2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER"

Transkript

1 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam Bin YTL tutarında 659 adet yatırım yer almaktadır. Yatırım Programının kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler,hazırlık süreci, yatırım sektörleri ve yatırımcı müdürlükler bazındaki genel bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur. 1. YASAL DAYANAK 2009 YILI Yatırım Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu (7/a) maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2. YATIRIM PROGRAMINDA ESAS ALINAN POLİTİKA VE STRATEJİLER 2009 yılı Yatırım Programının hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda belirtilmektedir Paydaş Görüşlerinin Alınması : Kamu kaynaklarının daha etkin,verimli, ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılabilmesi için Yatırım Programı hazırlanırken Belediyemizin paydaş grupları olan; İstanbul halkının, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin,kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, Belediyemiz müdürlükleri ile üst yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir DPT nin Genelge ve Talimatlarına Uygun Olma: Devlet Planlama Teşkilatının tarih, 2971 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere yatırım programı hazırlanırken 9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan ve bölgesel planlardaki amaç, politika ve öncelikler ile diğer hususlara uygun olmasına özen gösterilmiştir Ulusal Program Gerek ve Öncelikleri: Yatırım Programında yer alan yatırımların AB uyum sürecinde müktesebata uyuma ve ulusal program gerek ve önceliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanması hususları göz önünde bulundurulmuştur Stratejik Plana Uygun Olma: Yatırım Programında yer verilen yatırımların belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vizyon,misyon ve ilkeleri ile Stratejik Planında ifade edilen stratejik amaç ve hedefl erinin gerçekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması hedefl enmiştir Sektörel Önceliklendirme : Yatırımlar belirlenirken Belediyemiz görev alanındaki sektörler önceliklendirilmiştir. Bu bağlamda Ulaşım, Çevre, Afet ve Risk Yönetimi ve Kültür sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir Yatırımın Fiziksel Durumu : Yatırım Programında, 70 ve daha yüksek oranda fiziki gerçekleşme düzeyinde bulunan devam eden yatırımlar ile birbiri ile entegre olan yatırımlara ve 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlara öncelik verilmiştir İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Yatırımların planlanmasında ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak yapılacak yatırımların ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın azaltılmasına katkı sağlanması hedefl enmiştir. 3. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ 2009 yılı Yatırım Programının cari mevzuata uygun olarak yeni kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve performans esaslı bütçe çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere mümkün olan en gerçekçi şekilde hazırlanması hedefl enmiştir. Yatırım Programı hazırlık süreci bu amaca uygun olarak tasarlanmıştır.önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce Şubat 2008 ayı içerisinde yayınlanan Başkanlık genelgesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden yatırım önerilerini Mayıs ayı ortasına kadar bildirmeleri istenmiştir. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin bildirdikleri yatırım teklifl eri tasnife tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir. Daha sonra Haziran 2008 ayı içerisinde yatırımcı müdürlüklerimize yönelik yayınlanan diğer bir Başkanlık genelgesi ile de, yatırımcı müdürlüklerimizin görev alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım teklifl erini elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemi) bildirmeleri talimatlandırılmıştır. Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım teklifl eri ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek düzeltme, düzenleme ve analizleri yapıldıktan sonra Ağustos ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir. Müteakiben, değerlendirme ve rasyonelleştirme çalışmalarının yapıldığı toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda yatırım teklifl eri önce yatırımcı birimlerin katıldığı bir dizi toplantıda görüşülerek değerlendirilmiş, daha sonra sektörel bazda inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı 8

2 çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve en sonunda ise sayın Belediye Başkanımız ve üst yönetim kademesinin katıldığı toplantılar sonucu nihai değerlendirme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır.böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan 2009 yılı Yatırım Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına sunulmuştur. 4. YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN SEKTÖRLER Bundan önceki yılların yatırım programlarında 6 ana sektör grubu altında toplanan yatırımlar, daha etkin bir izleme ölçme ve değerlendirmeye imkan sağlamak ve ayrıca belediyelerin ilgili mevzuatı ile stratejik planımızın felsefesine daha çok uyum sağlamak amacıyla, 2009 yatırım Programında 10 ana sektör başlığında toplanmıştır. Yatırım Programında bu sektörler: Afet ve Risk Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Çevre Yönetimi, Emlak Yönetimi, Gençlik ve Spor, Hizmet, Planlama ve İmar, Tarihi Çevre Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaşım sektörleri olarak ifade edilmiştir. 5. YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER 2009 yılı Yatırım Programında yatırımları bulunan 34 müdürlüğümüzün isimleri yandaki tabloda görülmektedir. SIRA NO YATIRIMCI MÜDÜRLÜK ADI 1 AKOM 2 ALTYAPI HİZMETLERİ MD. 3 ATIK YÖNETİMİ MD. 4 BİLGİ İŞLEM MD. 5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME MD. 6 BOĞAZİÇİ İMAR MD. 7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MD. 8 ÇEVRE KORUMA MD. 9 DENİZ HİZMETLERİ MD. 10 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MD. 11 ELEKTRONİK SİSTEMLER MD. 12 EMLAK MD. 13 HARİTA MD. 14 İMAR MD. 15 KAMULAŞTIRMA MD. 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM MD. 17 KENTSEL TASARIM MD. 18 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MD. 19 KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD. 20 MESKEN MD. 21 MEZARLIKLAR MD. 22 PARK VE BAHÇELER MD. 23 PLANLAMA MD. 24 PROJELER MD. 25 RAYLI SİSTEM MD. 26 SATINALMA MD. 27 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MD. 28 ŞEHİR PLANLAMA MD. 29 TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MD. 30 TRAFİK MD. 31 ULAŞIM KOORDİNASYON MD. 32 ULAŞIM PLANLAMA MD. 33 YAPI İŞLERİ MD. 34 YOL BAKIM VE ONARIM MD YILI YATIRIMLARININ ANALİZİ YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIMLARIN GENEL ANALİZİ: 2009 yılı yatırımları türlerine göre projeler ve etüt projeler; genel niteliklerine göre ise devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlar başlıklarında ikişer ana gruba ayrılmak sureti ile genel olarak adet ve harcama tutarları bazında analiz edilmiştir YILI YATIRIMLARININ GENEL SAYISAL ANALİZİ 2009 Yatırım Programındaki toplam 659 adet yatırımın 476 adedi proje, 183 adedi ise etüt-proje grubunda yer almaktadır. Buna göre projeler toplam yatırım sayısının 72.3 si, etüt projeler ise 27.7 ini teşkil etmektedir. Etüt Proje türündeki toplam 181 adet yatırımın 33.3 üne tekabül eden 61 adedi devam eden yatırımlardan; 66.7 sine karşılık gelen 122 adedi ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. Toplam sayısı 476 adet olan Proje türündeki yatırımlar incelendiğinde, bu miktarın 117 adet ile 24.6 lık kısmının devam eden yatırımlardan, 359 adet olan 75.4 lük kısmının ise yeni yatırımlardan oluştuğu görülmektedir. Böylece 117 adedi proje, 61 adedi etüt proje olmak üzere toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımın, toplam yatırım sayısı (659) içindeki payı 27 olmaktadır. 359 adedi proje ve 122 adedi etüt-proje olmak üzere toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar ise, toplam yatırım sayısı (659) içerisinde 73 lük paya sahip bulunmaktadır yılı yatırım sayılarının bir başka açıdan analizinde: Toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımların 65.7 lik payla 117 adedinin devam eden projelerden, 34.3 lük payla 61 adedinin ise devam eden etüt projelerden oluştuğu görülmektedir. Toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar içerisinde ise 359 adetle yeni projeler 74.4 lük paya, yeni etüt-projeler ise 122 adetle 25.6 lik paya sahip bulunmaktadır YILI YATIRIMLARININ GENEL HARCAMA ANALİZİ 2009 yılı Yatırım Programı portföyünde yer alan toplam 659 yatırım için Bin YTL kümülatif harcama öngörülmüştür. Proje grubunda yer alan toplam 476 adet yatırım, Bin YTL harcama ile kümülatif harcama içerisinde 95.2 lik paya sahip olurken; etüt proje grubundaki toplam 183 adet yatırım için Bin YTL tutarında 4.8 lik bir pay öngörülmüştür. 9

3 Yatırım Programı portföyünde yer alan proje türündeki 476 adet yatırım için öngörülen Bin YTL yatırım harcamasının 43,6 sına karşılık gelen Bin YTL lik kısmının devam eden projeler için; 56,4 sına karşılık gelen Bin YLT lik kısmının ise yeni projeler için harcanması öngörülmektedir. Böylece toplam 659 adetten oluşan Bin YTL tutarındaki 2009 yılı yatırım harcamalarının Bin YTL ile 43.5 lik kısmını devam eden yatırımların, Bin YTL ile 56.5 lik kısmının ise yeni yatırımların oluşturduğu görülmektedir. Sayısı 178 adet olan Bin YTL tutarındaki devam eden yatırımlar toplam harcama tutarının Bin YTL ile 95,6 luk kısmı devam eden proje yatırımlarından, Bin YTL tutarındaki 4,4 lük kısmı ise devam eden etüt-proje yatırımlarından oluşmaktadır. Sayısı 481 adet olan Bin YTL tutarındaki yeni yatırımların Bin YTL tutar ile 95.2 lik kısmının 359 adet yeni proje yatırımından; Bin YTL tutara sahip olan 4.8 lik kısmının ise toplam 122 adet olan yeni etüt-projelerden oluştuğu görülmektedir YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL ANALİZİ SEKTÖREL SINIFLANDIRMA Sektörleri daha gerçekçi ve detaylı bir sınıfl andırmaya tabii tutmak suretiyle Yatırım Programı ile Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişkiyi daha anlaşılabilir kılarak, yatırımların performansının ölçülmesine zemin oluşturmak amacının yanı sıra; özel olarak incelenmesi, irdelenmesi ve analiz edilmesine ihtiyaç duyulan sektörlerdeki yatırımların daha etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacının belli ölçülerde karşılanması da hedefl enmiştir. SIRA NO SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI 1 B BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2 Ç ÇEVRE YÖNETİMİ 3 E EMLAK YÖNETİMİ 4 H HİZMET 5 K TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM 6 P PLANLAMA VE İMAR 7 R AFET VE RİSK YÖNETİMİ 8 S GENÇLİK VE SPOR 9 U ULAŞIM 10 Z SAĞLIK YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL ANALİZİ 2009 Yatırım Programında 10 sektörde Bin YTL tutarında toplam 659 adet yatırım yer almaktadır. Her bir sektör için ve ayrıca sektörler toplamı için öngörülen yatırımların müdürlükler bazında, yatırım tür ve niteliklerine göre sayısal ve parasal dağılımları sayfa (13,14,94,95) deki matris tablolarda detaylı olarak görülmektedir yılı yatırımlarının sektörler bazında sayısal analizi aşağıdaki gibidir: YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL SAYISAL ANALİZİ - Ulaşım Sektörü: Bu sektör, 176 adet yatırımla sektörel toplam içerisinde sayısal olarak 26,7 lik payla ilk sırayı almaktadır. Sektördeki yatırımların 57 adedini (32.4) devam eden yatırımlar, 119 adedini ( 67.6) ise yeni yatırımlar teşkil etmektedir. - Çevre Yönetimi Sektörü: Çevre Yönetimi sektörü de 170 yatırım adedi ve sektörler toplamında aldığı 25,8 payla sektörler içinde ikinci sırayı almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 36 adedini ( 21.2) devam eden yatırımlar, kalan 134 adedini ( 78.8) ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: Toplam 93 adet olan yatırım sayısı ile sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak 14,1 lik pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Bu sektördeki yatırımların 33 adedi ( 35.5) devam eden yatırımlardan, 60 adedi ( 64.5) ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bu sektör toplam 54 adet yatırım sayısı ile sektörler geneli içerisinde 8.8 lik payla dördüncü sırada bulunmaktadır.bilişim Sistemleri yatırımlarının 4 adedi (6.9) devam eden yatırım, 54 adedi ( 93.1) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: Toplam 50 adet yatırımla sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak 7.6 lık paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 18 adedi ( 36) devam eden yatırım, 32 adedi ( 64) ise yeni yatırımlardır. - Gençlik ve Spor Sektörü: Bu sektörde 6 adedi (14.6) devam eden,35 adedi (85.4) ise yeni yatırım niteliğinde olan toplam 39 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım adedi ile Gençlik ve Spor Sektörü, sektörel toplam içerisinde 6.2 lik paya sahiptir.sayısal sıralamada ise altıncı sırada yer almaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: 9 adedi ( 28.1) devam eden yatırım, 23 adedi ( 71.9) yeni yatırım olmak üzere toplam 32 adet yatırımla sektörler içerisinde sayısal olarak 4.9 oranında bir paya sahiptir. - Hizmet Sektörü: Toplamda 20 adet yatırıma sahip bulunan bu sektör sayısal olarak sektörler toplamından 3.0 pay almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 8 adedi ( 40) devam eden yatırım, 12 adedi ( 60) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Bu sektörde toplam 11 adet yatırım yer almakta olup bu yatırım adedi ile sektörler toplamından 1.7 oranında pay almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 6 adedi (54.5) devam eden, 5 adedi de (45.5) yeni yatırım hüviyetindedir. - Sağlık Sektörü: Sağlık Sektöründe 1 ( 12.5) adedi devam eden yatırım ve 7 adedi ( 87.5) ise yeni yatırım olmak üzere 8 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım sayısı ile sektörler toplamında sayısal olarak 1.2 lik paya sahiptir. 10

4 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL HARCAMA ANALİZİ : - Ulaşım Sektörü : Ulaşım Sektörü Bin YTL lik tutar ile yatırım sektörleri içerisinde 55.2 lik oranla en büyük paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların Bin YTL ile 55.9 lük kısmı devam eden yatırımlardan oluşurken, kalan Bin YTL tutarındaki 44.1 lik kısım yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Çevre Yönetimi Sektörü: Yatırım harcaması sıralamasında ikinci sıradaki bu sektör Bin YTL lık toplam yatırım ile sektörler genelinde 13.5 luk yatırım harcaması oranına sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 91.6 sını oluşturan Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, 8.4 ünü oluşturan Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan meydana gelmektedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: 2009 yatırım harcamaları içerisinde sektörel sıralamada üçüncü sırada olan bu sektörün toplam yatırım tutarı Bin YTL olup sektörler toplamındaki payı 11.6 dır. Afet ve Risk Yönetimi Sektöründe yer alan yatırımların Bin YTL tutarındaki 86,9 luk kısmı devam eden yatırımlar, Bin YTL tutarındaki 13,1 lik kısmı ise yeni yatırımlardan meydana gelmektedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 2009 yılına ait toplam tutarı Bin YTL dir. Bu sektör yatırım sektörleri içerisinde 7.3 lük harcama payı ile dördüncü sırayı almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının Bin YTL ile 73.6 lik kısmı devam eden yatırımlar, bakiye Bin YTL ile 26.4 lük kısmını ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Sağlık Sektörü : Sağlık Sektörü için öngörülen toplam yatırım tutarı Bin YTL ( 0.2) dir. Bu tutarın Bin YTL ( 85) si devam eden projeler için öngörülürken, Bin YTL (15) si de yeni projelere ayrılmıştır YILI YATIRIMLARININ YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER BAZINDA ANALİZİ : 2009 yılı Yatırım Programında 34 yatırımcı müdürlüğümüzün YTL tutarında toplam 659 projesi yer almaktadır. Müdürlüklerimiz için öngörülen 2009 yılı yatırımlarının türlerine göre sayısal ve parasal dağılımı sayfa 20 de tablo olarak verilmiştir. Yatırımcı müdürlüklerin 2009 yatırım harcamalarının harcama büyüklüklerine göre sıralanması ise sayfa 21 de gösterilmiştir. (Adı geçen tablo incelendiğinde : Harcama büyüklüğü sıralamasında, Raylı Sistemler Müdürlüğünün Bin YTL ( 28,8) tutarındaki 26 yatırım ile ilk sırayı aldığı, Bin YTL ( 17,4) tutarındaki 74 yatırımı ile Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 2. sırada bulunduğu, üçüncü sırada ise Bin YTL tutarındaki ( 14,4) 172 proje ile Yapı İşleri Müdürlüğünün yer aldığı görülmektedir yılı yatırımlarının sektörler ve yatırımcı müdürlükler bazında sayısal dağılımı matris tablosu sayfa 94 te, harcama tutarları matris tablosu ise sayfa 95 te verilmiştir. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: 2009 yılı yatırımı Bin YTL olan bu sektör sektörler genelinde 4.1 lik harcama payı ile beşinci sıradadır. Sektörün toplam yatırımlarının 35.1 ini oluşturan Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, 64.9 unu oluşturan Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan oluşmaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: Sektörün 2009 yılı programı içindeki harcama tutarı Bin YTL olup bu tutar toplam sektörlerdeki harcama miktarının 2.9 sini oluşturmaktadır. Planlama ve İmar Sektöründe yeni yatırımlar Bin YTL ( 66.4) tutarında ve devam eden yatırımlar ise Bin YTL ( 33.6) dir. - Gençlik ve Spor Sektörü: Yatırım harcamalarının tutarı Bin YTL olan bu sektör, sektörler toplamının 2.5 ini teşkil etmektedir. Yeni yatırım tutarı (80.0) YTL ve devam eden yatırım tutarı Bin YTL (20) dir. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bilişim Sistemleri Sektörüne 2009 yılı yatırım programında Bin YTL lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların 1.3 ünü teşkil etmektedir. Yeni yatırımlar 87.6 lık oranla Bin YTL iken, devam eden yatırım tutarı ise 12.4 lük oranı ile Bin YTL dir. - Hizmet Sektörü : Yatırım toplamı Bin YTL ve sektörel toplamdaki payı 1,3 tür. Yeni yatırımlar tutarı Bin ( 83.2) YTL iken, devam eden yatırımlar tutarı Bin ( 16.8) YTL dir. 11

5 2009 YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL SAYISAL DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ DEVAM EDEN YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM YATIRIMIN TÜRÜ BİRİM PROJELER ETÜD PROJELER TOPLAM ADET ADET ADET ADET , , ,0 65,7 34,3 100 ADET , , ,0 74,6 25,4 100 ADET ,2 27, ,3 18,5 17,8 54,5 YENİ PROJE DEVAM EDEN PROJE ETÜD PROJE DEVAM EDEN ETÜD PROJE 18, YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL HARCAMA DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ 17,8 41 DEVAM EDEN YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM 9,3 3 2 YENİ PROJE BİRİM 54,5 DEVAM EDEN PROJE YATIRIMIN TÜRÜ YENİ PROJE ETÜD PROJE TOPLAM PROJELER DEVAM ETÜD EDEN PROJELER 54 DEVAM EDEN ETÜD PROJE Bin YTL ETÜD Bin PROJE YTL Bin YTL Bin YTL , ,3 DEVAM EDEN ETÜD PROJE ,5 95,6 4,4 Bin YTL , , ,5 95,2 4,8 Bin YTL ,3 4, YENİ PROJE DEVAM EDEN PROJE ETÜD PROJE DEVAM EDEN ETÜD PROJE 12

6

7 14 YATIRIM PROGRAMINDAKİ 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA HARCAMALARI DAĞILIMI (MÜDÜRLÜK-SEKTÖR MATRİSİ) SEKTÖRLER MÜDÜRLÜKLER AFET VE RİSK YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ EMLAK YÖNETİMİ GENÇLİK VE SPOR HİZMET PLANLAMA VE İMAR SAĞLIK TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM AKOM , ,1 ALTYAPI HİZMETLERİ M , , ,4 ATIK YÖNETİMİ M , ,7 BİLGİ İŞLEM M , ,5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME M , ,3 BOĞAZİÇİ İMAR M , , ,5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ M , ,3 ÇEVRE KORUMA M , ,1 DENİZ HİZMETLERİ M , , ,5 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME M , ,5 ELEKTRONİK SİSTEMLER M ,3 EMLAK M , ,9 HARİTA M , ,4 İMAR M , ,1 KAMULAŞTIRMA M , ,1 KENTSEL DÖNÜŞÜM M , , ,2 KENTSEL TASARIM M , ,0 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM M , ,1 KÜTÜPHANE VE MÜZELER M , ,1 MESKEN M , ,4 MEZARLIKLAR M , , ,8 PARK VE BAHÇELER M , ,7 PLANLAMA M , ,0 PROJELER M , , , , , , , , ,2 RAYLI SİSTEM M , ,8 SATINALMA M , , , ,1 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ M , , , , ,2 ŞEHİR PLANLAMA M , , , ,4 TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA M , ,4 TRAFİK M , ,8 ULAŞIM KOORDİNASYON M , ,2 ULAŞIM PLANLAMA M , ,4 YAPI İŞLERİ M , , , , , , , , , ,4 YOL BAKIM VE ONARIM M , , , ,9 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , ,0 ORAN () 11,6 1,3 13,5 7,3 2,5 1,3 2,9 0,2 4,1 55,2 100,0 ULAŞIM TOPLAM

8 YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIM SEKTÖRLER PROJE SAYISI TOPLAM HARCAMA (Bin YTL) ORANI () 2009 HARCAMA I (Bin YTL) ORANI () ULAŞIM , ,2 ÇEVRE YÖNETİMİ , ,5 AFET VE RİSK YÖNETİMİ , ,6 EMLAK YÖNETİMİ , ,3 TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM , ,1 PLANLAMA VE İMAR , ,9 GENÇLİK VE SPOR , ,5 BİLİŞİM SİSTEMLERİ , ,3 HİZMET , ,3 SAĞLIK , ,2 TOPLAM , , YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARININ SEKTÖREL DAĞILIM ORANLARI YATIRIM I (Milyon YTL) ULAŞIM ÇEVRE YÖNETİMİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ SEKTÖRLER EMLAK YÖNETİMİ TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM PLANLAMA VE İMAR GENÇLİK VE SPOR BİLİŞİM SİSTEMLERİ HİZMET SAĞLIK 15

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2 2 3 Değerli İstanbullular BAŞKANDAN İstanbul un yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde artırılmasını, vizyonunun önemli unsurlarından biri olarak benimseyen Belediyemiz, bu doğrultuda belirlediği

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B Sektör Kodu: B 103 A- 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 2009 yılı yatırım programının Bilişim Sistemleri sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde gruplandırılması

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2017 Üniversitemizin tüm kurumsal faaliyetleri ve bunlara ilişkin kaynak kullanımı, Ülkemiz 2023 vizyonu başta olmak üzere, 2013-2017 Stratejik Planımızda yer

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 1) BÜTÇE GİDERLERİ 6

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 1) BÜTÇE GİDERLERİ 6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 1) BÜTÇE GİDERLERİ 6 A. Personel Giderleri 6 B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARALIK 216 216 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran 216 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

Detaylı

YEREL YONETİMLERDE PLANLAMA VE BÜTÇELEME. Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz AÜ SBF Maliye Bölümü

YEREL YONETİMLERDE PLANLAMA VE BÜTÇELEME. Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz AÜ SBF Maliye Bölümü 1 YEREL YONETİMLERDE PLANLAMA VE BÜTÇELEME Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz AÜ SBF Maliye Bölümü YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞİŞİMİ Daha kaliteli yerel hizmet talebi Değişen yönetim ve mali yönetim anlayışı Artan kaynak

Detaylı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018

Detaylı

YATIRIMLAR Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum

YATIRIMLAR Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum 1.2.2. YATIRIMLAR 1.2.2.1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının 2018 yılında reel olarak yüzde 1,4 oranında artması beklenmektedir. Bu dönemde, kamu kesimi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI ilk ALTI AYLIK MALİ DURUM VE ikinci ALTI AYLIK BEKLENTiLER A. Bütçe Giderleri I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2017 Mali yılına ait giderlerde

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI ilk ALTI AYLIK MALİ DURUM VE ikinci ALTI AYLIK BEKLENTiLER A. Bütçe Giderleri I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2018 Mali yılına ait giderlerde

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu/22-a-b-c-d-e Bendleri Avans İşlemleri GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme RAPORLAMA ÇALIŞMALARI 3 Aylık

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ Sektör Kodu: P

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ Sektör Kodu: P VE İMAR Sektör Kodu: P 139 A- 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 2009 yılı yatırım programının, Planlama ve İmar sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Aralık

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Aralık T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Aralık 2017 www.erciyes.edu.tr 2017 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2016 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 397.157.000-TL iken 2017 yılında % 10 oranında

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM VE İKİNCİ ALTI AYLIK BEKLENTİLER

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM VE İKİNCİ ALTI AYLIK BEKLENTİLER ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK MALİ DURUM VE İKİNCİ ALTI AYLIK BEKLENTİLER İI-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 Mali yılına ait giderlerde

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Atakum Belediye Başkanlığı, Sayfa 1 İçindekiler 1- OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1 BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI III. 3 AYLIK. Ekim

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI III. 3 AYLIK. Ekim T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI III. 3 AYLIK Ekim 217 www.erciyes.edu.tr 217 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 216 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç

Detaylı