Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri:"

Transkript

1 Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri: ÖN SÖZ: Aslında bu yazım Avrupa nın Oluşumu ve Türkler adlı kitabımın son bölümü dür.i. ve II. Bölümlerini Sitemde yayınladığım bu kitabım yedi Bölümden oluşmaktadır. 3. Bölümden itibaren, bölümler peyderpey ve peş peşe zaman elverdiği ölçüde yayınlanacaktır.ancak son yıllarda Osmanlı Eğitim,toplum,Ordu ve Yönetimi öylesine ön plana çıkarıldı ki insanın aklına örtülü de olsa bu düzene büyük bir özlemin oluştuğu veya oluşturulmak istendiği fikri geliyor.türkiye nin Orta doğuda tekrar hasta adam olarak, bu sefer bölünmüş bir hasta devletler topluluğu olarak oluşturulmaya çalışıldığı ayan beyan gözler önünde ve. konu henüz kamu oyuna mal olmuşken, bu son bölümü bir an önce okurlarımla paylaşmayı yeğledim. Özellikle yetiştirilmesi düşünülen İNANÇLI TÜRK GENÇLİĞİNİN 16.yy dan 19 yy. a kadar nasıl bir Osmanlı var olduğunu,ve bu Osmanlının korunması için batılı ülkelerin nasıl bir gayret içersinde bulunduklarını öğrenerek, Atatürk ün TÜRK GENÇLİĞİNE hitabesini, bu yazıyı okuduktan sonra bir daha okuyarak, değerlendirmelerini önermeyi düşünüyor ve bu bölümü sitemde yeyınlıyorum Başlangıç :Orta çağda Avrupa da krallar ve dere beyler ekonomi ile ilgilenmiyor, kilise ise kendi ekonomik çıkarlarının dışındaki ekonomik işlerle uğraşmaktan hoşlanmıyor du Belli bir ekonomik devlet politikası yoktu.ekonomi daha çok şehirlerin ve şehir yöneticilerini işi idi.ticaret,imalat sanayi,ve tarımın sorunları ile şehirlerin yöneticileri ilgileniyordu. 11. Yy.dan itibaren hammaddeden zengin kuzey Avrupa ile Lombardia arasında ticari ilişkiler arttı.şehirlerin yöneticileri aracılık görevlerini üstlendi.bu durum onların politik etkileri kadar refahlarının artmasını sağladı.doğu Akdeniz ülkeleri ile Venedik arasında Arap ve Bizans tüketicilerinin gereksinmeleri yönünde gelişmeler görüldü.pisa,napoli ve Cenova da daha çok hissedilen bu durum1300 yıllarından itibaren deniz yolunu kullanarak kuzey denizine açıldı. Venedik ön plan da yer aldı. Ve kuzey ve güney arasında Anahtar rolü oynadı.bu arada

2 onlar Alp dağları geçitlerini de yönetimleri altında tutuyorlardı. Avrupa soylularına hitap eden,ipekli kumaşlar,pamuk,kumaş,porselen, Fildişi inci ve kıymetli taşlar Asya dan sağlanırken kervan yolları ve Hint okyanusunun deniz ticaretini ellerine geçirdiler. Kuzey Almanya şehir yöneticileri ve Alman deniz ticareti,kuzey denizinin ticaretine göz dikerek kendilerine eski İskandinav deniz ticaret filolarına üstünlük sağlayan gemileri ile ticarette etkili oldular.1161 yılında WİSBY de çeşitli Alman şehirlerinin ticaret adamları bir araya gelerek HANSE BİRLİĞİNİ KURDU. Birlik üyelerinin ticaretlerini güvence altına almayı, korsanlar ve haydutlardan korunmayı, fener kuleleri inşa ettirerek,kılavuzlar yetiştirerek deniz sefer güvenliğin sağlamayı ve güçlü ticaret üstleri ile tekeller oluşturmayı amaçlıyorlardı.birliğin izlediği saldırgan tutum ve korumacı politikalar tüccarlar arasında hoşnutsuzluğa hatta silahlı çatışmalara ortam hazırladı.öte yandan Danimarka kralı Baltık denizinin güney batısına egemen olmaya çalışıyordu.birlik üyeler meclisi toplanarak bir Ordu kurmaya karar verdiler,bu ordu Danimarkalıları yenilgiye uğrattı..çoğunluğu Alman, yüz kadar kent birliğe üye idi.birlik üye kentlerden gelen temsilcilerden oluşan bir meclis tarafından yönetiliyordu. Zamanla özel istekler ortak sorunlara üstün olunca birlik dağıldı.litvanya ve Polonya, Danimarka,İsveç,Norveç aralarında ayrı birer birlik oluşturdular. Alman tüccarlar 1478 de Moskova knezliğinin eline geçen Novgrad dan çıkarıldılar. 16 yy ortalarına doğru ekonomik çıkarlar Atlas ve Hint okyanuslarına kayarken Hollanda UŞ yeni bir deniz gücü oluşturdu. Ve Baltık denizinden batıya yapılan ticareti ellerine geçirdiler. Bu durum LÜBECK e ağır bir darbe oldu. Portekiz ve İspanya önemini yitirdi. Amerika kıtasının keşfi ve ticaret yollarının batıya yönelmesi ile zamanla etkinliğini kaybetti.. 15 ve 16. Yy da Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan yeni okyanus ve kıtaların keşfi, Avrupa ekonomisini geniş ölçüde etkiledi.deniz ticaretinin gelişmesi sonucu gemicilikteki gelişmeler,pusulanın keşfi,doğunun zenginliklerine Baharat,ipek gibi değerli ticari mallara daha kolay erişilebilme ümidiı,islam dünyasının kervan yollarını elinde bulundurmaları deniz yolunu geliştirme arzusunu kamçıladı.bu meyanda değerli madenlere erişebilecek olan denizciler devlet eliyle desteklendi.kristof Kolomb ucuz ve kolay yoldan Asya ya erişmek

3 isterken Amerika yı keşfetti. Portekizli gemici Bartelomen Dias Ümit burnunu bulmasından sonra Vasko dö Gama burayı dolaşarak Hint okyanusu ve Hindistan a ulaştı.portekizli Macellan ve Del Kano dünyayı dolaşarak dünyanın yuvalak olduğunu ispat ederken Venedikli.Marko Polo Asya yı gezerek, tanışdığı doğu uygarlığını yayınlarıyla Avrupalılara tanıttı Altın Gümüş ve Bakırın Avrupaya akarak metal stoklarının artmasına ve ekonomik zenginleşmeye neden oldu. Tütün,Mısır,Kahve,çay,kakao ve çukulata Avrupalıların günlük hayatlarında yerlerini aldı. Köle ticareti başladı.,avrupada RÖNESANS İLE BAŞLAYAN GELİŞMELER Rönesans ın dünya görüşünü temsil eden Hümanizm, ortaçağın düşünce yaşamına egemen olan skolastik felsefeyi yaratan din adamlarınca değil kilise dışında kültür adamlarınca başiatıldı. Antik çağ UYGARLIĞI NIN M.S.5. yy.da yıkılmasını bin yıllık karanlık barbarlık dönemi izledi.kilise bu dönemde Antik çağ uygarlığının birkaç parçasını korumaya çalıştı ise de Ticaret ve Kent yaşamının gelişmesi Antik çağ yazınının yeniden keşfinin ve SEKÜLER,hatta din karşıtı değerler dizisinin temellerini attı.dünya yaşamının çekiciliğini ortaya çıkardı.dante ve,petrarca, nın öncülük ettiği bu akımın başlıca temsilcşleri Gionıozo Manetti, Leonardo Bruni,Marsillo Ficino, gibi düşünce adamlarıydı yılında İstanbulun fethi soucu Bizanslı araştırmacılar önemli kitaplar,,el yazmaları ve yunan düşünce geleneğimi Ronesansın ana yurdu İtalya ya taşıdılar.bu HUMANİST felsefeye göre yetiştirilmiş olanlar KAPİTALİZM öncesi Feodal Avrupa nın toplumsal ve ekonomik sınırlanmalarını ortadan kaldırdılar.ruhban sınıfının gücünü kırdılar.siyaset üzerinde ETİK SINIRLAMALARI bir tarafa bırakarak.mutlak,seküler ve MODERN devletin,doğa Bilimleri RONESANSININ temellerini attılar.ortaçağ biliminin göremediği insana dair edebiyat ve insanı konu alan bilimler Hümanizm anlayışını ortaya çıkardı Humanizm in en belirgin özelliği insanı kendine konu edinmesiydi..basımcılığın keşfi ile yeniden dikkatleri üzerine çeken Antik bilgiler genişleyerek yayılırken ulusal dillerin kullanılması ve anlaşılmasını kolaylaştırdı. Hümanistler insanın sadece ölümden sonraki hayatı ile ilgilenmek yerine bu dünya üzerinde yaşamanın önemine dikkatleri çektiler.ortaya çıkan dahiler hem sanat hem bilim adamı olabildikleri kadar şairdiler. El sanatları,çizim ve resim önem kazandı.hümanizm Roma kalıntıları ile

4 dolu olan İtalya da doğdu.antik çağın şaheserlerini ortaya çıkararak basın ve yayın yoluyla geniş kitlelere ulaşmasını sağladılar.antik çağ kültürü yeniden doğdu Siyasi düşüncelerde yenileşme başladı. Su ve yel değirmenleri yaygınlaştı. Bu İlk enerji devriminin işaretleri idi.maden işletmeciliği ve makine inşaatı suretiyle Gemicilik,kara ve su yollarının düzenlenmesi ticaret olanaklarını da geliştirdi. Avrupa ulus devletlerinin kültürel,teknolojik ekonomik ve askeri güç kazanmaları onları giderek Osmanlı devleti karşısında her bakımdan güçlü duruma getirmişti...bu durum l5 ve l6 yüzyıldan itibaren daha belirgin hale gelmiş.ekonomi ve kamu düzeninin yeniden kurulması basımcılığın bulunması Rönesans ile başlayan sosyal ve kültürel gelişmeler, üniversitelerin dinin etkisinden kurtulması ile başlayan din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması, modern devlet doğuşunun işaretleriydi.ticaret ve sanayi alanında büyük ölçüde gelişme kaydedilmiş barutun demir döküm yüksek fırınlarının keşfi silahın orduda geniş ölçüde kullanılması strateji ve eğitim bakımından yenilikler gerektirmişti.büyük kıta ve deniz yollarının keşfi ile zenginleşen ekonomik yenileşme ile güçlenen ve burjuva sınıfının doğması ile girişime açılan sermayeyi yerinde kullanan batılılar devletlerinin ulusallaşması kralların ileri görüşlülükleri sayesinde, Osmanlıların aksine büyüme yoluna girmişlerdi. Özellikle İngiltere de başlayan zamanla Hollanda,ve Fransa da güçlenen halkın yönetime katılışı yani demokratikleşme insan haklarının tanınışı, devlet idaresini daha tutarlı hale getirmişti XV. YY DAN İTİBAREN HUMANİZMİN GELİŞMESİ DÜŞÜNCENİN GENİŞ TOPLUMLARA YAYILMA İSTEĞİ VE ÜNİVERSİTELERİN KURULMASI kitap isteğini artırdı. El tap basabilmek için çeşitli metotlar deneniyordu de Strazburg da Gutenberg ve arkadaşları ilk kitabın basımını gerçekleştirerek en büyük reforma imza attı.üniversitelerin, kardinaller yardımı ile kurulmasına ve ilk basılan kitabın bir din kitabı olmasına rağmen sonraları kilise basımcılığı engellemeye girişti.ancak hızla gelişmesine kimse engel olamadı.herkesin dini kolaylıkla öğrenebilmesi ve tanrı ile kul arasına bir aracının gerekmediği fikri ortaya çıktı. DİNDE REFORM ;Orta çağ, krallarının kilyazması eserler ihtiyacı karşılamıyordu.kiise ile iyi geçinerek kilise soylularının zenginleşme arzularına destek olması ile kendini göstermiş zaman zaman Papaların imparatorluk tacını veren şahıslar olmasıyla onların krallar üzerindeki etkilerini

5 güçlendirmiştir. Bazı krallar kilise zenginliğine ve kilise soylularının zenginleşmesine karşı durmuşlarsa da onların reform arzuları aforoz edilmelerine varan önlemlerle durdurulmuştur. Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi, ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması, birçok din adamının tepkisini çekmiş ve Reform hareketlerine yol açmıştır. Ortaçağ sonlarına doğru dinde Reform gerektiği daha sık savunulmaya başlanmışdı.tek kitap tek tanrı ilkesi öne çıktı.herkesin dinini kendi dilinde İncil okuyarak kolaylıkla öğrenebilmesi ve tanrı ile kul arasında aracının gerekmediği fikri gelişti.lüther ile sorgulama dönemi başladı.avrupa ülkelerindeki gelişmeler giderek papazların güçlerini ve etkinliklerini azalttı..günah çıkarma, para verilerek belgeler sağlama işlemlerinin, yaradan ın yerine geçmek sayılacağı öne sürüldü.luther görüşleri önce Almanya da,sonrasında ise Fransa,İngiltere ve kuzey Avrupa ülkelerinde hızla yayıldı.artık papazlar evlenebiliyor ve aile sahibi olabiliyordu.lüther in eserlerinin ana temasını inancın rolü ve tanrının merhameti oluşturdu( ).akıl ile inanç birbirinden kesin olarak ayrılmamalı insanoğlu kurtuluşu birtakım insani başarılarda veya eylemlerde aramaktan vazgeçmemelidir. Özellikle bağışlama belgelerine katiyetle itibar gösterilmemelidir..temel şart tektanrı,tek kitap ve tek bağışlayıcı ile her Hıristiyan Kiliseye değil doğrudan doğruya Tanrıya yönelmesi ve dayanağını onda araması gerektiğini ortaya koydu.papazlar artık Tanrı ile kul arasında bir aracı değil yerel dille Vaaz veren örnek sorumlu kişilerdi.reform hareketleri yıllardır sömürülmüş köylülerin isyanını ve hakim zümreye savaş açmalarını fişekledi. Lüther buna şiddetle karşı çıkmasına rağmen 1534 yılında prenslerin desteğini çekmeleri ile kanlı bir şekilde bastırıldı arasında yaşayan Zürihli Zwingli ye göre Lüther İsa nın fiziksel özelliklerini öne çıkararak önemini azaltmıştır.zira İsa gökyüzüne çıkmıştır. Şeklinde diğer bir görüş bildirmişti.1509 yılında Fransa da doğan Calvin, incili Fransızca ya çevirerek bir okul kurdu ve katı ve kendine özgü bir reform gerçekleştirdi.lüther reformu, Almanya da ve İskandinav ülkelerinde taraftar bulurken Zwingle ve Calvin reformları İsviçre,Fransa ve Hollanda da yayıldı. İngiltere de ise VIII Henry eşinden boşanma konusunda patlak veren Roma dan kopuş I.Elizabeth döneminde kendine özgü Protestanlık şeklinde Anglikan kilisesi şekline dönüştü. Bunu takip eden dönemlerde hoşgörünün yerini kin ve rekabet aldı.inanç savaşları başladı.kral

6 Edward döneminde Katoliklere Kraliçe Mary Tudor hükümdarlığında Protestanlara kanlı baskınlar düzenlendi.fransa da.barthelehy katliamı(1572) kanlı şiddet hareketlerine dönüştü. Bununla beraber bu ikilik Hıristiyan dünyasında verimli sonuçların doğmasına neden oldu.protestan ve Katolikler aynı şevkle halkın eğitilmesini ellerine aldılar.öğrenimlerde İncili temel alan okullar arttı.öğrenim kalitesi yükseldi.bu yeni Hırıstiyanlık duygusu kuzeyde halk diliyle yazılan Koro müziğinin ayinlerde önem kazanırken,katolik camiasında Mimari,resim ve heykelcilikte kendini ifade eden bir çıkışla dışa vurdu. Demokrasi Roma imparatorluğu dönemlerinde temsili demokrasiye yakın bir sistem vardı güç asillerin elinde idi.benzer sistemler daha sonraki dönemlerde Frank devletlerinde ve kutsal roma Germen imparatorluğunda bir şekilde devam etti. İngiltere de orta çağda kralın yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlayan Magna Carta-Libertatum ilan edilmesi olayı kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini,kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.bu belge doğrultusunda ilk seçimler 1265 yılında yapılmıştı. A L M A N Y A: hiç bir siyasi birliği olmayan Roma-Germen imparatorluğu idaresi altında prenslikler ve kentler topluluğu halinde idi. prensler vergi topluyor kendi ordularını yönetiyordu 1438 ile 1800 yılları arasında hüküm süren HABSBURGLAR Bourgogne bölgesini, ispanyayı, İtalya nın büyük bir bölümünü evlilik yolu ile ellerine geçirdiler Maximilian I (1495 )de Ebedi barış kararnamesi yayınlayarak imparatorluk mahkemesi (KAMMER GERICHT )i kurdu yetkilerini korumak isteyen ALMAN PRENSLERİ imparatorluk yönetim konseyi( REİCHRAT) kurulmasını istediler 1500 yılında kurulan bu konseyde çok sayıda seçici prens ve özerk kent temsilcileri yer alıyordu. Refah büyük kentlerde arttı, Merkezi LUBEK te bulunan HANSA birliği kuzeyin bir araya gelmiş ticaret merkezlerinden oluşuyordu.buda ekonomik gelişmeyi tetikliyordu. Teknolojik ilerlemeler yanında Gutenberg in

7 basımcılığı buluşu ile kültürel gelişmede ön plana çıktı de MARTİN LUTHER in kiliseyi suçlayıcı tezi REFORM u başlattı.ezilen köylüler bundan siyasi sonuç çıkararak baş kaldırdılar prenslerin güçleri imparatorluğa karşı savaşıyordu. Prenslerin çekilmesi ile başkaldırma sona erdi.katolik imparatora karşı Alman prenslerinin çoğunluğu Protestanlığa sarıldılar yılından sonra Lütercilik Katolik kilisesinden ayrıldı ve birçok Alman eyaletinde resmi din olarak kabul edildi. Lüterciliğe rakip Kalvencilikti.Almanya da yayılmaya başladı da Türklerin güneyden saldırıları prens ve kentlerin içerden girişimleri, KARL V i zor durumda bıraktı. Anlaşmazlıklar Alman ülkesini harap eden ve on binlerce insanın hayatına mal olan 30 yıl savaşlarına yol açtı (1618) 1648 yılında. VESTFALYA anlaşması ile son buldu.bu anlaşma din savaşını da bitirdi. Geride 300 devlete bölünmüş yıkılmış bir ALMANYA kaldı.xvii. yy da Hohenzulem Prensleri yönetiminde Küçük askeri sınır devleti olan BRANDENBURG DEVLETİ kuruldu.1525 de kiliseden bağımsızlaştırılmış PRUSYA kuruldu.1840 dan sonra Avusturya da hüküm süren Habsburg Hanedanı ve Prusya devleti Alman eyaletlerini kendilerine çekme gayreti içindeydiler.kutsal Roma Germen imparatorluğu 1806 yılında Napolyon savaşları sırasında tamamen yıkıldı.eyalet derebeyi olan Frıedrich Wilhelm Vestfalya anlaşmasından sonraki durumdan memnun değildi,kendisine verilen krallık tacını reddetti.ticaret ve sanayi hamleleri ile ve su kanalları inşa ederek bataklıkları kuruttu yeni tarım arazileri kazandı.hollandalı göçmenler vasıtasıyla süt üretimini artırdı.oder ve Elbe nehirleri arasında kanallar kurarak deniz ticaretini Hamburga bağladı. Prusya devleti 1618 de veraset yolu ile Brandenburg presliğine katıldı ve hükümet merkezi Berlin de olan PRUSYA KIRALLIĞI halinde hüküm sürmeye başladı.1701 de Prusya kıralı Wıllhelm I,babasının yerine Kral oldu1862 de başbakanlığa Otto von Bismark getirildi önce Danimarka yı sonra Avusturya yı mağlup ederek Kuzey Almanya konfederasyonunu kurdu. Avusturya bu konfederasyonun dışında kaldı. Fransa-Prusya savaşından sonra de VERSAY anlaşmasıyla İmparatorluk ilan edildi. Daha sonra Frederik II hudutlarını daha da genişleterek zengin SİLEZYA bölgesini ele geçirdi.polonyanın Rusya ve Avusturya arasında bölüşülmesine katılarak Kuzeyde en büyük ve etkili devlet haline geldi.ii.wilhelm döneminde Almanya diğer Avrupa güçleri gibi emperyal bir politika izlemiş Afrika nln paylaşılmasına katılmıştır.

8 Berlin konferansın da Afrika kıtası paylaşılmış,doğu Afrika,Kuzey-batı Afrika,Togo,Kamerun Almanlar tarafından sömürgeleştirmişlerdir.1914 yılında başlayan I.Dünya harbini kaybederek 28 Haziran 1919 da Versailles Barış anlaşması imzalandı. a)i T A L Y A : İtalya da Milano dukalığı,venedik cumhuriyeti,napoli krallığı.,floransa ve Siena Cumhuriyetleri ile kilise devletini kuşatan dayanıksız ve başsız bir Federasyon şeklinde ilk İtalya birliği oluştu. Rönesans ın başlamasıyla dekorasyondaki yenilikler konfor arayışı,süsleme zevkini geliştirdi.kentleşmenin başlamasına neden oldu.rönesans ın temel niteliği eski yunan ve Roma çağına coşkuyla bağlanıştı.türk istilasından kaçan Bizanslı bilginler eski yunan edebiyatından asıl metinleri getirip tanıttılar.roma da Venedik de Floransa da ilk genel kitaplıklar, edebiyat dernekleri ve akademiler kuruldu. Hümanistler yeni bir kültür yarattılar.kilise dışındaki geniş kitleye eğitimle değil kitapla bu kültür yayılıyordu.basimciliğin bulunması ile basımcılar Hümanizmin en ateşli yayıcıları oldu.onlar insanın yüceliğini aklın gücünü ilan ediyordu.kapitalist üretim ilişkilerinin ilk biçimleri gelişmiş kentlerde ortaya çıktı.kentlerin yeni yaşam koşulları girişimci ruh para biriktirme, sanayide ticarette ve maliyede hızlanma özellikle genç burjuva çevrelerinde yeni dünya görüşüne yol açtı.reform burjuvazinin feodaliteye karşı ilk başkaldırışıdır.avrupa Feodalizm ideolojik temelini ve gerçeklerini Katolik inanışta buluyordu.öte yandan Katolik kilise Avrupa nın en büyük toprak mülkiyetine sahipti. Haksızlıkları bütün sosyal sınıfların çıkarlarına zarar veriyordu. Kilise çeşitli bahanelerle servet ediniyordu,.halbuki insanlar bu birikimleri daha üretken kullanabilirdi.reformcu harekette soyluların yanında halkın aşağı tabakaları önemli rol oynadılar. ancak köylü reformun uzağında idi.reform hümanist düşüncenin halk kitlelerine anlaşılır bir şekilde anlatılmasıydı. Basımcılığın yayılması bu olanağı sağlamaya yardım etti.16.yy da Basel de l6 basımevi vardı Ausburg da 20 köln de 21 Nurnberg de 24. Almanya da 9 üniversite faaliyete geçti. Kutsal kitapların halk diline çevrilmesiyle Hiristiyan kurallarının bilimsel tartışılabilme olanağı doğdu.

9 b) İNGİLTERE ; Lancaster ve York ailelerinin iktidar savaşı İKİ GÜL HARBİ ile noktalandı. Lancaster ailesinden HENRY TUDOR savaşı kazandı, HENRY VII York prensesi Elisabeth ile evlenerek iki aileyi birleştirdi.wales bölgesinden bir TUDOR olması da bu bölge ile İngiltere bütünleşmesini sağladı. O karısından boşanmak istiyordu.ancak kilise kuralları buna engel oluşturuyordu.bu nedenle baş danışman THOMAS CROMWELL in önerileri ile kilise ile bağlarını kopardı.kiliseyi devlete bağladı.kilise mallarını satarak onların BURJUVA nın eline geçmesini sağladı. Bu suretle EKONOMİYİ güçlendirdi.dinsel DEVRİM Elisabeth çağında( o3) Angilikan kilisesinin kişilik kazanmasıyla devam etti.elisabeth İspanyolların yeni dünya tekeline engel olmak için çaba harcadı. Amerika da VİRGİNİA gibi İngiliz yerleşim merkezleri kuruldu.osmanli devleti ile doğrudan ticaret olanağı sağlandı.ümit burnu çevresine ticaret seferleri ile doğuda İngiliz ticaretini geliştirdi.. Hollanda da İspanyol yönetimine baş kaldırma İngiltere ile İspanya arasında 1585 den 1604 e kadar süren savaşa neden oldu. İspanyol donanması yenilerek İngilizlerin denizlerde egemenliğini tanıdı..katolik İRLANDA denetim altına alındı.virjinya da James Town kenti kurularak New Engiland bölgesinin sömürgeleşmesi çalışmaları başlatıldı.stuart ailesinde İskoçya kıralı JAMES VI JAMES I ünvanı ile İngiltere tahtına çıkması(1603) İskoç ve ingiliz tahtlarını birleştirdi.resmen birleşme 1707 de gerçekleşti.ingilterenin büyük çoğunluğu ANGİLİKAN iken CALVENCİ reform hareketlerini benimseyen İSKOÇYA PRESBİTERYEN, İRLANDA ise PRES

10 BİTERYEN olan kuzey doğu hariç KATOLİK ti. PRESBİTERYEN olan PÜRİTANLAR kentli orta sınıf arasında ve özellikle Londra da seslerini duyurmaktaydı. Avam kamarasında çoğunluğu ele geçirmiş Cambridge Üniversitesinde üstlenmişlerdi. Üstelik New Engiland ve İskoçya da müttefikleri vardı.anlaşmazlık iç savaşa dönüştü( )angilıkan kilisesinin Presbiteryen kültür ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesini öngören anlaşma yapıldı.ordu başındaki CROMWELL ile Parlemento, yenik kralın İskoçlarla yaptığı ittifaka karşı savaşi kral Charles kaybetti. CROMWELL kralı yargılatarak öldürttü.irlanda kralcıları ve katoliklerinin toprakları ellerinden alınarak CROMWELL in askerlerine ve onların gönderdiği göçmenlere dağıtıldı.iskoçların ayaklanması bastırıldı ve İskoçya işgal edildi.ingiltere,iskoçya ve İrlanda yı kapsıyan cumhuriyet kuruldu.cronwell in ölümünden sonra oğlu Richard onun yerini aldı. Kralcılar ve Parlamento 1660 da Charles II nin tahta çıkması için anlaştılar.yeni kurulan STUART yöntemi taht ile Parlamento arasında bir anlaşma sağlaması temeline dayanıyordu.saray yürütme gücünü parlamento desteği ile gerçekleştirmek zorundaydı. Denizaşırı seferler yeniden başladı İngiliz Hollanda savaşı sonucu 1667 de kuzey Amerika sömürgelerine NEW YORK da katıldı.hindistan İngiliz şirketleri, Kalküta, Bombay ve Madras daki İngiliz bölgelerin genişlemesine önayak oldular. c) AVUSTURYA BOHEMYA KIRALI OTTOKAR yönetiminden Alman imparatoru seçilen HABSBURG sülalesinden RUDOLF İmparator oldu.alman İsviçre si, yukarı ALSAS ve Avusturya yıllarca bu aile tarafından yönetildi. O 1438 de kutsal ROMA-GERMEN İmparatorluk tacını giyerek BOHEMYA ve MACARİSTAN kralı ünvanına da sahip oldu.avusturya imparatoru Maksimillan torunu CARLOS miras yolu ile ARAGON ve Castilla yı hudutlarına dahil etti. Maksimilan ölünce KARL V Şarlken adıyla imparator seçildi.ve 1519 da tahta çıktı. Orta ve Güney Amerika da da toprakların sahibi oldu.. d)fransa.

11 Yüzyıl savaşları sonucu İngilizlerin Fransa topraklarından çıkarılması ile LOUİS XI ülkedeki bütünlüğü yeniden sağladı Din savaşları Katoliklerin Kalvenci Protestanlara saldırıp kanlı katliam sonucu başladı.1589 da Protestanların önderi ve BOURBON sülalesinin ilk kralı HENRY IV tahta çıktı. Mesheb değiştirerek Katolikleri yatıştırdı.nantes emirnamesiyle Protestanlara geniş haklar tanıdı ve dinsel çatışmalara son verdi(1589)(krallık Avrupa da tek güçlü devlet olarak,.ticaret ve imalatı genişletip soylu sınıfın yetkilerini azalttı. Özellikle oğlu LOUİS XIII. krallığın yöneticileri olan Kardinal Richelieu ve Kardinal Mazarşın soyluların bütün haklarını ellerinden almış onları saray kurallarına uymaya mecbur etmişdi. Onlar LOUİS. XIV döneminde saray nedimelerine dönüştüler, BURJUVA sınıfı ise bu dönemde en çok yararlanan sınıf oldu..evlilik suretiyle Bretagne nın Fransa ya katılımı sonucu Bourbon ve Albert hanedanlarına ait toprakların da katılımı ile Fransa krallık birliği oluştu.daimi ordunun kurulması ve topçu sınıfının geliştirilmesi yanında, vergi reformunun sağlanması, yargılama usul ve kurallarının saptanması ve adli örgütlenme gibi devlet düzeninde köklü değişiklikler yapıldı.tarım, toprak kanunları, tarım arazilerinin değer kazanması,toprakların daha karlı olmasına neden olurken hayvancılık gelişti. Bunlara paralel olarak madenciliğin gelişmesi, sanayinin üretime katılması,ekonominin gelişmesine, ticaretin hızlanmasına, diş pazarlara açılıma, neden oldu.buna bağlı olarak para ve kredi araçları gelişti e)ispanya: İspanyol tarihin de16. Ve 17.yy çok önemlidir.1492 yılında Kastilyalı İsabella ve Argonlu Ferdinand ın evlenmesi Granada nın fethi ie Kraliyet birliği sağlandı. Böylelikle Müslümanların son kalesi de İspanyolların eline geçti. Aynı yıl Kralın desteğiyle Kristof Kolomb Hindistan a ulaşmak umudu ile Atlas okyanusuna açılarak ünlü gezisine başladı. Bu dönemde İspanya İtalya ve Hollanda yı,kuzey ve Güney Amerika nın büyük bir bölümünü, ve Filipinleri hükümranlıkları altına aldı.1588 yılında İspanyol donanması İngilizler karşısında yenilgi aldı.deniz hakimiyeti İngilizlerin eline geçti.bunu takip eden zaman içersinde Taht ve din savaşları başladı.ispanyanın zayıflaması sonucu 1640 Portekiz,1714 de Avrupa da bulunan topraklarının bir kısmı ile birlikte Cebelitarık kaybedildi.son Habsburg Kralı olan II.Carlos ölümünden önce tahtını Fransa kralı IV.Louis,e

12 bıraktı.ancak ölümünden sonra taht kavgaları başladı.müttefikleri ile birlikte Louis kutsal Roma Germen imparatoruna savaş açtı.oluşan Veraset savaşının sonucunda yeğeni V. Phillipe tahta çıktı.ispanya Amerika topraklarının bir kısmını ve İspanyol Felemengini kaybetti. Böylece İspanyada Bourbon dönemi başladı. e).r U S Y A Rus topraklarının toparlanması girişimi Rus Mezopotamyası olarak tanınan VOLGA ile OKA arasında bir kasaba olan MOSKOVA dan başladı.1147 den itibaren varlığını kabul ettiren MOSKOVA 1325 de Rus kilisesi başkanının yerleşmesi ile saygınlık kazandı.moskova İmparatorluğunun gerçek kurucusu Büyük İVAN III( ) oldu.novgrod cumhuriyetini yenip Altın ordu boyunduruğundan kurtulduktan sonra bütün Rusya nın ÇAR ı ünvanını kazandı.bizans geleneklerine bağlandı.istanbul Türkler tarafından alınınca imparatorun yeğeni ile evlenerek Moskova yı 3. ROMA olarak ilan etti.çar İVAN IV (Korkunç İvan) onun yolundan giderek devletin oteritesi ni sağladı )aşağı Volga da yeni topraklar KAZAN ve Astrakhanı topraklarına kattı. Ölümü ile oluşan karışıklıklarda GODUNOV tahtı gasp etti Polonya birlikleri Moskova ya girdi. Köylü ayaklanmaları yayıldı.1613 te MİHAİL III Romanov boyarlar meclisi tarafından ÇAR seçildi bu sülale 1917 ye kadar Rusya yı yönetti.xvii yy da Rusya da geleneksel kalıpların altına köklü değisiklikler gerçekleşti.bu değişiklikler din, kültür, siyasal ve toplumsal ekonomik alanlarda büyük karışıklıklara yol açtı.patrikliğe getirilen NİKON ( ) önderliğinde RUS Ortadoks kilisesinin dinsel ve örgütsel reformlarla yeniden düzenlenmesine girişilmesi, din alanındaki kargaşayı başlattı. Devletin desteğiyle kilisede girişilen bu reformlara toplumun %25 ni oluşturan GELENEKSEL TOPLULUĞUN karşı çıkması RASKOL adı verilen din ayrılığını başlattı. ve gelenekçilerin direnişi şiddetle bastırıldı.askeri görevlilerin 1649 yasasıyla toprak köleliğini bir kurum haline sokma ve köylüler üzerinde tam bir denetim kurma girişimi pek çok ayaklanmaya yol açtı.bu arada Romanov sülalesinden ilk çarlar döneminde ekonominin yeniden yapılanması çok ağır işledi sede ticaret ve sanayi alanlarında önemli gelişmeler sağlandı.özellikle İngilizler ve Holandalılar la yapılan ticaret

13 sözleşmeleri yabancıları Rusya ya çekti.bir yandan Avrupa kültürünün etkisi güçlenirken buna karşı olan akımda gelişti.michael in oğlu ALEKSEY( )döneminde Ukranya ve Beyaz rusyayı ele geçirmek için Polanya ya savaş açdı. Bunu 1656 da İsveç savaşı izledi, Barış yapılarak sonuçlandı.. Polanya ile yapılan anlaşma sonucu Ukranya topraklarının doğu kesimi Rusya ya bağlandı 1689 da PETRO I yönetimi eline aldı.atılımcı ve sert tutumu Rusya yı geri kalmışlıktan ilerlemeyi benimsemiş bir devlete dönüştürdü.osmanlıların savaşta olmasından yararlanarak ilk Rus filosunu kurarak Kırıma bir sefer düzenledi. Ertesi yıl DON ırmağı boyunca ilerleyerek AZAK kalesini ele geçirdi İsveç le savaşa girdi.prut savaşında Osmanlı ordusuna yenilerek AZAK kalesini geri verdi. Denizlerde üstünlük sağlayarak 1721 de Estonya ve litvanyanın büyük bölümünü eline geçirdi. Böylece batıyla doğrudan ticaret yollarına kavuşan Rusya Avrupa nın büyük devletleri arasına girdi.doğuya yönelerek Hazar bölgesini ele geçirebilmek için İran a seferler düzenledi. Savaşlar devlet ekonomisini zayıflattı.büyük toprakların bölünmesini önleyebilmek için soyluların toraklarını ve köylüler üzerindeki haklarını genişletirken mülkiyetin babadan büyük oğula geçmesini sağlayan düzenleme yanında köylü vergilerinin aile başına değil kişi başına dönüştürülmesi, toprak köleliği sistemini katılaştırdı.köy ve kasabalara belediye kurma hakkı tanıdı.bati ÇİZĞİSİNDE İLK DÜZENLİ kara ve Deniz kuvvetlerinin temelleri atması yanı sıra bürokraside eğitim, yetenek ve kıdemi temel alan bir yapıyı yerleştirdi.silah ve gemi yapımına, madenciliğin ve sanayinin gelişmesine önem verdiğinden yerli ve yabancı yatırımcıları destekledi. Petersburg limanını batıya açılan bir ticaret kapısı haline getirdi.devleti eğitim alanına sokarak batıya özgü kurumların girişini sağladı 1724 de temelini attığı PETERSBURG bilim Sanat akademisi bilim ve teknolojinin öncüsü oldu de eşi Katerina I e görevi devretti. B)OSMANLI DEVLETİNDE BAŞLAYAN GERİLEME BELİRTİLERİ ve GELİŞMELER GİRİŞ:: Avrupa da bütün olumlu gelişmeler kendini gösterirken, Osmanlı devletinde ne sosyal, ne kültürel, nede askeri ve ekonomik alanlarda ciddi bir reform çalışması göze çarpmıyor,, bütün alanlarda belirgin olarak gerilemenin ve yozlaşmanın işaretleri

14 görülüyordu.avrupa da bütün ülkelerinde katılımcılık daha sonra demokratikleşmenin temeli atılmasına rağmen Osmanlı devleti tek adam yönetiminde, bir ordu devleti olma özelliğini Cumhuriyet kuruluncaya kadar asla değiştirmemiştir.kilise yönetiminde dahi katılımcılığın ve Imparatorlar ın bile yönetimini etkileyen yapılaşmalarına karşın, Osmanlıda Padişahın en büyük din adamı Peygamberin vekili olması, reformları engellemiş,eğitim sisteminin dine bağlı olarak değişmez kuralları, insanların yaratıcılık şansını hiçbir konuda bulabilmelerine olanak bırakmamıştır.avrupa da yönetimde ve ekonomide sağlanan başarılar da kralların rolü ön plana çıkmasına karşın.osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmet den sonra devamlı olarak hudutlarını genişletmeyi ve kendi ünvanlarını yüceltmeyi ön plana tutmuşlar, keyfi yönetim öylesine imparatorluk yönetimine hakim olmuştur ki sadrazam dahil yöneticilerin seçimin de liyakat yerine sadakat ön plana tutulmuş,en üst makamlar damatlara veya saltanat yakınlarına sunulmuştur..avrupa da din reformlarının din adamları tarafından ele alınması ilmin öne çıkarılarak üniversitelerin özerkleştirilmesi yanında muhafazakarlar, reformculara rekabet sağlayarak onlardan daha ileri olabilmek için gerek sanat ve gerek bilime destek de önder olmuşlardır. Osmanlı devletinde dinin en büyüğü olan Padişahlar dini kendi durumlarını sağlamlaştırabilmek için kullanmışlardır. Eğitim de bilimsel kurallara önem verilmeyip, dini kuralların öne çıkması nedeniyle gerek ekonomik, gerek endüstriyel ve gerekse askeri bakımdan bilimin kullanılmasına önem verilmemiştir.bunun sonucu Avrupa ile rekabet edebilmek için Avrupalı uzmanlardan,bilim adamlarından yararlanmak gerekmiştir.(gerek kuran-ı kerim surelerinin bazı çevrelerin işine geldiği gibi değerlendirilmesi ve gerekse dı dışı bazı kuralların dinin icabıymış gibi gösterilmesi güzel sanâtlar sahasında doğabilecek gelişmeleri önlediği gibi bankacılık yatırımcılık ve özel girişimlerin önünü kapatmıştır.daha Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayan enflasyon,paranın değer kaybetmesi ile savaş da tasarruf önlemlerinin vaktinde alınamadığı ve belli bir politika kurulamadığı için ekonomik kalkınma batılıların gerisinde kalmıştır.ticaret azınlıkların ve yabancıların ellerinde kaldığı gibi, mali politikayı da bilimde olduğu gibi onlar yönetmiş,genellikle kendileri ile iş birliği içersindeki batılı devletlerin çıkarları ön planda tutulmuştur..şimdi Osmanlı devletinin gerilemesinin nedenlerini daha kapsamlı olarak ele almak istiyorum.

15 . 1) EKONOMİ:a)Para politikası: Fatih sultan Mehmet dönemin de bile siyasi ve askeri başarılara karşın mali çarkın göstergesi olan akçenin bir türlü sağlam ve dengeli bir para durumuna getirilememiş olması Altın ve gümüş darlığı nedeniyle sağlıklı bir durum kazanamamıştı. Akçe değer yitirince onun yerine Eşrefi veya altın sikkeler kullanıldı. Akçe küçülerek 1470 ten sonra 100 dirhem gümüşten 330 adet akçe kesilirken, Kanuni devrinde 490 sonraları 538 II. Selimden sonra ise kullanılması olanaksızlaştığından bakır karıştırılarak MAGSUS AKÇE çıkarma yoluna gidilmiştir b) YENİ VERGİLER yoksulluğu ve halkın şikayetlerini artırmaktan başka fayda sağlayamamıştır..tüketimi zorunlu tahıl satışlarından dahi hazine gelir sağlayamamaktadır.seferler ve diğer masraflar nedeni ile artan devlet harcamaları büyürken hazinenin kaynaklarında büyüme görülmüyor, buda para sıkıntısına neden oluşturuyordu. Durumu önlemek için raiyyet çiftliklerinden vergi alma tüccar ve esnafın anlaşmazlıklarından faydalanarak resim alma Mekke Medine,Kudüs gibi vakıfların akçelerine el koyma gibi önlemlere baş vuruldu.emlak sahiplerinden alınan Avarız şehir esnafından alınan oduncu vergileri 50 senede 3 e katlandı.buna rağmen saray harcamaları ve yapı işlerindeki artış durumu iyice çıkmaza sokuyordu.c)osmanli ORDULARININ GERKSİNMELERİ piyasa dışında ve devletin buyruğuna tabi olan bir sistem içinde sağlanıyordu.ordunun beslenmesi ve seferde kullanılan yük hayvanları köylülerin Nüzul vergisinden sağlanırdı.devlet tarafından kazanılan topraklardaki esnaf, seferde bulunan ordunun altyapı hizmetlerini yürütür, maden ocakları çevresindeki köylü top güllelerini sağlar ve hisar yapardı.16.yy da Osmanlı yöneticileri dış ticareti öncelikle iaşe sağlama mekanizması olarak görmüşlerdir. Onlara göre Ithalat olumlu bir olgu ihracat ise mal darlığı ve pahalılığın nedeni idi.bu durum Tanzimat a kadar devam etmiş,ihraç edilen mallara ithal edilene göre daha fazla vergi konulmuştu.ordu ve donanma için gerekli malzeme ihracı yasaklanmış olup.yelken imalatında kullanılan ham pamuk ve pamuk ipliği ihraç edilemezdi,anadolu üzümü İstanbul için tahsis edilirken, Trakya kuru üzümünün ihracatı serbest bırakılmıştır.d).16 yy da HİSBİ, piyasanın düzeniyle ilgili bir kurum olarak karşımıza çıkıyor.hisb bağlamada Osmanlı kadıları ilgili esnaf ve tüccarla görüştükten sonra malların fiyatlarını belirler.zaman zaman

16 ayarlamalar yapardı..para değerinde ayarlamalar yapıldığı vakit kapsamlı NARH listeleri hazırlanırdı.narhla ilgili işlemler dışında satışa sürülen malların kalite kontrolu da Hisbin bir bölümü olarak düşünülmekteydi.standartlar esnaf örgütleri ile belirlenirdi. e)tarimda KULLANILAN ARAZİLERİN çoğunluğu hükümdarın olup, köylü kiracıydı..köyden ayrılacak çiftçi izin almak zorundaydı.tamamen ayrılırsa Çift bozan isimli vergi verir.16 yy. 2. yarısında Tımar sahibi sipahiler azalmış sancak ve vilayet yöneticileri kendi kolluk kuvvetlerini kurarak vergi ve suçlu yakalama işlerimi üstlenmişlerdir.(levent denen paralı askerler) f)el SANATLARI hakkında bilgilerimiz kadı defterlerinden alınmaktadır. Bunlar daha çok köyler de idi. Bursa ipekçiliği, Selanik yünlü kumaş imalatın da gelişmişti.15 ve 16 cı yy ticaret kesinlikle Gayri Müslim lere özgü uğraş değildi.karadeniz de ticaret yapan ve ipekcilikle uğraşanların çoğu müslümandı.bu dönemde Yerel ticaretin başlıca dayanağı Köy Pazarlarıdır..g)DIŞ TİCARET in Akdeniz bölümü 16. yy da Cenova ve Venediklilerin elindedir. 16. asrın sonlarında İngilizler ön plana çıktılar..çoğunlukla azınlıklar ve onlarla iş birliği içindeki yabancılar, giderek dış ticareti hemen tümüyle ellerine geçirdiler.16.yy sonlarına doğru hükümetin bu konudaki zafiyeti,avrupa nın ekonomik ve mali güç kazanması özellikle Afrika ve Amerika dan sağlanan servet ve araçlarla Osmanlı devletinin gümrüklerini ve yönetmeliklerini aşarak ticaretlerini ön Asya ya taşıdılar h).sanayiyi denetim altında tutan loncalar ın sınırlı davranışları ile desteklenen Osmanlı ekonomisi, bütün bu değişikliklere önceleri direnmiş,avrupa ham madde isteği arttıkça fiyatları yükseltmiş, Tahıl,yün,bakır ve değerli madenler Avrupa ya göre düşük fiyatta olduğundan Osmanlıdan Avrupa ya akmıştır.rekabet edilemeyince hammadde girişi azalmış, üretim düşmüştür.stratejik malların ihracının yasaklanması sadece rüşveti artırmıştır.i) DEREBEYLİKLERİN OLUŞUMU:Barutun icadı,piyadenin silah ve top kullanabilmesi ateşli silah kullanmakta zorlanan sipahinin değerini kaybettirdi.diğer taraftan enflasyonun artışı sipahileri tımarları besleyemez ve silahları satın alamaz duruma getirdi.büyük toprak sahipleri askeri yükümlülükleri bir tarafa bırakarak karlı yatırım durumuna gelen topraklarını genişletme yoluna gittiler.mültezimler kırsal ağa sınıfını oluşturdu.buralara kölelerini

17 veya aylıkçı çiftçilerini yerleştirdiler.artık yok olan Avrupa derebeylikleri Osmanlı topraklarında gelişiyordu J).ORDUNUN YAPISAL DEĞİŞİMLERİ:Tımar sistemindeki bozukluklar, yerel güvenliğin sağlanamaması olduğu kadar,; ordunun eğitimli asker sağlama düzenini de bozdu.bu durumu dengeleyebilmek için yeniçeri sayısı artırıldı.orduya ödenen ulufenin artması ekonomiyi iyice bozdu.verginin yeterince toplanamaması da buna eklenince,.bir taraftan ödenemeyen ulufeler yeniçeri isyanlarına neden olurken, diğer taratan küskün sipahilerin celali isyanlarına katılmaları ve onları zaman zaman yönetmeleri güvenliğin zaafa uğramasına neden oldu.ulufelerini alamayan yeniçeriler İstanbul da ki ekonomik faaliyetlere katılarak ek gelir sağlama yolunu seçti.uygunsuz davranışları, toplumun ve devletin düzenini olumsuz yönde etkiledi.öyle ki bu durum vezir ve sadrazamların daha sonra hükümdarların değiştirilmesi hatta öldürülmesi ile sonuçlandı. k)padişahlar : ya çocuk denecek yaşta yönetime getiriliyor veya ruh beden sağlığı yerinde olmayan kimselere yönetim teslim ediliyordu.önceleri eyaletlerde şehzadelik yaparak yetişen hükümdarlar haremde annelerinin veya haremin diğer unsurlarının eğitimleri ile olgunlaşıyorlardı. SONUÇ OLARAK: Osmanlı devleti kuruluşunu takip eden yıllarda hızla büyümesi kurumlarındaki değişiklik ve gelişme nedeni ile. altın çağına erişince vergi,yönetim, askeri düzen, ve ekonomi alanında yeni düzenlemeler gereksinmesi ortaya çıkmış ancak önlem alınamadığı hatta herhengi bir plan dahi düşünülemediği için olduğu gibi kadere bırakılmıştır.. 16 yy da Avrupa da büyük değişimler olmuş deniz ticareti Akdeniz den Atlantik okyanusuna yönelmiştir.osmanlı insan sayısı hızla artmış, Amerikan gümüşü yakın doğu pazarına girmiştir.bu hususlar enflasyonist etkiyi artırırken Avrupa da ve imparatorluk da artan buğday fiyatları osmanlı buğdayının çoğu kaçak olarak, Avrupa ya yönelmesine neden olmuştur..16.yy da devlet tarım ticaretinde denetimi kurdu. Sonraki dönemde sipahilerin değer kaybetmesiyle bozulan tımar sistemi tarımda Tımar sisteminden iltizama yönelişe kaymasıyla devleti denetim yapamaz hale getirdi.17.yy dan itibaren şehirlerdeki küçük sanayi üretimi üzerinde devlet denetimi kaybetti.loncalar etkisiz hale geldi. Devlet vergi toplamayı dahi başaramıyordu.köylü şehirlere taşındı savaşlarda şehirlerin

18 yıkılmasıyla pazarlar etkisini kaybetti17.yy dan itibaren üstün teknoloji ile donatılmış Avrupa orduları Osmanlı orduları karşısında başarılı olmaya başladı.merkezi hükümet yerel yönetimlerden paralı asker beslemelerini ve bunları ateşli silahlarla donatılmasını istedi Yeniçeri sayısı den çıkarıldı.paralı eyalet askerleri savaştan sonrada birliklerinde kalarak kim para öderse onun emrinde çalıştılar. İşsiz kaldıklarında da sekban denilen guruplar oluşturarak eşkiyalık yaptılar, Ayanları merkezi hükümete karşı baskı olarak kullanıldılar.selim II döneminden itibaren yeniçeri ordusu bozulmaya başladı yeni alınan askerlerin askerlikle ilgisi yoktu devlet bunların paralarını vermekte zorlanınca geçimlerini sağlamak için esnaflık yapmaya başladılar Loncalara girdiler.devletin üretim yönetim ve baskı araçları üzerindeki denetimi zayıflayınca ticaret ve yatırımlar serbestleşti Tüccarlar ve mültezimler vergileri kendi ellerinde tutmaya başladılar.1780 den itibaren dış borçlanma önerileri getirildi. kabul görmedi ve paranın değeri düşürüldü kendiliğinden oluşan paranın değer kaybetmesi ihraç fiyatlarını düşürerek ihracatı kolaylaştırdı. Ancak borçların ödenmesi zorlaştı.madeni para gramajındaki farklılıklar tüccarları kıymetli madenlere yöneltti veya yurt dışında hesap açmaya başladılar. L) AZINLIKLAR in EKONOMİDEKİ ETKİLERİ: Rumlar kilisenin İstanbul da edindiği gücün etkisiyle tüm ticari merkezlere yayılıp dış ticareti ellerine aldılar..yahudiler in Avrupa ya ve batı Anadolu ya göç etmeleri Rumların Balkanlarda daha etkili hale gelmelerine neden oldu.balkanlarda azalan Türk, Ermeni, Yahudi nüfusunun yerini Rumlar,Arnavutlar ve Sırplar aldı.osmanlının doğu eyaletlerinin Asya pazarı ile ilişkisi Arap ve ermeni tüccarlar,batı eyaletlerinde Rum, ermeni ve Yahudilerce sağlanmaya başladı.patrik ve galata bankerleri katkısı ile Rumlar batı ticaretine hakim oldu. Akdeniz ticaretini de ellerine aldılar.denizciliği ve Adriyatik sahilindeki gemi yapım sanayisini geliştirdiler.ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen Rusya. gemisi olmadiğı için deniz ticaretini Rumlara kaptırdı. Karadeniz ve Tuna uluslararası denizciliğe açıldı, İstanbul un fethinin hemen ardından Padişah Mehmet II Ceneviz ve Venediklilerin önceden sahip oldukları Kapitilasyon sayılabilecek iskan ve ticaret olanaklarını yeniledi.yerli Rum halkının büyük bir kısmını Edirne,Bursa,Filippe ve Gelibolu ya aktardı.yahudi ve diğer etnik gurupların yerlerini değiştirmedi onlara ev iş ve geçici vergi muafiyeti sağladı.mora İzmir ve Trabzon Rumlarından Selanik

19 Yahudilerinden ve Anadolu Türklerinden bir kısmını İstanbul a yerleştirdi.daha sonra zanaat ve ticaretin çeşidine göre İstanbul a gelecekler belirlendi.ekonomik bilgili yabancıların sayısı ispanyadan gelen Yahudiler İtalya orta Avrupa ve Ukranya dan ve Polonya dan gelen Yahudilerle güçlendirilmiştir.yaptıkları iş gurubuna göre Yahudiler porselen marakon saten, mücevher, inci ticareti,rumlar mücevher kürk denizcilikle ilgili işler, esnaflık, gemi inşa ve onarım,i donatım, tekne yönetimi, tercümanlık işlerinde, Ermeniler ipek ticaretinde uzmanlaşmışlardı.türkler ticaretten genel olarak hoşlanmamışlardır.bu nedenle limanlarda yabancı ticareti gelişirken Rum Ermeni, Yahudi aracılar fazlalaştı.yahudiler mali işlerin yönetimini ellerinde bulundurdular, nakit sıkıntısı halinde yüksek faiz ile para sağladılar.venedikliler İngiliz ve Fransız gemileri kullanmış Yahudiler Fransız tüccar adına ticaret yapmıştır.xvii yy da İstanbul Yahudilerinin akrabalarının ve temsilciliklerinin bulunduğu Livorno limani İngiliz ve Hollandalı tüccarlar yardımı ile Osmanlı ile Batı arasında ticaret merkezi haline getirilmiştir.rumlar iç pazarda iyi bir konuma sahip olduklarından batılılar hesabına eyaletlerde alım satım yapmakta Karadeniz kıyılarından elde edilen her türlü malı onlar adına hatta yasak olan buğdayı bile ihraç edebilmektedir.ermeniler fatihin emri ile Tokat ve Sıvas dan İstanbul a getirilmişler, sayıları artınca ıv Murat zamanında Kayseri ve yakın kent ve köylerden gelenler geri gönderilmişlerdir.onlar daha çok Erzurum ve doğu Anadolu dan İRAN a yönelik transit ticaret yaptıkları için bu güzergaha yerleşmişlerdir.sarraf ve Bankerler arasında Ermeniler önemli konuma gelmişlerdir.ukranya buğdayı Anadolu kıyı kerestesi ve Doğu Anadolu ve İran ürünlerine ulaşabilmek için Karadenize çıkış hakkı önemliydi.türkiyede KENTSEL BURJUVAZİ islama yabancıdır Ragüzalılar, Ermeniler Yahudiler,Rumlar ve batılılar Galata ve adalarda yaşamaya devam etmişlerdir. Sadece yönetici olan Burjuvalar arasında Türkler bulunmaktadır.büyük memurlar, ordu, donanma kumandanları, dinsel makam sahipleri, önemli saray kişileri büyük gelirleri yanında meşru ve gayrım meşru ek gelirlere sahip olduklarından Muhteşem konaklarda yaşamakta yerel ve ithal mallar tüketicisidir. Orta yönetsel Burjuvalar,Tercümanlar, saray cerrahları ve tabipleri Yahudiler, gümrüklerde çalışan Türkler oluşturmaktadır.venedikliler XVI yy ortasında Akdeniz de üstün konumda iken asrın sonlarında İngiliz ve Fransızların zor kullanarak gelmesiyle gerilemişlerdir.venedik Cumhuriyeti diplomat ve elçilik

20 görevlileri ile Haber alma işlevini yaparken Rumlar ve Yahudiler dil okullarında yetişmiş Tercümanları ile ajanlık görevi yapmışlardır 2).SURİYE VE MISIRIN FETİHLERİ, bazı Tarihcilere göre İstanbul un fethinden daha önemli görülür. Büyük mülkiyet sahibi Memluklular iktidarı tekrar ellerine almışlardır.krallığı yöneten 24 beyi yerlerinde bırakırken onların oteriteleri genel vali olarak atanan paşa ile dengelenmiştir.başlangıçta ki düşük vergi zamanla artmış Habeşistan ve sudandan gelen Afrika altın trafiğine daha sonra baharat trafiği katılmıştır.aynı zamanda bu bölgenin İstanbul ile buğday pirinç bakla üretim ve sağlanmasına aracılık etmişlerdir.misir Türk evriminde yozlaştırıcı unsur olmuştur.görevlerin satılma uygulanması Mısırdan Osmanlı uç noktalarına kadar yayılmıştır. 3)OSMANLIDA DEVLETİ YÖNETENLERİN ÇOĞUNLUĞU HIRISTİYAN veya YAHUDİ KÖKENLİLERDİR:Gelzere göre arasında görev yapmış 48 vezir-i azamdan beşi Türk asıllı biri Çerkez on tanesinin kökeni bilinmemektedir.devşirme Hırıstiyan olan 30 adedinin 6 sı Rum on biri Arnavut veya Sırp, biri italyan biri ermeni bir tanesi de Gürcü dür.bu bakımdan imparatorluk bir Moğol-Türk devlet yapısından çok Bizans yapısı taşımaktadır.xvi yy da imparatorlukta aşırı bir memur artışına şahit olunmuştur 1534 yılında Avrupa Osmanlısında bir beylerbeyi otuz sancak; Asya da ise 6 beylerbeyi ve 63 sancak yer almaktadır.1574 de 20 vilayet 3 Avrupa (Sofya temeşvar, buda),13 Asya( önce 3 Kahire Trablus Cezayir daha sonra Tunusun katılımı ile) 4 Afrika.III Murat döneminde bu rakam 40 a yükselmiştir.ünvanlar a karşı duyulan arzu subaşı sancakbeyi, olmayı sancakbeyi ise beylerbeyi olmayı beklemektedir.1566 da sarayda lüks, görülmemiş boyutlara ulaşmıştır.tarihci Albert LYBYER e göre Osmanlı yönetimi her şeyden evvel bir ORDU dur.bütün yönetici kurumlar ordu gibi örgütlenmiş sultanın gücü kendisine sadakat la bağlı disiplinli ve profesyonel askeri güce dayanmaktadır. 4)OSMANLI ORDUSUNDAKİ OLUMSUZ GELİŞİMLERİN ETKİLERİ : Ordu 3 önemli bölümden oluşuyordu 1)Kapıkulu ORDUSU(Yeniçeriler), 2)Eyalet ordusu, 3) yedek ordular KAPIKULU ordusunun tamamı gayri müslimler den oluşuyordu.bir bölümü savaşlarda

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134.

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. Batı Roma Sonrası İtalya M.S. 5. Yüzyıl Kavimler göçü İtalya

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kamerun Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Orta Afrika nın batısında yer alan ülkenin güneybatısında Atlantik Okyanusu,

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir.

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. KÖRFEZ DE SAVAŞ KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. 1990 yılında Irak ın Kuveyt i işgali ile 1.Körfez savaşı başlamıştır. Irak Kuveyt i

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator BURUNDİ Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas Morocco Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas (Arabça: Elالمغرب Mağrip), resmî olarak Fas Krallığı Kuzey Afrikada yaklaşık olarak 35 milyon nüfusa ve 710,850 km 2 yüzölçüme sahip bir ülkedir. Başkenti

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

Çöküş ve Toparlanma. Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları. İ.S. 3. yüzyıl kargaşası, 235-285

Çöküş ve Toparlanma. Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları. İ.S. 3. yüzyıl kargaşası, 235-285 Çöküş ve Toparlanma Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları Severus Alexander in öldürülmesinden sonra bir dizi imparator askeri güçle güç kazandılar. Uzun süredir boşlanan sınırlar tehdit eden

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini biliyor Haritadan bakıp sıralayabilir misin? 1 AB nin nüfus olarak en kalabalık üye ülkesi hangisi olabilir sence? 5 Avrupa Birliği

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK * Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri: Ülker İnce, Tübitak Yayınları, Ankara 2006, 17. Baskı, 662 sayfa. ISBN 975.403.271.8 Geleneksel gelişme teorisi özellikle İkinci

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı