IDEALARC AC Otomatik AC Kaynağı İçin Tek Fazlı Değişken Gerilimli Güç Kaynağı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IDEALARC AC-1200. Otomatik AC Kaynağı İçin Tek Fazlı Değişken Gerilimli Güç Kaynağı"

Transkript

1 IM283-C Mart, 2005 Otomatik AC Kaynağı İçin Tek Fazlı Değişken Gerilimli Güç Kaynağı 10291C, 10292C, and Kod Numaralarına sahip makinelerle kullanmak içindir. Güvenliğiniz Size Bağlıdır Lincoln ark kaynağı ve kesme ekipmanları güvenliğiniz göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bununla birlikte, doğru kurulumla... ve dikkatli kullanımınızla tüm güvenliğiniz arttırılabilir. BU EL KİTABINI VE İÇERDİĞİ TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ OKUMADAN BU EKİPMANI KURMAYINIZ, ÇALIŞTIRMAYINIZ VEYA TAMİR ETMEYİNİZ. Ve en önemlisi, her işlemde dikkatli olunuz. KULLANICI EL KİTABI Telif Hakkı 2005 Lincoln Global Inc. Kaynak ve Kesme Ürünlerinde Dünya Lideri İştirakleri ve Distribütörleri arac ıı l ğıyla Tüm Dünyada Satı ş ve Servis Hizmeti Cleveland, Ohio ABD TEL: FAKS: WEB SİTESİ:

2 i GÜVENLİK UYARI KALİFORNİYA 65 ÖNERGESİ UYARILARI Kaliforniya Eyaleti taraf ından, dizel motor egzozunun ve onun bazı bileşenlerinin kansere, doğum kusurlar ına ve diğer üreme Kaliforniya Eyaleti, bu üründen ç ıkan motor egzozunun kansere, doğum kusurlar ına ve diğer üreme bozukluklar ına bozukluklar ına yol açtığı kabul edilmektedir. yol açtığı bilinen kimyasallar ihtiva ettiğini kabul etmektedir. Yukar ıdaki Aç ıklama Dizel Motorlar İçindir Yukar ıdaki Aç ıklama Benzinli Motorlar İçindir ARK KAYNAĞI TEHLİKELİ OLABİLİR. KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI MUHTEMEL CİDDİ YARALANMA VEYA ÖLÜM TEHLİKESİNDEN KORUYUNUZ. ÇOCUKLARI UZAK TUTUNUZ. VÜCUDUNA KALP PİLİ TAKILI KİŞİLER, KAYNAK MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE DOKTORLARINA DANIŞMALIDIRLAR. Aşağıdaki güvenlik tedbirlerini okuyunuz ve anlay ın ız. Ayr ınt ıı l güvenlik bilgisi için, American Welding Society (Amerikan Kaynak Birliği), P.O. Box , Miami, Florida veya CSA Standard W 'den Safety in Welding ve Cutting (Kaynak ve Kesme Güvenliği) - ANSI Standard Z49.1 in bir kopyas ını sat ın alman ız önemle tavsiye edilir. Arc Welding Safety (Ark Kaynağı Güvenliği) kitapçığın ın E205 ücretsiz bir kopyası Lincoln Electric Company, St.Clair Avenue, Cleveland, Ohio 'dan temin edilebilir. TÜM KURULUM, ÇALIŞTIRMA, BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİNİN SADECE VASIFLI KİŞİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ. MOTORLU ekipmanlar için. 1.a. Bak ım işlemi motorun çalışmas ını gerektirmedikçe sorun giderme ve bak ım işleminden önce motoru kapat ın ız. 1.b. Motoru aç ık, iyi havaland ırmal ı alanlarda çalışt ır ın ız veya motorun egzoz duman ını dışar ı at ın ız. 1.c. Motor çalıı ş rken veya bir kaynak arkı aç ık alevi yak ın ında yak ıt eklemeyiniz. Dökülen yak ıı t n s ıcak motor parçaları ile temas ederek buharlaşmas ını ve ateşlemeye yol açmas ını önlemek için yak ıt eklemeden önce motoru stop ediniz ve soğumas ını bekleyiniz. Depoyu doldururken yak ıı t etrafa dökmeyiniz. Depoyu doldururken yak ıı t etrafa dökmeyiniz. 1.d. Tüm güvenlik koruyucular ın ı, kapaklar ını ve ayg ıtlar ını yerlerinde ve iyi durumda muhafaza ediniz. Ekipmanı çalışt ır ırken, kullan ırken veya onar ırken ellerinizi, saçlar ın ız ı, giysilerinizi ve tak ımlar ın ızı V kayışlar ından, dişlilerden, fanlardan ve diğer tüm hareketli parçalardan uzak tutunuz. 1.e. Baz ı durumlarda gerekli bak ımlar ı gerçekleştirmek için güvenlik koruyucular ın ı ç ıkarmak gerekebilir. Koruyucular ı sadece gerektiğinde ç ıkar ın ız ve bunlar ın sökülmesini gerektiren bak ım tamamlandığında yeniden yerine tak ın ız. Hareketli parçalar ın yak ın ında çalışırken daima büyük dikkat gösteriniz. 1.f. Ellerinizi motor fan ın ın yak ın ına koymay ın ız. Motor çalıı ş rken k ısma valfı kontrol kolları üzerine bast ırarak regülatörü veya avara kasnağını baypas etmeye çalışmay ın ız. 1.g. Bak ım s ıras ında motoru veya kaynak jeneratörünü döndürürken benzinli motorlar ın yanlışl ıkla çalışmas ını önlemek için, buji kablolar ın ı, distribütör kapağın ı veya manyeto kablosunu uygun şekilde ay ıı r n. Mart 95 1.h. Buhardan yanmamak için, motor s ıcakken radyatör bas ınç kapağın ı açmay ın ız. ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR tehlikeli olabilir 2.a. Her türlü iletkenden geçen elektrik ak ım ı, s ın ırland ır ılmış Elektrikli ve Manyetik Alanlara (EMF) yol açar. Kaynak ak ım ı, kaynak kabloları ve kaynak makineleri etraf ında EMF alanları oluşturur. 2.b. EMF alanları bazı kalp pillerini etkileyebilir bu sebeple kalp pili tak ıı l olan kaynakç ılar kaynak işleminden önce hekimlerine danışmal ıd ırlar. 2.c. Kaynak s ıras ında EMF alanlar ına maruz kal ınması şu anda bilinmeyen başka sağl ık problemlerine neden olabilir. 2.d. Tüm kaynakç ılar, kaynak ak ım ından gelen EMF alanlar ına maruz kalmayı en aza indirmek için aşağıdaki işlemleri uygulamal ıd ır: 2.d.1. Elektrod ve sase kablolar ını birleştiriniz Mümkünse bunları bant ile tutturunuz. 2.d.2. Elektrod ara kablosunu asla vücudunuzun etraf ına dolamay ın ız. 2.d.3. Elektrod ve şase kablolar ı aras ında durmay ın ız. Elektrod kablosu sağ taraf ın ızda ise, şase kablosu da mutlaka sağ taraf ın ızda bulunmal ıd ır. 2.d.4. Şase kablosunu, kaynak yap ılacak alana mümkün olduğunca yak ın olacak şekilde çalışılacak alana bağlay ın ız. 2.d.5. Kaynak güç kaynağın ın yan ında çalışmay ın ız. i

3 ii SAFETY ii ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir. 3.a. Elektrod ve üzerinde çalıı ş lan parça (veya şasi) devreleri, kaynak makinesi aç ık iken elektriksel olarak s ıcak t ır. Bu aktif parçalara ç ıplak elle veya ıslak giysilerle temas etmeyiniz. Ellerinizi korumak için kuru, deliksiz eldivenler giyiniz. 3.b. Kuru yal ıı t m kullanarak kendinizi üzerinde çalışılan parça ve zeminden yal ıı t n ız. Yal ıı t m ın, üzerinde çalışılan parça ve zeminle fiziksel temasta olduğunuz bütün alanı kaplayacak kadar geniş olduğundan emin olunuz. Olağan güvenlik önlemlerine ek olarak, kaynağın elektriksel bakımdan tehlikeli olan şartlarda yapılmasının gerektiği durumlarda (ıslak yerlerde çalışırken veya üzerinizde ıslak giysiler varken; metal zeminler, ızgaralar veya yapı iskeleleri üzerinde çalışırken; oturma, diz çökme veya yatma gibi rahat olmayan pozisyonlarda çalışırken, üzeride çalışılan parça veya zeminle temasın kaçınılmaz olduğu veya kazara temas ihtimalinin çok yüksek olduğu durumlarda) aşağıdaki donanımları kullanınız: Yarı otomatik DC Sabit Voltajlı Kaynak Makinesi (Gazaltı Kaynağı). DC Manüel Kaynak Makinesi (Örtülü elektrot kaynağı). Düşük Voltaj Kontrollü AC Kaynak Makinesi. 3.c. Yarı otomatik veya otomatik kaynakta, kaynak teli, kaynak makaras ı, torç boynu, nozul veya yarı otomatik kaynak tabancası da elektriksel olarak aktif tir. 3.d. Şase kablosunun, kaynak yap ılan metalle iyi bir elektrik bağlant ıı s kurduğundan mutlaka emin olunuz. Bağlant ıı n n, kaynak yap ılan alana mümkün olduğu kadar yak ın olması gerekir. 3.e. Çalışma zemini veya kaynak yap ılacak metalin topraklama bağlant ııı s n dikkatli bir şekilde yap ıı n z. 3.f. Torcu, elektrot pensesini, şase pensesini, kaynak kablosunu ve kaynak makinesini iyi ve güvenli bir şekilde çalıı ş r durumda tutunuz. Hasarl ı yal ıt ımlar ı değiştiriniz. 3.g. Elektrotu soğutmak için asla suya sokmay ın ız. 3.h. İki ayrı kaynak makinesine bağlı elektrot penselerinin elektrik bak ım ından aktif olarak adland ır ılan parçalar ına asla aynı zamanda temas etmeyiniz, çünkü ikisi aras ındaki voltaj, her iki kaynak makinesinin aç ık devre voltaj ın ın toplamı kadar olabilir. 3.i. Zemin seviyesinin üzerinde çalıı ş rken, elektrik çarpması durumunda düşmenizi önlemesi için bir emniyet kemeri tak ın ız. 3.j. Ayr ıca 6.c. ve 8. Maddelere bak ın ız. ARK IŞINLARI yakıcı olabilir. 4.a. Kaynak yaparken veya seyrederken gözlerinizi k ıı v lc ımlardan ve ark ıı ş nlar ından korumak için uygun filtreli ve bir koruyucu maske kullan ın ız. Baş maskesi ve filtreli camlar, ANSI Z87I standartlar ına uygun olmal ıd ır. I standartlar ı. 4.b. Sizin ve yard ımc ılar ın ız ın cildini ark ışınlar ına karşı korumak için aleve dayan ıklı olan ve sağlam malzemeden yap ılmış uygun giysiler giyin. 4.c. Yak ın ın ızdaki diğer personeli uygun alev almaz siperler kullanarak koruyun ve/veya onları ark ve ark ışınlar ından, s ıcak serpinti ve metallerden kendilerini korumaları konusunda uyar ın ız. 5.a. Kaynak işlemi s ıras ında sağlığa zararlı dumanlar ve gazlar oluşabilir. Bu duman ve gazları solumaktan kaç ın ın ız. Kaynak yaparken başın ızı duman ın dışında tutunuz. Duman ve gazları soluma alan ından uzak tutmak için arkta yeterli havaland ırma sağlay ın ız ve/veya duman emme makineleri kullan ın ız. Yüksek derecede zehirli dumanlar yayan ve özel havalandırma gerektiren paslanmaz çelik kaynağı veya sert dolgu kaynağı (kap üzerindeki talimatlara veya MSDS'ye bakınız) veya kurşun veya kadmiyum levhalı çelik ve başka metaller veya kaplamalar üzerinde kaynak yaparken, çalışılan bölgede yerel egzoz veya mekanik havalandırma kullanarak bu dumanlara mümkün olduğu kadar az düzeyde maruz kalın, maruz kalma seviyesini TLV'nin (Eşik Limit Değerlerin) altında tutun. Kapalı alanlarda veya bazı durumlarda açık havada bile havalandırma cihazı gerekli olabilir. Galvaniz kaplı çelik üzerinde çalışılırken de ilave tedbirler gerekli olabilir. 5.c. Ark kaynağında kullan ılan koruyucu gazlar, solunan havan ın yerini alarak olumsuz sağl ık koşullar ına veya ölüme sebep olabilir. Özellikle kapalı alanlarda, yeterli havaland ırma yaparak solunan havan ın güvenli olmas ını sağlay ın. 5.d. Ürün güvenlik bilgi formu da dahil olmak üzere bu ekipman ve bu ekipmanda kullan ılacak olan sarf malzemeleri hakk ındaki imalatçı firma taraf ından haz ırlanan talimatları okuyun ve anlay ın, işvereninizin koyduğu güvenlik kurallar ına uyun. Ürün güvenlik bilgi formları kaynak makinesi distribütörünüzden veya imalatçı firmadan elde edilebilir. 5.e. Ayr ıca madde 1.b.'ye bak ın ız. Mart 95 DUMANLAR VE GAZLAR tehlikeli olabilir. 5.b. Yağ giderme, temizlik veya püskürtme işlemlerinden kaynaklanan klorlu hidrokarbon buharlar ın ın yak ın ındaki yerlerde kaynak yapmay ıı n z. Ark ın ııı s s ve ıı ş nları solvent buharlar ıyla reaksiyona girerek yüksek derecede zehirli bir gaz olan fosgen ve başka tahriş edici ürünler ortaya ç ıkarabilir.

4 iii GÜVENLİK iii KAYNAK SIÇRANTILARI yangına ve patlamaya sebep olabilir. 6.a. Kaynak alan ından yang ın tehlikesi arzeden unsurları ç ıkart ın. Eğer bu mümkün değilse, kaynak k ıı v lc ımlar ıı n n yang ın ç ıkarmas ıı n önlemek için bunlar ın üzerlerini örtün. Kaynak k ıı v lc ımlar ıı n n ve kaynaktan gelen s ıcak maddelerin küçük çatlaklardan ve aç ıkl ıklardan kolayca komşu alanlara geçebileceklerini unutmay ın. Hidrolik hatlar yak ın ında kaynak yapmay ın. Her an elinizin alt ında bir yang ın söndürücü bulundurun. 6.b. Şantiyede s ıı k şt ıı r lmış gazlar kullan ılacağı zaman, tehlikeli durumları önlemek için özel tedbirler kullan ılmal ıd ır. Kullan ılan ekipman için kullanma talimatlar ına ve Kaynak ve Kesmede Güvenlik (ANSI Standardı Z49.1)'e müracaat ediniz. 6.c. Kaynak yap ılmadığı durumlarda, elektrot devresinin hiçbir parças ın ın, üzerinde çalışılan parça veya zemine temas etmediğinden emin olun. Dikkatsizce yap ılan bir temas aşırı ıı s nmaya neden olarak yang ın tehlikesi yaratabilir. 6.d. Tank, f ıı ç veya kaplar ııı s t lmadan, kesilmeden veya kaynak edilmeden önce, bu işlemlerin tank, f ıı ç veya kaplardaki maddelerden dolayı yan ıcı veya zehirli buharlar üretmeleri önlenmelidir. Depo, f ıı ç veya kaplar temizlenmiş olsalar bile, bir patlamaya sebep olabilirler. Bilgi için, Amerikan Kaynak Birliği'nin (American Welding Society) Daha Önce Tehlikeli Maddeler İçermiş Olan Kaplar ın ve Borular ın Kaynak Edilmesine ve Kesilmesine Haz ırl ık İçin Tavsiye Edilen Güvenli Uygulamalar (Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held Hazardous Substances) AWS F4.1 adlı belgesini okuyunuz (yukar ıdaki adrese bak ın ız). 6.e. İçi boş döküm parçalar ı veya kaplar ı ıs ıtmadan, kesmeden veya kaynak etmeden önce tahliye deliklerini açarak boşalt ın. Çünkü bu gibi malzemeler patlayabilirler. 6.f. Kaynak ark ından k ıv ılc ım ve serpintiler oluşur. Deri eldiven, kal ın gömlek, dar paçalı pantolon, yüksek ayakkabı ve saç ın ız ın üzerine bir başl ık gibi yağs ız koruyucu giysiler giyin. Pozisyon dıı ş nda veya kapalı bir yerde kaynak yaparken kulak t ıkacı kullan ın. Kaynak alan ındayken mutlaka yan koruyucuları olan güvenlik gözlükleri tak ın. 6.g. Şase kablosunu üzerinde çalıı şlan parçaya mümkün olduğu kadar yak ın bağlay ın. Şase kablolar ın ın bina iskeletine veya kaynak alan ından uzakta başka yerlere bağlı olmas ı, kaynak ak ım ın ın kald ırma zincirleri, vinç kabloları veya başka alternatif devrelerin içinden geçmesi ihtimalini artt ıı r r. Bu durum yang ın tehlikesi oluşturabilir veya kald ırma zincirlerinin veya kablolar ın aşırı ıs ınarak kopmas ına neden olabilir. 6.h. Ayr ıca madde 1.c.'ye bak ın ız. TÜP hasar gördüğünde patlayabilir. 7.a. Kullan ılan prosese uygun siperlik gazı içeren bas ınçl ı gaz tüpleri ve seçilen gaz ve bas ınca göre tasarlanm ış, uygun regülatörler kullan ın ız. Tüm hortumlar, donan ımlar ve benzeri aksamlar yap ılan kaynak işlemine uygun olmal ı ve iyi durumda tutulmal ıd ır. 7.b. Tüpleri her zaman dik durumda ve taşıy ıı c bir tak ıma veya sabit bir desteğe iyice zincirlenmiş olarak tutun. 7.c. Tüplerin yerleri: Tüpler, darbe alabilecekleri veya fiziksel hasara maruz kalabilecekleri alanlardan uzak tutulmal ıd ırlar. Tüpler, kaynak ark ından veya kesme işlemlerinden ve başka ıı s, k ıı v lc ım veya alev kaynaklar ından güvenli bir mesafede bulunmal ıd ır. 7.d. Elektrod, elektrot tutucu pense veya başka elektrik bak ım ından aktif parçalar ın tüpe temas etmesine asla imkan vermeyin. 7.e. Tüp vanas ın ı açarken başın ız ı ve yüzünüzü tüp vanası ç ııı k ş ndan uzak tutun. 7.f. Tüp kullan ımda iken veya kullan ım amac ıyla bağlandığı zamanlar dıı şnda, vana koruma başl ıkları mutlaka yerlerine tak ılmış ve elle s ıkışt ır ılmış halde olmal ıd ır. 7.g. Bas ınçlı gaz tüpleri üzerindeki talimatlar ı, ilgili ekipmanlar ve Bas ınçlı Gazlar Birliği 1235 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202'den elde edilebilen CGA yay ını P-1 Tüplerdeki Bas ınçlı Gazlar ın Güvenle Kullan ılması İçin Tedbirler i okuyunuz ve bunlara uyunuz. ELEKTRİK gücüyle çalışan donanımlar için. 8.a. Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta kutusundaki bağlant ı kesme düğmesini kullanarak elektriği kesin. 8.b. Makineyi kurarken, genel elektrik kullan ım kurallar ına, bütün yerel kanun ve yönetmeliklere ve imalatçı firman ın talimatlar ına uyun. 8.c. Makineyi topraklarken, genel elektrik kullan ım kurallar ına ve imalatçı firman ın talimatlar ına uyun. Mart 95

5 iv GÜVENLİK iv PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ Pour votre propre protection lire et observer toutes les instructions et les précautions de sûreté specifiques qui parraissent dans ce manuel aussi bien que les précautions de sûreté générales suivantes: Sûreté Pour Soudage A L Arc 1. Protegez-vous contre la secousse électrique: a. Les circuits à l électrode et à la piéce sont sous tension quand la machine à souder est en marche. Eviter toujours tout contact entre les parties sous tension et la peau nue ou les vétements mouillés. Porter des gants secs et sans trous pour isoler les mains. b. Faire trés attention de bien s isoler de la masse quand on soude dans des endroits humides, ou sur un plancher metallique ou des grilles metalliques, principalement dans les positions assis ou couché pour lesquelles une grande partie du corps peut être en contact avec la masse. c. Maintenir le porte-électrode, la pince de masse, le câble de soudage et la machine à souder en bon et sûr état defonctionnement. d.ne jamais plonger le porte-électrode dans l eau pour le refroidir. e. Ne jamais toucher simultanément les parties sous tension des porte-électrodes connectés à deux machines à souder parce que la tension entre les deux pinces peut être le total de la tension à vide des deux machines. f. Si on utilise la machine à souder comme une source de courant pour soudage semi-automatique, ces precautions pour le porte-électrode s applicuent aussi au pistolet de soudage. 2. Dans le cas de travail au dessus du niveau du sol, se protéger contre les chutes dans le cas ou on recoit un choc. Ne jamais enrouler le câble-électrode autour de n importe quelle partie du corps. 3. Un coup d arc peut être plus sévère qu un coup de soliel, donc: a. Utiliser un bon masque avec un verre filtrant approprié ainsi qu un verre blanc afin de se protéger les yeux du rayonnement de l arc et des projections quand on soude ou quand on regarde l arc. b. Porter des vêtements convenables afin de protéger la peau de soudeur et des aides contre le rayonnement de l arc. c. Protéger l autre personnel travaillant à proximité au soudage à l aide d écrans appropriés et non-inflammables. 4. Des gouttes de laitier en fusion sont émises de l arc de soudage. Se protéger avec des vêtements de protection libres de l huile, tels que les gants en cuir, chemise épaisse, pantalons sans revers, et chaussures montantes. 5. Toujours porter des lunettes de sécurité dans la zone de soudage. Utiliser des lunettes avec écrans lateraux dans les zones où l on pique le laitier. 6. Eloigner les matériaux inflammables ou les recouvrir afin de prévenir tout risque d incendie dû aux étincelles. 7. Quand on ne soude pas, poser la pince à une endroit isolé de la masse. Un court-circuit accidental peut provoquer un échauffement et un risque d incendie. 8. S assurer que la masse est connectée le plus prés possible de la zone de travail qu il est pratique de le faire. Si on place la masse sur la charpente de la construction ou d autres endroits éloignés de la zone de travail, on augmente le risque de voir passer le courant de soudage par les chaines de levage, câbles de grue, ou autres circuits. Cela peut provoquer des risques d incendie ou d echauffement des chaines et des câbles jusqu à ce qu ils se rompent. 9. Assurer une ventilation suffisante dans la zone de soudage. Ceci est particuliérement important pour le soudage de tôles galvanisées plombées, ou cadmiées ou tout autre métal qui produit des fumeés toxiques. 10. Ne pas souder en présence de vapeurs de chlore provenant d opérations de dégraissage, nettoyage ou pistolage. La chaleur ou les rayons de l arc peuvent réagir avec les vapeurs du solvant pour produire du phosgéne (gas fortement toxique) ou autres produits irritants. 11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sûreté, voir le code Code for safety in welding and cutting CSA Standard W PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ POUR LES MACHINES À SOUDER À TRANSFORMATEUR ET À REDRESSEUR 1. Relier à la terre le chassis du poste conformement au code de l électricité et aux recommendations du fabricant. Le dispositif de montage ou la piece à souder doit être branché à une bonne mise à la terre. 2. Autant que possible, I installation et l entretien du poste seront effectués par un électricien qualifié. 3. Avant de faires des travaux à l interieur de poste, la debrancher à l interrupteur à la boite de fusibles. 4. Garder tous les couvercles et dispositifs de sûreté à leur place. Mar. 93

6 Teşekkür Ederiz Lincoln Electric taraf ından üretilen KAL İTELİ bir ürünü seçtiğiniz için Teşekkür Ederiz. Lincoln Electric Company Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A. Ş. olarak bu ürününü size sunarken onur duyuyoruz ve Lütfen Hemen Karton Kutunun ve Ekipmanın Hasarlı Olup Olmadığını Kontrol Ediniz Bu ekipman gönderildiğinde, mülkiyeti taşııı y c dan teslim al ındıı ğ andan itibaren sat ın alan kişiye geçer. Sonuç olarak, mal teslim edildiğinde nakliye s ıras ında oluşan hasarlar için hak talebi taşııı y c firmaya karşısat ın alan taraf ından yap ıı l r. İlerde referans olarak kullanmak üzere lütfen ekipman ın ız ın kimlik bilgisini aşağıya kaydediniz. Bu bilgi makinan ın ız ın makina tan ım plakas ında bulunabilir. Ürün Model Numaras ı Kod Numaras ı veya Tarih Kodu Seri Numaras ı Sat ın Al ındığı Tarih Sat ın Al ındığı Yer Bu ekipman için yedek parça veya bilgi istediğiniz zaman mutlaka yukar ıya kaydetmiş olduğunuz bilgileri veriniz. Kod numarası, özellikle doğru yedek parçan ın belirlenmesinde önemlidir. Makineyi kullanmaya başlamadan önce bu Kullan ıcı El Kitab ını tamamen okuyun. Bu el kitab ını saklay ın ız ve kolay ulaşılacak bir yerde tutunuz. Korunmanız için sağladığımız güvenlik talimatlarına özel dikkat gösteriniz. Her biri için geçerli olan ciddiyet seviyesi aşağıda açıklanmıştır: UYARI On-Line Ürün Kaydı - Makinenizi faks veya İnternet yoluyla Lincoln Electric'e kaydettiriniz. sizin bu ürünü kullan ırken memnun kalman ızı diliyoruz. Bir sorun ile karşılaştığın ızda bu klavuzun arka kapağındaki adres ve telefon numaralar ından bize ulaşabilirsiniz. Faks çekmek için: Bu makine ile birlikte sunulan doküman paketindeki garanti beyannamesinin arka yüzündeki formu doldurunuz ve formun üzerindeki bilgiler doğrultusunda fakslayınız. Çevrimiçi Kay ıt İçin: WEB SİTEMİZİ adresinden ziyaret ediniz. H ızlıbağlant ılar (Quick Links) seçeneğ ini ve sonra Ürü n Kayd ı (Product Registration) seçeneğini seçiniz. Lütfen formu doldurun ve kayıt bilgilerinizi gönderin. Bu ifade, ciddi kişisel yaralanma veya hayat kaybını önlemek için bilgilere tam olarak uyulmasının zorunlu olduğu durumlarda. kullanılır. v DİKKAT Bu ifade, küçük kişisel yaralanma veya ekipmanın zarar görmesini önlemek için bilgilere uyulmasının zorunlu olduğu. durumlarda kullanılır.

7 vi İÇİNDEKİLER vi Kurulum... Bölüm A Çalış ma Ortamı...A-1 Şebeke Giriş Bağlantısı...A-1 Ç ıı k ş Bağ lant ıları... A-1 a. Tel Besleme Ünitesi Bağ lant ıları...a-1 Değ erler:...a-1 AC-1200' ün LAF veya LT34' e bağlanmas ı (NL Seçeneğ i ile)...a-2 ''AC-1200' ün NA-4' e ' Ak ım Kontrolü' Anahtar ı ile bağ lanması...a-2 AC-1200' ün NA-4' e ak ım kontrolü reostas ı ile veya LT-6' ya bağ lanması...a-2 b. Ç ıı k ş Bağ lantı Saplamaları...A-3 c. Yard ımcı Güç... A-3 Çalış ma Çevrimi... A-3 Sayfa Çalıştırma... Bölüm B Güvenlik Tedbirleri...B-1 Makinenin ayarlanması veya Uzaktan Kumanda...B-1 Ç ıı k ş Ak ım ıı n n ayarlanması...b-1 Bakım...Bölüm D Güvenlik Tedbirleri... D-1 Sorun Giderme... Bölüm E Güvenlik Tedbirleri...E-1 Sorun Giderme K ılavuzunun Kullan ımı...e-1 Sorun Giderme K ı lavuzu...e-2,e-3 Kablo Şemaları...Bölüm F

8 A-1 ORTAM Kaynak makinesini muhafazanın arkasındaki ızgaralardan serbest hava giriş ve çıkış dolaşımının olduğu kuru bir ortama kurunuz. Makinenin içine giren duman ve kiri minimum seviyeye indirerek hava kanallarını tıkayabilecek ve aşırı ısınmaya neden olabilecek kir birikimini azaltan bir ortam olmalıdır. ŞEBEKE GİRİŞ KABLOSU BAĞLANTILARI ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir. Şebeke giriş bağlantılarının bu kılavuzdaki teknik özelliklere göre yapılamaması müşterinin kötü kullanımı olarak kabul edilir ve garantiyi geçersiz kılar Genel elektrik kullanım kurallarına, bütün yerel kanun ve yönetmeliklere ve makine içindeki bağlantı şemasına uygun olarak makinenin tüm şebeke giriş bağlantılarını uzman bir elektrikçinin yapmasını sağlayın. Şebeke giriş voltajının, fazının ve frekansının makine tanım plakasında yazıldığı gibi olduğundan emin olunuz. Birçok kurulumda AC-1200'ü tek fazlı güç çıkışına veya üç fazlı bir hattın bir fazına bağlayın. Dengesiz hat koşulları AC-1200'ü hat üzerindeki diğer makine ile doğru şekilde dengeleyerek engellenebilir. AC-AC eş zamanlı ark kaynağı için iki veya dört Scott bağlantılı AC-1200 makineleri kurarken, üç fazlı giriş gücü kullanılmalıdır. Genel %90 faz açısından daha az veya daha çok çıkış faz açısı sağlamak için bağlantıların terminalleri şebeke bağlantı paneline dahil edilmiştir. AC-1200 giriş kontaktörüne sahip değildir. Bu nedenle, şebeke giriş devresi planlanırken harici starter veya çatal KURULUM A-1 AC-1200'ün sağ yan panelini çıkarın ve giriş gücü hatlarını delikten muhafazanın arkasına getirin. Giriş kablolarının önerilen boyutları ve aşırı akım koruması için aşağıdaki tabloya bakın. Kaynak makinesinin iskeleti topraklanmalıdır. Bu amaçla, kaynak makinesinin tabanında panelin altında sembolü ile işaretlenmiş olan bir saplama bulunmaktadır. Uygun Electrical Code for details on proper grounding topraklama yöntemleri ile ilgili detaylar için genel elektrik kanunlarına bakınız. KAYNAK AKIMI ÇIKIŞ BAĞLANTILARI a. Tel Besleme Ünitesi Bağlantısı Kaynak makinesine giden giriş güç beslemesini kesiniz. Bağlantı sıra klemenslerini açığa çıkarmak için vidayı sökün ve kumanda panelinin önündeki menteşeli kapağı kaldırın. Tel besleme ünitesi giriş kontrol kablosunun kablolarını bağlantı sıra klemenslerine tamamen ilgili bağlantı şemasında belirtildiği gibi bağlayın. AC-1200 ile NA-4 bağlantı şemaları NA-4 Kullanım Kılavuzu IM-278' de bulunmaktadır. Kontrol kablolarını birlikte verilen kelepçeleri kullanarak bağlantı sıra klemensinin sağ tarafındaki panele takın. AC-1200' ü ' Akım Kontrolü ' (7532 kodu altındakiler) tipinde iki durumlu anahtar ile daha eski bir NA-4' e bağlıyorsanız, bir K-775 ' Uzaktan Kumanda' satın alınmalı ve 5. sayfadaki S bağlantı şemasına göre takılmalıdır. ' Uzaktan Kumanda' kablosu AC-1200 bağlantı sıra klemensine bağlanmadan önce dört iletken kabloyu standart 25' kabloya düzgün bir şekilde ekleyerek herhangi bir boya uzatılabilir. DEĞERLER: IP21 MUHAFAZA, İZOLASYON 155(F) anahtar içerir. Tavsiye Edilen Giriş Kablosu, Topraklama Bağlantı Kablosu ve Sigorta Boyutlarında Genel Elektrik Kanunu esas alınmıştır - 40 ªC (104 ªF) Ortam Sıcaklığında % 100 Çalışma Çevrimi Giriş Gerilimi/ 1 Faz Hertz UYARI Bakır Kablo Ölçüsü - Kablo Borusu İçinde 75 ªC Giriş Amperi Güç Girişi Kabloları Topraklama Bağlantı Kablosu Scott Bağl. Bu ekipmanın kurulumunu ve bakımını sertifikalı bir elektrikçiye yaptırın. Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce, sigorta kutusundaki giriş gücünü kapatın. Üzerinde elektrik akımı bulunan canlı parçalara dokunmayınız. 1 Faz T & B Term. Scott Bağl. T & B Term. AC-1200' ü bir LAF-4' e veya LT-34 traktörünün AC kontrollerine bağlarken, AC-1200 gerekli olan ' NL' isteğe bağlı devresi takılı olarak sipariş edilmelidir. '' Bu kit K-775 ' Uzaktan Kumanda' sını içerir. Sayfa 5' teki S şemasına göre bağlayın. AC-1200' ü başka bir tel besleme ünitesine bağlamak için, belirli ekipmanlar için komple tanım plakası bilgilerini sağlayan talimatlar için fabrikaya başvurun. Bağlantı sıra klemenslerine bağlantı tamamlandığında, kapağı kapatın ve vidayı takın. 1 Faz T & B Term. Scott Bağl. T & B Term. Süper Yalıtımlı Sigorta Ölçüsü, Amp 1 Faz Scott Bağl. 460/ #4/ MCM # # /50/ #4/ MCM # # /50/ MCM MCM # # Yukarıda tavsiye edilen Thomas & Betts kablo bağlantılarının (veya dengi) uygulanabilir U.L. güvenlik standartlarına uyması gereklidir. A #30 altıgen (Allen) anahtar kolu, bağlantı kablolarının kurulumu için gereklidir.

9 A-2 AC-1200'ün LAF-4 veya LT-34'e S bağlanması (NL Seçeneği ile) KURULUM A-2 AC-1200'ün NA-4'e 'Akım Kontrolü' S Anahtarı ile bağlanması AC-1200'ün NA-4'e akım kontrolü reostası ile bağlanması or LT-6. S H DEALARC AC-1200

10 A-3 KURULUM A-3 b. Çıkış Bağlantı Saplamaları Şase kablolarını, Ac-1200' ün önündeki Şase saplamasına bağlayın. Elektrod kablolarını, istenen çıkış için Min, Med veya Max saplamaya bağlayın. Her saplama için gerçek akım aralığı, saplamanın üzerindeki isim plakasında belirtilir. Tavsiye edilen kablo ölçüleri aşağıdaki gibidir. '''' Hem ' Şase' hem de ' Max' saplamaların, tavsiye edilen kabloların bağlantısını kolaylaştıracak iki adet terminali bulunur. Somunları bir anahtar ile sıkıştırın. 150'ye kadar toplam şase ve elektrod kablo uzunlukları için gereken kabloları aşağıdaki tablodan seçebilirsiniz: Bakır Kaynak Kablosu için İzin Verilen Maksimum Akım Çalışma Çevrimi Bir 4/0 İki 4/0 Üç 4/0 Dört 4/0 100% %* * 10 dakikalık çevrime bağlı olarak. Aşağıda tavsiye edilen aksesuar kitinin içindeki kabloların, U.L. güvenlik standartları gereğince terminalleri bulunur. '150' toplam elektrod ve şase kablosu uzunluğu. c. Yardımcı Güç AC-1200 bağlantı sıra klemensi üzerinde #31 ve #32'den,115volt AC gücünün 1000 volt-amperi kullanılabilir. ÇALIŞMA ÇEVRİMİ AC-1200, 1200 amper ve 44 voltta %100 çalışma çevrimine sahiptir.

11 B-1 ÇALIŞTIRMA B-1 GÜVENLİK TEDBİRLERİ Makineyi çalıştırmadan önce, bu kısmın tamamını okuyun ve anlayın. UYARI ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir. Elektrik bakımından aktif olan parçalara ve elektroda elinizle veya ıslak giysilerle temas etmeyiniz. Kendinizi çalışılan parçadan ve zeminden yalıtın. Daima kuru, izole edici eldivenler giyin. DUMANLAR VE GAZLAR tehlikeli olabilir. Başınızı dumanın dışında tutun. Dumanları soluma alanından çıkarmak için havalandırma veya duman emme makineleri kullanın. KAYNAKTAN ÇIKAN KIVILCIMLAR yangına veya patlamaya sebep olabilir Yanıcı maddeleri uzak tutun. Yanıcı madde içeren muhafaza kapları üzerinde kaynak yapmayın. MAKİNA YA DA UZAKTAN KUMANDA AYARI Çıkış, AC-1200, tel besleyici veya diğer uzak konumlardan kontrol edilebilir. ' Tel besleyiciden ya da diğer uzak konumlardan akımı ayarlamak için, AC-1200' ün önündeki iki durumlu anahtarı, Uzaktan Çıkış Kontrolü"ne getirin. '' AC- 1200' den çıkış akımını ayarlamak için, bu düğmeyi ' AC-1200' de Çıkış Kontrolü' ne getirin. ÇIKIŞ AKIMINI AYARLAMAK İÇİN Şebeke giriş bağlantısındaki bağlantı kesme düğmesini ya da devre kesiciyi kullanarak AC-1200' ü başlatın. Panelin ön tarafındaki kırmızı pilot lambası, kaynak makinesinin açık olduğunu belirtir. AC-1200' ün üzerindeki Çıkış Kontrolü reostasını ( Panel Kontrolü' ndeki devirmeli anahtar ayarı) veya tel besleyiciyi ya da diğer uzak reostayı ( Uzakta Çıkış Kontrolü'ndeki devirmeli anahtar ayarı) kullanarak, çıkış saplama bağlantıları tarafından ayarlanan aralık dahilinde, çıkış akımın minimum ila maksimum arasında ayarlayın. MANÜEL EKEKTRODLARLA KAYNAK YAPMA Kaynak makinesini kapatın, tel besleyici bağlantısını kesin ve AC-1200 bağlantı sıra klemensi üzerindeki #2 ve #4 arasına köprü bağlantısı kurun. '' Böylece, makine her kapatıldığında çıkış saplamalarını elektriksel olarak aktif hale getiren çıkış kontaktörlerini kapatır. Çıkış akımını yukarıda anlatıldığı gibi ayarlayın. Dikkat: '' Tel besleyici elektrod kabloları, çıkış saplamalarına bağlı bırakıldıysa, tel besleyici memesi ve elektrod elektriksel olarak "aktif" olur. ARK IŞINLARI yakıcı olabilir. Göz, kulak ve gövde koruyucu kullanın. Bu kullanım kılavuzunda detaylı olarak verilen ilave Güvenlik Hususlarına uyun.

12 D-1 GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYARI BAKIM İŞLEMLERİ D-1 ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir. Bakım ve sorun giderme işlemlerini her zaman uzman bir personele yaptırın. Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta kutusundaki bağlantı kesme düğmesini kullanarak elektriği kesin. Elektrik bakımından aktif olan parçalara ve elektroda elinizle veya ıslak giysilerle temas etmeyiniz. Kendinizi çalışılan parçadan ve zeminden yalıtın. Daima kuru, izole edici eldivenler giyin Bu kullanıcı el kitabının içindeki ilave uyarı bilgilerine bakın Makineyi her üç ayda bir basınçlı hava ile temizleyin. Kimyasal, metalik partiküller ya da çok miktarda toza maruz kalan kısımlarda daha sık temizlik yapılması gerekebilir. 2. Fan motorları, bakım gerektirmeyen kapalı rulmanlara sahiptir.

13 E-1 SORUN GİDERME SORUN GİDERME KILAVUZUNUN KULLANIMI E-1 UYARI Servis ve Onarı m yalnı zca Lincoln Electric Fabrikası nda Eğitilmiş Personel tarafı ndan gerçekleştirilmelidir. Bu donanım üzerinde yapılacak yetkisiz onarımlar, teknisyene ve makine operatörüne tehlike arz edebilir ve fabrika garantinizi geçersiz hale getirecektir. Güvenliğiniz için ve Elektrikle çarpılmayı önlemek amacıyla, bu kullanım kılavuzu içerisinde detayları verilen bütün emniyet hususlarına ve önlemlere lütfen uyun. Bu Sorun Giderme Kılavuzu, muhtemel makine arızalarını tespit etmeniz ve onarmanızda size yardımcı olmak üzere sunulmuştur. Tek yapmanız gereken, aşağıda listelenen üç kademeli yöntemi uygulamaktır. Aşama 1. PROBLEMİ TESPİT EDİNİZ (BELİRTİ) SORUN (BEL İRT İLER) başlıklı sütunun altına bakın. Bu sütun makinenin gösterebileceği muhtemel belirtileri açıklamaktadır. Makinenin gösterdiği belirtiyi en iyi açyklayan listeyi bulun. Aşama 3. ÖNERİLEN ÇÖZÜM Bu sütun Olası Neden için bir çözüm tarzı sunar ve genellikle, yerel Lincoln Yetkili Saha Servis Tesisi ile temasa geçmeniz gerektiğini belirtir. Önerilen Çözümü anlayamazsanız veya güvenli bir şekilde gerçekleştiremiyorsanız, yerel Lincoln Yetkili Saha Servis Tesisi ile temasa geçiniz. Aşama 2. OLASI NEDEN. OLASI NEDEN başlıklı ikinci sütun makinenin gösterdiği belirtiye etki edebilecek görünen harici olasılıkları listeler. DİKKAT Herhangi bir nedenden ötürü test işlemlerini anlamadıysanız ya da test/onarım işlemlerini güvenli bir şekilde yapamayacak durumdaysanız, işlemlere başlamadan önce teknik sorunları giderme konularında yardım almak üzere yetkili Yerel Lincoln Yetkili Bölge Servisinize başvurun.

14 E-2 SORUN GİDERME Bu kullanım kılavuzunda ayrıntılı bir şekilde açıklanan Güvenlik Önlemlerinin tamamına uyun SORUNLAR (BELİRTİLER) OLASI SEBEP ÖNERİLEN ÇÖZÜM Kaynak makinesi başlatılamıyor. Besleme hattı sigortası yanmış. Olası nedenini ve çözüm yolunu araştırın. Besleme hattı kablosu açık. Sigortayı değiştirin. Kaynak makinesi kaynak yapmıyor (Kontraktörler düzgün çalışıyor) Hatalı besleme hattı gerilimi. Elektrod ya da topraklama kablosu gevşek ya da hasarlı. E-2 Tamir edin. Gerilimin belirtildiği bir tanım plakası bulundurun. Bağlantıyı sağlamlaştırın veya hasarlı kabloyu değiştirin. Kaynak makinesi kaynak yapmıyor (Kontraktörler çalışmıyor) Kaynak kontrol devresinde elektrik yok: X1-X2 Kumanda Trafolarında gerilim yok. Bobindeki termostat ar ızalı. Kaynak makinesi fazla ısınmış (Fan motorları çalışmıyor). Kumanda panelinin üzerindeki sigorta (veya termostat 7600 kodu alt ındakiler) aç ı k; Kontrol devresi aşırı yüklü. (Fan motorları çalışıyor) #2 ve #4'teki devre düzgün çalışmıyor. Tel besleyici kumanda gücü; #31 ve #32'de gerilim yok. Kumanda Trafosunun birincil gerilimini kontrol edin. Problem yoksa, trafoyu değiştirin. Soğ utucu parçan ın üzerinden SCR' ler veya diotlar ya da P.C. kart ı ar ızalı flow. Bkz. Sorun Kaynak makinesi sadece min. ya da maks. kaynak yapar kontrol yok. Tamirat yapın ve sigortayı değiştirin. Bağlant ı s ıra klemensi ve besleyici bağlant ılar ın ı kontrol edin Röle temas noktalar ı kapanm ıyor. Gerekli tamiratı yapın. Sigortayı kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Kaynak makinesi sadece min. kaynak yapar kontrol yok. Uzak kontrol anahtarı hatalı konumda. Kumanda reostası açık. Kumanda devresi açık. Doymalı reaktör kumanda bobini veya bağlantısı açık. ''Kaynak reostas ı için Panel Kontrolü' ne geçin. Diğer kontrol için Kumanda ve Uzaktan Kumanda. Reostayı değiştirin. 1. #41 ve #44 boyunca gerilim yok Arızalı girişleri tamir edin veya gevşek bağlantıyı düzeltin. 2. Soğutucu parçan ın üzerindeki diyotlar ya da SCR' ler aç ık veya bağlant ı yok. Tamir edin ya da değiştirin. 3. P.C. kartı fişinde bağlantı yok Fiş bağlantısını kontrol edin ya da fişe düzgün takın. 4. P.C. kart ı hatası. Sebebi belirleyin ve kartı değiştirin. 5. Devreyi açın ar R 1 Tamir edin ya da değiştirin. DİKKAT Herhangi bir nedenden ötürü test işlemlerini anlamadıysanız ya da test/onarım işlemlerini güvenli bir şekilde yapamayacak durumdaysanız, işlemlere başlamadan önce teknik sorunları giderme konularında yardım almak üzere yetkili Yerel Lincoln Yetkili Bölge Servisinize başvurun.

15 E-3 SORUNLAR (BELİRTİLER) Kaynak makinesi sadece maks. kaynak yapar kontrol yok. SORUN GİDERME OLASI SEBEP ÖNERİLEN ÇÖZÜM Soğutucu parçanın üzerindeki Olası nedeni bulun ve kısa devre diyotlar ya da SCR'ler kısa devre yapan cihazı değiştirin. yapmış. Kısa devre yapan ya da topraklanan Reostayı değiştirin. akım kontrol reostası. E-3 Temas noktaları titriyor. Çıkış By-Pass Kapasitörleri açık ya da bağlantı yok. Avara kasnağı diyotu açık ya da kısa devre yapmış. P.C. kart parçalarında hata. Besleme hattı gerilimi düşüktür. Hatalı kontaktör. Değiştirin ya da yeniden bağlayın. Değiştirin ya da yeniden bağlayın. Olası nedeni bulun ve P.C. kartını değiştirin. Enerji Şirketinden kontrol edin. Tamir edin ya da değiştirin. DİKKAT Herhangi bir nedenden ötürü test işlemlerini anlamadıysanız ya da test/onarım işlemlerini güvenli bir şekilde yapamayacak durumdaysanız, işlemlere başlamadan önce teknik sorunları giderme konularında yardım almak üzere yetkili Yerel Lincoln Yetkili Bölge Servisinize başvurun.

16 PERDELERİ ÖN YÜZÜ F-1 ŞEMALAR F-1 KOD & İÇİN KABLO ŞEMASI NOTLAR: N.A. SİGORTADAKİ MERKEZ TERMİNAL N.B. AMP YAVAŞ YANAN SİGORTA (İLK MODELLERDE YOKTUR). CONTROL COILS KUMANDA DEVRESİ SİGORTASI KORUYUCU YAPIŞTIRMA DEVRESİ 56 DİYOD TERTİBATI (RIGHT) B 56 R1 45 B 55 MAKİNE TABAN FAN KASASININ S F S FS FS FS FS FS FS FS FS F DOY. REAKTÖR 44 X2 44 H MIN. 44 KUMANDA BOBİNLER U 41 4 ORT. Maks. TERMOSTAT TRAFOSU (SaĞ) U U U H7 H8 H9 H10 H ULUSAL ELEKTRİK KURALLARINA GÖRE TOPRAĞA BAĞLAN 59 İŞ PARÇASI HATLARI{ GİRİŞ GÜCÜ 41 X1 X2 1 ÇIKIŞ KONTAKTÖRLERİ R FİLTRE ŞOK SCR TERTİBATI ÇIKIŞ BY-PASS BOBİNİ 55 PARAZİT GİDERME TERTİBATI KAPASİTÖRLERİ 21 SİGORTA 05 /2 0/ X3 N.A. H5 58 P.C. KARTI SİGORTA X2 X KONTAKTÖR REZİSTÖRLERİ SİGORTA 3 TERMOSTAT N.B. 21 GÜÇ FAKTÖRÜ KAPASİTÖRLERİ (FABRİKADA, 440/460 KAYNAK GERİLİMLERİNDE H1 VE H4 ' E BAĞLANMIŞ VE KUMANDA 57 MTR MTR TRAFOSU DİĞER TÜM GERİLİM KAYNAK GERİLİMLERİNDE H1 VE H5 ' E BAĞLANMIŞ ). ARKADAN GÖRÜNÜM SAĞ KISIM TERMİNALİ ÜST TERMİNAL PANELİ UZAK KUMANDA ANAHTARI UZAK KABLO RENK KODU B-SİYAH U - MAVİ UZAK AKIM KONTROLÜ AKIM KONTROL POTANSİYOMETRESİ 75 ELEKTRİK SEMBOLLERİ PER E1537 A M18868 NOT: Bu Şema sadece referans içindir. Bu el kitabında bulunan tüm makineler için geçerli olmayabilir. Makinenin iç tarafında içerdeki panellerin birinde özel bir kod için spesifik Şema yapıştırılmıştır. Eğer Şema okunaksızsa, yenisiyle değiştirmek için Servis Departmanına ulaşınız. Ekipmanın kod numarasını veriniz.

17 F-2 ŞEMALAR AC-1200 SCOTT BAĞLANTI ŞEMASI F-2

18 F-3 ŞEMALAR AC-1200 VE PARALEL DC-1000'LER F-3

19 F-4 ŞEMALAR AC-1200 VE DC-1500'LER F-4

20 F-5 ŞEMALAR AC-1200 KABLO ŞEMASI (NL Seçeneği ile) F-5 NOT: Bu Şema sadece referans içindir. Bu el kitabında bulunan tüm makineler için geçerli olmayabilir. Makinenin iç tarafında içerdeki panellerin birinde özel bir kod için spesifik Şema yapıştırılmıştır. Eğer Şema okunaksızsa, yenisiyle değiştirmek için Servis Departmanına ulaşınız. Kaynak makinesi kod numarasını veriniz.

IDEALARC DC1-500. Sabit Gerilim ve Sabit Akım DC Ark Kaynağı Güç Ünitesi, 3 Fazlı Doğrultucu Tip

IDEALARC DC1-500. Sabit Gerilim ve Sabit Akım DC Ark Kaynağı Güç Ünitesi, 3 Fazlı Doğrultucu Tip IDEALARC DC1-500 IM318-B Haziran, 2008 Sabit Gerilim ve Sabit Akım DC Ark Kaynağı Güç Ünitesi, 3 Fazlı Doğrultucu Tip 8294 ve daha yüksek Kod Numaralarına sahip makinelerle kullanmak içindir: 8294 altındaki

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir.

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir. ÖNSÖZ KAMA ürünü aldığınız için tebrikler, teşekkür ederiz; Amacımız müşterimizin memnuniyetini kazanacağımız yüksek kalite jeneratörleri sağlamaktır. Eminiz ki tercihinizin bedelini alacaksınız. Güç üretim

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Kılavuz TR Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Telif Hakkı 2008 Victron Energy B.V. Her Hakkı Saklıdır Bu yayın veya bölümleri hiçbir şekilde,

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA BENZ İ NL İ JENERAT Ö R DİKKAT 1.GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI 2.PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI 3.TEKNİK ÖZELLİKLER 4.ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 1 3 4 5 5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA 6. ELEKTRİK BA LANTISI

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU MERMER KESİCİ MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Gerilim Frekans 220V 50Hz Giriş Gücü 1400 W Yüksüz Hız 15000 Devir/dk (+/- %10) Testere Çapı φ110/115 φ20 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 TR Kullanım kılavuzu d c a b Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI Teknik Özellikler Depo kapasitesi, solüsyon deposu 15L Sıvı güvenliği kapaması 35L Depo kapasitesi, kuru emme 45L Motor, by-pass iki motor 2000W Pompa basıncı

Detaylı

GD 110 KULLANIM TALİMATI

GD 110 KULLANIM TALİMATI GD 110 KULLANIM TALİMATI İÇİNDEKİLER İngilizce 3, 4, 5, 6 Temel talimatlar, sadece İngiltere için 7 Veriler 20 21 Servis 22-23 Resimlerde gösterilen aksesuarlar modele göre değişebilir. TOZ TORBASI VE

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 4CH 1800W Max Güç Yüksek Performans Klas-AB Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4997/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 TR Kullanım kılavuzu d e c b f a i g h Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 30521E(1)2012-04-10 A 2012-04-10 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti üniteleri

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti üniteleri Genel 493 2 190 281 2 204 973 Genel BWE sistemi (ÜStyapı Elektrik Sistemi) BI (Üstyapı İletişim Arabirimi) kontrol ünitesinin ilk olarak sunduklarından daha fazla giriş ve çıkışa ihtiyaç duyulması durumunda

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv GÜVENLI ÇALIŞMA İÇIN 1. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için güç anahtarı açık

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 TR Kullanım kılavuzu d c b e f g h a i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Şasi çerçevesine kaynak yapma. Kaynak bölgeleri ÖNEMLİ! Tüm kaynak işleminin eğitimli personel tarafından profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi

Şasi çerçevesine kaynak yapma. Kaynak bölgeleri ÖNEMLİ! Tüm kaynak işleminin eğitimli personel tarafından profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi Genel Genel Tüm kaynak işleminin eğitimli personel tarafından profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Kaynak işlemleri kaynak bölgesi etrafındaki yapıda çatlak oluşma ihtimalini artırdığından

Detaylı

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 6 10 9 7 5 4 3 2 1 1. TABAN 2. ÇALIŞMA TABLASI 3. ÇALIŞMA TABLASI MANDALI 4. SÜTUN 5. MANDREN 6. AÇMA/KAPAMA BUTONU 7. TUTMA KOLU 8. KASNAK SİSTEMİ

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1 Yayın Numarası: TR0702.13-03/27-01 Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Detaylı

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları Ürn.No. 91-19000 D D 1! 1) B H c G F J 2x AA E I G e i Genel Uyarı Boğulma tehlikesi: Bu ürün çocukların yutabileceği küçük parçaları içerir. Bu durum bir boğulma

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 20 KVA Ayaklı Punta Kaynak Makinesi

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 20 KVA Ayaklı Punta Kaynak Makinesi Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 20 KVA Ayaklı Punta Kaynak Makinesi Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

4P S. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P S. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2S Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj kilavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, montaj

Detaylı

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu KYMCO UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü ARIZA TESPİT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ve UYARILAR Kişisel yaralanma,araçların

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD5100.5 5CH 4200W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın aldınız. MASSIVE

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 1CH 1000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

CADWELD TÜRKİYE TEMSİLCİSİ. Uygulama Rehberi. www.radsan.com.tr

CADWELD TÜRKİYE TEMSİLCİSİ. Uygulama Rehberi. www.radsan.com.tr CADWELD Uygulama Rehberi TÜRKİYE TEMSİLCİSİ CADWELD GENEL UYARILAR ve GÜVENLİK UYARILARI RADSAN ın sizlerin güvenliğini önemsediğini ve sizi düşünerek bu dökümanı hazırladığını lütfen unutmayınız. GENEL

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin)

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin) Montaj Kılavuzu Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ve Kiti İçin) BAŞLAMADAN ÖNCE Bu talimatların tümünü dikkatli bir şekilde okuyun. ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ Her türlü inceleme, montaj

Detaylı

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECS-XX-YY Solenoid hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin

Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin Güç Adaptörü AC/DC 90W, Dizüstü Bilgisayar İçin Kullanma Kılavuzu DA-10190 Öncelikle dizüstü bilgisayarların ve netbookların şarj edilmesi ve bunlara güç sağlanması için özellikle tasarlanmış olan yeni

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU D 100

KULLANIM KILAVUZU D 100 KULLANIM KILAVUZU D 100 DEXUN Tüm hakları saklıdır. DEXUN logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından DEXUN sorumlu değildir. DEXUN All

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Sayfası 605041 Sayfa 1/6 Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat ATH-Ex Serisi Özellikler Kompakt gövde (75 x 110 x 56 mm) 5 A kontak

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

BEGO. Fornax T. Kullanım Kılavuzu

BEGO. Fornax T. Kullanım Kılavuzu BEGO Fornax T Kullanım Kılavuzu Đçerik Güvenlik talimatları ----------------------- Ambalaj muhteviyatı----------------------- Aşınan kısımlar ve ekstra seçenekler--- Teknik veriler-----------------------------

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. INV PLS 60 A Inverter Plasma Kesme Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. INV PLS 60 A Inverter Plasma Kesme Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu INV PLS 60 A Inverter Plasma Kesme Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda

Detaylı

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECB-XXX ELECTRIC CONTROL BUTTON - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECB-XXX Buton hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 4CH 3000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI

CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI 1. KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GÜVENLİK UYARILARI - Koruyucu ekipmanlarınızı tedarik ediniz. - Punta

Detaylı

ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR KILAVUZU

ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR KILAVUZU ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR KILAVUZU Desteklenen Cihazlar: EWXH-036-8 Bölüm 1 Giriş 1.1 Genel Bakış Kılavuz ELEKTRİKLİ KOMPRESÖRÜ tanıtır. Kompresörü kullanmadan once kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Eğer sorunuz

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı