Gü nsonu Raporları Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler Stok bazında DCS raporu Mağaza bazında DCS raporu...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu..."

Transkript

1 İÇ İNDEKİLER GENIUS RAPORLAR... 3 LİSTE RAPORLARI... 4 Gü nsonu Raporları... 5 Ü rü n Listesi... 6 Ü rü n Listesi(DCS)... 6 Yeni Açılan Stok Kartları Raporu... 7 Detaylı Ü rü n Listesi Raporu... 7 GÜ NSONU RAPORLARI... 8 Detaylı Fiyat Değişiklikleri Raporu... 8 Fiyat Değişiklikleri Raporu... 8 Ü RÜ N SATIŞ LARI... 9 Gü nsonu Raporları Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler Stok bazında DCS raporu Mağaza bazında DCS raporu GÜ NSONU RAPORLARI Ü rü n Satış Toplamları Ü rü n İade Satışı Toplamları İade Nedenleri Raporları Diplomatik Satış Toplamları En Ç ok Satan Ü rü nler Raporu (Toplama göre) En Ç ok Satan Ü rü nler (Miktara göre) En Az Satan Ü rü nler (Toplama göre) En Az Satan Ü rü nler (Miktara göre) Kasada İptal Edilen Ü rü nler Stok Bazında Satış Raporu KAYITLI BELGE RAPORLARI Gü nsonu Raporları Kayıtlı belgeler özet raporu Kayıtlı Fişler Kayıtlı Faturalar Kayıtlı İadeler Kayıtlı Diplomatik Satışlar Kayıtlı İrsaliyeler GÜ NSONU RAPORLARI Belge bazında KDV raporu... 23

2 KASA/KASİYER RAPORLARI...24 Kasa Toplamları Kasiyer Satış Toplamları Kasiyer Ö deme Toplamları Müşteri Toplamları Kasiyer Mutabakatları Kasiyer Detay Ö demeler Raporu Saatlik Satış Raporu Tarih Bazında Ö demeler Raporu Mağaza Bazında Ö demeler Raporu Bölü m satışları Saatlik Satış Raporu Anlık Satış Raporu Satıcı Raporu Kasa Ö deme Toplamları-Ö zet Ü ye Satışları POS Satış Raporu Matrix Raporu KDV lere Göre Satış Raporu KDV Bölü mlerinden Yapılan Satış Raporu Ö KK Taksit Raporu Kasiyer Hareket Raporu TAXFREE Raporu Dövizli Satış Raporu Fiyat Tuşu Satış Raporu MAĞ AZA /GENEL TOPLAM RAPORLARI Detaylı Mağaza Toplamları Raporu Gü nlere göre satış raporu GÜ NSONU RAPORLARI Mağaza Satış Toplamları KDV toplamları... 42

3 GENIUS RAPORLAR Raporlar ana menü sü dü r. Genius raporları aşağıdaki ekranda da görü ldüğü gibi 5 grup altında toplanmıştır; Liste raporları, Ü rü n satışları, Kayıtlı belge raporları, Kasa/Kasiyer raporları, Mağaza/Genel toplam raporları.

4 Lİ STE RAPORLARI Ü rü n, fiyat ve diğer parametreler iç in oluşturulan liste raporları ve Gü n sonu raporlarının bulunduğu rapor menü sü dü r.

5 Gü nsonu Raporları

6 Ü rü n Listesi Kriter ekranında bulunan parametrelere göre oluşturulan kayıtlı ü rü nlerin listesinin alındığı rapor programıdır. Ü rü n Listesi(DCS) Ekrandaki arama kriterlerine göre DCS ü rü n listesinin alındığı rapordur.

7 Yeni Açılan Stok Kartları Raporu Tü m parametrelere göre tarihe göre yeni açılan stok kartları raporudur. Detaylı Ü rü n Listesi Raporu Tü m parametrelere göre (Stok, Bölü m, tip no vs.) ü rü n bilgilerinin detaylı olarak alınabildiği rapor ekranıdır.

8 GÜ NSONU RAPORLARI Detaylı Fiyat Değ iş iklikleri Raporu Tü m parametrelere göre (Kasiyer no, Tarih, reyon no, tip no vs.) fiyat değişim raporlarının detaylı olarak alınabildiği rapor ekranıdır. Tarih bazında fiyatı değişen ü rü nlerin listesinin alındığı rapordur. Fiyat Değ iş iklikleri Raporu Tarih bazında fiyatı değişen ü rü nlerin listesinin alındığı rapordur.

9 Ü RÜ N SATIŞLARI Bu menü den en ç ok veya en az satan ü rü nlerin toplam, miktar parametrelerine ve diğer ü rü n satış yöntemi olan DSC parametrelerine göre olan raporlar alınmaktadır.

10 Gü nsonu Raporları Detaylı Kasada İ ptal Edilen Ü rü nler İlgili tarihte kasada iptal edilen ü rü nlerin ekrandaki kriterlere göre detay dökü mü nü n alındığı ekrandır.

11 Stok bazında DCS raporu Aşağıdaki rapor ekranındaki DCS parametreleri Mağaza tanımlarında bulunan DCS bilgilerinde tanımlanmış olan DCS tanımlarıdır. İlgili kriterler işaretlenerek DCS raporu oluşturulur. Mağ aza bazında DCS raporu Mağaza toplamları bazında, ilgili kriterler işaretlenerek oluşturulan rapordur.

12 GÜ NSONU RAPORLARI Ü rü n Satış Toplamları Rapor ekranındaki kriterlere göre mağaza bazında satış dökü mlerinin alındığı rapor programıdır. Ü rü n İ ade Satışı Toplamları Rapor ekranındaki kriterlere göre mağaza bazında iadeli satışların dökü mlerinin alındığı rapor programıdır.

13 İ ade Nedenleri Raporları Aşağıdaki ekranda görü len kriterlere göre iade nedenlerine göre alınan rapordur. Diplomatik Satış Toplamları Rapor ekranındaki kriterlere göre mağaza bazında diplomatik satış dökü mlerinin alındığı rapor programıdır.

14 En Ç ok Satan Ü rü nler Raporu (Toplama göre) Rapor ekranındaki kriterlere göre mağazada toplama ve miktar kriterine göre en ç ok satan ü rü nlerin tutar bazında dökü mü nü n alındığı rapordur.

15 En Ç ok Satan Ü rü nler (Miktara göre) Rapor ekranındaki kriterlere göre mağazada toplama ve miktar kriterine göre en ç ok satan ü rü nlerin miktar bazında dökü mü nü n alındığı rapordur.

16 En Az Satan Ü rü nler (Toplama göre) Rapor ekranındaki kriterlere göre mağazada toplama ve miktar kriterine göre en az satan ü rü nlerin tutar bazında dökü mü nü n alındığı rapordur.

17 En Az Satan Ü rü nler (Miktara göre) Rapor ekranındaki kriterlere göre mağazada toplama ve miktar kriterine göre en az satan ü rü nlerin miktar bazında dökü mü nü n alındığı rapordur. Kasada İ ptal Edilen Ü rü nler İlgili tarihte kasada iptal edilen ü rü nlerin ekrandaki kriterlere göre dökü mü nü n alındığı ekrandır.

18 Stok Bazında Satış Raporu İlgili tarihler arasında belirlenen ü rü nler iç in alınan rapor dökü mü dü r.

19 KAYITLI BELGE RAPORLARI Fiş, fatura, iade, diplomatik satış, irsaliye belgelerinin hareket bazında dökü mü nü n alındığı rapor menü sü dü r.

20 Gü nsonu Raporları Kayıtlı belgeler özet raporu Aşağıdaki ekranda bulunan kriterlere göre belge tiplerine göre alınan özet toplamlar raporudur.

21 Kayıtlı Fiş ler Mağaza, kasa ve tarih bazında fiş hareketlerinin dökü mü nü n alındığı rapor programıdır. Kayıtlı Faturalar Mağaza, kasa ve tarih bazında fatura hareketlerinin dökü mü nü n alındığı rapor programıdır.

22 Kayıtlı İ adeler Mağaza, kasa ve tarih bazında iade hareketlerinin dökü mü nü n alındığı rapor programıdır. Kayıtlı Diplomatik Satış lar Mağaza, kasa ve tarih bazında diplomatik hareketlerinin dökü mü nü n alındığı rapor programıdır.

23 Kayıtlı İ rsaliyeler Mağaza, kasa ve tarih bazında irsaliye hareketlerinin dökü mü nü n alındığı rapor programıdır. GÜ NSONU RAPORLARI Belge bazında KDV raporu Aşağıdaki ekranda bulunan kriterlere göre belge tiplerine ve tanımlı mağazalara göre alınan KDV raporudur.

24 KASA/KASİ YER RAPORLARI Kasa, kasiyer, müşteri ve ödeme detaylarının alındığı rapor menü sü dü r.

25 Kasa Toplamları Mağaza, kasa ve tarih bazında kasada gerç ekleşen işlemlerin dökü mü nü n alındığı rapor ekranıdır. Kasiyer Satış Toplamları Mağaza, kasa, kasiyer ve tarih bazında kasiyer satış bilgilerinin dökü mü nü n alındığı rapor ekranıdır.

26 Kasiyer Ö deme Toplamları Mağaza, kasa ve tarih bazında kasiyer ödeme detaylarının alındığı rapor ekranıdır. Mü şteri Toplamları Mağaza, kasa ve tarih bazında kasada gerç ekleşen müşteri bilgilerine ait işlemlerin dökü mü nü n alındığı rapor ekranıdır.

27 Kasiyer Mutabakatları Kasiyerler ile gün sonunda mutabakata varılan ekrandır. Tarih bazında ilgili mağaza ve kasiyer numarası girilerek, LİSTELE butonu ile kasadaki satış, ç ekme ve avans bilgileri rapor tarafından değerlendirilerek kasiyere ait olan kasa Fazla/Eksik bilgisi görüntü lenir. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda Printer Bilgisi de seç ilen Genel Toplamlar, Tü mü ya da Belgeler bazında yazıcıya dökü m alınabilir.

28 GENEL TOPLAMLAR Kasiyerin tü m ödemeler bazında yaptığı satış, avans, ç ekme ve fark bilgilerinin gözlendiği ekrandır. BELGELER Kasiyerin gü n iç inde satış yaptığı belge tipleri bazında dökü m alınan ekrandır. Kasiyer Detay Ö demeler Raporu Mağaza, kasa ve tarih bazında kasiyer ödeme detaylarının alındığı rapor ekranıdır.

29 Saatlik Satış Raporu Rapor alınmak istenen tarih aralığı belirlendikten sonra RAPOR butonu ile mağazanın saat bazında alınan rapordur.

30 Tarih Bazında Ö demeler Raporu Başlangıç ve bitiş tarihleri verilerek iki tarih arasında detaylı ödeme raporlarının alındığı rapordur. Raporun oluşması iç in tarih aralıkları seç ildikten sonra Rapor butonuna basılır. Mağ aza Bazında Ö demeler Raporu Başlangıç ve bitiş tarihleri verilerek iki tarih arasında mağaza bazında detaylı ödeme raporlarının alındığı rapordur. Raporun oluşması iç in tarih aralıkları seç ildikten sonra Rapor butonuna basılır.

31 Bölü m satış ları Gelen ekranda rapor alınacak tarih ve bölü m kodları belirlenerek, RAPOR butonuna basılır ve istenen bölü m satış raporları listelenir.

32 Saatlik Satış Raporu İlgili tarih aralığındaki saatlik satış bilgilerinin alındığı rapordur. Anlık Satış Raporu Aşağıdaki rapor ekranında belirlenen kriterelere göre gü ncel stok satış raporunun alındığı ekrandır.

33 Satıcı Raporu Sistemde tanımlı olan satıcılar bazında alınan satış raporudur. Kasa Ö deme Toplamları-Ö zet Kasalar bazında tanımlı olan tü m ödeme toplamlarına ait rapor alınan ekrandır.

34 Ü ye Satış ları Ü ye Müşterilerin belirlenen tarih aralığında, kasa ve mağaza bazında satış detaylarının alındığı rapor dökü manıdır. POS Satış Raporu Kasa bazında satış raporlarının alındığı ekrandır.

35 Matrix Raporu Matris elemanları ile stok kodları iç inden belirlenen bölü mere göre bölü m satışlarının alındığı rapordur. Tarih, mağaza ve kasa bilgileri kriter olarak belirlenir.

36 KDV lere Göre Satış Raporu KDV grubu bazında ilgili tarih aralığı, mağaza ve kasa iç in alınan rapor dökü mü dü r. KDV Bölü mlerinden Yapılan Satış Raporu Kasada KDV bölü mlerinden yapılan satışların belge tü rü, ilgili tarih aralığı, mağaza ve kasa kriterlerine göre raporlanması yapılır.

37 Ö KK Taksit Raporu Ö zel Kredi kartı Taksit bilgilerinin raporlandığı rapordur. Kasiyer Hareket Raporu Kasiyer bazında kasadaki işlemlerin hareket detayının alındığı rapordur.

38 TAXFREE Raporu Taxfree satışlarn dökü mü nü n alındığı rapordur. Dövizli Satış Raporu Gü n iç inde yapılan satış tiplerinin; Nakit, Kredi kartı gibi döviz karşılığının belirlenen bir kura göre raporlanması sağlanır.

39 Fiyat Tuş u Satış Raporu Fiyat tuşu kullanılarak yapılan satışların detaylarınının listelendiği rapordur.

40 MAĞ AZA /GENEL TOPLAM RAPORLARI Mağaza ve KDV toplam raporlarının alındığı raporlar menü sü dü r.

41 Detaylı Mağ aza Toplamları Raporu Detaylı olarak mağaza toplam raporunun alındığı ekrandır. Gü nlere göre satış raporu Gü n bazında mağaza toplam sstışlarının alındığı rapor ekranıdır.

42 GÜ NSONU RAPORLARI Mağ aza Satış Toplamları Mağaza, kasa ve tarih bazında mağazada gerç ekleşen satış toplamlarının alındığı rapor ekranıdır. KDV toplamları Mağaza, kasa ve tarih bazında mağaza KDV toplamlarının alındığı rapor ekranıdır.

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SI PARI S MODULU KULLANIM KILAVUZU 1 I C I NDEKI LER GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SIPARIS MODU LU BAS LIK...1 TANIMLAR...4 Teminci KartlarŞ...5 GENEL BILGILER...5 C ALIS MA BILGILERI...6

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.Ş. 2001 Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 06.04.09

Her hakkı saklıdır. POS A.Ş. 2001 Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 06.04.09 GENIUS POS (KASA) KULLANIM KILAVUZU 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. OTURUM AÇMA... 4 2. ÜRÜN SATIŞI ve ĐPTALLERĐ... 5 Barkod ile Ürünlerin Satılması... 5 Stok Kodu ile Ürünlerin Satılması... 5 En Son Satılan Ürünün Satışının

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

HIZLI SATIŞ MODÜLÜ. Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir?

HIZLI SATIŞ MODÜLÜ. Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir? HIZLI SATIŞ MODÜLÜ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü olan Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bakkallar,

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

Kasa LOGO Kasım 2009

Kasa LOGO Kasım 2009 Kasa LOGO Kasım 2009 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...12 Kasa

Detaylı

Finans LOGO Ocak 2011

Finans LOGO Ocak 2011 Finans LOGO Ocak 2011 İçindekiler Finans... 9 Finans Parametreleri... 11 Ana Kayıtlar... 29 Cari Hesaplar... 30 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 33 Cari Hesap Kayıt Türleri... 34 Cari Hesap

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2007

Cari Hesap LOGO Ocak 2007 LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012

GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012 GO Plus Cari Hesap LOGO Mart 2012 İçindekiler Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 10 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı... 11 Cari hesabın ait olduğu grup şirketinin

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Programı indirebilmek için. İndirme Adresi : ftp1.kalemyazilim.com Kullanıcı Adı : teknik Kullanıcı Şifresi : kinket

Programı indirebilmek için. İndirme Adresi : ftp1.kalemyazilim.com Kullanıcı Adı : teknik Kullanıcı Şifresi : kinket KTPOS,Kalem Yazılım firmasının yazmış olduğu satış konsolu programıdır.program bağlı olduğu (Uyumlu) arka ofis programından gönderilen ürün,cari,kasiyer,promosyon vs. bilgileri alarak dokunmatik ekranda

Detaylı