HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ"

Transkript

1 1 Mustafa Tolay HAÇLI SEFERLERİ, TAMPLİYELER ve MASONLUĞA ETKİLERİ Haçlı seferleri düşüncesinin doğuşunda Ortaçağ Avrupa toplumunu zorlayan unsurlar aslında siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerdir. Batılılarca bu hareketin en önemli unsuru olarak ileri sürülen dini motif sadece itici bir güçtür. Haçlı Seferleri her ne kadar Hıristiyan inancının bir ürünü olarak bilinse de, aslında temeli bütünüyle maddi çıkarlara dayalı olan savaşlardır. Avrupa'nın büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı bir devirde, Doğu'nun ve özellikle de Ortadoğu'daki Müslümanların refah ve zenginliği, Avrupalıları özellikle de Kilise'yi cezbetmiştir. Bu cazibenin, Hıristiyanlığın dini öğretileriyle de süslenmesi sonucunda, dini görünüm altında, fakat gerçekte dünyevi amaçlara yönelik bir "HAÇLI" zihniyeti ortaya çıkmıştır. Hıristiyanların, daha önceki devirlerde temelde barışçı bir siyaset izlerken, ani bir dönüşle savaşçılığa eğilim göstermelerinin asıl nedeni de budur. Yıllardan beri süregelen açlık, yolsuzluk ve topraksızlık sıkıntılarının doğurduğu kargaşa yanında ücretli askerlik anlayışı savaşçı ve kolonizatör bir yayılma hareketi de başlamış bulunuyordu. Bu hareketin başlamış olmasına öncülük etmiş olan kilisenin doğuya yapılacak olan bir seferin sağlayacağı faydaları topluma yayarken dini motifi ön planda kullanması çok normaldi. O halde kutsal toprakları kurtarma sloganı hareketin hedefini açıklamaktan çok hareketi gizlemek, örtülemek anlamıyla kullanılmış oluyordu. Kutsal topraklar İslam ın ikinci halifesi Hz. Ömer in 638 yılında Kudüs e girmesiyle 457 yıldan beri aralıksız Müslüman hakimiyetindeydi. Batı Hıristiyanları da yüzyıllardan beri bu duruma ciddi bir reaksiyon göstermemişlerdi. Batı Hıristiyanlığının en yüksek makamı olan Roma Kilisesi nin en önemli çabası İslam dünyasına karşı mücadeleden çok Hıristiyanlık aleminin tek efendisi olmaktı. Ancak İstanbul Patrikliği de aynı iddiada olunca tarihi akışın zorunlu hale getirdiği Schisma -Ayrılma- terimiyle ifade edilen iki kilise arasındaki ayrılık 1054 yılında gerçekleşti. Bizansın askeri gücünü yitirmiş olması batının Bizans ın yerini alabileceği düşüncesini doğurdu. Böylece aynı zamanda yüzyıllardan beri Akdeniz çevresine hakim bulunan İslam ın gücü kırılıp bu topraklara sahip olunabilirdi. Gerçekten de 1096 yılında başlayan Birinci Haçlı Seferleri orduları daha Kudüs e varmadan önce Urfa da, sonrada Antakya da Haçlı devleti kurmaları onların bu maksatlarını açıkça ortaya koymuştur yılında Bizans İmparatoru VII. Mikhail Papalığın aracılığıyla Avrupa dan Türklere karşı ücretli asker yardımı istemekteydi. O dönemdeki Papa VII Gregorius böyle bir yardımı uygulama aşamasına getirecek durumda değildi. Ancak 15 yıl sonra Bizans İmparatoru I. Komnenos ile papalık tahtına çıkan II. Urbanus arasında bu konu tekrar gündeme alındı. Anadolu da Türklerin hâkimiyetinin bölünmüş olması Bizans İmparatoru nu yapılacak güçlü bir seferle bu hâkimiyeti tamamiyle yok etmeye inandırmıştı. Papa II. Urbanus için İmparator un teklifi bulunmaz bir fırsattı. Bir kaç bin kişiyle sınırlı kalacak ücretli asker toplamak yerine batının kavgacı

2 2 şövalyelerini topraksız köylülerini aç ve sefalet içinde yaşayan herkesi para ve toprak sahibi olacaklarını aşılayarak zengin doğuya daha büyük bir askeri sefer düzenlemek Avrupa bakımından çok faydalı bir girişim olurdu. Böylece bu çağrı aynı zamanda İsa aşkına, din uğruna fedakârlık ve sevgi üstüne de oturmalıydı. Haçlı Seferleri'nin başlangıç noktası, 1095 yılının Kasım ayında, Papa II. Urban'ın başkanlığında ve üç yüz din adamının katılımıyla gerçekleşen Clermont Konseyi oldu. Bu konseyde o zamana kadar Hristiyan dünyasında hâkim olan barışçı doktrin terk edildi ve Haçlı Seferleri'nin temeli atıldı. II. Urban, Clermont Konseyi'nin sonunda, farklı toplumsal sınıflara mensup bir kalabalık önünde yaptığı konuşma ile bu durumu ilan etti. Papa II. Urban bu meşhur söylevinde, Hıristiyanlardan kendi aralarındaki çekişme ve savaşları bırakmalarını istedi; zengin, fakir, asil, köylü herkesi tek bir bayrak altında birleşmeye ve kutsal toprakları Müslümanların elinden kurtarmak için savaşmaya çağırdı. Ona göre bu, kutsal bir savaş olacaktı. Bu çağrı Hıristiyanlık âleminde büyük bir coşkuyla karşılandı. Bu coşkuyu anlamak için 10. yüzyıl sonlarındaki Avrupa ya bakmamız gerekir. O devirde Karolenj Devleti nin merkezi gücü parçalanmış, her eyalette otorite farklı kişilerin eline geçmişti. Şövalyeler çevreyi teröre boğmaktaydı. Kısaca şiddet insanların tanıdığı tek otorite haline gelmişti. Kilise önce Tanrı barışı çağrısıyla bu şiddet hareketlerini önlemeye çalışmış. Ancak bu çağrı şövalyelere etki etmemişti. Bu nedenle Haçlı Seferi çağrısı şövalyelerin yaşam anlayışına uygundu. Bir şövalye kılıcını ailesi ve efendisi için kullanmak zorundaydı. Urbanus çağrısında: Babalara, oğullara, yeğenlere sesleniyorum- Akrabalarınızdan biri vurulsa kendi kanınızdan olanın intikamını almaz mıydınız ve efendimiz ve din kardeşlerimizin intikamını almanız daha da gerekli değil mi? dedi. Çağrı temasında işlenen öç alma fikrinin Hıristiyan toplumunda ne derece etkili olduğu Avrupalı Musevilere karşı kendini gösterdi. Önce Fransa da başlayan ve Avrupa ya yayılan Yahudi düşmanlığı antisemitizm Musevi cemaatinin öldürülmesine ve malların tahrip ve gasp edilmelerine kadar ulaştı. Haçlı Seferi ne katılmaya karar verenlerin Haçlı yemini etmeleri ve üzerlerinde haç işareti taşımaları öngörüldü. Papa sözlerini bitirdikten sonra ilk katılmayı bildiren kişi Le Puy piskoposu Adhemar oldu. Papa böylece Meryem in göğe uçuş gününe denk gelen 15 Ağustos u başlangıç alarak 15 Ağustos 1096 tarihini hareket günü ilan etti. Asiller arasında sefere katılacağını ilk açıklayan Toulouse kontu Raymond de St. Gilles oldu. Seferin en büyük temel gücünü oluşturan ordu Aşağı Lorreine Dükü Godefroi de Boullain ve kardeşleri Boulgne Kontu Eustache ve Baudouin nın emrinde toplandı. Aralık 1096 dan itibaren düzenli Haçlı orduları Bizans a gelmeye başladılar. Gelen orduların komutanları İmparator Aleksios a vasallık yemini etmek zorundaydılar ve arkasından Anadolu topraklarına geçip İzmit yakınlarındaki karargâha yerleşiyorlardı. Haçlılar buradan İznik e doğru yürüyüp şehri kuşatacaklardı. İznik çok sağlam surlarla çevrilmiş olup savunma bakımından çok iyi bir durumdaydı. Ama Haçlılar sayıca çok fazlaydı. Çıkan savaşta ilk günde Haçlılar çok kayıp vermelerine rağmen Kılıç Aslan geçici olarak çekilmeyi yeğledi. Altı haftalık kuşatmadan sonra İznik Bizans ın eline geçti. 26 Haziran da Haçlılar

3 3 Anadolu içlerine yürüyüşe geçtiler. Bu arada Kılıç Aslan İznik ten çekildikten sonra Anadolu da kuvvetlerini toplamaya çalışıyor ve Haçlıları durdurmak amacıyla yeni savaşa hazırlanıyordu. Ancak Eskişehir yakınlarındaki ikinci savaş da Türkler için bir hüsran oldu. Kılıç Aslan ordusunu tekrar geriye çekti. Böylece Haçlılar yürüyüşlerine devam ettiler. Fırat ın doğusunda bulunan Urfa bölgenin en önemli ve zengin şehriydi ve İbrahim Peygamber in doğum yeri olarak biliniyordu. 10 Mart 1098 tarihinde Baudouin burada ilk Haçlı devletini kurdu. Haçlılar uzun bir yolculuktan sonra 20 Ekim 1097 de Antakya önlerine geldiler. Aylar süren kuşatmadan sonra ancak içerden organize ettikleri bir ihanet ile şehri aldılar ve yaklaşmakta olan Musul Valisi Kurboğan ın ordusunu beklemeye başladılar. Bu arada şehirde kıtlık başgösterdi. Ancak Haçlıların moralini yükseltecek mucizeler de oluyordu. Bunlardan biride İsa nın böğrünü delen kutsal mızrağın Antakya Petrus kilisesinde toprağın içinde gömülü bulunması idi. Haçlılar Ocak 1099 da Kudüs e doğru yola çıktılar ve 15 Temmuz 1099 da Kudüs ü kuşattılar. Kudüs bu arada Fatimilerin hâkimiyetinde idi. Kudüs uzun süren kuşatmalardan sonra fethedildi. Papa II. Urbanus ise bu haber Roma ya ulaşmadan birkaç gün önce ölmüştü. Şehir fethedilmişti. Ama nasıl idare edilecekti? Ayrıca Kudüs e doğru ilerlediği bildikleri Mısır ordusuna karşı ne yapılacaktı? Şehrin idaresi için Kral mı yoksa Patrik mi seçilecekti. Oluşturulan meclis kral olarak Raymond u seçti. Fakat Raymond bu görevi kabul etmedi. Onun üzerine Godefroi Krallığa getirildi ve daha sonrada Arnoul adında bir papaz Kudüs Patrikliği ne atandı. Godefroi de Bouilon 1090 lı yıllarda Prieure De Sion adlı örgütü kurmuş ve bu örgüt siyonizm ülküsünü savunmuştur. Haçlı ordusu Kudüsü ele geçirince Godefroi ordugâhını Sion Tepesi üzerine kurmuştu YILI HAÇLI SEFERİ Papa II. Urbanus un yerine seçilen II. Pascalis Hıristiyanların Kudüs ü ellerinde tutmak için daha fazla insan gücüne ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Bunun için İkinci Haçlı Seferi çağrısını yaptı. Bu çağrıya krallar çok ilgi göstermedi. Sefere çıkacak üç büyük ordu dükler, kontlar ve kilise ileri gelenlerinin öncülüğünde kuruldu. Bizans İmparatoru Aleksios bu habere hiç sevinmedi. Çünkü Birinci Haçlı Seferi nin sağladığı imkânla Ege Bölgesi ni ve Anadolu nun batı ve güney kıyılarını ele geçirmişti. Dolayısıyla ikinci bir Haçlı Seferi tamamen gereksizdi. Almanlar, Lombardlar ve Kuzey Fransızlardan oluşan üç ordu İzmit te buluştu. Haçlılar burada Kudüs e gitmek yerine Amasya ve Niksar üstüne yürümeye karar verdiler. Böylece kendilerine bağımsız devletler kurabileceklerdi. Haçlılar 03 Haziran 1101 de İzmit ten hareket ettiler. Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan Haçlıların yürüyüşüne Çankırı ya kadar müdahale etmedi ve Çankırı dan itibaren orduyu gerilla taktiğiyle yıpratmaya başladı. Nihayet 2 Ağustos Cuma günü Haçlılara saldırdı ve üç tam gün devam eden savaş sonunda Haçlılar yenildi. Ancak zaferin tadı çıkmadan ikinci bir Haçlı ordusunun Konya ya ilerlediği haberi geldi. Kılıç Aslan Danişmend Beyi ile birlikte Haçlılar ın üzerine yürüdü ve Ağustos ayının kızgın sıcağında yapılan savaşta

4 4 Haçlılar yenildi. Fakat mücadele bitmemişti. Üçüncü bir Haçlı ordusu İznik-Akşehir üstünden selçuklu topraklarına girmişti. Türkler Haçlılar ın yürüyüş yolu üstünde her türlü gıda kaynağını kuruttukları için Haçlılar çok zorlanıyordu. Kılıç Aslan bütün kuvvetlerini yaz boyunca suyu kurumayan Ereğli Irmağı kenarında pusuya yatırdı. Nasılsa su ihtiyacı yüzünden buraya geleceklerdi. Nitekim Haçlılar gelince Türk okçularının pususuna düştüler. Sonuç Haçlılar için yine büyük hüsrandı. Daha fazla insan gücü sağlayarak Kudüs Krallığı nı kuvvetlendirme isteği Türklerin kılıçları arasında yok olup gitmişti. Bu Haçlılara vurulan ilk darbeydi ve arkası gelecekti. İKİNCİ HAÇLI SEFERİ: Urfanın 24 Aralık 1144 de Türkler tarafından fethi haberi Avrupa da şok etkisi yaptı. Doğudaki Haçlı Devletleri zor durumdaydı ve yardım bekliyorlardı. Bunun üzerine Papa III. Eugenius 1145 yılı Aralık ayında yeni bir Haçlı Seferi için çağrı yaptı. Fransa Kralı VII. Louis ve Başrahip Bernard de Clairvaux çabalarıyla büyük destek sağladı. Bernard Alman Kralı III. Konradı da sefere katılmaya ikna etti. Konrad la birlikte birçok Alman asilzadesi ve o sırada 24 yaşında bulunan yeğeni Friedrich von Schwaben de hacı kabul ettiler. Amcasının ölümünden sonra Alman İmparatoru olan bu genç 42 yıl sonra III. Haçlı Seferine çıkacak olan ünlü Friedrich Barbarossa dır. Doğuda ise durum farklıydı. Bizans İmparatoru Manuel Komnenos batı dünyasına sempati duyuyorsa da, Bizans ın Avrupa nın yardımına ihtiyacı yoktu. Manuel Haçlıların gelişinden önce Selçuklu Sultanı I. Mesud ile barış yaptı. Ancak bu anlaşma yüzünden Batılılarca Hıristiyanlığa ihanet etmekle suçlanacaktı. Manuel ayrıca bu Haçlı seferini fırsat bilen Bizans düşman Sicilya Kralı II. Roger in İmparatorluğa bir saldırısından korkuyordu ve korktuğu da başına gelecekti. İslam dünyasına gelince Seyfeddin Gazi Musul da, kardeşi Nureddin Mahmud ta Halep te hüküm sürüyordu. Anadolu da ise Türk hâkimiyeti tamamen yerleşmişti. Sultan Mesud sınırlarını genişletmiş fakat Haçlılar ın gelişi dolayısıyla huzursuzluk duymaktaydı. İstanbul a ilk ulaşan Alman ordusuydu. Manuel ve Konrad birbirlerini tanımamakla birlikte ilişkileri ortak düşmanları olan Sicilya Kralı II. Roger e duydukları nefretle birbirlerine daha yakın duruyorlardı. Nihayet Fransızların gelişinde önce Alman ordusunun Anadolu ya geçmesi sağlandı ve kendilerine Türklerle savaşa girmeyip doğrudan Antalya ya gitmeleri öğütlendi. Konrad ise onun sözlerine kulak asmadı ve İznik e gelince ordusunu ikiye böldü ve kendisi İznik ten doğuya yöneldi. Alman ordusu 25 Kasım 1147 de Dorylaion yakınlarında Sarısu Irmağı na ulaştı ve burada Türklerin hücumuna uğradı. Sultan Mesud 50 yıl önce babasının aynı yerde Haçlılara olan yenilgisinin intikamını fena aldı. Alman ordusunun onda dokuzu savaş alanında öldü. Akşam karanlığı basarken Konrad kurtulan birkaç yüz kişiyle İznik e doğru kaçtı. Almanlardan bir ay sonra Fransa Kralı VII. Louis İstanbul a gelerek İmparator a vasallık yemini verdikten sonra Anadolu ya geçti ve Denizli ye doğru ilerlemeye başladı. Denizli yi boşaltan Türkler, Haçlıları daha ileride beklemeye başladılar. Nitekim Kral Mesud Haçlılara Toros Dağları nı geçerken saldırdı. Kral Louise kendini bir ağaca tırmanarak kurtardı. Haçlı ordusu yıpranmış vaziyette yürüyüşüne devam etti. Kral Louise ve maiyeti 19 Mart

5 de Antakya ya vardı. Antakya Prinkepsi Raymound de Poiters Kralı ve gelen orduyu görmekten memnundu. Çünkü Halep hükümdarı Nureddin yükselen kudretini ezmek için can atıyordu. Bütün Haçlılar Filistin e vardıktan sonra toplanıp ne yapmaları gereğini tartıştılar. Çıkan karar Dimaşk a saldırıydı. Ancak bu yanlış bir karardı. Çünkü Dimaşk Frankların tek Müslüman müttefikiydi ve böyle bir girişim Dimaşk Emiri Unur u Nureddin in kucağına itecekti. Bu durum karşısında Nureddin de Dimaşk a doğru ilerlemeye geçti. Dimaşk kuşatıldı ama sonuç Haçlılar için yine hüzrandı. Bunun üzerine Alman Kralı Konrad Akka dan deniz yoluyla Selaniğe gitti. Fransa Kralı Louise ise 1149 yazına kadar Kudüs te kaldı ve sonra başarısızlığın suçunu İmparator Manuele yükleyen hislerle ülkesine doğru yola çıktı. İKİNCİ HAÇLI SEFERİNDEN SONRA DOĞUDA DURUM İkinci Haçlı Seferi nin başarısızlığı Halep Hükümdarı Nureddin Mahmud un Suriye de hâkimiyetini arttırmasına yol açtı. Nureddin ilk olarak Antakya Prinkepsi Raymond u savaşta yenerek öldürdü. Bu arada Kudüs Kralı III Baudouin bölgede nufüzunu arttırmış ve Antakya işlerinin sorumluluğunu Prenses Constance ile evlenen Renaud a devretmişti. III. Bouoduin bu arada Bizans Kralı nın yeğeni Theodora ile evlendi ve İmparator Manuel i bir hafta Antakya da ağırladı. Fakat İmparator Nureddin e karşı savaşmaya gönüllü değildi ve düğünden sonra ordularını alarak İstanbul a döndü. Kudüs Kralı III. Boudouin otuzlu yaşlarda ölünce yerine kardeşi Amaury geçti ve tahta çıktıktan bir yıl sonra 1163 te Mısır a saldırdı. Fatimiler Suriye Kralı Nureddin den yardım isteyince Nureddin en sadık kumandanı Sirkuh un idaresinde Mısır a birlikler yolladı. Sirkuh bu sefere yeğeni Selahaddini de almıştı. Yapılan muhtelif savaşlarda iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı senesinde Sirkuh Kahire yi fethetti. Böylece Mısır da fiili ve askeri idare Sunnilerin eline geçti. İki ay sonra Sirkuh öldü ve yeğeni Selahaddin Eyyubi başa geçti ve Mısır da idareyi ele aldı yılında Fatimi halifesinin yerine Bağdat Abbasi Halifesi nin adını camiideki dualarda zikrettirdi. Bu sırada son Fatimi Halifesi de ölünce 272 yıllık Fatimi Hilafeti ve devleti son buldu de Suriye ve Mısır Hükümdarı Nureddin ölünce çıkan iktidar mücadelesini Selahattin kazandı ve İslam birliğini yeniden kurdu. Nureddin in vefatından iki ay sonra Kudüs Kralı Amaury de öldü. Yerine Kral olan IV. Baudouin 1185 yılında 24 yaşında ölünce Kudüs Krallığı nda işler iyice karıştı. Kudüs askerlerinin Müslüman ticari kervanlara saldırması ve ganimetleri gaspetmesi Selahaddin Eyyubi yi sonunda Haçlılarla savaşın kaçınılmaz olduğu varsayımına getirdi. Bu arada Selahaddin harekâtını gözleyen Franklar korku ve telaşa kapılmışlardı. Kudüs Kralı Guy Tampliyeler ve Hospitaliyeleri Akka ya çağırdı askere yakın bir kuvvet Akka da toplandı. Franklar Taberiye yönünde ilerlemeye devam ederken Selahaddin de onları karşılamaya hazırdı. Hittin yaylasında yapılan savaş sonunda Kral Guy dâhil olmak üzere çok sayıda esir alındı. Tampliyeler ve Hospitaliyeler gibi olan Tarikat Şövalyeleri kılıçtan geçirildi. Kral Guy un hayatı bağışlandı ve kutsal haç Müslümanların eline geçti. Kudüs Krallığı nın bütün askeri gücü bir günde yok edilmişti ve sıra artık şehirlerin ele geçirilmesine gelmişti. Bir

6 6 hafta içinde 52 şehir fethedilmiş sıra Kudüs e gelmişti. Kudüs ün teslimi müzakereleri sonuçsuz kalınca Selahaddin Kudüs ü kılıçla fethetmeye yemin etti. 26 Ağustos 1187 de Kudüs ü kuşattı ve 02 Ekim 1187 de Kudüs e girdi. Ortodokslar ve Yahudiler Kudüs te kaldılar ve Hıristiyanlara ait kutsal yerlerin idaresi Ortodokslara verildi. Selahaddin fetihlerine devam etti. Ancak tek fethedemediği yer Sur şehri oldu. Bu arada Avrupa da Üçüncü Haçlı Seferleri çağrıları yapılmaya başlamıştı. ÜÇÜNCÜ HAÇLI SEFERİ: ALMAN İMPARATORU FRIEDRICH BARBORASSA NIN HAÇLI SEFERİ Friedrich Barbarossa 27 Mart 1188 de haçı kabul etti ve hazırlıklarına başladı ve 1190 Mart ayında Çanakkale Boğazı ndan Anadolu ya geçti. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Aslan Alman ordusuna yol boyunca tacizde bulundu. Buna rağmen Alman ordusu Konya ya kadar geldi ve 10 Haziran da Silifke ovasına indiler ve burada öncü birlikler İmparator un nehir kıyısında yatan cesedi ile karşılaştılar. Friedrich in bu ani ölümü Alman ordusunu mahvetti. Askerlerin çoğu Avrupa ya geri döndüler. Barbarosso nun yeğeni Friedrich geri kalanlarla Akka önüne geldi. Burada Selahaddin le yapılan çatışmalar iki tarafada üstünlük sağlamadı. Bu arada İngiliz ve Fransız kralları da ordularıyla Filistin e ulaşmışlardı. Kral II. Philippe ve Kral II. Henry aslında haçı yıllar önce 1188 de kabul etmişlerdi. Ancak birbirleriyle savaş halindeydiler. Savaş, Henry in 1189 da ölümüyle son buldu ve yerine oğlu I. Richard kral oldu. Böylece iki kral anlaşarak 1190 da üçüncü Haçlı Seferi için yola çıktılar. Akka kalesi 1189 Ağustos ayından beri kuşatma altındaydı ve Selahaddin in İngiliz ve Fransız orduları buraya ulaşmadan önce Akka yı Haçlı kuşatmasından kurtarması gerekirdi. Ancak bunu yapamadı. Haçlılar 12 Temmuz 1191 günü şehri teslim aldılar. Böylece tam yüzyıl sürecek ve ikinci krallık adıyla anılacak Haçlı hâkimiyetinin başkenti belirlenmişti. Selahaddin Kudüs ü fethetmiş ancak Haçlıları tam olarak Filistin ve Suriye den söküp atamamıştı. Akka nın ele geçirilmesinden sonra Fransa Kralı Philippe yorgunluğunu öne sürerek yola çıktı. Akka da ganimetin paylaşılmasında dışlanan Avusturya Markgrafı Leopold ise yüreği Richard a karşı kin ve öfkeyle dolu olarak ülkesine döndü. Böylece ipler Richard ın eline kalmıştı. Richard Kudüs ü kuşatmak istiyordu. Richard Kudüs ü alamadı ama Selahaddin le yapılan anlaşmada Kudüs e haç ziyareti yapmak, burada Latin papazlar bulundurmak haklarını elde etti. Kral Richard 9 Ekim de Akka dan denize açıldı. Dönüş yolunda Viyana yakınlarında Leopold un adamları tarafından yakalanarak Alman İmparatoru VI. Heinrich e teslim edildi. Richard muazzam bir fidye ve vasallık yeminiyle 1194 de esaretten kurtulup yurduna dönebildi. Böylece Kudüs ü geri almak için yapılan üçüncü Haçlı Seferi amacına tam ulaşamadıysada Akka ve Kıbrıs Adası nın fethi Haçlılara uzun bir süre daha bu bölgede tutunabilmelerini sağladı. DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİ:

7 7 Papa III. Innocentius Bizans İmparatoru III. Aleksios ile Doğu ve Batı Kiliselerinin birleşmesi hususunda görüşüyordu. Doğu Kilisesi kendisine boyun eğmeli ve Roma Hristiyanlığın tek yüksek merkezi olmalıydı. Haçlıların başlangıçta hedefi Kudüsü tekrar zaptetmekti ve bunun için ilk önce Mısır a saldırıp İslamın gücünü yok etmek gerekiyordu. Fakat Venedik in işe karışması seferin kaderini etkiledi. Venediğin Mısır ile ticari bağlantıları olduğundan çıkarlara uygun düşmüyordu. Buna karşılık Bizans tan nefret eden Venedik Kostantinopol üstüne yapılacak bir seferin çok daha yararlı olacağına inanıyordu. Seferin komutanı Enrico Dandalo Haçlıları Venedik te toplamaya başladı. Venedikliler Haçlıları gemilerle taşıyacaklardı ve Haçlılar bunun için Venediklilere para ödeyeceklerdi. Fakat gerekli para bir türlü sağlanamıyordu. Bunun üzerine Enrico Dandalo Haçlılara bir teklifte bulundu. Venedik yıllardan beri Dalmaçya bölgesindeki hâkimiyeti sağlamak için Macarlarla çatışma halindeydi ve üstünlük sağlayamıyordu. Eğer Haçlılar bölgenin güçlü şehri Zara nın alınmasına yardımcı olurlarsa Venedik, Haçlılar ın borçlarını erteleyebilirlerdi. Elde edilecek ganimetle Haçlılar borçlarını ödeyebilirlerdi. İtirazlara rağmen Haçlılar Zara Şehrini aldılar. Haçlı ordusu henüz Zara dayken Aleksios tan bir mesaj Enrico Dandola ya ulaştı. Aleksios amcasının yerine kendisini Bizans tahtına çıkarttıkları taktirde Haçlıların Venediğe olan borçlarını ödemeye, Mısır seferi için para ve yiyecek yardımı yapmaya ve Haçlı ordusuna kişilik bir Bizans birliği vermeye hazır olduğunu bildirdi. Haçlılar fazla düşünmeden bu teklifi kabul ettiler. Bizans İmparator adayı Aleksios 1203 te Zara ya geldi ve Haçlılar tarafından İmparator ilan edildi. 24 Haziran 1203 te Konstantinopolis e geldiler. Tahtı gasp etmiş olan III. Aleksios onları yiyecek ve parayla defetmeye çalıştı ancak başaramadı ve şehirden kaçtı. Bunun üzerine Bizans hükümeti hapiste olan eski İmparator II. İsaakios u yeniden tahta çıkartarak Enrico Dandola ya artık savaşa gerek olmadığını bildirdi. Ancak oğul tarafından kabul olunan şartlar baba II. Isaakios tarafından da kabul edilmeliydi. Böylece 1 Ağustos 1203 yılında prens Ayasofya da yapılan bir törenle IV. Aleksios ünvanıyla İmparator oldu. Aleksios verdiği sözleri devamlı erteliyordu. Bizans halkı huzursuzluğun doruğundaydı. Haçlıların verdiği ultimatom bardağı taşıran son damla oldu. Genç İmparator en güvendiği danışmanı Aleksios Murtzuphlos tarafından yakalanıp hapse atıldı ve boğduruldu. Murtzuphlos kendini V. Aleksios ünvanıyla İmparator ilan etti. Haçlılar bu taht değişikliğini kendilerine meydan okumak olarak değerlendirdiler ve artık tek çözüm Doğu Roma İmparatorluğu nun yok edilmesiydi. Şehir zaptedildikten sonra kim imparator seçilirse herşeyin dörtte birini alacaktı. Gerisi Haçlılarla Venedikliler arasında yarı yarıya paylaşılacaktı. 13 Nisan 1204 de şehir düştü. Haçlılar olağanüstü bir vahşetle çok acı bir katliam yaptılar. Haçlılar bundan sonra Konstantinopol de Latin İmparatorluğu adıyla elliyedi yıl sürecek olan ( ) bir hâkimiyet kurdular. Flander Kontu IX. Baudouin kral seçildi. Dördüncü Haçlı Seferi Bizans İmparatorluğu na vurduğu darbe ile Anadolu daki Türk hâkimiyetinin güçlenmesine yarar bile sağladı. BEŞİNCİ HAÇLI SEFERİ

8 8 Papa III. İnnocentius Konstantinopol de kendisinin değil Venedik in tayin ettiği birinin Patriklik tahtında oturmasına çok kızmıştı. Hâlbuki Doğu Kilisesi nin zaptı, dünya çapında tek ve en yüksek Papalık hâkimiyetinin yaratılmasında bir hamle olmalıydı. İnnocentius un ölümünden sonra Papa seçilen III. Honorius un gayretleriyle 1217 yılının Eylül ayında Beşinci Haçlı Seferi nin ilk grubu olan Avusturya Dükü V. Leopold ile Macar kralı II. Andreas ın birlikleri arka arkaya Filistine doğru yelken açtılar ve ekim ayında Akka ya vardılar. Yapılan ilk toplantı sonucu Mısır a saldırmaya karar verdiler. İlk hedef Nil deltası üzerindeki Dimyat tı. Uzun uğraşlardan sonra Haçlılar Dimyat ı aldılar ama amaçları tüm Mısır ı fethetmekti ve bunu yapmak içinde Avrupa nın en büyük hükümdarı olan Almanya ve Sicilya İmparatoru II. Friedrich in gelmesini bekliyorlardı. II. Friedrich in en büyük arzusu Kudüs e hükümdar olmaktı. Haçlılar İmparator II. Friedrich i beklemelerinden yararlanan Sultan El-Kamil karşı saldırıya geçip Dimyat ı tekrar geri aldı. Böylece beşinci Haçlı Seferi de büyük hüsranla bitti. ALTINCI HAÇLI SEFERİ: İMPARATOR II. FRİEDRİCH İN HAÇLI SEFERİ Roma Kilisesi iki yıldan az bir zaman içinde iki defa gülünç duruma düşmüştü. Dördüncü sefer Bizans İmparatorluğu nu mahvetmiş, beşinci sefer ise fiyaskoyla bitmişti. Bu arada Anadolu, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad ın şahsında en kudretli hükümdarını bulmuştu. Beşinci Haçlı Seferi bitiminden bir yıl sonra Akka Kralı Jean de Brienne Avrupa yı ziyarete karar verdi. Hem Papa ya yardım konusunda konuşmak hem de kızı olan Jolanda için koca aramak niyetindeydi. Papa ya isteklerini açtı. Papa ve Alman İmparatoru Friedrich gelecekteki bir Haçlı seferinin toprak fetihlerinin Akka Krallığı na teslim teklifini kabul ettiler. Bu arada karısı ölen İmparator Friedrich genç Jolande ile evlenmeye karar verdi. Son Haçlı seferinin başarısızlığı Friedriche büyük sorumluluk yüklemişti. Üstelik Akka Kraliçesi Jolandey le evlendikten sonra şimdi Haçlı Devleti nin kralı olarak yıllardan beri ertelediği Haçlı seferine artık çıkmak zorundaydı. Bunun üzerine 15 Ağustos 1127 de Haçlı seferine çıkacağını ilan etti. Binlerce savaşçıdan oluşan büyük ordusu 1127 Ağustos ayında Brindisi den gemilere binerek denize açıldı. Fakat hemen yolun başında Friedrich in hastalanması onun geri dönmesini gerektirdi. Bu zorunlu gecikmeyi bildirmek üzere Friedrich Papa II. Gregorius a bir elçi gönderdi. Fakat Gregorius olayın gerçekliliğine inanmayıp derhal İmparator Friedrich i afaroz etti. Afaroz edilmiş bir kişi de Haçlı Seferi lideri olamazdı. Ancak bu afaroz İmparatoru hiç etkilemedi ilkbaharında sefere çıktı. Bu arada İmparatoriçe Jolanda 1228 Nisanı nda Konrad adı verilen bir oğul doğurduktan sonra ölmüştü. Jolande nin ölümüyle Friedrich de taşıdığı Akka Kralı sıfatını kaybetmişti. Tam bu sırada Mısır Sultanı El-Kamil den gelen elçi heyeti sultanın kardeşi Suriye Hükümdarı El- Muazzam a karşı İmparator dan yardım isteğini iletti ve Friedrich yardım ettiği taktirde ona Kudüs ü vereceğini belirtti. İmparator Friedrich Akka ya geldiğinde büyük bir muhalefetle karşılaştı. Patrik ve Tarikak Şövalyeleri afaroz edilmiş bir kişiyle beraber olmak istemiyorlardı. Friedrich sadece Alman Şövalye Tarikatı ve

9 9 yanında gelen Haçlı ordusu desteğine sahipti. Bunun üzerine Friedrich Haçlı seferini diplomasiye çevirdi ve Sultan El-Kamil ile Kudüs ün teslimini görüşmeye başladı. 18 Şubat 1229 da yapılan antlaşmayla Sultan El-Kamil Kudüs ü, Betlehem ve Nazareth şehirlerini Montfort ve Toron kaleleriyle Celile bölgesini Haçlılar a vermeyi kabul etti. Ancak El-Aksa ve Haremül-Şerif Müslümanların elinde kalacak ve Müslümanlar serbestçe ibadet eeceklerdi. On yıl için geçerli olacak bu antlaşmanın Haçlı seferleri tarihinde bir benzeri daha yoktur. Haçlılar hiç savaşmadan sadece diplomasi yoluyla Kudüs bölgesini ele geçirmişlerdi. Ancak bu bile Friedrich e saygınlık ve hayranlık kazandırmadı. 10 Haziran da ülkesine geri döndü. Ancak Papa nın birlikleri topraklarını işgal etmişti. Friedrich bunları dışarı atmak için savaştı ve batıya dönüşünden tam bir yıl sonra 23 Temmuz 1230 da Papa IX. Gregorius ile barıştı ve afarozdan kurtuldu. ALTINCI HAÇLI SEFERİNDEN SONRA DOĞUDA DURUM VE MOĞOLLAR: Moğollar tarih sahnesine Cengiz Han ın 12. yüzyıl sonunda kurduğu devletle fırtına gibi girdiler. Cengiz Han 1219 yılında Batı Asya ya döndü ve Müslüman dünyasının bütün dengelerini bozdu. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Keyhüsrev 1243 de Kösedağ Savaşı nı Moğollara karşı kaybedince bütün ülke Moğol tehtidi altına girdi. YEDİNCİ HAÇLI SEFERİ 1243 de Papalık tahtına çıkan IV. İnnocentius 1245 yılında Haçlı Seferi çağrısını yaptı. Fransa Kralı IX. Louis buna hazırdı. Fransa Kralı iyi bir savaşçı ve aşırı bir dindardı ve daha sonra kilise onu aziz ilan edecekti. Fransa Kralı IX. Louis in tek saplantısı Müslümanları yok etmekti. Haçlı ordusu 17 Eylül 1248 de Kıbrıs a vardı. Akka Krallığı nın baronları Tampliyeler ve Hospitaliyeler de Kıbrıs Adası na geldiler ve yapılan planda Mısır a saldırı karalaştırıldı ve ilk önce Dimyat kuşatıldı yılında Dimyat alındı ve Üç Şövalye Tarikatı na binalar verildi. Cenevizliler, Pisalılar ve Venedikliler de paylarını aldılar. Haçlılar için ikinci hedef Kahire ydi. Ancak Memluklu savaşçılar sayesinde Mısırlılar kısa sürede toparlandılar ve Turanşah komutasında Haçlıları sıkıştırmaya başladılar. Savaş Haçlılar için tam bir hüsran oldu. Kral Louise esir düştü ve kendisini Dimyat ı teslim ederek ordusunu da bir milyon Bizans altını ödemek şartıyla kurtulabilecekti. 6 Mayıs tarihinde Dimyat teslim edildi ve kral serbest bırakıldı. Memluklar, daha çocuk iken esir alınıp asker olarak yetiştirilen Türk köleler idi ve çok iyi birer asker olarak yetiştiriliyorlardı; böylece özgürlüklerini kazanıyorlardı. Sultanlarına ve komutanlarına son derece bağlıydılar. Ancak Turanşah davranışlarıyla Memlukları kızdırınca Komutan Baybars Turanşah ı öldürdüp en yüksek mevkide bulunan Kumandan İzzeddin Aybeki naib ilan ettiler. Bu arada Kral Louise bütün ordusunu esaretten kurtarmış olarak doğuda kalmaya devam etti. Amacı Moğollarla

10 10 anlaşıp tekrar bölgede Haçlı hâkimiyetini sağlamaktı. Louise 1253 yılında Moğol Prensi Batu nun oğullarından Sartak ın Hıristiyanlığı kabul ettiğini duyunca ona elçiler göndererek Hıristiyan kardeşlerine yardım için onları Suriye yi almaya teşvik etti. Sonunda Kral Louis 1254 yılında Akka dan ayrılıp ülkesine doğru yola çıktı. Bu arada Moğol tahtının varislerinden Hülagü 1256 yılında İran seferine başladı. İlk hedef Haşhaşi kalesiydi. Kalenin zaptından sonra Bağdat a yüründü ve 1258 de Bağdat alındı; sayısı i bulan bütün Müslümanlar öldürüldü ve bunlara Abbasi Halifesi de dâhildi. Moğollar sırasıyla El-Cezeriye yi, Halep i alarak Antakya önlerine geldi. Antakyalılar Moğollar ın otoritesini tanıdılar. Moğollar bunun üzerine yollarına devam ederek Dimaşk ı da aldılar. İslam ın sonu gelmiş gibi görünüyordu. Irak ve Suriye deki Müslüman hâkimiyeti tamamen yok olmuştu. Bu arada Hülagü Mısır a Memluklara elçi göndermiş ve Sultan a kendisinin vasalı olmasını bildirmişti. Ancak Memluklular elçiyi öldürerek Moğollara meydan okumuştu. İki taraf arasındaki savaş kaçınılmazdı. Ayn Calut mevkiinde yapılan savaşta Moğollar yenildiler ve komutanları Kütboğa da öldürüldü. Bu savaşla Moğolların yürüyüşü durduruldu ve Müslümanlar yakındoğuda hâkimiyeti tekrar ele geçirdiler. Bu zafer sayesinde Memluklular Osmanlılar ın yükselişine kadar yakındoğunun en güçlü devleti oldular. Zaferden beş gün sonra Memluk Sultanı Kutuz Dimaşki ve Halep i geri aldı ve Mısır a dönmek üzere Dimaşk tan ayrıldı. Ancak en kuvvetli komutanı Baybars la da arası açılmıştı. Baybars a verdiği Halep valiliği sözünü tutmayınca Baybars bir av partisinde Kutüz ü öldürttü ve Memluk Sultanı oldu ve Hıristiyanlara karşı seferlerine başladı. Sırayla Yafa yı, Akka yı ve 18 Mayıs 1268 de Antakya yı fethetti. Böylece doğudaki Haçlı Krallığı hızla çöküşe geçti. Tampliyeler bölgedeki kaleleri terkederek ayrıldılar. SEKİZİNCİ HAÇLI SEFERİ Kral Louise 1254 de Fransa ya döndükten sonra doğudaki Franklarla ilişkisini sürdürdü. Akka ya ve Franklar a devamlı para gönderiyordu. Louise 1267 de yeniden yemin ederek ikinci kez Haçlı seferi hazırlığına başladı. Bu arada kralın kardeşi Charles Sicilya ya hâkim olmuştu ve Tunus Emiri Mustansır a Sicilyalı mültecileri kabul etmiş olmasından dolayı diş biliyordu. Ağabeyine Tunus Emiri nin Hıristiyanlığı kabul etmeye hazır olduğunu, Emiri ve bölgeyi Hıristiyanlığa kazandırmanın kolay olduğunu söyleyerek kandırdı. Fransız ordusunu taşıyan filo 18 Temmuz 1270 de Kartaca ya vardı. Savaş olmadan yaz sıcağı ve salgın hastalıklar Haçlıları perişan etti. Kral Louise de dâhil olmak üzere binlerce kişi öldü. Böylece sekizinci sefer de dördüncüsü gibi Müslümanlar a zarar verememiş ama binlerce Hıristiyanın canına kıymıştı. DOĞUDA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN SONU Memluk Sultanı Baybars için artık Frankları iyice köşeye sıkıştırmak zamanı gelmişti. İlk önce Tampliye Şövalyeleri ne ait Castel Blanc ı, arkasından Hospitaliyelere ait Krak de Chevaliers kalelerini daha sonra da yine Hospitaliyeler kalesi olan Akka yı aldı. Bu kalelerin zaptı Trablus yolunu açmış oldu. Başkenti

11 11 Antakya yı kaybetmiş olan Bohemund Sultan Baybars la anlaşmayı yeğledi. Baybars Mısır a dönmeden önce yolu üstündeki Şövalye Tarikatı na ait bulunan Montfort Kalesi ni de fethetti. Bu arada İngiliz veliahdı Edward bin kişilik bir kuvvetle Akka ya varmıştı. Ancak Sultan Baybars la anlaşmayı tercih etti. Baybars da asıl tehlikeyi Moğollar olarak gördüğü için anlaşmaya taraftardı. Çünkü Franklar artık tamamiyle elindeydi. Baybars öldükten sonra yerine Suriye birliklerinin Emiri Kalavun geçti ve Moğollarla yapılan savaşta Moğolları kesin yenilgiye uğrattı. Bu sırada savaşta Moğolların safında bulunan Hospitaliye Şövalyeleri nin büyük kalesi Markab ın alınması vardı ve bir aylık kuşatmayla alındı; sırasıyla 1289 da Trablus alındı. Trablus un Müslümanlarca fethi Akkalılar ı endişeye düşürdü ve Kral II. Henri anlaşmanın uzatılmasını istedi. Kısa bir süre huzur döneminden sonra kendilerini yeni bir Haçlı grubu diye adlandıran çoğunluğu işsiz güçsüz takımından oluşan İtalyan serseri savaşçılar Akka ya geldiler ve Müslümanları öldürmeye başladılar. Bunun üzerine Sultan Kalavun savaş hazırlıklarına başladı. Ancak ömrü vefa etmedi ve Akka seferi oğlu Sultan El-Eşref e kaldı. Nisan 1291 de şehir kuşatması başladı ve 18 Mayıs ta şehir sultanın eline geçti. Fakat Tamplier Tarikat binası şövalyeler tarafından 10 gün süreyle savunuldu. Haçlı Devleti nin son merkezi olan Akka da fethedilmişti. Sultan Eşref derhal Akka nın yıkılmasını emretti. Haçlılardan hiç bir iz kalmasını istemiyordu. Akka nın fethinden sonra Hospitaliyeler önce Kıbrıs a sonrada Rodos a yerleştiler ve 200 yıl boyunca Rodos Şövalyeleri adı altında faaliyet gösterdiler ve Aralık 1522 de Rodos un Sultan Süleyman tarafından fethi üzerine Malta ya yerleştiler. Tampliyeler ise muhtelif ülkelere dağıldılar. HAÇLI SEFERLERİNİN TOPLUMSAL SONUÇLARI Batı toplumunda yeni bir sosyal sınıf ortaya çıktı. Tacirler ve işçiler ve bunlar zaman içinde burjuva denilen orta sınıfı oluşturdu. Kentlerin nufüsü çoğaldı ve toplumlarda yeni bir ekonomik düzen oluştu. Haçlı seferlerinin başlangıçtaki başarısı Papalığa prestij kazandırdı. Ancak üstüste gelen hoşnutsuzluklar Roma Katolik Kilisesi nin güç kaybına uğrattı ve dini hoşnutsuzluk 16. yüzyılda Protestan Kilisesi nin kuruluşunu getirdi. Ancak Roma Kilisesi Haçlı Seferleri sayesinde etkisini Asya kıtasına yaymayı başardı. Dominiken ve Fransisken keşişleri doğuya yerleşerek misyonerlik faaliyetlerinde bulundular. Karşılıklı ticaretin gelişmesiyle para hareketlilik kazandı ve dünyada ilk kez bankacılık faaliyetleri başladı. Tampliyeler ve hemen ardından Venedik ve Floransa bankaları kuruldu. Şeker kamışı ve doğunun şifalı bitkileri Haçlılar sayesinde Avrupa ya geldi. İpekli ve pamuklu kumaşlar pazarları süsledi. İslami motiflerle süslü camdan veya madenden yapılmış vazolar pazarlarda satılan lüks eşyalardı. Arapça ve Farsçada kullanılan bazı renk isimleri avrupa dillerine girdi. Lila leylak- ve Carmine kırmızı- gibi.

12 12 Haçlılar tıp konusunda da doğudan çok şey öğrendiler. Tesbih Haçlılar yoluyla batının Katolik Kilisesi ne girdiği gibi yine Hint asıllı olup Müslümanlar dan öğrendikleri satranç oyununu da batıya taşıdılar. Yeldeğirmenlerini de Avrupa ya Haçlılar götürdü. İlk defa 1180 yıllarında Normandiya bölgesinde kullanıldı. İtalyanlar Müslüman gemicilerden deniz pusulasını öğrendiler. Mimaride sivri kemer uygulamasını batı mimarisine soktular. Uzun bir duraklamanın ardından XI. yüzyıldan itibaren askeri ve ticari genişlemeyle çevreye yayılan Avrupa, bu yüzyılın ilk atılımını Haçlı Seferleri ile başlatmıştır. Bu seferlerle Avrupa içi ticaret genişlediği gibi Avrupa'nın diğer ülkelerle de alış-veriş gelişmiş, Avrupalı tacirler Uzakdoğu'ya kadar gitme olanağını bulmuşlardır. Başka bir kazanç Ortadoğu endüstrisinin Avrupa'ya taşınmasıdır. Haçlı Seferleri ile beraber gelişecek olan denizcilik, Cenova ve Venedik misali gibi sonradan gelişme gösterecektir. Limanlar birer ticaret merkezi olacaktır. Sonuç olarak Haçlılar doğunun zenginliğini sanat ve ilmini batıya taşımakta büyük rol oynadılar. TAPINAK ŞÖVALYELERİ Tarihin en gizemli topluluklarından biri de hiç kuşkusuz Tapınakçılar dır. Fransızca da Templiers, İngilizce de Templars olarak adlandırılan bu şövalyelerin gizemi günümüzde de varlığını korumaktadır. Özellikle de Mason Dernekleri nin bu şövalyelere sahip çıkmaları günümüzde de süregelen bir ilgiye kaynaklık etmektedir. TARİKAT IN DOĞUŞU 1099 yılında Kudüs ve Filistin deki kutsal yerler Haçlılar ın eline geçmişti. Ancak Haçlı kuvvetlerinin burada güven içinde olduklarını söylemek çok güçtü. Buradaki Müslüman kuvvetler, özellikle de 1071 Malazgirt Savaşı ndan sonra akın eden Türkler Haçlıları güç durumda bırakmaktaydılar. Bölgeye Hıristiyan hacı adaylarının da sürekli gelmesi bölgede özel güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirmekteydi. Hacı adayları ya fanatik Müslümanların ya da etraftaki haydutların kurbanı olmaktaydılar. Bölgede güvenlik sağlanması ve hacı adaylarının güven içinde seyahatlerinin gerçekleştirilebilmesi için kaynaklara göre- dokuz şövalye Fransa da, Champagne bölgesinde, Hugues de Payns önderliğinde toplanmışlardır. Elimizdeki kayıtlara göre bu şövalyeler Hugues de Payns, Geoffroy de Saint-Omer, André de Mantbard, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Aignan, Geoffroy Bisol, Hughes Rigaud, Rossal ve Gondemare dir. Hac yollarının emniyeti için yola çıkıp Kudüs e varan bu şövalyeler, Kral II. Baudouin tarafından çok iyi karşılanmış ve kendilerine şehirde bir yer tahsisi edilmiştir. Bu yıllar, yılları, tarikatın aynı zamanda ilk yıllarıdır. Tarikatın bu yıllardaki adı ise İsa nın Yoksul Şövalyeleri dir. Birkaç sene sonra ise kral II. Baudouin, oturmakta olduğu ve Süleyman ın Tapınağı olarak bilinen yeri terk etmiş ve burayı bu şövalyelere tahsis

13 13 etmiştir. İsa nın Yoksul Şövalyeleri nin adı ise bundan böyle Tapınakçılar olarak anılmaya başlamıştır. Takip eden yıllarda Tapınakçı Şövalyeler in sayısı hızla artmaya başlamıştır. Artık savunmaya ihtiyaç duyan hacıların korunmasını üstlenmek isteyen şövalyeler kendilerini Tapınakçılar ın arasında bulmaktadırlar. Özellikle Hayfa Limanı ile Kudüs arasındaki yolun korunmasını Tapınakçılar üstlenmiştir. Tapınakçılar ın sayılarının artması artık Saint Augustin den esinlenerek konulan kuralların yerine yeni, bu tarikata mahsus kuralların konulmasınnı gerektirmişti yılında Hugues de Payns beş arkadaşı ile birlikte Roma ya, Papa II. Honorius u ziyarete gitmiş ve bu topluluk Papa tarafından dini bir örgüt olarak tanınmış ve 13 Ocak 1128 de kurallar konulmuştur. Latince olan bu kurallar Latince Kurallar olarak geçer. 12 yıl sonra uygulanacak olan Fransızca Kurallar ise bunlardan çok az farklıdırlar. Aslında Tapınakçılar ın tanınmasında ve kuralların konmasında, daha başka bir deyişle tarikatlaşmasında önemli bir isim rol oynamıştır: Saint Bernard de Clairvaux doğumlu olan Saint Bernard de Clairvaux, genç yaşlardan beri çevresinde tanınmaya başlanmış, gerek davranışları gerekse de din kültürü ile ünü yayılmıştır yılındaki ölümüne kadar etrafında hem sevgi dolu bir din adamı hem de karizmatik bir lider olarak saygı görmüştür. 20 Ağustos taki ölüm tarihi, ona ait bir kült gününe dönüşmeye başladığında ise Kilise müdahale etmek zorunda kalmıştı. Saint Bernard de Clairvaux gibi önemli bir kişiden destek alan Tapınakçılar böylece hem savaşçı şövalye olarak hem de dindar rahipler olarak kendi kurallarını uygulamaya başlamışlardır. Tapınakçılar ayrıca kendilerini diğerlerinden ayırmak için beyaz elbiseler de giymeye başlamışlardır. Tapınakçıların kıyafetlerinin en belirgin özelliği ise beyaz elbisenin üzerinde bulunan kırmızı haçtır. Tampliyeler ilk kez kurulurken yıllarında içilen antla şövalyeler yoksul bir yaşam süreceklerine, mal mülk edinmeyeceklerine söz vermişler ve kendilerine Mesih in Yoksul Askerleri adını takmışlardı. Buna karşılık zaman içinde Avrupa nın tüm ekonomik etkinliğini ellerinde tutarak önemli boyutta varlık edinmişlerdi. Örgütün kurucusu Huges de Payens Kudüs e gitmeden önce Fransa da Champagne Kontu nun vasalıydı. Örgütün kuruluşunda Kudüs Kralı Boudouin de destek olmuştu. Kudüs ün Hıristiyanların elinde bulundugu 200 yıl sürecinde krallık belli bir soy ağacını izleyerek geçmiyordu. Kudüs Kralı batılı soylularca bu ülkede yerleşmeye razı gönüllüler arasından seçilirdi. Kaynaklarda Tampliyeler in üstlendikleri görev olarak Kudüs e gelen Hıristiyanlar ın geçtikleri yollarda güvenliği oluşturmaktı. Kral II. Boudouin Tampliyeler e karargâhlarını kurmak için üzerinde Süleyman mabedinin yıkıntılarının bulunduğu tepeyi vermişti. Tampliyeler de isimlerini mabet ya da tapınak anlamına gelen temple sözcügünden aldılar. Tampliyeler in ilk örgütlenmede sadece dokuz şövalyeden oluştukları söyleniyor. Kuruluşun gerçekleştiği Troyes Konseyi nde Tampliye Tarikatı nın ve üyelerinin bağlı kalacağı kurallar da düzenlenmişti. Bunun için Sistersiyen tarikatının ilkelerinden esinlendi. Sistersiyenler 1098 yılında Benediktinler den ayrılarak bağımsız bir tarikat oluşturmuşlardı. Benediktinlerin Kara Keşişler olarak anılmalarına karşın Sistersiyenler Beyaz Keşişler olarak anılırlardı. Çünkü giydikleri cübbenin rengi beyazdı. Tampliyeler de bu beyaz giysiyi olduğu gibi alarak üstüne ünlü kırmızı

14 14 renkli Tampliye haçını yerleştirdiler. Büyük Üstat Hueges de Payens 1130 yılında Kudüs e geri dönerken Avrupa da en az 300 şövalye bırakmıştı.1139 yılında önceleri bir Sistersiyen keşişi olan Papa Innocentus II bir bildirgeyle Tampliyeler i doğrudan ve yanlızca Papa ya bağladı. Böylece Tampliyeler Papa ya bağlı olmakla birlikte kendi yasalarını kendi yapan, kendi kendilerini yöneten özerk bir kurum oldular. TARİKATIN BÜYÜMESİ Zaman içinde Tapınakçılara birçok şövalye katılmış ve örgüt büyümeye başlamıştır yılında tarikatın ikinci Üstadı Robert de Craon öldüğünde sadece Kudüs de 700 şövalye ve onlara hizmet eden 2400 kişi vardı. On üçüncü yüzılda birçok eyalette varlık göstermekteydiler. Bunların arasında Provence, Bourgogne, Catalogne, Portekiz, gibi yerler de vardı. Filistin de üç büyük eyalete bölünmüşlerdi: Kudüs, Tripoli ve Antakya. Bu yüzyılda Tapınakçıların çok sayıda şatoları vardı. Tapınakçılar hem asker hem rahip oldukları için kadınlarla ilgilenmezler, boş vakitlerinin çoğunu ibadetle geçirirlerdi. Tapınakçılar hem birtakım ayrıcalıklara sahip oldukları için hem de güvenilir oldukları için kutsal topraklara giden haçlıların paralarını da taşıyorlardı. Tapınakçılar ayrıca hem katılanlardan gelen gelirle hem bağışlarla iyice de zenginleşmişlerdi. Bunun dışında söylentilere göre Tapınakçılar civardaki Müslümanlardan da para almaktaydılar. Tapınakçılar bu arada Orta Doğu da ve İberya da bir çok savaşlara katılmış ve başarılar da sağlamışlardı. Sonuç olarak, Tapınakçılar Haçlı Seferleri ve Hristiyan Krallıkları döneminde güçlerinin doruğuna çıkmışlardı. Tampliyeler in güçleriyle ilgili örnekler verecek olursak: yılında İngiltere kralı John Magna Carta yı imzalarken Tampliyeler in Londra üstadı Aymeric de Saint Maur da kralla birlikte belgeye imza koydu yüzyılda uluslararası düzeyde uyusmazlıklarda hakemlik yapıyorlardı. - Papalık dâhil ülke krallarına borç verirlerdi. - Tarikatları vergiden muaftı. - Değerli mallar taşırlar, isteyenlerin paralarını komisyon karşılığı koruma altına alırlardı. Örneğin 1260 lı yıllarda İngiltere tahtının adayı Prens Edward Tampliyeler e tam bin sterlin borçlanmıstı. Bu az bir para degildi. Yıllık Şövalye kirası 55 sterlindi. Tampliyeler in bu güçlerinden sıkılanlar da vardı. Örnegin 1252 yılında İngiltere Kralı III. Henry babası Kral John un Tampliyeler e verdiği değeri hiçe sayar gibi davranıyordu. Tampliyeler in İngiltere deki ayrıcalıklarını kısmak isteyince Tampliyeler in Londra daki üstadı herkesin önünde Ey Kral, eğer dilini tutmayı beceremezsen krallıgını yitirebilirsin diye bağırmıştı. Tampliyeler ekonomik ve siyasal etkinliklerin yanısıra düşünsel işlerle de yakından ilgilenirlerdi. Müslüman dünyası ile kurdukları yakın ilişkiler sebebiyle değişen düşünme tarzları Hıristiyan dünyasında yadırganıyordu. 13. yy. ikinci yarısında Roma Katolik Kilisesi bu durumu kaygıyla izlemeye başladı. Çünkü Tampliyeler in düşünceleri ve eğilimleri Kilise nin Ortodoks (belli dogmalara bağlı) tutumuna karşı Gnostik (gizemci yöntemle araştırma) bir yaklaşım üzerine kuruluydu. Hele hele İbranice öğrenmiş olanların Kabalistik yöntemlerle İncil i sorgulamaya başlamış olmaları çok ürkütücüydü. Tampliyeler bu dönemde hem ticari hem askeri deniz filoları oluşturmuştu. Hemen

15 15 her yerde kendilerine özgü kiliseleri vardı. Kiliseler daha çok Bizans stiline benzer tarzda yapılmıstı. Ayrıca birçok yerde kendi bakımevlerini, ev hastenelerini kurmuşlardı. Bu bakımdan Hospitaliyelerle aralarında çok yakın bir işbirliği vardı. Tampliyeler in 12.yy sonlarında Kudüs teki merkezleri yozlaşmaya başlamış yılında Kudüs Kralı Baudouin IV öldükten sonra, çıkan uyuşmazlıklar neticesi iç savaş çıktı. Bunu fırsat bilen Müslümanlar 1187 yılında Kudüs ü geri aldılar. Hıristiyanlar ard arda düzenledikleri seferlerle Kudüs ü geri aldılar ancak Orta Doğu da eskisi gibi rahat edemediler. Tampliyeler de kendi başlarına buyruk değillerdi. Arkalarındaki kurum Prieure de Sion idi. Her ikisinin de Büyük Üstadı yetmiş yıl boyunca aynı kişiler oldu. Ancak bunun kalıcı olmamamsının en büyük sebeplerinden biri 1185 yılında Kudüs te seçilecek yeni kral konusunda Büyük Üstad Ridefort un çıkardığı sorunlardır. Bu olaydan hemen sonra Tampliyeler ile içli dışlı olan İngitere tahtının varisi Richard ile Fransa kralı II. Philippe üçüncü Haçlı Seferi ne çıkmışlardır. Bu seferde Richard tıpkı bir Tampliye Şövalyesi gibi giyinmiştir. Tampliyelerden kopan Prieure de Sion örgütünün ilk Büyük Üstadı da Jean de Gisors olmuştur. Tampliyeler böylece 1188 yılından itibaren kendilerini özerkçe yönetmeye başladılar. TARİKATIN SONU Sağlanan bütün başarılara rağmen doğuda Latin krallıkları çok uzun ömürlü olamamışlardı. 16 Haziran 1291 de son kale de Müslümanların eline geçtiğinde sadece 16 Tapınakçı şövalye kalmıştı. Kalan şövalyeler ise Fransa ya yerleşmişlerdi. Belli bir amaç için kutsal topraklarda toplanan Tapınakçı şövalyelerin Fransa da tarikatın varlığını sürdürmelerine için hiçbir neden yoktu. Artık tarikat ömrünü tamamlamıştı. Ancak şövalyeler bunu kabul etmek bir yana zenginlikleri ile ayrıcalıklı bir konumda varlıklarını sürdürüyordu. Tapınakçı şövalyelerin bu zenginliği, paraya ihtiyacı olan Fransa kralı Güzel Philippe nin (Philippe le Bel) dikkatini çekmekteydi. Bu arada Tapınakçı şövalyeler hakkında çıkan söylentiler de kralın işini kolaylaştıracak gibi durmaktaydı. Sonunda kral ustaca bir komplo ile 13 Ekim 1307 de Tapınakçı şövalyelerin büyük bir bölümünü tutuklamayı başardı. Aralarında Büyük Üstad Jacques de Molay ın da bulunduğu bu grup büyük işkencelere maruz kalmış ve kendilerine atfedilen suçlardan büyük bölümünü kabul etmişlerdir. Bu suçlamalar arasında birbirlerini kalçalarından ve kaba etlerinden öpmeleri, eşcinsel ilişkide bulunmaları, haça tükürmeleri, Bafomet (Bohamet) adı verilen bir puta tapmaları da vardı. Uzun mahkemelerden sonra Tapınakçıların sonu ateşte yanarak gelmiştir. Ancak ölümlerinden ve tarikatın yok olmasından sonra da haklarında söylentiler devam etmiştir. Umberto Eco'nun kitabında aktarılan bir bilgi de bu açıdan ilginçtir: "Beaujeu'den sonra, tarikat, varlığını bir an bile ara vermeksizin sürdürdü. Aumont'dan günümüze dek, tarikatın kesintisiz bir dizi Büyük Üstadı'nı biliyoruz. Bugün tarikatı yöneten, ünün yüce görevlerini yürüten gerçek Büyük Üstad ın ve gerçek Üstlerin adları ve oturdukları yer bir giz, yalnızca gerçek aydınlanmışlarca bilinen erişilmez bir giz olarak kalmışsa, bunun nedeni, tarikatın saatinin henüz gelmemesi, vaktin henüz dolmamasıdır..."

16 16 Konuyla ilgili çoğu kaynak tarafından, Büyük Üstad Jacques de Molay'ın ölümüyle birlikte, hayatta kalan Tapınakçılar tarafından bir komplo tasarlandığı öne sürülür. Buna göre, Tapınakçılar'ın amacı, kendilerini yasaklayıp Üstad'larını öldüren Papalığın ve bazı Avrupa krallıklarının yıkılmasıdır. Bu amacın nesiller boyunca aktarıldığını ve Tapınakçılık'ın devamı olan İllüminati ve Masonluk gibi örgütlerce sürdürüldüğü söylenir. Masonluğun etkisiyle gelişen ve Fransız tahtının yokolmasını sağlayan Fransız Devrimi de bunun bir sonucu olarak yorumlanır... Hatta yaygın bir söylentiye göre, Fransız Devrimi sırasında Kral XVI. Louis'nin giyotinle kafasının kesildiği gün, bilinmeyen biri sekiye çıkar ve 'Jacques de Molay, Öcün alındı!' diye bağırır. TAPINAKÇILARIN GİZEMLERİ Tapınakçıların gizemleri daha tarikatın kuruluşu ile başlar. Aslında tarikat kurulduğu andan itibaren ezoterik bir karakter göstermiş ve amacını saklamıştır. Tarikatın ezoterik karakteri mühründe de görülmektedir. Aynı ata binmiş iki şövalye şeklindeki bu mühür değişik araştırmacılar tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazı araştırmacılar bu sembolü birbirini kollayan iki şövalye olarak yorumlarken bazıları da bunu tarikatın ilk yıllarındaki fakirliğini belirttiğini iddia etmişlerdir. Aslında bu mühür, Saint Bernard ın da (çarpışma iki yönlüdür, yeryüzünde ve gökyüzünde) şeklinde belirttiği gibi, misyonun maddi ve manevi olan iki yönünü temsil etmektedir. Bir başka deyişle görünüşteki amaçları Kutsal Topraklara giden hacılara yardım etmek olan tarikatın aslında bir de ruhsal bir amacı vardı. Tarikatın ezoterik yönünün bir başka göstergesi de inisiyasyon törenleridir. Bu törenler bütün ezoterik topluluklarda görülen törenlere benzemektedir. Aday kabul edilmeden önce çeşitli sınavlardan geçmektedir. Bu sınavların tam olarak neler olduğunu bilemesek de dört elementle ilgili bir takım törenler olduğunu, bazı moral değerlerin sorgulandığını öğrenmekteyiz. Bu sınavları geçen adayı, geceleyin, on iki şövalye beklemekteydi. Dışarıda bekleyen adaya şövalyeler niçin kapıya geldiğini üç defa sorarlar, yanıtını kabul edince içeri alırlardı. Tarikata kabul edilme ise törenle olmaktaydı. Tarikatın bir ilginç karakteri de o zamanki Orta Çağ düşüncesinden farklı düşünsel yapısı idi. Ezoterik düşünceye olan yatkınlığı Tapınakçıları diğer tarikatlardan ayırtmakta ve etrafta yanlış anlamalara yer vermekte idi. Tapınakçıları tam bir ezoterik topluluk olarak düşünmek doğru olmaz ancak tarikatın zaman içinde böyle bir karakter aldığını ve diğer ezoterik topluluklara kaynak olduğu için bu özelliğinin fazla abartıldığını söyleyebiliriz. TAPINAKÇILARIN İSA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Tarih boyunca süregelen rivayetlere göre Tapınakçıların İsa hakkındaki görüşleri Hıristiyanlıktan çok daha farklıdır. Yaygın olan bir rivayete göre Tapınakçı şövalyeler Johannit mezhebe mensupturlar. Bilindiği gibi, Hıristiyanlık tarihine baktığımızda İsa nın gelişinden önce Vaftizci Yahya nın kişiliğinin öne çıktığını görürüz. Ancak Yahya, kabul edilen İncillerde İsa nın geleceğini müjdeleyip onun vaftiz olmasını sağlayan bir kişidir sadece. Hatta Matta İncili nde Yahya şöyle der : Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden

17 17 daha güçlüdür. Ben O nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh ve ateşle vaftiz edecek. Ancak zaman içinde bazı topluluklar Yahya yı İsa dan daha önemli tutmuşlar hatta bu düşüncelerini çağlar boyu, İsa betimlemelerinde aslında Yahya yı resmederek sürdürmüşlerdir. Aslında Tapınakçıların Johannit olduklarına dair çok da somut deliller yoktur, ancak kendilerine yöneltilen birtakım suçlamalarda Johannit mezhebe yöneltilen suçlamalara benzer suçlamalar vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ise, biraz zorlamalı da olsa, bazı Tapınakçı sembollerinde Johannit mezhebine ait izler bulmaktadırlar. Tapınakçılara yakıştırılan başka inanışlara göre de Tapınakçılar İsa nın Thomas isimli bir ikizi olduğuna ve yeniden dirilmenin ancak böyle gerçekleştiğine inanmakta ve ayrıca Maria Magdelena nın İsa nın karısı olduğunu öne sürmektedirler. TAPINAKÇI ŞÖVALYELERİN MÜSLÜMANLARLA OLAN İLİŞKİLERİ Haçlı Seferleri sırasında kutsal topraklara giden Haçlılar içinde Müslümanlar ile en yakın ilişkileri kuranlar Tapınakçılardır. Söylentilere göre Tapınakçılar Müslümanlardan para da almaktadırlar. Tapınakçıların en çok ilişki kurdukları topluluk ise İsmailiye mezhebinden türeyen Haşhaşiler dir. Haşhaşiler (Batıda Assasin diye anılırlar ve katil anlamına gelen bu sözcük buradan türemiştir). Hassan Sabbah ın Alamut kalesini almasından sonra buraya yerleşen müritlere verilen isimdir. Haşhaş içtikten sonra cinayet işledikleri öne sürülen bu topluluk aslında dejenere olmuş bir ezoterik öğretiye bağlılardı. Ancak Hassan Sabbah ın kişiliğinden de kaynaklanan nedenlerle siyasete de karışan Haşhaşiler Tapınakçıların ezoterik İslam ı tanımalarında etkili olmuşlardır. Tapınakçılar Müslümanlarla ilişki kurdukları için çok suçlanmışlar, hatta Tapınakçıların taptığı ileri sürülen Bafomet/Bahomet adlı putun aslında Mahomet (Muhammed) sözcüğünden geldiği ve Tapınakçıların Muhammed e taptıkları söylenmiştir. Aslında Orta Çağ da Batı da Müslümanların Muhammed e taptıkları zannedildiği bilindiğinden Tapınakçıların Müslüman olmakla da suçlandıklarını düşünebiliriz. SONUÇ VE TAMPLİYELERİN MASONLUĞA ETKİLERİ Tampliyeler, zengin olan Doğu kültürünün Batı ya taşınmasında aracılık yapmışlardır. Yaptıkları işler sayesinde ekonomiksel güç elde edilmiştir. Paris Mabed i adeta Avrupa nın finans merkezi haline gelmiştir. Bu finansal globalleşme beraberinde düşünce ticaretini de getirmiştir. İslam ve Musevi kültürleri ile yakınlaşmaları Tampliye kurumlarını yeni fikirlerin, yeni bilgilerin ve yeni teknolojilerin kaynaştığı, gerekli ve akılcı olanlarından yararlanıldığı bir ortam haline getirmiştir. Edindikleri bunca tecrübe, rasyonel ve hümanist bir ideolojinin doğmasına yol aşmıştır. Edindikleri bu sentez Tampliye Şövalye lerini Avrupa nın Katolik, Orta Doğu nun Sünni doğmalarının çok ötelerine geçmelerini sağlamıştır. Her zanaattan ustalar himayelerine alınmıştır. En iyi zırh yapımcıları, en iyi dericiler, en iyi taş yontucular ve en iyi taş ustaları Avrupa ya getirilmiştir. Birçok katedral ve abbe gotik mimarisiyle yapılmıştır. İlk Tampliyelerin keşfettikleri Kutsal Kozmik Yasaların geometrik bilgileri Tampliye Masonlarının bu görkemli eserlerinde hayat bulmuştur. Euklides, Pythagoras gibi üstadların teorileri pratiğe dönüşümü

18 18 sağlanmıştır. Operatif Masonluk ta mimari meslek dışında ilk kabul edilenlerin Tampliyeler olduğu ileri sürülmektetir. Tampliyeler ve diğer şövalyelik tarikatları Hıristiyan dünyasında çağdaş Masonluk için esinleme kaynağı olmuş örgütlerdir. Tarih boyunca çok sayıda Şövalyelik Tarikatı oluşturulmuştur. Ancak bazıları varlıklarını uzunca yaşatabilmiştir. Çağdaş Masonluk için önemli olan şövalyelikler, Tampliyeler, Hospitaliyeler (Malta Şövalyeleri) ve Tötonikler (Germen Şövalyeleri) diyebiliriz. Bu örgütler, o dönemde büyük bir gelişim gösteren Doğu kültürünü Batı ya taşınmasında aracılık etmişlerdir. Karanlıklara gömülü Orta Çağ da çalışmalarını gizli olarak sürdürmek zorunda kalmışlardır. Ezoterik ekolleri kullanmışlardır. Amaçları Hıristiyanlığa hizmet etmektir. Ancak, Roma Katolik Kilisesi için endişe verici ve huzursuzluk kaynağı olmuşlardır. O dönemde Avrupa da bütün halk köle sayılmaktatır. Böyle bir ortamda Tampliyeler halk için kurtuluş umudu olmuşlar mıdır? Bu lider ve cesur oluşları Vatikan ı rahatsız etmiş olabilir mi? Tampliyeleri Manihelist olma suçlamasıyla yargılayan Vatikan en sonunda 1312 yılında bu tarikatı kapatır. Dönemin Papa sı Clementus V dir. Roma Katolik Kilisesi Manihelist düşünceyi tehlikeli görmektedir. Manieizm i incelemek gerekirse, MS yıllarında İran ın batı kesminde Mani Peygamber çıkmıştır. Bu peygamber, bütün dinleri birleştirdiğini savunur. Mistik bir söylenceyle de süsler. İkinci bir özelliği de, gnostik bir mezhep olmasıdır. Bilgi ile aydınlanılmasını ortaya koyar. Gizli bir bilginin sezgiyle algılanmasını söyler. Tampliyeler, Manihelistik düşünceden bir sentez çıkarmışlar mıdır? 1314 yılının Mart ayında Büyük Üstat Jacques de Molay yakıldı. Bazı kaynaklarda belirtildiği gibi, Büyük Üstat ölümünden bir kaç gün önce tarikatın yönetim yetkilerini gizlice bir başka Tampliye Şövalyeleri ne devretmiştir. Bu kişilerin, Beajeu Kontu, Johann Larmenius ve Peter d Aumont oldukları söylenir. Engizisyon dan kaçmak zorunda kalanlar İskoçya ve Portekiz e gitmişlerdir. Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen İskoç Kralı Robert Burce Tampliyeler e kucak aşmıştır. Robert Burce, spekülatif Masonluk için çok önemli bir davranış göstermiştir. İskoç Masonluğu nun doğuşunu sağlamıştır. Bu davranış, çağdaş Masonluğun ileri derecelerinde Tampliyelere verilen önemin gerekçelerini açıklar. Beaujeu Kontu önderliğindeki Tampliye Şövalyeleri İsveç e gitmiş ve Mason Locaları kurmuşlardır. İsveç Riti doğuşunu sağlamışlardır. Larmenius önderliğindeki Tampliye Şövalyeleri uzun süre kendi içlerinde kapalı kalmış ve Mabet Tarikatı olarak örgüt kurmuşlardır. Peter d Aumont önderliğindeki Tampliye Şövalyeleri İskoçya ya gittiler. Mason Locaları ile kaynaştılar. İskoçya Royal Tarikatı nı kurdular. Spekülatif Masonluk ta ilk kez Şövalyelik Dereceleri oluşturulmasında bu tarikatın ilke ve yöntemleri örnek alındı. Orta Çağ daki Tampliye Şövalyeleri, çağdaş Masonluğun ritlerinden bir çoğunun ileri ve yüksek derecelerinden bazılarının kapsamında yaşatmıştır. Tampliyelerin gerçeğini anlamak için, aydınlanmamızdan itibaren bu erdemli düzene gerçekten dâhil olduğumuzu hissetmeliyiz. Her Mason

19 19 Şövalyelik geleneğinin onurlu bir üyesi olduğunu ileri Masonik derecelerde daha da iyi idrak edeceğini düşünmeli ve hak etmek için gerekli çalışmalarını sürdürmelidir. Masonluk, gotik mimari ile doğan meslek örgütlerinde bulunan ahlak, din ve törensellik tohumları, uygun bir ortam bulma şansına kavuşarak gelişmiştir. 17. yüzyılda operatif özelliklerin giderek azalması ile tümüyle düşünsel bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm döneminde kimi gizli kaynaklardan yeni özellikler de katılmış ve bu gelişme, tüm Masonluğu türetecek olan Londra Büyük Loca sının 1717 yılında kurulmasına hizmet etmiştir. Andrew Michael Ramsay, Iskoç asıllı genç yaşlarda Filedelfiyalılar adlı ezotorik örgüte girmiş teolog ve hukukçudur. Şövalyeliği ise 1715 yılında girdiği St. Lazarus tarikatı ile eş orantılıdır. Bu tarikat Fransa nın Orleans şehrinde kurulmuş ve Katolik Kilise tarafından tanınmamıştır. Bu gizli tarikat 14. yüzyıl Tampliyelerden sonra bir tür şövalyelik tarikatına dönüşmüştür. Ramsay aynı zamanda fizik bilgini Sir Isaac Newton ile de yakın dosttur da İngiltere de Royal Society üyeliğine kabul edilmiş ve daha sonra Mason olmuştur. 20 Mart 1737 günü Paris Büyük Loca sının bir toplantısında sözcü olarak yaptığı konuşmanın muhtelif pasajlarında Masonluğu Tampliyelere yani şövalyelere bağlar. Haçlılar zamanında Filistin de birçok prens ve yurttaş aralarında birleşmişler; kutsal topraklarda Hıristiyanların mabedini yenilemeye; mimarisini ilk kurulduğu zamana getirmeye kendilerini adayarak and içmişlerdi. Puta tapan ve Müslüman Araplar arasında birbirlerini tanıyabilmek için din kaynağından alınma birçok işaret ve sözcük yani simgeler üzerinde anlaşmışlardı dese de - kutsal topraklar olarak nitelenen Kudüs te Hıristiyanların eskiden kalma önemli bir mabedi yoktu. Hıristiyanlar Kudüs ü ele geçirdikleri zaman Sion Tepe si üzerinde eski bir Bizans bazilikası kalıntılarından söz edilmesi düşünülse bile asıl bahsedilen Süleyman Mabedi dir ve Ramsay bu mabede Hıristiyanlık adına sahip çıkmaktadır. Şöyle devam eder: Bir süre sonra tarikatımız Kudüs Aziz Yahya Şövalyeleri ile sıkı bir birlik oluşturdu. O zamandan beri localarımız Aziz Yahya adını aldı. Bu birlik İsrailoğulları nın ikinci mabedini yaparken bir ellerinde mala ile harç işlerken diğer ellerinde bir kılıç ve kalkan taşırlardı. Aziz Yahya şövalyeleri Hospitaliyeler in diğer bir adıdır.(aziz Yahya localarının büyük bölümü İskoç localarıdır). Bu aşamada 2. Mabedi biraz açarsak: MÖ. 586 da Babil Kralı Nebukadnezar ın Kudüs ü ele geçirip Süleyman Mabedi ni yıktırması ve İsrailoğullarının büyük bir kısmını tutuklayıp Babil e götürmesinden 40 yıl sonra Pers Kralı Kyros topraklarına kattığı Babil de sürgünde olan İsrailoğullarına özgürlüklerini verir. Öylece bir kısmı Prens Zorababel in önderliğinde Kudüs e döner ve aynı yerde yeni bir mabet yaparlar. Bu ayrıntılar Tevrat ta yazılıdır. Yapıcıların bir ellerinde mala diğer ellerinde kılıç bulunması ise daha çok Masonik bir alegoridir. Ramsay ın konuşma içeriği Fransa yla sınırlı kalmadı. Bu söylevde Masonluğun tüm insanların birlik ve beraberliğini sağlamak için çalıştığı belirtiliyordu. Roma Katolik Kilisesi ne göre bunu ancak Papalık sağlayabilirdi. Bunun üzerine Katolik Kilisesi alarma geçti. Tüm bu sorunlar Ramsay ın üstü kapalı da olsa Masonluğun temeline

20 20 Tampliyeleri yerleştirmesinden oluşmuştu. Tampliyeler denince bir Ortaçağ tarikatından söz edildiğini biliyoruz. Peki, kimdi bu Tampliyeler; nasıl bir örgüttü ki 18.yy spekülatif Masonluğun ve İskoç ritinin temelini oluşturuyordu? Aslında Tapınakçılar için söylenecek çok şey vardı, ancak biz bu yazı bir başlangıç olduğundan özellikle Tapınakçıların gizemlerine, gizli öğretilere ya da onlara yakıştırılan düşüncelere burada yer vermedik. Özellikle de Orta Çağ ve hatta günümüz Hıristiyanlarının İsa nın hayatını sorgulamaları ve İsa hakkında geleneksel kilise öğretisinin dışında geliştirdikleri görüşler bu konuya daha da ışık tutabilirdi. Ancak özellikle de İsa ile ilgili olan düşüncelere girmemeye de çalıştık. Bu, daha sonraki çalışmaların konusu olabilir ancak. Bu arada Johannit mezhepler de, özellikle de İstanbul ile olan alakadan ötürü üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Kaba hatları ile tarihini anlatmaya çalıştığımız Tapınakçıların gizemleri bugün hala gündemde. Yazılan bir çok kitapta Tapınakçıların bir çok bilgiye vakıf oldukları, tapınağın anahtarına, Kutsal Kab a, Ahit Sandığı na, değişik hazinelere sahip oldukları sürekli yazılmakta. Bazı cemiyetler ise bu topluluğu gereğinden fazla abartmaktalar. Tapınakçılar tarihin derinliklerinde yerlerini alırken, ezoterik bir toplulukken parayla, maddiyatla uğraşıp ateş üzerinde yok olarak günümüzde de varlığını sürdüren ezoterik topluluklara ders vermiyorlar mı? Kardeş Sevgi ve Saygılarımızla Mustafa Tolay HAÇLI SEFERLERİ ve İLGİLİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ Haçlı Seferleri Öncesi: 1047: Normanların Güney İtalya ya egemen olması. 1055: Türk Hanedanının Abbasilere egemen olması. 1064: Selçuklu Türklerin Küçük Ermenistan ı zaptı. 1071: Alp Aslan ın Malazgirt te Bizans Ordusunu bozguna uğratması. 1071: Türk Prensi Aziz in Kudüs ü Fatimilerin elinden alması. 1076: Türklerin yönetimindeki Abbasilerin Suriye ve Filistin e egemen olmaları. 1076: IV. Henri nin afaroz edilişi. 1077: IV. Henri nin Canossa da özür dilemesi. 1085: Antakya nın Bizans garnizonunun Türklere teslim olması. 1090: IV. Henri nin kendisini küçük düşüren Papa II. Urbain i Roma dan kovması. 1093: Normanların yardımıyla IV. Henri nin yenilmesi ve Urbain in Roma ya dönüşü. 1095: Aleksis Komnenos un Türklere karşı Papa dan yadım istemesi. 1095: Clermont Konsisli, II. Urbain in Haçlı Seferine davetiye çıkarması.

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ

TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU DA HAÇLI DEVLETLERİ Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 2.4. Haçlı Seferleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Haçlı Seferleri yenilikçi tarih öğretmeni için bulunmaz bir konudur. Farklı bakış açılarından bakma zorunluluğu,

Haçlı Seferleri yenilikçi tarih öğretmeni için bulunmaz bir konudur. Farklı bakış açılarından bakma zorunluluğu, HAÇLI SEFERLERİ Tablolardan haçlı seferleri ile ilgili neler öğrenebiliriz? Fatma GÜLTEKİN * yenilikçi tarih öğretmeni için bulunmaz bir konudur. Farklı bakış açılarından bakma zorunluluğu, Türk ve Avrupa

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

E. AYAN, Anonim Haçlı Tarihi. İstanbul Selenge Yayınları, 184 sayfa. ISBN:

E. AYAN, Anonim Haçlı Tarihi. İstanbul Selenge Yayınları, 184 sayfa. ISBN: www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) E. AYAN, Anonim Haçlı Tarihi. İstanbul 2013. Selenge Yayınları, 184 sayfa.

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

PAPA 1.FRANCİS İN KUDÜS ZİYARETİ

PAPA 1.FRANCİS İN KUDÜS ZİYARETİ PAPA 1.FRANCİS İN KUDÜS ZİYARETİ Bojidar Çipof 3 Haziran 2014 Hıristiyanlığın Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasında, bu mezheplerin ortaya çıkışından itibaren bir ayrışma ve kavga görülmektedir. 1054

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Beşinci Lejyon Sivilleri Ordulaştırma Güçsüz Orduyu Kurtarır mı?

Beşinci Lejyon Sivilleri Ordulaştırma Güçsüz Orduyu Kurtarır mı? 0 Ocak 2017 Beşinci Lejyon Sivilleri Ordulaştırma Güçsüz Orduyu Kurtarır mı? Analiz Raporu 1 2 İndex Beşinci Lejyonun Kurulması... 3 Tanıtım ve Davet... 4 Kurulma Nedenleri... 5 Lejyonun Kurulmasının Arkasında

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşu Yetkiyi Alıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK 1 - VALETTA PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 4 saat 55 Varışımız takiben otobüslerimize biniyoruz ve Valetta turumuza başlıyoruz. İlk durağımız Barakka Bahçeleri, burada

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 5. ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ 5 ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

CEHENNEM KAYIKÇISI Daha önceden dünyanın ilk kilisesi St. Piyer i bir çok kez görmüştüm. Burada her 29 Haziran tarihinde ayin yapıldığını, bu tarihte buraya gelen hıristiyanların hacı olduğunu biliyordum.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Korsanları sadece İngiltere Fransa değil Osmanlı da kullandı B ütün Dünya da, Osmanlı Donanması ve denizciliğini konu eden yazılar yayınlamıştık. Ayrıca Osmanlı Donanması

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Nureddin Zengi. Büyük Selçuklular'ın Haleb Atabeyi / 01:00

Nureddin Zengi. Büyük Selçuklular'ın Haleb Atabeyi / 01:00 Nureddin Zengi Büyük Selçuklular'ın Haleb Atabeyi. 20.05.2016 / 01:00 Nureddin Mahmud Zengi, Zengi Hanedanının bir üyesi olarak 1118 yılında Halep de dünyaya geldi. 1146 yılında babası İmadeddin Zengi'nin

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

İlcan Bihter BARLAS. Tarih Okulu Sonbahar 2009 Sayı V,

İlcan Bihter BARLAS. Tarih Okulu Sonbahar 2009 Sayı V, Tarih Okulu Sonbahar 2009 Sayı V, 213-217. Yusuf Ayönü, Katalanların Anadolu Ve Trakya daki Faaliyetleri (1302-1311), 130 sayfa, Ege Üniversitesi Basımevi, Ege Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı