TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ YATIRIM DESTEK ve TEŞVİK UYGULAMALARI

2 TABLOLAR Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları... 2 Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları... 2 Tablo 3. Vergi İndirimi Destek Oranları... 3 Tablo 4. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri... 5 Tablo 5. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri... 6 Tablo 6. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Genel Yatırım Teşvikleri (2012)... 6 Tablo 7. Türkiye de Sektörlere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri... 8 Tablo 8. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri... 9 Tablo 9. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Tablo 10. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Sağlanan Destek Unsurları Tablo 11. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Tablo 12. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Tablo 13. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Komple Yeni Yatırım Teşvikleri (2012) Tablo 14. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Tevsi Yatırım Teşvikleri (2012) Tablo 15. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Diğer Yatırım Teşvikleri (2012) Tablo 16. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları (Bin TL) Tablo 17. TR63 Bölgesinde İşletmelere İlişkin Genel Bilgiler ve KOBİ Destekleri i

3 HARİTALAR Harita 1. İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksine Göre Sınıflandırılması... 7 ii

4 YATIRIM DESTEK VE TEŞVİK UYGULAMALARI Dünyada yatırımlar, vergi indirimi/muafiyeti, yatırım indirimi, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti, vergi iadesi, hızlandırılmış amortisman gibi birçok farklı araçla teşvik edilmektedir. Ülkeler, hem iç, hem de dış piyasada doğrudan yabancı yatırımcıları çekme yarışına girişmiştir. Bu kapsamda kamu kaynaklarından özel kesime fonların aktarılmakta, yalnızca finansal teşvik gibi görünse de, yatırımcıların yüklerini hafifletmek esas amaç olarak alınmaktadır. UNCTAD ın (United Nations Conference on Trade and Development) yıları arasında yapmış olduğu küresel teşvik araştırmasına göre, 103 ülkeden, 99 unda(% 96), yatırımcılara; vergi tatili, vergi ve gümrük muafiyeti ve yatırım indirim gibi mali teşvikler sağladığı; 83 ülkeden 59 unda (% 71) yatırımcılara hibe, düşük faizli kredi gibi finansal teşvikler sunduğu; 67 ülkeden 59 unda (% 88) yatırımcılara altyapı hazırlama, arsa tahsisi ve teknik destekler verildiği görülmektedir. Türkiye de devletin özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Devlet yardımlarıyla ilgili birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye de yatırımlar için gerçekleştirilen devlet yardımlarının amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırmageliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi olarak özetlenebilir tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkından Karar ile ilgili tanımlar aşağıda yer almaktadır. Teşvik Belgesi: Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan bir belge olup, kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. 2 KDV İstisnası ve İadesi: tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesine haiz yatırımcılara, teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde, set, ünite, takım vb. olarak belirtilen, malların kısmi teslimlerinde de uygulanır. Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir. 1 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, Resmi Gazete, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete,

5 Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği* Sigorta Primi Desteği* Faiz Desteği** Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi*** * Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır ** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. *** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. Kaynak: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Ekonomi Bakanlığı, 2012, Link: yatirim_tesvik_sistemi.pdf, Erişim Tarihi: Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı, makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. Vergi İndirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları 3 Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yatırıma Katkı Oranı Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı 1 10% 30% 20% 30% 2 15% 40% 25% 40% 3 20% 50% 30% 50% 4 25% 60% 35% 60% 5 30% 70% 40% 70% 6 35% 90% 45% 90% Kaynak: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Ekonomi Bakanlığı, 2012, Link: yatirim_tesvik_sistemi.pdf, Erişim Tarihi: tarihinden itibaren başlanacak yatırımlar. 2

6 Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında tarihine kadar (bu tarih dâhil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. Tablo 3. Vergi İndirimi Destek Oranları 4 Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yatırıma Katkı Oranı Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı 1 15% 50% 25% 50% 2 20% 55% 30% 55% 3 25% 60% 35% 60% 4 30% 70% 40% 70% 5 40% 80% 50% 80% 6 50% 90% 60% 90% Kaynak: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Ekonomi Bakanlığı, 2012, Link: yatirim_tesvik_sistemi.pdf, Erişim Tarihi: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Bu Karar uyarınca 6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Sigorta Primi Desteği: Bu Karar uyarınca 6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Faiz Desteği: Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az tarihinden önce başlanacak yatırımlar. 3

7 bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70 ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Yatırım Yeri Tahsisi Desteği: Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, tarihli ve 4706 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yeni Teşvik Sistemi, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki olmak üzere dört farklı uygulamadan oluşmaktadır. (Tablo 1) Genel Teşvik Uygulamaları Belirli asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar, bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenmektedir yılında, genel teşvik uygulamaları kapsamında toplam adet yatırım teşvik belgesi tahsis edilmiştir. Bu teşvik belgeli yatırımların sermaye toplamı yaklaşık 26 milyar lira olup, ülke genelinde kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Bu 26 milyar liralık yatırımın ise 23,2 milyarı yerli sermayeden oluşurken, 2,5 milyarı yabancı sermayeden oluşmaktadır. Türkiye de sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı enerji sektörünün aldığı görülürken, istihdam açısından değerlendirildiğinde ise, en büyük payı imalat sektörünün aldığı görülmektedir. 4

8 Tablo 4. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Tarım Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Genel yatırım teşvik uygulamaları kapsamında, 2012 yılında TR63 Bölgesinde tahsis edilen teşvik belgelerinin illere göre dağılımı incelendiğinde, Hatay ilinde 28, Kahramanmaraş ilinde 35 ve Osmaniye ilinde ise 11 yatırım teşvik belgesi tahsis edildiği görülmektedir. Bölgedeki toplam yapılan sabit yatırım tutarı ise yaklaşık 2 milyar lira olacaktır. Bu yatırımlarla Hatay ilinde 369, Kahramanmaraş ilinde 961, Osmaniye ilinde ise 184 kişiye istihdam imkânı sağlanacağı öngörülmektedir. Sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı enerji sektörünün aldığı görülürken, istihdam açısından değerlendirildiğinde ise, en büyük payı imalat sektörünün aldığı görülmektedir. 5

9 Tablo 5. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Tarım* Toplam Tablo 6. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Genel Yatırım Teşvikleri (2012) Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yatırımın Yeri Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Madencilik K.Maraş TR63 Bölgesi Toplam

10 10.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları tarihli 2009/15199 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karara göre teşvikler, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği şeklinde listelenmektedir. İstatistikî bölge birimleri sınıflandırılmasına göre, Düzey 2 bölgelerinin gelişmişlik düzeylerine göre teşviki sistemi uygulamaya 2009 yılındaki kanunla çıkmıştır Yılında yürürlüğe giren kanun ile istatistikî bölge birimleri sınıflandırılmasına dayanan Düzey 2 bölgelerinin gelişmişlik düzeylerine göre teşviki sistemi uygulanmaya başlamıştır tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kanun revize edilmiştir. TR63 Bölgesi, bu sınıflandırmada 3. Derece gelişmişlik düzeyine sahiptir. Bölgesel teşvik uygulamaları, her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Sosyoekonomik açıdan az gelişmiş bölgelere ve öncelik arz eden yatırımlara cazip destekler söz konusudur. SEGE 2011 endeksine göre Türkiye 6 bölgede değerlendirilip, buna istinaden bölgesel teşvikler ve destekler de farklılıklar göstermektedir. Bu değerlendirmede Hatay ili 4. Bölgede yer alırken Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ise 5. Bölgede yer almaktadır. Harita 1. İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksine Göre Sınıflandırılması 2012 yılında Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında sağlanan destek unsurları incelendiğinde, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi sigorta primi işveren hissesi, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği gibi desteklerin mevcut olduğu görülmektedir. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve yatırım yeri tahsisi, bölge ayrımı yapılmaksızın sağlanan destek unsurlarındandır. TR63 Bölgesinde, Hatay ili için OSB dışında % 30 ve OSB içinde ise % 40; Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde OSB dışında % 40 ve OSB içinde ise % 50 yatırıma katkı oranında vergi indirimi uygulanmaktadır. Hatay ili için OSB dışında 6 yıl, OSB içinde ise 7 yıl; Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde OSB dışında 7 yıl, OSB içinde ise 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesinde destek verilmektedir. Yine Hatay ilinde iç kredide 4 puan, dövize endeksli kredide 7

11 ise 1 puan faiz desteği verilirken, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde iç kredide 5 puan, dövize endeksli kredide ise 2 puan faiz desteği verilmektedir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir; Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 20 Milyon lira üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar), Asgari m 2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Tablo 7. Türkiye de Sektörlere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Tarım Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam

12 Türkiye de sektörlere ve yıllara göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri dağılımı incelendiğinde, yılları arasında en çok yatırım belgesi alınan ve yatırım yapılan sektörün imalat sektörü olduğu görülmektedir. Bölgesel yatırımlar sonucunda gerçekleşen istihdam rakamları yıllara göre incelendiğinde ise, bu konuda bir dalgalanma olduğu görülmekte ve sonuç olarak en çok istihdamın, 2012 yılında hizmet ve imalat sektörleri tarafından sağlanacağı öngörülmüştür. (Tablo 7) Tablo 8. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Tarım Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Bölgesel yatırım teşvik uygulamaları çerçevesinde, 2012 yılında TR63 Bölgesinde tahsis edilen teşvik belgelerinin, illere göre dağılımı incelendiğinde, Hatay ilinde 37, Kahramanmaraş ilinde 38, Osmaniye ilinde ise 17 yatırım teşvik belgesinin tahsis edildiği görülmektedir. Bölgedeki toplam yapılan sabit yatırım tutarı ise yaklaşık 1,25 milyar liradır. Bu yatırımlarla, Hatay ilinde 1.019, Kahramanmaraş ilinde 1.126, Osmaniye ilinde ise 363 kişiye istihdam imkânı sağlanacağı öngörülmektedir. Sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım ve istihdam açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı imalat sektörünün aldığı görülmektedir. (Tablo 9) 9

13 Tablo 9. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Madencilik Hatay TR63 Bölgesi Toplam Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Ekonomi Bakanlığı Yeni Teşvik Sistemi nde, büyük ölçekli yatırımlar kapsamında yer alan desteklerin yatırım konularına göre asgari sabit yatırım tutarları Tablo 10 de verilmiştir. Tablo 10. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Sağlanan Destek Unsurları KDV İstisnası Destek Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Yatırıma Katkı Oranı Destek Süresi Gelir Vergisi Stopajı Desteği Bölgeler I II III IV V VI OSB Dışı 25% 30% 35% 40% 50% 60% OSB İçi 30% 35% 40% 50% 60% 65% OSB Dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl OSB İçi 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl 10 Yıl 10 Yıl 10

14 Tablo 11. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Büyük ölçekli yatırımların teşvik uygulamaları kapsamında, 2012 yılında toplam 63 adet yatırım teşvik belgesi tahsis edilmiştir. Bu teşvik belgeli yatırımların sermaye toplamı yaklaşık 35 milyar lira olup, ülke genelinde kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Türkiye de sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım ve istihdam açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı sırasıyla, yaklaşık 2,5 milyar lira ve kişi ile imalat sektörünün aldığı görülmektedir. Tablo 12. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Yatırımın Yeri Hatay Sektör Yıl Belge Adedi Hizmetler Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Büyük ölçekli yatırım teşvikleri kapsamında, 2012 yılında TR63 Bölgesinde tahsis edilen teşvik belgeleri incelendiğinde sadece Hatay ilinde bir adet teşvik belgesi tahsis edildiği görülmektedir. Bölgede, yapılması öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise, yaklaşık 811 milyon dolardır. Bu yatırımla Hatay ilinde 700 kişiye istihdam imkânı sağlanacak olup, yapılan tek büyük ölçekli yatırımın imalat sektörüne ait olduğu görülmektedir. 11

15 Yılında TR63 Bölgesindeki İllerde Sektörlere Göre Yatırım Teşvik İstatistikleri Komple Yeni Yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları kapsamaktadır. 5 Tablo 13. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Komple Yeni Yatırım Teşvikleri (2012) Sektörler Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Altyapı-Belediye Hizmetleri Demir Çelik Demir Dışı Metaller Deri ve Kösele Diğerleri Dokuma ve Giyim Eğitim Elektrikli Makineler Enerji Gıda ve İçki İstihraç ve İşleme Kâğıt Kimya Lastik-Plastik Madeni Eşya Makine İmalat Orman Ürünleri Pişmiş Kil ve Çim. Ger Pişmiş Kil ve Çim. Ger Sağlık Ticaret - Depolama Turizm Toplam Komple Yeni Yatırımlarda, taşımacılık sektöründe Türkiye nin önde gelen illerinden biri olan Hatay da, ticaret ve depolama sektöründe 7 adet teşvik belgesi ile 296 milyon liralık sabit yatırımın ve 235 kişilik istihdamın sağlanacağı öngörülmektedir. Bununla beraber, yine Hatay ilinde Doğu Akdeniz Bölgesi nin ihtiyacını karşılamak üzere, enerji sektörü için 1 milyar TL den fazla komple yeni yatırım yapılmıştır. Kahramanmaraş ilinde ise, Dokuma ve Giyim sektöründe 10 adet teşvik belgesi alınmış, 259 milyon 5 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete,

16 liralık yatırım yapılmış ve 530 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmüştür. Kahramanmaraş ilinde 4 teşvik belgeli, 111 milyon liralık enerji sektörü yatırımı, 46 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülürken, 1 adet teşvik belgeli kâğıt sektöründe, 566 milyon liralık yatırım ile 250 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Osmaniye ilinde de enerji sektöründe 2 adet teşvik belgeli, 128 milyon liralık yatırımla 45 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülürken, Gıda ve içki sektöründe 4 adet teşvik belgesi ve 19 milyon liralık bir yatırım ile 115 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları kapsamaktadır. Tablo 14. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Tevsi Yatırım Teşvikleri (2012) Sektörler Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Cam Çimento Demir Çelik Demir Dışı Metaller Deri ve Kösele Diğerleri Dokuma ve Giyim Eğitim Enerji Gıda ve İçki Lastik-Plastik Madeni Eşya Makine İmalat Orman Ürünleri Sağlık Ticaret - Depolama Toplam Tevsi yatırımlarda Hatay ilinde en çok istihdam sağlayacağı öngörülen yatırım sektörü, ticaret ve depolama sektörü olup, 1 teşvik belgesiyle, 550 milyon liralık yatırımın yapılması ve 650 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Buradaki 550 milyon liralık yatırım, LİMAK tarafından gerçekleştirilecek olan İskenderun Uluslararası Liman yatırımıdır. Kahramanmaraş ilinde dokuma ve giyim sektöründe gerçekleştirilecek olan tevsi yatırımlarla 298 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Çimento sektörü tarafından, 1 adet teşvik belgesiyle 112 milyon liralık yatırımın yapılması ve 175 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Yine Kahramanmaraş ilinde, Madeni eşya sektöründe 3 teşvik belgesiyle 13 milyon liralık yatırımın yapılması ve 130 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. 13

17 Tablo 15. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Diğer Yatırım Teşvikleri (2012) Sektörler Belge Adedi Sabit Yatırım (Mil. TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Cam Demir Çelik Dokuma ve Giyim Gıda ve İçki İstihraç ve İşleme Kâğıt Lastik-Plastik Sağlık Toplam Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Destekleri Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı nın mali destekleri, Doğrudan Finansman Desteği ile Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Doğrudan Finansman Desteği, Ajansın belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlar olup, ajansın esas itibariyle proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet mali desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de destek sağlayabilir. Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği ise, Ajansın, hazırlayacağı bölgesel plan çerçevesinde, Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacağını tespit ettiği sektör ve konularda, belirtilen koşulları taşıyan uygun başvuru sahiplerine sağladığı mali desteklerdir. Bu destekler faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olarak ikiye ayrılır. Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Faizsiz kredi desteği ise, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır. Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği henüz uygulama aşamasında olmayıp, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı sadece Doğrudan Finansman Desteği aracılığıyla TR63 Bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır. 14

18 Tablo 16. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları (Bin TL) Yıl 2010 Ajans Destek Miktarı Teklif Çağrısı Bileşenleri (Duyurulan) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlar) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Ajans Destek Miktarı (Gerçekleşen) Eş-Finansman Dâhil Proje Bütçeleri Desteklenen Proje Sayısı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Toplam Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi 2011 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Sürdürebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Toplam Toplam Kaynak: DOĞAKA, yılında değerlendirme süreci sona eren 2010 yılı proje teklif çağrılarında, DOĞAKA, kar amacı güden ve gütmeyen kuruluş kriteri baz alınarak, 47 projeye toplam 11 milyon liralık destek sağlamıştır. Sosyal kalkınma bileşeninde ise 2,5 milyon liralık 44 projeye destek sağlanmıştır yılında ise bölge planının değerlendirilmesi sonucu ortaya iki ana sektör çıkmış ve tarım ve turizm temaları altında toplam 57 projeye 17 milyon liralık destek sağlanmıştır KOSGEB Destekleri KOSGEB tarafından uygulanan destek mekanizmasındaki unsurlar ele alındığında, 11 adet destek başlığı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güç Birliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Kredi Faiz Desteği KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri ile ilgili firmalara finansal destekler sağlanmaktadır. 15

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı