2012 YILI. Kobileri İzleme Komitesi. Faaliyet Raporu KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI. Kobileri İzleme Komitesi. Faaliyet Raporu KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KOBİLERİ İZLEME KOMİTESİ FAALİYET RAPORU Odamız tarafından Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Kobileri İzleme Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır. Komitelerimiz ilk toplantılarını gerçekleştirmişler ve aşağıdaki şekilde görev dağılımları karar altına alınmıştır. GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI OĞUZ HALATÇI ALPER KILIÇ SEMA FESLİHAN NECATİ TOPÇU LEVENT SAĞIRLAR HÜLYA YARDİMCİ HÜSEYİN GÜNVEREN GÖKTÜRK KESİK AYNUR AKCANCA ZEKİNE ÖZDEMİR NUR SERTÇELİK HARUN ERDOĞAN GÜLESER ÇELEBİ TUBA DÖLEK METİN YÜKSEL SELDA ALTINSOY SALİH KARAYEL SİBEL KESEBİR HALİL TURANOĞLU KOBILERE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ Katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı katalogu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Destek üst limiti: -Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 TL/m2, -Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı nda 80 TL/ m2 dir. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m2 dir. Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m2 ye kadar artırılabilir. Program süresince desteğin üst limiti TL dir. 207

2 YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ Kimler Yararlanabilir? Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır. Başvuru Şekli Firmalar bireysel olarak katılırlarsa fuar başlangıcınden 15 gün önce ilgili kuruma stand m2 fiyatını gösteren yer tahsis faturası ve belgesini ibraz eder. Fuar bitiş tarihinden itibaren tüm bilgi ve belgeler en geç 3 ay içerisinde destek alınacak kuruma teslim edilmelidir. Sağlanan Destek Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi Katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50 si Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması durumunda, % 75 i Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75 i Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım lerinin Desteklenmesi Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenir. Bireysel Katılımların Desteklenmesi; Stand ve nakliye harcamalarının %50 si Sektörel Dış Ticaret firmalarında stand kirası tamamı ve nakliyenin %75 i Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı fuarlarda stand ve nakliyenin %75 i Desteklenir. Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. (10 puan da olabiliyor) 2012 hedef ülkeler 1.A.B.D. 2. BİRLEŞİKARAPEMİRLİKLERİ 3. BREZİLYA 4. ÇİNHALKCUMHURİYETİ 5. ENDONEZYA 6. GÜNEYAFRİKACUMHURİYETİ 7. G.KORE 8. HİNDİSTAN 9. KANADA 10.VİETNAM 11.NİJERYA 208

3 12.MEKSİKA 13. POLONYA 14. MALEZYA 15. ŞİLİ Tanıtım Desteği Broşür, ürün katalogu giderlerini, TL Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini, TL Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme TL Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. %50 destek oranı YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Destek Süresi ve Sayısı 4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim Başvuru Süresi 6 ay Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurtsdışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, shovvroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Tanıtım lerinin Desteklenmesi % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Yurt Dışı Marka Tescil lerinin Desteklenmesi % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. ( Hedef ülkelere +10 puan ilave edilir.) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Kimler Yararlanabilir? Türkiye de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) 209

4 Sağlanan Destek ISO 9000 serisi ISO serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Destek Şartı Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Destek Oranı %50 Azami Destek Tutarı ABD Doları BELGELENDİRME DESTEĞİ İşletmelerin, TürkAkreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar. Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere aynı belge konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye de destek verilmez. Destek Oranı %50 Azami Destek Tutarı TL Toplam üst limit TL. İSTİHDAM YARDIMI Destek Amacı Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Kimler Yararlanabilir Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Destek Oranı %75 Destek Süresi En fazla 1 yıl Desteklenen Harcamalar Bir SDŞ ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır. Destek Kapsamında Çalışan Sayısı SDŞ lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli Yöneticinin toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75 i Elemanların toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75 i 210

5 Nitelikli eleman istihdam desteği En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. Destek oranı %50 Süresi Limit dolana kadar Limit TL Bir eleman için aylık net maaşı dikkate alınarak azami TL ödenir. Sınai mülkiyet hakları desteği A)Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine, B)Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir. Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, Programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir. Destek limiti TL Destek oranı %50 Tasarım desteği İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır. Destek limiti; TL Bağımsız Denetim Desteği İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır. Desteğin üst limiti TL dir. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği En az 10 işletmenin katılımda bulunması gerekir Her bir gezi için firma başına TL ödenir. Destek üst limiti TL dir. Konaklama, ulaşım, fuar giriş ücreti, rehberlik, toplantı/organizasyon giderlerini kapsar. Türsab üyesi organizatörler tarafından düzenlenir. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Sağlanan Destekler Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanı Ulaşım: ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs biletleri, günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD doları araç kiralama Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Doları Destek Tutarı: Gezi başına ABD doları %70 Her takvim yılında en fazla 10 adet gezi desteklenir 211

6 Ülke Sayısı ve Süresi Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 ülkede de yapılabilir. Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2, yol hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. Rapor ve Danışmanlık Desteği Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler, Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler. Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Yurt Dışı Tanıtım Desteği Türkiye de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışında tanıtıma yönelik faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Tanıtım ve organizasyon giderleri: Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, Fuar ve sergi katılımı giderleri, Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında ABD Doları nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ Bakanlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Ulaşım,konaklama,tanıtım ve organizasyon giderlerini kapsar. Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir. E-TICARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Bu destekten şirketler en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve yıl süresince e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yararlanabilir. 212

7 DANIŞMANLIK DESTEĞİ (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve derneklerden hizmet alınabilir. Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20adam-gün olup, Destek miktarı TL yi geçemez. Destek oranı : %50 Program süresince desteğin üst limiti TL dir. Danışmanlık konu başlıkları Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları, Çevre konularını kapsamaktadır. TEST, ANALİZ VE KALIBRASYON DESTEĞİ Limit: TL %50 Kobi Proje destek Programı PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay(+12ay) Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1.ve 2. Bölge için %50 3.ve 4. Bölge için %60 İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti TL (Geri Ödemesiz), TL (Geri Ödemeli) Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için %50 3. ve 4. Bölge için %60 Girişimcilik Destek Programı %30 hisse veya bayan/özürlü %30 dan fazla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği İşletme Kuruluş Desteği TL Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği TL İşletme Giderleri Desteği TL Sabit Yatırı m Desteği TL Destek Oranı %60 - %70 (12 ay) 213

8 Kredi Faiz Desteği Kosgeb tarafından bütçe imkanları dahilinde destek verilir.bu desteğin geri ödemeli veya ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, Kosgeb icra komitesi kararıyla belirlenir. Azami 48 ay, üst limit TL dir. Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması Destek oranı Limiti TL Danışmanlık hizmet bedeli /yıl TL %75 Bağımsız Denetim Hizmet Bedeli %75 SPK kurul kaydına alma ücreti İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı TL %100 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu TL %75 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE)YARDIMI Teknoloji Yenilik Üründe Yenilik Üretim Yöntemlerinde Yenilik Yararlananlar: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar Desteğin Kapsamı Projelere Sermaye Desteği Sağlanması Destek Oranı : % 50 a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği Azami destek süresi: 2 yıl Azami destek tutarı: 1 milyon $ b)stmtejik Odak Konulan Projelerine Sermaye Desteği Destek oranı: Proje giderlerinin tümü Azami destek tutarı: $ Azami destek süresi: 1 yıl 214

9 4RAŞTIRMA-GELIŞTIRME, INOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ (\r-geve Inovasyon Programı DESTEK ÜST DESTEK LİMİTİ (TL) ORANI (%) İşlik Desteği işliklerden bedel alınmaz (İra Desteği Vlakine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Vlakine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/ Fuar Ziyareti /Teknolojik işbirliği Ziyareti Desteği Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği Endüstriyel Uygulama Programı (İra Desteği Vlakine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Vlakine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 3ersonel Gideri Desteği 215

10 KOBİLERİN YENİ SÜREÇTE UFRS YE,KURUMSALLAŞMAYA,DENETİME GEÇİŞLERİ AŞAMASINDAKİ SORUNLARI 1. GİRİŞ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), ekonomik yapıları ne kadar farklı olursa olsun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önem taşımaktadır. Bu önem özellikle Türkiye gibi zaman zaman ekonomik krizlerle karşı karşıya gelen ülkeler için daha da artmaktadır. Küçük ve esnek yapıları ile ekonomiye katkı sağlayan KOBİ ler tüm dünyanın gündemindedir. Rekabetin ve değişikliğin çok yoğun yaşandığı günümüzde, istihdamın ve üretimin büyük bölümünü sağlayan KOBİ ler değişimlere kolay uyum sağlayabilen yapılarıyla ekonomilerde önemli yer tutmaktadır. İstihdama olan katkıları, yatırımlardan aldıkları pay, ihracat ve GSMH ye olan katkıları oldukça düşük kalmaktadır Ancak, ekonomide sayısal olarak kapladıkları alan gözönüne alındığında KOBİ lere ve gelişimlerine etki eden her türlü etkenin doğrudan ülke ekonomisini etkilediği de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda KOBİ ler ayrı bir baslık altında ele alınmıştır. KOBİ ler Dünya da sanayinin ciddi bir bölümünü oluşturur hale gelmişlerdir. Önemleri 1970 lerden sonra daha çok fark edilmiştir. ABD, Japonya ve Avrupa Birliği KOBİ leri ekonomik gelişmelerinin arttırılmasında önemli bir araç olarak görmektedirler. Türkiye Sanayi inde önemli yer tutan KOBİ ler Avrupa Birliği ne girişle birlikte, uluslararası rekabete hazır olmak zorundadırlar. Küçüklüklerinin kendilerine sağladığı esneklik ve uyum kabiliyetini en iyi şekilde değerlendirerek rekabet avantajı sağlayabilen işletmeler varlıklarını gelişerek sürdürebilecektir. Bunu sağlayamayan işletmeler ise gittikçe büyüyen sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bu noktada Türkiye de faaliyet gösteren KOBİ lerin yaşamakta olduğu genel sorunlar ve özel olarak yeni süreçte UFRS ye, kurumsallaşmaya, denetime geçişleri aşamasında sorunları ve çözüm yollarının bulunması amaçlanarak bu çalışma yapılmıştır. 2. KOBİ Tanımları KOBİ ler içim genel bir tanım bulunmamaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı tanımına göre, imalat sanayinde faaliyet gösteren,1-200 işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, arsa ve bina hariç sabit sermaye tutarı bilânço net değeri itibariyle 2 milyon ABD doları karşılığı TL yi aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlanıyor. Ekim 2005 de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre KOBİ:250 kişiden az yıllık çalışanı ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 25 milyon TL yi aşmayan işletmeler olarak tanımlanmıştır. Yine aynı Yönetmelikte, KOBİ ler üç alt kategoriye ayrılmaktadır. Buna göre; Mikro İşletme:10 kişiden az yıllık çalışanı ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 1 milyon TL yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler, Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışanı ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 5 milyon TL yi aşmayan işletmeler, Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışanı ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 25 milyon TL yi aşmayan işletmelerdir. 3. KOBİ lerin Türkiye Ekonomisindeki Gücü 216

11 Küçük ve Orta Büyüklükteki/Ölçekli işletmeler (KOBİ ler) gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomilerde olduğu gibi ülkemiz ekonomisi içinde de önemli paylara sahiptir. Türkiye de yapılan tahminlere göre, hizmetler dahil KOBİ sektörü toplam işletmelerin %99.8 ini oluşturmakta, toplam istihdamın %76.7 sini sağlamakta, sermaye yatırımının %38 ine ve yaratılan katma değerin %26.5 ine karşılık gelmekte, kabaca ihracatın %20 ni oluşturmakta ve banka kredilerinin %5 ini kullanmaktadır. Bu nedenle, KOBİ ler istihdam açısından ekonomide hakim olmalarına rağmen, nispeten daha az sabit sermaye yatırımı işletmekte oldukları açıktır; bu ise onlar tarafından nispeten daha az katma değer üretilmesine ve dolayısıyla Türk ihracatına daha az katkıda bulunulmasına ve bankacılık sektörü tarafından kullanıma sunulan kaynaklardan ancak marjinal miktarlarda yararlanılmasına sebep olmaktadır. KOBİ lerimizin, AB ve OECD ülkeleri KOBİ leri ile karsılaştırıldığında, düşük işgücü ve ciro ortalaması yönünden farklılık arz ettikleri görülmektedir. Teknolojiye erişim, yeniliklerin takibi ile yatırım ve finansmana erişim alanlarında da bu ülkelerden geri kalmaktadırlar. Ancak finansmana erişim aslında bütün ülkelerin ortak sıkıntı alanıdır (OECD, 2004). Geçmişte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tasarrufların yeterince krediye yönelememesine ve bankaların düşük miktarda fonlarla çalışmasına sebep olmuştur. Bankaların da bu küçük miktarda fonları daha az riskli olan büyük şirketlere kredi vererek veya yüksek getirili ve risksiz olduğu kabul edilen devlet tahvili tutarak değerlendirdiği gözlenmiştir. Ayrıca KOBİ lere küçük miktarlarda verilen kredilerin işlem maliyetleri nedeniyle kar marjları düşük kalmaktadır (OECD, 2006). Bu durum KOBİ lerin bankalardan alabildikleri kredinin küçülmesine sebep olmuştur. Türkiye deki Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) dünya ekonomisinin dinamosu olarak tanımlanıyor. KOBİ ler değişime büyük işletmelere göre çok daha hızlı adapte olabilmeleri, daha az yatırımla daha çok üretim, ürün çeşitliliği ve istihdam yaratmaları, yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmesine neden olmakta, talep değişiklikleri ve çeşitliliğine daha kolay uyum gösterebilmektedirler. Teknolojik yeniliklere daha yatkınlar; bölgelerarası kalkınmanın dengeli bir yapıda sürmesini sağlıyorlar. Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirirken, ferdi tasarrufları teşvik ediyor, yönlendiriyor ve hareketlendiriyorlar. KOBİ ler gerek kendi yapılanmaları gibi içsel, gerekse finansal istikrarsızlık, alternatif finansman olanaklarının yetersizliği ve uygulanabilir stratejilerin olmaması gibi dışsal nedenlerden kaynaklanan finansman sorunları yasamaktadırlar. Büyük şirketler yatırım finansmanı sorunlarını banka kredileri veya halka arz yoluyla çözerken, düşük öz kaynakla çalışan KOBİ ler için yatırım sürecinde kaynak bulmak kolay olmamaktadır. KOBİ ler genellikle isletme sahibi ile yöneticinin aynı olduğu aile şirketlerinden oluşmakta olup büyük kısmı halka arz yoluyla fon teminine; yönetimini kaybetme, başkalarına hesap verme ve kar paylaşma endişesiyle başvurmamaktadırlar. Diğer taraftan KOBİ lerin bir kısmı bilinçli olarak küçük kalmayı ve bu yolla bazı yasal yükümlülüklerden muaf olmayı tercih etmektedirler. Öte yandan, KOBİ lerin çoğu kurumsallaşamama nedeniyle kamuyu bilgilendirme ve düzenli rapor hazırlama konusunda yeterli altyapıya da sahip değillerdir. 4. UFRS YE GEÇİŞTEKİ SIKINTILAR 4.1 UFRS Amacı ve Geçişi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS ) 1970 lerin başlarından beri menkul kıymetleri sermaye piyasalarında işlem gören şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmaktadır. Bu durum bu piyasalardaki düzenleyici otoritelerin ve hukuki düzenlemelerin etkisiyle UFRS de ele alınan konuların kapsamını, uygulama rehberlerinin sayısını ve mali tablolarda açıklanması gerekli hususların miktarlarını sürekli olarak artırmış ve UFRS yi daha karmaşık hale getirmiştir. Son yıllarda birçok ülke UFRS yi kendi yerel muhasebe standardı olarak benimsediği yada kendi yerel muhasebe 217

12 standartlarıyla UFRS yi uyumlu bir hale getirdiği için bu karmaşıklık ister istemez küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ( KOBİ ) de içine çekmiştir. Bunun sonucunda KOBİ finansal tablolarının kredi verenlere, tedarikçilere, kredi derecelendirmesi yapan şirketlere vs verebildiği faydalar ile ilgili olarak kaygılar oluşmuştur. Bütün bunların sonucunda UFRS nin aşağı yukarı %15 i kadar büyüklüğe indirgenmiş bir KOBİ ler için UFRS taslağı ortaya çıkmıştır. Tüm bunların sonucu olarak her ne kadar KOBİ ler için UFRS, tam kapsamlı UFRS nin %15 i kadar bir büyüklüğü indirgenmiş olsa da Türk KOBİ leri için pek çok yeni finansal raporlama kavramını uygulamayı gerektirecektir. Bunları hayata geçirmek ise ancak meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin topyekün bir hamlesiyle mümkün olabilecektir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için hazırlanan bu standart, belirli bir işletmeyle ilgili tüm konuları kapsamak amacıyla çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Standardın amacı: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kaliteli, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir global standart seti oluşturmaktır. Bu finansal tablolar bir bağımsız denetçinin mali durumun gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığına ilişkin görüş verebileceği şekilde genel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için hazırlanan bu standart, kredi verenlerin, tedarikçilerin, ve diğer alacaklıların, yabancı yatırımcıların, kredi derecelendirme şirketlerinin, ve diğer tarafların kullanımı için hazırlanacak olan finansal tablolar için bir çerçeve sağlayacaktır. Amaç, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sermayeye erişimini kolaylaştırmaktır. KOBİ ler için UFRS nin kimler tarafından kullanılacağı veya kimlere uygun olduğunun tanımı her ülkenin yetkilileri tarafından tespit edilecek olmakla beraber; KOBİ ler için UFRS nin amacı, yerel olarak genel kabul görmüş muhasebe prensipleri olmayan ülkelerdeki (Türkiye gibi) şirketlere yeknesak uygulamaların yerleştirilmesidir. KOBİ ler için UFRS, kapsamlı UFRS yi uygulayacak kaynağı ve ölçeği olmayan şirketler için muhasebenin kavramsal çerçevesini sunmaktadır. Özellikle, Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı nın yasalaşması durumunda, söz konusu şirketlerin raporlama gerekliklerini yerine getireceği beklenmekte olup bu doğrultuda Türkiye Muhasabe Standartları Kurulu nun projesi devam etmektedir. Diğer bir amaç ise ulusal olarak kabul görmüş genel muhasebe prensiplerine sahip ülkelere, diğer ülkelerde de kabul görecek UFRS standartlarını sunmaktır. KOBİ ler için UFRS yi kullanan şirketlerin, büyümelerine paralel olarak ihtiyaç duymaları halinde ve/veya kamuya olan sorumlulukları arttığında UFRS ye geçişlerinin daha kolay olması amaçlanmıştır. Sonuçta ortaya çıkacak finansal tablolar yerel mevzuatla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılması koşuluyla vergi matrahının ve dağıtılabilir karın tespiti için kullanılmaya uygun hale gelebilecektir. 4.2 UFRS Ye Geçiş Sıkıntıları KOBİ lerde finansal raporlama uygulamaları değerlendirildiğinde, KOBİ lerin muhasebeye genel yaklaşımının vergi muhasebesi esaslı olduğu görülmektedir. KOBİ ler geleneksel muhasebe uygulamalarında teknolojik imkanlardan çok fazla yararlanamamakta, muhasebe alanında da nitelikli işgücü sorunu yaşamakta, sağlıklı bir iç kontrol sistemi ve finansal raporlama ortamı yaratmada sıkıntılar yaşamaktadırlar. Dört büyük denetim şirketinin, UFRS yi henüz kabul etmemiş 57 ülkede inceleme yaparak, hazırladığı GAAP 218

13 Convergence 2002 (Genel Kabul görmüş Muhasebe Prensipleri Yakınsama) raporuna göre aşağıda belirtilen nedenler UFRS ye geçişte en büyük engelleri oluşturmaktadır. 1. Özellikle bazı standartların karmaşık olması 2. Ülkelerin kendi genel muhasebe standartlarının vergi esasına dayalı olması 3. Bazı UFRS ler üzerinde uzlaşıya varılamaması (örneğin: UFRS 39) 4. İlk defa uygulayacak olanlar için yeterli izahat bulunmaması 5. Sığ sermaye piyasaları 6. Yatırımcıların veya kullanıcıların kendi muhasebe standartlarından memnun olmaları 7. Tercüme zorlukları 4.3 UFRS ye Başarılı Geçiş Yolu Şirketler UFRS ye geçişi, mali tablolarının sadece matematiksel değiştirilmesi olarak görmemeli, bunun muhasebe disiplininde bir değişiklik olduğunu kabul etmelidirler. - UFRS sadece ana şirketleri değil, bağlı ortakları, bütün iştirakleri de içermektedir. Dolayısıyla uygulaması çaba ve zaman gerektirir. - Şirketlerin en başta CEO ları / murahhas azaları veya finans koordinatörleri, uluslar arası alanda rekabetçi olmak istiyorlarsa UFRS ye geçmenin kaçınılmaz olduğunu kabul etmelidirler. - Başarılı bir geçiş için, ana şirketlerle (merkez ofisle birlikte) iştirakler, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklılardan, UFRS konusunda bilgili uzman kişilerden oluşan ekipler oluşturulmalı gerekirse dışarıdan yardım alınmalıdır. - Geçişte, üzerinde mutabakata varılan gerçekçi bir plan uygulanmalıdır. - Teknolojik altyapı UFRS ye uyumlu hale getirilmelidir. Her şeyden önemlisi bütün bu hazırlıklar son ana bırakılmamalıdır. - Uygulama aşamasında şirket içinde basit, anlaşılabilir uygulama kitapçıklarının hazırlanmasında yarar vardır. Personelin şirket içi eğitimi UFRS ye başarılı bir geçişte son derece önemlidir. Sonuç Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde UFRS tüm yönleri ile uygulanmaktadır. Hatta ülkemizde pek gündeme gelmese de XBRL ( Genişleyebilir Finansal Raporlama Dili) ile entegre hale gelmiştir. Finansal veri üreten muhasebe süreci, UFRS ile tüm dünyada anlaşılabilen ortak bir dil ile kendini ifade edebilecektir. UFRS seti halka açık olmayan, kamuyu aydınlatma zorunluluğu bulunmayan, genel amaçlı finansal tablo hazırlayan tüm şirketler için geçerli olup, büyüyen ve kurumsallaşma yolunda ilerleyen aile işletmeleri dahil olmak üzere, kapsamlı UFRS nin uygulanması gereken sermaye piyasalarına gelecekte dahil olmayı planlayan tüm işletmeler için uygulanması basit ve verimli bir platform sunmaktadır. Kobi ler, kendileri için hazırlanan UFRS standartlarını uyguladıkça belirli yararlar elde edebilecektir. Bunlar; uluslararası standartları uygulamanın getireceği kredibilite ve yeni imkanlar, şirket büyümelerine paralel olarak kapsamlı UFRS ye geçişte kolaylık, kurumsal bir kimliğe geçiş ve şeffaflık gibi olumlu etkilerdir. Ülkemizde çok yüksek boyutlarda olan kayıtdışılık sorunu da dikkate alındığında Kobi ler için getirilen bu standartların kayıtdışılığın azaltılmasında da yararlı olacağı açıktır. 219

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ YURT İÇİ FUAR UYGULAMALARI ANKARA 2008 i Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795 Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ SANAYĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER

KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER İstanbul 2014 KOBİ LER İÇİN TEŞVİKLER Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap Tasarımı Şendoğan Yazıcı Üretim Müdürü Haydar Kartal

Detaylı