T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL AFET VE ACİL YARDIM PLANI KASIM-2012

2 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL I.AM AÇ Bu planın amacı; Ankara İlinde deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, büyük yangınlar ve kazalar, tehlikeli ve salgın hastalıklar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları ve olayları ile iltica ve nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlarla ilgili olarak, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin en etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğine ilişkin esasları düzenlemektir. II.KAPSAM Ankara ili Afet Acil Yardım Planı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, askeri birliklerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel kurum ve kuruluşların zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerin yürütülmesi ile iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasını kapsar. III.H ED EFLER Bu planın yapılmasındaki hedefler; afet öncesi mevcut kurum ve kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve afet sırasında süratli ve koordineli bir şekilde; A-Haberleşmenin, B-Ulaştırma ve trafiğin sağlanması, C-Kurtarma, Ç-Acil tıbbi yardım, D-Hasta ve yaralıların tahliye ve tedavisi, E-Yangın söndürme, F-Emniyet ve asayişin sağlanması, G-Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma, Ğ-Geçici barındırmayı sağlama, H-Ölülerin defni, I-Enkaz kaldırma ve temizleme, İ-Elektrik, su ve kanalizasyonun onarımı ve hizmete sokulması, J-Dış ve iç yardımların koordinasyonu ve işbirliğinin sağlanması, K-Karantina tedbirlerinin sağlanması, L-İyileştirme tedbirlerini belirleyip uygulamaya sokarak düzenin yeniden tesisini temin etmektir. IV. SORUMLULUK Kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurum ve kuruluşlar bu planda kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar. 3

3 V-GENEL DURUM Ankara İlinin genel durumu ektedir. (Ek-1) İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER VI-FARAZİYELER Ankara İlinin afet ve acil durumu ile ilgili faraziyeleri ektedir. (Ek-2) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İL ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE G ÖREVLERİ I-İL KURTARMA VE YARDIM KOM İTESİ 1- Vali 2-4.Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı 3- Büyükşehir Belediye Başkanı 4- İl Afet ve Acil Durum Müdürü 5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 6- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 7- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 8- İl Jandarma Komutanı 9- İl Emniyet Müdürü 10-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 11-İl Milli Eğitim Müdürü 12-İl Sağlık Müdürü 13-Kızılay Genel Başkanı 14-Afetin türüne göre Valilikçe uygun görülen diğer ilgili kuruluş üst yöneticileri. İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin tüm ek bilgileri (Ek-3) tedir. İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İletişim Bilgileri (Ek-3-1) ve Komite ile ilgili birim ve yöneticilerinin iletişim bilgileri (Ek-3-2) ektedir. 1 -İl afet acil yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. 2-İlçelere ait planları inceleyerek Valiliğin onayına sunar. 3-Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar. 4-Hizmet gruplarını göreve çağırır, gerekli kararları alır ve uygulanmasını sağlar. 5-Yapılacak yardımın prensiplerini tespit eder ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlar. 6-Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirler ve bu konularda talimatlar düzenler, çalışmaları koordine ederek sonuçlarını izler. 7-Afet acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 8-Afet acil yardım, geçici iskan ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde Başbakanlık tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) izin alır. 9-Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirir. 10-Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin temini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine eder. 4

4 11-Afet acil yardım çalışmalarının genel olarak aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar. a-haberleşmenin temini, b-ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi, c-arama ve kurtarma, ç-ilk yardım ve sağlık hizmetleri, d-hasta ve yaralıların hastaneye nakli, e-yangın söndürme, f-emniyet ve asayişi sağlama, g-yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma, ğ-geçici barındırmayı sağlama, h-ölülerin defni, ı-enkaz kaldırma ve temizleme, i-elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ile hizmete sokulması, j-karantina tedbirlerinin alınması, k-afet türüne göre bu sıralamada değişiklik yapılabilir. 12-Afet acil yardım süresi içerisinde harcanamayan ödenek Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığının acil yardım hesabına iade eder. 13-Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim eder. Bu evrakın bir örneğini de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderir. 14-Acil yardım malzemelerinden arta kalanları Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek hükümlere göre tasfiye eder. 15-Gerektiğinde, afetzedelerin borçlarının tecili ve yeni yardımların yapılması konusunda tespit ve tekliflerde bulunur. C-ÇALIŞM A ESA SLARI 1-Komite, Komite Başkanının çağrısı üzerine; büyük afetler de ise çağrısız toplanır. 2-Afetin büyüklük derecesine göre Valilikçe gerekli görülürse komite, 24 saat çalışma esasına göre görev yapar. 3-Komitenin sekretarya görevini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yürütür. 4-Afet halinde ortaya çıkan ihtiyaçlar Başbakanlığa (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) iletir. 5

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM H İZM ET GRUPLARININ TEŞKİLİ, G ÖREVLERİ VE PLANLAMASI I-HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Türk Telekom Merkez-I Bölge Müdürlüğü) II-ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Büyükşehir Belediye Başkanlığı) III-ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) IV-TAHLİYE, YIKMA VE YIKINTILARI KADIRMA HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Büyükşehir Belediye Başkanlığı ) V-SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Sağlık Müdürlüğü) VI-HASAR TESPİT ve İSKAN HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) VII-GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Emniyet Müdürlüğü) VIII-SATIN ALMA, KİRALAMA, EL KOYMA ve DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : İl Defterdarlığı) IX- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK HİZMETLERİ GRUBU (Grup Başkanı : Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü) X-ELEKTRİK HİZMETLERİ GRUBU ( Grup Başkanı :TEİAŞ 8.Bölge Müdürlüğü) XI- SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU ( Grup Başkanı :Büyükşehir Belediye Başkanlığı) XII-DOĞALGAZ HİZMETLERİ GRUBU ( Grup Başkanı : Başkent Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürlüğü) Hizmet Grup Başkanlıklarının ilgili üst yöneticilerinin iletişim bilgileri ektedir. (Ek-4) 6

6 I-HABERLEŞME H İZM ETLERİ GRUBU 1-Türk Telekom Anadolu Merkez-1 Bölge Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 4-İl Jandarma Komutanlığı 5-İl Emniyet Müdürlüğü 6-PTT Başmüdürlüğü 7-Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü 8-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü 9-Avea Bölge Müdürlüğü 10-Türkcell Bölge Müdürlüğü 11-Türksat A.Ş. İl Müdürlüğü 12-Vodafone İç Anadolu-Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü 13-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 14-İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haberleşme Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-5) tedir. Haberleşme Hizmet Grubunun iletişim bilgileri ektedir. (Ek-5-1) 1-Afet mahalleri ile sürekli olarak haberleşmeyi sağlamak için telli, telsiz haberleşme ağı kurdurur ve işletmesini sağlamak. 2-Hasarlı haberleşme araçlarının süratle onarılması ve hizmete sokulmasını sağlamak. 3-Afet mahallerinden aldığı bilgileri İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirmek. 4-İl dâhilindeki haberleşme tesislerinin bir afet sırasında nasıl kullanılacağına dair talimatlar düzenlemek. 5-Afet mahallinde posta haberleşmesinin sağlanabilmesi için her türlü tedbiri alır ve gerektiğinde yeni posta taşıma hatları kurdurmak. (Ek-5-2) 2-Afet haberleşmesinin tam kapasite ile seri bir şekilde sağlanması ve Afet bölgesinde haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut haberleşme imkanlarının yetersiz veya devre dışı kalması halinde, askeri ve sivil tüm kurum ve kuruluşların personel, teçhizat ve diğer imkanlarından faydalanılması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-5-3) 3-İlçe yöneticilerinin iletişim bilgileri ile ilçelerin İl merkezine uzaklıkları ektedir. (Ek ) 4-Mahalle ve köy muhtarlarının iletişim bilgileri ektedir. (Ek-5-5) 5-Haberleşme tesisi olan kuruluşların listesi ektedir. (Ek-5-6) 6-Afet haberinin kapsayacağı bilgiler ektedir. (Ek-5-7) D-SERVİSLERİ Servis grubun kendisidir. 7

7 II-ULAŞIM H İZM ETLERİ GRUBU 1-Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Grup Başkanı) 2-İl Emniyet Müdürlüğü 3-İl Özel İdaresi 4-Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 5-DHMİ Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü 6-TCDD 2.Bölge Müdürlüğü 7-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Ulaşım Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-6) dadır. Ulaşım Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-6-1) 1-Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektiği tertip ve düzenleri almak, aldırmak ve afet hizmetlerinde kullanılacak araçlara geçiş üstünlüğü sağlamak. 2-Hizmet gruplarının ihtiyacı olan taşıt ve iş makinelerinin durumlarını tespit, tedarik ve tahsis işlemlerini düzenlemek. 3-Afet şartları altında ilin ulaştırma, tesis ve araçların durumlarını tespit ederek çalışmalarının devamı için gerekli tertip ve tedbirleri almak, akaryakıt ihtiyacının giderilmesini sağlamak. 4-Hava limanları, demiryolları ve karayollarında seyrüsefer, yükleme ve tahliye ile ilgili özel tedbirleri almak. 5-Afetzedelere dağıtılmak üzere toplanan ikmal maddelerinin afet bölgesine ulaştırılmasında zorluk çekilmesi halinde, askeri birliklerden yardım istemek. (Ek-6-2) 2-İl hudutları içindeki kara, hava yolları, raylı sistemler ile bunlar üzerindeki köprü, istasyon, terminal, tünel gibi önemli tesisleri gösterir bilgiler ektedir. (Ek ) 3-Yeni köy yollarının yapılması ve mevcut köy yollarının bakım onarımı ile köy yollarında en iyi şekilde ulaşımın sağlanması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-6-4) 4-Otoyol, Devlet ve il yollarında meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için ulaşıma açılmasına dair programlar ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-6-5) 5-İl'deki yol durumu ile bu yollardaki kar mücadelesi durumunu gösterir listeler ektedir. (Ek ) D- SERVİSLERİ 1-U laştırm a ve Nakliye servisi, b-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü c-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü ç-tcdd 2.Bölge Müdürlüğü d-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 8

8 2-M ahalle ve Köy Y olları Yapım ve O narım servisi, b-il Özel İdaresi c-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 3-Otoyol, Devlet ile İl Yolları Yapım ve O narım servisi, b-il Özel İdaresi c-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü ç-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 4-Dem iryolları ve Raylı Sistemler Yapım ve O narım servisi, b-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü c-tcdd 2.Bölge Müdürlüğü ç-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 5-H avalim anları Yapım Ve O narım Servisi b-karayolları 4.Bölge Müdürlüğü c-dhmi Esenboğa Hava Limanı Baş Müdürlüğü ç-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar III-ARAMA VE KURTARMA H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı 3-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4-İl Jandarma Komutanlığı 5-İl Emniyet Müdürlüğü 6-İl Özel İdaresi 7-DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 8-Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 9-İl Sağlık Müdürlüğü 10-Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 11-DHMİ Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü 12-TCDD 2. Bölge Müdürlüğü 13-İlgili Belediye Başkanlıkları 14-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Arama ve Kurtarma Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-7) dedir. Arama ve Kurtarma Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-7-1) 1-Afet mahallinde ve yıkıntı altında kalan yaralıları kurtarmak. 2-Mahsur kalanları kurtarmak. 3-Kurtarma ve yardım çalışmaları yapılan binalarda kurtarma ve yardım çalışmalarının en iyi şekilde yürütülmesi bakımından söz konusu binaların gerektiğinde desteklemek, yıkmak ve temizlemek. 9

9 4-Afet bölgesinde yangından korunma ve önleme tedbirlerini almak ve çıkan yangınların söndürmek. 5-Okullar başta olmak üzere, hastaneler, cezaevleri gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu her türlü bina ve tesisler ile konutlardaki vatandaşları, barınaklardaki hayvanları, kıymetli eşya ve malları kurtarmak. 6-Gerektiğinde, ilgili mevzuat çerçevesinde askeri birlik, personel, araç ve gereçlerinden de faydalanmak. 7-İl içinde veya dışında meydana gelip ilimizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde, işbirliği ile gerekli tedbirleri almak. (Ek-7-2) 2-Arama ve Kurtarma hizmetinde görev alacak personelin eğitiminin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-7-3) 3-Afet mahalline gelen resmi ve özel tüm kuruluşlara ait arama ve kurtarma ile itfaiye ekiplerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği koordinesinde çalışması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-7-4) D-SERVİSLERİ 1-Arama ve K urtarm a Servisinin Teşkili a-kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Jandarma Komutanlığı d-il Emniyet Müdürlüğü e-il Özel İdaresi f-dsi 5. Bölge Müdürlüğü g-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ğ-il Sağlık Müdürlüğü h-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ı-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü 1-TCDD 2. Bölge Müdürlüğü j-ilgili Belediye Başkanlıkları k-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-İtfaiye Servisinin Teşkili a-4. Kolordu Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Jandarma Komutanlığı d-il Emniyet Müdürlüğü e-il Özel İdaresi f-dsi 5.Bölge Müdürlüğü g-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ğ-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü h-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü ı-ilgili Belediye Başkanlıkları i-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 10

10 3-KBRN Servisinin teşkili a-4. Kolordu Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Jandarma Komutanlığı d-il Emniyet Müdürlüğü e-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü f-sağlık Müdürlüğü g-çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ğ-gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü h-gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü IV-TAHLİYE, YIKM A VE YIK IN TILA RI KALDIRM A H İZM ETLERİ GRUBU 1-Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Grup Başkanı) 2-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 3-4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı 4-İl Özel İdaresi 5-DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 6-Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 7-İl Sağlık Müdürlüğü 8-Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü 9-DHMİ Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü 10-TCDD 2. Bölge Müdürlüğü 11-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Tahliye, Yıkma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-8) dedir. Tahliye, Yıkma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-8-1) 1-Altında insan, hayvan ve kıymetli eşya ve maddeler bulunduğu anlaşılan yıkıntıları kaldırmak. 2-Ulaşımı engelleyen veya gerekli görülen yıkıntıları kaldırmak, temizlemek. 3-Kurtarma ve yardım çalışmaları bakımından tehlikeli olabilecek binaları desteklemek, yıkmak ve temizlemek. 4-Okullar başta olmak üzere, hastaneler, cezaevleri gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu her türlü bina ve tesislerdeki insanların tahliyesi işlemlerini gerçekleştirmek. 5-Gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde askeri birlik, personel, araç ve gereçlerinden de faydalanmak. (Ek-8-2) 2-Yıkıntıların döküleceği yerler ektedir. (Ek-8-3) 11

11 D-SERVİSLERİ 1-Tahliye Servisinin Teşkili a-4. Kolordu Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Özel İdaresi d-dsi 5.Bölge Müdürlüğü e-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü f-il Sağlık Müdürlüğü g-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ğ-dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü h-tcdd 2.Bölge Müdürlüğü ı-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-Yıkma ve Y ıkıntıları K aldırm a Servisinin Teşkili a-4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı b-büyükşehir Belediye Başkanlığı c-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ç-il Özel İdaresi d-dsi 5. Bölge Müdürlüğü e-orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü f-il Sağlık Müdürlüğü g-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü h-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar V-SAĞLIK H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Sağlık Müdürlüğü(Grup Başkanı) 2-4.Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı 3-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4-İl Müftülüğü 5-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 6-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 7-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 8-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 9-İl Emniyet Müdürlüğü 10-İl Özel İdaresi 11-İl Nüfus İşleri ve Vatandaşlık Müdürlüğü 12-Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 13-Halk Sağlığı Kurumu Müdürlüğü 14-Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri 15-DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü 16-Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı 17-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Acil Yardım ve Sağlık Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-9) dadır. Acil Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-9-1) 12

12 1-Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk yardım tedbirleri alır, tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesini sağlamak. 2-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili tedbirleri almak. 3-Sabit ve seyyar yataklı tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini arttırıcı ve tedavi hizmetlerini hızlandırıcı tedbirleri almak. 4-Çevre Sağlığı bakımından gerekli bütün tedbirleri almak. 5-Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. 6-Aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin teminini sağlamak. 7-Ölülerin kimliklerini tespit etmek. 8-Ölülerin defnedilmesi ile ilgili gerekli dini, idari ve fiili işlemleri yapmak. 9-Psikososyal sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak. (Ek-9-2) 2-Yaralı afetzedelere ilk yardımda bulunarak gerekli görülenlerin ilk yardım merkezlerine ve hastanelere taşınmaları ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-3) 3-Afet bölgesinde sahra hastanesi ve ilk yardım merkezleri kurulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-4) 4-Acil yardım merkezleri ve hastanelerin personel, araç ve gereç kadrosu ile lüzumlu ilaç ve tıbbi malzeme cins ve miktarlarını Sağlık Bakanlığının vereceği esaslar dahilinde tespit ve temin ederek gerekli denetimlerinin yapılması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-5) 5-Acil yardım merkezlerinin personel, araç ve gereç ihtiyacının öncelikle resmi sağlık kuruluşları ve Kızılay olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından temini ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-6) 6-İl dahilindeki resmi ve özel sağlık kuruluşları ile aşı, kan ve kan ürünleri ile serum üreten işyerleri, eczaneler, ecza depoları, ilaç üretim yerleri, tahlil laboratuarları ve benzeri tesislerin kapasitesi ve imkanlarını gösterir liste ektedir. (Ek-9-7) 7-Yataklı tedavi kurumlarının hizmet kapasitesini arttırabilmek amacıyla: a- İyileşmiş veya evde tedavi görülebilecek hastalar ile kronik hastaların tahliyesi, b-odalarda ve koridorlarda boş yerlere karyola ve şezlongların yerleştirilmesini ve bunların temini, (Ek-9-8-1) c-hastanelerin ihtiyaca cevap vermemesi halinde diğer resmi ve özel binalardan yararlanılması (Ek-9-8-2) 8- Yönetmeliğin örnek Ek: 13 forma göre düzenlenecek gerektiğinde hastane olarak kullanılabilecek bina ve tesislere ait bilgiler ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-9) 9-İhtiyaç halinde sahra hastanesi kurulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-10) 10-İçme ve kullanma suyu temini, dezenfeksiyonu, tevzii, laboratuar tetkiklerine tabii tutulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-11) 11-Her çeşit yiyecek ve içecek maddeleri ile umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımdan gerekli görülenlerin kontrolü ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-12) 12-Bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi açısından çöpler, gübrelik hayvan ölümü, kanalizasyon ve hela atıklarının zararsız hale getirilmesi, vektör mücadelesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-13) 13-Rutin aşılama hizmetleri ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-14) 14-Vefat edenlerin kimliklerinin tespiti ile kıymetli eşyalarının toplanarak muhafaza altına alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-15) 13

13 15-Tabut, kefen gibi ihtiyaçların karşılanması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-16) 16-Ek defin yerlerinin tespiti ile defnedilenlerin yerlerini belirleyici belgelerin düzenlenmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-9-17) 17- Mezar kazma ile ilgili, personel,araç ve gereç listesi ektedir. (Ek-9-18) 18- Cenazelerin taşınması ve muhafazası ile ilgili alınacak tedbirler ile ilgili düzenleme ektedir. (Ek-9-19) 19-Engelli, yaşlı ve özürlülerin barındırılacağı ve bakılacağı rehabilitasyon merkezleri ve diğer üniteler ektedir. (Ek-9-20) 20- Bulaşıcı hastalık etkenlerinin tespiti, aşılama olaylarında ajanların analizi ile ilgili yapılan düzenlemeler ektedir. (Ek-9-21) D-SERVİSLERİ 1-Acil yardım ve Ambulans Servisi, b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-il Sağlık Müdürlüğü ç-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü d-tüm kuruluşların ilk yardım ve ambulans ekipleri, e-diğer sağlık kuruluşları f-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-H astaneler Servisi, b-il Sağlık Müdürlüğü c-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ç-askeri sağlık kurumları d-ildeki kamu hastaneleri e-özel hastaneler f-diğer sağlık kuruluşları ve tesisleri g-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 3-Temel Sağlık H izm etleri Servisi, b-il Sağlık Müdürlüğü c-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ç-diğer sağlık kuruluşları d-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 4-Vefat E denleri Tespit ve Defin Servisi, b-askeri birlikler c-il Müftülüğü ç-il Nüfus İşleri ve Vatandaşlık Müdürlüğü d-il Sağlık Müdürlüğü e-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü f-ilgili Belediye Başkanlıkları g-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 5-Psikososyal H izm etler Servisi, a-il Sağlık Müdürlüğü b-krize Müdahale Biriminin Bulunduğu Hastanenin Başhekimi 14

14 c-ildeki Diğer Devlet Hastaneleri Başhekimleri (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Dahil) ç-il Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü d-büyükşehir Belediyesi e-il Emniyet Müdürlüğü f-il Milli Eğitim Müdürlüğü g-il Jandarma Komutanlığı ğ-il İtfaiye Müdürlüğü h-yerel Medya Temsilcisi ı-ildeki Üniversite Temsilcisinden oluşan kurul VI-HASAR TESPİT VE İSKAN H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 4-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 5-Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 6-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 7-Yurt-Kur Bölge Müdürlüğü 8-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 9- İl Özel İdaresi 10-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 11-DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 12-Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü 13-İl Sağlık Müdürlüğü 14-Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 15-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 16-Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü 17-Türk Telekom Anadolu Merkez-1(Ankara) Bölge Müdürlüğü 18-İlgili Belediye Başkanlıkları 19-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Hasar Tespit ve İskan Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-10) dadır. Hasar Tespit ve İskan Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-10-1) 1-Alınan haberlere göre nerelere, ne kadar hasar tespit ekibi göndereceğini tespit etmek. 2-Hasarın yoğun olduğu bölgeleri belirlemek. 3-Hasar tespitinde öncelikli olarak insanların yoğun olarak yaşadığı ve afet sonrasında hizmette aksaklığa neden olmayacak binalardan başlamak (okul, hastane, adliye, cezaevi ve diğer önemli kamu binaları). 4-Afetten sonra konut, resmi ve özel tüm yapılar ile hayvan barınaklarındaki hasarın en kısa zamanda tespitini sağlayıcı tedbirleri almak. 5-Hasar Tespit Formlarını örnek Ek: 16'ya göre düzenlettirir. İcmal formlarını da örnek Ek: 17 forma göre düzenleyip Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine vermek. 6-Can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan ve yıktırılması gereken binaları belirlemek. 7-Afet öncesi ve sonrasında afetzedelerin barındırılması için kullanılabilecek öncelikle 15

15 kamu, sonrasında özel kurum ve kişilere ait tüm bina ve tesisleri tespit etmek. 8-Tespit edilen bu binaların kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli işlemleri yaptırır, 9-Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra açıkta kalan ailelerin geçici iskanlarını sağlamak. 10-Afetzedelerin kısa süreli geçici iskanları için öncelikle çadır olmak üzere sağlam bulunan okul ve diğer resmi ve özel binaların kısa süre için bu işe tahsisini sağlamak. 11-Geçici iskan alanlarının belirlenmesini, düzenlenmesini ve ünitelerin kurulmasını sağlamak. 12-Geçici iskandaki ailelerin ihtiyaçlarını belirler ve teminini sağlamak. 13-Uzun süreli geçici iskan için resmi kuruluşlara ait bu amaçla kullanılabilecek binaları belirler, gerekirse tahsis ve kiralanmasını sağlamak. 14-Afetzedelerin geçici iskan mahalline taşınmalarını sağlamak. 15-Geçici iskan mahallerinin yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını belirleyip temin ettirmek. (Ek-10-2) 2-Afetzedelerin geçici barındırılmaları ilk etapta resmi kuruluşlara ait binalarda, bu binaların yetmemesi halinde özel şahıslara ait bina ve tesislerde sağlanacağından bu gibi bina ve tesislerin listesi ektedir. (Ek ) 3-Çadır kent ünitelerinin kurulması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ile prefabrik ve konteynır üretimi yapan firmaların bilileri ektedir. (Ek ) 4-İhtiyaç duyulacak çadır, battaniye ve diğer malzemelerin Kızılay'dan temini ile ilgili liste ektedir. (Ek-10-5) 5-Yol, su, elektrik hizmetlerini ve diğer muhtemel afetleri dikkate alacak şekilde tespit edilen geçici iskan alanları listesi ektedir. (Ek-10-6) 6-Kimsesiz kalan çocuk ve yaşlıların geçici iskanlarının yapılacağı kurum ve kuruluş listesi ektedir. (Ek-10-7) 7-Hasar tespitinde görev alacak olan personelin eğitilmesi ile ilgili düzenleme ektedir. (Ek-10-8) 8-Yardım malzemelerinin dağıtım yerleri, yardım malzemelerinin depolandığı alanlar, yemek dağıtım yerleri ile İl dışından gelecek olan müdahale personelinin kalacağı alanlara ilişkin listeler ektedir. (Ek ) D-SERVİSLERİ 1-İskan H izm etleri Servisi b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ç-çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü d-ankara Kadastro Müdürlüğü e-yurt-kur Bölge Müdürlüğü f-gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü g-il Özel İdaresi ğ-il Milli Eğitim Müdürlüğü h-dsi 5. Bölge Müdürlüğü ı-il Sağlık Müdürlüğü i-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü j-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü k-ilgili Belediye Başkanlıkları 16

16 l- Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-H asar Tespit Servisi b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ç-ankara Kadastro Müdürlüğü d-gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü e-il Özel İdaresi f-il Milli Eğitim Müdürlüğü g-dsi 5. Bölge Müdürlüğü ğ-karayolları 4. Bölge Müdürlüğü h-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ı-ilgili Belediye Başkanlıkları i-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar VII-GÜVENLİK H İZM ETLERİ GRUBU 1-İl Emniyet Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-11) dedir. Güvenlik Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-11-1) Afet bölgesinde güvenlik, düzen ve trafiği sağlamak, çapulculuğu önlemek ve menfi propagandalara mani olmak. (Ek-11-2) 2-Güvenlik ve trafik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-11-3) 3-Emniyet ve Jandarma güvenlik ve trafik ekiplerinin müştereken çalışması gereken hallerde aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek -11-4) 4-Gerektiğinde, nerelerden takviye kuvvetleri istenebileceği ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-11-5) 5-İlimizde bulunan kurum ve kuruluşlardan koruma hizmetini yerine getirmekle yükümlü özel güvenlik teşkilatı ile gerekli koordinasyon ve görevlendirme sağlanarak koruma hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılmasıyla ilgili düzenleme ektedir. (Ek-11-6) D-SERVİSLERİ Servis Grubun kendisidir. 17

17 VIII-SATINALM A, KİRALAMA, EL KOYMA VE DAĞITIM H İZM ETLERİ GRUBU : 1-İl Defterdarlığı (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 4-İl Müftülüğü 5-İl Emniyet Müdürlüğü 6-İl Özel İdaresi 7-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8-İlgili Belediye Başkanlıkları 9-Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü 10-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek- 12) dedir. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-12-1) 1 -Gerek Kızılay, gerekse resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerden bağış yolu ile temin edilen acil yardım malzemesinin ve gönüllü yapılan hizmetlerin ihtiyaca kafi gelmemesi halinde, gerekli malzemelerin veya hizmetlerin satın alınması veya kiralanması, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23'üncü maddesi ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33'üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 2-Afet veya acil durum meydana geldiğinde, afet ve acil durum faaliyetleri kapsamındaki harcamalar, Satın alma, Kiralama, El Koyma Servisinde görev alan temsilcilerden oluşan bir komisyon tarafından yerine getirilir. Servis başkanı aynı zamanda bu komisyonun da başkanıdır ve komisyon, başkan dahil en az 3 kişiden oluşur. 3-İhtiyaç duyulan arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç ve bu gibi malzemeler, öncelikle Kızılay'dan, o bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarından, mahalli idarelerden geçici olarak karşılanır. Bunların teslim alma belgesi veya tutanak düzenlenerek alınması esastır. 4-İhtiyaçların yukarıdaki kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanamaması halinde imkan ve kaynaklar dikkate alınarak bölgedeki tüzel kişiler ile gerçek kişilerden satın alır veya kiralar. Eğer bu mümkün değilse 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiyaç duyulan kaynaklara el koyar. Bu işlemlerde ilgili Yönetmelikte belirtilen formlar kullanılır. 5-Yapılacak satın alma, kiralama ve el koyma işlemleri için komiteden onay belgesi alır. 6-Teslime konu menkul veya gayrimenkul, teslim alma anında mal sahibinin veya bunların yetkili vekillerinin hazır bulunmamaları halinde, orada bulunan yakınlarından veya ilgililerden teslim alma belgesi karşılığında, acil durumlarda ise tutanakla teslim alır, teslim alma belgesi bilahare tanzim edilir. 7-Satın alınan, kiralanan veya el konulan her türlü alet, edevat, arsa, bina, araç, gereç ve diğer malzemeleri ilgili hizmet grupları emrine verir. Teslim alma belgeleri mutemede verilir. 8-Acil yardım ve geçici iskan hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan veya el konulan her türlü malı ilgili Yönetmelikte belirtilen örnek forma göre sahibine iade eder sayılı Kanunun 6' ncı madde gereğince bedeli sonradan ödenmek üzere alınan mal ve hizmetlerin bedellerini Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği çerçevesinde ilgililere öder. 18

18 10-Temin edilen malzemelerin depolanmasını, korunmasını ve dağıtımını sağlar. 11 -Gerektiğinde, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında Kızılay ile işbirliği yapılır. 12-Satın alma, kiralama ve el koyma hizmetlerinde görev alan personele, ilgili Yönetmelikte belirtilen forma göre, görev ve yetki belgesi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenir. (Ek-12-2) 2-Yönetmeliğin Ek: 21 formuna göre tespit edilen il dahilindeki zaruri ihtiyaç maddeleri ile ilgili ticarethane, kurum ve işletmelerin adları ve kapasiteleri ektedir. (Ek-12-3) 3-Satın alma, kiralama ve el koyma hizmetlerinde görev alanlara yönetmeliğin, Örnek Ek:22 forma göre görev ve yetki belgesi verilmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-4) 4-Acil yardım hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak her türlü malın nerelerde ve nasıl temin edileceği ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-5) 5-Temin edilen ihtiyaç maddelerinin depolarda bozulmadan muhafaza edilmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-6) 6-Yönetmeliğin, örnek Ek: 23 forma göre dağıtımı yapılacak her türlü acil yardım malzemelerini dağıtım ekipleri veya afetin meydana geldiği mahaldeki, mahalle ve köy ihtiyar heyetlerince afetzedelere dağıtımı ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-12-7) D-SERVİSLER 1-Satın alma, K iralam a ve El koyma Servisinin Teşkili, b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-il Özel İdaresi ç-il Defterdarlığı d-il Milli Eğitim Müdürlüğü e-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar 2-Dağıtım Servisinin Teşkili, b-il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü c-il Müftülüğü ç-il Emniyet Müdürlüğü d-il Milli Eğitim Müdürlüğü e-türk Kızılayı Genel Müdürlüğü f-ilgili Belediye Başkanlıkları g-diğer ilgili kurum ve kuruluşlar IX-TARIM H İZM ETLERİ GRUBU 1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-İl Özel İdaresi 4-Ziraat Bankası Ankara Merkez Müdürlüğü 5-Tarım Kredi Kooperatifleri 6-İlgili Belediye Başkanlıkları 19

19 Tarım Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-13) dedir. Tarım Hizmetleri Grubunun iletişim bilgileri ektedir. (Ek-13-1) 1-Sahipsiz ve barınaksız kalmış hayvanların tespit ve değerlendirilmesini sağlar. 2-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletmelerinde geçici olarak barındırmak için hayvanları emanete alır ve sevk eder. 3-Hayvanların alım ve kesim işlemlerini yaptırır. 4-Bölgenin ihtiyacı olan hayvan yemini mevcut yem fabrikalarından temin eder. 5-Afette görevli veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenleri marifetiyle koruyucu aşılama yapar. 6-Hijyenik şartları sağlamak için her türlü tedbirler alınır. 7-Ölen hayvanların sağlığa zararsız hale getirilmesini sağlar 8-Tarımsal ihtiyaçları temin eder. 9-Zarar gören tarım arazilerini tekrar tarıma elverişli hale getirilmesinde yardımcı olur. 10-Afetten zarar gören çiftçilerin hasarlarının tespit edilerek, borçlarının ertelenmesi, ayni ve mali destek sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar. (Ek-13-2) 2-Hayvanların asgari 15 günlük yem ihtiyacının karşılanacağı yerler, yemin cins ve miktarı ile depolanacağı yerleri gösterir listeler ektedir. (Ek-13-3) 3-İl dahilindeki zirai araç ve gereç durumunu gösterir listeler ektedir. (Ek-13-4) 4-Yem ve hayvan nakliyesinde yardım istenecek kuruluşların listesi ektedir. (Ek-13-5) 5-Toplanan hayvanların barındırılacağı devlet ve özel şahıslara ait tespit edilen çiftlik ve bakım yerlerinin listesi ektedir. (Ek-13-6) 6-Hayvan kesimlerinin nerelerde yapılacağı ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-13-7) 7-Sahipsiz kalan hayvanların ilk toplanma yerlerinin listesi ektedir. (Ek-13-8) 8-Afette salgın hayvan hastalıklarıyla ilgili alınacak tedbirlerle ilgili düzenleme ektedir. (Ek-13-9) D-SERVİSLERİ Servis Grubun Kendisi X -ELEK TRİK H İZM ETLERİ GRUBU 1-TEİAŞ- 8.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-Ankara (Grup Başkanı) 2-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 3-İlgili Belediyeler 4-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Elektrik Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-14) dedir. Elektrik Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-14-1) 20

20 1-Bozulan elektrik iletim ve dağıtım tesislerinin acil onarımını yapar, yaptırır ve devamlı hizmet vermesini sağlar. 2-Geçici iskan ünitelerinin, elektrik dağıtım tesislerini kurarak ihtiyacını sağlar ve bu tesislerin kontrolünü yapar. 3-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri alır. 4-İl, İlçe, köy ve diğer yerleşim ünitelerinin elektrik, tesislerinin durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenler. 5-İl dahilindeki mevcut aydınlatma, araç ve gereçlere sahip olan kuruluşlar ile bu araç ve gereçlerin kapasitelerini tespit ederek çizelgeler düzenler. (Ek-14-2) 2-Uzun süreli elektrik kesintilerinin olmaması için gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek-14-3) 3-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin yapılan düzenleme ektedir. (Ek-14-4) 4-İl dahilindeki mevcut aydınlatmayı sağlayan tesislerin yerleri ve kapasitelerini gösteren çizelgeler ektedir. (Ek-14-5) D-SERVİSLERİ Servis Grubun kendisidir. XI-SU VE KANALİZASYON H İZM ETLERİ GRUBU 1-Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Grup Başkanı) 2-İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü 3-DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 4-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 5-İl Sağlık Müdürlüğü 6-İl Özel İdaresi 7-İlgili Belediye Başkanlıkları 8-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Su ve Kanalizasyon Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-15) dedir. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir.(ek-15-1) 1-Bozulan su ve kanalizasyon tesislerinin acil onarımını yapar, yaptırır ve devamlı hizmet vermesini sağlar. Tesislerin onarımının veya kurulmasının gecikmesi halinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin temini ile ilgili gerekli tedbirleri alır. 2-Geçici iskan ünitelerinin su ve kanalizasyon tesislerinin ihtiyacını sağlar ve bu tesislerin kontrolünü yapar. Tesislerin onarımının veya kurulmasının gecikmesi halinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin temini ile ilgili gerekli tedbirleri alır. 3-İçme ve kullanma sularının arıtım ve dezenfeksiyonunu sağlar. 4-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri alır. 5-İl, İlçe, köy ve diğer yerleşim ünitelerinin su ve kanalizasyon tesislerinin durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenler. 21

21 6-İl dahilindeki su ve kanalizasyon hizmetlerine yönelik araç ve gereçlere sahip olan kuruluşlar ile bu araç ve gereçlerin kapasitelerini tespit ederek çizelgeler düzenler. 7-Köylerin su ve kanalizasyon durumunu tespit edip örnek ek:9 forma işler. 8-Su ve kanalizasyon tesisatı onarım ve bakım atölyelerine ait listeler düzenler. (Ek-15-2) 2-Uzun süreli su kesintilerinin olmaması ile kanalizasyon sisteminin işler halde bulundurulması için gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek ) D-SERVİSLERİ Servis Grubun kendisidir. XII-DOĞALGAZ H İZM ETLERİ GRUBU 1-Başkent Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürlüğü (Grup Başkanı) 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3-Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar Doğalgaz Hizmet Grubunun tüm ek bilgileri (Ek-16) dadır. Doğalgaz Hizmetleri Grubunun, iletişim bilgileri ektedir. (Ek-16-1) 1-Bozulan doğalgaz ana ve servis hatlarının acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak. 2-Geçici iskan ünitelerinin, doğalgaz tesislerinin ihtiyacını sağlamak ve bu tesislerin kontrolünü yapmak. 3-Önemli tesislerin kısa sürede devreye girmesi için gerekli tedbirleri almak. 4-Yerleşim ünitelerinin doğalgaz tesislerinin durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenlemek. 5-Doğalgaz tesisatı onarım ve bakım kurum, kuruluş ve atölyelerine ait listeler düzenlemek. (Ek-16-2) 2-Uzun süreli doğalgaz kesintilerinin olmaması ile doğalgaz sisteminin işler halde bulundurulması için gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak yapılan düzenleme ektedir. (Ek -16-3) D-SERVİSLERİ Servis grubun kendisidir. 22

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI

PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI PENDİK İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI 2013 ONAY SAYFASI Pendik İlçesi 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un 4. maddesi gereğince çıkartılan

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı R.

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ŞUBAT - 2013 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO İçindekiler... 1-2

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER:

ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İKİNCİ BÖLÜM GENEL DURUM VE FARAZİYELER: ŞİLE İLÇESİ AFET ACİL YARDIM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ: İlçe hudutları dahilinde genel hayata etkili bir afetin meydana gelmesi halinde, Anayasamızın 119, 121. Maddeleri, 88/12777 karar sayılı Yönetmelik,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Abdurrahman GÜLDOĞAN İzmir AFAD Şube Müdürü AFETLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Afetler ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI

İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI ÖZET: İZMİR AFET MÜDAHALE PLANI (İZAMP) ÇALIŞMALARI Berna BARADAN 1 1 Yüksek Mimar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir Email: Berna.Baradan@afad.gov.tr Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ADANA Ç. Ü. İ d a r i v e M a l i İ ş

Detaylı

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:

Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi: Meclis No: 106/2017 Karar No: 143/2017 Karar Tarihi:01.08.2017 T.C. İZMİR KONAK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı; İzmir

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2011/1 KARAR TARİHİ : 03.11.2011 TOPLANTI YERİ : İstanbul Valiliği Ek Hizmet binası Toplantı Salonu 1. Su ürünleri av yasaklarına

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Çanakkale Belediyesi

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2090 Kabul Tarihi : 20/6/1977 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1977 Sayı : 15987 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: TİM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28281 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı