T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013

2 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON Vizyon: Misyon: İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Gayrimenkullerimiz ÖRGÜT YAPISI İdarenin Organları İl Genel Meclisi İl Encümeni Vali Değişiklikleriyle Birlikte Örgütün Mevcut Kadro Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel Politikamız: Önceliklerimiz: C. DİĞER HUSUSLAR III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Faaliyetleri İç Müdürlüklerimizin Faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü... 40

3 iii İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlçe Özel İdarelerinin Faaliyetleri DİĞER HİZMETLERİMİZ YILI KÖYDES UYGULAMALARI Yılı KÖYDES Değerlendirmesi PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEF VE SAPMALAR PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİĞER HUSUSLAR IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

4 1 SUNUŞ Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Bilecik İl Özel İdaresinin 2012 mali yılı bütçesi İl Genel Meclisinin 30/11/2011 tarih ve 2011/192 Sayılı kararı ile onaylanarak ,00 TL üzerinden yürürlüğe girmiştir. Bütçeyle ilgili tarihi itibari ile alınan Bütçe bilgilerimiz aşağıda gösterilmiştir yılı Gider Bütçesi tahmini ,00 TL olup; Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan ,00 TL Personel Giderleri, ,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, ,00 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, ,00 TL Faiz Giderleri, ,00 TL Cari Transferler, ,00 TL Sermaye Giderleri, ,00 TL Borç Verme, ,00 TL Yedek Ödenekler olarak tahmin edilmiştir. İl Özel İdaresinin , TL olarak ön görülen başlangıç bütçesine ek olarak (ek ödenek/ek bütçe) İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/144 Sayılı Kararı ile İçişleri Bakanlığının tarihli Onayına istinaden ,60 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/56 Sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/91 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/128 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/201 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/193 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/206 sayılı Kararı ile ,00 TL olmak üzere toplam ,60 TL lik ek ödenek/ek bütçe kaydı ile 2012 Mali Yılı Öz Kaynak Bütçesi büyüklüğü tahminimiz ,60 TL ye ulaşmıştır Mali yılı içerisinde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam ,08 TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı yapılmıştır Mali yılından 2012 Mali yılına Öz Kaynak Bütçesi, Ek Olağanüstü ödenek kayıtları, 2011 yılından 2012 Mali yılına devreden ,43 TL ve ,60 TL Ek Bütçe kaydı ile birlikte 2012 yılı Net Bütçe Ödeneğinin toplam büyüklüğü ,11 TL ye ulaşmıştır yılı Gelir Bütçesi ,00 TL olarak tahmin edilmiştir Mali yılı içerisinde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam ,08 TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı ve 2011 yılından 2012 Mali yılına devreden ,43 TL ve ,60 TL Ek Bütçe kaydı ile birlikte bütçenin Gelir büyüklüğü ,11 TL ye ulaşmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğümüzce; 2012 yılı faaliyet döneminde İl Genel Meclisimizce 11 olağan, 2 olağanüstü olmak üzere toplam 13 toplantı, 72 adet birleşim yapılmış olup, bu toplantılarda 210 adet karar alınmıştır. İl Encümenimizce 42 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 193 adet karar alınmıştır. Bilgi

5 2 Edinme Hakkın Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde İdaremize 21 adet başvuru yapılmış olup, yapılan başvurulardan olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru 20 adet, reddedilen başvuru 1 adettir. BİMER e yapılan toplam başvuru 52 adettir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce, 2012 yılı içersinde madencilik faaliyetleri kapsamında 44 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir ,00 TL işyeri ve çalışma ruhsatı izin ücreti tahakkuk ve tahsilatı gerçekleştirilmiştir 2012 Yılı içersinde, I (a) grubu maden ocağı açıp işletmek üzere İdaremize yapılan müracaatlardan; kamu kurum ve kuruluşlarından olumsuz görüş alınan üç müracaat dosyası işlemden kaldırılmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hammadde üretim izin taleplerine ilişkin olarak; 2 adet I (a) grubu hammadde üretim izin belgesi düzenlenmiştir. İdaremize 8 adet jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı talebinde bulunuldu. Bunlardan 1 tanesine ruhsat düzenlenerek verilmiştir, diğer 7 başvurunun işlemleri devam etmektedir. İlimiz Söğüt İlçesi Hamitabat Köyü ve Çaltı Beldesi bölgesinde İdaremiz adına ruhsatlı 2008/01 kayıt numaralı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı, işletme ruhsatına dönüştürülerek İdaremiz adına 2008/01 sicil no lu otuz yıl süreli jeotermal kaynak ve doğal mineralli su işletme ruhsatı düzenlenmiştir. 19 köyümüze kaydırak, salıncak ve tahterevalliden oluşan çocuk oyun grubu malzemeleri alınarak kurulumu yapılmıştır. Gölet, mesire alanı ve muhtelif yerlerde kullanılmak üzere 190 adet ahşap piknik masası alımı gerçekleştirilmiştir yılı içersinde I (a) grubu madenlerden devlet hakkı özel idare payı olarak ,37 TL tahakkuk yapılmıştır yılı içersinde, usulsüz işlemlerden dolayı 8 adet idari yaptırım kararı uygulaması yapılmış olup, uygulanan bu cezai işlemler neticesinde ilgili şirketlere toplam ,15 TL idari para cezası verilmiştir. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 2012 mali yılında 6 adet mevzi imar planı, 9 adet yapı kullanma izin belgesi, 10 adet yapı ruhsatı ile ilgili iş ve işlemler gerçekleştirmiştir yılı içersinde İdaremizce 19 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyette bulunan ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerine toplam 20, TL idari para cezası uygulaması yapılmıştır.

6 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 7 adet kaçak yapıya işlem yapılmış, 1 adet kaçak yapı yıkılmıştır. 14 adet tehlikeli yapı belirlenmiş olup tehlikeli yapıların hepsi yıkılmıştır ve İl Encümenin kararıyla kaçak yapılara ,80 TL ceza uygulanmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Dair Katkı Payları izleme formları ilgili Belediyelerin yatırdığı paylar özel hesapta takip edilmektedir.2012 yılında toplam ,98 TL tahsilat gerçekleşmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce, Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim kurumlarının yakacak, kırtasiye, su, temizlik malzemesi, akaryakıt, elektrik, taşımalı eğitim ve öğle yemeği, temizlik hizmeti alımları, haberleşme, taşıma giderleri karşılanmıştır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce, İçme suları sektöründe bakım, onarım ve tesis geliştirme hizmetleri kapsamında 24 proje gerçekleştirilmiştir. Merkez ve ilçelerimizde 31 adet köyümüzün içme suyu gömme depo onarımları tamamlanmıştır. 12 köyümüzde su ve telsiz sinyalli su seviye kontrol cihazları; gömme su depo yerleri ile bu depolara terfi edilen içme sularının bulunduğu biriktirme depoları veya sondajlar arası mesafenin uzak olması sebebiyle ulaşımın sıkıntılı olmasının yanı sıra gömme depolardaki fazla suyun boşa akmasının önüne geçmek için kurulmuştur. 54 köyümüzün içmesuyu depolarına otomatik klorlama sistemi kuruldu. 225 kutu tablet, 209 bidon sıvı klor alınarak muhtelif köy ve ünitelere ihtiyaçları kadar dağıtılmıştır. 18 adet muhtelif köy ve ünitelere malzeme yardımı yapılmıştır. Bozüyük Çaydere köyü fosseptik inşaatı tamamlanmıştır. Gölpazarı ilçemize bağlı Aktaş köyünün Beşevler mahallesinde hali hazırda bulunan 50 m3' lük gömme su deposuna ilaveten 50 m 3 ' lük ek bir su deposunun daha inşası yapılmıştır. İsale hattı ve şebeke hattına da 2 adet manyetik kireç önleyici takılmıştır. Pelitözü Gölpark ı daha güzel bir çehreye kavuşturabilmek adına yeşil alan düzenlemeleri yapılmakta olup, göletin içerisine uygun bir noktaya monte edilen dalgıç elektro motopomp ve kıyıdaki basınçlı hidroforlar vasıtasıyla ihtiyaç duyulan sulama suyu göletten temin edilerek sulama sistemleri projeleri geliştirilmiştir. İlimiz Gölpazarı Üyük ve Yenipazar Kösüre köylerinin içme sularında İl Halk Sağlığı ekiplerince yapılan analizler sonucu arsenik değerlerinin belirlenen sınır değerin (10 mg/lt) üstünde olduğu tespit edilmiş ve tam otomatik çalışan uluslar arası standartlara arıtma sistemleri kurulmuştur. Programda bulunan Söğüt-Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığına motopomp alımı tamamlanmıştır.

7 4 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce, 9 köyün toplam 20.3 km onarımı, 35 köyün toplam 68.7 km stabilize kaplaması, 9 köyün toplam 24.2 km I. kat asfalt kaplaması, 13 köyün 60.3 km II. kat asfalt kaplaması yapılmıştır. 65 adet köyümüze toplam 129, m2 kilitli parke taşı döşenmiştir. Bozüyük İlçesi Kovalıca- Kandilli Köyü yolunda 5 km standart geliştirme projesi kapsamında çalışma yapılarak 10 m platform genişliğinde standardı yüksek bir yol elde edilmiştir Yılı içerisinde 12 ayrı kişi, kurum veya işletme tarafından, ,50 TL tutarında İdaremizden iş makinesi kiralaması gerçekleştirilmiştir. Greyderli bakım programında bulunan 1842 km köy yolunun 1823 km si tamamlanmıştır yılı içerinde toplam 5 ekip ile birlikte çalışılarak köy yollarımızın toplam %81 inin bakımları yapılmıştır yılı içerisinde Ø 400 mm lik 640 mt, Ø 600 mm lik 510 mt ve Ø 500 mm lik 140 mt büz (beton boru) satın alınarak, ihtiyaç duyulan köy yollarına döşenmiştir. Muhtelif köy yollarımızda kullanılmak üzere 250 adet tehlike ve uyarı levhası, 225 adet omega direk, 900 adet bağlantı elemanı satın alınmış ve ihtiyaç duyulan yerlerin trafik levhalarına isim yazdırma işi yaptırılarak ihtiyaç duyulan köy yollarına montajları yapılmıştır kış döneminde her bir köy yolunu ortalama 10 ar kez açmak suretiyle toplam köyde km köy yolunda kar mücadelesi çalışması yapılmıştır. 33 Maden Sahasına ait köy yolları için yol geçiş izin belgeleri düzenlenerek, ilgili işletme ve ocaklara gönderilmiştir. İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü nün İlimiz genelinde vermiş olduğu yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet 14 metreküp (ton) kapasiteli damperli kamyon satın alınarak İdaremiz araç filosundaki görev yerini almış bulunmaktadır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze kurtarma ve acil durumlar sırasında daha hızlı bir biçimde müdahale edebilme şansı tanıyan 1 adet 4x4 arazi kurtarma aracı alınmıştır. İdaremiz araç ve iş makinelerinde toplam; kg motorin, kg kurşunsuz benzin, kg süper benzin, kg fuel-oil (kalorifer yakıtı ) ve kg madeni yağ kullanılmıştır. Güvenlik güçlerince kg. kaçak petrol ürünü ele geçirilerek İdaremize teslim edilmiş, kg. akaryakıt Mahkeme kararıyla kişilere iade edilmiş, toplam kg. akaryakıt İlgili Mahkeme kararları doğrultusunda Tüpraş Rafinerisine götürülerek tasfiye edilmiş ve TÜPRAŞ tarafından İdaremiz Emanet hesabına toplam ,79 TL. yatırılmıştır.

8 5 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce, 2011 yılında ihale edilerek inşaatına başlanan Bilecik Merkez Bahçecik ve Osmaneli Avdan sulama göletlerinin yapımına 2012 yılında devam edilmiş olup, 2013 yılında tamamlanarak toplam 2, dekar alan sulamaya açılacaktır. Osmaneli Ağlan göleti temizlik hafriyati projesi tamamlanmıştır. Gölpazarı Gökçeözü hayvan içme suyu göleti inşaatı tamamlanmıştır. Yem bitkileri tohumu alımı için ayrılan ,00 TL, meyva fidanı alımı projesi için ayrılan ,00 TL, süt soğutma tankı alım projesi için ayrılan ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri arasında yapılan protokol çerçevesinde aktarılmıştır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzce, Eğitim Hizmetleri Sektöründe, Yıllardır atıl vaziyette kullanılamaz halde bulunan Bozüyük Fen Lisesi okul binası İdaremiz tarafından yapılan doğru yatırımlar ve yerinde çalışmalar neticesinde 2012 yılı içerisinde eğitim ve öğretime kazandırılan bir başka modern okul olmuştur. Yaklaşık TL tutarında yapılan harcamalar neticesinde okulda iç ve dış mekanda birçok faaliyette bulunulmuştur. Çocuklarımızın daha modern ve sağlıklı eğitim yuvalarında hayata hazırlanmalarını sağlamak adına Bozüyük Ertuğrul Gazi ilköğretim okuluna ek olarak 10 derslikli, 300 kişinin eğitim alabileceği bina inşaatı tamamlandı ,00 TL bedel ile yaklaşık 7 ay içerisinde tamamlanan ek bina kullanıma hazır olarak mart 2012 yılında okul yetkililerine teslim edildi. Bilecik Merkez ilçeye bağlı Pelitözü köyü ilköğretim okulu ihale çalışmaları yapılmakta olup, işin ihale kısmı tamamlandığında Pelitözü köyümüzde yaklaşık 360 kişinin eğitim göreceği 12 derslikli bir okul tamamlanarak çocuklarımızın kullanımına sunulacaktır. Yıl içersinde okulların bakım onarım, dış cephe yalıtım ve doğalgaz dönüşüm işleri için 5 finansından ,12 TL 8 finansından 1.943,743,42 TL Harcanmıştır. Sağlık Hizmetleri Sektöründe; Merkez Koyunköy Sağlık Evi Onarımı,Merkez İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası özürlü asansörü yapımı, Gölpazarı Devlet Hastanesi çatı onarımı, Pazaryeri Devlet Hastanesi ve acil servis kapılarının kayar kapı yaptırılması, Söğüt Devlet Hastanesi mahkum odası onarımı, Söğüt Devlet Hastanesi hizmet binası onarımı, Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi röntgen ve teleskobik kapı alımı, Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi pencerelerinin yön değişimi, Söğüt Eski Sağlık Ocağı hizmet binası dış cephe bakım ve onarımı işleri tamamlanmıştır. Bu işler için 8 finansından ,87 TL harcanmıştır. Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri Sektöründe;

9 6 Bozüyük Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemine Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen ihale ile 13 MOBESE kamerası ilave edilmiştir. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve lojmanlarının ile Merkez Emniyet Müdürlüğü lojmanının dış cephe mantolama işi gerçekleştirilmiştir. Bilecik Merkez İlçe Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) yatakhanesi yangın merdiveni yaptırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü binasına yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek ve can güvenliğini sağlayabilmek amacıyla paratoner kurulumu yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube Müdürlüğü kalorifer kazanı ve bağlantıları yenilenmiştir. Bu işler için 8 finansından ,95 TL harcanmıştır. Sosyal, Kültür ve Turizm hizmetleri sektöründe; İl Kültür Müdürlüğü hizmet binasına paratoner ve yangın sistemi yapımı,osmaneli Halk kütüphanesi doğalgaz dönüşüm projesinin çizimi, Gölpazarı Halk kütüphanesi onarımı ve kalorifer genleşme deposu değişimi işleri tamamlanmıştır. İdaremiz ile TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Derneği arasında sosyal hizmet ve yardımlar içerikli ortak hizmet projesi adıyla imzalanan protokol çerçevesinde ilimiz genelinde engelli vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 50 adet akülü tekerlekli sandalyenin teminini gerçekleştirdik. Pazaryeri İlçesine bağlı Kınık köyünde ''Çömlekçilik El Sanatının Geliştirilmesi'' kapsamında yürütülen projeyi destekledik. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne çeşitli sergi açılış ve davet gibi etkinliklerde kullanılmak üzere İlimizin farklı doğa ve tarihi güzelliklerinin fotoğrafları çoğaltılarak teslim edilmiştir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Sektöründe; Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı semt sahalarında kullanılmak üzere malzeme alınmıştır. Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürlüğü Merkez basketbol sahası ve tenis kortuna tel örgü yaptırılmıştır. Amatör Spor Kulüplerimize malzeme yardımları yapılmıştır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze Bilecik'te atıcılık sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 3 adet Trap (Disk Fırlatma Makinesi) İdaremiz tarafından alınarak teslim edilmiştir. Spor müsabakalarında sporcu yaralanmalarında ve sakatlanmalarında kullanılmak üzere Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne sağlık malzemeleri talep edilerek teslim edilmiştir.

10 7 Değerli Meclis Üyeleri; Yukarıda genel hatları ile anlatmaya çalıştığımız 2012 yılı faaliyetlerimize ilişkin sizlere dağıtılan faaliyet raporlarından ayrıntılarına ulaşmanız mümkündür. Ülkemizin kalkınmada yaşadığı hızlı gelişmelerle birlikte İlimiz Bilecik kalkınmada atağa geçmiştir. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının zenginliği ve bunları işleyecek teknolojinin ilimize yapılan yatırımlarla, üretilen ürünlerin satılabilmesi için gerekli olan pazar yerlerine yakınlık gibi birçok olumlu etken sayesinde İlimiz Bilecik 21. yüzyıl Türkiye'sinde hak ettiği yere kendinden emin adımlarla ilerlemektedir. Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla tarım, ticaret, sanayi ve turizm gibi sektörlerde ellerinden dikkate değer destekte bulunulmaktadır. İlimiz Bilecik'in bu gelişmesinde İl Özel İdaremizin isabetli yatırımları çok etkili olmuştur. İl Özel İdaremiz özellikle kırsal kalkınma konusunda geliştirdiği KÖYDES Köylere Hizmet Götürme Birliği ve vatandaşla iş birliği yaparak yatırımlara sahip çıkılmasını sağlamaktadır. İl Özel İdaremizin eğitim, sağlık, ulaşım, kültür ve sosyal, tarımsal, alt yapı ve üst yapı alanlarında gerçekleştirdiği doğru atılımlar sayesinde ilimiz hak ettiği yerlere daha hızlı adımlarla ilerlemektedir. İl Özel İdaremiz İlimiz genelinde 2012 yılında da gerçekleştirdiği doğru, yerinde ve hızlı yatırımlar sayesinde artık çevremizdeki büyük illerle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmaktayız. Ayrıntılarda da görüleceği üzere İlimiz Özel İdaresinin kıt kaynaklarına rağmen siz değerli üyelerin desteği ve personelimizin üstün gayreti ile pek çok sektörde yüzlerce hizmet gerçekleştirilmiştir. Bilecik İl Özel İdaresi nin, İlimizin sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarına etkin ve verimli çözümler üreterek, halkımızın hizmetine sunabilen bir İdare olması temennisi ile 2012 yılında yapılan faaliyetlerimizin ve bu yıl uygulamaya konulacak programlarımızın, İlimize, Yüce Devletimize ve Milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.

11 8 H.İbrahim AKPINAR Bilecik Valisi A-MİSYON ve VİZYON 1.Vizyon: İlin altyapı yatırımlarını tamamlamış, refah düzeyini arttırmış, çağın gerektirdiği değişim ve gelişim yeteneğine sahip öncü bir yerel yönetim kurumu olmaktır. 2. Misyon: İlimizin planlı kalkınması, mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla etkin denetim ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktır. 3. İlkeler Bildirimi: Bilecik İl Özel İdaresi Vizyonuna ulaşmak için aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir. Öncü olmak Şeffaf olmak İnsan odaklı olmak Hesap verebilir olmak Katılımcı olmak Ulaşılabilir olmak Etkin denetim yapmak Çevreye duyarlı olmak Değişime açık olmak Kaynakları etkin ve verimli kullanmak temel ilkelerimizdir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesince İl Özel İdarelerinin yetkileri şu şekil tanımlanmıştır; 1. Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

12 9 2. Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 3. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 4. Borç almak ve bağış kabul etmektir. 5. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 6. Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. 7. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 8. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesince İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları şu şekil tanımlanmıştır; İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Bilecik İl Özel İdaresi İl merkezinde Genel Sekreterlik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak

13 10 ve İstimlak Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Merkez İlçe Özel İdare Müdürlüğü içine alan mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait m 2 ve hazineye ait m 2 olmak üzere toplam m 2 alan üzerinde bulunmakta olup binaların tamamı İl Özel İdaresi ne aittir. Bu alan içerisinde; 2 adet Hizmet Binası (Merkez müdürlüklerin ve birimlerinin bulunduğu), 3 adet Lojman Binası, 1 adet Misafirhane, 2 adet Atölye (içerisinde kaynak, kaporta, marangozhane, motor, torna, şase, oto elektrik alt birim ve işlerin bulunduğu), 1 adet İkmal Binası, 1 adet Akaryakıt Binası, 1 adet Boru Sundurma, 1 adet Arşiv Binası, 2 adet Ambar (inşaat ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu) ve 2 adet Bekçi kulübesi (yaya ve araç girişleri için) bulunmaktadır. Gölpazarı, Bozüyük, Yenipazar, İnhisar, Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde, İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin bulunduğu 7 adet hizmet bürosu bulunmaktadır. Bunun dışında İstasyon Mevkiinde 1 adet Asfalt Plenti, yatırım programlarında ve karla mücadelede kullanılmak üzere Gölpazarı, Bozüyük ve Yenipazar İlçelerinde 3 adet şantiye (bakımevi) binası bulunmaktadır. 1.1 Gayrimenkullerimiz İl Merkezinde Bulunan Gayrimenkullerimiz İlimiz merkezinde İdaremiz adına kayıtlı olup, vali konağı, hizmet binası, lojman, işyeri ve idaremizin diğer hizmetlerinde kullanılmakta olan ,87 m 2 yüzölçümünde 24 adet idari ve hizmet binası, ,84 m 2 yüzölçümünde 24 adet eğitim ve öğretim amaçlı bina ve tesis ile 1 ahşap ev, Bilecik İl Merkez Şeyh Edebali Türbesi Çevresinde, m 2 yüzölçümlü 4 adet arsa, 439 m 2 yüzölçümlü 2 adet arsalı ev ve m2 yüzölçümlü 12 adet (parsel) bahçe vasıflı gayrimenkul bulunmaktadır İlçelerimizde Bulunan Gayrimenkuller Bozüyük İlçesi Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait muhtelif mevkilerde toplam 106, m 2 tarla ve arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Gölpazarı İlçesi Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait muhtelif mevkilerde toplam 210, m 2 tarla ve arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. İnhisar İlçesi

14 11 İlimiz İnhisar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, 6 adet lojman ve muhtelif mevkilerde 26,579 m 2 arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Osmaneli İlçesi İlimiz Osmaneli ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, toplam 18,133 m 2 4 adet ilköğretim okulu ve 1 adet 1,420 m 2 anaokulu taşınmazları mevcuttur. Pazaryeri İlçesi İlimiz Pazaryeri ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve muhtelif mevkilerde 961, m 2 arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Söğüt İlçesi İlimiz Söğüt ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve muhtelif mevkilerde 88, m 2 tarla ve arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Yenipazar İlçesi İlimiz Yenipazar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, 2, m 2 yüzölçümlü 1 adet okul binası, m 2 yüzölçümlü basket sahası ve m 2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz mevcuttur. 2. Örgüt Yapısı Bu bölümde kurumun organları ve kurumsal kadro yapısı üzerinde durularak 2012 yılında kadro yapısında gerçekleşen değişiklikler açıklanmaya çalışılmıştır İdarenin Organları tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresi nin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların İl Özel İdaresi yle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi ne kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin, meclis İl Özel İdaresi nin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl Genel Meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi başkanı tarafından yönetilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla

15 12 yükümlüdür. Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Vali nin önerdiği hususlar gündeme alınır. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ( ) kesinleşir. Kanuna göre İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ni periyodik olarak denetler. Bunun için İl Genel Meclisi her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresi nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisi ndeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşi ne kadar Meclis Başkanlığı na sunar Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesince İl Genel Meclisi nin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır; Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

16 13 İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresi nin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek İl Encümeni Kanuna göre İl Encümeni, Vali nin başkanlığında, İl Genel Meclisi nin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Vali nin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece il Encümeni nin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Vali nin katılamadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisi ne görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür. İl Encümeni ile Vali arasındaki ilişkiler de önemli olan bir konudur. Kanuna göre Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve İl Genel Meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, eğer kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, Vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. Bu uygulamayla bir taraftan kararların uygulanmasına sürat getirilmek istenmiş ve diğer taraftan ise Vali nin de her halükarda gücü ve vesayet yetkisi korunmuştur Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesince İl Encümeninin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır; 1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisi ne görüş bildirmek. 2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

17 14 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. 7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. 10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Vali Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresi nin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümeninin başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresi nin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiye İl Özel İdaresi ni stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresi nin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir. Vali nin stratejik planla ilgili belirli yükümlülükleri vardır. Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planı hazırlatmak zorundadır. Stratejik plan; kalkınma planı ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak hazırlanır. Stratejik plan ve ayrıca ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı vali tarafından İl Genel Meclisi ne sunulur. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve İl Genel Meclisi nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve İl Genel Meclisi nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Kanun Vali nin görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan vali yardımcılarına, İl Özel İdaresi görevlilerine veya ilçelerde kaymakamlara devredebileceğini belirtmiştir Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 30. maddesince Vali nin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır; 1. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresi nin hak ve menfaatlerini korumak.

18 15 2. İl Özel İdaresi ni stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresi nin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 3. İl Özel İdaresi ni Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 4. İl Encümeni ne başkanlık etmek. 5. İl Özel İdaresi nin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 6. İl Özel İdaresi nin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 8. İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. 10. İl Özel İdaresi personelini atamak. 11. İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. 12. Şartsız bağışları kabul etmek. 13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 15. Kanunlarla İl Özel İdaresi ne verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Değişiklikleriyle Birlikte Örgütün Mevcut Kadro Yapısı Bilecik İl Özel İdaresinde 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 13 Birim Müdürü, 1 Hukuk Müşaviri, 2 Avukat, 8 İlçe Özel İdare Müdürü, 6 Uzman, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 Kontrol Memuru, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 24 Şef, 2 Muhasebeci, 15 V.H.K.İ., 13 Bilgisayar İşletmeni, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Ambar Memuru, 4 Şoför, 9 Memur, 1 Teknik Ressam, 35 Mühendis, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Mimar, 7 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Topograf, 1 Tabip, 2 Sağlık Memuru, 2 Hemşire, 2 Sosya1 Çalışmacı, 1 Veteriner Hekim, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Psikolog, 1 Çocuk Gelişimcisi, 1 Laborant, 1 Çocuk Bakıcısı, 4 Hizmetli, 3 Kaloriferci, 1 Bekçi, 1 Bahçıvan olmak üzere toplam 162 adet memur kadrosu mevcuttur. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TARİHLİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU TABLOSU SINIF DOLU BOŞ TOPLAM GENEL İDARE HİZMETLERİ

19 16 AVUKATLIK HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER GENEL TOPLAM Bilecik İl Özel İdare mevcut kadro cetveli detaylı bir şekilde faaliyet raporunun ekinde gösterilmiştir.(ek:1) 4857 sayılı Kanuna tabi 92 İşçi personel, 24 Sözleşmeli Personel, 62 Memur personel olmak üzere toplam 178 personel ile hizmet verilmektedir. 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İl Özel İdaremizin mali içerikli veri girişleri e-içişleri Projesi üzerinden yapılmaktadır. Program sayesinde istenilen bilgiler eş zamanlı olarak Merkezi İdare tarafından da görülebilmektedir. İl Özel İdaremiz Mayıs 2008 tarihinden itibaren evrak yazışmalarını E-İçisleri (E-Bakanlık) projesi kapsamında gerçekleştirmektedir. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi tarafından tarihinde yayımlanan 577 sayılı e-içişleri Projesi pilot uygulaması konulu genelge ile tarihinden itibaren İdaremizde e-imza uygulaması başlamıştır. Bu tarihe kadar e-içişleri Projesi kullanıcısı olan personellerimiz için TUBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ne personellerimizin için e-imza başvuruları tamamlanarak elektronik imzaları temin edilmiştir. İl Özel İdaremizin kendisine ait, den giriş sağlanabilen 2006 yılı içerisinde faaliyete geçirilen internet sitesi bulunmaktadır yılı içerisinde siteye işlerlik kazandırılarak duyuru ve haberler şeklinde güncellenmekte, gerekli bilgiler bu alandan halkın bilgisine sunulmaktadır. Yapılan güncellemelerle yönetim bilgileri dışında Bilecik ilinin tanıtımının sağlanması açısından kullanıcılara faydalı olacak tanıtıcı bilgilerle zenginleştirilmiştir. İl Özel İdaremizin, İl Merkezindeki ve ilçelerdeki hizmet binalarının tamamında tam zamanlı internet kullanımı bulunmaktadır. İnternet erişimi birimler arasında bilgi alışverişinde ve global dünya ile entegrasyonumuzda etkili bir araç olarak 7 gün 24 saat aktif halde kullanıma hazır olarak tutulmaktadır. Bunların dışında personelin ihtiyaç duyabileceği geniş açıklamalı özel mevzuat programları da İdaremizde kullanılmaktadır.

20 4.İnsan Kaynakları 17

21 18 5- Sunulan Hizmetler İl Özel İdaremiz 2012 faaliyet yılı içerisinde 5302 Sayılı Kanunla kendisine verilen görev ve hizmetleri imkânları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmış ve bu faaliyet raporunun 3. bölümü faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler başlığı altında ayrıntıları yazılan hizmetleri sunmuş veya sunulmasını sağlamıştır Yatırıma Dayalı Hizmetlerimiz Köy yolları yatırım ve hizmetleri için, köy yollarının onarım, stabilize kaplama, 1. kat asfalt kaplama, 2. kat asfalt kaplama, tesviye, malzemeli bakım, greyderli bakım, trafik levhası kullanımı, muhtelif yollarda büz kullanımı ve köy yollarımızda kar mücadelesi yapılarak tüm yolların trafiğe açık tutulma işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. İçme suları yatırım ve hizmetleri için, programda bulunan işlerin devamı sağlanmış, bakım onarım işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Sulama toprak yatırım ve hizmetleri için, sulama göleti programında bulunan kamulaştırma, inşaat tamamlama ve yeraltı suyu inşaat tamamlama işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. İnşaat iskân yatırım ve hizmetlerimiz için, kanalizasyon yapımı, fosseptik ve tesis bakım onarım işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur Dış Müdürlükler ile Sunulan Hizmetlerimiz İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksatlı yem bitkileri tohumu alımı ve dağıtımı projeleri desteklenmiştir. İlimizde kaliteli ve yüksek verimli ıslah edilmiş meyve fidanı dikimi teşvik etmek ve üretimi destekleme maksadıyla fidan alım ve dağıtım projeleri gerçekleştirilmiştir. Köylerde sağlıklı ve hijyenik süt elde etmek için 2 adet süt depolama tankı alınmıştır. Çiftçilerimizin tohumlarını yabancı maddelerden ayırarak kalitesini arttrımak amacıyla 3 adet selektör makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. İlimiz Merkez ilçe ve köylerdeki başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılması ve aşılanması amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tıbbi malzeme ve tıbbi ilaç alımı yapılarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilmiştir İl Sağlık Müdürlüğü Bütçe imkanları çerçevesinde sağlık tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım ihtiyaçları desteklenmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı ve donanım ihtiyaçlarının desteklenmesi için çalışmalar yapılmıştır.

22 19 Merkez Koyunköy sağlık evi onarımı tamamlandı. Merkez İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına özürlü vatandaşlarımızın kullanımı için asansörü yapıldı. Bilecik Gölpazarı Devlet Hastanesinin çatı onarımı tamamlandı. Pazaryeri Devlet Hastanesi ve acil servis girişlerine kayar kapı yaptırıldı. Söğüt Devlet Hastanesi mahkum odası onarıldı. Söğüt Devlet Hastanesi hizmet binası onarımı tamamlandı. Bozüyük Devlet Hastanesine röntgen ve teleskobik kapı alındı. Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi pencerelerinin yön değişimi bitirildi. Söğüt eski sağlık ocağı hizmet binası dış cephe bakım ve onarım tamamlandı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Bilecik'te atıcılık sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 3 adet Trap (Disk Fırlatma Makinesi) İdaremiz tarafından alınarak teslim edilmiştir. İlimiz yapılan amatör spor müsabakalarında sporcu yaralanmalarında ve sakatlanmalarında kullanılmak üzere sağlık malzemeleri talep edilerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teslimini gerçekleştirmiştir. Amatör branşlarda mücadele eden spor kulüplerimize destek kapsamında 26 adet futbol kulübümüze krampon, forma takımlarından oluşan malzeme yardımı yapılmıştır. İdaremiz futbol spor kulübünün ihtiyaç duyduğu malzemelerin teminini gerçekleştirdik. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Merkez basketbol sahası ve tenis kortu tel örgü ile çevrildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı semt sahalarında kullanılmak üzere malzeme alındı İl Emniyet Müdürlüğü: Emniyet hizmetlerinin artırılması amacıyla kameralı takip sistemlerinin kurulması desteklenmiştir. Bozüyük İlçemize mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemine 4'ü hareketli 9'u sabit olmak üzere toplam 13 kamera kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilecek ödenekler çerçevesinde emniyet hizmetleri fiziki mekan yapım, bakım ve onarımları yapılmıştır. Polis karakollarının ıslah edilerek Avrupa standartlarına çıkartılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne çeşitli sergi açılış ve davet gibi etkinliklerde kullanılmak üzere İlimizin farklı doğa ve tarihi güzelliklerinden oluşan 12 farklı fotoğraftan 500'er adet basılarak toplamda 6000 adet afiş şeklinde çoğaltılarak İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İl Kültür Müdürlüğü hizmet binasına paratoner ve yangın sistemi kuruldu. Osmaneli İlçe Halk kütüphanesinin doğalgaz dönüşüm projesi çizdirildi. Gölpazarı İlçesi Halk Kütüphanesin bakım ve onarımları tamamlandı ve kalorifer genleşme deposu değiştirildi.

23 İl Milli Eğitim Müdürlüğü: İlköğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek için yeni derslikler yaptırmak ve mevcut altyapının standardını onarım programlarıyla iyileştirmek için çalışmalar yapılmıştır. Halen ADSL ve internet bağlantısı, kütüphanesi, bilgisayar laboratuarı olmayan ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için bütçe imkanlarında okullarımızın bir kısmına bilgisayar alınmıştır. Mevcut okulların donanımlarının arttırılmasına, fiziki imkanlarının iyileştirilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 5.3 Diğer Hizmetlerimiz Bilgilendirme Hizmeti İl Özel İdaremiz adına alan adı satın alınarak internet üzerinden bilgilendirme uygulamalarının hayata geçirilmesi 2006 yılında sağlanmış, E-İçişleri Projesi üzerinden elektronik ortamda yapılan bilgi edinme başvurularının yapılarak yetkilendirilen personel tarafından mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ruhsatlandırma Hizmetleri: Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese, maden işletme ruhsatları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, tatil günleri çalışma ruhsatları verilmesi ve ilgili harçların (devlet haklarının) tahsil edilmesi sağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim ve izinlerine ilişkin işlemler yürütülmüştür. Kiralama Hizmetleri Gayrimenkullerimize ait kiralama işleri yürütülmüştür. Su ürünleri kiraya verilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar

24 21 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Mevzuatla verilen görev ve sorumluluklarının tüm birimlerimiz ile eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir. İl Genel Meclisimizin tarih ve 2010/029 sayılı kararı ile kabul edilen yılları Bilecik İl Özel İdaresi stratejik planında belirlenen 20 stratejik amacımızı 47 faaliyet ile gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bilecik İl Özel İdaresi olarak kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, insan odaklı hizmetlerimizde çevreye duyarlı, şeffaf ve etkin olarak denetlenebilen faaliyet ve yatırımlarla vatandaşlarımıza hizmet etmeyi hedeflemekteyiz Yılları Arası Stratejik Amaçlarımız BİRİM ADI HİZMET ALANI STRATEJİK AMAÇ ÜST YÖNETİM VE GENEL SEKRETERLİK MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Hizmetleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Bilecik İl Özel İdaresinin mevzuatla verilen görev ve sorumluluklarının tüm birimleri ile eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak. Stratejik plan, performans planları, mali yılı bütçelerini mevzuatına uygun hazırlayıp uygulanmasını takip ederek gerekli raporlamaları yapmak. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ile diğer tüm mali işlemleri mevzuatına uygun sonuçlandırmak. Kurumun gelirlerinin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek sistemler geliştirmek. Kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörü desteklenecek, çiftçimizin gelirini artırmaya yönelik tedbirler almak. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş İl Düzeyindeki hedeflere ulaşılmasında bütçe imkanları dahilinde gerekli desteği vererek, okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak. Sporun altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her kademede geniş kitlelere yayılmasının sağlamak. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu desteklemek. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlamak amacıyla sosyal yardım kurumlarını desteklemek. İlimizdeki can ve mal güvenliğinin artırıldığı suçların önlendiği ve huzurlu bireylerin yaşadığı bir toplum oluşturmak. İlimizin planlı yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin denetim hizmetleriyle mevzuata uygun modern yaşam alanları oluşturmak. İldeki kültür, sanat, turizm ve spor organizasyonlarını destekleyerek ve ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak, sosyal aktivitelerin ve ilimizi ziyaret eden turist sayısının artırılmasını sağlamak.

25 22 BİRİM ADI HİZMET ALANI STRATEJİK AMAÇ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımların yapılarak, Kent-Kır ve Sosyo-ekonomik gruplar arası farklılığı azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunarak, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirerek köyden-kente göçü önlemektir. İdarenin üst yönetim kadrosu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının bilgi ve becerilerini hizmet içi eğitimlerle en üst seviyeye çıkarmak ve performanslarını artıracak tedbirler almak. Yatırımcı Birimlerimizin düzenli ve daha verimli çalışabilmesi, acil afet durumlarında zamanında ve sağlıklı müdahale yapılabilmesi için araç ve iş makinelerimizin faal tutularak her hangi bir aksaklığı meydan vermeyerek kurumumuz personelinin güven ve huzur içerisinde çalışabilmesi için gerekli güvenlik, ısınma, büro malzemesi, iletişim ve bilişim İhtiyaçlarını karşılamak. İlimiz mülki sınırları içersinde yerkabuğu derinliklerinde bulunan jeotermal (sıcak su) kaynak alanlarının tespit edilerek ilimizin yerel turizm potansiyelinin ve alternatif enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi sağlanacaktır. İlimiz sınırları içersindeki madencilik faaliyetleri İdaremizce belli bir disiplin ve kararlılık içinde takip edilecektir. İlimiz sınırları içersinde yer altı ve yer üstündeki doğal kaynak sularının ticari amaçlı kullandırılması, balık avlak alanlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve İdaremizin gelirlerinin artırılması için gerekli denetimler ve kiralamalar yapılacaktır. Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulması. (M.K.) İl Özel İdarelerinin kanunlarla belirtilen görev ve yetkileri dâhilinde değişime ve teknolojik gelişime uyumlu çağdaş, hızlı ve kaliteli kamu hizmetleri sunmaktır. Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek maksadıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir Yılları Arası Hedeflerimiz Sıra Hedeflerimiz 1 Planlanan ve ödeneği temin edilen hizmetleri koordine ederek %100 oranında gerçekleştirmek. 2 Yıllık bütçe hazırlıkları ve bütçe işlemlerinin yürütülmesi ile yılı bütçesinin tahminlerinin zamanında ve sağlıklı yapılması. 3 Yıllık bütçe gelir tahminlerinin gerçekleşme oranlarını en fazla %10 sapma ile hesaplamak yılının sonuna kadar, 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla muhasebe birimine verilen bütün görevleri noksansız şekilde yerine getirmek. 5 Gelir tahsilini hızlandırmak için bankalar ve posta idareleri ile iş birliği imkanlarının geliştirilmesi. 6 Tahsil edilemeyen alacakların hukuki işlemlerle tahsilini sağlanması. 7 8 Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan Ha alana planlama döneminde 300 Ha daha eklenerek, idaremizce sulamaya açılan saha Ha a ulaşacaktır. Çiftçi gelirlerinin arttırılması için Hayvan yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırarak çiftçilerimiz desteklenecektir.

26 23 Sıra Hedeflerimiz 9 Metan gazının değerlendirilip seracılıkta kullanılması,(m.k.) 10 Organik Tarım için araştırma yapılması,(m.k.) Halen okul öncesinde % 25 olan çağ nüfusu okullaşma oranını her yıl % 10 arttırarak plan dönemi sonuna kadar % 75 okullaşma oranını yakalamak. İlköğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek için planlama döneminde her yıl yeni derslikler yaptırmak ve mevcut altyapının standardını onarım programlarıyla her yıl % 20 yükseltmek. Halen ADSL ve internet bağlantısı, kütüphanesi, bilgisayar laboratuarı olmayan ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını tamamlamak. İlköğretim okulları için talep edilen mal ve hizmet alımlarının 2014 yılı sonuna kadar %100 nün süresinde ve zamanında karşılanmasını sağlamak. 15 Mevcut okulların eğitim ve sosyal imkanlarının arttırılması.(m.k.) 16 Okullarda çevre düzenlemesinin yapılıp eğitimde çocuklarımıza anlatılması,(m.k.) 17 Okulların çevre düzenlerinin sağlanması, çevre bilinci kavramının öğretilmesi, okul ihata duvarlarının tamamının yapılması,(m.k.) 18 Okullardaki içme sularına arıtıcı cihaz takılması,(m.k.) 19 Okulların tamamen kaloriferli sisteme geçirilmesi,(m.k.) 20 İlköğretim okullarında kış sezonunda kullanılmak üzere sıcak su boylerlerinin takılması,(m.k.) 21 Yeni yapılacak okul binalarında tabandan ısıtma sistemi kullanılması,(m.k.) Kent ve kırsal alanda yaşayan tüm yaş gruplarındaki insanların rahatça profesyonel ve amatörce spor yapmalarını sağlamak için alt yapı çalışmaları yapılacak, kulüp ve sporcu sayıları ile Gençlik Merkezi üyelerinin çoğaltılması sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı ve donanım ihtiyaçlarının desteklenmesi. Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların sosyal yardım mekanları ve imkanları geliştirilecektir. Güvenlik hizmetleri kalitesinin artırılması ve suçların önlenmesi amacıyla teçhizat ihtiyaçları desteklenecektir. Belediye Mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü tesisin 3194 sayılı İmar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine uygun, planlı ve ruhsatlı yapılmalarının sağlanması. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitini yapmak. Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan alanlarda her türlü haritacılık hizmetleri(ifraz, tevhit, vs) sonucunda oluşacak yeni parselleri İmar Kanunu ve yönetmelik esaslarına göre hazırlamak. Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan yapıları İmar Kanunu ve yönetmelik esaslarına uygun hale getirmek. 30 Ruhsat gerektirmeyen alanlarda yapılacak binalar için tip projeler geliştirmek. 31 Diğer birimlerin faaliyetleri doğrultusunda, yapılması. 32 İlimizde bulunan akarsuların kıyı-kenar çizgilerinin tespitinin yapılması yapacakları projeler ile ilgili olarak Halihazır Harita İdaremiz faaliyetleri bünyesinde (Gölet, yol, içme suyu, kanalizasyon, altyapı, jeotermal, su deposu vb.) yatırımları için gerekli kamulaştırma işlemleri. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu çerçevesinde kültür ve tabiat varlıklarımızın tespit, tescil ve onarımları yapılarak korunması sağlanacaktır. 35 Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde Numarataj uygulaması devam ettirilecektir. 36 İşyeri açma ve çalışma yönetmeliği kapsamında denetim ve ruhsatlandırmalar yapılacaktır. 37 Köylerimizde yıkılma tehlikesi bulunan eski ev ve barakaların temizlenmesi ve tehlike arz etmemesi için gerekli önlemlerin alınması,(m.k.) 38 Amatör spor kulüpleri ve Gençlik Merkezi planlama döneminde desteklenmeye devam edilecektir. 39 Kültür, turizm potansiyelimiz tanıtılacak ve sanat faaliyetleri desteklenecektir. 40 Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı yeryüzündeki içme suyu kaynaklarında azalma ve kurumalar

27 24 Sıra 41 Hedeflerimiz yaşanmakta olup, geçmiş yıllarda yapılan tesislerimizde genelde yer üstü membaa kaynaklı olduğundan küresel ısınmadan çabuk etkilenmekte ve asgari mevsimde içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle Stratejik Plan Döneminde TESİS GELİŞTİRME PROJELERİ' ne ağırlık verilerek içme suyu membaları yetersiz hale gelen Köy ve Bağlılarının içme suyu tesisleri yeterli ve sağlıklı hale getirilecektir. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere, içme suyu kapalı şebeke tesisleri tamamlanmış olan Köy ve Bağlılarının Kanalizasyon Şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. 42 Her yıl hizmet içi eğitim ve sosyal faaliyet programları düzenlenecektir Planlama döneminde bütçe imkanları ölçüsünde bütün hizmet araçları ve iş makinaları faal halde tutulacak, İdaremizin fiziki çalışma ortamları geliştirilecektir. İlimiz sınırları içersinde olabileceği varsayılan jeotermal kaynak alanları, yöre halkı ile de temasa geçilerek yüzeysel araştırma, inceleme ve istişareler sonucu şüphe hasıl olan alanlar bir bir tespit edilecektir. Planlama döneminde İdaremiz adına ruhsatlı İlimiz Söğüt İlçesi Çaltı Beldesi sınırları içersinde 250 metre derinlikte, 39 C sıcaklığında, 13lt/saniye debili olarak bulunan JTE-11/025(BJ-1- Çaltı)jeotermal kaynak suyu kuyusunun bölge insanları ve iç turizm amaçlı kullanımına sunulması sağlanacaktır. Planlama döneminde Ruhsatsız ve kiralamasız ticari amaçlı su kullanımı engellenerek gelirlerimiz artırılacaktır. 47 Çöp toplama merkezlerinin yapılması, imkanlar ölçüsünde çöplerin toplanıp bertaraf edilmesi,(m.k.) 48 Tarımda zirai mücadelenin yoğun olduğu bölgelerde tanker yıkama ve doldurma merkezlerinin oluşturulup atıklarının düzenli toplanması,(m.k.) 49 Dere yataklarının ıslah edilip gerekli çalışmanın yapılması,(m.k.) 50 Belediyelerin üye olduğu katı atık bertaraf tesisine İl Özel İdaresinin üye olması gerektiği,(m.k.) 51 İnsan sağlığına zarar veren baz istasyonlarının gelişi güzel her yere kurulmasına izin verilmemesi,(m.k.) 52 İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarına arıtma filtre sistemlerinin kurulması,(m.k.) Maden ocaklarının ve fabrikalarının molozları gelişi güzel değil de düzenli bir şekilde toplaması, depolaması ve uymayanlara gerekli işlemlerin yapılması (M.K.) İl Genel Meclisi ve İl Encümeni sekretarya işleri modern teknolojik sistemler kullanılarak mevzuatına uygun yürütülecektir. İdaremizin iç işleyişi, vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemleri ile bilgi edinme haklarını azami ölçüde kolaylaştırarak, Bilgi işlem, Arşivleme, Evrak kayıt ve dağıtımı işlemleri, modern teknolojik sistemler kullanılarak mevzuatına uygun yürütülecektir. 56 % 4 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımız planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir. 57 Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım yapılacaktır, Planlama döneminde içerisinde stabilize kaplamalı köyyollarımızın 100 km si 1. kat asfalt yapılarak İlimizin asfalt oranı % 59 dan % 64 e çıkarılacaktır. Planlama dönemi içerisinde mevcut asfalt yolları korumak amacı ile toplam 500 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacak ve ayrıca kalan 1. kat asfaltların bakımında kullanılmak üzere yama malzemesi üretimi yapılacaktır. Köyyolu ağımızda bulunan ve sık sık kazaların olduğu standardı düşük grup köy yollarımızda onarım çalışmaları yapılarak standartları uygun hale getirilecek ve sanat yapısı noksanlıkları giderilecektir. Planlama dönemi içerisinde yol ağında bulunan köyyollarının periyodik olarak her yıl tamamının bakımı yapılarak devamlı ulaşıma açık tutulması sağlanacaktır. Planlama dönemi içerisinde grup köyyollarına öncelik verilmek kaydı ile tüm yolların trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır. Planlama dönemi içerisinde köylü katkıları alınarak 100 köyün köyiçi yollarına kilitli parke taşı döşenecektir. Tarımsal amaçlı kullanılan arazi yollarımızın yapılıp heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli önlemin alınması,(m.k.)

28 25 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1- Temel Politikamız: Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerin belediye sınırları dışında, 5286 Sayılı Kanun ile değişik 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunda belirtilen görevlerin belediye sınırları dışında, Yapılması Bilecik İl Özel İdaresi nin temel politikasıdır. 2- Önceliklerimiz: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve İl Özel İdarelerine görev veren ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince yürütülmesi gereken hizmet ve yatırımlar kapsamında İdaremizce hazırlanacak 2011 yılı Bütçesi ve 2011 yılı Yatırım Programında yer verilecek yatırım ve hizmetler için ön görülen ödenekler temin edildiği takdirde 2011 yılı yatırım programında belirtilen işlerin stratejik amaçlar tanımlarında belirtildiği gibi, Yapılması Bilecik İl Özel İdaresi nin öncelikleridir. C. Diğer Hususlar

29 26 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Bilecik İl Özel İdaresinin 2012 mali yılı bütçesi İl Genel Meclisinin 30/11/2011 tarih ve 2011/192 Sayılı kararı ile onaylanarak ,00 TL üzerinden yürürlüğe girmiştir. Bütçeyle ilgili tarihi itibari ile alınan Bütçe bilgilerimiz aşağıda gösterilmiştir yılı Gider Bütçesi tahmini ,00 TL olup; Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan ,00 TL Personel Giderleri, ,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, ,00 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, ,00 TL Faiz Giderleri, ,00 TL Cari Transferler, ,00 TL Sermaye Giderleri, ,00 TL Borç Verme, ,00 TL Yedek Ödenekler olarak tahmin edilmiştir. İl Özel İdaresinin , TL olarak ön görülen başlangıç bütçesine ek olarak (ek ödenek/ek bütçe) İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/144 Sayılı Kararı ile İçişleri Bakanlığının tarihli Onayına istinaden ,60 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/56 Sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/91 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/128 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/201 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/193 sayılı Kararı ile ,00 TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2012/206 sayılı Kararı ile ,00 TL olmak üzere toplam ,60 TL lik ek ödenek/ek bütçe kaydı ile 2012 Mali Yılı Öz Kaynak Bütçesi büyüklüğü tahminimiz ,60 TL ye ulaşmıştır Mali yılı içerisinde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam ,08 TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı yapılmıştır Mali yılından 2012 Mali yılına Öz Kaynak Bütçesi, Ek Olağanüstü ödenek kayıtları, 2011 yılından 2012 Mali yılına devreden ,43 TL ve ,60 TL Ek Bütçe kaydı ile birlikte 2012 yılı Net Bütçe Ödeneğinin toplam büyüklüğü ,11 TL ye ulaşmıştır yılı Gelir Bütçesi ,00 TL olarak tahmin edilmiştir Mali yılı içerisinde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam ,08 TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı ve 2011 yılından 2012 Mali yılına devreden ,43 TL ve ,60 TL Ek Bütçe kaydı ile birlikte bütçenin Gelir büyüklüğü ,11 TL ye ulaşmıştır.

30 yılı içerindeki Ek Ödenek kayıtları ve Aktarmalar ile oluşan Gider ve Gelir Bütçesi gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir MALİ YILI GİDER BÜTÇE VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI , , , , , ,00 0, Yılı Toplam 2012 Yılı Gider Kesin Gider Bütçesi Hesabı Personel Giderleri , ,38 Sosyal Güv.Kur. Dev. Pir. Gid , ,46 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , ,55 Faiz giderleri , ,17 Cari Transferler , ,23 Sermaye Giderleri , ,88 Sermaye Transferleri , ,00 Borç Verme ,00 0,00 Yedek Ödenekler ,10 0,00 TOPLAM , , yılı Gider Bütçesi ,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan ,38 TL Personel Giderleri, ,46 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, ,55 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, ,17 TL Faiz Giderleri, ,23 TL Cari Transferler, ,88 TL Sermaye Giderleri, ,00 TL Sermaye Transferleri olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenek kalemi zorunlu durumlarda aktarma yapılarak kullanılan bir kalem olup, buradan harcama yapılmamaktadır mali yılında toplam ,00 TL Yedek Ödenek kalemlerinden ,90 TL tutar harcama kalemlerine harcanmak üzere aktarılmıştır mali yılında harcanmayan ,74 TL ödenek imha edilmiştir Yılı içerisinde harcanamayıp yasal mevzuatı gereğince ertesi yıla devredilmesi gereken ödeneklerden ,43 TL ödenek 2012 yılına devredilmiştir.

31 yılı Gelir Bütçesi ,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir Bütçesini oluşturan unsurlardan ,76 TL Vergi Gelirleri, ,65 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,08 TL Alınan Bağış ve Yardımlar, ,37 TL Diğer Gelirler, ,79 TL Sermaye Gelirleri, ,40 ret ve iadeler olarak gerçekleşmiştir MALİ YILI GELİR BÜTÇE VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI , , , , , ,00 0, Yılı Gelir Bütçesi 2012 Yılı Gelir Kesin Hesabı Vergi Gelirleri , ,76 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,65 Sermaye Gelirleri , ,79 Alınan Bağış ve Yardımlar , ,08 Diğer Gelirler , ,37 Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 Ret ve İadeler (-) 0, , Yılından Devreden ,43 0,00 Ek Bütçe Kaydı ,60 0,00 TOPLAM , , Mali Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi ,67 TL dir Mali Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi ,25 TL dir. Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi 2012 yılı Bütçe Gelirlerimiz Bütçe Giderlerimize göre ,58 TL fazla miktarda gerçekleşmiştir. Öz Gelirimiz ,17 TL olarak gerçekleşmiştir Mali yılı tarihine kadar olan dönemde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri ve Diğer Cariler dâhil) bağış ve yardım olarak toplam ,08 TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı yapılmıştır. Ulaşılan ,11 TL Bütçe büyüklüğüne karşılık Net Gelir Tahsilâtımız ,25 TL olup, Kesinleşen Giderimiz ise ,67 TL olmuştur.

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012. Halis NALBANT Genel Sekreter

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012. Halis NALBANT Genel Sekreter T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012 Halis NALBANT Genel Sekreter YATIRIM ve UYGULAMALAR 289 Proje 17.083.480 TL Ödenek 272 Proje Tamamlandı 8.880.140 TL Harcama

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2015 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FİNANS TİPİ İŞ EKONOMİK

İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2015 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FİNANS TİPİ İŞ EKONOMİK İL Sİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 0 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER Bütçe Yılı 205 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. Bilecik İl Özel İdaresi 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. Bilecik İl Özel İdaresi 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. Bilecik İl Özel İdaresi 2006 YILI FAALİYET RAPORU Bilecik, Mart 2007 i SUNUŞ Bilecik İl Özel İdaremiz 5302 sayılı yasa ile birlikte belirlenen yeni faaliyet çerçevesi içinde sahip olduğu kaynakları

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 0 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 EKOMİK LER VE HİZMETLER Bütçe Yılı 204 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ EKOMİK İL Sİ 204 YILI YATIRIM

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı