SOHO DA YAfiAMAK VAR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOHO DA YAfiAMAK VAR!"

Transkript

1

2 SOHO DA YAfiAMAK VAR!

3 stanbul un göbe inin göbe inde, Soho da yafl yorum. nanmas güç ama Soho da al flverifl merkezi, spa, fitness center yok. Asl nda bu özellik insan n yaflant s na inan lmaz bir privacy kat yormufl, ben de yaflamaya bafllay nca anlad m. Kalabal k sizin yaflad n z yere gelmiyor, siz istedi inizde kalabal a gidiyorsunuz. Peki, can m al flverifl merkezine, spa ya, fitness center a gitmek istedi inde ne yap yorum bilin bakal m. S k durun söylüyorum. Otoparka iner gibi yürüyüfl tüneline iniyorum. Evet yanl fl duymad n z yürüyüfl tüneli! Zorlu Center a, metro istasyonuna ve metrobüs dura na 1-2 dakikada gidebilece im bir tünel bu. Benim Soho nun tam önünden geçiyor. Can m isterse Zorlu Center Alıflverifl Merkezine, can m isterse metro ile Kanyon a ya da Taksim e gidiyorum. Öyle harika bir durum ki, d flar s s cakm fl, so ukmufl, ya murluymufl, falanm fl filanm fl görmüyorum bile, tünelden yürüyorum, 200 metre sonra alıflverifl merkezindeyim. Soho nun daha neyini anlatay m ki, koridorlarda tam sessizli i sa layan hal lar n m, giriflinin ihtiflam n m, rezidans servislerinin mükemmelli ini mi, yaln zca 77 dairesi olmas n n getirdi i ayr cal kl yaflant s n m yi ki Soho lu olmuflum. Teflekkürler Soyak. Not: Soho da yaflamaya bafllay nca eminim sizler de benim gibi düflünecek, sizler de Soho yu benim gibi anlatacaks n z. Soho da görüflmek üzere. Hoflça kal n.

4 GENEL ÖZELL KLER 4 farkl iç tasar m uygulamas Ankastre beyaz eflya donan m (f r n, ocak, davlumbaz, buzdolab, bulafl k makinesi, mikrodalga f r n, kurutmal çamafl r makinesi) Merkezi s tma, so utma ve s cak su sistemi Fiber optik altyap Ak ll ev teknolojisi Binan n tüm elektrik ihtiyac n karfl layabilecek güçte jeneratör Daire büyüklü üne göre plakaya tahsisli otopark ve depo alan Otoparka ve asansörlere kartl girifl sistemi Misafir otopark Otopark katlar nda floförler için bekleme odalar Katlarda özel havaland rmal çöp odas ve çöp/servis asansörü Bina içi ve çevresini 7 gün 24 saat izleyen kapal devre kamera sistemi Soyak Soho güneydo u cephesinden stanbul görünümü. Ve Soyak Soho ya güneydo udan bak fl.

5 REZ DANS H ZMETLER Sekreterlik/Resepsiyon hizmeti Güvenlik ve gözetim hizmeti Misafir kabulü ve yönlendirme Teknik servis ve bak m hizmeti Ortak alanlar n temizlik ve bak m Uyand rma servisi Bellboy laçlama hizmeti Bitki ve bahçe bak m Çöp toplama Yönetici/ dari personel hizmeti Temizlik ve house keeping* Gün boyu al flverifl servisi* Kuru temizleme ve ütü* Terzi* Araç y kama* Araca yak t doldurma* Lostra* Taksi* Yemek servisi* Çocuk bak m * Özel floför* Gayrimenkul dan flmanl * Eflya tafl ma ve nakliye* Kurye* Boya yap m * * Sadece (*) iflareti olan hizmetler ücretlidir. Di er hizmetler aidata dahildir.

6 Güneydo u dan Soyak Soho ya bak fl

7

8 3525 m 2 arsa alan m 2 kapal alan 7 kat 77 konut 4040 m 2 ofis alan 1635 m 2 peyzajl bahçe 226 araçl k otopark 662 m 2 depo alan

9

10 S O H O S T Y L E 65 S O H O S T Y L E 114 S O H O S T Y L E 123 S O H O S T Y L E 128 S O H O S T Y L E 138 S O H O S T Y L E 215 S O H O S T Y L E 227 S O H O S T Y L E 252

11

12 S O H O S T Y L E 65 Brüt m 2 Aç k mutfakl m 2 özel depo 1 araçl k otopark

13

14 S O H O S T Y L E 65 AK

15 S O H O S T Y L E 65 P L A N SALON ve MUTFAK m 2 ODA 13.9 m 2 BANYO 5.33 m 2 Brüt: m 2 Depo: 3.5 m 2

16 S O H O S T Y L E 114 Brüt / m 2 Aç k mutfakl 1+1 Çat dubleks 3.5 m 2 özel depo 2 araçl k otopark

17

18 S O H O S T Y L E 114 KREM

19

20 S O H O S T Y L E 114 KREM

21 S O H O S T Y L E 114 P L A N TERAS 4.68 m 2 BANYO 5.49 m 2 SALON ve MUTFAK m 2 ODA m 2 WC 3 m 2 ALT KAT ÜST KAT Brüt: m 2 Depo: 3.5 m 2

22 S O H O S T Y L E 123 Brüt m 2 Yar aç k mutfakl m 2 özel depo 2 araçl k otopark

23

24 S O H O S T Y L E 123 KREM

25

26 S O H O S T Y L E 123 KREM

27 S O H O S T Y L E 123 P L A N ODA m 2 BANYO 6 m 2 ODA m 2 BANYO 5.35 m 2 MUTFAK 9.20 m 2 SALON 35 m 2 Brüt: m 2 Depo: 4.5 m 2

28 S O H O S T Y L E 128 Brüt m 2 Yar aç k mutfakl m 2 özel depo 2 araçl k otopark

29

30 S O H O S T Y L E 128 FÜME

31

32 S O H O S T Y L E 128 FÜME

33 S O H O S T Y L E 128 P L A N MUTFAK 8.74 m 2 BANYO 4.90 m 2 BANYO 4.50 m 2 ODA m 2 ODA m 2 SALON m 2 Brüt: m 2 Depo: 4.5 m 2

34 S O H O S T Y L E 138 Brüt m Kapal mutfak 4.5 m 2 özel depo 2 araçl k otopark

35

36 S O H O S T Y L E 138 KAHVE

37

38 S O H O S T Y L E 138 KAHVE

39 MUTFAK m 2 S O H O S T Y L E 138 P L A N BANYO 4.14 m 2 BANYO 4.36 m 2 ODA m 2 SALON m 2 ODA m 2 Brüt: m 2 Depo: 4.5 m 2

40 S O H O S T Y L E 215 Brüt m Çat dubleks Kapal mutfak 5 m 2 özel depo 3 araçl k otopark

41

42 S O H O S T Y L E 215 KREM

43

44 S O H O S T Y L E 215 KREM

45

46 S O H O S T Y L E 215 KREM

47 S O H O S T Y L E 215 P L A N ODA m 2 BANYO 6.12 m 2 WC MUTFAK 4.77 m m 2 2 TERAS 4.52 m 2 ODA m 2 BANYO 4.70 m 2 BANYO 4.63 m 2 SALON m 2 TERAS 4.52 m 2 ODA m 2 KOR DOR 6.09 m 2 Brüt: m 2 Depo: 5 m 2 ALT KAT ÜST KAT

48 S O H O S T Y L E 227 Brüt m Çat dubleks Kapal mutfak 5 m 2 özel depo 3 araçl k otopark

49

50 S O H O S T Y L E 227 KAHVE

51

52 S O H O S T Y L E 227 KAHVE

53

54 S O H O S T Y L E 227 KAHVE

55 S O H O S T Y L E 227 P L A N BANYO 4.62 m 2 HOL m 2 ODA HOL ODA m m m 2 SALON m 2 MUTFAK m 2 ODA 14.3 m 2 BANYO BANYO 4.77 m m 2 TERAS 4.68 m 2 TERAS 4.68 m 2 Brüt: m 2 Depo: 5 m 2 ALT KAT ÜST KAT

56 S O H O S T Y L E 252 Brüt m Çat dubleks Kapal mutfak 5 m 2 özel depo 3 araçl k otopark

57

58 S O H O S T Y L E 252 KAHVE

59

60 S O H O S T Y L E 252 KAHVE

61

62 S O H O S T Y L E 252 KAHVE

63 S O H O S T Y L E 252 P L A N G R fi HOLÜ m 2 KOR DOR 4.92 m 2 MUTFAK m 2 WC 3.12 m 2 BANYO 3.65 m 2 TERAS 4.52 m 2 ODA m 2 SALON ODA m m 2 ODA m 2 BANYO 4.84 m 2 BANYO 4.52 m 2 TERAS 4.68 m 2 Brüt: m 2 Depo: 5 m 2 ALT KAT ÜST KAT

64 S O H O S T Y L E Soyak Soho da iç tasar m için dört ayr uygulama bulunmaktad r.

65

66 Y A P I S A L Ö Z E L L K L E R B NA Bina giriflinde güvenlik kontrol sistemi bulunacakt r. Kartl geçifl sistemi yap lacakt r. Bina çevresine yap sal ve bitkisel peyzaj yap lacakt r. Vaziyet plan nda yeflil alan olarak gösterilen yerlerde otomatik kontrollü sulama sistemi kurulacakt r. Parsel çevresi duvarlarla ve/veya demir korkuluk/çitlerle çevrilecektir. ki adet jeneratör bulunacak ve jeneratörler binan n tamam n besleyecek kapasitede olacakt r. Bina çevresi, bina içi ve kapal otoparklar kapal devre kamera sistemi (CCTCV) ile güvenlik biriminden 7 gün 24 saat izlenecek ve kay t yap lacakt r. Su kesilmeleri ve bas nç yetersizli ine karfl, flebeke suyunun depolanaca paslanmaz çelik su depolar bulunacak ve hidrofor sistemi kurulacakt r. Ba ms z bölümlerin s tma ve so utma sisteminin enerji tüketimi merkezi olarak ölçümlenecek ve paylaflt r lacakt r. Ortak giderlerin ayr ayr izlenebilmesi amac yla enerji ölçme ve izleme sistemi kurulacakt r. Ortak alanlar için IP tabanl bina iletiflim ve yönetim sistemleri planlanacakt r. Türk Telekom ile yap lan protokol do rultusunda Türk Telekom taraf ndan daire içlerine kadar fiber optik kablo çekilecektir. Türk Telekom hizmetlerine abone olunmas halinde IPTV, IP telefon, analog telefon ve yüksek h zl genifl bant internet eriflim hizmeti al nabilecektir. Befl adet TSE standartlar nda asansör montaj yap lacakt r. Asansörlerden ikisi konut sahiplerinin kullan m na ait olacakt r. Asansör kat kap lar otomatik ve 90 dakika süre ile yang na karfl dayan kl satine tafllanm fl paslanmaz çelik kaplanacakt r. Yang n alg lama ve ihbar sistemi yap lacakt r. Mimari kat planlar nda gösterilen yerlere yang n dolab ve itfaiye su alma a z montaj yap lacak, projesine uygun olarak (sprinkler) yang n söndürme sistemi kurulacakt r. Merdiven kovalar acil durumlarda bas nçland r lacakt r. Acil anons sistemi yap lacakt r. Acil ayd nlatma ve yönlendirme armatürü montajlar yap lacakt r. Konut katlar nda çöp odas tahsis edilecek ve egzost sistemi kurulacakt r. Mimari kat planlar nda gösterilen flaftlarda her daire için s cak su ve so uk su sayac konulacakt r. Merdiven ve kat hollerinde hareket sensörüyle çal flan ayd nlatma armatürleri kullan lacakt r. Daire kap lar yan na fl kl zil butonu ve posta kutusu konulacakt r. ki ba ms z bölüm aras ndaki döfleme ve duvarlarda s yal t m yap lacakt r. Pis su toplamas sessiz borular ve ekleme parçalar ile yap lacakt r. IEEC (Uluslararas Elektrik Elektronik Standard ) hükümlerine uygun topraklama ve y ld r mdan korunma tesisat yap lacakt r. Bina d fl cephesi ve merdivenler Cephe kaplamada do al tafl (traverten) ve k smi emprenye ahflap kaplama kullan lacak ve panjur yap lacakt r. Do ramalar mat siyah renkte, ses ve s yal t ml alüminyum çift caml d r. Çat da metal (bak r) kenetli sistem uygulanacakt r. Is yal t m n sa lamak amac yla d flar dan mantolama yap lacakt r. Bina merdivenlerinin (servis ve yang n merdivenleri) döflemeleri do al tafl kaplama ve/veya seramik kaplama yap lacakt r. Merdiven korkuluklar nda paslanmaz çelik kullan lacakt r. Lobi Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, do al tafl kaplama ve lata uygulanacakt r. Döflemede do al tafl kaplama ve hal kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan uygulamas ile birlikte, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Kat holleri Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya kullan lacak veya do al tafl kaplama uygulanacakt r. Döflemede do al tafl kaplama ve üstünde hal kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan uygulamas ile birlikte alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Do al tafl kaplama veya alüminyum süpürgelik kullan lacakt r.

67 Y A P I S A L Ö Z E L L K L E R KONUTLAR Ba ms z bölümlerin s tmas ve so utmas, de iflken debili, hava üflemeli merkezi sistemle gerçeklefltirilecektir. Ba ms z bölümler için s cak su, merkezi sistemden temin edilecek ve ölçümlenecektir. Her dairede minimum 2 adet analog telefon hatt, 4 adet ethernet hatt (IPTV, IP telefon, yüksek h zl genifl bant internet eriflimi) alt yap s kurulacakt r. Daire iç kap lar ahflap kaplama ve/veya lake boyal ve/veya cam olacakt r. Daire girifl kap lar ahflap kaplamal olacakt r. Dekorasyon projelerine uygun olarak daire içlerinde dolaplar yap lacak, numaral çat dublekslerinin üst katlar nda çat aras dolaplar yap lacakt r. Is yal t m ve darbe sesine karfl flap alt yal t m fliltesi kullan lacakt r. Yang n alg lama ve ihbar sistemi yap lacakt r. Girifl-hol, mutfak, salon ve yatak odalar na dedektörler konulacakt r. Ebeveyn yatak odalar nda ve banyolarda panik butonu tesis edilecektir. Salon ve yatak odalar nda alç pan perdelik detay uygulanacakt r. HEAD-END TV sistemi yap lacakt r. Salonlarda ve odalarda Digiturk, D-Smart alt yap s kurulacak ve 60 adet kanal, uydu al c s z izlenebilecektir. Yeterli say da çocuk korumal toprakl priz tesis edilecektir. Ak ll ev teknolojisi içerisinde ayd nlatmalar (girifl holü, koridor, mutfak, salon ve yatak odalar ), daire panjurlar, s tma-so utma sistemi ve panik butonlar otomasyon sistemine entegre edilecektir. Salon ve tüm yatak odalar na telefon prizi, TV-SAT prizi ve data prizi (Türk Telekom IPTV) konulacakt r. Renkli, görüntülü interkom ünitesi ve otomasyon paneli montaj yap lacakt r. Konutlar lobiden aranacak, ayn anda kamera ile lobi-konut görüfl ba lant s sa lanacakt r. Daire panjurlar elektrik anahtarlar ndan kumanda edilecektir. Dubleks dairelerin daire iç merdivenleri dekorasyon projelerinde belirtilen malzeme ve detaylarda, uygulama projesine göre yap lacakt r. Dubleks dairelerin çat teraslar emprenye ahflap döfleme ile kaplanacakt r. 3, 4, 5, 6, 7 numaral dairelere bakan çat teras, ç k lamayan teras olup, peyzaj düzenlemesi yap lacak ve bak m site yönetimi taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Girifl holü ve koridor Duvarlar alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va ve/veya do al tafl kaplama yap lacakt r. Döflemede do al tafl veya lamine parke kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Salon Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va ve/veya do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döflemelerde lamine parke kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Mutfak Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va ve/veya do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döflemelerde daire tiplerine göre lamine parke veya do al tafl uygulanacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Mutfak dolaplar projesine göre yap lacak detaylarda ve malzemelerde üretilecektir. Tezgah, seçilmifl mutfak dolap sistemine uyumlu olacak flekilde akrilikten yap lacakt r. Tek büyük tekneli, 1. s n f paslanmaz çelik eviye ve 1. s n f eviye bataryas montaj yap lacakt r. Ankastre f r n, mikrodalga f r n, ocak, bulafl k makinesi, buzdolab ve davlumbaz montaj yap lacakt r. Ba ms z bölüm mutfaklar nda elektrikli tip ocak kullan lacakt r. WC Banyo Duvarlarda do al tafl kaplama ve/veya renkli haz r s va kullan lacakt r. Döflemelerde do al tafl kaplama uygulanacakt r. Tavan suya dayan kl alç pan asma tavan olup, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Banyoda kullan lacak özel üretim banyo dolap kapaklar MDF üzeri lake, renkli cam veya ahflap kaplama olacakt r. Buna uygun ankastre kurutmal çamafl r makinesi seçilecektir.

68 Y A P I S A L Ö Z E L L K L E R Lavabo ünitesi banyo dolaplar üzerinde yer alacak ve aynal bir dolap duvara monte edilecektir. Dolap ünitesine uygun akrilik tezgah montaj yap lacakt r. Projesine göre 1. s n f lavabo bataryas, el duflu üst tak m ile birlikte komple tak m banyo bataryas montaj yap lacakt r. Projesine göre 1. s n f vitrifiye montaj yap lacakt r. Banyo dufl kabini sistemleri dekorasyon projesine göre yap lacakt r 1. s n f gömme rezervuarl asma klozet montaj yap lacakt r. Banyolara elektrikli havlupan tipi radyatör montaj yap lacakt r. 1 adet tuvalet ka tl, bornoz ask s, misafir tuvaletlerine kromaj havluluk montaj yap lacakt r. Havaland rmay sa lamak amac yla egzost aspiratörleri montaj yap lacakt r. Dolap üstünde, içinde ve tavanda ayd nlatma armatürleri kullan lacakt r. Yatak odalar Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va, ayna ve/veya do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döflemeler lamine parke olacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. KULLANILACAK MARKALAR Vitrifiye ürünler: Boffi, Agape, Glasslivin, GSG Ceramic ve/veya muadil markal ürünlerle özel üretim akrilik ürünler kullan lacakt r. Banyo armatürleri: Boffi, Dornbracht, Grohe, Glasslivin ve/veya muadil markal ürünler kullan lacakt r. Mutfak: Boffi, Bulthaup ve/veya muadil markal mutfak sistemlerinden seçilecek bir seri uygulanacakt r. Ankastre ürünler: Gaggenau, Miele, Siemens ve/veya muadil markal ankastre ürünler kullan lacakt r. Ayd nlatma armatürleri: Delta Light, Kreon, Xal, Philips ve/veya muadil markal ürünler kullan lacakt r. Kap lar: Rimadesio, Lualdi Porte ve/veya Oikos kap sistemlerinden seçilecek bir ürün kullan lacakt r. Anahtar ve prizler: Bticino, Vimar, Berker ve/veya muadil markal ürünler kullan lacakt r. OTOPARK Kapal otopark girifllerinde proximity kart okuyuculu ve/veya OGS li bariyer sistemleri yer alacakt r. Otoparklarda her daireye, daire büyüklü üne göre tahsis edilmifl otopark yeri ve kapal depo alanlar olacakt r. Elektrikli araçlar için konut otopark nda 1 adet elektrikli flarj ünitesi planlanacakt r. Otopark rampas buzlanmaya karfl yerden s tmal olacakt r. Duvar brüt beton, k smi olarak bina girifllerinde yer yer do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döfleme helikopterlenmifl flap ve k smi olarak otoparktan binaya girifllerde do al tafl kaplama olacakt r. Tavan brüt beton ve/veya alç pan asmatavan, alç s va ve plastik boya yap lacakt r. Otoparklarda yönlendirme levha ve tabelalar, otopark çizgileri, kolon köfle koruyucu metal profiller, araç stoperleri yap lacakt r. Yang n söndürme sistemi (sprinkler) ve yang n dolab kurulacakt r. Havaland rma ve yang n an nda duman egzostu yapabilmesi için havaland rma sistemi yap lacakt r. Karbonmonoksit gaz alg lama sistemi kurulacakt r. GENEL DEPO, TEKN K ALANLAR, SI INAK, ELEKTR K VE ÇÖP TOPLAMA ODALARI Duvarlar alç s va üzeri plastik boya ve/veya 1. s n f fayans kaplama olacakt r. Döflemelerde 1. s n f yerli seramik kullan lacakt r. Süpürgelikler seramik olacakt r. Tavanlarda alç s va üzeri plastik boya kullan lacakt r.

69 MASLAK S O Y A K S O H O Y A U L A fi I M fi fil MEC D YEKÖY D-100 Ba lantı Yolu Büyükdere Caddesi ASTORIA AVM MAYA CENTER O-1 Karayolu O-1 Karayolu PTT Villa Caddesi Villa Caddesi H. N MET ÖZDEN CAM GAYRETTEPE Müselles Sokak TAT TOWERS Büyükdere Caddesi Büyükdere Caddesi Kasap Sokak Barbaros Bulvarı Kavfla ı Tünel Tünel Tünel Müselles Sokak Büyükdere Caddesi Büyükdere Caddesi Tünel Barbaros Bulvarı Kavfla ı Barbaros Bulvarı Kavfla ı Tünel Akmerkez Levazım Yolu ZORLU CENTER ET LER-ULUS Yıldız Posta Caddesi fiiflli-mecidiyeköy yönünden gelifl: Zincirlikuyu ya do ru giderken, solda Astoria y geçtikten sonra sa da Maya Center ile H. Nimet Özden Camii aras ndan sa a dönülür. lk solda yer alan Kasap soka a keskin bir dönüflle girilir. Yol sizi Soyak Soho ya ulaflt r r. DEDEMAN OTEL POINT OTEL Barbaros Bulvarı Barbaros Bulvarı Kavfla ı Maslak yönünden gelifl: Büyükdere caddesinden Befliktafl yönüne do ru ilerlerken, Balmumcu kavfla ndan sa a Y ld z Posta caddesine dönülür. Sa da Point Otel, solda Dedeman Otel i geçtikten sonra solda yer alan PTT nin karfl hizas ndan sa a, fl klardan Villa Caddesi ne dönülür. Köprü alt ndan geçtikten sonra sa a yukar do ru ayr lan Kasap soka a girilir. Yol sizi Soyak Soho ya ulaflt r r. Ulus yönünden gelifl: Befliktafl-Bo aziçi Köprüsü tabelas takip edilir. Büyükdere caddesinin alt ndan geçtikten sonra Befliktafl-Bo aziçi Köprüsü tabelas n n gösterdi i yönden sa a do ru ayr l p, Soyak Soho ya ulafl l r. Befliktafl yönünden gelifl: Levent yönüne do ru giderken Balmumcu kavfla ndan sola Y ld z Posta caddesine dönülür. Sa da Point Otel i, solda Dedeman Otel i geçtikten sonra solda yer alan PTT nin karfl s ndan, fl klardan Villa Caddesi ne dönülür. Köprü alt ndan geçtikten sonra sa a yukar do ru ayr lan Kasap soka a girilir. Yol sizi Soyak Soho ya ulaflt r r. Tünel: Zincirlikuyu Metrobüs istasyonu, Gayrettepe Metro istasyonu ve Zorlu Center birbirine ba layan yer alt yaya tünelinin bir girifli Soyak Soho nun önünde yer almaktad r. PLAZA OTEL Barbaros Bulvarı BEfi KTAfi Barbaros Bulvarı Kavfla ı Bal m u m cu JANDARMA BÖLGE KOMUTANLI I BO AZ Ç KÖPRÜSÜ ANADOLU YAKASI YÖNÜ

70

3525 m 2 arsa alan 25885 m 2 kapal alan 7 kat 77 konut 4040 m 2 ofis alan 1686 m 2 peyzajl bahçe 226 araçl k otopark 662 m 2 depo alan Soyak Soho

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Bölüm 1: Bölüm 2: Bölüm 3: Bölüm 4: Bölüm 5: Bölüm 6: Bölüm 7:

Bölüm 1: Bölüm 2: Bölüm 3: Bölüm 4: Bölüm 5: Bölüm 6: Bölüm 7: TEKNİK ŞARTNAME İçindekiler Bölüm 1: İnşaat Bölüm 2: İç Mekanlar a) Döşeme b) Duvar c) Tavan d) Mutfak e) Banyo f) Mobilya Bölüm 3: Dış Mekanlar Bölüm 4: Mekanik Bölüm 5: Elektrik Bölüm 6: Güvenlik Bölüm

Detaylı

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ Proje 1- Proje yönetimi için ofis planlaması 2- Ortak alanların bitkisel ve yapısal peyzajları 3- Projenin içerisinde, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. 4-

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

KURTOĞLU APARTMANI ŞAŞKINBAKKAL. Birkaç adımda Bağdat Caddesi ndesiniz, standartların çok üstündesiniz.

KURTOĞLU APARTMANI ŞAŞKINBAKKAL. Birkaç adımda Bağdat Caddesi ndesiniz, standartların çok üstündesiniz. KURTOĞLU APARTMANI ŞAŞKINBAKKAL Birkaç adımda Bağdat Caddesi ndesiniz, standartların çok üstündesiniz. KURTOĞLU APARTMANI ŞAŞKINBAKKAL KONUM B B A Ğ D A T C A Ğ D A T C A D D ES I KURTOĞLU APARTMANI KURTOĞLU

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME 1.SİTE GENELİ Projenin bitkisel ve yapısal peyzajı onaylı projeye göre Site içi kapalı otopark yaya yolları Yerleşim planında gösterilen yerde yüzme havuzu (taşmalı

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI

TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME 2-DUVARLAR VE CEPHELER 3- BİNA GİRİŞ VE MERDİVENLERİ 4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI TEKNİK ŞARTNAME 1-BETONARME Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Yap Genel Özellikleri Tuval park, 3750 m2 alan üzerine projelendirilmi tir. Tek blok 12 kat 24 daireden olu maktad r. Her daire 190 m2 olup 3+1'dir. Kullan lacak

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir.

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir. Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm, eğitim ve sağlık sektörü

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP PANEL PANEL ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

Yeni bir yaşam için...

Yeni bir yaşam için... Yeni bir yaşam için... 1 2 ÖZTOP kimdir? Hilmi ÖZTOP tarafından kurulan ÖZTOP TİCARET, 1972 ylından beri, kaliteli, sağlam ve güvenilir yapıların inşasında tercih edilen inşaat malzemelerinin satışını

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP PANEL PANEL ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

enisehir yenisehir konakları

enisehir yenisehir konakları enisehir yenisehir konakları YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel olacaktır. Deprem

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 www.tarikaydin.com.tr info@tarikaydin.com.tr Herşey yeniden

Detaylı

Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03

Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03 MERKEZ Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03 ŞANTİYE Şehit Şakir Elkovan Sokak No: 25 Erenköy / Kadıköy - İstanbul GSM:

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME KALE Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yapma ve yaptırma yetkilerini elinde bulundurduğu, Bağlarbaşı mahallesi 269 ADA 373 PARSEL deki inşaatında aşağıda ve ekte belirtilen

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

BORDO Lıfe Park G Ü N E S L I

BORDO Lıfe Park G Ü N E S L I BORDO G Ü N E S L I Güneşli de yepye eni bir yaşam merkezi BORDO Sosyal tesisleriyle hayatınıza renk katacak yaşam alanları sizleri bekliyor Çağdaş mimarinin tüm olanaklarıyla Güneşli de özlem duyulan

Detaylı

Manzara... Ada... Deniz...

Manzara... Ada... Deniz... ... k a b n a d a r e P a l Karta Ada... Deniz... Manzara... Dalga formunu anımsatan modern mimarisi, sahip olduğu ayrıcalıkları, yaşamınıza katacağı pek çok artısı ve seyrine doyum olmaz ada deniz manzarasıyla

Detaylı

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Irmak İnşaat Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir mimari ile dizayn etmek isteyen

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ BİNA TAMAMLANMA TARİHİ : Aralık 2017 TOPLAM ALAN : 17.000 m 2 KONUT SAYISI : 77 adet (20 adet 1+1, 21 adet 2+1, 32 adet 3+1, 4 adet penthouse) BLOK SAYISI : 1 KAT SAYISI :

Detaylı

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Satılık - Apartman Dairesi 100,000 100 m2 Oda Sayısı : 2 Ertuğrul Artut Telefon

Detaylı

İZMİR İN EN HAVALI PROJESİ OXYGEN

İZMİR İN EN HAVALI PROJESİ OXYGEN İZMİR İN EN HAVALI PROJESİ OXYGEN Soyak ın, 2300 konutluk mega projesi Siesta nın 5. ve son etabı Soyak Siesta Oxygen satışta. Tasarımı, yapımı, işletmesi ve bakımı konularında yapılan uygulamalarla enerji

Detaylı

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Konsept Yapı Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir konseptte dizayn etmek isteyen

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Soyak teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. İzmir e sunduğu benzersiz projelerle gönüllere taht kuran Soyak, 2200

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

Kat Planları. Brüt: 80.69 m 2. Antre Salon + Mutfak Yatak Odası Banyo Balkon. Anahtar Plan. 55.28 m 2. Net. Vaziyet Planı. Anahtar Kesit. 8.

Kat Planları. Brüt: 80.69 m 2. Antre Salon + Mutfak Yatak Odası Banyo Balkon. Anahtar Plan. 55.28 m 2. Net. Vaziyet Planı. Anahtar Kesit. 8. 8.05 m 2 4.13 m 2 26.40 m 2 13.38 m 2 3.32 m 2 Kat Planları 1+1 A Brüt: 80.69 m 2 Anahtar Plan 8.05 m 2 26.40 m 2 13.38 m 2 4.13 m 2 3.32 m 2 55.28 m 2 4.50 m 2 3.60 m 2 13.68 m 2 6.16 m 2 29.75 m 2 4.13

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 Ankara nın en prestijli yerleşim bölgelerinden Çayyolu nda yer alan Perge Duru, modern mimari yapısı, geniş yeşil alanları, çevre düzeni ve az katlı bina yapısıyla

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

ÇİÇEK APARTMANI. Zümrüt Çıkmazı Sokak No:8 Caddebostan

ÇİÇEK APARTMANI. Zümrüt Çıkmazı Sokak No:8 Caddebostan ÇİÇEK APARTMANI Zümrüt Çıkmazı Sokak No:8 Caddebostan Bu RESİM de Hayatın Renkleri Bir Arada Sabah yürüyüşü yeşillikler içindeki Göztepe Parkında, Bir ertesi sabah 15 km lik bisiklet turu Caddebostan sahil

Detaylı

Son trend bu...

Son trend bu... 1 www.projetrendpark2.com Son trend bu... 4 5 Trendpark projesi ile bizi seçen insanlara vaadettiğimiz kalite ve güveni sonuna kadar verdik. Hedefimiz olan en üst düzeyde residence kalitesini Trendpak

Detaylı

AKSOYLAR APARTMANI. Erenköy Mah. Hacı Hakkı Bey Sokak No:9

AKSOYLAR APARTMANI. Erenköy Mah. Hacı Hakkı Bey Sokak No:9 AKSOYLAR APARTMANI Erenköy Mah. Hacı Hakkı Bey Sokak No:9 Bu RESİM de Hayatın Renkleri Bir Arada Günün herhangi bir saatinde Bağdat Caddesi'nin en hareketli ortamına Divan Pastanesinin hemen yanından girebilme

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

Önce düşler vardı. Meteor Balart, Bursa nın yükselen değeri Balat'ta aklınızdan geçenleri hayata geçiriyor

Önce düşler vardı. Meteor Balart, Bursa nın yükselen değeri Balat'ta aklınızdan geçenleri hayata geçiriyor Önce düşler vardı Hayatlara renk katacak farklı projeler inşa etmek için "Meteor İnşaat" olarak çıktığımız bu yolda bir yaşam alanının nasıl olması gerektiğini düşlerken, sizlerin isteklerini göz önüne

Detaylı

YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ.

YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ. YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... Y A P I s u r M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ. Altınsur Yapı 2011 yılında kurulmuştur. Kuruluş gayesi, müşterilerine sağlıklı, güvenli

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor.

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Ana arterlere kolay ulaşım imkanı olan, ekonomik değeri yüksek bir yaşam kompleksi. ARKAT YAPI

Detaylı

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL

C5-A A2 C5-B C4-B 622 ADA 1 PARSEL C4-A C3-A C2-A C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B C1-B D1 D5 C8-A C9-A C8-B C7-B C6-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL A3 B C5-A C4-B 622 ADA 1 PARSEL A2 C5-B C4-A C3-A C2-A C1-B C3-B D6 C2-B A1 C1-A C9-B D1 D5 D3 C7-B C6-A C9-A C8-B D4 D2 C8-A C7-A C6-B 616 ADA 15 PARSEL Mahalle kültürü geleceğe taşınıyor! Mahalle geleneğini

Detaylı

BORNOVA İZMİR DAİRELERİN TAMAMININ İNŞAATI BİTMİŞTİR. Yaşama hazır!

BORNOVA İZMİR DAİRELERİN TAMAMININ İNŞAATI BİTMİŞTİR. Yaşama hazır! BORNOVA İZMİR DAİRELERİN TAMAMININ İNŞAATI BİTMİŞTİR Yaşama hazır! BORNOVA / İZMİR Projeye Genel Bakış Dairelerinin tamamının inşaatı biten, Bornova nın merkezinde, 2 farklı tipte, 3 bloktan oluşan toplamda

Detaylı

Dört Bir Yanınız Mutluluk

Dört Bir Yanınız Mutluluk Dört Bir Yanınız Mutluluk Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm,

Detaylı

Soyak tan Istanbul un yeni merkezinde yepyeni bir proje

Soyak tan Istanbul un yeni merkezinde yepyeni bir proje Soyak tan Istanbul un yeni merkezinde yepyeni bir proje lokasyon Türkiye konut sektöründe ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olan Soyak, şimdi size benzersiz bir yaşam alanı ve geleceği parlak bir yatırım

Detaylı

yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS EXSTRA-15001-213,00+24,00 TEKNİK ŞARTNAME 1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Şehrin İçindeki. Huzur

Şehrin İçindeki. Huzur Şehrin İçindeki Şehrin İçindeki Huzur Sehirle iç içe... Bursa Beşevler, Eğitimciler Caddesi nde inşa edilen Safalı Evler, sizi şehrin merkezinde ama şehrin karmaşasından uzakta, sakin ve huzurlu bir yaşam

Detaylı

düşlerinizle yeşerdi

düşlerinizle yeşerdi düşlerinizle yeşerdi Projeler dünyasında yaşıyoruz. Bu, herkesin işte hayalinizdeki ev söylemiyle benzer yaşam vaatleri sunduğu ve farklılaşmaya çalıştığı bir dünya... Peki, düşlediğiniz hayatı ararken,

Detaylı

Y l 1453, stanbul un Fethi...

Y l 1453, stanbul un Fethi... 2 3 Y l 1453, stanbul un Fethi... 4 5... Y l 2011 Ak ll bina IRMAK GARDEN PLUS ta stanbul yeniden fethediliyor 6 7 Gelece iniz için huzurlu ve güvenli bir ortam seçin... stanbul yeniden fethediliyor...

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

ETHEMEFENDİ 22 APARTMANI

ETHEMEFENDİ 22 APARTMANI ETHEMEFENDİ 22 APARTMANI ERENKÖY Erenköy ün en ünlü caddesinin simgesi olacak bir konut projesi. ETHEMEFENDİ 22 APARTMANI ERENKÖY KONUM VAZIYET PLANI ETHEMEFENDI 22 APARTMANI ETHEMEFENDI 22 APARTMANI ADRES

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle birleştirilerek çağdaş mimari anlayışıyla projelerimize aktarılmaktadır. MBN İNŞAAT,

Detaylı

Y e n i k e n t.

Y e n i k e n t. Y e n i k e n t www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Park; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00

Detaylı

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA...

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... YAŞAM ALANINDAN ÇOK ÖTE, GERÇEK BİR KENT PROJESİ... 2 İZMİT İN MODERN YÜZÜNÜ OLUŞTURAN KÖRFEZKENT E; 1. VE 2. PROJELERİN ARDINDAN

Detaylı

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği kalitede teslim etmek Taş Dünyası nın taahhüdüdür. Yatırımın

Detaylı

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık... 1 3 Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

Bu dokümanda; 3S Kale Firuze Konut Bloklarının Teknik Şartnamesi tanımlanmaktadır.

Bu dokümanda; 3S Kale Firuze Konut Bloklarının Teknik Şartnamesi tanımlanmaktadır. TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda; 3S Kale Firuze Konut Bloklarının Teknik Şartnamesi tanımlanmaktadır. Bu teknik şartname; genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel. Deprem Yönetmeliğine uygun dizayn edilmiş

Detaylı

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler Gebze de Yaflam De ifliyor! Gürbüz nflaat Gebze de sizi yepyeni, seçkin bir yaflam alan na davet ediyor. Yükselen ve de eri her geçen gün artan Gebze'de standartlar ve yeni çehreyi art k KÖRFEZ EVLER belirliyor.

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK stanbul da efli görülmemifl bir ifl ve yaflam merkezi... fiehir merkezlerinin göz ardı edilen yeflil ve sosyal

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP MONOBLOK MONOBLOK ALT DOLAP

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

Sıfır konuta İş yerine 3 oda salon 2. kat lüks daire İstanbul / Bakırköy

Sıfır konuta İş yerine 3 oda salon 2. kat lüks daire İstanbul / Bakırköy Sıfır konuta İş yerine 3 oda salon 2. kat lüks daire İstanbul / Bakırköy Satılık - Apartman Dairesi 1,100,000 TL 118 m2 İstanbul / Bakırköy Oda Sayısı : 3 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 1 Yapının Şekli

Detaylı

EMEK APARTMANI FENERBAHÇE. Aklınızdaki hayat, Fenerbahçe nin kalbinde sizi bekliyor.

EMEK APARTMANI FENERBAHÇE. Aklınızdaki hayat, Fenerbahçe nin kalbinde sizi bekliyor. EMEK APARTMANI FENERBAHÇE Aklınızdaki hayat, Fenerbahçe nin kalbinde sizi bekliyor. EMEK APARTMANI FENERBAHÇE KONUM VAZIYET PLANI BAĞDAT CADDESI EMEK APARTMANI EMEK APARTMANI ADRES Zühtüpaşa Mahallesi

Detaylı

KONUTLARI. www.arteinsaat.com

KONUTLARI. www.arteinsaat.com KONUTLARI www.arteinsaat.com Yeni Hayat... Arte Aren, Ankara nın ayrıcalıklı projelerin yer aldığı Alacaatlı bölgesinde, yüksek ve bölgeye hâkim bir arazi üzerinde planlanmıştır. Siz de Arte İnşaat güvencesiyle

Detaylı

güvenmekte haklısınız

güvenmekte haklısınız güvenmekte haklısınız Nısantası Park www.ikainsaat.com.tr Nısantası Park 10.000 m 2 alanda sevdiklerinize özel bir dünya kurduk. Ben bir babayım; geleceğime güvenle bakmak isteyen bir baba. Güne başlarken

Detaylı

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ SİTE GENEL 1. Sitenin ihtiyacı olan güçte elektrik enerjisinin temini ile ilgili altyapı iģleri yapılacak ve besleme hatları çekilecek. Blok giriģleri, blok sahanlıkları, asansörler, çevre aydınlatmaları,

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

Bu benzersiz şehir, şimdi sizleri en güzel mevsimiyle selamlıyor...

Bu benzersiz şehir, şimdi sizleri en güzel mevsimiyle selamlıyor... İstanbul... Her günün, her gecenin en güzeli. Her anı ayrıcalıklarla dolu, Avrupa nın Asya ya açılan kapısı. Mevsimlere göre farklı güzelliklere bürünen, dünyayı kendine hayran bırakan şehir. Bu benzersiz

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı