(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)"

Transkript

1 (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası Santral No: Dahili No: Fax: Cep Telefonu: İş Adresi: Çankırı Cd. Çiçek Sk. No: 3/ Ulus-Ankara Yazışma Adresi: Bölümü/Anabilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili İdari Görevi: II. (Link olarak verilecektir.) Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Eğitim Fakültesi, 1999 Yüksek Lisans Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009 Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2004/60; ÜDS 2004/72) Üyelikleri Araştırma ve Çalışma Tarihsel Türk Lehçeleri, Orta Kıpçakça, Sözcükbilim, Sözlükbilim Alanları Özel ilgi alanları Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Akartürk Salman, Tirkiş Cumageldiyev in Mehekdaş Romanı Örneğinde Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarma Problemleri, Niğde, Akartürk Karahan, Divanu Lugati t-türk e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, Ankara, Akademik ve Mesleki Geçmiş (İdari görevi olanlar ekleyebilir.) Araş.Gör. Araş.Gör. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Lehçe ve Edebiyatları Anabilim Dalı ( ) Ankara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı ( ) Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Lehçe ve Edebiyatları Anabilim Dalı ( ) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı (2011-) YAYINLAR

2 1. KİTAP Akartürk Karahan, Divanu Lugati t-türk e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçeleri, Türk Dil Kurumu, Ankara (basım aşamasında). 2. ÇEVİRİ KİTAP 3. KİTAPTA BÖLÜM 4. MAKALELER KARAHAN (Salman), Akartürk (2001), Türkmen Türkçesinde Hal Eklerinin Biribirinin Yerine Kullanılması, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 10, p KARAHAN, Akartürk (2006), Memlûk- Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 20, 2006/Güz, p KARAHAN, Akartürk (2006), Tarihî Türk Dilinin Sözvarlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine, Bilkent Üniversitesi l. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s KARAHAN, Akartürk (2008), Et-tuhfetu'z-zekiyye fi l-lugati't-türkiyye de Alet İsimleri, l. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı öğrenci Kongresi TUDOK Eylül 2006 İstanbul Kültür üniversitesi Ataköy-İstanbul Bildiriler, İstanbul, s KARAHAN, Akartürk (2009), Dįvānü Luġāt-it Türk e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi, Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, p KARAHAN, Akartürk (2009), Kâşgarlı"nın Gözlemlerinde XI. Yüzyıl Türk Ülkeleri, Akademik Araştırmalar Dergisi Journal of Academic Studies, S: 39 /Kasım 2008-Ocak 2009, p KARAHAN, Akartürk (2009), İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Dīvānu Luġāti t-türk ve Lehçe Söz Varlığına Bakış, Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Litarature and History of Turkish or Turkic, S: 17, Volume: 4/4, Summer 2009, p KARAHAN, Akartürk (2010), Ali Püsküllüoğlu, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, (Özel Sayı: 700. Sayı) S: 700, 2010/Nisan, p KARAHAN, Akartürk (2010), Emin Özdemir, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, (Özel Sayı: 700. Sayı) S: 700, 2010/Nisan, p KARAHAN, Akartürk (2011), Ağ Kümesi Adlarının İçerik İlişkisi Üzerine, I. Uluslar arası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, p ÇEVİRİ MAKALE 6. SANAT7EDEBİYAT DERGİLERİNDE MAKALE/YAZI/ÇEVİRİ 7. ESER TANITIMI KARAHAN (Salman), Akartürk (2002), Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayını:770, Ankara 2000, VII+510 s., Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 13, Bahar. KARAHAN, Akartürk (2009), Mehmet Vefa Nalbant, Divanü Lugati t-türk Grameri-I İsim, Bilgeoğuz Yay., İstanbul, 2008, 293 sayfa, ISBN: , Dil Araştırmaları Dergisi, S: 4 Bahar.

3 KARAHAN, Akartürk (2009), Paşa Yavuzarslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü, Tiydem Yayıncılık, Ankara, 2009, 333s, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 26, 2009/Güz, p ANSİKLOPEDİ MADDESİ 9. SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER Et-tuhfetu'z-zekiyye fi l-lugati't-türkiyye de Alet İsimleri, l. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı öğrenci Kongresi TUDOK 2006 İstanbul Kültür üniversitesi Ataköy-İstanbul (11-13 Eylül 2006). Tarihî Türk Dilinin Sözvarlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine, Bilkent Üniversitesi l. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara / TÜRKİYE (26-27 Eylül 2006). Kazan and the Altaic World Permanent International Altaistic Conference (PIAC 50th), Kazan, TATARİSTAN/ RUSYA (01-06 Temmuz 2007). Dįvānü Luġāt-it Türk e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi / Chigil Dialects and its Relation with Qarakhanid Literary Language According to Diwan Lughat at-turk, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi Ankara/ TÜRKİYE (28-30 Mayıs 2008) As a Traveller, Mahmud Kashgari, and Turkic Homelands from Kashgari Perspective, Permanent International Altaistic Conference (PIAC 51th), Bucharest/ ROMANYA. (July 27th August 1st, 2008) Kaşgârlı Mahmud'un Kayıtlarındaki İdil Boyu Türk Toplulukları ve Dilleri Üzerine Bir Değerlendirme, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara/ TÜRKİYE (20-24 Ekim 2008). Kâşgarlı Mahmud un Dįvānına Lehçe Bilimi Açısından Bir Bakış, Gençliğin Gözüyle Kâşgarlı Mahmud ve Dįvānü Luġāt-it Türk Sempozyumu, Adana/TÜRKİYE (4-5 Aralık 2008). Genel Ağdaki Bazı Site Adlarının İçerikle İlişkisi Üzerine, Uluslar arası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu, Kırıkkale/ TÜRKİYE (16-17 Nisan 2009). Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugâti t-türk ten Hareketle XI. Yüzyıl Türk Siyaset Dili, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul/ TÜRKİYE (26-27 Ekim 2009).

4 (İNGİLİZCE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara University, Institute of Social Sciences, 2009 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası Santral No: Dahili No: Fax: Cep Telefonu: İş Adresi: Çankırı Cd. Çiçek Sk. No: 3/ Ulus-Ankara Yazışma Adresi: Bölümü/Anabilim Dalı: Turkish Language and Literature / Old Turkic İdari Görevi: II. (Link olarak verilecektir.) Lisans Karadeniz Tecnical University, Faculty of Giresun Education, 1999 Yüksek Lisans Niğde University, Institute of Social Sciences, 2002 Doktora Ankara University, Institute of Social Sciences 2009 Yabancı Diller English (KPDS 2004/60; ÜDS 2004/72) Üyelikleri Araştırma ve Çalışma Historical Turkic Dialects, Middle Kipchak, Lexicology, Lexicography Alanları Özel ilgi alanları Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Akartürk Salman, Tirkiş Cumageldiyev in Mehekdaş Romanı Örneğinde Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarma Problemleri, Niğde, Akartürk Karahan, Divanu Lugati t-türk e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, Ankara, Academical and Professional Backround Research Assistant Research Assistant Assistant Professor Assistant Professor Niğde University, Department of Turkish Language and Literature, Department of Turkic Dialects and Literatures ( ) Ankara University, Department of Turkish Language and Literature, Department of Old Turkic ( ) Niğde University, Department of Turkish Language and Literature, Department of Turkic Dialects and Literatures ( ) Yıldırım Beyazıt University, Department of Turkish Language and Literature, Department of Old Turkic (2011-) PUBLİCATIONS

5 10. BOOK: Akartürk Karahan, Divanu Lugati t-türk e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçeleri, Türk Dil Kurumu, Ankara (in press). 11. BOOK TRANSLATION 12. BOOK CHAPTER 13. ARTICLES KARAHAN (Salman), Akartürk (2001), Türkmen Türkçesinde Hal Eklerinin Biribirinin Yerine Kullanılması, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 10, p KARAHAN, Akartürk (2006), Memlûk- Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 20, 2006/Güz, p KARAHAN, Akartürk (2006), Tarihî Türk Dilinin Sözvarlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine, Bilkent University l. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s KARAHAN, Akartürk (2008), Et-tuhfetu'z-zekiyye fi l-lugati't-türkiyye de Alet İsimleri, l. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı öğrenci Kongresi TUDOK Eylül 2006 İstanbul Kültür University Ataköy-İstanbul Bildiriler, İstanbul, s KARAHAN, Akartürk (2009), Dįvānü Luġāt-it Türk e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi, Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, p KARAHAN, Akartürk (2009), Kâşgarlı"nın Gözlemlerinde XI. Yüzyıl Türk Ülkeleri, Akademik Araştırmalar Dergisi Journal of Academic Studies, S: 39 /Kasım 2008-Ocak 2009, p KARAHAN, Akartürk (2009), İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Dīvānu Luġāti t-türk ve Lehçe Söz Varlığına Bakış, Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Litarature and History of Turkish or Turkic, S: 17, Volume: 4/4, Summer 2009, p KARAHAN, Akartürk (2010), Ali Püsküllüoğlu, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, (Özel Sayı: 700. Sayı) S: 700, 2010/Nisan, p KARAHAN, Akartürk (2010), Emin Özdemir, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, (Özel Sayı: 700. Sayı) S: 700, 2010/Nisan, p KARAHAN, Akartürk (2011), Ağ Kümesi Adlarının İçerik İlişkisi Üzerine, I. Uluslar arası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, p ARTICLE TRANSLATION 15. ARTICLE/ TRANSLATION/ TEXT OF ART/LITERATURE JOURNAL 16. REVİEWS KARAHAN (Salman), Akartürk (2002), Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayını:770, Ankara 2000, VII+510 s., Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 13, Bahar. KARAHAN, Akartürk (2009), Mehmet Vefa Nalbant, Divanü Lugati t-türk Grameri-I İsim, Bilgeoğuz Yay., İstanbul, 2008, 293 sayfa, ISBN: , Dil Araştırmaları Dergisi, S: 4 Bahar.

6 KARAHAN, Akartürk (2009), Paşa Yavuzarslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü, Tiydem Yayıncılık, Ankara, 2009, 333s, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 26, 2009/Güz, p ENCYCLOPEDIA 18. PAPERS Et-tuhfetu'z-zekiyye fi l-lugati't-türkiyye de Alet İsimleri, l. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı öğrenci Kongresi TUDOK 2006 İstanbul Kültür University Ataköy-İstanbul (11-13 Eylül 2006). Tarihî Türk Dilinin Sözvarlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine, Bilkent University l. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara / TÜRKİYE (26-27 Eylül 2006). Kazan and the Altaic World Permanent International Altaistic Conference (PIAC 50th), Kazan, TATARİSTAN/ RUSYA (01-06 Temmuz 2007). Dįvānü Luġāt-it Türk e Göre Çiğil Lehçesi ve Karahanlı Yazı Dili ile İlişkisi / Chigil Dialects and its Relation with Qarakhanid Literary Language According to Diwan Lughat at-turk, Hacettepe University Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi Ankara/ TÜRKİYE (28-30 Mayıs 2008) As a Traveller, Mahmud Kashgari, and Turkic Homelands from Kashgari Perspective, Permanent International Altaistic Conference (PIAC 51th), Bucharest/ ROMANYA. (July 27th August 1st, 2008) Kaşgârlı Mahmud'un Kayıtlarındaki İdil Boyu Türk Toplulukları ve Dilleri Üzerine Bir Değerlendirme, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara/ TÜRKİYE (20-24 Ekim 2008). Kâşgarlı Mahmud un Dįvānına Lehçe Bilimi Açısından Bir Bakış, Gençliğin Gözüyle Kâşgarlı Mahmud ve Dįvānü Luġāt-it Türk Sempozyumu, Adana/TÜRKİYE (4-5 Aralık 2008). Genel Ağdaki Bazı Site Adlarının İçerikle İlişkisi Üzerine, Uluslar arası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu, Kırıkkale/ TÜRKİYE (16-17 Nisan 2009). Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugâti t-türk ten Hareketle XI. Yüzyıl Türk Siyaset Dili, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul/ TÜRKİYE (26-27 Ekim 2009).

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. Doç. Dr.Münire Kevser BAŞ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Münire Kevser Baş (Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. E-posta: (kurum/özel) mkbas@ybu.edu.tr; kevserbas@yahoo.com;

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Levent Bayraktar (Doç.Dr.) Doktora:

Detaylı

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl Lisans Radyo TV ve Sinema İstanbul Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl Lisans Radyo TV ve Sinema İstanbul Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi: 12.03.1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lisans Radyo TV ve Sinema İstanbul Üniversitesi 2007 Y.Lisans

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Son güncelleme: Ekim 2014 İletişim: E-posta : nalanb@hacettepe.edu.tr; nalanb@gmail.com Telefon: 312. 2978525 (Blm. Sekreterlik) 312. 2978527 (Blm. Ofis) Faks: 312.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ --------------------------------------------------------------------------------------- 1. ADI SOYADI: Ayşe Banu Karadağ ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

Oxford Üniversitesinden mezun olmuş (1973), Helsinki (1977-1984), Oxford (1987-1989) ve Marmara Üniversitelerinde (1984- ) öğretim üyeliği yapmıştır.

Oxford Üniversitesinden mezun olmuş (1973), Helsinki (1977-1984), Oxford (1987-1989) ve Marmara Üniversitelerinde (1984- ) öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. EMİNE GÜRSOY NASKALİ Oxford Üniversitesinden mezun olmuş (1973), Helsinki (1977-1984), Oxford (1987-1989) ve Marmara Üniversitelerinde (1984- ) öğretim üyeliği yapmıştır. Celal Bayar Vakfı yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: Eylül 2013, İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: Eylül 2013, İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SENEM ÖNER 2. Doğum Tarihi: 15.8.198. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 22 Y. Lisans Kültürel

Detaylı

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008 Dr. Yusuf SAYIN Özgeçmiş 1. KİŞİSEL BİLGİLER doğum yeri Konya doğum tarihi 22 Ekim 1984 unvanı Doktor/Uluslararası İlişkiler kimlik numarası 31598028770 askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı,

Detaylı

Sayı: 15 Güz 2014 Ankara

Sayı: 15 Güz 2014 Ankara Sayı: 15 Güz 2014 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 15 Güz 2014 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup ÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Zihni 2. SOYADI: Turkan 3. DOĞUM YERİ: Baf / Kıbrıs 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 08.08.1958 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: +90(392) 2236464 / 332

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: KÜÇÜKOĞLU Hülya İngilizce Hazırlık Birimi Okutman hulyaku@hacettepe.edu.tr Tel: 312. 297 8093 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Ortaokul/Lise

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU?

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? Özet Eski Türkçe döneminin son halkası olan Karahanlı Türkçesi, X-XIII. yüzyıllarda hüküm süren Karahanlı Devletinin yazı dilidir. Karahanlı Türkçesi,

Detaylı