ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990 Y. Lisans Near Eastern Languages University of Washington 1996 and Civilization Doktora/S.Yeterlik/ Near and Middle Tıpta Uzmanlık Eastern Studies University of Washington 2000 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Tezsiz yüksek lisans (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal SILAY, University of Washington) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : The Desire for Sohbet: An Ethnography of Communication in Turkey Danışman: Prof. Dr. Reşat KASABA, University of Washington Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Öğret. Hatay Osman Ötken Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin Üniversitesi Ar.Gör. The Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Washington Yrd.Doç. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin Üniversitesi Doç. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Selda DÜNDAR, Vilayet-name-i Hünkar Hacı Bektaş Veli, 2002, Mersin Üniversitesi 2. Eylem ATEŞ, Tıbb-ı Şahi Tercemesi (Dilbilgisi Özellikleri-Metin-Dizin), 2002, Mersin Üniversitesi 3. Bülent Sakça, Nehcü'l-Feradis'te Bileşik Eylemler, 2003, Mersin Üniversitesi. Sevilay Çakır, 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı'na Uygun Olarak Yılları Arasında 8. Sınıflar İçin Yazılmış Türkçe Ders Kitaplarında Dilbilgisi Konularının İşlenmesi, 200, Mersin Üniversitesi 1

2 5. Turgay Sebzecioğlu, Türkçede Eylemsilerlerle Kurulan Girişik-Bileşik Tümcelerin Yapısı, 200, Mersin Üniversitesi 6. Özlem Arpacı, Çocuk Kitaplarında İletiler ve İletilerin Aktarım Biçimi (Sevim Ak Örneği), 2005, Mersin Üniversitesi 7. Meliha GÜL, Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Sınıflandırılması, 2008, Mersin Üniversitesi 8. Sevgi SAYALI, Türkiye Türkçesinde Zarflar ve Zarflaştırma, 2009, Mersin Üniversitesi 9. Sultan EŞİT, Kelile ve Dimne Çevirisi Türk Dil Kurumu Nüshası, 2010, Mersin Üniversitesi 10. Çiğdem KALEGERİ, Türkiye Türkçesinde Birleşik Tümce, 2012, Mersin Üniversitesi 11. Serpil AYDUTTU, Üniversite Öğrencilerinin Günlük Konuşmalarında Görgü Kurallarının Edimbilimsel İncelemesi, 2013, Mersin Üniversitesi Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Projelerde Yaptığı Görevler : MEÜ BAP-SOBE TDE (SA) YL protokol nolu Üniversite Öğrencilerinin Günlük Konuşmalarında Görgü Kurallarının Edimbilimsel İncelemesi adlı Yüksek Lisans Tez Projesinde tez yürütücüsü... İdari Görevler : Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Mersin Üniversitesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Turkish Studies Association Ödüller : Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci 2

3 Yıl Teorik Uygulama Sayısı TDE 213 Söz Dizimi I 56 TDE 305 Genel Dilbilim I 6 TDE 27 Bitirme Çalışması Güz TDEYL 529 Dilbilimsel Metin 2 TDEYL 537 Türkiye Türkçesi 3 (Yüksek TDEYL 802 Uzmanlık Alan 0 3 TDE 21 Söz Dizimi II TDE 306 Genel Dilbilim II 59 TDE 28 Bitirme Çalışması İlkbahar TDEYL 530 Dilbilimsel Metin 6 TDEYL 538 Türkiye Türkçesi 3 (Yüksek TDEYL 802 Uzmanlık Alan Güz İlkbahar TDE 213 Söz Dizimi I TDE 305 Genel Dilbilim I TDE 27 Bitirme Çalışması TDEYL 529 Dilbilimsel Metin TDEYL 537 Türkiye Türkçesi (Yüksek TDEYL 802 Uzmanlık Alan TDE 21 Söz Dizimi II TDE 306 Genel Dilbilim II TDE 28 Bitirme Çalışması TDEYL 530 Dilbilimsel Metin TDEYL 538 Türkiye Türkçesi (Yüksek

4 TDEYL 802 Uzmanlık Alan 0 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Türkçede Kalıp Sözler, bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2008, S. (89-110) ISSN A2. Türkiye Türkçesinde Öbekler, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3 Summer 2010 ( ) ISSN A3. Türkiye Türkçesinde {-CA} Biçimbiriminin Türü, Öğr. Gör. Dr. Turgay SEBZECİOĞLU ile birlikte, bilig Türk Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yaz 2011, S. 58 (17-172) ISSN B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Türkçede Kalıp Sözler, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türk Dil Kurumu, Eylül 200 (V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III (20-26 Eylül 200) Ankara: TDK, 2009, ) B2. Türkiye Türkçesinde Sözcük Öbekleri, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ekim 2008, Ankara (Yayımlanacak) B3. Dilde Kalıplaşma, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2-28 Eylül 2012, Ankara (Yayımlanacak) C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Türkçede Kalıp Sözler, İstanbul, Kriter Yayınları, 2011, ISBN C2. Takısız Ad Tamlamaları, Turcology in Turkey içinde, ed. Laszlo Karoly, Studia uraloaltaica 7, Szeged (Macaristan), 2007, ISBN , C3. Söz Varlığı, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Metin Ekici ve Ayşe İlker (ed.) içinde, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2009, ISBN , C. Sözcük Türleri, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Metin Ekici ve Ayşe İlker (ed.) içinde, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2009, ISBN ,

5 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Türkçede Kalıplaşmış Anlatım Birimleri ve Üstdil, Anadili Dil Kültürü ve Eğitimi Dergisi, TÖMER İzmir Şubesi, S: 33, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 200, s. 5-58, ISSN D2. Türk Kültürü ve Dilin Sözlü Kullanımı, Folklor/Edebiyat, c. 10, S. 0 (200/), s , ISSN D3. Geçiş Aşamasında Olan +CA Ekinin Türü, Ar. Gör. Turgay Sebzecioğlu ile birlikte. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2006, S. 659 (61-71) ISSN D. Dil Kullanımını Değerlendirmede Doğru ve Yanlış, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Bahar 2008, S. 51 (91-110) ISSN: X D5. Sözlü İletişimde Kalıp Sözlerin İşlevleri, Anadili Dil ve Eğitim Dergisi, TÖMER İzmir Şubesi, S. 28, Ocak-Şubat-Mart 2003, s. 31-5, ISSN D6. Türkiye'de Yazılı Dil Kullanımının Görünümü, folklor/edebiyat, c. 1, S. 56 (2008/), s. 7-2, ISSN E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Yabancı Dillerin Günümüz Türkiye Türkçesinde Sözcük Dizilişine Etkisi, 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin (XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mustafa Aksan ve Yeşim Aksan (hzl.) Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları, 2008, ) E2. Yerel Süreli Yayınlarda Dil Kullanımı, Mersin Sempozyumu 2008, Mersin Valiliği ve Mersin Üniversitesi, Kasım 2008, Mersin (Mersin Sempozyumu Bildiriler, Yüksel Özdemir (ed.), Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları, 2009, c. 1, 85-93) E3. Dilde Kalıplaşma Dereceleri, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu 2011, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ekim 2011, Adana (Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, Adana,2012, ) F. Diğer yayınlar : F1. Relating Through Joking Among Middle Eastern Background Students in the U. S., 7th IAMES Congress, Freie University, Berlin, Germany, -8 October 2000 (Bildiri) F2. Pedagocical Use of "Sohbet" in Interpersonal Context in Turkish, 5th Annual AUSACE International Conference, Amman, Jordan, November, 2000 (Bildiri) F3. Türkiye'de Sözel Kültür, II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 3-5 Eylül 2003 (Bildiri) 5

6 F. Türkçede Meyvelerle İlgili Kalıplaşmış Anlatım Birimleri, Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 7-8 Nisan 200 (Bildiri) F5. Takısız Ad Tamlamaları, II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, DTCF, Anakara Üniversitesi, Ankara, 2-26 Mayıs 200 (Bildiri) F6. Dilencilere Verilen Sadaka ve İlgili Kavramlar, Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Kasım 2005 (Bildiri) F7. Dilde Temizlik, Uluslararası Türk Kültüründe Temizlik Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı ve Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Kasım 2007 (Bildiri) F8. Tracing the Influence of Islam on Turkish Culture Through Formulaic Language, The Turks And Islam: An Internatıonal Conference, Indiana University Bloomington, ABD, Eylül 2010 (Bildiri) F9. Bir Dil Planlaması Girişimi Olarak Yeni Lisan Hareketi, Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kocaeli, Nisan 2011 (Bildiri) F10. Wray, Alison (2001) Formulaic Language and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press. Yayımlandığı web sayfası: Linguist List: Vol , (Kitap Tanıtımı) F11. Jones, Mari and Edith Esch, ed. (2002) Language Change: The Interplay of Internal, External and Extra-Linguistic Factors. Mouton de Gruyter. Yayımlandığı web sayfası: Linguist List: Vol-1-101, (Kitap Tanıtımı) F12. Lewis, Geoffrey (1999) "The Turkish Language Reform A Catastrophic Success." New York: Oxford University Press. Yayımlandığı web sayfası: Linguist List: Vol , (Kitap Tanıtımı) F13. Lewis, Geoffrey (1999) "The Turkish Language Reform A Catastrophic Success." New York: Oxford University Press. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, c. 86, S. 622, Ekim 2003, s (Kitap Tanıtımı) F1. Dil Sevgisi, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi 2007, 1-17 (Yazı) F15. Gençlik ve Dil, ODTÜ lüler Bülteni, Haziran 2011, 208 (36-37) (Yazı) 6

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk DEMİRKIRAN Doğum Tarihi: 27 Şubat 1976 Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Radyo TV Sinema İstanbul Üniversitesi 1998 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra SARAÇOĞLU ÇELİK Doğum Tarihi: 19.04.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996-2000 Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.04.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Şebnem Atakan 2. Doğum Tarihi: 28.0.1965 3. Unvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları, İspanyolDili ve Edebiyatı A.B.D

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KORHAN MAVNACIOĞLU Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2002 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı