yer almakta olup, doğuda Bingöl, batıda Malatya, güneyde Diyarbakır, kuzeyde Tunceli ve kuzey batıda da Erzincan topraklarıyla çevrilidir. Coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Yüz ölçümü 8. kmsi kara, 8 kmsi baraj ve doğal göl alanları olmak üzere toplam.8 km dir. Denizden yüksekliği 0 m olan Elazığ, yeryüzü şekilleri açısından topraklarını dağlık alanlar, platolar ve ovalar oluşturmaktadır. İl sınırları içinde en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 8 km yüzölçümü olan Hazar Gölü il merkezine 0 km. mesafededir. Ayrıca ilimiz Keban, Karakaya, Kıralkızı ve Özlüce gibi önemli baraj gölleri ile çevrilidir. Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ, yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisiyle ılıman bir iklime geçiş yapmıştır.

3 NÜFUS DURUMU Yerleşim durumu itibariyle nüfus çoğunluğunun şehir ve kasabalarda yaşadığı Elazığ ın nüfusu, 000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre. dır. Bu nüfusun yüzde ünü oluşturan. ü şehir (merkez İlçe ve diğer ilçe merkezleri), yüzde nı oluşturan 0. si köylerde yaşamaktadır. Cinsiyete göre nüfus ise; erkek 8.8, kadın 8. kişi olup, cinsiyet oranı 0.0 dür.elazığ ın terör nedeni ile almış olduğu göç neticesinde büyük bir nüfus artışı olmuştur. Sayım Yıllarına Göre Ülke, Bölge ve Elazığ Nüfusu ile Yıllık Nüfus Artış Hızları Türkiye Yıllar Doğu Anadolu Bölgesi Elazığ Nüfus Yıllık Nüfus Artış Hızı %0 Nüfus Yıllık Nüfus Artış Hızı % 0 Nüfus Yıllık Nüfus Artış Hızı % İlçelere Göre Şehir Ve Köy Nüfusu, Yıllık Nüfus Artış Hızı Yıllık Nüfus Artış Hızı % 0 İlçe Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Ağın Alacakaya Arıcak Baskil Karakoçan Keban Kovancılar Maden Palu Sivrice

4 İdari Durumu Tarihin her döneminde Elazığ, coğrafik, stratejik yapısı ve ulaşım imkânlarının elverişliliği nedeniyle idari bir merkez konumunda bulunmuştur. Elazığ yöresi Osmanlı idaresinde Diyarbakır Eyaletine bağlı bir sancakken, 8 de Reşit Mehmet Paşa Ordu Müfettişliğini mezraya (Şimdiki Elazığ) taşıması sonucunda idari yapıda değişiklikler olmuştur. 8 da İlk kez yayınlanan Devlet Salnamesine göre, Harput Eyaletine Arapkir, Malatya ve Besni Sancaklarının bağlandığı görülür. 8 de o zamanki ismiyle Dersim, Diyarbakır Eyaletinden ayrılarak Harput Eyaletine bağlanmıştır. 8 Vilayet Nizamnamesi uyarınca oluşturulan Mamuretül Aziz Sancağı Diyarbakır Vilayetine bağlıydı. 8 de müstakil mutasarrıflık, 8 de Vilayet durumuna getirilmiştir. İl merkezinde 8 inci Kolordu Komutanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve dolayında bölgesel kuruluş bulunması yoğun bir Devlet organizasyonunun toplandığını göstermektedir. Elazığ İli nin İdari Durumu İlçe Belediye Sayısı Bucak Sayısı Köy Sayısı Mezra Sayısı Mahalle Sayısı 0 Ağın Alacakaya Arıcak 8 Baskil 0 Karakoçan 8 8 Keban 0 Kovancılar 8 Maden Palu 0 Sivrice 8 0 TOPLAM

5 Sosyal Durum Elazığ dan, yıllar itibariyle, gerek kırsal alandan İl ve İlçe merkezlerine gerekse, İlden başka İllere önemli oranda göç olmaktadır. Özellikle, bölgemizde yıllarca süren terör olayları esnasında, gerek komşu illerden ve gerekse ilimizin kırsal kesimlerinden, il ve ilçe merkezlerine yoğun bir göç yaşanmıştır. Bunda köy boşaltmalarının da payı büyüktür. Dolayısıyla sosyo ekonomik sorunlar da buna paralel olarak artmıştır/artmaktadır. Özellikle son yıllarda toplumsal bir kangrene dönüşen kapkaç olayı, tiner, alkol, hırsızlık ve uyuşturucu kullanımdaki artış, tecavüz ve gasp olayları, çete oluşturarak organize suç işleme gibi adi suçlardaki artış, kırsal kesimlerden merkezlere, özellikle büyük illere doğru kayan, yığınların buralarda iş bulamayıp geçim sıkıntılarıyla boğuşma gibi sorunların tetiklediği olaylardır. Bu gibi sorunlar ilimizde her geçen gün artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. İl de, 8 adet konut yapı kooperatifi konut üretiminde bulunmaktadır. Yapılmakta olan konut sayısı her geçen gün artırmasına rağmen, konut açığı sorunu yaşanmakta ve kiralar yüksek seyretmektedir. Ayrıca TOKİ tarafından 00 konut yapımına başlanmıştır. Elazığ da ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi yoğun olup, bu faaliyetlerde bir canlılık söz konusudur. Fakat şuanda bulunduğumuz durumda Elazığ ın Kültürel zenginliklerini yeteri kadar tanıtılmadığı da bir gerçektir. Şehirde, akrabalık ilişkileri güçlü, örf ve adet kurallarının sıkıca devam ettiği bir toplum mevcuttur. Kılık kıyafet yönünden kadın ve erkek kıyafetleri genelde modern bir görünüm arz etmektedir. Evlenmelerde medeni ve dini nikâh yapılmaktadır. 0 li yıllarda Keban Barajı nedeni ile Elazığ e büyük bir göç olmuş beraberinde bir takım kültürel çatışmaları meydana getirmiştir.fakat bu süreç çok kısa bir sürede atlatılmıştır.0 lı yıllarda baş gösteren terör olayları sonucu gerek kırsalda ve özellikle çevre illerden terör nedeni ile Elazığ büyük bir göç almıştır ve bu göç Elazığ ın kenar mahallerinde yoğunlaşmıştır.ekonomik olarak sıkıntı yaşayan şehrimiz göçler sonucu daha büyük ekonomik ve kültürel sıkıntılar yaşamaya başlamış bunun sonucu olarak da bir takım olumsuzluklar meydana gelmiştir. DTP tarafından 00 yılında yapılan İllerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması araştırması sonuçlarına göre Elazığ, 0.0 puan ile sosyo ekonomik gelişmişlik açısından. sırada yer almaktadır. DİE belirlenen 00 yılı İller İtibariyle Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla sıralamasına göre GSMH den aldığı kişi başına.0 $ değer ile 8 il içerisinde. sırada yer almaktadır. Keban Barajında üretilen Elektriğin tüm geliri ile Ferro Krom gelirlerinin tümü ve ayrıca civarında bölgesel kuruluşlara ayrılan payın tamamı Elazığ ın kişi başına düşen GSMH içerisinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla.0$ rakamı gerçekçi değildir.

6 Ekonomik Faaliyete Göre Sabit Fiyatlarla GSYİH ve İstihdam Edilen Nüfus Ekonomik Faaliyet Tarım Sanayi Hizmetler Toplam Sabit Fiyatlarla GSYİH (8 Üretici Fiyatlarıyla)000 Değer ( Milyon TL.) Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilen Nüfus 000 Yüzde Nüfus Yüzde Sağlık Elazığ, sağlık sektöründeki alt yapısı ile bölgenin sağlık merkezi durumundadır. Coğrafi konumu itibariyle çevre illere de özellikle tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmaktadır. Şuanda mevcut olan sağlık kurumları ve çalışan insan potansiyeli ve diğer etkenler birlikte değerlendirildiğinde yöremize sağlık konusunda hizmet eden bir durum ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak da özel müteşebbislerin girişimi ile kurulmuş ve yapımı devam eden Özel hastanelerin sayısında önemli bir artış gözlenmektedir. Şehrimizin sağlık yapısı ile ilgili dosyayı ekte arz ediyorum. Sağlık kuruluşları ve bunlara ait genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Sıra No: 0 TOPLAM Hastaneler ve Yatak Sayıları Adı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Deri, Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Elazığ Devlet Hastanesi Harput Devlet Hastanesi Sarahatun Doğum Hastanesi Fırat Tıp i Asker Hastanesi Karakoçan Devlet Hastanesi Kovancılar Devlet Hastanesi Maden Devlet Hastanesi Palu Devlet Hastanesi Özel Hastane Fiili Yatak Sayısı Sağlık Bilgileri İstatistiği Sayısı Yatak Bir Yatağa Düşen Kişi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı.0 8

7 Bir Sağlık Ocağına Düşen Kişi Sayısı 0. Sağlık Evi Sayısı 80 Bir Sağlık Evine Düşen Kişi Sayısı.8 Uzman Hekim Sayısı 8 Bir Uzman Hekime Düşen Kişi Sayısı.8 Pratisyen Hekim Sayısı Bir pratisyen Hekime Düşen Kişi Sayısı.088 Diş Hekimi Sayısı Bir Diş Hekimine Düşen Kişi Sayısı.8 Eczane Sayısı 0 Bir Eczaneye Düşen Kişi Sayısı.8 Sağlık Memuru ve Teknisyen Sayısı Bir Sağlık Memuru ve Teknisyene Düşen Kişi Sayısı.0 Hemşire Sayısı 8 Bir Hemşireye Düşen Kişi Sayısı 8 Ebe Sayısı 0 Bir ebeye Düşen Kadın Sayısı( ve daha yukarı yaştaki) 0 Not: 00 yılı ortası nüfusu.0, kadın sayısı. e göre hesaplanmıştır. Eğitim ve Kültür Durumu Harput; gerek Osmanlı İmparatorluğu öncesi, gerekse imparatorluk döneminde önemli bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur. 80 lı yıllarda Harput ta tane resmi okul, tane hususi okul (Emeni okulu, Amerikan Kolejli, Fransız Koleji, Alman Okulu), Medrese, 8 tane El Yazması Eserlerinin bulunduğu kütüphane mevcuttu. Cumhuriyet döneminde ise Harput un devamı olan Elazığ da Eğitim ve Kültüre büyük önem verilmiştir Eğitim ve Öğretimde Okul Öğrenci Öğretmen Durumu Öğretim Kademesi Anaokulu(Şehir) Anasınıfı(İlköğr. Ok. Bünyesinde) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Özel Eğitim Okulu (İşitme Engelli) Pansiyonlu İlköğretim Okulu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu İlköğretim Okulu İLKÖĞRETİM TOPLAMI Genel Liseler Meslek ve Teknik Liseler LİSELER TOPLAMI GENEL TOPLAM Okul Sayısı 8 Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı

8 00 0 Eğitim ve Öğretim Yılı Okullaşma Oranları Eğitim Kademesi Okul Öncesi İlköğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Yaş Grubu 0000 Okullaşma Oranları(%) E K E K T E K T T Çağ Nüfusu Öğrenci Sayısı Türkiye (0000) % Sınıf Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretim Kademesi Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Elazığ Türkiye. İlköğretim. Ortaöğretim Okul öncesi (Bağımsız Anaokulu) Öğretim Kademesi Elazığ Türkiye.. İlköğretim. Ortaöğretim. Okul Öncesi Fırat Üniversitesi Üniversitemiz yılında kurulmuş olup, Üniversitenin ilk fakültesi olan Veteriner Fakültesi 0 Yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. Daha sonra Fen ve Edebiyat Fakültelerinin açılması ile yılında Fırat Üniversitesi olarak öğretime başlamıştır. Fırat Üniversitesi, İlimizin ve bölgenin genişlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Fırat Üniversitesinin eğitim öğretim yılına ilişkin istatistiği bilgileri aşağıda çıkarılmıştır. Fakülte sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı Enstitü Sayısı Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanı Sayısı Öğrenci Sayısı(Ön Lisans Lisans ) Öğrenci Sayısı( Yüksek Lisans Doktora).88..8

9 Fakülteler: Mühendislik, Veteriner, FenEdebiyat, Teknik Eğitim, Tıp, Su Ürünleri, Eğitim, İlahiyat ve İletişim Fakülteleridir. (Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muş Eğitim Fakültesi ile Bingöl Ziraat Fakültesi kuruluş onayı çıkmasına rağmen henüz öğretime açılmamıştır.) Yüksekokullar: Elazığ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ Sağlık Yüksekokulu dur. (Bingöl Sağlık Yüksekokulu kuruluş onayı çıkmasına rağmen henüz öğretime açılmamıştır.) Meslek Yüksekokulları: Elazığ Teknik Bilimler MYO, Elazığ Sosyal Bilimler MYO, Elazığ Sağlık Hizmetleri MYO, Bingöl MYO, Tunceli MYO, Muş MYO, Keban MYO, Sivrice MYO, Maden MYO, Malazgirt Alparslan MYO VE Kemaliye H.Ali Akın MYO dur Enstitüler: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleridir. Sanayi Doğu Anadolu Bölgesinde coğrafi konum itibariyle geçiş merkezi üzerinde bulunan ilimiz, 0 li yılların sanayi şehirleri arasındaydı. Çimento Fabrikası, Şeker Fabrikası, Ergani Bakır İşletmeleri, Keban Simli Kurşun işletmeleri gibi madencilik ağırlıklı sanayi kuruluşları mevcuttu. Yine çok sayıdaki Bölge müdürlükleri ile bölge kenti konumundaydı. Buna rağmen, bu kuruluşlardaki devletçi işletme mantığı ve siyasilerin bu işletmeler üzerindeki etkileri; bölgemizde bir sanayi kültürü oluşturup, bunlara bağlı yan sanayiyi teşvik edip, özel sektöre bağlı bir yan sanayiyi oluşturmadığı gibi, bunların hemen hemen hepsi zarar edip, zaman süreci içerisinde kapanmak zorunda kalmıştır. İl de özel sektöre ait gerçek anlamda büyük sanayi tesislerinin kurulması ise birkaç istisna dışında son 0 yıl içerisinde olmuştur. Yılında kurulan küçük sanayi sitesinde.0 işyeri bulunmaktadır. Toplam 0 işyeri kapasiteli (Yeni) küçük sanayi sitesi inşaatları devam etmektedir. Elazığ ın özellik ve ihtiyaçlarına göre, sektörel gelişmeler, son yıl içinde değişik bir yapı arz etmekte ve görülen gelişmenin, sanayi yapısını 8 yılında, Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile birlikte, İlin sanayileşmesi hususu, planlı bir şekilde yeniden gözlenmektedir. Elazığ dan Sanayi Tesislerinin Kuruluş Yerlerine Göre Dağılımı Sanayi Tesisinin Bulunduğu Yer İmalat OSB İçinde OSB Dışı Muhtelif Yerler Hayvan Ürünleri OSB TOPLAM Tesis Sayısı İnşaat ve Montaj Aşamasındaki Tesis Sayısı Etüt ve Proje Safhasındaki Tesis Sayısı TOPLAM

10 Elazığ da; gıda sanayi, maden taş ve toprağa dayalı sanayi, dokuma ve tekstil sanayi, demirdışı metal sanayi, orman ürünleri sanayi, plastik sanayi ile genel imalat sanayine yönelik üretimler yapılmaktadır. DİE ce yapılan 0 Genel Sanayi ve İşyerleri sayımı, İllere Göre İşyeri Sayısı ve ortalama çalışan Sayılarında Elazığ da; ortalama çalışan sayısı. kişi ve işyeri sayısı. adet olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bu tespitlerin ülke içindeki payı sırasıyla yüzde 0. ve yüzde 0. dır. İl de halen anonim şirket,.88 adet limitet şirket, adet kolektif ortaklık vardır. Tarım Elazığ ın sosyal ve ekonomik hayatında tarımın önemli bir yeri vardır. Her ne kadar sanayi sektöründe gözle görülür gelişmeler varsa da, tarım ana sektör olma özelliğini sürdürmektedir. Toplam İktisaden çalışan nüfusun, yüzde u tarımla uğraşır. Elazığ iklim ve toprak yapısı itibariyle, hemen her türlü tarımın yapılmasına elverişlidir. Tarımsal üretim olarak sırasıyla tarla bitkileri üretimi, hayvancılık, bağ ve bahçecilik sayılabilir. Su kaynakları potansiyeli bakımından oldukça avantajlı ve elverişli olan Elazığ da, tarımsal altyapının oluşturulmasında sulama ve arazi geliştirme yatırımları mevcut yatırımlar içindeki ağırlığını korumaktadır. Arazi Varlığı ve Yüzölçümü ( Hektar ) Tarım Arazisi.80 Orman Arazisi 0.0 Çayır ve Meralar 0. Sulanan Arazi 0.00 Sulanabilir Toprak Kaynağı.0 Tarla Ürünleri Üretimi Meyve Üretimi Sebze Üretimi Bitkisel Üretim (00 Yılı ) (Ton/Yıl).0 (Ton/Yıl). ( Ton/Yıl). Hayvancılık, tarım sektörü içindeki önemli gelir kaynaklarındandır. Özellikle, Keban Baraj Gölünün oluşumundan sonra su altında kalan verimli araziler sebebiyle mera hayvancılığı yerine, kapalı tesislerde besicilik süratle gelişmektedir. Canlı Hayvanlar (00 Yılı) Büyükbaş Hayvan Sayısı (Baş). Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş). Besi Tesisi Sayısı (Adet).0 Tarım İşletmeleri ve Arazileri İl genelinde. adet tarım işletmesi mevcuttur. Bu işletmelerin tamamına yakını aile işletmeleri şeklindedir. İl de tarım işletmeleri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta ve bu işletmelerin oranı da % yi bulmaktadır. Bu işletmeleri sırasıyla %0 ile yalnızca bitkisel üretim yapan işletmeler ve % ile de yalnızca hayvansal üretim yapan işletmeler izlemektedir.

11 Arazi Büyüklüğüne göre tarım işletmelerimizin % ü dekardan küçük, % si 0 dekar, % si 0 dekar, %0 si 0 0 dekar, % i 00 dekar, % si 00 dekar, % i ise 00 dekar araziye sahip işletmelerdir. Veriler incelendiğinde 0 dekar ve aşağı araziye sahip işletmelerimizin oranının % olduğu görülmektedir. Bugün itibariyle ilimizde 0 adet tarımsal kalkınma kooperatifi, adet sulama kooperatifi, adet su ürünleri kooperatifi, adet pancar ekicileri kooperatifi, adet hayvancılık kooperatifi birliği, adet damızlık sığır yetiştiricileri birliği, adet süt üreticileri birliği ve adet de arı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır. Bu kooperatif ve birliklerden son yılda adet tarımsal kalkınma kooperatif birliği, adet damızlık sığır yetiştiriciliği birliği, adet de arı yetiştiricileri birliği kurulmuştur. Ulaşım Durumu Elazığ İli, Doğu Anadolu nun kilit noktasında bulunmaktadır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye giden kara ve demir yollarının kavşak noktasında bulunması sebebiyle geçiş merkezi durumundadır.. Karayolları Yolun Nitelikleri Karayolları Dağılımı Toplam Yol Ağı Asfalt Stabilize Tesviye Geçit Vermeyen Ham Yol Km % Km % Km % Km % Km % Devlet Yolları İl Yolları Köy Yolları Toplam Demiryolları Demiryolları İlimizde yılında işletmeye açılmıştır. Elazığ İli sınırları içerisinde Km. Demiryolu ağıyla birlikte adet tren istasyonu, 8 adet durak mevcuttur.. Gar Müdürlüğü Gar Şefliği vardır.. Havayolları İlimizde Devlet Hava Meydanları işletmesine bağlı ikinci sınıf bir sivil hava meydanı mevcuttur. 8 Ekim tarihinde hizmete girmiş olan havaalanımız, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.. Su Yolu Taşımacılığı Keban ve Karakaya Baraj Gölleri üzerinde Elazığ İlçesi ile Tunceli İline bağlı Çemişgezek ve Pertek İlçesine ulaşım sağlayan adet feribot, Ağın İlçesinde karayolu ulaşım

12 bağlantısını sağlayan adet feribot olmak üzere toplam adet feribot mevcuttur. Söz konusu feribotlar adı geçen İlçe Belediye Başkanlıklarına aittir. Ayrıca, baraj göllerinde çalışan özel sektöre ait feribot bulunmaktadır. Altyapı Durumu Toplam köyün tamamı elektrikli olup, enerji kullanımında hiçbir sorun yoktur. İl sınırları içerisinde yer alan dokuz adet hidroelektrik enerji projelerinin toplam kurulu gücü.. MW, yıllık enerji tüketimi 8. GW/Yıl dır. Bu projelerden üçü işletmede (Keban HES, Hazar ve Hazar HES), birinin planlanması tamamlanmış (Pembelik HES), beş projenin ise ön inceleme ve mastır planı tamamlanmıştır. (Beyhan HES, Tatar HES, Palu HES, Seyran tepe HES, Keban Deresi HES) Şehir merkezi su ihtiyacı mevcut derin kuyulardan sağlanmaktadır. Şehre verilen.0 Lt/sn lik suyun gelecek yıllarda ihtiyacı karşılamayacağı dikkate alınarak Keban Baraj Gölünden şehre su verilmesinin etüt proje çalışmaları sürdürülmektedir. Köy içme sularında ise köy sulu, köyün ise suyu yetersizdir. Ayrıca, şebekeli içme suyuna sahip ünite bulunmaktadır. Şehir merkezi kanalizasyonu tamamlanmış olup, ilçe bazında kanalizasyon projeleri İller Bankasınca yürütülmekte ve yatırım programında öngörülen ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda yer almakla birlikte, ödenek kısıtlığı ve bürokratik engellerden dolayı ağır yürümektedir. Birçok ilçemiz halen ciddi anlamda altyapı sorunu yaşamaktadır. Elazığ ili, bütün yerleşim birimleri ile tam otomatik telefon haberleşmesine açıktır. Yatırım ortamını etkileyen faktörlerden biri olan sesle iletişimde teknolojik bir eksiklik bulunmamaktadır. Elazığ, haberleşmedeki altyapısı ile öne çıkmıştır. İl genelindeki toplam adet santralde, 8.80 hat kapasiteli ve 8.8 çalışan abone bulunmaktadır. Hat kapasitesi doluluk oranı yüzde tür. Radyo ve TV hizmetleri; TRT yayınlarının ilçe bazında izlenmesi durumlarına bakıldığında Karakoçan İlçesinde TRT FMRD çekmiyor. Sivrice İlçesinde TRT, TRT ve TRT karlamalıdır. Ayrıca, ilçenin bazı mahallelerinde ve diğer ilçelerinde TRT net olarak izlenemiyor. İlimizin hali hazırda çözülemeyen sorunlarından biride çöp sorunudur. Şehir çöpünün döküldüğü alan, neredeyse yerleşim alanının içerisine girmiş bulunmaktadır.

13 . MAHALLİ İDARELERİN DURUMU İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE VE KESİN HESABININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI (Bin YTL) BÜTÇE YILI CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALARI TOPLAM Bütçe Kesin Hesap..8.. Bütçe Kesin Hesap Bütçe KESİN HESAP Kesin Hesap 00 yılı bütçesi ise 0 Milyon YTL. olup, bunun yüzde 0 si olan.0 Bin YTL. cari harcamalar, yüzde ne tekabül eden. Bin YTL. Yatırım harcamaları ve geriye kalan yüzde lık kesim olan. Bin YTL. si transfer harcamalardır. İl özel idaresinin i genel idari hizmetleri, si yatırımcı hizmetler, si geçici işçi, i daimi işçi ve teknisyen olmak üzere personeli bulunmaktadır. sı genel idare hizmetleri, i Avukatlık hizmetleri, si teknik hizmetleri, ü yardımcı hizmetleri olmak üzere toplam kadro da boştur. Tüm ilçelerde teşkilatı olup, 0 ilçe toplamında personel çalışmaktadır. Özel idarenin toplam 8 motorlu aracı olup, bunun i; binek ve iş makinesi olarak Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, si Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, i El Sanatları Eğitim Müdürlüğü, geri kalan araç ise Valilik ve Özel İdare Hizmetlerinde kullanılmaktadır. İl de toplam Belediyenin i İl ve İlçe lerinde, Belediyelerini oluşturmaktadır. i diğer kasaba Kasaba Belediyelerinin sı merkez ilçede, kalan u diğer ilçelerde kuruludur. Belediye sınırları içerisinde toplam nüfusun yüzde.8 ine tekabül eden. 08 kişi yaşamaktadır. Belediyelerin 00 yılı toplam bütçesi 8. Bin YTL. dir. Bütçedeki en büyük pay.00 Bin YTL. cari harcamalara ayrılmıştır. Bunu. Bin YTL. ile yatırım harcamaları,. Bin YTL. ile transfer harcamaları takip etmektedir. Belediyenin 00 yılı kesin hesabı ise.8 Bin YTL. cari,.0 Bin YTL. yatırım,.0 Bin YTL. transfer harcamaları olmak üzere toplam.0 Bin YTL. dir.

14 BELEDİYELERİN 00 YILI KESİN HESAPLARI (Bin YTL.) SIRA BELEDİYENİN ADI CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALAR TOPLAM ELAZIĞ OSU İŞLETME AKÇAKİRAZ.0 0. HANKENDİ 8 0 İÇME 0 MOLLAKENDİ 0 0 YAZIKONAK YURTBAŞI 0 AĞIN ALACAKAYA ARICAK 0 BÜKARDI 8 00 ERİMLİ ÜÇOCAK 0 0 BASKİL 0 KARAKOÇAN SARICAN KEBAN 8 KOVANCILAR ÇAKIRKAŞ YARIMCA 0 MADEN 8 88 GEZİN 0 PALU 8 88 BALTAŞI BEYHAN SİVRİCE TOPLAM

15 BELEDİYELERİN 00 YILI BÜTÇELERİ (Bin YTL) SIRA NO BELEDİYENİN ADI CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALAR TOPLAM ELAZIĞ OSU İŞLERME AKÇAKİRAZ... HANKENDİ 8.0 İÇME 80.0 MOLLAKEDİ. 0.8 YAZIKONAK YURTBAŞI...00 AĞIN ALACAKAYA 8 8. ARICAK 0 0. BÜKARDI 8 ERİMLİ 0.8 ÜÇOCAK 0 BASKİL KARAKOÇAN....8 SARICAN KEBAN..00 KOVANCILAR ÇAKIRKAŞ 0 YARIMCA.00.0 MADEN GEZİN PALU BALTAŞI BEYHAN 0 0 SİVRİCE 8.. TOPLAM

16 . YATIRIM FAALİYETLERİ İlimizde, son üç yılda yapılan yatırımların yılı ödeneği, harcama ve nakdi gerçekleşme oranı aşağıdaki gibidir. Yıllara Göre Yatırımlar (Bin YTL.) Yılı Ödeneği Harcama Gerçekleşme % Gerekli karar organlarından geçen, 00 yılı yatırım programının, yayınlandığı Resmi Gazetede, İlimiz adı zikredilen veya İlimize tefrik edilebilen projelere göre 8.0 Bin YTL. toplam proje tutarında 00 yılı yatırım ödeneği 8.0 Bin YTL. öngörülmektedir Ancak, programda ödeneği toplu olarak verilmiş veya çeşitli İllerdeki yatırımları kapsadığı için proje yeri muhtelif olarak belirtilmiş projelerden İlimize isabet eden miktarlar kuruluşlardan alınacak Çalışma iş programı sonucu kesin olarak tespit edilecektir. 00 yılı yatırım programına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 00 Yılı Yatırımlarının Sektörler İtibariyle Dağılımı ve Harcaması ( Bin YTL.) Sıra No Sektör Proje Sayısı Proje Bedelleri Toplamı 8 Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma Konut Eğitim Sağlık DKH TOPLAM Önceki Yıllar Harcamalar Toplamı 00Yılı Yatırım Ödeneği 00 Yılı Harcaması

17 İLİN ÖNEMLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI

18 Elazığ temel problemleri ile bu problemlerin çözümüne ilişkin öneri ve tekliflerimizi aşağıda belirttiğimiz gibi arz etmek söz konusu olabilir. TEMEL PROBLEMLERİMİZ İŞSİZLİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ULAŞIM ALANINDA Kİ PROBLEM MADENCİLİK TARIM VE HAYVANCILIK DOĞALGAZ HAZAR GÖLÜ 8ÇEVRE VE KÜLTÜREL PROBLEMLER ŞEHİRLEŞME İLE İLGİLİ Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla yapmış olduğumuz inceleme sonucu tespit ettiğimiz bu sorunların içeriği ile çözüm noktasına acizane olarak yapılması gereken işleri arz etmeye çalışacağım.

19 İŞSİZLİK; Aslında Ülkemizin de en önemli sorunlarının başında gelen sorununun Elazığ gibi iş imkanlarının az olduğu, sanayileşmenin çok zayıf kaldığı yerlerde daha büyük boyutlarda kendini hissettirmektedir. Son yıllarda Hükümetin izlediği yanlış politika sonucu Türkiye genelinde milyon insanın işsiz olduğu belirtilmektedir. Elazığ açısından baktığımızda ise bu durum ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İşKur İl Müdürlüğü, 00 kayıtlarında halen kuruma kayıtlı olarak iş bekleyenlerin sayısının. kişi olduğu belirtilmekte ve diğer raporlarında nüfusa oranla işsizlik sıralamasında Elazığ. İl olarak karşımıza çıkmaktadır. Elazığ da ki işsiz sayısı İşKur İl Müd. kayıtlarında en az katı civarındadır. Çünkü Elazığ Valiliğin 00 yılı 0. ayına kadar yapmış olduğu gıda yardımında.000 aileye ulaşıldığı belirtilmektedir. Buna Belediyenin yaptığı gıda yardımı dahil edilmediği de göz önünde bulundurulursa rakamın ne kadar ürkütücü olduğu açıktır. İşsizlik Elazığ da sosyal bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Elazığ yine suç oranı bakımdan aşırı artış olan illeri başında gelmektedir. Halkın moralini bozan ili huzurlu bir kent konumundan uzaklaştıran işsizlik sorunu çok acil çözüm bulunması gerektiren bir konudur. Özellikle son yıllarda büyük şehirlerimizde gittikçe artan ve toplumu tedirgin eden kapkaç olayları, hırsızlık, adi suçların sayısındaki artışın altındaki temel etkenlerden biri de, komşu illerden ve kırsal bölgelerden ilimize gelen ve iş bulamayan ya da terör nedeniyle köy boşaltmaları sonucu şehirlere doluşan genç ve çocukların bu tür teşebbüsleri bir geçim kapısı haline getirmelerinden kaynaklanıyor. Yüksek orandaki işsizlik fakirliği ve yoksulluğu doğurduğu gibi toplumun maddi, manevi moral değerlerini sarsmakta. Aile yapısını, eğitimini, birey ve aile psikolojisini huzuru, emniyeti, asayişi, bir toplumun kendisine olan özgüvenini ve gelecek hayallerini sarsmaktadır. Bir Hadisi Şerif te de buyrulduğu gibi Fakirlik kapıdan girerse, iman pencereden çıkar. Dolayısıyla yoksulluk ve işsizlik problemi bir toplumun çözmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Kanaatimce yoksulluğu ve işsizliği doğuran en büyük etkeni uygulanan yanlış politikalar ile gerek tarım gerekse sanayi alanında ki yeterli eğitim ve alt yapı hizmetlerinin olmayışıdır. Bunun getirisi olarak vasıfsız ve düz işçinin ekonomide ve tarımda fazla bir katkısının olmadığı da aşikardır. Sonuç olarak iş alanlarının kısıtlı olmasının temel nedenlerinin başında da bu yatmaktadır.

20 Bu yanlış politikalar sonucu özellikle Elazığ da insanlarımızın müteşebbis yolunun azalmasına neden olmuş 0 yılların sonundan itibaren insanımız kendi sahip olduğu imkanları değerlendirmek yerine devlet kapısı dediğimiz işçilik ve memurluğa yönelince devlete bağımlı olarak bir şehrin ekonomisinin gelişemeyeceği gerçeği de ortaya çıkmıştır. Çözüm ve Önerilerimiz: A. Uzun Vadeli Çözümler:. Eğitim Eğitim sistemimizi, baştan sona yeniden ele alıp çağın gereklerine ve toplumumuzun ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmemiz ayrıca eğitim sistemindeki yapılacak köklü değişikler ile çocuklarımızı bilgi ve becerilerine göre yönlendirilmesi üzerinde dikkatle durulması gerekir. Meslek liselerini yaygınlaştırıp, çağın eğitim Standartlarına uygun, bilgi ve teknoloji ile donatılmış kendini yenileyebilen, üretken, katma değer üreten, yetenekli, kabiliyetli, meslek sahibi bireyler yetiştirip topluma kazandıran yerler yapmamız lazım. Yöremizin yer altı ve yerüstü kaynaklarının sağlıklı bir şekilde irdelenip tespit edildikten sonra gerek yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile FÜ imkanları da aktif hale getirilerek bu konuda gerekli çalışmaların yapılması ve kalifiyeli eleman yetiştirecek kursların açılması gerekir. Keban Barajından sonra şehrimizde meydana gelen iklim değişikliği sonucu eskiden köylerimizde ki ürüne bağlılık zihniyetine son vermemiz gerekir. Tarım İl Müdürlüğü öncülüğünde Elazığ arazi ve iklim yapısı yeniden değerlendirilerek alternatif ürün politikası sağlıklı temellere dayandırılması gerekir. Sebzecilik ve iklim değişikliği sonucu yöremizde üretilebilen yeni ürünlerin tanıtılması gerekir.özellikle Elazığ ın mevcut üzüm potansiyelinin çok büyük olması dikkate alınarak bunun yaygınlaştırılması gerekmektedir. Elazığ ın coğrafi yapı olarak hayvancılığa elverişli olması göz önünde bulundurulduğunda burada yapılması gereken gerek küçükbaş hayvancılık gerekse büyükbaş hayvancılık konusunda kredi desteği sağlamak besi ağırcılığının geliştirmenin yanında hayvan ürünlerinin işleyecek (Van et, Aytaç gibi )firmaların Elazığ a yatırım yapmasına öncülük edilmesi gerekir.

21 B. Kısa Vadeli Çözümler:. IMF in istekleri ve teşvik konusundaki müdahaleleri 08 sayılı teşvik yasasının mevcut haliyle müteşebbisin beklentilerini karşılamadığı bir gerçektir. İstihdam sayısının 0 a çıkarılması yatırım yapacak pek çok kişiyi bu fikrinden vazgeçirmiştir. Teşvik yasasının geriye dönük işletilmemesi eski yatırımcı ile yeni yatırımcı arasında bir adaletsizliği doğurmuştur. Teşvik yasasındaki bu iki hususun giderilmesi kısmen dahi olsa teşvik yasasının daha çok amacına ulaşmasını sağlayacaktır..özellikle Elazığ da ki mevcut sanayi kuruluşlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, bununla birlikte Uluslar arası kuruluşların vermiş olduğu kredi ve destekler konusunda esnaflarımızın bilinçlendirilmesi amacı ile toplantılar düzenlenmesi gerekir. ULAŞIM ALANINDAKİ SORUNLAR VE İHTİYAÇLAR:. Demiryolları Taşımacılığı İle İlgili Sorun ve İhtiyaçlar: Kalkınmış ülkelerin kalkınmalarındaki etkenler incelendiğinde, ulaşım sektöründe Demiryollarının payının fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde bugün birçok alanda çağın standartları yakalanmış durumdayken, Demiryollarının hâlâ 0 li yıllarının teknolojisi ile hizmet vermesinin garabetini ve mantığını anlayamıyoruz. Her yıl karayollarında, bir savaşın can ve mal kaybından daha fazla can ve mal kayıpları veriyoruz. a) İlimizde yılında işletmeye açılan demiryolu istasyonumuz hâlâ o yılların teknoloji ve imkânlarıyla hizmet vermektedir. Bugün şehir merkezinde kalan demiryolu istasyonumuz şehir merkezi dışına taşınarak, modern tarzda hizmet veren yeni bir yere ihtiyacı hâsıl olmaktadır. b) Özellikle Organize Sanayi Bölgesine kurulacak bir yükleme istasyonu ilimiz işletmeleri açısından önemli bir avantaj teşkil edecektir. c) Devlet Demir yollarının belli bir tonajın altında yük kabul etmemesi de sanayicilerimiz ve işadamlarımız için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bugün bölgemiz sanayisinin ekseriyetini teşkil eden ve küçük kapasitelerle çalışan KOBİ düzeyindeki işletmelerimizin önündeki bu sorunun kaldırılması gerekir.

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI HİZMET ALANI KURUM TÜRÜ KURUM KODU KURUM ADI BRANŞ KODU BRANŞ NORMA ESAS DERS SAATİ YÖNETİCİ DERS SAATİ NORM MEVCUT İHTİYAÇ ELAZIĞ

İL ADI İLÇE ADI HİZMET ALANI KURUM TÜRÜ KURUM KODU KURUM ADI BRANŞ KODU BRANŞ NORMA ESAS DERS SAATİ YÖNETİCİ DERS SAATİ NORM MEVCUT İHTİYAÇ ELAZIĞ İL ADI İLÇE ADI HİZMET ALANI KURUM TÜRÜ KURUM KODU KURUM ADI BRANŞ KODU BRANŞ NORMA ESAS DERS SAATİ YÖNETİCİ DERS SAATİ NORM MEVCUT İHTİYAÇ ELAZIĞ MERKEZ 3 57 144658 Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

YOZGAT YATIRIM ORTAMI

YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT Genel Bilgiler YOZGAT Toplam Nüfus: 444.896 Yozgat Şehir Merkezi: 79.387 İl Geneli Nüfus Artış Hızı (%): -2,1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 yılına geldiğimizde öğrenci sayısı 11.236,

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2. GRUP (ELAZIĞ-ALACAKAYA-KOVANCILAR) FIRAT KARŞIYAKA EĞİTİM BÖLGESİ ELAZIĞ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI SIRA NO

2. GRUP (ELAZIĞ-ALACAKAYA-KOVANCILAR) FIRAT KARŞIYAKA EĞİTİM BÖLGESİ ELAZIĞ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI SIRA NO SIRA NO İLÇE 2. GRUP (ELAZIĞ-ALACAKAYA-KOVANCILAR) FIRAT KARŞIYAKA EĞİTİM BÖLGESİ ELAZIĞ MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI KURUMUN ADI 60.Yıl İlköğretim Okulu 54 Karşıyaka 2 Elazığ Cemal Gürsel İlköğretim Okulu

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Kamu Yatırımları. Tablo 1 TRA2 Bölgesi ve İllerindeki Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı, (Bin TL, 2012)

Kamu Yatırımları. Tablo 1 TRA2 Bölgesi ve İllerindeki Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı, (Bin TL, 2012) Kamu Yatırımları 2012 yılı kamu yatırım programında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere göre, TRA2 Bölgesi nin ülke geneline göre aldığı pay yüzde 1,2 dir. Bölge illerine yıl içerisindeki en fazla

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ Antalya nüfusu 1985-199 döneminde yıllık ortalama % 4,8 199-2 döneminde ise % 4,2 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda nüfus artış oranının yavaşladığı

Detaylı