K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Lab. II TOPRAKLAMA. 1. Topraklama Nedir? 1-1)Topraklamanın önemi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Lab. II TOPRAKLAMA. 1. Topraklama Nedir? 1-1)Topraklamanın önemi:"

Transkript

1 K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Lab. II TOPRAKLAMA 1. Topraklama Nedir? 1-1)Topraklamanın önemi: Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı; elektrikli cihazları kullananların can Güvenliğini sağlamak cihazların tahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının 0 8 ve daha küçük değerlere düşmesini sağlamaktır. Elektrik tesisatının akım devresinde bir toprak kısa devresi(nötrü direkt topraklı şebekelerde) veya bir toprak kaçağında (nötrü izoleli şebekede) arıza noktasından toprağa yayılan akım gerilim altında olmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi üzerinde bir gerilim düşümü meydana getirir. Bu da civardaki canlılar için öldürücü olabilir. İşte elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek için topraklama yapılır. Bu açıklamadan sonra topraklama; gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasıdır şeklinde tanımlanır. Canlıların emniyetini sağlamak amacı ile tesisatın akım devresine ait olmayan kısımlarının (elektrikli cihazların gövdeleri gibi) topraklanmasına koruma topraklaması denir. İşletme akım devresine ait bir noktanın (trafoların veya alternatörlerin yıldız noktaları gibi) topraklanmasına ise işletme topraklaması denir. 1. 2)Topraklama ile ilgili Yönetmelik Maddeleri: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği şıkları ile birlikte 30 maddeden ibarettir. Burada yalnızca bizi ilgilendiren iç tesisat ile ilgili maddeler açıklanacaktır. Madde :3-a.5- Toprağa karşı gerilim:oorta noktası yada yıldız noktası topraklanmış şebekelerde bir faz iletkeninin bu noktalara karşı gerilimdir. Bu gerilim faz gerilimine eşittir. Bunun dışındaki bütün şebekelerde bir faz iletkeninin toprağa temas etmesi durumunda diğer faz iletkenleri ile toprak arasında oluşan gerilimdir. Madde:3-a.6- Aktif Bölümler: İşletme araçlarının normal işletme şartlarında gerilim altında bulunan iletkenleri ile iletken bölümleridir. Madde:3-b.1- Toprak: Yeryüzünün madde ve yer olarak ifadesidir. Made: 3-b.2-Nötr Toprak(referans toprağı): Topraklayıcıdan yeterince uzak olan ve topraklama tesisinin etki alanı dışında kalan yeryüzü bölümüdür.+ Madde: 3-b.3- Topraklama iletkeni:topraklanacak bir aygıtı ya da tesis bölümünü bir topraklayıcıya bağlayan toprağın dışında ya da yalıtılmış olarak toprağın içinde çekilmiş bir iletkendir. Madde: 3-b.6- Topraklamak: Elektriksel bakımdan iletken bir parçayı topraklama

2 tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır. Madde:3-b.8- Topraklayıcı: Toprağa gömülü ve onunla iletken bağlantısı olan iletken parçasıdır. Madde:3-b.11- Topraklama Çeşitleri: I- Koruma Topraklaması: İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme akım devresinde bulunmayan iletken bir bölümün topraklamasıdır. II- İşletme Topraklaması:İşletme akım devresinin bir noktasının aygıtların ve tesislerin normal işletilmesi için topraklanmasıdır. III- Yıldırıma Karşı Topraklama: Yıldırım düşmesi sonucunda işletme gereği gerilim altında bulunan iletkenlere atmaları geniş ölçüde önlemek için işletme akım devresine ilişkin olmayan iletken bölümlerin topraklanmasıdır. Madde :9- Topraklayıcıların Boyutlandırılması ve Topraklayıcı gereçleri: Madde :10- Topraklama iletkenlerinin boyutlandırılması Madde: 10-a. 1- Topraklama iletkeni için mekanik dayanım bakımından izin verilen küçük kesitler: (mm2) Madde :10-a.5- Toprak içine döşenen topraklama iletkeni çıplak ise bu iletken parçası topraklayıcı sayılır ve buna göre boyutlandırılır. Madde: 12- Topraklayıcıların düzenlenmesi: Topraklayıcılar birbirlerine ve topraklama iletkenlerine kaynak cıvata ya da klemens ile elektriksel bakımdan iletken olarak bağlanmalıdır. a) Zemin şartları izin verdiğinde yüzeysel topraklayıcılar genel olarak m derinliğe döşenmesi gerekir. Topraklayıcının çevresine killi ya da humuslu toprak doldurmak ve sıkıştırmak tavsiye edilir. b) Derin topraklayıcılar olabildiğince toprağa düşey olarak ve üst ucu toprağın en az 0 5 m. Altında olacak şekilde çakılmalıdır

3 c) Levha topraklayıcılar toprağa düşey olarak gömülmelidir. Genellikle 0 5x 1 m. boyutlu levhalar kullanılır. Levhaların üst yüzeyi toprak yüzeyinden en az 1 m. aşağıda olmalıdır. Madde: 13- Topraklama iletkenlerinin Çekilmesi: Topraklanacak bölümler kesinlikle seri bağlanmamalı ve her zaman paralel topraklama iletkenleri üzerinden topraklama barasına bağlanmalıdır. Toprak dışındaki topraklama iletkenleri kolayca görülebilecek ve muhafaza içindekiler kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Topraklama iletkenleri ve topraklama baraları üzerine anahtar ve sigorta konulamaz. Betonarme yapılarda topraklama iletkenleri beton içine döşenebilir. 1.3) Alçak gerilim Şebekelerinde Topraklama Şekilleri Tesisat yönetmeliklerinde alçak gerilim şebekelerinde kullanılmak üzere 3 çeşit topraklama bağlantısı verilmektedir. Bağlantı şekillerini belirleyen isimlerde ilk harf trafonun sıfır noktasının toprakla bağlantı durumunu gösterir. T: toprağa bağlı I: Topraktan yalıtılmış İkinci harf ise cihazların toprağa bağlantı durumunu belirtir. T: Toprağa bağlı N: Sıfır hattına bağlı Bu duruma göre üç ana sistem(tt,tn ve IT) vardır. TN sisteminin ise üç adet alt grubu bulunmaktadır(tn-c, TN-S, TN-C-S). TT sistemi: Bu sistemde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur, tesisatınaçıktaki iletken bölümleri, güç sistemi topraklayıcısından elektriksel olarak bağımsız olan topraklayıcılara bağlanır. IT sistemi: Bu sistemde bütün gerilimli bölümler topraktan ayrılır veya bir noktadan, bir empedans üzerinden toprağa bağlanır. Elektrik tesisatının açıktaki iletken bölümleri ayrı, ayrı veya birleşik olarak topraklanır veya sistem topraklamasına bağlanır. TN sistemi: Bu sitemde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur ve tesisatın açıktaki iletken bölümleri bu noktaya koruma iletkeni ile bağlanır. Bu sistem koruma ve nötr iletkenlerinin düzenlenmesine göre üçe ayrılır. * TN-C sistemi: Sistemin tamamında ayrı bir koruma iletkeni kullanılır.

4 * TN-C-S sistemi: Nötr ve koruma fonksiyonları sistemin bir bölümünde tek iletkende birleştirilmiştir. * TN-S sistemi: Sistemin tamamında nötr ve koruma fonksiyonları tek iletkende birleştirilmiştir. 2. ÖLÇME ALETİ 2.1.) Genel Açıklama:Deneyde kullanacağınız cihazla (HT-2016 GEOTEST-2016) aşağıdaki ölçmeler gerçekleştirebilir: * TOPRAK 2 TEL : 2 tel ile toprak direnci * TOPRAK 3 TEL : 3 tel ile toprak direnci * ρ : 4 tel ile toprak özdirencinin ölçülmesi. Bu cihaz, yukarıdaki deneyler için Potansiyel düşümü ölçme metodunu kullanmaktadır ) Cihazın Tanıtımı GÖSTERGE: 1. Ekran 2. Fonksiyon tuşları 3. Döner anahtar 1.2. Fonksiyon Tuşları Şekil 1. Cihazın ön panel görünümü Önceden yapılmış geçerli ölçümlere dayanarak hesaplanan toprak özdirencinin ortalama değerini gösterir. Toprak çubukları arasındaki mesafeyi D seçer ( ρ özdirenç testi).

5 Seçili bellek konumundan kayıtlı veriyi gösterir. Ölçümlerin ortalama değerini, ortalama değer hesaplamalarını ve kayıtlı test sonuçlarını belirtilen bellek konumlarından siler. Saklanmış test sonuçlarını geri çağırır. D parametre değerini artırır, kayıtlı test sonuçları arasında kaydırır veya D parametresinin birimini m/ft seçer. D parametre değerini azaltır veya kaydedilmiş test sonuçlarını gözden geçirir. Ölçüme başlar. Seçilen durum veya fonksiyondan vazgeçilir (çıkılır). Test sonuçlarını kaydeder. 3) DENEYİN YAPILIŞI 3.1.) Toprak 2 Tel deneyi Her ne zaman 3 tel toprak deney ölçümü için çubukları toprağa çivilemenin mümkün olmadığı veya TT kurulumu durumunda Şekil 2 de gösterildiği gibi normalinden daha fazla değer veren basitleştirilmiş 2 tel metodu kullanılabilir. Testi gerçekleştirmek için yardımcı çubuğa gerek vardır. Ne zaman bu çubuğun toprak direnci ihmal edilebilir ve test içinde toprak malzemesinden bağımsız ise bu çubuk uygundur. Şekil 2 de su borusu yardımcı çubuk

6 olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber toprağa çivilenmiş her hangi bir metal gövde de uygundur. Şekil 2. 2 tel ile toprak direnci ölçümü Halihazırda bu test CEI 64.8 standardı tarafından hesaba katılmamasına rağmen, bir çok 3 tel karşılaştırma testi tarafından gösterilen toprak direnç değerini verir. Ölçme işlemi: * Ölçüm kablolarının 4 konnektörünü (bağlayıcı) (siyah, kırmızı, mavi ve yeşil), cihazın ilgili terminal girişlerine (E, S, H, ES) yerleştirin. * Şekil 2 de gösterildiği gibi timsah kıskaçlarını bağlayın. * Anahtarı TOPRAK 2 TEL konumuna getirin. * Ekran görünüşü: Şekil 3. Cihaz ekranının ölçüm öncesi görünümü * GO tuşuna basarak ölçüm yapın ve ekranda görülen değeri okuyun. Test sonunda ekranda aşağıdakine benzer bir ekran görülecektir.

7 NOT: Eğer GO tuşuna basmaya devam ederseniz, cihaz ard arda birçok ölçüm yapacaktır. Ne zaman yeni değer elde edildiğinde, cihaz kısa bir ses çıkartır. İkincil ekranın sol kenarındaki sayıcı yenilenir ve bir saniye için değer gösterilir. Ortalama direnç değerinin hesaplanmasında kullanılan ölçüm sayısını gösterir. Şekil 4. Örnek bir 2 tel ile toprak direnci ölçme sonucu ekranı 2.2. Prizden 2 Tel Toprak Direnç Ölçümü- Toprak 2 Tel TT kurulumu olduğu takdirde ve sadece TT kurulumu olduğu durumda, daha büyük değer veren (bu yüzden daha güvenli) basitleştirilmiş yöntem ile toprak direnç ölçümü gerçekleştirilebilir. Bu yöntemde, yardımcı çubuk olarak prizdeki NÖTR hattı kullanılır. Eğer toprak bağlantısı var ise, doğal olarak ölçüm NÖTR ve TOPRAK arasında doğrudan yapılır. Halihazırda CEI 64.8 standardı bu ölçüm metodu kabul etmemesine rağmen bir çok 3 tel karşılaştırma testi tarafından gösterilen toprak direnç değerini verir. Şekil 5. Pano üzerinde basitleştirilmiş metodla toprak direnci ölçümü 2.3. Toprak 3 Tel

8 Ölçüm, CEI 64.8, IEC 781, VDE 0413, EN standartlarında belirtilen hükümlere göre yapılır. Şekil 6. 3 tel toprak direnci ölçümü Ölçme işlemi: * Ölçüm kablolarının 4 konnektörünü (bağlayıcı) (siyah, kırmızı, mavi ve yeşil), cihazın ilgili terminal girişlerine (E, S, H, ES) yerleştirin. * Şekil 6 da gösterildiği gibi timsah kıskaçlarını bağlayın. * Anahtarı TOPRAK 3 TEL konumuna getirin. * Ekran görünüşü: Şekil 7. Cihaz ekranının ölçme öncesi görünümü

9 * GO tuşuna basarak ölçüm yapın ve ekranda görülen değeri okuyun. Test sonunda ekranda aşağıdakine benzer bir ekran görülecektir. NOT: Eğer GO tuşuna basmaya devam ederseniz, cihaz ard arda birçok ölçüm yapacaktır. Ne zaman yeni değer elde edildiğinde, cihaz kısa bir ses çıkartır. İkincil ekranın sol kenarındaki sayıcı yenilenir ve bir saniye için değer gösterilir. Ortalama direnç değerinin hesaplanmasında kullanılan ölçüm sayısını gösterir. Şekil 8. Örnek bir 2 tel ile toprak direnci ölçme sonucu ekranı 2.4. ρ Modu (Toprak Özgüldirenci) Ölçüm, CEI 64.8, IEC 781, VDE 0413, EN standartlarında belirtilen hükümlere göre yapılır Ölçme biriminin seçimi * RCL tuşunu basılı tutup döner anahtarı çevirin. Cihaz, düzeltilecek ölçme biriminin seçimine izin veren ekranı gösterecektir. yukarı veya aşağı tuşları ile m veya ft seçilir. * SAVE veya ESC tuşuna basılarak seçilen ölçme birimi kaydedilir Çalışma talimatı 1. 4 toprak çubuğunu aynı D mesafesinde toprağa çivileyin. Çubuklar arasındaki mesafe genellikle 1 ile 10 m (3 ile 30 ft) arasındadır. 2. Çubuklar arası D mesafesi, toprak özdirencinin hangi derinlikte ölçüldüğüne tayin etmektedir. En düşük özdirenç değeri ile ilgili mesafeyi (ve böylece derinliği de) belirlemek için test, çubuklar farklı mesafelere yerleştirilerek birkaç kez tekrarlanmalıdır. 3. Ölçüm kablolarının 4 konnektörünü (bağlayıcı) (siyah, kırmızı, mavi ve yeşil), cihazın ilgili terminal girişlerine (E, S, H, ES) yerleştirin. 4. Şekil 9 da gösterildiği gibi timsah kıskaçlarını bağlayın.

10 Şekil tel toprak özdirenç ölçümü 5. Anahtarı ρ konumuna getirin. Şekil 10. Cihaz ekranından ölçme öncesi bir görünüm 6. Çubuklar arasındaki D mesafesini seçin.

11 7. Yukarı aşağı tuşlarına basarak D mesafesini seçin. Bu mesafe, takip eden değerlerden seçilebilir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 m veya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ft. Şekil 11. Örnek bir D mesafesi seçim ekranı ESC tuşuna basarak seçilen değer doğrulanır. GO tuşuna basarak ölçüm yapın ve ekranda görülen değeri okuyun. Test sonunda ekranda aşağıdakine benzer bir ekran görülecektir.

12 Şekil 12. Örnek bir toprak özdirenci ölçüm sonuç ekranı NOT: D mesafe biri ne olursa olsun, özdirenç otomatik olarak OhmMetre cinsinden hesaplanacaktır.

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ TOPRAKLAMA VE POTASİYEL SÜRÜKLEMESİ Genel bilgi Generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı aydınlatma artmatürü, çamaşır makinası v.b. elektrikli işletme araçlarının, normal işletme anında gerilim

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ YENİ YÖNETMELİĞİN GETİRDİKLERİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19 TEMMUZ 2002 BURSA Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI 10. TOPRAKLAMA ve KORUMA ESASLARI 10.1.Topraklama Tekniği 10.1.1.Topraklama Levhalarının Tesisi 10.1.2.Topraklama Çubuğunun Tesisi 10.1.3.Kullanım Yerlerine Göre Topraklama

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1. Ana topraklama terminalleri veya çubukları 2. Elektrikli ekipmanların temasa açık iletken kısımları 3. Genel iletken parçalar.

1. Ana topraklama terminalleri veya çubukları 2. Elektrikli ekipmanların temasa açık iletken kısımları 3. Genel iletken parçalar. SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKLAMA SİSTEMİ KISIM 1 - GENEL İşin Tanımlanması: bu bölüm her enerji kaynağına topraklama tesis etmek ve aşağıdakileri içeren TN-S sistem düzenlemesine dayalı olarak, koruyucu topraklama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İZOLATÖRLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR

ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR ELEKTĐK TESĐSLEĐNDE TOPAKLAMALA 21.08.2001 TAĐHLĐ YENĐ YÖNETMELĐĞĐN GETĐDĐKLEĐ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Taner ĐĐZ tarafından Elektrik Mühendisleri Odası eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Topraklama Semineri

Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Topraklama Semineri lektrik Tesislerinde Güvenlik ve Topraklama Semineri Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı 15-16 Mayıs 013 Gaziantep 1 Özgeçmiş: Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı, 195 Denizli doğumludur. Liseyi bitirdikten sonra Almanya da

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ 522EE0137 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU KYORITSU ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI KEW 6016 İÇİNDEKİLER 1. Güvenlik Testi.... 1 2. Cihazın Görünümü..... 3 3. Aksesuarlar.. 5 4. Özellikler 6 5. Teknik Özellikler. 8 5. 1 Ö l

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının,işletilmesinin

Detaylı

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ 2015 LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 İçindekiler 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Standartlar ve Tanımlalamar 5 1.1 Amaç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TOPRAKLAMA Topraklama,

TOPRAKLAMA Topraklama, TOPRAKLAMA Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine Topraklama denilmektedir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER GİRİŞ HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİ BAKIMI 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı