Hak ve Özgürlük Arasındaki Ne Fark Vardır? İnsan Haklarının Sınırı ve Sorumluluk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hak ve Özgürlük Arasındaki Ne Fark Vardır? İnsan Haklarının Sınırı ve Sorumluluk"

Transkript

1 İnsan Hakları Nedir? Hak ve Özgürlük Arasındaki Ne Fark Vardır? İnsan Haklarının Sınırı ve Sorumluluk Dünyada İnsan Hakları Nasıl Gelişmiştir? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Türkiye de İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Süreci Çocuk Hakları Kaynakça TEMA # 2 İNSAN HAKLARI VE ÇOCUK HAKLARI Her gün çeşitli eylemlerde bulunuyoruz. Örneğin, bir evde yaşıyoruz, bir okulda eğitim alıyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyor, sinemaya gidiyor, oyun oynuyoruz. Derslerde kendi düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Bunları yapabilmemizi sağlayan sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerdir. Hak ve özgürlüklerimiz doğduğumuz, hatta annemizin karnında büyümeye başladığımız andan itibaren başlar ve ancak öldüğümüzde sona erer. Yaptıklarımızdan hangilerinin yasalara uygun, hangilerinin yaptırım gerektirdiğini haklarımız, özgürlüklerimiz ve sorumluluklarımız belirler. Günümüzde insan hakları, en çok sözü edilen kavramlardan biri. Peki insan hakları ne anlama gelir? Hak ve özgürlük arasındaki fark nedir? İnsanların hakları ve özgürlükleri nelerdir? Çocukların da hakları var mıdır? İnsan Hakları Nedir? Yurttaşlık, ulus, dil, din, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, yetenek ya da diğer özellikler açısından ayrım gözetmeden tüm insanların, yalnızca insan oldukları için sahip oldukları ve yararlanabilecekleri temel hak ve özgürlükler insan hakları olarak anılır. Kısaca insan hakları, insan olmanın haklarıdır. Özgür ve eşit olmak, yaşamak, kişisel güvenliğe sahip olmak, köle olarak çalıştırılamamak, özgürce seyahat etmek, evlenmek ve aile kurmak, seçimlere katılmak, mülk edinmek, düşünmek, kendi görüşlerini savunmak, iyi koşullarda çalışmak, dinlenmek, eğitim görmek ve istediğin bir dine inanmak en temel insan haklarından bazılarıdır. İnsan hakları bazı özellikler taşır. Örneğin, o İnsan hakları tüm insanların eşit olarak, sonsuza kadar sahip oldukları haklardır. o İnsan hakları evrenseldir, yani dünyanın neresinde olursa olsun tüm insanlar için aynıdır. İnsan, bir ülkenin yurttaşı olduğu için değil, insanlık ailesinin bir üyesi olduğu için bu haklara sahiptir. o İnsan hakları, geri alınamaz ve devredilemez. İnsanın insan olma hali sona eremeyeceğine göre, insan haklarını da kaybedemez. o İnsan hakları bölünemez. Hiç kimse, diğerlerinden daha az önemli veya gerekli olmadığı gerekçesiyle bir hakkı insanın elinden alamaz. Her birey, medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tümüne aynı anda sahiptir. 1

2 o İnsan hakları, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu haklar hep birlikte, birbirini tamamlayıcı bir çerçeve oluşturur. Mesela, belediyenin yaşadığınız mahallede çocuk parkı yapılması ile ilgili toplantısına katılma hakkınız ile o toplantıda kendi düşüncelerinizi ifade etme hakkınız birbiriyle bağlantılıdır. o İnsan hakları, temel insani gereksinimleri yansıtır, insanın onuruyla yaşaması için gereken temel standartları ortaya koyar. Bir insanın insan haklarını ihlal etmek, o kişiye sanki insan değilmiş gibi davranmakla aynı şeydir. İnsan haklarını savunmak demek, tüm insanların insanlık onuruna saygılı olmasını istemek demektir. Hak ve Özgürlük Arasındaki Ne Fark Vardır? Hak ve özgürlükler, insanın ayrılmaz parçaları, tamamlayıcı unsurlarıdır. Peki o zaman hak ve özgürlük arasında ne fark vardır? Özgürlük, insanın, dışarıdan herhangi bir baskı, engel ya da karışma olmadan belli bir davranış ya da eylemde bulunabilmesi demektir. Örneğin tiyatroya gitmek, gazete okumak, takım tutmak, bir derneğe üye olmak gibi. Hak kavramı ise özgürlüklerden daha geniş bir alanı kapsar. Hak, insanın bir davranış ya da eylemde bulunabilme, bir davranış ya da eylemden korunma ve bir olanak ya da koşuldan yararlanma yetkisidir. Hak, üç şeyden doğar: özgürlüklerden, yasaklardan ve insanın bir olanaktan yararlanma isteminden. Düşünce özgürlüğü, istenilen dini seçme özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, istenilen şehirde yaşama özgürlükleri gibi özgürlükler yasalarla güvence altına aldığında hak haline gelir, yani, kimi haklar, özgürlüklerin yasalaşmasıyla oluşur. Yasak, insanın bir eyleme ya da aykırı bir uygulamaya karşı korunmasıdır. Yasaklar da hak doğurur. Başkalarının özel yaşamına karışmak yasaktır, herkes, özel yaşamına saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahiptir. Kimse zorla çalıştırılamaz; çünkü angarya ve zorla çalıştırılma yasağı vardır. İşkence yasaktır, dolayısıyla, kişinin işkence görmeme, görürse işkence edenleri dava edebilme hakkı vardır. Haklar bir de yararlanma isteminden doğar. Yararlanma istemi, insanın bir olanak ya da koşuldan yararlanmak ya da bunları kullanmayı isteyebilme yetkisidir. Örneğin, anneniz işyerinde kendisiyle aynı işi yapan bir erkek meslektaşıyla aynı ücreti almayı talep edebilir; bu annenizin eşit ve adil ücret olanağından yararlanma istemidir. Ya da yıl boyunca belli bir süre tatil yapma olanağını kullanmak annenizin hakkıdır, üstelik kimse tatilde olduğunuz için annenizin maaşını da kesemez. İnsan Haklarının Sınırı ve Sorumluluk Hiçbir hak ya da özgürlük sınırsız değildir. Yani bir kişi, hak ve özgürlüklerini, başkalarının kendi hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engelleyecek veya ortadan kaldıracak şekilde kullanamaz. Örneğin, evinizde müzik dinlemek hakkınızdır; ama yüksek sesle dinleyerek 2

3 komşunuzu rahatsız edemezsiniz. Yani bir hakka sahip olmak, bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. İnsan haklarını talep eden herkes, aynı zamanda başkalarının haklarına saygı göstermek, hakları kötüye kullanılan veya reddedilen insanları korumak ve desteklemek gibi belirli sorumlulukları da kabul etmiş olur. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi, tüm diğer insanlarla dayanışma içinde olmak anlamına gelir. Dünyada İnsan Hakları Nasıl Gelişmiştir? İnsan haklarının gelişimine zaman içinde toplumlarda beliren bazı ihtiyaçlar neden olmuştur. Modern anlamda insan haklarına ilişkin ilk uygulamalar 1700lerden sonra ortaya çıkmış, 19. yüzyılda köleliğin yasaklanması ve savaşın dehşetinin sınırlandırılması için çalışılmıştır. 20. yüzyılda sömürge halkların bağımsızlık ve eşitlik mücadeleleri ile İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yarattığı büyük ölçekli insan hakları ihlalleri, uluslararası barışı sağlamak ve yurttaşları yönetimlerin istismarından korumak üzere insan hakları standartlarının gözetilmesi gerekliliğini doğurmuştur. İnsanlık ailesinin bütün üyeleri için geçerli olan haklar, ilk kez Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nde yer almıştır yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasal haklarının hepsini kapsayan 30 maddelik bir belgedir. Bildirge hem evrenseldir, yani dünyanın her yerinde, bütün insanlar için geçerlidir; hem de bölünemezdir, yani bütün haklar eşit önemdedir. Türkiye bu bildirgeyi 1949 yılında kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi temel alınarak insan hakları konusunda çeşitli sözleşmeler hazırlanmıştır. Bu sözleşmelerden bazısının kapsamı daha geniştir, bazısınınki ise daha dardır. Zaman içinde çocuklar, engelliler, kadınlar gibi belli grupların insan hakları ihlallerine daha çok maruz kaldığının fark edilmesi üzerine bu grupların haklarını korumak için özel sözleşmeler de düzenlenmiştir. Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1979), Çocuk Haklarına dair Sözleşme (1989), Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Hakları Sözleşmesi (1990) ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (2006) Birleşmiş Milletler in bu tür sözleşmelerine örnektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İnsan haklarının korunmasına yönelik bölgesel, yani sadece belli bir bölgedeki ülkelerde yaşayan insanları kapsayan, işbirlikleri de vardır yılında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve Türkiye nin de 1954 yılında imzalamış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunlardan biridir. Avrupa Konseyi, Türkiye nin de kurucu üyelerinden biri olduğu, Avrupa kıtasında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve çoğulcu demokrasiyi koruyup yaygınlaştırmaya çalışan uluslararası bir örgüttür. Ülkemizde de adını çok sık duyduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi ne üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne uygun davranıp davranmadıklarını denetleyen ve Strasbourg da bulunan bir mahkemedir. Yani üye devletler insan haklarına aykırı davranırlarsa, bu ülkelerin vatandaşları bu mahkemeye başvurarak haklarını arayabilirler. 3

4 Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Temel hak ve özgürlükler, Avrupa Birliği nin kuruluşundan bu yana önemli bir konu olmuştur. AB ye göre insan haklarına saygılı olmak ve sosyal adalet ilkeleri Avrupa vatandaşlığının da temelini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği, vatandaşlarının özgürlük, hoşgörü, eşitlik, dayanışma ve kültürel farklılık ortak değerleriyle bağlı olması için çalışmalar yapmaktadır. Avrupa Birliği, hazırladığı antlaşmalarda insan hakları, demokrasi, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerine yer vermiş, özellikle 1980lerin sonlarından itibaren insan hakları alanındaki çalışmalarını arttırmıştır. Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği nin tüm organları insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. Avrupa Birliği hem kendi kurumlarının işleyişinde, hem kendi üye ülkelerinde, hem de aday ülkelerde insan haklarına saygılı olmayı sağlamak üzere birçok kural geliştirmiştir. Peki, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde insan haklarının uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanıyor, insan hakları ihlalleri söz konusu oluyor mu? Tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de insan hakları hala ihlal ediliyor. Ancak, insan haklarına verilen önem ve uygulamaların iyileştirilmesi için Avrupa Birliği nin çalışmaları devam ediyor yılında Avrupa Birliği, tarihinde ilk defa, AB içerisinde yaşayan Avrupa vatandaşları için bütün medeni, siyasi, ekonomik ve sosyal hakları tek bir metinde toplayan Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi ni hazırladı. Avrupa kıtasında ve dünyada kabul edilen temel haklar ve özgürlüklere referansla, bu sözleşmede temel haklar altı bölümde toplanmıştır: İnsan onuru, özgürlükler, eşitlik, dayanışma, vatandaşlık hakları, ve adalet. Türkiye de İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Süreci Bir Avrupa Birliği adayı ülke olarak Türkiye de insan haklarının durumu nasıldır? Türkiye, hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ni, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ni imzalamıştır. Yani Türkiye nin imzaladığı sözleşmelerdeki haklar ve özgürlükler Türkiye de yaşayan herkes için geçerlidir. Ayrıca Türkiye anayasasında ve yasalarda hak ve özgürlüklere yer vermiştir. Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri çerçevesinde, Birliğe üye olmak isteyen ülkelerden demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarını güvence altına alan kurumlara sahip olmalarını istemektedir. Yani Türkiye gibi aday ülkeler, bu koşulu yerine getiremezlerse, bu konularda çalışmalar yapmazlarsa, Avrupa Birliği ne üye olamazlar. Avrupa Birliği ne aday bir ülke olan Türkiye de özellikle 1999 dan bu yana insan hakları konusunda birçok düzenleme gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede, örneğin, ifade özgürlüğünün artırılması için anayasada değişiklikler yapılmıştır. Yaşama hakkını kişinin elinden alan idam cezası 2004 te kaldırılmıştır da çocuk, yaşlı, kadın ve engellilere pozitif ayrımcılık uygulanması mümkün kılınmış, ayrıca, çocukların korunmasına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir. 4

5 Çocuk Hakları Çocukların korunması demişken, siz hiç çocuk hakları diye bir şey duydunuz mu? İnsan hakları ayrım gözetmeksizin büyük, küçük tüm insanlar için geçerlidir; ama zamanla toplumdaki bazı grupların haklarını koruyan özel düzenlemelerin de yapılması gerekmiştir. Çocuk hakları da çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı bir sözleşmeyle koruma altına alınmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı ndaki yaşanan çocuk kıyımlarının ardından, çocukların işgüçlerinin ve cinselliklerinin sömürülmesi arttı ve bu gibi tehlikelere karşı uluslararası toplum harekete geçti. Birleşmiş Milletler in öncülüğünde çocuk ticaretine, çocukların köleleştirilmesine, küçük yaşta evlendirilmesine, evlat edinmenin kötüye kullanılmasına, vatansızlığa, eğitimde aşağılanmaya, evlilik dışı çocuklara ayrımcılık yapılmasına ve ceza yargılamasında çocuk yapısına uygun düşmeyen uygulamalara karşı bir dizi karar çıkarıldı. Birleşmiş Milletler in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi, 1989 yılında kabul edildi ve birçok ülke bunu imzaladı. Günümüzde bu sözleşmeyi onaylamayan iki ülke ABD ve Somali dir. Türkiye, üç maddesine çekince koysa da, 1990 yılında bu sözleşmeyi imzalamış, 1995 yılında da uygulamaya başlamıştır. Türkiye nin bu sözleşmeyi onaylamış olması, ülkemizdeki bütün çocukların bu hakları kullanabileceği anlamına gelir. Yetişkinler ve hükümetler, çocuk haklarının bilinmesini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca çocuk olarak haklarınızın yasalarca tanınması ve korunması, haklarınız ihlal edildiğinde yargıya başvurulabileceği anlamına da gelir. Peki, 54 maddesi bulunan, Çocuk Sözleşmesi olarak da bilinen Çocuk Haklarında Dair Sözleşme çocukların koruma, sağlama ve katılım olarak gruplanabilecek hangi haklarını içermektedir? Sözleşme öncelikle on sekiz yaşından küçük herkesi çocuk olarak tanımlar ve çocukların tüm insan haklarına sahip olduklarını söyler. Tüm haklar, istisnasız bütün çocuklar için geçerlidir. Yani dünyanın her yerindeki çocuklar aynı haklara sahiptir. Devletlerin çocukları her tür ayrımcılığa karşı koruma yükümlülüğü vardır. Herhangi bir çocuk söz konusu olduğunda onunla ilgili bütün işlerde en başta çocuğun yüksek yararı gözetilecek, çocuğun öncelikli yararı, ana baba, öğretmen, veli gibi ilgili yetişkinlerin çıkarlarından önce gelecektir. Bütün çocukların bakıma ihtiyacı vardır. Çocuklara hiçbir şekilde zarar verilemez. Bütün çocukların yaşayacak, oyun oynayacak ve eğitim görecekleri yerlere ihtiyaçları vardır. Daha da önemlisi çocukların güvende ve mutlu olmaları gerekir. Çocukların yaşamaya ve gelişmeye, bir isme, vatandaşlığa sahip olma ve anne-babalarını tanıma hakkı vardır. Örneğin çocuklara ölüm cezası uygulanamaz; yasaları çiğnemeleri durumunda çocuklara zalimce davranılamaz. Yasaları ihlal etmekle suçlanıyorsanız, onurunuza yaraşır bir muamele görmelisiniz. Her çocuk görüş bildirme ve kendisini etkileyen konularda görüşlerinin dikkate alınması hakkına sahiptir. Örneğin yazı, sanat, televizyon, radyo ve internet yoluyla, bilgiye ulaşma ve bilgilerinizi paylaşma hakkınız vardır. İstediğinizi düşünme ve istediğinize inanma, dininiz gereği ibadet etme hakkınız vardır. Bütün bu haklarınızı kullanabilmenizin tek koşulu ise 5

6 haklarınızı kullanırken kendinize ve başkalarına zarar vermemek, başkalarının haklarını kullanmalarına engel olmamaktır. Herhangi bir engellilik durumunuz söz konusu ise, özel bakım, destek ve eğitim alarak eksiksiz ve bağımsız bir yaşam sürmeye ve topluma katılım göstermeye hakkınız vardır. Örneğin ilaç, hastane, sağlık görevlilerini içeren kaliteli bir sağlık bakımı hakkınız vardır. Sağlığınızı korumak için temiz su, besleyici gıda, temiz çevre ve sağlık eğitimi de hakkınızdır. İçinde yaşadığınız toplum, sizin gelişiminiz için ve iyi koşullarda yaşamanız (örneğin eğitim, kültür, beslenme, sağlık, sosyal refah) amacıyla sosyal güvenlikten yararlanma olanağı sunmalıdır. Bütün çocuklar sağlık veya gelişimleri için zararlı nitelikteki, eğitimlerini engelleyen veya başka insanların onları sömürmelerine neden olan işlerden korunmalıdır. Hükümet sizi tehlikeli uyuşturucu maddelere karşı, cinsel istismara karşı korumalı; kaçırılmanıza, satılmanıza, istismar edilmek üzere başka ülkelere götürülmenize karşı kesin önlem almalıdır. Hükümetler ve bütün yetişkinler çocukların güvende olması için bütün gayreti göstermelidir, çünkü çocuklar da en az yetişkinler kadar önemlidir. Çocukların düşünceleri ve söyledikleri de önemlidir. Çocuk Haklarına Dair Bildirge, çocukların kendi haklarını keşfetmeleri ve sorumluluklarını öğrenmeleri için çok güçlü bir araçtır. Acaba okulunuzun kütüphanesinde Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme nin bir kopyasını bulabilir misiniz? Kaynakça Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi, 2000, İngilizce olarak Avrupa Birliği Çocuk Köşesi, Check Your Rights oyunu: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Flowers, N. (Eds). (2010). Çulhaoğlu, M. (Çev.). Pusulacık Çocuklar için İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Hale, W. (2011): Human Rights and Turkey s EU Accession Process: Internal and External Dynamics, , South European Society and Politics, 16:2,

7 Kuçuradi, İ. (2000). Türkiye de İnsan Haklarına Saygı Eğitimi Türkiye Raporu Nr: Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Temsilciliği. Sanioğlu, H. (2008). Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Hakları. TBB Dergisi, Sayı: 74, s Sencer, M. (1992). Hak ve Özgürlük Kavramı. TODAİE İnsan Hakları Yıllığı. Cilt: 14, s yayin.todaie.gov.tr/goster.php?dosya=mdq5mduxmdq5mdq5 Türkiye Çocuk Politikası Çalıştay Sonuçları. (2009). Ankara: Gündem: Çocuk! Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği Yayınları.http://www.gundemcocuk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=963 &Itemid=28. UNICEF Çocuk Katılımı El Kitabı, 7

I. İNSAN HAKLARINA GİRİŞ

I. İNSAN HAKLARINA GİRİŞ I. İNSAN HAKLARINA GİRİŞ...[İ]nsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan itibaren insanlık onuruna ve eşit ve devredilemez haklara sahip olduğunun kabulü özgürlüğün, adaletin ve dünya barışının temelidir.

Detaylı

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları fikri, temeli insan onuru bilincine dayanan bir fikirdir ve binlerce yıllık

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Yönetmen Berat İlk Kurgu-Montaj Mehmet Kocaoğlu Çizer Oğuz Demir Tasarım Pelin Telyak Seslendiren; Gülce Şengül Bu çalışma İstanbul Hollanda Konsolosluğu nun ve İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI Çalıştay Sonuçları GÜNDEM ÇOCUK Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin

Detaylı

Pusulacık Çocuklar için insan hakları eğitimi kılavuzu

Pusulacık Çocuklar için insan hakları eğitimi kılavuzu Pusulacık Çocuklar için insan hakları eğitimi kılavuzu PUSULACIK Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu Çeviren Metin Çulhaoğlu stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar 293 İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları

Detaylı

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF BM Binası

Detaylı

Haklarımı Çalmayın!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. - Çocuklar İçin Uyarlama -

Haklarımı Çalmayın!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. - Çocuklar İçin Uyarlama - Haklarımı Çalmayın!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi - Çocuklar İçin Uyarlama - Çocuk Vakfı Yayınları:112 I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yayın Dizisi: 15 Yayıma hazırlayan : Mustafa Ruhi Şirin Kapak :

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF UNICEF ORTA VE DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGE OFİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN PROGRAM ÇOCUK HAKLARI VE GAZETECİLİK UYGULAMALARI

Detaylı

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ

MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ MODÜL 3: DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ KAVRAMSAL TEMELLERİ Modülün Hedef Kitlesi : Öğretmenler Modülün Süresi : 45 dk. Gerekli Malzemeler : Powerpoint sunusu, Yansıtıcı. Modülün Hedefleri : 1- Demokrasi

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler,

ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME. Giriş. Sözleşmeye taraf Devletler, ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME Giriş Sözleşmeye taraf Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Kuruluş Sözleşmesi'nde yer alan ve dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olarak insanlık

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI * Hakan ATAMAN İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara * Bu kitap Friedrich-Ebert-Stiftung'un (FES) desteğiyle hazırlanmış ve basılmıştır. AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

ENGELLİNİN EL KİTABI

ENGELLİNİN EL KİTABI ENGELLİNİN EL KİTABI BASKI RENKFORM MATBAA Kağıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Turgut Özal Bulvarı No: 53/Z İskitler / ANKARA Tel: +90 312 384 30 36 Faks: +90 312 384 30 37 E-mail:info@renkform.com Web: www.renkform.com

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN PROFİLİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÖNERİLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI Dr. Reyhan Atasü Topcuoğlu Ekim 2012 IOM Uluslararası Göç Örgütü Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Bu metin Sözleşme'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı