HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ"

Transkript

1 1 Mustafa Tolay HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ Haçlı seferleri düşüncesinin doğuşunda Ortaçağ Avrupa toplumunu zorlayan unsurlar aslında siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerdir. Batılılarca bu hareketin en önemli unsuru olarak ileri sürülen dini motif sadece itici bir güçtür. Haçlı Seferleri her ne kadar Hıristiyan inancının bir ürünü olarak bilinse de, aslında temeli bütünüyle maddi çıkarlara dayalı olan savaşlardır. Avrupa'nın büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı bir devirde, Doğu'nun ve özellikle de Ortadoğu'daki Müslümanların refah ve zenginliği, Avrupalıları özellikle de Kilise'yi cezbetmiştir. Bu cazibenin, Hıristiyanlığın dini öğretileriyle de süslenmesi sonucunda, dini görünüm altında, fakat gerçekte dünyevi amaçlara yönelik bir "HAÇLI" zihniyeti ortaya çıkmıştır. Hıristiyanların, daha önceki devirlerde temelde barışçı bir siyaset izlerken, ani bir dönüşle savaşçılığa eğilim göstermelerinin asıl nedeni de budur. Yıllardan beri süregelen açlık, yolsuzluk ve topraksızlık sıkıntılarının doğurduğu kargaşa yanında ücretli askerlik anlayışı savaşçı ve kolonizatör bir yayılma hareketi de başlamış bulunuyordu. Bu hareketin başlamış olmasına öncülük etmiş olan kilisenin doğuya yapılacak olan bir seferin sağlayacağı faydaları topluma yayarken dini motifi ön planda kullanması çok normaldi. O halde kutsal toprakları kurtarma sloganı hareketin hedefini açıklamaktan çok hareketi gizlemek, örtülemek anlamıyla kullanılmış oluyordu. Kutsal topraklar İslam ın ikinci halifesi Hz. Ömer in 638 yılında Kudüs e girmesiyle 457 yıldan beri aralıksız Müslüman hakimiyetindeydi. Batı Hıristiyanları da yüzyıllardan beri bu duruma ciddi bir reaksiyon göstermemişlerdi. Batı Hıristiyanlığının en yüksek makamı olan Roma Kilisesi nin en önemli çabası İslam dünyasına karşı mücadeleden çok Hıristiyanlık aleminin tek efendisi olmaktı. Ancak İstanbul Patrikliği de aynı iddiada olunca tarihi akışın zorunlu hale getirdiği Schisma -Ayrılma- terimiyle ifade edilen iki kilise arasındaki ayrılık 1054 yılında gerçekleşti. Bizansın askeri gücünü yitirmiş olması batının Bizans ın yerini alabileceği düşüncesini doğurdu. Böylece aynı zamanda yüzyıllardan beri Akdeniz çevresine hakim bulunan İslam ın gücü kırılıp bu topraklara sahip olunabilirdi. Gerçekten de 1096 yılında başlayan Birinci Haçlı Seferleri orduları daha Kudüs e varmadan önce Urfa da, sonrada Antakya da Haçlı devleti kurmaları onların bu maksatlarını açıkça ortaya koymuştur yılında Bizans İmparatoru VII. Mikhail Papalığın aracılığıyla Avrupa dan Türklere karşı ücretli asker yardımı istemekteydi. O dönemdeki Papa VII Gregorius böyle bir yardımı uygulama aşamasına getirecek durumda değildi. Ancak 15 yıl sonra Bizans İmparatoru I. Komnenos ile papalık tahtına çıkan II. Urbanus arasında bu konu tekrar gündeme alındı. Anadolu da Türklerin hâkimiyetinin bölünmüş olması Bizans İmparatoru nu yapılacak güçlü bir seferle bu hâkimiyeti tamamiyle yok etmeye inandırmıştı. Papa II. Urbanus için İmparator un teklifi bulunmaz bir fırsattı. Bir kaç bin kişiyle sınırlı kalacak ücretli asker toplamak yerine batının kavgacı

2 2 şövalyelerini topraksız köylülerini aç ve sefalet içinde yaşayan herkesi para ve toprak sahibi olacaklarını aşılayarak zengin doğuya daha büyük bir askeri sefer düzenlemek Avrupa bakımından çok faydalı bir girişim olurdu. Böylece bu çağrı aynı zamanda İsa aşkına, din uğruna fedakârlık ve sevgi üstüne de oturmalıydı. Haçlı Seferleri'nin başlangıç noktası, 1095 yılının Kasım ayında, Papa II. Urban'ın başkanlığında ve üç yüz din adamının katılımıyla gerçekleşen Clermont Konseyi oldu. Bu konseyde o zamana kadar Hristiyan dünyasında hâkim olan barışçı doktrin terk edildi ve Haçlı Seferleri'nin temeli atıldı. II. Urban, Clermont Konseyi'nin sonunda, farklı toplumsal sınıflara mensup bir kalabalık önünde yaptığı konuşma ile bu durumu ilan etti. Papa II. Urban bu meşhur söylevinde, Hıristiyanlardan kendi aralarındaki çekişme ve savaşları bırakmalarını istedi; zengin, fakir, asil, köylü herkesi tek bir bayrak altında birleşmeye ve kutsal toprakları Müslümanların elinden kurtarmak için savaşmaya çağırdı. Ona göre bu, kutsal bir savaş olacaktı. Bu çağrı Hıristiyanlık âleminde büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu coşkuyu anlamak için 10. yüzyıl sonlarındaki Avrupa ya bakmamız gerekir. O devirde Karolenj Devleti nin merkezi gücü parçalanmış, her eyalette otorite farklı kişilerin eline geçmişti. Şövalyeler çevreyi teröre boğmaktaydı. Kısaca şiddet insanların tanıdığı tek otorite haline gelmişti. Kilise önce Tanrı barışı çağrısıyla bu şiddet hareketlerini önlemeye çalışmış. Ancak bu çağrı şövalyelere etki etmemişti. Bu nedenle Haçlı Seferi çağrısı şövalyelerin yaşam anlayışına uygundu. Bir şövalye kılıcını ailesi ve efendisi için kullanmak zorundaydı. Urbanus çağrısında: Babalara, oğullara, yeğenlere sesleniyorum- Akrabalarınızdan biri vurulsa kendi kanınızdan olanın intikamını almaz mıydınız ve efendimiz ve din kardeşlerimizin intikamını almanız daha da gerekli değil mi? dedi. Çağrı temasında işlenen öç alma fikrinin Hıristiyan toplumunda ne derece etkili olduğu Avrupalı Musevilere karşı kendini gösterdi. Önce Fransa da başlayan ve Avrupa ya yayılan Yahudi düşmanlığı antisemitizm Musevi cemaatinin öldürülmesine ve malların tahrip ve gasp edilmelerine kadar ulaştı. Haçlı Seferi ne katılmaya karar verenlerin Haçlı yemini etmeleri ve üzerlerinde haç işareti taşımaları öngörüldü. Papa sözlerini bitirdikten sonra ilk katılmayı bildiren kişi Le Puy piskoposu Adhemar oldu. Papa böylece Meryem in göğe uçuş gününe denk gelen 15 Ağustos u başlangıç alarak 15 Ağustos 1096 tarihini hareket günü ilan etti. Asiller arasında sefere katılacağını ilk açıklayan Toulouse kontu Raymond de St. Gilles oldu. Seferin en büyük temel gücünü oluşturan ordu Aşağı Lorreine Dükü Godefroi de Boullain ve kardeşleri Boulgne Kontu Eustache ve Baudouin nın emrinde toplandı. Aralık 1096 dan itibaren düzenli Haçlı orduları Bizans a gelmeye başladılar. Gelen orduların komutanları İmparator Aleksios a vasallık yemini etmek zorundaydılar ve arkasından Anadolu topraklarına geçip İzmit yakınlarındaki karargâha yerleşiyorlardı. Haçlılar buradan İznik e doğru yürüyüp şehri kuşatacaklardı. İznik çok sağlam surlarla çevrilmiş olup savunma bakımından çok iyi bir durumdaydı. Ama Haçlılar sayıca çok fazlaydı. Çıkan savaşta ilk günde Haçlılar çok kayıp vermelerine rağmen Kılıç Aslan geçici olarak çekilmeyi yeğledi. Altı haftalık kuşatmadan sonra İznik Bizans ın eline geçti. 26 Haziran da Haçlılar

3 3 Anadolu içlerine yürüyüşe geçtiler. Bu arada Kılıç Aslan İznik ten çekildikten sonra Anadolu da kuvvetlerini toplamaya çalışıyor ve Haçlıları durdurmak amacıyla yeni savaşa hazırlanıyordu. Ancak Eskişehir yakınlarındaki ikinci savaş da Türkler için bir hüsran oldu. Kılıç Aslan ordusunu tekrar geriye çekti. Böylece Haçlılar yürüyüşlerine devam ettiler. Fırat ın doğusunda bulunan Urfa bölgenin en önemli ve zengin şehriydi ve İbrahim Peygamber in doğum yeri olarak biliniyordu. 10 Mart 1098 tarihinde Baudouin burada ilk Haçlı devletini kurdu. Haçlılar uzun bir yolculuktan sonra 20 Ekim 1097 de Antakya önlerine geldiler. Aylar süren kuşatmadan sonra ancak içerden organize ettikleri bir ihanet ile şehri aldılar ve yaklaşmakta olan Musul Valisi Kurboğan ın ordusunu beklemeye başladılar. Bu arada şehirde kıtlık başgösterdi. Ancak Haçlıların moralini yükseltecek mucizeler de oluyordu. Bunlardan biride İsa nın böğrünü delen kutsal mızrağın Antakya Petrus kilisesinde toprağın içinde gömülü bulunması idi. Haçlılar Ocak 1099 da Kudüs e doğru yola çıktılar ve 15 Temmuz 1099 da Kudüs ü kuşattılar. Kudüs bu arada Fatimilerin hâkimiyetinde idi. Kudüs uzun süren kuşatmalardan sonra fethedildi. Papa II. Urbanus ise bu haber Roma ya ulaşmadan birkaç gün önce ölmüştü. Şehir fethedilmişti. Ama nasıl idare edilecekti? Ayrıca Kudüs e doğru ilerlediği bildikleri Mısır ordusuna karşı ne yapılacaktı? Şehrin idaresi için Kral mı yoksa Patrik mi seçilecekti. Oluşturulan meclis kral olarak Raymond u seçti. Fakat Raymond bu görevi kabul etmedi. Onun üzerine Godefroi Krallığa getirildi ve daha sonrada Arnoul adında bir papaz Kudüs Patrikliği ne atandı. Godefroi de Bouilon 1090 lı yıllarda Prieure De Sion adlı örgütü kurmuş ve bu örgüt siyonizm ülküsünü savunmuştur. Haçlı ordusu Kudüsü ele geçirince Godefroi ordugâhını Sion Tepesi üzerine kurmuştu YILI HAÇLI SEFERİ Papa II. Urbanus un yerine seçilen II. Pascalis Hıristiyanların Kudüs ü ellerinde tutmak için daha fazla insan gücüne ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Bunun için İkinci Haçlı Seferi çağrısını yaptı. Bu çağrıya krallar çok ilgi göstermedi. Sefere çıkacak üç büyük ordu dükler, kontlar ve kilise ileri gelenlerinin öncülüğünde kuruldu. Bizans İmparatoru Aleksios bu habere hiç sevinmedi. Çünkü Birinci Haçlı Seferi nin sağladığı imkânla Ege Bölgesi ni ve Anadolu nun batı ve güney kıyılarını ele geçirmişti. Dolayısıyla ikinci bir Haçlı Seferi tamamen gereksizdi. Almanlar, Lombardlar ve Kuzey Fransızlardan oluşan üç ordu İzmit te buluştu. Haçlılar burada Kudüs e gitmek yerine Amasya ve Niksar üstüne yürümeye karar verdiler. Böylece kendilerine bağımsız devletler kurabileceklerdi. Haçlılar 03 Haziran 1101 de İzmit ten hareket ettiler. Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan Haçlıların yürüyüşüne Çankırı ya kadar müdahale etmedi ve Çankırı dan itibaren orduyu gerilla taktiğiyle yıpratmaya başladı. Nihayet 2 Ağustos Cuma günü Haçlılara saldırdı ve üç tam gün devam eden savaş sonunda Haçlılar yenildi. Ancak zaferin tadı çıkmadan ikinci bir Haçlı ordusunun Konya ya ilerlediği haberi geldi. Kılıç Aslan Danişmend Beyi ile birlikte Haçlılar ın üzerine yürüdü ve Ağustos ayının kızgın sıcağında yapılan savaşta

4 4 Haçlılar yenildi. Fakat mücadele bitmemişti. Üçüncü bir Haçlı ordusu İznik-Akşehir üstünden selçuklu topraklarına girmişti. Türkler Haçlılar ın yürüyüş yolu üstünde her türlü gıda kaynağını kuruttukları için Haçlılar çok zorlanıyordu. Kılıç Aslan bütün kuvvetlerini yaz boyunca suyu kurumayan Ereğli Irmağı kenarında pusuya yatırdı. Nasılsa su ihtiyacı yüzünden buraya geleceklerdi. Nitekim Haçlılar gelince Türk okçularının pususuna düştüler. Sonuç Haçlılar için yine büyük hüsrandı. Daha fazla insan gücü sağlayarak Kudüs Krallığı nı kuvvetlendirme isteği Türklerin kılıçları arasında yok olup gitmişti. Bu Haçlılara vurulan ilk darbeydi ve arkası gelecekti. İKİNCİ HAÇLI SEFERİ: Urfanın 24 Aralık 1144 de Türkler tarafından fethi haberi Avrupa da şok etkisi yaptı. Doğudaki Haçlı Devletleri zor durumdaydı ve yardım bekliyorlardı. Bunun üzerine Papa III. Eugenius 1145 yılı Aralık ayında yeni bir Haçlı Seferi için çağrı yaptı. Fransa Kralı VII. Louis ve Başrahip Bernard de Clairvaux çabalarıyla büyük destek sağladı. Bernard Alman Kralı III. Konradı da sefere katılmaya ikna etti. Konrad la birlikte birçok Alman asilzadesi ve o sırada 24 yaşında bulunan yeğeni Friedrich von Schwaben de hacı kabul ettiler. Amcasının ölümünden sonra Alman İmparatoru olan bu genç 42 yıl sonra III. Haçlı Seferine çıkacak olan ünlü Friedrich Barbarossa dır. Doğuda ise durum farklıydı. Bizans İmparatoru Manuel Komnenos batı dünyasına sempati duyuyorsa da, Bizans ın Avrupa nın yardımına ihtiyacı yoktu. Manuel Haçlıların gelişinden önce Selçuklu Sultanı I. Mesud ile barış yaptı. Ancak bu anlaşma yüzünden Batılılarca Hıristiyanlığa ihanet etmekle suçlanacaktı. Manuel ayrıca bu Haçlı seferini fırsat bilen Bizans düşman Sicilya Kralı II. Roger in İmparatorluğa bir saldırısından korkuyordu ve korktuğu da başına gelecekti. İslam dünyasına gelince Seyfeddin Gazi Musul da, kardeşi Nureddin Mahmud ta Halep te hüküm sürüyordu. Anadolu da ise Türk hâkimiyeti tamamen yerleşmişti. Sultan Mesud sınırlarını genişletmiş fakat Haçlılar ın gelişi dolayısıyla huzursuzluk duymaktaydı. İstanbul a ilk ulaşan Alman ordusuydu. Manuel ve Konrad birbirlerini tanımamakla birlikte ilişkileri ortak düşmanları olan Sicilya Kralı II. Roger e duydukları nefretle birbirlerine daha yakın duruyorlardı. Nihayet Fransızların gelişinde önce Alman ordusunun Anadolu ya geçmesi sağlandı ve kendilerine Türklerle savaşa girmeyip doğrudan Antalya ya gitmeleri öğütlendi. Konrad ise onun sözlerine kulak asmadı ve İznik e gelince ordusunu ikiye böldü ve kendisi İznik ten doğuya yöneldi. Alman ordusu 25 Kasım 1147 de Dorylaion yakınlarında Sarısu Irmağı na ulaştı ve burada Türklerin hücumuna uğradı. Sultan Mesud 50 yıl önce babasının aynı yerde Haçlılara olan yenilgisinin intikamını fena aldı. Alman ordusunun onda dokuzu savaş alanında öldü. Akşam karanlığı basarken Konrad kurtulan birkaç yüz kişiyle İznik e doğru kaçtı. Almanlardan bir ay sonra Fransa Kralı VII. Louis İstanbul a gelerek İmparator a vasallık yemini verdikten sonra Anadolu ya geçti ve Denizli ye doğru ilerlemeye başladı. Denizli yi boşaltan Türkler, Haçlıları daha ileride beklemeye başladılar. Nitekim Kral Mesud Haçlılara Toros Dağları nı geçerken saldırdı. Kral Louise kendini bir ağaca tırmanarak kurtardı. Haçlı ordusu yıpranmış vaziyette yürüyüşüne devam etti. Kral Louise ve maiyeti 19 Mart

5 de Antakya ya vardı. Antakya Prinkepsi Raymound de Poiters Kralı ve gelen orduyu görmekten memnundu. Çünkü Halep hükümdarı Nureddin yükselen kudretini ezmek için can atıyordu. Bütün Haçlılar Filistin e vardıktan sonra toplanıp ne yapmaları gereğini tartıştılar. Çıkan karar Dimaşk a saldırıydı. Ancak bu yanlış bir karardı. Çünkü Dimaşk Frankların tek Müslüman müttefikiydi ve böyle bir girişim Dimaşk Emiri Unur u Nureddin in kucağına itecekti. Bu durum karşısında Nureddin de Dimaşk a doğru ilerlemeye geçti. Dimaşk kuşatıldı ama sonuç Haçlılar için yine hüzrandı. Bunun üzerine Alman Kralı Konrad Akka dan deniz yoluyla Selaniğe gitti. Fransa Kralı Louise ise 1149 yazına kadar Kudüs te kaldı ve sonra başarısızlığın suçunu İmparator Manuele yükleyen hislerle ülkesine doğru yola çıktı. İKİNCİ HAÇLI SEFERİNDEN SONRA DOĞUDA DURUM İkinci Haçlı Seferi nin başarısızlığı Halep Hükümdarı Nureddin Mahmud un Suriye de hâkimiyetini arttırmasına yol açtı. Nureddin ilk olarak Antakya Prinkepsi Raymond u savaşta yenerek öldürdü. Bu arada Kudüs Kralı III Baudouin bölgede nufüzunu arttırmış ve Antakya işlerinin sorumluluğunu Prenses Constance ile evlenen Renaud a devretmişti. III. Bouoduin bu arada Bizans Kralı nın yeğeni Theodora ile evlendi ve İmparator Manuel i bir hafta Antakya da ağırladı. Fakat İmparator Nureddin e karşı savaşmaya gönüllü değildi ve düğünden sonra ordularını alarak İstanbul a döndü. Kudüs Kralı III. Boudouin otuzlu yaşlarda ölünce yerine kardeşi Amaury geçti ve tahta çıktıktan bir yıl sonra 1163 te Mısır a saldırdı. Fatimiler Suriye Kralı Nureddin den yardım isteyince Nureddin en sadık kumandanı Sirkuh un idaresinde Mısır a birlikler yolladı. Sirkuh bu sefere yeğeni Selahaddini de almıştı. Yapılan muhtelif savaşlarda iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı senesinde Sirkuh Kahire yi fethetti. Böylece Mısır da fiili ve askeri idare Sunnilerin eline geçti. İki ay sonra Sirkuh öldü ve yeğeni Selahaddin Eyyubi başa geçti ve Mısır da idareyi ele aldı yılında Fatimi halifesinin yerine Bağdat Abbasi Halifesi nin adını camiideki dualarda zikrettirdi. Bu sırada son Fatimi Halifesi de ölünce 272 yıllık Fatimi Hilafeti ve devleti son buldu de Suriye ve Mısır Hükümdarı Nureddin ölünce çıkan iktidar mücadelesini Selahattin kazandı ve İslam birliğini yeniden kurdu. Nureddin in vefatından iki ay sonra Kudüs Kralı Amaury de öldü. Yerine Kral olan IV. Baudouin 1185 yılında 24 yaşında ölünce Kudüs Krallığı nda işler iyice karıştı. Kudüs askerlerinin Müslüman ticari kervanlara saldırması ve ganimetleri gaspetmesi Selahaddin Eyyubi yi sonunda Haçlılarla savaşın kaçınılmaz olduğu varsayımına getirdi. Bu arada Selahaddin harekâtını gözleyen Franklar korku ve telaşa kapılmışlardı. Kudüs Kralı Guy Tampliyeler ve Hospitaliyeleri Akka ya çağırdı askere yakın bir kuvvet Akka da toplandı. Franklar Taberiye yönünde ilerlemeye devam ederken Selahaddin de onları karşılamaya hazırdı. Hittin yaylasında yapılan savaş sonunda Kral Guy dâhil olmak üzere çok sayıda esir alındı. Tampliyeler ve Hospitaliyeler gibi olan Tarikat Şövalyeleri kılıçtan geçirildi. Kral Guy un hayatı bağışlandı ve kutsal haç Müslümanların eline geçti. Kudüs Krallığı nın bütün askeri gücü bir günde yok edilmişti ve sıra artık şehirlerin ele geçirilmesine gelmişti. Bir

6 6 hafta içinde 52 şehir fethedilmiş sıra Kudüs e gelmişti. Kudüs ün teslimi müzakereleri sonuçsuz kalınca Selahaddin Kudüs ü kılıçla fethetmeye yemin etti. 26 Ağustos 1187 de Kudüs ü kuşattı ve 02 Ekim 1187 de Kudüs e girdi. Ortodokslar ve Yahudiler Kudüs te kaldılar ve Hıristiyanlara ait kutsal yerlerin idaresi Ortodokslara verildi. Selahaddin fetihlerine devam etti. Ancak tek fethedemediği yer Sur şehri oldu. Bu arada Avrupa da Üçüncü Haçlı Seferleri çağrıları yapılmaya başlamıştı. ÜÇÜNCÜ HAÇLI SEFERİ: ALMAN İMPARATORU FRIEDRICH BARBORASSA NIN HAÇLI SEFERİ Friedrich Barbarossa 27 Mart 1188 de haçı kabul etti ve hazırlıklarına başladı ve 1190 Mart ayında Çanakkale Boğazı ndan Anadolu ya geçti. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Aslan Alman ordusuna yol boyunca tacizde bulundu. Buna rağmen Alman ordusu Konya ya kadar geldi ve 10 Haziran da Silifke ovasına indiler ve burada öncü birlikler İmparator un nehir kıyısında yatan cesedi ile karşılaştılar. Friedrich in bu ani ölümü Alman ordusunu mahvetti. Askerlerin çoğu Avrupa ya geri döndüler. Barbarosso nun yeğeni Friedrich geri kalanlarla Akka önüne geldi. Burada Selahaddin le yapılan çatışmalar iki tarafada üstünlük sağlamadı. Bu arada İngiliz ve Fransız kralları da ordularıyla Filistin e ulaşmışlardı. Kral II. Philippe ve Kral II. Henry aslında haçı yıllar önce 1188 de kabul etmişlerdi. Ancak birbirleriyle savaş halindeydiler. Savaş, Henry in 1189 da ölümüyle son buldu ve yerine oğlu I. Richard kral oldu. Böylece iki kral anlaşarak 1190 da üçüncü Haçlı Seferi için yola çıktılar. Akka kalesi 1189 Ağustos ayından beri kuşatma altındaydı ve Selahaddin in İngiliz ve Fransız orduları buraya ulaşmadan önce Akka yı Haçlı kuşatmasından kurtarması gerekirdi. Ancak bunu yapamadı. Haçlılar 12 Temmuz 1191 günü şehri teslim aldılar. Böylece tam yüzyıl sürecek ve ikinci krallık adıyla anılacak Haçlı hâkimiyetinin başkenti belirlenmişti. Selahaddin Kudüs ü fethetmiş ancak Haçlıları tam olarak Filistin ve Suriye den söküp atamamıştı. Akka nın ele geçirilmesinden sonra Fransa Kralı Philippe yorgunluğunu öne sürerek yola çıktı. Akka da ganimetin paylaşılmasında dışlanan Avusturya Markgrafı Leopold ise yüreği Richard a karşı kin ve öfkeyle dolu olarak ülkesine döndü. Böylece ipler Richard ın eline kalmıştı. Richard Kudüs ü kuşatmak istiyordu. Richard Kudüs ü alamadı ama Selahaddin le yapılan anlaşmada Kudüs e haç ziyareti yapmak, burada Latin papazlar bulundurmak haklarını elde etti. Kral Richard 9 Ekim de Akka dan denize açıldı. Dönüş yolunda Viyana yakınlarında Leopold un adamları tarafından yakalanarak Alman İmparatoru VI. Heinrich e teslim edildi. Richard muazzam bir fidye ve vasallık yeminiyle 1194 de esaretten kurtulup yurduna dönebildi. Böylece Kudüs ü geri almak için yapılan üçüncü Haçlı Seferi amacına tam ulaşamadıysada Akka ve Kıbrıs Adası nın fethi Haçlılara uzun bir süre daha bu bölgede tutunabilmelerini sağladı. DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİ:

7 7 Papa III. Innocentius Bizans İmparatoru III. Aleksios ile Doğu ve Batı Kiliselerinin birleşmesi hususunda görüşüyordu. Doğu Kilisesi kendisine boyun eğmeli ve Roma Hristiyanlığın tek yüksek merkezi olmalıydı. Haçlıların başlangıçta hedefi Kudüsü tekrar zaptetmekti ve bunun için ilk önce Mısır a saldırıp İslamın gücünü yok etmek gerekiyordu. Fakat Venedik in işe karışması seferin kaderini etkiledi. Venediğin Mısır ile ticari bağlantıları olduğundan çıkarlara uygun düşmüyordu. Buna karşılık Bizans tan nefret eden Venedik Kostantinopol üstüne yapılacak bir seferin çok daha yararlı olacağına inanıyordu. Seferin komutanı Enrico Dandalo Haçlıları Venedik te toplamaya başladı. Venedikliler Haçlıları gemilerle taşıyacaklardı ve Haçlılar bunun için Venediklilere para ödeyeceklerdi. Fakat gerekli para bir türlü sağlanamıyordu. Bunun üzerine Enrico Dandalo Haçlılara bir teklifte bulundu. Venedik yıllardan beri Dalmaçya bölgesindeki hâkimiyeti sağlamak için Macarlarla çatışma halindeydi ve üstünlük sağlayamıyordu. Eğer Haçlılar bölgenin güçlü şehri Zara nın alınmasına yardımcı olurlarsa Venedik, Haçlılar ın borçlarını erteleyebilirlerdi. Elde edilecek ganimetle Haçlılar borçlarını ödeyebilirlerdi. İtirazlara rağmen Haçlılar Zara Şehrini aldılar. Haçlı ordusu henüz Zara dayken Aleksios tan bir mesaj Enrico Dandola ya ulaştı. Aleksios amcasının yerine kendisini Bizans tahtına çıkarttıkları taktirde Haçlıların Venediğe olan borçlarını ödemeye, Mısır seferi için para ve yiyecek yardımı yapmaya ve Haçlı ordusuna kişilik bir Bizans birliği vermeye hazır olduğunu bildirdi. Haçlılar fazla düşünmeden bu teklifi kabul ettiler. Bizans İmparator adayı Aleksios 1203 te Zara ya geldi ve Haçlılar tarafından İmparator ilan edildi. 24 Haziran 1203 te Konstantinopolis e geldiler. Tahtı gasp etmiş olan III. Aleksios onları yiyecek ve parayla defetmeye çalıştı ancak başaramadı ve şehirden kaçtı. Bunun üzerine Bizans hükümeti hapiste olan eski İmparator II. İsaakios u yeniden tahta çıkartarak Enrico Dandola ya artık savaşa gerek olmadığını bildirdi. Ancak oğul tarafından kabul olunan şartlar baba II. Isaakios tarafından da kabul edilmeliydi. Böylece 1 Ağustos 1203 yılında prens Ayasofya da yapılan bir törenle IV. Aleksios ünvanıyla İmparator oldu. Aleksios verdiği sözleri devamlı erteliyordu. Bizans halkı huzursuzluğun doruğundaydı. Haçlıların verdiği ultimatom bardağı taşıran son damla oldu. Genç İmparator en güvendiği danışmanı Aleksios Murtzuphlos tarafından yakalanıp hapse atıldı ve boğduruldu. Murtzuphlos kendini V. Aleksios ünvanıyla İmparator ilan etti. Haçlılar bu taht değişikliğini kendilerine meydan okumak olarak değerlendirdiler ve artık tek çözüm Doğu Roma İmparatorluğu nun yok edilmesiydi. Şehir zaptedildikten sonra kim imparator seçilirse herşeyin dörtte birini alacaktı. Gerisi Haçlılarla Venedikliler arasında yarı yarıya paylaşılacaktı. 13 Nisan 1204 de şehir düştü. Haçlılar olağanüstü bir vahşetle çok acı bir katliam yaptılar. Haçlılar bundan sonra Konstantinopol de Latin İmparatorluğu adıyla elliyedi yıl sürecek olan ( ) bir hâkimiyet kurdular. Flander Kontu IX. Baudouin kral seçildi. Dördüncü Haçlı Seferi Bizans İmparatorluğu na vurduğu darbe ile Anadolu daki Türk hâkimiyetinin güçlenmesine yarar bile sağladı. BEŞİNCİ HAÇLI SEFERİ

8 8 Papa III. İnnocentius Konstantinopol de kendisinin değil Venedik in tayin ettiği birinin Patriklik tahtında oturmasına çok kızmıştı. Hâlbuki Doğu Kilisesi nin zaptı, dünya çapında tek ve en yüksek Papalık hâkimiyetinin yaratılmasında bir hamle olmalıydı. İnnocentius un ölümünden sonra Papa seçilen III. Honorius un gayretleriyle 1217 yılının Eylül ayında Beşinci Haçlı Seferi nin ilk grubu olan Avusturya Dükü V. Leopold ile Macar kralı II. Andreas ın birlikleri arka arkaya Filistine doğru yelken açtılar ve ekim ayında Akka ya vardılar. Yapılan ilk toplantı sonucu Mısır a saldırmaya karar verdiler. İlk hedef Nil deltası üzerindeki Dimyat tı. Uzun uğraşlardan sonra Haçlılar Dimyat ı aldılar ama amaçları tüm Mısır ı fethetmekti ve bunu yapmak içinde Avrupa nın en büyük hükümdarı olan Almanya ve Sicilya İmparatoru II. Friedrich in gelmesini bekliyorlardı. II. Friedrich in en büyük arzusu Kudüs e hükümdar olmaktı. Haçlılar İmparator II. Friedrich i beklemelerinden yararlanan Sultan El-Kamil karşı saldırıya geçip Dimyat ı tekrar geri aldı. Böylece beşinci Haçlı Seferi de büyük hüsranla bitti. ALTINCI HAÇLI SEFERİ: İMPARATOR II. FRİEDRİCH İN HAÇLI SEFERİ Roma Kilisesi iki yıldan az bir zaman içinde iki defa gülünç duruma düşmüştü. Dördüncü sefer Bizans İmparatorluğu nu mahvetmiş, beşinci sefer ise fiyaskoyla bitmişti. Bu arada Anadolu, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad ın şahsında en kudretli hükümdarını bulmuştu. Beşinci Haçlı Seferi bitiminden bir yıl sonra Akka Kralı Jean de Brienne Avrupa yı ziyarete karar verdi. Hem Papa ya yardım konusunda konuşmak hem de kızı olan Jolanda için koca aramak niyetindeydi. Papa ya isteklerini açtı. Papa ve Alman İmparatoru Friedrich gelecekteki bir Haçlı seferinin toprak fetihlerinin Akka Krallığı na teslim teklifini kabul ettiler. Bu arada karısı ölen İmparator Friedrich genç Jolande ile evlenmeye karar verdi. Son Haçlı seferinin başarısızlığı Friedriche büyük sorumluluk yüklemişti. Üstelik Akka Kraliçesi Jolandey le evlendikten sonra şimdi Haçlı Devleti nin kralı olarak yıllardan beri ertelediği Haçlı seferine artık çıkmak zorundaydı. Bunun üzerine 15 Ağustos 1127 de Haçlı seferine çıkacağını ilan etti. Binlerce savaşçıdan oluşan büyük ordusu 1127 Ağustos ayında Brindisi den gemilere binerek denize açıldı. Fakat hemen yolun başında Friedrich in hastalanması onun geri dönmesini gerektirdi. Bu zorunlu gecikmeyi bildirmek üzere Friedrich Papa II. Gregorius a bir elçi gönderdi. Fakat Gregorius olayın gerçekliliğine inanmayıp derhal İmparator Friedrich i afaroz etti. Afaroz edilmiş bir kişi de Haçlı Seferi lideri olamazdı. Ancak bu afaroz İmparatoru hiç etkilemedi ilkbaharında sefere çıktı. Bu arada İmparatoriçe Jolanda 1228 Nisanı nda Konrad adı verilen bir oğul doğurduktan sonra ölmüştü. Jolande nin ölümüyle Friedrich de taşıdığı Akka Kralı sıfatını kaybetmişti. Tam bu sırada Mısır Sultanı El-Kamil den gelen elçi heyeti sultanın kardeşi Suriye Hükümdarı El- Muazzam a karşı İmparator dan yardım isteğini iletti ve Friedrich yardım ettiği taktirde ona Kudüs ü vereceğini belirtti. İmparator Friedrich Akka ya geldiğinde büyük bir muhalefetle karşılaştı. Patrik ve Tarikak Şövalyeleri afaroz edilmiş bir kişiyle beraber olmak istemiyorlardı. Friedrich sadece Alman Şövalye Tarikatı ve

9 9 yanında gelen Haçlı ordusu desteğine sahipti. Bunun üzerine Friedrich Haçlı seferini diplomasiye çevirdi ve Sultan El-Kamil ile Kudüs ün teslimini görüşmeye başladı. 18 Şubat 1229 da yapılan antlaşmayla Sultan El-Kamil Kudüs ü, Betlehem ve Nazareth şehirlerini Montfort ve Toron kaleleriyle Celile bölgesini Haçlılar a vermeyi kabul etti. Ancak El-Aksa ve Haremül-Şerif Müslümanların elinde kalacak ve Müslümanlar serbestçe ibadet eeceklerdi. On yıl için geçerli olacak bu antlaşmanın Haçlı seferleri tarihinde bir benzeri daha yoktur. Haçlılar hiç savaşmadan sadece diplomasi yoluyla Kudüs bölgesini ele geçirmişlerdi. Ancak bu bile Friedrich e saygınlık ve hayranlık kazandırmadı. 10 Haziran da ülkesine geri döndü. Ancak Papa nın birlikleri topraklarını işgal etmişti. Friedrich bunları dışarı atmak için savaştı ve batıya dönüşünden tam bir yıl sonra 23 Temmuz 1230 da Papa IX. Gregorius ile barıştı ve afarozdan kurtuldu. ALTINCI HAÇLI SEFERİNDEN SONRA DOĞUDA DURUM VE MOĞOLLAR: Moğollar tarih sahnesine Cengiz Han ın 12. yüzyıl sonunda kurduğu devletle fırtına gibi girdiler. Cengiz Han 1219 yılında Batı Asya ya döndü ve Müslüman dünyasının bütün dengelerini bozdu. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Keyhüsrev 1243 de Kösedağ Savaşı nı Moğollara karşı kaybedince bütün ülke Moğol tehtidi altına girdi. YEDİNCİ HAÇLI SEFERİ 1243 de Papalık tahtına çıkan IV. İnnocentius 1245 yılında Haçlı Seferi çağrısını yaptı. Fransa Kralı IX. Louis buna hazırdı. Fransa Kralı iyi bir savaşçı ve aşırı bir dindardı ve daha sonra kilise onu aziz ilan edecekti. Fransa Kralı IX. Louis in tek saplantısı Müslümanları yok etmekti. Haçlı ordusu 17 Eylül 1248 de Kıbrıs a vardı. Akka Krallığı nın baronları Tampliyeler ve Hospitaliyeler de Kıbrıs Adası na geldiler ve yapılan planda Mısır a saldırı karalaştırıldı ve ilk önce Dimyat kuşatıldı yılında Dimyat alındı ve Üç Şövalye Tarikatı na binalar verildi. Cenevizliler, Pisalılar ve Venedikliler de paylarını aldılar. Haçlılar için ikinci hedef Kahire ydi. Ancak Memluklu savaşçılar sayesinde Mısırlılar kısa sürede toparlandılar ve Turanşah komutasında Haçlıları sıkıştırmaya başladılar. Savaş Haçlılar için tam bir hüsran oldu. Kral Louise esir düştü ve kendisini Dimyat ı teslim ederek ordusunu da bir milyon Bizans altını ödemek şartıyla kurtulabilecekti. 6 Mayıs tarihinde Dimyat teslim edildi ve kral serbest bırakıldı. Memluklar, daha çocuk iken esir alınıp asker olarak yetiştirilen Türk köleler idi ve çok iyi birer asker olarak yetiştiriliyorlardı; böylece özgürlüklerini kazanıyorlardı. Sultanlarına ve komutanlarına son derece bağlıydılar. Ancak Turanşah davranışlarıyla Memlukları kızdırınca Komutan Baybars Turanşah ı öldürdüp en yüksek mevkide bulunan Kumandan İzzeddin Aybeki naib ilan ettiler. Bu arada Kral Louise bütün ordusunu esaretten kurtarmış olarak doğuda kalmaya devam etti. Amacı Moğollarla

10 10 anlaşıp tekrar bölgede Haçlı hâkimiyetini sağlamaktı. Louise 1253 yılında Moğol Prensi Batu nun oğullarından Sartak ın Hıristiyanlığı kabul ettiğini duyunca ona elçiler göndererek Hıristiyan kardeşlerine yardım için onları Suriye yi almaya teşvik etti. Sonunda Kral Louis 1254 yılında Akka dan ayrılıp ülkesine doğru yola çıktı. Bu arada Moğol tahtının varislerinden Hülagü 1256 yılında İran seferine başladı. İlk hedef Haşhaşi kalesiydi. Kalenin zaptından sonra Bağdat a yüründü ve 1258 de Bağdat alındı; sayısı i bulan bütün Müslümanlar öldürüldü ve bunlara Abbasi Halifesi de dâhildi. Moğollar sırasıyla El-Cezeriye yi, Halep i alarak Antakya önlerine geldi. Antakyalılar Moğollar ın otoritesini tanıdılar. Moğollar bunun üzerine yollarına devam ederek Dimaşk ı da aldılar. İslam ın sonu gelmiş gibi görünüyordu. Irak ve Suriye deki Müslüman hâkimiyeti tamamen yok olmuştu. Bu arada Hülagü Mısır a Memluklara elçi göndermiş ve Sultan a kendisinin vasalı olmasını bildirmişti. Ancak Memluklular elçiyi öldürerek Moğollara meydan okumuştu. İki taraf arasındaki savaş kaçınılmazdı. Ayn Calut mevkiinde yapılan savaşta Moğollar yenildiler ve komutanları Kütboğa da öldürüldü. Bu savaşla Moğolların yürüyüşü durduruldu ve Müslümanlar yakındoğuda hâkimiyeti tekrar ele geçirdiler. Bu zafer sayesinde Memluklular Osmanlılar ın yükselişine kadar yakındoğunun en güçlü devleti oldular. Zaferden beş gün sonra Memluk Sultanı Kutuz Dimaşki ve Halep i geri aldı ve Mısır a dönmek üzere Dimaşk tan ayrıldı. Ancak en kuvvetli komutanı Baybars la da arası açılmıştı. Baybars a verdiği Halep valiliği sözünü tutmayınca Baybars bir av partisinde Kutüz ü öldürttü ve Memluk Sultanı oldu ve Hıristiyanlara karşı seferlerine başladı. Sırayla Yafa yı, Akka yı ve 18 Mayıs 1268 de Antakya yı fethetti. Böylece doğudaki Haçlı Krallığı hızla çöküşe geçti. Tampliyeler bölgedeki kaleleri terkederek ayrıldılar. SEKİZİNCİ HAÇLI SEFERİ Kral Louise 1254 de Fransa ya döndükten sonra doğudaki Franklarla ilişkisini sürdürdü. Akka ya ve Franklar a devamlı para gönderiyordu. Louise 1267 de yeniden yemin ederek ikinci kez Haçlı seferi hazırlığına başladı. Bu arada kralın kardeşi Charles Sicilya ya hâkim olmuştu ve Tunus Emiri Mustansır a Sicilyalı mültecileri kabul etmiş olmasından dolayı diş biliyordu. Ağabeyine Tunus Emiri nin Hıristiyanlığı kabul etmeye hazır olduğunu, Emiri ve bölgeyi Hıristiyanlığa kazandırmanın kolay olduğunu söyleyerek kandırdı. Fransız ordusunu taşıyan filo 18 Temmuz 1270 de Kartaca ya vardı. Savaş olmadan yaz sıcağı ve salgın hastalıklar Haçlıları perişan etti. Kral Louise de dâhil olmak üzere binlerce kişi öldü. Böylece sekizinci sefer de dördüncüsü gibi Müslümanlar a zarar verememiş ama binlerce Hıristiyanın canına kıymıştı. DOĞUDA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN SONU Memluk Sultanı Baybars için artık Frankları iyice köşeye sıkıştırmak zamanı gelmişti. İlk önce Tampliye Şövalyeleri ne ait Castel Blanc ı, arkasından Hospitaliyelere ait Krak de Chevaliers kalelerini daha sonra da yine Hospitaliyeler kalesi olan Akka yı aldı. Bu kalelerin zaptı Trablus yolunu açmış oldu. Başkenti

11 11 Antakya yı kaybetmiş olan Bohemund Sultan Baybars la anlaşmayı yeğledi. Baybars Mısır a dönmeden önce yolu üstündeki Şövalye Tarikatı na ait bulunan Montfort Kalesi ni de fethetti. Bu arada İngiliz veliahdı Edward bin kişilik bir kuvvetle Akka ya varmıştı. Ancak Sultan Baybars la anlaşmayı tercih etti. Baybars da asıl tehlikeyi Moğollar olarak gördüğü için anlaşmaya taraftardı. Çünkü Franklar artık tamamiyle elindeydi. Baybars öldükten sonra yerine Suriye birliklerinin Emiri Kalavun geçti ve Moğollarla yapılan savaşta Moğolları kesin yenilgiye uğrattı. Bu sırada savaşta Moğolların safında bulunan Hospitaliye Şövalyeleri nin büyük kalesi Markab ın alınması vardı ve bir aylık kuşatmayla alındı; sırasıyla 1289 da Trablus alındı. Trablus un Müslümanlarca fethi Akkalılar ı endişeye düşürdü ve Kral II. Henri anlaşmanın uzatılmasını istedi. Kısa bir süre huzur döneminden sonra kendilerini yeni bir Haçlı grubu diye adlandıran çoğunluğu işsiz güçsüz takımından oluşan İtalyan serseri savaşçılar Akka ya geldiler ve Müslümanları öldürmeye başladılar. Bunun üzerine Sultan Kalavun savaş hazırlıklarına başladı. Ancak ömrü vefa etmedi ve Akka seferi oğlu Sultan El-Eşref e kaldı. Nisan 1291 de şehir kuşatması başladı ve 18 Mayıs ta şehir sultanın eline geçti. Fakat Tamplier Tarikat binası şövalyeler tarafından 10 gün süreyle savunuldu. Haçlı Devleti nin son merkezi olan Akka da fethedilmişti. Sultan Eşref derhal Akka nın yıkılmasını emretti. Haçlılardan hiç bir iz kalmasını istemiyordu. Akka nın fethinden sonra Hospitaliyeler önce Kıbrıs a sonrada Rodos a yerleştiler ve 200 yıl boyunca Rodos Şövalyeleri adı altında faaliyet gösterdiler ve Aralık 1522 de Rodos un Sultan Süleyman tarafından fethi üzerine Malta ya yerleştiler. Tampliyeler ise muhtelif ülkelere dağıldılar. HAÇLI SEFERLERİNİN TOPLUMSAL SONUÇLARI Batı toplumunda yeni bir sosyal sınıf ortaya çıktı. Tacirler ve işçiler ve bunlar zaman içinde burjuva denilen orta sınıfı oluşturdu. Kentlerin nufüsü çoğaldı ve toplumlarda yeni bir ekonomik düzen oluştu. Haçlı seferlerinin başlangıçtaki başarısı Papalığa prestij kazandırdı. Ancak üstüste gelen hoşnutsuzluklar Roma Katolik Kilisesi nin güç kaybına uğrattı ve dini hoşnutsuzluk 16. yüzyılda Protestan Kilisesi nin kuruluşunu getirdi. Ancak Roma Kilisesi Haçlı Seferleri sayesinde etkisini Asya kıtasına yaymayı başardı. Dominiken ve Fransisken keşişleri doğuya yerleşerek misyonerlik faaliyetlerinde bulundular. Karşılıklı ticaretin gelişmesiyle para hareketlilik kazandı ve dünyada ilk kez bankacılık faaliyetleri başladı. Tampliyeler ve hemen ardından Venedik ve Floransa bankaları kuruldu. Şeker kamışı ve doğunun şifalı bitkileri Haçlılar sayesinde Avrupa ya geldi. İpekli ve pamuklu kumaşlar pazarları süsledi. İslami motiflerle süslü camdan veya madenden yapılmış vazolar pazarlarda satılan lüks eşyalardı. Arapça ve Farsçada kullanılan bazı renk isimleri avrupa dillerine girdi. Lila leylak- ve Carmine kırmızı- gibi.

12 12 Haçlılar tıp konusunda da doğudan çok şey öğrendiler. Tesbih Haçlılar yoluyla batının Katolik Kilisesi ne girdiği gibi yine Hint asıllı olup Müslümanlar dan öğrendikleri satranç oyununu da batıya taşıdılar. Yeldeğirmenlerini de Avrupa ya Haçlılar götürdü. İlk defa 1180 yıllarında Normandiya bölgesinde kullanıldı. İtalyanlar Müslüman gemicilerden deniz pusulasını öğrendiler. Mimaride sivri kemer uygulamasını batı mimarisine soktular. Uzun bir duraklamanın ardından XI. yüzyıldan itibaren askeri ve ticari genişlemeyle çevreye yayılan Avrupa, bu yüzyılın ilk atılımını Haçlı Seferleri ile başlatmıştır. Bu seferlerle Avrupa içi ticaret genişlediği gibi Avrupa'nın diğer ülkelerle de alış-veriş gelişmiş, Avrupalı tacirler Uzakdoğu'ya kadar gitme olanağını bulmuşlardır. Başka bir kazanç Ortadoğu endüstrisinin Avrupa'ya taşınmasıdır. Haçlı Seferleri ile beraber gelişecek olan denizcilik, Cenova ve Venedik misali gibi sonradan gelişme gösterecektir. Limanlar birer ticaret merkezi olacaktır. Sonuç olarak Haçlılar doğunun zenginliğini sanat ve ilmini batıya taşımakta büyük rol oynadılar. TAPINAK ŞÖVALYELERİ Tarihin en gizemli topluluklarından biri de hiç kuşkusuz Tapınakçılar dır. Fransızca da Templiers, İngilizce de Templars olarak adlandırılan bu şövalyelerin gizemi günümüzde de varlığını korumaktadır. Özellikle de Mason Dernekleri nin bu şövalyelere sahip çıkmaları günümüzde de süregelen bir ilgiye kaynaklık etmektedir. TARİKAT IN DOĞUŞU 1099 yılında Kudüs ve Filistin deki kutsal yerler Haçlılar ın eline geçmişti. Ancak Haçlı kuvvetlerinin burada güven içinde olduklarını söylemek çok güçtü. Buradaki Müslüman kuvvetler, özellikle de 1071 Malazgirt Savaşı ndan sonra akın eden Türkler Haçlıları güç durumda bırakmaktaydılar. Bölgeye Hıristiyan hacı adaylarının da sürekli gelmesi bölgede özel güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirmekteydi. Hacı adayları ya fanatik Müslümanların ya da etraftaki haydutların kurbanı olmaktaydılar. Bölgede güvenlik sağlanması ve hacı adaylarının güven içinde seyahatlerinin gerçekleştirilebilmesi için kaynaklara göre- dokuz şövalye Fransa da, Champagne bölgesinde, Hugues de Payns önderliğinde toplanmışlardır. Elimizdeki kayıtlara göre bu şövalyeler Hugues de Payns, Geoffroy de Saint-Omer, André de Mantbard, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Aignan, Geoffroy Bisol, Hughes Rigaud, Rossal ve Gondemare dir. Hac yollarının emniyeti için yola çıkıp Kudüs e varan bu şövalyeler, Kral II. Baudouin tarafından çok iyi karşılanmış ve kendilerine şehirde bir yer tahsisi edilmiştir. Bu yıllar, yılları, tarikatın aynı zamanda ilk yıllarıdır. Tarikatın bu yıllardaki adı ise İsa nın Yoksul Şövalyeleri dir. Birkaç sene sonra ise kral II. Baudouin, oturmakta olduğu ve Süleyman ın Tapınağı olarak bilinen yeri terk etmiş ve burayı bu şövalyelere tahsis

13 13 etmiştir. İsa nın Yoksul Şövalyeleri nin adı ise bundan böyle Tapınakçılar olarak anılmaya başlamıştır. Takip eden yıllarda Tapınakçı Şövalyeler in sayısı hızla artmaya başlamıştır. Artık savunmaya ihtiyaç duyan hacıların korunmasını üstlenmek isteyen şövalyeler kendilerini Tapınakçılar ın arasında bulmaktadırlar. Özellikle Hayfa Limanı ile Kudüs arasındaki yolun korunmasını Tapınakçılar üstlenmiştir. Tapınakçılar ın sayılarının artması artık Saint Augustin den esinlenerek konulan kuralların yerine yeni, bu tarikata mahsus kuralların konulmasınnı gerektirmişti yılında Hugues de Payns beş arkadaşı ile birlikte Roma ya, Papa II. Honorius u ziyarete gitmiş ve bu topluluk Papa tarafından dini bir örgüt olarak tanınmış ve 13 Ocak 1128 de kurallar konulmuştur. Latince olan bu kurallar Latince Kurallar olarak geçer. 12 yıl sonra uygulanacak olan Fransızca Kurallar ise bunlardan çok az farklıdırlar. Aslında Tapınakçılar ın tanınmasında ve kuralların konmasında, daha başka bir deyişle tarikatlaşmasında önemli bir isim rol oynamıştır: Saint Bernard de Clairvaux doğumlu olan Saint Bernard de Clairvaux, genç yaşlardan beri çevresinde tanınmaya başlanmış, gerek davranışları gerekse de din kültürü ile ünü yayılmıştır yılındaki ölümüne kadar etrafında hem sevgi dolu bir din adamı hem de karizmatik bir lider olarak saygı görmüştür. 20 Ağustos taki ölüm tarihi, ona ait bir kült gününe dönüşmeye başladığında ise Kilise müdahale etmek zorunda kalmıştı. Saint Bernard de Clairvaux gibi önemli bir kişiden destek alan Tapınakçılar böylece hem savaşçı şövalye olarak hem de dindar rahipler olarak kendi kurallarını uygulamaya başlamışlardır. Tapınakçılar ayrıca kendilerini diğerlerinden ayırmak için beyaz elbiseler de giymeye başlamışlardır. Tapınakçıların kıyafetlerinin en belirgin özelliği ise beyaz elbisenin üzerinde bulunan kırmızı haçtır. Tampliyeler ilk kez kurulurken yıllarında içilen antla şövalyeler yoksul bir yaşam süreceklerine, mal mülk edinmeyeceklerine söz vermişler ve kendilerine Mesih in Yoksul Askerleri adını takmışlardı. Buna karşılık zaman içinde Avrupa nın tüm ekonomik etkinliğini ellerinde tutarak önemli boyutta varlık edinmişlerdi. Örgütün kurucusu Huges de Payens Kudüs e gitmeden önce Fransa da Champagne Kontu nun vasalıydı. Örgütün kuruluşunda Kudüs Kralı Boudouin de destek olmuştu. Kudüs ün Hıristiyanların elinde bulundugu 200 yıl sürecinde krallık belli bir soy ağacını izleyerek geçmiyordu. Kudüs Kralı batılı soylularca bu ülkede yerleşmeye razı gönüllüler arasından seçilirdi. Kaynaklarda Tampliyeler in üstlendikleri görev olarak Kudüs e gelen Hıristiyanlar ın geçtikleri yollarda güvenliği oluşturmaktı. Kral II. Boudouin Tampliyeler e karargâhlarını kurmak için üzerinde Süleyman mabedinin yıkıntılarının bulunduğu tepeyi vermişti. Tampliyeler de isimlerini mabet ya da tapınak anlamına gelen temple sözcügünden aldılar. Tampliyeler in ilk örgütlenmede sadece dokuz şövalyeden oluştukları söyleniyor. Kuruluşun gerçekleştiği Troyes Konseyi nde Tampliye Tarikatı nın ve üyelerinin bağlı kalacağı kurallar da düzenlenmişti. Bunun için Sistersiyen tarikatının ilkelerinden esinlendi. Sistersiyenler 1098 yılında Benediktinler den ayrılarak bağımsız bir tarikat oluşturmuşlardı. Benediktinlerin Kara Keşişler olarak anılmalarına karşın Sistersiyenler Beyaz Keşişler olarak anılırlardı. Çünkü giydikleri cübbenin rengi beyazdı. Tampliyeler de bu beyaz giysiyi olduğu gibi alarak üstüne ünlü kırmızı

14 14 renkli Tampliye haçını yerleştirdiler. Büyük Üstat Hueges de Payens 1130 yılında Kudüs e geri dönerken Avrupa da en az 300 şövalye bırakmıştı.1139 yılında önceleri bir Sistersiyen keşişi olan Papa Innocentus II bir bildirgeyle Tampliyeler i doğrudan ve yanlızca Papa ya bağladı. Böylece Tampliyeler Papa ya bağlı olmakla birlikte kendi yasalarını kendi yapan, kendi kendilerini yöneten özerk bir kurum oldular. TARİKATIN BÜYÜMESİ Zaman içinde Tapınakçılara birçok şövalye katılmış ve örgüt büyümeye başlamıştır yılında tarikatın ikinci Üstadı Robert de Craon öldüğünde sadece Kudüs de 700 şövalye ve onlara hizmet eden 2400 kişi vardı. On üçüncü yüzılda birçok eyalette varlık göstermekteydiler. Bunların arasında Provence, Bourgogne, Catalogne, Portekiz, gibi yerler de vardı. Filistin de üç büyük eyalete bölünmüşlerdi: Kudüs, Tripoli ve Antakya. Bu yüzyılda Tapınakçıların çok sayıda şatoları vardı. Tapınakçılar hem asker hem rahip oldukları için kadınlarla ilgilenmezler, boş vakitlerinin çoğunu ibadetle geçirirlerdi. Tapınakçılar hem birtakım ayrıcalıklara sahip oldukları için hem de güvenilir oldukları için kutsal topraklara giden haçlıların paralarını da taşıyorlardı. Tapınakçılar ayrıca hem katılanlardan gelen gelirle hem bağışlarla iyice de zenginleşmişlerdi. Bunun dışında söylentilere göre Tapınakçılar civardaki Müslümanlardan da para almaktaydılar. Tapınakçılar bu arada Orta Doğu da ve İberya da bir çok savaşlara katılmış ve başarılar da sağlamışlardı. Sonuç olarak, Tapınakçılar Haçlı Seferleri ve Hristiyan Krallıkları döneminde güçlerinin doruğuna çıkmışlardı. Tampliyeler in güçleriyle ilgili örnekler verecek olursak: yılında İngiltere kralı John Magna Carta yı imzalarken Tampliyeler in Londra üstadı Aymeric de Saint Maur da kralla birlikte belgeye imza koydu yüzyılda uluslararası düzeyde uyusmazlıklarda hakemlik yapıyorlardı. - Papalık dâhil ülke krallarına borç verirlerdi. - Tarikatları vergiden muaftı. - Değerli mallar taşırlar, isteyenlerin paralarını komisyon karşılığı koruma altına alırlardı. Örneğin 1260 lı yıllarda İngiltere tahtının adayı Prens Edward Tampliyeler e tam bin sterlin borçlanmıstı. Bu az bir para degildi. Yıllık Şövalye kirası 55 sterlindi. Tampliyeler in bu güçlerinden sıkılanlar da vardı. Örnegin 1252 yılında İngiltere Kralı III. Henry babası Kral John un Tampliyeler e verdiği değeri hiçe sayar gibi davranıyordu. Tampliyeler in İngiltere deki ayrıcalıklarını kısmak isteyince Tampliyeler in Londra daki üstadı herkesin önünde Ey Kral, eğer dilini tutmayı beceremezsen krallıgını yitirebilirsin diye bağırmıştı. Tampliyeler ekonomik ve siyasal etkinliklerin yanısıra düşünsel işlerle de yakından ilgilenirlerdi. Müslüman dünyası ile kurdukları yakın ilişkiler sebebiyle değişen düşünme tarzları Hıristiyan dünyasında yadırganıyordu. 13. yy. ikinci yarısında Roma Katolik Kilisesi bu durumu kaygıyla izlemeye başladı. Çünkü Tampliyeler in düşünceleri ve eğilimleri Kilise nin Ortodoks (belli dogmalara bağlı) tutumuna karşı Gnostik (gizemci yöntemle araştırma) bir yaklaşım üzerine kuruluydu. Hele hele İbranice öğrenmiş olanların Kabalistik yöntemlerle İncil i sorgulamaya başlamış olmaları çok ürkütücüydü. Tampliyeler bu dönemde hem ticari hem askeri deniz filoları oluşturmuştu. Hemen

15 15 her yerde kendilerine özgü kiliseleri vardı. Kiliseler daha çok Bizans stiline benzer tarzda yapılmıstı. Ayrıca birçok yerde kendi bakımevlerini, ev hastenelerini kurmuşlardı. Bu bakımdan Hospitaliyelerle aralarında çok yakın bir işbirliği vardı. Tampliyeler in 12.yy sonlarında Kudüs teki merkezleri yozlaşmaya başlamış yılında Kudüs Kralı Baudouin IV öldükten sonra, çıkan uyuşmazlıklar neticesi iç savaş çıktı. Bunu fırsat bilen Müslümanlar 1187 yılında Kudüs ü geri aldılar. Hıristiyanlar ard arda düzenledikleri seferlerle Kudüs ü geri aldılar ancak Orta Doğu da eskisi gibi rahat edemediler. Tampliyeler de kendi başlarına buyruk değillerdi. Arkalarındaki kurum Prieure de Sion idi. Her ikisinin de Büyük Üstadı yetmiş yıl boyunca aynı kişiler oldu. Ancak bunun kalıcı olmamamsının en büyük sebeplerinden biri 1185 yılında Kudüs te seçilecek yeni kral konusunda Büyük Üstad Ridefort un çıkardığı sorunlardır. Bu olaydan hemen sonra Tampliyeler ile içli dışlı olan İngitere tahtının varisi Richard ile Fransa kralı II. Philippe üçüncü Haçlı Seferi ne çıkmışlardır. Bu seferde Richard tıpkı bir Tampliye Şövalyesi gibi giyinmiştir. Tampliyelerden kopan Prieure de Sion örgütünün ilk Büyük Üstadı da Jean de Gisors olmuştur. Tampliyeler böylece 1188 yılından itibaren kendilerini özerkçe yönetmeye başladılar. TARİKATIN SONU Sağlanan bütün başarılara rağmen doğuda Latin krallıkları çok uzun ömürlü olamamışlardı. 16 Haziran 1291 de son kale de Müslümanların eline geçtiğinde sadece 16 Tapınakçı şövalye kalmıştı. Kalan şövalyeler ise Fransa ya yerleşmişlerdi. Belli bir amaç için kutsal topraklarda toplanan Tapınakçı şövalyelerin Fransa da tarikatın varlığını sürdürmelerine için hiçbir neden yoktu. Artık tarikat ömrünü tamamlamıştı. Ancak şövalyeler bunu kabul etmek bir yana zenginlikleri ile ayrıcalıklı bir konumda varlıklarını sürdürüyordu. Tapınakçı şövalyelerin bu zenginliği, paraya ihtiyacı olan Fransa kralı Güzel Philippe nin (Philippe le Bel) dikkatini çekmekteydi. Bu arada Tapınakçı şövalyeler hakkında çıkan söylentiler de kralın işini kolaylaştıracak gibi durmaktaydı. Sonunda kral ustaca bir komplo ile 13 Ekim 1307 de Tapınakçı şövalyelerin büyük bir bölümünü tutuklamayı başardı. Aralarında Büyük Üstad Jacques de Molay ın da bulunduğu bu grup büyük işkencelere maruz kalmış ve kendilerine atfedilen suçlardan büyük bölümünü kabul etmişlerdir. Bu suçlamalar arasında birbirlerini kalçalarından ve kaba etlerinden öpmeleri, eşcinsel ilişkide bulunmaları, haça tükürmeleri, Bafomet (Bohamet) adı verilen bir puta tapmaları da vardı. Uzun mahkemelerden sonra Tapınakçıların sonu ateşte yanarak gelmiştir. Ancak ölümlerinden ve tarikatın yok olmasından sonra da haklarında söylentiler devam etmiştir. Umberto Eco'nun kitabında aktarılan bir bilgi de bu açıdan ilginçtir: "Beaujeu'den sonra, tarikat, varlığını bir an bile ara vermeksizin sürdürdü. Aumont'dan günümüze dek, tarikatın kesintisiz bir dizi Büyük Üstadı'nı biliyoruz. Bugün tarikatı yöneten, ünün yüce görevlerini yürüten gerçek Büyük Üstad ın ve gerçek Üstlerin adları ve oturdukları yer bir giz, yalnızca gerçek aydınlanmışlarca bilinen erişilmez bir giz olarak kalmışsa, bunun nedeni, tarikatın saatinin henüz gelmemesi, vaktin henüz dolmamasıdır..."

16 16 Konuyla ilgili çoğu kaynak tarafından, Büyük Üstad Jacques de Molay'ın ölümüyle birlikte, hayatta kalan Tapınakçılar tarafından bir komplo tasarlandığı öne sürülür. Buna göre, Tapınakçılar'ın amacı, kendilerini yasaklayıp Üstad'larını öldüren Papalığın ve bazı Avrupa krallıklarının yıkılmasıdır. Bu amacın nesiller boyunca aktarıldığını ve Tapınakçılık'ın devamı olan İllüminati ve Masonluk gibi örgütlerce sürdürüldüğü söylenir. Masonluğun etkisiyle gelişen ve Fransız tahtının yokolmasını sağlayan Fransız Devrimi de bunun bir sonucu olarak yorumlanır... Hatta yaygın bir söylentiye göre, Fransız Devrimi sırasında Kral XVI. Louis'nin giyotinle kafasının kesildiği gün, bilinmeyen biri sekiye çıkar ve 'Jacques de Molay, Öcün alındı!' diye bağırır. TAPINAKÇILARIN GİZEMLERİ Tapınakçıların gizemleri daha tarikatın kuruluşu ile başlar. Aslında tarikat kurulduğu andan itibaren ezoterik bir karakter göstermiş ve amacını saklamıştır. Tarikatın ezoterik karakteri mühründe de görülmektedir. Aynı ata binmiş iki şövalye şeklindeki bu mühür değişik araştırmacılar tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazı araştırmacılar bu sembolü birbirini kollayan iki şövalye olarak yorumlarken bazıları da bunu tarikatın ilk yıllarındaki fakirliğini belirttiğini iddia etmişlerdir. Aslında bu mühür, Saint Bernard ın da (çarpışma iki yönlüdür, yeryüzünde ve gökyüzünde) şeklinde belirttiği gibi, misyonun maddi ve manevi olan iki yönünü temsil etmektedir. Bir başka deyişle görünüşteki amaçları Kutsal Topraklara giden hacılara yardım etmek olan tarikatın aslında bir de ruhsal bir amacı vardı. Tarikatın ezoterik yönünün bir başka göstergesi de inisiyasyon törenleridir. Bu törenler bütün ezoterik topluluklarda görülen törenlere benzemektedir. Aday kabul edilmeden önce çeşitli sınavlardan geçmektedir. Bu sınavların tam olarak neler olduğunu bilemesek de dört elementle ilgili bir takım törenler olduğunu, bazı moral değerlerin sorgulandığını öğrenmekteyiz. Bu sınavları geçen adayı, geceleyin, on iki şövalye beklemekteydi. Dışarıda bekleyen adaya şövalyeler niçin kapıya geldiğini üç defa sorarlar, yanıtını kabul edince içeri alırlardı. Tarikata kabul edilme ise törenle olmaktaydı. Tarikatın bir ilginç karakteri de o zamanki Orta Çağ düşüncesinden farklı düşünsel yapısı idi. Ezoterik düşünceye olan yatkınlığı Tapınakçıları diğer tarikatlardan ayırtmakta ve etrafta yanlış anlamalara yer vermekte idi. Tapınakçıları tam bir ezoterik topluluk olarak düşünmek doğru olmaz ancak tarikatın zaman içinde böyle bir karakter aldığını ve diğer ezoterik topluluklara kaynak olduğu için bu özelliğinin fazla abartıldığını söyleyebiliriz. TAPINAKÇILARIN İSA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Tarih boyunca süregelen rivayetlere göre Tapınakçıların İsa hakkındaki görüşleri Hıristiyanlıktan çok daha farklıdır. Yaygın olan bir rivayete göre Tapınakçı şövalyeler Johannit mezhebe mensupturlar. Bilindiği gibi, Hıristiyanlık tarihine baktığımızda İsa nın gelişinden önce Vaftizci Yahya nın kişiliğinin öne çıktığını görürüz. Ancak Yahya, kabul edilen İncillerde İsa nın geleceğini müjdeleyip onun vaftiz olmasını sağlayan bir kişidir sadece. Hatta Matta İncili nde Yahya şöyle der : Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden

17 17 daha güçlüdür. Ben O nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh ve ateşle vaftiz edecek. Ancak zaman içinde bazı topluluklar Yahya yı İsa dan daha önemli tutmuşlar hatta bu düşüncelerini çağlar boyu, İsa betimlemelerinde aslında Yahya yı resmederek sürdürmüşlerdir. Aslında Tapınakçıların Johannit olduklarına dair çok da somut deliller yoktur, ancak kendilerine yöneltilen birtakım suçlamalarda Johannit mezhebe yöneltilen suçlamalara benzer suçlamalar vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ise, biraz zorlamalı da olsa, bazı Tapınakçı sembollerinde Johannit mezhebine ait izler bulmaktadırlar. Tapınakçılara yakıştırılan başka inanışlara göre de Tapınakçılar İsa nın Thomas isimli bir ikizi olduğuna ve yeniden dirilmenin ancak böyle gerçekleştiğine inanmakta ve ayrıca Maria Magdelena nın İsa nın karısı olduğunu öne sürmektedirler. TAPINAKÇI ŞÖVALYELERİN MÜSLÜMANLARLA OLAN İLİŞKİLERİ Haçlı Seferleri sırasında kutsal topraklara giden Haçlılar içinde Müslümanlar ile en yakın ilişkileri kuranlar Tapınakçılardır. Söylentilere göre Tapınakçılar Müslümanlardan para da almaktadırlar. Tapınakçıların en çok ilişki kurdukları topluluk ise İsmailiye mezhebinden türeyen Haşhaşiler dir. Haşhaşiler (Batıda Assasin diye anılırlar ve katil anlamına gelen bu sözcük buradan türemiştir). Hassan Sabbah ın Alamut kalesini almasından sonra buraya yerleşen müritlere verilen isimdir. Haşhaş içtikten sonra cinayet işledikleri öne sürülen bu topluluk aslında dejenere olmuş bir ezoterik öğretiye bağlılardı. Ancak Hassan Sabbah ın kişiliğinden de kaynaklanan nedenlerle siyasete de karışan Haşhaşiler Tapınakçıların ezoterik İslam ı tanımalarında etkili olmuşlardır. Tapınakçılar Müslümanlarla ilişki kurdukları için çok suçlanmışlar, hatta Tapınakçıların taptığı ileri sürülen Bafomet/Bahomet adlı putun aslında Mahomet (Muhammed) sözcüğünden geldiği ve Tapınakçıların Muhammed e taptıkları söylenmiştir. Aslında Orta Çağ da Batı da Müslümanların Muhammed e taptıkları zannedildiği bilindiğinden Tapınakçıların Müslüman olmakla da suçlandıklarını düşünebiliriz. SONUÇ VE TAMPLİYELERİN MASONLUĞA ETKİLERİ Tampliyeler, zengin olan Doğu kültürünün Batı ya taşınmasında aracılık yapmışlardır. Yaptıkları işler sayesinde ekonomiksel güç elde edilmiştir. Paris Mabed i adeta Avrupa nın finans merkezi haline gelmiştir. Bu finansal globalleşme beraberinde düşünce ticaretini de getirmiştir. İslam ve Musevi kültürleri ile yakınlaşmaları Tampliye kurumlarını yeni fikirlerin, yeni bilgilerin ve yeni teknolojilerin kaynaştığı, gerekli ve akılcı olanlarından yararlanıldığı bir ortam haline getirmiştir. Edindikleri bunca tecrübe, rasyonel ve hümanist bir ideolojinin doğmasına yol aşmıştır. Edindikleri bu sentez Tampliye Şövalye lerini Avrupa nın Katolik, Orta Doğu nun Sünni doğmalarının çok ötelerine geçmelerini sağlamıştır. Her zanaattan ustalar himayelerine alınmıştır. En iyi zırh yapımcıları, en iyi dericiler, en iyi taş yontucular ve en iyi taş ustaları Avrupa ya getirilmiştir. Birçok katedral ve abbe gotik mimarisiyle yapılmıştır. İlk Tampliyelerin keşfettikleri Kutsal Kozmik Yasaların geometrik bilgileri Tampliye Masonlarının bu görkemli eserlerinde hayat bulmuştur. Euklides, Pythagoras gibi üstadların teorileri pratiğe dönüşümü

18 18 sağlanmıştır. Operatif Masonluk ta mimari meslek dışında ilk kabul edilenlerin Tampliyeler olduğu ileri sürülmektetir. Tampliyeler ve diğer şövalyelik tarikatları Hıristiyan dünyasında çağdaş Masonluk için esinleme kaynağı olmuş örgütlerdir. Tarih boyunca çok sayıda Şövalyelik Tarikatı oluşturulmuştur. Ancak bazıları varlıklarını uzunca yaşatabilmiştir. Çağdaş Masonluk için önemli olan şövalyelikler, Tampliyeler, Hospitaliyeler (Malta Şövalyeleri) ve Tötonikler (Germen Şövalyeleri) diyebiliriz. Bu örgütler, o dönemde büyük bir gelişim gösteren Doğu kültürünü Batı ya taşınmasında aracılık etmişlerdir. Karanlıklara gömülü Orta Çağ da çalışmalarını gizli olarak sürdürmek zorunda kalmışlardır. Ezoterik ekolleri kullanmışlardır. Amaçları Hıristiyanlığa hizmet etmektir. Ancak, Roma Katolik Kilisesi için endişe verici ve huzursuzluk kaynağı olmuşlardır. O dönemde Avrupa da bütün halk köle sayılmaktatır. Böyle bir ortamda Tampliyeler halk için kurtuluş umudu olmuşlar mıdır? Bu lider ve cesur oluşları Vatikan ı rahatsız etmiş olabilir mi? Tampliyeleri Manihelist olma suçlamasıyla yargılayan Vatikan en sonunda 1312 yılında bu tarikatı kapatır. Dönemin Papa sı Clementus V dir. Roma Katolik Kilisesi Manihelist düşünceyi tehlikeli görmektedir. Manieizm i incelemek gerekirse, MS yıllarında İran ın batı kesminde Mani Peygamber çıkmıştır. Bu peygamber, bütün dinleri birleştirdiğini savunur. Mistik bir söylenceyle de süsler. İkinci bir özelliği de, gnostik bir mezhep olmasıdır. Bilgi ile aydınlanılmasını ortaya koyar. Gizli bir bilginin sezgiyle algılanmasını söyler. Tampliyeler, Manihelistik düşünceden bir sentez çıkarmışlar mıdır? 1314 yılının Mart ayında Büyük Üstat Jacques de Molay yakıldı. Bazı kaynaklarda belirtildiği gibi, Büyük Üstat ölümünden bir kaç gün önce tarikatın yönetim yetkilerini gizlice bir başka Tampliye Şövalyeleri ne devretmiştir. Bu kişilerin, Beajeu Kontu, Johann Larmenius ve Peter d Aumont oldukları söylenir. Engizisyon dan kaçmak zorunda kalanlar İskoçya ve Portekiz e gitmişlerdir. Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen İskoç Kralı Robert Burce Tampliyeler e kucak aşmıştır. Robert Burce, spekülatif Masonluk için çok önemli bir davranış göstermiştir. İskoç Masonluğu nun doğuşunu sağlamıştır. Bu davranış, çağdaş Masonluğun ileri derecelerinde Tampliyelere verilen önemin gerekçelerini açıklar. Beaujeu Kontu önderliğindeki Tampliye Şövalyeleri İsveç e gitmiş ve Mason Locaları kurmuşlardır. İsveç Riti doğuşunu sağlamışlardır. Larmenius önderliğindeki Tampliye Şövalyeleri uzun süre kendi içlerinde kapalı kalmış ve Mabet Tarikatı olarak örgüt kurmuşlardır. Peter d Aumont önderliğindeki Tampliye Şövalyeleri İskoçya ya gittiler. Mason Locaları ile kaynaştılar. İskoçya Royal Tarikatı nı kurdular. Spekülatif Masonluk ta ilk kez Şövalyelik Dereceleri oluşturulmasında bu tarikatın ilke ve yöntemleri örnek alındı. Orta Çağ daki Tampliye Şövalyeleri, çağdaş Masonluğun ritlerinden bir çoğunun ileri ve yüksek derecelerinden bazılarının kapsamında yaşatmıştır. Tampliyelerin gerçeğini anlamak için, aydınlanmamızdan itibaren bu erdemli düzene gerçekten dâhil olduğumuzu hissetmeliyiz. Her Mason

19 19 Şövalyelik geleneğinin onurlu bir üyesi olduğunu ileri Masonik derecelerde daha da iyi idrak edeceğini düşünmeli ve hak etmek için gerekli çalışmalarını sürdürmelidir. Masonluk, gotik mimari ile doğan meslek örgütlerinde bulunan ahlak, din ve törensellik tohumları, uygun bir ortam bulma şansına kavuşarak gelişmiştir. 17. yüzyılda operatif özelliklerin giderek azalması ile tümüyle düşünsel bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm döneminde kimi gizli kaynaklardan yeni özellikler de katılmış ve bu gelişme, tüm Masonluğu türetecek olan Londra Büyük Loca sının 1717 yılında kurulmasına hizmet etmiştir. Andrew Michael Ramsay, Iskoç asıllı genç yaşlarda Filedelfiyalılar adlı ezotorik örgüte girmiş teolog ve hukukçudur. Şövalyeliği ise 1715 yılında girdiği St. Lazarus tarikatı ile eş orantılıdır. Bu tarikat Fransa nın Orleans şehrinde kurulmuş ve Katolik Kilise tarafından tanınmamıştır. Bu gizli tarikat 14. yüzyıl Tampliyelerden sonra bir tür şövalyelik tarikatına dönüşmüştür. Ramsay aynı zamanda fizik bilgini Sir Isaac Newton ile de yakın dosttur da İngiltere de Royal Society üyeliğine kabul edilmiş ve daha sonra Mason olmuştur. 20 Mart 1737 günü Paris Büyük Loca sının bir toplantısında sözcü olarak yaptığı konuşmanın muhtelif pasajlarında Masonluğu Tampliyelere yani şövalyelere bağlar. Haçlılar zamanında Filistin de birçok prens ve yurttaş aralarında birleşmişler; kutsal topraklarda Hıristiyanların mabedini yenilemeye; mimarisini ilk kurulduğu zamana getirmeye kendilerini adayarak and içmişlerdi. Puta tapan ve Müslüman Araplar arasında birbirlerini tanıyabilmek için din kaynağından alınma birçok işaret ve sözcük yani simgeler üzerinde anlaşmışlardı dese de - kutsal topraklar olarak nitelenen Kudüs te Hıristiyanların eskiden kalma önemli bir mabedi yoktu. Hıristiyanlar Kudüs ü ele geçirdikleri zaman Sion Tepe si üzerinde eski bir Bizans bazilikası kalıntılarından söz edilmesi düşünülse bile asıl bahsedilen Süleyman Mabedi dir ve Ramsay bu mabede Hıristiyanlık adına sahip çıkmaktadır. Şöyle devam eder: Bir süre sonra tarikatımız Kudüs Aziz Yahya Şövalyeleri ile sıkı bir birlik oluşturdu. O zamandan beri localarımız Aziz Yahya adını aldı. Bu birlik İsrailoğulları nın ikinci mabedini yaparken bir ellerinde mala ile harç işlerken diğer ellerinde bir kılıç ve kalkan taşırlardı. Aziz Yahya şövalyeleri Hospitaliyeler in diğer bir adıdır.(aziz Yahya localarının büyük bölümü İskoç localarıdır). Bu aşamada 2. Mabedi biraz açarsak: MÖ. 586 da Babil Kralı Nebukadnezar ın Kudüs ü ele geçirip Süleyman Mabedi ni yıktırması ve İsrailoğullarının büyük bir kısmını tutuklayıp Babil e götürmesinden 40 yıl sonra Pers Kralı Kyros topraklarına kattığı Babil de sürgünde olan İsrailoğullarına özgürlüklerini verir. Öylece bir kısmı Prens Zorababel in önderliğinde Kudüs e döner ve aynı yerde yeni bir mabet yaparlar. Bu ayrıntılar Tevrat ta yazılıdır. Yapıcıların bir ellerinde mala diğer ellerinde kılıç bulunması ise daha çok Masonik bir alegoridir. Ramsay ın konuşma içeriği Fransa yla sınırlı kalmadı. Bu söylevde Masonluğun tüm insanların birlik ve beraberliğini sağlamak için çalıştığı belirtiliyordu. Roma Katolik Kilisesi ne göre bunu ancak Papalık sağlayabilirdi. Bunun üzerine Katolik Kilisesi alarma geçti. Tüm bu sorunlar Ramsay ın üstü kapalı da olsa Masonluğun temeline

20 20 Tampliyeleri yerleştirmesinden oluşmuştu. Tampliyeler denince bir Ortaçağ tarikatından söz edildiğini biliyoruz. Peki, kimdi bu Tampliyeler; nasıl bir örgüttü ki 18.yy spekülatif Masonluğun ve İskoç ritinin temelini oluşturuyordu? Aslında Tapınakçılar için söylenecek çok şey vardı, ancak biz bu yazı bir başlangıç olduğundan özellikle Tapınakçıların gizemlerine, gizli öğretilere ya da onlara yakıştırılan düşüncelere burada yer vermedik. Özellikle de Orta Çağ ve hatta günümüz Hıristiyanlarının İsa nın hayatını sorgulamaları ve İsa hakkında geleneksel kilise öğretisinin dışında geliştirdikleri görüşler bu konuya daha da ışık tutabilirdi. Ancak özellikle de İsa ile ilgili olan düşüncelere girmemeye de çalıştık. Bu, daha sonraki çalışmaların konusu olabilir ancak. Bu arada Johannit mezhepler de, özellikle de İstanbul ile olan alakadan ötürü üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Kaba hatları ile tarihini anlatmaya çalıştığımız Tapınakçıların gizemleri bugün hala gündemde. Yazılan bir çok kitapta Tapınakçıların bir çok bilgiye vakıf oldukları, tapınağın anahtarına, Kutsal Kab a, Ahit Sandığı na, değişik hazinelere sahip oldukları sürekli yazılmakta. Bazı cemiyetler ise bu topluluğu gereğinden fazla abartmaktalar. Tapınakçılar tarihin derinliklerinde yerlerini alırken, ezoterik bir toplulukken parayla, maddiyatla uğraşıp ateş üzerinde yok olarak günümüzde de varlığını sürdüren ezoterik topluluklara ders vermiyorlar mı? Kardeş Sevgi ve Saygılarımızla Mustafa Tolay HAÇLI SEFERLERİ ve İLGİLİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ Haçlı Seferleri Öncesi: 1047: Normanların Güney İtalya ya egemen olması. 1055: Türk Hanedanının Abbasilere egemen olması. 1064: Selçuklu Türklerin Küçük Ermenistan ı zaptı. 1071: Alp Aslan ın Malazgirt te Bizans Ordusunu bozguna uğratması. 1071: Türk Prensi Aziz in Kudüs ü Fatimilerin elinden alması. 1076: Türklerin yönetimindeki Abbasilerin Suriye ve Filistin e egemen olmaları. 1076: IV. Henri nin afaroz edilişi. 1077: IV. Henri nin Canossa da özür dilemesi. 1085: Antakya nın Bizans garnizonunun Türklere teslim olması. 1090: IV. Henri nin kendisini küçük düşüren Papa II. Urbain i Roma dan kovması. 1093: Normanların yardımıyla IV. Henri nin yenilmesi ve Urbain in Roma ya dönüşü. 1095: Aleksis Komnenos un Türklere karşı Papa dan yadım istemesi. 1095: Clermont Konsisli, II. Urbain in Haçlı Seferine davetiye çıkarması.

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Dünya Tarihi. Ünite 1. 2. 3. 4.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Dünya Tarihi. Ünite 1. 2. 3. 4. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Dünya Tarihi Ünite 1. 2. 3. 4. 5 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1078 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 15, EKİM, 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-KIRGIZİSTAN

Detaylı

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım)

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) 1 XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) Güç Kavramı Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Devletlerin uluslararası politikalarının analizleri yapılırken ve bu çerçevede uluslararası ilişkiler

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SELİM İLERİ DE İSTANBUL

SELİM İLERİ DE İSTANBUL T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELİM İLERİ DE İSTANBUL ÖZLEM ÇAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ.DR. ESAT CAN

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382)

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) Hazırlayan Yasemin Kaçar Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

Yüksek Ortaçağ da Papa İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ nın Savaşı. Sayime Durmaz a*

Yüksek Ortaçağ da Papa İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ nın Savaşı. Sayime Durmaz a* Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(2010):93 120 Yüksek Ortaçağ da Papa İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ nın Savaşı Sayime Durmaz a* a Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen

Detaylı

UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir

UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir UKDE. Bu kitap KAHRAMANMARAŞ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI nın bir kültür hizmetidir 1 UKDE KĐTAPLIĞI: 74 MARAŞ TARĐHĐ SERĐSĐ: 28 Editör: Yaşar ALPARSLAN Serdar YAKAR Baskı Cilt: Lazer Ofset Baskı Tarihi : Kasım

Detaylı

GELİŞEN TÜRKİYE YENİ ANAYASA 2012. Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği Yayın No: 1-2012 - İstanbul

GELİŞEN TÜRKİYE YENİ ANAYASA 2012. Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği Yayın No: 1-2012 - İstanbul GELİŞEN TÜRKİYE VE YENİ ANAYASA 2012 Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği Yayın No: 1-2012 - İstanbul GELİŞEN TÜRKİYE VE YENİ ANAYASA 2012 Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı

Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane'ye bekliyoruz.

Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane'ye bekliyoruz. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane'ye bekliyoruz. Not. Bu e-kitap tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz bir yazarın zarar görmesini istemiyorsanız ön izleme yaptıktan sonra beğendiyseniz lütfen satın alınız.hiç

Detaylı

1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler

1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler 1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler Ahmet Toksoy* Antakya kalelerini kuşattılar. Buradan da Kudüs e inen Hun orduları tekrar yukarı Orta Anadolu ya çıkarak Ankara da faaliyette

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İzzettin ARTOKÇA STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. DÜRZİLİK ve DÜRZİLİĞİN TARİHİ... 4 A. Dürzî Tarihi... 4 B. Dürzi İnancı... 7 C. Dürzi

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) 7 sınıf AĞUSTOS 2014 Akademik Danışma ve Yazı Kurulu Başkan Mehmet Kortmaz AKADEMİK DANIŞMA KURULU:

Detaylı

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER IS RAE L İsrail in 60. Yıldönümü basımı İSRAİL ENFORMASYON MERKEZİ Yayına hazırlayan: Ruth Ben-Haim (esas yayın 2003) Tasarım: Tsofit Tsachi Dizgi: Youval Tal Ltd. İstatistikler:

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK VE LİBERALİZM YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE 09.2007 MUĞLA 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı