Yedi İsraf adlı yazımda israfın önüne geçmenin fikir üretme motivasyonu gerektiren entelektüel bir süreç olduğundan bahsetmiştim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yedi İsraf adlı yazımda israfın önüne geçmenin fikir üretme motivasyonu gerektiren entelektüel bir süreç olduğundan bahsetmiştim"

Transkript

1 8. İsraf: Fikir İsrafı Yedi İsraf adlı yazımda israfın önüne geçmenin fikir üretme motivasyonu gerektiren entelektüel bir süreç olduğundan bahsetmiştim Şirketler iş yaşantılarının her anında fikirlere ihtiyaç duyar. Maliyetleri düşürmek, kaliteyi arttırmak, yeni ürün ve hizmet bileşenleri geliştirmek ve bunları pazarlamak için gerekli olan kaynak, zihinsel yetenekler ve yaratıcılığın ürünü olan iş fikirleridir. Diğer bütün kaynaklar gibi bu kaynağın da israf edilmesi mümkündür. Ancak soyut varlığı nedeni ile fikir israfının boyutu ve israftan kaynaklanan maddi zarar hesaplanamamakta ve ihmal edilmektedir. Fikir İsrafının Tanımı CITEC (Uluslararası Ticaret, Teknoloji, Eğitim ve İletişim A.Ş), NYSTAR'a (Bilim, Teknoloji ve Akademik Araştırmalar Eyalet Ofisi) bağlı olarak çalışan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Organizasyon, firmalara üretim ve teknoloji konularında destek vermektedir. CITEC "People Waste", yedi israfın yanı sıra, insan israfı başlığı altında, insanların zihinsel, yaratıcı ve fiziksel yeteneklerini veya becerilerini kullanmamayı da bir israf türü olarak kabul eder. People Waste Not using peoples' mental abilities, creative abilities, physical abilities, or skills.

2 Ben konunun entelektüel boyutuna dikkat çekmek için tercümeye sadık kalmayarak "insan israfı" yerine "fikir israfı" demeyi tercih ediyorum. Fikir İsrafının Nedenleri Fikir israfı konusundaki tartışmaların merkezinde A.B.D.'yi görüyoruz. Bu sanıyorum Japonya'da şirket çalışanlarının fikir üretmeyi işlerinin doğal bir parçası olarak görmelerinden ve/veya görecek şekilde eğitilmelerinden ve yönetilmelerinden kaynaklanıyor. A.B.D.'de ise çalışanlar ya fikir üretmiyor ya da ürettikleri fikirleri kendilerine saklıyorlar. Sakladıkları fikirleri kendi girişimlerinde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Aldıkları eğitim ise onları paylaşmaya yönlendirmeyip bu eğilimlerini destekliyor. Carol Kinsey Goman, "şirketler bildiklerini paylaşmayan yönetici ve çalışanlar yüzünden milyarlarca dolar kaybediyor" dedikten sonra bunun nedenlerini arıyor; "Şirketlerde yönetimin her seviyesinde müşterinin neye ihtiyaç duyduğu, süreçlerin nasıl iyileştirilebileceği, ne gibi yeni ürün ve servislerin geliştirilebileceği gibi konularda çok büyük bir miktarda bilgi bulunuyor. Birikerek çoğalan bu bilgiyi iletişim halinde tutmak ve zaptetmek için firmalar kurumsal portallara, yazılımlara ve intranetlere yüzlerce milyon dolar harcadılar. Fakat bilgi paylaşımı onu destekleyen yazılımın ötesinde şirketin tecrübe ve uzmanlığını en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen bir iş stratejisi hatta endüstri

3 çağından bilgi çağına sıçramayı gerektiren kültürel bir değişimdir." Goman'a göre çalışanların sahip oldukları bilgiyi paylaşmamalarının beş temel sebebi var. 1. Çalışanlar Bilginin Güç Olduğunun Bilincindeler. Goman, A.B.D. eğitim sisteminin bilgiyi paylaşmayı destekleyen değil, bilgiyi kendine saklamayı öğreten bir sistem olduğunu vurguluyor; "Çan eğrisi sisteminde, sınavda arkadaşınıza kopya vererek kendinizi dezavantajlı bir duruma sokarsınız. Kopye veren kişi damgası yemek ise işin bir diğer yönüdür. Bu sistem içerisinde yetişen insanlar bu güdü ile bildiğini paylaşarak birşeyler kaybedeceğini düşünüyor." 2. İnsanlar Sahip Oldukları Bilginin Değeri Konusunda Kendilerine Güvenmiyor Goman'ın yöneticilere yönelik eğitim seminerlerine katılan yöneticilerden bir tanesi şöyle diyor; "İnsanlar yaşam tecrübesinin değerini küçümsüyorlar. Salt eğitim ile edinilen entelektüel bilgi gücünü gereğinden fazla yüceltiyoruz. Yüksek diplomalara sahip olmayan, sahip olduğu eğitimi şekilsel olarak gösteremeyen kişiler için, (çalıştıkları şirkete) farklı şekillerde de katma değer sağlayabileceklerine inanmak çok zor." Goman, Ghost Story: A Modern Business Fable (Hayalet Hikayesi: Bir Çağdaş

4 İşletme Hayvan Masalı) adlı kitabında, katkıda bulunacağı hiçbirşey olmadığını düşündüğü için bildiklerini paylaşmayan bir karakterden bahsediyor. "Karakter eğitimcilerin şuursuz yeterlilik olarak tabir ettikleri duruma bir örnek. Basitçe ne bildiğini bilmiyor. Ekip tartışmalarında hep aşağılandığı ve hor görüldüğü için sağlayacağı girdinin hiçbir değeri olmadığına inanıyor." 3. İnsanlar Birbirine Güvenmiyor İnsanlar fikirlerini tanımadıkları kişiler ile, çalışanlar fikirlerini tanımadıkları şirketlerle paylaşmaz. Kişisel ya da kurumsal, güvenin oluşması için öncelikle tanımak gerekir. Karşılıklı güven zaman içerisinde birbirini tanıdıkça oluşur. Goman bu konuda şunları söylüyor; "Çok sıklıkla bir projeyi başlatırken insanları bir araya getirir ve hemen çalışmaya başlamalarını isteriz. Bu yaklaşımdan üretkenlik beklenmemelidir. Zira çalışanlar ne birbirini tanımaya fırsat bulabilmiş ne de projeye katkısı olacak ortak bir anlayış ve vizyon geliştirilebilmiştir. Buna ek olarak yüksek turnover (bir şirkette personelin işe giriş ve işten çıkış hızı), toplu işten çıkarma ve erken emeklilik şirket içerisinde güçlü ilişkiler kurmak için gerekli olan karşılıklı güven duygusunun oluşturulmasını son derece zorlaştırmaktadır."

5 4. Çalışanlar Olumsuz Sonuçlardan Korkuyorlar İş fikirlerinin oluşması yaratıcı bir süreçtir. Aynı ölçüde katılımcı bir süreçtir. Aynı ölçüde sistematik bir süreçtir. Sistem rastlantılar ile şekillenir ve birbiriyle çarpışan fikirler nedeniyle kararsız bir yapısı vardır. Sistemin kararsız yapısı nedeniyle fikir ürününün ortaya çıkması sırasında birçok ara ürün ve yan ürün meydana gelir. Bu ürünlerin birçoğu kullanılabilir değildir. Bazılarının kullanılabilirliğinin anlaşılması için denenmesi gerekir. Ancak her deneme olumlu sonuçlanmayabilir. Bu denemeler zaman ve kaynak harcanmasına neden olur. Katılımcılar bu yönleriyle fikir üretmenin olumsuz sonuçlarından korkmaktadırlar. Gorman'ın seminerlerinde bir katılımcı korkusunu şu şekilde dile getirmiş; "Fikirlerimin faydalı bir beyin fırtınası unsuru olarak görülmesinden ziyade, sınırın ötesinde bulunarak alay konusu olmasından çekiniyorum." Oysa çoğu zaman kullanılabilir fikirler ilk anda "sınırın ötesinde" bulunan fikirlerin geliştirilmesi veya başarısız denemelerin yeniden işlenmesi ile elde edilir. 5. Çalışanlar Bildiklerini Paylaşmayan İnsanlar İçin Çalışıyorlar Birçok çalışan bilgi edinme konusunda, yöneticileri ile iş arkadaşlarıyla yaşadığından daha fazla sorun yaşar. Birçok yönetici çalışanları ile fikirlerini paylaşmayı gerekli görmez. Kendilerini fikir üreten, çalışanları ise fikirleri uygulayan kişiler olarak görürler. Çalışanların fikir üretmesini işlerinin bir parçası olarak düşünmezler. Hatta bunun için harcanan zamanı kaybedilen

6 zaman olarak görürler. Böyle bir çatı altında çalışan çalışanların fikir üretme motivasyonuna sahip olmaları beklenemez. Murat Aras CITEC: Council for International Trade, Technology, Education and Communication, Inc. NYSTAR: New York State Office of Science, Technology and Academic Research Kaynaklar Jeff Vincent, CITEC, Busting Waste Out Of Your Business, 2001 Carol Kinsey Goman, Five Reasons People Don't Tell What They Know, 2002

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd.

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. AÇILIŞ KONUŞMASI Haktan Akın İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Aile Şir k et ler in d e K ur u msa llaşma P a n eli 4 E k im 2005 Sa lı C eva h ir K on gr e M er k ezi Değerli konuklar, kıymetli

Detaylı

YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY. Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı

YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY. Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı 2012 1 2 BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012 Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inancımızla bu kılavuzun yaşamınızda

Detaylı

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT

INFORMATION RESOURCES FOR THE PROBLEM OF ACCESS IN TURKISH TEACHING AND INFORMATION SHARING AND ELECTRONIC ENVIRONMENT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.467-474, TURKEY TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM SORUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ KONYA TİCARET ODASI İŞYERİNDE İNFORMEL ÖĞRENME VE İNFORMEL ÖĞRENMENİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ROLÜ Nazlı MAÇ - Ayşegül DEDE 5 Ağustos 2008 İÇİNDEKİLER 1. YAŞAM BOYU ÖĞRENME...1 2. YAŞAMBOYU ÖĞRENME KAVRAMININ

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Fırtına Değişim; Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında Efsun Fırtına nın 22 yıllık

Detaylı

TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER

TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER www.promandanismanlik.com www.houseofhuman.com info@promandanismanlik.com gozdebaser49@gmail.com Tel: (242) 323 00 25 /(532) 765 57 13 Komandolar, en

Detaylı

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014!

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014! ! Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014! İçerik!! 1. Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software Development Life Cycle) 2. Yazılım Kaynakları (Sources of Software 3. Bilgi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye

Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 523-542, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Sağlık Turizminde Entelektüel Sermaye Uğur ZAT TAN T. C. Boğaziçi

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2602 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1570 YENİLİK YÖNETİMİ. Yazarlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ (Ünite 1)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2602 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1570 YENİLİK YÖNETİMİ. Yazarlar. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ (Ünite 1) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2602 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1570 YENİLİK YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ (Ünite 1) Doç.Dr. Cevahir UZKURT (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Nihat IŞIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

08 Başlıyor. BU AY BiZLERi NELER BEKLiYOR?

08 Başlıyor. BU AY BiZLERi NELER BEKLiYOR? 18 Kasım 08 Başlıyor 2007 yılı Aralık ayında ilk kez gerçekleştirilen ve kapsamlı içeriğiyle Bilkent Üniversitesi öğrencilerine çok özel bir hafta yaşatan OR KAMPüs 07, üniversite çapında olumlu yankılar

Detaylı

İnovasyon, Direnç ve İletişim: Kavramsal Bir Tartışma

İnovasyon, Direnç ve İletişim: Kavramsal Bir Tartışma İnovasyon, Direnç ve İletişim: Kavramsal Bir Tartışma Çağrı Bulut i ve Hande Arbak ii Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı Özet Sürdürülebilir kar amaçlayan fakat muhafazakar

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama

Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama İçindekiler Giriş... 1 Birleştirme ve Değiştirme... 2 Microsoft ve Birleşik

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Yenilik Yenileşim - İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk

Yenilik Yenileşim - İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk Yenilik Yenileşim - İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk Editör Selçuk Karaata 26 Kasım 2012 SUNUŞ Günümüzde gelişmenin söz konusu olduğu her alanda öne çıkan anahtar kavramlardan biri inovasyon dur. Yeniliğin,

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 761 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Mustafa ÖZTÜRK *, Süleyman SANCAK ** ÖZET En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

ŞİRKETLERDE e-dönüşüm: BİLGİNİN ÖNE ÇIKIŞI

ŞİRKETLERDE e-dönüşüm: BİLGİNİN ÖNE ÇIKIŞI ŞİRKETLERDE e-dönüşüm: BİLGİNİN ÖNE ÇIKIŞI 1 A.Semih İşevi sisevi@sisecam.com.tr Kütüphane-Dokümantasyon Bölüm Sorumlusu /Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Murat Günsur mgunsur@sisecam.com.tr Enformasyon

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı