YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI"

Transkript

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

2 GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir. Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir. Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

3 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 5 Nisan 2012 saat da T.C. Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Yeni Teşvik Sistemi ana hatlarıyla kamuoyuna ilan edilmiştir. Sistemin bazı ayrıntıları 6 Nisan 2012 tarihinde Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN tarafından ilan edilmiştir. Yeni Teşvik sisteminin detayları ise 2012/3305 karar sayısı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile netlik kazanmıştır. Söz konusu karara ilişkin uygulama usullerinin belirtildiği 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

5 ÖNCEKİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi

6 YENi TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Vergi İndirimi Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Faiz Desteği KDV İadesi * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

7 1- GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenecektir. Asgari sabit yatırım tutarı; 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise 500 Bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Yani genel teşvik uygulamaları kapsamında Konya için asgari sabit yatırım tutarı 1 Milyon TL, Karaman için ise 500 Bin TL olacaktır.

8 KDV İSTİSNASI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

9 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

10 2- BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI DESTEK UNSURLARI Önceki sistemde Kalkınma Ajanslarının faaliyette bulunduğu Düzey 2 bölgeleri esas alınmıştı. Önceki Bölgesel Harita Buna göre Konya ve Karaman 3. bölgede yer almaktaydı.

11 2- BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Yeni düzenlemeyle İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemine Geçildi Yeni Bölgesel Harita Bu düzenlemeye göre Konya 2., Karaman 3. bölgede yer almıştır.

12 SEGE 2011 DÜZEY 3 6 BÖLGE (YENİ) 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan K.maraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 il 13 il 12 il 17 il 16 il 15 il

13 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği (1. ve 2. Bölgeler hariç) ve Yatırım Yeri Tahsisi desteklerinden yararlanacaklar.

14 VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

15 VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I II III IV V VI

16 ÖRNEK VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL) Vergi İndirimi (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL) Yatırım Döneminde (Bin TL) (%10) 100 (%20) 250 (%30) 450 (%50) (%80) İşletme Döneminde (Bin TL) (%90) 900 (%80) (%70)1.050 (%50) (%20) 500 Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18)

17 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

18 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler e kadar itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki I 2 yıl II 3 yıl III 5 yıl 3 yıl 20 8 IV 6 yıl 5 yıl V 7 yıl 6 yıl VI 10 yıl 7 yıl Konya da Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği tarihine kadar yapılacak yatırımlar için uygulanacaktır.

19 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) Normal Uygulama İndirilecek Tutar Brüt Ücret 940,50 TL - Sigorta Primi İşçi Payı TL - İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,41 TL - Gelir Vergisi Stopajı 119,91 TL - Damga Vergisi 6,21 TL - Kesintiler Toplamı 267,20 TL - Net Ücret 673,30 TL - ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI ( Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 183,40 TL 183,40 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 18,81 TL İŞVEREN YÜKÜ 1.142,71 TL 434,98 TL

20 FAİZ DESTEĞİ Bölgeler TL Cinsi Kredi Destek Oranı Döviz Cinsi Kredi Azami Destek Tutarı (Bin TL) I II III 3 Puan 1 Puan 500 IV 4 Puan 1 Puan 600 V 5 Puan 2 Puan 700 VI 7 Puan 2 Puan 900 Konya 2. bölgede olduğu için faiz desteği uygulanmayacaktır. (OSB deki yatırımlar dahil.) Faiz desteği bölge illerinden sadece Karaman da uygulanacaktır.

21 YATIRIM YERİ TAHSİSİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

22 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı OSB İçi Sigorta Primi İşveren His. Desteği OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Faiz Desteği YOK YOK VAR VAR VAR VAR Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

23 KONYA İÇİN YENİ SEKTÖRLER LİSTESİ Sektör Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Kodu Sektörler Entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 1 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Asgari Sabit Yatırım 1 Milyon TL 2 Su ürünleri yetiştiriciliği 1 Milyon TL 3 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 2 Milyon TL 8 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 Milyon TL 9 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer 3 Milyon TL örülerek yapılan maddelerin imalatı 10 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL 11 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 3 Milyon TL 24 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 3 Milyon TL 27 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 3 Milyon TL 28 Metal eşya 3 Milyon TL 30 Makine ve teçhizat imalatı 3 Milyon TL 32 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 3 Milyon TL Sektör Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Kodu Sektörler Asgari Sabit Yatırım 33 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 3 Milyon TL 34 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 3 Milyon TL 35 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL 36 Motorlu kara taşıtı 50 Milyon TL Motorlu kara taşıtları yan sanayi 3 Milyon TL 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi 3 Milyon TL 40 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 3 Milyon TL 41 Oteller 3 * ve üzeri 42 Öğrenci yurtları 100 öğrenci 43 Soğuk hava deposu hizmetleri m 2 44 Lisanslı depoculuk 2 Milyon TL 45 Eğitim hizmetleri 1 Milyon TL 46 Hastane yatırımı 1 Milyon TL Huzurevi 100 kişi 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL 49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL 50 Seracılık 40 dekar

24 KARAMAN İÇİN YENİ SEKTÖRLER LİSTESİ Sektör Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Kodu Sektörler Entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 1 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Asgari Sabit Yatırım 500 Bin TL 2 Su ürünleri yetiştiriciliği 500 Bin TL 3 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL 5 Giyim eşyası imalatı (tevsi ve modernizasyon yatırımları) 1 Milyon TL 8 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 Milyon TL 9 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer 2 Milyon TL örülerek yapılan maddelerin imalatı 10 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL 11 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 2 Milyon TL 24 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 2 Milyon TL 27 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 2 Milyon TL 28 Metal eşya 2 Milyon TL 30 Makine ve teçhizat imalatı 2 Milyon TL Sektör Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Kodu Sektörler Büro, muhasebe ve bilgi işlem 32 makineleri imalatı Asgari Sabit Yatırım 2 Milyon TL 33 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 2 Milyon TL 34 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 2 Milyon TL 35 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL 36 Motorlu kara taşıtı 50 Milyon TL Motorlu kara taşıtları yan sanayi 2 Milyon TL 38 Motosiklet ve bisiklet üretimi 2 Milyon TL 40 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL 41 Oteller 3 * ve üzeri 42 Öğrenci yurtları 100 öğrenci 43 Soğuk hava deposu hizmetleri m 2 44 Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL 45 Eğitim hizmetleri 500 Bin TL 46 Hastane yatırımı 500 Bin TL Huzurevi 100 kişi 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL 50 Seracılık 20 dekar

25 BÖLGEMİZDE SEKTÖRLER LİSTESİNDEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Konya 2. bölgede olduğu için giyim eşyası imalatı yatırımları desteklenen sektörlerden çıkarılmıştır. Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı için sabit yatırım tutarı 3 Milyon TL den Konya da 1 Milyon TL ye Karaman da 500 Bin TL ye düşürülmüştür. Motosiklet ve bisiklet üretimi için sabit yatırım tutarı 500 Bin TL den Konya da 3 Milyon TL ye Karaman da 2 Milyon TL ye yükselmiştir. Bisküvi ve bulgur yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımlar arasından çıkarılmıştır. Seracılık yatırımları, Konya da 40 dekar, Karaman da 20 dekar üzeri olmak üzere desteklenmeye başladı. Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı bölgesel listeye yeni eklenmiştir. Konya da 50 Milyon TL üzeri Kömür gazı üretimi (sentez gazı) yatırımları bölgesel teşvik kapsamına alındı. Konya için birçok sektörde asgari sabit yatırım tutarı yükselirken, Karaman da bazılarında düşmüş, bazılarında ise sabit kalmıştır.

26 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1., 2., 3., 4., 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Uluslararası fuar alanı yatırımları,

27 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk okul, orta okul ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan belirli ilaç yatırımları ve savunma sanayi yatırımları,

28 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI V.BÖLGE 31/12/2012 tarihine kadar 01/01/2014 itibariyle KDV İstisnası VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi Sigorta Primi OSB Dışı 7 yıl 6 yıl İşveren His. Desteği OSB İçi 10 yıl 7 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR Faiz Desteği VAR VAR Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK Konya veya Karaman da yapılacak öncelikli yatırımlar, yatırıma başlama tarihine göre yukarıdaki oranlarda 5. Bölgede uygulanan desteklerden faydalanabilecektir.

29 BİR ALT BÖLGE UYGULAMASI ve DİĞER DEĞİŞİKLİKLER Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB lerde yapılacak yatırımlar, Sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. Demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenecektir. Özellikle Karapınar da bulunan yeni linyit rezervlerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem arz eden bu değişiklikle buradaki istihraç yatırımları 5. bölge desteklerinden faydalanacaktır.

30 3-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi İle desteklenmesine devam edilecektir.

31 3-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 50 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50

32 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı OSB İçi Sigorta Primi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl İşveren His. Desteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Faiz Desteği YOK YOK YOK YOK YOK YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

33 VERGİ İNDİRİMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler tarihine kadar başlanılan yatırımlar İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I II III IV V VI

34 4-STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ %50 den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaz kaynaklı olmayan enerji yatırımları dahil). Bu sistemin Amacı GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir.

35 STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik; Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50 den fazlası ithalatla karşılanan, Asgari %40 katma değer üreten, Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar

36 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) Sigorta Primi İşveren Destek Süresi His. Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği TÜM BÖLGELER VAR VAR %50 7 YIL (6. Bölgede 10 YIL) VAR 500 Milyon TL'nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Yatırım tutarının %5 ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL ye kadar Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

37 STRATEJİK YATIRIM ÖRNEĞİ STRATEJİK YATIRIM ÖRNEĞİ Destek Unsurları (Bin TL) Yatırım Tutarı: 50 M. TL İstihdam: 100 Kişi Yatırım Tutarı: 500 M. TL İstihdam: 1000 Kişi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İadesi Vergi İndirimi Sigorta Pr. İşv. His. Des Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Toplam Devlet Desteği Destek Yoğunluğu % 67 69

38 2. BÖLGE KONYA Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı OSB İçi YOK OSB Dışı 3 YIL 3 YIL 7 YIL YOK OSB İçi 5 YIL 5 YIL 7 YIL Yatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VAR Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK Faiz Desteği İç Kredi Döviz / Dövize Endeksli Kredi YOK YOK YOK 5 Puan 2 Puan KDV İadesi YOK YOK YOK VAR

39 3. BÖLGE KARAMAN Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı OSB İçi YOK OSB Dışı 5 YIL 5 YIL 7 YIL YOK OSB İçi 6 YIL 6 YIL 7 YIL Yatırım Yeri Tahsisi YOK VAR VAR VAR Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK Faiz Desteği İç Kredi Döviz / Dövize Endeksli Kredi YOK 3 Puan 5 Puan 2 Puan YOK 2 Puan KDV İadesi YOK YOK YOK VAR

40 KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR? Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, Sermaye şirketleri, Kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, Dernekler ve vakıflar, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir

41 HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINABİLİR? Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina ve teçhizatlar, Bina inşaat harcamaları, Arsa-arazi harcamaları, Diğer yatırım harcamaları: Yardımcı makine ve teçhizatlar, İthalat ve gümrükleme giderleri, Taşıma, sigorta ve montaj giderleri Etüd ve proje giderleri vb.

42 HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAMAZ? Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları, Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası

43 MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR? Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı dır. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına ve Kalkınma Ajanslarına (yerel birimler) müracaat edilebilmektedir.

44 Müracaat dilekçesi. İmza sirküleri MÜRACAATTA ARANAN BELGELER NELERDİR? Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. Dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler. Stratejik yatırımlar için ayrıca fizibilite raporu. Diğer bilgi ve belgeler.

45 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Müracaat tarihinden sonra yapılan harcamalar Belge kapsamına alınabilir. Süresi biten Belge kapsamında alım yapılamaz. Asgari yatırım tutarı altında kalan yatırımlar ile yarım kalan yatırımlara ilişkin sağlanan destekler geri alınır. Yatırım tamamlandıktan sonra 6 ay içinde tamamlama vizesi için müracaat edilmesi gerekmektedir. Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın temini tarihinden itibaren 5 yıl süresince satışı Bakanlığın iznine tabidir.

46 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE AJANSLAR Yeni Teşvik Sisteminde Kalkınma Ajansları Yerel Birimler olarak tanımlanmıştır. Yerel birimler: Kalkınma Ajansları, sanayi odaları ve Bakanlıkça görevlendirilecek diğer odaları, ifade eder. Kararın 6.maddesi olan müracaat kısmında genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10 Milyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir. ifadesi ile Ajanslara görev verilmiştir. Önceki uygulamada Konya Sanayi Odası belge düzenlemek için yetki verilen 12 Sanayi Odası arasında yer almakta idi. Yeni Teşvik Sisteminde de Konya Sanayi Odası bu görevine devam etmektedir. Yatırımcılarımız belge düzenleme ve mevzutta belirtilen diğer işlemler için buraya başvurabilmektedir. Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde 400 TL Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması halinde 300 TL Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, 100 TL ise ilgili yerel birim hesabına yatırılır.

47 YEREL BİRİMLERCE TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK SEKTÖR VE KONULAR US 97 Kodu YATIRIM KONULARI 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 17 Tekstil ürünleri imalatı 18 Giyim eşyası imalatı 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 23 Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç) 28 Metal eşya sanayi 29 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36 Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat Ürün paketleme hizmeti yatırımları Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

48 YEREL BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER 1) Yerel birimlere yapılan teşvik belgesi müracaatlarından uygun görülenler için yerel birim tarafından teşvik belgesi hazırlanır ve değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen teşvik belgeleri onaylanarak ilgili yerel birimlere gönderilir. (2) Komple yeni tesis ithali, devir, satış, ihraç, kiralama ve yatırımların nakli dışındaki işlemler, teşvik belgesini düzenleyen ilgili yerel birimlerce sonuçlandırılır. (3) Tamamlama vizesi yapılacak yatırımlarla ilgili olarak yerel birimler, söz konusu yatırımların gerçekleşmelerini tespit ederek tebliğle belirlenecek formatta Bakanlığa bildirir. Bakanlığın uygun görüşü alınmadan tamamlama vizesi işlemleri tekemmül etmiş sayılmaz. (4) Yerel birimler, teşvik belgeleri ile ilgili yapılacak işlemleri kadrolarında tam süreli olarak çalışan teknik/uzman personel aracılığıyla yürütmek zorundadırlar. (5)Karar hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen yerel birimlerin yetkilerine Bakanlıkça son verilir ve gerekli tedbirleri alıncaya kadar yeni görev verilmez.

49 KALKINMA AJANSLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirirler. Ajanslara düşen en önemli görevlerden bir tanesi de düzenlenen tüm teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını Ekonomi Bakanlığına bildirmektir. Bu konu ile ilgili uygulama (önceki alınan belgeleri kapsayıp kapsamayacağı, raporlamanın ve izlemenin nasıl yapılacağı) süreç içerisinde netleşecektir.

50 YATIRIM TAMAMLAMA İŞLEMLERİ Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir. Görev verilen ilgili kurum ve kuruluşlar yapılan müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

51 YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Yılı Belge Adedi Türkiye Geneli Konya Karaman Sabit Yatırım (Milyon TL) Belge Adedi % Sabit Yatırım (Milyon TL) % Belge Adedi % Sabit Yatırım (Milyon TL) % , , , , , ,46 5 0,12 4 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * , , , ,57 * tarihi itibariyle düzenlenmiş teşvik belgerini içermektedir.

52 MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi Adres : Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No:28 Selçuklu/KONYA Tel : 0 (332) Karaman Yatırım Destek Ofisi Adres : İmaret Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 2 KARAMAN Tel : 0 (338) E-posta:

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. ÖZET Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin uygulamanın nasıl yapıldığı ve özellikle indirimli kurumlar vergisinin hangi şart ve koşullarda uygulanacağına

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı