PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI"

Transkript

1 PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013

2 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerince güncelleştirme ve değişiklikler yapılarak hazırlanmış olup uygun olduğu görülerek aynı yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca makamın onayına sunulmuştur. ONAY SAYFASI MAKAM Adı Soyadı / Unvanı İmza / Mühür Tarih HAZIRLAYAN Nilgün DOĞAN Yazı İşleri Müdürü KAYMAKAMLIK MAKAMI ONAYLAYAN Osman TUNÇ Pendik Kaymakamı VALİLİK MAKAMI İNCELEYEN Gökay Atilla BOSTAN İl Afet ve Acil Durum Müdürü ONAYLAYAN 2

3 İçindekiler İLÇE AFETLER ACİL YARDIM PLANI... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 GENEL AMAÇ KAPSAM HEDEFLER... 4 İKİNCİ BÖLÜM... 5 GENEL DURUM VE FARAZİYELER GENEL DURUM FARAZİYELER... 7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 9 İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ... 9 İLÇE AFET BÜROSU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET GRUPLARININ TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE PLANLAMASI HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBU GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU TARIM HİZMETLERİ GRUBU ELEKTRİK, SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU EKLER:

4 İLÇE AFETLER ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL 1 AMAÇ İlçe hudutları dâhilinde genel hayata etkili olacak derecede bir afetin meydana gelmesi halinde afetzedelerin kurtarılması, yaralıların tedavi edilmesi, yaralıların hastanelere sevk edilmesi, meskenleri yıkılıp hasar görenlerin geçici olarak barındırılması, yedirilmesi, giydirilmesi ve ihtiyaç maddelerinin temin edilmesi, çıkacak olan yangınların en kısa zamanda söndürülmesi, afetzedeleri güç durumdun kurtarmak ve onları normal hayata kavuşturmak bakımından yapılacak iş ve işleri önceden tespit ederek, düzenli bir çalışma sistemi kurabilmek gayesi ile Afet Acil Yardım Planı hazırlanmıştır. 2 KAPSAM İlçe Afet Acil Yardım Planı; acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli ilgili ilçe kaymakamının başkanlığında, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliği, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar. 3 HEDEFLER - İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinin Teşkilatlanması, - İlçe Afet Acil Durum Yönetim Merkezinin Teşkilatlanması, - Hizmet Gruplarının teşkilatlanması, - Kamu Kurum ve Kuruluşlarından sağlanacak yardımcı kuvvetlerin tespiti, - Afetin her anında Mahalli Sivil Savunma Kuvvetlerinden yararlanılması, - (İlçe Sivil Savunma Planında yer alan Ana Servisler: İlkyardım ve Ambulans, Kurtarma, Sosyal Yardım Servisi; Yardımcı Servisler: Emniyet ve Trafik Servisi, İtfaiye Servisi, Hastaneler Servisi, Teknik Onarım Servisi), - İlçe hudutları dahilinde tabii afete hassasiyet gösteren (Deprem, yangın, su baskını vb.) bölgelerin tespiti, - İlçenin tüm güç ve kaynaklarının planlanarak hazırlanması, - Hizmet gruplarının eğitilerek göreve hazır hale getirilmeleri, - Afetten önce araç gereç ve malzemenin tamamlanması sonucunda her türlü afete karşı etkin bir biçimde mücadele edilmesi için en uygun çalışmaları yapmaktır. 4

5 İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER 5 - GENEL DURUM Coğrafi Durum Marmara Denizi nin Kuzey Doğusunda, İstanbul ilinin doğu yarısında yer alan Pendik, Doğuda Tuzla, Kocaeli, Kuzeyde Sultanbeyli Batıda Kartal, Güneyde Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Yaklaşık 180.2km² lik bir alana yayılmış olup, 7,5 km sahil şeridi bulunmaktadır. Alan itibariyle İstanbul 7. büyük İlçesidir. Ballıca Ağılbayırı, Karabayır tepeleri mevcuttur. İlçenin belli başlı akarsuları Riva Deresi, Ballıca Deresi Ömerli Barajına dökülür. Büyükdere ise Kurtköy den çıkarak Tuzla sınırlarına gider. Ayrıca İlçemizde Ömerli Barajı bulunmaktadır. Yerleşime Uygunluk Haritası Ek 52 dedir.(aşağıdaki ifadeler bilgi amaçlı olup, buna göre hareket edilecektir.) Not: Yerleşime Uygunluk haritası İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünden veya İlçe Belediyesinden talep edilecektir. Ayrıca bu haritalar üzerinde İlçe Afet Yönetim Merkezi, 9 Hizmet Grubunun Toplanacağı Yerler, Kurtarma personel, araç ve malzemelerinin toplanacağı alan, Mezar Alanları (Halihazırda olan ve Toplu mezar olarak kullanılabilecek), Sahra Hastaneleri (Sahra Hastanelerinin seçiminde İlçe Toplum Sağlığı Başkanının görüşü alınmalıdır.), Hastaneler, Eczaneler, İlçe Lojistik Destek Merkezi, İleri Dağıtım Noktaları, Helikopter iniş sahaları( İniş sahalarının koordinatları olmak zorundadır.), İbadethaneler, Okul ve benzeri kurumlar, Park Alanları, akaryakıt istasyonları, enkaz döküm alanları, çadır alanları Öncelikli yollar ve istasyonlar (metro, tramvay, metrobüs, tren vb.) Köy ve Mahallelere Ait Genel Bilgiler: 1. Yerleşim Üniteleri (Mahalle) Listesi Ve Özelliklerini Gösterir,(Nüfus Vb.) Liste Ek 26 dadir. 2. Pendik İlçesinde Çadır Kent Alanların Listesi Ek 27 dedir. 3. İlçe Bazında Gar, Liman, Hava Limanını Gösterir İcmal Ek 28 dedir. 4. Pendik İlçesindeki Park ve Bahçelere Ait Liste (Mahalle Bazında) Ek 29 dedir. 5. İlçede Endüstriyel riski taşıyan tesis ve yerleri belirleyen haritalar, mezarlık için kullanılmış ve kullanılacak alanların haritaları, devlet ve il yollarını ve bu yollar üzerindeki köprüleri; çadır kent alanı olarak kullanılacak bölgelerin (açık alanlar, park, bahçeler vb.) yerlerini gösterir haritalar Ek 53 dedir. 6. Mezarlık İçin Kullanılmış ve Kullanılacak Alanların Adresleri ve Kapasitelerini Gösterir Çizelge Ek 30 dadir. 7. Hükümet ve adli binalar; askeri kışla ve binaları; ceza ve tevkif evleri; polis ve jandarmanın kullanımındaki bina ve tesisler; eğitim kurumları (okul, dershane, yurt vb); ibadethane (cami, kuran kursu vb.), aşevleri, bankalar ve diğer resmi bina ve tesislere ait bilgiler Ek 10 dadır. 8. İlçede var ise Organize Sanayi Bölgelerine ait bilgiler Ek 51 Kullanma ve İçme Suyu Tesisleri 1. Pendik İlçesinde bulunan su istasyonları ve su satış yerleri Ek 31 dadır. 2. Endüstriyel risk taşıyan tesisler listesi Ek 32 dedir. 5

6 Kanalizasyon, Elektrik Ve Havagazı Tesislerine Ait Bilgiler: 1. Kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz tesisleri, yeri özelliği Ek 33 dedir. İtfaiyeye Ait Bilgiler: 1. İtfaiye teşkilatı olan kuruluşların itfaiye hizmetleri ile ilgili personel, araç, gereç malzemeleri cins ve miktarlarına ait liste Ek 35 dedir. Haberleşme tesisleri: 1. Kamu ve özel sektördeki telefon, telgraf, teleks gibi yayın araçlarına ait bilgiler, Ek 11 dedir. Sağlık ve Sosyal Yardım Tesisleri: 1. Hastane, poliklinik, laboratuvar ve benzeri tesislere ait cetveller (kamu ve özel sektöre ait) Ek12 dedir. 2. Gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesisler listesi Ek 13 dedir. 3. Gerektiğinde sahra hastanesi olarak kullanılabilecek yerlerin listesi Ek 36 dadır. 5. İlçenin eczanelerinin listeleri Ek 37 dedir. Yiyecek, Giyecek, Barınma ve Yakacak gibi Maddelerin Stok ve İkmal Durumu 1. Gıda stoku bulunduran özel kurumların listesi ve kapasitesin Ek 38 dedir. 2. Giyim stoku bulunduran özel kurumların listesi ve kapasitesin Ek 39 dedir. 3. Çadır, yaşam konteynır, WC duş konteynırı, prefabrik ev, seyyar mutfak, jeneratör, ısıtıcı üreten veya pazarlayan kuruluşların listesi ve genel stok durumunu gösterir liste Ek 40 dedir. 4. Soğuk hava depolarını ve kapasitelerini gösterir liste Ek 41 dedir. 5.Pendik İlçesinde bulunan fırınlar Ek 42 dedir. 6. Pendik İlçesinde bulunan yemek firmaları Ek 43 dedir. 7. Pendik İlçesi İleri dağıtım merkezleri ve lojistik dağıtım merkezleri olarak kullanılacak alanların bilgileri Ek 44 dedir. 8. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli olarak geçici kapalı iskan alanı belirlenmesi (kapalı spor salonu, okul vb.) Ek 50 Akaryakıt İkmal Tesisleri 1. İlçe hudutları içindeki akaryakıt istasyonlarını gösterir listeler, bunların kapasite ve stok durumlarını gösterir listeler ile ikmal imkânlarını belirleyen bilgiler Ek 45 dedir. Tamir ve Onarım Tesisleri 1. Özel sektöre ait tamirhane ve atölyelerin kapasite ve karakteristiklerini ve diğer hususiyetlerini içeren bilgiler Ek 46 dedir. Personel Araç Gereç Listesi Kurtarma, enkaz kaldırma, yapım ve onarım konularında görev verilebilecek kamu ve özel kuruluşların güç ve kaynaklan hakkında bilgiler Ek 48 dedir. Pendik İlçesinde bulunan kargo ve nakliyat firmaları bilgileri Ek 49 dedir. 6

7 6 FARAZİYELER İlçe hudutları içerisinde yerleşim yerlerinde olmuş veya muhtemel afetlere maruz bölgeleri gösterir harita plan ve krokilerini gösterir rapor hazırlanır. Bu afetin oluş rapor tarihi etkilene veya etkilenebilecek bina veya insan sayısını belirtir afet bilgi cetveli hazırlanır. (Yönetmeliğin 11 ve 13. maddelerine ve ilçenin özelliğine göre yazılacak) a)düşmanın Klasik Silahlarına Karşı :İlçemiz sınırları içinde faaliyeti gereğince ülke ekonomisi açısında önem arz eden tesislerin bulunması, sahil kesiminde genellikle döviz bürolarının ve kuyumcuların ağırlıklı olarak bulunması, ilçe sınırları içinde Sabiha Gökçen Havaalanı, İstanbul Tersane Komutanlığı ve Ömerli Barajının bulunması ve jeopolitik önem arz etmesi ve düşmanın klasik ve modern silahlarla saldırı tehlikesinin bulunması nedeni ile İstanbul Tersane Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik Jandarma Komutanlığı ile özel ve resmi kurum ve kuruluşların özel güvenlik teşkilatları marifeti ile saldırılara karşı hazırlıklı olunması söz konusudur. b)düşmanın Nükleer Taarruzlarına Karşı Hedef Tahlili: İlçemizde daha öncede belirtildiği gibi memleket açısından önem arz eden kurum ve kuruluşların bulunmasına rağmen ilçemiz düşmanın nükleer taarruzlarına karşı öncelikli olarak hedef teşkil etmemektedir c)afetler Açısından Hedef Tahlili : İlçemizin bulunduğu tabaka tektonik açısından aktif olmayan fay hatlarının üzerinde bulunmasına rağmen ilçemizin karşısında bulunan Adaların güneyinden geçtiği kabul edilen aktif fay hatlarına yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunması nedeni ile olası bir İstanbul Depreminden birinci derecede etkileneceği mütalaa edilmektedir.1999 Marmara ve Düzce Depremlerinden ilçemiz kısmen etkilenmiş olup can kaybı olmamasına rağmen bazı binalarda Orta Hasar ve Az Hasar meydana gelmiştir. İlçemizin kuzeyinde bulunan Ömerli Barajında meydana gelebilecek bir yıkılma nedeni ile ilçemizin baraja uzak mesafede olması ve akış yönü dışında bulunması nedeni ile bir baskın tehlikesinin olmayacağı tespit edilmiştir. Bölgemizle ilgili dikkate alınacak genel faraziyeler şöyledir. Olacak afetin o bölgede olmuş en büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı yoksa deprem bölgeleri; haritasındaki deprem tehlikesi, muhtemel su baskınlarının olabileceği. Deprem ve benzeri afetlerde yangınların çıkabileceği, yangın afetlerinde çok büyük patlamaların ayrıca sınaî ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz kaçaklarının olabileceği. Hasara uğrayan ve yıkılan binaların çok olabileceği açıkta kalan ailelerin iskan problemlerinin artabileceği. İç ve dış ulaşım ihtiyacının çok artabileceği. Ulaşım yollarında ve tesislerinde, hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya durabileceği. Akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerinin afette hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği. Radyo,Telefon,Telsiz haberleşmesinin aksayabileceği. Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışmaz hale gelebileceği, susuzluğun baş gösterebileceği ve halkın karanlıkta kalabileceği. Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış veya yaz şartlarından birinde olabileceği. İhtiyaç maddelerinde özellikle gıda, ilaç ve ısınma maddelerinde ve gereçlerinde sıkıntı meydana gelebileceği. 7

8 Hasarın büyük olabileceği, enkaz altındaki insanların kurtarılması gerekeceği. Hükümet Binası, Sağlık tesisleri gibi,idare merkezlerinin hasara uğrayabileceği,geçici idare merkezlerine ihtiyaç duyulabileceği. İlkyardım ve Kurtarma hizmetlerinde görevlendirilecek personel ve ailelerin veya Askeri Birliklerinde afete maruz kalabileceği. Afet bölgesine yardıma giden ekiplerinde barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği. Afet bölgesinde yağmacılık teşebbüslerinin olabileceği. Yiyecek,İçecek,Giyecek,Barındırma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabileceği. Kış ve yaz şartlarının umumi hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçeceği. 8

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLÇE ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ 7 - İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ a) İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Kaymakamın Başkanlığında; - Belediye Başkanı, - İlçe Jandarma Komutanı, - İlçe Emniyet Müdürü, - İlçe Malmüdürü, - İlçe Milli Eğitim Müdürü, - İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İlçe Temsilcisi, - Kızılay Şube Temsilcisi, olmak üzere İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi kurulmuştur. İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Listesi Ek-14 dedir. b) Görevleri 1. İlçe Acil Yardım Planlarının yapılmasını ve uygulamasını sağlamak, 2. İlçeye ait planı valiliğin onayına sunmak, 3. Planda öngörülen teşkilatı kurmak ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurmak, 4. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlamak, 5. Hizmet gruplarını göreve çağırmak, gerekli kararları almak ve uygulamasını sağlamak. 6. Yapılacak yardımın prensiplerini tespit etmek ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlamak, 7. Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu konularda talimatlar düzenlemek, çalışmaları koordine etmek ve sonuçlarını izlemek, 8. Acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 9. Acil yardım, geçici iskan ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde Valilik makamıyla koordine etmek, 10. Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin teminini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine etmek, 11. Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirmek, 12. Acil yardım çalışmalarının aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlamak, - Haberleşmenin Temini, - Ulaştırmanın Sağlanması Ve Trafiğin Düzenlenmesi, - Kurtarma - Tıbbi İlkyardım - Hasta Ve Yaralıların Hastaneye Nakli - Yangın Söndürme, - Emniyet Ve Asayişi Sağlamak, - Yedirme, Giydirme, Isıtma Ve Aydınlatma - Geçici Barındırmayı Sağlama - Ölülerin Defini - Enkaz Kaldırma Ve Temizleme 9

10 - Elektrik, Su, Kanalizasyon Tesislerinin Onarımı Ve Hizmete Sokulması - Karantina Tedbirlerinin Alınması - Afet türüne göre bu sıralamada değişiklik yapılabilir. 13. Afet durumunda İlçe için kendi imkanlarıyla karşılayamadığı her türlü durum için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden talepte bulunmak, 14. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ne teslim etmek, 15. Acil Yardım malzemelerinden arta kalanları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ne tasfiye etmektir. c) Çalışma Esasları 1. Komite başkanının çağrısı üzerine, büyük afetlerde ise çağrısız toplanır. 2. Afetin büyüklük esaslarına göre Kaymakamlıkça gerekli görülen veya gerekli görülürse Komite 24 saat çalışma esaslarına göre görev yapar. 3. Afet halinde belirlenen ihtiyaçlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ne iletir. 4. İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesinde görevli asil ve yedek üyelerin listesi Ek 14 de gösterilmiştir. 10

11 İLÇE AFET BÜROSU İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Afet Bürosunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları : a. Kuruluşu: İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi yapılacak işleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne iletir. Bu bürolar sürekli olup, aynı zamanda komitenin büro hizmetlerini de yürütür. Kaymakamlıkça gerektiğinde büro, personel, araç ve gereç yönünden diğer kuruluşlardan takviye edilir. Büyük afetlerde Kaymakamlıkça büronun yeri değiştirilebilir. b. Görevleri: İlçe Acil Yardım Planlarının hazırlanmasını, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak ve saklanmasını sağlamak. Planlarda olabilecek değişiklikler izlenerek ilgili yerlere bildirmek. Hizmet gruplarında görev alacak kimselere afetten önce verilmesi gereken bilgileri ulaştırmak. Komite ile her hizmet grubunun üye ve servis başkanlarının ev ve iş adres ve telefon numaralarını gösterir cetvelleri hazırlamak, ilgililere vermek ve dosyasında saklamak. Acil yardım teşkilat şemasının, komitenin uygun göreceği yerlere asılmasını sağlamak. Hizmet Grup Başkanlıklarında görevli asil ve yedek üyelerin listesi Ek 14 de gösterilmiştir. Afet bürosunda görevli personel listesi Ek 25 dedir. c. Çalışma Esasları: Kaymakam; gerekli gördüğünde büro 24 saat esasına göre görev yapar. 11

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET GRUPLARININ TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE PLANLAMASI İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi, bu hizmetleri aşağıda belirtilen hizmet grupları ile yürütür. - Haberleşme Hizmetleri Grubu - Ulaşım Hizmetleri Grubu - Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu - İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu - Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu - Güvenlik Hizmetleri Grubu - Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu - Tarım Hizmetleri Grubu - Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu 12

13 HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU 13

14 9 - HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU -İlçe Telekom Müdürlüğü (Başkan) -İlçe PTT Şube Temsilcisi -İlçe Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi -İlçe Jandarma Komutanlığı,(varsa) Temsilcisi -Diğer ilgili kuruluşlar, yetkili temsilcileri b) Görevleri 1. Afet mahalleri ile sürekli olarak haberleşmeyi sağlamak için telli, telsiz haberleşme ağı kurdurur, 2. Hasarlı haberleşme araçlarını süratle onarır ve hizmete sokar, 3. Afet mahallerinden aldığı bilgileri İlçe Afet ve Acil Durum Merkezine bildirir, 4. İlçe dahilindeki haberleşme tesislerinin bir afet sırasında nasıl kullanılacağına dair talimatlar düzenler, 5. Afetin ilk anından itibaren mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin GSM Operatörleri tarafından kesintisiz yürütülmesi için planlama yapar, 6. Afet mahallinde posta haberleşmesinin sağlanabilmesi için her türlü tedbiri alır ve gerektiğinde yeni posta taşıma hatları kurdurur, 7. Afet haberleşmesinin öncelikli olduğunun ilgili yerlere duyurulmasını ve en seri haberleşmeyi sağlamak için gerekli düzenlemenin yapılmasını, 8. Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir. c) Planlanması 1. Kamu ve özel sektördeki telefon, telgraf, teleks gibi yayın araçlarına ait bilgiler, Ek 11 deki forma göre düzenlenmesini sağlar, 2. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) 3. Haberleşme tesislerinin tam kapasite ile devreye sokulması için gerekli tedbirlerin alınmasını, 4. Afet bölgesinde haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut haberleşme imkanlarının yetersiz veya devre dışı kalması halinde askeri birliklerin personel, teçhizat ve diğer imkanlarından faydalanılmasını, 5. Afetin ilk anından itibaren mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin GSM Operatörleri tarafından kesintisiz yürütülmesinin sağlanması için ilçeye düşebilecek seyyar baz istasyonlarının miktarının belirlenmesi ve mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin yürütülmesine ilişkin afet planı hazırlanmasını, 6. Muhtemel bir afette ne tür hasarın meydana geleceğine dair onarım için gerekli tedbirlerin alınmasını, planlar, 7. İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi Yönetmeliğindeki form ve raporları haberleşme kullanılır. 8. Köylerde haber alınacak kaynaklar şunlardır: Muhtar ve azalar, Köy korucusu, Öğretmen, -Din görevlileri. Haberciler en seri vasıta ile telefonu olan köyden komite başkanlığına afet haberini bildirir. 14

15 Telefonu olmayan köylerdeki afet haberi en yakın telefonu olan yerden il veya ilçe merkezine en seri şekilde bildirilir. d) Servisi: Haberleşmenin Sağlanması İle Tesislerin Yapım, Onarım ve Bakım Servisi -İlçe Telekom Müdürlüğü -İlçe PTT Şube Müdürlüğü -İlçe Emniyet Müdürlüğü, -İlçe Jandarma Komutanlığı,(varsa) -Diğer ilgili kuruluşlar, yetkili temsilcileri 15

16 ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU 16

17 10-ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU - İlçe Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Başkan) - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilci -İlçe Emniyet Müdürlüğü (Trafik Şube) Temsilcisi -Gerekli görülen diğer kurumların Temsilcisi b) Görevleri 1. Ulaşım Hizmetleri Grubunun başlıca amacı, afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda ve en iyi şekilde sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenlerin alınmasını temin etmek, bu konuda afetten önce gerekli acil hizmet ve faaliyetlerin planlamasını yapar ve afet sırasında bu planların uygulanmasını sağlanması, 2. Afet hizmetlerinde kullanılacak araçlara geçiş üstünlüğü sağlar, 3. Hizmet komisyonları hizmetlerin mahalline ulaştırılması için her türlü araç ve gereçlerle personel ikmalinin kontrol ve teminini, 4. Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinelerinin tespit, tedarik ve tahsis işlemlerini düzenler, 5. Afet şartları altında ilçenin ulaştırma tesis ve araçlarının durumlarını tespit ederek çalışmalarının devamı için gerekli tertip ve tedbirleri alır, akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar, 6. İlçe hudutları içindeki akaryakıt istasyonları gösterir haritalar veya listeler, bunların kapasite ve stok durumlarını gösterir listeler ile ikmal imkanlarını belirleyen rapor ve bilgiler toplar, 7. İkmal ve bakım yerlerinin temini ve akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlar 8. Afet nedeniyle bozulabilecek yol, köprü ve benzeri küçük sanat yapılarının planda gösterilen araç ve gereçlerle personel tarafından tamir ve ıslahı, 9. Afet şartları altında ulaştırma, tesis, araç ve gereçler ile kara ve demiryollarında seyrüsefer tahmil ve tahliye ile ilgili özel tedbirlerin alınmasını sağlar, Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir 17

18 c) Planlaması Kuruluşlarca görevlendirilen, personel araç ve gereç kadrosunun tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) İkmal ve bakım işlerinin, araçların ait olduğu kuruluşların atölyelerinde yapılmasını, İlçe hudutları içinde yer alan yollar, köprüler, önemli tesislerin tespitini, Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekilmesi halinde askeri birliklerden yardım istenmesi, Servislerde görevli gösterilen araçların yetmemesi halinde diğer kamu kuruluşları ile şahıslara ait araçlardan yararlanmasını sağlama, Kapalı olan mahalle veya köy yollarının açılmasını sağlama, Mevcut köy yollarının üzerindeki köprü, menfez ve sanat yapılarının onarımı ile yeni köprülerin yapımını, Afet anında öncelikle ulaşıma açık tutulacak yolların belirlenmesi(1.,2.,3. Öncelikli yollar) Ek 47 Sorumluluk sınırları içindeki 1 inci ve 2 nci öncelikte bakım ve onarım yapılacak yollara ait listelerin düzenlenmesini, İlçedeki asfalt ve stabilize yol durumu ile bu yollardaki kar mücadelesi durumunu gösterir listelerin düzenlenmesini, bu grubun görevleri olarak belirlenmiştir. d) Servisleri 1.Ulaştırma ve Nakliye Servisi - TCK -TCDD İlçede varsa - Havayolları varsa -Deniz yolları varsa 2.Yol Yapım ve Onarım Servisi - TCK -TCDD İlçede varsa - Havayolları varsa -Deniz yolları varsa -DSİ varsa 18

19 KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU 19

20 11 - KURTARMA VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU -Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü (Başkan) -Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü -Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü -İlçe arama kurtarma ekibi olan resmi ve özel kuruluşlar -Gerekli görülen diğer kurumlar b) Görevleri 1. Doğal afet öncesinde, oluşabilecek atıkların yönetimiyle ilgili planlamalar yapmakla, 2. Oluşabilecek atık miktarı ile bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı belirlemekle, 3. Oluşabilecek atıkların depolanacağı uygun alanların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde önceden tespit etmekle ve kullanımıyla ilgili geri dönüşüm tesisleriyle işbirliği yapmakla, 4. Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalanları kurtarmak ile mahsur kalanları kurtarmak, 5. Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu tespit edilen yıkıntıları kaldırmak, 6. Ulaşımı engelleyen ve gerekli görülen yıkıntıları kaldırmak ve temizlemek, 7. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi yıkılması ve temizlenmesini sağlamak, 8. Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır ve çıkan yangınları söndürmek, 9. Hastane, okul, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların barınaklardaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların kurtarılmasında öncelik sırasına göre uymak, başlıca görevleridir. 10. Görevlendirilen personel, araç ve gerecin görevleri ve görev yerleri, personeline tebliğ edilmek üzere ilgili kuruluşa bildirilir. c) Planlaması Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri grubunda kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) Enkaz ve Yıkıntıların döküleceği yerler tespit edilmiş olup ekteki listede belirtilmiştir. (Ek 34) Bu hizmetin yürütülmesinde Sivil Savunma mükelleflerinden ve gerektiğinde askeri birliklerden faydalanılmasını sağlar. Kurtarma hizmetinde görev alacak personel eğitimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından yürütülür. Afet mahalline gelen resmi ve özel tüm kuruluşlara ait kurtarma ekipleri (MAG vb.) planlanır. 20

21 d) Servisleri 1.Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Servisi -İlçe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü -Sivil Savunma Mükellefleri -Resmi ve Özel Kuruluşların kurtarma ekipleri. 1. Doğal afet öncesinde, oluşabilecek atıkların yönetimiyle ilgili planlamalar yapmakla, 2. Oluşabilecek atık miktarı ile bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı belirlemekle, 3. Oluşabilecek atıkların depolanacağı uygun alanların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde önceden tespit etmekle ve kullanımıyla ilgili geri dönüşüm tesisleriyle işbirliği yapmakla, 4. Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalanları kurtarmak ile mahsur kalanları kurtarmak, 5. Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu tespit edilen yıkıntıları kaldırmak, 6. Ulaşımı engelleyen ve gerekli görülen yıkıntıları kaldırmak ve temizlemek, 7. Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaların desteklenmesi yıkılması ve temizlenmesini sağlamak, 2.İtfaiye Servisi -İtfaiye Grup Amirliği -Sivil Savunma Mükellefleri -Diğer Resmi ve Özel Kuruluşların Yangın Söndürme Ekipleri 1. Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini alır ve çıkan yangınları söndürmek, 2. Hastane, okul, kışla, atölye gibi yerler ile konutlardaki vatandaşların barınaklardaki hayvanların, kıymetli eşya ve malların kurtarılmasında öncelik sırasına göre uymak, başlıca görevleridir. 3. Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalanları kurtarmak ile mahsur kalanları kurtarmak, 4. Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu tespit edilen yıkıntıları kaldırmak, 21

22 İLKYARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU 22

23 12 - İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU -İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (Başkan) -Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü -İlçe Nüfus Müdürlüğü, -İlçe Müftülüğü, -Kızılay İlçe Başkanlığı, -Diğer ilgili kuruluşlar b) Görevleri 1. Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk sıhhi tedbirleri alır, tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesini sağlar, 2. Sabit veya seyyar yataklı tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini arttırıcı ve tedavi hizmetlerini hızlandırıcı tedbirleri alır, 3. Çevre sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri alır, 4. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır, 5. Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin teminini sağlar, 6. Ölülerin kimliklerini tespit eder, 7. Ölülerin gömülmesi ile ilgili gerekli dini, idari ve fiili işlemleri yapar. c) Planlaması 1. Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç kadrosunun, 12 nci maddenin (1) ve (m) bentleri esaslarına göre tespitini, Kuruluşlarca serviste görevlendirilecek personel, araç ve gereç listeleri Ekler (2,5,6,7,8,15) 2. Yaralı afetzedelere ilk yardımda bulunarak gerekli görülenlerin ilk yardım merkezlerine ve hastanelere taşınmalarını sağlar.(ilçede bulunan hastane, sağlık ocağı vb. ait bilgiler Ek 12 dedir.) 3. Afet bölgesinde ilk yardım merkezi ve seyyar hastane kurulmasını sağlar (İlk Yardım Merkezi ve Sahra Hastanesi kurulacak alanların listesi Ek 36 dedir.) 4. İlçe dahilindeki resmi ve özel sağlık kuruluşları ile kimyahane, laboratuvar ve benzeri tesislerin kapasitesi ve imkanlarını gösterir listenin örnek Ek 12 forma göre düzenlenmesini sağlar, 5. İlk yardım merkezi ve hastanelerin personel, araç ve gereç kadrosu ile lüzumlu ilaç ve tıbbi malzeme cins ve miktarlarını Sağlık Bakanlığının vereceği esaslar dahilinde tespit ve temin ederek gerekli denetimlerinin yapılmasını, 6. İlk yardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacının öncelikle resmi sağlık kuruluşları ve Kızılay olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından teminini sağlar, 7. Yataklı tedavi kurumlarının hizmet kapasitesini arttırabilmek amacıyla: - İyileşmiş veya evde tedavi görülebilecek hastaların tahliyesini, - Odalarda ve koridorlarda boş yerlere karyola ve şezlongların yerleştirilmesini ve bunların 23

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı R.

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER: ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ: İlçe hudutları dahilinde genel hayata etkili bir afetin meydana gelmesi halinde, Anayasamızın 119, 121. Maddeleri, 88/12777 karar sayılı Yönetmelik,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2011/1 KARAR TARİHİ : 03.11.2011 TOPLANTI YERİ : İstanbul Valiliği Ek Hizmet binası Toplantı Salonu 1. Su ürünleri av yasaklarına

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI KASIM-2012 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL I.AM AÇ Bu planın amacı; Ankara İlinde deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

Onay. Belediye Başkanı

Onay. Belediye Başkanı Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 21.06.2006 Sivil Savunma Md. Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: TİM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/7 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK İŞ AKIŞ ŞEMALARI GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.09/01 24 SAAT DEVAMLI ÇALIŞMA PLANI Başbakanlık 9.03.1999 tarih ve 1210-7-99sayılı Seferberlik ve Savaş hali hazırlıkları Direktifi 2935

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE İÇHİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI ÖZET: İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI Berna BARADAN 1 1 Yüksek Mimar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir Email: Berna.Baradan@afad.gov.tr Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı; İzmir

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı