Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploması (IDipOSH) Davet 6 Haftalık Eğitim İstanbul, Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploması (IDipOSH) Davet 6 Haftalık Eğitim İstanbul, Türkiye"

Transkript

1 Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploması (IDipOSH) Davet 6 Haftalık Eğitim İstanbul, Türkiye

2 Marsh Türkiye, İstanbul da British Safety Council ile birlikte Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploması Eğitimi ne ev sahipliği yapmaktadır de kurulan British Safety Council (BSC) dünyanın önde gelen iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarındandır. BSC global Eğitim Merkezleri ile çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda profesyonel destek ve İngiltere dışındaki pazarlar için IOSH ve IEMA tarafından akredite olmuş Diploma kursunu verir da İstanbul da da verilmeye başlana BSC eğitimlerine bir yenisi daha ekleniyor; işyerleri ve iş sağlığı güvenliği alanında çalışanların ihtiyaçlarına yönelik profesyonel bir eğitim Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploması (IDipOSH). Eğitim tüm dünyada kullanılan sertifikasyon, aynı kalite ve standartlarla profesyonel BSC eğitimcileri tarafından verilmektedir. Genel Bakış Her iş yeri sağlam temellere oturmuş bir iş sağlığı ve güvenliği kültüründen yarar sağlayacaktır. Maliyetlerin düşürülmesi ve sağlam bir rekabet gücü kazanılması bu yararlara örnek olarak gösterilebilir. BSC bu diploma eğitim programını, dünya çapındaki endüstrilerin ihtiyaçları ve hali hazırda bulunan başarılı iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploma gereksinimleri doğrultusunda; İş yerlerinin her boyutta pratik faydalar sağlayabileceği ve maliyetlerini düşürmesini sağlayacak; İş sağlığı ve güvenliği yöneticilerinin mesleki ve bireysel gelişimine olanak verecek bir eğitim programı hazırlanmıştır. Kazançlar İşverenlere, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin arttırılması konularında yardımcı olabilecek eğitimli iş sağlığı ve güvenliği çalışanları kazandırmak, İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarına yararlı tavsiyelerde bulunacak ve örnek sistem kuracak uzmanlığı kazandırmak, İş sağlığı ve güvenliği konusundaki profesyonellik ve taahhütleri gösteren uluslararası düzeyde tanınan bir diploma, IOSH üyeliği ve IIRSM üyeliği için gereksinimleri sağlamak.

3 Kapsam 6 haftaya dağıtılmış yaklaşık 180 saat dersi içerir. IDipOSH eğitimi 3 ünite ve her ünite 2 kısımdan oluşur. Her kısım 1 haftada işlenir. Ünite 1 - Pratik İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Kısım A: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Temelleri Kazaların Engellenmesi Olay ve kaza arasındaki bağlantı ve önem Kazaların nedenleri Kazaların maliyeti Kazaların oluşumun engellenmesi Kaza önleme stratejilerinin geliştirilmesi Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kilit iş sağlığı ve güvenliği kurumlarının görevleri İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel görevlerinin altında yatan prensipler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin unsurları (örneğin HSG65) OHSAS in prensipleri Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde risk değerlendirmesi Uygun ve yeterli risk değerlendirmesi yapılması Riski kontrol etmek için tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürdürülmesi Güvenli İşyeri Güvenli ve sağlıklı işyeri için iyi uygulamaların uygulanması Taşeronların Kontrolü Taşerona iş verirken dikkat edilecek hususlar Kaza ve hastalıkların önlenmesi için taşeronların izlenmesi Güvenli Çalışma Güvenli çalışma nedir Güvenli çalışma sistemi oluşturma Güvenli çalışma sisteminin değerlendirilmesi Kazaların ve hastalıkların önlenmesi için izin sistemleri İzin sistemi geliştirilmesi ve uygulanması Kişisel Koruyucu Donanım Kişisel koruyucu donanım tipleri Kişisel koruyucu donanımın uygunluğunun değerlendirilmesi

4 Kişisel koruyucu donanımın incelenmesi, testi ve bakımı için iyi uygulamalar Kişisel koruyucu donanımların kullanımı için eğitim iyi uygulamaları İnsan Hataları İnsan hatalarının temel tipleri İnsan neden hata yapar İnsan hatalarından kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi İnsan hatalarını azaltma teknikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanının Rolü İş sağlığı ve güvenliği çalışanının rolünün anlaşılması İşyerindeki farklı seviyelerdeki farklılıkları oluşturanlar İş sağlığı ve güvenliği bilgi kaynakları Çevreyi Korumak İşyerindeki faaliyetlerin çevreye olan riskleri Çevre yönetim sistemleri (ISO 14001) İşyerinin çevre risklerini en aza indirmek için tedbirler Kısım B: Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Yangın Yangın ilkelerinin açıklanması Yangın risk değerlendirmesi temel aşamaları ve süreçlerinin tanımlanması Yangının kontrol edilmesi, tespit edilmesi, önlenmesi için çalışanlara tavsiyelerde bulunulması Yangından nasıl kaçılacağı konusunda çalışanlara tavsiyeler verilmesi Yangın prosedüründe yer alan ilkelerin açıklanması Yangın güvenliği konusunda eğitim ilkelerinin ana hatlarıyla belirtilmesi Patlama Patlama ilkelerinin açıklanması Risk değerlendirme ilkelerinin ve patlama ile ilgili olan risk kontrol noktalarının ana hatlarıyla belirlenmesi Önemli Kaza Tehlikeleri Doğası gereği olabilecek önemli endüstri tehlikelerinin tanımlanması Önemli kaza tehlikeleri ile olan kontrol ilkelerinin tanımlanması ve açıklanması Acil Durum Kontrolü Acil durum tiplerine göre uygulanacak prosedürlerin tespit edilmesi Acil durum planının hazırlanması, duyurulması ve devam ettirilmesi Acil durum sırasında ve sonrasında alınacak aksiyonların tanımlanması Acil durum planının etkinliğinin değerlendirilmesi Acil durum sırasında dış merciler aracılığı ile çalışanlara tavsiyelerde bulunulması

5 İş Ekipmanı İş ekipmanları ile alakalı olabilecek önemli tehlikelerin ve nasıl zarar verebileceklerinin tanımlanması İş ekipmanları için tanımlanmış olan risk kontrol noktalarının belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve devam ettirilmesi İş Seyahatleri ve Araç Kullanımı İş seyahatleri ve araç kullanımı ile alakalı önemli tehlikelerin ve nasıl zarar verebileceklerinin tanımlanması İş seyahatleri ve araç kullanımı için kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Mekanik ve Elle Taşıma ve Kaldırma İşlemleri Mekanik taşıma ve kaldırma ekipmanlarının temel tipleri Mekanik taşıma ve kaldırma ekipmanlarıyla ilgili olabilecek hataların temel tipleri Mekanik taşıma ve kaldırma işlemleri ile alakalı olabilecek önemli tehlikelerin ve nasıl zarar verebileceklerinin tanımlanması Mekanik taşıma ve kaldırma işlemleri için tanımlanmış olan risk kontrol noktalarının belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve devam ettirilmesi Forklift güvenliği ilkelerinin uygulanması Elektrik Güvenliği Elektriğin tehlike yaratma nedenleri Elektrik risklerine katkı sağlayan faktörler Elektrik risklerinin kontol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürdürülmesi Elektrik ekipmanlarının geliştirilmesi ve test edilmesi için gerekli sistemin geliştirilmesi Basınçlı Sistemler Basınçlı sistemin ne anlama geldiğinin açıklanması Basınçlı sistemin hasara nasıl sebep olabileceğinin açıklanması Basınçlı sistem hatasından doğan risklere katkı sağlayan faktörler Basınçlı sistem risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Basınçlı sistemlerin denetimi, testleri ve bakımı için plan oluşturulması Tehlikeli Maddelerin Taşınması Tehlikeli maddeler için temel sınıflandırma sistemi Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, İnşaat ve Yıkım İnşaat ve yıkım ile ilgili önemli tehlikelerin ve nasıl zarar verebileceklerinin tanımlanması İnşaat ve yıkım risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi,

6 Yüksekte Çalışma Yüksekte çalışmanın ne anlama geldiğinin açıklanması Yüksekte çalışma ile ilgili önemli tehlikelerin ve nasıl zarar verebileceklerinin tanımlanması Yüksekte çalışma risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Kapalı Alanda Çalışma Kapalı alanda çalışmanın ne anlama geldiğinin açıklanması Kapalı alanda çalışma ile ilgili önemli tehlikelerin ve nasıl zarar verebileceklerinin tanımlanması Kapalı alanda çalışma risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Yalnız Çalışma Yalnız çalışmayla ilgili temel riskler Yalnız çalışma sonucu meydana gelebilecek tehlikelerin değerlendirilmesi Yalnız çalışma risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve devam ettirilmesi Çalışanlara Karşı Şiddet Çalışanlara karşı meydana gelebilecek şiddet risklerinin değerlendirilmesi Çalışanlara karşı şiddet risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve devam ettirilmesi Olayların Araştırılması ve Raporlanması Olay araştırması ve raporlanmasının amaçları Kaza araştırması yürütülmesi Ünite 2 - İşyerinde Çalışanların Sağlığını Korumak Kısım A: Mesleki Sağlığı Mesleki Sağlığın Geliştirilmesi Mesleki sağlığın gelişiminin tanımlanması Mesleki sağlık ile kamu sağlığının ilişkisinin açıklanması Temel mesleki sağlık stratejileri Sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin içinde mesleki sağlığın yeri Mesleki Sağlığın Sağlanması Mesleki sağlığın sağlanmasının masraflarının ve kazançlarının açıklanması İç ve dış kaynakların karşılaştırmalı kazançları Mesleki sağlık ekibinin üyelerinin rol ve sorumlulukları

7 Sağlığı Etkileyen Tehlikeler Temel mesleki sağlık tehlikelerinin tanımlanması Mesleki sağlık tehlikelerinin vücuda etkileri Toksikoloji ve epidemiyolojinin temel unsurları Mesleki Hastalıklar Mesleki hastalıkların kronik etkileri Mesleki hastalıkların iç ve dış raporlarının gereklilikleri Çalışan Sağlığının İzlenmesi Sağlık gözlem programının yararları Sağlık gözleminin ne zaman gerekli olduğuna dair tavsiyeler Çalışan sağlığının izlenmesinde temel yöntemler Mesleki Stres Mesleki stresin niteliği Mesleki stresin nedenleri Mesleki stresin fiziksel ve psikolojik etkileri İşverenlerin mesleki stres konusundaki sorumlulukları ile ilgili tavsiyeler İşverenlere mesleki stresle baş etme yolları ile ilgili tavsiyeler Zorlama ve Taciz Zorlama ve tacizin organizasyon üzerindeki etkileri İşyerinde zorlama ve taciz olaylarının fark edilmesi İşverenlere zorlama ve taciz yönetimi ile ilgili tavsiyeler Vardiyalı Çalışma Vardiyalı çalışmanın sağlık üzerindeki etkileri Vardiyalı çalışma risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Yeni Anneler ve Hamileler Yeni anne olmuş ve hamile çalışanlar için tehlikelerin belirlenmesi ve zararlarının açıklanması İşverenlere yeni anne olmuş ve hamile çalışanlar konusundaki sorumlulukları ile ilgili tavsiyeler Engelli Çalışanlar Fiziksel engelin insan üzerindeki etkisi İşverenlere engelliler konusundaki sorumlulukları ile ilgili tavsiyeler Farklı fiziksel engeller için uygun düzenlemeler Çocuk ve Gençler Çalışanlar İşyerinde çocuk ve genç çalışanların karşılaştığı sorunların belirlenmesi Çocuk ve genç çalışanlara karşı işverenlerin sorumluluklarıyla ilgili tavsiyeler

8 Alkol ve Uyuşturucu Alkol ve uyuşturucu kullanımının kişi üzerindeki etkileri Alkol ve uyuşturucu kullanımının organizasyon üzerindeki etkileri İşverenlere alkol ve uyuşturucu konusunda sorumluluklarıyla ilgili tavsiyeler Elle Taşıma Elle taşıma aktivitelerinden doğacak rahatsızlıklar Elle taşıma aktivitelerinin riskleri Elle taşıma risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürdürülmesi Ergonomi Ergonomi prensipleri Yanlış ergonomik tasarımdan doğan rahatsızlıklar Yanlış ergonomik tasarımdan doğan riskler Elle taşıma aktiviteleriyle ilgili risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Görüntülü Ekipmanlar ve İş İstasyonları Görüntülü ekipmanla çalışmaya bağlı rahatsızlıklar Görüntülü ekipmanların bulunduğu iş istasyonlarının tasarımı konusunda işverenlere tavsiyeler Görüntülü ekipmanlarla ilgili risklerin değerlendirilmesi Görüntülü ekipman risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Tehlikeli Maddeler Tehlikeli maddenin anlamı Tehlikeli maddelere günlük maruz kalma konusunda hesaplamalar Tehlikeli madde kaynaklı risklerin değerlendirilmesi Havada bulunan kirleticilerin ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi İzleme sürecinin sınırlandırmaları Tehlikeli madde risklerinin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Kısım B: İşyerinde Sağlık Riskleri Biyolojik Tehlikeler: Çalışanları etkileyebilecek biyolojik unsurların temel kategorileri İşyerinde biyolojik unsurların bulunabileceği yerler Biyolojik unsurlarla ilgili risk değerlendirmesi Biyolojik unsurlarla ilgili risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Toz Toza maruz kalmanın sağlığa zararları İşyerinde toz kaynaklarının belirlenmesi

9 Toza bağlı risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürdürülmesi Asbest Temel asbest türleri ve özellikleri Asbeste maruz kalmanın yarattığı hastalıklar Asbest zararları konusunda risk değerlendirmesi Asbeste bağlı risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürdürülmesi Asbest maruz kalmanın kontrolünde kontrol sınırlarının kullanılması Kurşun Kurşunun zararlı özellikleri Kurşuna bağlı risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürdürülmesi Kurşuna maruz kalma kontrolünde kontrol sınırlarının kullanımının açıklanması Radyasyon Radyasyonun temel prensipleri Radyasyon ölçümünün temel prensipleri Radyasyona maruz kalmanın sebep olduğu hastalıklar İşyerinde radyasyon kaynakları Radyasyona bağlı risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Gürültü Ses, sesin iletimi ve ölçülmesi ile ilgili prensipler Sesin işitme üzerindeki zararları İşyerinde gürültü kaynakları İşyerinde gürültü ile ilgili talimatların uygulanması Gürültü değerlendirmesinin prensipleri Gürültüye maruz kalma seviyesi için basit hesaplamalar Gürültüye bağlı risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Titreşim Titreşim ve ölçüm prensipleri Titreşimden kaynaklanan hastalıklar Titreşime maruz kalma sonucu oluşan risklerin değerlendirilmesi Titreşime bağlı risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, Aşırı Sıcak, Soğuk ve Nem Aşırı sıcak, soğuk ve neme maruz kalmanın vücuttaki zararları: Aşırı sıcak, soğuk ve neme maruz kalmayla ilgili risklerin değerlendirilmesindeki prensipler Aşırı sıcak, soğuk ve neme bağlı risklerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve korunması

10 Ünite 3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Kısım A: Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmak Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmak Kurumun iş sağlığı ve güvenliği kültürünün belirlenmesi Pozitif iş sağlığı ve güvenliği kültürünün temel faydaları Pozitif iş sağlığı ve güvenliği kültürüne karşı bariyerler Pozitif Davranışı Desteklemek İnsan faktörünü anlayarak pozitif davranışı desteklemek Motivasyon teorisini uygulayarak pozitif davranışı desteklemek İletişimi Geliştirmek İşyerindeki iletişimi geliştirmek için resmi ve gayri resmi kanalların kullanılması İç ve dış bilgi akışının sağlanması Çalışanlarca raporlamanın sağlanması Değişik iletişim yollarının kullanılması Etkin iletişime karşı bariyerler İşgücünü Dahil Etmek Danışmanın iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirmedeki rolü İş güvenliği temsilcisinin rolü İş güvenliği kurullarının iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirmedeki rolü Hedefler ve Sürekli Gelişme Kişisel hedefler ile şirket ve ulusal hedefler arasındaki bağlantı Performans hedefleri ölçümlerinden gelen bilgiyi politika oluşturmada kullanma Bulguları yorumlamak ve yayınlamak için uygun tekniklerin kullanımı Sürekli gelişim prensibinin kullanılması Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Eğitim ihtiyacı analizi yapılması İşe başlama eğitimi ihtiyacı İşe başlama eğitimi hazırlama Etkin eğitim hazırlama Etkin eğitim verme Eğitimin etkinliğini değerlendirme Kaliteli eğitim sağlama Kısım B: İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini Kurma İş Hayatı İş hayatının temel itici güçleri ve kısıtlayıcıları Yönetim finansmanının prensipleri

11 Risk Yönetim Stratejisi Risk yönetim prensiplerinin uygulanması İş Riskleri İşteki temel riskler Risk toleransının anlamı Riskin Kontrolü Organizasyon için risk kontrol stratejileri belirleme ve uygulama Risk kontrolünün organizasyon için faydaları Risk kontrolünü engelleyici faktörler İş Risklerini Belirleme Teknikleri Risk belirleme tekniklerinin uygulanması Fırsat ve tehditler ile güçlü yanlar ve zayıf yanları belirleme teknikleri Problem Çözme Teknikleri İş sağlığı ve güvenliğinde karşılaşılan zorluklar için problem çözme tekniklerinin uygulanması Üst Yönetimin Desteğini Alma Üst yönetim için önemli olan hususların altını çizme Etkin iletişim ile üst yönetimi ikna etme İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için temel unsurlar Bilgi kaynaklarının kullanımı Fayda maliyet analizi yapılması İş sağlığı ve güvenliği çalışması Rapor Yazma Resmi ve gayri resmi rapor yazılması Grafik ve sayıları kullanarak etkin veri sunumu Etkin rapor yazılması Rapor saklama ve dağıtımı ile ilgili hususlar İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Üst Yönetime Sunma İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının üst yönetime sunulması

12 Kimler katılmalı? Tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışanları ve denetçileri için uluslar arası geçerliliği olan bir diploma almak için mükemmel bir fırsattır. Bu eğitimi alacak katılımcıların İş sağlığı ve güvenliği konusunda bir sertifikaya veya İlgili bir iş konusunda başka bir sertifikaya veya İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tecrübeye sahip olması bir avantaj olup, bunların bulunmaması katılım için engel oluşturmaz. Ayrıca katılımcıların, eğitim ve yapılacak çalışmaların gerektirdiği seviyede sayısal ve sözel yeterliliğe sahip olmak gerekmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmek eğitime katılım için şarttır. BSC katılımcıların İngilizce bilgisinin International English Testing System (IELTS) ye göre Level 6 olmasını önermektedir (bakınız Katılımcı sayısı 12 ile sınırlıdır. Ne zaman? Eğitim 6 aylık dönemde birer haftalık olmak üzere toplam 30 gün olarak planlanmıştır. 1. Hafta: 4 8 Ekim 2010 (Bölüm 1 Kısım A: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Temelleri) 2. Hafta: 8 12 Kasım 2010 (Bölüm 1 Kısım B: Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi) 3. Hafta: 6 10 Aralık 2010 (Bölüm 2 Kısım A: Mesleki Sağlık) 4. Hafta: Ocak 2011 (Bölüm 2 Kısım B: İşyerindeki Sağlık Riskleri) 5. Hafta: Şubat 2011 (Bölüm 3 Kısım A: Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmak) 6. Hafta: Mart 2011 (Bölüm 3 Kısım B: İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini Kurmak)

13 Değerlendirme için düzenlemeler Diplomayı alabilmek için katılımcıların sınav ve proje çalışmaları yapması gerekmektedir. Her üç bölüm için oluşturulmuş değerlendirme yapısı aşağıda verilmiştir. Bölüm 1: Örnek olay incelemesi senaryosuna dayanan risk değerlendirme çalışması ile kısa ve genişletilmiş cevaplı soruları içeren üç saatlik sınav. Bölüm 2: İki saatlik bir sınav ve katılımcının kendi işyerindeki mesleki sağlık tehlikeleri ile ilgili 3000 kelimelik yazı. Bölüm 3: Aşağıdaki hususları içeren 6000 kelimelik bir yazı; (i) katılımcının kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünün değerlendirilmesi (ii) bu kültürü iyileştirmek için bir stratejinin geliştirilmesi (iii) bu stratejiyi destekleyecek bir iş senaryosunun oluşturulması. Adaylar bir iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmesi çalışması gerçekleştirir ve çalışma sonuçları dışarıdan bir kişi tarafından kontrol edilmek üzere British Safety Council Değerlendirme Merkezine elektronik olarak gönderilir. Bölüm 1 ve 2 nin sınavlarına yıl boyunca British Council ofislerinde katılınabilir. Bölüm 2 ve 3 te hazırlanması istenilen yazılar ise elektronik olarak BSC Awards a yollanmalıdır. Sınavların ve yazıların değerlendirilmesi BSC tarafından eğitilmiş dış uzmanlarca değerlendirilir. Her bölümün başarı ile tamamlanmasıyla katılımcıya sertifika verilecektir. Her 3 bölümü de başarıyla tamamlayan katılıcılar final notu alarak nihai bir sertifika daha alacaktır. Katılım ücreti Eğitime katılım ücreti EUR KDV dir. Bu ücret öğle yemeği, kahve molaları ve eğitim materyalini de içermektedir. Sınav ücreti bu ücrete dahildir. Vakit geçirmeden BSC Deneyimi için kayıt olun. Bu eşsiz bilgi ve ağ fırsatını çalışma arkadaşlarınızla paylaşın. Eğitime kaydolmak için ekli kayıt formunu doldurun.

14 Marsh Risk Danışmanlığı Marsh Risk Danışmanlığı (www.marshriskconsulting.com) Marsh Inc. bünyesindeki danışmanlık gurubudur. Tüm dünyada 1800 çalışanı bulunmaktadır ve yılda yaklaşık EUR 200 milyon ciroya sahiptir. Marsh Risk Danışmanlığı (MRC) dünyanın en büyük sigorta brokerlerinden biri olan Marsh ın alt kuruluşudur. MRC risk belirleme, risk değerlendirme, riski azaltma ve transfer etme konularında danışmanlık hizmeti verir. Faaliyetlerini ve hedeflerini en iyi vizyonu ve misyonları özetler: Müşterilerimiz tarafından entelektüel birikimimiz ile lider risk danışmanlığı çözümleri sağlayıcısı olarak bilinmek MRC bu hedefe şu yollarla ulaşmak ister: Müşterilerimizi daha başaralı kılmak için onlarla birlikte çalışarak en iyi risk çözümlerini üretmek; Sürekli risk iyileştirme metodolojimiz, gelişen yeteneğimiz ve süregelen uzmanlığımız ile sektöre yönelik çözümler üretiriz Marsh/MMC ile birlikte, MRC, riskleri belirleme ve azaltmadan riskleri yönetme ve transfer etmeye uzanan bir ölçekte toplam risk çözümleri önerir. Her ne kadar MRC servisleri doğal olarak Marsh ın risk faaliyetlerinin önünde de olsa, yaptıklarımızın çoğu etkileşimsel değildir. MRC hizmetleri şunlardır: PRC Sabit Kıymet Risk Analizi PR Ürün Geri Çağırma WFS İşgücü Stratejileri FACS Hasar Danışmanlığı BCP İş Sürekliliği ERS Kurumsal Risk Analizi EER Çevre Risk Analizi Bu eğitim programı MRC İşgücü Stratejileri (WFS) bölümü ile BSC nin birlikte çalışması sonucu sunulmaktadır. WFS, Risk Değerlendirme ve Risk Yönetim Sistemleri, Elektrik Güvenliği, Endüstriyel Hijyen, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Davranış Odaklı Risk Yönetimi gibi çalışana odaklanan risk hizmetleri vermektedir. WFS danışmanlığı, müşterilere insan kaynaklı risk danışmanlığı konusunda artı değer katmaktadır.

15 Daha fazla bilgi için: Özlem Emgen, Müdür, Marsh Risk Danışmanlığı Tel: Neslihan Akbulut, Kıdemli Danışman, Marsh Risk Danışmanlığı Tel:

16 Eğitim Kayıt Formu Eğitimin Adı: British Safety Council, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploması Eğitimin Süresi: 6 Hafta Eğitim Tarihi: 1. Hafta: 4 8 Ekim 2010, 2. Hafta: 8 12 Kasım 2010, 3. Hafta: 6 10 Aralık 2010, 4. Hafta: Ocak 2011, 5. Hafta: Şubat 2011 ve 6. Hafta: Mart 2011 Eğitim Yeri: İstanbul, Türkiye Eğitim Ücreti: Euro + KDV Yukarıda belirtilen eğitim programına kayıt yaptırmak için aşağıdaki formu doldurarak numaralı faksa ya da elektronik posta adresine göndermenizi rica ederiz. Firma bilgileri Firma adı: Adres: Telefon numarası: Faks numarası: Vergi dairesi ve numarası: İlgili kişi İsim soyadı: Telefon numarası: E-posta adresi: Katılımcı Adı-Soyadı Mesleği Görevi Ödeme için aşağıdaki banka ve hesap bilgileri kullanılmalıdır. Kayıt formu ile birlikte banka dekontu yollanmalıdır. Dekontta eğitimin adını lütfen belirtiniz. MARSH SİGORTA VE REASURANS BROKERLİĞİ AŞ. GARANTİBANKASI A.Ş., GAYRETTEPE ŞUBESİ 236 HESAP/ACCOUNT NO: IBAN TR Eğitime 31 Ağustos 2010 tarihine kadar kayıt yaptırarak ödemenin yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde eğitim ücreti iade edilmez. Bu tarihten önce yapılan iptallerde eğitim ücretinin tamamı iade edilir. Bu tarihten sonra gelen kayıtlar iptal edilemez. Yeterli katılımcı olmaması durumunda eğitim iptal edilecek ve ödenen ücretler iade edilecektir. Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi Tarih Uyarı: Marsh, BSC, komiteleri, görevlendirilen tedarikçiler ve taşeronlar, eğitimin rahat ve başarılı geçmesi için çalışacaktır. Ancak, herhangi bir yaralanma, kayıp, hasar veya yaşanabilecek rahatsızlıklardan, öngörülmeyen olaylardan dolayı sorumlu tutulamazlar.