PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI"

Transkript

1 PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013

2 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerince güncelleştirme ve değişiklikler yapılarak hazırlanmış olup uygun olduğu görülerek aynı yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca makamın onayına sunulmuştur. ONAY SAYFASI MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih HAZIRLAYAN Nilgün DOĞAN Yazı İşleri Müdürü KAYMAKAMLIK MAKAMI ONAYLAYAN Osman TUNÇ Pendik Kaymakamı VALİLİK MAKAMI İNCELEYEN Gökay Atilla BOSTAN İl Afet ve Acil Durum Müdürü ONAYLAYAN 2

3 İçindekiler İLÇE AFETLER ACİL YARDIM PLANI... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 GENEL AMAÇ KAPSAM HEDEFLER... 4 İKİNCİ BÖLÜM... 5 GENEL DURUM VE FARAZİYELER GENEL DURUM FARAZİYELER... 7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 9 İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ... 9 İLÇE AFET BÜROSU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET GRUPLARININ TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE PLANLAMASI HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBU GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU TARIM HİZMETLERİ GRUBU ELEKTRİK, SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU EKLER:

4 İLÇE AFETLER ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL 1 AMAÇ İlçe hudutları dâhilinde genel hayata etkili olacak derecede bir afetin meydana gelmesi halinde afetzedelerin kurtarılması, yaralıların tedavi edilmesi, yaralıların hastanelere sevk edilmesi, meskenleri yıkılıp hasar görenlerin geçici olarak barındırılması, yedirilmesi, giydirilmesi ve ihtiyaç maddelerinin temin edilmesi, çıkacak olan yangınların en kısa zamanda söndürülmesi, afetzedeleri güç durumdun kurtarmak ve onları normal hayata kavuşturmak bakımından yapılacak iş ve işleri önceden tespit ederek, düzenli bir çalışma sistemi kurabilmek gayesi ile Afet Acil Yardım Planı hazırlanmıştır. 2 KAPSAM İlçe Afet Acil Yardım Planı; acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli ilgili ilçe kaymakamının başkanlığında, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliği, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar. 3 HEDEFLER - İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinin Teşkilatlanması, - İlçe Afet Acil Durum Yönetim Merkezinin Teşkilatlanması, - Hizmet Gruplarının teşkilatlanması, - Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sağlanacak yardımcı kuvvetlerin tespiti, - Afetin her anında Mahalli Sivil Savunma Kuvvetlerinden yararlanılması, - (İlçe Sivil Savunma Planında yer alan Ana Servisler: İlkyardım ve Ambulans, Kurtarma, Sosyal Yardım Servisi; Yardımcı Servisler: Emniyet ve Trafik Servisi, İtfaiye Servisi, Hastaneler Servisi, Teknik Onarım Servisi), - İlçe hudutları dahilinde tabii afete hassasiyet gösteren (Deprem, yangın, su baskını vb.) bölgelerin tespiti, - İlçenin tüm güç ve kaynaklarının planlanarak hazırlanması, - Hizmet gruplarının eğitilerek göreve hazır hale getirilmeleri, - Afetten önce araç gereç ve malzemenin tamamlanması sonucunda her türlü afete karşı etkin bir biçimde mücadele edilmesi için en uygun çalışmaları yapmaktır. 4

5 İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER 5 - GENEL DURUM Coğrafi Durum Marmara Denizi nin Kuzey Doğusunda, İstanbul ilinin doğu yarısında yer alan Pendik, Doğuda Tuzla, Kocaeli, Kuzeyde Sultanbeyli Batıda Kartal, Güneyde Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Yaklaşık 180.2km² lik bir alana yayılmış olup, 7,5 km sahil şeridi bulunmaktadır. Alan itibariyle İstanbul 7. büyük İlçesidir. Ballıca Ağılbayırı, Karabayır tepeleri mevcuttur. İlçenin belli başlı akarsuları Riva Deresi, Ballıca Deresi Ömerli Barajına dökülür. Büyükdere ise Kurtköy den çıkarak Tuzla sınırlarına gider. Ayrıca İlçemizde Ömerli Barajı bulunmaktadır. Yerleşime Uygunluk Haritası Ek 52 dedir.(aşağıdaki ifadeler bilgi amaçlı olup, buna göre hareket edilecektir.) Not: Yerleşime Uygunluk haritası İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünden veya İlçe Belediyesinden talep edilecektir. Ayrıca bu haritalar üzerinde İlçe Afet Yönetim Merkezi, 9 Hizmet Grubunun Toplanacağı Yerler, Kurtarma personel, araç ve malzemelerinin toplanacağı alan, Mezar Alanları (Halihazırda olan ve Toplu mezar olarak kullanılabilecek), Sahra Hastaneleri (Sahra Hastanelerinin seçiminde İlçe Toplum Sağlığı Başkanının görüşü alınmalıdır.), Hastaneler, Eczaneler, İlçe Lojistik Destek Merkezi, İleri Dağıtım Noktaları, Helikopter iniş sahaları( İniş sahalarının koordinatları olmak zorundadır.), İbadethaneler, Okul ve benzeri kurumlar, Park Alanları, akaryakıt istasyonları, enkaz döküm alanları, çadır alanları Öncelikli yollar ve istasyonlar (metro, tramvay, metrobüs, tren vb.) Köy ve Mahallelere Ait Genel Bilgiler: 1. Yerleşim Üniteleri (Mahalle) Listesi Ve Özelliklerini Gösterir,(Nüfus Vb.) Liste Ek 26 dadir. 2. Pendik İlçesinde Çadır Kent Alanların Listesi Ek 27 dedir. 3. İlçe Bazında Gar, Liman, Hava Limanını Gösterir İcmal Ek 28 dedir. 4. Pendik İlçesindeki Park ve Bahçelere Ait Liste (Mahalle Bazında) Ek 29 dedir. 5. İlçede Endüstriyel riski taşıyan tesis ve yerleri belirleyen haritalar, mezarlık için kullanılmış ve kullanılacak alanların haritaları, devlet ve il yollarını ve bu yollar üzerindeki köprüleri; çadır kent alanı olarak kullanılacak bölgelerin (açık alanlar, park, bahçeler vb.) yerlerini gösterir haritalar Ek 53 dedir. 6. Mezarlık İçin Kullanılmış ve Kullanılacak Alanların Adresleri ve Kapasitelerini Gösterir Çizelge Ek 30 dadir. 7. Hükümet ve adli binalar; askeri kışla ve binaları; ceza ve tevkif evleri; polis ve jandarmanın kullanımındaki bina ve tesisler; eğitim kurumları (okul, dershane, yurt vb); ibadethane (cami, kuran kursu vb.), aşevleri, bankalar ve diğer resmi bina ve tesislere ait bilgiler Ek 10 dadır. 8. İlçede var ise Organize Sanayi Bölgelerine ait bilgiler Ek 51 Kullanma ve İçme Suyu Tesisleri 1. Pendik İlçesinde bulunan su istasyonları ve su satış yerleri Ek 31 dadır. 2. Endüstriyel risk taşıyan tesisler listesi Ek 32 dedir. 5

6 Kanalizasyon, Elektrik Ve Havagazı Tesislerine Ait Bilgiler: 1. Kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz tesisleri, yeri özelliği Ek 33 dedir. İtfaiyeye Ait Bilgiler: 1. İtfaiye teşkilatı olan kuruluşların itfaiye hizmetleri ile ilgili personel, araç, gereç malzemeleri cins ve miktarlarına ait liste Ek 35 dedir. Haberleşme tesisleri: 1. Kamu ve özel sektördeki telefon, telgraf, teleks gibi yayın araçlarına ait bilgiler, Ek 11 dedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Tesisleri: 1. Hastane, poliklinik, laboratuvar ve benzeri tesislere ait cetveller (kamu ve özel sektöre ait) Ek12 dedir. 2. Gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesisler listesi Ek 13 dedir. 3. Gerektiğinde sahra hastanesi olarak kullanılabilecek yerlerin listesi Ek 36 dadır. 5. İlçenin eczanelerinin listeleri Ek 37 dedir. Yiyecek, Giyecek, Barınma ve Yakacak gibi Maddelerin Stok ve İkmal Durumu 1. Gıda stoku bulunduran özel kurumların listesi ve kapasitesin Ek 38 dedir. 2. Giyim stoku bulunduran özel kurumların listesi ve kapasitesin Ek 39 dedir. 3. Çadır, yaşam konteynır, WC duş konteynırı, prefabrik ev, seyyar mutfak, jeneratör, ısıtıcı üreten veya pazarlayan kuruluşların listesi ve genel stok durumunu gösterir liste Ek 40 dedir. 4. Soğuk hava depolarını ve kapasitelerini gösterir liste Ek 41 dedir. 5.Pendik İlçesinde bulunan fırınlar Ek 42 dedir. 6. Pendik İlçesinde bulunan yemek firmaları Ek 43 dedir. 7. Pendik İlçesi İleri dağıtım merkezleri ve lojistik dağıtım merkezleri olarak kullanılacak alanların bilgileri Ek 44 dedir. 8. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli olarak geçici kapalı iskan alanı belirlenmesi (kapalı spor salonu, okul vb.) Ek 50 Akaryakıt İkmal Tesisleri 1. İlçe hudutları içindeki akaryakıt istasyonlarını gösterir listeler, bunların kapasite ve stok durumlarını gösterir listeler ile ikmal imkânlarını belirleyen bilgiler Ek 45 dedir. Tamir ve Onarım Tesisleri 1. Özel sektöre ait tamirhane ve atölyelerin kapasite ve karakteristiklerini ve diğer hususiyetlerini içeren bilgiler Ek 46 dedir. Personel Araç Gereç Listesi Kurtarma, enkaz kaldırma, yapım ve onarım konularında görev verilebilecek kamu ve özel kuruluşların güç ve kaynaklan hakkında bilgiler Ek 48 dedir. Pendik İlçesinde bulunan kargo ve nakliyat firmaları bilgileri Ek 49 dedir. 6

7 6 FARAZİYELER İlçe hudutları içerisinde yerleşim yerlerinde olmuş veya muhtemel afetlere maruz bölgeleri gösterir harita plan ve krokilerini gösterir rapor hazırlanır. Bu afetin oluş rapor tarihi etkilene veya etkilenebilecek bina veya insan sayısını belirtir afet bilgi cetveli hazırlanır. (Yönetmeliğin 11 ve 13. maddelerine ve ilçenin özelliğine göre yazılacak) a)düşmanın Klasik Silahlarına Karşı :İlçemiz sınırları içinde faaliyeti gereğince ülke ekonomisi açısında önem arz eden tesislerin bulunması, sahil kesiminde genellikle döviz bürolarının ve kuyumcuların ağırlıklı olarak bulunması, ilçe sınırları içinde Sabiha Gökçen Havaalanı, İstanbul Tersane Komutanlığı ve Ömerli Barajının bulunması ve jeopolitik önem arz etmesi ve düşmanın klasik ve modern silahlarla saldırı tehlikesinin bulunması nedeni ile İstanbul Tersane Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik Jandarma Komutanlığı ile özel ve resmi kurum ve kuruluşların özel güvenlik teşkilatları marifeti ile saldırılara karşı hazırlıklı olunması söz konusudur. b)düşmanın Nükleer Taarruzlarına Karşı Hedef Tahlili: İlçemizde daha öncede belirtildiği gibi memleket açısından önem arz eden kurum ve kuruluşların bulunmasına rağmen ilçemiz düşmanın nükleer taarruzlarına karşı öncelikli olarak hedef teşkil etmemektedir c)afetler Açısından Hedef Tahlili : İlçemizin bulunduğu tabaka tektonik açısından aktif olmayan fay hatlarının üzerinde bulunmasına rağmen ilçemizin karşısında bulunan Adaların güneyinden geçtiği kabul edilen aktif fay hatlarına yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunması nedeni ile olası bir İstanbul Depreminden birinci derecede etkileneceği mütalaa edilmektedir.1999 Marmara ve Düzce Depremlerinden ilçemiz kısmen etkilenmiş olup can kaybı olmamasına rağmen bazı binalarda Orta Hasar ve Az Hasar meydana gelmiştir. İlçemizin kuzeyinde bulunan Ömerli Barajında meydana gelebilecek bir yıkılma nedeni ile ilçemizin baraja uzak mesafede olması ve akış yönü dışında bulunması nedeni ile bir baskın tehlikesinin olmayacağı tespit edilmiştir. Bölgemizle ilgili dikkate alınacak genel faraziyeler şöyledir. Olacak afetin o bölgede olmuş en büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı yoksa deprem bölgeleri; haritasındaki deprem tehlikesi, muhtemel su baskınlarının olabileceği. Deprem ve benzeri afetlerde yangınların çıkabileceği, yangın afetlerinde çok büyük patlamaların ayrıca sınaî ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz kaçaklarının olabileceği. Hasara uğrayan ve yıkılan binaların çok olabileceği açıkta kalan ailelerin iskan problemlerinin artabileceği. İç ve dış ulaşım ihtiyacının çok artabileceği. Ulaşım yollarında ve tesislerinde, hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya durabileceği. Akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerinin afette hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği. Radyo,Telefon,Telsiz haberleşmesinin aksayabileceği. Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışmaz hale gelebileceği, susuzluğun baş gösterebileceği ve halkın karanlıkta kalabileceği. Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış veya yaz şartlarından birinde olabileceği. İhtiyaç maddelerinde özellikle gıda, ilaç ve ısınma maddelerinde ve gereçlerinde sıkıntı meydana gelebileceği. 7

8 Hasarın büyük olabileceği, enkaz altındaki insanların kurtarılması gerekeceği. Hükümet Binası, Sağlık tesisleri gibi,idare merkezlerinin hasara uğrayabileceği,geçici idare merkezlerine ihtiyaç duyulabileceği. İlkyardım ve Kurtarma hizmetlerinde görevlendirilecek personel ve ailelerin veya Askeri Birliklerinde afete maruz kalabileceği. Afet bölgesine yardıma giden ekiplerinde barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği. Afet bölgesinde yağmacılık teşebbüslerinin olabileceği. Yiyecek,İçecek,Giyecek,Barındırma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabileceği. Kış ve yaz şartlarının umumi hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçeceği. 8

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ 7 - İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ a) İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Kaymakamın Başkanlığında; - Belediye Başkanı, - İlçe Jandarma Komutanı, - İlçe Emniyet Müdürü, - İlçe Malmüdürü, - İlçe Milli Eğitim Müdürü, - İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İlçe Temsilcisi, - Kızılay Şube Temsilcisi, olmak üzere İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi kurulmuştur. İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Listesi Ek-14 dedir. b) Görevleri 1. İlçe Acil Yardım Planlarının yapılmasını ve uygulamasını sağlamak, 2. İlçeye ait planı valiliğin onayına sunmak, 3. Planda öngörülen teşkilatı kurmak ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurmak, 4. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlamak, 5. Hizmet gruplarını göreve çağırmak, gerekli kararları almak ve uygulamasını sağlamak. 6. Yapılacak yardımın prensiplerini tespit etmek ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlamak, 7. Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu konularda talimatlar düzenlemek, çalışmaları koordine etmek ve sonuçlarını izlemek, 8. Acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 9. Acil yardım, geçici iskan ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde Valilik makamıyla koordine etmek, 10. Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin teminini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine etmek, 11. Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirmek, 12. Acil yardım çalışmalarının aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlamak, - Haberleşmenin Temini, - Ulaştırmanın Sağlanması Ve Trafiğin Düzenlenmesi, - Kurtarma - Tıbbi İlkyardım - Hasta Ve Yaralıların Hastaneye Nakli - Yangın Söndürme, - Emniyet Ve Asayişi Sağlamak, - Yedirme, Giydirme, Isıtma Ve Aydınlatma - Geçici Barındırmayı Sağlama - Ölülerin Defini - Enkaz Kaldırma Ve Temizleme 9

10 - Elektrik, Su, Kanalizasyon Tesislerinin Onarımı Ve Hizmete Sokulması - Karantina Tedbirlerinin Alınması - Afet türüne göre bu sıralamada değişiklik yapılabilir. 13. Afet durumunda İlçe için kendi imkanlarıyla karşılayamadığı her türlü durum için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden talepte bulunmak, 14. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ne teslim etmek, 15. Acil Yardım malzemelerinden arta kalanları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ne tasfiye etmektir. c) Çalışma Esasları 1. Komite başkanının çağrısı üzerine, büyük afetlerde ise çağrısız toplanır. 2. Afetin büyüklük esaslarına göre Kaymakamlıkça gerekli görülen veya gerekli görülürse Komite 24 saat çalışma esaslarına göre görev yapar. 3. Afet halinde belirlenen ihtiyaçlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ne iletir. 4. İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinde görevli asil ve yedek üyelerin listesi Ek 14 de gösterilmiştir. 10

11 İLÇE AFET BÜROSU İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Afet Bürosunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları : a. Kuruluşu: İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi yapılacak işleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne iletir. Bu bürolar sürekli olup, aynı zamanda komitenin büro hizmetlerini de yürütür. Kaymakamlıkça gerektiğinde büro, personel, araç ve gereç yönünden diğer kuruluşlardan takviye edilir. Büyük afetlerde Kaymakamlıkça büronun yeri değiştirilebilir. b. Görevleri: İlçe Acil Yardım Planlarının hazırlanmasını, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak ve saklanmasını sağlamak. Planlarda olabilecek değişiklikler izlenerek ilgili yerlere bildirmek. Hizmet gruplarında görev alacak kimselere afetten önce verilmesi gereken bilgileri ulaştırmak. Komite ile her hizmet grubunun üye ve servis başkanlarının ev ve iş adres ve telefon numaralarını gösterir cetvelleri hazırlamak, ilgililere vermek ve dosyasında saklamak. Acil yardım teşkilat şemasının, komitenin uygun göreceği yerlere asılmasını sağlamak. Hizmet Grup Başkanlıklarında görevli asil ve yedek üyelerin listesi Ek 14 de gösterilmiştir. Afet bürosunda görevli personel listesi Ek 25 dedir. c. Çalışma Esasları: Kaymakam; gerekli gördüğünde büro 24 saat esasına göre görev yapar. 11

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET GRUPLARININ TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE PLANLAMASI İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi, bu hizmetleri aşağıda belirtilen hizmet grupları ile yürütür. - Haberleşme Hizmetleri Grubu - Ulaşım Hizmetleri Grubu - Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu - İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu - Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu - Güvenlik Hizmetleri Grubu - Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu - Tarım Hizmetleri Grubu - Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu 12

13 HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU 13

14 9 - HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU -İlçe Telekom Müdürlüğü (Başkan) -İlçe PTT Şube Temsilcisi -İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi -İlçe Jandarma Komutanlığı,(varsa) Temsilcisi -Diğer ilgili kuruluşlar, yetkili temsilcileri b) Görevleri 1. Afet mahalleri ile sürekli olarak haberleşmeyi sağlamak için telli, telsiz haberleşme ağı kurdurur, 2. Hasarlı haberleşme araçlarını süratle onarır ve hizmete sokar, 3. Afet mahallerinden aldığı bilgileri İlçe Afet ve Acil Durum Merkezine bildirir, 4. İlçe dahilindeki haberleşme tesislerinin bir afet sırasında nasıl kullanılacağına dair talimatlar düzenler, 5. Afetin ilk anından itibaren mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin GSM Operatörleri tarafından kesintisiz yürütülmesi için planlama yapar, 6. Afet mahallinde posta haberleşmesinin sağlanabilmesi için her türlü tedbiri alır ve gerektiğinde yeni posta taşıma hatları kurdurur, 7. Afet haberleşmesinin öncelikli olduğunun ilgili yerlere duyurulmasını ve en seri haberleşmeyi sağlamak için gerekli düzenlemenin yapılmasını, 8. Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir. c) Planlanması 1. Kamu ve özel sektördeki telefon, telgraf, teleks gibi yayın araçlarına ait bilgiler, Ek 11 deki forma göre düzenlenmesini sağlar, 2. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) 3. Haberleşme tesislerinin tam kapasite ile devreye sokulması için gerekli tedbirlerin alınmasını, 4. Afet bölgesinde haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut haberleşme imkanlarının yetersiz veya devre dışı kalması halinde askeri birliklerin personel, teçhizat ve diğer imkanlarından faydalanılmasını, 5. Afetin ilk anından itibaren mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin GSM Operatörleri tarafından kesintisiz yürütülmesinin sağlanması için ilçeye düşebilecek seyyar baz istasyonlarının miktarının belirlenmesi ve mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin yürütülmesine ilişkin afet planı hazırlanmasını, 6. Muhtemel bir afette ne tür hasarın meydana geleceğine dair onarım için gerekli tedbirlerin alınmasını, planlar, 7. İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi Yönetmeliğindeki form ve raporları haberleşme kullanılır. 8. Köylerde haber alınacak kaynaklar şunlardır: Muhtar ve azalar, Köy korucusu, Öğretmen, -Din görevlileri. Haberciler en seri vasıta ile telefonu olan köyden komite başkanlığına afet haberini bildirir. 14

15 Telefonu olmayan köylerdeki afet haberi en yakın telefonu olan yerden il veya ilçe merkezine en seri şekilde bildirilir. d) Servisi: Haberleşmenin Sağlanması İle Tesislerin Yapım, Onarım ve Bakım Servisi -İlçe Telekom Müdürlüğü -İlçe PTT Şube Müdürlüğü -İlçe Emniyet Müdürlüğü, -İlçe Jandarma Komutanlığı,(varsa) -Diğer ilgili kuruluşlar, yetkili temsilcileri 15

16 ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU 16

17 10-ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU - İlçe Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Başkan) - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilci -İlçe Emniyet Müdürlüğü (Trafik Şube) Temsilcisi -Gerekli görülen diğer kurumların Temsilcisi b) Görevleri 1. Ulaşım Hizmetleri Grubunun başlıca amacı, afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda ve en iyi şekilde sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenlerin alınmasını temin etmek, bu konuda afetten önce gerekli acil hizmet ve faaliyetlerin planlamasını yapar ve afet sırasında bu planların uygulanmasını sağlanması, 2. Afet hizmetlerinde kullanılacak araçlara geçiş üstünlüğü sağlar, 3. Hizmet komisyonları hizmetlerin mahalline ulaştırılması için her türlü araç ve gereçlerle personel ikmalinin kontrol ve teminini, 4. Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinelerinin tespit, tedarik ve tahsis işlemlerini düzenler, 5. Afet şartları altında ilçenin ulaştırma tesis ve araçlarının durumlarını tespit ederek çalışmalarının devamı için gerekli tertip ve tedbirleri alır, akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar, 6. İlçe hudutları içindeki akaryakıt istasyonları gösterir haritalar veya listeler, bunların kapasite ve stok durumlarını gösterir listeler ile ikmal imkanlarını belirleyen rapor ve bilgiler toplar, 7. İkmal ve bakım yerlerinin temini ve akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar 8. Afet nedeniyle bozulabilecek yol, köprü ve benzeri küçük sanat yapılarının planda gösterilen araç ve gereçlerle personel tarafından tamir ve ıslahı, 9. Afet şartları altında ulaştırma, tesis, araç ve gereçler ile kara ve demiryollarında seyrüsefer tahmil ve tahliye ile ilgili özel tedbirlerin alınmasını sağlar, Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir 17

18 c) Planlaması Kuruluşlarca görevlendirilen, personel araç ve gereç kadrosunun tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) İkmal ve bakım işlerinin, araçların ait olduğu kuruluşların atölyelerinde yapılmasını, İlçe hudutları içinde yer alan yollar, köprüler, önemli tesislerin tespitini, Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekilmesi halinde askeri birliklerden yardım istenmesi, Servislerde görevli gösterilen araçların yetmemesi halinde diğer kamu kuruluşları ile şahıslara ait araçlardan yararlanmasını sağlama, Kapalı olan mahalle veya köy yollarının açılmasını sağlama, Mevcut köy yollarının üzerindeki köprü, menfez ve sanat yapılarının onarımı ile yeni köprülerin yapımını, Afet anında öncelikle ulaşıma açık tutulacak yolların belirlenmesi(1.,2.,3. Öncelikli yollar) Ek 47 Sorumluluk sınırları içindeki 1 inci ve 2 nci öncelikte bakım ve onarım yapılacak yollara ait listelerin düzenlenmesini, İlçedeki asfalt ve stabilize yol durumu ile bu yollardaki kar mücadelesi durumunu gösterir listelerin düzenlenmesini, bu grubun görevleri olarak belirlenmiştir. d) Servisleri 1.Ulaştırma ve Nakliye Servisi - TCK -TCDD İlçede varsa - Havayolları varsa -Deniz yolları varsa 2.Yol Yapım ve Onarım Servisi - TCK -TCDD İlçede varsa - Havayolları varsa -Deniz yolları varsa -DSİ varsa 18

19 KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU 19

20 11 - KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU -Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü (Başkan) -Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü -Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü -İlçe arama kurtarma ekibi olan resmi ve özel kuruluşlar -Gerekli görülen diğer kurumlar b) Görevleri 1. Doğal afet öncesinde, oluşabilecek atıkların yönetimiyle ilgili planlamalar yapmakla, 2. Oluşabilecek atık miktarı ile bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı belirlemekle, 3. Oluşabilecek atıkların depolanacağı uygun alanların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde önceden tespit etmekle ve kullanımıyla ilgili geri dönüşüm tesisleriyle işbirliği yapmakla, 4. Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalanları kurtarmak ile mahsur kalanları kurtarmak, 5. Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu tespit edilen yıkıntıları kaldırmak, 6. Ulaşımı engelleyen ve gerekli görülen yıkıntıları kaldırmak ve temizlemek, 7. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi yıkılması ve temizlenmesini sağlamak, 8. Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır ve çıkan yangınları söndürmek, 9. Hastane, okul, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların barınaklardaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların kurtarılmasında öncelik sırasına göre uymak, başlıca görevleridir. 10. Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir. c) Planlaması Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri grubunda kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) Enkaz ve Yıkıntıların döküleceği yerler tespit edilmiş olup ekteki listede belirtilmiştir. (Ek 34) Bu hizmetin yürütülmesinde Sivil Savunma mükelleflerinden ve gerektiğinde askeri birliklerden faydalanılmasını sağlar. Kurtarma hizmetinde görev alacak personel eğitimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından yürütülür. Afet mahalline gelen resmi ve özel tüm kuruluşlara ait kurtarma ekipleri (MAG vb.) planlanır. 20

21 d) Servisleri 1.Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Servisi -İlçe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü -Sivil Savunma Mükellefleri -Resmi ve Özel Kuruluşların kurtarma ekipleri. 1. Doğal afet öncesinde, oluşabilecek atıkların yönetimiyle ilgili planlamalar yapmakla, 2. Oluşabilecek atık miktarı ile bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı belirlemekle, 3. Oluşabilecek atıkların depolanacağı uygun alanların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde önceden tespit etmekle ve kullanımıyla ilgili geri dönüşüm tesisleriyle işbirliği yapmakla, 4. Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalanları kurtarmak ile mahsur kalanları kurtarmak, 5. Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu tespit edilen yıkıntıları kaldırmak, 6. Ulaşımı engelleyen ve gerekli görülen yıkıntıları kaldırmak ve temizlemek, 7. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi yıkılması ve temizlenmesini sağlamak, 2.İtfaiye Servisi -İtfaiye Grup Amirliği -Sivil Savunma Mükellefleri -Diğer Resmi ve Özel Kuruluşların Yangın Söndürme Ekipleri 1. Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır ve çıkan yangınları söndürmek, 2. Hastane, okul, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların barınaklardaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların kurtarılmasında öncelik sırasına göre uymak, başlıca görevleridir. 3. Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalanları kurtarmak ile mahsur kalanları kurtarmak, 4. Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu tespit edilen yıkıntıları kaldırmak, 21

22 İLKYARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU 22

23 12 - İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU -İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (Başkan) -Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü -İlçe Nüfus Müdürlüğü, -İlçe Müftülüğü, -Kızılay İlçe Başkanlığı, -Diğer ilgili kuruluşlar b) Görevleri 1. Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk sıhhi tedbirleri alır, tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesini sağlar, 2. Sabit veya seyyar yataklı tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini arttırıcı ve tedavi hizmetlerini hızlandırıcı tedbirleri alır, 3. Çevre sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri alır, 4. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır, 5. Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin teminini sağlar, 6. Ölülerin kimliklerini tespit eder, 7. Ölülerin gömülmesi ile ilgili gerekli dini, idari ve fiili işlemleri yapar. c) Planlaması 1. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) 2. Yaralı afetzedelere ilk yardımda bulunarak gerekli görülenlerin ilk yardım merkezlerine ve hastanelere taşınmalarını sağlar.(ilçede bulunan hastane, sağlık ocağı vb. ait bilgiler Ek 12 dedir.) 3. Afet bölgesinde ilk yardım merkezi ve seyyar hastane kurulmasını sağlar (İlk Yardım Merkezi ve Sahra Hastanesi kurulacak alanların listesi Ek 36 dedir.) 4. İlçe dahilindeki resmi ve özel sağlık kuruluşları ile kimyahane, laboratuvar ve benzeri tesislerin kapasitesi ve imkanlarını gösterir listenin örnek Ek 12 forma göre düzenlenmesini sağlar, 5. İlk yardım merkezi ve hastanelerin personel, araç ve gereç kadrosu ile lüzumlu ilaç ve tıbbi malzeme cins ve miktarlarını Sağlık Bakanlığının vereceği esaslar dahilinde tespit ve temin ederek gerekli denetimlerinin yapılmasını, 6. İlk yardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacının öncelikle resmi sağlık kuruluşları ve Kızılay olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından teminini sağlar, 7. Yataklı tedavi kurumlarının hizmet kapasitesini arttırabilmek amacıyla: - İyileşmiş veya evde tedavi görülebilecek hastaların tahliyesini, - Odalarda ve koridorlarda boş yerlere karyola ve şezlongların yerleştirilmesini ve bunların 23

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER: ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ: İlçe hudutları dahilinde genel hayata etkili bir afetin meydana gelmesi halinde, Anayasamızın 119, 121. Maddeleri, 88/12777 karar sayılı Yönetmelik,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

AFET, ACİL DURUM ve SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

AFET, ACİL DURUM ve SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar AFET, ACİL DURUM ve SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet, acil durum ve sivil savunmaya ilişkin

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak.

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak. 1 MİSYONUMUZ: Gelişimde ve değişimde çevresel değerleri koruyarak kentte yaşayan her yurttaşın katılımı ile, bürokratik esasa dayanmayan demokratik ve toplumcu yönetim, ulaşılabilirlik ve hızlı hizmet

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

... SİVİL SAVUNMA PLANI ONAY SAYFASI. MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih

... SİVİL SAVUNMA PLANI ONAY SAYFASI. MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih SİVİL SAVUNMA PLANI ... SİVİL SAVUNMA PLANI ONAY SAYFASI MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih KURUM ADI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN KAYMAKAMLIK MAKAMI İNCELEYEN ONAYLAYAN VALİLİK MAKAMI İNCELEYEN ONAYLAYAN

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı