PDF created with FinePrint pdffactory trial version

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SI PARI S MODULU KULLANIM KILAVUZU 1

2 I C I NDEKI LER GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SIPARIS MODU LU BAS LIK...1 TANIMLAR...4 Teminci KartlarŞ...5 GENEL BILGILER...5 C ALIS MA BILGILERI...6 Teminci Tipi TanŞmlarŞ...7 Depo TanŞmlarŞ...7 GENEL BILGILER...7 DIGER BILGILER...8 Depo S ablonlarş...9 Belge tipleri...9 C IKIS ISLEMLERI SatŞs FaturalarŞ...11 SatŞs Irsaliyeleri...12 Magazaya Transfer (DŞsarŞ)...13 Depoya Transfer (DŞsarŞ)...14 Envanter Belgeleri Envanter CŞkŞs Belgeleri...16 GIRIS ISLEMLERI Envanter Giris Belgeleri...18 Magazaya Transfer (DŞsarŞ)...19 Depoya Transfer (Iceri)...20 AlŞs FaturalarŞ...21 Fire /Hediye/Sair Giris Fisleri...21 AlŞs Irsaliyeleri...22 Mal Kabul Formu SIPARIS KAYITLARI AlŞnan Siparis...25 Otomatik Siparis Formu...25 Verilen Siparis (Teminciden)...26 AlŞnan Siparis (Teminciden)...27 Verilen Siparis (Depodan)...28 HŞzlŞ Siparis...29 O nerili Siparis Verme (Teminciye Gore) RAPORLAR...31 Stok DurumlarŞ...32 Stok Gu ncel Degerler Rapor...32 Envanter Kontrol raporu...33 DCS stok durum raporu

3 STOK MODU LU Stok modu lu standart Genius programş icin ek bir modu l olarak hazşrlanmşstşr. Stok modu lu asagşdaki ekranda goruldugu gibi bes ana menu den olusmaktadşr ve stok, envanter ve siparis islemlerini icerrmektedir. 3

4 TANIMLAR Magazada kullanşlacak olan belge ve magazanşn calşstşgş firma, depo tanşmlarşnşn yapşldşgş ana menu du r. 4

5 Teminci KartlarŞ MagazanŞn/firmanŞn calşstşgş teminci kisilere veya firmalara iliskin bilgileri girebilecegi ekrandşr. Genel Bilgiler ve C alşs ma Bilgileri olmak u zere iki bolumden olusmaktadşr. Burada tanşmlanan teminciler siparis, mal kabul alşs faturalarş ve irsaliyelerde ana saglayşcş olarak kullanşlşr. GENEL BI LGI LER Kod: Zorunlu alan, mu kerrer olamaz, Teminci kodu girilir. Ad: Teminci tanşmlamasş yapşlşr. Tip kodu: Teminci tip kodu girilir. Bknz. Teminci Tip Kodu TanŞmlama Isletme Unvanş: Temincinin resmi u nvanş yazşlşr. Adres, , Tel1/Tel2, Fax: Teminci adres bilgileri girilir. 5

6 C ALISMA BI LGI LERI Kontrol amaclş bilgilerin girildigi ekrandşr. Yetkili 1: Temincideki yetkili kisi Yetkili 2: Temincideki yetkili kisi Vergi dairesi: Temincini vergi dairesi bilgisi Vergi no: Temincinin vergi numarasş bilgisi Gu nler: Teminci/Musterinin odeme gu nu ya da siparis gu nu seceneginin belirlenmesi. O deme alşndşgş gunler, Siparis alşndşgş gunler, O deme yaptşgş gunler, Siparis yaptşgş gunler: Bilgi amaclş ilgili gu nler isaretlenebilir. I ndirim (%): Teminciye uygulanacak yu zde indirim. I ndirim limiti: Teminciye verilen en fazla indirim limiti I ndirim tipi: Teminciye atanan indirim limiti Temin Suresi: MalŞn Siparis sonrasşndaki temin su resi Siparis Sşklşgş: Siparis periyodu girilir. Emniyet Stok Parametresi: Mal icin belirlenen kritik seviyedir. 6

7 Teminci Tipi TanŞmlarŞ KullanŞcŞ tarafşndan teminci tip tanşmlarşnşn yapşldşgş ekrandşr. Kod: Teminci tipi kodu girisi yapşlşr. Acşklama: Teminci tipi tanşmş yapşlşr. Notlar: Teminci tipi hakkşndaki bilgilerin girisi yapşlabilir. Depo TanŞmlarŞ Magaza tarafşndan Merkez, magaza, depo arasş bilgi transferleri icin depo tanşmlarşnşn yapşldşgş ekrandşr. GENEL BI LGI LER No: Zorunlu alan, mu kerrer olamaz, depo no girilir. Ismi: Depo tanşmlamasş yapşlşr. Yonetici: Depo yonetici bilgisi girisi yapşlşr. Adres, , Tel1/Tel2, Fax: Teminci adres bilgileri girilir. Tipi: Depo tipi belirlenerek istenilen tanşmlş gruplara asagşdaki ekrandan dahil edilebilir. Bu ekrana ulasmak icin tip alanş yanşndaki secenek butonu isaretlenir. 7

8 DIG ER BI LGI LER Download dizini: Depoya gonderilecek olan bilgilerin yol bilgisi belirlenir. Upload dizini: Depodan gelecek olan bilgilerin yol bilgisi belirlenir. Siparis dizini: Siparis bilgilerinin tutuldugu dizin tanşmş yapşlşr. 8

9 Depo S ablonlarş Depo tip tanşmş yapşlşr. Depo tanşmlarşekranşnda yapşlan yeni kayşt aynş ekrandaki Depo Tip seceneginden bu ekranda tanşmlanmşs olan depo sablonlarşndan birine dahil edilir. Kod: Depo tipi kodu girisi yapşlşr. Acşklama: Depo tipi tanşmş yapşlşr. Notlar: Depo tipi hakkşndaki bilgilerin girisi yapşlabilir. Belge tipleri Magazada kullanşlacak olan belge tanşmlarş yapşlşr. Belge tiplerini giris, cşkşs, siparis belgeleri olarak alt gruplarşnş ayşrmak icin kullanşlşr. Kod ve AcŞklama alanş ile secilen belgenin kod ve acşklama bilgilerinin girildigi ekrandşr. 9

10 C IKIS IS LEMLERI Magazadan asagşdaki ekranda goru len secenekler ile SatŞs faturasş, satşs irsaliyesi - yapşlan cşkşslarş belgelemek amacşyla kullanşlan ana menu du r. 10

11 SatŞs FaturalarŞ Toptan yada perakende olarak kasa dşsşnda gerceklestirilen satşslar icin kesilen fatura bilgilerinin stok takibi acşsşndan programda kayştlarşnşn girisinin yapşldşgş ekrandşr. Ilgili kayşdşn yazşcşya doku mu nu almak icin ekranlardaki butonu isaretlenir. 11

12 SatŞs Irsaliyeleri Kasadan gerceklestirilmeyen SatŞs irsaliye kayştlarşnşn girildigi ekrandşr. Ilgili kayşdşn yazşcşya doku mu nu almak icin ekranlardaki butonu isaretlenir. 12

13 Magazaya Transfer (DŞsarŞ) Magazadan magazaya gonderilecek olan bilgilerin trafnsferi icin kullanşlan ekrandşr. AsagŞdaki ekranda da goru ldugu u zere Belge tipi seceneginden dşsarş transfer edilecek olan belgenin tipi secilir. Belge tip tanşmlarş TanŞmlar ana menu su nden yapşlşr. 13

14 Depoya Transfer (DŞsarŞ) Magazadan depoya gonderilecek olan bilgilerin trafnsferi icin kullanşlan ekrandşr. AsagŞdaki ekranda da goru ldugu u zere Belge tipi seceneginden dşsarş transfer edilecek olan belgenin tipi secilir. Belge tip tanşmlarş TanŞmlar ana menu su nden yapşlşr. 14

15 Envanter Belgeleri Magazaki u ru nlerin sayşm sonrasşnda kabul edilen stok seviyelerinin belirlendigi ekrandşr. Envanter belgesi girildikten sonra Olustur butonu ile kabul edilecek olan envanter belgesinin hangi tarih e kadar degerlendirecegi sorgulanşr. Burada gelen ekrana girilen tarih baz alşnarak ilgili u ru nler icin girilen tarihe kadar olan giris ve cşkşs bilgileri degerlendirilerek envanter olusturulur. Olusturulan envanter belgesi baz alşnarak son stok raporlarş elde edilebilir. 15

16 Envanter CŞkŞs Belgeleri U ru nu n magazadaki toplam satşsş, Envanter belgesindeki degerden az ise sistem tarafşndan stoklarşn dengelenmesi icin otomatik olarak olusturulan belgedir. Bu belge degistirilemez sadece envanter islemleri sonucunda olusan cşkşs belgelerini incelemek icin kullanşlşr. 16

17 GI RIS IS LEMLERI Magazadan asagşdaki ekranda goru len secenekler ile AlŞs faturasş, AlŞs irsaliyesi - yapşlan girisleri belgelemek amacşyla kullanşlan ana menu du r. 17

18 Envanter Giris Belgeleri U ru nu n magazadaki toplam satşsş, Envanter belgesindeki degerden fazla ise sistem tarafşndan stoklarşn dengelenmesi icin otomatik olarak olusturulan belgedir.. Bu belge degistirilemez sadece envanter islemleri sonucunda olusan giris belgelerini incelemek icin kullanşlşr. 18

19 Magazaya Transfer (DŞsarŞ) Magazadan magazaya gonderilecek olan bilgilerin trafnsferi icin kullanşlan ekrandşr. AsagŞdaki ekranda da goru ldugu u zere Belge tipi seceneginden dşsarş transfer edilecek olan belgenin tipi secilir. Belge tip tanşmlarş TanŞmlar ana menu su nden yapşlşr. 19

20 Depoya Transfer (Iceri) Depodan magazaya gonderilecek olan bilgilerin trafnsferi icin kullanşlan ekrandşr. AsagŞdaki ekranda da goru ldugu u zere Belge tipi seceneginden iceri transfer edilecek olan belgenin tipi secilir. Belge tip tanşmlarş TanŞmlar ana menu su nden yapşlşr. 20

21 AlŞs FaturalarŞ Stok girislerinin dengelenmesi amacşyla alşs faturalarşnşn kayştlarşnşn girildigi ekrandşr. Fire /Hediye/Sair Giris Fisleri Fire/Hediye/ Sair ve benzeri nedenlerden dolayş stoklara giren kayştlarşn girildigi ekrandşr. YazŞcŞya doku m icin butonu isaretlenir. 21

22 AlŞs Irsaliyeleri AlŞs irsaliye kayştlarşnşn girildigi ekrandşr. Ilgili kayşdşn yazşcşya doku mu nu almak icin ekranlardaki butonu isaretlenir. 22

23 Mal Kabul Formu Daha onceden siparis formu olusturulmus olan u ru nlerin Mal kabullerinin yapşldşgş ekrandşr. Buradaki kriterlere gore kabul edilecek siparise veya irsaliye erisilir. Yine Islemler kşsmşndaki fonsiyonlar ile siparis veya irsaliye u zerinde istenilen degisikikler yapşlabilir. Raporlama butonu ile ilgili formlarşn doku mu alşnabilir. 23

24 SI PARIS KAYITLARI Siparis formlarşnşn olusturuldugu ana menu du r. 24

25 AlŞnan Siparis MagazanŞn aldşgş siparis kayştlarşnşn girildigi ekrandşr. Otomatik Siparis Formu Otomatik siparis formunda secilen kritere gore otomatik siparis listesi olusturulur. 25

26 Verilen Siparis (Teminciden) Teminci bazşnda verilecek olan siparislerin olusturuldugu ekrandşr. Bu ekrandan bilgi girisi yapşlabilmesi icin daha onceden TanŞmlar menu su nde teminci tanşmş yapşlmşs olmalşdşr. Olusturulan sipariler bir no takip eder ve bu numara mukerrer olamaz. Sipariste secilecek olan u ru nlerin listesinin alşnabilmesi icin daha onceden ilgili teminci ile u ru nler iliskilendirilmis olmalşdşr. 26

27 AlŞnan Siparis (Teminciden) MagazanŞn teminciden aldşgş siparis kayştlarşnşn girildigi ekrandşr. Bu siparis temincinin magazadan almak istedig u ru nlerden olusmakatdşr. O rnek olarak teminci elemanlarşn yiyecek ihtiyaclarşnş bu magazadan almak isteyebilir. Bu sebeple olusturulan bir siparis tipidir. 27

28 Verilen Siparis (Depodan) MagazanŞn depoya verdigi siparis kayştlarşnşn girildigi ekrandşr. Siparisin girilebilmesi icin siparis verilecek olan deponun TanŞmlar menu su ndeki Depo TanŞmlarŞ ndan tanşmlş olmasş gerekmektedir. 28

29 HŞzlŞSiparis Siparis bilgilerinin hşzlş girilmesi icin hazşrlanmşs bir siparis ekranşdşr. butonu ile u ru n seciminde hşzlş giris saglanşr. Ekrana gelen u ru nler icinden Arama fonksiyonu ile siparisi verilecek olan u ru n bilgisine gelinir ve Miktar hanesine siparis miktarş girilir. Girilen bilgiler Tamam butonu ile onaylandşktan sonra Siparis Verme ekranş gelir ve buradaki bilgiler girilerek islem tamamlanşr.bu ekranda Arama secenegi olarak u ru nu n Kod ve AcŞklamasŞ olarak secilebilmektedir. 29

30 O nerili Siparis Verme (Teminciye Gore) Temin su resi, Siparis sşklşgş, Temin su resi emniyet stok prametresi, U ru nu n gu nlu k ortalama satşsş, U ru n stok degeri, Siparisteki u ru n sayşsş degerleri baz alşnarak sistem tarafşndan otomatik olarak hesaplanan bir Siparis belgesidir. Olusan bu neticesinde u ru n siparilerinde daha gercekci degerler belirlenebilir. 30

31 RAPORLAR Stok durumlarşna ait durumlarşn alşnabildigi raporlardaşr. 31

32 Stok DurumlarŞ BaslangŞc ve bitis tarihleri belirlenerek verilen kriterlere gore stok durumlarşnşn alşnabildigi rapordur. Bu rapor kasa ve satşs faturasş ile satşlan u ru n sayşsşnş, alşs faturalarş ile stoga giren u ru n sayşsşnş ve bunlarşn farkş olan stok sayşsşnş olusturur. Stok Guncel Degerler Rapor BaslangŞc ve bitis tarihleri belirlenerek verilen kriterlere gore gu ncel stok durumlarşnşn alşnabildigi rapordur. Bu rapor - eldeki stok sayşsş x u ru nu n 1. Sats fiyatş - ile hesaplanan stok degerini olusturur. 32

33 Envanter Kontrol raporu Girilen belge numarasş icin envanter bilgilerinin olusturuldugu rapor ekranşdşr. DCS stok durum raporu Secilen tarih aralşgşnda magaza ve belge tipleri bazşnda DCS kodlarşna ait olan stok durumlarşnşn raporlandşgş ekrandşr. 33

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ

KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ KOŞUL UYGULAMALARINDA GRUP DESTEĞİ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile, mal fazlası iskontolarının stok grupları bazında tanımlanabilmesi ve hakedilen

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş. Versiyon 12 1 İçindekiler Versiyon 12 nin ayrıcalığını yaşayın...6 1.Yeni bir yüz...7 2. Yeni Kuruluş programı ile iş akışınız çok daha hızlı......8 2.1 Programdan çıkmadan farklı firma datalarına geçiş....

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE 344MV0031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SENE SONU DEVİR 2012 2013

SENE SONU DEVİR 2012 2013 SENE SONU DEVİR 2012 2013 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis ERP paketleri (Netsis Enterprise, Netsis Standart, Netsis Entegre) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

Cari Muhasebe Fark Listesinin operasyon dövizlerine göre alınabilmesi sağlandı. Genel kısıtlarda Dövizli fark listesi parametresi ile.

Cari Muhasebe Fark Listesinin operasyon dövizlerine göre alınabilmesi sağlandı. Genel kısıtlarda Dövizli fark listesi parametresi ile. GENEL 3.0.4 Onaylı Sürüm yenilikleri: Tüm programda, grid' de bulunan bilgilerin sağ klikte bulunan Gönder seçeneği ile Excel' e aktarıldığında, bilgiler için otomatik olarak AutoFilter yapılması sağlandı.

Detaylı

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12 Seti Dbupdate Uygulama Banka modülünde yapılan iyileştirmeler

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

Yıl Sonu Devir İşlemleri

Yıl Sonu Devir İşlemleri Yıl Sonu Devir İşlemleri Devir işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki notları ve yönergeleri lütfen dikkatle okuyarak uygulayınız. Mutlaka doğru şekilde bir yedek almanızı tavsiye ederiz. Yedek Nasıl Alınır?

Detaylı

TAŞINIR DEVRETME (Harcama Birimleri Arası Devir İşlemi)

TAŞINIR DEVRETME (Harcama Birimleri Arası Devir İşlemi) TAŞINIR DEVRETME (Harcama Birimleri Arası Devir İşlemi) ÖNEMLİ NOT: Taşınır Devir edilirken (Okuldan başka bir okula) işlemi yaparken kesinlikle Kurumlar arası devir seçilmeyecektir. Tüm işlemlerde Harcama

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı