SATINALMA DANIŞMANI POZİSYONU İÇİN İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET. (İlgi Bildirimine Davet Ref. No: TU 4737 C/B.3.3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATINALMA DANIŞMANI POZİSYONU İÇİN İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET. (İlgi Bildirimine Davet Ref. No: TU 4737 C/B.3.3"

Transkript

1 SATINALMA DANIŞMANI POZİSYONU İÇİN İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET (İlgi Bildirimine Davet Ref. No: TU 4737 C/B.3.3 T.C. Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) nin finansmanı için tarihinde bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamındaki kredinin bir kısmı, Hazine Müsteşarlığınca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) na ikraz edilmiştir. SGK, Sağlık Sigortası Fonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu nun Kapasitesinin Oluşturulması konusunda Dünya Bankasıyla ortak çalışmak istemektedir. İkrazın bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu nda tam zamanlı bireysel danışman olarak istihdam edilecek Satınalma Danışmanı na yapılacak uygun ödemelerde kullanmayı planlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, yeterli niteliklere sahip ulusal adayları, Ankara da Proje Uygulama Birimi nde tam zamanlı Satınalma Danışmanı pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. SATINALMA DANIŞMANI: Amaç: Satınalma faaliyetlerinin ilgili prosedür ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi için, SGK bünyesindeki Proje Uygulama Birimi (PUB) Satınalma Departmanına uzun süreli tam zamanlı yerel teknik destek sağlanmasıdır. Eğitim Üniversitelerin İşletme, iktisat, ekonomi, maliye, finans, mühendislik veya benzer bölümlerinden lisans (tercihen yüksek lisans) diplomasına sahip olmak. İş Deneyimi Yabancı Dil Özellikle danışmanlık hizmetleri ve mal alımları olmak üzere Dünya Bankası Satınalma Prosedürleri ve uygulamalarında, sözleşme yönetimi ve raporlama işlemlerinde Dünya Bankasının finanse ettiği projelerde en az üç yıllık tecrübe sahibi olmak. MS Office uygulamalarına hakim, sunum ve rapor hazırlama konularında yeterli olmak. İngilizce ve Türkçe dillerine, akıcı olarak konuşma, yazma ve resmi yazışma bakımından iyi derecede hakim olmak.

2 Adayların aranan niteliklere sahip olduklarını gösteren uygun belgeleri ibraz etmeleri şarttır. Kısa listeye giren adaylara Detaylı Görev Tanımı ve imzalanacak Sözleşmeye ilişkin taslak ayrıca gönderilecektir. Bu iş için seçilen ve kendisiyle sözleşme imzalanacak olan adayın, sözleşme kapsamında kendisine yapılacak ödemelere esas olmak üzere fatura ya da serbest meslek makbuzu sunması gerekecektir. Bu husus, sözleşme müzakeresi esnasında seçilen aday (Danışman) tarafından teyit ve taahhüt edilecektir. Yukarıda belirtilen pozisyon için başvuruda bulunmak isteyen adayların Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan ve telefon numarası, posta adresi, adresi bilgilerini de içeren özgeçmişlerini pozisyon ilgi numarasını TU 4737 C/B.3.3 belirtmek suretiyle en geç 07/10/2008 günü saat 18:00 e (yerel saat ile) kadar aşağıdaki adrese elden, posta ya da yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Proje Uygulama Birimi (PUB) Tuna Cad. No:7 D Blok 5. Kat Oda No:564 Kızılay /Ankara, Türkiye Tel : Fax :

3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Proje Uygulama Birimi Satınalma Danışmanı İş Tanımı (PHRD Hibe No. TF ve SDP İkrazı TU) Görevin Adı Görevin Amacı : Satınalma Danışmanı : Satınalma faaliyetlerinin ilgili prosedür ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi için, SGK bünyesindeki Proje Uygulama Birimi (PUB) Satınalma Departmanına uzun süreli ve tam zamanlı yerel teknik destek sağlanmasıdır. Görevin Süresi Danışman Tipi Satınalma Yöntemi : 8 Ay : Bireysel : Bireysel Danışmanlık Ön Denetim (evet/hayır): Hayır Rapor Verilecek Birim: Sosyal Güvenlik Kurumu Proje Uygulama Birimi 1

4 A. ARKAPLAN T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Proje Uygulama Birimi Satınalma Danışmanı İş Tanımı (PHRD Hibe No. TF ve SDP İkrazı TU) T.C. Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) nin finansmanı için tarihinde bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamındaki kredinin bir kısmı, Hazine Müsteşarlığınca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) na ikraz edilmiştir. SGK bu ikrazı, SDP Kredi Anlaşması nın B Bileşeni kapsamındaki uygulamaların gerçekleştirilmesi için kullanacaktır. Buna göre; SGK da kurumsal kapasite oluşturulması ve enformasyon (bilgi) teknolojileri konularında yürütülecek aktiviteler ikraz edilmiş olan tutardan finanse edilebilecektir. SDP nin temel amacı, Türkiye deki sağlık sisteminin yönetişim yapısını iyileştirmek; verimliliğini ve sağlık hizmeti sunucuları ile kullanıcılarının memnuniyetini artırmak ve son olarak ise sistemi uzun dönemde mali olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. SDP nin başarıya ulaşmasını sağlayacak en önemli ve temel faktörlerden birisi Sosyal Güvenlik Reformu dur. Türkiye deki Sosyal Güvenlik Reformunun temel bileşenleri şunlardır; Tek Ödeyicinin olduğu Genel Sağlık Sigortası (GSS) nın oluşturulması, Genel Emeklilik Sigortası (GES) sisteminin oluşturulması, Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Sistemi nin oluşturulması, Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nun oluşturulması. Sosyal Güvenlik Reformu ile şu hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır; Finansal Kontrol: Masrafların kontrol altına alınması, idari hataların engellenmesi ve finansal hesap verilebilirlik. Para İçin Değerde Sürekli İlerleme: Kanıta dayalı fiyatlama politikası, kanıta dayalı ilaç ve malzeme düzenlemeleri, Nüfusun Sağlığa İlişkin Davranışlarının Sürekli Geliştirilmesi: Hayat tarzı, koruyucu bakım hizmetlerinin kullanımı, kalitede artış, sağlık hizmetlerinin maliyetinin farkındalığını yükseltmek. Reformun tüm yönleri bilgi yoğundur. Reform sürecinde, operasyonel ve yönetimsel prosedürlerin yeniden tasarlanması zorunludur. Benzer biçimde terminolojinin, kodlama şemalarının, organizasyonel yapının, enformasyon alt yapısının ve bilgi transferi metotlarının tüm sektör bazında standardizasyonu gereklidir. Organizasyonel düzeyde ilk adım olarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı nı tek çatı altına alan SGK nın kurulması olmuş, operasyonel birleşme süreci devam etmektedir. SDP nin B Bileşeni, Sağlık Sigortası Fonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu nun Kapasitesinin Oluşturulması olarak tanımlanmış olup, alt bileşenler; 1. Sosyal Güvenlik Kurumu nun Kapasitesinin Oluşturulması ve 2. Sosyal Güvenlik Enformasyon Sisteminin Oluşturulmasıdır. 2

5 SGK, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim kapsamına alınmış, bütçe hazırlığı ve uygulaması bakımından söz konusu Kanun tarafından belirlenen kurallara tabi kılınmıştır. SGK, Sağlık Sigortası Fonu ve Sosyal Güvenlik Kurumu nun Kapasitesinin Oluşturulması konusunda Dünya Bankasıyla ortak çalışmak istemektedir. SGK, ikrazın ve PHRD Hibesinin kullanılacağı aktiviteler kapsamında, Satınalma Danışmanı olarak görev yapacak bir danışman çalıştırmak istemektedir. B. İŞ TANIMI 1- HİZMETİN AMACI, HEDEFLERİ VE KAPSAMI Amacı Satınalma faaliyetlerinin ilgili prosedür ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi için, SGK bünyesindeki Proje Uygulama Birimi (PUB) Satınalma Departmanına uzun süreli tam zamanlı yerel teknik destek sağlanmasıdır. Hedefleri Satınalma Danışmanının, Dünya Bankası kaynaklarından temin edilmiş ve temin edilecek olan Kredi ve İkrazlar ile Dünya Bankası aracılığıyla diğer ülkelerin kaynaklarından temin edilmiş ve edilecek olan Hibeler kapsamında, SDP nin SGK na ilişkin bileşenleri kapsamındakiler dahil, planlanmış ve planlanacak olan, uluslararası ve yerel her türlü danışmanlık hizmeti, mal, eğitim ve diğer hizmetlerin DB usul, esas ve mevzuatı ile uygulanması gereken iç usul, esas ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçi ve yurtdışından satınalınmasına ilişkin tüm işlemlerinde PUB ne tümüyle katkıda bulunması ve yukarıda belirtilen hususlarda öncü rol ve sorumluluk üstlenmesi hedeflenmektedir. Kapsamı Hizmetin kapsamı aşağıda GİRDİ bölümünde Danışmandan Beklenilen Hizmetler başlığı altında verilmektedir. 2. GİRDİ Danışmandan Beklenilen Hizmetler Satınalma Danışmanından aşağıdaki hizmetlerin ifası beklenmektedir; (i) Kredi, İkraz ve Hibeler vasıtasıyla finanse edilen ve Satınalma Planlarında yer alan bütün ihtiyaç kalemlerinin, Dünya Bankasının ihale mevzuatına ilişkin standart dokümanlarının İngilizce ve Türkçeleri temin edilmek ve kullanılmak suretiyle, Dünya Bankasının ilgili usul, esas ve mevzuatı ile uygulanması gereken iç usul, esas ve mevzuat hükümlerine uygun olarak temin edilmesinin sağlanması. 3

6 (ii) (iii) (iv) (v) PUB de mal, işle ilgili danışmanlık ve eğitim hizmet sağlayıcılarından gelen teklif mektupları için, ilerde kısa listeye alınmak veya nihai seçimde kullanılmak üzere veritabanı kurulması ve işler halde tutulması. İkraz Anlaşması ve resmi proje belgelerinde (Proje Değerlendirme Belgesi de dahil olmak üzere) belirtilen Dünya Bankası şartlarına uygun olarak; değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasında, taslak ihale belgelerinin hazırlanmasında ve inceleme ve uygun görüş için bu belgelerin vaktinde Dünya Bankasına iletilmesinde PUB, SGK ve ilgili teknik çalışma gruplarına yardımcı olunması. Çeşitli satınalma yöntemlerine uygun olarak, proje kapsamında satınalınacak olan mutabık kalınmış donatım listeleri için faaliyet grupları ile birlikte teknik şartnamelerin hazırlanmaları üzerinde çalışılması. Bu çalışma, iş tanımı taslaklarının, sözleşme taslaklarının, teklife davet mektuplarının vs. hazırlanmasında proje çalışma gruplarına ihtiyaç halinde yardımı içerecektir. Tekliflerin alınmalarının ve açılacakları tarihe kadar emniyetli bir biçimde saklanmalarının takibi. (vi) Alınan tekliflerin, ihale belgelerinde şart koşulan kriterlere göre değerlendirilmesinde, PUB ne, ilgili teknik faaliyet gruplarına veya belirli bir ihalede ihale komisyonu ve değerlendirme komitesini oluşturan diğer kişilere yardım edilmesi. (vii) Dünya Bankasının standart formatlarına göre kapsamlı değerlendirme raporlarının hazırlanması ve değerlendirme raporlarının inceleme ve uygun görüş için Dünya Bankasına vaktinde iletilmesinin sağlanması. (viii) İhaleyi kazananlara durumun vaktinde bildirilmesi ve SGK adına imza yetkisi olan kişiler tarafından onaylanmak ve imzalanmak üzere sözleşmelerin hazırlanması; ön inceleme ve uygun görüş gerektiren sözleşme taslaklarının Dünya Bankasına iletilmesinin sağlanması. (ix) İhtiyaç halinde, alınacak danışmanların sözleşme müzakerelerinde yardımcı olunması. (x) (xi) (xii) PUB personelinin, ziyarete gelen denetim misyonlarının, denetçilerin ve diğer ilgililerin satınalma ile ilgili bilgileri hemen bulabilmelerini sağlamak amacıyla PUB de etkin bir satınalma ve sözleşme takip sistemi (önemli onay tarihlerinin, ihaleyi kazananların, sözleşme meblağlarının, vs. kaydedilmesi) ile uygun bir dosyalama sistemi kurulması ve sürdürülmesi. Satınalma sürecinin her aşamasının ihaleden, değerlendirmeye ve teslime kadar takip edilmesi ve kaydedilmesi. Sözleşme meblağlarını içeren veritabanı ve dosya sisteminin tutulması. Sözleşme yapılarak alınan mal ve hizmetlerin başarıyla tamamlanıp teslim 4

7 (xiii) Mal ve hizmetleri alan birimlerin ve SGK temsilcilerinin kabul protokollerini imzalamalarının koordine edilmesi. (xiv) (xv) (xvi) Satınalınan donatımın kuruluş, montaj ve kabul sonrasında kullanımının izlenmesi. Dünya Bankasının standart formatlarına göre kapsamlı değerlendirme raporları hazırlanması ve bu raporların zamanında ilgili mercilerine sunulması. Dünya Bankasınca belirlenen format ve periyotlara uygun şekilde satınalma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi. (xvii) Gerekli diğer raporların hazırlanmasına katkıda bulunulması, satınalmaya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin PUB satınalma departmanında görevli personelin erişip istifade edebileceği bir tertipte dosyalanmasının ve arşivlenmesinin sağlanması. (xviii) İlgili konularda ve ihtiyaç halinde PUB Koordinatörüne destek verilmesi. (xix) PUB Kooordinatörünün satınalma faaliyetlerine ilişkin olarak vereceği diğer görevlerin ifa edilmesi. 3. ÇIKTI Danışman, PUB Satıalma Koordinatörüne sunulmak üzere, her aylık dönemin sonunda o aylık dönem içinde yaptığı aktivitelerle ilgili bir Aktivite Raporu verecektir. Bu raporun Koordinatör tarafından onaylanması Danışmana yapılacak ödeme için bir ön koşuldur. 5. ARANAN NİTELİKLER Eğitim Üniversitelerin İşletme, iktisat, ekonomi, maliye, finans, mühendislik veya benzer bölümlerinden lisans (tercihen yüksek lisans) diplomasına sahip olmak. İş Deneyimi Özellikle danışmanlık hizmetleri ve mal alımları olmak üzere Dünya Bankası Satınalma Prosedürleri ve uygulamalarında, sözleşme yönetimi ve raporlama işlemlerinde Dünya Bankasının finanse ettiği projelerde en az üç yıllık tecrübe sahibi olmak. MS Office uygulamalarına hakim, sunum ve rapor hazırlama konularında yeterli olmak. 5

8 Yabancı Dil İngilizce ve Türkçe dillerine, akıcı olarak konuşma, yazma ve resmi yazışma bakımından iyi derecede hakim olmak. Danışman adaylarının aranan niteliklere sahip olduklarını gösteren uygun belgeleri ibraz etmeleri şarttır. 6. YER, ZAMAN VE ÇALIŞMA SÜRESİ Danışman, görevlerini SGK nun Tuna Caddesi No: 7 Kat:5 Kızılay/ANKARA adresindeki PUB de ifa edecektir. Danışmanla 2008 ile tarihleri arasında Ay süre ile geçerli olacak bir sözleşme yapılacaktır. Danışmanlık hizmeti tam zamanlı olarak verilecektir. Kredi ve Hibe kullanım sürelerinin uzatılması ve Danışmanın hizmetinden memnun kalınması halinde, satın alma planlarına uygun olarak sözleşmenin periyodik olarak veya belirlenecek yeni süreler kadar uzatılabilmesi ile Kredi ve Hibe kullanımlarının herhangi bir nedenle askıya alınması, durdurulması veya Danışmanın hizmetinden memnun kalınmaması hallerinde; sözleşmenin herhangi bir zamanda haber verilmek suretiyle süresinden önce feshedilmesi SGK nun insiyatifinde ve opsiyonunda olacaktır. Danışman, sözleşme süresince tam zamanlı olmak üzere haftada beş gün, günde sekiz saat çalışarak hizmet verecektir. İdarenin ihtiyaç duyması halinde; ek ücret ödenmeksizin mesai sonrası ve tatil günlerinde belirlenecek zamanlarda da hizmet verecektir. 7. TEMİN EDİLECEK MUKABİL DESTEK Danışman, PUB Koordinatörüne karşı sorumlu olacaktır. SGK Danışmana çalışma yeri ve büro donanımı (çalışma masası, çalışma koltuğu, masaüstü bilgisayar, telefon makinası gibi) verecektir. 6

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

EKLERİN LİSTESİ. Başlık

EKLERİN LİSTESİ. Başlık Başlık EKLERİN LİSTESİ I. Mali Plan II. Ara Ödeme için Harcama ve Başvuru Beyanı ve Sertifikası III. Çekilen ve geri alınan miktarlar ve bekleyen geri alınacak miktarlara ilişkin yıllık beyanname IV. Olası

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...7 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...9 GENEL BİLGİLER...11 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...13

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI 07.07.2010 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: ) ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı