5.PLANLAMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.PLANLAMA ESASLARI 5.1. 5.2. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.4.1. 5.3.4.2. 5.3.4.2.1. 5.3.4.2.2. 5.3.4.2.3. 5.3.4.2.4. 5.3.4.2.5. 5.3.4.2.5.1."

Transkript

1 PLANLAMA ESASLARI

2 5.PLANLAMA ESASLARI 5.1.Santral Planlaması 5.2.Transmisyon Planlaması 5.3.Erişim Şebekesi Planlaması Planların Temini Planların Türk Telekom Standartlarına Uyarlanması İstatiki Bilgilerin Toplanması Planların Hazırlanması Spot Planların Hazırlanması Rekor Planların Hazırlanması Prensipal Kablo Rekorlarının Hazırlanması Lokal Kablo Rekorlarının Hazırlanması Yeraltı Boru (Kanal) Rekor Planlarının Hazırlanması Gaz Kontrol Rekor Planı Detay Rekor Planları Repartitör Rekor Planlarının Hazırlanması Kablo Ek Odası ve 0 Menhol Rekor Planı Hazırlanması Altyapı Planlarının Hazırlanması Kablo Anahtar Rekor Planı Hazırlanması Yeraltı Boru (Kanal) Anahtar Rekor Planlarının Hazırlanması Kablo-Yeraltı Şematik Rekor Planlarının Hazırlanması Rekor Planlarının Tertibi, İçeriği ve Teslimi Rekor Planlarının Tertibi Spot ve Rekor Plan Dosyalarının Muhteviyatı Spot Planları Dosyası Yeraltı Plan Dosyaları Kablo Plan Dosyaları Tahminlerin Yapılması Kullanılan Tahmin Metotları Tahmin Metotlarının Uygulanması Santral Yerinin Tespiti ve Hizmet Alanının Belirlenmesi Sistem Seçimi Yatırım Programının Hazırlanması ve Onaylanması Yıllık Yatırım Programının İzlenmesi

3 5. PLANLAMA ESASLARI Planlama, herhangi bir işin minimum işgücü ile istenilen standartlarda, uygun teknikte en ekonomik şekilde organize edilerek zamanında yapılması için öngörülen tahmin çalışmalarıdır Santral Planlaması Santral yeri olarak tespit edilen yerleşim alanı için sosyoekonomik, coğrafik, kültürel ve nüfus yoğunluğuna göre verilecek servis hizmetleri ve santral tip, hat kapasitesi ile tandem özelliği dikkate alınarak yapılan planlamadır Transmisyon Planlaması Ulusal transmisyon planlamasına göre herhangi bir yerleşim bölgesinde kurulacak santral kapasitesine bağlı olarak kablolu(f/o), R/L ve uydu(idr) alternatifli transmisyon ortamları için kanal kapasiteleri, link ve fiber lif sayılarının santral trank kapasitesine göre belirlenmesidir Erişim Şebekesi Planlaması Lokal santral kapasitesine uygun olarak santral merkezi ile abone arasındaki iletişimi sağlayacak yeterli kapasite ve esnek yapıdaki optimum erişim sisteminin belirlenmesidir. Uygun Erişim Tekniğinin Belirlenmesi; Erişim şebekesinin oluşturulmasında ve kullanılacak tekniklerin seçiminde; Konut ihtiyacındaki artış, nüfus ve buna bağlı haberleşme servislerinde öngörülen abone tahminleri, coğrafik yapı, mevcut telefon trafiği ile internet trafiğindeki artışlar ve maliyetler dikkate alınır. Dünya genelindeki bu artış eğilimlerine göre bir erişim şebekesi için belirlenmesi gereken makro hedefler aşağıda belirtilmektedir. Erişim şebekesi yüksek hızda veri iletimini sağlayacak şeffaf bir yapıda oluşturulmalıdır. Veri hızını sınırlayıcı teçhizatın erişim şebekesinde kullanımı çok sınırlı tutulmalıdır. Erişim şebekesinde kullanılacak sistemler belirlenirken; veri hızının abone ihtiyaçlarına göre seçiminde aşağıda belirtilen ihtiyaç grupları dikkate alınmalıdır. Abone kategorileri Büyük iş organizasyonları Küçük işletmeler Geniş bant ihtiyacı olan ev aboneleri Dar bant ihtiyacı olan ev aboneleri Servis talepleri Çok yüksek veri hızında 24 saat bağlantı isterler saat / gün zaman diliminde ve yüksek hızlarda bağlantı isterler 3-24 saat / gün zaman diliminde yüksek hızda ancak düşük ücretli bağlantı isterler 1-3 saat/gün zaman diliminde nispeten yüksek hızda ancak düşük ücretli bağlantı isterler. Bazı hizmetler için gereken hızlar aşağıda tablo halinde verilmektedir. Hizmet Çeşitleri Bakır kablo üzerinden tek kanal TV yayını Video on demand (Ismarlama Video) Video konferans İnternet (Yüksek hızlı bağlantı) LAN servisleri Servis talepleri 6 Mb/s aboneye doğru (sıkıştırma teknikleri ile azaltılabilir.) 6 Mb/s aboneye doğru, 100 Kb/s santrala doğru 128 kb/s aboneye doğru, 320 Kb/s santrala doğru 1,5 Mb/s aboneye doğru, 64 Kb/s santrala doğru 3 Mb/s aboneye doğru, 1,5 Mb/s santrala doğru

4 İleride ses, veri ve görüntü sinyallerinin sayısal ortamda tek bir bakır devre, fiber veya kablosuz sistemler üzerinden aboneye ulaştırılacağı göz önüne alınmalıdır. Gerek işletme güvenliği gerekse elektromanyetik etkilere karşı korumalı olan bir erişim altyapısı oluşturulmalıdır. Bakır kablolu erişimin uygulanması halinde: -Yapılan santral yeri planlamasında abone yoğunluğu nedeniyle daha kısa mesafede ayrı bir santral kurulması durumları hariç, abone potansiyeli ne olursa olsun santrale olan tesis tel mesafesi 4 km.ye kadar olan, -Abone potansiyeli en fazla 200 olabilecek yerleşim yerlerinden santrale olan tesis tel mesafesi 4-5 km arasında olan, -Abone potansiyeli en fazla 150 olabilecek yerleşim yerlerinden santrale olan tesis tel mesafesi 5-7 km arasında olan, -Abone potansiyeli en fazla 50 olabilecek yerleşim yerlerinden santrale olan tesis tel mesafesi 7-10 km arasında olan, yerlerin o santralin hizmet hudutlarına dahil edilmesi ve bakır kablolu erişim şebekesi ile santrale irtibatlandırılması ekonomik olmaktadır. Abone yoğunluğu ve veri talebinin az olduğu santral merkezine uzak dağınık bölgelerde, bakır kablolu erişim, FES veya KTS erişimi için karşılaştırma yapılmalı ve ekonomik olan çözüm tercih edilmelidir. Şehir banliyölerinde geniş bantlı servis ihtiyacı olmayan sahalarda sayısal hat çoklayıcıları kullanılabilir. Metropolitan sahaların merkezlerinde bölgesel olarak meydana gelen talep yoğunlaşmaları veya yüksek veri hızı ihtiyaçları, FTTC uygulaması kapsamındaki FES kullanılarak çözülmelidir. Banliyö sahalarında abone yoğunluğu fazla olan ve transmisyon yönünden santrale uzak noktalarda FES tercih edilmelidir. Arsa temini ve bina yapımı ile işletme zorlukları dikkate alınarak çok santralli yapıdan kaçınılmalıdır. Kurulu bulunan santral binasının max. santral kapasitesine göre hizmet sınırı genişletilerek SDH ring topolojisinde (konfigürasyonunda) FES uygulaması yapılarak erişim şebekesi oluşturulmalıdır. Santrale yakın olan ve mevcut bakır devre altyapısı bulunan sahalardaki veri haberleşmesi ihtiyaçları xdsl tekniği ile çözümlenmelidir. Kablolu ve kablosuz erişim tekniklerinin uygulanamadığı ve abone yoğunluğu az olan yerleşim bölgelerinde uydu erişim tekniği çok sınırlı olarak uygulanmalıdır. Coğrafik olarak ulaşımı çok zor olan veya kablolu erişim tekniklerinin kullanılmasının ekonomik olmadığı kırsal alanlarda KTS sistemi kullanılabilir. Mevcut bakır iletkenli erişim şebekesi bulunan kırsal alanlarda kapasite artırımına ihtiyaç duyulduğu zaman transmisyonun izin verdiği ölçüde sayısal hat çoklayıcıları veya hat konsantratörleri gibi aktif erişim teknikleri kullanılmalıdır. Gerek günümüz gerekse gelecekteki yeni servis ihtiyaçlarının mevcut altyapıyı değiştirmeksizin sadece teçhizat değişimi yapılarak karşılanabileceği bir erişim altyapısı oluşturulması planlamacıların ana hedefi olmalıdır Planların Temini Erişim şebekesi planlamasında, yerleşim alanlarına ait ihtiyaç duyulacak; - Metropolitan sahaya ait altyapı ve imar planları, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarından, - İl kapsamındaki hali hazır planlar, İller Bankasından, - Hali hazır ve imar planları bulunmayan yerlerin planları, Kadastro Müdürlüklerinden, - Uzak mesafe planları; Karayolları, Demiryolları, BOTAŞ, TEDAŞ v.b. gibi kurumlardan, - Metropolitan saha dışında bulunan toplu konutlara ait yerleşim planları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından,

5 - Bölgenin coğrafik durumunu gösteren planlar, Harita Genel Müdürlüğünden, - Varsa ihtiyaç duyulan diğer planlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, temin edilir Planların Türk Telekom Standartlarına Uyarlanması Temin edilen planlar tüm detaylardan (kurumlara ait semboller v.b) arındırılarak Türk Telekom standart planı haline dönüştürülür. Spot rekor ve detay planlar birinci sınıf aydınger üzerine çini mürekkebi ile çizilir ya da plotter vasıtası ile çizilerek çıktı alınır. Planların numaralandırılması: Planlar ait olduğu mahale göre pafta numaraları ile aşağıdaki gibi numaralandırılır. ÖRNEK 1: En alt detay plan anahtarının gösterimi KR KS a b a B a b a B I II I II d c d C d c d C 59 a b a B a b a B IV III IV III d c d C d c d C a b a B a b a B I II I II 58 d c d C d c d C a b a B a b a B IV III IV IIII d c d C d c d C 58 KR II b : 1/1000 ölçeğinde yukarıdaki taralı bölgeyi sembolize eder. ÖRNEK 2: En alt detay planların birbiriyle çakıştırılmasının gösterimi. KR B KS II I C d 59 B a 58 III II ıv d C d c B 59 KS IV-a: 1/1000 ölçekli planların diğer planlarla çakıştırılması İstatistiki Bilgilerin Toplanması Envanterde bulunan ve telekomünikasyon planlamasına esas teşkil edecek her türlü bilginin güncelleştirilerek düzenlenmesidir. İstatistiki bilgiler elektronik ve/veya manüel olarak Ek:PL-1 deki forma işlenir. İstatistiki bilgilerin toplanmasında; - Gerçekçi bir erişim şebekesi planlamasının yapılması, - Mevcut erişim şebekesine ait büyüklüklerin tespiti ve takibi, - Mevcut altyapı eksikliklerinin tespiti, gibi hedefler esas alınır.

6 5.3.4 Planların Hazırlanması Kayıt altındaki bilgiler kullanılarak ve saha çalışması yapılarak aşağıdaki planlar bilgisayar ortamında hazırlanır. - Spot plan - Prensipal kablo rekor planı - Lokal kablo rekor planı - Fiber optik kablo rekor planı - Yeraltı boru (kanal) rekor planı - Gaz kontrol rekor planı - Detay planlar Bilgisayar ortamında yapılamayan proje çalışmalarında bunlara ilave olarak şematik plan ile 1/5000 ölçekli kablo ve yer altı anahtar plan hazırlanır. Bilgisayar ortamında anahtar ve şematik planlar yukarıdaki mevcut planlar üzerinden elde edilebilir Spot Planların Hazırlanması Erişim Şebekesi tesisi için arazi üzerindeki mevcut yapılaşmanın ve gerekli bütün bilgilerin arazide yerinde görülerek, sembol tanım ve işaretler kullanılarak spot plan üzerine 1/1000 ölçekli olarak çizilmesi işidir. EK:PL-2 deki örneğe uygun olarak hazırlanacak spot plan üzerinde; - Cadde ve sokak isimleri - Santral yeri ve sınırları - Ada ve parsel durumları - Yapılara ait kapı numarası ve isimler - Her parsele isabet eden yapı ve yapılaşmakta olan binaların konumu - Her türlü yapı bünyesindeki kat sayısı, daire sayısı, işyeri (Büro, market, v.b), banka, okul, cami gibi kurum ve kuruluşların yer, isim ve sayısı - Bulvar, demiryolu, yüksek gerilim, dere, köprü, tarihi eser v.b gibi üst yapı tesisleri - Türk Telekom`a ait bina ve arsalar - Saha dolabı yeri numarası, kapasitesi ve sınırları - Dağıtım kutusu yer ve numaraları - Ankastre yerleri - Her pafta üzerinde antet gibi bilgiler bulunur Rekor Planların Hazırlanması Rekor, mevcut erişim şebekesi bilgilerinin kayıt altına alınmasıdır. Kayıt altındaki yukarıdaki bilgiler kullanılarak aşağıdaki rekor planlar hazırlanır. - Prensipal kablo - Lokal kablo - Fiber Kablo - Yeraltı boru - Gaz kontrol - Detay - Anahtar - Şematik Prensipal ve F/O Kablo Rekorlarının Hazırlanması 1/1000 ölçekli hazırlanacak prensipal kablo rekor planlarında EK:PL 3 deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. - Cadde ve sokak isimleri - Santral yeri ve sınırı, - Ada ve parselasyon durumu, - Binaların konumu,

7 - Kablo adı, cinsi, kapasitesi, mesafesi ( ekler arası mesafe ) ve aldığı füzler, - Kablo güzergahında kabloların çekiliş durumu ( blokta, direkte, yeraltı olarak ), - Dağıtım kutu ve terminallerin yerleri ( bina içi, bina dışı, direkte ) kapasiteleri ve santrale olan mesafesi, füz no.su ve aldığı devreler, - Repartitörden çıkan merkez saha kablolarının ilk dağıtım noktasına kadar olan kısmının gösterimi (dağıtım kısmı lokal rekor planında gösterilir), - Direkler, yeri ve gösterimi, - Ekler, yeri ve gösterimi, - Yedek devrelerin yerleri, kapasiteleri ve füz no.ları, - Saha dolabı, şebekede kullanılan konsantratör, sayısal hat çoklayıcı gibi aktif sistemlerin yerleri kapasiteleri ve santrale olan mesafeleri, aldığı devre numarası - Topraklamalar, - Özel kablo - Kazser v.b. kabloların kapasitesi, ek yerleri ve mesafesi (1/1000 ölçek şartı aranmaz.), - Her bir pafta üzerine antet, - 1/1000 ölçekli hazırlanacak Fiber optik kablo rekor planlarında ise EK:PL 14 deki örneğe uygun olarak yukarıdaki bilgilerden F/O ile ilgili olanların bulunması gerekir Lokal Kablo Rekorlarının Hazırlanması 1/1000 ölçekli hazırlanacak lokal kablo rekor planlarında EK:PL-4 deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. - Cadde ve sokak isimleri - Santral yeri ve sınırları - Ada ve parsel durumları - Yapılara ait kapı numaraları - Türk Telekom a ait bina ve arsalar - Direk yerleri, lente ve payandalar - Kablo adı, cinsi, kapasitesi, mesafesi (ekler arası), aldığı devre adı, topraklama noktaları v.b. - Dağıtım kutusu ve terminal yerleri (Bina içi, bina dışı, direk), kapasiteleri, adları, saha dolaplarına olan mesafeleri, aldığı devre numarası - Ek yerleri - Yedek devre yerleri ve numarası - Kablo güzergahında kabloların çekiliş durumu (blokta, direkte, yeraltı olarak) - Erişim şebekesinde kullanılan Konsantratör, FES, F/O Access Multiplexer, Sayısal Hat Çoklayıcı (Pair-Gain), gibi aktif şebeke elemanlarının yerleri, numaraları, tipi, kapasiteleri, hizmet sınırları ve santrale olan mesafeleri - Saha dolabının yeri, numarası, kapasitesi ve hizmet sınırları, - Merkez saha kablolarının prensipal rekor planda gösterilmeyen dağıtım kısmının gösterimi, - Paratonerli kutular ile kutu topraklamaları - Her bir pafta üzerine antet Yeraltı Boru (Kanal) Rekor Planlarının Hazırlanması 1/1000 ölçekli hazırlanacak yeraltı boru (kanal) rekor planlarında EK: PL-5 deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. - Cadde ve sokak isimleri - Santral yeri ve sınırları - Ada ve parsel durumları - Yapılara ait kapı numaraları - Türk Telekom a ait bina ve arsalar - Menhol ve ek odası yerleri, tipleri, mesafeleri (kapak merkezinden kapak merkezine) - Yeraltı boru güzergahının toplam göz sayısı ve cinsi (HDPE, Göz Çoklayıcı v.b)

8 - Göz detayları - Kabloların hangi gözden geçtiğinin gösterilmesi - Saha dolabı yeri numarası, kapasitesi ve sınırları - Menhol ve ek odası diyagramları (EK:PL-8d ve 8e deki örneğe uygun) - Her bir pafta üzerine antetler, Gaz Kontrol Rekor Planı 1/1000 ölçekli hazırlanacak gaz kontrol rekor planlarında EK: PL-6' ya uygun olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. (Her müstakil kablo için ayrı bir şematik çizilir.) - Cadde ve sokak isimleri - Santral yeri ve sınırları - Yeraltı kablo ve güzergahı (600 Per dahil 1800 pere kadar hava boşluklu kablo güzergahları) - Besleme ve kontrol supap yer ve mesafeleri - Supaplar arası mesafeler - Kontaktör veya transduser yer ve mesafeleri - Kablo tıkama yerleri - Gaz besleme ve alarm panosu yeri - Cadde ve sokak isimleri - Saha dolabı ve fider yerleri - Her bir pafta üzerine antetler, Detay Rekor Planları Repartitör Rekor Planlarının Hazırlanması Hazırlanacak repartitör rekor planlarında EK:PL 7`ye uygun olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. - Repartitör çatısı üzerinde bulunan dizi tip ve füz no.ları - Repartitör çatı tipi (6x900, 6x600, ADÇA ) - Kabloların repartitörden aldığı füzlere göre beslendiği merkez saha, saha dolabı, yedek isimleri - Kablo adı ve kapasitesi - Repartitör çatısı gelişme yönleri - Jonksiyon ve özel kablolar - Jonksiyon kablolarının karşı merkez adları ve füzleri - Kabloların varsa hangi proje sahasını beslediği - Repartitör kablo çıkış delik detayı - Aktif sistem odası - Her bir pafta üzerine antetler, Kablo Ek Odası ve 0 Menhol Rekor Planı Hazırlanması Hazırlanacak kablo ek odası rekor planlarında, EK:PL-8'e uygun olarak, aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. - Kablo ek odası raklama ve repartitör çıkış planı (EK:PL-8a,b) - Kablo ek odasından "0" menhole geçiş planı(ek:pl-8c) - 0 menhol detay planı (EK:PL-8d) - 0 menhole doğru göz tıkama bilgileri - Her bir pafta üzerine antetler, Anahtar Rekor Planı Hazırlanması Bilgisayar ortamında yapılamayan proje çalışmalarında 1/5000 ölçekli kablo ve yer altı anahtar planı ayrı ayrı hazırlanır.

9 Kablo Anahtar Rekor Planı Hazırlanması Hazırlanacak 1/5000 ölçeğindeki kablo anahtar rekor planlarında EK:PL-9 daki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. - Santral yeri ile santral ve saha dolabı sınırları, varsa proje adı numarası ve sınırları - Anahtar planına uygun pafta numaraları - Prensipal kabloların (yeraltı, havai, kazser) güzergahı - Saha dolabı, FES ve F/O Access Multiplexer sistemlerinin numaraları, yerleri, kapasiteleri ve sınırları - Semt, bulvar ana cadde ve önemli sokak isimleri - Her bir pafta üzerine antetler Yeraltı Boru (Kanal) Anahtar Rekor Planlarının Hazırlanması Hazırlanacak 1/5000 ölçeğindeki yeraltı boru anahtar rekor planlarında EK:PL-10 a uygun olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. - Anahtar planına uygun pafta numaraları (Sağ alt köşede) - Saha dolabı, FES ve Access Multiplexer sistemlerinin numaraları, yerleri, kapasiteleri ve sınırları - Cadde ve sokak isimleri - Santral yeri ile santral ve saha dolabı sınırları - Proje sahalarının isimleri, numaraları ve sınırları - Her bir pafta üzerine antetler, Kablo - Yeraltı Şematik Rekor Planlarının Hazırlanması Bilgisayar ortamında yapılamayan proje çalışmalarında kablo ve yeraltı şematik rekor planı hazırlanır. Bakır kablo, F/O kablo ve kablolu TV şematik planlarında aşağıdaki bilgiler bulunur. - Saha dolabı, FES ve F/O Access Multiplexer sistemlerinin kapasitesi, santrale mesafesi ve detayı, Prensipal kabloların cinsi, kapasitesi, mesafesi (kablo kapasitesinin değiştiği noktalar arası mesafe) aldığı devreler, paralellik durumları ve parçalı füzler, - Kablo güzergahı ( havai, yeraltı olarak ), - Prensipal kablo çekilen yeraltı güzergahlarındaki menholler ve menhol numaraları ile hangi gözden hangi kablonun çekildiği, - Yedek devrelerin yerleri ile ek noktaları ve füz numaraları, - Santral yeri, - Topraklamalar, - Bulvar, mevki, cadde ve sokak isimleri, - Her bir pafta üzerine antetler, Rekor Planlarının Tertibi, İçeriği Ve Teslimi Rekor Planlarının Tertibi - Rekor plan sahasının ismi ( yerleşim yerinin ismi, proje nevi ), - Rekor planı yapan personelin adı, - Tanzim tarihi, - Ozalit çekilmiş rekor ve detay planlar DIN normuna uygun bir şekilde katlanır, - Rekor ve detay planlar ya delik yerleri iki taraftan özel bir bant ile takviye edildikten sonra doğrudan klasöre geçirilir ya da özel kapaklı bir dosya içine konarak klasöre takılır Spot ve Rekor Plan Dosyalarının Muhteviyatı Spot Planları Dosyası - Ön kapak ( Plan dosyasının adı ) - İmar planları ( Temin edildiği şekilde bir nüsha ) - Spot planları

10 Yeraltı Plan Dosyaları - Ön Kapak - Yeraltı anahtar planı - Özel imalat detay planları - Menhol diyagramları - Yeraltı rekor planları Kablo Plan Dosyaları - Ön kapak - Kablo anahtar planı - Kablo şematik planı ( yeraltı şematik ile beraber ) - Repartitör ve kablo ek odası planları - Saha dolabı detayları - Lokal kablo planları Tahminlerin Yapılması Tahmin, yerleşim birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü servis ve altyapı gereksinimlerinin sağlanması için bölgenin coğrafik, sosyo-ekonomik, kültürel, ulaşım ve diğer alt-üst yapı bilgileri ile mevcut telekomünikasyon altyapısının güncellenmiş istatistiki bilgileri kullanılarak yapılır. Mevcut istatistiki bilgiler ve abone potansiyeli dikkate alınarak; - Bina (Tipi, alanı, mülkiyeti) - Santral (Tipi, kapasitesi, trank sayısı, işaretleşmesi, sunduğu servisler (ISDN, IN v.b) - Transmisyon (Fiber optik kablo ve teçhizat kapasitesi, R/L, IDR) - Erişim Şebekesi (Bakır kablolu, KTS, FES, SHÇ) bilgileri kullanılarak yatırım büyüklükleri tespit edilir. Yapılacak etüt çalışması ve yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda EK:PL-11 de verilen form doldurularak Telekomünikasyon büyüklükleri ve finansman durumları ile ilgili kısa orta ve uzun vadeli tahminler çıkartılır Kullanılan Tahmin Metotları Nüfus ve abone tahmin hesaplamalarında; - Abone yoğunluğu ile fert başına düşen milli gelir arasındaki korelasyon metodu - En küçük kareler metodu (parabolik, yarı logaritmik ve doğrusal artım metodu) kullanılır (EK:PL-12) Tahmin Metotlarının Uygulanması Geçmişe ait en az 5 yıllık bir zaman aralığında (yıl sayısı tek rakamlı 5, 7, 9 gibi) yıllar itibarıyla gerçekleşen nüfus ve abone sayıları esas alınarak en küçük kareler metoduna ait parabolik, doğrusal artım ve yarı logaritmik yöntemler kullanılarak en az hata veren metot seçilir. Seçilen bu metoda göre ileriye dönük yıllar için nüfus ve abone sayısı tahmin edilir. Ayrıca geçmişe ait aynı dönemleri içine alan zaman aralığında gerçekleşen abone sayılarına bağlı olarak ve ülke nüfus sayısından yararlanarak telefon yoğunluğu değerleri bulunur. Mevcut verilerdeki en son yıla ait telefon yoğunluğu değeri esas alınarak ve ülke genelindeki nüfus sayısından yararlanarak ileriye dönük yıllar için milli gelire göre abone sayısı tahmini yapılır. En küçük kareler metodu ve milli gelire göre bulunan tahmini değerlere korelasyon metodu uygulanarak ortalama değerler tespit edilir. Böylece istenilen zaman aralığı için abone sayısı tahmini yapılmış olur.(ek:pl-12)

11 Santral Yerinin Tespiti ve Hizmet Alanının Belirlenmesi Yerleşim birimlerinin yapılaşma ve imar durumları gözönüne alınarak tespit edilecek en uygun merkezi nokta bulunur. Yerleşim yerine uygun tip bina ve hizmet kapasitesi ile buna bağlı transmisyon ve erişim şebekesi hizmet sınırları belirlenir (5.3 maddesinde belirtilen kriterler de dikkate alınmalıdır). Santral yeri ve sahası belirlenirken aşağıdaki işlemler yapılır. 1/1000 ölçeğinde hazırlanmış olan spot planları hektarlara bölünür. (10x10 ölçeğinde) Hektarlara düşen mevcut ev ve işyeri sayıları toplamı hektarlar üzerine yazılır. 1/1000 ölçekli imar planları hektarlara bölünür. İmar uygulama sonuçlarına göre (yaklaşık 30 yıl) hektara düşen gelecekte oluşması muhtemel konut + işyeri sayıları hektarlar üzerine yazılır. Hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli bu planlardaki mevcut şebeke değerleri santral hizmet sınırını kapsayan 1/5000 ölçekli plan üzerine aktarılır. Hektar üzerine aktarılan mevcut ve gelecekteki değerlerin yatay ve dikey eksende ayrı ayrı kümülatif toplamları yapılarak yatay ve dikey eksende sahanın mevcut ve gelecek değerlere ait abone ağırlık merkezleri tespit edilir. Bunun sonucunda plan üzerinde iki nokta bulunur; (Mevcut + istekli) noktası Gelecekteki (mevcut + istekli) noktası Tespit edilen bu iki noktanın gösterdiği doğrunun ağırlık merkezi, etüdü yapılan sahanın teorik santral yerini gösterir.(ek:pl-13) Planlama yapılırken teorik santral noktası, saha 30 yıl içinde nasıl bir seyir izleyerek nihai kapasitesine ulaşacağı tahmin ediliyorsa buna uygun olarak gelecekte ulaşılacak noktaya veya mevcuda daha yakın bölgede seçilir. Şehir İmar durumu, inşaat olanakları ve nihai santral kapasitesi dikkate alınarak tespit edilen bu teorik merkez yakınında bina, arsa temini ve şebeke yatırımları yönünden uygun santral yeri tespiti yapılır. Santral yeri etüdü ve teknik raporun onaylanmasını müteakip arsa alım çalışmalarına başlanılır Sistem Seçimi Erişim Teknikleri bölümünde ve yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak santral, transmisyon ve erişim şebekesi sistemlerinden en uygun olanı belirlenir. Bu tespite dayanarak, yapılacak yatırımların ne zaman, hangi kapasitede ve ne şekilde uygulanacağına dair rapor düzenlenir Yatırım Programının Hazırlanması ve Onaylanması Yapılan planlama çalışmaları değerlendirilerek, yatırım kalemleri büyüklükleri, finansmanı, işin tamamlanma süresi ve öncelikleri belirlenerek elde edilecek sonuçlar ayrıntılı olarak iş programında gösterilir. Elde edilen bu sonuçlar, onaylandıktan sonra proje çizim hazırlıklarına başlanılır Yıllık Yatırım Programının İzlenmesi Yatırımın izlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur; Yatırım kalemleri arasındaki koordinasyonun sağlanıp sağlanamadığı, İş programı uygulamasında aksamalar olup olmadığı, Diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan program aksaklığının olup olmadığı, İş programının başlangıcından bitişine kadar öngörülen sürelerde işin gerçekleşme durumu,

12 EK : PL-1 PLANLAMA İÇİN GEREKLİ GENEL İSTATİSTİKİ BİLGİLER SIRA NO. 1 CİNSİ SANTRAL KAPASİTESİ (HAT) 2 ÇALIŞAN ABONE SAYISI (HAT) EV İŞYERİ xdsl 3 4 BOŞ KAPASİTE (HAT) BEKLEYEN TALEP (ADET) SANTRALDAN ŞEBEKEDEN TOPLAM 5 ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KONTÖR (ADET) MİKTARI MEVCUT SANTRAL SAHASI VEYA YENİ OLUŞTURULACAK SAHALARIN PLANLAMASI İÇİN GEREKLİ İLAVE BİLGİLER SIRA KAPASİTE ARIZALI BEKLEYEN DOLULUK YÜZDESİ SAHA DOLABI NO. ÇALIŞAN NO. PRENSİPAL LOKAL PRENSİPAL LOKAL PRENSİPAL LOKAL PRENSİPAL LOKAL

13 EK : PL -2

14 EK : PL -3

15 EK : PL -4

16 EK : PL - 5

17 EK : PL 6

18 EK : PL 7

19 EK : PL 8a

20 EK : PL 8b

21 EK : PL 8c

22 EK : PL 8d

23 EK : PL 8e

24 EK : PL -9

25 EK : PL - 10

26 EK:PL-11 ERİŞİM ŞEBEKESİ PLANLAMASINA YÖNELİK FİZİKİ BÜYÜKLÜKLER SAYISAL MEVCUT KISA VADEDE ORTA VADEDE UZUN VADEDE SANTRAL KAPASİTE ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN Santral hat kapasitesi (Nihai) Santral hat kapasitesi (Kurulu) Trunk ISDN BRI ISDN PRI Ankesör Prensibal hat (Bakır) kapasitesi Lokal hat (Bakır) kapasitesi Rijit hat (Bakır) kapasitesi F/O Access hat (Fiber Optik) kapasitesi FES hat (Fiber Optik) kapasitesi F/O kablo (Fiber) (Access) Km SHÇ hat (Bakır) kapasitesi Hat Konsantratörleri kapasitesi KTS hat (R/L) kapasitesi HDSL hat kapasitesi HDSL 2 hat kapasitesi SDSL hat kapasitesi ADSL G.LITE hat kapasitesi ADSL (Full-Rate) hat kapasitesi VDSL hat kapasitesi TES (4 Kanallı) hat kapasitesi TES (8 Kanallı) hat kapasitesi

27 EK:PL-12a PARABOLİK METOD YILLAR (N) X X 2 X 4 Y (X. Y) (X 2. Y) Σ Σ ( x y ) = b. Σ x 2 b = Σ Y = N. a. Σ x 2 c Σ ( x 2 y ) = a Σ x 2 +c Σ x 4 a = c = Y = a + bx + c x 2 YILLAR (N) X Y Y' (Y - Y') (Y - Y) Σ STANDART HATA Sy = Σ ( y - y' ) 2 = N X=En küçük kareler yöntemi ile Y' değerine erişebilmek için verilen yıllara ait katsayılar (ileriye dönük yıllara ait tahmin yapabilmek için Y=a+bx fonksiyonunda X yerine 4,5,6,..gibi katsayılar konulacaktır Y=Mevcut nüfus ve/veya abone potansiyeli (ileriye dönük tahmini de gösterir) Y'=Tahmin edilennüfus ve/veya abone potansiyeli N=tahmini yapılacak zaman aralığındaki yıl sayısı (örnek:5 yıllık zaman aralığı için N=5) a,b,c=yukarıdaki matematik fonksiyondaki sabit katsayılar

28 EK:PL-12b LOGARİTMİK METOD YILLAR (N) X Y LOG Y X LOG Y X Σ Σ (LOG. Y) = N. LOG. a Σ (x LOG Y) = LOG b. Σ x 2 Log a = Log b = Log Y = Log a + Log x YILLAR (N) X Y LOG Y Y' (Y - Y') (Y-Y') 2 STANDART HATA Sy = Σ ( y - y' ) 2 N Sy = X=En küçük kareler yöntemi ile Y' değerine erişebilmek için verilen yıllara ait katsayılar (ileriye dönük yıllara ait tahmin yapabilmek için Y=a+bx fonksiyonunda X yerine 4,5,6,..gibi katsayılar konulacaktır Y=Mevcut nüfus ve/veya abone potansiyeli (ileriye dönük tahmini de gösterir) Y'=Tahmin edilennüfus ve/veya abone potansiyeli N=tahmini yapılacak zaman aralığındaki yıl sayısı (örnek:5 yıllık zaman aralığı için N=5) a,b=yukarıdaki matematik fonksiyondaki sabit katsayılar

29 EK:PL-12c DOĞRUSAL ARTIM METODU YILLAR (N) X Y Y' X Y X Σ Σ y = N a Σ x y = b Σ x 2 a= b= Y = a + b.x YILLAR (N) X Y Y (Y - Y') (Y-Y') 2 Σ STANDART HATA Sy = Σ ( y - y' ) 2 N Sy = X=En küçük kareler yöntemi ile Y' değerine erişebilmek için verilen yıllara ait katsayılar (ileriye dönük yıllara ait tahmin yapabilmek için Y=a+bx fonksiyonunda X yerine 4,5,6,..gibi katsayılar konulacaktır Y=Mevcut nüfus ve/veya abone potansiyeli (ileriye dönük tahmini de gösterir) Y'=Tahmin edilennüfus ve/veya abone potansiyeli N=tahmini yapılacak zaman aralığındaki yıl sayısı (örnek:5 yıllık zaman aralığı için N=5) a,b=yukarıdaki matematik fonksiyondaki sabit katsayılar

30 EK:PL-12d KORELASYON METODU YILLAR NÜFUS...İLİ EN KÜÇÜK MİLLİ GELİR YOĞUN. KARELER METODU ORTALAMA ( % ) METODU (M+İ) (M+İ) (M+İ) SANTRALİ SANTRALİ SANTRALİ 2000 MEVCUT DURUM TAHMİN.....

31 EK:PL-12e MİLLİ GELİRE GÖRE TÜRKİYE ABONE POTANSİYEL TAHMİNİ... YILLAR 2000 TÜRKİYE GENELİ MİLLİ NÜFUS (N) (M + İ) (M + İ) GELİR (x 1000) YOĞUNLUK TELEFON SAYISI ($)... İLİNİN TÜRKİYE GENELİNE GÖRE M + İ VE YOĞUNLUĞU % (M+İ) (M+İ) SAYISI MEVCUT DURUM TAHMİN EDİLEN DURUM M=Mevcut İ =İstekli

32 20 mm Σ 1 Σ Bu tablodan, 20 mm 1- Minimum Santral Açılış Hat Kapasitesi=1245, Santral Nihai Hat Kapasitesi=10070, olması gerektiği anlaşılmaktadır Bulunan (M+İ) teorik değerinin x ve y mesafelerinin bulunması: x mesafesinin hesaplanması: a (Teorik Merkezin bulunduğu karenin kümülatif değeri)=705 b (Teorik Merkezin değeri)=1245/2=622, c (Teorik Merkezin bulunduğu x eksenindeki değeri)= d (Bir karenin kenar uzunluğu)=20 mm (a-b)*d ( ,5)* G(M+İ) x = = =12,7 mm c y mesafesinin hesaplanması: a (Teorik Merkezin bulunduğu karenin kümülatif değeri)= b (Teorik Merkezin değeri)=1245/2=622, c (Teorik Merkezin bulunduğu y eksenindeki değeri)=170 d (Bir karenin kenar uzunluğu)=20 mm (a-b)*d ( ,5)*20 y = = =9,1 mm c M+İ y x Σ M+İ Σ G(M+İ) EK : PL - 13

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır.

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TANIMLAR 1. TANIMLAR LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TOLL SANTRAL : Lokal santralların şehirlerarası çıkışlarının yapıldığı santraldir. LOKAL

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ %18 KDV VE %15 ÖİV DAHİL ÜCRETLER Avans Ücreti (Bağlantı ücretine mahsuben) :.250 TL alınır.

Detaylı

Proje: Projenin Koordinat Sistemi

Proje: Projenin Koordinat Sistemi Proje: 1) Proje 1/1000 ölçeğine göre hazırlanacaktır. 2) Proje aşağıda açıklanan ve Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanacaktır. 3) Hazırlanacak proje fiber optik kablolama

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Türk Telekom Şebekesinde Altyapı Paylaşımı Sözleşmesi Uygulama Esasları AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Türk Telekom Şebekesinde Altyapı Paylaşımı Sözleşmesi Uygulama Esasları AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Türk Telekom Şebekesinde Altyapı Paylaşımı Sözleşmesi Uygulama Esasları AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ 1. Amaç ve Kapsam İşbu usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA 2003 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/99 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyon. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

Tablo -1 İçin Açıklamalar

Tablo -1 İçin Açıklamalar Ek-1 AÇIKLAMALAR Genel Açıklamalar 1) Veriler excel formatında ekte sunulan tablolar (Tablo 1ve 2) kullanılarak çalışma yapılmalıdır. 2) 81 il genelinde yapılacak çalışmalarda standardizasyonun sağlanması

Detaylı

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ Elektrik Tesisat Projeleri (Aydınlatma Projeleri) Bilgisayar ortamında çizilecek olan Elektrik Tesisat Projesi, Mimarı Plan esas alınarak çizilir. Gerekli olan

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KUŞCU GRUP. Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 TELEKOMÜNİKASYON TEMEL E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 AĞ UZMANLIĞI E-ÖĞRENME EĞİTİMİ

Detaylı

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SUNUMU Elektriğin Tarihçesi, Elektrik enerjisi dünyada ilk kez 1876 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlandı. İlk elektrik santrali

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

BÖLÜM-6 6. YEREL DAĞITIM ŞEBEKESİNİN TANITIMI

BÖLÜM-6 6. YEREL DAĞITIM ŞEBEKESİNİN TANITIMI BÖLÜM-6 6. YEREL DAĞITIM ŞEBEKESİNİN TANITIMI 6.1. Giriş Bir sabit haberleşme şebekesi genel olarak taşıma şebekesi ve yerel dağıtım şebekesi olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım, şebeke bileşenlerinin ve şebeke

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ III. TARİFLER TARİFLER

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ III. TARİFLER TARİFLER ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Mevcut Durum III. TARİFLER TARİFLER Madde 3 - a}tesislere ve şebekelere dair tarifler a.6 - ( Değişik ifade: RG 30/11/1995-22479) Yapı Bağlantı Hattı (Besleme Hattı, İrtibat

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 YENİ NESİL ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 23.11.2012 Karar No : 2012/DK-07/589 Gündem Konusu : Fiberlink Hizmetinin Referans Kiralık Devre Teklifine Eklenmesi. KARAR :Erişim ve Tarifeler

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 5.Hafta ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Genel bir deyişle herhangi bir arazi parçasının şeklini ve büyüklüğünü belirtecek planın çıkarılabilmesi için gereken

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ATIKSU UZAKLAŞTIRMA VE SİSTEM TASARIMI DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ATIKSU UZAKLAŞTIRMA VE SİSTEM TASARIMI DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ ATIKSU UZAKLAŞTIRMA VE SİSTEM TASARIMI DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Yardımcı Öğretim Elemanları: Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Öğr.Grv.Dr.

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ

EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ 1) Plan; Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri, Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden

Detaylı

BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI

BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI A- RESİM KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ 1) Beyaz resim kâğıdı: kurşun kalemle resim çizmek için kullanılır. Gramajı ile tanımlanır. Gramajı arttıkça kalınlığı artar. 2) Aydınger kâğıdı: Çini

Detaylı

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr Ölçme Bilgisi Dr. Hasan ÖZ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr 1 Ölçme Bilgisi; yeryüzünün küçük ya da büyük parçalarının şekil ve büyüklüklerinin ölçülmesi ve elde

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLAMASI PLANLAMA, PROJELENDİRME, TEKNİK İNCELİKLER Hüseyin KARIŞAN Çevre Mühendisi (İTÜ) Kısıklı Büyükçamlıca Cad. Başçay Sok. No: 16 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 422 67 34 36 Fax:

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TANITIM DOSYASI Sayfa 0 of 31 Firmamız haritacılık, inşaat altyapı, çevre yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanlarında mühendislik, projelendirme,

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

Geleneksel Kablo Uygulamalarındaki israf edilen boru boşluğu. MaxCell boru içindeki kablo yoğunluğunu arttırır.

Geleneksel Kablo Uygulamalarındaki israf edilen boru boşluğu. MaxCell boru içindeki kablo yoğunluğunu arttırır. MaxCell Nedir? -MaxCell network altyapı endüstrisi için tasarlanan tek esnek tekstil iç kanal sistemidir. -MaxCell kanal içerisindeki kablo yoğunluğunu maksimize eder, geleneksel kablo kurulumları çok

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI 10. TOPRAKLAMA ve KORUMA ESASLARI 10.1.Topraklama Tekniği 10.1.1.Topraklama Levhalarının Tesisi 10.1.2.Topraklama Çubuğunun Tesisi 10.1.3.Kullanım Yerlerine Göre Topraklama

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2012 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Adres Yönetim Şefliği Ücretleri 1.1 İstanbul 2006 Rehber Yapı Adası

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI YERSEL VE FOTOGRAMETRİK HARİTA, PROJE, KÖPRÜ, PEYZAJ, TRAFİK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ VE TARİFLERİ

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Fiber Optik Kablo Denetimi Kablo arızalarının tanımlanması, yerlerinin tespit edilmesi ve rapor edilmesi Fiber Optik Kablo Telekomünükasyonun Geleceği Kompleks fiber optik

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SÜRECİ. Hizmete Ozel

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SÜRECİ. Hizmete Ozel LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SÜRECİ TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SORUMLULUK SAHASI TOROSLAR EDAŞ DAĞITIM VARLIKLARI - 2013 SONU Tesisin Adı Tesis Cinsi Tesisin Teknik Özelliği HATAY TOPLAM Kurum

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 1.BAŞLANGIÇ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-İmar Programı 2.ETÜT 1 İmar Programı 5393 sayılı kanunun 18/u, 30/a maddesi, İşleri Müdürlüğü Daire,Genel Sekreter yrd.,genel Sekreter,Belediye 5 yılda bir 3.Encümen

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI Toplulaştırma işlerinde Arazi Derecelendişrmesi Ders 6 Arazi toplulaştırma alanında toplulaştırma işleminden sonra toprak

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II AYDINLATMA PROJELERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II AYDINLATMA PROJELERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II AYDINLATMA PROJELERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II YILSONU NOTU KATKI ORANLARI Dersin Adı Dönemi Dersin Kredisi AKTS Bilgisayar Destekli Proje II Bahar Dönemi 2 + 2 4 Başarı

Detaylı

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ 78 ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ Elektrik Tesisat Projeleri (Aydınlatma Projeleri) Elektrik Tesisat Projeleri (Aydınlatma Projeleri) Bilgisayar ortamında çizilecek olan Elektrik Tesisat Projesi,

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI 3 Sertifika Programının Amacı 4-5 Eğitim Haritası 6 Telekomünikasyon

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAM ve içeriği

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAM ve içeriği KENTSEL TEKNİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAM ve içeriği Kâmil KARATAŞ Cemal BIYIK KTÜ 1 1 İçerik Giriş Uygulama Sonuçlar ve Öneriler 2 2 1 Giriş Kentsel yaşamın temel gereksinimlerinden ve kalkınmışlık

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı