T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012

2 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 9 1- Fiziksel Yapı Gayrimenkullerimiz İl Merkezinde Bulunan Gayrimenkullerimiz İlçelerimizde Bulunan Gayrimenkuller ÖRGÜT YAPISI İdarenin Organları İl Genel Meclisi İl Encümeni Vali Değişiklikleriyle Birlikte Örgütün Mevcut Kadro Yapısı 15 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 15 4.İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yatırıma Dayalı Hizmetlerimiz Dış Müdürlükler ile Sunulan Hizmetlerimiz Tarım İl Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Diğer Hizmetlerimiz Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 20 D- DİĞER HUSUSLAR 20 II- AMAÇ VE HEDEFLER 21 A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 21 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel Politikamız: Önceliklerimiz: 25 C. DİĞER HUSUSLAR 25 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 26 A-MALİ BİLGİLER 26 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 34

3 iii B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Faaliyetleri İl Genel Meclisi İl Encümeni İç Müdürlüklerimizin Faaliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İlçe Özel İdarelerinin Faaliyetleri Merkez İlçe Özel İdaresi Bozüyük İlçe Özel İdaresi Gölpazarı İlçe Özel İdaresi İnhisar İlçe Özel İdaresi Osmaneli İlçe Özel İdaresi Pazaryeri İlçe Özel İdaresi Söğüt İlçe Özel İdaresi Yenipazar İlçe Özel İdaresi DİĞER HİZMETLERİMİZ YILI KÖYDES UYGULAMALARI Yılı KÖYDES Değerlendirmesi PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEF VE SAPMALAR PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 88 4-DİĞER HUSUSLAR 89 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 90 A- ÜSTÜNLÜKLER 90 B- ZAYIFLIKLAR 91 C- DEĞERLENDİRME 92 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 93

4 1 SUNUŞ Bilecik İl Özel İdaresinin 2011 mali yılı bütçesi İl Genel Meclisinin tarih ve 2010/202 Sayılı kararı ile onaylanarak 11,250, TL üzerinden yürürlüğe girmiştir. Bütçeyle ilgili tarihi itibari ile alınan Bütçe bilgilerimiz aşağıda gösterilmiştir yılı Gider Bütçesi tahmini 11,250, TL olup; Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan 2,532, TL Personel Giderleri, 456, TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 3,379, TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 1,695, TL Cari Transferler, 2,507, TL Sermaye Giderleri, 30, TL Borç Verme, 650, TL Yedek Ödenekler olarak tahmin edilmiştir. İl Özel İdaresinin 11,250, TL olarak ön görülen başlangıç bütçesine ek olarak (ek ödenek/ek bütçe) İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/16 Sayılı Kararı ile İçişleri Bakanlığının tarihli Onayına istinaden 1,307, TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/81 Sayılı Kararı ile 320, TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/82 sayılı Kararı ile 443, TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/142 sayılı Kararı ile 135, TL olmak üzere toplam 2,205, TL lik ek ödenek/ek bütçe kaydı ile 2011 Mali Yılı Öz Kaynak Bütçesi büyüklüğü tahminimiz 13,455, TL ye ulaşmıştır Mali yılı içerisinde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 33,434, TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı yapılmıştır Mali yılından 2011 Mali yılına Öz Kaynak Bütçesi, Ek Olağanüstü ödenek kayıtları, 2010 yılından 2011 Mali yılına devreden 8,859, ile birlikte 2011 yılı Net Bütçe Ödeneğinin toplam büyüklüğü 55,749, TL ye ulaşmıştır yılı Gelir Bütçesi 11,250, TL olarak tahmin edilmiştir Mali yılı içerisinde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 33,434, TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı ve 2010 yılından 2011 Mali yılına devreden 8,859, TL ve 2,205, TL Ek Bütçe kaydı ile birlikte bütçenin Gelir büyüklüğü 55,749, TL ye ulaşmıştır. Ulaşılan 55,749, TL Bütçe büyüklüğüne karşılık Net Gelir Tahsilatımız 47,852, TL olup, Kesinleşen Giderimiz ise 45,293, TL olmuştur. Bu bakış açısıyla 2011 yılı Bütçe Gelirlerimiz Bütçe Giderlerimize göre 2,558, TL fazla miktarda gerçekleşmiştir. Gelir Kesin Hesabımızdaki Net Gelir Tahsilatımız 47,852, TL olarak gerçekmiş; Net Tahsilat içindeki Öz Bütçe Gelir tahsilatımız ise 14,417,898,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılı içerisinde, İş makinesi alımı amacıyla 1,307, TL İller Bankasından Borçlanma da bulunulmuştur.

5 2 Borçlanma dahil Öz Gelir Tahmini Bütçemiz ise 13,455, TL olup 14,417, TL net tahsilatla kıyaslandığında % 107 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran borçlanma tutarı çıkıldığında 12,148, TL tahmine karşılık 14,417, TL net tahsilat ile % 118 oranına ulaşmaktadır. Görüldüğü üzere gelirlerimiz beklenin üzerinde gerçekleşmiştir. Gelirlerimizin beklenin üzerinde gerçekleşmesinin en önemli sebepleri, 696, TL ile Güner Orbay İş Merkezinde bulunan gayri menkul satışı (sermaye) geliri, İller Bankası Payımızdaki artış, Banka Mevduatı nema gelir artışı ve Maden Paylarının takip-tahsil oranın yüksekliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Gelir tablomuz olumlu olmakla birlikte, unutulmamalıdır ki 2011 Mali Yılından 2012 Mali Yılına harcanmak üzere devreden tahsisli ve öz bütçe ödeneği olarak ,43 TL devreden ödenek bulunmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse; Mali Tablolarımız incelendiğinde, tablolarımız doğru ve net hazırlandığı, İdaremizin mali karar ve işlemlerinde saydamlığı ön planda tuttuğu, İdaremizin organlarının İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Valilik Makamı ile Genel Sekreterliğe bağlı harcama birimlerinin karar ve işlemleri ile uygulamalarının uyum içerisinde olduğu görülmektedir yılında birimlerimizin yürüttüğü görev ve faaliyetler ise şu şekilde olmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce, 2011 yılı içerisinde Bütçe hazırlık, gelir ve harcamalarının yapılması, gayri menkullerimizin kiralama ve satış ihalelerinin hazırlanması ile ecrimisil tahakkukları, İlçe Özel İdare Müdürlüklerimize ödenek gönderilmesi, Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım ve Köylere Yardım faslından ödenek aktarılması, iş makinesi ve araçlarının gelirlerinin tahsili, muhtar maaşlarının merkez ve ilçeler bazında dağıtılması, mevduatta bulunan nakit tutarların nemalandırılması, maden işletmelerinden alınan payların takibi, yapılan cezaların takip ve tahsili ile tahsil edilemeyenlerin hukuk servisine intikalinin sağlanması, yasal payların ilgili kuruluşlara ödenmesi, İller Bankası borçlanma iş ve işlemleri, su kiralamalarında %15 ve arazi satışlarında %25 oranında payın ilgili köylere aktarımı ile kalan tutarların gelire alınması, bir yıl geri ödemesiz iki yıl eşit taksitle faizsiz dağıtılan Saanen Keçilerinin borçlandırma ve geri ödemelerinin takibi, şartname ve basılı evrak satışının yapılması ve benzeri birçok mali işlem yürütülmüş, sekretarya olarak ise Bütçe, Yatırım Programı ve Faaliyet Programı gibi programlar hazırlanmış olup mali ayrıntıları raporumuzun mali bilgiler kısmında bulunmaktadır. Bunların dışında, % 45 Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alan 817, TL Bütçeli Tarih ve Doğanın Özü Pelitözü (Gölpark) projesinin koordinatörlüğü ile yaklaşık 400, TL Bütçe büyüklüğü ile 2012 yılında Ajans tarafından hibe desteği almaya aday Yapı ve Malzeme Denetim Laboratuarı projelerinin koordinatörlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülmüştür. Gölpark projesinin yaklaşık % 95 i tamamlanmış kalan kısım için Ajansın onayı beklenmektedir. Ayrıca Valiliğimiz AB Koordinasyon Merkezinin İllerimiz AB ye hazırlanıyor kapsamındaki eğitim, organizasyon ve diğer tüm harcamaları ile Nüfus Müdürlüklerinin desteklenmesi kapsamında Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine 12 adet bilgisayar alımı iş ve işlemleri de Mali Hizmetler Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir.

6 3 Yazı İşleri Müdürlüğümüzce; 2011 yılı faaliyet döneminde İl Genel Meclisimizce 11 olağan, 1 olağanüstü olmak üzere toplam 12 toplantı, 70 adet birleşim yapılmış olup, bu toplantılarda 202 adet karar alınmıştır yılı faaliyet döneminde İl Encümenimizce 42 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 207 adet karar alınmıştır. Bilgi Edinme Hakkın Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde İdaremize 21 adet başvuru yapılmış olup, yapılan başvurulardan olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru 20 adet, reddedilen başvuru 1 adettir. BİMER e yapılan toplam başvuru 24 adettir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce, 2011 yılı içersinde madencilik faaliyetleri kapsamında 57 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri çerçevesinde, İdaremize yapılan I (a) grubu maden işletme ruhsatı müracaatlarına ilişkin olarak 2 firmaya I (a) grubu maden işletme ruhsatı düzenlenmiştir. I (a) grubu maden ocağı açıp işletmek üzere İdaremize müracaat eden 2 şahısın müracaatları ilk müracaat talep harcı ile yapılmamasından dolayı 2 müracaat dosyası işlemden kaldırılmıştır. 1 adet I (a) grubu maden işletme ruhsatına ait temdit (süre uzatma) talebinin uygun bulunmamasından ruhsat iptal edilmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hammadde Üretim İzin Taleplerine ilişkin olarak 5995 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri çerçevesinde İdaremize 11 adet başvuru gerçekleşmiştir. İdaremizce 3 adet I (a) grubu hammadde üretim izin belgesinin süreleri uzatılarak I (a) grubu hammadde üretim izin belgeleri düzenlenmiştir. 4 adet I (a) grubu hammadde üretim izin belgesi talebinin işlemleri devam etmektedir. 3 adet I (a) grubu hammadde üretim izin belgesi süre uzatım talebinin işlemleri devam etmektedir. 1 adet I (a) grubu hammadde üretim izin belgesi süre uzatımı ile ilgili dosya işlemden kaldırılmıştır.1 adet I-B grubu hammadde üretim izin belgesinin izin süresinin uzatılması ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir sayılı Kanunla değişik 1380 sayılı su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili olarak, 2 adet başvuruya ait işlemler devam etmektedir sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında, 2011 yılı içersinde toplam 5 firma İdaremize müracaat ederek Jeotermal kaynak ve Doğal mineralli su arama ruhsatı talebinde bulunmuştur. Doğal mineralli su arama ruhsatı başvurusunda bulunan 4 firmadan 1 ne ruhsat verilirken diğer 3 firmaya ait müracaat ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir. Jeotermal kaynak arama ruhsatı başvurusunda bulunan 1 firmaya da ruhsat düzenlenerek verilmiştir yılı içersinde idaremizce düzenlenen 57 adet maden sahası için, 193, TL İşyeri ve Çalışma Ruhsatı izin ücreti tahakkuk ve tahsilatı gerçekleştirilmiştir 3213 sayılı Maden Kanununun 14. Maddesi gereğince, 2011 yılı içersinde I (a) grubu madenlerden devlet hakkı özel idare payı olarak 33, TL tahakkuk yapılmıştır yılı içersinde, usulsüz işlemlerden dolayı 32 adet idari yaptırım kararı uygulaması yapılmış olup, uygulanan bu cezai işlemler neticesinde ilgili şirketlere toplam 74, TL idari para cezası verilmiştir yılı içinde Müdürlüğümüz 200 adet ahşap piknik masası ve 20 adet barbekü alımı yapmıştır.

7 4 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce, 2011 mali yılında 3 adet mevzi imar planı, 10 adet yapı kullanma izin belgesi, 9 adet yapı ruhsatı ile ilgili iş ve işlemler gerçekleştirmiştir yılı içersinde İdaremizce 15 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 11 işletmeye Tatil Günleri İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı verilmiştir sayılı İmar Kanunu çerçevesinde 3 adet yapı mühürlenmiş ve kaçak yapılara toplam 60, TL idari para cezası kesilmiştir. Ruhsatsız olarak faaliyette bulunan ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerine toplam 9, TL idari para cezası uygulaması yapılmıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce, Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim kurumlarının yakacak, kırtasiye, su, temizlik malzemesi, akaryakıt, elektrik, taşımalı eğitim ve öğle yemeği, temizlik hizmeti alımları, haberleşme, taşıma giderleri karşılanmıştır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce, İçme suları sektöründe bakım, onarım ve tesis geliştirme hizmetleri kapsamında 11 proje gerçekleştirilmiştir. Yeni ihaleli işler kapsamında sene başında 7 adet içme suyu projesinin yapımı planlanmış olup, ödenek yetersizliğinden 1 adet içme suyu projesi programdan çıkarılmış, 5 adet içme suyu projesi KÖYDES Projesi kapsamında tamamlanmıştır. 15 adet muhtelif köy ve ünitelere malzeme yardımı yapılmıştır. 323 kutu klor alınarak muhtelif köy ve ünitelere ihtiyaçları kadar dağıtılmıştır. Söğüt- Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı na bir adet içme suyu inşaatı, Merkez 2. Jandarma Tugay Komutanlığı na içme suyu inşaatı yapımları tamamlanmıştır. Sene başında, 4 adet sondaj projesinin yapımı planlanmış olup, ödenek yetersizliğinden 2 adet içme suyu sondaj projesi programdan çıkarılmış olup, 2 adet içme suyu sondaj projesi KÖYDES Projesi kapsamında tamamlanmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce, 9 köyün toplam 13,400 metre onarımı, 42 köyün toplam 103,450 metre stabilize kaplaması, 4 köyün toplam 12.2 km I. kat asfalt kaplaması, 1 köyün 4 km II. kat asfalt kaplaması yapılmıştır. 65 adet köyümüze toplam 129, m 2 kilitli parke taşı döşenmiştir km. köy yolunun 1837 km. sine greyderli bakımları, 2865 ton mıcır ve 8400 ton elekaltı malzemesi ile köy yollarının asfalt yama ile bakımları yapılmıştır Yılı içerisinde Ø 400 mm. lik 400 metre ve Ø 600 mm. lik 500 metre büz satın alınarak ihtiyaç duyulan köy yollarına döşenmiştir. Muhtelif köy yollarımızda kullanılmak üzere 215 adet tehlike ve uyarı levhası, 200 adet omega direk, 400 adet bağlantı elemanı satın alınarak ve 38 adet trafik levhasına isim yazdırıldı kış döneminde toplam 9,134 km. köy yolunda kar mücadelesi çalışması yapılmıştır yılında 30 ayrı kişi ve işletmeye 35, TL tutarında iş makinesi kiralaması yapılmıştır yılında 30, kg. akaryakıt tasfiye edilmiş ve İdaremiz emanet hesabına TÜPRAŞ tarafından 46, TL yatırılmıştır. Ayrıca İller Bankası borçlanması ile 2 adet greyder ve 1 adet ekskavatör satın alınmış olup, Özel İdare öz bütçesiyle Valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet binek araç, Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kombi tipi binek araç ile 25 kişilik midibüs satın alınmıştır.

8 5 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce, 2011 yılında ihale edilerek inşaatına başlanan Bilecik Merkez Bahçecik Sulama Göleti ve Osmaneli Avdan Sulama Göletleri 2013 yılında tamamlanarak toplam 2, dekar alan sulamaya açılacaktır. Osmaneli Çiftlik Köyü HİS Gölet İnşaatı 2011 yılında tamamlanmıştır. Osmaneli Ağlan ve Bereket göletlerinin gölet içi temizlikleri yapılmıştır. Bilecik-Merkez Çavuşköy Ek Sulama Hattı, Bilecik Söğüt Zemzemiye Sulama Tesisi, Bilecik Gölpazarı Söğütçük Sulama Tesisi, Bilecik Merkez Abadiye Sulama Tesisi, Bozüyük Osmaniye Sulama Tesisi, Pazaryeri Sarnıç Göleti Sulama Tesisi, Osmaneli Sarıyazı Sulama Tesisi, Pazaryeri Karaköy Sulama Tesisi inşaatları KÖYDES kapsamında tamamlanmıştır. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce Projesi hazırlanan Bilecik Merkez Selöz Köy Tüzel kişiliğine ait kestane ormanı için 500 adet fidan alınarak muhtarlığa teslim edilmiştir. Bilecik İnhisar Samrı 2. Etap Tarımsal ENH ve Bilecik İnhisar Akkum 2.Etap ilave ENH inşaatlarının projeleri İdaremizce hazırlanarak, İnhisar KHGB ile yapılan protokol gereği ödenek aktarılarak ihalesi yapılmış ve inşaatı tamamlanmıştır. Yem bitkileri tohumu alımı için TAHAGEL e ödenek aktarılarak proje gerçekleştirilmiştir. Meyve fidanı alımı için Osmaneli KHGB ne ödenek aktarılarak Boyunkaya, Çiftlik Ve Oğulpaşa köylerinde meyve fidanı dağıtılmıştır. İdaremiz ve Söğüt KHGB arasında yapılan protokol ile ödenek aktarılarak Zemzemiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ne süt soğutma tankı alındı. İdaremiz ve Gölpazarı KHGB arasında yapılan protokol ile ödenek aktarılarak Gölpazarı Kurşunlu Beşevler Köyü sinekle mücadele çalışması yapılmıştır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzce, Eğitim Hizmetleri Sektöründe, Müdürlüğümüzce 2011 yılında Bozüyük Anaokulu inşaatı ve Bozüyük İç Köy Semti İÖO inşaatı tamamlanarak eğitime açıldı. Yapımına 2011 yılında başlanan Bozüyük Ertuğrulgazi İÖO Ek Bina inşaatı ise % 60 seviyesinde tamamlandı. Yıl içersinde okulların bakım onarım, dış cephe yalıtım ve doğalgaz dönüşüm işleri için 5 finansından ,00 TL, 8 finansından 1.952,952,00 TL harcanmıştır. 10 adet okulumuzun dış cephe yalıtımı ve mantolaması yapılarak bitirilmiştir. 11 adet okulumuzda doğalgaz dönüşümü tamamlanmıştır. 41 adet okulumuzda bakım ve onarım işleri yapıldı. Sağlık Hizmetleri Sektöründe; Vezirhan Sağlık Ocağı 2011 yılında bitirilerek hizmete açılmıştır. Bozüyük 1 Nolu Sağlık Ocağı eski binası yıkılarak yerine modern bir hizmet binası yapılarak 2011 yılı Aralık ayı itibariyle Bozüyük 1 nolu Aile ve Sağlık Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır yılında inşaatına başlanan Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşaatı bitirilerek 2011 yılı Ekim ayında 16 hekim ile hizmet vermeye başlamıştır. Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri Sektöründe;

9 6 33 noktada toplam 38 kameralı Bozüyük Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilerek yapımı 2011 Ağustos ayın sonunda bitirilmiştir. Merkez ve İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası ve lojmanlarında çatı onarımı, doğalgaz dönüşümü ve dış cephe mantolamaları yapılmıştır. Kültür ve Turizm Hizmetleri Sektöründe; Bilecik Müzesi eser nakil işlemi, Osmaneli Sokak Sağlıklaştırılma projesi bitirilmiştir. EMİTT Kültür ve Turizm Fuarına katılıp tanıtım faaliyetleri yapılmıştır. İlimizi tanıtıcı broşür basımı ve tanıtım materyalleri alımı yapılmıştır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Sektöründe; Amatör Spor Kulüplerimize malzeme yardımları yapılmış ve bazı semt sahalarımıza onarım için malzeme alınmıştır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ne Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında İl Özel İdaresi logosu baskılı 400 adet t-shirt, 600 adet şapka ve 10 adet eşofman takımı teslim edildi. İlimize yurt içi ve yurt dışından sportif ve gençlik faaliyetleri çerçevesinde her yıl gelen öğrenci ve genç misafirlerimizi daha iyi ve temiz mekanlarda ağırlamak amacıyla Gençlik Merkezi misafirhanesine 20 adet iki katlı (40 yataklı) çelik ranza, 40 adet tek kişilik yatak, 40 adet elyaf yastık ve 40 adet nevresim takımı alınmıştır.

10 7 Değerli Meclis Üyeleri; Yukarıda genel hatları ile anlatmaya çalıştığımız 2011 yılı faaliyetlerimize ilişkin sizlere dağıtılan faaliyet raporlarından ayrıntılarına ulaşmanız mümkündür. Ayrıntılarda da görüleceği üzere İlimiz Özel İdaresinin kıt kaynaklarına rağmen siz değerli üyelerin desteği ve personelimizin üstün gayreti ile pek çok sektörde yüzlerce hizmet gerçekleştirilmiştir. Bilecik İl Özel İdaresi nin, İlimizin sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarına etkin ve verimli çözümler üreterek, halkımızın hizmetine sunabilen bir İdare olması temennisi ile 2011 yılında yapılan faaliyetlerimizin ve bu yıl uygulamaya konulacak programlarımızın, İlimize, Yüce Devletimize ve Milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. H.İbrahim AKPINAR Bilecik Valisi

11 8 A-MİSYON ve VİZYON 1.Vizyon: İlin altyapı yatırımlarını tamamlamış, refah düzeyini arttırmış, çağın gerektirdiği değişim ve gelişim yeteneğine sahip öncü bir yerel yönetim kurumu olmaktır. 2. Misyon: İlimizin planlı kalkınması, mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla etkin denetim ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktır. 3. İlkeler Bildirimi: Bilecik İl Özel İdaresi Vizyonuna ulaşmak için aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir. Öncü olmak Şeffaf olmak İnsan odaklı olmak Hesap verebilir olmak Katılımcı olmak Ulaşılabilir olmak Etkin denetim yapmak Çevreye duyarlı olmak Değişime açık olmak Kaynakları etkin ve verimli kullanmak temel ilkelerimizdir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesince İl Özel İdarelerinin yetkileri şu şekil tanımlanmıştır; 1. Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. 2. Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 3. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 4. Borç almak ve bağış kabul etmektir. 5. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

12 9 6. Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. 7. Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 8. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesince İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları şu şekil tanımlanmıştır; İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Bilecik İl Özel İdaresi İl merkezinde Genel Sekreterlik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Merkez İlçe Özel İdare Müdürlüğü içine alan mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait m 2 ve hazineye ait m 2 olmak üzere toplam m 2 alan üzerinde bulunmakta olup binaların tamamı İl Özel İdaresi ne aittir. Bu alan içerisinde; 2 adet Hizmet Binası (Merkez müdürlüklerin ve birimlerinin bulunduğu), 3 adet Lojman Binası, 1 adet Misafirhane, 2 adet Atölye (içerisinde kaynak, kaporta, marangozhane, motor, torna, şase, oto elektrik alt birim ve işlerin bulunduğu), 1 adet İkmal Binası, 1 adet Akaryakıt Binası, 1 adet Boru Sundurma, 1 adet Arşiv Binası, 2 adet Ambar (inşaat ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu) ve 2 adet Bekçi kulübesi (yaya ve araç girişleri için) bulunmaktadır.

13 10 Gölpazarı, Bozüyük, Yenipazar, İnhisar, Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde, İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin bulunduğu 7 adet hizmet bürosu bulunmaktadır. Bunun dışında İstasyon Mevkiinde 1 adet Asfalt Plenti, yatırım programlarında ve karla mücadelede kullanılmak üzere Gölpazarı, Bozüyük ve Yenipazar İlçelerinde 3 adet şantiye (bakımevi) binası bulunmaktadır. 1.1 Gayrimenkullerimiz İl Merkezinde Bulunan Gayrimenkullerimiz NİTELİĞİ SAYISI YÜZDELİK ORANI % Vali Konağı Kaymakam Lojmanı Hizmet Binası Büro Mesken Yurt Okul Halk Eğitim Merkezi Üniversite Tahsis Jandarma Tahsis Sinema Hamam Arsa Arazi Tarla Bağ Bahçe Su Deposu Pilon Yeri TOPLAM İlçelerimizde Bulunan Gayrimenkuller Bozüyük İlçesi Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam Lojmanı, 1 adet eski Kaymakam Lojmanı (Bozüyük Meslek Yüksekokulu na kiralık) ve muhtelif mevkilerde 156, m 2 tarla ve arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Gölpazarı İlçesi İlimiz Gölpazarı ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, 3,286 m 2 3 katlı anaokulu binası, 3, m 2 anaokulu yapımı için arsa, toplam 9,249 m 2 2 adet ilköğretim okulu ve 1655 m 2 4 adet tarla ve 200, m 2 askeri alan olan kullanılan taşınmazları mevcuttur.

14 11 İnhisar İlçesi İlimiz İnhisar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, 6 adet lojman ve muhtelif mevkilerde 26,579 m 2 arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Osmaneli İlçesi İlimiz Osmaneli ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, toplam 18,133 m 2 4 adet ilköğretim okulu ve 1 adet 1,420 m 2 anaokulu taşınmazları mevcuttur. Pazaryeri İlçesi İlimiz Pazaryeri ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve muhtelif mevkilerde 961, m 2 arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Söğüt İlçesi İlimiz Söğüt ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı ve muhtelif mevkilerde 88, m 2 tarla ve arsa vasıflı taşınmazları mevcuttur. Yenipazar İlçesi İlimiz Yenipazar ilçesinde mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet Kaymakam lojmanı, 2, m 2 yüzölçümlü 1 adet okul binası, m 2 yüzölçümlü basket sahası ve m 2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz mevcuttur. 2. Örgüt Yapısı Bu bölümde kurumun organları ve kurumsal kadro yapısı üzerinde durularak 2011 yılında kadro yapısında gerçekleşen değişiklikler açıklanmaya çalışılmıştır İdarenin Organları tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresi nin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu organların İl Özel İdaresi yle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi ne kanunla özel yetkiler verilmiştir. Örneğin, meclis İl Özel İdaresi nin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verebilmektedir. İl Genel Meclisi üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi başkanı tarafından yönetilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Vali nin önerdiği hususlar gündeme alınır.

15 12 İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ( ) kesinleşir. Kanuna göre İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi ni periyodik olarak denetler. Bunun için İl Genel Meclisi her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresi nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisi ndeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşi ne kadar Meclis Başkanlığı na sunar Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesince İl Genel Meclisi nin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır; Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. Borçlanmaya karar vermek. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresi nin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

16 13 Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek İl Encümeni Kanuna göre İl Encümeni, Vali nin başkanlığında, İl Genel Meclisi nin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Vali nin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece il Encümeni nin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Vali nin katılamadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümeni, Yönetim Komitesi veya İcra Komitesi gibi vazife görür. Encümenin en önemli görevi stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisi ne görüş bildirmektir. Encümenin, haftada en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması öngörülmüştür. İl Encümeni ile Vali arasındaki ilişkiler de önemli olan bir konudur. Kanuna göre Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve İl Genel Meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, eğer kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, Vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. Bu uygulamayla bir taraftan kararların uygulanmasına sürat getirilmek istenmiş ve diğer taraftan ise Vali nin de her halükarda gücü ve vesayet yetkisi korunmuştur Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesince İl Encümeninin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır; 1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisi ne görüş bildirmek. 2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. 7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

17 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Vali Kanuna göre Vali, İl Özel İdaresi nin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda il encümeninin başkanıdır. Vali, İl Özel İdaresi nin en üst amiri olarak kurumu yönetmek, hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Kanun valiye İl Özel İdaresi ni stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresi nin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlatmak, faaliyetlerin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, uygulatmak, izlemek ve bunlarla ilgili raporları meclise sunmak görevini vermiştir. Vali nin stratejik planla ilgili belirli yükümlülükleri vardır. Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde stratejik planı hazırlatmak zorundadır. Stratejik plan; kalkınma planı ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak hazırlanır. Stratejik plan ve ayrıca ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans planı vali tarafından İl Genel Meclisi ne sunulur. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve İl Genel Meclisi nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve İl Genel Meclisi nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Kanun Vali nin görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan vali yardımcılarına, İl Özel İdaresi görevlilerine veya ilçelerde kaymakamlara devredebileceğini belirtmiştir Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 30. maddesince Vali nin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır; 1. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresi nin hak ve menfaatlerini korumak. 2. İl Özel İdaresi ni stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresi nin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 3. İl Özel İdaresi ni Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 4. İl Encümeni ne başkanlık etmek. 5. İl Özel İdaresi nin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 6. İl Özel İdaresi nin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 8. İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

18 15 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. 10. İl Özel İdaresi personelini atamak. 11. İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. 12. Şartsız bağışları kabul etmek. 13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 15. Kanunlarla İl Özel İdaresi ne verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Değişiklikleriyle Birlikte Örgütün Mevcut Kadro Yapısı Bilecik İl Özel İdaresinde 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 11 Birim Müdürü, 1 Hukuk Müşaviri, 2 Avukat, 8 İlçe Özel İdare Müdürü, 4 Uzman, 2 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 Kontrol Memuru, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 22 Şef, 2 Muhasebeci, 12 V.H.K.İ., 13 Bilgisayar İşletmeni, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Ambar Memuru, 4 Şoför, 9 Memur, 1 Teknik Ressam, 28 Mühendis, 1 Şehir Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Mimar, 7 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Topograf, 1 Tabip, 2 Sağlık Memuru, 2 Hemşire, 2 Sosya1 Çalışmacı, 1 Veteriner Hekim, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Psikolog, 1 Çocuk Gelişimcisi, 1 Laborant, 1 Çocuk Bakıcısı, 4 Hizmetli, 3 Kaloriferci, 1 Bekçi, 1 Bahçıvan olmak üzere toplam 162 adet memur kadrosu mevcuttur. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TARİHLİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU TABLOSU SINIF DOLU BOŞ TOPLAM GENEL İDARE HİZMETLERİ AVUKATLIK HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER GENEL TOPLAM Bilecik İl Özel İdare mevcut kadro cetveli detaylı bir şekilde faaliyet raporunun ekinde gösterilmiştir.(ek:1) 4857 sayılı Kanuna tabi 95 personel, 19 Sözleşmeli Personel, 55 Memur personel olmak üzere toplam 169 personel ile hizmet verilmektedir. 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İl Özel İdaremizin mali içerikli veri girişleri e-içişleri Projesi üzerinden yapılmaktadır. Program sayesinde istenilen bilgiler eş zamanlı olarak Merkezi İdare tarafından da görülebilmektedir.

19 16 İl Özel İdaremiz Mayıs 2008 tarihinden itibaren evrak yazışmalarını E-İçisleri (E-Bakanlık) projesi kapsamında gerçekleştirmektedir. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi tarafından tarihinde yayımlanan 577 sayılı e-içişleri Projesi pilot uygulaması konulu genelge ile tarihinden itibaren İdaremizde e-imza uygulaması başlamıştır. Bu tarihe kadar e-içişleri Projesi kullanıcısı olan personellerimiz için TUBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ne personellerimizin için e-imza başvuruları tamamlanarak elektronik imzaları temin edilmiştir. İl Özel İdaremizin kendisine ait, den giriş sağlanabilen 2006 yılı içerisinde faaliyete geçirilen internet sitesi bulunmaktadır yılı içerisinde siteye işlerlik kazandırılarak duyuru ve haberler şeklinde güncellenmekte, gerekli bilgiler bu alandan halkın bilgisine sunulmaktadır. Yapılan güncellemelerle yönetim bilgileri dışında Bilecik ilinin tanıtımının sağlanması açısından kullanıcılara faydalı olacak tanıtıcı bilgilerle zenginleştirilmiştir. İl Özel İdaremizin, İl Merkezindeki ve ilçelerdeki hizmet binalarının tamamında tam zamanlı internet kullanımı bulunmaktadır. İnternet erişimi birimler arasında bilgi alışverişinde ve global dünya ile entegrasyonumuzda etkili bir araç olarak 7 gün 24 saat aktif halde kullanıma hazır olarak tutulmaktadır. Bunların dışında personelin ihtiyaç duyabileceği geniş açıklamalı özel mevzuat programları da İdaremizde kullanılmaktadır.

20 4.İnsan Kaynakları 17

21 18 5- Sunulan Hizmetler İl Özel İdaremiz 2011 faaliyet yılı içerisinde 5302 Sayılı Kanunla kendisine verilen görev ve hizmetleri imkânları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmış ve bu faaliyet raporunun 3. bölümü faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler başlığı altında ayrıntıları yazılan hizmetleri sunmuş veya sunulmasını sağlamıştır Yatırıma Dayalı Hizmetlerimiz Köy yolları yatırım ve hizmetleri için, köy yollarının onarım, stabilize kaplama, 1. kat asfalt kaplama, 2. kat asfalt kaplama, tesviye, malzemeli bakım, greyderli bakım, trafik levhası kullanımı, muhtelif yollarda büz kullanımı ve köy yollarımızda kar mücadelesi yapılarak tüm yolların trafiğe açık tutulma işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. İçme suları yatırım ve hizmetleri için, programda bulunan işlerin devamı sağlanmış, bakım onarım işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Sulama toprak yatırım ve hizmetleri için, sulama göleti programında bulunan kamulaştırma, inşaat tamamlama ve yeraltı suyu inşaat tamamlama işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. İnşaat iskân yatırım ve hizmetlerimiz için, kanalizasyon yapımı, fosseptik ve tesis bakım onarım işlemleri yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur Dış Müdürlükler ile Sunulan Hizmetlerimiz Tarım İl Müdürlüğü Hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksatlı yem bitkileri tohumu alımı ve dağıtımı projeleri desteklenmiştir. İlimizde kaliteli ve yüksek verimli ıslah edilmiş meyve fidanı dikimi teşvik etmek ve üretimi destekleme maksadıyla fidan alım ve dağıtım projeleri gerçekleştirilmiştir. Süt hayvancılığını geliştirme ve yaygınlaştırma amaçlı yüksek kalite ve verimlilikte Kredili Seanen Keçisi alımı için ödenek ayrılarak TAHAGEL e aktarılmıştır. Köylerde sağlıklı ve hijyenik süt elde etmek için Söğüt Köylere Hizmet Götürme Birliği ne aktarılan ödenekle 1 adet süt depolama tankı alınmıştır İl Sağlık Müdürlüğü Bütçe imkanları çerçevesinde sağlık tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile donanım ihtiyaçları desteklenmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı ve donanım ihtiyaçlarının desteklenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Vezirhan Sağlık Ocağı 2011 yılında bitirilerek hizmete açılmıştır. Bozüyük 1 Nolu Sağlık Ocağı eski binası yıkılarak yerine modern bir hizmet binası yapılarak 2011 yılı Aralık ayı itibariyle Bozüyük 1 nolu Aile ve Sağlık Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.2010 yılında inşaatına başlanan Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2011 yılı Ekim ayında 16 hekim ile hizmet vermeye başlamıştır.

22 19 Merkez Sağlık Müdürlüğü A-B lojmanlarının ve Bozüyük Devlet Hastanesi Diş Tedavi Protez Merkezi Hizmet Binasının dış cephe mantolaması yapıldı. Söğüt Devlet Hastanesi Hizmet Binasının doğalgaz dönüşümü tamamlandı, yangın tesisatı yenilenerek yangın erken uyarı sistemi kuruldu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Bütçe imkanları dahilinde İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin malzeme ihtiyacı karşılanmıştır. İl ve İlçelerimizde faaliyet gösteren 24 adet amatör futbol kulüplerine ve 8 adet basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında faaliyet gösteren spor kulüplerine forma, top, file, tozluk, spor ayakkabıları ve eşofman takımlarından oluşan malzeme yardımı yapılmıştır. Ayrıca salon sporlarını ve güreş branşını desteklemek ve ilimize nitelikli amatör sporcular kazandırmak için spor malzemeleri alınarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü' ne teslim edilmiştir. Gençlik Merkezimize misafirhanelerinde kullanılmak üzere ranza, tek kişilik yatak, yastık ve nevresim takımı alınarak gelen misafirlerin daha temiz mekanlarda ağırlanması sağlanmıştır İl Emniyet Müdürlüğü: Emniyet hizmetlerinin artırılması amacıyla kameralı takip sistemlerinin kurulması desteklenmiştir. Bozüyük İlçemize 33 noktada toplam 38 kameralı Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilecek ödenekler çerçevesinde emniyet hizmetleri fiziki mekan yapım, bakım ve onarımları yapılmıştır. Polis karakollarının ıslah edilerek Avrupa standartlarına çıkartılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Müdürlüğü vasıtasıyla çeşitli fuar, organizasyonu ve sanat etkinliklerine katılım için yeterli kaynak ayrılarak tanıtım faaliyeti yapılmıştır EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda İlimizi tanıtıcı nitelikte materyalleri temin edildi. Osmaneli Sokak sağlıklaştırma projesi 2011 yılında bitirildi İl Milli Eğitim Müdürlüğü: İlköğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek için yeni derslikler yaptırmak ve mevcut altyapının standardını onarım programlarıyla iyileştirmek için çalışmalar yapılmıştır. Halen ADSL ve internet bağlantısı, kütüphanesi, bilgisayar laboratuarı olmayan ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için bütçe imkanlarında okullarımızın bir kısmına bilgisayar alınmıştır. Mevcut okulların donanımlarının arttırılmasına, fiziki imkanlarının iyileştirilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

23 Diğer Hizmetlerimiz Bilgilendirme Hizmeti İl Özel İdaremiz adına alan adı satın alınarak internet üzerinden bilgilendirme uygulamalarının hayata geçirilmesi 2006 yılında sağlanmış, E-İçişleri Projesi üzerinden elektronik ortamda yapılan bilgi edinme başvurularının yapılarak yetkilendirilen personel tarafından mümkün olduğunca hızlı gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ruhsatlandırma Hizmetleri: Sıhhi müessese, gayri sıhhi müessese, maden işletme ruhsatları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, tatil günleri çalışma ruhsatları verilmesi ve ilgili harçların (devlet haklarının) tahsil edilmesi sağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim ve izinlerine ilişkin işlemler yürütülmüştür. Kiralama Hizmetleri Gayrimenkullerimize ait kiralama işleri yürütülmüştür. Su ürünleri kiraya verilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar

24 21 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Mevzuatla verilen görev ve sorumluluklarının tüm birimlerimiz ile eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak öncelikli amaç ve hedefimizdir. İl Genel Meclisimizin tarih ve 2010/029 sayılı kararı ile kabul edilen yılları Bilecik İl Özel İdaresi stratejik planında belirlenen 20 stratejik amacımızı 47 faaliyet ile gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bilecik İl Özel İdaresi olarak kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, insan odaklı hizmetlerimizde çevreye duyarlı, şeffaf ve etkin olarak denetlenebilen faaliyet ve yatırımlarla vatandaşlarımıza hizmet etmeyi hedeflemekteyiz Yılları Arası Stratejik Amaçlarımız BİRİM ADI HİZMET ALANI STRATEJİK AMAÇ ÜST YÖNETİM VE GENEL SEKRETERLİK MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Hizmetleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Bilecik İl Özel İdaresinin mevzuatla verilen görev ve sorumluluklarının tüm birimleri ile eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak. Stratejik plan, performans planları, mali yılı bütçelerini mevzuatına uygun hazırlayıp uygulanmasını takip ederek gerekli raporlamaları yapmak. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ile diğer tüm mali işlemleri mevzuatına uygun sonuçlandırmak. Kurumun gelirlerinin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek sistemler geliştirmek. Kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla tarım sektörü desteklenecek, çiftçimizin gelirini artırmaya yönelik tedbirler almak. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş İl Düzeyindeki hedeflere ulaşılmasında bütçe imkanları dahilinde gerekli desteği vererek, okulların fiziki eğitim şartlarının çağdaş standartlara ulaşmasını sağlamak. Sporun altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her kademede geniş kitlelere yayılmasının sağlamak. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu desteklemek. Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlamak amacıyla sosyal yardım kurumlarını desteklemek. İlimizdeki can ve mal güvenliğinin artırıldığı suçların önlendiği ve huzurlu bireylerin yaşadığı bir toplum oluşturmak. İlimizin planlı yapılaşarak gelişmesini sağlamak ve etkin denetim hizmetleriyle mevzuata uygun modern yaşam alanları oluşturmak. İldeki kültür, sanat, turizm ve spor organizasyonlarını destekleyerek ve ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak, sosyal aktivitelerin ve ilimizi ziyaret eden turist sayısının artırılmasını sağlamak. İçme suyu ve kanalizasyon alanlarında gerekli yatırımların yapılarak, Kent-Kır ve Sosyo-ekonomik gruplar arası farklılığı azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunarak, kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirerek köyden-kente göçü önlemektir.

25 22 BİRİM ADI HİZMET ALANI STRATEJİK AMAÇ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İdarenin üst yönetim kadrosu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarının bilgi ve becerilerini hizmet içi eğitimlerle en üst seviyeye çıkarmak ve performanslarını artıracak tedbirler almak. Yatırımcı Birimlerimizin düzenli ve daha verimli çalışabilmesi, acil afet durumlarında zamanında ve sağlıklı müdahale yapılabilmesi için araç ve iş makinelerimizin faal tutularak her hangi bir aksaklığı meydan vermeyerek kurumumuz personelinin güven ve huzur içerisinde çalışabilmesi için gerekli güvenlik, ısınma, büro malzemesi, iletişim ve bilişim İhtiyaçlarını karşılamak. İlimiz mülki sınırları içersinde yerkabuğu derinliklerinde bulunan jeotermal (sıcak su) kaynak alanlarının tespit edilerek ilimizin yerel turizm potansiyelinin ve alternatif enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi sağlanacaktır. İlimiz sınırları içersindeki madencilik faaliyetleri İdaremizce belli bir disiplin ve kararlılık içinde takip edilecektir. İlimiz sınırları içersinde yer altı ve yer üstündeki doğal kaynak sularının ticari amaçlı kullandırılması, balık avlak alanlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve İdaremizin gelirlerinin artırılması için gerekli denetimler ve kiralamalar yapılacaktır. Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulması. (M.K.) İl Özel İdarelerinin kanunlarla belirtilen görev ve yetkileri dâhilinde değişime ve teknolojik gelişime uyumlu çağdaş, hızlı ve kaliteli kamu hizmetleri sunmaktır. Halkın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek maksadıyla; yapım, onarım ve bakımlarını yapmak ve yaptırmak sureti ile köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir Yılları Arası Hedeflerimiz Sıra Hedeflerimiz 1 Planlanan ve ödeneği temin edilen hizmetleri koordine ederek %100 oranında gerçekleştirmek. 2 Yıllık bütçe hazırlıkları ve bütçe işlemlerinin yürütülmesi ile yılı bütçesinin tahminlerinin zamanında ve sağlıklı yapılması. 3 Yıllık bütçe gelir tahminlerinin gerçekleşme oranlarını en fazla %10 sapma ile hesaplamak yılının sonuna kadar, 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla muhasebe birimine verilen bütün görevleri noksansız şekilde yerine getirmek. 5 Gelir tahsilini hızlandırmak için bankalar ve posta idareleri ile iş birliği imkanlarının geliştirilmesi. 6 Tahsil edilemeyen alacakların hukuki işlemlerle tahsilini sağlanması. 7 8 Tarımsal verimliliği artırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulu tarım yapma imkanları sağlanacak, mevcut İl Özel İdaremizce tesisi yapılan ve sulamaya açılan Ha alana planlama döneminde 300 Ha daha eklenerek, idaremizce sulamaya açılan saha Ha a ulaşacaktır. Çiftçi gelirlerinin arttırılması için Hayvan yetiştiriciliği ve Tarımsal Ürün çeşitliliği artırarak çiftçilerimiz desteklenecektir. 9 Metan gazının değerlendirilip seracılıkta kullanılması,(m.k.) 10 Organik Tarım için araştırma yapılması,(m.k.) Halen okul öncesinde % 25 olan çağ nüfusu okullaşma oranını her yıl % 10 arttırarak plan dönemi sonuna kadar % 75 okullaşma oranını yakalamak. İlköğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek için planlama döneminde her yıl yeni derslikler yaptırmak ve mevcut altyapının standardını onarım programlarıyla her yıl % 20 yükseltmek. Halen ADSL ve internet bağlantısı, kütüphanesi, bilgisayar laboratuarı olmayan ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını tamamlamak.

26 23 Sıra 14 Hedeflerimiz İlköğretim okulları için talep edilen mal ve hizmet alımlarının 2014 yılı sonuna kadar %100 nün süresinde ve zamanında karşılanmasını sağlamak. 15 Mevcut okulların eğitim ve sosyal imkanlarının arttırılması.(m.k.) 16 Okullarda çevre düzenlemesinin yapılıp eğitimde çocuklarımıza anlatılması,(m.k.) 17 Okulların çevre düzenlerinin sağlanması, çevre bilinci kavramının öğretilmesi, okul ihata duvarlarının tamamının yapılması,(m.k.) 18 Okullardaki içme sularına arıtıcı cihaz takılması,(m.k.) 19 Okulların tamamen kaloriferli sisteme geçirilmesi,(m.k.) 20 İlköğretim okullarında kış sezonunda kullanılmak üzere sıcak su boylerlerinin takılması,(m.k.) 21 Yeni yapılacak okul binalarında tabandan ısıtma sistemi kullanılması,(m.k.) Kent ve kırsal alanda yaşayan tüm yaş gruplarındaki insanların rahatça profesyonel ve amatörce spor yapmalarını sağlamak için alt yapı çalışmaları yapılacak, kulüp ve sporcu sayıları ile Gençlik Merkezi üyelerinin çoğaltılması sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı ve donanım ihtiyaçlarının desteklenmesi. Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların sosyal yardım mekanları ve imkanları geliştirilecektir. Güvenlik hizmetleri kalitesinin artırılması ve suçların önlenmesi amacıyla teçhizat ihtiyaçları desteklenecektir. Belediye Mücavir alan sınırları dışında yapılacak her türlü tesisin 3194 sayılı İmar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine uygun, planlı ve ruhsatlı yapılmalarının sağlanması. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitini yapmak. Belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan alanlarda her türlü haritacılık hizmetleri(ifraz, tevhit, vs) sonucunda oluşacak yeni parselleri İmar Kanunu ve yönetmelik esaslarına göre hazırlamak. Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan yapıları İmar Kanunu ve yönetmelik esaslarına uygun hale getirmek. 30 Ruhsat gerektirmeyen alanlarda yapılacak binalar için tip projeler geliştirmek. 31 Diğer birimlerin faaliyetleri doğrultusunda, yapılması. 32 İlimizde bulunan akarsuların kıyı-kenar çizgilerinin tespitinin yapılması yapacakları projeler ile ilgili olarak Halihazır Harita İdaremiz faaliyetleri bünyesinde (Gölet, yol, içme suyu, kanalizasyon, altyapı, jeotermal, su deposu vb.) yatırımları için gerekli kamulaştırma işlemleri. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu çerçevesinde kültür ve tabiat varlıklarımızın tespit, tescil ve onarımları yapılarak korunması sağlanacaktır. 35 Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çerçevesinde Numarataj uygulaması devam ettirilecektir. 36 İşyeri açma ve çalışma yönetmeliği kapsamında denetim ve ruhsatlandırmalar yapılacaktır. 37 Köylerimizde yıkılma tehlikesi bulunan eski ev ve barakaların temizlenmesi ve tehlike arz etmemesi için gerekli önlemlerin alınması,(m.k.) 38 Amatör spor kulüpleri ve Gençlik Merkezi planlama döneminde desteklenmeye devam edilecektir. 39 Kültür, turizm potansiyelimiz tanıtılacak ve sanat faaliyetleri desteklenecektir Küresel ısınma ve kuraklıktan dolayı yeryüzündeki içme suyu kaynaklarında azalma ve kurumalar yaşanmakta olup, geçmiş yıllarda yapılan tesislerimizde genelde yer üstü membaa kaynaklı olduğundan küresel ısınmadan çabuk etkilenmekte ve asgari mevsimde içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle Stratejik Plan Döneminde TESİS GELİŞTİRME PROJELERİ' ne ağırlık verilerek içme suyu membaları yetersiz hale gelen Köy ve Bağlılarının içme suyu tesisleri yeterli ve sağlıklı hale getirilecektir. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere, içme suyu kapalı şebeke tesisleri tamamlanmış olan Köy ve Bağlılarının Kanalizasyon Şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. 42 Her yıl hizmet içi eğitim ve sosyal faaliyet programları düzenlenecektir. 43 Planlama döneminde bütçe imkanları ölçüsünde bütün hizmet araçları ve iş makinaları faal halde tutulacak, İdaremizin fiziki çalışma ortamları geliştirilecektir. 44 İlimiz sınırları içersinde olabileceği varsayılan jeotermal kaynak alanları, yöre halkı ile de temasa

27 24 Sıra Hedeflerimiz geçilerek yüzeysel araştırma, inceleme ve istişareler sonucu şüphe hasıl olan alanlar bir bir tespit edilecektir. Planlama döneminde İdaremiz adına ruhsatlı İlimiz Söğüt İlçesi Çaltı Beldesi sınırları içersinde 250 metre derinlikte, 39 C sıcaklığında, 13lt/saniye debili olarak bulunan JTE-11/025(BJ-1- Çaltı)jeotermal kaynak suyu kuyusunun bölge insanları ve iç turizm amaçlı kullanımına sunulması sağlanacaktır. Planlama döneminde Ruhsatsız ve kiralamasız ticari amaçlı su kullanımı engellenerek gelirlerimiz artırılacaktır. 47 Çöp toplama merkezlerinin yapılması, imkanlar ölçüsünde çöplerin toplanıp bertaraf edilmesi,(m.k.) 48 Tarımda zirai mücadelenin yoğun olduğu bölgelerde tanker yıkama ve doldurma merkezlerinin oluşturulup atıklarının düzenli toplanması,(m.k.) 49 Dere yataklarının ıslah edilip gerekli çalışmanın yapılması,(m.k.) 50 Belediyelerin üye olduğu katı atık bertaraf tesisine İl Özel İdaresinin üye olması gerektiği,(m.k.) 51 İnsan sağlığına zarar veren baz istasyonlarının gelişi güzel her yere kurulmasına izin verilmemesi,(m.k.) 52 İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarına arıtma filtre sistemlerinin kurulması,(m.k.) Maden ocaklarının ve fabrikalarının molozları gelişi güzel değil de düzenli bir şekilde toplaması, depolaması ve uymayanlara gerekli işlemlerin yapılması (M.K.) İl Genel Meclisi ve İl Encümeni sekretarya işleri modern teknolojik sistemler kullanılarak mevzuatına uygun yürütülecektir. İdaremizin iç işleyişi, vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemleri ile bilgi edinme haklarını azami ölçüde kolaylaştırarak, Bilgi işlem, Arşivleme, Evrak kayıt ve dağıtımı işlemleri, modern teknolojik sistemler kullanılarak mevzuatına uygun yürütülecektir. 56 % 4 oranındaki 2. derece Tesviye yol ağımız planlama döneminde % 1 oranına düşürülecektir. 57 Planlama dönemi içerisinde stabilize kaplamalı yollarımızda 250 km. stabilize bakım yapılacaktır, Planlama döneminde içerisinde stabilize kaplamalı köyyollarımızın 100 km si 1. kat asfalt yapılarak İlimizin asfalt oranı % 59 dan % 64 e çıkarılacaktır. Planlama dönemi içerisinde mevcut asfalt yolları korumak amacı ile toplam 500 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacak ve ayrıca kalan 1. kat asfaltların bakımında kullanılmak üzere yama malzemesi üretimi yapılacaktır. Köyyolu ağımızda bulunan ve sık sık kazaların olduğu standardı düşük grup köy yollarımızda onarım çalışmaları yapılarak standartları uygun hale getirilecek ve sanat yapısı noksanlıkları giderilecektir. Planlama dönemi içerisinde yol ağında bulunan köyyollarının periyodik olarak her yıl tamamının bakımı yapılarak devamlı ulaşıma açık tutulması sağlanacaktır. Planlama dönemi içerisinde grup köyyollarına öncelik verilmek kaydı ile tüm yolların trafik işaret ve levhaları tamamlanacaktır. Planlama dönemi içerisinde köylü katkıları alınarak 100 köyün köyiçi yollarına kilitli parke taşı döşenecektir. Tarımsal amaçlı kullanılan arazi yollarımızın yapılıp heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli önlemin alınması,(m.k.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1- Temel Politikamız: Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerin il sınırları içinde,

28 25 İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerin belediye sınırları dışında, 5286 Sayılı Kanun ile değişik 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunda belirtilen görevlerin belediye sınırları dışında, Yapılması Bilecik İl Özel İdaresi nin temel politikasıdır. 2- Önceliklerimiz: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve İl Özel İdarelerine görev veren ilgili mevzuatın amir hükümleri gereğince yürütülmesi gereken hizmet ve yatırımlar kapsamında İdaremizce hazırlanacak 2011 yılı Bütçesi ve 2011 yılı Yatırım Programında yer verilecek yatırım ve hizmetler için ön görülen ödenekler temin edildiği takdirde 2011 yılı yatırım programında belirtilen işlerin stratejik amaçlar tanımlarında belirtildiği gibi, Yapılması Bilecik İl Özel İdaresi nin öncelikleridir. C. Diğer Hususlar

29 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Bilecik İl Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisinin tarih ve 2010/202 Sayılı kararı ile onaylanarak 11,250, TL üzerinden yürürlüğe girmiştir. Bütçeyle ilgili tarihi itibari ile alınan Bütçe bilgilerimiz şu şekildedir; 2011 yılı Gider Bütçesi tahmini 11,250, TL olup; Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan 2,532, TL Personel Giderleri, 456, TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 3,379, TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 1,695, TL Cari Transferler, 2,507, TL Sermaye Giderleri, 30, TL Borç Verme, 650, TL Yedek Ödenekler olarak tahmin edilmiştir. İl Özel İdaresinin 11,250, TL olarak ön görülen başlangıç bütçesine ek olarak (ek ödenek/ek bütçe) İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/16 Sayılı Kararı ile İçişleri Bakanlığının tarihli Onayına istinaden 1,307, TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/81 Sayılı Kararı ile 320, TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/82 sayılı Kararı ile 443, TL, İl Genel Meclisinin tarih ve 2011/142 sayılı Kararı ile 135, TL olmak üzere toplam 2,205, TL lik ek ödenek/ek bütçe kaydı ile 2011 Mali Yılı Öz Kaynak Bütçesi büyüklüğü tahminimiz 13,455, TL ye ulaşmıştır Mali yılı içerisinde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 33,434, TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı yapılmıştır Mali yılından 2011 Mali yılına Öz Kaynak Bütçesi, Ek Olağanüstü ödenek kayıtları, 2010 yılından 2011 Mali yılına devreden 8,859, TL ile birlikte 2011 yılı Net Bütçe Ödeneğinin toplam büyüklüğü 55,749, TL ye ulaşmıştır yılı Gelir Bütçesi 11,250, TL olarak tahmin edilmiştir Mali Yılı Gelir Bütçesi tahmine eklenen 2,205, TL Ek Bütçe kaydı (1,307, TL İller Bankası Borçlanması dahil), yılı içerisindeki oluşan 33,434, TL Ek-Olağanüstü ödenek kayıtları, 8,859, TL devreden ödenekler ile birlikte Gelir Bütçe büyüklüğü de aynı şekilde 55,749, TL ye ulaşmıştır yılı içerindeki Ek Ödenek, Ek ve Olağan Üstü Ödenek kayıtları ve Aktarmalar ile oluşan Gider ve Gelir Bütçesi gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir. 26

30 MALİ YILI GİDER BÜTÇE VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI 60,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Yılı Toplam Gider 2011 Yılı Gider Kesin Bütçesi Hesabı Personel Giderleri 16,567, ,722, Sosyal Güv.Kur. Dev. Pir. Gid. 2,106, ,032, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 13,231, ,206, Faiz giderleri 37, , Cari Transferler 2,215, ,919, Sermaye Giderleri 21,508, ,345, Sermaye Transferleri Borç Verme 30, , Yedek Ödenekler 52, TOPLAM 55,749, ,293, yılı Gider Bütçesi 45,293, TL olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesini oluşturan unsurlardan 15,722, TL Personel Giderleri, 2,032, TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 10,206, TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 37, TL Faiz Giderleri, 1,919, TL Cari Transferler, 15,345, TL Sermaye Giderleri, 30, TL Borç Verme olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenek kalemi zorunlu durumlarda aktarma yapılarak kullanılan bir kalem olup, buradan harcama yapılmamaktadır mali yılında toplam 650, TL Yedek Ödenek kalemlerinden 597, TL tutar harcama kalemlerine harcanmak üzere aktarılmıştır mali yılında harcanmayan 641, TL ödenek imha edilmiştir Yılı içerisinde harcanamayıp yasal mevzuatı gereğince ertesi yıla devredilmesi gereken ödeneklerden 10,455, TL ödenek 2012 yılına devredilmiştir yılı Gelir Bütçesi 47,852, TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir Bütçesini oluşturan unsurlardan 252, TL Vergi Gelirleri, 1,119, TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 696, TL Sermaye Gelirleri, 32,859, TL Alınan Bağış ve Yardımlar ve 12,924, TL Diğer Gelirler olarak gerçekleşmiştir.

31 MALİ YILI GELİR BÜTÇE VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI 60,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Mali Yılı Gerçekleşen Gider Bütçesi 45,293, TL dir Mali Yılı Gerçekleşen Gelir Bütçesi 47,852, TL dir. Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi 2011 yılı Bütçe Gelirlerimiz Bütçe Giderlerimize göre 2,558, TL fazla miktarda gerçekleşmiştir. Öz Gelirimiz 14,417, TL olarak gerçekleşmiştir Mali yılı tarihine kadar olan dönemde cari ve projeye dayalı olarak Bakanlıklar ve İlgili Kurum Kuruluşlardan (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Cari Gideri ve Diğer Cariler dâhil) bağış ve yardım olarak toplam 33,434, TL ödenek, Ulaştırma Hizmetlerine ilişkin 255, TL ödenek (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde gözükmektedir olup yol yapım, bakım ve onarımı karşılığı tutardır), BEBKA ve AB Projeleri için 320, TL (Diğer Gelirler içerisinde gözükmektedir) olmak üzere toplam 33,434, TL ödeneğin Ek-Olağanüstü ödenek kaydı yapılmıştır. Ulaşılan 55,749, TL Bütçe büyüklüğüne karşılık Net Gelir Tahsilatımız 47,852, TL olup, Kesinleşen Giderimiz ise 45,293, TL olmuştur. Bu bakış açısıyla 2011 yılı Bütçe Gelirlerimiz Bütçe Giderlerimize göre 2,558, TL fazla miktarda gerçekleşmiştir Yılı Gelir Bütçesi 2011 Yılı Gelir Kesin Hesabı Vergi Gelirleri 255, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1,680, ,119, Sermaye Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar 32,859, ,859, Diğer Gelirler 12,095, ,924, Alacaklardan Tahsilatlar Ret ve İadeler (-) Yılından Devreden 8,859, TOPLAM 55,749, ,852,369.22

32 29 Gelir Kesin Hesabımızdaki Net Gelir Tahsilatımız 47,852, TL olarak gerçekmiş; Net Tahsilat içindeki Öz Bütçe Gelir tahsilatımız ise 14,417, TL olarak gerçekleşmiştir. Yılı içerisinde, İş makinesi alımı amacıyla 1,307, TL İller Bankasından Borçlanma da bulunulmuştur. Borçlanma dahil Öz Gelir Tahmini Bütçemiz ise 13,455, TL olup 14,417, TL net tahsilatla kıyaslandığında % 107 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran borçlanma tutarı çıkıldığında 12,148, TL tahmine karşılık 14,417, TL net tahsilat ile % 118 oranına ulaşmaktadır. Görüldüğü üzere gelirlerimiz beklenin üzerinde gerçekleşmiştir. Gelirlerimizin beklenin üzerinde gerçekleşmesinin en önemli sebepleri, 696, TL ile Güner Orbay İş Merkezinde bulunan gayri menkul satışı (sermaye) geliri, İller Bankası Payımızdaki artış, Banka Mevduatı nema gelir artışı ve Maden Paylarının takip-tahsil oranın yüksekliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Gelir tablomuz olumlu olmakla birlikte, unutulmamalıdır ki 2011 Mali Yılından 2012 Mali Yılına harcanmak üzere devreden tahsisli ve öz bütçe ödeneği olarak ,43 TL devreden ödenek bulunmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse; Mali Tablolarımız incelendiğinde, tablolarımız doğru ve net hazırlandığı, İdaremizin mali karar ve işlemlerinin zamanında yerine getirildiği ve mali açıdan saydamlığın ön planda tutulduğu görülebilir.

33 30

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2013 ii İçindekiler SUNUŞ... 1 A-MİSYON VE VİZYON... 8 1.Vizyon:... 8 2. Misyon:... 8 3. İlkeler Bildirimi:... 8 B- YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2010 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2010 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 0 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 EKOMİK LER VE HİZMETLER Bütçe Yılı 204 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ EKOMİK İL Sİ 204 YILI YATIRIM

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2015 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FİNANS TİPİ İŞ EKONOMİK

İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2015 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FİNANS TİPİ İŞ EKONOMİK İL Sİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 0 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER Bütçe Yılı 205 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı